Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a adóévről 2011-ben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben)"

Átírás

1 HELYI ADÓK Htv-t módosító jogszabályok 1. a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi LVII. törvény 2. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény (Egptv.) 3. az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXII. törvény (MK 177. szám) Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a adóévről 2011-ben) 2. az üdülőépület utáni idegenforgalmi adó (határozathozatal az adókötelezettség megszűnéséről) Az építmény és a telekadó szabályainak változása Bővülő mozgástér az adómérték-megállapításban 1. A vállalkozó üzleti célú épületére, telkére vonatkozó szabály nm-alapú adóztatásnál 2. Eddig: az ingatlan fajtája és földrajzi elhelyezkedése alapján lehetett eltérő mérték től: a mérték differenciálható: épület, telek nagysága funkciója (használati módja) vendéglátó üzlet esetén a nyitvatartás alapján Változó adómérték az építményadóban 1. Alapterület szerinti adóztatás esetén 900 Ft/nm-ről 1100 Ft/nm-re emelkedik 2. Korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén 3%-ról 3,6%-ra emelkedik Hasznos alapterület fogalma 1. Hasznos alapterület fogalma kiegészül (egy helyrajzi számon lévő azonos fajtájú épület esetén összesíteni kell az épületek hasznos alapterületét) 2. Összefüggés:az alapterület szerinti differenciált adómértékkel 3. Nem változtatja meg azt, hogy adótárgyanként kell megállapítani az adót.

2 Adómérték-maximumok 2011-től Építményadó: 1 580,8Ft/m2 Telekadó:287,4Ft/m2 Magánszemély kommunális adója: ,7Ft/adótárgy Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó: 431,1Ft/vendégéjszaka Helyi iparűzési adó szabályainak változása Ideiglenes jellegű tevékenység adókötelezettsége 1. Eddig: három tényállás volt adóköteles Piaci vásározó kiskereskedelem; Építőipari tevékenység-végzés nap között; Magyarországon székhellyel, telephellyel nem rendelkező egyéb tevékenység-végzése 2. Változás: megszűnik a piaci vásározó kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettsége 3. Építőipari tevékenység körében Telephelyként lehet bejelenteni az építkezés helyét (nem lesz ideiglenes jellegű tevékenység), ha az építési munka időtartama a 180 napot meghaladja (eddig: tényleges telepet kellett létrehozni) Ha mégsem haladja meg az építkezés időtartama a 180 napot, akkor a következő adóév 15. napjáig kell bevallást benyújtani az ideiglenes tevről, adó- és pótlékfizetés mellett Ha a vállalkozó fizetett ideiglenes adót a településen és 180 napnál hosszabb a tevékenység-végzés, akkor az adott településnél lehet betudni az ideiglenes adót. Iparűzési adóalap megosztás 1. Ha a székhelyen kívül van legalább egy telephely és a személyi jellegű ráfordítás-arányos megosztás értelmezhető, akkor a székhelyre legalább az ügyvezető utáni személyi jellegű ráfordítás 10 %-át kell osztani. 2. Az eszközérték arányos módszer nem alkalmazható, ha a székhelyre nem mutatható ki eszközérték. Telephely változása: Telephely a távközlési tevékenységet (árbevétel legalább 75%-a távközlési tevékenységből ered) végző esetén az ügyfél, fogyasztó számlázási címe szerinti település egésze Ezért specifikus megosztási mód: A távközlési tevékenységet végző esetén árbevétel-arányos megosztás (a számlázási cím alapján településre kimutatott távközlési árbevétel és az összes árbevétel arányában) 2

3 Specifikus választható megosztási mód Kire vonatkozik: építőipari tevékenységet végzőre (az össz-árbevétel legalább 75 %-a építőipari tevékenységből ered) Az adóalap fele-fele összege más-más módon: Az adóalap 50%-a: a székhely és a főszabály szerinti telephely szerinti települések között: a hagyományos módokon Az adóalap másik 50%-a: az építőipari tevékenység miatt telephellyé váló települések között az árbevétel+befejezetlen termelés+félkésztermék+ késztermék együttes összege arányában Iparűzési adóelőleg számításának változása 1. Az adóelőleg összegének főszabálya (előző évi adó) nem változik. 2. Eddig is korrigálni kellett: ha az adó törvényi alapja, ha az adó települési mértéke változott, ha a települési adóelőny megszűnt vagy kisebb lett 3. Új elem: ha a foglalkoztatási mentesség adóévben már nem él (korábbi évben igénybe vette az adózó, az ide évben már nem) GÉPJÁRMŰADÓ Súlyos mozgáskorlátozott (tulajdonos vagy üzemben tartó) adóalany a szgk. után Ft/év erejéig mentesül az adófizetés alól, a feletti részt fizetni kell A 22/2010.(II.25.) AB határozatban megállapított törvényi mentességi szabály alapján a súlyos mozgáskorlátozott üzemben tartó adóalany is mentesül az adófizetés alól A légrugós tehergépjármű (pótkocsi), autóbusz utáni alacsonyabb adómérték (1.200 Ft/100 kg) szerinti adózáshoz + jellemzően nem kell igazolnia az adózónak a légrugózás műszaki tényét néhány esetben azonban mégis szükség lehet igazolásra (pl. nyilvántartástól eltérő tényleges állapot adózó általi igazolása) KEK KH évi adatszolgáltatása tartalma bővül (Art. 3. sz. mell. G/2.) + a járművek légrugós jellegéről a KEK KH szolgáltat adatot, ha a járműnyilvántartás tartalmazza azt, + köztes tulajdonosról is, feltéve, hogy lakóhelye, székhelye/telephelye az eladói bejelentés alapján beazonosítható Az éves, illetve havi adatszolgáltatás az adóztatás alapvetően a járműnyilvántartás statikus állapoton nyugszik 3

4 ILLETÉKEK évközi változások Öröklés/ajándékozás Egyenes ági rokonok mentesülők köre (szülő, gyermek, nagyszülő, unoka + felmenő/leszármazó A mentesség nem terjed ki házastársra, testvérre Egyenes ági rokonok közötti gépjármű ajándékozás mentessége külön szabályozás Az öröklési szerződés visszterhes illetékfizetés alá esik Nem változott az I. csoportba tartozó örökös örökrészének tiszta értéke 20 M Ft-ig mentes az illetékfizetés alól Gazdaságátadási támogatás EK rendelet mezőgazdasági termelő ingyenes termőföldszerzése évtől nem esik ajándékozási illeték alá közeli hozzátartozók által gazdaságátadási támogatás feltételeként megkötött szerződés esetén a termőföld mellett tanya, művelés alól kivett terület, építmény (pl. istálló) és ingó (pl. gép, készlet) + jármű ajándékozása vagy visszterhes megszerzése Személyi kör: Ptk. szerinti közeli hozzátartozók évi változás Személyes illetékmentesség + tárgyévet megelőző évben nem volt tao-fizetési köt. + pl. alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület + ha az illetéket kiszabják, akkor a feltételt az APEH ellenőrzi, nem kell nyilatkoznia az ügyfélnek, kivéve: - gépjármű szerzése esetén, továbbá közigazgatási, bírósági eljárás kezdeményezése esetén a feltétel (várható) teljesüléséről kell nyilatkozni évi LXXXV. tv. tervezett módosítása: az önkormányzati adóhatóság az ingatlanügyi hatóságnál indított eljárás (pl. vh. jog bejegyzés) esetén mentes az illeték alól Illetékkedvezmények Kedvezmény fiataloknak visszterhes lakásszerzés esetén Állami adóhatóság életévet be nem töltött fiatal kérelmére, + első lakástulajdon szerzése esetén, + 12 havi pótlékmentes részletfizetés 4

5 Közigazgatási eljárás illetéke Hatályos szabály: ha egy beadványban több kérelem van és azok elbírálása nem tartozik más szerv hatáskörébe, az illetéket egyszer kell megfizetni (pl. építési engedély több lakóegységre hatállyal: építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében Ft alapilletéket kell fizetni, melyen felül fizetendő a külön eljárási illeték, a veszélyes ipari üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén 100 m2-enként Ft, vagy folyóméterenként Ft illetéket kell fizetni Tv-változás: ha egy beadványban több kérelem van, kérelmenként kell az illetéket megfizetni az eljárási illetéket nem az okirat benyújtásáért, hanem az eljárás(ok)ért kell fizetni (pl. adótartozás mérséklést, ill. fizetési kedvezményt is tartalmazó beadvány) Változatlan: több ügyfél esetén, ha mindenkire azonos határozat hozható, akkor egyszer kell az illetéket megfizetni ADÓZÁS RENDJE évközi változás június 29-től újra az önkormányzati adóhatóság az adóügyi hatáskör címzettje bevallási és bejelentkezési nyomtatványok rendszeresítése az önkormányzati adóhatóság kizárólagos feladata 35/2008. PM rendelet Módosítás 21/2010. (XII.31.) NGM rendelet: hatálybalépéstől csak a PM rendelet szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti! január 1. és június 28. közötti időszak állami adóhatósághoz teljesített adózói kötelezettségeinek önkormányzati adóhatóság általi nyilvántartása ( kezelése ) Állandó jellegű adókötelezettség + A évtől kezdődő előlegfizetési időszakra az előleg-részlete(ke)t az adózó önadózással állapítja meg, vallja be és fizeti meg (fizetési meghagyás nem adóható ki!) Az adózó által megállapított adóelőleg módosulhat mérséklés iránti kérelem vagy adóhatóság ellenőrzés alapján + Adókötelezettség évközi keletkezése bejelentkezés + (Htv. 41. (4) bek. kivételével) + várható adó bevallása + Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókra eltérő szabályok Ideiglenes jellegű adókötelezettség + Htv. 37. (2) bek. szerinti tevékenység: változott a bejelentkezés, bevallás és adófizetés rendje Adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) évben (Vállalkozók kommunális adójában is) december 15-ig, illetve utána történő feltöltés esetén (tárgyévet megelőző évi tao. fiz. 50 M Ft-ról 100 M Ft-ra változik (Tao-tv. 26. (10) bek.) + adófizetés + bevallás (ez utóbbi az önk. adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon) + mulasztási bírság kiszabásának esetei kógens tv-i szabály 5

6 2011. évi változások Szünetelés szabályainak pontosítása Egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése Adókötelezettségek teljesítése a szüneteléssel nem érintett tevékenységek esetén. Bevallási szabályok változásai Adónyilatkozat Első alkalommal a évi adókötelezettségről A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége Minimális adattartalom: Személyes adatok, adóköteles jövedelem, adó, levont adóelőleg. Bevallási késedelem bejelentése A magánszemély bejelentést tehet, ha a bevallási határidőig nem állnak rendelkezésére a bevalláshoz szükséges iratok. A bevallás benyújtása igazolási kérelemmel történik. Az adóhatóság mulasztási bírságot a bevallás éve szeptember 20-ig nem szab ki. Önellenőrzés Önellenőrzést csak az adóellenőrzésről szóló értesítés kézbesítését megelőző napig lehet benyújtani. Bejelentési szabályok változásai Egyszerűsített foglalkoztatottként bejelentett személyek biztosítottként való bejelentése Az egyszerűsített foglalkoztatás feltételeként meghatározott korlátok túllépése miatt, A jogsértés feltárásától számított nyolc napon belül, Kivéve, ha az egyszerűsített foglalkoztatott a munkát nem vette fel és jövedelem kifizetésére sem került sor. Előtársaság bejelentési kötelezettsége Egyszerűsített foglalkoztatás esetén először adószám nélkül. Egységes bejelentési nyomtatványok (hipa, ifa) Értesítés törzsadatokról Csak az ügyfélkapu létesítésére nem kötelezett adózókat kell értesíteni a nyilvántartásba vett adatokról. Az áfa-nyilatkozat Nyilatkozni kell az áfa tv. általános szabályai szerinti adózás választásáról. Végelszámolással kapcsolatos bejelentési kötelezettség Csak a cégbejegyzésre nem kötelezett adózóknak 6

7 Befizetéssel kapcsolatos rendelkezések változása Kiutalás, adófizetés, visszatérítés, nyilvántartás Az egészségügyi hozzájárulás is az szja bevallásban igényelhető vissza (a gyakorlat rögzítése.) A pénzforgalmi számla megnyitására kötelezett adózó készpénzátutalási megbízás útján nem fizethet. A túlfizetés akkor téríthető vissza, ha az adózó a bevallási kötelezettségeinek is eleget tett. Adatszolgáltatási szabályok változásai Ügyészi jóváhagyás A nyomozóhatóság ügyészi jóváhagyás nélkül is megkeresheti az adóhatóságot. Térítésmentes adatkérés Közhiteles nyilvántartások adatait az adóhatóság ingyenesen szerezheti be. Jegyző adatszolgáltatása Az önkormányzat jegyzője adatot szolgáltat az elhunyt magánszemély hozzátartozóinak adatairól. Ellenőrzés szabályainak változása Ellenőrzési határidő Egyszerűsített felszámolás esetén egységes ellenőrzési határidő 45 nap. Külföldi adóhatóság megkeresése Az adóellenőrzés a megkereséssel nem érintett kérdésekben folytatható. A megkeresés alatt az adó-megállapításához való jog elévülése sem szünetel. Elővezetés Az első szabályszerű idézés elmulasztása esetén elővezethető az adózó volt képviselője, alkalmazottja. Becslés o A bejelentési kötelezettség elmulasztása: 12 havi működést vélelmezve kell az adóalapot megállapítani, o Az átlagadó nem önálló adónem. Ismételt ellenőrzés elrendelése o Az adózó által feltárt új tény, körülmény esetén, ha az adózó jóhiszemű volt, o Az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján, ha az ellátási jogosultságot teremt. 7

8 Hatósági eljárás Kézbesítési vélelem A kézbesítési vélelem beálltáról az adóhatóság nem értesíti az adózót. Kézbesítés többes képviselet esetén A kézbesítést az adóhatóság csak az egyik képviselő részére teljesíti. Eljárási határidő Vagyonszerzési illeték kiszabására irányadó ügyintézési határidő 60 napra változik. Felügyeleti intézkedés iránti kérelem elutasítása A felügyeleti intézkedés iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén sem hoz határozatot vagy végzést a felettes szerv. Igazolás kiállítás 8 nap Végrehajtási eljárás Végrehajtható okirat Végrehajtható okirat az eljárási illetéket megállapító bírósági határozat. Visszatartási jog Mellőzhető a visszatartás magánszemély esetén is. Kamatfizetési kötelezettség Nem keletkezik az adóhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége az inkasszót követő 8 napon belül, ha az adózó késedelmesen fizetett. Jogorvoslat A végrehajtási kifogás felterjesztési ideje 15 nap. Végrehajtás felfüggesztése Illetékügyekben a végrehajtási eljárás kérelemre felfüggeszthető, ha az illetékfizetési kötelezettség megszűnése várható. Fizetési könnyítés előterjesztése Nem szünetel a végrehajtás a fizetési könnyítési, adómérséklési kérelem esetén, ha korábban az ilyen tárgyú kérelmére indult eljárást megszüntették. Elévülési szabályok Elévülés nyugvása Nyugszik az elévülés az adózó halálának napjától a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig. Elévülés meghosszabbodása 6 hónappal meghosszabbodik az adó megállapításához való jog elévülése, ha felügyeleti intézkedés keretében új eljárást rendelnek el a döntés súlyosítása érdekében. 8

9 Szankciók Beszámolóhoz kapcsolódó szankció Mulasztási bírsággal sújtható az adózó, ha beszámolója, nem felel meg a számviteli törvény előírásainak. Igazolatlan eredetű áru A mulasztási bírság mértéke az áru forgalmi értékének 40%-áig terjedhet. Bírságolható személyek körének szűkítése Nem bírságolható az a személy, illetve annak a közvetlen vezetője, akinek munkaköri kötelezettsége a biztosítottak bejelentése. Számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség elmulasztásáért az adózó alkalmazottja, képviselője, az értékesítésben közreműködő magánszemély továbbra bírságolható. Minősített adózók Minősített adózó lehet az az adózó is, aki/amely egy naptári éven belül legfeljebb két fizetési könnyítési (adómérséklési) kérelmet terjesztett elő. 9

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról

Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról Cikkemben több oldalon részletezhetném az önkormányzati adóhatósági dolgozók munkájának nehézségeit,

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya Márkó Község Önkormányzatának 9/2007. (XII.11.) számú rendeletével módosított 15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a Helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Márkó Község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben