Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) Fax: (06/1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176"

Átírás

1 Használati utasítás Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) Fax: (06/1)

2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ennek a Candy háztartási készüléknek a megvásárlásával Ön megmutatta, hogy nem fogadja el a kompromisszumokat: csakis a legjobbat akarja. A Candy örömmel mutatja be Önnek új mosógépét, amely több éves kutatás és a vevõkkel fennálló közvetlen kapcsolat révén szerzett piaci tapasztalat eredménye. Ön a mosógép által nyújtott minõség, tartósság és kiváló teljesítmény mellett döntött. A Candy sokféle más háztartási gépet is kínál: mosógépeket, mosogatógépeket, mosó-szárítógépeket, tûzhelyeket, mikrohullámú sütõket. Hagyományos sütõket és tûzhelylapokat, valamint hûtõ- és fagyasztógépeket. A Candy termékek teljes katalógusát kérje helyi kiskereskedõjétõl. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ez a füzetet, mert fontos útmutatásokkal szolgál a készülék biztonságos telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban, továbbá hasznos tanácsokat ad a legkedvezõbb eredmények eléréséhez a mosógép használata során. Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet biztonságos helyen, hogy a késõbbiek során is bármikor belelapozhasson. A Candy vagy a Vevõszolgálat felkeresésekor mindig adja meg a típust, a típusszámot és a G-számot (ha alkalmazható, lásd a készülék adatlapját). 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ A készülék leszállításakor ellenõrizze az alábbiak meglétét: KEZELÉSI UTASÍTÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CÍMJEGYZÉK GARANCIAJEGY ELVEZETÕ KÖNYÖKCSÕ EZEKET A TARTOZÉKOKAT BIZTONSÁGOS HELYEN KELL TÁROLNI. Ellenõrizze, hogy a gép nem sérült-e meg szállítás közben. Ha igen, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Candy Központtal. 2. FEJEZET GARANCIA A készülékhez garanciajegyet mellékeltünk, amely a fix kiszállási díjon kívül a vásárlás napjától számított egy évig a Mûszaki Segélyszolgálat díjmentes igénybevételét teszi lehetõvé. 3. FEJEZET TARTALOMJEGYZÉK Általános szállítási tájékoztató 3 Garancia 3 Biztonsági intézkedések 3 Mûszaki adatok 4 A készülék elhelyezése és telepítése 4 Kezelôszervek 5 A kezelôszervek ismertetése 5 Mosószertároló fiók 6 Programválasztás 7 A termék 7 Programtáblázat 8 Mosás 9 Tisztítás és karbantartás 10 Hibakeresés 11 Hasznos tanácsok a felhasználók számára 13 BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK FONTOS! A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA Húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. A Candy készülékek földelve vannak. Gondoskodjon az elektromos fõhálózat földelésérõl. Szükség esetén forduljon szakképzett villanyszerelõhöz. A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK irányelveknek, illetve azok késõbbi módosításainak. Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal. Ne használja a készüléket ha Ön mezítláb van. Nagyon körültekintõen kell eljárni, ha a fürdõszobában vagy a zuhanyozóhelyiségben hosszabbító kábeleket használ. Hacsak lehet, kerülje a hosszabbító kábelek használatát. FIGYELMEZTETÉS: MOSÁS KÖZBEN A VÍZ HÕMÉRSÉKLETE A 90 C-OT IS ELÉRHETI. A mosógép ajtajának a kinyitása elõtt ellenõrizze, hogy nincs-e víz a dobban. Ne használjon adaptereket és elosztókat. Gyermekek és cselekvésükben korlátozottak felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket. csatlakozókábelt vagy magát a készüléket megrántva ne húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból. Ne tegye ki a készüléket az idõjárás hatásainak (esõ, nap stb.). 2 Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 3

3 Ha máshová szeretné helyezni a készüléket, soha ne emelje meg azt a gomboknál vagy a fióknál fogva. Szállítás közben ne döntse a készülék ajtaját a szállítókocsinak. FONTOS! Ha a készüléket szõnyegpadlóra helyezi, ügyeljen arra, hogy az alsó szellõzõnyílások ne duguljanak el. A készüléket az ábrán látható módon párban kell megemelni. Hiba és/vagy hibás mûködés esetén kapcsolja ki a mosógépet, zárja el a vízcsapot, és ne fogjon hozzá a készülék szakszerûtlen javításához. A készülék javíttatása céljából forduljon a Candy Mûszaki Segélyszolgálatához, és kérjen eredeti Candy pótalkatrészeket. A fentiek betartásának elmulasztása korlátozhatja a készülék biztonságos mûködését. A hálózati csatlakozókábel sérülése esetén az ügyfélszolgálati központtól beszerezhetõ speciális kábellel kell kicserélni azt. 4. FEJEZET MÛSZAKI ADATOK SZÁRAZ RUHANEMÛ MENNYISÉGE 3 kg VÍZSZINT 10 liter MOTOR MOSÁSI TELJESÍTMÉNYE 200 W MOTOR CENTRIFUGÁLÁSI TELJESÍTMÉNYE 320 W ELEKTROSZIVATTYÚ MOTORTELJESÍTMÉNY 30 W ELLENÁLLÁSI TELJESÍTMÉNY 1100 W FELHASZNÁLT MAX. TELJESÍTMÉNY 1300 W HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK 10 A CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA Aquamatic 6T: 600 ford./perc Aquamatic 8T: 800 ford./perc Aquamatic 10T: 1000 ford./perc VÍZNYOMÁS min. 0,05 MPa max. 0,8 MPa ZAJSZINT mosás: 60 dba centrifuga: 73 dba HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG 230 V 5. FEJEZET A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE ÉS TELEPÍTÉSE Vigye a gépet a csomagoláshoz használt alapzat nélkül a végleges felállítási helye mellé. Vágja el a csõtartó szalagokat. Csavarozza ki a két felsõ csavart (A), és vízszintesen húzva vegye le a fedelet. Távolítsa el a csomagolókartont. Csavarozza ki a 2 csavart (B) a kereszttartóból (egy H 19 kulcs segítségével), és távolítsa el a kereszttartó alatt található polisztirol bordát (C). FIGYELEM! NE VEGYE KI A KERESZTTARTÓ FÖLÖTT ELHELYEZETT PO- LISZTIROL BORDÁT! Szerelje vissza a fedelet a két darab (A) csavar visszacsavarozásával. Gyõzõdjön meg arról, a fedél oldalsó vezetõsínjei a rajzon feltüntetettnek megfelelõen helyezkednek el. FIGYELMEZTETÉS: GYERMEKEKET NE ENGEDJEN A CSOMAGOLÓANYAG KÖZELÉBE, MERT AZ POTENCIÁLIS VESZÉLYFORRÁSNAK MINÕSÜL. Az ábrán látható módon használja alul a kiegészítõ lapot. A vízcsövet csatlakoztassa a csaphoz. A gépet kizárólag a leszállított csövekkel szabad a vízcsaphoz csatlakoztatni! A régi csöveket ne használja fel újra! FIGYELEM! NE NYISSA KI A CSAPOT! Közelítse a gépet a falhoz, és közben ügyeljen arra, hogy a csõ ne törjön be és ne hajoljon meg; helyezze a vízelvezetõ csövet a kád peremére, vagy még jobb, ha azt egy kiépített rögzített elvezetõhöz csatlakoztatja, melynek minimális magassága 50 cm, és átmérõje nagyobb, mint a mosógép csövének átmérõje. Szükség esetén használja a géppel együtt leszállított könyökmerevítõt. Ellenõrizze, hogy a helyükre betett programfeliratok a kívánt nyelvûek legyenek; ellenkezõ esetben cserélje ki azokat a szállítmányban szereplõ programfeliratokra. A gép vízszintbe állításához használja az elülsõ lábakat. a) Fordítsa el az anyát az óramutató járásával megegyezõ irányba, hogy szabaddá váljon lábszabályozó csavar. b) A készülék megemeléséhez vagy leengedéséhez forgassa a lábat, amíg az tökéletesen illeszkedik a talajhoz. c) Rögzítse a lábat oly módon, hogy az anyát az óramutató járásával ellenkezõ irányba forgatja, amíg az neki nem feszül a gép aljának. A telepítés után a gépet úgy kell beállítani, hogy a csatlakozódugó hozzáférhetõ legyen. 6. FEJEZET KEZELÕSZERVEK A Mosószertároló fiók B Ajtónyitó gomb C Indítás/leállítás gomb D Centrifuga kiiktató gomb E leállítás vízzel teli dobbal gomb I Mosási hôfokszabályozó kar L A mosóprogramok gombja A KEZELÕSZERVEK ISMERTETÉSE AJTÓNYITÓ GOMB B FONTOS! A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS VÉGÉN EGY SPECIÁLIS BIZ- TONSÁGI BERENDEZÉS AKADÁLYOZZA MEG AZ AJTÓ KINYITÁSÁT. A CENTRIFUGÁLÁS BEFEJEZÉSEKOR VÁRJON 2 PERCET AZ AJTÓ KINYITÁSA ELÕTT. INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS GOMB C CENTRIFUGA KIIKTATÓ GOMB D A centrifuga kiiktatása különösen hasznos a 90 és 60 programoknál, olyan anyagok mosásánál, melyek különleges kezelést igényelnek (pamut jellegû vagy gyûrt anyagok), vagy a vegyes szálú kényes anyagok esetében. 4 Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 5

4 LEÁLLÍTÁS VÍZZEL TELE DOBBAL GOMB E Ha benyomjuk a nyomógombot, akkor a ciklus leáll a vegyes anyagok és a gyapjú fázisban az utolsó öblítéskor, vízzel tele dobbal. Az anyagok a vízben lebegve maradnak fenn, elkerülve ezzel azt, hogy összegabalyodjanak, vagy nehezen eltávolítható gyûrõdéseket szenvedjenek. Ha elengedi a nyomógombot, akkor a ciklus finom centrifugálással történõ vízkiürítéssel fejezõdik be. Ha Ön csak a vizet kívánja kiüríteni, akkor a Z programot kell választani (miután kialszik a O/I), és el kell engedni a nyomógombot. MOSÁSI HÕMÉRSÉKLETET SZABÁLYOZÓ KAR I MINDKÉT IRÁNYBAN FORGATHATÓ! Ezt a mosógépet annak érdekében látták el ezzel a szabályozó karral, hogy beállítható legyen a mosási hõmérséklet. A mosási programokat feltüntetõ táblázat jelzi az ehhez a típusú mosáshoz javasolt maximális hõmérsékletet. FIGYELEM! EZT SOHA NE LÉPJE TÚL! MOSÁSI PROGRAMOKAT SZABÁLYOZÓ KAR L FIGYELEM! SOHA NE FORDÍTSA EL A KART AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁ- SÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBA! A KART MINDIG AZ ÓRAMUTATÓ JÁ- RÁSÁVAL MEGEGYEZÕ IRÁNYBA FORDÍTSA EL, ÉS SOHA NE NYOM- JA MEG AZ INDÍTÓGOMBOT (C) A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ELÕTT! A táblázatok jelzik, hogy a kiválasztott számnak vagy szimbólumnak megfelelõen Ön melyik mosási programot választotta. 7. FEJEZET MOSÓSZERTÁROLÓ FIÓK A mosószertároló fiók 2 rekeszre oszlik: I mosás öblítõszer Fehérítõvel történõ mosási program esetén használja az öblítõszer rekeszét. Elõmosás esetén a mosóport helyezze közvetlenül a dobba. 8. FEJEZET PROGRAMVÁLASZTÁS Az anyagtípusoknak és a szennyezettségi szintnek megfelelõen a mosógép 2 különbözõ programsávval rendelkezik, melyek között a különbség a következõkben van: a mosás típusa, a hõmérséklet és az idõtartam (lásd a mosóprogramok táblázatát). Ezen kívül van egy elõmosási ciklus is leállással, mely rendkívül szennyezett ruhanemû esetében használható. 1. Nem érzékeny anyagok A programok úgy kerültek kifejlesztésre, hogy a legnagyobb hatásfokú mosást és öblítéseket tegyék lehetõvé; ezeket az öblítéseket centrifugálási ciklusok szakítják meg, melyek tökéletes öblítést garantálnak. A mosóvíz hõmérsékletének fokozatos csökkentését biztosító ciklus lehetõvé teszi az anyagok összegyûrõdésének elkerülését. Az utolsó centrifugálás hatékonyabb vasalást biztosít. 2. Kevert és különösen érzékeny anyagok Olyan mosási koncepcióról van szó, melyben forgatási és áztatási mozzanatok váltakoznak; ez a folyamat különösen az olyan rendkívül érzékeny anyagok esetében javallott, mint a Nyers Élõgyapjú. A mosás és az öblítés a legjobb eredmény elérése érdekében teljes vízmennyiségben történik. 9. FEJEZET A TERMÉK FONTOS! Plédek, ágytakarók vagy más nehéz anyagok mosásakor ne végezzen centrifugázást. Gyapjúból készült ruhadarabok vagy más gyapjútartalmú ruhák csak akkor moshatók gépben, ha megtalálható rajtuk a Géppel mosható címke. FONTOS! A ruhadarabok szétválogatásakor ügyeljen a következõkre: ne legyenek fémtárgyak a szennyes között (pl. brosstûk, biztosítótûk, gombostûk, pénzérmék stb.); a párnahuzatokat be kell gombolni, a cipzárakat fel kell húzni, a köntösök laza öveit és hosszú pántjait össze kell csomózni; a függönykarikákat le kell venni; figyelni kell a ruhákon lévõ címkékre; az elõkészítéskor a foltokat a címkén ajánlott folttisztítóval el kell távolítani a mosás elõtt. FIGYELEM! NE FELEDKEZZEN MEG ARRÓL, HOGY BIZONYOS MOSÓSZEREKET NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI. EBBEN AZ ESETBEN AZT JAVASOLJUK, HOGY EGY SPECIÁLIS TARTÁLYT HASZNÁLJON A DOB BELSEJÉBEN. FIGYELEM! A MÁSODIK REKESZBE CSAK FOLYÉKONY SZERT SZABAD ÖNTENI! 6 Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 7

5 10. FEJEZET PROGRAMTÁBLÁZAT ANYAG FAJTÁJA Nem érzékeny anyagok Pamut, vászon, kender Pamut, vegyes nem érzékeny CÍMKE SZIMBÓLUM Pamut, vegyes Fontos megjegyzések: PROGRAM Intenzív Nagyon szennyezett *1 Függönyök, színtartó és fehér terítõk, törülközõk, ágynemûk Eko - gazdaságos *1 Függönyök, színtartó és fehér terítõk, törülközõk, ágynemûk Kényes színek *1 Színes fehérnemû, ingkabátok, posztó pulóver Kevéssé szennyezett Színes fehérnemû, ingkabátok, posztó pulóver GYORS PROGRAM Pasztell színû fehérnemû, farmer MAX. TÖLTET kg Erõsen szennyezett fehérnemûk esetében csökkentse le a töltet mennyiségét 2 kg-ra. *1 Az IEC 456 -tal összhangban lévõ programok. *2 Elõmosás esetén a mosószert közvetlenül a dobba helyezze. PROGR. VÁLASZ- TÁS HÕM., C MOSÓSZERTÖLTÉS I / / Pamut Erõteljes öblítések, öblítõszer 3 4 Finom pamut Erõteljes centrifugálás 3 5 Kevert és szintetikus anyagok Vegyes, nem érzékeny anyagok Pamut, kevert textília, szintetikus Szintetikus (nejlon, vegyes pamut) Nagyon szennyezett *1 Ingek, ágynemû, törülközõk Univerzális Plüss, farmer GYORS PROGRAM Színtartó ingek, blúzok, szoknyák, függönyök 1,5 6 /60 1, /50 1,5 8 Gyapjú fehérnemû GÉPBEN MOSHATÓ GYAPJÚ 1 9 Vegyes, kényes szintetikus, gyapjú Nem centrifugálható fehérnemû Kímélõ centrifugálás 1,5 10 Elõmosás *2 3 A Folttisztító elõmosás 3 Csak vízürítés Z Hozza ki a legtöbbet új Candy mosógépébõl! Ahhoz, hogy a legjobb mosási eredményt hozza ki új Candy mosógépébõl, mindig a szokásos gépi mosáshoz legmegfelelõbb mosószert kell használnia. Manapság már annyiféle mosószer kapható az üzletekben, hogy idõnként nehéz a választás a sok termék közül. A Candy rendszeresen teszteli a különbözõ típusú mosószereket annak megállapítása érdekében, hogy melyek biztosítják a legjobb eredményeket mosógépeinkben. Csupán egyetlen olyan márkát találtunk, amely megfelel minden elvárásunknak. Ez a termék lehetõvé teszi a foltok többségének eltávolítását, és segít megõrizni a ruhák kinézetét. Ez az, amiért a Candy az Ariel termékeket ajánlja. 11. FEJEZET MOSÁS Tételezzük fel, hogy ERÕSEN SZENNYEZETT PAMUTOT kell kimosnunk (a maradandó foltokat speciális folttisztítóval kell eltávolítani). Azokból a ruhadarabokból, melyeken folyékony fehérítõszerrel kezelendõ foltok vannak, a foltokat a mosógépben is ki lehet venni. Öntse a folyékony fehérítõszert a tartóba, és állítsa a kart (L) a következõ speciális programra: FOLTELTÁVOLÍTÁS ELÕMOSÁS. Ezután a kezelés után töltse be a dobba a többi mosnivalót, és indítsa be a normál mosást a kiválasztott program szerint. Azt javasoljuk, hogy a mosandó adag ne álljon csak törülközõkbõl, mert azok sok vizet vesznek fel, és túlságosan nehézzé válnak. A nem érzékeny anyagok esetében elfogadott töltet-mennyiség 3 kg, míg a kényes anyagok esetében azt javasoljuk, hogy ne lépje túl a 2 kg-ot (1 kg mosógépben mosható nyers élõgyapjú -ból készült ruhadarabok esetében) annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki nehezen kivasalható gyûrõdések. A rendkívül kényes anyagok esetében hálós zsák használatát javasoljuk. PÉLDA: A Candy tanácsai a mosóprogram-táblázatban olvashatók: Ügyeljen arra, hogy a ruhadarabok címkéin rajta legyen a 60 C -os jelölés. A nyomógomb (B) lenyomásával nyissa ki az ajtót. Töltse meg a mosógép dobját (max. 3 kg száraz ruhával). Csukja be az ajtót. FIGYELEM! A PROGRAM KIVÁLASZTÁSAKOR ELLENÕRIZZE, HOGY AZ INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS NYOMÓGOMB NE LEGYEN BENYOMVA! Válassza az 1. programot: a program kiválasztásához fordítsa el a kart (L) az ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZÕ IRÁNYBA oly módon, hogy a program száma egybeessen a mutatóval. Állítsa a hõmérsékletet beállító kart (I) a 60 C -ra. Nyissa ki a mosószertartó fiókot (A). Töltsön az elsõ mosórekeszbe körülbelül 60 g mosószert (3 kg ruhához): körülbelül egy mérõpohár. Szükség esetén töltsön a második rekeszbe kb. 50 g terméket (3 kg ruhához). Csukja be a fiókot (A). 8 Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 9

6 Ellenõrizze, hogy a vízcsap nyitva legyen. Ellenõrizze, hogy a vízleürítõ csõ megfelelõ helyzetben legyen. Nyomja meg az indító gombot (C). A gép ekkor végrehajtja a kívánt programot. A program lejártával nyomja meg az indítás/leállítás nyomógombot (C). Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhát. MINDEN FAJTA MOSÁSNÁL VEGYE FIGYELEMBE A PROGRAMTÁB- LÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ OTT MEGADOTT MÛVELETI SORRENDET. 13. FEJEZET HIBA OK A HIBA MEGSZÜNTETÉSE HIBA OK A HIBA MEGSZÜNTETÉSE A hálózati csatlakozó nincs bedugva Dugja be a csatlakozódugót A fõkapcsoló nincs bekapcsolva Kapcsolja be a fõkapcsolót 12. FEJEZET 1. Egyik program sem mûködik Nincs áramellátás Ellenõrizze TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS Hibás a biztosíték Ellenõrizze CALGON Nyitva maradt az ajtó Csukja be az ajtót A készülék külsõ részének lemosásához soha ne használjon dörzsölõ hatású szereket, alkoholt és/vagy hígítószereket; elegendõ azt egy nedves ruhával áttörölni. A mosógép nagyon kevés karbantartást igényel. - A fiókos tárolórekeszek tisztítása. - Költözések vagy hosszú ideig tartó üzemszünetek. A FIÓKOS TÁROLÓREKESZEK TISZTÍTÁSA 2. A készülék nem szívja be a vizet 3. A készülék nem üríti le a vizet Lásd az 1. okot A vízcsap el van zárva A kapcsolóóra nincs megfelelõen beállítva Az ürítõcsõ megcsavarodott Idegen anyag zárja el a szûrõt Ellenõrizze Nyissa ki a vízcsapot Állítsa be megfelelõen a kapcsolóórát Egyenesítse ki az ürítõcsövet Ellenõrizze a szûrõt Bár nem feltétlenül szükséges, de alkalmanként célszerû kitisztítani a mosószert, a fehérítõszert és az adalékanyagokat tartalmazó rekeszeket. Óvatosan meghúzva vegye ki a rekeszeket. A rekeszeket vízsugár alatt tisztítsa le. Tegye vissza a rekeszeket a helyükre. KÖLTÖZÉS VAGY HOSSZÚ IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET 4. Víz van a padlón a mosógép körül 5. A gép nem centrifugál Szivárog a víz a csap és a bevezetõcsõ között A mosógép nem ürítette le a vizet Nincs centrifugálás beállítás (csak néhány típusnál) Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a csövet a csapra Várjon néhány percig, amíg a gép leüríti a vizet Fordítsa el a programkapcsolót a centrifugálás-beállításra Költözéskor, vagy ha a gépet hosszabb idõre fûtetlen helyiségben üzemen kívül tárolja, minden csõbõl gondosan ki kell folyatni a benne maradt vizet. Áramtalanítsa a készüléket. Készítsen elõ egy vödröt. Távolítsa el a csövön található gyûrût, és hajlítsa az ürítõcsövet lefelé, a vödör fölé, amíg a víz teljesen ki ne folyik belõle. Végezze el ugyanezt a mûveletet ellenkezõ sorrendben. 6. Erõteljes rezgés centrifugálás közben A mosógép nincs megfelelõen vízszintbe állítva A szállítókeret nincs eltávolítva A ruhaadag nincs egyenletesen elosztva Állítsa be a lábakat Távolítsa el a szállítókeretet Ossza el egyenletesen a szennyest 10 Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 11

7 Ha a hibás mûködés továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Candy Mûszaki Segélyközpontjával: adja meg a mosógép típusát, amely a dob belsejében elhelyezett adattáblán, vagy a garanciajegyen található. Ezek az információk lehetõvé teszik a gyorsabb és hatékonyabb javítást. 1. A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát mosószerek használata az alábbi hatásokkal járhat: A távozó öblítõvíz zavaros lehet a szuszpenzióban jelenlévõ zeolitok miatt. Ez egyáltalán nem befolyásolja az öblítés hatásfokát. A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg az anyag színét. Hab marad az utolsó öblítõvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelõ az öblítés. A gépi mosószerekben jelenlévõ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott ruhából, és akár egészen kis mennyiség esetén is a habképzõdés szemmel látható jeleit mutatják. Ilyen esetben egy újabb öblítési ciklus sem jár eredménnyel. 2. Ha a mosógép nem mûködik, akkor a Candy Mûszaki Segélyszolgálat kihívása elõtt végezze el a fent említett ellenõrzéseket. A gyártó minden felelõsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elõforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó a lényeges jellemzõk megváltoztatása nélkül fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát. 14. FEJEZET HASZNOS TANÁCSOK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA TANÁCSOK A MOSÓGÉP HASZNÁLATÁHOZ A környezetvédelmi szempontok betartása és a maximális energia-megtakarítás érdekében töltse tele a mosógépet annak érdekében, hogy elkerülje az esetleges energia- és vízpazarlást. Javasoljuk, hogy használja ki a mosógép maximális töltési kapacitását. Ily módon a maximális töltettel Ön akár 50%-os energia-megtakarítást is elérhet. Fél töltettel történõ készeri mosás helyett mosson egyetlen alkalommal! MIKOR SZÜKSÉGES VALÓBAN A MOSÁS? Csakis nagyon szennyezett ruhanemû esetében. Normál szinten szennyezett ruhanemû esetében ne használjon elõmosást, ez 5 15%-os energiamegtakarítást tesz lehetõvé. MILYEN MOSÁSI HÕMÉRSÉKLETET VÁLASSZON? A folttisztítók használata a gépben történõ mosás elõtt szükségtelenné teszi a 60 C -ot meghaladó hõmérsékleten történõ mosást. A 60 C hõmérséklet alkalmazása lehetõvé teszi az energiafogyasztás 50%-kal történõ csökkentését. Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatban a GELKA Thököly úti Kft.-vel tel./fax: Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 13

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS CBE 1025 T Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a GELKA Thököly úti Kft.-vel. Telefon/telefax: 06-1 322-8975 Importôr: Candy Hoover Hungary

Részletesebben

Holiday 1003 TL mosógép

Holiday 1003 TL mosógép HASZNÁLATI UTASÍTÁS Holiday 1003 TL mosógép Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a GELKA Thököly úti Kft.-vel. Telefon/telefax: 06-1 322-8975 Importôr: Candy

Részletesebben

Activa Smart 80 Activa Smart 100 Activa Smart 130 (130.6) és Activa Smart 1040 mosógépekhez

Activa Smart 80 Activa Smart 100 Activa Smart 130 (130.6) és Activa Smart 1040 mosógépekhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS Activa Smart 80 Activa Smart 100 Activa Smart 130 (130.6) és Activa Smart 1040 mosógépekhez Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a GELKA Thököly

Részletesebben

CNE 88T, CNE 108T, CNE 109T és CNE 128T mosógépek

CNE 88T, CNE 108T, CNE 109T és CNE 128T mosógépek Ne lépje túl a 150 o C hõmérsékletet. Használhat gõzt vagy nedves ruhát. Ez a szimbólum a gyapjúból vagy poliészterbõl készült szöveteken szerepel. Alacsony hõmérsékleten vasalható. Kb. 150 o C. Ez olyan

Részletesebben

Alisé CB 103 TRSY. Használati utasítás

Alisé CB 103 TRSY. Használati utasítás Használati utasítás Alisé CB 103 TRSY Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a GELKA Thököly úti Kft.-vel. Telefon/telefax: 06-1 322-8975 Importôr: Candy Hoover

Részletesebben

CS1 105 CS2 085 CS2 105 CS2 125

CS1 105 CS2 085 CS2 105 CS2 125 FIGYELEM! HU Használati utasítás A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CANDY CLD 135 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1223639

Az Ön kézikönyve CANDY CLD 135 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1223639 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

CTE 101. felültöltôs mosógép HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

CTE 101. felültöltôs mosógép HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CTE 101 felültöltôs mosógép Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176 HASZNÁLATI

Részletesebben

CTD 105. felültöltôs mosógép HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

CTD 105. felültöltôs mosógép HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CTD 105 felültöltôs mosógép Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176 A gyártó minden felelõsséget

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

CLD 135. Használati utasítás FIGYELEM!

CLD 135. Használati utasítás FIGYELEM! FIGYELEM! HU Használati utasítás A MOSÓ/SZÁRÍTÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!

Részletesebben

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat.

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Mosógép Beszerelés és használat Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Tartalomjegyzék Üzembehelyezés...5 A készülék leírása...7 Indítás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Tartalom 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a használati utasítást, amely minden, a mosogatógép megfelelő

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA. Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register A készülék

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSD 51251 Összefoglalás Üzembe helyezés, 50-51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok A mosógép leírása

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás

Automata mosógép Használati utasítás Automata mosógép Használati utasítás 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült! - Ha a kábel sérült,

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 Kedves vásárlónk, ma kitűnően választott. Az ön porszívója az ECO-TRON tapasztalatai alapján készült. Az ECO-TRON- nak vezető szerepe

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 HU CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő használat

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com FONTOS TUDNIVALÓK A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük,

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, VALAMINT

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HOTPOINT FMD 823MB EU.C. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB H ÜZEMBE HELYEZÉS - SZERELÉSI UTASÍTÁSOK Üzembe helyezési figyelmeztetés: A konyhai elszívó legalacsonyabb része és a főzőberendezésen kialakított edényfelület közötti távolságnak elektromos tűzhely esetén

Részletesebben

Használati utasítás E CM 702

Használati utasítás E CM 702 HU Használati utasítás E CM 702 TARTALOMJEGYZÉK Termékleírás...3 Előszó...4 Alepvető biztonsági utasítások...4 Kicsomagolás...4 Az elhelyezésre vonatkozó feltételek...5 Az első használat előtt...5 A darálás

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-212

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-212 Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám: VC-212 1 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos termékek használatakor, az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani, beleértve az alábbiakat:

Részletesebben

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet.

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet. 10010781 10010782 10011460 10010783 10010784 10011461 Omnichef minisütő A berendezés részei: 1. Fűtőelem 2. Üveg ajtó 3. Belső tér 4. Toldások 5. Fogantyú 6. Burkolat 7. Hőmérséklet szabályozó 8. Üzemjelző

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP A gyártó nem vállal felelősséget a füzetben található nyomtatási vagy másolási hibákért. A gyártó fenntartja a jogot a termékek érdekében szükséges és hasznos változtatásokra, annak veszélye nélkül, hogy

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP Méretek magasság 850 mm mélység 600 mm szélesség 397 mm Névleges feszültség, frekvencia 230 V / 50 Hz Maximális teljesítmény-felvétel 2300

Részletesebben

Q40P ventilátor használati útmutató

Q40P ventilátor használati útmutató Q40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR HU A B C D E F G H 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt, kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő

Részletesebben

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 1 KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 2 AZ Ön N1 és 1P KÁVÉDARÁLÓJA - AZ Ni és 1P kávédaráló különösképpen megfelelő berendezés kávézók, szállodák, éttermek, étkezdék és kávékereskedések

Részletesebben

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: SJM-1501 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

C. A készülék működése

C. A készülék működése TARTALOMJEGYZÉK A. SOTO B. Termékjellemzők C. A készülék működése D. Hibaelhárítás E. Figyelmeztetés Gratulálunk,hogy a SOTO Madebyzen aromadiffúzort választotta. Kérjük őrizze mega ezt a használati útmutatót

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVTXF 149 Összefoglalás Üzembehelyezés, 38-39 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 38 Víz és elektromos csatlakozás, 38-39 Elsõ mosási ciklus, 39 Mûszaki adatok, 39 Mosógép

Részletesebben

Vertikális gőzölős vasaló

Vertikális gőzölős vasaló Vertikális gőzölős vasaló Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használatba vétel előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. A vasaló

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWS900S http://hu.yourpdfguides.com/dref/634513

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWS900S http://hu.yourpdfguides.com/dref/634513 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWS900S. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv Fontos biztonsági tanácsok, óvintézkedések Az edzőkerékpárt a maximális biztonság jegyében terveztük és készítettük el. Ettől függetlenül bizonyos biztonsági óvintézkedéseket

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

F40PT ventilátor használati útmutató

F40PT ventilátor használati útmutató F40PT ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

Nutribullet turmixgép 600W

Nutribullet turmixgép 600W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsága érdekében a készülék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Használati útmutatót, és tartsa meg későbbi használat céljából is. A készülék tulajdonságai Teljesítmény

Részletesebben

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Használati útmutató 1.0 Bevezetés Köszönjük hogy megvásárolta termékünket a STRONG SRT ANT 15 DVB-T Antennát. Ez az antenna kifejezetten a földi digitalis jel vételére

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

Biztonsági utasítások A mosógép igen nehéz - óvatosan emelje fel. Figyelem: a megfagyott csövek elszakadhatnak/elrepedhetnek. Ne helyezze üzembe a mosógépet kültéren vagy olyan helyen, ahol fagyveszély

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

LAVAMAT L1045E AUS ERFAHRUNG GUT. A környezetbarát mosógép Ekologická pracka. Használati Úmutató Návod k pouzití

LAVAMAT L1045E AUS ERFAHRUNG GUT. A környezetbarát mosógép Ekologická pracka. Használati Úmutató Návod k pouzití 132996660-L1045E H 10-10-2001 13:10 Pagina 1 LAVAMAT L1045E A környezetbarát mosógép Ekologická pracka Használati Úmutató Návod k pouzití AUS ERFAHRUNG GUT 132996660-L1045E H 10-10-2001 13:10 Pagina 2

Részletesebben

Porzsákos porszívó HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: VC-222. A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Porzsákos porszívó HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: VC-222. A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Porzsákos porszívó HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: VC-222 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

Kávédaráló ML-150-es típus

Kávédaráló ML-150-es típus tordelt.qxd 10/30/2001 10:04 AM Page 1 Használati útmutató Kávédaráló ML-150-es típus FAGOR Fagor Hungária Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. tordelt.qxd 10/30/2001 10:04 AM Page 2 Fagor 2 tordelt.qxd

Részletesebben

FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Kedves Vásárló, Gratulálunk az új szaunájához. Biztosak vagyunk abban, hogy évekig élvezni fogja a szauna összes előnyét. Kérjük, hogy mindenek előtt gondosan olvassa át

Részletesebben

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER HU Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 3 Az első használat előtt... 5 Kicsomagolás... 5 A készülék elhelyezése... 5 Kenyérpirítás... 5 Kenyéremelő... 5 Kenyérszelet

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek FIGYELEM! HU Használati utasítás A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS AWZ 7141 TARTALOMJEGYZÉK 1. HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA... 2 2. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK... 2 3. A MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT... 4 4. AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT... 7

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA TARTALOMJEGYZÉK Általános leírás... 4 A vezérlőgombok használata... 5 Beszerelés... 6 Az edények használata... 7 Tisztítás... 8 FIGYELMEZTETÉS! Az adatlapon

Részletesebben

BEKO WMB 81242LMB BEKO WMB 81242LM

BEKO WMB 81242LMB BEKO WMB 81242LM BEKO WMB 81242LMB BEKO WMB 81242LM Használati útmutató 1. Fontos útmutatók a biztonsághoz és környezethez Ez a rész biztonsági útmutatókat tartalmaz, amelyek segítenek a személyi sérülés és az anyagi kár

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

...... EWT 1262 TDW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

...... EWT 1262 TDW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 1262 TDW...... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók.

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A készülék működése További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók. A ruhaneműt válogassa szét a kezelési útmutató szerint Ne szárítsa

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CANDY CS 105 TXT http://hu.yourpdfguides.com/dref/1223636

Az Ön kézikönyve CANDY CS 105 TXT http://hu.yourpdfguides.com/dref/1223636 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási célokra alkalmazható.

Részletesebben

...... EWP 1062 TEW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

...... EWP 1062 TEW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWP 1062 TEW...... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben