XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ"

Átírás

1 SP...

2

3 hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások Mieltt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Beszerelésnél A mindennapi használatban Ajtóreteszelés Hiba esetén A készülék megsemmisítése esetén Környezetvédelem Csomagolás Használt készülékek * Ismerkedés a készülékkel Kezellap A készülék bels tere Lágyító-berendezés/ Speciális só Beállítás Vízkeménység-táblázat Speciális só használata Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata Vízlágyítás kikapcsolása , Öblítszer Öblítszer mennyiségének beállítása Öblítszer-utántöltésjelz kikapcsolása Edény Nem alkalmasak Sérült poharak és edények Berakás Kiszedés Csészék és poharak Fazekak Eveszköztartó kosár Átfordítható tüskék Apró dolgok tartója Késtartó Kosármagasság állítása Mosogatószer Mosogatószer betöltése Kombinált mosogatószer / Programtáblázat A program kiválasztása Útmutatások vizsgálóintézetek számára Kiegészít funkciók Idmegtakarítás (VarioSpeed) Fele mennyiség Higiénia (Hygiene) Intenzív zóna Extra szárítás A készülék kezelése Programadatok Aquasensor A készülék bekapcsolása Maradék programid Id-elválasztás A program vége Automatikus kikapcsolás a program végé Kapcsolja ki a készüléket A program megszakítása Program megszakítása Programcsere Intenzív szárítás

4 észer tet Biztonsági útmutatások hu Rendeltetésszer használat 2 Tisztítás és karbantartás A mosogatógép általános állapota Speciális só és öblítszer A szrk Mosogatókarok Mi a teend zavar esetén? Szennyvíz-szivattyú Hibatáblázat Vevszolgálat Felállítás és csatlakoztatás.. 37 Csomagolás tartalma Biztonsági útmutatások Kiszállítás Mszaki adatok Felállítás Szennyvíz-csatlakozás Ivóvíz csatlakozó Melegvíz-csatlakoztatás Elektromos csatlakoztatás Szétszerelés Szállítás Fagyállóság (A készülék kiürítése) Rendeltetésszer használat Rendel Ez a készülék magánháztartásokban való használatra és otthoni környezethez készült. A mosogatógépet csak a háztartásban és csak a megadott célra használja: a háztartási edények mosogatására. ( Biztonsági útmutatások Ezt a készüléket felels személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják 8 év alatti gyermekek vagy olyan személyek, akik testi, érzékszervi vagy szellemi képességük miatt, vagy tapasztalatlanságból és ismerethiányból adódóan nem képesek a készüléket biztonságosan kezelni. használat 4

5 Biztonsági útmutatások hu Mieltt a készüléket használatba veszi Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást! Fontos tanácsokat kap a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan. Minden dokumentumot rizzen meg a késbbi használathoz vagy a késbbi tulajdonos számára. Kiszállításnál 1. Ellenrizze a csomagolást és a mosogatógépet, nem sérültek-e meg szállítás közben. A megsérült készüléket ne üzemeltesse, hanem beszélje meg a szállítójával. 2. A csomagolóanyagot a hulladékmentesítési rendeletnek megfelelen kezelje. 3. A csomagolást és annak részeit nem szabad játszó gyermekeknek hozzáférhetvé tenni. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn. Beszerelésnél Vegye figyelembe, hogy a mosogatógép hátoldala telepítés után nem férhet hozzá szabadon (érintésvédelem a forró felület miatt). A felállítást és a csatlakoztatást a telepítési és szerelési útmutató szerint végezze el. Beszerelésnél a készülék ne legyen rácsatlakoztatva a hálózatra. Gyzdjön meg róla, hogy a házi elektromos hálózat védvezeték-rendszerét az elírásoknak megfelelen szerelték fel. A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típustábláján 92 megadott adatokkal. Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, egy specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni. A veszélyek elkerülésére ezt csak a vevszolgálattól szabad beszerezni. Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszeren kell rögzíteni. 5

6 hu Biztonsági útmutatások Ha a mosogatógép más háztartási készülékek alá vagy fölé kerül beépítésre, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történ beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori készülék szerelési útmutatójában találhatók. Vegye továbbá figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóit is, hogy garantálja az összes készülék biztonságos mködését. Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelel útmutatásokat, e készülékek gyártójához kell fordulnia annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni ezen készülékek fölé vagy alá. Ha nem tudja megszerezni a gyártó információit, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen készülékek fölé vagy alá. Ha mikrohullámú készüléket épít be a mosogatógép fölé, a készülék megsérülhet. A stabilitás biztosítása érdekében alsó elhelyezés vagy beépíthet készülékeket csak olyan összefügg munkaasztalok alá építsen be, amelyek a szomszédos bútordarabokhoz hozzá vannak csavarozva. A készüléket soha ne szerelje fel hforrások (fttest, htároló, kályha vagy más, ht termel készülékek) közelébe, és ne építse be fzlap alá. A készülék felállítása után a dugós csatlakozónak hozzáférhetnek kell lennie. (Lásd a Elektromos csatlakoztatás) Néhány modellnél: A vízcsatlakozón lev manyag burkolat egy elektromos szelepet tartalmaz, a vízbevezet tömlben csatlakozóvezetékek találhatók. Ezt a tömlt ne vágja át, a manyag burkolatot ne merítse vízbe. A mindennapi használatban Tartsa be a mosogató- és öblítszerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat. 6

7 Biztonsági útmutatások hu Gyerekzár (ajtóreteszelés) Ajtóreteszelés * A gyerekzár leírása hátul a borítólapon található. * modelltl függen Hiba esetén A javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetik el. Ehhez a készüléket áramtalanítani kell. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot. A sérülések, különösen a kezellap sérülései (repedések, lyukak, kitört gombok) vagy az ajtó mködésének meghibásodása esetén nem szabad tovább üzemeltetni a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja le a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot, hívja fel a vevszolgálatot. A készülék megsemmisítése esetén 1. Az elhasználódott készüléket azonnal selejtezze ki, ily módon elkerülheti a késbbi baleseteket. 2. Vigye el a készüléket egy megfelel gyjthelyre. m Figyelmeztetés Sérülésveszély! A mosogatógépet csak rövid idre hagyja kinyitva a be- és kipakoláshoz, hogy elkerülje a sérüléseket (pl. megbotlás). A késeket és más konyhai eszközöket az eveszközkosárban élével lefelé, vagy a késtartóban* vízszintesen kell elrendezni. Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra. A szabadon álló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a kosarak ne legyenek túlterhelve. Ha a készülék nem egy bemélyedésben áll, és így egy oldalfala megközelíthet, akkor az ajtózsanértartományt biztonsági okokból oldalt be kell burkolni (sérülésveszély). A burkolatokat külön tartozékként megvásárolhatja a vevszolgálatnál vagy a szakkereskedésben. * modelltl függen m Figyelmeztetés Robbanás miatti veszély! Ne öntsön oldószert a mosogató térbe. Fennáll a robbanásveszély. 7

8 hu Biztonsági útmutatások m Figyelmeztetés Leforrázás veszélye! A program lefutása közben csak óvatosan nyissa ki az ajtót. Fennáll a veszély, hogy a forró víz kifröccsen a készülékbl. m Figyelmeztetés Gyermekeket fenyeget veszélyek! Ha van, akkor használja a gyerekzárat. Ennek pontos leírását megtalálja hátul a borítékban. Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel vagy kezeljék azt. Tartsa távol a gyermekeket a mosogató- és öblítszertl. A mosogató- és öblítszereket tartsa távol a kisgyermekektl, mert ezek kimarhatják a szájat, a torkot és a szemet, vagy fulladáshoz vezethetnek. Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógéptl. A mosogatótérben lev víz nem ivóvíz, még mosogatószermaradványokat tartalmazhat. Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak bele a tablettafelfogó tálba 12. A kis ujjak beszorulhatnak a résekbe. Magasra beépített készülék esetén az ajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne szoruljanak vagy nyomódjanak be a készülék ajtaja és az alatta lev szekrényajtó közé. A gyermekek bezáródhatnának a készülékbe (fulladásveszély) vagy más veszélyhelyzetbe kerülhetnének! Az elhasznált készülékeknél ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye mködésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni. 8

9 Ismerkedés készülékel Környezetvédelem hu emkörnyezetvédel 7 Környezetvédelem Mind az új gépek csomagolása, mind a régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa! A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehetségekrl tájékozódjon a szakkereskednél, vagy az illetékes községi ill. városi közigazgatásnál. Csomagolás A készülék minden manyag alkatrésze nemzetközi szabvány által elírt rövid jelöléssel van ellátva (pl. >PS< polisztirol). Így a készülék ártalmatlanításakor fajtánként könnyen szét lehet válogatni a manyag hulladékokat. Kérjük, vegye figyelembe a Kiszállításnál c. fejezetet. Használt készülékek Kérjük, vegye figyelembe a Elhelyezésnél c. fejezetet. Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekrl szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelel jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg. * Ismerkedés a készülékkel A kezellap és a készülék bels terének ábrái az elüls borítón találhatók. Az egyes pozíciókra a szövegben utalunk. Kezellap ( BE/KI kapcsoló 0 Ajtónyitó 8 START gomb H Számkijelz P Id-elválasztás * X Kiegészít funkciók ** ` Öblítszer-utántöltésjelz h Sóutántöltés-jelz )" Ellenrizze a vizet jelz * modelltl függen ** Szám modelltl függen A készülék bels tere 1" Fels edénytartó kosár 1* Késtartó * 12 Tabletta-felfogó tál 1: Fels mosogatókarok 1B Alsó mosogatókar 1J Adagolótartály speciális sóhoz 1R A szrk 1Z Eveszköztartó kosár 1b Alsó edénytartó kosár 1j Öblítszer-tartály 9" Mosogatószer-kamra 9* Mosogatókamra záróretesze 92 Típustábla * modelltl függen a 9

10 hu Lágyító-berendezés/Speciális só si + Lágyító-berendezés/ Speciális só tó-berendezés/speciál Lágyí Ahhoz, hogy megfelelen mosogathasson, a mosogatógép lágy, vagyis mészszegény vizet igényel, ellenkez esetben az edényekre és a bels tartályokra fehér mészkmaradványok rakódnak. A 7 dh-nál (1,2 mmol/l) keményebb vezetékes vizet lágyítani kell. Ez speciális só (regeneráló só) segítségével történik a mosogatógép vízlágyító berendezésében. A beállítás és így a szükséges sómennyiség az ön vezetékes vizének keménységi fokától függ (lásd a táblázatot). Beállítás A beadagolandó sómennyiség : és : ˆ közötti tartományban állítható be. Beállított : érték esetén nincs szükség sóra. 1. Állapítsa meg a vezetékes vizének keménységi fokát. Ebben segít a Vízszolgáltató. 2. A beállítási értéknek a vízkeménység-táblázatban nézzen utána! 3. Zárja be az ajtót. 4. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 5. Nyomja meg a START és tartsa lenyomva. 6. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a :... számkijelzés H. 7. Engedje el a gombot. A számkijelzn H a gyárilag beállított : érték világít. só A beállítás megváltoztatásához: 1. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg a meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzn H. 2. Nyomja meg a START A beállított értéket a gép elmenti. Vízkeménység-táblázat 10

11 Lágyító-berendezés/Speciális só hu Speciális só használata A só utántöltésének mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása eltt kell történnie. Így a túlfutott sóoldatot azonnal lemossa, és nem léphet fel korrózió a mosogatótartályban. 1. Nyissa ki az adagolótartály csavarmenetes zárját 1J. 2. Töltse meg a tartályt vízzel (csak az els használatba vételnél szükséges)! 3. Majd töltse be a speciális sót (nem konyhasót vagy tablettát)! A víz ekkor kiszorul és lefolyik. Amint a só-utántöltésjelz h világít a fedlapon, ismét után kell tölteni a speciális sót. Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használatasó-komponenst tartalmazó mosogatószer használata Ha só-komponenst tartalmazó kombinált mosogatószert használ, általában 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/ l) vízkeménységig le lehet mondani a speciális só használatáról. 21 dh fölötti vízkeménységnél itt is szükség van a speciális só használatára. Só-utántöltésjelz/vízlágyítás kikapcsolásavízlágyítás kikapcsolása Ha a só-utántöltésjelz h zavaró (pl. só-komponenssel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni. A Vízlágyító berendezés beállítása c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot : -ra. Ezzel a vízlágyító berendezés és a só-utántöltésjelz ki van kapcsolva. m Figyelem Soha ne töltsön mosogatószert a speciális só tartályába. Ezzel tönkreteszi a vízlágyító berendezést. * modelltl függen 11

12 tszer hu Öblítszer, Öblítszer Öbl í Amint világítani kezd az öblítszerutántöltésjelz ` a fedlapon, még 1 2 mosogatásra elegend öblítszertartalék maradt. Öblítszert kell utántölteni. Az öblítszerre a foltmentes edényért és a tiszta üvegekért van szükség. Csak a háztartási mosogatógéphez ajánlott öblítszereket használja. Öblítszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószert csak 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet használni. 21 dh fölötti vízkeménységnél itt is szükség van az öblítszer használatára. 1. Nyissa ki a póttartályt 1j a fedélen lev fül megnyomásával és felemelésével. 2. Az öblítszert óvatosan, a betölt nyílás max. jelzéséig töltse be. 3. Zárja a fedelet, amíg hallhatóan bekattan. 4. A túlfolyt öblítszert esetleg távolítsa el egy kendvel, hogy a következ mosogatásnál ne kerüljön sor túlzott habképzdésre. Öblítszer mennyiségének beállítása A beadagolandó öblít mennyisége : és : közötti tartományban állítható be. A nagyon jó száradási eredmény elérése érdekében állítsa a beadagolandó öblít mennyiségét : -re. Gyárilag az : - ös fokozat van beállítva. Az öblítszer mennyiségét csak akkor változtassa meg, ha fátyolosodás (alacsonyabb fokozat beállítása), vagy vízfoltok (magasabb fokozat beállítása) maradnak vissza az edényen. 1. Zárja be az ajtót. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. Nyomja meg a START és tartsa lenyomva. 4. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik az :... számkijelzés H. 5. Engedje el a gombot. A számkijelzn H a gyárilag beállított : érték világít. A beállítás megváltoztatásához: 1. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzn H. 2. Nyomja meg a START A beállított értéket a gép elmenti. 12

13 Edény hu Öblítszer-utántöltésjelz kikapcsolása Ha az öblítszer-utántöltésjelz ` zavaró (pl. öblítszer-komponensekkel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni. Az Öblítszer mennyiségének beállítása c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa az értéket : -ra! Ezzel a ` jelzés öblítszerutántöltésjelz ki van kapcsolva. - Edény Edény Nem alkalmasak Fából készült eveszközök és edények. Kényes díszített üvegek, iparmvészeti és antik edény. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógépben történ mosogatásra. Nem hálló manyag eszközök. Réz- és ónedény. Hamuval, viasszal, kenanyaggal vagy festékkel szennyezett edényfélék. A ráfestett dekorációk, alumínium- és ezüstrészek mosogatásnál hajlamosak az elszínezdésre és kifakulásra. Sok mosogatás után néhány üvegfajta (mint pl. kristályüveg tárgyak) homályossá válhat. Sérült poharak és edények Okai: Pohártípus és gyártási eljárás. Mosogatószer kémiai összetétele. A mosogatóprogramban használt víz hmérséklete. Javaslat: Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak minsített. Olyan mosogatószereket használjon, amelyek edénykímél jellel vannak ellátva. Az üveget és az eveszközt a program végén a lehet leghamarabb vegye ki a mosogatóból. Berakás 1. Távolítsa el a nagyobb ételmaradványokat. Nincs szükség folyó víz alatti elöblítésre. 2. Az edényt úgy helyezze el, hogy stabilan álljon és ne borulhasson el, minden edény nyílásával lefelé álljon, a domborulatos vagy mélyedéses részek ferdén álljanak, hogy a víz lefolyhasson, ne akadályozza a mosogatókarok 1: és 1B forgását. Az igen kisméret edényeket ne a készülékben mosogassa el, mivel ezek a kosárból könnyen kieshetnek. 13

14 hu Edény Kiszedés Elkerülend, hogy vízcseppek essenek a fels kosárból az alsó kosárban lev edényre, javasoljuk, hogy a készüléket alulról felfelé ürítse ki. A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja lehlni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni. Fazekak Alsó edénytartó kosár 1b Utasítás A program végén még vízcseppeket lehet látni a készülék belsejében. Ennek semmiféle hatása nincs az edény száradására. Csészék és poharak Fels edénytartó kosár 1" Javaslat Az ersen szennyezett edényt (fazekakat/lábasokat) az alsó kosárban kell elhelyezni. Az ersebb permetez sugár révén így jobb lesz az öblítési eredmény. Javaslat Honlapunkon ingyenesen letöltheti a további példákat arra, hogyan helyezheti el optimálisan a mosogatógépét. A megfelel internetcímet keresse meg jelen használati útmutató hátoldalán. 14

15 Edény hu Eveszköztartó kosár Az eveszközöket mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé kell behelyezni. A sérülések elkerülése érdekében a hosszú, hegyes eszközöket és a késeket a késtartóra kell tenni. Apró dolgok tartója *Apró * modelltl függen Ide könnyebb, manyagból készült tárgyakat pl. poharakat, fedket stb. tehet biztonságosan. dolgok tartója Átfordítható tüskékátfordítható tüskék * * modelltl függen A tüskék átfordíthatók a lábasok, tálak és poharak jobb elhelyezéséhez. Késtartó *Késtartó * modelltl függen Hosszú késeket és más konyhai eszközöket vízszintes helyzetben lehet elhelyezni. 15

16 hu Edény Kosármagasság állításakosármagasság állítása * * modelltl függen A fels kosár 1" szükség szerint feljebb vagy lejjebb állítható, hogy a fels vagy alsó kosárba magasabb edények is betehetk legyenek. Készülékmagasság 81,5 cm Attól függen, hogy milyen a készüléke fels kosarának kialakítása, válasszon egyet az alábbi két eljárásmód közül: Fels kosár, oldalsó emelkarokkal Fels kosár Alsó kosár 1. fokozat max. ø 22 cm 30 cm 2. fokozat max. ø 24 cm 28 cm 3. fokozat max. ø 27 cm 25 cm 3. A megemeléshez fogja meg oldalt a kosár fels peremét és emelje meg. 4. Mieltt visszatolná a kosarat, ellenrizze, hogy mindkét oldala azonos magasságban van-e. Különben a készülék ajtaja nem csukható be, és a fels mosókarnak nem lesz kapcsolata a vizrendszerrel. Fels kosár, alsó és fels görgpárral 1. Húzza ki a fels kosarat 1". 2. Vegye ki a fels kosarat és akassza be újra a fels (3-as fokozat) ill. alsó (1-es fokozat) görgkön. 1. Húzza ki a fels kosarat 1". 2. Süllyesztéshez nyomja befelé egymás után a két baloldali, jobboldali kart a kosár küls oldalánál. Közben oldalt ersen tartsa a kosarat a fels pereménél, hogy nehogy hirtelen leessen. 16

17 Mosogatószer Mosogatószer hu. Mosogatószer A mosogatógéphez használhat tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószereket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószert. Szennyezdéstl függen mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatási feladatra elegend mennyiség hatóanyagot tartalmaznak. A korszer, nagy teljesítmény mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak foszfáttal és enzimekkel. A foszfátok megkötik a vízben a meszet. Az enzimek lebontják a keményítt és oldják a fehérjét. Ritkábbak a foszfátmentes mosogatószerek. Ezeknek gyengébb a mészmegköt képességük, és nagyobb mennyiséget kell bellük adagolni. A színes foltok (pl. tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigén-alapú fehérítszert használnak. Utasítás A jó mosogatási eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerek csomagolási útmutatásait! Ha további kérdései vannak, azt javasoljuk, hogy forduljon a mosogatószer-gyártók tanácsadó irodáihoz. m Figyelmeztetés Tartsa be a mosogató- és öblítszerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat. Mosogatószer betöltése 1. Ha a mosogatókamra 9" még zárva lenne, hozza mködésbe a záróreteszt 9* a kinyitásához! A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába 9" töltse be (a tablettákat keresztben tegye be, ne élére állítva). Adagolás: lásd a gyártói útmutatásokat a csomagoláson. A 9" jelzés mosogatószerkamrában lev adagolási beosztás segít Önnek abban, hogy a megfelel mennyiség por alakú, vagy folyékony mosogatószert töltse be. Normál szennyezdés esetén szokás szerint elegend 20 ml 25 ml. Tabletta használata esetén elegend egy tabletta. 17

18 hu Mosogatószer 2. A mosogatószer-kamra fedelét feltolva zárja be, amíg a zárásnál erltetés nélkül bekattan. A mosogatószer-kamra programtól függen automatikusan kinyílik az optimális idpontban. A por alakú vagy folyékony mosogatószer eloszlik a készülékben és feloldódik, a tabletta beleesik a tablettafelfogó tálba, és ott adagolás közben feloldódik. Javaslat Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószermennyiségnél rendszerint kevesebb is elegend. A megfelel tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vevszolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt). Kombinált mosogatószer A hagyományos mosogatószerek (Solo) mellett számos, kiegészít funkciókkal rendelkez termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblítszert és sópótanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1, stb.) függen még kiegészít összetevket is, mint pl. üvegvéd szert vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószerek csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21 dh) hatásosak. E határ felett sót vagy öblítszert kell hozzáadni. Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehet legjobb legyen. 18

19 Mosogatószer hu m Figyelmeztetés Ne tegyen kis eszközöket öblítéshez a 12 jelzés tablettafelfogó tálba; ezzel megakadályozza a tabletta egyenletes feloldását. m Figyelmeztetés Ha a program elindítása után szeretne még edényt hozzátenni, ne használja a tablettafelfogó tálat 12 a felskosár fogantyújaként. A tabletta már benne lehet, és Ön érintkezésbe kerül a részlegesen már feloldódott tablettával. Utasítások A mosogatás és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószert használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblítszert. Rövid programoknál a tabletták az eltér feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószer-maradványok is visszamaradnak. Ezekhez a programokhoz por alakú tisztítószerek használata ajánlott. Intenzív programnál (néhány modellnél) egy tabletta beadagolása is elegend. Por alakú mosogatószer használatakor a készülék ajtajára is rá lehet szórni egy kevés mosogatószert. Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblítszer- és/vagy sóutántöltésjelz világít. Vízben oldódó védburkolatos mosogatószerek használata esetén: A burkolatot csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak abszolút száraz mosogatószerkamrába töltse, máskülönben összetapadásra kerülhet sor. Ha kombinált mosogatószerrl tiszta mosogatószerre áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblítszer mennyisége a megfelel értékre legyen beállítva. 19

20 hu Programtáblázat / Programtáblázat Programtáblázat Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelel programjait és azoknak a rendezését a kezellap alapján válassza ki. Az edény fajtája Szennyezdésfajta A program Lehetséges kiegészít funkciók fazekak, serpenyk, nem kényes edény és eveszköz vegyes edény és eveszköz kényes edény, eveszköz, hmérsékletre érzékeny manyagok és üvegek minden edényfajta ersen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítvagy fehérje-tartalmú ételmaradékok enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok enyhén tapadó, friss ételmaradékok hideg öblítés, közbens mosogatás ± / Intenzív 70 Á Auto Á Auto â / à Eco 50 é / è Kímél 40 ñ / ð Gyors 45 ù / ø Elöblítés minden minden minden minden Intenzív zóna Idmegtakarítás Fele mennyiség Extra szárítás Extra szárítás nincs A program lefutása Elöblítés Mosogatás 70 Közbens öblítés Öblítés 65 Szárítás A program kiválasztása A szennyezettségnek megfelelen érzékelelem segítségével optimalizálják. A szennyezettségnek megfelelen érzékelelem segítségével optimalizálják. Elöblítés Mosogatás 50 Közbens öblítés Öblítés 65 Szárítás Elöblítés Mosogatás 40 Közbens öblítés Öblítés 55 Szárítás Mosogatás 45 Közbens öblítés Öblítés 55 Elöblítés Az edényfajtától és a szennyezettség mértékétl függen választhatja ki a megfelel programot. 20

21 Kiegészí funkciók Kiegészít funkciók hu Útmutatások vizsgálóintézetek számára A vizsgálóintézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz (pl. az EN60436 szerint). Itt a tesztek elvégzésének feltételeirl van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva. Megkeresés en a következ címre: Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett 92 típustáblán talál meg. t 0 Kiegészít funkciók * modelltl függen A gombokkal kiegészít funkciók X állíthatók be. Idmegtakarítás (VarioSpeed)Ÿ Idmegtakarítás (VarioSpeed) * Az >>Idmegtakarítás<< funkcióval az üzemelési idt a kiválasztott programtól függen kb %-kal le lehet rövidíteni. A mindenkori üzemelési id változtatása megjelenik a H jelzés számjegy-kijelzn. A lerövidített üzemelési id melletti optimális mosogatási eredmény eléréséhez megn a víz- és energiafogyasztás. Fele mennyiség Fele mennyiség * Ha csak kevés edényt kell elmosogatnia (pl. poharakat, csészéket, tányérokat), bekapcsolhatja a Fele mennyiség -et. Ezzel vizet, energiát és idt takarít meg. Mosogatásnál valamivel kevesebb mosogatószert adagoljon be a mosogatószer-kamrába, mint amennyit a gép teljes megtöltéséhez ajánlanak. Higiénia (Hygiene) *Higiénia Mosogatási mvelet közben a hmérséklet n. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz. Ez a kiegészít funkció pl. vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához ideális. Ï Intenzív zóna *Intenzív Vegyes töltethez tökéletes. A nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyket az alsó kosárba, és hozzá a normál mértékben szennyezett edényt a fels kosárba teheti. A permetez nyomás az alsó kosárban ersebb, a mosogatási hmérséklet valamivel magasabb. zóna Extra szárítás * Extra szárítás Az öblítés közbeni magasabb hmérséklet és a hosszabb szárítási fázis lehetvé teszi, hogy a manyag termékek is jobban száradjanak. Az energiafogyasztás kissé megntt. (Hygiene) 21

22 hu A készülék kezelése 1 A készülék kezelése A készülék kezelése Programadatok A program adatait (használati értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és beállított : vízkeménység-értékre vonatkoznak. Különböz befolyásoló tényezk, mint pl. a vízhmérséklet vagy a vezeték nyomása, eltérésekhez vezethet. AquasensorAquasensor * * modelltl függen Az Aquasensor egy optikai méreszköz (fénysorompó), amellyel az öblítvíz zavarosságát mérik. Az Aquasensor használata a programválasztástól függ. Ha az Aquasensor aktív, tisztább mosogatóvizet lehet átvenni a következ öblít fürdbe, és így a vízfogyasztás 3 6 literrel csökkenthet. Ha a szennyezdés ersebb, a gép a vizet kiszivattyúzza és friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hmérsékletet és az üzemelési idt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez. A készülék bekapcsolása 1. Teljesen nyissa ki a vízcsapot. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. Forgassa a programválasztót 8 a kívánt programra. A számkijelzn H villog a várható programid. 4. Nyomja meg a A program elindul. Utasítás - a mosogatógép környezetkímél üzemeltetéséhez: Az Eco 50 program különösen környezetkímél program. A 2010/ 1016-os EU-rendelet szerint ez az a standard program, amely a leghatékonyabban testesíti meg a normál szennyezettség edények tisztítására való standard tisztítási ciklust és az ilyen edények tisztításához szükséges kombinált energia- és vízfogyasztást. Maradék programid Programválasztásnál megjelenik a számkijelzn H a maradék programid. Az üzemelési idt a program alatt a vízhmérséklet, az edénymennyiség, valamint a szennyezettség mértéke határozza meg, és (a választott programtól függen) változtatható. 22

23 A készülék kezelése hu Id-elválasztásId-elválasztás * * modelltl függen A program elindítását óra-lépésekben akár 24 órával is kitolhatja. 1. Zárja be az ajtót. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. A gombot P addig nyomkodja, amíg a számkijelz H œ: -re nem ugrik. 4. A gombot P annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzett id meg nem felel a kívánságának. 5. Nyomja meg a START az id-elválasztás aktiválva van. 6. Az id-elválasztás törléséhez annyiszor nyomja meg a gombot P, amíg a számjegykijelzn megjelenik a œ:. Az elindításig tetszés szerint változtathatja a programkiválasztást. A program vége A programnak akkor van vége, amikor a számkijelzn H a : érték jelenik meg. Automatikus kikapcsolás a program végén *Automatikus kikapcsolás a program végé * modelltl függen Energiatakarékossági céllal a mosogatógépet a program vége után 1 perccel kikapcsolja (gyári beállítás). Az automatikus kikapcsolás : és : ƒ között állítható be. : A készülék nem kapcsol ki automatikusan : Ki 1 perc után : ƒ Ki 120 perc után 1. Zárja be az ajtót. 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót (. 3. Nyomja meg a START és tartsa lenyomva. 4. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a :... számkijelzés H. 5. Engedje el a gombot. A számkijelzn H a gyárilag beállított : érték világít. A beállítás megváltoztatásához: 1. A 8 jel programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzn H. 2. Nyomja meg a START A beállított értéket a gép elmenti. Kapcsolja ki a készüléket Rövid idvel a program vége után: 1. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót (. 2. Zárja el a vízcsapot (Aqua-Stop esetén erre nincs szükség). 3. Miután lehltek, vegye ki az edényeket. 23

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP.. hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat.................. 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál....................

Részletesebben

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23 SM SB Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4

Részletesebben

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél KX +DV]QiODWL XWDVtWiV 0RVRJDWyJpS 6 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél...................

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban hu Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4

Részletesebben

- Edény... 13. 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások... 4. 7 Környezetvédelem... 9. . Mosogatószer... 17

- Edény... 13. 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások... 4. 7 Környezetvédelem... 9. . Mosogatószer... 17 SP hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23 SM SB Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS SX56T595EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/3565796

Az Ön kézikönyve SIEMENS SX56T595EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/3565796 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi................ 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4 Ajtóreteszelés...................

Részletesebben

Mosogatógép 9000 438 184 (8908) Használati utasítás

Mosogatógép 9000 438 184 (8908) Használati utasítás Mosogatógép 9000 438 184 (8908) hu Használati utasítás Reset 3 sec. 10 9 8 7 6 5 End 9h 6h 3h Start 1 2 3 End 9h 6h 3h 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SN SX hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SN SX hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi................ 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPNF XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPNF XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SC... hu Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Tartalom 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a használati utasítást, amely minden, a mosogatógép megfelelő

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Ápolás és tisztítás. 1. Húzza ki a kondenzvíztartályt. 2. Húzza ki a sz r t a bevágásból.

Ápolás és tisztítás. 1. Húzza ki a kondenzvíztartályt. 2. Húzza ki a sz r t a bevágásból. Környezetbarát módon történ ártalmatlanítás Ápolás és tisztítás Ápolás és tisztítás Vev szolgálat A csomagolást környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 86080 i Automata mosogatógép Felhasználói tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Olvassa el alaposan ezt a felhasználói tájékoztatót, és õrizze meg, hogy késõbb is utána tudjon benne nézni valamilyen

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat (lásd az opciók leírását jobbra) A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot.

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot. Az Ön mosógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása Az Ön mosógépe Gratulálunk - Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben

(az opciók leírását a jobb oldalon találja)

(az opciók leírását a jobb oldalon találja) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. P1 Programok 6th Sense

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 60870 Használati útmutató Automata mosogatógép 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Használati útmutató PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Feltétlenül olvassa el a használati útmutatót hu-hu és a szerelési tervet a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal védi

Részletesebben

- Edény Mosogatószer / Programtáblázat A készülék kezelése... 22

- Edény Mosogatószer / Programtáblázat A készülék kezelése... 22 SN SX hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

. Mosogatószer / Programtáblázat A készülék kezelése... 22

. Mosogatószer / Programtáblázat A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató Kedves Vásárló! Mielőtt a mosogatógépet üzembe helyezi, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Használati útmutatót, mert ez a füzet fontos információkat

Részletesebben

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Magyar, 1 Ðóññêèé, 13 Tartalom Üzembe helyezés, 2-3 Elhelyezés és vízszintezés Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás Tanácsok az elsõ mosáshoz Mûszaki adatok Készülékleírás,

Részletesebben

.PTPHBU HÎQ SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

.PTPHBU HÎQ SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SR... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

.PTPHBU HÎQ SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

.PTPHBU HÎQ SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SR... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

- Edény Mosogatószer / Programtáblázat A készülék kezelése... 22

- Edény Mosogatószer / Programtáblázat A készülék kezelése... 22 SN SX hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com FONTOS TUDNIVALÓK A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük,

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Az új szárítógép Javasolt használat Elkészítés beszerelésre, lásd a 8. oldalon Gratulálunk! Egy modern, csúcsminség Bosch háztartási eszköz tulajdonosa lett. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

Szárítás. Ajtó. Kezel tábla. 2. A pihéket távolítsa el a pihefogó rekeszéb l.

Szárítás. Ajtó. Kezel tábla. 2. A pihéket távolítsa el a pihefogó rekeszéb l. Az Ön új szárítógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Siemens márkájú háztartási készüléket választott. A kondenzációs szárítógép takarékos energiafogyasztású. A gyártó minden kiszállított szárítógép

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

. Mosogatószer / Programtáblázat A készülék kezelése... 22

. Mosogatószer / Programtáblázat A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi................ 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

. Mosogatószer / Programtáblázat A készülék kezelése... 22

. Mosogatószer / Programtáblázat A készülék kezelése... 22 SN SX hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató FCE 79 H H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő Használati útmutató

Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő Használati útmutató Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő 10028201 Használati útmutató Kedves Vásárlónk! Gratulálunk a választásához. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatatót, az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Az

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP.. Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

.PTPHBU HÎQ SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

.PTPHBU HÎQ SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SR... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

. Mosogatószer / Programtáblázat... 21

. Mosogatószer / Programtáblázat... 21 SN SX hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi................ 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

NE1.1. Semlegesítő berendezés. Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

NE1.1. Semlegesítő berendezés. Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE1.1 Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz 6 720 801 640 (2010/01) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék.........................

Részletesebben

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! gorenje PORSZÍVÓ VCK 1400 EA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HUN 2 Leírás 1. Leveg bemenet 2. A burkolat felnyitásának zárja 3.

Részletesebben

DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL

DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL TARTALOM ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ 2 BEÉPÍTÉS 3 ÖSSZESZERELÉS 4 HASZNÁLATI TANÁCSOK 5 KARBANTARTÁS 6 Az elektromos készülékek megsemmisítése

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: SJM-1501 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Biztonsági utasítások A mosógép igen nehéz - óvatosan emelje fel. Figyelem: a megfagyott csövek elszakadhatnak/elrepedhetnek. Ne helyezze üzembe a mosógépet kültéren vagy olyan helyen, ahol fagyveszély

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Normál zörejek A szárítás során a kompresszor, illetve a szivattyú m ködése normál zörejeket eredményez.

Normál zörejek A szárítás során a kompresszor, illetve a szivattyú m ködése normál zörejeket eredményez. Az Ön új szárítógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Siemens márkájú háztartási készüléket választott. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító funkcióval ellátott kondenzációs szárítógép

Részletesebben

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DANUBE INTERNATIONAL DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP GYÁRI SZÁM: Levélcím: 2220 Vecsés Bulcsú u. 13. E-mail:

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DE DIETRICH DHD787X http://hu.yourpdfguides.com/dref/3184139

Az Ön kézikönyve DE DIETRICH DHD787X http://hu.yourpdfguides.com/dref/3184139 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót.

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót. ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL MÁRKÁJÚ TERMÉKET VÁSÁROLT. Amennyiben szélesebb körű segítségre van szüksége, kérjük regisztrálja be a berendezést az alábbi weboldalon: www.whirlpool.eu/register

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT!

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER HU Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 3 Az első használat előtt... 5 Kicsomagolás... 5 A készülék elhelyezése... 5 Kenyérpirítás... 5 Kenyéremelő... 5 Kenyérszelet

Részletesebben

Nutribullet turmixgép 600W

Nutribullet turmixgép 600W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsága érdekében a készülék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Használati útmutatót, és tartsa meg későbbi használat céljából is. A készülék tulajdonságai Teljesítmény

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Szállítási biztosítók eltávolítása

Szállítási biztosítók eltávolítása Biztonsági elıírások Alapkészlet modelltĺl függĺen A mosógép nehéz - legyen elĺvigyázatos, ha megemeli. Figyelem: A befagyott tömlĺ eltörhet/megrepedhet. A mosógépet ne fagyveszélyes helyen és/vagy a szabadban

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben