Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) Fax: (06/1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176"

Átírás

1 Használati utasítás Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) Fax: (06/1)

2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ennek a Candy háztartási készüléknek a megvásárlásával Ön megmutatta, hogy nem fogadja el a kompromisszumokat: csakis a legjobbat akarja. A Candy örömmel mutatja be Önnek új mosógépét, amely több éves kutatás és a vevõkkel fennálló közvetlen kapcsolat révén szerzett piaci tapasztalat eredménye. Ön a mosógép által nyújtott minõség, tartósság és kiváló teljesítmény mellett döntött. A Candy sokféle más háztartási gépet is kínál: mosógépeket, mosogatógépeket, mosó-szárítógépeket, tûzhelyeket, mikrohullámú sütõket. Hagyományos sütõket és tûzhelylapokat, valamint hûtõ- és fagyasztógépeket. A Candy termékek teljes katalógusát kérje helyi kiskereskedõjétõl. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ez a füzetet, mert fontos útmutatásokkal szolgál a készülék biztonságos telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban, továbbá hasznos tanácsokat ad a legkedvezõbb eredmények eléréséhez a mosógép használata során. Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet biztonságos helyen, hogy a késõbbiek során is bármikor belelapozhasson. A Candy vagy a Vevõszolgálat felkeresésekor mindig adja meg a típust, a típusszámot és a G-számot (ha alkalmazható, lásd a készülék adatlapját). 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ A készülék leszállításakor ellenõrizze az alábbiak meglétét: KEZELÉSI UTASÍTÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CÍMJEGYZÉK GARANCIAJEGY ELVEZETÕ KÖNYÖKCSÕ EZEKET A TARTOZÉKOKAT BIZTONSÁGOS HELYEN KELL TÁROLNI. Ellenõrizze, hogy a gép nem sérült-e meg szállítás közben. Ha igen, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Candy Központtal. 2. FEJEZET GARANCIA A készülékhez garanciajegyet mellékeltünk, amely a fix kiszállási díjon kívül a vásárlás napjától számított egy évig a Mûszaki Segélyszolgálat díjmentes igénybevételét teszi lehetõvé. 3. FEJEZET TARTALOMJEGYZÉK Általános szállítási tájékoztató 3 Garancia 3 Biztonsági intézkedések 3 Mûszaki adatok 4 A készülék elhelyezése és telepítése 4 Kezelôszervek 5 A kezelôszervek ismertetése 5 Mosószertároló fiók 6 Programválasztás 7 A termék 7 Programtáblázat 8 Mosás 9 Tisztítás és karbantartás 10 Hibakeresés 11 Hasznos tanácsok a felhasználók számára 13 BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK FONTOS! A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA Húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. A Candy készülékek földelve vannak. Gondoskodjon az elektromos fõhálózat földelésérõl. Szükség esetén forduljon szakképzett villanyszerelõhöz. A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK irányelveknek, illetve azok késõbbi módosításainak. Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal. Ne használja a készüléket ha Ön mezítláb van. Nagyon körültekintõen kell eljárni, ha a fürdõszobában vagy a zuhanyozóhelyiségben hosszabbító kábeleket használ. Hacsak lehet, kerülje a hosszabbító kábelek használatát. FIGYELMEZTETÉS: MOSÁS KÖZBEN A VÍZ HÕMÉRSÉKLETE A 90 C-OT IS ELÉRHETI. A mosógép ajtajának a kinyitása elõtt ellenõrizze, hogy nincs-e víz a dobban. Ne használjon adaptereket és elosztókat. Gyermekek és cselekvésükben korlátozottak felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket. csatlakozókábelt vagy magát a készüléket megrántva ne húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból. Ne tegye ki a készüléket az idõjárás hatásainak (esõ, nap stb.). 2 Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 3

3 Ha máshová szeretné helyezni a készüléket, soha ne emelje meg azt a gomboknál vagy a fióknál fogva. Szállítás közben ne döntse a készülék ajtaját a szállítókocsinak. FONTOS! Ha a készüléket szõnyegpadlóra helyezi, ügyeljen arra, hogy az alsó szellõzõnyílások ne duguljanak el. A készüléket az ábrán látható módon párban kell megemelni. Hiba és/vagy hibás mûködés esetén kapcsolja ki a mosógépet, zárja el a vízcsapot, és ne fogjon hozzá a készülék szakszerûtlen javításához. A készülék javíttatása céljából forduljon a Candy Mûszaki Segélyszolgálatához, és kérjen eredeti Candy pótalkatrészeket. A fentiek betartásának elmulasztása korlátozhatja a készülék biztonságos mûködését. A hálózati csatlakozókábel sérülése esetén az ügyfélszolgálati központtól beszerezhetõ speciális kábellel kell kicserélni azt. 4. FEJEZET MÛSZAKI ADATOK SZÁRAZ RUHANEMÛ MENNYISÉGE 3 kg VÍZSZINT 10 liter MOTOR MOSÁSI TELJESÍTMÉNYE 200 W MOTOR CENTRIFUGÁLÁSI TELJESÍTMÉNYE 320 W ELEKTROSZIVATTYÚ MOTORTELJESÍTMÉNY 30 W ELLENÁLLÁSI TELJESÍTMÉNY 1100 W FELHASZNÁLT MAX. TELJESÍTMÉNY 1300 W HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK 10 A CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA Aquamatic 6T: 600 ford./perc Aquamatic 8T: 800 ford./perc Aquamatic 10T: 1000 ford./perc VÍZNYOMÁS min. 0,05 MPa max. 0,8 MPa ZAJSZINT mosás: 60 dba centrifuga: 73 dba HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG 230 V 5. FEJEZET A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE ÉS TELEPÍTÉSE Vigye a gépet a csomagoláshoz használt alapzat nélkül a végleges felállítási helye mellé. Vágja el a csõtartó szalagokat. Csavarozza ki a két felsõ csavart (A), és vízszintesen húzva vegye le a fedelet. Távolítsa el a csomagolókartont. Csavarozza ki a 2 csavart (B) a kereszttartóból (egy H 19 kulcs segítségével), és távolítsa el a kereszttartó alatt található polisztirol bordát (C). FIGYELEM! NE VEGYE KI A KERESZTTARTÓ FÖLÖTT ELHELYEZETT PO- LISZTIROL BORDÁT! Szerelje vissza a fedelet a két darab (A) csavar visszacsavarozásával. Gyõzõdjön meg arról, a fedél oldalsó vezetõsínjei a rajzon feltüntetettnek megfelelõen helyezkednek el. FIGYELMEZTETÉS: GYERMEKEKET NE ENGEDJEN A CSOMAGOLÓANYAG KÖZELÉBE, MERT AZ POTENCIÁLIS VESZÉLYFORRÁSNAK MINÕSÜL. Az ábrán látható módon használja alul a kiegészítõ lapot. A vízcsövet csatlakoztassa a csaphoz. A gépet kizárólag a leszállított csövekkel szabad a vízcsaphoz csatlakoztatni! A régi csöveket ne használja fel újra! FIGYELEM! NE NYISSA KI A CSAPOT! Közelítse a gépet a falhoz, és közben ügyeljen arra, hogy a csõ ne törjön be és ne hajoljon meg; helyezze a vízelvezetõ csövet a kád peremére, vagy még jobb, ha azt egy kiépített rögzített elvezetõhöz csatlakoztatja, melynek minimális magassága 50 cm, és átmérõje nagyobb, mint a mosógép csövének átmérõje. Szükség esetén használja a géppel együtt leszállított könyökmerevítõt. Ellenõrizze, hogy a helyükre betett programfeliratok a kívánt nyelvûek legyenek; ellenkezõ esetben cserélje ki azokat a szállítmányban szereplõ programfeliratokra. A gép vízszintbe állításához használja az elülsõ lábakat. a) Fordítsa el az anyát az óramutató járásával megegyezõ irányba, hogy szabaddá váljon lábszabályozó csavar. b) A készülék megemeléséhez vagy leengedéséhez forgassa a lábat, amíg az tökéletesen illeszkedik a talajhoz. c) Rögzítse a lábat oly módon, hogy az anyát az óramutató járásával ellenkezõ irányba forgatja, amíg az neki nem feszül a gép aljának. A telepítés után a gépet úgy kell beállítani, hogy a csatlakozódugó hozzáférhetõ legyen. 6. FEJEZET KEZELÕSZERVEK A Mosószertároló fiók B Ajtónyitó gomb C Indítás/leállítás gomb D Centrifuga kiiktató gomb E leállítás vízzel teli dobbal gomb I Mosási hôfokszabályozó kar L A mosóprogramok gombja A KEZELÕSZERVEK ISMERTETÉSE AJTÓNYITÓ GOMB B FONTOS! A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS VÉGÉN EGY SPECIÁLIS BIZ- TONSÁGI BERENDEZÉS AKADÁLYOZZA MEG AZ AJTÓ KINYITÁSÁT. A CENTRIFUGÁLÁS BEFEJEZÉSEKOR VÁRJON 2 PERCET AZ AJTÓ KINYITÁSA ELÕTT. INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS GOMB C CENTRIFUGA KIIKTATÓ GOMB D A centrifuga kiiktatása különösen hasznos a 90 és 60 programoknál, olyan anyagok mosásánál, melyek különleges kezelést igényelnek (pamut jellegû vagy gyûrt anyagok), vagy a vegyes szálú kényes anyagok esetében. 4 Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 5

4 LEÁLLÍTÁS VÍZZEL TELE DOBBAL GOMB E Ha benyomjuk a nyomógombot, akkor a ciklus leáll a vegyes anyagok és a gyapjú fázisban az utolsó öblítéskor, vízzel tele dobbal. Az anyagok a vízben lebegve maradnak fenn, elkerülve ezzel azt, hogy összegabalyodjanak, vagy nehezen eltávolítható gyûrõdéseket szenvedjenek. Ha elengedi a nyomógombot, akkor a ciklus finom centrifugálással történõ vízkiürítéssel fejezõdik be. Ha Ön csak a vizet kívánja kiüríteni, akkor a Z programot kell választani (miután kialszik a O/I), és el kell engedni a nyomógombot. MOSÁSI HÕMÉRSÉKLETET SZABÁLYOZÓ KAR I MINDKÉT IRÁNYBAN FORGATHATÓ! Ezt a mosógépet annak érdekében látták el ezzel a szabályozó karral, hogy beállítható legyen a mosási hõmérséklet. A mosási programokat feltüntetõ táblázat jelzi az ehhez a típusú mosáshoz javasolt maximális hõmérsékletet. FIGYELEM! EZT SOHA NE LÉPJE TÚL! MOSÁSI PROGRAMOKAT SZABÁLYOZÓ KAR L FIGYELEM! SOHA NE FORDÍTSA EL A KART AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁ- SÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBA! A KART MINDIG AZ ÓRAMUTATÓ JÁ- RÁSÁVAL MEGEGYEZÕ IRÁNYBA FORDÍTSA EL, ÉS SOHA NE NYOM- JA MEG AZ INDÍTÓGOMBOT (C) A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ELÕTT! A táblázatok jelzik, hogy a kiválasztott számnak vagy szimbólumnak megfelelõen Ön melyik mosási programot választotta. 7. FEJEZET MOSÓSZERTÁROLÓ FIÓK A mosószertároló fiók 2 rekeszre oszlik: I mosás öblítõszer Fehérítõvel történõ mosási program esetén használja az öblítõszer rekeszét. Elõmosás esetén a mosóport helyezze közvetlenül a dobba. 8. FEJEZET PROGRAMVÁLASZTÁS Az anyagtípusoknak és a szennyezettségi szintnek megfelelõen a mosógép 2 különbözõ programsávval rendelkezik, melyek között a különbség a következõkben van: a mosás típusa, a hõmérséklet és az idõtartam (lásd a mosóprogramok táblázatát). Ezen kívül van egy elõmosási ciklus is leállással, mely rendkívül szennyezett ruhanemû esetében használható. 1. Nem érzékeny anyagok A programok úgy kerültek kifejlesztésre, hogy a legnagyobb hatásfokú mosást és öblítéseket tegyék lehetõvé; ezeket az öblítéseket centrifugálási ciklusok szakítják meg, melyek tökéletes öblítést garantálnak. A mosóvíz hõmérsékletének fokozatos csökkentését biztosító ciklus lehetõvé teszi az anyagok összegyûrõdésének elkerülését. Az utolsó centrifugálás hatékonyabb vasalást biztosít. 2. Kevert és különösen érzékeny anyagok Olyan mosási koncepcióról van szó, melyben forgatási és áztatási mozzanatok váltakoznak; ez a folyamat különösen az olyan rendkívül érzékeny anyagok esetében javallott, mint a Nyers Élõgyapjú. A mosás és az öblítés a legjobb eredmény elérése érdekében teljes vízmennyiségben történik. 9. FEJEZET A TERMÉK FONTOS! Plédek, ágytakarók vagy más nehéz anyagok mosásakor ne végezzen centrifugázást. Gyapjúból készült ruhadarabok vagy más gyapjútartalmú ruhák csak akkor moshatók gépben, ha megtalálható rajtuk a Géppel mosható címke. FONTOS! A ruhadarabok szétválogatásakor ügyeljen a következõkre: ne legyenek fémtárgyak a szennyes között (pl. brosstûk, biztosítótûk, gombostûk, pénzérmék stb.); a párnahuzatokat be kell gombolni, a cipzárakat fel kell húzni, a köntösök laza öveit és hosszú pántjait össze kell csomózni; a függönykarikákat le kell venni; figyelni kell a ruhákon lévõ címkékre; az elõkészítéskor a foltokat a címkén ajánlott folttisztítóval el kell távolítani a mosás elõtt. FIGYELEM! NE FELEDKEZZEN MEG ARRÓL, HOGY BIZONYOS MOSÓSZEREKET NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI. EBBEN AZ ESETBEN AZT JAVASOLJUK, HOGY EGY SPECIÁLIS TARTÁLYT HASZNÁLJON A DOB BELSEJÉBEN. FIGYELEM! A MÁSODIK REKESZBE CSAK FOLYÉKONY SZERT SZABAD ÖNTENI! 6 Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 7

5 10. FEJEZET PROGRAMTÁBLÁZAT ANYAG FAJTÁJA Nem érzékeny anyagok Pamut, vászon, kender Pamut, vegyes nem érzékeny CÍMKE SZIMBÓLUM Pamut, vegyes Fontos megjegyzések: PROGRAM Intenzív Nagyon szennyezett *1 Függönyök, színtartó és fehér terítõk, törülközõk, ágynemûk Eko - gazdaságos *1 Függönyök, színtartó és fehér terítõk, törülközõk, ágynemûk Kényes színek *1 Színes fehérnemû, ingkabátok, posztó pulóver Kevéssé szennyezett Színes fehérnemû, ingkabátok, posztó pulóver GYORS PROGRAM Pasztell színû fehérnemû, farmer MAX. TÖLTET kg Erõsen szennyezett fehérnemûk esetében csökkentse le a töltet mennyiségét 2 kg-ra. *1 Az IEC 456 -tal összhangban lévõ programok. *2 Elõmosás esetén a mosószert közvetlenül a dobba helyezze. PROGR. VÁLASZ- TÁS HÕM., C MOSÓSZERTÖLTÉS I / / Pamut Erõteljes öblítések, öblítõszer 3 4 Finom pamut Erõteljes centrifugálás 3 5 Kevert és szintetikus anyagok Vegyes, nem érzékeny anyagok Pamut, kevert textília, szintetikus Szintetikus (nejlon, vegyes pamut) Nagyon szennyezett *1 Ingek, ágynemû, törülközõk Univerzális Plüss, farmer GYORS PROGRAM Színtartó ingek, blúzok, szoknyák, függönyök 1,5 6 /60 1, /50 1,5 8 Gyapjú fehérnemû GÉPBEN MOSHATÓ GYAPJÚ 1 9 Vegyes, kényes szintetikus, gyapjú Nem centrifugálható fehérnemû Kímélõ centrifugálás 1,5 10 Elõmosás *2 3 A Folttisztító elõmosás 3 Csak vízürítés Z Hozza ki a legtöbbet új Candy mosógépébõl! Ahhoz, hogy a legjobb mosási eredményt hozza ki új Candy mosógépébõl, mindig a szokásos gépi mosáshoz legmegfelelõbb mosószert kell használnia. Manapság már annyiféle mosószer kapható az üzletekben, hogy idõnként nehéz a választás a sok termék közül. A Candy rendszeresen teszteli a különbözõ típusú mosószereket annak megállapítása érdekében, hogy melyek biztosítják a legjobb eredményeket mosógépeinkben. Csupán egyetlen olyan márkát találtunk, amely megfelel minden elvárásunknak. Ez a termék lehetõvé teszi a foltok többségének eltávolítását, és segít megõrizni a ruhák kinézetét. Ez az, amiért a Candy az Ariel termékeket ajánlja. 11. FEJEZET MOSÁS Tételezzük fel, hogy ERÕSEN SZENNYEZETT PAMUTOT kell kimosnunk (a maradandó foltokat speciális folttisztítóval kell eltávolítani). Azokból a ruhadarabokból, melyeken folyékony fehérítõszerrel kezelendõ foltok vannak, a foltokat a mosógépben is ki lehet venni. Öntse a folyékony fehérítõszert a tartóba, és állítsa a kart (L) a következõ speciális programra: FOLTELTÁVOLÍTÁS ELÕMOSÁS. Ezután a kezelés után töltse be a dobba a többi mosnivalót, és indítsa be a normál mosást a kiválasztott program szerint. Azt javasoljuk, hogy a mosandó adag ne álljon csak törülközõkbõl, mert azok sok vizet vesznek fel, és túlságosan nehézzé válnak. A nem érzékeny anyagok esetében elfogadott töltet-mennyiség 3 kg, míg a kényes anyagok esetében azt javasoljuk, hogy ne lépje túl a 2 kg-ot (1 kg mosógépben mosható nyers élõgyapjú -ból készült ruhadarabok esetében) annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki nehezen kivasalható gyûrõdések. A rendkívül kényes anyagok esetében hálós zsák használatát javasoljuk. PÉLDA: A Candy tanácsai a mosóprogram-táblázatban olvashatók: Ügyeljen arra, hogy a ruhadarabok címkéin rajta legyen a 60 C -os jelölés. A nyomógomb (B) lenyomásával nyissa ki az ajtót. Töltse meg a mosógép dobját (max. 3 kg száraz ruhával). Csukja be az ajtót. FIGYELEM! A PROGRAM KIVÁLASZTÁSAKOR ELLENÕRIZZE, HOGY AZ INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS NYOMÓGOMB NE LEGYEN BENYOMVA! Válassza az 1. programot: a program kiválasztásához fordítsa el a kart (L) az ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZÕ IRÁNYBA oly módon, hogy a program száma egybeessen a mutatóval. Állítsa a hõmérsékletet beállító kart (I) a 60 C -ra. Nyissa ki a mosószertartó fiókot (A). Töltsön az elsõ mosórekeszbe körülbelül 60 g mosószert (3 kg ruhához): körülbelül egy mérõpohár. Szükség esetén töltsön a második rekeszbe kb. 50 g terméket (3 kg ruhához). Csukja be a fiókot (A). 8 Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 9

6 Ellenõrizze, hogy a vízcsap nyitva legyen. Ellenõrizze, hogy a vízleürítõ csõ megfelelõ helyzetben legyen. Nyomja meg az indító gombot (C). A gép ekkor végrehajtja a kívánt programot. A program lejártával nyomja meg az indítás/leállítás nyomógombot (C). Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhát. MINDEN FAJTA MOSÁSNÁL VEGYE FIGYELEMBE A PROGRAMTÁB- LÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ OTT MEGADOTT MÛVELETI SORRENDET. 13. FEJEZET HIBA OK A HIBA MEGSZÜNTETÉSE HIBA OK A HIBA MEGSZÜNTETÉSE A hálózati csatlakozó nincs bedugva Dugja be a csatlakozódugót A fõkapcsoló nincs bekapcsolva Kapcsolja be a fõkapcsolót 12. FEJEZET 1. Egyik program sem mûködik Nincs áramellátás Ellenõrizze TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS Hibás a biztosíték Ellenõrizze CALGON Nyitva maradt az ajtó Csukja be az ajtót A készülék külsõ részének lemosásához soha ne használjon dörzsölõ hatású szereket, alkoholt és/vagy hígítószereket; elegendõ azt egy nedves ruhával áttörölni. A mosógép nagyon kevés karbantartást igényel. - A fiókos tárolórekeszek tisztítása. - Költözések vagy hosszú ideig tartó üzemszünetek. A FIÓKOS TÁROLÓREKESZEK TISZTÍTÁSA 2. A készülék nem szívja be a vizet 3. A készülék nem üríti le a vizet Lásd az 1. okot A vízcsap el van zárva A kapcsolóóra nincs megfelelõen beállítva Az ürítõcsõ megcsavarodott Idegen anyag zárja el a szûrõt Ellenõrizze Nyissa ki a vízcsapot Állítsa be megfelelõen a kapcsolóórát Egyenesítse ki az ürítõcsövet Ellenõrizze a szûrõt Bár nem feltétlenül szükséges, de alkalmanként célszerû kitisztítani a mosószert, a fehérítõszert és az adalékanyagokat tartalmazó rekeszeket. Óvatosan meghúzva vegye ki a rekeszeket. A rekeszeket vízsugár alatt tisztítsa le. Tegye vissza a rekeszeket a helyükre. KÖLTÖZÉS VAGY HOSSZÚ IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET 4. Víz van a padlón a mosógép körül 5. A gép nem centrifugál Szivárog a víz a csap és a bevezetõcsõ között A mosógép nem ürítette le a vizet Nincs centrifugálás beállítás (csak néhány típusnál) Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a csövet a csapra Várjon néhány percig, amíg a gép leüríti a vizet Fordítsa el a programkapcsolót a centrifugálás-beállításra Költözéskor, vagy ha a gépet hosszabb idõre fûtetlen helyiségben üzemen kívül tárolja, minden csõbõl gondosan ki kell folyatni a benne maradt vizet. Áramtalanítsa a készüléket. Készítsen elõ egy vödröt. Távolítsa el a csövön található gyûrût, és hajlítsa az ürítõcsövet lefelé, a vödör fölé, amíg a víz teljesen ki ne folyik belõle. Végezze el ugyanezt a mûveletet ellenkezõ sorrendben. 6. Erõteljes rezgés centrifugálás közben A mosógép nincs megfelelõen vízszintbe állítva A szállítókeret nincs eltávolítva A ruhaadag nincs egyenletesen elosztva Állítsa be a lábakat Távolítsa el a szállítókeretet Ossza el egyenletesen a szennyest 10 Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 11

7 Ha a hibás mûködés továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Candy Mûszaki Segélyközpontjával: adja meg a mosógép típusát, amely a dob belsejében elhelyezett adattáblán, vagy a garanciajegyen található. Ezek az információk lehetõvé teszik a gyorsabb és hatékonyabb javítást. 1. A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát mosószerek használata az alábbi hatásokkal járhat: A távozó öblítõvíz zavaros lehet a szuszpenzióban jelenlévõ zeolitok miatt. Ez egyáltalán nem befolyásolja az öblítés hatásfokát. A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg az anyag színét. Hab marad az utolsó öblítõvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelõ az öblítés. A gépi mosószerekben jelenlévõ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott ruhából, és akár egészen kis mennyiség esetén is a habképzõdés szemmel látható jeleit mutatják. Ilyen esetben egy újabb öblítési ciklus sem jár eredménnyel. 2. Ha a mosógép nem mûködik, akkor a Candy Mûszaki Segélyszolgálat kihívása elõtt végezze el a fent említett ellenõrzéseket. A gyártó minden felelõsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elõforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó a lényeges jellemzõk megváltoztatása nélkül fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát. 14. FEJEZET HASZNOS TANÁCSOK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA TANÁCSOK A MOSÓGÉP HASZNÁLATÁHOZ A környezetvédelmi szempontok betartása és a maximális energia-megtakarítás érdekében töltse tele a mosógépet annak érdekében, hogy elkerülje az esetleges energia- és vízpazarlást. Javasoljuk, hogy használja ki a mosógép maximális töltési kapacitását. Ily módon a maximális töltettel Ön akár 50%-os energia-megtakarítást is elérhet. Fél töltettel történõ készeri mosás helyett mosson egyetlen alkalommal! MIKOR SZÜKSÉGES VALÓBAN A MOSÁS? Csakis nagyon szennyezett ruhanemû esetében. Normál szinten szennyezett ruhanemû esetében ne használjon elõmosást, ez 5 15%-os energiamegtakarítást tesz lehetõvé. MILYEN MOSÁSI HÕMÉRSÉKLETET VÁLASSZON? A folttisztítók használata a gépben történõ mosás elõtt szükségtelenné teszi a 60 C -ot meghaladó hõmérsékleten történõ mosást. A 60 C hõmérséklet alkalmazása lehetõvé teszi az energiafogyasztás 50%-kal történõ csökkentését. Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatban a GELKA Thököly úti Kft.-vel tel./fax: Aquamatic 6T/8T/10T Aquamatic 6T/8T/10T 13

CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS CBE 1025 T Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a GELKA Thököly úti Kft.-vel. Telefon/telefax: 06-1 322-8975 Importôr: Candy Hoover Hungary

Részletesebben

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek FIGYELEM! HU Használati utasítás A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!

Részletesebben

HU RO. Használati utasítás Instructiuni de utilizare CNE 89 T

HU RO. Használati utasítás Instructiuni de utilizare CNE 89 T Használati utasítás Instructiuni de utilizare CNE 89 T KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS FELICITARI TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET CAPITOLUL Ennek a Candy háztartási készüléknek a megvásárlásával Ön megmutatta, hogy nem fogadja

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 132999610 INSTRUCTION BOOKLET INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GB PL CZ

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat.

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat. H A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT 1. A szállításhoz szükséges rögzítõk leszerelése A mosógép gépcsoportja szállítás alatt a palásttal együtt rögzítve van. Az elsõ bekapcsolás elõtt a mosógépet teljesen

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning HU RO DK hűtő-fagyasztó kombináció combina frigorifica kombineret køle-/fryseskab ERD 24304 W ERD 28304 W We were thinking of you when we

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

www.markabolt.hu mosógépek, mosó-szárítók, mosogatógépek és szárítógépek 2009

www.markabolt.hu mosógépek, mosó-szárítók, mosogatógépek és szárítógépek 2009 mosógépek, mosószárítók, mosogatógépek és szárítógépek 2009 2 electrolu energiatakarékos megoldások Takarítson meg időt, energiát és védje a környezetet! Ha minden 10 éves vagy annál régebbi gépet kicserélnénk

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 KEZELÉSI UTASÍTÁS Benzines szegélyvágó MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 A szegélynyíró azonosító lapján levő összes információt írja be az alábbi táblázatba.

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

FS-15A FS-18A FS-19A 1FS-15A 1FS-18A 1FS-19A

FS-15A FS-18A FS-19A 1FS-15A 1FS-18A 1FS-19A FS-15A FS-18A FS-19A 1FS-15A 1FS-18A 1FS-19A H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Fontos biztonsági kérdések

Fontos biztonsági kérdések Fontos biztonsági kérdések Ezt a berendezést nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, nincs meg a megfelelő

Részletesebben

PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ

PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ N.I.F. F-20.020.517 B. San Andrés, n 18 Apartado 49 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAŃA FAGOR Hungária KFT E-mail:

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral HU A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a gép biztonságos üzemelését biztosítani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk a választásához mellyel egy csúcsminőségű

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben