Magyarul megjelent mővek válogatott listája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarul megjelent mővek válogatott listája"

Átírás

1 Kornai János Magyarul megjelent mővek válogatott listája KÖNYVEK A gazdasági vezetés túlzott központosítása. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Elsı kiadás: Második kiadás, új elıszóval: A beruházások matematikai programozása. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, A gazdasági szerkezet matematikai tervezése. Lipták Tamás és Wellisch Péter közremőködésével. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Második, bıvített kiadás: Anti-Equilibrium. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Erıltetett vagy harmonikus növekedés. Budapest: Akadémiai Kiadó, A hiány. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980, 1982, Növekedés, hiány és hatékonyság. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Ellentmondások és dilemmák. Budapest: Magvetı, A vállalatok nyereségének bürokratikus újraelosztása. Társszerzı: Matits Ágnes. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Régi és új ellentmondások és dilemmák. Budapest: Magvetı, Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. Budapest: HVG Kiadó, A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. Budapest: HVG Kiadó, Útkeresés. Budapest: Századvég Kiadó, Vergıdés és remény. Gondolatok a gazdasági stabilizációról és a jóléti állam reformjáról Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Az egészségügy reformjáról. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Egyéni választás és szolidaritás. Az egészségügy intézményi mechanizmusának reformja Kelet- Európában. Társszerzı: Karen Eggleston. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz. Budapest: Osiris Kiadó, Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007.

2 SZERKESZTETT KÖTETEK Egyensúly és döntés. Szerk.: Kornai János. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A bizalmat érdemlı állam építése a posztszocialista átmenet idıszakában. Szerk.: Kornai János és Susan Rose-Ackerman, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A társadalmi bizalom megteremtése a poszszocialista átmenet idıszakában. Szerk.: Kornai János, Bo Rothstein és Susan Rose- Ackerman. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, TANULMÁNYOK "Az állammonopolista tendenciák erısödése a beruházások finanszírozásában. Pénzügyi Szemle, 1955 okt. Vol. 2, no. 10, pp "Wirtschaftswissenschaft címő közgazdasági folyóirat 1955-ben megjelent számairól" Közgazdasági Szemle, 1955 dec. Vol. 2, no. 12, pp "Nagyobb önállóságot, több felelısséget a helyi szerveknek. Pénzügyi Szemle, 1956 márc-ápr., Vol. 3, no. 3-4, pp "Nyugat-Németország közgazdasági problémáiról. Közgazdasági Szemle, 1956 ápr. Vol. 3, no. 4, pp "A reálbér és az abszolút elnyomorodás problémái. A Wirtschaftswissenschaft évi számaiból. Közgazdasági Szemle, 1958 jan. Vol. 5, no. 1, pp "A csehszlovák ipar irányításának, tervezésének és finanszírozásának nagyjelentıségő reformtervezete. Pénzügy és Számvitel, 1958 jan. Vol. 2, no. 1, pp "A lengyel Gazdasági Tanács tézisei az árakról. Pénzügy és Számvitel, 1958 ápr. Vol. 2, no. 4, pp "Kell-e korrigálni a nyereségrészesedést? Közgazdasági Szemle, 1958 júl. Vol. 5, no. 7, pp "Legyen a vállalat érdekelt a forgóeszközök reális tervezésében. Pénzügy és Számvitel, 1958 aug. Vol. 2, no. 8, pp "Az egymást helyettesítı importanyagok forint-árarányai. Külkereskedelem, 1958 okt. Vol. 2, no. 10, pp

3 "A költségfüggvények. Textilipari Tervgazdaság, 1959 feb. Vol. 6, no. 2, pp "'Mennyiségi szemlélet' és 'gazdaságossági szemlélet'. Közgazdasági Szemle, 1959 okt. Vol. 6, no. 10, pp "Anyagi érdekeltség a beruházások gazdaságosságában. Pénzügy és Számvitel, 1959 dec. Vol. 3, no. 12, pp "A termelékenység mérése és a választékösszetétel változásai. Textilipari Tervgazdaság, 1960 jan. Vol. 7, no. 1, pp "Egyszerő eljárás az optimális papíripari program megközelítéséhez. Papíripar, 1960 feb. Vol. 4, no. 2, pp "A gépberuházások gazdaságossági számításáról. Magyar Textiltechnika, 1960 márc. Vol. 12, no. 3, pp "Churchmann, C.W., Ackoff, R.L. és Arnoff, E.L.: Bevezetés az operációkutatásba. Könyvismertetés. Statisztikai Szemle, 1960 ápr. Vol. 38, no. 4, pp "Elgondolások a gépberuházások programozásáról, II. rész, Magyar Textiltechnika, 1960 ápr. Vol. 12, no. 4, pp "Ösztönzés anyag- vagy munkaigényességre. Pénzügy és Számvitel, 1960 ápr. Vol. 4, no. 4, pp "A mőszaki fejlesztés és a beruházások gazdaságossági számítása." Közgazdasági Szemle, 1960 jún. Vol. 7, no. 6, pp "Az automatizálás gazdaságossági kérdései. Magyar Textiltechnika, 1961 május. Vol. 13, no. 5, pp "Egy iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással. Közgazdasági Szemle, 1961 május. Vol. 8, no. 5, pp "A pamutszövı iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással. Társszerzı: Frey Tamás. MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója, 1961 jún. No. 6, pp és "Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása az aluminiumipar optimális fejlesztési tervének meghatározására. Társszerzı: Martos Béla. Ipargazdaság, 1961 aug./szept. Vol. 13, no. 8-9, pp "Bizonytalanság és kockázatvállalás a beruházási döntésekben. Közgazdasági Szemle, 1961 aug./szept. Vol. 8, no. 8-9, pp "Kétszintő tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására. Társszerzı: Lipták Tamás. MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei, Vol. 7, Series B, no. 4, pp

4 "Kétszintő tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására. Társszerzı: Lipták Tamás. Közgazdasági Szemle, 1962 dec. Vol. 9, no. 12, pp "Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása az aluminium-ipar optimális fejlesztési programjának meghatározására. Társszerzı: Martos Béla. In: Az ágazati kapcsolati mérlegek összeállításának és felhasználásának kérdései. Szerk.: Lukács Ottó. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962, pp "Gondolatok a mőszaki fejlesztés tervezésének közgazdasági megalapozásáról. in: VII. Országos Textilipari Gazdasági Konferencia elıadásai. Budapest: Textilipari, Mőszaki és Tudományos Egyesület, 1962, pp "A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Elméleti elemzés. Társszerzı: Wellisch Péter. Közgazdasági Szemle, 1963 dec. Vol. 10, no. 12, pp "A magyar mőszálgyártás távlati fejlesztésének matematikai programozása. Társszerzı: Frey Tamás. MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója, 1963 dec. No. 9, pp "A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Statisztikai vizsgálat és elszámolási elvek. Társszerzı: Wellisch Péter. Közgazdasági Szemle, 1964 jan. Vol. 11, no. 1, pp "A matematikai módszerek közgazdasági alkalmazásáról egy iparági vizsgálat példáján. Társszerzı: Frey Tamás. Magyar Tudomány, 1964 aug./szept. Vol. 9, no. 8-9, pp "Kísérleti népgazdasági programozás a III. ötéves terv elıkészítéséhez. Közgazdasági Szemle, 1965 jún. Vol. 12, no. 6, pp "Bródy András: Az ágazati kapcsolatok modellje. A felhasznált absztrakciók, azok korlátai és a számítások pontossága. Könyvismertetés. Statisztikai Szemle, 1965 júl. Vol. 43, no. 7, pp "Népgazdasági programozás. Magyar Tudomány, 1966 szept. Vol. 73, no. 9, pp "Összevont programozási modell alkalmazása az ötéves tervezésben. Társszerzı: Ujlaki Zsuzsa. Közgazdasági Szemle, 1967 május. Vol. 14, no. 5, pp "A többszintő népgazdasági programozás modellje. Közgazdasági Szemle, 1968 jan. Vol. 15, no. l, pp "A többszintő népgazdasági programozás gyakorlati alkalmazásáról. Közgazdasági Szemle, 1968 febr. Vol. 15, no. 2, pp "A tervezés matematikai módszereinek osztályozása. in: Népgazdasági tervezés és irányítás. Szerk.: Kovács Géza, Paizs János és Zalai Ernı. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968, pp

5 "Makroökonómiai modellek. Bevezetı. in: Korszerő statisztikai törekvések Magyarországon. Szerk.: Mód Aladárné. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1968, pp "Közelítı eljárás lineáris programozási feladatok dekompozíciós számítására. Szigma, Vol. 2, no. 1, pp "Bródy András: Érték és újratermelés: Kísérlet a marxi értékelmélet és újratermelési elmélet matematikai modelljének megfogalmazására. Könyvismertetés. Szigma, Vol. 2, no. 3, pp "Gazdasági rendszerelmélet és általános egyensúlyelmélet. Közgazdasági Szemle, 1970 szept. Vol. 17, no. 9, pp "Gazdasági rendszerek vegetatív mőködése. Társszerzı: Martos Béla. Szigma, Vol. 4, no. 1-2, pp "Nyomás és szívás a piacon. Közgazdasági Szemle, 1971 jan. Vol. l8, no. 1, pp "Gondolatok a többszintő tervezési rendszerekrıl. Közgazdasági Szemle, 1971 szept. Vol. l8, no. 9, pp "Tervmodellek alapján számított makrofüggvények: elvek és módszerek. Társszerzı: Rimler Judit. Szigma, Vol. 5, no. 1, pp "Tervszondázás. Társszerzık: Dániel Zsuzsa, Jónás Anna és Martos Béla. Közgazdasági Szemle, 1972 szept. Vol. 19, no. 9, pp "Tervszondázás: A modellek szerkezete": Társszerzı: Martos Béla. Szigma, Vol. 6, no. 1, pp "Neumann-gazdaságok szabályozási problémái. Társszerzı: Simonovits András. Szigma, Vol. 8, no. 2-3, pp "Rendelés jelzésen alapuló szabályozás egy Neumann gazdaságban. Társszerzı: Simonovits András. Szigma, Vol. 8, no. 4, pp "A vevı reakciója áruhiány esetén. Kereskedelmi Szemle, 1975 okt. Vol. 16, no. 10, pp "A hiány mérésérıl. Statisztikai Szemle, 1975 dec. Vol. 53, no. 12, pp "A gazdasági viselkedés normái és a norma szerinti szabályozás. Közgazdasági Szemle, 1976 jan. Vol. 23, no. 1, pp "A piac normál állapota hiánygazdaságban: egy sorbanállási modell. Társszerzı: Jörgen W. Weibull. Szigma, Vol. 11, no. 1-2, pp "A hiány újratermelése. Közgazdasági Szemle, 1978 szept. Vol. 25, no. 9, pp

6 "Leif Johansen: Elıadások a makroökonómiai tervezésrıl, I. kötet: Általános nézıpontok" Könyvismertetés. Közgazdasági Szemle, 1978 nov. Vol. 25, no. 11, pp "Bevezetı. in: Egyensúly és döntés. (K. J. Arrow válogatott mővei). Szerk.: Kornai János. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979, pp "Kemény és puha költségvetési korlát. Gazdaság, Vol. 14, no. 4, pp "Hatékonyság és szocialista erkölcs. Valóság, 1980 máj. Vol. 23, no. 5, pp "A matematikai-közgazdaságtani kutatásokról. Magyar Tudomány, 1980 aug./szept. Vol. 25, no. 8-9, pp "A vitatkozás etikájáról. Valóság, 1980 szept. Vol. 23, no. 9, pp "Bródy András: Ciklus és szabályozás. Kísérlet a klasszikus piac- és cikluselmélet matematikai modelljének megfogalmazására. Könyvismertetés. Társszerzı: Simonovits András. Közgazdasági Szemle, 1981 jan. Vol. 28, no. 1, pp "Bevezetés: A kutatás elméleti háttere. Társszerzı: Martos Béla. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp "Vegetatív szabályozás: Az elsı lépés. Társszerzı: Martos Béla. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp "Norma szerinti szabályozás. in: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp "Rendelés-jelzéses szabályozás. Társszerzı: Simonovits András. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla.Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp "Normál pályáról vezényelt készletjelzéses modell. Társszerzı: Simonovits András. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp "A szocialista gazdaság leíró-magyarázó elméleti modelljei. Egy kutatási irányzat áttekintése. Szigma, Vol. 15, no. 1-2, pp "A hiány újratermelése a magyar autópiacon. Társszerzı: Kapitány Zsuzsa és Szabó Judit. Közgazdasági Szemle, 1982 márc. Vol. 29, no. 3, pp "Az egyensúly mint közgazdasági kategória. Magyar Tudomány, 1982 aug./szept. Vol. 27, no. 8-9, pp "A magyar gazdasági reform jelenlegi helyzetérıl és kilátásairól. Gazdaság, Vol. 16, no. 3, pp "Egy makronövekedési modell matematikai tulajdonságairól. Társszerzı: Simonovits András. Szigma, Vol. 15, no. 3, pp

7 "A nemzetek egészsége. Valóság, 1983 jan. Vol. 26, no. 1, pp "Bürokratikus és piaci koordináció. Közgazdasági Szemle, 1983 szept. Vol. 30, no. 9, pp "Paternalizmus, vevık piaca, eladók piaca. Társszerzı: Jörgen W. Weibull. Szigma, Vol. 16, no. 3, pp "A költségvetési korlát puhaságáról vállalati adatok alapján. Társszerzı: Matits Ágnes. Gazdaság, Vol. 17, no. 4, pp "Beruházás, hatékonyság és hiány: egy makronövekedési modell. Társszerzı: Simonovits András. Szigma, Vol. 13, no. 4, pp "A paternalizmus fokozatai" In: A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana. Szöveggyőjtemény. Szerk.: Szınyei Tibor. Budapest: Kossuth Kiadó, 1983, pp "Megjegyzések a magyar gazdasági reform jelenlegi helyzetéhez és kilátásaihoz. in: Tanulmányok gazdaságunk helyzetérıl és fejlıdésünk problémáiról. Szerk.: Hoch Róbert és Major Iván. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1984, pp "A hiány magyarázó elméletérıl. Hozzászólás Soós Károly Attila két cikkéhez. Közgazdasági Szemle, 1985 feb. Vol. 32, no. 2, pp "Játékszabályok és társadalmi realitások. in: Koncepció és kritika. Vita Liska Tibor 'szocialista vállalkozási szektor' javaslatáról. Szerk.: Siklaky István. Budapest: Magvetı, 1985, pp "A kínai gazdasági reform. Társszerzı: Dániel Zsuzsa. Valóság, 1986 ápr. Vol. 29, no. 4, pp "A puha költségvetési korlát. Tervgazdasági Fórum, Vol. 2, no. 3, pp "A puha költségvetési korlátról. Válasz Stanislaw Gomulkának. Közgazdasági Szemle, 1987 júl./aug. Vol. 34, no. 7-8, pp "A magyar reformfolyamat: víziók, remények és a valóság, I-II.rész. Gazdaság, Vol. 21, no. 2, pp. 5-46, no. 3, pp "Az egyéni szabadság és a szocialista gazdaság reformja. Valóság, 1988 máj. Vol. 36, no. 5, pp "A tudományos kutató, a tanácsadó és a politikus felelısségérıl. Elıszó 'A hiány' szovjet kiadásához. Valóság, 1988 dec. Vol. 31, no. 12, pp "A tulajdonformák és a koordinációs mechanizmusok affinitása. Valóság, 1990 jan. Vol. 33, no. 1, pp "Kiegészítések a 'Röpirathoz'. Közgazdasági Szemle, 1990 júl./aug. Vol. 37, no. 7-8, pp

8 "Emléksorok Erdıs Péterrıl. Közgazdasági Szemle, 1990 okt. Vol. 37, no. 10, pp "Hozzászólás David Lipton és Jeffrey Sachs elıadásához. Mozgó Világ, 1990 aug. Vol. 16, no. 8, pp "A privatizáció elvei Kelet-Európában. Közgazdasági Szemle, 1991 nov. Vol. 38, no. 11, pp "A posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok fiskális problémákról. Közgazdasági Szemle, 1992 jún. Vol. 39, no. 6, pp "Gondolatok a magyar közgazdasági kutatás és felsıoktatás helyzetérıl és feladatairól. Magyar Tudomány, 1992 aug. Vol. 37, no. 8, pp "Még egyszer a piaci szocializmusról. Közgazdasági Szemle, szept. Vol. 39, no. 9, pp "Az eretnekség történelmi hivatása. Péter György, a reformközgazdász. Mozgó Világ, 1992 szept. Vol. 18, no. 9, pp "A posztszocialista átmenet: általános áttekintés. Európa Fórum, Vol. 2, no. 3, pp "Visszaesés, veszteglés vagy fellendülés. Gazdaság, 1993 tavasz. Vol. 2 (26), no. 1, pp "A pénzügyi fegyelem evolúciója a posztszocialista rendszerben. Közgazdasági Szemle, 1993 máj. Vol. 40. no. 5, pp "Transzformációs visszaesés. Egy általános jelenség vizsgálata a magyar fejlıdés példáján. Közgazdasági Szemle, 1993 júl.-aug. Vol. 40, no. 7-8, pp "Gazdaságpolitika és etika. Magyar Tudomány, Vol. 38, no. 9, pp "Péter György, a reformközgazdász" In Egy reformközgazdász emlékére: Péter György, Szerk.: Árvay János és Hegedős B. András. Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó és T-Twins Kiadó, 1994, pp "A hiánygazdaság felszámolása. Általános elemzés és a magyar fejlıdés vizsgálata. Közgazdasági Szemle, 1994 júl.-aug. Vol. 41, no. 7-8, pp "A legfontosabb: A tartós növekedés. A makrogazdasági feszültségekrıl és a kormány gazdaságpolitikájáról. Gazdaság, Vol. 3, (27), no. 2, pp "A magyar gazdaságpolitika dilemmái. Közgazdasági Szemle, 1995 júl.-aug. Vol. 42, no. 7-8, pp "Az EU bıvítése keletrıl nézve. Európa Fórum, 1995 dec. Vol. 5, no. 4, pp

9 "Négy jellegzetesség. A magyar fejlıdés vizsgálata politikai gazdaságtani megközelítésben, I-II. rész. Közgazdasági Szemle, 1995 dec. Vol. 42, no. 12, pp és 1996, jan. Vol. 43, no. 1, pp "A privatizációs bevételrıl. Gazdaság, 1996 tavasz. Vol. 5 (29), no. 1, pp Elsı megjelenés: Magyar Hírlap, jan. 11. "Az állampolgár és az állam: A jóléti rendszer reformja, Mozgó Világ feb. Vol. 22, no. 2, pp "Nagy András 70 éves. Barátom, Nagy András. Közgazdasági Szemle, 1996 már. Vol. 43, no. 3, pp "Kiigazítás recesszió nélkül. Esettanulmány a magyar stabilizációról. Közgazdasági Szemle, 1996 júl.-aug. Vol. 43, no. 7-8, pp "Adótudatosság, fiskális illúziók és a jóléti rendszer reformja: egy empirikus vizsgálat elsı eredményei. Társszerzık: Csontos László és Tóth István György. In: Társadalmi Riport, Szerk.: Andorka Rudolf, Kolosi Tamás és Vukovich György. Budapest: TÁRKI, 1996, pp "Az állampolgár, az adók és a jóléti rendszer reformja. Egy kérdıíves felmérés tanulságai" Társszerzık: Csontos László és Tóth István György. Századvég, 1996 ısz. Vol. 1, no. 2, pp "Mit jelent és mit nem jelent a rendszerváltás" Kritika, 1997, no. 8, pp "Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát" Közgazdasági Szemle, 1997 szept. Vol. 44, no. 11, pp "Scitovsky Tibor: Egy "büszke magyar" emlékiratai" Közgazdasági Szemle, 1997 dec. Vol. 44, no. 12. pp "Lipták Tamás halálára" Közgazdasági Szemle, 1998 júl.-aug. Vol. 45. no pp "Ajánlások a magyarországi egészségügyi reformhoz" Kritika, 1998, no. 10, pp "Érzések és gondolatok Losonczi Ágnesrıl. Kultúra és Közösség Vol. 3, no. 2. pp "Megjegyzések a mérsékelten gyors dezinfláció kérdéseihez" In: Mérsékelt infláció. Az átalakuló gazdaságok tapasztalatai. Szerk.: Carlo Cottarelli and Szapáry György. Budapest, Magyar Nemzeti Bank, 1998, pp "A rendszerparadigma." Közgazdasági Szemle júl.-aug. Vol. 46. no. 7-8, pp "A költségvetési korlát megkeményítése a posztszocialista országokban." Közgazdasági Szemle, 2000 jan. Vol. 47. no.1 pp

10 "Hálapénz a magyar egészségügyben." Társszerzık: Gál Róbert Iván és Bognár Géza. Közgazdasági Szemle már. Vol. 47, no.4, pp "Tíz évvel a Röpirat angol kiadásának megjelenése után. A szerzı önértékelése." Közgazdasági Szemle szept. Vol. 47, no. 9, pp "Eltérnek-e a nemzetközileg szokásostól a posztszocialista országok egészségügyi kiadásai?" Társszerzı: John McHale. Közgazdasági Szemle júl.-aug. Vol. 48, no. 7-8, pp "Hatalom. Magyarország CD-ROM. Budapest: 1956-os Kutatási és Könyvkiadó Kht., "Scitovsky Tibor ( )" Közgazdasági Szemle júl.-aug. Vol. 49, no. 7-8, pp "Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát" In Cselekvéselmélet és társadalomkutatás, In memoriam Csontos László. Szerk. Gál Róbert Iván és Szántó Zoltán. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2003, pp "Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. Gondolatok a Collegium Budapest Honesty and Trust kutatásának alapján." Beszélı június. Vol. 8, no. 6. pp "Néhány gondolat a közgazdaságtudomány és a szociológia kapcsolatáról." Harminc év, Mannheimelıadások, ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképzı Központ, Budapest, pp "A puha költségvetési korlát" Társszerzık: Eric Maskin and Gerard Roland. Közgazdasági Szemle 2004 júl.-aug. Vol. 51, no I. rész: pp , II. rész: Vol. 61, no. 9, pp "Mit tanulhatnak a poszt-szocialista átalakulás útjára lépı országok az átmenet eddigi tapasztalataiból?" Közgazdasági Szemle 2004 okt. Vol. 51, no. 10, pp "Kenneth Joseph Arrow" Közgazdasági Nobel-díjasok Szerk. Bekker Zsuzsa, KJK Kerszöv, Budapest, pp "Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása siker és csalódás" Közgazdasági Szemle, 2005 dec. Vol. 52, no. 12, pp "Egyensúly, növekedés és reform. I. A kiigazítás programja" Népszabadság, június :149/2, pp "II. A társadalom átalakításáról" Népszabadság, június :150/2, pp "A társadalomtudományok elkülönülésérıl és együttmőködésérıl" Közgazdasági Szemle, 2006 nov. Vol. 53, no. 11, pp Mirıl érdemes, mirıl kell vitatkoznunk? Az egészségbiztosítási reform fı kérdései. Népszabadság, február 3, Vol. 65, no. 29. Hétvégi melléklet, pp

11 "Mit jelent a rendszerváltás. Kísérlet a fogalom tisztázására." Közgazdasági Szemle, 2007 ápr. Vol. 54, no. 4, pp "Kávé és tea. Hozzászólás az egészségbiztosítás reformjához" Népszabadság, október 22. Vol. 65, no. 247/2. Melléklet. "A politikai filozófia és a politikatörténet értı kutatója. Vázlat egy szellemi arcképhez" A párizsi toronyır. Kende Péter 80. születésnapjára. Szerk.: Gábor György, Márton László, Vásárhelyi Mária, Volosin Hédi. Pallas Kiadó Kft, Budapest, 2007, pp A kapitalizmus néhány rendszerspecifikus vonása. Közgazdasági Szemle 2008 máj.vol. 55, no. 5, pp A kutató örömei és kínlódásai. Élet és Irodalom, június 20, p. 9. A puha költségvetési korlát szindromája a kórházi szektorban. Közgazdasági Szemle, 2008 dec. Vol. 55, no. 12, pp Marx egy kelet-európai értelmiségi szemével. Mozgó Világ, dec., pp

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

KORNAI JÁNOS. Négy jellegzetesség. A magyar fejlõdés politikai gazdaságtani megközelítésben Elsõ rész

KORNAI JÁNOS. Négy jellegzetesség. A magyar fejlõdés politikai gazdaságtani megközelítésben Elsõ rész Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 12. sz. (1097-1117 o.) KORNAI JÁNOS Kornai János a Collegium Budapest, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete és a Harvard Egyetem professzora. Négy jellegzetesség

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

REJTETT GAZDASÁG. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai

REJTETT GAZDASÁG. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai REJTETT GAZDASÁG Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai KTI IE KTI Könyvek 11. Sorozatszerkesztő LAKI MIHÁLY REJTETT GAZDASÁG Be nem

Részletesebben

Bevezetés a IV. kötethez A puha költségvetési korlát

Bevezetés a IV. kötethez A puha költségvetési korlát Bevezetés a IV. kötethez A puha költségvetési korlát Első ízben 1976-ban, a stockholmi egyetemen tartott előadás-sorozatomban élőszóban fejtettem ki gondolataimat a puha költségvetési korlátról, majd két

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Miért beteg a magyar gazdaság?

Miért beteg a magyar gazdaság? 724-737_MihÆlyi-knyv_Szakolczai.qxd 2008.11.11. 17:38 Page 724 Mihályi Péter Miért beteg a magyar gazdaság? Diagnózis és terápia HVG KÖNYVEK, 2008 A 2006. évi választások után a követendõ gazdaságpolitikáról

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

A kapitalizmus néhány rendszerspecifikus vonása

A kapitalizmus néhány rendszerspecifikus vonása Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. május (377 394. o.) KORNAI JÁNOS A kapitalizmus néhány rendszerspecifikus vonása A szerzõ korábban a szocialista rendszer és a posztszocialista átmenet elemzésére használta

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Választ ad-e a közgazdaságtan az európai kihívásokra?

Választ ad-e a közgazdaságtan az európai kihívásokra? Könyvismertetés Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. november (1366 1371. o.) Választ ad-e a közgazdaságtan az európai kihívásokra? Csaba László: Európai közgazdaságtan Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

Boda Dorottya: A munkavállalói tulajdonban lévő szervezetek gazdálkodása és tulajdonosi érdekképviselete

Boda Dorottya: A munkavállalói tulajdonban lévő szervezetek gazdálkodása és tulajdonosi érdekképviselete Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Boda Dorottya: A munkavállalói tulajdonban lévő szervezetek gazdálkodása és tulajdonosi érdekképviselete Témavezető: Kemény István Boda

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

Gazdaság & Társadalom

Gazdaság & Társadalom Gazdaság & Társadalom 1. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER 1. SZÁM TARTALOM Table of Contents and Abstracts in English: See page Köszöntő. Székely Csaba 3 Tanulmányok Újra itt a nagy válság?... Csaba László 5 Mi

Részletesebben

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 Multi-level governance from sub national perspective some theoretical and public

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni Stratégia lehet ségei

Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni Stratégia lehet ségei Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 71-93. o. Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni

Részletesebben

A Felemelkedő Európa új politikai gazdaságtana

A Felemelkedő Európa új politikai gazdaságtana A Felemelkedő Európa új politikai gazdaságtana Csaba László új könyve (Csaba 2005) teljes ismertetésének a bőség zavara szab gátat. A könyv egyenes folytatása legfontosabb korábbi munkáinak (Csaba 1984,

Részletesebben

KIÉRLELETLEN OKTATÁSÜGYI VÁLTOZÁS()K EGYNÉMELY ELLENSZERE 1

KIÉRLELETLEN OKTATÁSÜGYI VÁLTOZÁS()K EGYNÉMELY ELLENSZERE 1 KIÉRLELETLEN OKTATÁSÜGYI VÁLTOZÁS()K EGYNÉMELY ELLENSZERE 1 Ferge Zsuzsának, a hazai oktatásszoáológiai kutatások elindítójának, kedves tanáromnak és ko!!égámnak ajánlom írásomat Z ISKOLARENDSZER MŰKÖDÉSÉBENérzékelhetó

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HATÉKONY BELSİ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KECZER

Részletesebben

Milyen a jó közgazdaságtan? Töprengések Wagener könyve kapcsán

Milyen a jó közgazdaságtan? Töprengések Wagener könyve kapcsán KÖNYVISMERTETÉS Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. május (xxx xxx. o.) Milyen a jó közgazdaságtan? Töprengések Wagener könyve kapcsán Hans-Jürgen Wagener: Wirtschaftsordnung im Wandel. Zur Transformation,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben