3. TRÉNING MODUL A FOLYAMAT ÉS A MINİSÉG ADATAINAK GYŐJTÉSE ELEMZÉS CÉLJÁBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. TRÉNING MODUL A FOLYAMAT ÉS A MINİSÉG ADATAINAK GYŐJTÉSE ELEMZÉS CÉLJÁBÓL"

Átírás

1 3. TRÉNING MODUL A FOLYAMAT ÉS A MINİSÉG 1

2 Vázlat Emlékeztetıül: miért győjtsük az adatokat? A különbözı adattípusok definíciója A lehetséges minıségi és termelékenységi mutatók győjtése A lehetséges paraméterek győjtése Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései Mit győjtsünk? Hogyan győjtsük? Példák adatgyőjtı eszközökre 2

3 Emlékeztetıül: Miért győjtsük az adatokat? Az újraszínezések csökkentése érdekében a folyamat alaposabb megismerése és ellenırzése szükséges Tanulmányozzuk a kimenı minıség változásait a paraméterek változásainak függvényében Ehhez az elemzéshez a folyamatra vonatkozóan egy sor adat ismeretére van szükség. Az elsı lépés tehát az adatok győjtése. 3

4 Minıség: A győjtendı adatok típusai: Definíciók A megrendelı igényeinek megfelelı terméktulajdonságok Hiba: Folytonossági hiány vagy tökéletlenség, ami nem felel meg az elfogadhatóság kritériumainak Bármilyen tulajdonság, ami eltér az elıre meghatározott mértéktıl vagy a megrendelı követelményeitıl A hiba relatív fogalom a definiált kritériumok függvényében vizsgálandó 4

5 A győjtendı adatok típusai: Definíciók Minıségi mutató Mérhetı változó használatos a minıségi szint meghatározására Példa: színtartóság Tőrés A minıségi mutató legnagyobb elfogadható eltérése a célul kitőzött értéktıl Példa: súlyeltérés: ± 10% 5

6 A győjtendı adatok típusai: Definíciók Minıségi vagy termelékenységi szint: A minıségi vagy termelékenységi mutató értéktartománya Példa: Színezékadagolások száma 0 Minıségi/termelékenységi szint és több 2 3 6

7 A győjtendı adatok típusai: Definíciók Folyamat paraméter Mérhetı tényezı a folyamatra nézve, amely befolyásolhatja a végeredményt Példa: hımérséklet 7

8 Vázlat Emlékeztetıül: miért győjtsünk adatokat? A különbözı adattípusok definíciója A lehetséges minıségi és termelékenységi mutatók győjtése 8

9 A lehetséges mutatók győjtése Minıségi mutatók győjthetık A szín megfelelıségére nézve A szín egyenletességére nézve A kelme egyéb elvárt tulajdonságaira nézve Termelékenységi mutatók 9

10 A lehetséges mutatók győjtése A szín megfelelıségére vonatkozó mutatók Minıségi mutató A szín megfelelısége Az értékelés típusa Igen/Nem Értékelı skála 10

11 A lehetséges mutatók győjtése A szín egyenletességére vonatkozó mutatók Minıségi mutató A szín egyenletessége Csíkok Foltok Ráncok Az értékelés típusa Igen/Nem Értékelı skála Igen/Nem Darabszám/vég Darabszám/méter vagy /m 2 Darabszám/méter vagy /m 2 11

12 A lehetséges mutatók győjtése A színtartóságra vonatkozó mutatók Minıségi mutató Színtartóság vízzel/mosással szemben Színtartóság fénnyel szemben Az értékelés típusa Skála (1-tıl 5-ig) Skála (1-tıl 8-ig) stb. 12

13 A lehetséges mutatók győjtése Egyéb kelmeminıségi mutatók Minıségi mutató Lyukak Szélesség Területi sőrőség Az értékelés típusa Darabszám/m 2 Megfelel-e az elıírt értéknek g/m 2 13

14 A lehetséges mutatók győjtése Termelékenységi mutatók Termelékenységi mutató A folyamat idıtartama Színezékmennyiség Energiafogyasztás Az értékelés típusa Színezett kelme kg/idıegység vagy: tényleges idı/tervezett idı színezék/kg kelme kwh/kg kelme Más adatok is képezhetık a termelékenység jellemzésére. Pl.: a színezékpótlások száma, ha a színárnyalat nem megfelelı ez termelékenységi mutatóként használható a szín megfelelısége vonatkozásában 14

15 A lehetséges mutatók győjtése Annak meghatározása, hogy mi jó ill. mi nem jó: küszöbérték, tőréshatárok, minıségi osztályok Minıségi mutató Területi sőrőség Az értékelés típusa g/m 2 Tőrés ±8% A tőrés t s meghatározza, hogy mi számít t már m hibának! Ez tehát t kulcsfontosságú tényezı az adatok elemzésénél! l! 15

16 Vázlat Emlékeztetıül: miért győjtsük az adatokat? A különbözı adattípusok definíciója A lehetséges minıségi és termelékenységi mutatók győjtése A lehetséges paraméterek győjtése 16

17 A lehetséges paraméterek győjtése A különbözı folyamatok, amelyekhez paraméterek győjthetık: Bemenı anyagok Színezési folyamat Öblítési folyamat Víztelenítés 17 Szárítás

18 A lehetséges paraméterek győjtése Paraméterek: Nyersanyag összetétel A szálasanyag kémiai tulajdonságai (pl. gyapjú: amino csoportok, érzékenység lúgra stb.) A szálasanyag fizikai tulajdonságai (pl. szálfinomság) A fonal fizikai tulajdonságai Bemenı anyagok: Kelme A kelme fizikai tulajdonságai (pl. területi sőrőség) 18

19 A lehetséges paraméterek győjtése Paraméterek: Bemenı anyagok: Színezékek, segédanyagok A színezék típusa, szállítója, mennyisége Segédanyagok típusa Segédanyagok töménysége Vegyszerek típusa Vegyszerek töménysége Vegyszerek tisztasága 19

20 A lehetséges paraméterek győjtése Paraméterek: Színezék koncentráció Nyomás A kelme mozgási sebessége Fürdıarány Idı: a színezék hozzáadásának ideje; rögzítési idı; a hımérséklet emelésének kezdı idıpontja Hımérséklet: hımérséklet az adagoláskor, a színezék rögzítésének hıfoka Sav koncentráció, egalizáló szer stb. Színezési folyamat 20

21 A lehetséges paraméterek győjtése Paraméterek: Öblítés Az öblítések száma és idıtartama Az öblítı fürdı hımérséklete Paraméterek: Víztelenítés Idıtartam A centrifuga fordulatszáma 21

22 A lehetséges paraméterek győjtése Paraméterek: Szárítás Energiafelhasználás Haladási sebesség Gızfelhasználás Hımérséklet Idıtartam 22

23 Emlékeztetıül: miért győjtsük az adatokat? A különbözı adattípusok definíciója A lehetséges minıségi és termelékenységi adatok győjtése A lehetséges paraméterek győjtése Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései Mit győjtsünk? Hogyan győjtsük? Vázlat 23

24 Az elemezendı adatok elemzésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat minek az elemzésére? Mit tudunk ténylegesen győjteni? 2. Hogyan győjtsük? Az adatok automatikusan rendelkezésre állnak? Könnyő végrehajtani az elemzést az adatokból? Adattáblázatok 24

25 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Győjtsük a kimenı adatokat (minıségi mutatókat) ÉS a folyamatparamétereket egyaránt A cél a kétféle adattípus értékeinek összevetése! Folyamatos eljárásnál nehéz lehet a kétféle adattípus győjtésének pontos szinkronizálása Legyen világos, hogy mely adatok vonatkoznak a termék minıségére és melyek a folyamatra magára A bemenı anyagok (nyersanyag, kelme) minıségi mutatói a színezési folyamat paramétereinek is tekinthetık 25

26 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Paraméterek: megkülönböztetendık a paraméter beállítások és a mindenkori ténylegesen mért értékek Paraméter beállítások vagy névleges értékek = a folyamat lefolytatásához szükséges cél-értékek (pl. a recept, vagy a hımérséklet idıbeli lefolyása) Mindenkori tényleges mért értékek = a folyamat lezajlása közben folyamatosan mérhetı értékek Ellenırzik-e, hogy ezek az értékek összhangban vannak-e a folyamat teljes lezajlása során? Milyen gyakran ellenırzik? 26 Példa: hımérséklet-idı diagram gyapjú savas színezésénél Forrás:

27 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Az adatok elemzéséhez egyes paramétereket szőrıként használunk, hogy csak azonos típusú adatokat hasonlítsunk össze. Fontos, hogy csak homogén adathalmazban végezzünk elemzést, azaz csak összehasonlítható adatokat elemezzünk. Pl. csak azonos kelmetípusokon, azonos színő kelméken, azonos fajta gépeken stb. végzett folyamatok adatait hasonlítsuk össze. Melyek azok a paraméterek, amelyek ezek szerint szerepet játszanak? 27

28 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Tervezzünk meg egy táblázatot a várható adatoknak Tétel azonosító Paraméterek a szőréshez Elemezendı paraméterek Minıségi mutatók Megnevezés Gép Tényleges hımérséklet Hımérséklet beállítás Egyenletesség Területi sőrőség 1. tétel 2. tétel 28

29 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? A minıségre vonatkozóan: Hogyan végezzük a minıség ellenırzését? (szemrevételezéssel, mintavételes vizsgálattal stb.) Hogyan tartjuk nyilván az adatokat? Papíron? Számítógépen? Ha papíron, nagy munka az adatokat átírni a számítógépbe? 29

30 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? A folyamatparaméterekre vonatkozóan: Mely adatokat figyelnek ma? A megfigyelt adatokat fel is jegyzik? Használnak-e a gépen meglévı minden érzékelıt és mőszert? 30

31 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? A folyamatparaméterekre vonatkozólag: Figyelemmel kísérik a paramétereket a folyamat alatt? Fel is jegyzik azokat? Vagy a gép automatikusan feljegyzi? A sebesség és az idı ellenırzése a folyamat alatt Hımérséklet ellenırzés A nyomás ellenırzése A kelme szemrevételezéses ellenırzése (mozog-e egyáltalán?) 31

32 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? A folyamatparaméterekre vonatkozólag: A gép mőszerei által mutatott adatokat a gép maga tárolja is? Ha nem, ez megoldható lenne? Példa: a gép mutatja egy grafikonon a hımérsékletet az idı függvényében. Tárolódnak a gép memóriájában ezek az adatok ill. a grafikon? 32 Source: Brazzoli

33 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? Egyes ellenırzéseket mintavétellel lehet megoldani: A szín ellenırzése a gépbıl vett kelmemintán A ph érték és a sótartalom ellenırzése a fürdıbıl vett mintán Vannak érzékelık, amelyek alkalmazásával ezek a gépen is megoldhatók. 33

34 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 1. Mit győjtsünk? Milyen adatokat tudnak ténylegesen győjteni? Meg kell különböztetni az az adatgyőjtés lehetıségeit: A A kulcsfontosságú adatok győjtése a folyamat elemzéséhez Olyan adatok győjtése, amelyek egyáltalán hozzáférhetık 34

35 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Ha már megállapítottuk, hogy mely adatokat győjtsük, nézzük meg, hogyan lehet ezt végrehajtani. Azonosítsuk, hogy melyek azok az adatok, amelyeket már ma is győjtjük. A többi győjtendı adatra nézve meg kell határozni az adatgyőjtés módszerét. 35

36 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? A folyamatra vonatkozóan a gép által győjtött adatok: Tárolja-e ezeket az adatokat valamilyen információs rendszer? Központi vezetıi információs rendszer Recept- és színellenırzı rendszer stb. Ha nem, átvihetık-e az adatok egy számítógépre? Milyen formátumban? (Excel táblázatban vagy a szövegszerkesztıvel készített táblázatban stb.) 36

37 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? KÉRDEZZE KI A GÉPGYÁRTÓ SZAKEMBERÉT! Lehetnek az Ön gépén olyan szolgáltatások, amelyeket Ön még nem használt ki és nem ismer. Lehet, hogy a gép győjt bizonyos adatokat, amiket még sosem használtak fel, de amelyekre szüksége lehet. Kérdezze meg a gépgyárat! Lehet, hogy a gép tárol bizonyos adatokat, de ezeket az Ön rendelkezésére álló információs rendszerbe át kellene vinni. Konzultáljon információtechnikában járatos szakemberrel! 37

38 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Lehetséges a közvetlen adatgyőjtés a PLC rendszerbıl PLC = programmable logic controller (programozható logikai vezérlı), tkp. a gép elektronikus vezérlıegysége A gépben érzékelık vannak, amelyekbıl a vezérlıegység kiolvassa a mért értékeket és azoknak megfelelıen irányítja a gép mőködését. Az érzékelıkhöz közvetlenül is hozzákapcsolható egy információtechnológiai rendszer, amely azután kigyőjti és tárolja az érzékelıkbıl nyert adatokat. 38

39 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Minıségi mutatók: A korábban papíron győjtött adatokat digitalizálni kell (számítógépre kell vinni) Át kell térni az adatok eleve digitalizált formában (számítógépen) történı győjtésére/tárolására Könnyen hozzá tudják rendelni az egyes tételek minıségi mutatóit az adott tétel tárolt adataihoz? 39

40 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? További győjtendı folyamatparaméterek Milyen érzékelıkre van ehhez szükség? Hogyan lehet az adatokat automatikusan tárolni? Hogyan lehet ezeket az információtechnológiai rendszerbe betáplálni (ha van ilyen)? Ellenırizzük az adatkinyerés lehetıségeit 40

41 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Adatnyilvántartás 1. elıfeltétel: A minıségi mutatók listájának megléte mértékegységekkel és a minıségi szintek megadásával Minıségi/termelékenységi mutató Mértékegység 1. minıségi szint 2. minıségi szint 3. minıségi szint Színezékadagolások száma >2 41

42 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Adatnyilvántartás 2. elıfeltétel: a folyamatparaméterek listájának megléte mértékegységekkel és az elıírt beállítás megjelölésével Folyamatparaméter Hımérséklet C Mértékegység Elıírt beállítás 15 Ez lehet egy hımérséklet-lefolyás is, azaz adatok sora 42

43 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Adatnyilvántartás: Tétel azonosító Parametéterek a szőréshez Elemezendı paraméterek Minıségi mutatók Beállított hımérséklet Megnevezés Gép Egyenletesség Tényleges hımérséklet Területi sőrőség 1. tétel 2. tétel 43

44 Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései 2. Hogyan győjtsünk? Példa: Paraméterek a szőréshez Paraméterek az elemzéshez Termelékenységi és minıségi mutatók Gépszám Termék Területi sőrőség A folyamat idıtartama Gépállások ideje Hibajelzések száma Hozzáadagolások száma 25 COTTON JERSEY COTTON/ LYCRA JERSEY VISCOSE/ LYCRA PIQUÊ COTTON JERSEY COTTON/LYCRA JERSEY COTTON/ LYCRA JERSEY COTTON/LYCRA

45 Vázlat Emlékeztetıül: miért győjtsük az adatokat? A különbözı adattípusok definíciója A lehetséges minıségi és termelékenységi mutatók győjtése A lehetséges paraméterek győjtése Az elemezendı adatok győjtésének fı kérdései Mit győjtsünk? Hogyan győjtsük? Példák az adatgyőjtésre 45

46 Példák az adatgyőjtés eszközeire Emlékezzünk arra, miért győjtjük az adatokat: a minıségi változók és a folyamatváltozók közötti összefüggést keressük. Különbözı értékeket felvevı, többféle minıségi szintet meghatározó minıségi mutatók kerüljenek az adathalmazba! Gondoskodjunk elég nagy adathalmazról, hogy tartalmazzanak hibákat, vagy legalább különbözı minıségi szinteket! 46

47 Példák az adatgyőjtés eszközeire Alapvetı festıgép-vezérlés (Micro Services Group; Stream Line Controls) Digitális folyamatvezérlı rendszer Az alapparaméterek (indítási/befejezési idı, utánadagolások, mosás stb.) vezérlése Nagy memória/adattárolás 47 Forrás: Stream Line Controls

48 Példák az adatgyőjtés eszközeire Érzékelık, amelyek pótlólag felszerelhetık a vezérlés és ellenırzés javítására: ph-mérı Sókoncentráció-mérı A fürdı színét mérı készülék (kihúzatás-mérı) 48

49 Példák az adatgyőjtés eszközeire A fürdı színének (a színezék kihúzatásának) mérése Ipari mintavevı készülék automatikus színméréssel és adatszolgáltatással Mintát vesz a fürdıbıl a ph érték és a színezék koncentráció mérésére (Kísérleti berendezés, nem beépített készülék.) 49 Industrial sampler Centexbel

50 Példák az adatgyőjtés eszközeire A fürdı színének (a színezék kihúzatásának) mérése A színmérési adatok automatizált mérése: Ha a fürdıbıl vett mintában túl nagy a színezékkoncentráció (pl. a folyamat kezdetén, sötét színek esetében), automatikusan hígítja A hígítás kihúzatott színezıfürdıvel történik, hogy megfelelı ph érték álljon be 50 Ipari mintavevı készülék. Centexbel

51 Példák az adatgyőjtés eszközeire A fürdı színének (a színezék kihúzatásának) mérése A folyamatba beépített ellenırzés spektrofotométerrel Olyan rendszerek, amelyek elvileg bármely színezıgépre felszerelhetık FLEX Dyeliquor Control Kapható már néhány olyan berendezés, amely a folyamatba beépítve folyamatosan szolgáltatja az adatokat 51

52 Példák az adatgyőjtés eszközeire K+F az automatikus vezérlésre (EC projekt): Edye prototípus a mérésre: Sókoncentráció ph Hımérséklet Szín 52

53 Példák az adatgyőjtés eszközeire Információtechnológiai rendszerek: festékkonyha (THEN, Fortex) Pontos adatok a színezékek és egyéb vegyszerek mennyiségérıl Adattárolás az adagolásokról és az öblítésekrıl 53 Forrás: THEN festékkonyha

54 Példák az adatgyőjtés eszközeire Információtechnológiai rendszerek: Festöde irányítás (Barco; Arel; Proseller) Központi termeléstervezés és termelésirányítás A gépvezérlések irányítása, recept- és színellenırzı rendszerek Minden vonatkozó adat kezelése 54 Forrás: AREL Automatikus festöde irányító rendszer

55 Példák az adatgyőjtés eszközeire Információtechnológiai rendszerek: ERP (Datatex; Arel; Canias) A cég tevékenységének átfogó irányítása Kapcsolódás a beszerzés/raktár/adminisztráció/ értékesítés adatbázisaihoz 55 Forrás: Datatex Network Oriented World

56 Végkövetkeztetések A minıségi és folyamatparaméterek adatainak győjtése hozzájárul a folyamatparaméterek és a minıségi mutatók összefüggésének jobb megértéséhez A végcél: az újraszínezések gyakoriságának csökkentése és ezzel a termelékenység fokozása A továbbiakban megnézzük, hogyan használjuk fel fel az az összegyőjtött adatokat a folyamatra vonatkozóúj új ismeretek szerzésére 56

Irányítástechnika alapvetı célja

Irányítástechnika alapvetı célja Irányítástechnika alapvetı célja Folyamat Tevékenység Forgalom Termelékenység Biztonság, Egyenletesség, Változások követése, Termék növelése minıségének javítása Az energia felhasználás csökkentése Az

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) 1. A D/A átalakító erısítési hibája és beállása Mérje meg a D/A átalakító erısítési hibáját! A hibát százalékban adja

Részletesebben

Monitoring gyakorlati szempontok

Monitoring gyakorlati szempontok 1 MIKE URBAN Városi lefolyás modellezése Monitoring gyakorlati szempontok Készült az projekt keretében, a DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával 1 Monitoring gyakorlati szempontok Bevezetés A monitoring

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára

Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára 1. Egy üzem alkalmazottainak megoszlása az elért teljesítmény %-a szerint a következı: Norma teljesítmény % Dolgozók száma 60-80 30 81-90 70 91-100 90

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix Microsoft Excel Táblázatkezelés Dr. Dienes Beatrix A táblázatkezelı feladata: Táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Nagy adathalmazok adatbázis-kezelı Legfontosabb szolgáltatások:

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

- Tápoldat Kalkulátor program használata

- Tápoldat Kalkulátor program használata Euphoros Workshop Szentes (HU), 28 June 2011 A tápoldatok t kémik miája - Tápoldat Kalkulátor program használata Luca Incrocci (incrocci@agr.unipi.it) University of Pisa, Pisa, Italy A tápoldat fıbb jellemzıi

Részletesebben

Irányítástechnika 2. 1. Elıadás

Irányítástechnika 2. 1. Elıadás Irányítástechnika 2 1. Elıadás Az irányítástechnika felosztása. Szabályozás, vezérlés összehasonlítása. Jel, szerv, tag, hatásvázlat, mőködési vázlat Irodalom - Petz Ernı: Bevezetı irányítástechnikai alapismeretek,

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0 Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Projektterv 1 Összefoglaló 2 Verziók Ez az projekt projektterve, ahol kitérünk a megrendelt szoftver elvárt szolgáltatásaira, és a tárgy keretein belül a projekt során felhasználandó

Részletesebben

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Rugalmas tengelykapcsoló mérése BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008.

HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008. Ügyszám: 1407/2/2008. Ügyintézı: Szabó László Zsolt Telefon: 06-1-459-7757 Fax: 06-1-459-7760 E-mail: szabol@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008. Tárgy: A földgázelosztás minimális minıségi követelményének

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04 KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04 2009.10.20. Környezetmérnöki Tanszék dr. Torma András /andras.torma@audi.hu/ Tartalom 1. Mátrix-módszerek 2. Indikátor módszer alapjai 3. Teljesítményindikátorok jellemzıi,

Részletesebben

Tantárgy követelmény

Tantárgy követelmény Tantárgy követelmény Félév elfogadása (aláírás megszerzése): elıadások látogatása ajánlott gyakorlatokon való részvétel kötelezı. ZH eredménye legalább 15 pont. egyéni feladat elkészítése (leadási határidı:

Részletesebben

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 Dátum: 2006. Június 7. PROJEKT SZÁMA: AN0139 Székhely: Shawbury, Shrewsbury Shropshire SY4 4NR Egyesült Királyság T: +44 (0) 1939 250383 F: +44 (0) 1939 251118 E: info@rapra.net

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

Vizes oldatok ph-jának mérése

Vizes oldatok ph-jának mérése Vizes oldatok ph-jának mérése Név: Neptun-kód: Labor elızetes feladat Mennyi lesz annak a hangyasav oldatnak a ph-ja, amelynek koncentrációja 0,330 mol/dm 3? (K s = 1,77 10-4 mol/dm 3 ) Mekkora a disszociációfok?

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma Fotoszintézis fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella Sötétszakasz - sztróma A növényeket érı hatások a pigmentösszetétel változását okozhatják I. Mintavétel (inhomogén minta) II.

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Ipari mérı-szabályozó mőszerek

Ipari mérı-szabályozó mőszerek Magyar-Amerikai Környezet- és Egészségvédelmi Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13. Tel.: 23/545-293, 545-393, Fax: 23/545-093 levelek@profilaxis.hu, www.profilaxis.hu Ipari mérı-szabályozó mőszerek PH MÉRÉS

Részletesebben

2.6. A fogaskerekek tőrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtómővek.

2.6. A fogaskerekek tőrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtómővek. 2.6. A fogaskerekek tőrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtómővek. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 124-145 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 9.8. fejezetében lévı

Részletesebben

Quality Control a napi gyakorlatban

Quality Control a napi gyakorlatban Quality Control a napi gyakorlatban Fizil Attila Bio-Rad Magyarország Kft. A laboratóriumi vizsgálatok kontrollrendszerei Belsı kontroll (IQC) kalibrátorok valódiság kontrollok gyártói kontrollok független

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

SPC egyszerően, olcsón, eredményesen

SPC egyszerően, olcsón, eredményesen SPC egyszerően, olcsón, eredményesen Rába Tivadar Six Sigma Black Belt BorgWarner Turbo System April 7, 2007 1 Mi az SPC? Miért pont SPC? Tán Show Program for Costumer? Szakértık Statisztikai folyamat

Részletesebben

Az ANALYZE program ismertetése

Az ANALYZE program ismertetése Az ANALYZE program ismertetése A gyakorlatokon egy saját fejlesztéső programot (ANALYZE) fogunk használni a különbözı élettani változók mérésére, megjelenítésére és a kísérleti beavatkozások hatásainak

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS

KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS Kísérlet, mérés, modellalkotás Modell: olyan fizikai vagy szellemi (tudati) alkotás, amely egy adott jelenség lefolyását vagy egy rendszer viselkedését részben vagy egészen

Részletesebben

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

, , A

, , A MI Nagy ZH, 2011. nov. 4., 14.15-16, A és B csoport - Megoldások A/1. Milyen ágenskörnyezetrıl azt mondjuk, hogy nem hozzáférhetı? Adjon példát egy konkrét ágensre, problémára és környezetre, amire igaz

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 9. Elıadás. PLC-k programozása

Irányítástechnika 1. 9. Elıadás. PLC-k programozása Irányítástechnika 1 9. Elıadás PLC-k programozása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Jancskárné Anweiler Ildikó: PLC programozás az IEC 1131-3 szabvány

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Humánerı gazdálkodás wmugy

Humánerı gazdálkodás wmugy Humánerı gazdálkodás wmugy Készítette: Juhász Jolán SZÁMORG-Invest Kft. 1 Bevezetés A Humánerıforrás és Munkaerı gazdálkodási alrendszer a bérügyviteli rendszerhez (WBER-SZJA) kapcsolódik, de attól függetlenül

Részletesebben

1. táblázat: Adatkezelési rendszer/szabályzat

1. táblázat: Adatkezelési rendszer/szabályzat oldalszám: 1/7 1. táblázat: Adatkezelési rendszer/szabályzat A projekt kezelı adatkezelési rendszerét/szabályozásait fel kell mérni, azért, hogy azonosítsuk a jelentési kockázatokat, és hogy felmérjük

Részletesebben

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása 1 Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása Dr. Szász Gábor Nagy Zoltán Weidinger Tamás Debreceni Egyetem ATC OMSZ ELTE Agrometeorológiai Obszervatórium

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/77. lapszám

Részletesebben

1. táblázat: Adatkezelési rendszer/szabályzat

1. táblázat: Adatkezelési rendszer/szabályzat oldalszám: 1/7 1. táblázat: Adatkezelési rendszer/szabályzat A projekt kezelı adatkezelési rendszerét/szabályozásait fel kell mérni, azért, hogy azonosítsuk a jelentési kockázatokat, és hogy felmérjük

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

1. táblázat: Adatkezelési rendszer/szabályzat

1. táblázat: Adatkezelési rendszer/szabályzat oldalszám: 1/8 1. táblázat: Adatkezelési rendszer/szabályzat A projekt kezelı adatkezelési rendszerét/szabályozásait fel kell mérni, azért, hogy azonosítsuk a jelentési kockázatokat, és hogy felmérjük

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál A polgármesteri hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok bevezetése Szervezeti szintő

Részletesebben

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit Képzık képzése (TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009) projekt Németh László Földrajz- és Környezettudományi Tanszék A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit A kurzus tematikája:

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások alrendszere

Társadalombiztosítási ellátások alrendszere Társadalombiztosítási ellátások alrendszere Készítette: SZÁMORG-Invest Kft. dr. Nagy György Rövid, vázlatos ismertetı dia sorozat TB demo SZÁMORG-Invest Kft. 1 Verzió információk és alkalmazás felhasználó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

Kezelési utasítás ORBIT MINERALHOLDING KFT. Hogyan programozzuk be készülékünket?

Kezelési utasítás ORBIT MINERALHOLDING KFT. Hogyan programozzuk be készülékünket? 1/7 Kezelési utasítás ORBIT kerti csapra csatlakoztatható 4-gombos digitális automatikához Hogyan programozzuk be készülékünket? 2/7 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETİ... 3 1.1 KIJELZİ ÉS KEZELİSZERV ISMERTETİ...

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítı rádió modul vízórákhoz

Kiegészítı rádió modul vízórákhoz s 2 879 Kiegészítı rádió modul vízórákhoz WFZ16 WFZ166 Kiegészítı rádiós modul különbözı gyártók vízóráihoz vezeték nélküli jeltovábbításhoz A kiegészítı rádiós modul begyőjti és feldolgozza a mechanikus

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

A beszerzett eszközök a következıek: - K47M típusú hőtıagregát, mellyel biztosítani tudjuk a megfelelı hımérsékletet.

A beszerzett eszközök a következıek: - K47M típusú hőtıagregát, mellyel biztosítani tudjuk a megfelelı hımérsékletet. Beszámoló az Állagvédelemre, preparálásra, konzerválásra, restaurálásra, mőtárgyvédelmi szempontból indokolt, egyedi mőtárgymásolásra, valamint a pályázatban megjelölt tevékenységhez szorosan kapcsolódó,

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 7. Elıadás. Programozható logikai vezérlık

Irányítástechnika 1. 7. Elıadás. Programozható logikai vezérlık Irányítástechnika 1 7. Elıadás Programozható logikai vezérlık Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között Kiss Melinda Budapesti Mőszaki Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék kiss@vit.bme.hu 2012. május 18. Bevezetés A nádas

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása. BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása. BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása BME, Energetikai Gépek és 2007 A cetánszám A cetánszám pontos meghatározása: a gázolajok gyulladási hajlamára szolgáló mérıszám, amely a Diesel gázolajok

Részletesebben

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Korai Jelzırendszer éves szakmai találkozója 2006. december 14. A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai

Részletesebben

Szakmai alapismeretek

Szakmai alapismeretek Szakmai alapismeretek 1. A) Atomok szerkezete, izotópok B) Kötőgépelemek fajtái 2. A) Atomtömeg, moláris tömeg fogalma, Avogadro-törvénye, állapothatározók B) Kötőgépelemek jellemzői 3. A) Periódusos rendszer

Részletesebben

mérırendszerek Mérések fényében

mérırendszerek Mérések fényében mérırendszerek Mérések fényében Optikai mérırendszerek a mőszaki élet számára Új, megbízható megoldások a mérnöki világ számára fontos paraméterek mérésére, adatgyőjtésre és feldolgozásra: - megnyúlás

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

HACCP KCAL PRO. Online adminisztrációs szolgáltatás. Szolgáltatási Specifikáció v 1.0

HACCP KCAL PRO. Online adminisztrációs szolgáltatás. Szolgáltatási Specifikáció v 1.0 HACCP KCAL PRO Online adminisztrációs szolgáltatás Szolgáltatási Specifikáció v 1.0 Szolgáltatási jellemzők A szolgáltatás használatával lehetőség nyílik különböző élelmiszer alapanyagok tápanyag tulajdonságai,

Részletesebben

96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS

96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS 96/2009. (IX. 24.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM BIOBANK HÁLÓZATÁNAK MŐKÖDÉSI RENDJE IDEIGLENES SZABÁLYOZÁS BUDAPEST 2009 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 96/2009. (IX. 24.) számú h a t á r

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

Energiatudatosság. EnergiaInformáció = Energiaár csökkentés. Épületfelügyelet = Energiacsökkentés. Energia fajták. Beépített technológia

Energiatudatosság. EnergiaInformáció = Energiaár csökkentés. Épületfelügyelet = Energiacsökkentés. Energia fajták. Beépített technológia Épület felügyelet + Energiainformáció = Energiatudatos üzemeltetés Készítették: Dénes Zsolt Környei Gábor Elıadó: Környei Gábor 2009.11.19. Hilton Budapest WestEnd Energiatudatosság Épületfelügyelet =

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

BEVEZETÉS ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0

BEVEZETÉS ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0 KERÉKPÁRKOMPUTER BEVEZETÉS Köszönjük, hogy a Blackburn Atom sorozatból választott komputert. A Blackburn komputerek a legkiválóbb minıségő anyagok és gyártási szabványok alkalmazásával készülnek. Ez a

Részletesebben