Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST készülékhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez"

Átírás

1 Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST DIGITECH TR - MIAH6 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR

2

3 TARTALOM 1. Általános tudnivalók 1.1 Általános figyelmeztetések oldalszám: Termék-megfelelőség oldalszám: 3 2. Műszaki jellemzők 2.1 Műszaki adatok oldalszám: Méretek oldalszám: A készülék felépítése oldalszám: Keringető szivattyú jelleggörbe oldalszám: Vízáramlási kör oldalszám: Vezérlőpanel Műszaki jellemzők oldalszám: Kezelőpanel oldalszám: INFO menü oldalszám: 9 3. Telepítés (engedéllyel rendelkező szakember) 3.1 Vonatkozó előírások oldalszám: Kazánház Telepítési követelmények oldalszám: Kicsomagolás oldalszám: A készülék felszerelése oldalszám: Vízcsatlakozások oldalszám: Gázcsatlakozás oldalszám: Elektromos csatlakozások oldalszám: Égéstermék-elvezetés oldalszám: A készülék rendszerbe építése (engedéllyel rendelkező szakember) 4.1 Általános figyelmeztetések oldalszám: A rendszer feltöltése oldalszám: Fagyvédelem oldalszám: A készülék beindítása oldalszám: A készülék beállítása (engedéllyel rendelkező szakember) 5.1 Paramétertáblázat oldalszám: Belépés a paraméter menübe oldalszám: A paraméterek beállítása oldalszám: Gázszelep-beállítás oldalszám: Gáz adatok oldalszám: Fűtési teljesítmény gáznyomás diagram oldalszám: A készülék átállítása más gáztípusra oldalszám: 42

4 TARTALOM 6. Karbantartás (engedéllyel rendelkező szakember) 6.1 Általános figyelmeztetések oldalszám: A készülék átvizsgálása oldalszám: Hozzáférés a készülékhez oldalszám: A fűtési rendszer leürítése oldalszám: Kábelezési rajzok oldalszám: Elektromos csatlakozások (Opcionális) oldalszám: Hibaelhárítás oldalszám: Funkciókódok oldalszám: Alkatrészek listája oldalszám: 51

5 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1 Általános figyelmeztetések A készülék telepítését csak szakképzett személy végezheti a hatályos előírásoknak és szabványoknak megfelelően, a gyártó utasításait is figyelembe véve! Szakképzett személy alatt értendők a készülék telepítése, valamint háztartási és ipari célú központi fűtési és használati melegvíz-termelő rendszerelemek karbantartása területén műszaki szaktudással rendelkező személyek. A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni: fűtésre és használati melegvízelőállításra. A készülék minden egyéb célú működtetése helytelen és veszélyes! A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a hibás telepítésből és/vagy a helytelen használatból, illetve a hatályos helyi és országos szabványok és/vagy a gyártó utasításainak figyelmen kívül hagyásából eredő kárért vagy személyeknek, illetve állatoknak okozott sérülésért! A telepítési, használati és karbantartási útmutató a termék szerves és lényeges része, amelyet mindig a készülék közelében kell tartani. Ezt az útmutatót tartsa biztonságos helyen és tegye elérhetővé a későbbiekben való tájékoztatás céljára. A készülék eladása vagy más tulajdonoshoz kerülése esetén az útmutatót tovább kell adni a készülékkel együtt, hogy az új tulajdonos és/vagy a telepítést végző személy elolvashassa. A jelen fejezetben található figyelmeztetések a felhasználónak, továbbá a telepítést, valamint a javítást végző szakembereknek szólnak. Figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást, amely tartalmazza a készülék használatával és a működés korlátaival kapcsolatos információkat. Ez a készülék kizárólag tágulási tartállyal ellátott, zárt központi fűtési rendszerben használható. A teljes kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék sérülésmentes állapotban van-e. Ha kétség merül fel, ne használja a terméket, hanem lépjen kapcsolatba a szállítóval. A gyermekekre nézve potenciális veszélyt jelentő csomagolóanyagok (kartondoboz, faláda, szögek, kapcsok, műanyag zsákok, polisztirol, stb.) gyermekektől távol tartandók; a csomagolóanyagok hulladékként való elhelyezését körültekintően kell végezni. Bármiféle tisztítási vagy karbantartási műveletet végzése előtt áramtalanítsa a készüléket a főkapcsoló és/vagy más megszakító eszköz segítségével. Soha ne zárja el a légbevezető, illetve égéstermék elvezető rácsokat! Soha ne zárja el a készülék légbevezető, illetve égéstermék elvezető csatlakozásait! A készülék hibája és/vagy rendellenes működése esetén kapcsolja ki a rendszert! Ne kíséreljen meg semmiféle beavatkozást vagy javítást! Kizárólag a megfelelő képesítéssel rendelkező szakember segítségét kérje. A készülék bármiféle garanciális javítását kizárólag a gyártó által meghatalmazott szervizcég végezheti eredeti alkatrészek felhasználásával! Ezen követelmények be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságos működését és érvénytelenítheti a jótállást! A készülék hatékony és helyes működésének biztosítása érdekében megfelelő képesítéssel rendelkező szakembernek a gyártó utasításai alapján rendszeres karbantartást kell végezni a készüléken. Ha nem óhajtja tovább használni a készüléket, ártalmatlanítsa azokat a részeit, melyek potenciális veszélyforrást jelentenek. A készülékhez kizárólag eredeti tartozékokat, illetve opcionális kiegészítőket (beleértve az elektronikus alkatrészeket) szabad használni. Amennyiben a készüléket tartalmazó helyiségben gázszagot érez, TILOS bármiféle elektromos kapcsolót, telefont vagy más olyan berendezést használni, amely szikrát okozhat! Azonnal nyissa ki az ajtókat és ablakokat, hogy a keletkező légáramlás kiszellőztesse a szobát! Zárja el a gáz főcsapot (a gázmérőnél) vagy tartályos gáz estén a gáztartálynál és hívja a megfelelő jogosultsággal rendelkező műszaki segélyszolgálatot! A készüléken ne kíséreljen meg semmiféle beavatkozást! 1

6 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A hatályos előírások alapján a készülék telepítését kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti. A készülék üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék a teljesítményjellemzőinek megfelelő vízellátó hálózathoz és központi fűtési rendszerhez csatlakozik. Biztosítani kell a helyiség szellőzését a padló közelében elhelyezett és ráccsal védett levegő bevezetéssel. Győződjön meg arról, hogy a rács nem csökkenti az áramlási keresztmetszetet. Megengedett a szomszédos helyiségekből való légbevezetés, amennyiben az adott helyiségekben uralkodó nyomás a légköri nyomásnál alacsonyabb, továbbá nincs bennük kandalló vagy ventilátor. A készülék kültéri (pl.: erkély vagy terasz) telepítése esetén, a részegységek jótállás megszűnéséhez vezető bármiféle károsodásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék nincs közvetlenül kitéve az időjárás hatásainak. Az időjárás káros hatásaitól való védelem érdekében ajánlatos a készüléket védő burkolattal, illetve dobozzal ellátni. Ellenőrizze a csomagoláson és az elülső burkolat belső felén található adattáblán szereplő műszaki adatokat. Ellenőrizze továbbá, hogy az égő megfelel a tüzelésre használt gáz típusához. Győződjön meg arról, hogy a gáz továbbítására használt csövek és szerelvények tökéletesen légtömörek és nincs gázszivárgás! Az üzembe helyezés előtt a központi fűtés csővezetékeit és a teljes fűtési rendszert át kell mosni a készülék működését károsan befolyásoló szennyeződések eltávolítása érdekében! A készülék akkor tekinthető elektromosan biztonságosnak, ha a megfelelően csatlakoztatásra került az érvényben levő biztonsági szabványok követelményeinek megfelelően kiépített, hatékony földelő rendszerhez. Ezt az alapvető biztonsági követelményt ellenőrizni és igazolni kell. Kétség esetén ellenőriztesse az elektromos hálózatot megfelelő képesítéssel rendelkező villanyszerelővel. A gyártó nem vállal felelősséget a nem hatékony vagy ki nem épített földelési hálózat miatt bekövetkező károkért és sérülésekért. Ellenőriztesse az ingatlan elektromos hálózatát szakképzett villanyszerelővel, hogy megfelelő-e az adattáblán (az elülső burkolat belső felén) feltüntetett maximális teljesítményfelvételhez. Különösen győződjön meg arról, hogy a vezetékek keresztmetszete megfelel-e a készülék által felvett teljesítménynek! A készüléknek az elektromos hálózatra történő csatlakoztatásához ne használjon adaptert, elosztó dugaljat vagy hosszabbítót! A készüléket, a hatályos elektromos telepítési előírások alapján, csak megfelelő elektromos életvédelmi leválasztás használata mellett szabad az elektromos hálózatra csatlakoztatni. Elektromos készülékek használatánál be kell tartani néhány alapvető szabályt: Tilos a készülékhez érni vizes vagy nedves testrésszel, illetve, ha mezítláb van! Tilos a villamos vezetékek rángatása! Tilos a készüléket kitenni az időjárás hatásainak (eső, napsugárzás, stb.) kivéve, ha a készüléket ezekre a körülményekre is tervezték. Ne engedje, hogy gyerekek, vagy olyan személyek kezeljék a készüléket, akik nincsenek tisztában az üzemeltetésével! A készülék tápvezetékét a felhasználónak kicserélni tilos! Ha a vezetéken bármiféle sérülés keletkezik, kapcsolja ki a készüléket és megfelelő szakképesítéssel rendelkező villanyszerelővel cseréltesse ki a vezetéket! Ha a készüléket nem akarja tovább használni, az összes elektromos részegység (keringető szivattyú, égő, stb.) áramtalanításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. 2

7 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.2 Termék-megfelelőség A RADIANT BRUCIATORI S.p.A. kijelenti, hogy összes terméke magas színvonalon kerül gyártásra és megfelel a vonatkozó szabványoknak. Minden RADIANT készülék rendelkezik CE minősítéssel, valamint műszaki és működési jellemzőik megfelelnek az alábbi szabványoknak: A felhasznált anyagokból, úgymint vörösrézből, sárgarézből és rozsdamentes acélból stb. egy kompakt, homogén, jól működő, könnyen beépíthető és egyszerűen kezelhető egység jött létre. A fali kazán egyszerű szerkezetében megtalálható az összes olyan tartozék, amelyek képessé teszik a használati melegvíz előállítás és a központi fűtés teljesen önálló gázkészülékként való ellátására. Minden egyes gázkészülék minőségellenőrzésen esett át, a minőségellenőrző által aláírt minőségi tanúsítvány és a jótállási jegy megtalálható a készülékhez csatolva. Őrizze meg ezt az útmutatót, amely a kazán tartozéka! A RADIANT BRUCIATORI S.p.A. nem vállal semmilyen felelősséget ezen útmutatónak a téves fordításból eredő helytelen értelmezéséért. A RADIANT BRUCIATORI S.p.A. nem vállalja a felelősséget a jelen útmutatóban szereplő utasítások be nem tartásáért, illetve az útmutatóban le nem írt művelet következményeiért. A Radiant Bruciatori S.p.A. kijelenti, hogy a készülék semmilyen egészségre káros anyagot nem tartalmaz, illetve annak előállítása során semmilyen egészségre káros anyag nem került felhasználásra, és a következőkben felsorolt anyagok egyikét sem használtuk és nem is kívánjuk felhasználni Radiant fűtőberendezések gyártása során. Azbeszt Higany CFC-k (Klorofluorkarbon) 3

8 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 2. MŰSZAKI JELLEMZŐK 2.1 Műszaki adatok Típus RBS 24 Készülék típus 4 ENERGY CE minősítés n 0694BL3037 Készülék típus II 2H3+ Készülék besorolás B 22 - C 12 - C 32 - C 42 - C 52 - C 82 Maximális hőterhelés kw 25,5 Minimális hőterhelés kw 11,5 Maximális hőteljesítmény kw 23,79 Minimális hőteljesítmény kw 10,04 Hatásfok 100 % Pn % 93,3 Hatásfok 30 % Pn % 90,1 GÁZ DIREKTÍVA 92/42/ECC Hatásfok jelölés csillag 3 NOx osztály osztály 2 Fűtési rendszer Beállítható fűtési hőmérséklet tartomány (min-max) C / Fűtőközeg maximális üzemi hőmérséklete C 80 Tágulási tartály térfogata liter 6 Fűtési rendszer maximális üzemi nyomása bar 3 Fűtési rendszer minimális üzemi nyomása bar 0,3 Használati melegvíz rendszer Beállítható használati melegvíz hőmérséklet tartomány (minmax) C Használati melegvíz maximális nyomása bar 6 Használati melegvíz minimális nyomása bar 0,5 Használati melegvíz teljesítmény ( t 30 C) liter/min 11,36 Méretek (készülék burkolat) Szélesség mm 410 Magasság mm 730 Mélység mm 270 Tömeg (nettó) kg 32 Hidraulikus csatlakozások Fűtési előremenő csatlakozás Ø ¾ Fűtési visszatérő csatlakozás Ø ¾ Hálózati víz csatlakozás Ø ½ Használati melegvíz csatlakozás Ø ½ Gáz csatlakozás Ø ¾ Égéstermék elvezető rendszerek Vízszintes vagy függőleges koncentrikus égéstermék elvezetés Ø 60/100 Elvezetés maximális hossza m 5 Szétválasztott vízszintes égéstermék elvezetés Ø 80/80 Elvezetés maximális hossza m 30 Vízszintes vagy függőleges koncentrikus égéstermék elvezetés Ø 80/125 Elvezetés maximális hossza m 12 Gázcsatlakozás Földgáz G 20 Belépő nyomás mbar 25 Gázfogyasztás m 3 /h 2,68 Bután G 30 Belépő nyomás mbar 30 Gázfogyasztás kg/h 2,01 Propán G31 Belépő nyomás mbar 37 Gázfogyasztás kg/h 1,98 Elektromos adatok Hálózati feszültség V/Hz 230/50 Teljesítményfelvétel W 125 Elektromos védettség IP X5D

9 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 5

10 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 2.2 Méretek HF CWI G HWO HR HR HWO G CWI HF HR FŰTÉSI VISSZATÉRŐ Ø3/4 HF FŰTÉSI ELŐREMENŐ Ø3/4 G GÁZ Ø3/4 CWI HIDEGVÍZ BEMENET Ø1/2 HWO MELEGVÍZ KIMENET Ø1/

11 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 2.3 A készülék felépítése JELMAGYARÁZAT 1. VENTILÁTOR 2. HŐCSERÉLŐ 3. FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET- ÉRZÉKELŐ 4. GYÚJTÓ ELEKTRÓDA 5. ÉGŐ 6. 3 bar-os BIZTONSÁGI SZELEP 7. LÉGTELENÍTŐ SZELEP 8. SZIVATTYÚ 9. RENDSZERLEÜRÍTŐ CSAP 10. BY-PASS 11. ELEKTRONIKUS GÁZSZELEP 12. ÉGÉSTERMÉK KAMRA 13. TÁGULÁSI TARTÁLY 14. BIZTONSÁGI TERMOSZTÁT 90 C 15. HMV HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ 16. ZÁRT ÉGÉSTÉR 17. IONIZÁCIÓS ELEKTRÓDA 18. LEVEGŐ PRESSZOSZTÁT 19. ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ 20. VÍZ PRESSZOSZTÁT 21. MANOMÉTER 22. FELTÖLTŐ CSAP 7

12 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 2.4 Keringető szivattyú jelleggörbe Szállítómagasság (kpa) Head (kpa) Térfogatáram l/h Flow l/h Pump head at maximum speed Appliance Loss Szivattyú emelőmagasság legnagyobb fordulaton Készülék-ellenállás 2.5 Vízáramlási kör JELMAGYARÁZAT 1. VENTILÁTOR 2. TÁGULÁSI TARTÁLY 3. HŐCSERÉLŐ 4. FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ 5. GYÚJTÓ ELEKTRÓDA 6. ÉGŐ 7. ELEKTRONIKUS GÁZSZELEP 8. 3 BAR-OS BIZTONSÁGI SZELEP 9. LÉGTELENÍTŐ SZELEP 10. SZIVATTYÚ 11. RENDSZERLEÜRÍTŐ CSAP ÉGÉSTERMÉK KAMRA 13. LEVEGŐ PRESSZOSZTÁT 14. BIZTONSÁGI TERMOSZTÁT 90 C 15. HMV HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ 16. IONIZÁCIÓS ELEKTRÓDA 17. ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ 18. BY-PASS 19. VÍZ PRESSZOSZTÁT 20. ÁRAMLÁS-KORLÁTOZÓ R C G F A MANOMÉTER 22. FELTÖLTŐ CSAP 8

13 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 2.6 DIGITECH TR vezérlő panel (MIAH6) Műszaki jellemzők Kizárólag szakszerviz által beállítható lehetőségek Normál (30/80 C) / csökkentett (25-45 C) fűtési hőmérséklet kondenzációs készülékeknél Vízütés elleni védelem Fűtési időzítés (0 és 7,5 perc között beállítható) Fűtési keringető szivattyú utókeringetés időzítés Minimális gáznyomás beállítás Maximális fűtési teljesítmény Minimum és maximum fűtési hőmérséklet beállítása Használati melegvíz maximum hőmérséklet beállítása Felhasználói beállítások Fűtési hőmérséklet beállítás (30-80 C) (25-45 C) H.M.V. Hőmérséklet-beállítás (35-60 C) Csak nyári üzemmód / csak téli üzemmód / nyári + téli üzemmód kiválasztása Üzemmód/funkciókijelző Lezárás Alacsony víznyomás Hőmérséklet-kijelző Gázégő lángja bekapcsolva ON (3 teljesítmény fokozat) Üzemben lévő készülék működése során a kijelző 3 különféle teljesítmény fokozatot jelez a lángmodulációnak megfelelően (lásd: 2. ábra) < 33% >33%<66% >66%<100% 2.ábra Hibanapló megjelenítése (utolsó 5 hiba) A készülék kikapcsolásához (OFF), nyomja meg az INFO gombot, és az OFF felirat megjelenik a kijelzőn. A központi fűtés fagyvédelmi rendszere tovább működik. Amennyiben a készülék bekapcsolt (ON) állapotban volt és kikapcsoljuk (OFF), az utószellőztetés és az utókeringetési funkciók tovább működnek. 2.7 Kezelőpanel Jelmagyarázat 1. FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ GOMBOK 2. INFO GOMB: NYOMJA MEG EGYSZER A HŐMÉRSÉKLET ÉS INFORMÁCIÓ KIJELZÉSÉHEZ (lásd a 2.8 INFO menükijelzésnél); AZ UTOLSÓ 5 HIBA MEGJELENÍTÉSÉHEZ TARTSA NYOMVA 5 MÁSODPERCIG (KIKAPCSOLT (OFF) ÁLLAPOTBAN) 3. ÜZEMMÓDBEÁLLÍTÓ GOMB: CSAK NYÁRI / CSAK TÉLI / NYÁRI-TÉLI / KIKAPCSOLT (OFF) 4. SZERVIZ (RESET)GOMB: HIBA ESETÉN AZ ALAPBEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA - KÉMÉNYSEPRŐ FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA ( TARTSA NYOMVA 7 MÁSODPERCIG) 5. HASZNÁLATI MELEGVÍZ HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ GOMBOK: TARTSA NYOMVA A '+' ÉS '-' GOMBOT 5 MÁSODPERCEN KERESZTÜL A KIJELZŐ HÁTTÉRVILÁGÍTÁS 10 PERCRE TÖRTÉNŐ AKTIVÁLÁSÁHOZ 6. SORKAPCSOK A KÜLSŐ KÁBELEKHEZ 7. LCD KIJELZŐ

14 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 2.8 INFO Menü Nyomja meg az INFO gombot a készülék adatainak megjelenítéséhez. A megnyomást követően a paraméter száma megjelenik a kijelző bal oldalán és az ehhez tartozó paraméterérték megjelenik a kijelző közepén. A fűtési hőmérséklet beállításánál használja a és gombokat a legördülő menü értékei közül történő választáshoz. A kijelző üzemmódból való kilépéshez nyomja meg az A következő adatok érhetők el: INFO gombot. Paraméter Leírás d00 d01 d02 d03 HMV hőmérséklet-érzékelő Külsőhőmérséklet-érzékelő Kd hőmérséklet-szabályozási tényező Alacsony hőmérsékletű fűtési kör érzékelő (csak csatlakoztatott zónavezérlő panelnél) 10

15 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 3. TELEPÍTÉS 3.1 Vonatkozó előírások A gázkészülék helytelenül, nem a fenti normáknak megfelelően történő telepítése bűnvádi eljárást vonhat maga után. A törvényeknek megfelelően eljárás a beszerelést végző személy és a biztonság érdekét is szolgálja. A gyártói útmutató a berendezés szerves részét képezi és a készülék közelében kell tartani az ide vonatkozó minden törvényi előírás figyelembevétele mellett. 3.2 Kazánház Telepítési követelmények Tartsa be a termék célországában hatályos helyi és nemzetközi szabványok előírásait! Különösen a gyártó javaslatát: A gázvezetékben lévő menetes csatlakozások miatt, abban a helyiségben, ahol a készüléket felszerelik, biztosítani kell a friss levegővel történő ellátást, átszellőzést! 11

16 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 3.3 Kicsomagolás A készülék csomagolása teljesen újrahasznosítható csomagolóanyagok (karton) felhasználásával készült. Ajánlott a készüléket kevéssel a felszerelés előtt kicsomagolni. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen tárolásáért. A potenciális veszélyt jelentő csomagolóanyagokat (műanyag zsák, polisztirol, szögek, stb.) tartsuk távol a gyerekektől. A. Állítsa le a földre (lásd: 1. ábra) a becsomagolt készüléket úgy, hogy a felfelé mutató nyíl lefelé álljon. Húzza ki a kapcsokat és nyissa ki a dobozt. B. Alulról kezével megtámasztva, óvatosan fordítsa el a készüléket 90 kal C. Húzza le a dobozt és távolítsa el a többi csomagolóanyagot is. A felszerelés folytatásához a hátsó részénél fogva emelje fel a készüléket. A C B TÁROLÁS ÉS KEZELÉS Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felszerelésig a Radiant készülékeket vízszintes helyzetben kell tárolni és legfeljebb három készülék helyezhető egymásra. Gondoskodjon a készülékek száraz, fagymentes helyen történő tárolásáról és körültekintő mozgatásáról. 1. ábra 12

17 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 3.4 A készülék felszerelése A készüléket kizárólag stabil, szilárd, függőleges falra szabad felszerelni, amely képes a súlyát megtartani. A készüléket az épületen belül vagy megfelelően védett helyiségben, pl. garázsban vagy kazánházban kell felszerelni (a készülék beépített szekrénybe is felszerelhető). Ha a készüléket fűtetlen helyiségben szerelik fel, a fagyvédelem érdekében célszerű az áramellátást bekapcsolva hagyni (a fagyvédelem akkor is működik, ha az ON/OFF ki/bekapcsoló kikapcsolt (OFF) állásban van. Amennyiben a készüléket olyan helyiségben szerelik fel, ahol zuhanyzó vagy fürdőkád található, gondoskodni kell a vonatkozó követelmények betartásáról. X L Y A H B DISTANCES [mm] X Y L H A B ábra Annak érdekében, hogy a karbantartási műveletek során hozzá lehessen férni a készülék belsejéhez, be kell tartani az 1. ábrán megjelölt minimális távolságokat. A telepítés megkönnyítése érdekében a kazánokhoz tartozik egy sablon, amelynek segítségével a készülék falra szerelése előtt megállapítható a csőcsatlakozások helye. A készülék felszerelése során kövesse a következő utasításokat (lásd: 2. ábra): a. Vízmérték (minimális hosszúság 25 cm) segítségével jelölje ki a falon a készülék helyét egy vízszintes vonallal. b. Illessze a sablon felső részét a vízmérték segítségével rajzolt vonalra a távolságok betartásával, majd jelölje be a két pontot a két tiplihez vagy falitartóhoz. Végül rajzolja be a víz- és gázvezeték csatlakozását. c. Vegye le a sablont és építse ki a hidegvíz- és melegvíz-csatlakozást, a gázvezeték és a fűtési vezeték kiépítésénél használja a készülékhez adott csatlakozókat. 2.ábra Tiplik vagy tartók segítségével rögzítse a készüléket a falra és kösse be a csővezetékeket. 13

18 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 3.5 Vízcsatlakozások A hőcserélő és a keringető szivattyú védelme érdekében, különösen készülékcsere esetén, ajánlott a rendszert előzetesen felfűteni és ezzel eltávolítani a csővezeték-rendszerben és a radiátorokban lévő szennyezéseket (különösen az olaj- és zsírmaradványokat). Győződjön meg arról, hogy a használati- és fűtési vízvezetéket nem használják az elektromos hálózat földelésére. A csővezetékek teljesen alkalmatlanok az ilyen célú felhasználásra. A fűtési- és használati vízkörökben elzáró csapot kell beépíteni. Ez megkönnyít minden olyan karbantartási és szerviztevékenységet, amelyhez a készüléket le kell üríteni. A rendszerből eredő rezgések és zajok elkerülése érdekében ne használjon csökkentet keresztmetszetű csővezetéket, kis sugarú íveket vagy jelentős szűkítéseket a vízcső-vezeték keresztmetszetében. A felszerelés megkönnyítésére vízcsatlakozó készletet adunk a készülékhez (lásd: 2. ábra) ábra HR HWO G CWI HF HF CWI Használati melegvíz rendszer HWO A vízkőlerakódás és a használati melegvíz hőcserélő HR végleges károsodásának megelőzése érdekében a hálózati víz keménysége nem haladhatja meg a 14 G nk értéket. Mindemellett ajánlott a hálózati víz tulajdonságainak ellenőrzése és ahol szükséges, megfelelő kezelő-berendezés beépítése. 2.ábra A vezetékes vízhálózat nyomásának a készülék bemeneténél 0,5 és 6 bar között kell lennie. Nagyobb víznyomású területeken a készülék elé nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni! A hőcserélő járatainak tisztítási periódusa függ a hálózati víz keménységétől, a vízben visszamaradt üledékektől, a víz szennyezettségétől, ami gyakran előfordul új kiépítésnél. Ha a hálózati víz összetétele szükségessé teszi a víz kezelését, akkor megfelelő vízkezelő-berendezést kell beépíteni, visszamaradt üledékek ellen elegendő szűrőt beépíteni. Minden használati melegvíz rendszernek, csatlakozásnak, illesztésnek, stb. tökéletesen meg kell felelni a vonatkozó szabványoknak és vízellátási előírásoknak. Fűtési rendszer A készülék primer vízcserélőjében keletkező vízkő vagy lerakódások elkerülése érdekében a fűtési rendszert vízzel ellátó hálózatot a helyi előírásoknak vagy szabványoknak megfelelően kezelni kell. A kezelés elengedhetetlen, ha a rendszert gyakran utántöltik vagy részben vagy teljesen leürítik. A készüléket az esetleges lerakódásoktól iszapleválasztó beépítésével kell védeni, a készülék elé, a fűtési visszatérő ágba történő beépítésével. A fűtési rendszer teljes légtelenítését is biztosítani kell, pl. a készülék fölött, a magas pont(ok)on elhelyezett légtelenítő szelep(ek) beépítésével. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelően kialakított fűtési rendszer hibájából eredő közvetett és közvetlen kárért! A készülék biztonsági szelep kilépő ágát szifonhoz kell csatlakoztatni. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget túlnyomás következtében a biztonsági szelepen keresztül keletkező vízkárért! 14

19 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 3.6 Gázcsatlakozás A gázhálózathoz való csatlakoztatást csak szakképzett személy végezheti a vonatkozó szabványoknak megfelelően. A készülék csatlakoztatásához csak megfelelő tömítéseket és gázszerelvényeket használjon! Teflon szalag és hasonló anyagok használata tilos! A készülék telepítése előtt győződjön meg az alábbiakról: A gázvezeték átmérőjének összhangban kell lennie a kívánt térfogatárammal és a vezeték hosszával, továbbá a gázvezetéket el kell látni a hatályos előírásokban meghatározott biztonsági és szabályozó eszközökkel. A gázvezetéknek legalább 22 mm átmérőjűnek kell lennie, megszakítás nélküli áramlást kell biztosítani a gázmérőtől a készülékig, továbbá meg kell felelnie az aktuális előírásoknak. Ellenőrizze a gázvezeték-hálózat belső és külső tömítettségét! Gázcsapot kell felszerelni a készülék gázhálózatra csatlakozásánál! A gázvezeték csőnek nagyobb vagy azonos keresztmetszetűnek kell lennie, mint a készülék gázcsöve! Mielőtt bekapcsolja a készüléket, győződjön meg róla, hogy a hálózati gáz típusa megegyezik-e a készüléken beállított gáztípussal (lásd a készülék belsejében található gáztípus-adattáblát). A gáz hálózati tápnyomásának az adattáblán megadott értékek közé kell esnie (lásd a készülék belsejében található gáztípus-adattáblát). Telepítés előtt jó, ha meggyőződik róla, hogy a gáz tápvezetékben nem maradhatott fémforgács. A készülék földgáz üzemről LPG-re történő átalakítását csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti! 15

20 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 3.7 Elektromos csatlakozások Általános figyelmeztetések Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatást csak szakképzett és a hatályos rendelkezéseknek megfelelő regisztrációval rendelkező, és a Radiant Bruciatori s.p.a. által meghatalmazott személy végezheti el. Minden esetben ellenőrizze, hogy a készülék rendelkezik-e megfelelő földeléssel. Ez a követelmény csak akkor teljesül, ha a készüléket megfelelően csatlakoztatták egy hatékony földelési rendszerhez, amit az aktuális biztonsági szabványok követelményeivel összhangban, szakképzett személyek építettek ki. Ezt az alapvető biztonsági intézkedést szakképzett személynek kell ellenőriznie, igazolnia és kiviteleznie! Kétség esetén ellenőriztesse az elektromos hálózatot szakképzett villanyszerelővel. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a földelési rendszer nem megfelelő működése vagy kiépítésének hiánya miatt bekövetkező károkért és sérülésekért! A készülék 230 V 50 Hz váltakozó árammal működik, maximális teljesítményfelvétele 125 W. A készüléket egy 3 A-s biztosítékkal kell védeni. A hálózati csatlakoztatáshoz egy olyan egypólusú megszakítót használjon, amelynek a nyitott állapotú pólusai között legalább 3 mm szabad távolság van és a készülék tápvezetékéhez van felszerelve. Győződjön meg róla, hogy a fázis és a nulla vezeték helyzete megegyezik a kapcsolási rajzon látható bekötéssel. Ellenőriztesse az épület elektromos hálózatát szakképzett villanyszerelővel, hogy megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett maximális teljesítményfelvételhez. Különösen ügyeljen arra, hogy a vezetékek keresztmetszete megfeleljen a készülék által felvett teljesítménynek. A felhasználó nem cserélheti ki a készülék tápvezetékét. Ha a vezetéken bármiféle sérülés keletkezik, kapcsolja ki a készüléket és megfelelő szakképesítéssel rendelkező villanyszerelővel cseréltesse ki a vezetéket. A tápkábelnek legalább 1 mm 2 keresztmetszetűnek kell lennie. Elektromos berendezés használatánál figyelembe kell venni néhány alapvető szabályt: Tilos a készülékhez érni vizes vagy nedves testrésszel illetve, ha mezítláb van! Tilos a villamosvezetékek rángatása! Tilos a készüléket kitenni az időjárás hatásainak (eső, napsugárzás, stb.), kivéve, ha a készülék kifejezetten ezekre a körülményekre készült! Ne engedje, hogy a készüléket gyerekek vagy olyan személyek kezeljék, akik nincsenek tisztában az üzemeltetésével! 16

21 Távvezérlés bekötése Az alábbiak szerint végezze el az elektromos hálózat csatlakoztatását a kezelőpanelen belül található sorkapcsokhoz: a. Kapcsolja ki az áramellátást a betápvezeték főkapcsolójával! b. Távolítsa el a készülék elülső burkolatát. c. Lazítsa meg a csavarokat és vegye le az A jelű lemezt (lásd: 1. ábra) d. A lemez eltávolítása után az alábbiak szerint csatlakoztassa a vezetékeket a B jelű sorkapocsra: Csatlakoztassa a földvezetéket (rendszerint zöld/sárga színű) a földelési jellel jelölt sorkapocshoz. Csatlakoztassa a nullavezetéket (rendszerint kék színű) az N betűvel jelölt sorkapocshoz. Csatlakoztassa a fázisvezetéket (rendszerint barna vagy fekete színű) az L betűvel jelölt sorkapocshoz. A sorkapcsok további jelölése: Ta szobatermosztát Se külsőhőmérséklet-érzékelő A vezetékek csatlakoztatását követően az A jelű lemezt szerelje vissza a helyére. L N Ta Ta Se Se A B blue yellow/green brown kék sárga/zöld barna 1. ábra 17

22 3.8 Égéstermék-elvezetés A készülék helyes és hatékony működésének biztosítása érdekében a készülék és a kéményakna közötti csatlakozást eredeti, kifejezetten kondenzációs készülékekhez tervezett elemek felhasználásával kell kiépíteni. Hagyományos égéstermék-elvezető elemek nem használhatók kondenzációs készülékek égéstermék-elvezetésére, és ennek a fordítottja is igaz. A készülék megfelelő működéséhez fontos, hogy a vízszintes frisslevegő csöveket/füstcsöveket minimálisan 2% lejtéssel építsék be (a készüléktől a külső fal felé) (lásd: 1. ábra). Minden egyedi készülék telepítés esetén megfelelő tartozékokkal kell védeni a frisslevegő- és füstcsöveket idegen tárgyak vagy légköri hatások ellen. >2% 1.ábra Kéményakna-csatlakozás A következő előírás szerint csatlakoztassa a füstcsövet a kéményhez: Ne hagyja a füstcsövet benyúlni a kéményakna belsejébe; legyen vége a csőnek mielőtt eléri a kéményakna belső falát. A füstcsőnek merőlegesnek kell lennie a kéményakna szemben lévő falára (lásd: 2. ábra). HELYTELEN KÉMÉNYAKNA FLUE FOR CHIMNEY YES 2.ábra HELYES 18

23 Égéstermék-elvezető készlet A szett Koncentrikus, Ø60/100 mm vízszintes égéstermék elvezető rendszer, 360 -ban elforgatható Elvezeti az égésterméket és bevezeti a légkörből a friss levegőt. Az égéstermék kivezetés és az égési levegő bevezetés két koncentrikus csővel történik. A külső Ø100 mm cső vezeti be az égési levegőt, a belső Ø60 mm cső vezeti el az égésterméket. Az elvezető-csövet közvetlenül ki lehet vezetni vagy megfelelő kombinált elvezető-rendszerhez lehet csatlakoztatni. MAXIMÁLIS ELVEZETÉSI HOSSZ: 5 m RENDSZERT HASZNÁLJON! A maximális elvezetési hosszúságot (lineáris egyenértékben) úgy kapjuk meg, hogy az egyenes csőszakaszok és csatlakozó ívek lineáris egyenértékű hosszúságait összeadjuk. A lineáris egyenérték az elvezetés teljes hossza a készülék égésterének csatlakozásától az első ív kivételével. A további ívek hosszának lineáris egyenértéke a következő: Ø 60/100 x 90 könyök = 0,8 m. Ø 60/100 x 45 ív = 0,5 m. FIGYELEM! AZ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSÉRE ÉS A FRISS LEVEGŐ HOZZÁVEZETÉSÉRE KIZÁRÓLAG RADIANT TÍPUSENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

EUROLINE fali készülék 2004.

EUROLINE fali készülék 2004. EUROLINE fali készülék 2004. Euroline ZS/ZW 18/23-1 KE kéményes fali készülékek Mûszaki adatok Készülék típusa ZS/ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 KE Melegvíz elõállítás Névleges hõteljesítmény kw 6,0-20,0 7-22,6

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

IDRO 50-70 -100. IDRO 50 50/CS 70 100 rögzített ajtós. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató. Tisztelt Hölgyem/Uram!

IDRO 50-70 -100. IDRO 50 50/CS 70 100 rögzített ajtós. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató. Tisztelt Hölgyem/Uram! IDRO 50-70 -100 IDRO 50 50/CS 70 100 rögzített ajtós HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató Tisztelt Hölgyem/Uram! 1 Köszönjük, hogy az IDRO 50-70 -100 kandallót választotta. Használat előtt

Részletesebben

IDRO 30 - IDRO 30 CS. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató

IDRO 30 - IDRO 30 CS. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató IDRO 30 - IDRO 30 CS HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató 1 Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy az IDRO 30 kandallót választotta. Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

A prezentációban található műszaki adatokat a készülékhez tartozó szerelői és végfelhasználói könyvével kell alátámasztani! A műszaki tartalommal

A prezentációban található műszaki adatokat a készülékhez tartozó szerelői és végfelhasználói könyvével kell alátámasztani! A műszaki tartalommal A prezentációban található műszaki adatokat a készülékhez tartozó szerelői és végfelhasználói könyvével kell alátámasztani! A műszaki tartalommal kapcsolatos előzetes figyelmeztetés nélkül történő változtatás

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

Fontos kezelési tudnivalók

Fontos kezelési tudnivalók 1 2 3 4 6 7 8 9 Hidegvíz-csatlakozás Melegvíz-csatlakozás Gázbekötés Meleglevegő-elvezetés Keringtetett levegő visszavezetése Füstgázelvezetés Égéshez szükséges levegő beléptetése Elektronikus vezérlőegység

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ 4228 Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék Beépítési útmutató ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1 1.1 Fontos biztonsági és termékinformációk....................... 2 2.0 Beépítés... 5 2.1 Mielőtt

Részletesebben