Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5. Tanácsadói dokumentum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5. Tanácsadói dokumentum"

Átírás

1 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói dokumentum Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása

2 Tartalom Bevezetés... 3 A probléma felvetése... 3 A folyamatok... 6 Képviselő-testületi ülések előkészítése, dokumentálása... 6 Ügyfélszolgálat működése Naprakész dokumentumok biztosítása Összegzés számú melléklet Képviselő-testületi, bizottsági ülés előkészítése, dokumentálása... 22

3 Bevezetés A Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, három kiválasztott folyamat átszervezése projektelem kapcsán a megváltozott új feladat-ellátási rendre és az önkormányzat célkitűzéseire figyelemmel célunk volt az elvárásoknak nem megfelelően működő önkormányzati feladatok feltérképezése, felülvizsgálata és ezt követő újraszervezése. A tevékenység végrehajtásába bevont munkatársak rendelkeztek minden olyan releváns információval, mely a vizsgálódást segítette, továbbá kompetensek az e tevékenység keretében újraszervezett folyamatok alapján történő működés bevezetésére. A probléma felvetése A Fonyódi Polgármesteri Hivatal hosszú idő óta a jegyzői álláshely betöltetlenségével küzd, ezáltal hiányzik az a felelős vezető a rendszerből, akinek feladata lenne a napi működés szervezése, a munkatársak feladatellátásának kontrollja, az önkormányzati elvárások érvényre juttatása. Éppen ezért a néhány hónappal ezelőtt kialakított szervezeti felépítés megszilárdítása, a rendszerben működő folyamatok újragondolása, átszervezése elmaradt, amelynek következménye, hogy a korábban kialakult szokásjog (Így szoktuk!), illetve a mindennapokban felmerülő feladatellátáshoz való eshetőleges feladatellátás jellemzi a rendszert. A vezetői konzultáció alkalmával történt főfolyamatok áttekintését követően több olyan munkafolyamat is kiemelésre került, melynek fejlesztése átfogóan növelhetné a rendszer működésének hatékonyságát, áttekinthetőségét és nem utolsó sorban a végrehajtás ellenőrzését. Ezek a következők (a felsorolás nem a prioritásokat mutatja): A hivatal szervezeti egységei közötti kommunikáció Intézményekkel történő együttműködés

4 Képviselő-testületi ülések előkészítése Naprakész dokumentumok biztosítása Településüzemeltetés ellenőrzése Ügyfélszolgálat működése Vezetői értekezletek Az egyes folyamatok mélyebb elemzése után a résztvevők arra megállapításra jutottak, hogy a tevékenység kapcsán az alábbi három főfolyamatot kívánják tovább elemezni és lehetőség szerint újraszervezni a hatékonyság jegyében: Képviselő-testületi ülések előkészítése Ügyfélszolgálat működése Naprakész dokumentumok biztosítása A további analízis célja az volt, hogy a három kiemelt folyamatnak feltárjuk az erősségeit, gyengeségeit, rávilágítsunk azokra a pontokra, ahol a szervezetet veszteség éri. Mindhárom területtel kapcsolatosan általánosságban elmondható, hogy a nem folyamatszemléletű munkaszervezésből fakadóan a feladatok ellátásának - rendkívül magas a humánerőforrás-szükséglete (pl.: a testületi és bizottsági ülések dokumentálását, nyilvántartását kapcsolt munkakörben végzi a titkársági referens, aki emiatt külön díjazás nélkül 8 órás napi munkaidejének többszörösét fordítja a munkakör pontos, törvényes ellátására), - felesleges szolgálati utakat kell bejárni a megvalósításhoz (pl.: szinte minden döntés véglegesítése érdekében a polgármestert keresik, hogy mondja ki a végső szót ), - vannak olyan tevékenységek a rendszerben, melyek teljességgel feleslegesek, illetve olyanok, melyek teljesen hiányoznak (pl.: a testületi anyagokat nem a szervezeti hierarchiában kialakított szolgálati út betartásával továbbítják, ezáltal nincs megfelelő vezetői kontroll, akadozik a belső információáramlás),

5 - a hatékonyabb munkavégzés érdekében szükséges lenne a háttér infrastruktúra fejlesztésére (pl.: a központi fénymásoló korszerűtlen, a nagymennyiségű fénymásolási feladat a kvalifikált munkaerő hatékonyságát és a munkaidő megfelelő kihasználását rontja), További elemzéseink során arra a következtetésre jutottunk, hogy a rendszerben megjelenő folyamatok az aránylag egyszerűek, azonban a feladat és hatáskör jellegéből adódóan sokfélék. Ennek a kihívásnak való megfelelés kizárólag szakmailag felkészült, rugalmas munkatársak útján biztosítható, hiszen a szolgáltatás központú közigazgatás iránt megjelenő társadalmi elvárás, az azonnali hatékony reakció és megoldás a felvetett problémára. A folyamatok azonos jellemzőjeként definiálhatjuk, hogy azoknak folyamatosnak, hatékonynak, ügyfél és munkatársbarátnak, a vezetői elvárásoknak megfelelőnek kell lenniük. Céljaink eléréséhez több kipróbált és jól alkalmazható módszer is rendelkezésre áll, azonban Fonyód esetében folyamatok szabályozása és sztenderdizálás eszköztárát hívtuk segítségül. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a folyamatok újraszabályozásának és a folyamatos jobbításnak sikere abban rejlik, hogy a hatékonyság iránti igény nemcsak vezetői szinten jelenik meg, hanem a rendszerben lévő valamennyi munkatárs elkötelezetté válik ennek irányába. Ez pedig alapvetően paradigmaváltást eredményez. A munkatársak segítségével folyamatosan feltárhatjuk a hiányterületeket, növelhetjük egy-egy terület működésének hatékonyságát, gyakorlatilag azonos erőforrások igénybevétele mellett.

6 A folyamatok Képviselő-testületi ülések előkészítése, dokumentálása Az önkormányzat sikeres működésének záloga a választott képviselő-testület munkájának hatékonyságában rejlik, melynek adminisztratív támogatását a polgármesteri hivatal végzi. Itt persze nem feledkezhetünk meg arról a nem elhanyagolható tényről sem, hogy számos témakörben a fenntartásban működő intézmények és az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok szállítóként és ügyfélként is jelen vannak gyakran egyidőben a folyamatban. Az ülésekkel kapcsolatos feladatellátás áttekinthetősége céljából nem csupán az előkészítésre fókuszáltunk, hanem a dokumentálási kötelezettségekre is, hiszen a törvényesség fenntartása, a nyomonkövethetőség, áttekinthetőség követelménye e részfolyamatban jelenik meg leginkább. A sztenderdizálás segítségével az alábbi megállapításokra jutottunk: Elnevezés: Képviselő-testületi ülések előkészítése, dokumentálása Folyamatszereplők a) folyamatgazda: jegyző, vagy a jegyző által kijelölt személy b) belső szállító: - polgármester, - jegyző (ha a folyamatgazda nem a jegyző), - hivatal köztisztviselői, - intézmények vezetői, - gazdasági társaságok vezetői c) külső szállító: - kérelmező, - ajánlattevő, - felügyeleti szerv,

7 - szerződéses partnerek d) ügyfél (belső): - polgármester, - települési képviselők, - külsős bizottsági tagok, - jegyző (ha a folyamatgazda nem a jegyző), - hivatal köztisztviselői, - intézmények vezetői, - gazdasági társaságok vezetői e) ügyfél (külső): - az önkormányzat lakossága, - gazdasági társaságok, - felügyeleti szervek, - egyéb partnerek Sztenderdizálás oka: A hatékonyabb önkormányzati működés. A testületi és bizottsági ülések határidőre történő, törvényes, a helyi sajátosságokhoz igazodó folyamatok biztosítása, mert a kialakult gyakorlat erőforrásigénye jelentős, a rendszer jelentős hibaszázalékkal működik, az előterjesztések gyakran hiányosak, vagy nem tükrözik a polgármester álláspontját, a nem megfelelő előkészítés miatt az önkormányzat külső megítélése negatív, a döntéshozatal nem hatékony, számtalan esetben a napirendek sürgősségi indítványokkal egészülnek ki, melyek nem megfelelően kimunkáltak. Sztenderdizálás célja a) közvetlen: - a képviselő-testület és bizottságai számára törvényes, átfogó képet és racionális javaslatokat tartalmazó előterjesztések biztosítása, - az üléseken elhangzott információk, meghozott döntések (határozatok, rendeletek) pontos dokumentálása,

8 - törvényes határidőben történő felterjesztése törvényességi kontrollra b) közvetett: - jól működő képviselő-testület, - fokozottan pozitív lakossági megítélésmentes, - gyorsabb ügymenet, - ügyfélelégedettség, - mindenki számára áttekinthető, világos folyamatok Minőségi tényezők a) forma: írásban (elektronikusan) b) tartalom: jogszabályi előírásoknak megfelelően (Mötv., SzMSz) c) idő: a munkatervben, illetve a polgármester, jegyző által meghatározott határidőre d) mennyiség: a napirendek számától függ Folyamat leírása Lásd 1. számú mellélet. Eszközök, forma, szabályok, elvárás, tudás a) eszközök - tárgyi eszközök (jogszabálytár, korábbi ülések jegyzőkönyvei, döntései, internet, központi szerver, nyomtató, scanner stb.), - jogosultságok, - hozzáférési jogosítványok, b) forma - belső szabályzatban rögzített formátum c) szabályok - külső: jogszabályok (törvény, korm. rendelet), felügyeleti szerv állásfoglalásai, utasításai - belső: SzMSz, polgármesteri, jegyzői utasítás, munkaköri leírás, folyamat leírás

9 d) elvárások - határidő betartása - munkaköri leírás - tulajdonosi szemlélet - állandó jobbítás e) tudás - informatikai ismeret - szakmai ismeret - rendszerszemlélet A fejlesztés időbeli - A folyamat szabályozása rövidtávon ütemezése: megvalósítható intézkedés - Az intézkedéssel elért szabályozott folyamat fenntartása hosszú távú célkitűzés A fejlesztés hatása: - Csökken az előkészítetlen, tárgyalásra nem alkalmas előterjesztések száma - Csökken az ad hoc jelleggel, kapkodva összeállított sürgősségi indítványok száma - Csökken a folyamatszereplők munkaidő ráfordítása, a felszabaduló szabad kapacitásaikkal egyéb érdemi feladatellátásuk növekszik - Tervezhetővé válik az ülés előkészítésének folyamata, melynek következtében növekszik a hatékonysága az időtervezésnek - Csökkennek a rendszer szervezetlenségéből adódó konfliktus helyzetek, ezáltal javul a munkahelyi légkör - Csökken a papírfelhasználás, illetve a nyomtató és fénymásoló eszközök használati ideje, kopása

10 Ügyfélszolgálat működése A Fonyódi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgálat működésének fejlesztése prioritás, tekintettel arra, hogy a hivatal nemcsak a fonyódiak számára nyújt szolgáltatásokat, hanem az időszakosan nagy tömegben megjelenő turisták és üdülőingatlannal jelentkező vidékiek részére is. Ezen sajátosság figyelembevételével alakult ki az a rendszer, melyben a hivatal ügyfélfogadási időn kívül is elérhető, illetve a nyári időszakban nyitvatartási ideje igazodik az ügyfelek szokásaihoz. Ezt az elvárást azonban nem intézményesített keretek között biztosítják, mert ügyfélszolgáltatást végző önálló szervezeti egységet nem alakítottak ki, csupán portaszolgálat jelleggel működik a jelenleg ügyfélszolgálatnak nevezett, a hivatal főbejáratával szemközt található, zárt fülkés helyiség. Az itt foglalkoztatott munkatársnak konkrétan nem határozták meg az ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatos munkaköri feladatait, ahogyan az sem tisztázott, hogy az egyébként hivatalon belül ügyfélfogadást bonyolító szervezeti egységek milyen módon és mértékben vehetik igénybe a portaszolgálat szolgáltatásait. A rendezvények alkalmával többször volt tapasztalható, hogy a főbejáraton érkező ügyfél nem realizálja, hogy a szemközti kis ablaknál valamilyen segítségre, információra számíthat és megállás nélkül folytatja útját az illetékes ügyosztály felé. Ebből a gyakorlatból arra lehet következtetni, hogy a klasszikus alapvető ügyfélirányítás folyamata sem tisztázott. Tekintettel a fentiekre kísérletet teszünk az ügyfélszolgáltatás rendszerének átfogó átalakítási javaslatainak megfogalmazására az általunk tapasztalt és begyűjtött információk alapján.

11 Erősségek: - Az önkormányzat arculatához, küldetéséhez igazodó, a feladat-ellátást végző humánerőforrás rendelkezésre áll. - Elkötelezett önkormányzati vezetés és munkatársak az ügyfélszolgálat kialakítása érdekében. - Lakossági igény jelentős az ügyfélszolgálat működése iránt. - Optimális térbeli elhelyezési lehetőség. Gyengeségek: - A hivatal egyéb szervezeti egységei előtt nem ismert az ügyfélszolgálat tevékenységének tartalma, az érdemi ügyintézés háttértámogatásának folyamata. - Az ügyfelek tájékoztatása alacsony szintű. - Az ügyfélszolgálat céljára kijelölt helyiség túlságosan zárt, az ott dolgozó munkatárs nem észrevehető a belépő ügyfél számára. - Az ügyfélszolgálat eszközellátottsága alacsony. - Az ügyfélszolgálat feladat és hatáskörei nem szabályozottak. Lehetőségek: - A belső helyettesítés színvonala nőhet az ügyfélszolgálati munkatárs szakmai ismereteinek fejlesztésével, hiszen lesz még egy olyan munkaerő, aki be tud ugrani, ha szükséges. - A feladat és hatáskörök pontos szabályozásával konkretizálni lehet az ügyfélszolgálat által ellátandó feladatköröket. - A pontos szabályozás birtokában jól áttekinthetővé válik, hogy hol vannak azok a kapcsolódási pontok, melyekkel az érdemi ügyintézés háttértámogatása biztosítható. - Az elválasztó fal kibontásával, ügyfélszolgálati pult kialakításával nyitottá, jól áttekinthetővé lehet tenni az ügyfélszolgálat színterét.

12 - Az önkormányzat, ezáltal a hivatal lakossági megítélése javul, nő az ügyfél elégedettség. - Egyszerűsödhetnek az ügymenetek. - Folyamatosan kontrollált ügyfélforgalom, melynek mérésével a szervezeti egységek és munkatársak időszakos ügyfélforgalma válik nyomonkövethetővé, illetve felmérhető az ügyfelek igénye a hivatali szolgáltatások igénybevételével összefüggésben. - Ügyintézők munkájának hatékonysága növekszik. Veszélyek: - Az ügyfélszolgálat információs bázisa nem lesz naprakész a munkatársak aktív közreműködése nélkül. - Nincs elegendő forrás az ügyfélszolgálati tér kialakítására és eszközparkjának fejlesztésére. - Túl sok háttértámogatói feladatot kap az ügyfélszolgálatos munkatárs, melynek következtében az ügyfélkapcsolatok háttérbe szorulnak.

13 Az elemzés tapasztalatai alapján a fejlesztés lehetőségeit a következőkben foglaltuk össze: Fejlesztési terület Intézkedés Eredmény Tájékoztatás és kommunikáció Panaszkezelés - Ügyfél tájékoztatás stratégiájának kidolgozása a Média Kft. bevonásával. - Tájékoztatási felületek kialakítása az ügyfelek figyelmének, mozgásának irányítása érdekében. - Kommunikációs csatornák felhasználása az ügyfélszolgálat nyújtotta lehetőségek bevezetése, népszerűsítése, megismertetése, elfogadtatása érdekében. - Hatósági intézkedést nem igénylő lakossági panaszok kezelése, begyűjtése, továbbítása a végrehajtásért felelős személy részére. - Bárki számára hozzáférhető, transzparens szolgáltatás, mely előszűrő jelleggel tehermentesíti az érdemi ügyintézőket. - Nő az ügyfelek információs bázisa, több információra tehetnek szert kötetlenebb keretek között kérdéseik kapcsán. - Felgyorsul az ügyintézés a hatósági intézkedést nem igénylő kérdésekben. - Állandóan elérhető kontakt a panszok előterjesztésére.

14 Ügyintézés - A hivatali közreműködést nem igénylő ügykörök meghatározása (pl.: kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések, közvilágítási lámpatestek meghibásodása, hulladékszolgáltatás problémáinak kiküszöbölése stb.) - Meghatározott, egyszerű (egy lépcsős) hatósági eljárások ügyintézési lehetőségének biztosítása. - Ügyfélszolgálat által intézhető hatósági ügyek körének definiálása. - Mérhetővé válik, hogy melyek a legtipikusabb bejelentések, ezáltal meghatározható lesz a fejlesztendő területek iránya. - Nő az ügyfélelégedettség. - Az ügyfél igényeinek gyors kielégítése azonnali intézkedés biztosításával (pl.: közterület-foglalási engedély kiadása) - Érdemi ügyintéző munkaterhének csökkentése. - Ügyintézés közvetítés, ügyfélszolgáltatások, résztevékenységek gyorsabb, hatékonyabb ellátása.

15 Nyomtatványok kezelése - A hatósági eljárások során használt nyomtatványgarnitúrák elhelyezése az ügyfélszolgálaton. - Az ügyfélszolgálat által biztosított nyomtatványok naprakészségének biztosítása érdekében a folyamat leszabályozása. - Kérelmekhez csatolandó mellékletek listájának felfektetése. - Nő a belső kommunikáció hatékonysága. - Naprakész dokumentumok állnak a munkatársak és az ügyfelek rendelkezésére. - Az ügyfél pontos információkat szerezhet a dokumentumokból a szükséges mellékletek benyújtásáról. - Nő az érdemi ügyintézők hiánypótlás iránti intézkedési kényszere. - Lehetőség nyílik az ügyfél felvilágosítására az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó ügymenetek sajátosságaira való tájékoztatás keretében, a részcselekmények, határidők fontosságára történő tájékoztatás megvalósul. - Azonnali visszajelzés gyűjthető a rendelkezésre bocsátott dokumentumok

16 Háttérszolgáltatások Ügyfélszolgáltatás feltételrendszerének kialakítása - Meg kell határozni azon belső szolgáltatások körét, melyekkel az ügyfélszolgálat háttértámogatást biztosíthat az érdemi ügyintézők részére (pl.: fénymásolási tevékenység, postázás, postakönyv előállítása stb.) - Rögzíteni kell a háttértámogatás mélységét. - Az ügyfélszolgálat infrastrukturális ellátottságának fejlesztése. - Ügyféltér arculatának meghatározása. - Az arculat kivitelezéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása. - Kivitelezési munkálatok elvégzése. - Rendelkezésre álló közérthetőségéről. - Nő a munkatársak közötti együttműködés hatékonysága. - Felgyorsul az ügymenet. - Csökken egyes munkatársak terheltsége, a felszabaduló munkaidőkeret növeli hatékony feladatellátásukat. - Kulturált, ügyfélbarát ügyféltér. - Ergonomikus, korszerű munkakörnyezet.

17 A fejlesztés időbeli ütemezése: humánerőforrás képzése, betanítása. - rövid távú intézkedés: az önálló ügyfélszolgálat működésének belső szabályozása, munkatársak belső képzése, az ügyfélszolgálat arculatának kialakítása - hosszú távú intézkedés: a kialakított ügyfélszolgálat fenntartása és a tapasztalatok alapján történő további fejlesztése A fejlesztés hatása: - Felgyorsul az egyszerű ügyek intézésének folyamata - Mérhetővé válik a hivatal ügyfélforgalma és az ügyintézők napi leterheltsége - Elégedettebbé válnak az ügyfelek - Csökken a belső feszültség - Lehetőség nyílik a belső helyettesítés hatékonyabb megoldására - Ellenőrizhetővé és irányíthatóvá válik a beérkező ügyfelek mozgása - Lehetőség nyílik ügyfélkapcsolati adatok ( , telefonszám stb.) begyűjtésére - Nő az ügyfél tájékoztatás hatékonysága Naprakész dokumentumok biztosítása Az előző két fejlesztési terület meghatározása alapján jól látszik, hogy a projektelem megvalósításában közreműködő vezető beosztású munkatársak az önkormányzat és a hivatal Fonyód lakosságát és az idelátogató vendégek legszélesebb körét érintő területeit kívánják első lépésként fejleszteni, hiszen ezen területek azok, melyek első pillantásra információt közölnek az önkormányzati szolgáltatások minőségéről.

18 A harmadik fejlesztési terület már az ügyfélszolgálat fejlesztésénél felvetődött Nyomtatványok kezelése intézkedés hatékony bevezetését szolgálja azzal, hogy pontosan rögzítjük a folyamat sztenderdjét annak érdekében, hogy az érintett munkatársak napi feladatai közé könnyen illeszthető legyen a naprakész nyomtatványok biztosításával kapcsolatos tevékenység. E témakörnél mindenképpen kiemeljük, hogy nincs kiinduló állapot, azaz a hivatali szabályzatokban e folyamatra vonatkozó szabályozás teljes egészében hiányzik. Elnevezés: Naprakész dokumentumok biztosítása Folyamatszereplők a) folyamatgazda: Hatósági osztályvezető b) belső szállító: Hatósági Osztály köztisztviselői c) ügyfél (belső): - helyettes ügyintéző - ügyfélszolgálati munkatárs d) ügyfél (külső): - az önkormányzat lakossága, - gazdasági társaságok, - időszakosan idelátogató vendégek Sztenderdizálás oka: A szabályozatlan belső folyamatok miatt hiányzik a belső szabályozás a hivatal által használt formanyomtatványok naprakész előállítása vonatkozásában. Jelentős lakossági igény mutatkozik a hatékony, ügyfélbarát ügyfélszolgálat kialakítására, melynek tervezett feladatai között szerepel a naprakész nyomtatványok átadása az ügyfelek részére és az ezzel összefüggő tájékoztatási rendszer működtetése, kvázi ügysegédként történő működéssel. A hiányos, vagy rossz dokumentum benyújtása miatt az ügyfelet hiánypótlásra kell felszólítani. Ezen túlmenően pedig nem tisztázott az online felületen történő elhelyezés menete és felelőse sem.

19 Sztenderdizálás célja a) közvetlen: Az ügyfelek számára naprakész dokumentumok biztosítása. b) közvetett: - Ügyfélbarát önkormányzat. - Hiánypótlás-mentes ügymenet. - Ügyfélelégedettség. - Munkatársak tisztában legyenek a folyamatokkal. Minőségi tényezők a) forma: írásban, elnevezés pontos szabályozása b) tartalom: jogszabályi változásnak megfelelő c) idő: hatálybalépést követően azonnal d) mennyiség: dokumentumok számától függ Folyamat leírása 1. Minden hónap első munkanapján, de legkésőbb az első ügyfélszolgálat-mentes napon az ügyintéző felülvizsgálja a munkaköréhez kapcsolódó dokumentumok aktualitását, változás esetén elkészíti a jogszabályoknak megfelelő új dokumentumot. (Adott esetben felhívja az illetékes munkatársa figyelmét, ha a másik munkaköréhez kapcsolódó változást észlel.) 2. Ügyintéző minden esetben haladéktalanul jelenti a hatósági osztályvezetőnek az ellenőrzés tényét. Változás esetén azt is, hogy az miben áll, mennyiben érinti a dokumentumot és egyúttal jóváhagyás céljából csatolja felettesének az elkészített új dokumentumot. 3. A hatósági osztályvezető, illetve a jegyző jóváhagyását követően az ügyintéző konvertálja a dokumentumot, majd megküldi a feltöltésért felelős személynek, egyidejűleg tájékoztatja az ügyfélszolgálati munkatársat az új dokumentum tartalmi változásairól és a csatolandó dokumentumokról.

20 4. Az online feltöltésről kapott visszacsatolást követően tájékoztatja a hatósági osztályvezetőt, az ügyfélszolgálati munkatársat, a polgármestert, alpolgármestert, a polgármesteri asszisztenst és az illetékes Bizottság elnökét. Eszközök, forma, szabályok, elvárás, tudás a) eszközök - tárgyi eszközök (jogszabálytár, internet, központi szerver, nyomtató, scanner stb.) - jogosultságok, hozzáférés b) forma - jegyzői utasításban megjelölt formátum: dokumentumnév_mikorkészült (pl: lakasfentartasi_kerelem ) - élőlábnál megjelölni, hogy mikortól hatályos a dokumentum c) szabályok - külső: jogszabályok (törvény, korm. rendelet, ágazati rendelet), - felügyeleti szerv állásfoglalásai, utasításai - belső: SzMSz, polgármesteri, jegyzői utasítás, munkaköri leírás, folyamat leírás d) elvárások - határidő betartása - munkaköri leírás - tulajdonosi szemlélet - állandó jobbítás e) tudás - informatikai ismeret - szakmai ismeret - rendszerszemlélet A fejlesztés időbeli - rövid távú intézkedés: a meglévő humánerőforrás ütemezése: munkaköri feladatainak bővítésével

21 A fejlesztés hatása: - Csökken az érdemi ügyintézésben a hibázások lehetősége - Folyamatos monitoring fenntartása - Az önképzés, a munkaköri felelősségtudat erősödése - Egységes dokumentumkezelési szemlélet alakul ki - Átláthatóbb ügymenet - Növekvő ügyfélelégedettség Összegzés Jelen dokumentumban megfogalmazott szakmai javaslatokkal kísérletet tettünk arra, hogy a Fonyódi Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításának első lépéseihez kellő segítséget nyújtsunk a legrelevánsabb szakmai, támogató folyamatok újjászervezési javaslataival. Persze minden intézkedés annyit ér, amennyit felhasználnak belőle, azonban hisszük, hogy a fonyódi szakmailag felkészült, a jobbítások irányába rendkívül elkötelezett hivatali apparátus képes lesz megújítani a belső folyamatrendszerét.

22 1. számú melléklet Képviselő-testületi, bizottsági ülés előkészítése, dokumentálása Előkészítési fázis Lépések sorszáma megnevezése Feladatok Felelős Mikor? Kivel? Végrehajtva Megjegyzés 1 Időpont kijelölése 2 3 Jkv. rögzítővel történő egyeztetés (ha a folyamatgazda nem a jkv. vezető) Napirendek megfogalmazása, kijelölése 4 Előterjesztések készítőjének kijelölése 5 Konzultációs szakasz 6 Előterjesztések összeállítása Munkatervvel egyeztet (ha tervezett) Polgármesterrel, Jegyzővel egyeztet Elnökkel egyeztet Rögzíti a vezetők Naptárjaiban és a rögzítéssel egyidejűleg az érintetteknek előzetes értesítést küld a kijelölt tervezett időpontjáról Berendezés egyeztetése (hangosítás, asztalok elrendezése, vendégek száma stb.) Felszerelés egyeztetése (projektor, vászon stb.) A kijelölt munkatárs rendelkezésre állásának ellenőrzése Ülés kezdő határozatszámának és soron következő rendelet számának rögzítése Munkatervvel egyeztet (ha rendes ülése) Munkatársakkal egyeztet Polgármesterrel, Jegyzővel egyeztet Elnökkel egyeztet Munkatervvel egyeztet (ha tervezett) Polgármesterrel, Jegyzővel egyeztet A teljesség igénye, a tényállás pontos ismertetése, a javaslatok megfogalmazása érdekében a szükséges egyeztetések lefolytatása az ügyben érintettekkel Az előzetes egyeztetések és a rendelkezésre álló információk alapján az előterjesztés elkészítése Az előterjesztés tartalmi ellenőrzése (törvényességi, technikai jellegű ellenőrzés, helyesírási, szerkesztési stb.)

23 Az adott napirendhez meghívandók listájának összeállítása (telefon, mail, levelezési cím) 7 Előterjesztések véglegesítése 8 Ülés összeállítása Az előzetes ellenőrzés után átdolgozott előterjesztés tartalmi, átfogó ellenőrzése Megfelelőség utáni véglegesítés Nem megfelelő tartalmú előterjesztés visszadobása Az előkészített előterjesztések alapján a meghívó összeállítása Az összeállított meghívó helyben szokásos módon történő publikálása A meghívó alapján az előterjesztések sorrendben történő összerendezése 9 Az ülés teljes anyagának összeállítása, sokszorosítás Sokszorosítás (fénymásolás, elektronikus előkészítés =.pdf konvertálás, csomagolás) Meghívó és teljes anyag postázása ban, postai úton és az érintettek egyidejű tájékoztatása a kézbesítés tényéről A nyilvános napirendekhez tartozó előterjesztések publikálása a helyben szokásos módon Rögzítési fázis sorszáma Lépések megnevezése Feladatok Felelős Mikor? Kivel? Végrehajtva Megjegyzés Ülés napján 1 A hangrögzítés és szavazógép működésének ellenőrzése 2 Ülés rögzítése 3 Ülés lezárása Döntések előállítása, véglegesítése Az ülést megelőzően 30 perccel az ülésteremben ellenőrzi, hogy a hangrögzítés és a szavazógép megfelelő módon működik-e Ülés megnyitása, próbaszavazás Hangfelvétel készítése Szavazógép működtetése Hozott döntések rögzítése (sorszám és szöveg) Ülés lezárása A rögzített anyag feltöltése a szerverre Ülés napját követő napon Az ülésen hozott összes döntések teljes körű rögzítése, kivonatkészítés

24 5 Döntések átadása Döntések szövegének véglegesítésre történő továbbítása jegyző részére Az ülésen született, jegyző által véglegesített döntések hitelesített kivonatainak átadása, továbbítása az érintettek részére 6 Hanganyag publikálása A rögzített hanganyag továbbítása publikálásra Dokumentálási fázis sorszáma Lépések megnevezése Feladatok Felelős Mikor? Kivel? Végrehajtva Megjegyzés 1 Jegyzőkönyv elkészítése, véglegesítése 2 Jegyzőkönyv hitelesítése 3 Hozott rendeletek utóélete 4 Az ülés utóélete A szerverre feltöltött fájlból a jkv. elkészítése Az elkészített és hitelesített döntések beemelése a jkv.-be A véglegesnek tekinthető jkv. továbbítása jegyzői véleményezésre A véleményezést követő korrekciók, pontosítások elvégzése, véglegesítés Utóellenőrzés (a korrekciók végrehajtásának kontrollja) Az ülésen megválasztott hitelesítők részére a jkv. továbbítása A hitelesítés koordinációja A hitelesített jkv. felterjesztése (feltöltése) A hitelesített jkv. összeszerelése az előterjesztésekkel kötésre A hitelesített és összeszerelt jkv. elhelyezése az arra kijelölt helyeken (könyvtár, titkárság) A hozott rendeletek hitelesítése A hozott rendeletek felterjesztése az ülést követő 3 (három) napon belül A hozott rendeletek kihirdetése A rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, publikálása, feltöltése Az ülésen született döntések összefoglaló publikálása

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselő Testület elvárásaihoz kötött célok mutatószámai Kintlévőségek aránya Ne

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben Teljes munkaidős határozott idejű kjt A projekt célja Projekt feladat/munkakör megnevezése Létszám (fő) Projekt feladat rövid leírása Elvárt kompetenciák (végzettség, szakmai tapasztalat, szakterület stb)

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Bevezetés A Iskolája a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata képviselő-testületének _/2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Szabályzat a felszámolási tevékenység során felmerült panaszok kezeléséről

Szabályzat a felszámolási tevékenység során felmerült panaszok kezeléséről Szabályzat a felszámolási tevékenység során felmerült panaszok kezeléséről 1. A szabályzat célja Jelen szabályzat rögzíti az ügyfelek bejelentései, észrevételei, panaszai befogadásának, kivizsgálásának,

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala. szervezetfejlesztésről. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala. szervezetfejlesztésről. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

2/2003. (I. 31.) számú rendelete *

2/2003. (I. 31.) számú rendelete * 2/2003. (I. 31.) számú rendelete * A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002. (XI.7.)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA. Jóváhagyta: 2010.09.30.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA. Jóváhagyta: 2010.09.30. OLDAL: 1. 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Olyan utasítási környezet létrehozása, mely tartalmazza Polgármesteri Hivatal szervezeti egységein belül a vertikális és horizontális kommunikáció érvényesülését. 2. AZ ELJÁRÁS

Részletesebben

STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL

STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL Visszajelző dokumentáció Összefoglaló NAGYKOVÁCSI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Tartott STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL Budapest, 2009. június 19. Visszajelző anyag a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalának tartott stratégiai

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza.

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza. III. PROJEKTSZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE HATÉKONY SZERVEZETI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA HEVES ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁBAN PROJEKT ELŐZMÉNY Ezen jelentés a Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Intézményirányítási modell Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE Készült a Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) című projekt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Panaszkezelési Szabályzata. Budapest, december

Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Panaszkezelési Szabályzata. Budapest, december Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata Budapest, 2010. december A panaszkezelési szabályzat célja, hogy az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i nyilvános ülésére.

napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i nyilvános ülésére. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-i nyilvános ülésére. Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése Ügyszám: NAIH-1921-12/2013/V. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelentése Monorierdő Község Önkormányzatának közzétételi kötelezettsége elmulasztásának tárgyában A bejelentő közérdekű

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben