PAKS, LAKÓTELEP KÖZPONTI TÉR ÉS PARK MEGÚJÍTÁSÁNAK TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAKS, LAKÓTELEP KÖZPONTI TÉR ÉS PARK MEGÚJÍTÁSÁNAK TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS"

Átírás

1 PAKS, LAKÓTELEP KÖZPONTI TÉR ÉS PARK MEGÚJÍTÁSÁNAK TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

2 PAKS, LAKÓTELEP KÖZPONTI TÉR ÉS PARK MEGÚJÍTÁSÁNAK TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS 1. A KONCEPCIÓ Paks Város kétpólusú szerkezetének egyik gyújtópontja a történeti településrész központja, a másik kétségtelenül a lakótelepi Központi tér és a hozzá kapcsolódó park. Az 1970-es, 1980-as években épített városrész centrumát adó együttes szerepe jelentősen változott: az atomerőmű építésének idején elsősorban a tömegforgalmú kiszolgáló funkciók domináltak, ma jellemzően a kereskedelmi és vendéglátó funkciók határozzák meg a tér köré szervezett együttest, a "településrész-központot" - melyet indokolt lehetne akár városközpontnak is nevezni. (A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a műszaki leírás ezt a kifejezést használja.) A városközpont értékelésekor látni kell, hogy az együttes a kor átlagos színvonalánál igényesebben tervezett, a lehetőségekhez képest jól fenntartott urbánus magot alkot a környező, mintegy 10 ezer fős lakosságú lakóterületen. A éves növényállomány egészséges, szép megjelenésű. Az épületegyüttes funkcióváltásai követni tudták a kereskedelmi igények mégoly gyökeres megváltozását is, pangó területekről, felhagyott funkciókról nem beszélhetünk. A művelődési ház eredeti funkciójának megfelelően működik. Az együttes hibáinak, problémáinak egyfelől a kisebb funkcionális, térhasználati hiányosságok (lépcsők vs. rámpák problémája), másfelől az építőanyagok, burkolatok természetes fizikai és erkölcsi kopása tekinthető. Látni kell, hogy az együttes olyan értékeket mutat, melyek megtartása indokolt. Jelen pályázat koncepciója tehát nem az együttes gyökeres átstrukturálását célozza, hanem a meglévő "alkotás" szellemét nem megtagadva, azt felújítva, folytatva, új elemekkel kívánja azt kiegészíteni. 2. A JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK A fenti alapkoncepció szellemében a javaslat az alábbi részprogramokból épül fel: - a térrendszer tisztítása, fő egységeinek definiálása a szétaprózott, elszórt elemek megszüntetése révén, - az eredeti teraszos térsíkok megőrzése mellett a tér belső felületének lehatárolása egy új, lejtőre merőleges "váltóvonal" kialakításával, amely egyúttal rámpa kialakítását is lehetővé teszi,

3 - a művelődési központ előterében lévő "felső tér" egységének kialakítása, formális, reprezentatív jellegének hangsúlyozása, - új városi minőséget képviselő vezérmotívum kialakítása az "alsó tér" területén, - az együttes fő központi tengelyének erősítése mind funkcionális értelemben, mind téralkotó elemekkel, - a park belső sétányainak kisebb átalakítása, új átjáró vonalak kiépítése, a sétányok intimebb kialakítása, 2.1. Lépcsők, rámpák, kapcsolatok A lejtős terület teraszos kialakítása olyan adottság, amit az épületek elhelyezése követ, így ennek megtartásával hosszabb távon is számolni kell. (133,4 mbf, 133,0 mbf, 132,2 mbf, 131,5 mbf) Az együttes eredeti koncepciója - igen érzékenyen - e teraszok síkjait a burkolat raszterében kialakított lépcsőrendszerrel vette fel, amely egyúttal a tér minden irányú átjárhatóságát is biztosította. A mindennapi használat során azonban a lépcsőrendszer a babakocsival, bevásárlókocsival, kerékpárral közlekedőket zavarja, így a lépcsősorokon utólagos rámpák jelentek meg, amelyek azonban nagy lejtésük miatt így sem teljesítik az akadálymentesség követelményeit. A javaslat a térrendszer tetszőleges átjárhatósága helyett irányított forgalom kialakításával számol. Kiemelt irányként kezeli a lejtőre merőleges Ny-K-i irányt a Gagarin u. (134,5 mbf) és a Barátság u. (130,7 mbf) között, mely voltaképpen az együttes felső és alsó "kapuját" kapcsolja össze. A javaslat szerint e fő gyalogos tengely egy elválasztó sáv két oldalán kétféle minőségben alakul ki, kétféle módon használható: a teraszokra telepített üzletházak között megmaradnak a lépcsősorok, melyek épített elemekbe - támfalakba, támfal jelleggel megjelenő virágvályúkba - ütköznek. A támfalsor újszerű markáns építészeti, térplasztikai elemként jelenik meg a téren. A támfalsor déli oldalán rejtett rámparendszeren (4,5%) lehet közlekedni, de a rámpákról minden terasz-szint elérhető. Ennek megfelelően az egész térrendszer akadálymentesen átjárhatóvá válik. További kiemelt kapcsolati iránynak tekinthető a "központi tengely" és a két "kapu" közötti irány. Az átjárhatóságot a diagonális irányokban kialakított útvonalak teszik lehetővé. A térrendszer legfelső és legalsó szintjein, a "kapuknál" ugyancsak rámpás kapcsolatok létesülnek A térrendszer módosítása A térrendszer három markáns elem összefonódásából alakul ki: művelődési ház előterében lévő reprezentatív "felső térből", a középső "alsó térből" (piazza) és a központi tengelyből, valamint a parkból áll. A "felső tér" az elszórt térelemek (növénykazetták) eltávolításával egységessé válik, melyet a rámpán és a támfalkazettában megmaradó növényzet, valamint a művelődési ház főhomlokzata határozott térfalakkal keretez. Ez válhat a városrész

4 reprezentatív protokoll terévé (felvonulás, iskolai bemutató, stb.) A növénykazetták megszüntetése, a tér síkjának keleti irányú kiterjesztése a hatszögű szökőkutat is a mainál szerencsésebb helyzetbe hozza, és a két tér közötti kapcsolatot kiegyenlíti. Az "alsó tér" a javaslat szerint az együttes főterévé válik, azonban nem egy feszes, formális kialakítással, hanem éppen az átközlekedők áramlási útvonalainak határai között kialakított szobor jellegű plasztikai elem, mint vezérmotívum megjelenése révén. A javaslat szerint ez a motívum egy rézsűplasztika a határoló gyalogutak között kialakított réteges kialakítású kőpadokból (természetes pala, vagy egyéb rétegesen hasadó kő), a rajta kialakított kaszkád jellegű kisebb vízfolyásból áll. Az alsó tér az éttermi és kávézóteraszok megjelenésével igazi piazzaként működhet. Az összefogott térrendszer nagyobb használati és esztétikai értéket képvisel. A központi tengely a térszerkezetben felértékelődik azáltal, hogy az "alsó tér" és a park között egységes zöldfelületi és berendezési sávok kísérik. E sáv része a "favonat" körül kiterjesztett játszótéri terület, a pihenőpadok és a térvilágítás markáns rendszere. A park területén a sétányok átértelmezésére kerül sor - a kialakult növényállomány minél kisebb bolygatásával. Ez egyfelől egyes korábban létesített sétányszakaszok megszüntetését, máshol viszont a spontán átközlekedési vonalak - két markáns átlós vonal - megerősítését jelenti. A park a javasolt kialakítással a korábbi központi mag körül - gyakorlatilag a rétegvonalakra szerkesztett sétautak és pihenőhelyek révén - kialakuló intimebb zónák rendszerévé alakul, a meglévő növényzet indokolt szelekciójával Épületek, pavilonok, piac A tervezési területen álló épületek markáns építészeti egységet alkotnak. Az épületek műszaki minősége vegyes, az átalakítások és átépítések során az épületegyüttes építészeti egysége megbomlott, a különböző homlokzati szakaszok, reklámfelületek stb. némileg zavaros összképet mutatnak. A terv az épületek lehetséges hangulati kialakítására is javaslatot tesz. Cél egy korszerű épületegyüttes létrehozása, ahol a meglévő arányok és jellegzetességek megtartása mellett minőségi javulás érhető el. Célszerű egy átfogó felújítási tipológia kidolgozása, amelyre a pályázati terv javaslatot tesz. A területen jelentkező bazárosodási problémát koncentráltan javasoljuk megoldani. Erre a célra az egyik épületrész átalakítható; a szerelt homlokzatszerkezet kibontásával nagy alapterületű fedett területhez lehet jutni, amely kiválóan használható piac céljára. E terület éjszakára zárható módon üzemeltethető, itt kaphatnak helyet a különböző árusító pavilonok (gyümölcsös, virágpiac, büfé, újságos stb.). Az egyéb, független elemként jelentkező árusítási igényeket (újságos) csak korlátozott mértékben, egységes és minőségi, a tér karakteréhez illő mai formaképzésű pavilonokkal javasoljuk megoldani. A rézsű-plasztika által lehatárolt új tér igazi piazza-jellegű térként működhet. Környezetében további vendéglátóhelyek települhetnek meg. Az éttermi vagy kávézó teraszok új életminőséget jelenítenek meg a megújuló köztéren. A térség időszakos

5 rendezvények lebonyolítására is alkalmas; a rézsű-plasztika nézőtérként is működhet. A területen közösségi wc elhelyezésére van szükség, amelyet telepített automata pavilonként javaslunk megoldani Épített elemek, ütemezés A munkák során az alábbi elemek építésével kell számolni: - új támfalrendszer: anyaga helyszíni magas minőségű látszóbeton - új térburkolatok: anyaga 3x3 m-es raszterben kialakított helyszíni betonfelületek (beton 1), random tagolással kialakított magas minőségű helyszíni bazaltbeton (beton 2), park sétányokon aszfalt. - "alsó tér" rézsűszobra: a fő motívumként kialakított szoborelem anyaga természetes pala, vízfolyással, épített aknában elhelyezett vízgépészettel, A munkák kapcsán az alábbi közművek építésével kell számolni: - új közvilágítás: a területen új közvilágítási rendszert kell kiépíteni a központi sétány, az alsó és a felső tér területén, a K-Ny-i tengely mentén ill. a parkban. Nem indokolt a közvilágítási rendszer átépítése a tervezési terület peremén, a parkolófelületeken. Újonnan kiépített díszvilágítást kap a hatszögű szökőkút és az alsó tér rézsűszobra. - új csapadékelvezetés: az átalakítással érintett területeken új csapadékelvezetési rendszert kell kiépíteni. Ez elsősorban az "alsó tér" területén teszi szükségessé új csapadékcsatorna-hálózat kialakítását, a többi területen a csere és a felújítás pontos mélységét a rendszer mélyebb vizsgálata alapján lehet csak meghatározni. - automata locsolórendszer: további egyeztetések függvényeként egyes területeken, vagy egyes meglévő ill. újonnan létesített növénykazettákban indokolt lehet automata locsolórendszer kiépítése. A rendszer kiépítésének ott van létjogosultsága, ahol az átalakítások lényegi változásokat hoznak magukkal. Így mindenképpen javasolt a hálózat kiépítése a központi tengely új zöldterületén, ill. az új támfalrendszerben. Ennek mérő-elosztó-kapcsoló egységét a felső tér és az alsó tér közötti feltöltött területen, épített aknában kell elhelyezni. - egyebek: A "felső tér" nyugati peremén ill. a központi sétány mentén alkalmi rendezvények kiszolgálására alkalmas elektromos csatlakozók ill. mérőhelyek kialakítása kívánatos. A pályázati javaslat lehetővé teszi a projekt megvalósításának ütemezését. Az ütemezési egységek az alábbiak lehetnek (pontos döntéseket a részletes tervek és a lehetséges pénzügyi ütemek ismeretében lehet meghozni): - I. ütem: a támfalrendszer a rámpákkal és a "felső tér", az üzletházak közötti burkolatok és lépcsők ideiglenes kialakításával, - II. ütem: alsó tér a rézsűplasztikával, - III. ütem: központi sétány a park magterületével,

6 - IV. ütem: a park fejlesztése, - V. ütem: az üzletházak közötti terület 2.5. Növényalkalmazás A terület növényalkalmazásának koncepciója: a környezeti adottságoknak és az épületek rendeltetésének, színvonalának és minőségének megfelelő növényanyag összeállítása. A meglévő faállomány beállt, egészséges fákból áll, ezért igyekeztünk minél több egyedet megtartani. A cserjefelületeket úgy alakítottuk ki, hogy legyen közöttük dúsan virágzó, örökzöld vagy a vesszőivel díszítő fajta is. Javasolt cserjék: Amelanchier canadensis Fanyarka Berberis thunbergii Borbolya Buddleia davidii Nyáriorgona Corylus avellana Közönséges mogyoró Cornus stolonifera Som (vesszőivel díszít) Deutzia x lemoinei Dúsvirágú gyöngyvirágcserje Hibiscus syriacus Mályvacserje Hypericum calycinum Örökzöld orbáncfű Rosa Kempelen Farkas emléke Rózsa Spiraea japonika Little Princess Gyöngyvessző Little Princess Syringa x chinensis Orgona Vinca minor Kis meténg Az évelő ágy kialakításánál a térre érkezők figyelmének felkeltésére törekedtünk. A virágágy kompakt alakja, nagyvonalú felületei összhangban van a tér kialakításával. A tervezett évelő növények közepes vízigényűek. Alkalmazott évelők: Armeria maritima - Pázsítszegfű Centranthus ruber Coccineus Piros sarkantyúvirág Coreopsis rosea American Dream Törpe menyecskeszem Heuchera sanguinea Tűzeső Hypericum calycinum - Orbáncfű Lavandula angustifolia - Levendula Leucanthemum margaritae Óriás margitvirág Salvia nemorosa Rosenwein - Ligeti zsálya

7 Valamint különbőző fűfélék, díszfüvek, pampafüvek: Luzula nivea Havasi perjeszittyó Panicum virgatum Vesszős köles 2.6. Jellemző adatok A jellemző adatok számítása során a tervezési terület nagysága m2 területtel vehető figyelembe. BEÉPÍTETTSÉG Jelenlegi beépített terület mértéke m % Elbontandó épületek, új épületek 0 m2 Tervezett beépítettség m % BURKOLATOK Jelenlegi burkolt területek mértéke m % Új burkolatok mértéke 320 m2 Összes burkolt felület mértéke m %

beépítési koncepció A Károly körút térfala

beépítési koncepció A Károly körút térfala beépítési koncepció Szimbolikus, és funkcionális értelemben a központi elem egyértelműen a Városháza. A téren belül ennek az épületnek kell méltó, a funkciót kifejező megjelenéssel a középpontban állni.

Részletesebben

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló Készült a FŐMTERV vezette tervező csapat részletes pályázati anyaga alapján 2011. július HELYSZÍN, ADOTTSÁGOK A Moszkva tér mely Buda és

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához.

is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához. TERVPÁLYÁZAT Tatabánya-Újváros fõtere (Fõ tér és Szt. Borbála tér) északi (Komáromi utcai) szektorának közterületalakítási, környezetrendezési és beépítési tanulmányterve ÉPÍTÉSZETI MÛLEÍRÁS képekkel.

Részletesebben

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Parkvárosi alközpont (Bem tér) Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Előszó...1 1 A projektek bemutatása...1 1.1

Részletesebben

KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ IV. KÖTET: B-LVSZ MÓDOSÍTÁS. Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata

KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ IV. KÖTET: B-LVSZ MÓDOSÍTÁS. Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ BUDAPEST V. KERÜLET, KOSSUTH TÉR ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA IV. KÖTET: B-LVSZ Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

Programjavaslat a Klauzál tér és környékének közösségi megújítása KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány

Programjavaslat a Klauzál tér és környékének közösségi megújítása KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány Programjavaslat a Klauzál tér és környékének közösségi megújítása KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány Vezetői összefoglaló A KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány az alábbiakban foglalja össze

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SzABÁLYZATA (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2010-ben véleményezett dokumentációja

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT HRSZ.: 528/2, 528/3, 528/4 SZ. TERÜLET ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS KONCEPCIÓ TERVE

TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT HRSZ.: 528/2, 528/3, 528/4 SZ. TERÜLET ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS KONCEPCIÓ TERVE TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT HRSZ.: 528/2, 528/3, 528/4 SZ. TERÜLET ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS KONCEPCIÓ TERVE TERVEZÉSI KONCEPCIÓ TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSÉHEZ Előzmények, meglevő állapot Törökbálint

Részletesebben

Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke

Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke XI. sz. függelék Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke A tanulmány a TFC/3/0466/2003. számú MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B-A-Z. megye gazdag ipari örökségének idegenforgalmi hasznosítására, az Európai kulturális

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése programok és stratégiák elemzése Az elemzésben felhasznált tanulmányok és rövidítések Klíma városi klímavédelmi és levegőtisztaság védelmi akcióterve Környezetvédelmi Program Megyei Jogú Város Környezetvédelmi

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK. I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás?

I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK. I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás? I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás? Nincs. I/2. A pályázat témájával való ismerkedés során azt tapasztaltam, hogy a hazai

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

Miért is kell a 4-es metró?

Miért is kell a 4-es metró? Miért is kell a 4-es metró? Adatok, érvek, ellenérvek, alternatívák Pintér László Budapest, 2010. június hó Oldal: 1 / 28 Miért is kell a 4-es metró? Bár a 4-es metró első szakasza ha időnként akadozva

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest 2008. május 7. Készítette: Carpathia Zrt TeTT Consulting Kft. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben