Magyarul megjelent mővek válogatott listája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarul megjelent mővek válogatott listája"

Átírás

1 Kornai János Magyarul megjelent mővek válogatott listája KÖNYVEK A gazdasági vezetés túlzott központosítása. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Elsı kiadás: Második kiadás, új elıszóval: A beruházások matematikai programozása. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, A gazdasági szerkezet matematikai tervezése. Lipták Tamás és Wellisch Péter közremőködésével. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Második, bıvített kiadás: Anti-Equilibrium. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Erıltetett vagy harmonikus növekedés. Budapest: Akadémiai Kiadó, A hiány. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980, 1982, Növekedés, hiány és hatékonyság. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Ellentmondások és dilemmák. Budapest: Magvetı, A vállalatok nyereségének bürokratikus újraelosztása. Társszerzı: Matits Ágnes. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Régi és új ellentmondások és dilemmák. Budapest: Magvetı, Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. Budapest: HVG Kiadó, A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. Budapest: HVG Kiadó, Útkeresés. Budapest: Századvég Kiadó, Vergıdés és remény. Gondolatok a gazdasági stabilizációról és a jóléti állam reformjáról Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Az egészségügy reformjáról. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Egyéni választás és szolidaritás. Az egészségügy intézményi mechanizmusának reformja Kelet- Európában. Társszerzı: Karen Eggleston. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz. Budapest: Osiris Kiadó, Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007.

2 SZERKESZTETT KÖTETEK Egyensúly és döntés. Szerk.: Kornai János. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A bizalmat érdemlı állam építése a posztszocialista átmenet idıszakában. Szerk.: Kornai János és Susan Rose-Ackerman, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A társadalmi bizalom megteremtése a poszszocialista átmenet idıszakában. Szerk.: Kornai János, Bo Rothstein és Susan Rose- Ackerman. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, TANULMÁNYOK "Az állammonopolista tendenciák erısödése a beruházások finanszírozásában. Pénzügyi Szemle, 1955 okt. Vol. 2, no. 10, pp "Wirtschaftswissenschaft címő közgazdasági folyóirat 1955-ben megjelent számairól" Közgazdasági Szemle, 1955 dec. Vol. 2, no. 12, pp "Nagyobb önállóságot, több felelısséget a helyi szerveknek. Pénzügyi Szemle, 1956 márc-ápr., Vol. 3, no. 3-4, pp "Nyugat-Németország közgazdasági problémáiról. Közgazdasági Szemle, 1956 ápr. Vol. 3, no. 4, pp "A reálbér és az abszolút elnyomorodás problémái. A Wirtschaftswissenschaft évi számaiból. Közgazdasági Szemle, 1958 jan. Vol. 5, no. 1, pp "A csehszlovák ipar irányításának, tervezésének és finanszírozásának nagyjelentıségő reformtervezete. Pénzügy és Számvitel, 1958 jan. Vol. 2, no. 1, pp "A lengyel Gazdasági Tanács tézisei az árakról. Pénzügy és Számvitel, 1958 ápr. Vol. 2, no. 4, pp "Kell-e korrigálni a nyereségrészesedést? Közgazdasági Szemle, 1958 júl. Vol. 5, no. 7, pp "Legyen a vállalat érdekelt a forgóeszközök reális tervezésében. Pénzügy és Számvitel, 1958 aug. Vol. 2, no. 8, pp "Az egymást helyettesítı importanyagok forint-árarányai. Külkereskedelem, 1958 okt. Vol. 2, no. 10, pp

3 "A költségfüggvények. Textilipari Tervgazdaság, 1959 feb. Vol. 6, no. 2, pp "'Mennyiségi szemlélet' és 'gazdaságossági szemlélet'. Közgazdasági Szemle, 1959 okt. Vol. 6, no. 10, pp "Anyagi érdekeltség a beruházások gazdaságosságában. Pénzügy és Számvitel, 1959 dec. Vol. 3, no. 12, pp "A termelékenység mérése és a választékösszetétel változásai. Textilipari Tervgazdaság, 1960 jan. Vol. 7, no. 1, pp "Egyszerő eljárás az optimális papíripari program megközelítéséhez. Papíripar, 1960 feb. Vol. 4, no. 2, pp "A gépberuházások gazdaságossági számításáról. Magyar Textiltechnika, 1960 márc. Vol. 12, no. 3, pp "Churchmann, C.W., Ackoff, R.L. és Arnoff, E.L.: Bevezetés az operációkutatásba. Könyvismertetés. Statisztikai Szemle, 1960 ápr. Vol. 38, no. 4, pp "Elgondolások a gépberuházások programozásáról, II. rész, Magyar Textiltechnika, 1960 ápr. Vol. 12, no. 4, pp "Ösztönzés anyag- vagy munkaigényességre. Pénzügy és Számvitel, 1960 ápr. Vol. 4, no. 4, pp "A mőszaki fejlesztés és a beruházások gazdaságossági számítása." Közgazdasági Szemle, 1960 jún. Vol. 7, no. 6, pp "Az automatizálás gazdaságossági kérdései. Magyar Textiltechnika, 1961 május. Vol. 13, no. 5, pp "Egy iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással. Közgazdasági Szemle, 1961 május. Vol. 8, no. 5, pp "A pamutszövı iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással. Társszerzı: Frey Tamás. MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója, 1961 jún. No. 6, pp és "Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása az aluminiumipar optimális fejlesztési tervének meghatározására. Társszerzı: Martos Béla. Ipargazdaság, 1961 aug./szept. Vol. 13, no. 8-9, pp "Bizonytalanság és kockázatvállalás a beruházási döntésekben. Közgazdasági Szemle, 1961 aug./szept. Vol. 8, no. 8-9, pp "Kétszintő tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására. Társszerzı: Lipták Tamás. MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei, Vol. 7, Series B, no. 4, pp

4 "Kétszintő tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására. Társszerzı: Lipták Tamás. Közgazdasági Szemle, 1962 dec. Vol. 9, no. 12, pp "Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása az aluminium-ipar optimális fejlesztési programjának meghatározására. Társszerzı: Martos Béla. In: Az ágazati kapcsolati mérlegek összeállításának és felhasználásának kérdései. Szerk.: Lukács Ottó. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962, pp "Gondolatok a mőszaki fejlesztés tervezésének közgazdasági megalapozásáról. in: VII. Országos Textilipari Gazdasági Konferencia elıadásai. Budapest: Textilipari, Mőszaki és Tudományos Egyesület, 1962, pp "A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Elméleti elemzés. Társszerzı: Wellisch Péter. Közgazdasági Szemle, 1963 dec. Vol. 10, no. 12, pp "A magyar mőszálgyártás távlati fejlesztésének matematikai programozása. Társszerzı: Frey Tamás. MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója, 1963 dec. No. 9, pp "A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Statisztikai vizsgálat és elszámolási elvek. Társszerzı: Wellisch Péter. Közgazdasági Szemle, 1964 jan. Vol. 11, no. 1, pp "A matematikai módszerek közgazdasági alkalmazásáról egy iparági vizsgálat példáján. Társszerzı: Frey Tamás. Magyar Tudomány, 1964 aug./szept. Vol. 9, no. 8-9, pp "Kísérleti népgazdasági programozás a III. ötéves terv elıkészítéséhez. Közgazdasági Szemle, 1965 jún. Vol. 12, no. 6, pp "Bródy András: Az ágazati kapcsolatok modellje. A felhasznált absztrakciók, azok korlátai és a számítások pontossága. Könyvismertetés. Statisztikai Szemle, 1965 júl. Vol. 43, no. 7, pp "Népgazdasági programozás. Magyar Tudomány, 1966 szept. Vol. 73, no. 9, pp "Összevont programozási modell alkalmazása az ötéves tervezésben. Társszerzı: Ujlaki Zsuzsa. Közgazdasági Szemle, 1967 május. Vol. 14, no. 5, pp "A többszintő népgazdasági programozás modellje. Közgazdasági Szemle, 1968 jan. Vol. 15, no. l, pp "A többszintő népgazdasági programozás gyakorlati alkalmazásáról. Közgazdasági Szemle, 1968 febr. Vol. 15, no. 2, pp "A tervezés matematikai módszereinek osztályozása. in: Népgazdasági tervezés és irányítás. Szerk.: Kovács Géza, Paizs János és Zalai Ernı. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968, pp

5 "Makroökonómiai modellek. Bevezetı. in: Korszerő statisztikai törekvések Magyarországon. Szerk.: Mód Aladárné. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1968, pp "Közelítı eljárás lineáris programozási feladatok dekompozíciós számítására. Szigma, Vol. 2, no. 1, pp "Bródy András: Érték és újratermelés: Kísérlet a marxi értékelmélet és újratermelési elmélet matematikai modelljének megfogalmazására. Könyvismertetés. Szigma, Vol. 2, no. 3, pp "Gazdasági rendszerelmélet és általános egyensúlyelmélet. Közgazdasági Szemle, 1970 szept. Vol. 17, no. 9, pp "Gazdasági rendszerek vegetatív mőködése. Társszerzı: Martos Béla. Szigma, Vol. 4, no. 1-2, pp "Nyomás és szívás a piacon. Közgazdasági Szemle, 1971 jan. Vol. l8, no. 1, pp "Gondolatok a többszintő tervezési rendszerekrıl. Közgazdasági Szemle, 1971 szept. Vol. l8, no. 9, pp "Tervmodellek alapján számított makrofüggvények: elvek és módszerek. Társszerzı: Rimler Judit. Szigma, Vol. 5, no. 1, pp "Tervszondázás. Társszerzık: Dániel Zsuzsa, Jónás Anna és Martos Béla. Közgazdasági Szemle, 1972 szept. Vol. 19, no. 9, pp "Tervszondázás: A modellek szerkezete": Társszerzı: Martos Béla. Szigma, Vol. 6, no. 1, pp "Neumann-gazdaságok szabályozási problémái. Társszerzı: Simonovits András. Szigma, Vol. 8, no. 2-3, pp "Rendelés jelzésen alapuló szabályozás egy Neumann gazdaságban. Társszerzı: Simonovits András. Szigma, Vol. 8, no. 4, pp "A vevı reakciója áruhiány esetén. Kereskedelmi Szemle, 1975 okt. Vol. 16, no. 10, pp "A hiány mérésérıl. Statisztikai Szemle, 1975 dec. Vol. 53, no. 12, pp "A gazdasági viselkedés normái és a norma szerinti szabályozás. Közgazdasági Szemle, 1976 jan. Vol. 23, no. 1, pp "A piac normál állapota hiánygazdaságban: egy sorbanállási modell. Társszerzı: Jörgen W. Weibull. Szigma, Vol. 11, no. 1-2, pp "A hiány újratermelése. Közgazdasági Szemle, 1978 szept. Vol. 25, no. 9, pp

6 "Leif Johansen: Elıadások a makroökonómiai tervezésrıl, I. kötet: Általános nézıpontok" Könyvismertetés. Közgazdasági Szemle, 1978 nov. Vol. 25, no. 11, pp "Bevezetı. in: Egyensúly és döntés. (K. J. Arrow válogatott mővei). Szerk.: Kornai János. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979, pp "Kemény és puha költségvetési korlát. Gazdaság, Vol. 14, no. 4, pp "Hatékonyság és szocialista erkölcs. Valóság, 1980 máj. Vol. 23, no. 5, pp "A matematikai-közgazdaságtani kutatásokról. Magyar Tudomány, 1980 aug./szept. Vol. 25, no. 8-9, pp "A vitatkozás etikájáról. Valóság, 1980 szept. Vol. 23, no. 9, pp "Bródy András: Ciklus és szabályozás. Kísérlet a klasszikus piac- és cikluselmélet matematikai modelljének megfogalmazására. Könyvismertetés. Társszerzı: Simonovits András. Közgazdasági Szemle, 1981 jan. Vol. 28, no. 1, pp "Bevezetés: A kutatás elméleti háttere. Társszerzı: Martos Béla. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp "Vegetatív szabályozás: Az elsı lépés. Társszerzı: Martos Béla. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp "Norma szerinti szabályozás. in: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp "Rendelés-jelzéses szabályozás. Társszerzı: Simonovits András. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla.Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp "Normál pályáról vezényelt készletjelzéses modell. Társszerzı: Simonovits András. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp "A szocialista gazdaság leíró-magyarázó elméleti modelljei. Egy kutatási irányzat áttekintése. Szigma, Vol. 15, no. 1-2, pp "A hiány újratermelése a magyar autópiacon. Társszerzı: Kapitány Zsuzsa és Szabó Judit. Közgazdasági Szemle, 1982 márc. Vol. 29, no. 3, pp "Az egyensúly mint közgazdasági kategória. Magyar Tudomány, 1982 aug./szept. Vol. 27, no. 8-9, pp "A magyar gazdasági reform jelenlegi helyzetérıl és kilátásairól. Gazdaság, Vol. 16, no. 3, pp "Egy makronövekedési modell matematikai tulajdonságairól. Társszerzı: Simonovits András. Szigma, Vol. 15, no. 3, pp

7 "A nemzetek egészsége. Valóság, 1983 jan. Vol. 26, no. 1, pp "Bürokratikus és piaci koordináció. Közgazdasági Szemle, 1983 szept. Vol. 30, no. 9, pp "Paternalizmus, vevık piaca, eladók piaca. Társszerzı: Jörgen W. Weibull. Szigma, Vol. 16, no. 3, pp "A költségvetési korlát puhaságáról vállalati adatok alapján. Társszerzı: Matits Ágnes. Gazdaság, Vol. 17, no. 4, pp "Beruházás, hatékonyság és hiány: egy makronövekedési modell. Társszerzı: Simonovits András. Szigma, Vol. 13, no. 4, pp "A paternalizmus fokozatai" In: A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana. Szöveggyőjtemény. Szerk.: Szınyei Tibor. Budapest: Kossuth Kiadó, 1983, pp "Megjegyzések a magyar gazdasági reform jelenlegi helyzetéhez és kilátásaihoz. in: Tanulmányok gazdaságunk helyzetérıl és fejlıdésünk problémáiról. Szerk.: Hoch Róbert és Major Iván. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1984, pp "A hiány magyarázó elméletérıl. Hozzászólás Soós Károly Attila két cikkéhez. Közgazdasági Szemle, 1985 feb. Vol. 32, no. 2, pp "Játékszabályok és társadalmi realitások. in: Koncepció és kritika. Vita Liska Tibor 'szocialista vállalkozási szektor' javaslatáról. Szerk.: Siklaky István. Budapest: Magvetı, 1985, pp "A kínai gazdasági reform. Társszerzı: Dániel Zsuzsa. Valóság, 1986 ápr. Vol. 29, no. 4, pp "A puha költségvetési korlát. Tervgazdasági Fórum, Vol. 2, no. 3, pp "A puha költségvetési korlátról. Válasz Stanislaw Gomulkának. Közgazdasági Szemle, 1987 júl./aug. Vol. 34, no. 7-8, pp "A magyar reformfolyamat: víziók, remények és a valóság, I-II.rész. Gazdaság, Vol. 21, no. 2, pp. 5-46, no. 3, pp "Az egyéni szabadság és a szocialista gazdaság reformja. Valóság, 1988 máj. Vol. 36, no. 5, pp "A tudományos kutató, a tanácsadó és a politikus felelısségérıl. Elıszó 'A hiány' szovjet kiadásához. Valóság, 1988 dec. Vol. 31, no. 12, pp "A tulajdonformák és a koordinációs mechanizmusok affinitása. Valóság, 1990 jan. Vol. 33, no. 1, pp "Kiegészítések a 'Röpirathoz'. Közgazdasági Szemle, 1990 júl./aug. Vol. 37, no. 7-8, pp

8 "Emléksorok Erdıs Péterrıl. Közgazdasági Szemle, 1990 okt. Vol. 37, no. 10, pp "Hozzászólás David Lipton és Jeffrey Sachs elıadásához. Mozgó Világ, 1990 aug. Vol. 16, no. 8, pp "A privatizáció elvei Kelet-Európában. Közgazdasági Szemle, 1991 nov. Vol. 38, no. 11, pp "A posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok fiskális problémákról. Közgazdasági Szemle, 1992 jún. Vol. 39, no. 6, pp "Gondolatok a magyar közgazdasági kutatás és felsıoktatás helyzetérıl és feladatairól. Magyar Tudomány, 1992 aug. Vol. 37, no. 8, pp "Még egyszer a piaci szocializmusról. Közgazdasági Szemle, szept. Vol. 39, no. 9, pp "Az eretnekség történelmi hivatása. Péter György, a reformközgazdász. Mozgó Világ, 1992 szept. Vol. 18, no. 9, pp "A posztszocialista átmenet: általános áttekintés. Európa Fórum, Vol. 2, no. 3, pp "Visszaesés, veszteglés vagy fellendülés. Gazdaság, 1993 tavasz. Vol. 2 (26), no. 1, pp "A pénzügyi fegyelem evolúciója a posztszocialista rendszerben. Közgazdasági Szemle, 1993 máj. Vol. 40. no. 5, pp "Transzformációs visszaesés. Egy általános jelenség vizsgálata a magyar fejlıdés példáján. Közgazdasági Szemle, 1993 júl.-aug. Vol. 40, no. 7-8, pp "Gazdaságpolitika és etika. Magyar Tudomány, Vol. 38, no. 9, pp "Péter György, a reformközgazdász" In Egy reformközgazdász emlékére: Péter György, Szerk.: Árvay János és Hegedős B. András. Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó és T-Twins Kiadó, 1994, pp "A hiánygazdaság felszámolása. Általános elemzés és a magyar fejlıdés vizsgálata. Közgazdasági Szemle, 1994 júl.-aug. Vol. 41, no. 7-8, pp "A legfontosabb: A tartós növekedés. A makrogazdasági feszültségekrıl és a kormány gazdaságpolitikájáról. Gazdaság, Vol. 3, (27), no. 2, pp "A magyar gazdaságpolitika dilemmái. Közgazdasági Szemle, 1995 júl.-aug. Vol. 42, no. 7-8, pp "Az EU bıvítése keletrıl nézve. Európa Fórum, 1995 dec. Vol. 5, no. 4, pp

9 "Négy jellegzetesség. A magyar fejlıdés vizsgálata politikai gazdaságtani megközelítésben, I-II. rész. Közgazdasági Szemle, 1995 dec. Vol. 42, no. 12, pp és 1996, jan. Vol. 43, no. 1, pp "A privatizációs bevételrıl. Gazdaság, 1996 tavasz. Vol. 5 (29), no. 1, pp Elsı megjelenés: Magyar Hírlap, jan. 11. "Az állampolgár és az állam: A jóléti rendszer reformja, Mozgó Világ feb. Vol. 22, no. 2, pp "Nagy András 70 éves. Barátom, Nagy András. Közgazdasági Szemle, 1996 már. Vol. 43, no. 3, pp "Kiigazítás recesszió nélkül. Esettanulmány a magyar stabilizációról. Közgazdasági Szemle, 1996 júl.-aug. Vol. 43, no. 7-8, pp "Adótudatosság, fiskális illúziók és a jóléti rendszer reformja: egy empirikus vizsgálat elsı eredményei. Társszerzık: Csontos László és Tóth István György. In: Társadalmi Riport, Szerk.: Andorka Rudolf, Kolosi Tamás és Vukovich György. Budapest: TÁRKI, 1996, pp "Az állampolgár, az adók és a jóléti rendszer reformja. Egy kérdıíves felmérés tanulságai" Társszerzık: Csontos László és Tóth István György. Századvég, 1996 ısz. Vol. 1, no. 2, pp "Mit jelent és mit nem jelent a rendszerváltás" Kritika, 1997, no. 8, pp "Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát" Közgazdasági Szemle, 1997 szept. Vol. 44, no. 11, pp "Scitovsky Tibor: Egy "büszke magyar" emlékiratai" Közgazdasági Szemle, 1997 dec. Vol. 44, no. 12. pp "Lipták Tamás halálára" Közgazdasági Szemle, 1998 júl.-aug. Vol. 45. no pp "Ajánlások a magyarországi egészségügyi reformhoz" Kritika, 1998, no. 10, pp "Érzések és gondolatok Losonczi Ágnesrıl. Kultúra és Közösség Vol. 3, no. 2. pp "Megjegyzések a mérsékelten gyors dezinfláció kérdéseihez" In: Mérsékelt infláció. Az átalakuló gazdaságok tapasztalatai. Szerk.: Carlo Cottarelli and Szapáry György. Budapest, Magyar Nemzeti Bank, 1998, pp "A rendszerparadigma." Közgazdasági Szemle júl.-aug. Vol. 46. no. 7-8, pp "A költségvetési korlát megkeményítése a posztszocialista országokban." Közgazdasági Szemle, 2000 jan. Vol. 47. no.1 pp

10 "Hálapénz a magyar egészségügyben." Társszerzık: Gál Róbert Iván és Bognár Géza. Közgazdasági Szemle már. Vol. 47, no.4, pp "Tíz évvel a Röpirat angol kiadásának megjelenése után. A szerzı önértékelése." Közgazdasági Szemle szept. Vol. 47, no. 9, pp "Eltérnek-e a nemzetközileg szokásostól a posztszocialista országok egészségügyi kiadásai?" Társszerzı: John McHale. Közgazdasági Szemle júl.-aug. Vol. 48, no. 7-8, pp "Hatalom. Magyarország CD-ROM. Budapest: 1956-os Kutatási és Könyvkiadó Kht., "Scitovsky Tibor ( )" Közgazdasági Szemle júl.-aug. Vol. 49, no. 7-8, pp "Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát" In Cselekvéselmélet és társadalomkutatás, In memoriam Csontos László. Szerk. Gál Róbert Iván és Szántó Zoltán. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2003, pp "Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. Gondolatok a Collegium Budapest Honesty and Trust kutatásának alapján." Beszélı június. Vol. 8, no. 6. pp "Néhány gondolat a közgazdaságtudomány és a szociológia kapcsolatáról." Harminc év, Mannheimelıadások, ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképzı Központ, Budapest, pp "A puha költségvetési korlát" Társszerzık: Eric Maskin and Gerard Roland. Közgazdasági Szemle 2004 júl.-aug. Vol. 51, no I. rész: pp , II. rész: Vol. 61, no. 9, pp "Mit tanulhatnak a poszt-szocialista átalakulás útjára lépı országok az átmenet eddigi tapasztalataiból?" Közgazdasági Szemle 2004 okt. Vol. 51, no. 10, pp "Kenneth Joseph Arrow" Közgazdasági Nobel-díjasok Szerk. Bekker Zsuzsa, KJK Kerszöv, Budapest, pp "Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása siker és csalódás" Közgazdasági Szemle, 2005 dec. Vol. 52, no. 12, pp "Egyensúly, növekedés és reform. I. A kiigazítás programja" Népszabadság, június :149/2, pp "II. A társadalom átalakításáról" Népszabadság, június :150/2, pp "A társadalomtudományok elkülönülésérıl és együttmőködésérıl" Közgazdasági Szemle, 2006 nov. Vol. 53, no. 11, pp Mirıl érdemes, mirıl kell vitatkoznunk? Az egészségbiztosítási reform fı kérdései. Népszabadság, február 3, Vol. 65, no. 29. Hétvégi melléklet, pp

11 "Mit jelent a rendszerváltás. Kísérlet a fogalom tisztázására." Közgazdasági Szemle, 2007 ápr. Vol. 54, no. 4, pp "Kávé és tea. Hozzászólás az egészségbiztosítás reformjához" Népszabadság, október 22. Vol. 65, no. 247/2. Melléklet. "A politikai filozófia és a politikatörténet értı kutatója. Vázlat egy szellemi arcképhez" A párizsi toronyır. Kende Péter 80. születésnapjára. Szerk.: Gábor György, Márton László, Vásárhelyi Mária, Volosin Hédi. Pallas Kiadó Kft, Budapest, 2007, pp A kapitalizmus néhány rendszerspecifikus vonása. Közgazdasági Szemle 2008 máj.vol. 55, no. 5, pp A kutató örömei és kínlódásai. Élet és Irodalom, június 20, p. 9. A puha költségvetési korlát szindromája a kórházi szektorban. Közgazdasági Szemle, 2008 dec. Vol. 55, no. 12, pp Marx egy kelet-európai értelmiségi szemével. Mozgó Világ, dec., pp

Magyarul megjelent művek válogatott listája

Magyarul megjelent művek válogatott listája Kornai János Magyarul megjelent művek válogatott listája KÖNYVEK Gondolatok a kapitalizmusról. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás. Budapest: Akadémiai

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

A politikai háttér 106

A politikai háttér 106 Tartalom EL SZÓ 13 1. CSALÁD, IFJÚSÁG / 1928 1944 Apám 21 A család 24 A Német Birodalmi Iskola 27 Szellemi útkeresés 29 1944: apám sorsa 31 1944: megmenekülésem 33 2. HOGYAN LETTEM KOMMUNISTA? / 1945 1947

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Szeminárium Kornai János 1989 és 1996 közötti írásaiból: a rendszerváltás Csillag István Óbudai Egyetem Szeged, 2014.március 13.

Szeminárium Kornai János 1989 és 1996 közötti írásaiból: a rendszerváltás Csillag István Óbudai Egyetem Szeged, 2014.március 13. Szeminárium Kornai János 1989 és 1996 közötti írásaiból: a rendszerváltás Csillag István Óbudai Egyetem Szeged, 2014.március 13. Három könyv, hét év 1989-1996 Három könyv, hét év, 16 írás 2+1 kérdés Kornai

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 1. SLIDE Negyedik előadás A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Háttéranyag: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011), 2. tanulmány, 128-144. old. Kornai

Részletesebben

Kérjük, hogy a hallgató a dolgozatot az internet következő címére töltse fel: moodle.uni-corvinus.hu

Kérjük, hogy a hallgató a dolgozatot az internet következő címére töltse fel: moodle.uni-corvinus.hu Információ a kreditre igényt tartó hallgatók számára A vizsgakérdések a következő címeken érhetőek el: moodle.uni-corvinus.hu, vagy a http://web.unicorvinus.hu/ohg/index.php?page=targyaink/targy.php&targy=53

Részletesebben

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés 1. SLIDE Ötödik előadás HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés Háttéranyag: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011), 3. tanulmány, 187-206. old. Kornai János:

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Meghívó. Program November 11. péntek

Meghívó. Program November 11. péntek Meghívó az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottsága által rendezett Munkaerőpiaci kutatások 2016 című szakmai konferenciára A konferencia támogatója

Részletesebben

Nemes Ferenc közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve.

Nemes Ferenc közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve. Nemes Ferenc közleményjegyzéke Az adatok 2012.08.17.-ig fel vannak töltve. 2011 1. Nemes Ferenc, Szlávicz Ágnes A vezetés szerepe a dolgozói elégedettség alakulásában VEZETÉSTUDOMÁNY 42:(9) pp. 2-14. (2011)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Áttételes jelenlét. Kornai János és a magyar nyilvánosság. Farkas Zoltán, HVG

Áttételes jelenlét. Kornai János és a magyar nyilvánosság. Farkas Zoltán, HVG Áttételes jelenlét Kornai János és a magyar nyilvánosság Farkas Zoltán, HVG Naiv reformerek, Kornai-legenda, 1957 1989 Mindig ragaszkodtam ahhoz, hogy csak az igazat írjam de azt vállalnom kellett, a

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási Intézet

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

MÓDSZERTANI KITÉRŐ Fogalmi tisztázás, megfigyelés, mérés

MÓDSZERTANI KITÉRŐ Fogalmi tisztázás, megfigyelés, mérés 16. SLIDE MÓDSZERTANI KITÉRŐ Fogalmi tisztázás, megfigyelés, mérés Háttéranyag: Kornai János Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011) 2. tanulmány, 91-108 old. Az input- es outputkészletek

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Operációkutatási modellek

Operációkutatási modellek Operációkutatási modellek Alkalmazott matematika A sorozat kötetei: Kóczy T. László Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek (2000) Elliott, J. R. Kopp, P. E.: Pénzpiacok matematikája (2000) Michelberger Szeidl

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz Szakmai önéletrajz Személyes adatok, elérhetıségek Név: Makó Ágnes E-mail cím: agnes.mako@gvi.hu Születési dátum: 1983. november 18. Mobiltelefonszám: 06 (70) 236 2959 Tanulmányok Szakmai gyakorlat 2008-tól

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 1 Úgy

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K ÖNÉLETRAJZ 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

A PUHA KÖLTSÉGVETÉSI KORLÁT

A PUHA KÖLTSÉGVETÉSI KORLÁT KORNAI JÁNOS Professor of Economics Emeritus Harvard University és Budapesti Corvinus Egyetem A PUHA KÖLTSÉGVETÉSI KORLÁT Háttéranyag: Kornai János, Eric Maskin és Gérard Roland (2004): A puha költségvetési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Gazdaságpolitikai környezetünk változásai 65

TARTALOM. 2.1 Gazdaságpolitikai környezetünk változásai 65 TARTALOM ELŐSZÓ HELYETT 11 1. FEJEZET / A GAZDASÁGPOLITIKA SZEREPE A MODERN GAZDASÁGOKBAN Veress József 1.1 Gazdaságpolitika: első megközelítés 13 1.2 A gazdaságpolitika fogalmi megközelítése 15 1.3 A

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2006

munkaerőpiaci tükör 2006 munkaerőpiaci tükör 2006 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal, Kutatási

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

Kornai János: A puha költségvetési korlát

Kornai János: A puha költségvetési korlát KÖNYVISMERTETÉS KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, LXI. ÉVF., 2014. DECEMBER (xxx xxx. o.) Kornai János: A puha költségvetési korlát Kornai János válogatott munkái IV. kötet Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014, 383 o. A

Részletesebben

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Születés idő és hely: 1951. március 15., Budapest Jelenlegi munkahely: Végzettség: Doktori disszertáció: Nyelvtudás: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1970-1975,

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2012

Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet Koltay

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Magyarázat A devizakonverziók normál elszámolásának meghatározása: Minden normál devizakonverziót alap esetben T+2 napos elszámolással teljesít

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Munkaerőpiaci kutatások 2015 című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány Teleki Degenfeld

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K ÖNÉLETRAJZ 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tematika Bevezetés A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése Alapfogalmak, az előrejelzési módszerek osztályozása Előrejelzési

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Örökzöld Kornai-gondolatok, avagy a túlzott központosítás és a puha költségvetési korlát jelenléte a magyar közigazgatásban

Örökzöld Kornai-gondolatok, avagy a túlzott központosítás és a puha költségvetési korlát jelenléte a magyar közigazgatásban , avagy a túlzott központosítás és a puha költségvetési korlát jelenléte a magyar közigazgatásban Kornai 85. Konferencia Kornai János professzor 85. születésnapja alkalmából 2013. január 18. Kutatási kérdés

Részletesebben

Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport

Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport Prof. Dr. MIHÁLYI Péter: Az egészségügyi reform fő irányai és az egészségpénztárak kapcsolata 2006. november 9. 1 Mi a baj a magyar egészségügyben?

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM:

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM: GAZDASÁGPOLITIKA I. 1 AJÁNLOTT IRODALOM: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából AULA 2004, ill. 2005. Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények AULA 2003.

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

ELTE TáTK KÖZGAZDASÁGTAN (BA) szak NAPPALI tagozat TANTERV (20060701) KGIA2 Analízis szeminárium GY 60 6 KGIA1(gyenge) GY

ELTE TáTK KÖZGAZDASÁGTAN (BA) szak NAPPALI tagozat TANTERV (20060701) KGIA2 Analízis szeminárium GY 60 6 KGIA1(gyenge) GY KÖTELEZŐ MÓDSZERTANI TÁRAK KGIA1 Matematikai alapok szeminárium 30 3 KGIA2(gyenge) KGIA2 Analízis szeminárium 60 6 KGIA1(gyenge) KGIA3 Gazdaságmatematika szeminárium K 30 3 KGIA1; KGIA2; KGIA5 KGIA4E Valószínűségszámítás

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

János Kornai PUBLICATIONS. Last change: June 18, 2014

János Kornai PUBLICATIONS. Last change: June 18, 2014 1 János Kornai PUBLICATIONS Last change: June 18, 2014 Note: The first (original) publications in Sections 1, 2, 4, 5 and 6 are marked with serial numbers. Publications without a serial number are translations

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tudnivalók Segédanyagok Jegyzet, előadásvázlatok, munkafüzet Példatár, konzultáció, képletgyűjtemény Elméleti kérdések kidolgozása

Részletesebben

i-1 Politikai tudáselméletek

i-1 Politikai tudáselméletek i-1 Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Politológus és jogász hallgatók részére ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet politológus és jogász

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu

HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Mike Károly: A szabadság körei ElinorOstrom az önszerveződés intézményeiről Intézményes világ? Intézményes megközelítések a társadalomtudományban konferencia MTA TK Szociológiai Intézet 2012. december

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA GPOLITIKA. Tananyag. gpolitika? Mi a gazdaságpolitika? Az előadások anyaga Tankönyv (Bod P. Á.: Gazdaságpolitika) (Kapcsolódó cikkek)

GAZDASÁGPOLITIKA GPOLITIKA. Tananyag. gpolitika? Mi a gazdaságpolitika? Az előadások anyaga Tankönyv (Bod P. Á.: Gazdaságpolitika) (Kapcsolódó cikkek) Tananyag GAZDASÁGPOLITIKA GPOLITIKA, BCE, adjunktus http://uni-corvinus.hu/gazdasagpolitika istvan.madar@uni-corvinus.hu Az előadások anyaga Tankönyv (Bod P. Á.: Gazdaságpolitika) (Kapcsolódó cikkek) Számonk

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI VALLALATOK GAZDÁLKODÁSA

ÉPÍTŐIPARI VALLALATOK GAZDÁLKODÁSA YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI KOI GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 'rf" i\r- PAPP PÉTER ÉPÍTŐIPARI VALLALATOK GAZDÁLKODÁSA Nfinrcii KÉZIRAT TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 197:: 0 MFK Könyx*'* DEBRECEN 1633 4083 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A LEGFRISSEBB GAZDASÁGI STATISZTIKÁK FÉNYÉBEN (2014. II. félév) MIRŐL LESZ SZÓ? Konjunktúra (GDP, beruházások, fogyasztás) Aktivitás, munkanélküliség Gazdasági egyensúly

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter MAKROÖKONÓMIA MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓBA ÚJONNAN BELÉPETT ÉS JELÖLT ORSZÁGOK GAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓBA ÚJONNAN BELÉPETT ÉS JELÖLT ORSZÁGOK GAZDASÁGA Burgerné Gimes Anna AZ EURÓPAI UNIÓBA ÚJONNAN BELÉPETT ÉS JELÖLT ORSZÁGOK GAZDASÁGA DIALÓG CAMPUS KIADÓ : BUDAPEST-PÉCS Tartalom Táblázatok jegyzéke 13 Ábrajegyzék 17 Bevezetés 19 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 21

Részletesebben

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE SZERKESZTETTE: KOLTAY JENŐ MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest, 2000 A kötetben közzétett tanulmányok alapjául szolgáló előadások

Részletesebben

Rasmusen, Eric: Games and Information (Third Edition, Blackwell, 2001)

Rasmusen, Eric: Games and Information (Third Edition, Blackwell, 2001) Játékelmélet szociológusoknak J-1 Bevezetés a játékelméletbe szociológusok számára Ajánlott irodalom: Mészáros József: Játékelmélet (Gondolat, 2003) Filep László: Játékelmélet (Filum, 2001) Csontos László

Részletesebben

Gazdaság, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában

Gazdaság, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Gazdaság, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Alapítva: 2003 Iskolavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

A gazdasági válság földrajza 2011/1

A gazdasági válság földrajza 2011/1 Lőcsei Hajnalka A gazdasági válság földrajza 20/1 Budapest, 20. április Az MKIK Gazdaság- es Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben