Tartalomjegyzék Ismeretterjesztés Képzés Művelődő közösségek...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek..."

Átírás

1 Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/ 1

2 Összefoglaló Közművelődési tevékenységek Tartalomjegyzék ődési tevékenységek Információs tevékenység Ismeretterjesztés Képzés Kiállítási tevékenység Művelődő közösségek Rendezvények Szakmai kapcsolatok, tanácsadás és szolgáltatás Nem programszerű ű tevékenységek/nyitott formák/ Tábor Nemzetközi együttműködések Kiegészítő jellegű ű szolgáltatások Származtatott alapszolgáltatások Források és fejlesztések Infrastrukturális fejlesztési tervek Pályázati tervek Önkéntes erőforrások Egyéb forrásteremtő ő lehetőségek Befejező rész

3 Összefoglaló A munkatervünk alapvető ő funkciója a törvényi kötelezettségnek való megfelelésen túl az, hogy az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai programként jelenjen meg. Szakmai válaszokat fogalmaz meg az elmúlt évek tapasztalatainak következményeként. A napi szintű közművelődési feladatellátás tervezettségének- szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv és annak a fenntartó által való elfogadása. Az intézmény közössége (amibe eddig is és ezután is mindenkor beleértjük az önkénteseket, a kiscsoportok képviselőit, a civil segítőket, az alternatív formában foglalkoztatottakat, a kulturális közfoglalkoztatottakat, stb.) azzal a fejlesztési szándékkal készíti el a munkatervet, hogy évközben ez a dokumentum lesz a legfontosabb eszköze a napi működésben úgy, hogy igazodjon a fenntartó önkormányzat mindenkori elvárásaihoz. Az Európai Unió új tervezési időszakának prioritásait folyamatosan megismeri a kollektíva, amely szükséges ahhoz, hogy a mindenkori i pályázati rendszerek között felismerjük a számunkra legmegfelelőbbeket. Tény, hogy a pályázati lehetőségek egyre inkább a nagy volumenű projektekre, a nagy összegű önerőt követelő kiírásokra szűkülnek. Az intézmény dolgozói a forrásteremtésekben, pályázatkészítésekben, a szakmai és közösségi együttműködésekben profi tudással maximálisan kihasználják a lehetőségeket. A Minősített Közművelődési ű Intézmény címre ismételten pályázunk. A négyfősre csökkent intézményi kollektívának időigényesebb és erőteljesebb munkavégzésre lesz szüksége ahhoz, hogy elkészüljön a pályázati anyag, sikeres legyen az auditáláskor a prezentáció. A folyamatba be kell vonni a legrátermettebb, az intézményünkben már némi szakmai tudást szerzett önkénteseket és egyéb alternatív formában foglalkoztatottakat, valamint a művészeti csoportok legjobbjait. Az elmúlt években csökkentett létszámmal dolgoztunk. A négy főállású dolgozó egy nagyon erős fizikai és szellemi megterhelés mellett tudta koncentráltan véghezvinni a vállalt feladatokat. A felgyorsult gazdasági, társadalmi folyamatokban az újszerű kultúra közvetítési feladatokban naponta zúdul az intézményre újabb és újabb kihívás, amikre válaszokat kell találni. A lokális közösségi igényeket összhangba kell hozni a szakmai trendekkel. A napi működés csakis úgy volt lehetséges és ez a jövő útja is, hogy meg kellett és meg kell találni az önkéntesek körét, és a más alternatív formában foglalkoztatottak körét, akikre számíthatunk. Minden nehézség ellenére, a dolgozók szakmai elszántsága mellett évben is meg fogjuk őrizni az elért eredményeinket, amire kötelez a Minősített Közművelődési ű Intézmény cím is. Az intézmény nem szórakoztató programot gyártó szervezetként értelmezi önmagát, hanem a folyamatokra figyelő, lappangó egyéni és civil kezdeményezéseket támogató a kreativitást előmozdító közművelődési, közösségi műhelyként tekint önmagára. Intézményünk hat évvel ezelőtt vette fel Nagy Gáspár nevét. Az idei évben nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a rendkívül rangos irodalmi program a Költő Hazatér Találkozó. A költő szülőházának emlékház funkciója is újabb lehetőségeket, de egyben feladatokat is ró az intézményre. Nagy Gáspár szellemiségének erősödését, városunk ez ügyben végzett tevékenységének elismertségét jelzi, hogy az elmúlt években az intézményt szakmai tanácsadóként Nagykanizsára és az Erdélyi Zilahba is hívták verses rendezvényekre, melyekből szervesen újabb együttműködések fejlődnek. A Nagy Gáspár díj első alkalommal került átadásra 2014-ben a költő szülőfalujában. Az országos hatókörű program kialakításában, az előkészítésben rendezvényszervezői tapasztalatainkkal segítettük a sikeres megvalósítást. A Nemzetközi Színjátszó Fesztivál térségi kiterjedése a kulturális vidékfejlesztés nagyszerű ű példájává vált a Kárpát-medencében és esélye van arra, hogy központi támogatások is elismerjék intézményünk ez irányú törekvéseit, meglévő eredményeit. 3

4 A Közkincs Kerekasztal folyamatos működése fenntarthatóvá vált, tagjai elkötelezettek közösségfejlesztői terveik megvalósításában, a közösségi összefogásokban, okban, a helyi kulturális piacok működtetésében. A települések új testületei presztízsnek tekintik, ha falujukban van egy-egy közkincses rendezvény. A Castrum Galériához kapcsolódóan, a második alkotó tábor kerül megszervezésre ezésre a városban. Erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a tábor lelkületéhez közel álló Nagybányai kapcsolatok is tovább épüljenek. Jeles napok, nemzeti és nemzetközi évfordulók, kiemelkedő személyiségekhez kapcsolódó évfordulókra napi szinten is ügyelünk. A nemzeti és helyi értékek népszerűsítését közművelődési formákhoz kapcsolva, vagy önálló rendezvényként valósítjuk meg. A jeles személyekhez kapcsolódó évfordulókat (Béri Balogh 350 éve született. Mindszenty halálának évfordulója. Bérbaltavár, Győrvár, Csehimindszent, Csempeszkopács eszkopács intenzívebb bekapcsolása, nemzetközi kontextusba helyezése. Békevárosok projekt lehetőségei.), a Hegyháti Toborzó erősítéséhez, valamint marketing tevékenységünkben célszerű felhasználni. A Kultúrházak Éjjel- Nappal országos kampányban hagyományosan részt veszünk, hisz élni tudunk így a díjmentes marketing lehetőségekkel. Az intézmény kirakatában elkészített emléksarokkal informáljuk a látogatóinkat, a közönségünket, a jeles személyiségek, történelmi évfordulók és egyéb, a nemzeti értékeinket gazdagító felfedezésekről, eseményekről. A digitális írástudásunk fejlesztése érdekében folyamatosan bővítjük az eszközparkot és fejlesztjük a személyi kompetenciáinkat is a kollégák körében. A digitális írástudatlanság csökkentése, az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások használatához szükséges kompetencia fejlesztése, a számítógép- és internet- használat növelése versenyképességi és esélyegyenlőségi szempontból egyaránt meg jelenik intézményünk munkájában. A növekvő számú roma nemzetiség kultúrájával, a mélyszegénységben élők válságkezelésével kapcsolatos ismeretek bővítése a szakterületen, s térségi szinten is elengedhetetlen. Szükséges tapasztalatcserén mélyíteni az ismereteket a jó példákkal. Az intézmény dolgozóinak méltó, a munkájukkal arányos elismerésére az intézménynek, csupán erkölcsileg van módja, amit eddig is és ezután is kihasznál. A nyugati demokráciákban gyakorlatként működő vallidációs (vizsgálattal történő megerősítés) folyamat helyi szinten való alkalmazását szorgalmazzuk zuk és lépéseket teszünk országos fórumokon és intézményeknél ennek a gyakorlatban való átültetésére, a több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező kollégák esetében. 4

5 1. Közművelődési tevékenységek 1.1. Információs tevékenység Információs tevékenységnek nevezzük a közönség, a látogatók, az érdeklődők k tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatását, illetve a közönségtől érkező visszajelzések fogadására irányuló tevékenységet. feladatok Véleménykérések a használók és a közönség körében: hagyományos módszerrel és elektronikusan. Elégedettség mérés: a konkrét tevékenységeken túl elemezzük a nem szervezett tevékenységeket. Kapcsolat a megyei sajtóval. Kapcsolat a helyi sajtóval (fényképes, filmes adatok). Honlapunk (www.ngkk.hu), facebook oldalunk frissítése. Intézményi műsorfüzet (megújuló arculattal). 1o alkalom Plakátok, szórólapok, kiadványok készítése, tervezése, szerkesztése. Híreink honlapokra és facebookra célzottan. Kivetítő /mint információs csatorna/. Adatbázis, címlista készítés, karbantartás /protokoll lista/. Információs Iránytű folyamatos fejlesztése. Kiegészítő tevékenység (fénymásolás, kiadványszerkesztés, fóliázás, közhasznú szolgáltatások). Szakmai publikációk és prezentációk: Közösségi Művelődés Szín folyóiratba, Versmondó újságba, Honlapokra, Helyi Újságba, Vasi Szemlébe, a Faluba, Hitelbe, Színjátékosba. alkalom 12 alkalom (havonta) A négy fölállású kolléga mentori szerepet is végez a beosztott felelősöknél. 10 alkalommal Szerdánként adunk le hírt Havonta előre tervezve Négynaponta Minden esemény Vásárokon előtérben Folyamatosan Frissítés naponta Napi tevékenység 10 alkalom új az Közfoglalkoztatott vagy önkéntes Közfoglalkoztatott vagy önkéntes Közfoglalkoztatott vagy önkéntes, G. Szakály Az eseményért felelős kolléga Ügyeletes felelős irányításával a közfoglalkoztatottak, a programért felelős kolléga Közfoglalkoztatott vagy önkéntes, kollégák Közfoglalkoztatott vagy önkéntes, valamint a napi ügyeletes, G. Szakály 5

6 1.2. Ismeretterjesztés A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a közönség számára közérthetően, en, érdekesen, érdeklődést felkeltően teszi hozzáférhetővé. A felnőttek tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. Célja a tudományok népszerűsítése, sítése, a tudományosan megalapozott terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és ifjak iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli művelődésére. A képzés és az ismeretterjesztés közé nehezen húzható éles határ. A két tevékenység közötti különbség talán abban ragadható meg, hogy az ismeretterjesztési folyamat végére elsajátított tudás / ismeret / kompetencia nem kerül ellenőrzésre. rendezvény alkalom forrás felelős partner Filmvetítés /színházterem, rendezvénytér, kolostor kert, egészségház udvara, Szentkút/ Civil közösségek számára az infrastrukturális lehetőségeket biztosítjuk a saját kezdeményezésű vetítésekhez. Alkotók közönségtalálkozója. Filmkészítésre pályázat kiírás. Idősebb korosztály érdeklődését kielégítő ismeretterjesztési 4 lehetőségeket teremtünk. Nagy Gáspár Vándoregyetem. 3 Pályázat Rendkívüli irodalmi óra. Könyvtárral közösen. Könyvkóstoló (Petrás Mária, Döbrentei Kornél, Pék Tibor, Gábor Ferenc, Rostás- Farkas György, Jónás Tamás, Beck Zoltán, Forgács István, Czakó Gábor Igény szerint Jegybevétel, pályázatok 2 Szponzor 5 Támogatók, Térségi helyszínek kel is és támogatás sal Filmforgalmazó cégek, NKA Civil közösségek Vasvári Újság Máltai Szeretetszolgálat, Idősek Otthona, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Vasvár Örökség Népfőiskola Nagy Gáspár Alapítvány, Hitel Szerkesztőség Nagy Gáspár Alapítvány, Vasvári Játékszín, középiskolák Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Vas-vár Örökség Népfőiskola 6

7 1.3. Képzés Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. Felnőttképzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevői a tankötelezettségüket teljesítették. A képzési tevékenység a képzés szervezésén és lebonyolításán túl magában foglalhatja a képzési program kidolgozását, akkreditációját, és a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását. partnerek emagyarország Központ emagyarország Központ Színjátszók Nemzeti Művelődési Intézet Nemzeti Művelődési Intézet G&G tartalma költségek résztvevők köre Digitális Központi és egyéni Vasvári Járás Nyelvi Központi és egyéni Vasvári Járás Kommunikációs Egyéni Megyei csoportok Minőségügyi Központi Nyugat Dunántúl Kulturális közfoglalkoztatottak Központi Vasvári Járás képzése Honlap fejlesztő és filmes képzés Önköltséges Vasvári Járás 1.4. Kiállítási tevékenység A kiállítás élőlények, lények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott tematika szerinti bemutatása. A kiállítás lehetőségek között a táblázatban tervezetteken túl még az elmúlt évek munkaterveiből is meríthetünk. tartalom Pozsonyi János Bodorkós András Holló Piroska és társai Biczó Antal Komlós Otília Bősze János alkotásai Jelmezek- ruhák-fotók a színjátszófesztiválhoz kapcsolva (Marton Szilvia) Alkotótábor alkotásai 90 éve született Nagy László Kiállítás alkotásaiból (rajzok, tárgyak) Soós Nóra Sütő Angéla (Bérbaltavár) dátum , , , , , partnerek Nemzeti Színház (Szebeni Zsuzsa) Nagy András a költő fia, Nagy Gáspár Alapítvány Hegyháti Toborzón felelős 7

8 Kondor János Bencze Irén - Bedő Krisztina Sárvár Művelődési Központ További tervek Magyar emlékek a világban. A január- Különös tekintettel Szent Pápa látogatásának évében 1.5. Művelődő közösségek február Mártonra. A művelődő közösség érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő - jogi személyiség nélküli - lakossági csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik, és rendszeresen, állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen désen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt. A közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti bemutatását. A művelődő közösségek tevékenysége képzési tevékenységként is értelmezhető. Művelődő közösségek tevékenységéről beszélünk, amennyiben a tevékenység elsődleges célja a társas együttlét, a közösségi élet, a szórakozás. Közösség Verilun Zenekar Vasvári Játékszín Üss a hasadra! Színpad Napsugár Nyugdíjas Klub Kézimunka szakkör Őszirózsa Népdalkör Képzőművész Kör Hölgy Klub Kangoo kör Gitár Klub Vers Műhely Megjegyzés Akkor próbál, ha nem zavarja az intézmény működését.(rendkívüli hangerővel dolgoznak) Intézményi nyitva tartáson túl. Szerződés alapján önállóan dolgoznak. Szerződés alapján önállóan dolgoznak. Egész évben, heti rendszerességgel, esetenként programok függvényében. A Hegyháti Toborzón egymásra talált alkotók k számára közösségi találkozási lehetőséget teremtünk. Egész évben, heti rendszerességgel, esetenként programok, fellépések függvényében. A nyári alkotótábor résztvevői évközben is tartják a kapcsolatot. Szervezési előkészületek megkezdődtek. Sportoló hölgyek csoportja. Esetenként az intézmény egyéb tevékenységébe is bevonhatók. Az intézmény csoportja, heti rendszerességgel próbálnak. Fellépnek az intézményi és egyéb közösségi rendezvényeken A két színjátszó csoportból, tanulókból és egyéb felnőtt egyéni érdeklődő versmondókból válogatott csoport, amely egymást segítve, G Szakály irányításával készül a versmondó rendezvényekre. ( Költő Hazatér, Költészet Hete Zilahon, egyéb) A csoportok önállóan működnek saját normarendszerük alapján. Az intézménnyel való együttműködést évente megújuló szerződések szabályozzák. 8

9 1.6. Rendezvények A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, szervezett közösség, közönség részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési talapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységekre Rendezvény Időpont Partnerek Felelős Forrás Wass Albert Felolvasó Est. I. 08. Vas Megye és Város Bálja Vasvár Megemlékezés a Doni áldozatokról. I. 10. I. 12. Vasvári Játékszín, Civil csoportok, egyének. Vas Megye és Vasvár Város Önkormányzata, a programban G.Sz. közreműködőként, szolgáltatóként résztvevők. Vas-vár Örökség Népfőiskola, Vasvári Játékszín Magyar Kultúra Napja. Wass Albertről rendkívüli I. 22. Iskolák, óvodák, egyház. irodalomóra. Istenes versek. Iskolák, óvodák, Mesebolt Bábszínház I. 15. önkormányzatok, előadása. falugondnokok, Újévi koncert (szervező a zeneiskola). Zorkóczky Zenóbia előadóművész turnéja a I. I8-25. megyében és Ausztriában. Színház bérletes előadás. I. 17. Performance Dr. Fűzfa Balázzsal. I. 16. NGKK a partner Napi ügyeletes Művelődési intézmények, iskolák, óvodák. Graz-i Magyar Intézet, Plébániák. Lendvai Magyar Művelődési Intézet I. 17. Költségvetés, 9

10 Impro Fesztivál. II.14. Üss a hasadra Színpad, Vasvári Játékszín, Magyar Szín-játékos Szövetség Kultúrházak Országos Kultúrházak Éjjel- Nappal (bál, kiállítás, Impro Feszt) II Szövetsége, Népművelők Egyesülete. Gyermek Színházi bérlet II.17. Budapesti Térszínház. Felnőtt Színház Bérlet Dr. Fűzfa Balázzsal Páskándi Géza: A vigéc Torkos csütörtök a szép korúakkal. Nőnapi Gálaműsor. Mobil mozi egész nap Találkozó a film alkotóival. (Pozsgai Zsolt) Gyermekszínház előadások (Filmvetítés). II.21. II.19. III.7 Budapesti Térszínház, Térségi önkormányzatok Cégek, vendéglátó intézmények, Költségvetés, G. SZ. III.6. Forgalmazó, alkotók. III.12. Vasvári Járás iskolái és óvodái, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Költségvetés, Belépőjegy Belépőjegy Költségvetés, belépőjegy Nemzeti Ünnep. III.14. iskola Költségvetés Ismerős Arcok Zenekar III.15. Médiák, Kónya Kávéház Csillagösvény Zenekar. Szép Ernő: Lila ákác IV.8.? Színház, önkormányzatok, Beregszászi Színház. Költészet Napja. Vasvári Játékszín, civilek, IV.10. Felolvasó Est. színjátszók, dalosok Kárpátia koncert. Szervező a zenekar. Majális. A Költő Hazatér Nagy Gáspár 66 éve született. IV.11. V.01. V.2 Az intézmény helyet ad, de nem partner. A rendezvény nagysága viszont szükségszerűvé teszi, hogy megkülönböztetett figyelemmel legyünk iránta. (Rend garantált biztosítása tűzoltókkal.) Vállalkozók, szervezetek civil Nagy Gáspár Alapítvány, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Vasvár, Hitelszerkesztőség, Nagytilaj és Bérbaltavár önkormányzatai, Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ, Szakmai Tanácsadó testület tagjai, Belépőjegy Költségvetés, belépőjegy Terembért fizetnek. Költségvetés Költségvetés, pályázat, társrendezők 10

11 Weöres Sándor Regionális Gyermekszínjátszó Fesztivál. Zenét a templomokba Színjátszó Fesztivál Mákfai Kaláka vagy a Golghelóghi V.15. nyár VI VI.14. (a búcsú) Pápai Nemzetközi Ifj. Horváth István Színjátszó VII.2-5. Találkozóhoz csatlakozó helyszín Vasvár. Hegyháti Napok Vasvári Rétes Fesztivál Alkotó tábor. Szeptember végén Rock komoly koncert. Nagy Gáspár családtagjai, a találkozóra nevező előadók, versműhelyek VIII VIII. 15 Hegyháti Napokhoz kapcsolódóan VIII IX.19. Magyar Drámapedagógiai Társaság, nevezett csoportok, Vasvári. Játékszín, Hegyháti iskolák Plébániák, Önkormányzatok. Magyar Színjátékos Szövetség, Járás önkormányzatai és civil szervezetei, vasvári lakosok, vasvári civil csoportok, Vasvári Játékszín, megye települései (15) Szlovénia és Burgenland települései (3). Nagymákfai Hagyományőrzők, civilek, színjátszók, dalosok Magyar Színjátékos Szövetség egy előadást delegál Vasvárra. (Nagymákfai Verebélyi Birtok lehetséges helyszín) Külön tervezés és költségvetés G.Sz. Vasvár Vas megye Nádler Szentendréje László Kiss Balázs vers. Zenei csoportok. Pályázat, Pályázat, Pályázatok, nevezési díjak, belépők költségvetés Pályázat, Belépődíj Pályázat, Pályázat, szponzor, Belépődíj Idősek Napja. X.01. Karitász, Máltai Szeretetszolgálat, Családsegítő, Költségvetés Nemzeti Gyásznap. X.06. Költségvetés Forradalom Ünnepe. X.23 Költségvetés Hegyháti Toborzó (Márton nap, kézműves XI.07. foglalkozások, vallási előadások,) Külső Hegyháti és vasvári boros gazdák, libatenyésztők. A Hegyhát településein kívül vendégfalvakat hívni. Költségvetés 11

12 helyszínek népszerűsítése: Zarándok szálló, a kolostor udvar, a múzeum. Gyermekszínház A Magyar Nyelv Napja. Klebelsberg Kunó születésnapja. Felnőtt színházi előadás. Gyermekszínházi előadás Felnőtt Színház Találkozó a Nemzeti Színház színészeivel. Vasvári Ádventi rendezvényekhez kapcsolódás Borsos Norbi és Sömi koncert XI. XI.13. XI. Tatabánya, Ferrum,. XII. XII. Nemzeti Színház. XI.29- XII.28. Wass Albert Felolvasó Est. I.8. Doni áttörés évfordulója. I.12. Magyar Kultúra Napja. I Szlovénia. Ahol Béri B. Ádám harcolt.) Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái. Civil csoportok, KLIK Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Népszokások Aprószentek napjához kapcsolódóan. Költségvetés, G.Sz. Költségvetés,.. Költségvetés, Költségvetés, Költségvetés, A fenntartó önkormányzatot minden rendezvényünkben partnerként értelmezzük, ezért nem írtuk ki a rendezvényekhez. A terv nem tartalmaz évközben igényként jelentkező eseményt, amit nem lehet tervezni, de mindent mérlegelve gyorsan kell reagálni. (civil kezdeményezések, magán kezdeményezések, központi programok, események). Az idei évben előkészítjük a 2016.év Szent Mártonhoz (pápalátogatás) kapcsolódó lehetséges térségi rendezvényeket. (Csehimindszenten Versmondó Találkozó: Istenes versekből, a Költő Hazatér rendezvényhez kapcsolva. Nagytilaj szerepe a Szent Márton útvonalban.) 12

13 1.7. Szakmai kapcsolatok, tanácsadás és szolgáltatás A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás főbb elemei: közművelődési tanácsadás, szakmai elemzés, fejlesztés, térségi, regionális közművelődési rendezvények, szakmai kapcsolatok gondozása/ápolása, szakmai szervezetekkel együttműködés, szakmai műhelyek tevékenysége, közművelődési információs szolgáltatás, kulturális értékek bemutatása, szakmai képzés, továbbképzés, technikai szolgáltatások. Program Műsorcserék, forgalmazás, szakmai tanácsadás, módszertani munka. Szakmai értekezlet. Minőségbiztosítás területén szerzett tudásunkat tovább adjuk. Egyetemekről, képzőhelyekről gyakorlatosok fogadása. Közkincs Kerekasztal. (4 alkalom) Nagy Gáspár Emlékház, Mindszenty Emlékház rendszeres ajánlása iskolák, civilszervezetek, intézmények felé. e-magyarország Pontok szakmai találkozója. Kapcsolatok Amatőr csoportok a térségben, Szín- Játékos Szövetség, NMI. Szomszédos kistérségek. Regionális konferencia a NMI partnerségével. Nemzeti Művelődési Intézet Hegyháti Kistérség (Vasvári Járás), megyei jó példaként bemutató a Nyugat Dunántúlon A Csöngei Weöres Sándor Alapítvánnyal együttműködés kiépítése. Kölcsönös látogatások szervezése a két költő szellemisége jegyében. Forrás Megállapodások alapján Önköltséges Települések, civil csoportok Önköltséges 1.8. Nem programszerű ű tevékenységek /nyitott formák/ Nem programszerűen szervezett, az intézmény valamennyi látogatója által nyitvatartási időben, az erre a célra kijelölt terekben (jellemzően aulában, folyosón), belépőjegy vásárlás, illetve részvételi díj befizetési kötelezettség nélkül igénybe vehető szolgáltatások Az előtérben megvalósított eszközfejlesztésnek köszönhetően a különböző életkorú látogatói közönség számára többlet lehetőség nyílt a hasznos időtöltésre. 13

14 1.9. Tábor A tábor több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló, képzéssel összekötött vagy a nélkül szervezett szabadidős rendezvény-sorozat. Tartalma Partnerek, feladatok Megjegyzés Felelős Színjátszó táborok. Fafaragó tábor Képzőművész tábor. Képzőművész ifjúsági tábor. Nyelvi tábor, valamely egyéb tevékenységgel iskolák, színjátszó Infrastruktúráért csoportok, Ferrum Színházi Társulás cserébe előadást produkál Nagymákfa Nádler László, Országos Képzőművészeti ő Egyesület, Oszkói, Petőmihályfai önkormányzat Tóth Csaba Balti országokból Helyi emberek, egyetemisták, akik az illető ország táncát is tanítják a Hegyháti Napok alatt Nemzetközi együttműködések Különböző országokban működő szervezetek részvételével megvalósuló tevékenység, melynek sajátossága az interkulturális tanulás. A nemzetközi munka horizontálisan átfogja a közművelődési tevékenységeket; egy rendezvény, képzés vagy tábor is megvalósulhat projektként nemzetközi partnerek részvételével. Tartalom Művészeti csoportok, civil egyesületek. Népfőiskolák a városi rendezvényeinkhez kapcsolódóan jelennek meg. Szavalóink indulnak Erdélybe. Határon túlról jönnek hozzánk szavalók, táncosok. Partnerek Zilah, Kupuszina, (Bácskertes) Oroszország, Lendva, Szilágycsehi, Köröstárkány, Nagybánya, Beregszász, Balti államok, Lengyelország, Ausztria, Törökország, Észtország Források Pályázatok, szponzorok, egyéni támogatások, pályázatok 14

15 1.11. Kiegészítő jellegű ű szolgáltatások Kisebb jelentőségű, a közművelődési programhoz (alapszolgáltatáshoz) kapcsolódó szolgáltatáselemek, melyek a szolgáltatást /tevékenységet/ gazdagítják. A nyitott formákon belül nyújtott szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások nehezen választhatóak szét, ez nem is mindig lehetséges. A különbség az lehet, hogy míg a nyitott formákon on belül rendelkezésre álló szolgáltatások bárki számára hozzáférhetőek, ek, addig a kiegészítő szolgáltatások kimondottan egy-egy rendezvényhez kapcsolódnak, jellemzően en a jelenlevők veszik / vehetik igénybe. Képzőművészeti alkotókkal, művészekkel közönségtalálkozót szervezünk, amelyeken kötetlen formában vehetnek részt az érdeklődők. Az alkotói találkozásokat filmes alkotók bevonásával tervezzük bővíteni. Képzőművészeti tárlatvezetést tartunk felkészült önkéntesek bevonásával. A nálunk bejelentkezett csoportok számára kísérőt adunk a város és a Hegyhát megismeréséhez, a térségben található Kneipp objektumok népszerűsítésére. Gyermekrendezvények előtt és után szervezett formában a gyermekek kísérőinek lehetőséget kínálunk a várakozási idő ő hasznos eltöltéséhez.(kézműves foglalkozás, játék, filmnézés, biliárd, sport, egyéb). Kezdeményezzük a szülők, nagyszülők aktívabb bevonását e közművelődési formákhoz. Színházbuszok szervezését végezzük a latens színházlátogatási alkalmak kielégítéséhez, ehhez kapcsolódóan egyéb kulturális szolgáltatásokra jelentkező igények is megjelenhetnek. (pl. múzeumlátogatás. MÜPA megtekintése,) Színház és hangverseny eseményekre városokba buszokat szervezünk. ( Budapest, Kaposvár, Sopron, Győr, Veszprém) Származtatott atott alapszolgáltatások Olyan az intézmény által végzett szolgáltatások, melyek nem közművelődési alapfeladatok, azonban alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet /szolgáltatást/ igénybe nem vevők számára is. Termeink bérbeadását nagyon részletesen és precízen előkészített szerződéseink a törvényi előírásoknak megfelelve szigorúan szabályozzák. A bérlők egy részét a markering tevékenységünkbe is bevonjuk oly módón, hogy a mi szóróanyagainkat viszik az általuk bérelt más helyszínekre is. Céges eseményekhez, vállalkozások rendezvényeihez, lakossági rendezvényekhez infrastruktúrát kínálunk a nap bármely szakában, függetlenül a nyitva tartástól. Tovább szigorítjuk a termékbemutatóknak álcázott üzleti tevékenységek mozgásterét és kezdeményezzük, k, hogy városi szinten egységes legyen a viszony hozzájuk, elsősorban a fogyasztói jogok ás az adó törvények védelme érdekében. Az intézményben végezhető ő sportolási lehetőségek fejlesztésével szorgalmazzuk a szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmód népszerűsítését. (asztalitenisz, kondicionáló terem) 15

16 2. Források és fejlesztések 2.1. Infrastrukturális fejlesztési tervek Meg kell oldani a színpadi függönyök lángmentesítését. A Tretter Teremhez vezető lépcsőhöz kapaszkodó korlátot kell készítetni. Színpad technika fejlesztése (zsinórpadlás) a lehetőségek függvényében szükséges. A hangtechnika fejlesztését tovább kell folytatni. (mobil hangosítás) A padlás beépítésére továbbra is keressük a forrásokat. Olyan nagyságrendű termet lehet kialakítani (40-50 fő) amely a paramétereiben a legkisebb termeink és a nagyterem befogadóképessége között biztosítana fogadó teret. Az Európai Uniós források erre lehetőséget adhatnak. A fűtési rendszer modernizálása szükséges. 2.2.Pályázati tervek Kiíró Tartalom Határidő Felelős Vizuális Művészetek Kollégiuma Színházi Kollégium Építőművészet Kollégium Szépirodalmi és Ismeretterjesztő kollégium Zenei Kollégium Közművelődés és Népművészet Kollégiuma Nemzeti Kulturális Alap tavaszi pályázatai Alkotó Tábor Őszi programok Padlás Galéria Nagy Gáspár Vándor Egyetem Zenét a templomokba Őszre Hegyháti Toborzó Táborok Minisztérium Minősített Közművelődési Intézmény Címért folyamatos munkát végeznek a kollégák az adott szakterületre vonatkozóan. Befejezés augusztus 31. III.09. III.19. III.25. IV.08. IV.14. IV.21. Információ Ismeretterjesztés Kiállítás Közösségek Rendezvények Szakmai szolgáltatás Nyitott formák Tábor Nemzetközi kapcsolatok Kiegészítő szolgáltatások Származtatott szolgáltatások H. Tamás F. O. Ildikó 16

17 Vizuális Művészetek Kollégiuma Közművelődés és Népművészet Kollégiuma Színházi Kollégium Zenei Kollégium Szépirodalmi és Ismeretterjesztő kollégium Építőművészet és Örökségvédelem K. Nemzeti Kulturális Alap ősz pályázatai Katalógus az Alkotó Tábor alkotásaiból IX.03. XV. Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztivál IX.14. Hol vagy csillagom c. darab, vagy az Atlantisz lovagja c. darab, vagy IX.14. az Oljantaj c. darab színrevitele. Zenét a templomokba IX.21. A Költő Hazatér IX.21. Padlás Galéria XII.07. Egyéb pályázatok Helyi pályázat Csoportok Programok tavasz tavasz Minden kolléga Bethlen Gábor Alapítvány Hegyháti Toborzóra a kárpátmedencéből tavasz EMMI miniszterhez Színjátszó fesztivál Január Vidékfejlesztési minisztérium Magyar Művészeti Akadémia MMI Érdekeltségnövelő pályázat Vas Megyei Közgyűlés Színjátszó fesztivál Nagy Gáspár emlékkonferencia Színjátszó Fesztivál. Közkincs Kerekasztal. Nemzetközi Színjátszó Fesztivál Január kiírás szerint I.31. III.20. I.10. A pályázatok készítése intézményi csapatban történik. A pályázatok tervezett mennyisége és minősége nagyságrendekkel meghaladja a hasonló számú munkatárssal rendelkező szervezetekét. A felelősnek az összefogás és koordinálás a feladta. A munkába intézményen kívüli erők bevonása is szükségszerű. 17

18 2.3. Önkéntes erőforrások Együttműködések Rendezvényeken közreműködés.(szervezés, marketinganyag készítés, fotózás, riport, tudósítás, csoportkísérés, tolmácsolás, stb.) Ügyeleti munka. Információs tevékenység. Közönségszervezés, kiállítások őrzése. Szállásolás, étkeztetés, ételkészítés. Bevonható célcsoport Iskolai önkéntesek, állás keresők, civil csoportok tagjai, megváltozott munkaképességűek. Iskolai önkéntesek, álláskeresők, civil csoportok tagjai. Középiskolás korosztály önkéntesei. Közéleti aktivitással rendelkező nyugdíjasok, állást keresők, önkéntesek. Vállalkozók, pincetulajdonosok, szállásadók. 2.4.Egyéb forrásteremtő ő lehetőségek Támogató Magánszemélyek Lehetséges támogató partner Támogatandó tevékenység Gyermek rendezvények Színjátszó Fesztivál Felelős Vállalkozások, cégek, médiatámogatók Színházi előadások (Nemzeti Színház) Gyermekműsor Rétes Fesztivál Önkormányzatok Szállító járművel a logisztikában. Bérbaltavár, Nagytilaj, Csehi, Résztvevő települések Gyermek rendezvények Költő Hazatér Rétes Fesztivál Résztvevő települések Hegyháti Toborzó COOP. Üzletlánc Folklór Est, Alkotó tábor, Nemzetközi nyelvi tábor 18

19 Befejező rész A fenntartóval és az önkormányzati képviselőkkel, valamint a bizottsági tagokkal informális, kötetlen találkozókat szervezünk, a társintézmény dr. Bendefy László Városi Könyvtárral karöltve. Amikor a fenntartó önkormányzat a Nagy Gáspár Kulturális Központ munkatervét szakmai beszámolóját tárgyalja az intézmény dolgozói képviseltetik magukat a gyűlésen. Az elfogadást követően en a munkaterv azonnal felkerül az intézmény honlapjára, valamint a város intézményei részére papíralapon is eljuttatjuk. A munkaterv elkészítésében az intézmény vezetője, dolgozói vettek részt, valamint javaslataikkal és véleményeikkel formálták az intézményben működő csoportok képviselői, az intézmény használói és aktív segítői. Munkatervünk elkészítésének alapfilozófiáját jól összefoglalja és tükrözi Zig Ziglar mondása: Amit a cél elérésével kapunk közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük. ne a terv keresse az embereket, hanem az emberek hajlamai, mániái keressenek, találjanak helyet a tervben. (Írta Németh László író 1964-ben a vasvári művelődési házhoz küldött levelében.) Gergye Rezső igazgató Nagy Gáspár Kulturális Központ G. Szakály művelődés ű szervező, közösségfejlesztő Orbán Ildikó gazdasági ügyintéző Halmosi Tamás informatikus, technikus Vasvár,

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár. 2013. évi SZAKMAI MUNKATERV

Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár. 2013. évi SZAKMAI MUNKATERV Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi SZAKMAI MUNKATERV A Közösségi Ház munkaterve Csobánka község Önkormányzata Képviselő testületének 14/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011-2017 Tartalomjegyzék: Bevezetés SWOT elemzés Célok Érd városának és térségének hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011 2017-12 prioritás és összefüggéseik

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben