PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk"

Átírás

1 PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes Tudományos folyóirat cikk Ámon Ada, Baranyi Árpád, Gulyás Ágnes, Horváth Zoltán, Matolay Réka és Pataki Gy Szennyezés transzfer? ÖKO, Vol. II, No. 3 4, pp Ámon Ada, Boda Zsolt, Gulyás Ágnes, Matolay Réka és Pataki Gy A nemzetközi közúti áruforgalom környezeti problémái. ÖKO, Vol. IV, No. 4, pp Boda Zsolt és Pataki Gy A nemzetközi versenyképesség és a környezetügy. Közgazdasági Szemle, Vol. XLII, No. 1, pp Pataki Gy Etika és közgazdaságtan: Gondolatok a jólét, a szabadság és az igazságosság kérdéseirıl. Replika, ısz, No , pp Pataki Gy A fejlıdés gazdaságtana és etikája: Tisztelgés Amartya Sen munkássága elıtt. Kovász, tél, Vol. II, No. 4, pp Pataki Gy A vállalatok zöldülése mint tanulási folyamat. Kovász, tavasz-nyár, Vol. III, No. 1 2, pp Pataki Gy Amartya Sen a szabadságról. Fordulat, No. 3 4, pp Radácsi László, Vári Anna, Boda Zsolt és Pataki Gy A jövı képei: társadalmi-gazdasági forgatókönyvek Magyarország számára. Társadalomkutatás, Vol. 18, No. 1 2, pp Pataki Gy A magyarországi vállalatok környezeti teljesítménye: a Versenyben a világgal kutatási program évi kérdıíves felmérésének eredményei. Vezetéstudomány, Vol. XXXII, No. 2, pp Pataki Gy Az öko-modernizáció és ellentmondásai: magyarországi nagyvállalatok zöldülése az 1990-es években. Kovász, Vol. V, No. 1 2, pp Pataki Gy Biofizikai közgazdaságtan és entrópia. Bevezetés Nicholas Georgescu-Roegen közgazdasági munkásságába. Kovász, Vol. VI, No. 1 4, pp Balázs Bálint, Bela Györgyi és Pataki Gy A termesztett növények genetikai sokféleségének megırzése Magyarországon. Kovász, Vol. VIII, No. 1 4, pp Ketola, Tarja és Pataki Gy Environmental management consequences of macrostructural changes in a Finnish and a Hungarian chemical company. Progress in Industrial Ecology, Vol. 4, No. 6, pp Pataki Gy Bölcs laikusok : Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában. Civil Szemle, No. 3-4, pp Bodorkós Barbara, Balázs Bálint, Bela Györgyi és Pataki Gy Community-based sustainability planning and rural development in the South-Borsod region, Hungary. Anthropology of East Europe Review, Vol. 26, No. 2., pp Bodorkós Barbara, Pataki Gy. és Mérı Ágnes Participatory action research for conserving crop genetic resources: Beans as gendered crops in the İrség-Vendvidék region, Hungary. Anthropology of East Europe Review, Vol. 26, No. 2, pp Vári Anna, Ferencz Zoltán, Oláh Miklós, Pataki Gy Indicators of social sustainability. Tájökológiai Lapok, Vol. 6, No. 1-2, pp

2 Pataki Gy Ecological modernisation as a paradigm of corporate sustainability. Sustainable Development, Vol. 17, Iss. 2, pp Ketola, Tarja, Mark-Herbert, Cecilia, Pataki Gy Paradigms of corporate sustainability a decade after Hijacking Environmentalism (editorial). Sustainable Development, Vol. 17, Iss. 2, p. 69. Bodorkós Barbara és Pataki Gy Linking academic and local knowledge: community-based research and service learning for sustainable rural development in Hungary. Journal of Cleaner Production, Vol. 17, No. 12, pp Bodorkós Barbara és Pataki Gy Local communities empowered to plan? Applying PAR to establish democratic communicative spaces for sustainable rural development. Action Research, Vol. 7, No. 3, pp Könyv, könyvfejezet Pataki Gy A fejlıdés gazdaságtana és etikája Tiszteletadás Amartya Sen munkásságának. In Kocsis T. (szerk.): Emberközpontú gazdaságot. Válasz Könyvkiadó, Budapest, pp (Utánközlés). Pataki Gy A magyarországi iparvállalatok környezetvédelmi teljesítménye: az empirikus vizsgálatok eredményei. In Chikán A., Czakó E., Zoltayné Paprika Z. (szerk.) Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar gazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Pataki Gy Environmental performance of Hungarian industrial firms: an empirical analysis. In Chikán A., Czakó E., Zoltay-Paprika Z. (Editors) National Competitiveness in Global Economy: The Case of Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Pataki Gy Ecological modernization and its contradictions: corporate greening in Hungary during the 1990s. In T. Ketola (Editor) Environmental Economy: What Research on Environmentally Economical Business Activities Can Give to Business Know-How. Publications of the Turku School of Economics and Business Administration, Series Research and Reports, KR- 4:2005, Turku, pp Bela Györgyi, Balázs Bálint és Pataki Gy Institutions, stakeholders and the management of plant genetic resources on Hungarian family farms. In M. Smale (Editor) Valuing Crop Biodiversity: On-Farm Genetic Resources and Economic Change. CABI, Wallingford, Chapter 15, pp Pataki Gy Ha már mérjünk magunkat In Kajner P. (szerk.) Gazda(g)ságunk újrafelfedezése. Fenntartható vidéki gazdaságfejlesztés elméletben és gyakorlatban. L Harmattan Kiadó, Budapest, pp Takács-Sánta András, Pataki Gy Bolygónk boldogtalan elfogyasztása. In Takács-Sánta A. (szerk.) Paradigmaváltás?! Kultúránk néhány alapvetı meggyızıdésének újragondolása. L Harmattan Kiadó, Budapest, pp Kritikai kiadás, forráskiadás Pataki Gy. és Radácsi László (szerk.) Alternatív kapitalisták: Gazdálkodás az érintettek jóllétéért. Új Paradigma Kiadó, Szentendre, 261 p. Pataki Gy. és Takács-Sánta András (szerk.) Természet és gazdaság: Ökológiai közgazdaságtan szöveggyőjtemény. Typotex Kiadó, Budapest, 564 p. 2

3 Tankönyv, felsıoktatási jegyzet Szakál Ferenc (szerk.) Környezetgazdaságtan II. Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllı (Pataki Gy.: A fenntarthatóság globális problémái c. 6. fejezet és Vállalati környezeti menedzsment c. 7. fejezet). Matolay Réka és Pataki Gy Részvételi döntési technikák. In Szántó R., Wimmer Á. és Zoltayné Paprika Z. (szerk.) Döntési technikák. 2. bıvített kiadás. BCE, Döntéselmélet Tanszék, pp Tudományos konferencia-kiadvány Pataki Gy A jóléti közgazdaságtan morálfilozófiai alapjai. In Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben. BKE Jubileumi konferencia, II. kötet, BKE, Budapest, pp (teljes elıadás) Boda Zsolt Pataki Gy Competitiveness and Environmental Protection: Environmental Strategies of Hungarian Firms. In Enterprise in Transition. The 3 rd International Conference, University of Economics, Split (CD). (absztrakt) Pataki Gy. és Harkai Attila Bericht zum Umweltmanagement-Barometer Ungarn. In Baumast, A. Dyllick, T. (eds) Umweltmanagement-Barometer IWÖ-Diskussionsbeitrag Nr. 93, Institut für Wirtschaft und Ökologie, Univeristät St. Gallen, pp (teljes elıadás) Pataki Gy A biodiverzitás közgazdaságtana. In Török K. és Fodor L. (szerk.) A természetes életközösségek megóvásának és monitorozásának aktuális problémái, ökológiai alapja, a természetvédelem feladata. Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelmérıl, SZIE KGI, KTM TH, ELTE TTK, Budapest Gödöllı Madrid Fort Collins, pp (teljes elıadás) Bela Györgyi, Pataki Gy., Smale, Melinda és Hajdú Mariann Conserving Crop Genetic Resources on Smallholder Farms in Hungary: An Institutional Analysis. Proceedings of the Fourth BioEcon Workshop on the Economics of Biodiversity Conservation. Venice, Italy, August. Bodorkós Barbara, Balázs Bálint, Bela Györgyi és Pataki György Participatory Rural Development in the South-Borsod Region. In Teresa Rojo (ed.) Advancing Science and Society Interactions. 2 nd International Conference, Seville, 3 5 February, pp (absztrakt) Young, J., Báldi, A., Benedetti-Cecchi, L., Bergamini, A., Hiscock, K., van den Hove, S., Koetz, T., van Ierland, E., Lányi, A., Pataki, G., Scheidegger, C., Török, K. and Watt, A.D. (Editors) Landscape scale biodiversity assessment: the problem of scaling. Report of an electronic conference. Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, Hungary, 196 p. Bodorkós, B., Balázs, B., Bela, Gy., Pataki, Gy Community-based sustainablitiy planning and rural development in the South-Borsod Region, Hungary. Proceedings of the 11 th Annual International Sustainable Development Research Conference, June 6-8, 2005, Finlandia Hall, Helsinki, Finland. (teljes cikk CD-n) Ketola, T., Pataki, Gy Environmental management consequences of macro-structural changes in a Finnish and Hungarian chemical company. Proceedings of the 11 th Annual International Sustainable Development Research Conference, June 6-8, 2005, Finlandia Hall, Helsinki, Finland. (teljes cikk CD-n) Ketola, T., Pataki, Gy Greening processes in a Finnish versus Hungarian chemical company. Proceedings of the 11 th Annual International Sustainable Development Research Conference, June 6-8, 2005, Finlandia Hall, Helsinki, Finland. (teljes cikk CD-n) Bodorkós, B., Balázs, B., Bela, Gy., Pataki, Gy Participatory methodologies for ecological economics: Community-based sustainability planning in the South-Borsod Region, Hungary. Proceedings of the 6 th International Conference of the European Society for Ecological Economics, June 14-17, 2005, Lisbon, Portugal. (teljes cikk CD-n) 3

4 Pataki, Gy., Balázs, B., Matolay, R Valuing Forest Ecosystems by Local Communities in Hungary: A Qualitative Enquiry. Proceedings of the 6 th International Conference of the European Society for Ecological Economics, June 14-17, 2005, Lisbon, Portugal. (részletes absztrakt CD-n) Pataki, Gy., Balázs, B., Matolay, R Valuing Forest Ecosystems by Local Communities in Hungary: A Qualitative Enquiry. Book of Absracts of the EASST (European Association for the Study of Science and Technology) 2006 Conference on Reviewing Humanness: Bodies, Technologies and Spaces, University of Lausanne, Switzerland, 23rd 26th August, p Pataki Gy Ecological modernisation as a paradigm of corporate sustainability. Conference Proceedings (eds., Cerin, P., Dobers, P., Scwartz, B.), Book of Abstracts, p. 215, 13th Annual International Sustainable Development Research Conference, Critical Perspectives on Health, Climate Change and Corporate Responsibility június , Mälardalen University, Västerås. Svédország Pataki Gy Ecological modernisation as a paradigm of corporate sustainability. In T. Ketola (Editor) Paradigms of Corporate Sustainability. Proceedings of Track 16, International Sustainable Development Research Conference University of Vaasa, Chapter 9, pp Mőhelytanulmány, kutatási zárójelentés Ámon Ada, Baranyi Árpád, Gárdos Attila, Gulyás Ágnes, Horváth Zoltán, Matolay Réka és Pataki Gy A közvetlen külföldi befektetések és a környezetügy Magyarországon. Kutatási jelentés, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, április, 61 p. Ámon Ada, Boda Zsolt, Gulyás Ágnes, Matolay Réka és Pataki Gy Javaslatok a nemzetközi árufuvarozás okozta környezeti károk mérséklésére. Kutatási zárójelentés, a Magyar Közlekedési Klub számára és az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (Transport & Environment) megrendelésére. Pataki Gy A jóléti közgazdaságtan morálfilozófiai alapjairól. Non-Mainstream Discussion Paper Series, Department of Microeconomics, Budapest University of Economic Sciences, No. 4, 19 p. Kindler József, Boda Zsolt, Chéh Tibor, Gyombolai Márton, Koloszár Miklós és Pataki Gy A kormányzati környezetpolitika hatékonyság-növelésének módozatai és az érdekérvényesítés lehetıségei Magyarországon. Kutatási zárójelentés, Környezettudományi Központ Alapítvány, Budapest, május, 77 p. Boda Zsolt és Pataki Gy Versenyképesség és környezetügy. Mőhelytanulmány Z3, Versenyben a világgal kutatási program, Vállalatgazdaságtan tanszék, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, április, 82 p. Pataki Gy. és Radácsi László A magyar iparvállalatok környezeti orientációja. Zöld Belépı 3. számú füzet, BKE Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék, Budapest, február, 74 p. Pataki Gy. és Radácsi László A magyar iparvállalatok környezeti orientációja. In Kerekes S. (szerk.) Szigorodó környezetpolitika: Útban az Európai Unió felé. MTA, Budapest, pp Boda Zsolt és Pataki Gy Szabadkereskedelem és a természeti környezet. Working Paper, No. 1, Vállalatgazdaságtan tanszék, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 41 p. Pataki Gy., Boda Zsolt, Radácsi László és Hope, Chris Environmental Strategy and Performance Among Hungarian Industrial Firms: Preliminary Research and Empirical Analysis. Research Papers in Management Studies, WP 34/98, October, The Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge, 50 p. Pataki Gy. és Tóth Gergely Vállalati környezettudatosság: a GEMS HU (Nemzetközi felmérés a környezettudatos vállalatirányítás helyzetérıl Magyarországon) eredményeinek összefoglalója. Kutatási jelentés, KÖVET INEM Hungária és Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Budapest, június, 36 p. 4

5 Pataki Gy Organisational Greening as a Process of Learning. Business Ethics Papers No. 2, September, Business Ethics Centre, Budapest University of Economic Sciences, 42 p. Pataki Gy. és Tóth Gergely Company Environmental Awareness: Report on the findings of GEMS-HU (Global Environmental Management Survey in Hungary). Research summary, KÖVET-INEM Hungária and Deutsche Bundesstiftung Umwelt, November, 36 p. Kohlheb Norbert és Pataki Gy A környezetvédelmi felügyelıségek mint street-level bureaucracy szerepe a környezetpolitikában. A BKÁE Környezettudományi Intézetének tanulmányai, 14. szám, Budapest, október, 54 p. Bela Györgyi, Pataki Gy. és Valené Kelemen Ágnes Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása). A BKÁE Környezettudományi Intézetének tanulmányai. 20. szám, Budapest, május. Harkai Attila, Matolay Réka, Pataki Gy., Szántó Richárd és Zilahy Gyula Vállalati környezeti menedzsment Magyarországon: Az empirikus kutatások áttekintése. A BKÁE Környezettudományi Intézetének tanulmányai. 24. szám, Budapest, július. Pataki Gy., Bela Györgyi és Kohlheb Norbert Versenyképesség és környezetvédelem. PM Kutatási Füzetek, 5. szám, 51 p. Bela Györgyi, Pataki Gy., Smale, Melinda és Hajdú Mariann Conserving Crop Genetic Resources on Smallholder Farms in Hungary: Institutional Analysis. NOTA DI LAVORO Fondazione Eni Enrico Mattei, April. Bela Györgyi, Mérı Ágnes, Pataki Gy Biodiversity conservation and the effectiveness of existing policies in Hungary. Country Report for the RUBICODE, Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems EU6 Coordination Action Project, Gödöllı. Kelemen Eszter, Pataki Gy., Podmaniczky László, Bela Györgyi Ökoszisztéma szolgáltatások a Homokhátságon, az Orgovány-Ágasegyházi borókás környezetében. Jedlik Ányos Program, 6. alprogram, Gödöllı. Matolay Réka, Petheı Attila, Pataki Gy Vállalatok társadalmi felelıssége és a kis- és középvállalatok. Nemzeti ILO Tanács, Budapest, május. Jongman, Rob H.G., Bela Györgyi, Pataki Gy., Scholten Linda, Mérı Ágnes, Mertens, Cordula Web report on the effectiveness and appropriateness of existing conservation policies and their integration into other policy sectors. D.7.1. Workpackage 7 report for RUBICODE, Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems EU6 Coordination Action Project. Egyéb publikációk Pataki Gy. és Boda Zsolt Környezeti szempontok és versenyképesség. KÖVET Hírlevél, ısz tél, Vol. 2, No. 3, pp Boda Zsolt, Pataki Gy. és Radácsi László 1998/99. Legyen-e egy cégnek lelkiismerete? Törökfürdı, tél tavasz, pp Pataki Gy A közösség által támogatott mezıgazdálkodás közgazdasági háttere. CSA Hírlevél (melléklet), Gödöllõ, november. Pataki Gy Prugh, T., Costanza, R., Daly, H.: A globális fenntarthatóság lokális politikája. Könyvismertetés. Kovász, tavasz tél, Vol. IV, No. 1 4, pp Pataki Gy P. Maclagan: Management and Morality: A Developmental Perspective. Book Review. Organization Studies, Vol. 21, No. 4, pp Pataki Gy Az ökológiailag fenntartható vállalat. PhD disszertáció, BKÁE Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest, 219 p. Pataki Gy Ha már mérjük magunkat Cédrus, október, Vol. IV, No. 8, pp

6 Pataki Gy In Search for an Ecologically Sustainable Corporation. Ph.D. dissertation, Budapest University of Economic Sciences and Public Administration. Pataki Gy Ipari ökológia, Környezeti menedzsment és Tisztább termelés szócikkek az Üzleti fogalomtár címő könyvhöz (Chikán Attila és Wimmer Ágnes, szerk. Alinea Kiadó, Budapest, 2003, pp , 95 96, ). Takács-Sánta András és Pataki Gy A globális kapitalizmusról távcsıvel. In Szalai Erzsébet: Baloldal Új kihívások elıtt. Budapest, Aula, pp (Újraközölve: Vay Márton (szerk.) Meddig vagyunk? Válogatott írások a Védegylettıl. Noran, Budapest, 2004, pp (Eredetileg: Népszabadság, augusztus 8.). Takács-Sánta András és Pataki Gy Bolygónk boldogtalan elfogyasztása. In Vay Márton (szerk.) Meddig vagyunk? Válogatott írások a Védegylettıl. Noran, Budapest, 2004, pp (Eredetileg: Népszabadság, november 23.). Pataki Gy Az ökológia politizálása. A környezet- és természetvédelem politikai ökológiája. Debreceni Disputa (kulturális-közéleti folyóirat), június, pp Pataki Gy. és Takács-Sánta András Válasz Szentessy Krisztiánnak a Természet és gazdaság: Ökológiai közgazdaságtan szöveggyőjtemény címő kötetrıl írt recenziójára. Egyenlítı (társadalomkritikai és kulturális folyóirat), III. évf., 1. szám, pp Balázs Bálint, Bela Györgyi, Bodorkós Barbara, Milánkovics Kinga és Pataki Gy Preserving bio- and socio-diversity through Participatory Action Research. Living Knowledge: International Journal of Community Based Research, April, No. 5, pp

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Erdélyi Ferenc közleményei

Erdélyi Ferenc közleményei 1 / 22 2014.09.18. 22:47 Erdélyi Ferenc közleményei 1 Bikfalvi Péter, Erdélyi Ferenc, Kulcsár Gyula, Tóth Tibor, Kulcsárné Forrai Mónika On Some Functions of the MES Applications Supporting Production

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Professional paper SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Papp Katalin publikációi. Tanulmányok, folyóirat cikkek

Papp Katalin publikációi. Tanulmányok, folyóirat cikkek Papp Katalin publikációi 1 1 1 1 1 20. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30. Tanulmányok, folyóirat cikkek Katalin Papp (2010): "Spend time in the past above the town" An exhibition of old scientic instruments in the

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell

Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Szabó Zsolt Mihály Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Szabó Zsolt Mihály Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Természetvédelmi Közlemények 13, pp. 249-258, 2007 Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Báldi András 1, Batáry Péter 2, Erdős Sarolta 2,3, Kisbenedek Tibor 1,4, Orci Kirill Márk

Részletesebben

Grajczjár István. Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz. Doktori Disszertáció

Grajczjár István. Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz. Doktori Disszertáció Grajczjár István Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz Doktori Disszertáció ELTE Társadalomtudományi Kar, Doktori Iskola Szociológia 2008 Konzulens: Dr. Tóth András, Ph.D Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE

HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE A SOPRON MELLETTI HIDEGVÍZ-VÖLGYBEN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kalicz Péter Sopron, 2006 Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése elmélet és empíria

Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése elmélet és empíria Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (22 33. o.) Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése elmélet és empíria ANTALÓCZY KATALIN SASS MAGDOLNA A kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Fekete Orsolya

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Fekete Orsolya Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Fekete Orsolya A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein kitekintéssel a rendszerszintő problémák

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI Doktori értekezés Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani tanszék 2012. október 10. doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY. Toarniczky Andrea. Szocializáció multikulturális szervezetben.

Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY. Toarniczky Andrea. Szocializáció multikulturális szervezetben. Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY Toarniczky Andrea Szocializáció multikulturális szervezetben című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Bakacsi Gyula Toarniczky Andrea

Részletesebben

Kapitány József publikációs jegyzéke

Kapitány József publikációs jegyzéke Kapitány József publikációs jegyzéke 1. Tudományos publikációk Kapitány J.: (1971) A mőanyagfóliás talajtakarás hatásának vizsgálata főszerpaprikánál. Zöldségtermesztési Kutató Intézet Bulletinje. Kecskemét.

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS A KÖRNYEZETFENNTARTÓ VÍZJÁRÁS MINT A FOLYÓVÍZI RENDSZER FENNTARTHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS NEMZETKÖZI VIZSGÁLATI MÓDSZEREIRŐL

ÁTTEKINTÉS A KÖRNYEZETFENNTARTÓ VÍZJÁRÁS MINT A FOLYÓVÍZI RENDSZER FENNTARTHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS NEMZETKÖZI VIZSGÁLATI MÓDSZEREIRŐL Földrajzi Közlemények 2015. 139. 1. pp. 1 13. ÁTTEKINTÉS A KÖRNYEZETFENNTARTÓ VÍZJÁRÁS MINT A FOLYÓVÍZI RENDSZER FENNTARTHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS NEMZETKÖZI VIZSGÁLATI MÓDSZEREIRŐL PROKOS HEDVIG LÓCZY

Részletesebben

MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban

MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI INTÉZET - BUDAPEST,

Részletesebben