J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében május 30-án Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről Jelen vannak: Kiss Tibor polgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Faragó Attila, Kiss László, Madar János, Makainé Madar Edit, Ruzsicsné Szabó Jolán képviselők Meghívottként jelen van: Makra Gergő pénzügyi csoportvezető, Nagyné Földesi Irén pénzügyi főelőadó Kiss Tibor polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt. Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes, 7 fő képviselő jelen van. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek: Ruzsicsné Szabó Jolán és Dr. Fülöp Enikő képviselőket javasolta. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadta. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon túl a különfélék, egyebek napirendi pont kiegészítésére teszek javaslatot az alábbiak szerint: 14./ Különfélék, egyebek BM Önerő Alap támogatásra pályázat benyújtás Ivóvízminőség-javító pályázathoz 14.3 BM Önerő Alap támogatásra pályázat benyújtás Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése pályázathoz 14.4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási megállapodásának módosítása Kérem a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pont módosításokat, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, a napirend módosításra tett javaslatot a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 60/2013. /V. 30./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontok tekintetében tett módosítást az alábbiak szerint elfogadja. 14./ Különfélék, egyebek BM Önerő Alap támogatásra pályázat benyújtás Ivóvízminőség-javító pályázathoz 14.3 BM Önerő Alap támogatásra pályázat benyújtás Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése pályázathoz 14.4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási megállapodásának módosítása Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kiss Tibor polgármester

2 Napirendi javaslat: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 2./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 3./ Beszámoló évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 4./ Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadása. 5/2013. /III. 14./ Költségvetési rendelet módosítása Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 5./ Előterjesztés SZMSZ. módosítására Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 6./ Előterjesztés Közös Hivatal SZMSZ-ének módosítására Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 7./ Bihari Hulladéklerakó Kft. társulási megállapodásának módosítása Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 8./ Szennyvízberuházás társulási megállapodásának módosítása Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 9./ Előterjesztés a rendezési terv módosítására Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 10./ Főépítésszel kötendő megállapodás-tervezet elfogadása Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 11./ Partnerségi egyeztetés szabályai Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 12./ Rendőrkapitány kinevezéséhez javaslattétel Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 13./ Civilszervezetek pályázatáról döntés Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 14./ Különfélék, egyebek Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról döntés Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 14.2 BM Önerő Alap támogatásra pályázat benyújtás Ivóvízminőség-javító pályázathoz Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 14.3 BM Önerő Alap támogatásra pályázat benyújtás Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése pályázathoz Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 14.4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási megállapodásának módosítása Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Kérem a testület tagjait, aki a módosításokkal együtt elfogadja a napirendi pontokat, szavazzon. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, a napirendi pontokat a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

3 61/2013. /V. 30./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 30-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kiss Tibor polgármester 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. Kérdés, vélemény a napirendhez nem volt. Kiss Tibor polgármester Kérem a testület tagjait, aki a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 62/2013./ V. 30./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kiss Tibor polgármester 2./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről Kérdés, vélemény a napirendhez nem volt. Kiss Tibor polgármester Kérem a testület tagjait, aki a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, a polgármesteri tájékoztatót a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 63/2013. /V. 30./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló tájékoztatót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kiss Tibor polgármester

4 3./ Beszámoló évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről Kérdések, vélemények. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Köszönet illeti ezen a területen dolgozókat áldozatos munkájukért. A beszámolóban azt láttam, hogy a lakónépesség száma alacsonyabb, mint az állandó lakosok száma. Miért? Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Ez év január 1-től a gyámüggyel kapcsolatos feladatok átkerültek a Járási Hivatalhoz. Munkánk során segítjük egymást. A beszámolóból is látjuk, hogy folyamatosan emelkedik a hátrányos helyzetű családok száma, javulás nem várható ezen a területen. Az állandó lakóhellyel rendelkezők száma azért magasabb, mert a tartózkodási hellyel rendelkezők a lakónépességnél nem vehetők figyelembe. Kiss Tibor polgármester Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, kérem a testület tagjait, aki a évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, és a gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 64/2013. /V. 30./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kiss Tibor polgármester 4./ Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadása. Kiss Tibor polgármester Módosítani kell a évre elfogadott költségvetésünket, mivel május 1-től változott a finanszírozás. A Közös Önkormányzati Hivatal kevesebb állami támogatást kap, ez nem pozitív számunkra. Csökkent a tartalék. A módosítások átvezetése megtörtént, melyet a rendelet-tervezet tartalmaz. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Szerep település a soron következő testületi ülésén fogadja el. Kérdések, vélemények. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni a napirendhez. Látjuk, hogy nem jártunk jól a közös önkormányzati hivatal létrehozásával, sajnos ezt az állami szervek nem méltányolják. Sok jóra nem számíthatunk, hiszen a költségvetési hiányunk továbbra is megvan, sőt nőtt azzal, hogy a tartalékot csökkentettük. Reméljük, hogy lesz állami támogatás. Tudjuk, hogy Szerepnek egyáltalán nincs tartaléka, viszont nagyon sok a tartozása. Nem látom

5 biztosítottnak a havi Ft hozzájárulás átutalását. Figyelemmel kísérjük a pénzügyi helyzet alakulását. Madar János képviselő A Sárrétudvari Önkormányzat gazdálkodásával eddig nem volt gond, mindig jól működött, köszönet érte. Most pedig azt látjuk, hogy rajtunk kívül álló okok miatt romlik a helyzetünk. Tartok tőle, hogy a megállapodásban rögzített Ft átutalása is bizonytalan Szerep részéről. Kiss Tibor polgármester A Közös Hivatal felállításával rosszabbul jártunk. Finanszírozásunk kevesebb, a munkánk több. Keressük a megoldást erre a problémára, ha szükségesnek látjuk felsőbb szintig is elmegyünk, mert a település nem járhat rosszabbul. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Minden olyan fórumon, ahol lehetséges jelezni kell a problémát. Megoldásként javasolható, hogy a Közös Hivatal fenntartásához kapott finanszírozást a gesztor, tehát jelen esetben Sárrétudvari település kapja meg. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A támogatást az önkormányzatok kapják, és a megállapodásban rögzítettek szerint kell, hogy tovább utalják Közös Hivatal számlájára, ezért nincs erre lehetőség. Kiss Tibor polgármester Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy aki a évi költségvetés módosítására tett előterjesztést és rendelet-tervezetet elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének 15/2013. /V. 30./ rendelete az 5/2013. /III. 14./ számú költségvetési rendelet módosítására Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 1. helyébe a következő rendelkezés lép : 1. A rendelet hatálya a képviselő testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

6 2. A rendelet 2. 2a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép : a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: - Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata - Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal 3. A rendelet 3. 1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép : A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 4. A rendelet 4. 1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép : 4. (1) A képviselő testület a Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat a 3. -ban megállapított összeget, az alábbi megbontásban fogadja el: a) eft működési bevétellel, ezen belül aa) eft helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásával ab) eft pénzmaradvánnyal b) eft felhalmozási bevétellel, ezen belül bb) pénzmaradvánnyal 5. A rendelet 5. helyébe a következő rendelkezés lép : 5. (1) Az önkormányzat a 3. b) pontjában megállapított főösszeget a Képviselő testület a következő megbontásban szerint hagyja jóvá: eft a) Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) működés célú támogatások: af) tartalékok előirányzata b) Felhalmozási kiadások előirányzata: (2) A képviselő-testület az általános tartalékalapját eft-ban, a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal felállítására eft céltartalékot különít el.

7 6. A rendelet 16. 1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép : 16. (1) A 4. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. 7. A rendelet 22. az alábbi kiegészítéssel egészül ki: (4) A Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási rendjét, a Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Szerepi Községi Önkormányzat által megkötött megállapodás alapján biztosítja. 8. A 23. /1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: E rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Rendeletként március 2-től kell alkalmazni. Kiss Tibor polgármester Gyengéné Dr. Lévai Adrienn jegyző

8 5./ Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A korábban elfogadott SZMSZ-ünket a Kormányhivatal áttekintette és a jogszabályi változások kapcsán két módosításra tett javaslatot. A Mötv a alapján az SZMSZ-ben szabályozni szükséges a polgármester hatáskörét azokban az esetekben, amikor a képviselő-testület határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést. A polgármester döntési jogkörét szabályozni kell azokban az esetekben is, amikor két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a döntés meghozatala azonnal szükséges. Továbbá kiegészítésre kerül az SZMSZ bevezető szakasza a évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésre történő hivatkozással. Kérdés vélemény a napirendhez nem volt. Kiss Tibor polgármester Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy aki a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására tett előterjesztést és rendelet-tervezetet elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 10/2013. /III. 28./ számú rendelet - Szervezeti és Működési Szabályzat - módosítására tett előterjesztést és rendelet-tervezetet és az alábbi rendeletet alkotta: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2013. /V. 30./ rendelete a Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. /III. 28./ rendeletének módosításáról A bevezetőrész kiegészítésre került: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv. ) 53. (1) bekezdésében, valamint a 143. (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. szabályainak kiegészítéseként a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának ( a továbbiakban: SZMSZ) megállapításairól az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet 36. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület elnöke a polgármester, megbízatását főállásban látja el. (2) A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait a Mötv. és más jogszabályi rendelkezések határozzák meg.

9 (3) Amennyiben a képviselő-testület határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester - a Mötv ában meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a Képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja. (4)A polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, - a Mötv ban meghatározott ügyek kivételével - dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. (5)Ezen túlmenően feladatai: a) gondoskodik az önkormányzat és szervei hatékony működéséről, segíti a képviselőtestületi tagok munkáját, b) szervezi és koordinálja más települési önkormányzatokkal, továbbá külföldön önkormányzati szervezetekkel való együttműködést, velük kapcsolatot tart, c) gondoskodik arról, hogy a Képviselőt-estület szervei valamint az intézményei munkája, céljai, hitelesen, tárgyilagosan a község érdekeit szem előtt tartva jelenjenek meg a nyilvánosság előtt, d) biztosítja a képviselő-testület ülésének megfelelő körültekintő megszervezését, a napirendi pontok pontos előkészítését, e) meghatározza a jegyző feladatait, a képviselő- testület munkájával összefüggésben, f) a polgármester fogadónapjainak időpontját a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e tartalmazza. 2. Ez a rendelet június 3-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Kiss Tibor polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 6./ Előterjesztés Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2013. /III. 28./ számú, Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2013. /IV. 29./ számú határozatával elfogadta. Az elfogadáskor még nem ismert adatok pótlása, átvezetése megtörtént. A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatallal történő egyeztetés során megállapítást nyert, hogy a Közös Hivatal alaptevékenysége szerinti szakfeladatok megjelenítése szükséges a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ében.

10 A fenti szakfeladatok átvezetése miatt a korábban elfogadott SZMSZ-t módosítania kell Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Szerep Községi Önkormányzat Képviselőtestületeinek. Kérdés, vélemény a napirendhez nem volt. Kiss Tibor polgármester Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy aki a Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására tett előterjesztést elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a Közös Hivatal SZMSZ-ének módosítására tett előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 65/2013. /V. 30./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal egységes szerkezetben - jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadását követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 28/2013. /III. 28./ számú határozat hatályát veszti. Felelős: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Határidő: folyamatos Sárrétudvari KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetű szövege A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) alapján, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Szerep Községi Önkormányzat, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hozott létre és tart fenn. A Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, a közös hivatalt létrehozó önkormányzatok az alábbiak szerint hagyják jóvá. A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának tartalmi elemeit az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. /XII.31./ Kormányrendelet 13. -a szabályozza.

11 I. fejezet A Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete A Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai 1. (1) A Hivatal megnevezése: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) (2) A Hivatal székhelye: 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Postacíme: 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. (3) A Hivatal kirendeltsége: A kirendeltség megnevezése: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége (továbbiakban: Hivatal Szerep Kirendeltsége) Postacíme: 4163 Szerep Nagy u. 53. (4) Alapító Okirat kelte, elfogadó képviselő testületi határozat száma - Sárrétudvari 15/2013.(III. 2.) KT határozat - Szerep 22/2013.(III. 2.) KT határozat (5) A Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal jelzőszámai: 1. Törzskönyvi azonosítószám: Adószám: Bankszámla száma: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet KSH statisztikai számjel: KSH területi számjel: KSH statisztikai számjel: TB törzsszám: TEÁOR: 8411 Általános igazgatás A Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal működési területe Sárrétudvari és Szerep községek közigazgatási területének egészére kiterjed. A Hivatal jogállása 2. (1) A Hivatal jogi személy. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének egységes hivatala, melyet az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hoztak létre és tartanak fenn. (2) A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

12 A Hivatal felügyeleti szervei 3. (1) A Hivatal a) általános felügyeleti szerve: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete b) törvényességi felügyeleti szerve: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal A Hivatal képviselete (1) A Hivatalt a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző képviseli A Hivatal jogi, perbeli képviseletét a jegyző, az aljegyző vagy a jegyző által megbízott ügyvéd látja el. (2) A Hivatalt a jegyző által megbízott személy is képviselheti. A jegyző által megbízott 4. személy a Hivatal képviseletét az erre szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak alapján jogosult és köteles ellátni. (3) Az 2.) pont szerinti képviseleti jogosultsággal rendelkező személy képviseleti jogkörében aláírási joggal rendelkezik, ez azonban nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási, kiadmányozási, utalványozási és ellenjegyzési jogosultságokra. II. fejezet A közös önkormányzati hivatal tevékenységei 5. (1) Államháztartási szakágazati besorolása: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (2) Az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása: Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok általános végreható igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

13 A költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten Statisztikai tevékenység A Hivatal gazdálkodása 6. (1) A Hivatal az azt létrehozó önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. (2) A gazdálkodást: - az Állami Számvevőszék, - a ellenőrzési feladattal megbízott belső ellenőr, - a Hivatal belső pénzügyi-gazdasági ellenőrzésre jogosult személyei, - a létrehozó Képviselő-testületek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága jogosult ellenőrizni, (3) A Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat az alábbi mindenkor hatályos szabályzatok, utasítások tartalmazzák: a.) Számlarend, b.) Számviteli politika, c.) Pénzkezelési szabályzat, d.) Gazdálkodási Szabályzat, e.) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, f.) Leltárkészítési és leltározási szabályzat, g.) Ellenőrzési szabályzat, h.) Eszközök és források értékelési szabályzata, i.) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel megkötött együttműködési megállapodások (4) A Hivatalt létrehozó Önkormányzatok, a Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásukban foglaltaknak megfelelően biztosítják a feladatellátás (végrehajtás) szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági feltételeit, valamint rendelkezésre bocsátják az önkormányzat tulajdonában lévő, feladatvégzéshez szükséges vagyon-és pénzeszközöket. (5) A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Hivatal gazdasági szervezet-egysége, Pénzügyi Csoportja látja el. (6) Feladatmegosztás, felelősségvállalás rendje: Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv között a feladatmegosztás és felelősség vállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. (7) A Hivatal az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. (8) A feladatellátás forrásai: - normatív állami hozzájárulás, - a létrehozó önkormányzat költségvetése (önkormányzati támogatás), - átvett pénzeszközök, - saját bevételek. (9) Költségvetés, költségvetési előirányzatok:

14 - a létrehozó önkormányzatok éves költségvetési rendelete magába foglalja a Hivatal és a Hivatal Szerepi Kirendeltségének elkülönített költségvetési előirányzatait. - a Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzat keretein belül gazdálkodik az államháztartási törvényben, a végrehajtására kiadott kormányrendeletben, az önkormányzati törvényben meghatározott feltételek mellett, a gazdasági-pénzügyi szabályzatokban, a fenntartó, felügyeleti szerv döntéseiben foglaltak szerint. (10)A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások: A költségvetés tervezésére, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználására, a költségvetés végrehajtására, beszámolására vonatkozóan külön szabályzat rendelkezései irányadók. Létszám és személyi juttatás előirányzat: A hivatal a létszám és személyi juttatások előirányzatával a létszám- és illetmény előirányzat keretei között önállóan gazdálkodik. - A létszám- és illetménygazdálkodásra a vonatkozó központi jogszabályokban, az éves költségvetési rendeletben, a külön szabályzatokban, a képviselő-testületi döntésekben, valamint a Hivatalt létrehozó megállapodásban foglaltak az irányadók. (11) Operatív gazdálkodás, költségvetés végrehajtásának folyamata: - A kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítés rendjét az erre vonatkozó gazdálkodási szabályzat, ill. eseti felhatalmazás tartalmazza. - Felelősségi szabályok: az államháztartási törvényben és az államháztartás működési rendjét szabályozó kormányrendeletben meghatározott, a költségvetés végrehajtásával összefüggő alapvető felelősségi szabályok, valamint külön szabályzat az irányadók. - Gazdálkodási jogosultságok, rendelkezési jogkörök: A gazdálkodás vitelével összefüggő jogosítványok, egyes gazdálkodási jogosultságok gyakorlására a külön szabályzatokban meghatározottak, a munkaköri leírásban foglaltak vonatkoznak, ill. esetenként névre szólóan kiadott megbízásokban, felhatalmazásokban rögzítettek szerint gyakorolhatók. - A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének és munkakörének részletes meghatározását munkaköri leírás tartalmazza. (12) A költségvetési szerv általános forgalmi adó alanyisága: ÁFA körbe tartozó tárgyi adómentességet élvez. (13) Az SZMSZ-hez kapcsolódó függelékek, belső szabályzatok, egyéb dokumentumok naprakész vezetéséről, a jogszabályoknak megfelelő hatályban tartásáról a jegyző és az aljegyző gondoskodik. Vagyon, vagyonnal való rendelkezés 7. (1) A vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. a.) Ingatlanvagyon: A Hivatalt létrehozó önkormányzatok, a Hivatalt létrehozó megállapodásukban foglaltaknak megfelelő ingatlan vagyontárgyaikat a Hivatal ingyenes használatába adják.

15 A vagyon kezelésére, használatára, hasznosítására, értékesítésére vonatkozóan az önkormányzatok, Hivatalt létrehozó megállapodásukban külön rendelkeznek. b.) Ingóvagyon: A Hivatalt létrehozó megállapodás mellékleteiben, felsorolt ingó vagyontárgyak tekintetében a Hivatalt ingyenes használati jog illeti meg. A használatba adott ingó vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlására az önkormányzatok külön megállapodást köthetne. III. fejezet A Hivatal irányítása, vezetése, a működésére vonatkozó alapvető szabályok, a munkáltatói jogok gyakorlása és a hivatal belső szervezete A Hivatal irányítása, vezetése 8. (1) Sárrétudvari Nagyközség Polgármestere a Hivatalt létrehozó Képviselő-testületek döntései figyelembe véve, saját hatáskörében irányítja a Hivatalt. (2) A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. (3) A csoportok vezetői az adott csoport operatív vezetői. (4) A Hivatal Szerepi Kirendeltségét az aljegyző vezeti. A munkarend és az ügyfélfogadás rendje (1) A Hivatal dolgozóinak napi munkaideje: 9. hétfő- csütörtök 7 30 órától óráig péntek 7 30 órától óráig tart. Ebédidő:12 és 13 óra között 30 perc. - A dolgozók jelenléti íven rögzítik a munkába érkezésük és eltávozásuk idejét. - Napközben a munkahelyről eltávozást a jegyző engedélyezi, a Hivatal Szerepi Kirendeltségén dolgozók tekintetében az aljegyző. - A napi munka befejezése után a hivatalos helyiségekben elzáratlanul ügyirat, bélyegző nem maradhat. - A hivatali helyiségekben elhelyezett leltári tárgyakért, annak használója/használói felelős/felelősek. (2) A Hivatal ügyfélfogadási rendje: Sárrétudvari Nap Idő Hétfő ill

16 Kedd ill Szerda ill Csütörtök Péntek délután az ügyfélfogadás szünetel -12 Az ügyfélfogadás szünetel A Hivatal Szerepi Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje: Nap Idő Hétfő ill Kedd ill Szerda ill Csütörtök Péntek Anyakönyvi és népesség nyilvántartási ügyekben: szerda Adóügyi ügyekben: kedd ill Halaszthatatlan ügyekben (pl. haláleset, stb.) amely esetekben az azonnali ügyintézés elmaradása jelentős érdek, -és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a hivatali munkaidővel. Ennek elbírálására a jegyző, illetve az adott egység vezetője, ügyintézője jogosult. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének ügyfélfogadási rendje: Minden héten hétfőn és szerdán Akadályoztatás esetén az előre meghatározott időpontokban. Szerep Község Önkormányzata Polgármesterének ügyfélfogadási rendje: Minden héten hétfőn és szerdán Akadályoztatás esetén az előre meghatározott időpontokban. A jegyző ügyfélfogadási rendje: Sárrétudvariban minden héten kedden Szerepen minden héten szerdán Akadályoztatás esetén az előre meghatározott időpontokban.

17 A Hivatal Szerepi Kirendeltségén a jegyző illetve az általa megbízott személy tart ügyfélfogadást. Az aljegyző ügyfélfogadási rendje: Minden héten hétfő, kedd, szerda: Akadályoztatás esetén az előre meghatározott időpontokban. A működés általános szabályai 10. (1) A Hivatal folyamatos működésére vonatkozó és azt biztosító szabályokat a hatályos jogszabályok, a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, egyes kérdésekre vonatozóan a hivatalt létrehozó önkormányzatok önkormányzati rendeletei és határozatai valamint az irányítás sajátos jogi eszközei (például belső utasítások, szabályzatok) tartalmazzák. (2) A Hivatal köztisztviselőinek általános feladatait jelen Szervezeti és Működési Szabályzat, konkrét feladatait pedig munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírás tartalmazza az ellátandó tevékenységi kört, az adott munkakörre vonatkozó speciális előírásokat. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli a Hivatal köztisztviselőit. (3) A polgármester hetente egy alkalommal vezetői értekezletet tart, melyen a jegyző, az aljegyző, a csoportvezetők, valamint szükség szerint az önálló ügyintézők vesznek részt. (4) A jegyző a Hivatal dolgozói részére havonta apparátusi értekezletet tart, ahol az aktuális feladatokon túl tájékoztatást ad a Hivatalt létrehozó képviselő-testület döntéseiről is. (5) A jegyző a Hivatalt létrehozó Képviselő-testületek munkaterve szerint írásban beszámol a Hivatal munkájáról. A Hivatal Szerepi kirendeltségének munkájáról az aljegyző számol be a Hivatalt létrehozó Képviselő-testületeknek. (6) A jegyző gondoskodik a Hivatalban folyó munka törvényességének folyamatos vizsgálatáról. (7) A hivatalos bélyegző leírása, használata: Körbélyegző szövegezése: - Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője középen: Magyarország címere (alatta: arab sorszám) Hosszúbélyegző szövegezése: - Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal (adószám) 4171 Kossuth u. 72. Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége (adószám) 4163 Szerep Nagy u. 53. A Hivatal hivatalos bélyegző lenyomatát a kiadmányozási jog gyakorlására jogosult aláírásával ellátott iratokon, kiadmányokon lehet használni. A bélyegzőkről számozottan a jegyző nyilvántartást vezet és névre szólóan kiadja a kiadmányozási joggal rendelkező vezetőnek, ill. köztisztviselőnek.

18 A használatra történő átadás során a bélyegzőlenyomat mellett az átvevő aláírásával igazolja az átvételt. A bélyegző kezelője anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a bélyegző jogszerű használatáért. Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszti, erről a jegyzőnek azonnal köteles jelentést tenni. A jegyző köteles az elvesztés körülményeit és a köztisztviselő felelősségét megvizsgálni. Az elhasználódott, megrongálódott, vagy feleslegessé vált bélyegzőt vissza kell a jegyző részére adni, aki ezt jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni. Ha a bélyegző kezelőjének megszűnik a közszolgálati jogviszonya, a bélyegző átadását az átvevő nyilatkozaton kell igazolni. (8) A csoportvezetők kötelesek folyamatosan ellenőrizni az ügyintézés és az ügyvitel szakszerűségét, a hatályos jogszabályok és belső utasítások, illetve szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletekben és Képviselő-testületi határozatokban foglaltak betartását. A munkáltatói jogok gyakorlása 11. (1) A polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat: - a jegyző, - és az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézmények vezetői felett, - a közfoglalkoztatottak vonatkozásában. (2) A jegyző gyakorolja: - az aljegyző, - a Hivatal valamennyi köztisztviselője és munkavállalója felett a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a vonatkozó hatályos jogszabályok tartalmazzák. A Hivatal belső szervezete 12. (1) A Hivatal csoportokra, tagozódó egységes szervezet, mely csoportok alapegységei a munkakörök. (2) A Hivatal feladatait a létrehozó megállapodásban foglaltaknak megfelelő létszámmal látja el. A megállapodásban foglaltaknak megfelelően, bármely település foglalkoztathat feladatellátásához dolgozókat, saját költségviselése mellett. (3) A Hivatal belső szervezeti egysége a Kirendeltség. A Kirendeltség vezetését az aljegyző látja el. (4) A Hivatal felépítése: - Jegyző, - Aljegyző, - Titkárság - Igazgatási Csoport - Pénzügyi Csoport

19 Titkárság: - Titkársági ügyintézők Igazgatási Csoport: - Igazgatási csoportvezető köztisztviselő I. - Igazgatási köztisztviselő I. - Igazgatási köztisztviselő II. (Hivatal Szerepi Kirendeltsége) Pénzügyi Csoport: - Pénzügyi csoportvezető köztisztviselő I. - Pénzügyi köztisztviselő II. - Pénzügyi köztisztviselő II. - Pénzügyi köztisztviselő II. - Adóügyi köztisztviselő II. A munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat külön szabályozás állapítja meg. A Hivatal felépítése: Jegyző Titkárság Igazgatási Csoport Pénzügyi Csoport Titkársági ügyintézők Igazgatási csoportvezető I. Igazgatási köztisztviselő I. Igazgatási köztisztviselő II Pénzügyi csoportvezető I Pénzügyi köztisztviselő II. Pénzügyi köztisztviselő II Pénzügyi köztisztviselő II Pénzügyi köztisztviselő II Aljegyző A Hivatal Sárrétudvari székhelye 9 fő, a Hivatal Szerepi Kirendeltsége 3 fő köztisztviselőt foglalkoztat.

20 IV. fejezet A Hivatal feladatai A Hivatal alapvető feladatai 13. (1) A Hivatal alapvető feladata az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése, a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a Hivatal segíti a képviselő testületek és bizottságaik, továbbá az általuk létrehozott szervek munkáját, további feladata a helyi nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselői munkája eredményességének elősegítése. (2) A Hivatal Szerepi Kirendeltsége tekintetében az aljegyző köteles a Szerep Község Önkormányzata működésével kapcsolatos feladatokat ellátni, amennyiben arra technikailag lehetőség nyílik, a Hivatal Szerepi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők igénybevételével. (3) A Hivatal alapvető feladatai a létrehozó önkormányzatok működésével kapcsolatban: a) A Hivatal a képviselő testületek és bizottságaik és a képviselők tevékenységével kapcsolatban: - ellátja a hivatalt létrehozó képviselő-testületek és bizottságaik működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat, - tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a Képviselő-testület munkáját, - közreműködik a testületi szervek által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében, - előkészíti és végrehajtja a Képviselő-testületek és bizottságai döntéseit, (határozatok és rendeletek) a polgármester és a jegyző operatív vezetésével. - ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket, a jogszabály, a képviselőtestületek, valamint a polgármester meghatároznak. b) A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat tevékenységével kapcsolatban: - szakmailag előkészíti a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint vizsgálja a törvényességet, - a nemzetiségi önkormányzat üléseinek jegyzőkönyvét az aljegyző vezeti, - nyilvántartja a nemzetiségi önkormányzat döntéseit, - szervezi a nemzetiségi önkormányzat rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését, - ellátja a nemzetiségi önkormányzat munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. - a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében, ellátandó feladatokról szóló megállapodást Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete külön határozattal

21 hagyta jóvá. A megállapodások Szerep Községi Önkormányzat SZMSZ-ének mellékletét képezik. c) A Hivatal az önkormányzat intézményeivel kapcsolatban: - részt vesz a szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában, szakmai segítő tevékenység folytatásában, - ellátja az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását, - elvégzi a beruházások, felújítások előkészítését, lebonyolítását, - biztosítja a belső gazdálkodás szervezését, a belső létszám és bérgazdálkodást, az intézményi pénzellátást, - elvégzi a költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli munkájának irányítását. - A Hivatal elvégzi az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat. (4) A Hivatal működésére és az államigazgatási ügyekkel kapcsolatos feladataira vonatkozó belső szabályokat az alábbi szabályzatok, utasítások tartalmazzák: a.) Iratkezelési Szabályzat, b.) Kiadmányozási jog szabályozása, c.) Munkavédelmi szabályzat, d.) Tűzvédelmi szabályzat, e.) Informatikai szabályzat, f.) Közszolgálati Szabályzat, g.) Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat, h.) Polgármesteri és jegyzői utasítások (5) A köztisztviselők az ügyintézés során a következő általános követelményeket kötelesek betartani: a) az ügyintézés során minden esetben biztosítani kell a törvényesség betartását, b) alapvető követelmény a gyorsaság, a szakszerűség, a bürokrácia mentesség, a határidők betartása, c) a törvényesség szellemében biztosítani kell az állampolgári jogokat és kötelességeket, az ügyfelek érdekében méltányosan kell eljárni, d) elsődleges cél: az önkormányzati érdekek feltárása és érvényre juttatása, e) az ügyintézők kötelesek munkájuk során egymással hatékonyan együttműködni és az ügyfelek részére jogaik biztosítása érdekében a megfelelő felvilágosítást és tájékoztatást megadni, f) a Hivatal köztisztviselői a tudomásukra jutott állami szolgálati és üzleti (magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll. g) A hivatali dolgozó minden olyan adatot, információt és tényt köteles a jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettséget befolyásolja.

22 (1) Sárrétudvari Nagyközség Polgármestere: A Hivatal vezetői és munkatársai a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt; - a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a közös önkormányzati hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; - dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, - egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a hivatal ügyintézőjére; - a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; - gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; (2) A jegyző és az aljegyző a.) A jegyző kinevezése a Mötv ai, 146/C (1) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei amennyiben a megalakuláskor nem alkalmazzák a 146/C (1) bekezdést pályázat alapján határozatlan időre nevezik ki a jegyzőt. A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. Az aljegyző kinevezésére amennyiben a megalakuláskor nem alkalmazzák a 146/C (1) bekezdést, a Mötv a az irányadó. Az aljegyzőre a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. b.) A Hivatalt a jegyző vezeti, aki felelős annak törvényes és eredményes működéséért. c.) A jegyző tartós távollétében, illetve tartós akadályoztatása esetén az aljegyző ellátja teljes jogkörrel a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat, az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása kivételével. d.) A Hivatal Szerepi Kirendeltségét az aljegyző vezeti. Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó Szerepi illetőségű önkormányzati és államigazgatási ügyekben, ezek tekintetében kiadmányozási joggal rendelkezik. e.) A jegyző vagy aljegyző, vagy megbízottja köteles a Hivatalt létrehozó képviselőtestületek ülésein, valamint a bizottsági üléseken részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. f.) A Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásait a jegyző készíti el, az aljegyző bevonásával. g.) A jegyző és Szerep községet érintően az aljegyző feladatai a következők: - elkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, - ellátja a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat, - tanácskozási joggal részt vesz a testületek, a bizottságok ülésein, - törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában, - gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről,

23 - rendszeresen tájékoztatja a polgármestereket, a képviselő-testületeket, a bizottságokat, az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, - döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, - ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket, - dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, - hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, a polgármesterek egyetértésével gyakorolja a munkáltatói jogokat a köztisztviselők tekintetében (kinevezés, felmentés, jutalmazás), - ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat, - szervezi a jogi felvilágosító munkát, - évente egyszer beszámol a képviselő-testületek előtt a Hivatal munkájáról és az ügyintézésről, - összehangolja a Hivatal munkáját, - jelen szabályzatban foglaltak szerint képviseli a Hivatalt, - egyes hatásköreit átruházhatja, - tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület és bizottságai ülésein. - gondoskodik a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, az egyéb jogszabály által kötelezően előírt, vagy egyébként szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, szükség esetén módosításáról, - a jegyző közvetlenül az érdemi ügyintéző köztisztviselőnek is átad egyes ügyeket, melyek közbenső intézkedést igényelnek (idézés, felszólítás, igazolás, stb.), - a jegyző egyes esetekben előzetes egyeztetési, tájékoztatási kötelezettséget is előírhat a kiadmányozási jog gyakorlásához, - a jegyző akadályoztatása, vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogot a csoportvezetők gyakorolják, -az átadott kiadmányozási jog gyakorlása nem adható tovább. Az iraton született írásbeli intézkedés (kiadvány) keltezéssel, bélyegzőlenyomattal ellátott sajátkezű aláírása a kiadmányozás. - csak kiadmányozási jogkör átadása esetén az átadó (pl. jegyző) megbízásából szöveget is fel kell tüntetni. (3) A polgármester és a jegyző külön- külön (önállóan) és együttesen is utasításokat, intézkedéseket és körleveleket adhat ki a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve az önkormányzati rendeletben szabályozott a Hivatal működésével összefüggő kérdések végrehajtására. (4) A csoportvezető személyi felelőséggel irányítja és ellenőrzi az általa vezetett csoport munkáját, biztosítja az ügyek elintézésének szakszerűségét és törvényességét. A csoportvezető: - előkészíti az általa vezetett csoport munkatársainak munkaköri leírás- tervezetét, - meghatározza a munkatársak teljesítménykövetelményeit - előkészíti, elkészíti a csoport szakmai feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek, bizottsági és testületi előterjesztések tervezetét, - gondoskodik a Képviselő-testület, illetve a Bizottságok rendeleteinek, határozatainak valamint a hivatalvezetőtől kapott utasítások végrehajtásáról, - a jegyző, illetve a polgármester felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben jár el, kiadmányozási jogkörrel rendelkezik, - részt vesz a Képviselő- testület, illetve bizottságainak ülésein, a csoport tevékenységi körét érintő napirendi pontok tárgyalásán,

24 - önkormányzati ügyekben tájékoztatást ad az azt kérő, illetőleg az intézkedést kezdeményező polgároknak, illetve más nem természetes személynek, - köteles ellátni mindazt a csoport szakterületét érintő feladatot, amellyel a Hivatal vezetése megbízza. (5) Az önálló ügyintézők a jegyző által meghatározott önálló feladatkört és feladatokat látnak el. (6) Az ügyintézők feladata az államigazgatási hatósági ügyek, valamint az önkormányzati ügyek döntésre való szakszerű előkészítése, a jogerős érdemi döntések- határozatok- végrehajtása, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott esetekben az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok szakszerű ellátása. (7) Az ügyviteli és fizikai alkalmazottak a Hivatal vezetői és munkatársai munkáját segítik: adminisztrációs, iratkezelési, postázási, gépjármű-vezetési, karbantartási feladatokat látnak el. (8) A 4.)- 7.) pontban meghatározott munkatársak konkrét, részletes (személyre szóló) feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírást a kinevezési okirattal egyidejűleg kell kiadni. A munkaköri leírások előkészítésében, kidolgozásában a szervezeti egység vezetője is közreműködik. (9) A vezetői megbízás határozatlan időre szól, melyet a jegyző indokolás nélkül bármikor visszavonhat. (10) A továbbképzést, képzést éves helyi képzési terv tartalmazza, készítésének eljárási rendjét és nyilvántartását külön eljárás szabályozza. (11) A munkaköri - feladatok, ügyiratok - átadás-átvételi eljárási rendjére vonatkozó szabályozást a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza részletesen. Záró rendelkezések 15. (1) A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szerep Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadását követő napon lép hatályba. Záradék Jelen szabályzatot Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 65/2013. (V. 30) számú határozatával, Szerep Községi Önkormányzat /2013. ( ) számú határozatával elfogadta. Kelt: május 30. Kiss Tibor Győri Balázs Gyengéné dr. Lévai Adrienn polgármester polgármester jegyző

25 7./ Bihari Hulladéklerakó Kft. társulási megállapodásának módosítása Kiegészítés nem volt a napirendhez. Kérdések, vélemények. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A Bihari Hulladéklerakó Kft nem működtethet adminisztrációs szervezetet? A Ft csatlakozási díjat évente kell fizetni. Az adminisztrációs költségekhez havonta szükséges a hozzájárulás megfizetése? Kiss Tibor polgármester Úgy tudom azt is évente kell. Egyeztetni fogok ez ügyben a Kft-vel. Kiss Tibor polgármester Amennyiben nincs több kérdés, vélemény kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy aki a Bihari Hulladéklerakó Kft társulási megállapodás módosítására tett előterjesztést elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a Bihari Hulladéklerakó Kft társulási megállapodás módosítására tett előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 66/2013. /V. 30./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja. Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodása ( a július 15-én kelt megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagönkormányzatai a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás július 15-én kelt társulási megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvénynek megfelelően módosítják és a módosítással egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadják el: 1./ A társulás neve: Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (továbbiakban: társulás) 2./ A társulás székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u / A társulás tagjainak neve, székhelye:

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Előterjesztés Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Tisztelt Bizottság! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

SÁRRÉTUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SÁRRÉTUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetű szövege A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 84-86.

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

52/2013.(IV.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT

52/2013.(IV.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Bényei IKSZT hivatalos helyiségében Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1 I. A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete, irányítása, vezetése és képviselete...

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék I. A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete, irányítása, vezetése és képviselete...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el: JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-én 18,30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 07-én, Folyáson a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Önkormányzati Képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Magyar

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Sáránd, 2013. május 31. A Sárándi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Torony, Dozmat, Felsőcsatár

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Megállapodás. I. Általános rendelkezések

Megállapodás. I. Általános rendelkezések Megállapodás Körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról amely létrejött egyrészről Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviselő: Nagy György polgármester - (2822. Szomor, Vörörsmarty

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 129/2014. (XII.10.) KT határozat A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. DECEMBER 3-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1319-3/2014/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Lövöi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (A módosításokkal egységes szerkezetben)

Lövöi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (A módosításokkal egységes szerkezetben) Lövöi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86..

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

lfj'j. számú előterjesztés

lfj'j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere l lfj'j. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete március 2-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő KÖ N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete március 2-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 2-i rendkívüli üléséről Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző,

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Mendei Polgármesteri Hivatal

Mendei Polgármesteri Hivatal Mendei Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 216/2014. (XII.11.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Belső ellenőrzésekről szóló beszámoló 2) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 3) Az önkormányzat 2014.évi

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyszám:11/441/2016. Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben