XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ"

Átírás

1 SP...

2

3 hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások Mieltt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Beszerelésnél A mindennapi használatban Ajtóreteszelés Hiba esetén A készülék megsemmisítése esetén Környezetvédelem Csomagolás Használt készülékek * Ismerkedés a készülékkel Kezellap A készülék bels tere Lágyító-berendezés/ Speciális só Beállítás Vízkeménység-táblázat Speciális só használata Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata Vízlágyítás kikapcsolása , Öblítszer Öblítszer mennyiségének beállítása Öblítszer-utántöltésjelz kikapcsolása Edény Nem alkalmasak Sérült poharak és edények Berakás Kiszedés Csészék és poharak Fazekak Eveszköztartó kosár Átfordítható tüskék Apró dolgok tartója Késtartó Kosármagasság állítása Mosogatószer Mosogatószer betöltése Kombinált mosogatószer / Programtáblázat A program kiválasztása Útmutatások vizsgálóintézetek számára Kiegészít funkciók Idmegtakarítás (VarioSpeed) Fele mennyiség Higiénia (Hygiene) Intenzív zóna Extra szárítás A készülék kezelése Programadatok Aquasensor A készülék bekapcsolása Maradék programid Id-elválasztás A program vége Automatikus kikapcsolás a program végé Kapcsolja ki a készüléket A program megszakítása Program megszakítása Programcsere Intenzív szárítás

4 észer tet Biztonsági útmutatások hu Rendeltetésszer használat 2 Tisztítás és karbantartás A mosogatógép általános állapota Speciális só és öblítszer A szrk Mosogatókarok Mi a teend zavar esetén? Szennyvíz-szivattyú Hibatáblázat Vevszolgálat Felállítás és csatlakoztatás.. 37 Csomagolás tartalma Biztonsági útmutatások Kiszállítás Mszaki adatok Felállítás Szennyvíz-csatlakozás Ivóvíz csatlakozó Melegvíz-csatlakoztatás Elektromos csatlakoztatás Szétszerelés Szállítás Fagyállóság (A készülék kiürítése) Rendeltetésszer használat Rendel Ez a készülék magánháztartásokban való használatra és otthoni környezethez készült. A mosogatógépet csak a háztartásban és csak a megadott célra használja: a háztartási edények mosogatására. ( Biztonsági útmutatások Ezt a készüléket felels személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják 8 év alatti gyermekek vagy olyan személyek, akik testi, érzékszervi vagy szellemi képességük miatt, vagy tapasztalatlanságból és ismerethiányból adódóan nem képesek a készüléket biztonságosan kezelni. használat 4

5 Biztonsági útmutatások hu Mieltt a készüléket használatba veszi Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást! Fontos tanácsokat kap a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan. Minden dokumentumot rizzen meg a késbbi használathoz vagy a késbbi tulajdonos számára. Kiszállításnál 1. Ellenrizze a csomagolást és a mosogatógépet, nem sérültek-e meg szállítás közben. A megsérült készüléket ne üzemeltesse, hanem beszélje meg a szállítójával. 2. A csomagolóanyagot a hulladékmentesítési rendeletnek megfelelen kezelje. 3. A csomagolást és annak részeit nem szabad játszó gyermekeknek hozzáférhetvé tenni. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn. Beszerelésnél Vegye figyelembe, hogy a mosogatógép hátoldala telepítés után nem férhet hozzá szabadon (érintésvédelem a forró felület miatt). A felállítást és a csatlakoztatást a telepítési és szerelési útmutató szerint végezze el. Beszerelésnél a készülék ne legyen rácsatlakoztatva a hálózatra. Gyzdjön meg róla, hogy a házi elektromos hálózat védvezeték-rendszerét az elírásoknak megfelelen szerelték fel. A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típustábláján 92 megadott adatokkal. Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, egy specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni. A veszélyek elkerülésére ezt csak a vevszolgálattól szabad beszerezni. Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszeren kell rögzíteni. 5

6 hu Biztonsági útmutatások Ha a mosogatógép más háztartási készülékek alá vagy fölé kerül beépítésre, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történ beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori készülék szerelési útmutatójában találhatók. Vegye továbbá figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóit is, hogy garantálja az összes készülék biztonságos mködését. Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelel útmutatásokat, e készülékek gyártójához kell fordulnia annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni ezen készülékek fölé vagy alá. Ha nem tudja megszerezni a gyártó információit, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen készülékek fölé vagy alá. Ha mikrohullámú készüléket épít be a mosogatógép fölé, a készülék megsérülhet. A stabilitás biztosítása érdekében alsó elhelyezés vagy beépíthet készülékeket csak olyan összefügg munkaasztalok alá építsen be, amelyek a szomszédos bútordarabokhoz hozzá vannak csavarozva. A készüléket soha ne szerelje fel hforrások (fttest, htároló, kályha vagy más, ht termel készülékek) közelébe, és ne építse be fzlap alá. A készülék felállítása után a dugós csatlakozónak hozzáférhetnek kell lennie. (Lásd a Elektromos csatlakoztatás) Néhány modellnél: A vízcsatlakozón lev manyag burkolat egy elektromos szelepet tartalmaz, a vízbevezet tömlben csatlakozóvezetékek találhatók. Ezt a tömlt ne vágja át, a manyag burkolatot ne merítse vízbe. A mindennapi használatban Tartsa be a mosogató- és öblítszerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat. 6

7 Biztonsági útmutatások hu Gyerekzár (ajtóreteszelés) Ajtóreteszelés * A gyerekzár leírása hátul a borítólapon található. * modelltl függen Hiba esetén A javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetik el. Ehhez a készüléket áramtalanítani kell. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot. A sérülések, különösen a kezellap sérülései (repedések, lyukak, kitört gombok) vagy az ajtó mködésének meghibásodása esetén nem szabad tovább üzemeltetni a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja le a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot, hívja fel a vevszolgálatot. A készülék megsemmisítése esetén 1. Az elhasználódott készüléket azonnal selejtezze ki, ily módon elkerülheti a késbbi baleseteket. 2. Vigye el a készüléket egy megfelel gyjthelyre. m Figyelmeztetés Sérülésveszély! A mosogatógépet csak rövid idre hagyja kinyitva a be- és kipakoláshoz, hogy elkerülje a sérüléseket (pl. megbotlás). A késeket és más konyhai eszközöket az eveszközkosárban élével lefelé, vagy a késtartóban* vízszintesen kell elrendezni. Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra. A szabadon álló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a kosarak ne legyenek túlterhelve. Ha a készülék nem egy bemélyedésben áll, és így egy oldalfala megközelíthet, akkor az ajtózsanértartományt biztonsági okokból oldalt be kell burkolni (sérülésveszély). A burkolatokat külön tartozékként megvásárolhatja a vevszolgálatnál vagy a szakkereskedésben. * modelltl függen m Figyelmeztetés Robbanás miatti veszély! Ne öntsön oldószert a mosogató térbe. Fennáll a robbanásveszély. 7

8 hu Biztonsági útmutatások m Figyelmeztetés Leforrázás veszélye! A program lefutása közben csak óvatosan nyissa ki az ajtót. Fennáll a veszély, hogy a forró víz kifröccsen a készülékbl. m Figyelmeztetés Gyermekeket fenyeget veszélyek! Ha van, akkor használja a gyerekzárat. Ennek pontos leírását megtalálja hátul a borítékban. Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel vagy kezeljék azt. Tartsa távol a gyermekeket a mosogató- és öblítszertl. A mosogató- és öblítszereket tartsa távol a kisgyermekektl, mert ezek kimarhatják a szájat, a torkot és a szemet, vagy fulladáshoz vezethetnek. Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógéptl. A mosogatótérben lev víz nem ivóvíz, még mosogatószermaradványokat tartalmazhat. Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak bele a tablettafelfogó tálba 12. A kis ujjak beszorulhatnak a résekbe. Magasra beépített készülék esetén az ajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne szoruljanak vagy nyomódjanak be a készülék ajtaja és az alatta lev szekrényajtó közé. A gyermekek bezáródhatnának a készülékbe (fulladásveszély) vagy más veszélyhelyzetbe kerülhetnének! Az elhasznált készülékeknél ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye mködésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni. 8

9 Ismerkedés készülékel Környezetvédelem hu emkörnyezetvédel 7 Környezetvédelem Mind az új gépek csomagolása, mind a régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa! A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehetségekrl tájékozódjon a szakkereskednél, vagy az illetékes községi ill. városi közigazgatásnál. Csomagolás A készülék minden manyag alkatrésze nemzetközi szabvány által elírt rövid jelöléssel van ellátva (pl. >PS< polisztirol). Így a készülék ártalmatlanításakor fajtánként könnyen szét lehet válogatni a manyag hulladékokat. Kérjük, vegye figyelembe a Kiszállításnál c. fejezetet. Használt készülékek Kérjük, vegye figyelembe a Elhelyezésnél c. fejezetet. Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekrl szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelel jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg. * Ismerkedés a készülékkel A kezellap és a készülék bels terének ábrái az elüls borítón találhatók. Az egyes pozíciókra a szövegben utalunk. Kezellap ( BE/KI kapcsoló 0 Ajtónyitó 8 START gomb H Számkijelz P Id-elválasztás * X Kiegészít funkciók ** ` Öblítszer-utántöltésjelz h Sóutántöltés-jelz )" Ellenrizze a vizet jelz * modelltl függen ** Szám modelltl függen A készülék bels tere 1" Fels edénytartó kosár 1* Késtartó * 12 Tabletta-felfogó tál 1: Fels mosogatókarok 1B Alsó mosogatókar 1J Adagolótartály speciális sóhoz 1R A szrk 1Z Eveszköztartó kosár 1b Alsó edénytartó kosár 1j Öblítszer-tartály 9" Mosogatószer-kamra 9* Mosogatókamra záróretesze 92 Típustábla * modelltl függen a 9

10 hu Lágyító-berendezés/Speciális só si + Lágyító-berendezés/ Speciális só tó-berendezés/speciál Lágyí Ahhoz, hogy megfelelen mosogathasson, a mosogatógép lágy, vagyis mészszegény vizet igényel, ellenkez esetben az edényekre és a bels tartályokra fehér mészkmaradványok rakódnak. A 7 dh-nál (1,2 mmol/l) keményebb vezetékes vizet lágyítani kell. Ez speciális só (regeneráló só) segítségével történik a mosogatógép vízlágyító berendezésében. A beállítás és így a szükséges sómennyiség az ön vezetékes vizének keménységi fokától függ (lásd a táblázatot). Beállítás A beadagolandó sómennyiség : és : ˆ közötti tartományban állítható be. Beállított : érték esetén nincs szükség sóra. 1. Állapítsa meg a vezetékes vizének keménységi fokát. Ebben segít a Vízszolgáltató. 2. A beállítási értéknek a vízkeménység-táblázatban nézzen utána! 3. Zárja be az ajtót. 4. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 5. Nyomja meg a START és tartsa lenyomva. 6. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a :... számkijelzés H. 7. Engedje el a gombot. A számkijelzn H a gyárilag beállított : érték világít. só A beállítás megváltoztatásához: 1. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg a meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzn H. 2. Nyomja meg a START A beállított értéket a gép elmenti. Vízkeménység-táblázat 10

11 Lágyító-berendezés/Speciális só hu Speciális só használata A só utántöltésének mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása eltt kell történnie. Így a túlfutott sóoldatot azonnal lemossa, és nem léphet fel korrózió a mosogatótartályban. 1. Nyissa ki az adagolótartály csavarmenetes zárját 1J. 2. Töltse meg a tartályt vízzel (csak az els használatba vételnél szükséges)! 3. Majd töltse be a speciális sót (nem konyhasót vagy tablettát)! A víz ekkor kiszorul és lefolyik. Amint a só-utántöltésjelz h világít a fedlapon, ismét után kell tölteni a speciális sót. Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használatasó-komponenst tartalmazó mosogatószer használata Ha só-komponenst tartalmazó kombinált mosogatószert használ, általában 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/ l) vízkeménységig le lehet mondani a speciális só használatáról. 21 dh fölötti vízkeménységnél itt is szükség van a speciális só használatára. Só-utántöltésjelz/vízlágyítás kikapcsolásavízlágyítás kikapcsolása Ha a só-utántöltésjelz h zavaró (pl. só-komponenssel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni. A Vízlágyító berendezés beállítása c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot : -ra. Ezzel a vízlágyító berendezés és a só-utántöltésjelz ki van kapcsolva. m Figyelem Soha ne töltsön mosogatószert a speciális só tartályába. Ezzel tönkreteszi a vízlágyító berendezést. * modelltl függen 11

12 tszer hu Öblítszer, Öblítszer Öbl í Amint világítani kezd az öblítszerutántöltésjelz ` a fedlapon, még 1 2 mosogatásra elegend öblítszertartalék maradt. Öblítszert kell utántölteni. Az öblítszerre a foltmentes edényért és a tiszta üvegekért van szükség. Csak a háztartási mosogatógéphez ajánlott öblítszereket használja. Öblítszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószert csak 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet használni. 21 dh fölötti vízkeménységnél itt is szükség van az öblítszer használatára. 1. Nyissa ki a póttartályt 1j a fedélen lev fül megnyomásával és felemelésével. 2. Az öblítszert óvatosan, a betölt nyílás max. jelzéséig töltse be. 3. Zárja a fedelet, amíg hallhatóan bekattan. 4. A túlfolyt öblítszert esetleg távolítsa el egy kendvel, hogy a következ mosogatásnál ne kerüljön sor túlzott habképzdésre. Öblítszer mennyiségének beállítása A beadagolandó öblít mennyisége : és : közötti tartományban állítható be. A nagyon jó száradási eredmény elérése érdekében állítsa a beadagolandó öblít mennyiségét : -re. Gyárilag az : - ös fokozat van beállítva. Az öblítszer mennyiségét csak akkor változtassa meg, ha fátyolosodás (alacsonyabb fokozat beállítása), vagy vízfoltok (magasabb fokozat beállítása) maradnak vissza az edényen. 1. Zárja be az ajtót. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. Nyomja meg a START és tartsa lenyomva. 4. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik az :... számkijelzés H. 5. Engedje el a gombot. A számkijelzn H a gyárilag beállított : érték világít. A beállítás megváltoztatásához: 1. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzn H. 2. Nyomja meg a START A beállított értéket a gép elmenti. 12

13 Edény hu Öblítszer-utántöltésjelz kikapcsolása Ha az öblítszer-utántöltésjelz ` zavaró (pl. öblítszer-komponensekkel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni. Az Öblítszer mennyiségének beállítása c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa az értéket : -ra! Ezzel a ` jelzés öblítszerutántöltésjelz ki van kapcsolva. - Edény Edény Nem alkalmasak Fából készült eveszközök és edények. Kényes díszített üvegek, iparmvészeti és antik edény. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógépben történ mosogatásra. Nem hálló manyag eszközök. Réz- és ónedény. Hamuval, viasszal, kenanyaggal vagy festékkel szennyezett edényfélék. A ráfestett dekorációk, alumínium- és ezüstrészek mosogatásnál hajlamosak az elszínezdésre és kifakulásra. Sok mosogatás után néhány üvegfajta (mint pl. kristályüveg tárgyak) homályossá válhat. Sérült poharak és edények Okai: Pohártípus és gyártási eljárás. Mosogatószer kémiai összetétele. A mosogatóprogramban használt víz hmérséklete. Javaslat: Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak minsített. Olyan mosogatószereket használjon, amelyek edénykímél jellel vannak ellátva. Az üveget és az eveszközt a program végén a lehet leghamarabb vegye ki a mosogatóból. Berakás 1. Távolítsa el a nagyobb ételmaradványokat. Nincs szükség folyó víz alatti elöblítésre. 2. Az edényt úgy helyezze el, hogy stabilan álljon és ne borulhasson el, minden edény nyílásával lefelé álljon, a domborulatos vagy mélyedéses részek ferdén álljanak, hogy a víz lefolyhasson, ne akadályozza a mosogatókarok 1: és 1B forgását. Az igen kisméret edényeket ne a készülékben mosogassa el, mivel ezek a kosárból könnyen kieshetnek. 13

14 hu Edény Kiszedés Elkerülend, hogy vízcseppek essenek a fels kosárból az alsó kosárban lev edényre, javasoljuk, hogy a készüléket alulról felfelé ürítse ki. A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja lehlni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni. Fazekak Alsó edénytartó kosár 1b Utasítás A program végén még vízcseppeket lehet látni a készülék belsejében. Ennek semmiféle hatása nincs az edény száradására. Csészék és poharak Fels edénytartó kosár 1" Javaslat Az ersen szennyezett edényt (fazekakat/lábasokat) az alsó kosárban kell elhelyezni. Az ersebb permetez sugár révén így jobb lesz az öblítési eredmény. Javaslat Honlapunkon ingyenesen letöltheti a további példákat arra, hogyan helyezheti el optimálisan a mosogatógépét. A megfelel internetcímet keresse meg jelen használati útmutató hátoldalán. 14

15 Edény hu Eveszköztartó kosár Az eveszközöket mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé kell behelyezni. A sérülések elkerülése érdekében a hosszú, hegyes eszközöket és a késeket a késtartóra kell tenni. Apró dolgok tartója *Apró * modelltl függen Ide könnyebb, manyagból készült tárgyakat pl. poharakat, fedket stb. tehet biztonságosan. dolgok tartója Átfordítható tüskékátfordítható tüskék * * modelltl függen A tüskék átfordíthatók a lábasok, tálak és poharak jobb elhelyezéséhez. Késtartó *Késtartó * modelltl függen Hosszú késeket és más konyhai eszközöket vízszintes helyzetben lehet elhelyezni. 15

16 hu Edény Kosármagasság állításakosármagasság állítása * * modelltl függen A fels kosár 1" szükség szerint feljebb vagy lejjebb állítható, hogy a fels vagy alsó kosárba magasabb edények is betehetk legyenek. Készülékmagasság 81,5 cm Attól függen, hogy milyen a készüléke fels kosarának kialakítása, válasszon egyet az alábbi két eljárásmód közül: Fels kosár, oldalsó emelkarokkal Fels kosár Alsó kosár 1. fokozat max. ø 22 cm 30 cm 2. fokozat max. ø 24 cm 28 cm 3. fokozat max. ø 27 cm 25 cm 3. A megemeléshez fogja meg oldalt a kosár fels peremét és emelje meg. 4. Mieltt visszatolná a kosarat, ellenrizze, hogy mindkét oldala azonos magasságban van-e. Különben a készülék ajtaja nem csukható be, és a fels mosókarnak nem lesz kapcsolata a vizrendszerrel. Fels kosár, alsó és fels görgpárral 1. Húzza ki a fels kosarat 1". 2. Vegye ki a fels kosarat és akassza be újra a fels (3-as fokozat) ill. alsó (1-es fokozat) görgkön. 1. Húzza ki a fels kosarat 1". 2. Süllyesztéshez nyomja befelé egymás után a két baloldali, jobboldali kart a kosár küls oldalánál. Közben oldalt ersen tartsa a kosarat a fels pereménél, hogy nehogy hirtelen leessen. 16

17 Mosogatószer Mosogatószer hu. Mosogatószer A mosogatógéphez használhat tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószereket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószert. Szennyezdéstl függen mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatási feladatra elegend mennyiség hatóanyagot tartalmaznak. A korszer, nagy teljesítmény mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak foszfáttal és enzimekkel. A foszfátok megkötik a vízben a meszet. Az enzimek lebontják a keményítt és oldják a fehérjét. Ritkábbak a foszfátmentes mosogatószerek. Ezeknek gyengébb a mészmegköt képességük, és nagyobb mennyiséget kell bellük adagolni. A színes foltok (pl. tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigén-alapú fehérítszert használnak. Utasítás A jó mosogatási eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerek csomagolási útmutatásait! Ha további kérdései vannak, azt javasoljuk, hogy forduljon a mosogatószer-gyártók tanácsadó irodáihoz. m Figyelmeztetés Tartsa be a mosogató- és öblítszerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat. Mosogatószer betöltése 1. Ha a mosogatókamra 9" még zárva lenne, hozza mködésbe a záróreteszt 9* a kinyitásához! A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába 9" töltse be (a tablettákat keresztben tegye be, ne élére állítva). Adagolás: lásd a gyártói útmutatásokat a csomagoláson. A 9" jelzés mosogatószerkamrában lev adagolási beosztás segít Önnek abban, hogy a megfelel mennyiség por alakú, vagy folyékony mosogatószert töltse be. Normál szennyezdés esetén szokás szerint elegend 20 ml 25 ml. Tabletta használata esetén elegend egy tabletta. 17

18 hu Mosogatószer 2. A mosogatószer-kamra fedelét feltolva zárja be, amíg a zárásnál erltetés nélkül bekattan. A mosogatószer-kamra programtól függen automatikusan kinyílik az optimális idpontban. A por alakú vagy folyékony mosogatószer eloszlik a készülékben és feloldódik, a tabletta beleesik a tablettafelfogó tálba, és ott adagolás közben feloldódik. Javaslat Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószermennyiségnél rendszerint kevesebb is elegend. A megfelel tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vevszolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt). Kombinált mosogatószer A hagyományos mosogatószerek (Solo) mellett számos, kiegészít funkciókkal rendelkez termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblítszert és sópótanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1, stb.) függen még kiegészít összetevket is, mint pl. üvegvéd szert vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószerek csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21 dh) hatásosak. E határ felett sót vagy öblítszert kell hozzáadni. Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehet legjobb legyen. 18

19 Mosogatószer hu m Figyelmeztetés Ne tegyen kis eszközöket öblítéshez a 12 jelzés tablettafelfogó tálba; ezzel megakadályozza a tabletta egyenletes feloldását. m Figyelmeztetés Ha a program elindítása után szeretne még edényt hozzátenni, ne használja a tablettafelfogó tálat 12 a felskosár fogantyújaként. A tabletta már benne lehet, és Ön érintkezésbe kerül a részlegesen már feloldódott tablettával. Utasítások A mosogatás és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószert használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblítszert. Rövid programoknál a tabletták az eltér feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószer-maradványok is visszamaradnak. Ezekhez a programokhoz por alakú tisztítószerek használata ajánlott. Intenzív programnál (néhány modellnél) egy tabletta beadagolása is elegend. Por alakú mosogatószer használatakor a készülék ajtajára is rá lehet szórni egy kevés mosogatószert. Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblítszer- és/vagy sóutántöltésjelz világít. Vízben oldódó védburkolatos mosogatószerek használata esetén: A burkolatot csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak abszolút száraz mosogatószerkamrába töltse, máskülönben összetapadásra kerülhet sor. Ha kombinált mosogatószerrl tiszta mosogatószerre áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblítszer mennyisége a megfelel értékre legyen beállítva. 19

20 hu Programtáblázat / Programtáblázat Programtáblázat Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelel programjait és azoknak a rendezését a kezellap alapján válassza ki. Az edény fajtája Szennyezdésfajta A program Lehetséges kiegészít funkciók fazekak, serpenyk, nem kényes edény és eveszköz vegyes edény és eveszköz kényes edény, eveszköz, hmérsékletre érzékeny manyagok és üvegek minden edényfajta ersen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítvagy fehérje-tartalmú ételmaradékok enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok enyhén tapadó, friss ételmaradékok hideg öblítés, közbens mosogatás ± / Intenzív 70 Á Auto Á Auto â / à Eco 50 é / è Kímél 40 ñ / ð Gyors 45 ù / ø Elöblítés minden minden minden minden Intenzív zóna Idmegtakarítás Fele mennyiség Extra szárítás Extra szárítás nincs A program lefutása Elöblítés Mosogatás 70 Közbens öblítés Öblítés 65 Szárítás A program kiválasztása A szennyezettségnek megfelelen érzékelelem segítségével optimalizálják. A szennyezettségnek megfelelen érzékelelem segítségével optimalizálják. Elöblítés Mosogatás 50 Közbens öblítés Öblítés 65 Szárítás Elöblítés Mosogatás 40 Közbens öblítés Öblítés 55 Szárítás Mosogatás 45 Közbens öblítés Öblítés 55 Elöblítés Az edényfajtától és a szennyezettség mértékétl függen választhatja ki a megfelel programot. 20

21 Kiegészí funkciók Kiegészít funkciók hu Útmutatások vizsgálóintézetek számára A vizsgálóintézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz (pl. az EN60436 szerint). Itt a tesztek elvégzésének feltételeirl van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva. Megkeresés en a következ címre: Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett 92 típustáblán talál meg. t 0 Kiegészít funkciók * modelltl függen A gombokkal kiegészít funkciók X állíthatók be. Idmegtakarítás (VarioSpeed)Ÿ Idmegtakarítás (VarioSpeed) * Az >>Idmegtakarítás<< funkcióval az üzemelési idt a kiválasztott programtól függen kb %-kal le lehet rövidíteni. A mindenkori üzemelési id változtatása megjelenik a H jelzés számjegy-kijelzn. A lerövidített üzemelési id melletti optimális mosogatási eredmény eléréséhez megn a víz- és energiafogyasztás. Fele mennyiség Fele mennyiség * Ha csak kevés edényt kell elmosogatnia (pl. poharakat, csészéket, tányérokat), bekapcsolhatja a Fele mennyiség -et. Ezzel vizet, energiát és idt takarít meg. Mosogatásnál valamivel kevesebb mosogatószert adagoljon be a mosogatószer-kamrába, mint amennyit a gép teljes megtöltéséhez ajánlanak. Higiénia (Hygiene) *Higiénia Mosogatási mvelet közben a hmérséklet n. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz. Ez a kiegészít funkció pl. vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához ideális. Ï Intenzív zóna *Intenzív Vegyes töltethez tökéletes. A nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyket az alsó kosárba, és hozzá a normál mértékben szennyezett edényt a fels kosárba teheti. A permetez nyomás az alsó kosárban ersebb, a mosogatási hmérséklet valamivel magasabb. zóna Extra szárítás * Extra szárítás Az öblítés közbeni magasabb hmérséklet és a hosszabb szárítási fázis lehetvé teszi, hogy a manyag termékek is jobban száradjanak. Az energiafogyasztás kissé megntt. (Hygiene) 21

22 hu A készülék kezelése 1 A készülék kezelése A készülék kezelése Programadatok A program adatait (használati értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és beállított : vízkeménység-értékre vonatkoznak. Különböz befolyásoló tényezk, mint pl. a vízhmérséklet vagy a vezeték nyomása, eltérésekhez vezethet. AquasensorAquasensor * * modelltl függen Az Aquasensor egy optikai méreszköz (fénysorompó), amellyel az öblítvíz zavarosságát mérik. Az Aquasensor használata a programválasztástól függ. Ha az Aquasensor aktív, tisztább mosogatóvizet lehet átvenni a következ öblít fürdbe, és így a vízfogyasztás 3 6 literrel csökkenthet. Ha a szennyezdés ersebb, a gép a vizet kiszivattyúzza és friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hmérsékletet és az üzemelési idt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez. A készülék bekapcsolása 1. Teljesen nyissa ki a vízcsapot. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. Forgassa a programválasztót 8 a kívánt programra. A számkijelzn H villog a várható programid. 4. Nyomja meg a A program elindul. Utasítás - a mosogatógép környezetkímél üzemeltetéséhez: Az Eco 50 program különösen környezetkímél program. A 2010/ 1016-os EU-rendelet szerint ez az a standard program, amely a leghatékonyabban testesíti meg a normál szennyezettség edények tisztítására való standard tisztítási ciklust és az ilyen edények tisztításához szükséges kombinált energia- és vízfogyasztást. Maradék programid Programválasztásnál megjelenik a számkijelzn H a maradék programid. Az üzemelési idt a program alatt a vízhmérséklet, az edénymennyiség, valamint a szennyezettség mértéke határozza meg, és (a választott programtól függen) változtatható. 22

23 A készülék kezelése hu Id-elválasztásId-elválasztás * * modelltl függen A program elindítását óra-lépésekben akár 24 órával is kitolhatja. 1. Zárja be az ajtót. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. A gombot P addig nyomkodja, amíg a számkijelz H œ: -re nem ugrik. 4. A gombot P annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzett id meg nem felel a kívánságának. 5. Nyomja meg a START az id-elválasztás aktiválva van. 6. Az id-elválasztás törléséhez annyiszor nyomja meg a gombot P, amíg a számjegykijelzn megjelenik a œ:. Az elindításig tetszés szerint változtathatja a programkiválasztást. A program vége A programnak akkor van vége, amikor a számkijelzn H a : érték jelenik meg. Automatikus kikapcsolás a program végén *Automatikus kikapcsolás a program végé * modelltl függen Energiatakarékossági céllal a mosogatógépet a program vége után 1 perccel kikapcsolja (gyári beállítás). Az automatikus kikapcsolás : és : ƒ között állítható be. : A készülék nem kapcsol ki automatikusan : Ki 1 perc után : ƒ Ki 120 perc után 1. Zárja be az ajtót. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. Nyomja meg a START és tartsa lenyomva. 4. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a :... számkijelzés H. 5. Engedje el a gombot. A számkijelzn H a gyárilag beállított : érték világít. A beállítás megváltoztatásához: 1. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzn H. 2. Nyomja meg a START A beállított értéket a gép elmenti. Kapcsolja ki a készüléket Rövid idvel a program vége után: 1. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót (. 2. Zárja el a vízcsapot (Aqua-Stop esetén erre nincs szükség). 3. Miután lehltek, vegye ki az edényeket. 23

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ERD 1843. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek FIGYELEM! HU Használati utasítás A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT HU A mosógép rendeltetésszerû használata érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást. A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 132999610 INSTRUCTION BOOKLET INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GB PL CZ

Részletesebben

CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS CBE 1025 T Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a GELKA Thököly úti Kft.-vel. Telefon/telefax: 06-1 322-8975 Importôr: Candy Hoover Hungary

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat.

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat. H A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT 1. A szállításhoz szükséges rögzítõk leszerelése A mosógép gépcsoportja szállítás alatt a palásttal együtt rögzítve van. Az elsõ bekapcsolás elõtt a mosógépet teljesen

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176

Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176 Használati utasítás Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ennek a Candy háztartási készüléknek

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk a választásához mellyel egy csúcsminőségű

Részletesebben

Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80

Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80 Felsõ betöltésû mosógép Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80 Rövid útmutató Ismerd meg az alábbi 12 témakört, melyek a jelen kézikönyv oldalain magyarázatot kapnak. Olvasd el, sajátítsd el, szórakozz:

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning HU RO DK hűtő-fagyasztó kombináció combina frigorifica kombineret køle-/fryseskab ERD 24304 W ERD 28304 W We were thinking of you when we

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben