3. TRÉNING MODUL A FOLYAMAT ÉS A MINİSÉG ADATAINAK GYŐJTÉSE ELEMZÉS CÉLJÁBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. TRÉNING MODUL A FOLYAMAT ÉS A MINİSÉG ADATAINAK GYŐJTÉSE ELEMZÉS CÉLJÁBÓL"

Átírás

1 3. TRÉNING MODUL A FOLYAMAT ÉS A MINİSÉG 1

2 Vázlat Emlékeztetıül: miért győjtsük az adatokat? A különbözı adattípusok definíciója A lehetséges minıségi és termelékenységi mutatók győjtése A lehetséges paraméterek győjtése Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései Mit győjtsünk? Hogyan győjtsük? Példák adatgyőjtı eszközökre 2

3 Emlékeztetıül: Miért győjtsük az adatokat? Az újraszínezések csökkentése érdekében a folyamat alaposabb megismerése és ellenırzése szükséges Tanulmányozzuk a kimenı minıség változásait a paraméterek változásainak függvényében Ehhez az elemzéshez a folyamatra vonatkozóan egy sor adat ismeretére van szükség. Az elsı lépés tehát az adatok győjtése. 3

4 Minıség: A győjtendı adatok típusai: Definíciók A megrendelı igényeinek megfelelı terméktulajdonságok Hiba: Folytonossági hiány vagy tökéletlenség, ami nem felel meg az elfogadhatóság kritériumainak Bármilyen tulajdonság, ami eltér az elıre meghatározott mértéktıl vagy a megrendelı követelményeitıl A hiba relatív fogalom a definiált kritériumok függvényében vizsgálandó 4

5 A győjtendı adatok típusai: Definíciók Minıségi mutató Mérhetı változó használatos a minıségi szint meghatározására Példa: színtartóság Tőrés A minıségi mutató legnagyobb elfogadható eltérése a célul kitőzött értéktıl Példa: súlyeltérés: ± 10% 5

6 A győjtendı adatok típusai: Definíciók Minıségi vagy termelékenységi szint: A minıségi vagy termelékenységi mutató értéktartománya Példa: Színezékadagolások száma 0 Minıségi/termelékenységi szint és több 2 3 6

7 A győjtendı adatok típusai: Definíciók Folyamat paraméter Mérhetı tényezı a folyamatra nézve, amely befolyásolhatja a végeredményt Példa: hımérséklet 7

8 Vázlat Emlékeztetıül: miért győjtsünk adatokat? A különbözı adattípusok definíciója A lehetséges minıségi és termelékenységi mutatók győjtése 8

9 A lehetséges mutatók győjtése Minıségi mutatók győjthetık A szín megfelelıségére nézve A szín egyenletességére nézve A kelme egyéb elvárt tulajdonságaira nézve Termelékenységi mutatók 9

10 A lehetséges mutatók győjtése A szín megfelelıségére vonatkozó mutatók Minıségi mutató A szín megfelelısége Az értékelés típusa Igen/Nem Értékelı skála 10

11 A lehetséges mutatók győjtése A szín egyenletességére vonatkozó mutatók Minıségi mutató A szín egyenletessége Csíkok Foltok Ráncok Az értékelés típusa Igen/Nem Értékelı skála Igen/Nem Darabszám/vég Darabszám/méter vagy /m 2 Darabszám/méter vagy /m 2 11

12 A lehetséges mutatók győjtése A színtartóságra vonatkozó mutatók Minıségi mutató Színtartóság vízzel/mosással szemben Színtartóság fénnyel szemben Az értékelés típusa Skála (1-tıl 5-ig) Skála (1-tıl 8-ig) stb. 12

13 A lehetséges mutatók győjtése Egyéb kelmeminıségi mutatók Minıségi mutató Lyukak Szélesség Területi sőrőség Az értékelés típusa Darabszám/m 2 Megfelel-e az elıírt értéknek g/m 2 13

14 A lehetséges mutatók győjtése Termelékenységi mutatók Termelékenységi mutató A folyamat idıtartama Színezékmennyiség Energiafogyasztás Az értékelés típusa Színezett kelme kg/idıegység vagy: tényleges idı/tervezett idı színezék/kg kelme kwh/kg kelme Más adatok is képezhetık a termelékenység jellemzésére. Pl.: a színezékpótlások száma, ha a színárnyalat nem megfelelı ez termelékenységi mutatóként használható a szín megfelelısége vonatkozásában 14

15 A lehetséges mutatók győjtése Annak meghatározása, hogy mi jó ill. mi nem jó: küszöbérték, tőréshatárok, minıségi osztályok Minıségi mutató Területi sőrőség Az értékelés típusa g/m 2 Tőrés ±8% A tőrés t s meghatározza, hogy mi számít t már m hibának! Ez tehát t kulcsfontosságú tényezı az adatok elemzésénél! l! 15

16 Vázlat Emlékeztetıül: miért győjtsük az adatokat? A különbözı adattípusok definíciója A lehetséges minıségi és termelékenységi mutatók győjtése A lehetséges paraméterek győjtése 16

17 A lehetséges paraméterek győjtése A különbözı folyamatok, amelyekhez paraméterek győjthetık: Bemenı anyagok Színezési folyamat Öblítési folyamat Víztelenítés 17 Szárítás

18 A lehetséges paraméterek győjtése Paraméterek: Nyersanyag összetétel A szálasanyag kémiai tulajdonságai (pl. gyapjú: amino csoportok, érzékenység lúgra stb.) A szálasanyag fizikai tulajdonságai (pl. szálfinomság) A fonal fizikai tulajdonságai Bemenı anyagok: Kelme A kelme fizikai tulajdonságai (pl. területi sőrőség) 18

19 A lehetséges paraméterek győjtése Paraméterek: Bemenı anyagok: Színezékek, segédanyagok A színezék típusa, szállítója, mennyisége Segédanyagok típusa Segédanyagok töménysége Vegyszerek típusa Vegyszerek töménysége Vegyszerek tisztasága 19

20 A lehetséges paraméterek győjtése Paraméterek: Színezék koncentráció Nyomás A kelme mozgási sebessége Fürdıarány Idı: a színezék hozzáadásának ideje; rögzítési idı; a hımérséklet emelésének kezdı idıpontja Hımérséklet: hımérséklet az adagoláskor, a színezék rögzítésének hıfoka Sav koncentráció, egalizáló szer stb. Színezési folyamat 20

21 A lehetséges paraméterek győjtése Paraméterek: Öblítés Az öblítések száma és idıtartama Az öblítı fürdı hımérséklete Paraméterek: Víztelenítés Idıtartam A centrifuga fordulatszáma 21

22 A lehetséges paraméterek győjtése Paraméterek: Szárítás Energiafelhasználás Haladási sebesség Gızfelhasználás Hımérséklet Idıtartam 22

23 Emlékeztetıül: miért győjtsük az adatokat? A különbözı adattípusok definíciója A lehetséges minıségi és termelékenységi adatok győjtése A lehetséges paraméterek győjtése Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései Mit győjtsünk? Hogyan győjtsük? Vázlat 23

24 Az elemezendı adatok elemzésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat minek az elemzésére? Mit tudunk ténylegesen győjteni? 2. Hogyan győjtsük? Az adatok automatikusan rendelkezésre állnak? Könnyő végrehajtani az elemzést az adatokból? Adattáblázatok 24

25 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Győjtsük a kimenı adatokat (minıségi mutatókat) ÉS a folyamatparamétereket egyaránt A cél a kétféle adattípus értékeinek összevetése! Folyamatos eljárásnál nehéz lehet a kétféle adattípus győjtésének pontos szinkronizálása Legyen világos, hogy mely adatok vonatkoznak a termék minıségére és melyek a folyamatra magára A bemenı anyagok (nyersanyag, kelme) minıségi mutatói a színezési folyamat paramétereinek is tekinthetık 25

26 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Paraméterek: megkülönböztetendık a paraméter beállítások és a mindenkori ténylegesen mért értékek Paraméter beállítások vagy névleges értékek = a folyamat lefolytatásához szükséges cél-értékek (pl. a recept, vagy a hımérséklet idıbeli lefolyása) Mindenkori tényleges mért értékek = a folyamat lezajlása közben folyamatosan mérhetı értékek Ellenırzik-e, hogy ezek az értékek összhangban vannak-e a folyamat teljes lezajlása során? Milyen gyakran ellenırzik? 26 Példa: hımérséklet-idı diagram gyapjú savas színezésénél Forrás:

27 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Az adatok elemzéséhez egyes paramétereket szőrıként használunk, hogy csak azonos típusú adatokat hasonlítsunk össze. Fontos, hogy csak homogén adathalmazban végezzünk elemzést, azaz csak összehasonlítható adatokat elemezzünk. Pl. csak azonos kelmetípusokon, azonos színő kelméken, azonos fajta gépeken stb. végzett folyamatok adatait hasonlítsuk össze. Melyek azok a paraméterek, amelyek ezek szerint szerepet játszanak? 27

28 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Tervezzünk meg egy táblázatot a várható adatoknak Tétel azonosító Paraméterek a szőréshez Elemezendı paraméterek Minıségi mutatók Megnevezés Gép Tényleges hımérséklet Hımérséklet beállítás Egyenletesség Területi sőrőség 1. tétel 2. tétel 28

29 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? A minıségre vonatkozóan: Hogyan végezzük a minıség ellenırzését? (szemrevételezéssel, mintavételes vizsgálattal stb.) Hogyan tartjuk nyilván az adatokat? Papíron? Számítógépen? Ha papíron, nagy munka az adatokat átírni a számítógépbe? 29

30 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? A folyamatparaméterekre vonatkozóan: Mely adatokat figyelnek ma? A megfigyelt adatokat fel is jegyzik? Használnak-e a gépen meglévı minden érzékelıt és mőszert? 30

31 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? A folyamatparaméterekre vonatkozólag: Figyelemmel kísérik a paramétereket a folyamat alatt? Fel is jegyzik azokat? Vagy a gép automatikusan feljegyzi? A sebesség és az idı ellenırzése a folyamat alatt Hımérséklet ellenırzés A nyomás ellenırzése A kelme szemrevételezéses ellenırzése (mozog-e egyáltalán?) 31

32 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? A folyamatparaméterekre vonatkozólag: A gép mőszerei által mutatott adatokat a gép maga tárolja is? Ha nem, ez megoldható lenne? Példa: a gép mutatja egy grafikonon a hımérsékletet az idı függvényében. Tárolódnak a gép memóriájában ezek az adatok ill. a grafikon? 32 Source: Brazzoli

33 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? Egyes ellenırzéseket mintavétellel lehet megoldani: A szín ellenırzése a gépbıl vett kelmemintán A ph érték és a sótartalom ellenırzése a fürdıbıl vett mintán Vannak érzékelık, amelyek alkalmazásával ezek a gépen is megoldhatók. 33

34 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? Meg kell különböztetni az az adatgyőjtés lehetıségeit: A A kulcsfontosságú adatok győjtése a folyamat elemzéséhez Olyan adatok győjtése, amelyek egyáltalán hozzáférhetık 34

35 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Ha már megállapítottuk, hogy mely adatokat győjtsük, nézzük meg, hogyan lehet ezt végrehajtani. Azonosítsuk, hogy melyek azok az adatok, amelyeket már ma is győjtjük. A többi győjtendı adatra nézve meg kell határozni az adatgyőjtés módszerét. 35

36 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? A folyamatra vonatkozóan a gép által győjtött adatok: Tárolja-e ezeket az adatokat valamilyen információs rendszer? Központi vezetıi információs rendszer Recept- és színellenırzı rendszer stb. Ha nem, átvihetık-e az adatok egy számítógépre? Milyen formátumban? (Excel táblázatban vagy a szövegszerkesztıvel készített táblázatban stb.) 36

37 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? KÉRDEZZE KI A GÉPGYÁRTÓ SZAKEMBERÉT! Lehetnek az Ön gépén olyan szolgáltatások, amelyeket Ön még nem használt ki és nem ismer. Lehet, hogy a gép győjt bizonyos adatokat, amiket még sosem használtak fel, de amelyekre szüksége lehet. Kérdezze meg a gépgyárat! Lehet, hogy a gép tárol bizonyos adatokat, de ezeket az Ön rendelkezésére álló információs rendszerbe át kellene vinni. Konzultáljon információtechnikában járatos szakemberrel! 37

38 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Lehetséges a közvetlen adatgyőjtés a PLC rendszerbıl PLC = programmable logic controller (programozható logikai vezérlı), tkp. a gép elektronikus vezérlıegysége A gépben érzékelık vannak, amelyekbıl a vezérlıegység kiolvassa a mért értékeket és azoknak megfelelıen irányítja a gép mőködését. Az érzékelıkhöz közvetlenül is hozzákapcsolható egy információtechnológiai rendszer, amely azután kigyőjti és tárolja az érzékelıkbıl nyert adatokat. 38

39 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Minıségi mutatók: A korábban papíron győjtött adatokat digitalizálni kell (számítógépre kell vinni) Át kell térni az adatok eleve digitalizált formában (számítógépen) történı győjtésére/tárolására Könnyen hozzá tudják rendelni az egyes tételek minıségi mutatóit az adott tétel tárolt adataihoz? 39

40 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? További győjtendı folyamatparaméterek Milyen érzékelıkre van ehhez szükség? Hogyan lehet az adatokat automatikusan tárolni? Hogyan lehet ezeket az információtechnológiai rendszerbe betáplálni (ha van ilyen)? Ellenırizzük az adatkinyerés lehetıségeit 40

41 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Adatnyilvántartás 1. elıfeltétel: A minıségi mutatók listájának megléte mértékegységekkel és a minıségi szintek megadásával Minıségi/termelékenységi mutató Mértékegység 1. minıségi szint 2. minıségi szint 3. minıségi szint Színezékadagolások száma >2 41

42 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Adatnyilvántartás 2. elıfeltétel: a folyamatparaméterek listájának megléte mértékegységekkel és az elıírt beállítás megjelölésével Folyamatparaméter Hımérséklet C Mértékegység Elıírt beállítás 15 Ez lehet egy hımérséklet-lefolyás is, azaz adatok sora 42

43 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Adatnyilvántartás: Tétel azonosító Parametéterek a szőréshez Elemezendı paraméterek Minıségi mutatók Beállított hımérséklet Megnevezés Gép Egyenletesség Tényleges hımérséklet Területi sőrőség 1. tétel 2. tétel 43

44 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Példa: Paraméterek a szőréshez Paraméterek az elemzéshez Termelékenységi és minıségi mutatók Gépszám Termék Területi sőrőség A folyamat idıtartama Gépállások ideje Hibajelzések száma Hozzáadagolások száma 25 COTTON JERSEY COTTON/ LYCRA JERSEY VISCOSE/ LYCRA PIQUÊ COTTON JERSEY COTTON/LYCRA JERSEY COTTON/ LYCRA JERSEY COTTON/LYCRA

45 Vázlat Emlékeztetıül: miért győjtsük az adatokat? A különbözı adattípusok definíciója A lehetséges minıségi és termelékenységi mutatók győjtése A lehetséges paraméterek győjtése Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései Mit győjtsünk? Hogyan győjtsük? Példák az adatgyőjtésre 45

46 Példák az adatgyőjtés eszközeire Emlékezzünk arra, miért győjtjük az adatokat: a minıségi változók és a folyamatváltozók közötti összefüggést keressük. Különbözı értékeket felvevı, többféle minıségi szintet meghatározó minıségi mutatók kerüljenek az adathalmazba! Gondoskodjunk elég nagy adathalmazról, hogy tartalmazzanak hibákat, vagy legalább különbözı minıségi szinteket! 46

47 Példák az adatgyőjtés eszközeire Alapvetı festıgép-vezérlés (Micro Services Group; Stream Line Controls) Digitális folyamatvezérlı rendszer Az alapparaméterek (indítási/befejezési idı, utánadagolások, mosás stb.) vezérlése Nagy memória/adattárolás 47 Forrás: Stream Line Controls

48 Példák az adatgyőjtés eszközeire Érzékelık, amelyek pótlólag felszerelhetık a vezérlés és ellenırzés javítására: ph-mérı Sókoncentráció-mérı A fürdı színét mérı készülék (kihúzatás-mérı) 48

49 Példák az adatgyőjtés eszközeire A fürdı színének (a színezék kihúzatásának) mérése Ipari mintavevı készülék automatikus színméréssel és adatszolgáltatással Mintát vesz a fürdıbıl a ph érték és a színezék koncentráció mérésére (Kísérleti berendezés, nem beépített készülék.) 49 Industrial sampler Centexbel

50 Példák az adatgyőjtés eszközeire A fürdı színének (a színezék kihúzatásának) mérése A színmérési adatok automatizált mérése: Ha a fürdıbıl vett mintában túl nagy a színezékkoncentráció (pl. a folyamat kezdetén, sötét színek esetében), automatikusan hígítja A hígítás kihúzatott színezıfürdıvel történik, hogy megfelelı ph érték álljon be 50 Ipari mintavevı készülék. Centexbel

51 Példák az adatgyőjtés eszközeire A fürdı színének (a színezék kihúzatásának) mérése A folyamatba beépített ellenırzés spektrofotométerrel Olyan rendszerek, amelyek elvileg bármely színezıgépre felszerelhetık FLEX Dyeliquor Control Kapható már néhány olyan berendezés, amely a folyamatba beépítve folyamatosan szolgáltatja az adatokat 51

52 Példák az adatgyőjtés eszközeire K+F az automatikus vezérlésre (EC projekt): Edye prototípus a mérésre: Sókoncentráció ph Hımérséklet Szín 52

53 Példák az adatgyőjtés eszközeire Információtechnológiai rendszerek: festékkonyha (THEN, Fortex) Pontos adatok a színezékek és egyéb vegyszerek mennyiségérıl Adattárolás az adagolásokról és az öblítésekrıl 53 Forrás: THEN festékkonyha

54 Példák az adatgyőjtés eszközeire Információtechnológiai rendszerek: Festöde irányítás (Barco; Arel; Proseller) Központi termeléstervezés és termelésirányítás A gépvezérlések irányítása, recept- és színellenırzı rendszerek Minden vonatkozó adat kezelése 54 Forrás: AREL Automatikus festöde irányító rendszer

55 Példák az adatgyőjtés eszközeire Információtechnológiai rendszerek: ERP (Datatex; Arel; Canias) A cég tevékenységének átfogó irányítása Kapcsolódás a beszerzés/raktár/adminisztráció/ értékesítés adatbázisaihoz 55 Forrás: Datatex Network Oriented World

56 Végkövetkeztetések A minıségi és folyamatparaméterek adatainak győjtése hozzájárul a folyamatparaméterek és a minıségi mutatók összefüggésének jobb megértéséhez A végcél: az újraszínezések gyakoriságának csökkentése és ezzel a termelékenység fokozása A továbbiakban megnézzük, hogyan használjuk fel fel az az összegyőjtött adatokat a folyamatra vonatkozóúj új ismeretek szerzésére 56

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovácsné Szaladják Annamária. És mi van a háttérben? Amit a vendég nem lát (A vállalkozás eszközeinek csoportosítása, a leltár)

MUNKAANYAG. Kovácsné Szaladják Annamária. És mi van a háttérben? Amit a vendég nem lát (A vállalkozás eszközeinek csoportosítása, a leltár) Kovácsné Szaladják Annamária És mi van a háttérben? Amit a vendég nem lát (A vállalkozás eszközeinek csoportosítása, a leltár) A követelménymodul megnevezése: Vendéglátási tevékenységek gyakorlása A követelménymodul

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

IT Controlling tanfolyam. Az informatikai fejlesztés controllingja

IT Controlling tanfolyam. Az informatikai fejlesztés controllingja Véry Zoltán IT Controlling tanfolyam Az informatikai fejlesztés controllingja Budapest, 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS ÉS AZ ÜZLET KAPCSOLATA...3 2. AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS TARTALMA

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak Megbízhatóság és biztonságelmélet Alapfogalmak Megbízhatóság fogalma (1) Köznapi értelmezésben hibamentességet, egy jó értelemben vett jellemzıt jelent Mőszaki értelmezésben valószínőségi jellegő számszerő

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Hasonlítsa össze a soros és párhuzamos port felépítését és mőködését

Hasonlítsa össze a soros és párhuzamos port felépítését és mőködését Az állományokhoz több jellemzı (attribútum) tartozik, ismertesse, hogy melyek a legfontosabbak! az állomány neve hossza típusa tulajdonosa létrehozásának a dátuma hozzáférési jogkörök Hasonlítsa össze

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények

SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények Changing Role of Statistics, New Quality Requirements The demand for statistics has increased in the last years: reliable, high quality

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

MUNKAANYAG. Medveczkyné Péter Borbála. Minőség-ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban

MUNKAANYAG. Medveczkyné Péter Borbála. Minőség-ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban Medveczkyné Péter Borbála Minőség-ellenőrzés A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban A követelménymodul száma: 1088-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben Európai Bizottság Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben TERVEZET A 2006.NOVEMBER 22-24-I CWG KONZULTÁCIÓRA REACH megvalósítási projekt, 3.10 I JOGI NYILATKOZAT

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

INFORMATIKA INGYENES ELEKTRONIKUS TANANYAG ADATBÁZIS-KEZELÉS

INFORMATIKA INGYENES ELEKTRONIKUS TANANYAG ADATBÁZIS-KEZELÉS INFORMATIKA INGYENES ELEKTRONIKUS TANANYAG ADATBÁZIS-KEZELÉS TARTALOMJEGYZÉK ALAPFOGALMAK...2 ACCESS ALAPOK...2 AZ ACCESS KÉPERNYİ RÉSZEI:...3 ADATBÁZIS MEGNYITÁSA:...3 AZ ADATTÁBLA (TÁBLA):...4 AZ ELSİDLEGES

Részletesebben

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között Dr. Molnár Bálint PhD, műszaki informatika Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos főmunkatárs, ELTE 1. Koordinációs eljárás

Részletesebben

Az Adattár alapú Vezető Információs Rendszer, mint a hatékony információ gazdálkodás alapja - 2011 -

Az Adattár alapú Vezető Információs Rendszer, mint a hatékony információ gazdálkodás alapja - 2011 - Az Adattár alapú Vezető Információs Rendszer, mint a hatékony információ gazdálkodás alapja Készítette: Demeter Attila alezredes, Intézményfejlesztési és pályázati iroda vezető - 2011 - Kornai Jánost idézve

Részletesebben

TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0

TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0 TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0 Adatrögzítés a TIR Engine-ben Kivonat az Adminisztrátorok számára készült teljes dokumentáció -ból TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 1/27

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben