Anyag- és készülékismeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyag- és készülékismeret"

Átírás

1

2 Anyag- és készülékismeret 1. a. Határozza meg a fajlagos ellenállás fogalmát, és mit értünk, vezetőképesség alatt? b. Ismertesse a korszerű közvilágítási armatúrák felépítését, osztályozza az alkalmazott fényforrásokat! 2. a. Ismertesse a dielektrikumok jellemzőit: - polarizáció, - vezetés, - veszteség a szigetelőanyagban. b. Ismertesse a transzformátorok működési elvét és a villamos energia-rendszerben betöltött szerepét! 3. a. Mutassa be az egyszerű gépeket, ismertesse működési mechanizmusukat (emelők, csigák)! b. Mutassa be a kisfeszültségű kábelek szerkezeti felépítését, szerelvényeit! 4. a. Határozza meg a cseppfolyós szigetelő anyagok előnyeit, hátrányait! b. Ismertesse a feszültségszabályozás szükségességét és technikai megoldását! 5. a. Mit értünk félvezető alatt, és milyen felhasználási területei vannak az erősáramú technikában? b. Ismertesse a Bucholz relé szerepét és működési mechanizmusát! 6. a. Ismertesse a villamos hálózatokon található szigetelőanyagokat és jellemezze néhány tulajdonságuk alapján (pl. villamos szilárdság)! b. Sorolja fel a transzformátor főbb szerkezeti részeit! 2

3 7. a. Ismertesse a villamos ív keletkezését és az ívoltás folyamatát a megszakítókban! b. Jellemezze a szigetelőanyagok átütései folyamatát! Hogyan jön létre átütés: - gáznemű, - folyékony, - szilárd szigetelőanyagokban? 8. a. Ismertesse a deionlemezes oltókamra ívoltási mechanizmusát! b. Milyen tulajdonságait hasznosítjuk az olajnak a különböző villamos készülékekben, berendezésekben? Mondjon alkalmazási példát! 9. a. Mik a villamos energiának fontosabb előnyei (hátrányai) más energiahordozókkal szemben? b. Mi a szakaszoló és milyen szakaszoló típusokat ismer? 10. a. Ismertesse a villamos áram hatását a berendezésekre: - hőhatás, melegedés, - dinamikus hatás. b. Mit nevezünk mérőváltónak? Mutassa be a mérőváltók felépítését! 11. a. Ismertesse a porcelán szerepét a villamos berendezések kialakításában! b. Ismertesse az oszlopkapcsolók szerepét a középfeszültségű hálózatokon, felépítését és működtetési módjait! 12. a. Mi a villám, hogyan alakul ki és hogyan védekezünk ellene? b. Ismertesse a megszakítók főbb szerkezeti elemeit, csoportosítsa az ismert megszakítókat oltóközegük szerint! 3

4 13. a. Ismertesse a vezetők villamos és mechanikai tulajdonságait! b. Ismertesse a kondenzátorok feladatát, szerkezeti kialakítását és az üzemeltetés legfontosabb kérdéseit! 14. a. Ismertesse egy műanyag-szigetelésű középfeszültségű kábel szerkezeti felépítését! b. Ismertesse a szinkron forgógépek feladatát, jellemzőit! 15. a. Mutassa be egy középfeszültségű olajospapír-szigetelésű kábel szerkezeti felépítését! b. Határozza meg a terheléskapcsolók, terhelésszakaszolók feladatát! 16. a. Mit nevezünk burkolt szabadvezetéknek és milyen előnyökkel jár az alkalmazásuk? b. Ismertesse az olvadóbiztosító felépítését, fajtáit, jellemzőit! 17. a. Ismertesse a hálózatszerelés, üzemeltetés közben keletkező hálózatszennyező anyagokat! b. Ismertesse a középfeszültségű terheléskapcsoló felépítését, működési mechanizmusát! 18. a. Ismertesse a villamos érintkezők jellemzőit: - melegedés, - átmeneti ellenállás, - érintkezők prellegése. b Mi az SF6 gáz szerepe a villamos berendezések gyártásában? 19. a. Ismertesse a fogyasztásmérő készülékek működési mechanizmusát! b. Mi a bentonit? 4

5 20. a. Határozza meg a villamos vezetőre ható külső mechanikai hatásokat! b. Ismertesse az aszinkron motorok szerepét, felépítését, működését! 21. a. Ismertesse a szabadvezetéki sodronyokat anyaguk, szerkezetük, keresztmetszetük szerint! b. Mutassa be az egyenáramú forgógépek szerepét, felépítését! 22. a. Határozza meg az akkumulátorok, akkumulátortelepek szerepét, mutassa be az alkalmazott akkumulátor típusokat! b. Ismertesse a szigetelők feladatát, csoportosítsa azokat anyaguk, villamos és mechanikai szilárdságuk, geometriájuk szerint! 23. a. Osztályozza az anyagokat tűzvédelmi besorolásuk szerint! b. Mi a fojtótekercs és milyen szerepet tölt be egy alállomásban? 24. a. Ismertesse a villamos energia-iparban szokásos légnemű szigetelőanyagokat! b. Ismertesse a nagytranszformátorok feszültségszabályozási megoldásait! 25. a. Ismertesse a vezetékek méretezését: - feszültségesésre, - melegedésre, - gazdaságosságra. b. Ismertesse az egyenirányítók szerepét az erősáramú energiaellátásban! 26. a. Mit nevezünk csillagpont-kezelésnek, milyen berendezéseket alkalmazunk a 20 kvos szabadvezetékek csillagpont-kezelésénél? b. Mit nevezünk Korell anyagnak, milyen korrózióvédelmi megoldásokat ismer, melyiket hol alkalmazzuk? 5

6 27. a. Szabadvezetékes hálózatokon miért kell fáziscseréket beiktatni meghatározott távolságokban? b. Ismertesse a transzformátor működését, szerepét az energiaellátásban, mutassa be az üzemállapotait, jellemzőit a kapocstábla alapján! 28. a. Mutassa be a szabadvezetékes hálózatok szigetelőivel szemben támasztott követelményeket és a leggyakrabban alkalmazott szigetelő anyagokat! b. Hasonlítsa össze a szakaszolót, terhelésszakaszolót és az oszlopkapcsolót felhasználásuk és működésük szempontjából! 29. a. Hasonlítsa össze a szabadvezetékek és kábelek villamos jellemzőit: - a vezető ellenállása, terhelhetősége, - a vezető induktív reaktanciája, - a vezető kapacitív reaktanciája, - fellépő veszteségek. b. Ismertesse a túlfeszültség fogalmát, mutassa be a lehetséges műszaki megoldásokat! 30. a. Ismertesse a helyes világítás alapkövetelményeit! b. Mi a védelmek, ill. automatikák feladata az alállomáson? Milyen követelményeket támasztunk a védelmekkel szemben? Csoportosítsa az ismert védelmeket és automatikákat: - alap-, fedővédelem, - üzemviteli-, üzemzavari automatikák. 6

7 Kiviteli technológia 1. a. Mutassa be a szabadvezetéki sodrony szerkezetét és a hosszanti toldás műszaki megoldásait! b. Ismertesse a 20 kv-os középfeszültségű hálózaton alkalmazott szigetelő típusokat! c. Ismertesse a kábelfektetési előírásokat csatornában, alagútban! 2. a. Ismertesse a 120 kv-os oszlopalapozás műszaki megoldásait! b. Ismertesse a kisfeszültségű légkábeles hálózat vezetékterítési lépéseit, a terítéshez szükséges eszközöket! c. Ismertesse a kisfeszültségű kábelhálózat szerelvényeit! 3. a. Ismertesse az oszlop transzformátorállomások szerkezeti kialakítását! b. Mi a fázisforgatás, hogyan alkalmazzuk? c. Rajzolja le egy kábelgödör keresztszelvényét két különböző feszültségszintű kábellel! 4. a. Mutassa be egyvonalas vázlaton egy lemezházas transzformátorállomás felépítését! b. Mit kell tartalmaznia egy kiviteli tervdokumentációnak, milyen engedélyek szükségesek a munka megkezdéséhez? c. Mit nevezünk kábelzsáknak és hol alkalmazzuk? 5. a. Mutassa be a szabadvezetékes hálózaton alkalmazott oszlopokat anyaguk és rendeltetésük szerint! b. Mit nevezünk kompakt távvezetéknek, milyen előnyök származnak a létesítésénél? c. Sorolja fel a tokozott szekrényekkel szemben támasztott követelményeket! 7

8 6. a. Ismertesse a villamos hálózat legismertebb alakzatait! b. Ismertesse a középfeszültségű hálózatok oszlopfej-szerkezeteit! c. Kábelfektetés kábelárokban. Ismertesse a fektetéshez szükséges eszközöket és a létszámszükségletet! 7. a. Ismertesse a szabadvezetékes hálózati hibák fajtáit, okait és következményeit! b. Ismertesse a 120 kv-os hálózaton használatos oszloptípusokat! c. Közművek megközelítése, keresztezése során milyen előírásokat kell betartani a kábelfektetésnél? 8. a. Mit nevezünk együttműködő energiarendszernek, milyen előnyök származnak az együttműködésből? b. Ismertesse a szabadvezetékes kisfeszültségű hálózat oszlopfej-szerkezeteit! c. Kábelek fektetése párhuzamosan. Mi a teendő különböző és azonos feszültségszintű kábelek fektetésénél? 9. a. Ismertesse egy portáloszlop építésének a menetét! b. Ismertesse a középfeszültségű hálózaton alkalmazott kötési megoldásokat! c. Mi a teendő, ha a kábelt agresszív talajba kell fektetni? 10. a. Ismertesse egy 20 kv-os saroktörési, leágazó bakoszlop szerelését, a szükséges oszlopfej-szerelvényeket! b. Ismertesse a kisfeszültségű szabadvezetékes hálózaton alkalmazott szigetelőket! c. Ismertesse az olajospapír-szigetelésű kábelhálózaton alkalmazott kábelszerelvényeket! 8

9 11. a. Mutassa be egy FOTR transzformátorállomás felépítését! b. Ismertesse egy kábeles közvilágítási hálózaton alkalmazott oszloptípusokat! c. Milyen elosztószekrény megoldásokat ismer az energia-elosztó kábelhálózatokon? 12. a. Mutassa be a BOTR 20/250 transzformátorállomás felépítését, fejszerelvényeit! b. Ismertesse a közös oszlopsoros hálózatokra vonatkozó előírásokat! Milyen vezetékek alkothatnak közös oszlopsoros hálózatokat? c. Több kábel párhuzamos fektetésénél mit kell figyelembe venni a tervezésnél? 13. a. Ismertesse egy kéttörzsű betonoszlopos transzformátorállomás felépítését, fejszerelvényeit! b. Ismertesse a szabadvezetékes hálózatok építésénél alkalmazott munkagépeket! c. Ismertesse a kábelszerelésnél használatos szerszámokat, eszközöket! 14. a. Ismertesse egy lemezházas transzformátorállomás építésének munkafázisait! b. Ismertesse a 120 kv-os hálózatok építésénél alkalmazott munkagépeket! c. Ismertesse a szabadvezetékes hálózatokon alkalmazott közvilágítási lámpatípusokat és azok bekötését! 15. a. Ismertesse egy 120 kv-os oszlop szerelésének, oszlop állításának fázisait! b. Milyen követelményeket támasztunk az oszlopfej-szerkezetekkel szemben? c. Mutassa be egy térhálósított egyerű PE kábel végkiképzését Raychem végelzáróval! 9

10 16. a. 20 kv-os hálózatokon milyen földeléseket ismer, miért és hol kell földelést elhelyezni? b. Csoportosítsa a vezetőkötéseket: - mechanikai szempontból, - kötőelem szempontjából. c. Ismertesse az MSZ 151 szabvány előírásait a kisfeszültségű hálózatok földfeletti betartandó távolságaira! 17. a. Mutassa be, milyen tényezők befolyásolják a vezetékek belógását! b. Ismertesse a "csupasz" csatlakozókészítés módját, szerelvényeit! c. Mi a pörgetett betonoszlop, milyen előnyei, hátrányai vannak a hagyományos betonoszloppal szemben? 18. a. Miért szükséges a kisfeszültségű hálózat földelése, hol kell elhelyezni a földeléseket? b. Ismertesse a kisfeszültségű szabadvezetékes hálózatokon alkalmazott kötési technológiákat! c. Egy 20 kv-os szabadvezeték beszabályozásánál hogyan kell eljárni? 19. a. Ismertesse a fogyasztó-berendezések hálózatra kapcsolásával összefüggő legfontosabb fogalmakat! b. A közvilágítási szabvány hogyan osztályozza a közterületeket? c. Ismertesse egy kábeltoldáshoz szükséges munkahely előkészítését és a szerelés menetét! 10

11 20. a. Ismertesse a villamos hálózatok szabványos rajzjeleit! b. Mi a feszültségmentesítés, ismertesse a feszültség alatt és közelében végezhető munkákat! c. Ismertesse a közvilágítás-vezérlés lehetséges műszaki megoldásait! 21. a. Ismertesse egy mérőhely csatlakoztatás lépéseit, a fogyasztói mérőhellyel szemben támasztott követelményeket! b. Ismertesse a műszaki átadás előkészítését, az átadáshoz szükséges dokumentumokat! c. Ismertesse a közvilágítási berendezések elemeit! 22. a. Mi a leágazó-, végfeszítő-, illetve a sarokfkeszítő oszlop szerepe? Hogyan kell megválasztani a szükséges oszlopot? b. Jellemezze a függőleges vezetékelrendezésű hálózatokat (előny, hátrány, alkalmazási terület)! Mit jelent a VL 4+2 jelölés? c. Mi az oszlop-alapozások szerepe? Milyen alap-típusok vannak, mik a megválasztást befolyásoló tényezők? 23. a. Ismertesse a hálózatépítés főbb fázisait, munkagép- és létszámszükségletét! b. Ismertesse egy oszloptranszformátor-állomás kisfeszültségű elosztószekrényének szerepét, felépítését! c. Ismertesse egy szabadvezetékes hálózat bontási technológiáját! 11

12 24. a. A túlfeszültség-levezetők elhelyezésére milyen előírásokat fogalmaztunk meg a középfeszültségű hálózatokon? Hogyan kell felszerelni egy levezető készletet? b. Légkábeles kisfeszültségű hálózaton milyen kötési módokat alkalmazunk? c. Ismertesse a kábelek fektetésére vonatkozó fontosabb előírásokat! 25. a. Ismertesse egy OK oszlopkapcsoló szerelési és beszabályozási munkafázisait egy bakoszlopon vonalban, ill. leágazásban! b. Ismertesse a hálózatszerelésre, kábelfektetésre vonatkozó típusterveket, szabványokat! c. Ismertesse a kisfeszültségű kábelhálózaton alkalmazott kábeldiszpozíciót és annak műszaki megoldásait! 26. a. Mutassa be egy portáloszlopon a fázisforgatás műszaki megoldását! b. Ismertesse a kisfeszültségű hálózatokon alkalmazott oszloptípusokat: - anyaguk szempontjából, - igénybevehetőség szempontjából. c. Ismertesse a szigetelt szabadvezeték alkalmazását 20 kv-on! 27. a. Miért fontos nagyfeszültségű kábel esetén az áramvezető ér felületi simasága? b. A nagyfeszültségű távvezetékek milyen hatásokat keltenek a párhuzamosan haladó távközlési vezetékekben? c. Milyen erők hatnak az oszlopokra? 12

13 28. a. Mi a fáziscsere, illetve a fázisforgatás? b. A kábelvégelzárók szerelése miben tér el az összekötő karmantyúk szerelésétől? c. Mit értünk az oszlopok csúcshúzásán, mekkora a maximálisan elérhető csúcshúzás betonoszloppal? 29. a. Milyen kiegészítő szerelvények szükségesek a kisülő lámpák működtetéséhez, mi a szerepük? Mi okozza a rádió zavart? b. Mik a hálózatra kapcsolás feltételei, mit nevezünk első túláramvédelmi készüléknek? c. Sorolja fel a vezetőelrendezést befolyásoló legfontosabb szempontokat! Mit nevezünk belógásnak? 30. a. Mi a védővezető szerepe és hol alkalmazzuk? b. Milyen munkavédelmi óvórendszabályokat kell betartani egy szabadvezetékes hálózat kivitelezésénél? c. Milyen problémák jelentkeznek olajospapír-szigetelésű kábelek ferde terepen való fektetésénél, hogyan védekezünk ellene? 13

14 Munkavédelem 1. Ismertesse a villamos balesetek okait és megelőzésük módjait! 2. Ismertesse a kábelek fektetésénél, szerelésénél és üzemzavar-elhárításánál figyelembe veendő munkavédelmi szempontokat! 3. Ismertesse a kábeles munkákkal kapcsolatos szállítási biztonsági előírásokat! 4. Ismertesse a középfeszültségű kábelek szerelésével kapcsolatos biztonságtechnikai előírásokat: - személyi feltételek, - tárgyi feltételek. 5. Ismertesse a fektetési és szerelési munkálatokkal kapcsolatos közlekedésbiztonsági (KRESZ) előírásokat! 6. Ismertesse a kábelhálózatok létesítése folyamán előforduló főbb veszélyforrásokat! 7. Ismertesse a feszültségmentesítés öt alapszabályát kábelhálózaton! 8. Ismertesse a kábelhálózatok létesítésénél, üzemzavar-elhárításánál előforduló különleges feladatokat: - kábelek azonosítása, - kábelek, karmantyúk megszúrása, meglövése, - bekapcsolás, feszültség alá helyezés, - fázisegyeztetés, - feszültség alatt lévő kábelek mozgatása, áthelyezése. 9. Hogyan biztosítja a részvénytársaság a biztonságos munkavégzés feltételeit? 10. Mi határozza meg egy bizonyos tevékenység, technológiai művelet veszélyességi fokát, a baleseti veszély mértékét? 11. Soroljon fel néhány veszélyforrást a villamos hálózatszerelés területéről! 14

15 12. Mi a különbség a baleset és a munkahelyi egészségi ártalom okozta egészségi károsodás (megbetegedés) között? 13. Határozza meg, hogy mi a munkabiztonság? Hogyan lehet a munkabiztonságot növelni? 14. Mi az Üzemirányító központ (ÜIK) és mi a feladata a villamos hálózatszereléssel kapcsolatban? 15. Mikor és milyen munkákhoz kell munkavezetőt kijelölni? Mi a munkavezető feladata? 16. A balesetmegelőzés, a biztonságos munkavégzés milyen személyi feltételeket követel meg a dolgozóktól? 17. Ismertesse egy hálózatépítési munka megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket munkavédelmi szempontból! 18. Villamos hálózatokon milyen tévesztésből adódó veszélyforrások lehetségesek: - kisfeszültségű hálózatokon, - középfeszültségű vezetékeknél, - kábelhálózatokon. 19. Kisfeszültségű hálózatokon végzett munkáknál milyen idegen feszültségek okozhatnak veszélyforrást a dolgozókra?: - körhálózat, - lazán hurkolt hálózat, - idegen körzet feszültsége, - idegen áramforrások üzeme, - feszültség áthatolás vezeték keresztezéseknél. 20. Áramszünettel járó hálózatrekonstrukciós munkavégzésnél mi a munkavezető feladata a munka megkezdésekor, ill. befejezésekor? 15

16 21. Ismertesse, hogy az egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök időszakos felülvizsgálatára milyen előírások érvényesek! - munkaövek, - mászóvasak, - gumikesztyűk, - feszültségkémlelők, - mentőkötelek. 22. A villamos biztonsági ismereteken kívül alapvetően mit kell oktatni, mi a munkavédelmi tanpálya szerepe az oktatásban? 23. Milyen egyéni és csoportos biztonsági felszerelések szükségesek a feszültség mentesítéshez, illetve milyen személyi feltételek mellett végezhető feszültség mentesítés? 24. Ismertesse a szabadvezetékes hálózaton használatos földelő-rövidrezáró fontosabb részeit és ezek feladatát, a felszerelés szabályait! 25. Ismertesse, hogy egy középfeszültségű leágazás feszültség mentesítését, hogyan kell végrehajtani, milyen veszélyforrásokra kell odafigyelni? 26. Ismertesse az áramütött balesetes kiszabadításának módját középfeszültségű hálózaton, mentését oszlopról! 27. Ismertesse a helyiségek és a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolását! 28. Ismertesse a hálózatszerelési munkáknál alkalmazott kisgépek kezelésének személyi feltételeit! Milyen kisgépek felhasználására kerül sor általában? 29. Ismertesse az MSZ 1585 Erősáramú Üzemi Szabályzat fejezeteit! 30. Hogyan ismeri fel az ütőeres és a visszeres vérzést, mi az elsősegélynyújtó feladata az ilyen sérüléseknél? 31. Ismertesse a dolgozók tűzvédelmi feladatait és magatartási szabályait tűz esetén! 32. Osztályozza a kézi, hordozható és helyhezkötött tűzoltó készülékeket! 16

17 33. Ismertesse a szívmasszázst, hogyan, mikor és milyen ütemben kell végezni? 34. Hogyan és hova kell felhelyezni a kikapcsolt 20 kv-os szabadvezetéki hálózaton, transzformátorállomáson a földelő rövidzárókat? Mi az üzemi és a munkahelyi földelés szerepe? 35. Áramütéses balesetnél hogyan győződik meg az alapvető életfunkciók meglétéről? 17

1. Ismertesse a magyar villamosenergia rendszer felépítését, az UCTE és a CENTREL szerepét!

1. Ismertesse a magyar villamosenergia rendszer felépítését, az UCTE és a CENTREL szerepét! I. 1. Ismertesse a magyar villamosenergia rendszer felépítését, az UCTE és a CENTREL szerepét! 2. Milyen feladatok hárulnak Magyarországra a CENTREL kapcsolatból és az EU csatlakozásból? Hogyan lehet ezeknek

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szakmai tételek A. 1. Ismertesse a kábelgyártásnál és a kábelszerelésnél használt alumínium tulajdonságait és felhasználási területét!

Szakmai tételek A. 1. Ismertesse a kábelgyártásnál és a kábelszerelésnél használt alumínium tulajdonságait és felhasználási területét! Szakmai tételek A 1. Ismertesse a kábelgyártásnál és a kábelszerelésnél használt alumínium tulajdonságait és 2. Ismertesse a kábelgyártásnál és a kábelszerelésnél használt réz tulajdonságait és 3. Ismertesse

Részletesebben

Nagyfeszültségű hálózatok. 1. a) Ismertesse az üzemirányítási rendszer felépítését és az irányított hálózatok, berendezések kapcsolatát!

Nagyfeszültségű hálózatok. 1. a) Ismertesse az üzemirányítási rendszer felépítését és az irányított hálózatok, berendezések kapcsolatát! Nagyfeszültségű hálózatok 1. a) Ismertesse az üzemirányítási rendszer felépítését és az irányított hálózatok, berendezések kapcsolatát! b) Hogyan történik a 20 kv-os szabadvezetéki hálózaton a földzárlati

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Villamoshálózat-szerelő, - üzemeltető Villamos-távvezeték építő, szerelő, karbantartó

Villamoshálózat-szerelő, - üzemeltető Villamos-távvezeték építő, szerelő, karbantartó A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő

Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz 1 RÉSZLETES TEMATIKA a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz I./VILLÁMVÉDELMI RENDSZEREK LÉTESÍTÉSE A 9/2008(II.22.) ÖTM RENDELET (OTSZ) SZERINT 1./ Jogszabályi háttér

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Kábelszerelő (középfeszültségű) Villanyszerelő 2/32

Kábelszerelő (középfeszültségű) Villanyszerelő 2/32 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

Mechanika. 1. Mi a közepes oszloptávolság fogalma? Azonos-e az álló és függőszigetelős vezetéken?

Mechanika. 1. Mi a közepes oszloptávolság fogalma? Azonos-e az álló és függőszigetelős vezetéken? Mechanika 1. Mi a közepes oszloptávolság fogalma? Azonos-e az álló és függőszigetelős vezetéken? 2. Hogyan határozható meg a vezetőben ébredő húzóerő a műszaki dokumentációk alapján és hogyan ellenőrizhető

Részletesebben

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ Villamos hálózat kezelő OKJ száma: /2014/A013 alábbi dokumentumokat

PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ Villamos hálózat kezelő OKJ száma: /2014/A013 alábbi dokumentumokat 1/6 oldal PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ Szakképesítés megnevezése: Villamos hálózat kezelő azonosító száma: OKJ száma: 35 522 14 képzési program hatósági nyilvántartási száma: 000534/2014/A013 A képzés megkezdésének

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 14 Villamos hálózatkezelő

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés-ráépülés száma, megnevezése: 3 22 07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő Vizsgafeladat

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Közös oszlopsoros építés technológiája a DÉMÁSZ területén

Közös oszlopsoros építés technológiája a DÉMÁSZ területén Közös oszlopsoros építés technológiája a DÉMÁSZ területén Üzemeltetni, felülvizsgálni, minősíteni, a létesítés időpontjában érvényes szabványok, előírások szerint kell! Új építés, bővítés, számottevő átalakítás

Részletesebben

Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem

Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem Szakember Találkozó 2014. május 16. 1. OLDAL Szabadvezetékes szabványok Visszavonás MSZ 151-1:2000 Erősáramú szabadvezetékek. 1 kv-nál

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Jánossomorja Várost érintő tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Jánossomorja Várost érintő tevékenységéről BESZÁMOLÓ az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Jánossomorja Várost érintő tevékenységéről A város területén az alábbi hálózatok karbantartási és üzemviteli munkáit látjuk el: Középfeszültségű (22

Részletesebben

Komplex szakismeretek

Komplex szakismeretek 2 Komplex szakismeretek 1. a) Ismertesse a villamos szerelvények fajtáit, védettségüket! b) Mutassa be a feszültség és az áramerősség mérését háromfázisú rendszerben! Készítsen kapcsolási rajzot háromszög

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/ 13/ pld. Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás Megbízó: Török Csongor Szeged Létesítmény: Nemzeti Színház, Szeged, Deák Ferenc u. 2. Tárgy: Elektromos műszaki leírás Hőtechnikai korszerűsítéshez

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 12 Villamoselosztóhálózat-szerelő,

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés-ráépülés száma, megnevezése: 3 22 04 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Anyag- és gyártásismeret 2. Szakmai ismeret Megjegyzések: 1. Az Anyag- és gyártásismeret vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak.

Részletesebben

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés,

Részletesebben

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 1. TÉTEL - Milyen ellenállás összetevők határozzák meg egy földön álló és a fázisvezetőt megérintő emberen átfolyó áram nagyságát? Az egyes ellenállás összetevőket hogyan lehet befolyásolni (növelni)?

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a

Részletesebben

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő. Villanyszerelő

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő. Villanyszerelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Melyek azok a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságok, amelyek

Részletesebben

Szakmai ismeretek. Melyek a céljai a munkavédelemnek, a környezetvédelemnek és a tűzvédelemnek?

Szakmai ismeretek. Melyek a céljai a munkavédelemnek, a környezetvédelemnek és a tűzvédelemnek? Szakmai ismeretek 1. a./ Mi a hő, melyek a hő terjedésének formái, mi a hőszigetelés? Melyek a céljai a munkavédelemnek, a környezetvédelemnek és a tűzvédelemnek? b./ Ismertesse az ipari és épületgépészeti

Részletesebben

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb szabványokat, amelyek szükségesek lehetnek a mindennapi munkáink során. Igyekszünk minden változást naprakészen vezetni ezen az oldalon. Minden ezzel kapcsolatos

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKA. 1. Határozza meg a villamos áramütés súlyosságát befolyásoló tényezőket!

BIZTONSÁGTECHNIKA. 1. Határozza meg a villamos áramütés súlyosságát befolyásoló tényezőket! BIZTONSÁGTECHNIKA 1. Határozza meg a villamos áramütés súlyosságát befolyásoló tényezőket! 2. Ismertesse az áram-védőkapcsolás alkalmazását! 3. Mivel foglalkozik az MSZ 2364 szabványsorozat? Milyen fő

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás?

Részletesebben

LÉGVEZETÉK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

LÉGVEZETÉK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM MMK Energetikai Tagozat Szakmai továbbképzés 2014 LÉGVEZETÉK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 1 Madárvédelmi kérdések erősáramú szabadvezetékeken különböző feszültségszinteken jelentkező problémák és azok megoldásai

Részletesebben

Középfeszültségű FAM szerelő Villanyszerelő. Középfeszültségű FAM szerelés vizsgafeladat jellemzői:

Középfeszültségű FAM szerelő Villanyszerelő. Középfeszültségű FAM szerelés vizsgafeladat jellemzői: z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás. Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Elektromos alállomás üzemeltető Villanyszerelő 4 2/62

Elektromos alállomás üzemeltető Villanyszerelő 4 2/62 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő

Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint!

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 A) tételek 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 Ismertesse a kapcsoló készülékek feladatát és általános szerkezetét! Térjen ki a

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Villamos gép és -készülék üzemeltető. Villanyszerelő

Villamos gép és -készülék üzemeltető. Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Villbek Kft. , mint Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató 1989. óta vesz részt a villamos munkavédelmi eszközök piacán.

A Villbek Kft. , mint Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató 1989. óta vesz részt a villamos munkavédelmi eszközök piacán. A Villbek Kft. köszk szönti a Paksi Atomerőmű Zrt.. rendezésében A A Villamos Üzemviteli Vezetők k Országos Találkoz lkozója (ÜVOT)( VOT) résztvevőit , mint Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató 1989. óta

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

Villamosenergia hálózatok aktuális kérdései

Villamosenergia hálózatok aktuális kérdései Villamosenergia hálózatok aktuális kérdk rdései MEE, Miskolc 2011. 1. Hálózatfejlesztés s stratégiai céljaic 1. MEH által előírt szolgáltatási minőség mutatók elérése, javítása 2. Hálózati vagyon megőrzése

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! ÁLTALÁNOS ISMERETEK 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok 1. A méréseket a hatályos szabványokban és előírásokban meghatározott módon, megfelelő állapotú és az adott

Részletesebben

Közművek. Villamos művek

Közművek. Villamos művek Közművek Villamos művek MFKZM35S04 Közművek 2 MFKZM35S04 Közművek 3 MFKZM35S04 Közművek 4 MFKZM35S04 Közművek 5 MFKZM35S04 Közművek 6 MFKZM35S04 Közművek 7 MFKZM35S04 Közművek 8 MFKZM35S04 Közművek 9 MFKZM35S04

Részletesebben

Elektromos alállomás üzemeltető Villanyszerelő 4 2/42

Elektromos alállomás üzemeltető Villanyszerelő 4 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11289-12 és a 11290-12 követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) SZABVÁNYOK 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) Sorszám Hivatkozási szám Szabványcím 1 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 2 MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû

Részletesebben

Igénybejelentés villamos energia vételezésére

Igénybejelentés villamos energia vételezésére 1. Igénybejelentő adatai: partnerszám: szerzôdés száma: fogyasztó neve előző (születési/leánykori) neve anyja neve születési hely születési idô értesítési címe telefon/fax 2. Gazdálkodó szervezet (nem

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Ez a dokumentum, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére újonnan kialakított távközlési bázisállomáson végzett, MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti, első-

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkabalesetek és ha FAMban csináltuk volna

Munkabalesetek és ha FAMban csináltuk volna Munkabalesetek és ha FAMban csináltuk volna MEE vándorgyűlés Szeged Dátum: 2011. 09 14-16. Tartalom Előadás célja Balesetek és kvázi balesetek alakulása Áramütéses balesetek ismertetése Kvázi balesetek

Részletesebben

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport VLLAMOS ENERGETKA PÓTPÓTZÁRTHELY DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTN-KÓD:... Terem és ülőhely:... A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3, 70%-tól 4, 85%-tól

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21.

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21. SZAKMAI NAP Budapest, 2014.05.16 Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály 1. OLDAL TÉMÁK - Idősoros és profilos elszámolású mérőváltós mérések, - Társasházi összekötő berendezés és mérőhelyek

Részletesebben

Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés

Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés 1.1 Igénybejelentő (szerződő) adatai: partnerszám: szerzôdés száma: rendszerhasználó/fogyasztó neve előző (születési/leánykori) neve anyja neve személyi azonosító okirat (szem.ig útlevél*) száma születési

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. A Rezsióradíjak mértékét (felhasználását) az egyes munkáknál az alábbi elfogadott normatívák szerint vizsgáljuk:

MŰSZAKI LEÍRÁS. A Rezsióradíjak mértékét (felhasználását) az egyes munkáknál az alábbi elfogadott normatívák szerint vizsgáljuk: MŰSZAKI LEÍRÁS T-233/14. számú, indításra előkészített közbeszerzési eljárás: Felsővezeték oszlopok, illetve tartozékainak, csatlakozó eszközeinek javítása, cseréje A Rezsióradíjak mértékét (felhasználását)

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Melyek azok a főbb hegesztési eljárások, melyek alkalmasak műanyagok (polimerek) kötésére? 2.) Mely tulajdonságok teszik lehetővé a műanyagok hegesztését? 3.) Ismertesse a műanyagok

Részletesebben

Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Szigetelt szabadvezetékes hálózat építés

Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Szigetelt szabadvezetékes hálózat építés Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Szigetelt szabadvezetékes hálózat építés Előzmények: Az ÉDÁSZ-nál 1975-ben felmerült a csupasz légvezetékes hálózat szigeteltre történő cseréje. 1976-ban

Részletesebben

A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

VIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek Házi feladat

VIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek Házi feladat 1. feladat Mekkora a potenciál egy U feszültségű vasúti munkavezeték mellett x távolságban és h magasságban, az ott futó távközlő vezeték helyén? A munkavezeték föld feletti magassága h m, a vezető átmérője

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. a.) Ismertesse az SI mértékegység-rendszer önálló nevű származtatott (erő, hőmennyiség, munka, teljesítmény) mértékegységeit és azok jelölését! b.)

1. a.) Ismertesse az SI mértékegység-rendszer önálló nevű származtatott (erő, hőmennyiség, munka, teljesítmény) mértékegységeit és azok jelölését! b.) 1. a.) Ismertesse az SI mértékegység-rendszer önálló nevű származtatott (erő, hőmennyiség, munka, teljesítmény) mértékegységeit és azok jelölését! b.) Miért kell az éghető gázokat szagosítani? c.) Milyen

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél

Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél 2014. 09. 12. Tóth József ügyvezető Előzmények AZ EDF DÉMÁSZ HÁLÓZAT KORÁBBI SZERVEZETE DHE

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Ez a dokumentum, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére újonnan kialakított távközlési bázisállomáson végzett, MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti, első-

Részletesebben

Végrehajtó elem. - Transzformátor mint legfontosabb elem nem üzemképes - Távvezetékeken nem szállítható villamos energia - Hurok nem alakítható ki

Végrehajtó elem. - Transzformátor mint legfontosabb elem nem üzemképes - Távvezetékeken nem szállítható villamos energia - Hurok nem alakítható ki Nagyfeszültségű (120 kv-os) SF6 gáz szigetelésű megszakítók üzemeltetési tapasztalatai /néhány gondolat az SF6 gáz szigetelésű megszakítókkal kapcsolatban/ Kovács János Megszakító mint fontos hálózati

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Ismertesse a műanyagok csoportosítását, főbb típusait és azok jellemzőit!

Részletesebben

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10003-12 Irányítástechnikai alapok és a 10002-12 Ipari

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Kajtor János ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálás 1. OLDAL ELŐZMÉNYEK 2006-ig A hálózati elemek beszerzésénél eltérő precizitású és formátumú specifikációk

Részletesebben

Kis- és középfeszültségű divízió. GA Magyarország Kft.

Kis- és középfeszültségű divízió. GA Magyarország Kft. Kis- és középfeszültségű divízió GA Magyarország Tartalom 1. Szakmai kompetenciák 2. Erőforrások 3. Elosztóhálózati transzformátorállomások és berendezések 4. Elosztóhálózati kábelhálózat 5. Elosztóhálózati

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató SANTON Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Típusválaszték DFS-1/DFS-14 - Motoros DC megszakító tokozásban - Telepítési útmutató DFS-1-W/DFS-14-W - Motoros DC megszakító tokozásban

Részletesebben