Tartalomjegyzék Ismeretterjesztés Képzés Művelődő közösségek...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek..."

Átírás

1 Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/ 1

2 Összefoglaló Közművelődési tevékenységek Tartalomjegyzék ődési tevékenységek Információs tevékenység Ismeretterjesztés Képzés Kiállítási tevékenység Művelődő közösségek Rendezvények Szakmai kapcsolatok, tanácsadás és szolgáltatás Nem programszerű ű tevékenységek/nyitott formák/ Tábor Nemzetközi együttműködések Kiegészítő jellegű ű szolgáltatások Származtatott alapszolgáltatások Források és fejlesztések Infrastrukturális fejlesztési tervek Pályázati tervek Önkéntes erőforrások Egyéb forrásteremtő ő lehetőségek Befejező rész

3 Összefoglaló A munkatervünk alapvető ő funkciója a törvényi kötelezettségnek való megfelelésen túl az, hogy az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai programként jelenjen meg. Szakmai válaszokat fogalmaz meg az elmúlt évek tapasztalatainak következményeként. A napi szintű közművelődési feladatellátás tervezettségének- szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv és annak a fenntartó által való elfogadása. Az intézmény közössége (amibe eddig is és ezután is mindenkor beleértjük az önkénteseket, a kiscsoportok képviselőit, a civil segítőket, az alternatív formában foglalkoztatottakat, a kulturális közfoglalkoztatottakat, stb.) azzal a fejlesztési szándékkal készíti el a munkatervet, hogy évközben ez a dokumentum lesz a legfontosabb eszköze a napi működésben úgy, hogy igazodjon a fenntartó önkormányzat mindenkori elvárásaihoz. Az Európai Unió új tervezési időszakának prioritásait folyamatosan megismeri a kollektíva, amely szükséges ahhoz, hogy a mindenkori i pályázati rendszerek között felismerjük a számunkra legmegfelelőbbeket. Tény, hogy a pályázati lehetőségek egyre inkább a nagy volumenű projektekre, a nagy összegű önerőt követelő kiírásokra szűkülnek. Az intézmény dolgozói a forrásteremtésekben, pályázatkészítésekben, a szakmai és közösségi együttműködésekben profi tudással maximálisan kihasználják a lehetőségeket. A Minősített Közművelődési ű Intézmény címre ismételten pályázunk. A négyfősre csökkent intézményi kollektívának időigényesebb és erőteljesebb munkavégzésre lesz szüksége ahhoz, hogy elkészüljön a pályázati anyag, sikeres legyen az auditáláskor a prezentáció. A folyamatba be kell vonni a legrátermettebb, az intézményünkben már némi szakmai tudást szerzett önkénteseket és egyéb alternatív formában foglalkoztatottakat, valamint a művészeti csoportok legjobbjait. Az elmúlt években csökkentett létszámmal dolgoztunk. A négy főállású dolgozó egy nagyon erős fizikai és szellemi megterhelés mellett tudta koncentráltan véghezvinni a vállalt feladatokat. A felgyorsult gazdasági, társadalmi folyamatokban az újszerű kultúra közvetítési feladatokban naponta zúdul az intézményre újabb és újabb kihívás, amikre válaszokat kell találni. A lokális közösségi igényeket összhangba kell hozni a szakmai trendekkel. A napi működés csakis úgy volt lehetséges és ez a jövő útja is, hogy meg kellett és meg kell találni az önkéntesek körét, és a más alternatív formában foglalkoztatottak körét, akikre számíthatunk. Minden nehézség ellenére, a dolgozók szakmai elszántsága mellett évben is meg fogjuk őrizni az elért eredményeinket, amire kötelez a Minősített Közművelődési ű Intézmény cím is. Az intézmény nem szórakoztató programot gyártó szervezetként értelmezi önmagát, hanem a folyamatokra figyelő, lappangó egyéni és civil kezdeményezéseket támogató a kreativitást előmozdító közművelődési, közösségi műhelyként tekint önmagára. Intézményünk hat évvel ezelőtt vette fel Nagy Gáspár nevét. Az idei évben nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a rendkívül rangos irodalmi program a Költő Hazatér Találkozó. A költő szülőházának emlékház funkciója is újabb lehetőségeket, de egyben feladatokat is ró az intézményre. Nagy Gáspár szellemiségének erősödését, városunk ez ügyben végzett tevékenységének elismertségét jelzi, hogy az elmúlt években az intézményt szakmai tanácsadóként Nagykanizsára és az Erdélyi Zilahba is hívták verses rendezvényekre, melyekből szervesen újabb együttműködések fejlődnek. A Nagy Gáspár díj első alkalommal került átadásra 2014-ben a költő szülőfalujában. Az országos hatókörű program kialakításában, az előkészítésben rendezvényszervezői tapasztalatainkkal segítettük a sikeres megvalósítást. A Nemzetközi Színjátszó Fesztivál térségi kiterjedése a kulturális vidékfejlesztés nagyszerű ű példájává vált a Kárpát-medencében és esélye van arra, hogy központi támogatások is elismerjék intézményünk ez irányú törekvéseit, meglévő eredményeit. 3

4 A Közkincs Kerekasztal folyamatos működése fenntarthatóvá vált, tagjai elkötelezettek közösségfejlesztői terveik megvalósításában, a közösségi összefogásokban, okban, a helyi kulturális piacok működtetésében. A települések új testületei presztízsnek tekintik, ha falujukban van egy-egy közkincses rendezvény. A Castrum Galériához kapcsolódóan, a második alkotó tábor kerül megszervezésre ezésre a városban. Erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a tábor lelkületéhez közel álló Nagybányai kapcsolatok is tovább épüljenek. Jeles napok, nemzeti és nemzetközi évfordulók, kiemelkedő személyiségekhez kapcsolódó évfordulókra napi szinten is ügyelünk. A nemzeti és helyi értékek népszerűsítését közművelődési formákhoz kapcsolva, vagy önálló rendezvényként valósítjuk meg. A jeles személyekhez kapcsolódó évfordulókat (Béri Balogh 350 éve született. Mindszenty halálának évfordulója. Bérbaltavár, Győrvár, Csehimindszent, Csempeszkopács eszkopács intenzívebb bekapcsolása, nemzetközi kontextusba helyezése. Békevárosok projekt lehetőségei.), a Hegyháti Toborzó erősítéséhez, valamint marketing tevékenységünkben célszerű felhasználni. A Kultúrházak Éjjel- Nappal országos kampányban hagyományosan részt veszünk, hisz élni tudunk így a díjmentes marketing lehetőségekkel. Az intézmény kirakatában elkészített emléksarokkal informáljuk a látogatóinkat, a közönségünket, a jeles személyiségek, történelmi évfordulók és egyéb, a nemzeti értékeinket gazdagító felfedezésekről, eseményekről. A digitális írástudásunk fejlesztése érdekében folyamatosan bővítjük az eszközparkot és fejlesztjük a személyi kompetenciáinkat is a kollégák körében. A digitális írástudatlanság csökkentése, az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások használatához szükséges kompetencia fejlesztése, a számítógép- és internet- használat növelése versenyképességi és esélyegyenlőségi szempontból egyaránt meg jelenik intézményünk munkájában. A növekvő számú roma nemzetiség kultúrájával, a mélyszegénységben élők válságkezelésével kapcsolatos ismeretek bővítése a szakterületen, s térségi szinten is elengedhetetlen. Szükséges tapasztalatcserén mélyíteni az ismereteket a jó példákkal. Az intézmény dolgozóinak méltó, a munkájukkal arányos elismerésére az intézménynek, csupán erkölcsileg van módja, amit eddig is és ezután is kihasznál. A nyugati demokráciákban gyakorlatként működő vallidációs (vizsgálattal történő megerősítés) folyamat helyi szinten való alkalmazását szorgalmazzuk zuk és lépéseket teszünk országos fórumokon és intézményeknél ennek a gyakorlatban való átültetésére, a több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező kollégák esetében. 4

5 1. Közművelődési tevékenységek 1.1. Információs tevékenység Információs tevékenységnek nevezzük a közönség, a látogatók, az érdeklődők k tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatását, illetve a közönségtől érkező visszajelzések fogadására irányuló tevékenységet. feladatok Véleménykérések a használók és a közönség körében: hagyományos módszerrel és elektronikusan. Elégedettség mérés: a konkrét tevékenységeken túl elemezzük a nem szervezett tevékenységeket. Kapcsolat a megyei sajtóval. Kapcsolat a helyi sajtóval (fényképes, filmes adatok). Honlapunk (www.ngkk.hu), facebook oldalunk frissítése. Intézményi műsorfüzet (megújuló arculattal). 1o alkalom Plakátok, szórólapok, kiadványok készítése, tervezése, szerkesztése. Híreink honlapokra és facebookra célzottan. Kivetítő /mint információs csatorna/. Adatbázis, címlista készítés, karbantartás /protokoll lista/. Információs Iránytű folyamatos fejlesztése. Kiegészítő tevékenység (fénymásolás, kiadványszerkesztés, fóliázás, közhasznú szolgáltatások). Szakmai publikációk és prezentációk: Közösségi Művelődés Szín folyóiratba, Versmondó újságba, Honlapokra, Helyi Újságba, Vasi Szemlébe, a Faluba, Hitelbe, Színjátékosba. alkalom 12 alkalom (havonta) A négy fölállású kolléga mentori szerepet is végez a beosztott felelősöknél. 10 alkalommal Szerdánként adunk le hírt Havonta előre tervezve Négynaponta Minden esemény Vásárokon előtérben Folyamatosan Frissítés naponta Napi tevékenység 10 alkalom új az Közfoglalkoztatott vagy önkéntes Közfoglalkoztatott vagy önkéntes Közfoglalkoztatott vagy önkéntes, G. Szakály Az eseményért felelős kolléga Ügyeletes felelős irányításával a közfoglalkoztatottak, a programért felelős kolléga Közfoglalkoztatott vagy önkéntes, kollégák Közfoglalkoztatott vagy önkéntes, valamint a napi ügyeletes, G. Szakály 5

6 1.2. Ismeretterjesztés A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a közönség számára közérthetően, en, érdekesen, érdeklődést felkeltően teszi hozzáférhetővé. A felnőttek tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. Célja a tudományok népszerűsítése, sítése, a tudományosan megalapozott terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és ifjak iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli művelődésére. A képzés és az ismeretterjesztés közé nehezen húzható éles határ. A két tevékenység közötti különbség talán abban ragadható meg, hogy az ismeretterjesztési folyamat végére elsajátított tudás / ismeret / kompetencia nem kerül ellenőrzésre. rendezvény alkalom forrás felelős partner Filmvetítés /színházterem, rendezvénytér, kolostor kert, egészségház udvara, Szentkút/ Civil közösségek számára az infrastrukturális lehetőségeket biztosítjuk a saját kezdeményezésű vetítésekhez. Alkotók közönségtalálkozója. Filmkészítésre pályázat kiírás. Idősebb korosztály érdeklődését kielégítő ismeretterjesztési 4 lehetőségeket teremtünk. Nagy Gáspár Vándoregyetem. 3 Pályázat Rendkívüli irodalmi óra. Könyvtárral közösen. Könyvkóstoló (Petrás Mária, Döbrentei Kornél, Pék Tibor, Gábor Ferenc, Rostás- Farkas György, Jónás Tamás, Beck Zoltán, Forgács István, Czakó Gábor Igény szerint Jegybevétel, pályázatok 2 Szponzor 5 Támogatók, Térségi helyszínek kel is és támogatás sal Filmforgalmazó cégek, NKA Civil közösségek Vasvári Újság Máltai Szeretetszolgálat, Idősek Otthona, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Vasvár Örökség Népfőiskola Nagy Gáspár Alapítvány, Hitel Szerkesztőség Nagy Gáspár Alapítvány, Vasvári Játékszín, középiskolák Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Vas-vár Örökség Népfőiskola 6

7 1.3. Képzés Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. Felnőttképzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevői a tankötelezettségüket teljesítették. A képzési tevékenység a képzés szervezésén és lebonyolításán túl magában foglalhatja a képzési program kidolgozását, akkreditációját, és a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását. partnerek emagyarország Központ emagyarország Központ Színjátszók Nemzeti Művelődési Intézet Nemzeti Művelődési Intézet G&G tartalma költségek résztvevők köre Digitális Központi és egyéni Vasvári Járás Nyelvi Központi és egyéni Vasvári Járás Kommunikációs Egyéni Megyei csoportok Minőségügyi Központi Nyugat Dunántúl Kulturális közfoglalkoztatottak Központi Vasvári Járás képzése Honlap fejlesztő és filmes képzés Önköltséges Vasvári Járás 1.4. Kiállítási tevékenység A kiállítás élőlények, lények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott tematika szerinti bemutatása. A kiállítás lehetőségek között a táblázatban tervezetteken túl még az elmúlt évek munkaterveiből is meríthetünk. tartalom Pozsonyi János Bodorkós András Holló Piroska és társai Biczó Antal Komlós Otília Bősze János alkotásai Jelmezek- ruhák-fotók a színjátszófesztiválhoz kapcsolva (Marton Szilvia) Alkotótábor alkotásai 90 éve született Nagy László Kiállítás alkotásaiból (rajzok, tárgyak) Soós Nóra Sütő Angéla (Bérbaltavár) dátum , , , , , partnerek Nemzeti Színház (Szebeni Zsuzsa) Nagy András a költő fia, Nagy Gáspár Alapítvány Hegyháti Toborzón felelős 7

8 Kondor János Bencze Irén - Bedő Krisztina Sárvár Művelődési Központ További tervek Magyar emlékek a világban. A január- Különös tekintettel Szent Pápa látogatásának évében 1.5. Művelődő közösségek február Mártonra. A művelődő közösség érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő - jogi személyiség nélküli - lakossági csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik, és rendszeresen, állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen désen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt. A közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti bemutatását. A művelődő közösségek tevékenysége képzési tevékenységként is értelmezhető. Művelődő közösségek tevékenységéről beszélünk, amennyiben a tevékenység elsődleges célja a társas együttlét, a közösségi élet, a szórakozás. Közösség Verilun Zenekar Vasvári Játékszín Üss a hasadra! Színpad Napsugár Nyugdíjas Klub Kézimunka szakkör Őszirózsa Népdalkör Képzőművész Kör Hölgy Klub Kangoo kör Gitár Klub Vers Műhely Megjegyzés Akkor próbál, ha nem zavarja az intézmény működését.(rendkívüli hangerővel dolgoznak) Intézményi nyitva tartáson túl. Szerződés alapján önállóan dolgoznak. Szerződés alapján önállóan dolgoznak. Egész évben, heti rendszerességgel, esetenként programok függvényében. A Hegyháti Toborzón egymásra talált alkotók k számára közösségi találkozási lehetőséget teremtünk. Egész évben, heti rendszerességgel, esetenként programok, fellépések függvényében. A nyári alkotótábor résztvevői évközben is tartják a kapcsolatot. Szervezési előkészületek megkezdődtek. Sportoló hölgyek csoportja. Esetenként az intézmény egyéb tevékenységébe is bevonhatók. Az intézmény csoportja, heti rendszerességgel próbálnak. Fellépnek az intézményi és egyéb közösségi rendezvényeken A két színjátszó csoportból, tanulókból és egyéb felnőtt egyéni érdeklődő versmondókból válogatott csoport, amely egymást segítve, G Szakály irányításával készül a versmondó rendezvényekre. ( Költő Hazatér, Költészet Hete Zilahon, egyéb) A csoportok önállóan működnek saját normarendszerük alapján. Az intézménnyel való együttműködést évente megújuló szerződések szabályozzák. 8

9 1.6. Rendezvények A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, szervezett közösség, közönség részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési talapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységekre Rendezvény Időpont Partnerek Felelős Forrás Wass Albert Felolvasó Est. I. 08. Vas Megye és Város Bálja Vasvár Megemlékezés a Doni áldozatokról. I. 10. I. 12. Vasvári Játékszín, Civil csoportok, egyének. Vas Megye és Vasvár Város Önkormányzata, a programban G.Sz. közreműködőként, szolgáltatóként résztvevők. Vas-vár Örökség Népfőiskola, Vasvári Játékszín Magyar Kultúra Napja. Wass Albertről rendkívüli I. 22. Iskolák, óvodák, egyház. irodalomóra. Istenes versek. Iskolák, óvodák, Mesebolt Bábszínház I. 15. önkormányzatok, előadása. falugondnokok, Újévi koncert (szervező a zeneiskola). Zorkóczky Zenóbia előadóművész turnéja a I. I8-25. megyében és Ausztriában. Színház bérletes előadás. I. 17. Performance Dr. Fűzfa Balázzsal. I. 16. NGKK a partner Napi ügyeletes Művelődési intézmények, iskolák, óvodák. Graz-i Magyar Intézet, Plébániák. Lendvai Magyar Művelődési Intézet I. 17. Költségvetés, 9

10 Impro Fesztivál. II.14. Üss a hasadra Színpad, Vasvári Játékszín, Magyar Szín-játékos Szövetség Kultúrházak Országos Kultúrházak Éjjel- Nappal (bál, kiállítás, Impro Feszt) II Szövetsége, Népművelők Egyesülete. Gyermek Színházi bérlet II.17. Budapesti Térszínház. Felnőtt Színház Bérlet Dr. Fűzfa Balázzsal Páskándi Géza: A vigéc Torkos csütörtök a szép korúakkal. Nőnapi Gálaműsor. Mobil mozi egész nap Találkozó a film alkotóival. (Pozsgai Zsolt) Gyermekszínház előadások (Filmvetítés). II.21. II.19. III.7 Budapesti Térszínház, Térségi önkormányzatok Cégek, vendéglátó intézmények, Költségvetés, G. SZ. III.6. Forgalmazó, alkotók. III.12. Vasvári Járás iskolái és óvodái, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Költségvetés, Belépőjegy Belépőjegy Költségvetés, belépőjegy Nemzeti Ünnep. III.14. iskola Költségvetés Ismerős Arcok Zenekar III.15. Médiák, Kónya Kávéház Csillagösvény Zenekar. Szép Ernő: Lila ákác IV.8.? Színház, önkormányzatok, Beregszászi Színház. Költészet Napja. Vasvári Játékszín, civilek, IV.10. Felolvasó Est. színjátszók, dalosok Kárpátia koncert. Szervező a zenekar. Majális. A Költő Hazatér Nagy Gáspár 66 éve született. IV.11. V.01. V.2 Az intézmény helyet ad, de nem partner. A rendezvény nagysága viszont szükségszerűvé teszi, hogy megkülönböztetett figyelemmel legyünk iránta. (Rend garantált biztosítása tűzoltókkal.) Vállalkozók, szervezetek civil Nagy Gáspár Alapítvány, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Vasvár, Hitelszerkesztőség, Nagytilaj és Bérbaltavár önkormányzatai, Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ, Szakmai Tanácsadó testület tagjai, Belépőjegy Költségvetés, belépőjegy Terembért fizetnek. Költségvetés Költségvetés, pályázat, társrendezők 10

11 Weöres Sándor Regionális Gyermekszínjátszó Fesztivál. Zenét a templomokba Színjátszó Fesztivál Mákfai Kaláka vagy a Golghelóghi V.15. nyár VI VI.14. (a búcsú) Pápai Nemzetközi Ifj. Horváth István Színjátszó VII.2-5. Találkozóhoz csatlakozó helyszín Vasvár. Hegyháti Napok Vasvári Rétes Fesztivál Alkotó tábor. Szeptember végén Rock komoly koncert. Nagy Gáspár családtagjai, a találkozóra nevező előadók, versműhelyek VIII VIII. 15 Hegyháti Napokhoz kapcsolódóan VIII IX.19. Magyar Drámapedagógiai Társaság, nevezett csoportok, Vasvári. Játékszín, Hegyháti iskolák Plébániák, Önkormányzatok. Magyar Színjátékos Szövetség, Járás önkormányzatai és civil szervezetei, vasvári lakosok, vasvári civil csoportok, Vasvári Játékszín, megye települései (15) Szlovénia és Burgenland települései (3). Nagymákfai Hagyományőrzők, civilek, színjátszók, dalosok Magyar Színjátékos Szövetség egy előadást delegál Vasvárra. (Nagymákfai Verebélyi Birtok lehetséges helyszín) Külön tervezés és költségvetés G.Sz. Vasvár Vas megye Nádler Szentendréje László Kiss Balázs vers. Zenei csoportok. Pályázat, Pályázat, Pályázatok, nevezési díjak, belépők költségvetés Pályázat, Belépődíj Pályázat, Pályázat, szponzor, Belépődíj Idősek Napja. X.01. Karitász, Máltai Szeretetszolgálat, Családsegítő, Költségvetés Nemzeti Gyásznap. X.06. Költségvetés Forradalom Ünnepe. X.23 Költségvetés Hegyháti Toborzó (Márton nap, kézműves XI.07. foglalkozások, vallási előadások,) Külső Hegyháti és vasvári boros gazdák, libatenyésztők. A Hegyhát településein kívül vendégfalvakat hívni. Költségvetés 11

12 helyszínek népszerűsítése: Zarándok szálló, a kolostor udvar, a múzeum. Gyermekszínház A Magyar Nyelv Napja. Klebelsberg Kunó születésnapja. Felnőtt színházi előadás. Gyermekszínházi előadás Felnőtt Színház Találkozó a Nemzeti Színház színészeivel. Vasvári Ádventi rendezvényekhez kapcsolódás Borsos Norbi és Sömi koncert XI. XI.13. XI. Tatabánya, Ferrum,. XII. XII. Nemzeti Színház. XI.29- XII.28. Wass Albert Felolvasó Est. I.8. Doni áttörés évfordulója. I.12. Magyar Kultúra Napja. I Szlovénia. Ahol Béri B. Ádám harcolt.) Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái. Civil csoportok, KLIK Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Népszokások Aprószentek napjához kapcsolódóan. Költségvetés, G.Sz. Költségvetés,.. Költségvetés, Költségvetés, Költségvetés, A fenntartó önkormányzatot minden rendezvényünkben partnerként értelmezzük, ezért nem írtuk ki a rendezvényekhez. A terv nem tartalmaz évközben igényként jelentkező eseményt, amit nem lehet tervezni, de mindent mérlegelve gyorsan kell reagálni. (civil kezdeményezések, magán kezdeményezések, központi programok, események). Az idei évben előkészítjük a 2016.év Szent Mártonhoz (pápalátogatás) kapcsolódó lehetséges térségi rendezvényeket. (Csehimindszenten Versmondó Találkozó: Istenes versekből, a Költő Hazatér rendezvényhez kapcsolva. Nagytilaj szerepe a Szent Márton útvonalban.) 12

13 1.7. Szakmai kapcsolatok, tanácsadás és szolgáltatás A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás főbb elemei: közművelődési tanácsadás, szakmai elemzés, fejlesztés, térségi, regionális közművelődési rendezvények, szakmai kapcsolatok gondozása/ápolása, szakmai szervezetekkel együttműködés, szakmai műhelyek tevékenysége, közművelődési információs szolgáltatás, kulturális értékek bemutatása, szakmai képzés, továbbképzés, technikai szolgáltatások. Program Műsorcserék, forgalmazás, szakmai tanácsadás, módszertani munka. Szakmai értekezlet. Minőségbiztosítás területén szerzett tudásunkat tovább adjuk. Egyetemekről, képzőhelyekről gyakorlatosok fogadása. Közkincs Kerekasztal. (4 alkalom) Nagy Gáspár Emlékház, Mindszenty Emlékház rendszeres ajánlása iskolák, civilszervezetek, intézmények felé. e-magyarország Pontok szakmai találkozója. Kapcsolatok Amatőr csoportok a térségben, Szín- Játékos Szövetség, NMI. Szomszédos kistérségek. Regionális konferencia a NMI partnerségével. Nemzeti Művelődési Intézet Hegyháti Kistérség (Vasvári Járás), megyei jó példaként bemutató a Nyugat Dunántúlon A Csöngei Weöres Sándor Alapítvánnyal együttműködés kiépítése. Kölcsönös látogatások szervezése a két költő szellemisége jegyében. Forrás Megállapodások alapján Önköltséges Települések, civil csoportok Önköltséges 1.8. Nem programszerű ű tevékenységek /nyitott formák/ Nem programszerűen szervezett, az intézmény valamennyi látogatója által nyitvatartási időben, az erre a célra kijelölt terekben (jellemzően aulában, folyosón), belépőjegy vásárlás, illetve részvételi díj befizetési kötelezettség nélkül igénybe vehető szolgáltatások Az előtérben megvalósított eszközfejlesztésnek köszönhetően a különböző életkorú látogatói közönség számára többlet lehetőség nyílt a hasznos időtöltésre. 13

14 1.9. Tábor A tábor több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló, képzéssel összekötött vagy a nélkül szervezett szabadidős rendezvény-sorozat. Tartalma Partnerek, feladatok Megjegyzés Felelős Színjátszó táborok. Fafaragó tábor Képzőművész tábor. Képzőművész ifjúsági tábor. Nyelvi tábor, valamely egyéb tevékenységgel iskolák, színjátszó Infrastruktúráért csoportok, Ferrum Színházi Társulás cserébe előadást produkál Nagymákfa Nádler László, Országos Képzőművészeti ő Egyesület, Oszkói, Petőmihályfai önkormányzat Tóth Csaba Balti országokból Helyi emberek, egyetemisták, akik az illető ország táncát is tanítják a Hegyháti Napok alatt Nemzetközi együttműködések Különböző országokban működő szervezetek részvételével megvalósuló tevékenység, melynek sajátossága az interkulturális tanulás. A nemzetközi munka horizontálisan átfogja a közművelődési tevékenységeket; egy rendezvény, képzés vagy tábor is megvalósulhat projektként nemzetközi partnerek részvételével. Tartalom Művészeti csoportok, civil egyesületek. Népfőiskolák a városi rendezvényeinkhez kapcsolódóan jelennek meg. Szavalóink indulnak Erdélybe. Határon túlról jönnek hozzánk szavalók, táncosok. Partnerek Zilah, Kupuszina, (Bácskertes) Oroszország, Lendva, Szilágycsehi, Köröstárkány, Nagybánya, Beregszász, Balti államok, Lengyelország, Ausztria, Törökország, Észtország Források Pályázatok, szponzorok, egyéni támogatások, pályázatok 14

15 1.11. Kiegészítő jellegű ű szolgáltatások Kisebb jelentőségű, a közművelődési programhoz (alapszolgáltatáshoz) kapcsolódó szolgáltatáselemek, melyek a szolgáltatást /tevékenységet/ gazdagítják. A nyitott formákon belül nyújtott szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások nehezen választhatóak szét, ez nem is mindig lehetséges. A különbség az lehet, hogy míg a nyitott formákon on belül rendelkezésre álló szolgáltatások bárki számára hozzáférhetőek, ek, addig a kiegészítő szolgáltatások kimondottan egy-egy rendezvényhez kapcsolódnak, jellemzően en a jelenlevők veszik / vehetik igénybe. Képzőművészeti alkotókkal, művészekkel közönségtalálkozót szervezünk, amelyeken kötetlen formában vehetnek részt az érdeklődők. Az alkotói találkozásokat filmes alkotók bevonásával tervezzük bővíteni. Képzőművészeti tárlatvezetést tartunk felkészült önkéntesek bevonásával. A nálunk bejelentkezett csoportok számára kísérőt adunk a város és a Hegyhát megismeréséhez, a térségben található Kneipp objektumok népszerűsítésére. Gyermekrendezvények előtt és után szervezett formában a gyermekek kísérőinek lehetőséget kínálunk a várakozási idő ő hasznos eltöltéséhez.(kézműves foglalkozás, játék, filmnézés, biliárd, sport, egyéb). Kezdeményezzük a szülők, nagyszülők aktívabb bevonását e közművelődési formákhoz. Színházbuszok szervezését végezzük a latens színházlátogatási alkalmak kielégítéséhez, ehhez kapcsolódóan egyéb kulturális szolgáltatásokra jelentkező igények is megjelenhetnek. (pl. múzeumlátogatás. MÜPA megtekintése,) Színház és hangverseny eseményekre városokba buszokat szervezünk. ( Budapest, Kaposvár, Sopron, Győr, Veszprém) Származtatott atott alapszolgáltatások Olyan az intézmény által végzett szolgáltatások, melyek nem közművelődési alapfeladatok, azonban alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet /szolgáltatást/ igénybe nem vevők számára is. Termeink bérbeadását nagyon részletesen és precízen előkészített szerződéseink a törvényi előírásoknak megfelelve szigorúan szabályozzák. A bérlők egy részét a markering tevékenységünkbe is bevonjuk oly módón, hogy a mi szóróanyagainkat viszik az általuk bérelt más helyszínekre is. Céges eseményekhez, vállalkozások rendezvényeihez, lakossági rendezvényekhez infrastruktúrát kínálunk a nap bármely szakában, függetlenül a nyitva tartástól. Tovább szigorítjuk a termékbemutatóknak álcázott üzleti tevékenységek mozgásterét és kezdeményezzük, k, hogy városi szinten egységes legyen a viszony hozzájuk, elsősorban a fogyasztói jogok ás az adó törvények védelme érdekében. Az intézményben végezhető ő sportolási lehetőségek fejlesztésével szorgalmazzuk a szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmód népszerűsítését. (asztalitenisz, kondicionáló terem) 15

16 2. Források és fejlesztések 2.1. Infrastrukturális fejlesztési tervek Meg kell oldani a színpadi függönyök lángmentesítését. A Tretter Teremhez vezető lépcsőhöz kapaszkodó korlátot kell készítetni. Színpad technika fejlesztése (zsinórpadlás) a lehetőségek függvényében szükséges. A hangtechnika fejlesztését tovább kell folytatni. (mobil hangosítás) A padlás beépítésére továbbra is keressük a forrásokat. Olyan nagyságrendű termet lehet kialakítani (40-50 fő) amely a paramétereiben a legkisebb termeink és a nagyterem befogadóképessége között biztosítana fogadó teret. Az Európai Uniós források erre lehetőséget adhatnak. A fűtési rendszer modernizálása szükséges. 2.2.Pályázati tervek Kiíró Tartalom Határidő Felelős Vizuális Művészetek Kollégiuma Színházi Kollégium Építőművészet Kollégium Szépirodalmi és Ismeretterjesztő kollégium Zenei Kollégium Közművelődés és Népművészet Kollégiuma Nemzeti Kulturális Alap tavaszi pályázatai Alkotó Tábor Őszi programok Padlás Galéria Nagy Gáspár Vándor Egyetem Zenét a templomokba Őszre Hegyháti Toborzó Táborok Minisztérium Minősített Közművelődési Intézmény Címért folyamatos munkát végeznek a kollégák az adott szakterületre vonatkozóan. Befejezés augusztus 31. III.09. III.19. III.25. IV.08. IV.14. IV.21. Információ Ismeretterjesztés Kiállítás Közösségek Rendezvények Szakmai szolgáltatás Nyitott formák Tábor Nemzetközi kapcsolatok Kiegészítő szolgáltatások Származtatott szolgáltatások H. Tamás F. O. Ildikó 16

17 Vizuális Művészetek Kollégiuma Közművelődés és Népművészet Kollégiuma Színházi Kollégium Zenei Kollégium Szépirodalmi és Ismeretterjesztő kollégium Építőművészet és Örökségvédelem K. Nemzeti Kulturális Alap ősz pályázatai Katalógus az Alkotó Tábor alkotásaiból IX.03. XV. Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztivál IX.14. Hol vagy csillagom c. darab, vagy az Atlantisz lovagja c. darab, vagy IX.14. az Oljantaj c. darab színrevitele. Zenét a templomokba IX.21. A Költő Hazatér IX.21. Padlás Galéria XII.07. Egyéb pályázatok Helyi pályázat Csoportok Programok tavasz tavasz Minden kolléga Bethlen Gábor Alapítvány Hegyháti Toborzóra a kárpátmedencéből tavasz EMMI miniszterhez Színjátszó fesztivál Január Vidékfejlesztési minisztérium Magyar Művészeti Akadémia MMI Érdekeltségnövelő pályázat Vas Megyei Közgyűlés Színjátszó fesztivál Nagy Gáspár emlékkonferencia Színjátszó Fesztivál. Közkincs Kerekasztal. Nemzetközi Színjátszó Fesztivál Január kiírás szerint I.31. III.20. I.10. A pályázatok készítése intézményi csapatban történik. A pályázatok tervezett mennyisége és minősége nagyságrendekkel meghaladja a hasonló számú munkatárssal rendelkező szervezetekét. A felelősnek az összefogás és koordinálás a feladta. A munkába intézményen kívüli erők bevonása is szükségszerű. 17

18 2.3. Önkéntes erőforrások Együttműködések Rendezvényeken közreműködés.(szervezés, marketinganyag készítés, fotózás, riport, tudósítás, csoportkísérés, tolmácsolás, stb.) Ügyeleti munka. Információs tevékenység. Közönségszervezés, kiállítások őrzése. Szállásolás, étkeztetés, ételkészítés. Bevonható célcsoport Iskolai önkéntesek, állás keresők, civil csoportok tagjai, megváltozott munkaképességűek. Iskolai önkéntesek, álláskeresők, civil csoportok tagjai. Középiskolás korosztály önkéntesei. Közéleti aktivitással rendelkező nyugdíjasok, állást keresők, önkéntesek. Vállalkozók, pincetulajdonosok, szállásadók. 2.4.Egyéb forrásteremtő ő lehetőségek Támogató Magánszemélyek Lehetséges támogató partner Támogatandó tevékenység Gyermek rendezvények Színjátszó Fesztivál Felelős Vállalkozások, cégek, médiatámogatók Színházi előadások (Nemzeti Színház) Gyermekműsor Rétes Fesztivál Önkormányzatok Szállító járművel a logisztikában. Bérbaltavár, Nagytilaj, Csehi, Résztvevő települések Gyermek rendezvények Költő Hazatér Rétes Fesztivál Résztvevő települések Hegyháti Toborzó COOP. Üzletlánc Folklór Est, Alkotó tábor, Nemzetközi nyelvi tábor 18

19 Befejező rész A fenntartóval és az önkormányzati képviselőkkel, valamint a bizottsági tagokkal informális, kötetlen találkozókat szervezünk, a társintézmény dr. Bendefy László Városi Könyvtárral karöltve. Amikor a fenntartó önkormányzat a Nagy Gáspár Kulturális Központ munkatervét szakmai beszámolóját tárgyalja az intézmény dolgozói képviseltetik magukat a gyűlésen. Az elfogadást követően en a munkaterv azonnal felkerül az intézmény honlapjára, valamint a város intézményei részére papíralapon is eljuttatjuk. A munkaterv elkészítésében az intézmény vezetője, dolgozói vettek részt, valamint javaslataikkal és véleményeikkel formálták az intézményben működő csoportok képviselői, az intézmény használói és aktív segítői. Munkatervünk elkészítésének alapfilozófiáját jól összefoglalja és tükrözi Zig Ziglar mondása: Amit a cél elérésével kapunk közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük. ne a terv keresse az embereket, hanem az emberek hajlamai, mániái keressenek, találjanak helyet a tervben. (Írta Németh László író 1964-ben a vasvári művelődési házhoz küldött levelében.) Gergye Rezső igazgató Nagy Gáspár Kulturális Központ G. Szakály művelődés ű szervező, közösségfejlesztő Orbán Ildikó gazdasági ügyintéző Halmosi Tamás informatikus, technikus Vasvár,

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

2014. év Vasvár. Minősített Közművelődési Intézmény. A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve

2014. év Vasvár. Minősített Közművelődési Intézmény. A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve 2014. év Vasvár Minősített Közművelődési Intézmény A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

A 2011-es év rövid értékelése 4

A 2011-es év rövid értékelése 4 é s K ö n y v t á r v a l a m i n t a D r. J a b l o n k a y I s t v á n H e l y t ö r t é n e t i G y ű j t e m é n y MUNKATERV 2012 Tartalom: Fontosabb jogszabályok a közművelődési tevékenységet végző

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az NMI Művelődési

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között 1 Kiépült intézményhálózat a kistérségben Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között Erős művelődési intézményhálózat Pakson, a kistérségi központban (művelődési központ,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Január: IKSZT Programterv 2017. I. félév 01.21-22.: Kreatív hétvége Programtípus: Kézműves foglalkozás Résztvevők tervezett száma: 20 fő Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő Testület! A Művelődési l-láz 2011-es felújítása után az intézmény IKSZT-vé vált és Dr. Fél Edit Közösségi Térként működik tovább. A

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei. hálózata

Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei. hálózata Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei továbbképző hálózata A hőskor 2000-es évek eleje kísérleti időszak 2004. Könyvtárosok VI. világtalálkozója, kerekasztal-beszélgetés az MKE rendezésében együttműködés

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA ALAPÍTVÁNY- MÉRFÖLDKÖVEK 1993 - az alapítás éve 1995 -a Téka Művelődési Központ létrehozása 2000 - csatlakozás a szórvány oktatási programhoz 2001-2006

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben