TÁMOP 3.1.4/08/ TÁMOP 3.1.4/08/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0062 TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147"

Átírás

1 TÁMOP 3.1.4/08/ TÁMOP 3.1.4/08/

2 Tartalomjegyzék Környezetvédelmi alapdokumentum... 3 A problémafelvetés... 9 Erdő védelme és tisztelete kirándulás a Gemenci erdőbe A hulladék útja Kirándulás a pécsi BIOKOM-hoz Műalkotások hulladékból Kiállítás megtekintése a pécsi Árkád Üzletházban A víz mint megújuló energiaforrás az Orfűi Vízimalom megtekintése Védett állatfajok, és természeti értékek az abaligeti Denevér Múzeum és Cseppkőbarlang megtekintése Denevér Múzeum Abaliget Légy a környezet őre -projektfal elkészítése Papírgyűjtés Füveskönyv készítése a gyógynövényekről Információgyűjtés az ártéri erdő állatvilágáról - A Gemenc állatvilága-linkgyűjtemény Plakát készítése az erdő állatvilágáról A környezetvédők 12 pontjának összeállítása, jelvénykészítés Környezetbarát járművek tervezése PET palackok, kupakok és alumínium dobozok gyűjtése Projektzáró műsor összeállítása és betanítása Dzsungeltánc a Dzsungel könyve c. musicalre Az erdei iskolai program a Gemenc Zrt.-nél A projektzáró ünnepség meghívója Projektzáró kiállítás, környezet őrévé avatás

3 Környezetvédelmi alapdokumentum B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola Általános Iskola Pörböly 7142 Pörböly, Bajai út 69. Tel.: 06 74/ TÁMOP 3.1.4/08/ L é g y a k ö r n y e z e t őre! H á r o m h e t e t m e g h a l a d ó p r o j e k t P ö r b ö l y ö n április 22- május 14. Projektzáró május 14-én 2010 áprilisában szinte egymással párhuzamosan kezdjük el a Légy a környezet őre! projekt és az Egészség témahét megvalósítását. A két téma a mindennapi életben is szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen környezetünk óvása, védelme, alappillére egészségünknek. Ez a gondolat arra sarkallt minket, hogy az életnek megfelelően, ezt a szemléletet tanulóinkban is tudatosítsuk, s ne válasszuk mereven külön a két új tanulásszervezési eljárást. Ennek megfelelően két napon a Légy a környezet őre! projekt április 22-én a FÖLD NAPJÁN és április 23-án, egy-egy közös kirándulás alkalmával összekapcsolódik az Egészség témahéttel. Szeretnénk tanítványainkban tudatosítani azt a tényt, hogy a környezetvédelem egészségünk megóvása érdekében elengedhetetlen, mert nem létezik egészség, friss levegő, kirándulás, a környezetünk óvása nélkül. Mindezekért erre a két napra közös programokat szervezünk. Légy a környezet őre! projekt tartalmi leírása A projekt megvalósításába bevont 3-4. osztályosok április 22 és május 14 között a tanórák egy részén a környezetvédelem témakörrel foglalkoznak, valamint minden nap szervezünk olyan tanórán kívüli foglalkozásokat is, aminek hasonló a témája az órák tananyagához, melyekbe az 1-2. osztályosok is bekapcsolódhatnak. Ezen kívül április 22. és 23-án közös rendezvények segítik, mind a környezetvédelmi projekt, mind a témahét sikeres megvalósítását. Egyhetes erdei iskolai szolgáltatás vásárlásával tettük teljessé a program megvalósulását. A projekt célja A Duna- Dráva Nemzeti Park területén élő tanulóink megismerjék szűkebb környezetük, a Gemenci erdő állat és növényvilágát. Legyenek tisztában természeti értékeink megőrzésének fontosságával. Fontos hogy felhívjuk figyelmüket a Föld környezetszennyezési problémáira, hogy majd tenni tudjanak ellene. Diákjaink legyenek a hétköznapok tudatos környezetvédői. 3

4 L É G Y A K Ö R N Y E Z E T ŐRE! PROJEKT M E G V A L Ó S Í T Á S A A projekt megvalósításában résztvevő tanulók: alsó tagozatosok Időkeret: A délelőtti tanórák egy részében, melyek a következők Magyar nyelv és irodalom Környezetismeret Nemzetiségi német nyelv Rajz Délutáni programok Egyhetes erdei iskolai program Tantárgyi kapcsolatok: NAT Ember a természetben Ember a társadalomban Művészetek dráma, vizuális kultúra, ének-zene, tánc Kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: Élményszükséglet, öntevékenységi vágy, kíváncsiság, önmegismerés önismeret, befogadási készség, beleélési képesség, fantázia, kreativitás, ismeretközlő írások befogadásának képessége, finommotorikai készség, önmotiváció. Kognitív kompetencia: Holisztikus szemlélet, megfigyelő-, összefüggés kereső-, összefüggés kezelő-, tudásszerző-, rendszerező, gondolkodási képesség; anyanyelvi beszéd, kommunikációs képesség, lényegkiemelő képesség, ok-okozati képesség, tanulási képesség. Memóriafejlesztés (szöveg, dallam, mozgás), reprodukáló képesség. Szociális kompetencia: Együttműködés, kooperatív készség, felelősségvállalás, empátia, véleményalkotás, véleménynyilvánítás, kommunikatív képesség, tolerancia. Munkaformák - kooperatív csoportmunka - differenciáló csoportmunka - páros munka - frontális munka (drámajáték, közös játék,) - egyéni munka Előkészítés 1. tervezés, ötletelés: feladatok megbeszélése, tanítók közötti elosztása 2. Projektterv terv összeállítása: kiemelt műveltségterületek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek foglalkozások 4. Gyűjtőmunkák a természetről, környezetvédelemről Szervezési feladatok - A projekt ideje alatti kirándulások megszervezése - Erdei iskolai program szervezése - Projektzáró ünnepség megszervezése 4

5 L é g y a k ö r n y e z e t őre! Három hetet meghaladó p r o j e k t b e b e v o n t t a n ó r á k Időpont osztály Tanóra Tananyag Magyar Kék bolygó Ismeretközlő szöveg feldolgozása Német Die Tiere: Wortschatz Erweiterung Német Die Tiere: Wortschatz Erweiterung Rajz Az orfűi vízimalom Természet utáni tanulmány Környezetismeret Mit tehetünk környezetünk védelméért? Magyar Fekete István: Az erdő ébredése Leírás jellemzői Német Tiere auf dem Bauernhof Magyar Fekete István: A fecskemadár Állatok védelme az irodalomban Német Tiere in Feld und Wald Magyar Charlie Bood: A Füstifecske Ismeretközlő szöveg feldolgozása Magyar Lázár Ervin: A csalafinta kakukk Ismeretközlő szöveg feldolgozása Környezetismeret A víz mint megújuló energiaforrás Német Wo leben die Tiere? Környezetismeret Vizeink védelme Magyar Móra Ferenc: Cinegefészek Német Peter mag Tiere Német Tiere und ihre Kinder Magyar Kiss Bitay Éva: Miért színesek a virágok? Környezetismeret A levegő védelme Német Mein Lieblingstiere Magyar Vojnits András- Schmidt Egon: Mező, erdő állatai I Magyar Duna- ismeretközlő szöveg, József Attila: A Dunánál Magyar Varga Domokos: Ballag a vén Duna Magyar Vojnits András- Schmidt Egon: Mező, erdő állatai II Német Was können und machen die Tiere Környezet Lakóhelyem növény és állatvilága Magyar Dénes János: Énekes madarak Magyar Schmidt Egon: A nagykócsag Ismeretközlő szöveg feldolgozása Környezetismeret A Gemenc növényvilága Magyar Áprily Lajos versei 5

6 A hűségesek, Cinkék A somfa-csonk Magyar Csicsay Alajos: A mézelő méh Legenda a méhecskéről Rajz A Rezéti Duna fái Német Pflanzen im Wald Környezetismeret A Gemenc állatvilága 6

7 L é g y a k ö r n y e z e t őre! Három hetet meghaladó p r o j e k t t a n ó r á n k í v ü l i p r o g r a m j a Időpont Tevékenység Eszközök Szervezési feladatok Környezetvédelmi problémafelvetés Csomagolópapír, festék, ecset, olló, Erdő védelme és tisztelete kirándulás a Túrafelszerelés Gemenci erdőbe Távcső, iránytű, szúnyogriasztó Jegyek a kisvasútra A hulladék útja Kirándulás szervezése Autóbusz rendelés a pécsi BIOKOM-hoz Műalkotások hulladékból Kiállítás programszervezés megtekintése a pécsi Árkád Üzletházban A víz mint megújuló energiaforrás az programszervezés orfűi Vízimalom megtekintése Védett állatfajok, és természeti értékek programszervezés az abaligeti Denevér Múzeum és Cseppkőbarlang megtekintése Légy a környezet őre -projektfal elkészítése Papírgyűjtés, annak megszervezése és lebonyolítása Füveskönyv készítése a gyógynövényekről Információgyűjtés az ártéri erdő állatvilágáról Csomagolópapír, festékek, ecset Kiskocsi, zsineg, szállításhoz jármű Szülői segítség Rajzlapok, színes ceruzák Hétszínvilág olvasókönyv Számítógépek Internet Ismeretterjesztő könyvek Plakát készítése az erdő állatvilágáról Csomagolópapír, festékek, ecset, filctoll, színes ceruzák A környezetvédők 12 pontjának összeállítása, jelvénykészítés Csomagolópapír, filctoll, színes ceruzák Környezetbarát járművek tervezése Kartonpapír, rajzlapok, filctoll, színes ceruzák, olló PET palackok, kupakok és alumínium dobozok gyűjtése Készülődés a projektzáró műsorra: Természet a költészetben Zsákok, kiskocsi A be és elszállítás leszervezése versgyűjtemény Helyszín könyvtár Gemenci erdő Pécs BIOKOM Pécs Árkád üzletközpont Orfű Abaliget Könyvtár Pörböly község területe Könyvtár Könyvtár Könyvtár Könyvtár Tanterem Iskola udvara Faluház 7

8 Mozgáskoreográfia a Dzsungel könyve c. musicalre A erdei iskola a Gemencben (Vásárolt szolgáltatás) Dés László-Geszti Péter: A dzsungel könyve c. CD Kipling: A dzsungel könyve c. könyv Erdei iskola, környezetvédelmi program megrendelése Túrafelszerelés, esőkabát, szúnyogriasztó, távcső, iránytű, térkép Udvar, Faluház Gemenc Projektzáró ünnepség, kiállítás Paravánok, meghívók, környezet őre jelvények Faluház 8

9 A problémafelvetés 9

10 10

11 Erdő védelme és tisztelete kirándulás a Gemenci erdőbe 11

12 A hulladék útja Kirándulás a pécsi BIOKOM-hoz Megkezdődött a Zöld Suli tanév! Örömmel értesítünk minden érdeklődő kis és nagydiákot, pedagógust, szülőt, hogy a BIOKOM Kft. oktatási programja is megkezdte a 2009/2010 es tanévet, melyben továbbra is szeretettel várjuk jelentkezésüket programjainkra. Mit kínálunk? A program a következő lehetőségeket kínálja óvodáknak, általános iskoláknak, középiskoláknak és felsőoktatási intézményeknek: Környezetvédelmi órák, foglalkozások igény szerint változó téma-körökben, és formákban; előzetes telefonos egyeztetés alapján hétköznapokon ig látogatunk ki iskolákba, óvodákba (egyedi esetekben ettől eltérő időpontokban is!), térbeli társasjáték a szelektív hulladékgyűjtés témakörében (főként ovisoknak), asztali társasjátékok (dominó, memóriakártya, válogatós társas... hulladékos témában, játékos hulladékválogatás, számítógépes prezentáció a környezetszennyezések, környezetünk védelme, környezettudatos életmód témakörében. Zöld Suli játszóház iskolai, óvodai rendezvényeken (Föld Napja, Egészség nap, Környezetvédelmi versenyek ) Totók, játékos feladványok, társasjátékok, hulladékválogatás, képzeletbeli vásárlás, kreatív tevékenységek és még sok érdekességgel várja játszóházunk az érdeklődőket. Kreatív pályázatok kicsiknek és nagyoknak. Iskolai és óvodai csoportok fogadása az Eperfás úti hulladékválogatóműben. A kb. 1 órás program során a gyerekek betekintést nyerhetnek a lakosság által összegyűjtött újrahasznosítható hulladék további útjába, láthatják a válogatás, bálázás folyamatát. 12

13 Műalkotások hulladékból Kiállítás megtekintése a pécsi Árkád Üzletházban 13

14 A víz mint megújuló energiaforrás az Orfűi Vízimalom megtekintése Az Orfűi Malommúzeum az 1970-es évek elején jött létre. A múzeum az őrlés technológiájának fejlődéstörténetét mutatja be az őskortól napjainkig. Ennek keretében - a kézi őrlőköveken felül - kétféle malomtípust ismerhetnek meg. Az idősebb a Mekényesről áttelepített járgányos szárazmalom az olajpréssel, a másik az eredeti helyén álló vízimalom, az egykori Nicsinger-malom. A közel kétszáz éves szárazmalom ma már csak mozdulatlanul állva idézi fel az elmúlt idők őrlési technológiáját. Ha azonban megpillantja a szárazmalom óriási, egykoron lóval hajtott járgánykerekét, nem lesz nehéz elképzelni működés közben is e hatalmas szerkezetet. Ugyanebben a malomban, 1946-ig működött egy népi olajütő is, amelynek az egyenként közel másfél tonnás tölgyfagerendái ma is valósághűen szemléltetik az olaj sajtolásának folyamatát. A vízimalom ma újra üzemszerűen működik. A malom berendezéseinek felújítása ben kezdődött ben fejeződött be a vizesárok és a vízikerék helyreállítása is, amelyet ünnepélyes keretek között augusztus 20-án avattunk fel. Ettől a pillanattól kezdve a vízi energiát ismét az őrlés szolgálatába állíthattuk, ahogy az államosítás előtt is volt. Az évszázados őrlőberendezések lenyűgöző látványt nyújtanak működés közben. Akinek épp ilyen alkalommal van szerencséje körbejárni a vízimalmot, igazi kuriózumban lesz része! Az évszázados kerekek forognak, a hengerek zúzzák a szemeket, a sziták táncot járnak, a csövekben szaporán folynak az őrlemények, a zsákok dagadnak liszttől. 14

15 Védett állatfajok, és természeti értékek az abaligeti Denevér Múzeum és Cseppkőbarlang megtekintése Denevér Múzeum Abaliget A múzeumban megtudhatjuk, hogy a denevérek érzékeny állatok, specifikus életmódjuk miatt állományaik sérülékenyek, a biológiai láncban igen fontos szerepet töltenek be, ezért védelmükért mindent meg kell tennünk. Természetes ellenségeik közül a nyestet, macskát, gyöngybaglyot említhetnénk, és esetenként a nappali ragadozó madarakat is. Ezek azonban elenyésző mennyiségben apasztják a denevérek számát. Az emberi beavatkozások következtében világállományuk drasztikusan lecsökkent. Ennek hatására egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk védelmükre. Hazánkban már több mint száz évvel ezelőtt védetté nyilvánították a denevéreket. Jelenleg is törvényi oltalom alatt áll az összes hazai faj, sőt 8 fajt fokozott védelem alá sorolnak. Hazánk nemzetközi szinten is elkötelezte magát a denevérvédelem mellett. A természetvédelmi szakemberek már rég tudják, hogy nem a fajok törvényi védelme a megoldás, hanem az élő-, táplálkozó-, és búvóhelyeket kell megvédeni, és ezáltal oldható meg az ott élő fajok védelme is. 15

16 Légy a környezet őre -projektfal elkészítése 16

17 Papírgyűjtés 17

18 Füveskönyv készítése a gyógynövényekről 18

19 Információgyűjtés az ártéri erdő állatvilágáról - A Gemenc állatvilága-linkgyűjtemény A Gemenc állatvilága Márna Paduc Csuka Ponty Kecskebéka Zöld gyík Fekete gólya Szürke gém Tőkés réce Fekete harkály Vetési lúd Rétisas Barna kánya Kerecsensólyom Vörösbegy Denevérek Vidra Hód Vadmacska Nyuszt Vaddisznó Őz Gímszarvas 19

20 Plakát készítése az erdő állatvilágáról 20

21 A környezetvédők 12 pontjának összeállítása, jelvénykészítés 21

22 Környezetbarát járművek tervezése 22

23 PET palackok, kupakok és alumínium dobozok gyűjtése 23

24 Projektzáró műsor összeállítása és betanítása Versgyűjtemény Éren-nádon Éren-nádon sikló kúszik Kicsi patak-ágyon vizicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós zizzen, Vizicsibe-népét tereli a vízen. Ér tükrében látszik az ég is, Fejetetején a vizicsibe-nép is. Siklók, békák, pókok látják Vizicsibe-pásztor vizicsibe nyáját. A kakukkfű Weöres Sándor A kakukkfüvet ismered? Oly csepp, szelíd, gyengelila, Hogy észre sem veszi a réten Szinte senki emberfia. De amikor leszáll az est, Mikor a mező szendereg, A arra járnak az esti lepkék, A fémes-szürke szenderek, Nagy potrohukat, fejüket Befonja akkor, mint a fátyol A kakukkfű mézes szaga S lebukfenceznek illatáról. Nemes Nagy Ágnes A bodza Zöld rokolyás fehér fodor, Kivirult a bodzabokor. Bő szoknyáját szétteríti, Kisasztallá kerekíti. Kiül a domb oldalára, Vendégeit odavárja. Ezer édes tenyere Méhek mézes kenyere. Sarkady Sándor 24

25 Erdei út Itt szarvas járt. Kis unokám, Menjünk utána frissnyomán. Figyeld csak, milyen tiszta nyom: Puha földön járt, nem havon. Itt mint szétnyíló kagyló olyan. Itt repedt szív formája van. A lépet mindenütt nyugodt, Nem űzte senki, nem futott. Nézd, itt megállt, mohot kapart, Itt meg kőris-kéregbe mart. Szép halkan rakd a lábadat, Ne roppants száraz ágakat. Most fényességbe tér utunk, Zúzmarás tisztáshoz jutunk. Odanézz: ott áll a csodás- S körül ragyogás, ragyogás Áprily Lajos A somfa-csonk A somfát fenn a bükkcserjés alatt Télen kivágták, csak a csonk maradt. Aki fejszét fogott rá, bárki volt, Tavaszi aranyamból megrabolt. A nap szeme keletről odalát, Keresi a sárgavirágú fát. Nagy messzeségből egy madár suhan S nézi: tavalyi fája merre van? Néhány kört ír a puszta csonk körül S a hangja sír, mikor továbbrepül Az a kegyetlen téli fejsze ölt: Egy aranyfolttal szegényebb a föld. Áprily Lajos 25

26 A Dunánál Részlet A rakodópart alsó kövén ültem, Néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, Hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, Zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. József Attila Ballag a vén Duna Ballag a vén Duna. Néha megszilajodik Ugyan, és tüzes tavaszi patakok belerohanó Vizeitől hányja habjait. Vagy zúgó viharok Vernek rajta vad hullámokat. De aztán Elvonul az ár, elülnek a szelek és Csendesen csobog megint a víz. Majd eljő Az éjszaka, és ezernyi csillag földöntúli Fénye fürdik a folyó tükrében. Fennséges folyam a Duna! Hömpölygő Vizével két részre választja Magyarországot. Az ezer patakkal átszőtt Dombos Dunántúlra és a száraz, lapos Alföldre. Ballag a vén Duna ölében kis szigetek Ringatva hömpölyög a tenger felé, a Vaskapu szűk sziklái között. Varga Domokos 26

27 Dzsungeltánc a Dzsungel könyve c. musicalre 27

28 Az erdei iskolai program a Gemenc Zrt.-nél Programajánlat Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gemenci Erdei Iskola H-7142 Pörböly, Bajai út 100. Telefon: +36 (74) , +36 (30) Fax: +36 (74) Gemenci Erdei Iskola környezetvédelmi programajánlata a B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola Általános Iskola Pörböly 3-4.osztálya részére 2010.május között a Gemenci Erdei Iskolában Pörbölyön 28

29 1. nap Úton-útfélen - környezetbarát közlekedés Úton-útfélen (érkezés, ismerkedés az Erdei iskolával, viselkedési szabályok) Környezetbarát közlekedési eszközök- hajókirándulás a Dunán Gyalogtúra, az erdő tisztelete Tájékozódás a természet jelenségei, majd térkép és iránytű segítségével Az erdő szerepe Környezetvédelem Szelektív hulladékgyűjtés Környezetvédelmi vetélkedő 2. nap Talpalatnyi zöld Az ártér élőhelyei, jellemző növények. A Malomtelelői tanösvény bejárása, védett növények a nemzeti park területén Érzékszervi tapasztalatgyűjtés, megfigyelések terepen Talpalatnyi zöld, amit megőrzünk a természetből Papírgyűjtés fontossága, merített papír készítése, újrapapírból kép készítése dekopage technikával Utazás kisvasúttal Lassiba, az Ártéri mesterségek, szerszámok régen és ma c. kiállítás megtekintése Tanulmányrajz a Duna árterén 29

30 3. nap A mi fánk A mi fánk fajismeret, vizsgálódás, mérés. A fa, mint élőhely Egy fa örökbefogadása Védett növényfajok a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, megfigyelés Az erdő szintjei, védelme A madárodú szerepe a környezetvédelemben, mini madárodú készítés Madárodú készítés, téli madáretetéshez, természetvédelem téli előkészítése Erdőgazda a magtól a fűrészáruig Üzemlátogatás a fafeldolgozó üzemben Az egyszerű természetes anyagok használhatósága, becsülete, fajáték készítés 4. nap Védett állatok Védett állatok a Duna-Dráva Nemzeti Park területén Vadlesen: Vadászat, nagyvad, egyensúly a természetben. Ember nyoma, állat nyoma. (Nyomkeresés, nyomkiöntés) Magvakból állatkép készítése 5. nap Rég volt mesterségek Sárközi hétköznapok népszokások, öltözködés, konyhatitkok, Népi mesterségek, népi gyermekjátékok Természetes anyagok újrahasznosítása, virágok bábok készítése kukoricacsuhéból 30

31 Lepénydagasztás, lepénysütés a kemencében, ággyűjtés, kemencefűtés Táborzárás, értékelés A foglalkozásokat terepen tartjuk. (Eső esetén is, ekkor szükséges a gumicsizma, esőkabát) 31

32 32

33 33

34 A projektzáró ünnepség meghívója M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk Önt a B-A-P MOK Általános Iskola Pörböly LÉGY A KÖRNYEZET ŐRE! című projektünk záró rendezvényére, melyet a pörbölyi Faluházban 2010.május 14-én tartunk. TÁMOP 3.1.4/08/ Programok: Zöld lepénykóstoló Kiállítás megnyitó : - A gyermekek környezetvédelmi munkái - Zöld erdőben-zöld mezőben -versek a természetről - A pörbölyi Vadvirágok táncelőadása 34

35 Projektzáró kiállítás, környezet őrévé avatás 35

36 36

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Bevezetés A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

7-8. 2009. szám. A tartalomból: Környezeti nevelés Kollégista találkozó Pályázati segítség. XIX. évfolyam. 10.old. 11.old.

7-8. 2009. szám. A tartalomból: Környezeti nevelés Kollégista találkozó Pályázati segítség. XIX. évfolyam. 10.old. 11.old. Szakmai - módszertani, információs folyóirat A tartalomból: Környezeti nevelés Kollégista találkozó Pályázati segítség 4.old. 10.old. 11.old. XIX. évfolyam 2009. 7-8. szám Árpád Kollégium, Székesfehérvár

Részletesebben

TANULMÁNYÚTON PERUGIÁBAN

TANULMÁNYÚTON PERUGIÁBAN TANULMÁNYÚTON PERUGIÁBAN Ez év tavaszán sikeresen pályáztam egy Tempus szakértői tanulmányútra, melynek keretében októberben hét napot töltöttem Umbriában. Témája a környezeti nevelés volt, címe: Iskola:

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 MOD3 Esettanulmány Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 Mátészalka Készítette: A SZATMÁRI MÚZEUM Múzeumunk, a Szatmári Múzeum alapjait Márton Árpád gimnáziumi tanár és tanítványai rakták

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

LÁZI DOMBI TAVASZ A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2013. MÁJUS 30.

LÁZI DOMBI TAVASZ A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2013. MÁJUS 30. LÁZI DOMBI TAVASZ A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2013. MÁJUS 30. Kedves Olvasó! Reméljük elnézi nekünk, hogy mindjárt itt a nyár és mi a tavaszról írunk. Úgy gondoljuk, hogy így össze tudjuk

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár 23 hónap története képekben és szavakban TÁMOP 3.2.3/08/2 2009-0034 Állj mögém, szurkolj nekem, és ha együtt nyerünk, hajolj meg velem. - Presser Gábor - Előszó

Részletesebben

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ: PÁLYÁZAT CÍME: INNOVÁCIÓ CÍME: KÉSZÍTETTÉK: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 Napjainkban a nevelés - oktatás különböző szintjein folyamatosan növekszik a tanulási és magatartási nehézségekkel

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében Környezetvédelmi erőfeszítések 6 a Duna-medencében Használva védjük 243 Bevezetés 245 Célok, eszközök, szervezés 246 1. feladat: a legszebb folyók 247 2. feladat: Ős-Duna Terv 247 3. feladat: Segítsünk

Részletesebben