A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) TÉRSÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) TÉRSÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) TÉRSÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A térségi vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: június 21-től Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/225/5/2010. számon

2 Előjegyzés az Üzletszabályzat módosításairól Módosítás Sorszáma Értesítő száma kezdete kelte Érvényesség kezdete Javította 2

3 B E V E Z E T É S A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (a továbbiakban: GYSEV) Térségi Személyszállítási Tevékenységre Vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat), mint általános szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 270/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet, továbbá a személyszállítási tevékenységre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alapján kerültek meghatározásra. A térségi vasúti forgalomban elszállított személyek és kézipoggyászaik, valamint élő állataik szállítására a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételek érvényesek. A GYSEV minden jogot, így a kiadás, sokszorosítás és fordítás jogát is fenntartja. Készült a GYSEV szerkesztésében. 3

4 Tartalom Tartalom... 4 I. FEJEZET Az Üzletszabályzat hatálya A díj ellenében végzett személyszállítás Üzletszabályzat... 8 II. FEJEZET A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A személyszállítási szerződés létrejötte és megszűnése Szerződéskötési kötelezettség és annak korlátozása A szerződéskötést megelőző tájékoztatás A GYSEV üzletpolitikai kedvezményei Menetjegyek és más, utazásra jogosító iratok és igazolványok A menetrend Utastájékoztatás A felek jogai és kötelezettségei Személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások III. FEJEZET A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, AZ UTAZÁSTÓL TÖRTÉNŐ ELÁLLÁS SZABÁLYAI A GYSEV felelőssége a vasúti személyszállítási szerződés teljesítéséért A GYSEV felelőssége késés, csatlakozásmulasztás és vonatkimaradás esetén Lemondás az utazásról (szerződéstől való elállás), a visszatérítés szabályai IV. FEJEZET PANASZKEZELÉS ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS Észrevételek bejelentése és kezelése Igények érvényesítése Tájékoztatás a panaszügyek intézésében közreműködő testületekről A FÜGGELÉK 270/2009. (XII.1.) Kormányrendelet a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

5 Rövidítések és fogalom-meghatározások Tszrf. Vtv. Ptk. GYSEV Üzletszabályzat Menetrend a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 270/2009. (XII.1.) Kormányrendelet a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút Zrt. a GYSEV Személyszállítási Üzletszabályzata a GYSEV által közlekedtetett vonatok adatait tartalmazó hivatalos menetrend Térségi vasúti díjszabás A GYSEV szolgáltatási díjainak számítási módját, továbbá a kedvezmények felhasználásának részletes feltételeit tartalmazó kiadvány Térségi vasúti menetdíjtáblázat A GYSEV szolgáltatásainak díjait tartalmazó kiadvány Keletbélyegző jegypénztári állomásnév- és keletbélyegző vagy egyesített pénztárszám bélyegző és az elővételi bélyegző Csoportos űrjegy helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen történő csoportos elszámolás Személyazonosításra alkalmas igazolvány az utas személyazonosítására alkalmas, hatóság vagy közintézmény által kiadott arcképes, sorszámozott igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, jogosítvány stb.) Utas a GYSEV személyszállítási szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy Ügyeletes alkalmazott a GYSEV döntésre jogosult munkavállalója (forgalmi koordinátor, forgalmi szolgálattevő, forgalomirányító, személypénztáros, stb.) 5

6 Fogyatékkal élő személy bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármely fizikai (érzék- vagy mozgásszervi, állandó vagy időleges) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, vagy más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez. Kísérő Segítő kutya a fogyatékkal élő személynek, 6 év alatti gyermeknek, továbbá magatehetetlen, a személyszállítást önállóan igénybe venni nem képes személynek utazásához, illetve vasúti területen történő közlekedéséhez segítséget nyújtó, és ilyen célból vele együtt utazó személy a fogyatékossággal élő személyt az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joga gyakorlásában, önálló életvitelének elősegítésében, illetve veszélyhelyzet elhárításában segítő, habilitációs feladatokat ellátó, a külön jogszabályban meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő kutya Vasútállomás, megállóhely olyan létesítmények személyforgalmi célokat szolgáló, utasok számára megnyitott területe, ahol a menetrend szerinti személyszállító vonat le- és felszállás céljából megáll. Felár Feláras vonat a menetdíjon felül fizetendő, a vasúti menetdíjtáblázatokban meghatározott mértékű díj, amely különleges szolgáltatást nyújtó személyszállító vonatok igénybevételének feltétele; a GYSEV Üzletszabályzatának alkalmazásában a gőzös pótjegy. az a vonat, amelyre a menetdíjon felül felár megfizetése kötelező Pótjegyköteles vonat az a vonat, amelyre a menetjegyen felül pótjegy váltása is kötelező. Pótjegy az utas menetjegye mellett az emelt szintű kényelmi, vagy különleges szolgáltatás igénybe vételére jogosító bizonylat 6

7 Menetdíj Menetjegy ára Honlap Viteldíj az utas kiindulási és célállomása közötti a Térségi vasúti menetdíjtáblázatban megállapított igénybe vételi díj az utas által igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértékének összege, ideértve különösen a menetdíjat, a felárat, a kiegészítő szolgáltatások díját, de nem ideértve a pótdíjat a GYSEV hivatalos weboldala, mely a címen érhető el. Nem személyek szállításáért felszámított díj Hirdetmény a GYSEV vasúti személyszállítási szolgáltatásaival kapcsolatos, az utasok tájékoztatását, informálását célzó eseti kiadvány, amelyet a GYSEV bármilyen formában, különösen a honlapján közzétesz, illetve a vasútállomásokon, és megállóhelyeken kifüggeszt. Forgalmi akadály a személyszállítási szolgáltatás akadályoztatásának minősülő minden olyan körülmény, amely a személyszállító vonat késését vagy kimaradását eredményezi. Utazási igazolvány, utazásra jogosító igazolvány a GYSEV által, vagy más vasúttársaság, intézmény, hatóság által kiállított, de a GYSEV-vel kötött egyedi megállapodás alapján elfogadott, díjmentes utazásra jogosító okmány. 7

8 I. FEJEZET 1. Az Üzletszabályzat hatálya 1.1. A vasúti személyszállításra kötött szerződésekre a Ptk-nak a szerződésekre vonatkozó általános, továbbá a vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a Tszrf-ben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni Nem alkalmazhatók a jelen Üzletszabályzat előírásai az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti tevékenységekre, hacsak az utazási szerződés kifejezetten ettől eltérően nem rendelkezik A jelen Üzletszabályzat kizárólag a GYSEV üzemeltetésében lévő Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozik. 2. A díj ellenében végzett személyszállítás 2.1. A díj ellenében végzett személyszállítás az a vasúti személyszállítás, amelyet bárki, díj ellenében, a közzétett feltételek alkalmazásával igénybe vehet (a továbbiakban közforgalmú vasúti személyszállítás), valamint a közforgalmú, menetrenden kívül közlekedtetett vonatokkal végzett személyszállítás (a továbbiakban: különvonat) Személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás különösen a kerékpárszállítás, a poggyászmegőrzés, a kereskedelmi, vendéglátó és egyéb utaskiszolgáló létesítmények üzemeltetése, valamint a vasúti személyszállításhoz kapcsolódó idegenforgalmi közvetítői tevékenység. 3. Üzletszabályzat 3.1. A GYSEV a közforgalmú vasúti személyszállítási szerződés Tszrf-ben és Üzletszabályzatban nem szabályozott - részletes feltételeit a Ptk-nak az általános szerződési feltételekre vonatkozó szabályai alapján állapítja meg. 8

9 3.2. A GYSEV által végzett szolgáltatások díját a Térségi vasúti menetdíjtáblázat tartalmazza. A Térségi vasúti menetdíjtáblázat és a Térségi vasúti díjszabás nem részei az Üzletszabályzatnak A GYSEV Üzletszabályzatának elkészítése, módosítása és érvényesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi az utasok jogait, kártérítési és kártalanítási eljárásokra, a fogyatékkal élők, valamint a családok utazásának elősegítésére, és az utasok adatainak védelmére. A Vtv. 73. (1) i) pontja alapján a GYSEV Üzletszabályzatának jóváhagyása a Vtv. szerinti vasúti igazgatási szerv hatáskörébe tartozik A GYSEV az Üzletszabályzatát, valamint annak módosítását a GYSEV hivatalos Értesítőjében és a honlapján teszi közzé a vasúti igazgatási szerv jóváhagyásától számított 5 munkanapon belül. Az Üzletszabályzat kivonatát a GYSEV a vasútállomásokon és a megállóhelyeken hirdetményben teszi közzé Az Üzletszabályzat módosítása esetén a hirdetmény tartalmazza a megváltozott szabályokat, továbbá tartalmazza a hatálybalépés napját Az Üzletszabályzat díjmentesen megtekinthető a GYSEV honlapján, és elektronikus úton megrendelhető a címen A Díjszabás és a Vasúti menetdíjtáblázatok külön kerülnek kiadásra, ezeket a vasúti társaság honlapján közzéteszi, a jegypénztáraknál kifüggeszti, valamint kérésre térítés ellenében kinyomtatva rendelkezésre bocsátja. A Vasúti menetdíjtáblázatok kivonatát a vasúti társaság a vasútállomásokon hirdetményben teszi közzé. Tszrf. 2. 9

10 II. FEJEZET A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A személyszállítási szerződés létrejötte és megszűnése 1.1. A szerződés létrejötte Az utas és a GYSEV közötti személyszállítási szerződés a menetjegy megvásárlásával jön létre, és attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút területére belép A szerződés hatálya, megszűnése A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor az utas a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút területét elhagyja, illetve ha a célja elérése előtt az utazásról (továbbutazásról) az Üzletszabályzat rendelkezései szerint lemond, vagy akit a GYSEV az utazásból kizár. 2. Szerződéskötési kötelezettség és annak korlátozása 2.1. Amennyiben az utas az Üzletszabályzat feltételeit elfogadja, és a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás a menetrendben meghirdetett személyszállító vonatokkal lehetséges, a GYSEV az utas elszállítását nem tagadhatja meg A személyszállítási szolgáltatást a magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy és a 6 éven aluli gyermek kizárólag kísérővel veheti igénybe. A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy és kísérője utazása esetén az általuk elfoglalt valamennyi ülőhelyért meg kell fizetni a menetdíjat. Az utasok saját kedvezményüket egy-egy menetjegy megváltására használhatják fel, a további elfoglalt ülőhelyekért ülőhelyenként teljesárú menetdíjat kell megfizetni A GYSEV a személyszállítást megtagadhatja, illetve az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas: a) botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja, 10

11 b) magatartásával a közlekedés biztonságát, utastársai testi épségét, egészségét, a vasúti kocsinak vagy berendezéseinek az épségét veszélyezteti, ide értve a tiltott helyen történő dohányzást is, c) érvénytelen jeggyel vagy menetjegy nélkül utazik és menetjegyet az ellenőrzéskor sem vált, d) menetjegyét, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát - felhívás ellenére - nem mutatja fel, e) ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, f) a vasúti kocsiba kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz be, g) a menetdíj vagy a pótdíj megfizetését megtagadja Az útközben orvosi ellátásra szoruló személyt a GYSEV legalább a legközelebbi megfelelő vasútállomásig - ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet - köteles továbbszállítani. Az ilyen orvosi ellátásra szoruló személyegy hozzátartozója akkor is vele maradhat, ha nem rendelkezik érvényes menetjeggyel. A többi útitársat, ha szükséges, a GYSEV lehetőség szerint másik kocsiszakaszban helyezi el. Az orvosi ellátásra szoruló személy szállításával kapcsolatban felmerült többletköltségeket a GYSEV - az eset összes körülményének mérlegelése után - az utas terhére felszámíthatja A GYSEV az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről az igénybe vehető szolgáltatásokról, annak díjairól, illetve az esetleges forgalmi zavarokról tájékoztatja. A GYSEV a vonatok érkezési, indulási és tartózkodási idejéről továbbá a vonat kimaradásáról és késéséről a kiszolgáló személyzet útján, illetőleg az állomási tájékoztatási rendszer útján folyamatos tájékoztatást nyújt. A GYSEV az utazás közbeni tájékoztatási kötelezettségének információs tábla vagy hangosbemondó alkalmazásával, ennek hiányában élőszóval tesz eleget A GYSEV szerződéskötési kötelezettségét kényszerítő üzemi okból korlátozhatja vagy felfüggesztheti. 11

12 3. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás 3.1. A GYSEV az Üzletszabályzatát, valamint annak módosítását a vasúti igazgatási szerv jóváhagyását követő öt munkanapon belül a honlapján teszi közzé. Az Üzletszabályzat a GYSEV honlapján díjmentesen megtekinthető és onnan letölthető. Az Üzletszabályzat nyomtatott változata a vasúti társaságtól díjfizetés ellenében megrendelhető az címen, továbbá a GYSEV valamennyi pénztárában, valamint a személyes ügyintézéssel is foglalkozó ügyfélszolgálati pontokon lehetővé teszi az Üzletszabályzatba való betekintést. Az Üzletszabályzat kivonatát a GYSEV a vasútállomásokon és megállóhelyeken hirdetményben teszi közzé. A Díjszabás és a Vasúti menetdíjtáblázatok külön kerülnek kiadásra, ezeket a GYSEV honlapján közzéteszi, a jegypénztáraknál kifüggeszti, valamint kérésre térítés ellenében kinyomtatva rendelkezésre bocsátja. A Vasúti menetdíjtáblázatok utasokat érintő kivonatát a GYSEV a vasútállomásokon hirdetményben teszi közzé. 4. A GYSEV üzletpolitikai kedvezményei 4.1. A GYSEV külön meghirdetett feltételek szerint üzletpolitikai kedvezményeket biztosít. A GYSEV a kedvezmények igénybevételének feltételeit az Üzletszabályzaton kívül állomási hirdetményben, a GYSEV honlapján és az akció jellege szerinti célcsoport eléréséhez megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül teszi közzé. Az üzletpolitikai kedvezmény alapján kiszolgáltatott menetjegyek érvénytartamát, felhasználási szabályait az üzletpolitikai kedvezmény részletes szabályaiban határozza meg, és az általános felhasználási feltételektől eltérhet A GYSEV a személyszállítási szerződéssel kapcsolatban csak olyan korlátozó feltételt alkalmaz, melyet hatályos jogszabályok vagy az Üzletszabályzat tartalmaznak. 5. Menetjegyek és más, utazásra jogosító iratok és igazolványok 5.1. Menetjegy-váltási kötelezettség 12

13 Az utasnak az utazás megkezdésekor az igénybe venni kívánt vonatra érvényes menetjeggyel vagy utazásra jogosító igazolvánnyal kell rendelkeznie, kivéve, ha az utazás megkezdésének helyén menetjegykiadás nincs Menetjegy megvásárlása A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút pénztárában lehet menetjegyet vásárolni. A menetjegy vásárlási lehetőségekről a GYSEV a honlapján is tájékoztatást ad A pénztár működésének rendjét a GYSEV a vasútállomáson, és a megállóhelyen hirdetményben teszi közzé. A hirdetmény tartalmazza a pénztár nyitva tartásának rendjét A menetjegy kiadása a pénztárban legkésőbb a vonat indulását megelőzően 30 perccel kezdődik Csoportos utazás, különvonat elszámolásakor a GYSEV a megrendelő adatait is tartalmazó megrendelés kitöltését kéri Az első jegyvizsgálatkor a vonaton pótdíj megfizetése nélkül is váltható menetjegy Ha az utas a menetdíjat az első jegyvizsgálatkor nem fizeti meg, a pótdíjmentes fizetésre való jogát elveszíti A GYSEV pénztárában hivatalos magyarországi pénznemben, készpénzben minden esetben lehet fizetni. A vonaton történő menetjegy váltás során az utas köteles a menetjegy árának megfelelő címletű bankjeggyel fizetni, a jegyvizsgáló pénzváltásra nem kötelezhető A GYSEV a menetjegyért fizetett és a visszakapott összegre, valamint a menetjegy adattartalmára vonatkozó reklamációt a pénztártól való távozás után nem fogad el, ezért javasolt a kapott menetjegyek adatainak, valamint a fizetett és a visszajáró összeg pénztárnál történő haladéktalan ellenőrzése A GYSEV a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasútra menetjegyet elővételben nem szolgáltat ki. Kivételes esetekben (pl. külön meg- 13

14 hirdetett ünnepi rendezvények, üzletpolitikai kedvezmények) az elővétel lehetséges a GYSEV honlapján vagy állomási hirdetményekben közzétett módon A menetjeggyel kapcsolatos bármilyen, a GYSEV engedélye nélküli kereskedelem tilos A menetjegy felhasználása Érvényes menetjeggyel az utazás a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút bármelyik vasútállomásán megkezdhető Aki a menetdíj és a pótdíj megfizetését megtagadja, az az utazásból bármely vasútállomáson kizárható, ahol a vonat közlekedésének időszakában szolgálat van. A GYSEV Zrt-t abban az esetben is megilleti a már megtett útra járó menetdíj és pótdíj, ha az utast az utazásból kizárta. A vonatról az Üzletszabályzat pontjai alapján leszállított utas nem követelheti vissza a kifizetett menetdíjat vagy egyéb díjat A GYSEV a menetdíj és a pótdíj megfizetésének megtagadása esetén sem szállítja le a vonatról: a) az egyedül utazó 18 évesnél fiatalabb gyermeket, b) a 10 évesnél fiatalabb gyermeket és a vele együtt utazó egy tast, c) a terhes nőt, d) a fogyatékkal élő személyt és kísérőjét, e) az olyan személyt (és a vele együtt utazó egy személyt), akinek állapota vagy betegsége miatt az utazásból kizárása életét, testi épségét veszélyeztetné Az utasnak azt a tényt, hogy nincs megfelelő menetjegye, legkésőbb a felszállás utáni első jegyvizsgálatkor be kell jelentenie, ellenkező esetben a pótdíj felszámítása nélküli menetjegy-váltásra többé akkor sem jogosult, ha menetjegy nélküli felszállásra az Üzletszabályzat alapján volt lehetősége. A megfelelő menetjegy hiánya bejelentésének kell tekinteni azt is, ha az utas elégtelen vagy érvénytelen menetjegyet mutat fel. 14

15 Ha az utas által felmutatott menetjegyért fizetett összeg nem fedezi a GYSEV által biztosított szolgáltatás ellenértékét, az utas menetjegye elégtelen. Elégtelen az a menetjegy: a) amely felmutatásakor az utas a kedvezményes árú menetjegy használatára való jogosultságát nem tudja bizonyítani, b) amelyhez az előírt felárat nem fizették meg Ha az utas menetjegye elégtelen, és ezt a vonaton az első jegyvizsgálatkor bejelenti, részére a GYSEV a menetjegyet pótdíj felszámítása nélkül szolgáltatja ki Érvénytelen az a menetjegy, a) amelynek szövegét jogosulatlanul megváltoztatták, b) amelyet annyira megrongáltak vagy megcsonkítottak, hogy emiatt annak ellenőrzése lehetetlenné válik, c) amelynek érvénytartama lejárt, d) amelynek érvénytartama még nem kezdődött meg, e) amely az utas által utazandó útvonal egy részén már vagy még nem érvényes Ha az utas menetjegye érvénytelen, és ezt a vonaton az első jegyvizsgálatkor bejelenti, részére a GYSEV az új menetjegyet a Térségi vasúti menetdíjtáblázatokban előírt pótdíj felszámításával adja ki Az az utas, aki: a) azt a tényt, hogy nincs érvényes, elégséges menetjegye, legkésőbb az első jegyvizsgálatkor a jegyvizsgálónak nem jelenti be, b) hamis vagy hamisított menetjeggyel kísérli meg az utazást, c) érvényes menetjegyét a jegyvizsgáló kérésére nem adja át, az esedékes menetdíjon felül a Térségi vasúti menetdíjtáblázatokban meghatározott pótdíjat is köteles megfizetni Amennyiben a pótdíjfizetési kötelezettség megállapításához rendőrség vagy más hatóság előzetes eljárása szükséges, a GYSEV a pótdíjat csak a hatósági eljárás jogsértést megállapító lezárása után követeli. 15

16 Személyenként és utazásonként egy jogcímen csak egy alkalommal lehet pótdíjat felszámítani A GYSEV a vonaton fizetett összeg elismervényeként menetjegyet szolgáltat ki Ha az utas a vonaton megállapított menetdíjat és pótdíjat nem fizeti meg, vagy a menetjegy érvényességéről, elégségességéről a GYSEV képviselője és az utas között vita van, a GYSEV az utas és utazásának adatairól, valamint az utas által fizetendő összegről a személyazonosításra alkalmas igazolvány alapján jegyzőkönyvet (Utasleadási lapot) és átutalási postautalványt állít ki Ha az utas a tartozását határidőben nem egyenlíti ki, a GYSEV a követelés behajtásáról jogi úton gondoskodik, vagy a követelés behajtásával mást bíz meg, illetve a követelést értékesítheti. Az utólagos behajtás többletköltségei az utast terhelik A menetjegy adattartalma A menetjegy nem része a személyszállítási szerződésnek, hanem annak lényeges adatait jeleníti meg az utas és az ellenőrzést végző munkavállaló számára. A menetjegy tanúsítja, hogy az utas milyen viszonylatú utazásra jogosult A menetjegyen fel kell tüntetni: a. a személyszállítási szolgáltatás megnevezését, b. a fizetett menetdíj összegét, c. az elszámolásnál alkalmazott kedvezmény mértékét, d. az érvényessség időtartamát, e. a menetjegy érvényességének első napját, f. a több személy részére kiadott menetjegynél az utasok számát A menetjegy érvénytartama A menetjegyen a GYSEV a kiszolgáltatáskor a jegykiadás napját tünteti fel az érvényesség napjaként. 16

17 Kivételes esetekben (pl. külön meghirdetett ünnepi rendezvények, üzletpolitikai kedvezmények) az elővétel lehetséges a GYSEV honlapján vagy állomási hirdetményekben közzétett módon, elővételben megváltott menetjegyre a GYSEV a hirdetményben megjelölt rendezvény vagy üzletpolitikai kedvezmény érvényességi napját tünteti fel Az egy útra szóló és a menettérti jegy érvénytartama megegyező, az utazást az érvényesség napján kell megkezdeni, és az érvényesség napján kell befejezni A GYSEV a menettérti útra szóló menetjegyet egy darab menettérti jegy vagy 2 darab egy útra érvényes menetjegy formájában szolgáltatja ki, utóbbi esetben az egyik menetjegy előoldalát Vissza felülbélyegzéssel látja el. 6. A menetrend 6.1. A Menetrend tartalmazza a GYSEV Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút vonatainak közlekedési és igénybevételi adatait A GYSEV a menetrendet a honlapján közzéteszi, illetőleg annak az adott vasútállomást, vagy megállóhelyet érintő adatait tartalmazó kivonatát látható helyen kifüggeszti A menetrendről az utasokat a GYSEV az alábbi módokon is tájékoztathatja : - menetjegyirodákban elárusítható könyv, füzet formájában megjelenteti, - a kivonatát a sajtó, szórólap, vagy más kiadvány útján terjeszti A GYSEV a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút területén gondoskodik az adott megállóhelyet érintő vonatok jegyzékének, valamint a további menetrendi információ elérhetőségének közzétételéről Ha a különböző módon megjelentetett menetrendek tartalma között ellentmondás van, irányadónak a könyv formájában megjelentetett, időszaki módosításokkal, pótlékokkal, vágányzári hirdetményekkel megfelelően javított menetrendet kell tekinteni. Ha a GYSEV-nek az utassal a menetrendek ellentmondásos tartalma miatt vitás, illetve utánfizetési 17

18 ügye van, az ügy elbírálásakor az utas számára adott helyzetben kedvezőbb menetrendi változatot kell alapul venni. Ez a szabály nem vonatkozik arra az esetre, ha menetrendi változást a GYSEV időben meghirdette A Menetrendben a GYSEV külön feltünteti az adott vonat vagy annak egyes kocsijai igénybevételének különleges szabályait, különösen ha: a) a vonat nem minden nap, vagy külön rendeletre közlekedik, vagy az adott állomáson nem minden nap, vagy külön rendeletre áll meg, b) a vonat csak pótjegy előzetes megváltásával vehető igénybe Ha a menetrend változása miatt a vonat közlekedése megszűnik, vagyszünetel, vagy a vonat korábban közlekedik, akkor a módosított menetrendet a változást megelőzően legalább 14 nappal, minden egyéb esetben a változást megelőzően legalább 7 nappal kell meghirdetni A menetrend módosítását a GYSEV: a) a módosításban érintett vasútállomásokon kifüggesztett menetrendi hirdetmény, b) a honlapján közzétett hirdetmény, c) a korábbi módosításokat összefoglaló és a nagyobb mértékű változásokat tartalmazó menetrendi pótlék formájában hirdeti meg A legfontosabb változásokról a GYSEV a rádió és a napi sajtó útján is tájékoztatást adhat. 7. Utastájékoztatás 7.1. Tájékoztatás az utazási feltételekről, a jogokról és kötelezettségekről A GYSEV az Üzletszabályzat utazási feltételekre vonatkozó kivonatát a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút vasútállomásain és megállóhelyeken kifüggeszti. Az utazási feltételekre vonatkozó hirdetmény tartalmazza azt is, hogy az utas észrevételeit milyen formában teheti meg A GYSEV az alkalmazott árakról, a legfontosabb utazási kedvezményekről a vasútállomásokon és megállóhelyeken kifüggesztett 18

19 utastájékoztató hirdetményekkel, illetve szórólapokkal ad tájékoztatást A GYSEV az utasokkal közvetlenül kapcsolatba kerülő személypénztáros, vezető jegyvizsgáló munkavállalói útján az utas kérésére közvetlenül is tájékoztatást ad: a) a szerződésre alkalmazandó általános feltételekről (Üzletszabályzat, Díjszabás, Vasúti menetdíjtáblázatok), b) a szolgáltatásokat várhatóan megzavaró, késleltető eseményekről, amennyiben azok az információkérés időpontjában ismertek, továbbá a várható továbbindulás időpontjáról, c) a panaszok benyújtására vonatkozó eljárásokról, d) az a)-c) pontokban foglalt információk fellelhetőségéről, ha a munkavállaló az utas kérdését nem tudja megválaszolni Tájékoztatás a menetrendről, átszállásokról, forgalmi akadályokról A menetrendről történő tájékoztatás szabályait 6. A menetrend alfejezet tartalmazza A GYSEV a vonatok érkezési, indulási és tartózkodási idejéről, továbbá a vonat kimaradásáról és késéséről a kiszolgáló személyzet, illetőleg az állomási tájékoztatási rendszer útján folyamatos tájékoztatást nyújt. A GYSEV kötelezettséget vállal arra, hogy az utazáshoz a menetrenden kívül is szolgáltat információkat, biztosítja az utasok tájékoztatását. E kötelezettsége keretében az alábbiakat szolgáltatja: a) hangos utastájékoztatás a technikai lehetőségek függvényében, b) menetközben történő tájékoztatás a vonat közlekedésére vonatkozó tudnivalókról, c) az érvényes menetdíjtáblázatok kifüggesztése az vasútállomásokon, d) utazási információ nyújtása a pénztárakban, egyéb kijelölt helyeken, e) telefonos információs szolgálat és honlap üzemeltetése A menetjegy ellenőrzését végző személy az utas kérésére menetrendi felvilágosítást, forgalmi akadály, csatlakozásmulasztás esetén a továbbutazás megtervezésében segítséget kötelesek nyújtani. 19

20 7.3. Utastájékoztatás a közlekedési korlátozásokról és a késésekről A GYSEV az előre látható forgalomkorlátozásokat, a vonatelmaradást az érintett vasútállomásokon állomási hirdetményben, és honlapján teszi közzé. A menetrend változásáról az utasokat a GYSEV a 6. A menetrend alfejezetben foglalt határidőkre figyelemmel tájékoztatja A vonatok késéséről lehetőség szerint a GYSEV hangosbemondón is tájékoztatja az utasokat és ha lehetséges állomási vizuális kijelzőn, illetve a jelen lévő munkavállaló útján azonnal értesíti, tájékoztatja az utasokat. A forgalmi akadályról az utasokat az érintett vasútállomásokon a GYSEV tájékoztatni köteles A GYSEV az utazás közbeni tájékoztatási kötelezettségének információs tábla, vagy hangosbemondó alkalmazásával tesz eleget. Előbbiek hiányában a GYSEV élőszóban teljesíti e kötelezettségét. Az utas által igénybevett vonat várható késéséről menetközben az általa elérhető információk mértékéig, legjobb tudása szerint a menetjegy ellenőrzését végző személy felvilágosítást ad. 8. A felek jogai és kötelezettségei 8.1. A menetjegyek ellenőrzése A menetjegyet a jegyvizsgáló, a vizsgáló főkalauz és a menetjegy ellenőrzésére jogosító megbízólevéllel rendelkező más személy ellenőrizheti (továbbiakban: menetjegy ellenőrzését végző személy) A jegyvizsgáló egyenruhában teljesít szolgálatot és jegyvizsgálótáskát hord magával. A jegyvizsgáló mellett a jegyvizsgáló munkáját segítő más munkavállaló is végezhet ellenőrzést, akit olyan jogosultságok illetnek meg, mint a jegyvizsgálót. Az ellenőrzést végző munkavállaló e minőségére utaló jelzést visel, valamint szolgálati megbízólevéllel rendelkezik. A jegyvizsgáló vagy az ellenőrzést végző más munkavállaló az egyenruháján lévő kitűzőn szereplő információk alapján köteles az utas részére és az utas kérésére az utólagos azonosításához szükséges információkat meg- 20

21 adni, valamint az ellenőrzést végző más munkavállaló a megbízólevelét felmutatni A menetjegy ellenőrzésére jogosult személy: a) kezeli az utas menetjegyét, b) ellenőrzi a kedvezmény igénybevételére jogosító utazási okmány meglétét és érvényességét, c) ellenőrzi az utas személyazonosságát, ha ez az utazási okmányra való jogosultság ellenőrzéséhez vagy a kedvezményre vonatkozó szabályok értelmében szükséges, d) a GYSEV-et megillető menetdíjat, más szolgáltatási díjat, pótdíjat beszedi, e) a szükséges tájékoztatást megadja az utasoknak Az utasnak: a) jegyvizsgálat alkalmával a vasúti személyzet részére át kell adnia menetjegyét, b) fel kell mutatnia vagy át kell adnia a kedvezményes menetjegy váltására jogosító igazolványát, c) személyazonosságát is igazolnia kell szükség esetén Ha az utas menetjegyét ellenőrzéskor nem tudja felmutatni, a GYSEV jegy nélküli utasnak tekinti. Ha az utas kedvezményes árú menetjegyéhez menetjegy ellenőrzéskor a kedvezményre jogosító igazolványt nem tudja felmutatni, menetjegye elégtelennek minősül A GYSEV menetjegykezelést, menetjegy ellenőrzést ugyanazon a vonaton több alkalommal is végezhet, a menetjegyet pedig felszállás előtt, leszállás után, a vasútállomások és megállóhelyek területén is ellenőrizheti Magatartási szabályok Az utas csak a vonat menetrendjében közölt megállási helyeken szállhat fel a vonatra és szállhat le a vonatról. Ha a vonat forgalmi okból áll meg, a fel- és leszállás balesetveszélyes, ezért tilos, kivéve, ha rendkívüli üzemi helyzet esetén a jegyvizsgáló ellenkező értelmű tájékoztatást ad. 21

22 A vasútállomásokon a vasútállomás épülete felőli oldalon kell felés leszállni Az érvényes menetjeggyel vagy más jogszerű módon utazó utas jogosult a vonaton tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, a személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút kizárólag nemdohányzó vonatokat közlekedtet, a járműveken a dohányzás tilos Csoportos utazás esetén az együtt utazó személyek különkocsi vagy különvonat biztosítását kérhetik. A különkocsi és a különvonat díjait a Térségi vasúti díjszabás tartalmazza Minden utas annyi ülőhelyet foglalhat le, ahány érvényes menetjegyet tud felmutatni. Ha az utas figyelmeztetés ellenére több ülőhelyet foglal le, mint ahány menetjeggyel rendelkezik, a GYSEV a Térségi vasúti menetdíjtáblázatban meghatározott pótdíjat számolja fel terhére, és az elfoglalt ülőhelyek felszabadítására kötelezi Az utas utazása teljes ideje alatt (fel- és leszállást, várakozást is ideértve) tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és berendezések épségét veszélyeztető, valamint az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól A vasúti kocsiban tartózkodó utasnak olyan magatartást kell tanúsítania, amellyel nem zavarja utastársait. Ezért nem szabad a vasúti kocsiban: a) lármázni, énekelni, zenélni, b) szórakoztató-elektronikai, vagy más, zene, zaj kibocsátására alkalmas készüléket a többi utas számára hallható módon üzemeltetni, c) bármilyen eszközzel, tárggyal vagy játékszerrel zajt okozni, d) kéregetni, engedély nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, üveget gyűjteni, e) szemetelni, f) mindkét oldalon ablakot nyitni, g) a fülkeajtót úgy lezárni, hogy azt a jegyvizsgáló ne tudja kinyitni, 22

23 h) a feljáró-, a kocsivég- és a kocsiszakaszajtót lezárni, lezárt ajtót önhatalmúlag felnyitni, i) menetközben a feljáróajtót kinyitni vagy nyitva tartani, j) az ablakon kihajolni vagy bármit kidobni, k) az ülésre védőtakaró nélkül felállni, lábat vagy lábbelit feltenni, l) indok nélkül a vészféket meghúzni vagy a vészjelzőt működtetni, m) az utasok ruházatát, poggyászát, a járművet vagy a berendezési tárgyat bepiszkítani, megrongálni Az utazási feltételeket - magatartási szabályokat a menetjegy ellenőrzésére jogosult figyelmeztetése ellenére megszegő utas terhére a GYSEV a Térségi vasúti menetdíjtáblázatokban közzétett pótdíjakat számítja fel, és intézkedik a felmerült helyreállítási, takarítási költségek megfizettetéséről Ha az utas a megállapított díjat nem fizeti meg, vagy a díj megfizetése után ismételten megszegi a szabályokat, a GYSEV az utast a továbbutazásból kizárhatja, és az utas ellen feljelentést tehet A GYSEV-et abban az esetben is megilleti a már megtett útra járó menetdíj és pótdíj, ha az utast az utazásból kizárta. A vonatról leszállított utas nem követelheti vissza a kifizetett menetdíjat vagy egyéb díjat Tárgyak, élő állatok szállítása A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton az utas egy darab, 6 kg-ot meg nem haladó kézipoggyászt vihet díjtalanul magával, amit az ülőhelye alatt, illetve felett rendelkezésre álló térben balesetveszély nélkül el tud helyezni. Az utas köteles gondoskodni arról, hogy kézipoggyásza a többi utas közlekedését, poggyászának elhelyezését ne akadályozza, ruházatukat illetve kézipoggyászukat ne szennyezze be A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút területére és járműveibe nem szabad bevinni: a) olyan tárgyat, amely az utasok testi épségében, ruhájában, poggyászában vagy a vasúti kocsiban kárt okozhat, 23

24 b) robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, radioaktív, maró, undort keltő vagy fertőzés előidézésére alkalmas anyagot, c) olyan eszközt, amelynek birtoklása a a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében tilos Fegyver és lőszer nem szállítható Ha az utas a személykocsiba olyan tárgyat vitt be, amely kézipogygyászként mérete vagy súlya miatt nem fuvarozható, köteles a menetdíjon kívül a Térségi vasúti menetdíjtáblázatban előírt pótdíjat megfizetni Ha az utas olyan tárgyat vitt magával a személykocsiba, amely a kézipoggyász fuvarozásból ki van zárva, köteles megfizetni a Térségi vasúti menetdíjtáblázatokban előírt pótdíjat A kézipoggyászra vonatkozó általános szabályok megtartásával az utas csomagban élő állatot is bevihet a vasúti kocsiba, ha a csomagolás (kosár, ketrec, láda) biztosítja, hogy az élő állat abból az utazás során nem szabadulhat ki, és a csomagolás alkalmas arra, hogy az utasokat, az utasok ruházatát és kézipoggyászát, valamint a vasúti berendezéseket megóvja. Az előbbiektől eltérően a kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve szállítható. A vasúti kocsiba bevihető élő állatszállítás díjszámításának szabályait a Térségi vasúti díjszabás tartalmazza. A kutyát pórázzal és szájkosárral kell ellátni. A kutya tulajdonosa köteles az állat egy évnél nem régebbi keletű, veszettség elleni oltási bizonyítványát magával vinni, és azt kérésre felmutatni. A három hónapnál fiatalabb kölyök kutya esetében nem kell igazolást felmutatni. Ha az utas a szükséges igazolást nem tudja felmutatni, a GYSEV az utast és kutyáját kizárja az utazásból Egyenlő bánásmód biztosítása Az állomási és vonatkísérő személyzet köteles be- és kiszállásnál, valamint az utazás során kiemelt figyelmet fordítani és minden szükséges segítséget megadni az utazás zavartalan lebonyolítása érdekében: a) a fogyatékkal élőknek, 24

25 b) az időseknek, c) a kisgyermekkel utazóknak és a terhes nőnek A GYSEV az utas kérésére tájékoztatást nyújt a fogyatékkal élők számára a vasúti szolgáltatás elérhetőségéről, a járművekhez való hozzáférés feltételeiről valamint a vonat felszereltségéről. A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton kerékpár és kerekesszék szállítására tekintettel a járművek közlekedéstörténeti emlék voltára és kialakítására csak korlátozottan, a gőzmozdonnyal közlekedő szerelvények poggyászkocsijában van lehetőség A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton kerekeszékes utasok utazására korlátozottan van lehetőség a gőzmozdonnyal közlekedő szerelvények poggyászkocsijában. A GYSEV fenntartja a jogot, hogy üzemi körülményektől függően a kerekesszékes utasok utazását teljes mértékben korlátozza tekintettel a járművek kialakítására és közlekedéstörténeti emlék mivoltára. 9. Személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások 9.1. Pótjeggyel igénybe vehető vonatok A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút gőzmozdony vontatta vonataira gőzös pótjegy váltása kötelező A GYSEV a Menetrendben hirdeti meg a feláras vonatokat Pótjegy csak érvényes menetjegy alapján szolgáltatható ki Ha az utas a feláras vonatra a megfelelő feltétel teljesítése nélkül száll fel, a vonaton az első jegyellenőrzés alkalmával a jegyvizsgálónál is megválthatja pótjegyét Egyéb szolgáltatások A GYSEV területén bármilyen szolgáltatás, értékesítés, reklám- és propagandatevékenység csak a vasúttársasággal kötött megállapodás alapján végezhető. 25

26 9.3. Különkocsi (kocsiszakasz) A GYSEV külön, írásos megrendelésre vállalja a menetrendben meghirdetett vonataiban különkocsi közlekedtetését, amely a felek között külön, e tárgyban kötött szolgáltatási szerződésben rögzített feltételeknek (ár, maxmiális utasszám, kocsitípus) megfelelően a megrendelő kizárólagos használatára áll. Különkocsit a GYSEV csak akkor közlekedtet, ha az üzemi viszonyok lehetővé teszik. Különkocsit a GYSEV Zrt. Személyszállítási Üzletágánál (9400 Sopron, Mátyás király u. 19.) lehet megrendelni a tervezett igénybevétel előtt 7 munkanappal. A megrendelésnek tartalmaznia kell: - a megrendelő nevét, lakcímét és elérhetőségeit, - az utazás dátumát, - a tervezett utasszámot, - a vonat indulási idejét. A GYSEV-et szerződéskötési kötelezettség a megrendelés alapján nem terheli, a társaság fenntartja a jogot, hogy a különkocsi közlekedtetéséről döntsön. A különkocsi megrendelésének módját a GYSEV a honlapján is közzéteszi Különvonat A menetrendben feltüntetett vonatokon kívül különvonat is igényelhető legalább 7 munkanappal a tervezett közlekedtetés előtt. A különvonat megrendelésének módját a GYSEV a honlapján teszi közzé. A megrendelés során meg kell adni: a megrendelő nevét, címét, elérhetőségeit (telefon, ) az utazás dátumát, a kért különvonat indulási és érkezési idejét, a kiindulási és célállomást, megállási helyeket, kívánt útvonalat, utasok tervezett számát, az igényelt kocsi típust és darabszámot, egyéb kért szolgáltatásokat. 26

27 A különvonat menetrendjét, összeállítását figyelembe véve a megrendelő igényét a GYSEV állapítja meg. A szolgáltatási díjat a Térségi vasúti díjtáblázat tartalmazza. Megfizetésének módjáról és idejéről az igénylővel a GYSEV megállapodást köt. A különvonat közlekedtetésére kötött szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha a szerződés ezt kifejezetten lehetővé teszi A GYSEV-et a különvonat közlekedtetése tárgyában szerződéskötési kényszer nem terheli, a GYSEV fenntartja a jogot, hogy a különvonat közlekedtetéséről döntsön. 27

28 III. FEJEZET A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, AZ UTAZÁSTÓL TÖRTÉNŐ EL- ÁLLÁS SZABÁLYAI 1. A GYSEV felelőssége a vasúti személyszállítási szerződés teljesítéséért Felelősség az eltérő minőségű szolgáltatás esetén 1.1. Amennyiben a GYSEV az utas részére a menet-, pótjegy alapján megillető szolgáltatást nem tudja biztosítani, akkor az alábbiak szerint köteles eljárni A GYSEV azonos minőségű szolgáltatást köteles felajánlani az utas kívánságára: a) eltérő időpontban induló vonaton, vagy b) eltérő időpontban érkező vonaton. Amennyiben az utas az azonos minőségű szolgáltatás biztosítását elfogadja, díjvisszatérítésre nem jogosult Ha a GYSEV az azonos minőségű szolgáltatást nem tudja felajánlani vagy teljesíteni, a GYSEV az utas részére a menetjegy árát visszatéríti. 2. A GYSEV felelőssége késés, csatlakozásmulasztás és vonatkimaradás esetén 2.1. Forgalmi akadály minden olyan körülmény, amely a személyszállító vonat késését vagy kimaradását eredményezi. Nem minősül járatkimaradásnak, ha az utasok továbbszállításáról a GYSEV oly módon gondoskodott, hogy az utas 180 percet meg nem haladó késéssel a célállomásra megérkezett. Nem minősül késésnek, ha az utas célállomásra szállításáról a vasúttársaság olymódon gondoskodott, hogy a menetrend szerinti érkezési időt a célállomásra jutás időpontja 30 perccel nem haladja meg. 28

29 A vonat késését az utas utazásának befejezési állomásán mért érkezési idő és az állomásra vonatkozó menetrend szerinti érkezési idő különbségeként kell kiszámítani A GYSEV a forgalmi akadály alatt gondoskodik az utas megfelelő elhelyezéséről és biztonságáról A forgalmi akadályról a GYSEV hangosbemondón és az állomási hirdetőtáblán köteles az utazóközönséget az érintett állomásokon, megállóhelyeken, valamint a vonatszemélyzet útján a vonaton tájékoztatni. A forgalmi akadályról lehetőség szerint a GYSEV a honlapján is tájékoztatást ad A késéssel történő érkezés vagy indulás esetén a GYSEV-nek folyamatos tájékoztatnia kell az utasokat a kialakult helyzetről, a várható érkezési és indulási időkről amint ez az információ rendelkezésre áll Nyílt pályán történő vonatelakadás esetén a GYSEV 60 percnél hosszabb késés esetén az utasok számára felajánlja a vonattól a vasútállomásra, a kiindulási állomásra vagy a célállomásra szállítás lehetőségét, amennyiben az fizikailag és időben lehetséges. Amenynyiben a vasúti szolgáltatás a továbbiakban nem folytatható, a GYSEV a lehető legrövidebb időn belül alternatív szolgáltatást szervez. Az utas kérésére a késésről és kimaradásról, valamint az azt okozó akadály tényéről és időtartamáról a GYSEV igazolást ad. A GYSEV részéről a szükséges igazolásokat a vasútállomás ügyeletes alkalmazottja, a vonaton a jegyvizsgáló adja ki, és ezt a tényt feljegyzi az utas menetjegyére Felelősség az utasok halála, sérülése esetén A GYSEV felelős azért, hogy az utas a járművön való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával a vasútüzemmel összefüggésben történt vasúti baleset következtében meghal, megsérül, vagy testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást szenved, függetlenül attól, hogy melyik vasúti infrastruktúrát használja. Előzetes kifizetésre jogosultság szempontjából utasnak az a személy minősül, aki a haláleset vagy sérülés időpontjában: 29

30 a) a vasútállomás utasforgalom számára nyitva álló területén utazási céllal tartózkodott, b) a vonaton tartózkodott és érvényes menetjeggyel, vagy utazási igazolvánnyal rendelkezett, vagy a menetjegy nélküli utazásra jogszabály erejénél fogva vagy a GYSEV engedélye alapján volt jogosult. c) a vonaton tartózkodott, és azért nem rendelkezett érvényes menetjeggyel, mert a GYSEV a felszállási vasútállomáson meghatározott időszakokban vagy egyáltalán nem szolgáltat ki menetjegyet, és a vonaton a menetjegyet az utas azért nem tudta megváltani, mert a felszállást követő első jegykezelésre még nem került sor A GYSEV mentesül a felelősség alól: ha a balesetet a vasút üzemmel össze nem függő körülmények okozták, és a GYSEV az eset körülményei által megkívánt gondosság ellenére sem kerülhette el azt, és nem háríthatta el annak következményeit; olyan mértékben, amilyen mértékben a baleset az utas hibájának a következménye; ha a baleset egy harmadik személy magatartására vezethető vissza, és a GYSEV ezt a magatartást az eset körülményei által megkövetelt gondosság ellenére sem kerülhette el, és annak következményeit nem háríthatta el. Az ugyanazt a vasúti infrastruktúrát használó más vállalkozó nem tekinthető harmadik személynek; ez azonban a GYSEV megtérítési jogát nem érinti Az utas halála esetén a GYSEV előzetes kifizetésre köteles a jelen pontban meghatározott szabályok szerint A GYSEV köteles az előzetes kifizetésre vonatkozó kötelezettsége teljesítése során úgy eljárni, hogy minden szükségtelen késedelem elkerülhető legyen Előzetes kifizetésre kizárólag természetes személy(ek) jogosult(ak) Az előzetes kifizetés összege utasonként ,- EUR azzal, hogy a kifizetésre a mindenkori magyar törvényes fizetőesz- 30

31 közben kerül sor a halál napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott középárfolyam szerint Az előzetes kifizetésre jogosult(ak) számára javasolt az előzetes kifizetésre vonatkozó igényt a halál napjától számított 60 napon belül írásban bejelenteni a GYSEV felé. A jelen bekezdésben rögzített határidő elmulasztása nem jogvesztő Az előzetes kifizetés iránti igény bejelentésével egyidejűleg vagy azt követően a lehető legrövidebb időn belül az igényt érvényesítő köteles a jogosultsága GYSEV általi megállapíthatóságához szükséges valamennyi okiratot és/vagy információt rendelkezésre bocsátani, ide nem értve azon okiratokat és/vagy információkat, amelyek már a GYSEV rendelkezésére állnak Az igényt érvényesítő bizonyítani nem, de legalább valószínűsíteni köteles, hogy jogosult az előzetes kifizetésre. Ennek keretében tekintettel a fentiekben rögzített szabályokra köteles csatolni különösen a jogosultság fennállását igazoló dokumentumokat (pl. anyakönyvi kivonatokat), az utas vele szembeni tartási kötelezettségét alátámasztó okiratokat, kétség esetén a jogosultságot alátámasztó elsőfokú közigazgatási és/vagy bírósági határozatot (ideértve az ideiglenes intézkedéseket és a közjegyzői okiratokat is). Az igényt érvényesítő valamennyi személy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy rajta, illetve rajtuk kívül más személy nem jogosult előzetes kifizetésre. Amennyiben az igényt érvényesítő személy cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, úgy vonatkozásában a Ptk. cselekvőképességre vonatkozó szabályait kell alkalmazni Amennyiben több személy jelentett be előzetes kifizetés iránti igényt, úgy a GYSEV a részükre legalább a teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt írásbeli megállapodásukban megjelölt arányban fizeti meg az előzetes kifizetést, azzal, hogy amennyiben a jogosultság GYSEV általi elbírálásáig nem kerül benyújtásra az előzők szerint, az előleg felosztásá- 31

32 ra vonatkozó megállapodás, úgy az előzetes kifizetés összege az igénylők számával arányosan kerül felosztásra Az előzetes kifizetés tényleges teljesítésére minden esetben a jogosult(ak) és a GYSEV közötti írásbeli megállapodás alapján kerül sor A GYSEV méltányosan köteles elbírálni az igényeket az előzetes kifizetés iránti első igény bejelentésétől számított 60 napon belül. Amennyiben a jogosultság megállapításra kerül, úgy a vasúti társaság haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül átutalja a jogosult(ak) részére az előzetes kifizetés (rájuk eső) részét Amennyiben az egy utasra járó kifizetés teljes összege (21.000,- EUR) kifizetésre került, úgy a GYSEV nem köteles további előzetes kifizetésre. A GYSEV nem köteles továbbá előzetes kifizetésre akkora mértékben, amekkora mértékben személyszállítási szolgáltatás-teljesítési segédje, vagy biztosítója az előzetes kifizetést az utas után teljesítette Amennyiben a jogosult(ak) személye a GYSEV ésszerű megítélése szerint bizonytalan (valószínűsítés szintjét sem éri el), a GYSEV az előzetes kifizetés iránti kötelezettsége teljesítését bírói letétbehelyezés útján is teljesítheti Az előzetes kifizetés nem tekinthető a felelősség elismerésének, és az levonható bármely ezt követően kifizetendő öszszegből, függetlenül annak jogosultjától, de nem követelhető vissza, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a kárt az utas gondatlansága vagy hibája okozta, vagy ha az előzetes kifizetésben részesült személy nem a kártérítésre jogosult személy volt Az előzetes kifizetés szempontjából az utasnak a pontban meghatározott személy minősül. 32

33 Az utas végtagvesztéssel járó maradandó fogyatékossága esetén a GYSEV a pontban foglalt szabályok szerint előzetes kifizetésre köteles a jelen pontban foglalt eltérésekkel: Az előzetes kifizetés iránti igény érvényesítője a végtagvesztéssel járó maradandó fogyatékosság tényét igazságügyi orvos szakértő véleményével köteles igazolni Egyéb sérülés esetén a fizetendő kártérítési előleg mértéke az alábbiak szerint kerül megállapításra: - a kár bejelentésekor a károsult jelzi a kár nagyságrendjét, - a károsult és a GYSEV közösen egy várható, becsült költséget állapít meg vagy közösen választott, független szakértőt bíz meg a kár összegének előzetes megbecsülésével. A közösen megállapított, becsült kárösszeg előlegét jogalap és a tényállás megállapításától számított 15 banki napon belül a GYSEV az alábbiak szerint folyósítja: ,- Ft becsült kárösszegig 50 % ,- Ft és ,- Ft közötti részre 35 % ,- Ft feletti részre 25 % Az előzetes kifizetés nem tekinthető a felelősség elismerésének, és az levonható bármely, az ezt követően kifizetendő összegből, de az nem követelhető vissza, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a kárt az utas gondatlansága vagy hibája okozta, vagy ha az előzetes kifizetésben részesült személy nem a kártérítésre jogosult személy volt. Az előzetes kifizetésekkel együtt a GYSEV a kártérítésre jogosult személyekkel megállapodást köt, amelyben ezen szabályok is rögzítésre kerülnek Ha a GYSEV vitatja is felelősségét az általa szállított utas fizikai sérüléséért, bármely ésszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy segítse a harmadik féltől kártérítést igénylő utast Az előzetes kifizetési kötelezettség teljesítése nem zárja ki, és nem korlátozza az utas egyéb igényérvényesítését. 33

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület Személyszállítási Üzletszabályzat Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 1 2. Az Üzletszabályzat hatálya... 2 3. A személyszállítási szerződés... 2 4. Menetrend...

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

Mecseki Erdészeti Zrt. Személyszállítási. Üzletszabályzata

Mecseki Erdészeti Zrt. Személyszállítási. Üzletszabályzata A Mecseki Erdészeti Zrt Személyszállítási Üzletszabályzata 2010. Tartalom I. fejezet...6 1. Rövidítések és fogalmak...6 2. Bevezetés...6 3. Az üzletszabályzat hatálya...6 4. Díj ellenében végzett személyszállítás...6

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2010. szeptember 1-tõl Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/390/2/2010

Részletesebben

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2010... Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság. számon 1 Tartalom

Részletesebben

Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/921/1/2016 számon

Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/921/1/2016 számon S Z E M É L Y S Z Á L L Í T Á S I Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/921/1/2016 számon Tartalom 1.) Bevezetés... 3 2.) Rövidítések, fogalom meghatározások...

Részletesebben

A GYİR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) TÉRSÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

A GYİR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) TÉRSÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI 10330-1/2010 A GYİR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) TÉRSÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: 2010. június 21-tıl Elıjegyzés a Díjszabás módosításairól Módosítás Sorszáma

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 2010. június 1-től Jóváhagyta

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST GYERMEKVASÚT FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG 58963/2016/MAV MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Ungvári Csaba vezérigazgató Érvényes: 2012. szeptember 1-től Jóváhagyta

Részletesebben

A KIRÁLYRÉTI ERDEI VASÚT

A KIRÁLYRÉTI ERDEI VASÚT A KIRÁLYRÉTI ERDEI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság a... számú határozatával. 2 Előjegyzés az Üzletszabályzat módosításairól Módosítás Értesítő Érvényesség

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-. módosítással

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-3. módosítással

Részletesebben

A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon

A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon .. A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon Tartalom BEVEZETÉS...3 1. RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK...3 2.

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzat (Tervezet)

Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzat (Tervezet) Személyszállítási Üzletszabályzat (Tervezet) Tartalom BEVEZETÉS... 3 1. Rövidítések és fogalmak... 3 2. Az üzletszabályzat alkalmazása... 2 2.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 2 2.2. Díj ellenében végzett

Részletesebben

KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyszállítási Üzletszabályzata Hatályos: 2016. december XX. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság számú határozata Taratalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Csépke András vezérigazgató Érvényes: 2017. március 1-től Jóváhagyta

Részletesebben

I. Fejezet. 2. Mentesség az EU rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása alól

I. Fejezet. 2. Mentesség az EU rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása alól A Kormány /2012. (..) Korm. rendelete az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, a közúti

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-. módosítással

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 2010. június 1-től A 1-. módosítással

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN Szlgáltatás Igénybevételi feltételek Igényjgsultság Kerékpár elhelyezése Őrzés, felelősség 1./ Azkn az állmáskn és megállóhelyeken, ahl a pern magassága és a sínkrna

Részletesebben

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei Az üzletpolitikai kedvezmény mértékét kedvezményenként a MÁV-START Zrt. Üzleti vezérigazgató-helyettese hagyja jóvá. Kocsiosztály Az üzletpolitikai

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/4. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/4. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/4. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 9/2011. (VI. 30. MÁV-START Ért. 4.) sz. vezérigazgatói utasítás a 13/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás /a MÁV-START Zrt.

Részletesebben

Szolgáltatásminőségi előírások meghatározása Általános szolgáltatásminőségi előírások a GYSEV Zrt-nél. Bevezetés:

Szolgáltatásminőségi előírások meghatározása Általános szolgáltatásminőségi előírások a GYSEV Zrt-nél. Bevezetés: Szolgáltatásminőségi előírások meghatározása Általános szolgáltatásminőségi előírások a GYSEV Zrt-nél Bevezetés: Az Európai Parlament és a Tanács által 2007. október 23-án kiadott, a vasúti személyszállítást

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 2010. június 22-től Az 1-3. módosítással

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei június 1-jétől

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei június 1-jétől Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei 2010. június 1-jétől Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának és igénybe vételének általános szabályait a MÁV- START Zrt. Díjszabásának 1.3.

Részletesebben

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása a Közszolgáltatási szerződés V. számú melléklete, a Kereskedelmi szerződés módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.,

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN I. Utazási jogosultság 1. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében történik.

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról.

Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. 16/2012. sz. Főnöki Utasítás Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. Az Állami Erdei Vasutak (ÁEV) Mátravasút mint saját használatú vasút- az 1993. évi XCV. Törvény

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

A HM Kaszó Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyszállítási Üzletszabályzata

A HM Kaszó Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyszállítási Üzletszabályzata A HM Kaszó Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyszállítási Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1 Az üzletszabályzat célja, feladata... 3 2 Az üzletszabályzat hatálya... 3 3 Alapfogalmak...

Részletesebben

b) Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet;

b) Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet; ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PREAMBULUM A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3.) kormányrendelet 3. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz március 1-től

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz március 1-től Az alábbi feltételek a külföldi vasutak által kiadott Magyarországra érvényes menetjegyekre, valamint a nemzetközi menetjegyek magyarországi jegykiadására vonatkoznak. A MÁV- START különleges szállítási

Részletesebben

Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyszállítási Üzletszabályzata Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:. számon a Nemzeti Közlekedési Hatóság. 1. oldal, összesen: 13 Általános rész Jogi

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) 2/2. sz. melléklet 1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a szombathelyi

Részletesebben

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges.

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(VIII.19.) számú rendelete A Kisoroszi Kismaros, valamint a Kisoroszi Szentgyörgypuszta révátkelőhelyek használatával kapcsolatos általános

Részletesebben

A GYİR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYİR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYİR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerzıdés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain A vasúti személyszállítási kedvezmények - a 6 év alatti gyermekek és a hadirokkantak, hadiözvegyek kivételével - csak 2. kocsiosztályon vehetőek igénybe. Az 1. kocsiosztály

Részletesebben

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Wien Budapest Debrecen/Beograd Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Válasszon Ön is START Klub kártyát! Akár féláron vagy díjmentesen is utazhat vonatainkon a START Klub

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: 2007. május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi

Részletesebben

1.2. A díjak meghatározásának egyéb feltételei Az utazás távolságát a menetrend alapján, a 2. pontban foglaltakra figyelemmel kell meghatározni.

1.2. A díjak meghatározásának egyéb feltételei Az utazás távolságát a menetrend alapján, a 2. pontban foglaltakra figyelemmel kell meghatározni. 13. számú melléklet 1. Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai 1.1. A díjmegállapítás alapelvei Az országos, regionális és elővárosi személyszállításért szolgáltatásért

Részletesebben

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

MVK Zrt. A megbízható útitárs. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2016. február 24. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság a PU/VA/NS/A/41/2/2016

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

Díjszabás és menetrend: a 2009. december 31-én érvényes szabályok.

Díjszabás és menetrend: a 2009. december 31-én érvényes szabályok. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. RÉSZ

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. RÉSZ A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. RÉSZ A vasúti személyszállítási szerzıdés általános feltételei Érvényes: 2009. november 15-tıl

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerzıdés általános feltételei Érvényes: 2010. június 1-tıl Az 1. módosítással

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz december 11-től

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz december 11-től Az alábbi feltételek a külföldi vasutak által kiadott Magyarországra érvényes menetjegyekre, valamint a nemzetközi menetjegyek magyarországi jegykiadására vonatkoznak. A MÁV- START különleges szállítási

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

A Gyöngyösi Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról.

A Gyöngyösi Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. 1/2013. sz. Főnöki Utasítás A Gyöngyösi Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. A Gyöngyösi Állami Erdei Vasutak (GyÁEV) Mátravasút mint saját használatú vasút-

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) 6139./2014. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

Vonali menetrend. Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány S10 S12 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám)

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) /2012. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK (1.

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 20.049/2015. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási

Részletesebben

Ventona Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő 266.

Ventona Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő 266. VENTONA-TRANS FUVAROZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1.oldal Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA... 3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 2. AZ

Részletesebben

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Budapest Cegléd Szolnok S50 Z50 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) küldföldről: +36 (1)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK 10377-1/2010. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 93/2015 DR 69499/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2016. január 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 93/2015.DR.

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló, módosított 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet

Részletesebben

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 1.1.1. Szolnoki területi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 15. Levelezési cím:

Részletesebben

Az autóbusszal közlekedő utasok jogainak összefoglalása 1

Az autóbusszal közlekedő utasok jogainak összefoglalása 1 Az autóbusszal közlekedő utasok jogainak összefoglalása 1 A 181/2011/EK rendeletet (a továbbiakban: a rendelet ) 2013. március 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet az Európai Unión belüli autóbuszos személyszállítási

Részletesebben

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-től Az 1-2. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

Vonali menetrend S25 S250. Budapest Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas Kelebia. Érvényes: december 14-től december 12-ig

Vonali menetrend S25 S250. Budapest Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas Kelebia. Érvényes: december 14-től december 12-ig Vonali menetrend Budapest Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas Kelebia S25 S250 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Kedves Utasunk! A Budapest délnyugati agglomerációjában bevezetett viszonylatjelölési

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-től Az 1-2. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HORTOBÁGY-HALASTAVI KISVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HORTOBÁGY-HALASTAVI KISVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HORTOBÁGY-HALASTAVI KISVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság.számon 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.) Bevezetés... 3 1.1. A Szabályzat

Részletesebben