Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar KARI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZATA A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓAN 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar KARI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZATA A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓAN 2009."

Átírás

1 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar KARI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZATA A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓAN 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI GYAKORLAT CÉLJA ÉS SZABÁLYAI SZAKMAI GYAKORLATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI GYAKORLATI HELY KIVÁLASZTÁSA SZAKMAI GYAKORLAT FOLYAMATA SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE MELLÉKLETEK SZERZŐDÉS MELLÉKLET

3 1. SZAKMAI GYAKORLAT CÉLJA ÉS SZABÁLYAI 1.1 Az alapszakkal szembeni elvárás, hogy az oklevéllel rendelkező közgazda a munkaerőpiacon hasznosítható szaktudással rendelkezzen. Ennek egyik feltétele a szakmai gyakorlat. Az akkreditációs követelményeknek megfelelően az alapképzésben összefüggő szakmai gyakorlat teljesítendő a képzés 7. félévében, szorgalmi időszakban minimum heti 20 óra teljesítéssel. Ez nappali tagozaton 300 órát, levelező képzésen 100 órát jelent, melynek elfogadása 30 gyakorlati kredit jelent A szakmai gyakorlat logikai folyamatát az 1. ábra mutatja. Szakmai gyakorlat kritérium követelményei: törzstárgyak, szakmai törzstárgyak, (szakirányos tárgyak) kötelezően választható tárgyak, kollokviummal végződő szabadon választható tárgyak aláírása, gyakorlati jeggyel záruló kurzusok Kritériumok teljesítése megtörtént? nem Újra regisztrál a következő félévre és pótolja hiányosságait: igen A szorgalmi időszak 6. hetéig a fogadó szervezet alkalmazási szándékával ellátva leadja a fogadó nyilatkozatot a szakvezető intézetbe (1. melléklet). A Kar megköti a fogadó szervezetekkel a megállapodást ( melléklet). Hiányosságok pótlása megtörtént. igen nem A Dékáni Hivatal a vizsgaidőszak lezárásával ellenőrzi, hogy a kritériumok valóban teljesültek. A Dékáni Hivatal erről értesíti a szakvezető intézeteket. A vizsgaidőszak végéig a fogadó szervezet alkalmazási szándékával ellátva leadja a fogadó nyilatkozatot (1. sz. melléklet). A Kar megköti a fogadó szervezetekkel a megállapodást ( melléklet) A szakvezető intézet elbírálja a jelentkezéseket és értesíti a hallgatót, hogy megkezdheti a szakmai gyakorlatát. A hallgató a szakmai gyakorlat kezdetéig beiratkozik, leadja bejelentkezési lapját a Dékáni Hivatalba és a Neptun rendszerben felveszi a szakmai gyakorlati kurzust. A hallgató a szakmai gyakorlat utolsó 4 hetében pótolhatja a hiányzó SZV tárgyakat. A hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt két részbeszámolót és egy záró beszámolót készít, melyet a mentornak is jóvá kell hagynia (5. melléklet). A beszámolókat a szakvezető intézethez kell leadni a beszámolót követő hónap 5-ig. A beszámolókat a szakvezető által kijelölt konzulens bírálja el. Záró beszámoló megfelelt? igen nem Amennyiben a záró beszámolót a szakvezető intézet elutasítja, a beszámolókat újra meg kell ismételni az elutasítás indokainak figyelembevételével. A szakmai gyakorlat végén a fogadó szervezet értékeli a hallgató tevékenységét. (6. melléklet) A leadott beszámolók és értékelések alapján a szakvezető intézet által kijelölt konzulens értékeli a hallgató tevékenységét (7. melléklet). Értékelés minősítése eredményes? igen nem A szakmai gyakorlatot újra fel kell venni és meg kell ismételni. A sikeres szakmai gyakorlat eredményét az intézet bevezeti a leckekönyvbe, valamint a Neptun rendszerbe és megküldi a Dékáni Hivatalnak. 1. ábra: Szakmai gyakorlat logikai folyamata - 3 -

4 1.3. A hat hetet meghaladó gazdálkodó szervezetnél eltöltött, összefüggő szakmai gyakorlat ideje alatt az Ftv. 48. (3) bekezdése alapján a hallgatót díjazás illeti meg, melynek heti mértéke legalább a minimálbér havi összegének tizenöt százaléka. Tekintettel arra, hogy a felsőoktatási törvény nem írja elő jogviszony létesítésének kötelezettségét, ebben az esetben a szakmai gyakorlat nem minősül munkaviszonynak, vagy polgári jogi jogviszonynak. Ebből kifolyólag nem a munkatörvénykönyve szerinti munkadíj jár a hallgatónak és ezért arról a hallgató lemondhat A fogadó szervezet a munkadíjat szakképzési hozzájárulás terhére is fizetheti (4. melléklet) A szakmai gyakorlat idején a hallgatók hallgatói jogviszonya fennmarad. Az államilag finanszírozott hallgatók, a munkadíjon felül, korábbi tanulmányi teljesítményüknek megfelelő ösztöndíjban részesülnek, a költségtérítéses hallgatók a teljes költségtérítési díj 50 %-át, valamint a megmaradt teljesítendő tantárgyak kreditarányos költségtérítését fizetik meg. 2. SZAKMAI GYAKORLATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 2.1. Összefüggő szakmai gyakorlaton az vehet részt, aki a törzs, a kötelezően válaszható szakmai törzstárgyakat (a mintatanterv szerinti kredit elvárásnak megfelelően) maradéktalanul teljesíti, emellett biztosított: a szabadon választható kurzusok esetében a mintatantervben rögzített kredit elvárásoknak megfelelő tárgyfelvétel és abból az aláírás megléte, valamint a gyakorlati jeggyel záruló kurzusok sikeres teljesítése, az egyéb számonkérési formák esetén a sikeres teljesítés A kritériumkövetelmények teljesítése az összefüggő szakmai gyakorlat megkezdésének a feltétele. A hallgató feladata a fogadó nyilatkozat kitöltése (1. melléklet) és leadása a szakvezető intézet adminisztrációjába a megadott határidőre, ami a szakmai gyakorlatra jelentkezés feltétele. A fogadó nyilatkozatban a szervezet alkalmazási szándékát rögzíti. A Dékáni Hivatal a vizsgaidőszak lezárásával ellenőrzi, hogy a kritériumok valóban teljesültek, erről értesíti a szakvezető intézeteket. Ezt követően a szakvezető intézet 1 héten belül elbírálja a jelentkezéseket és további 1 héten belül értesíti a hallgatót, hogy megkezdheti a szakmai gyakorlatát. A hallgató a szakmai gyakorlat teljesítésének félévében köteles leadni bejelentkezési lapját, beiratkozni a Neptun rendszerben és az indexében is felvenni a szakmai gyakorlati kurzust A szakmai gyakorlat utolsó 1 hónapjában a hallgató pótolhatja hiányzó szabadon választható tárgyait A szakmai gyakorlat alól felmentés nem adható. A szakmai gyakorlat sikeres teljesítése a záróvizsgára bocsátás feltétele. 3. GYAKORLATI HELY KIVÁLASZTÁSA 3.1. Az alapszakos hallgatókkal szembeni követelmény a szakhoz, illetve a szakirányhoz (modulhoz) kötődő gyakorlati hely kiválasztása, amely ahhoz az adott területhez - 4 -

5 kötődik, amelyből a hallgató a legtöbb elméleti ismerettel és egyetemen megszerezett gyakorlattal rendelkezik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlat csupán a szakhoz szorosan kötődő tevékenységet végző, illetve olyan főprofillal rendelkező vállalatoknál ajánlott, hanem többek között olyan szervezeteknél (pl. önkormányzatoknál ) ahol hallgatónk a szaknak, szakiránynak megfelelő gyakorlati ismeretekre és készségekre szert tehet. A szakmai gyakorlat helyét célszerű az érdeklődési körnek, a várható elhelyezkedési esélyeknek, illetve a szakdolgozat témájának megfelelően kiválasztani. A szakmába vágó munkahellyel rendelkező hallgató munkahelyükön teljesítik a szakmai gyakorlatukat. A más irányú munkahellyel rendelkező hallgatók a szakmai gyakorlat ideje alatt egy komplex feladatmegoldást is végeznek. Ebben az esetben a rész- és záró beszámolók a komplex feladatmegoldás előrehaladásának alapján készülnek A hallgató a szakmai gyakorlatát külföldön is teljesítheti. A szakmai gyakorlat szervezhető ugyanolyan módon, mint a magyarországi, de elfogadható más forma is, pl az AIESEC által, vagy az Erasmus szakmai gyakorlati mobilitás keretében szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlatnak azonban ezekben az esetekben is meg kell felelnie a szakmai gyakorlattal, illetve a gyakorlati hellyel szemben fennálló kötelezettségeknek. A formai feltételek azonban módosíthatók a más jogi vagy kulturális környezethez, vagy a szervezési szabályokhoz való igazodás érdekében, és kényszere következtében a szükséges mértékig. 4. SZAKMAI GYAKORLAT FOLYAMATA 4.1. A szakmai gyakorlat megszervezéséért a szakvezető intézet felelős. Számos kis- és nagyvállalattal, intézménnyel tartunk fenn partneri kapcsolatot és folytatunk együttműködést, amely kiterjed hallgatónk szakmai gyakorlati képzésére is. Ugyanakkor hallgatóink számára lehetőséget biztosítunk, hogy saját maguk válasszanak, illetve keressenek szakmai gyakorlati helyet. Ezt kifejezetten ajánljuk hallgatóink számára, hiszen ily módon képesek érdeklődési körüknek, szakmai elvárásaiknak és a vállalat/intézmény földrajzi elhelyezkedését tekintve is a legmegfelelőbb szakmai gyakorlati helyet megtalálniuk A szakmai gyakorlat alatt a vállalat/intézmény a hallgató szakmai fejlődését és munkáját segítő mentort, konkrét feladatokat illetve szakmai és munkahelyi irányítást biztosít. A munkahelyi mentor feladata: a szakmai gyakorlat keretében végzendő pontos feladat kijelölése és ellenőrzése, a feladatvégzés során a hallgató szakmai támogatása, részbeszámolók, a szakmai gyakorlat munkahelyi teljesítésének igazolása, a szakmai gyakorlat értékelése, a szakmai beszámoló ellenjegyzése. Az összefüggő szakmai gyakorlat szerződéses hátterét a Kar cég/intézmény - hallgató közötti írásbeli megállapodás biztosítja, amelyben pontosan rögzítik a felek feladatait, jogait és kötelezettségeit (2-3. melléklet). A gyakorlati idő alatt a hallgatói jogok és kötelezettségek tekintetében egyrészt az egyetemi szabályok, másrészt a munkahely előírásai az irányadóak A hallgató nem változtathat gyakorlóhelyet, a szakmai gyakorlat egybefüggően, egy szervezetnél kell teljesíteni. A gyakorlatról indokolt esetben, orvosi igazolással lehet hiányozni. Az igazolt hiányzások nem érhetik el a teljes gyakorlati idő 15%-át. Amennyiben a hiányzások ideje túllépi az előírt maximumot, a szakmai gyakorlatot meg kell ismételni A jelentkezés határideje az összefüggő gyakorlati időszakot megelőző vizsgaidőszak utolsó napja, vagy sikertelen szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlatot követő vizsgaidőszak utolsó napja. Az összefüggő szakmai gyakorlat nyomon követését a - 5 -

6 mindenkori szakvezető által megbízott konzulens végzi 2 rész és 1 záró beszámolón keresztül, formanyomtatvány felhasználásával a következő ütemezés szerint. I. részbeszámoló intervalluma: a szakmai gyakorlat első 1 hónapja. Leadás: a beszámolási hónapot követő hónap 5-e. II. részbeszámoló intervalluma:a szakmai gyakorlat második 1 hónapja. Leadás: a beszámolási hónapot követő hónap 5-e. Záró beszámoló intervalluma: a teljes szakmai gyakorlat ideje. Leadása: a beszámolási időszakot követő 5. munkanap. Késedelem esetén külön eljárási díjat kell fizetni és csatolni a beszámoló(k)hoz. A késedelem nem haladhatja meg a meghatározott időn túli egy hetet. Ezen idő eltelte után a beszámoló nem adható be. 5. SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 5.1. A hallgatónak a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalatait írásbeli beszámolókban kell összefoglalni. Erre vonatkozó elvárásokat a szakvezető intézet adja ki. A szakmai gyakorlati beszámolók értékelésre kerülnek A szakmai gyakorlat akkor fogadható el, ha a hallgató a részbeszámolókon (2 db) keresztül bizonyítja a szakmai gyakorlat feltételeinek teljesítését és a szakmai gyakorlati hely a szakmai teljesítést hivatalosan is igazolja (5.a.,b.,c., melléklet). A szakmai gyakorlat befejezésével a fogadó szervezetnek egy értékelést kell végeznie, hiánya esetén a szakmai gyakorlat nem fogadható el. (6.a.b,c,d. melléklet) A záró beszámolót (figyelembe véve a mentori értékelést, s a részbeszámolókat) három fokozatú minősítéssel értékelik a szakvezető által kijelölt konzulensek: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg (7. sz. melléklet). Az értékelést követően a szakvezető intézet 3 munkanapon belül megküldi a szakmai gyakorlatot teljesített hallgatók névsorát a Dékáni Hivatal részére Igazolatlan hiányzás, súlyos fegyelemsértés, a munkavégzéssel kapcsolatos kötelességszegés és egyéb, a hallgatónak felróható okból történő mulasztás esetén a gyakorlat nem fogadható el. Ez esetben legkésőbb a következő félévben a hallgatónak gyakorlatát meg kell ismételnie. Miskolc, március 25. Dr. Kocziszky György - 6 -

7 6. MELLÉKLETEK - 7 -

8 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar 1. melléklet FOGADÓ NYILATKOZAT SZAKMAI GYAKORLATRA JELENTKEZÉS (BA) KÉPZÉS LEADÁSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 09. LEADÁS HELYE: SZAKVEZETŐ INTÉZET NÉV: SZAK: SZAKIRÁNY: NEPTUNKÓD: LAKCÍM: CÍM: SZAKMAI GYAKORLATI HELY MEGNEVEZÉS: SZAKMAI GYAKORLATI HELY CÍME: SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT A CÉGNÉL: DÁTUM: hallgató aláírása év hó napjától év hó napjáig szakmai gyakorlata teljesítése céljából fogadni kívánom. A szakmai gyakorlat során, a szakmai gyakorlatát teljesítő hallgató munkáját koordináló munkahelyi mentori feladatokat (név), beosztású, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársunk látja el. fogadó szervezet P.H. GYAKORLATI HELY ELFOGADVA: MÁSIK GYAKORLATI HELY SZÜKSÉGES DÁTUM: szakvezető aláírása - 8 -

9 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására 2. melléklet Amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban ME GTK) Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros Adószám: Statisztikai számjel: Intézményazonosító: FI87515 másrészről a, (továbbiakban: Szervezet) Székhely: Cégjegzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: között, az alábbi időpontban és feltételekkel. 1. Az együttműködési megállapodás tárgya: A Szervezet az ME GTK alapszakos hallgatói részére szakmai gyakorlati képzési helyet biztosít: Hallgató(k) neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Szak megnevezése: Adóazonosító jel: TAJ szám: A Felsőoktatási intézmény a Szervezet szakember utánpótlását segíti. A gyakorlati képzés az ME GTK tantervében rögzített szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódik, időtartama 15 hét, a kredit értéke 30 pont. A gyakorlati képzés időtartamának 7. félévében a hallgató gyakorlati tevékenységet végez. A szakmai gyakorlat időtartama alatt a hallgatók a GTK-val hallgatói jogviszonyban állnak. A szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgatók nem állnak munkaviszonyban a szakmai gyakorlat helyszínét biztosító munkahellyel. 2. Az együttműködés módja: A Szervezet az MEGTK hallgatóját év hó nap év hó nap közötti időszakban fogadja. 3. A szakmai gyakorlat célja: az ME GTK-on elsajátított elméleti tudás gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése a tantervben, tantárgyi programokban meghatározott ismeretek gyakorlati alkalmazása. 4. A gyakorlatra a Szervezet telephelyén kerül sor, a Szervezet szakembereinek irányításával. 5. Az ME GTK kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban az alábbiak: a Szervezettel együttműködve a szakmai gyakorlatos hallgató(k) kiválasztása, - 9 -

10 a hallgató rendszeres ellenőrzése, tanulmányi módszertani irányítása, intézkedés a gyakorlat során felmerülő problémák megoldásában. 6. A Szervezet feladatai a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban az alábbiak: A mentor kijelölése és feladatai: a szakmai gyakorlat végzéséhez az ME GTK tantervének megfelelő gyakorlati munkahely biztosítása, a hallgató szakmai gyakorlatának irányítása, felügyelete, ellenőrzése, a részbeszámolók teljesítésének igazolása, a szakmai gyakorlat munkahelyi teljesítésének igazolása, szakmai gyakorlat beszámolóinak értékelése, a hallgató balesetvédelmi és munkavédelmi képzésének biztosítása. 7. A hallgatók szakmai és egyéb kötelezettségei: A megjelölt időszakban a Szervezet munkarendjének betartása mellett teljesíti a szakmai gyakorlatot a részére kijelölt munkahelyen a mentor koordinálásával. A tudomására jutott bármilyen adatot, tényt bizalmasan kezeli, azt harmadik személlyel nem közli. 8. A hallgatók juttatásai: Gazdálkodó Szervezet esetén, tekintettel arra, hogy a hallgató hat hétnél hosszabb összefüggő gyakorlaton vesz részt, részére hetente legalább a legkisebb kötelező munkabér havi összege 15%-ának megfelelő munkadíjat fizet a Szervezet (Ftv. 48. (3) bekezdése). Más Szervezetre a munkabér fizetés nem kötelező. A szakmai gyakorlat tartamára a hallgatók részére a Szervezet biztosítja a kedvezményes üzemi étkeztetését, ha van ilyen. A Szervezet a szakmai gyakorlat idejére hallgatói felelősségbiztosítást köt. 9. Az együttműködési szerződés végrehajtásának koordinálásában Az ME Gazdaságtudományi Kar képviselője: A Szervezet képviselője (mentor): A szerződésben megfogalmazott együttműködés megvalósításában a kijelölt képviselők járnak el, de a szerződés módosítása, felmondása az azt aláíró intézményvezetők hatásköre. 10. Jelen szerződést a felek határozott időre kötik. A szerződés a szerződő felek cégszerű aláírásával lép életbe, melyet mindkét fél írásban, 30 napos határidővel mondhat fel. A szerződés a felek egyetértésével módosítható. 11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. tv., valamint a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. Kelt:. ME GTK dékánja a fogadó szervezet igazgatója/vezetője

11 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására 3. melléklet Amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban ME GTK) Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros Adószám: Statisztikai számjel: Intézményazonosító: FI87515 másrészről a, (továbbiakban: Szervezet) Székhely: Cégjegzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: között, az alábbi időpontban és feltételekkel. 1. Az együttműködési megállapodás tárgya: A Szervezet az ME GTK alapszakos hallgatói részére szakmai gyakorlati képzési helyet biztosít: Hallgató(k) neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Szak megnevezése: Adóazonosító jel: TAJ szám: A Felsőoktatási intézmény a Szervezet szakember utánpótlását segíti. A gyakorlati képzés az ME GTK tantervében rögzített szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódik, időtartama 15 hét, a kredit értéke 30 pont. A gyakorlati képzés időtartamának 7. félévében a hallgató gyakorlati tevékenységet végez. A szakmai gyakorlat időtartama alatt a hallgatók a GTK-val hallgatói jogviszonyban állnak. A szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgatók nem állnak munkaviszonyban a szakmai gyakorlat helyszínét biztosító munkahellyel. Tekintettel arra, hogy a felsőoktatási törvény nem írja elő, jogviszony létesítésének kötelezettségét ebből kifolyólag a szakmai gyakorlat nem minősül munkaviszonynak, vagy polgári jogi jogviszonynak. Ebből kifolyólag nem a Munka Törvénykönyve szerinti munkadíj jár a hallgatónak és ezért arról a hallgató lemondhat. A hallgató lemondó nyilatkozata jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. 2. Az együttműködés módja: A Szervezet az MEGTK hallgatóját év hó nap év hó nap közötti időszakban fogadja

12 3. A szakmai gyakorlat célja: az ME GTK-on elsajátított elméleti tudás gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése a tantervben, tantárgyi programokban meghatározott ismeretek gyakorlati alkalmazása. 4. A gyakorlatra a Szervezet telephelyén kerül sor, a Szervezet szakembereinek irányításával. 5. Az ME GTK kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban az alábbiak: a Szervezettel együttműködve a szakmai gyakorlatos hallgató(k) kiválasztása, a hallgató rendszeres ellenőrzése, tanulmányi módszertani irányítása, intézkedés a gyakorlat során felmerülő problémák megoldásában. 6. A Szervezet feladatai a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban az alábbiak: A mentor kijelölése és feladatai: a szakmai gyakorlat végzéséhez az ME GTK tantervének megfelelő gyakorlati munkahely biztosítása, a hallgató szakmai gyakorlatának irányítása, felügyelete, ellenőrzése, a részbeszámolók teljesítésének igazolása, a szakmai gyakorlat munkahelyi teljesítésének igazolása, szakmai gyakorlat beszámolóinak értékelése, a hallgató balesetvédelmi és munkavédelmi képzésének biztosítása. 7. A hallgatók szakmai és egyéb kötelezettségei: A megjelölt időszakban a Szervezet munkarendjének betartása mellett teljesíti a szakmai gyakorlatot a részére kijelölt munkahelyen a mentor koordinálásával. A tudomására jutott bármilyen adatot, tényt bizalmasan kezeli, azt harmadik személlyel nem közli. 8. A hallgatók juttatásai: A szakmai gyakorlat tartamára a hallgatók részére a Szervezet biztosítja a kedvezményes üzemi étkeztetését, ha van ilyen. A Szervezet a szakmai gyakorlat idejére hallgatói felelősségbiztosítást köt. 9. Az együttműködési szerződés végrehajtásának koordinálásában Az ME Gazdaságtudományi Kar képviselője: A Szervezet képviselője (mentor): A szerződésben megfogalmazott együttműködés megvalósításában a kijelölt képviselők járnak el, de a szerződés módosítása, felmondása az azt aláíró intézményvezetők hatásköre. 10. Jelen szerződést a felek határozott időre kötik. A szerződés a szerződő felek cégszerű aláírásával lép életbe, melyet mindkét fél írásban, 30 napos határidővel mondhat fel

13 A szerződés a felek egyetértésével módosítható. 11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. tv., valamint a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. Kelt:. ME GTK dékánja a fogadó szervezet igazgatója/vezetője

14 SZAKKÉPZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1 SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉRE 4. melléklet Amelyet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott 13/2008 /VII.22./ SZMM rendelet alapján kötöttek egyrészről a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett Cégnév: Székhely: Cégjegyzék szám: Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámla szám: Képviseli: mint a gyakorlati képzés megszervezője, másrészről a Név: Miskolci Egyetem / Gazdaságtudományi Kar / Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros Adószám: Bankszámlaszám: MÁK Statisztikai számjel: Intézményi azonosító: FI Képviselő: Dr. Kocziszky György Kapcsolattartó személy: mint a gyakorlati képzésben résztvevő hallgatók intézménye (továbbiakban: Egyetem), az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: A szerződés tárgya 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlati képzés megszervezőjének a évre megállapított szakképzési hozzájárulása terhére a szakképzési törvény hatálya alá eső területeken, az abban foglalt finanszírozási feltételek szerint együttműködnek. 2. Az együttműködés módja: szakmai gyakorlati képzés megszervezése 3. A gyakorlati képzésben résztvevő hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti, tagozatonkénti létszáma: 4. a) a gyakorlati képzés időtartama /esetleges szakaszai/: b) a gyakorlati képzés helyszíne és formája /szakaszonként/: 1 A 7/2009. sz. szenátusi határozattal megállapított szöveg

15 5. A gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszere: 6. A Miskolci Egyetem feladatai a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban: 7. A gyakorlati képzés megszervezőjének feladatai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban: 8. A hallgatók juttatásai 13/2008 /VII.22/ SZMM rendelet alapján: - a hallgatónak közvetlenül fizetendő munkadíj az Ftv 48. (3) bekezdése alapján, - útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára tömegközlekedési eszközökkel történő utazáshoz, ha arra nem a hallgató állandó szakmai gyakorlati képzési helyén kerül sor, - útiköltség térítés, ha a hallgató gyakorlati képzését a gyakorlati képzést szervező átmenetileg székhelyén, telephelyén kívüli munkahelyen szervezi meg, - tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, továbbá olyan munkaruha, külön jogszabály alapján kötelezően előírt védőeszköz, amely a vele azonos munkahelyen, illetve munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót megilleti. 9. Felelősségbiztosítás költségei: 10. Elszámolható egyéb költségek, tervezett költségek: 11. A hallgató tanulmányi kötelezettségeit a szakmai gyakorlati feladatot kiíró tanszék vezetője írásban közli a hallgatóval. A helyi irányítás és ellenőrzés a szakképző helyet illeti meg. 12. A hallgató/k felügyeletét látja el. 13. A felek rögzítik, hogy ezen szakmai gyakorlati képzés a képesítési követelményekben és a tantervben szerepel. Időtartama és kreditértéke (óraszáma) a kari tantervben került meghatározásra. 14. A gyakorlati képzés megszervezője tudomásul veszi, hogy az 13/2008 /VII.22./ SZMM rendelet 1. (1) alapján a gyakorlati képzés szervezésére irányuló első együttműködési megállapodás vagy tanulószerződés megkötését követő 30 napon belül köteles a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez (a továbbiakban:

16 NSZFI) bejelentkezni az NSZFI által a honlapján közzétett bejelentkezési nyomtatványon.. A 13/2008 /VII.22./ SZMM rendelet 4. (1) szerint az Szht. 4. -a alapján gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezett a hozzájárulási kötelezettség éves teljesítésével kapcsolatos bevallási és elszámolási kötelezettségének a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján közzétett ÉVES BEVALLÁS nyomtatvány kitöltésével és az NSZFI részére a tárgyévet követő második hónap 15. napjáig történő megküldésével, továbbá a bevallásban kimutatott befizetési kötelezettség egyidejű megfizetésével tesz eleget. 15. Ezen megállapodás 200 -ig hatályos. A felek képviselői a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. Miskolc, 200. a képzés megszervezője dékán tanszékvezető képviselőjeként a Miskolci Egyetem képviselőjeként

17 5.a. sz. melléklet SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ I. LEADÁSA: A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKOT KÖVETŐ HÓNAP 05-e HELYE: SZAKVEZETŐ INTÉZET Hallgató neve: Hallgató neptun kódja: Szak megnevezése: Szakirány megnevezése: Szakmai gyakorlati hely megnevezése: Beszámoló időszaka: év hó nap év hó nap Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: Szakmai gyakorlat során elvégzett feladatok megnevezése: hallgató aláírása A feladat értékelése röviden: mentor aláírása

18 5.b. sz. melléklet SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ II. LEADÁSA: A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKOT KÖVETŐ HÓNAP 05-e HELYE: SZAKVEZETŐ INTÉZET Hallgató neve: Hallgató neptun kódja: Szak megnevezése: Szakirány megnevezése: Szakmai gyakorlati hely megnevezése: Beszámoló időszaka: év hó nap év hó nap Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: Szakmai gyakorlat során elvégzett feladatok megnevezése: hallgató aláírása A feladat értékelése röviden: mentor aláírása

19 5.c. sz. melléklet ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ III. LEADÁSA: A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKOT KÖVETŐ 5. MUNKANAP HELYE: SZAKVEZETŐ INTÉZET Hallgató neve: Hallgató neptun kódja: Szak megnevezése: Szakirány megnevezése: Szakmai gyakorlati hely megnevezése: Beszámoló időszaka: év hó nap év hó nap Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: Szakmai gyakorlat során elvégzett feladatok megnevezése: hallgató aláírása A feladat értékelése röviden: mentor aláírása

20 SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE A FOGADÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL 6.a. sz. melléklet Hallgató neve: Hallgató neptun kódja: Szak megnevezése: Gazdálkodási és menedzsment Szakmai gyakorlati hely megnevezése: Szakmai Gyakorlat megkezdése: év hó nap Szakmai Gyakorlat befejezése: év hó nap Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: Elvégzett feladatok összefoglalása: Tervezett elvégzett feladatok közötti eltérés indoklása: Tapasztalatok, megjegyzések az elvégzett feladatokkal kapcsolatban: A szakmai gyakorlaton részt vett hallgató alkalmas vállalati folyamatok tervezésére, elemzésére, értékelésére, a döntések előkészítésére, a gazdálkodási folyamatok összehangolására, szervezésére és korszerűsítésére (1 egyáltalán nem értek egyet, 2 vitatom, 3némiképpen egyetértek, 4 egyetértek, 5 teljesen egyetértek) Dátum: Hallgató aláírása Mentor aláírása

21 SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE A FOGADÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL 6.b. sz. melléklet Hallgató neve: Hallgató neptun kódja: Szak megnevezése: Kereskedelem és marketing Szakmai gyakorlati hely megnevezése: Szakmai Gyakorlat megkezdése: év hó nap Szakmai Gyakorlat befejezése: év hó nap Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: Elvégzett feladatok összefoglalása: Tervezett elvégzett feladatok közötti eltérés indoklása: Tapasztalatok, megjegyzések az elvégzett feladatokkal kapcsolatban: A szakmai gyakorlaton részt vett hallgató alkalmas az üzleti szféra, a vállalkozások tevékenységének, működésének különböző szakterületeire, a marketing funkcióhoz így a piaci és fogyasztói elemzéshez, a piaci tervezéshez, a termék- és szolgáltatásfejlesztés piacorientáltsága biztosításához, az értékesítéshez, disztribúcióhoz, kereskedelmi vállalkozások működtetéséhez, az árképzéshez tartozó munkakörök betöltésére. (1 egyáltalán nem értek egyet, 2 vitatom, 3némiképpen egyetértek, 4 egyetértek, 5 teljesen egyetértek) Dátum: Hallgató aláírása Mentor aláírása

22 SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE A FOGADÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL 6.c. sz. melléklet Hallgató neve: Hallgató neptun kódja: Szak megnevezése: Nemzetközi gazdálkodás Szakmai gyakorlati hely megnevezése: Szakmai Gyakorlat megkezdése: év hó nap Szakmai Gyakorlat befejezése: év hó nap Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: Elvégzett feladatok összefoglalása: Tervezett elvégzett feladatok közötti eltérés indoklása: Tapasztalatok, megjegyzések az elvégzett feladatokkal kapcsolatban: A szakmai gyakorlaton részt vett hallgató alkalmas a gazdálkodó szervezetek, intézmények külgazdasági kapcsolatainak és tranzakcióinak irányítására (1 egyáltalán nem értek egyet, 2 vitatom, 3némiképpen egyetértek, 4 egyetértek, 5 teljesen egyetértek) Dátum: Hallgató aláírása Mentor aláírása

23 SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE A FOGADÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL 6.d. sz. melléklet Hallgató neve: Hallgató neptun kódja: Szak megnevezése: Pénzügy és számvitel Szakmai gyakorlati hely megnevezése: Szakmai Gyakorlat megkezdése: év hó nap Szakmai Gyakorlat befejezése: év hó nap Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: Elvégzett feladatok összefoglalása: Tervezett elvégzett feladatok közötti eltérés indoklása: Tapasztalatok, megjegyzések az elvégzett feladatokkal kapcsolatban: A szakmai gyakorlaton részt vett hallgató alkalmas a pénzügyi/számviteli feladatok önálló végzésére, ellenőrzésére és irányítására (1 egyáltalán nem értek egyet, 2 vitatom, 3némiképpen egyetértek, 4 egyetértek, 5 teljesen egyetértek) Dátum: Hallgató aláírása Mentor aláírása

24 SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE 7. sz. melléklet Hallgató neve: Hallgató neptun kódja: Szak megnevezése: Szakmai gyakorlati hely megnevezése: Szakmai Gyakorlat megkezdése: év hó nap Szakmai Gyakorlat befejezése: év hó nap feladatkörben végzett szakmai gyakorlatát: Kiválóan megfelelt Megfelelt Nem megfelelt fokozatú minősítéssel teljesítette. Indoklás: Dátum: aláírás P.H

25 7. SZERZŐDÉS MELLÉKLET

26 LEMONDÓ NYILATKOZAT MUNKADÍJRÓL 1. sz. melléklet 1. A hallgatói adatai: Név: a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar nappali/levelező tagozatos, III. évfolyamos szakos hallgatója. 2. A hallgatói személyi adatai: Anyja neve: Születési idő, hely: Állandó lakcíme: ir.szám város utca, h.szám. A szakmai gyakorlat helye: Az elvégzendő feladat leírása: Tekintettel arra, hogy a felsőoktatási törvény nem írja elő, jogviszony létesítésének kötelezettségét ebből kifolyólag a szakmai gyakorlat nem minősül munkaviszonynak, vagy polgári jogi jogviszonynak. Így nem a munkatörvénykönyve szerinti munkadíj jár, ezért a munkadíjról lemondok. a hallgató aláírása

NÉV: NEPTUNKÓD: CÉGNÉV: SZÉKHELY CÉGJEGYZÉKSZÁM: ADÓSZÁM: STATISZTIKAI SZÁMJEL: ELÉRHETŐSÉG: KÉPVISELŐ: SZAKMAI FELELŐS:

NÉV: NEPTUNKÓD: CÉGNÉV: SZÉKHELY CÉGJEGYZÉKSZÁM: ADÓSZÁM: STATISZTIKAI SZÁMJEL: ELÉRHETŐSÉG: KÉPVISELŐ: SZAKMAI FELELŐS: MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar FOGADÓ NYILATKOZAT SZAKMAI GYAKORLATRA JELENTKEZÉS Felsőoktatási szakképzés LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2016. november 30. LEADÁS HELYE: DÉKÁNI HIVATAL 1. sz. melléklet HALLGATÓRA

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (költségvetési szerv esetén)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (költségvetési szerv esetén) amely létrejött, egyrészről a Szent István Egyetem EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (költségvetési szerv esetén) Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Elérhetőség

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campus Szarvas Útmutató a 7. félévi szakmai gyakorlathoz Szarvas 2015. 2 1. Általános tudnivalók (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) egy félév összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. (7 nap óvoda, 3 nap általános iskola alsó tagozat) Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL 1. (1) A szakmai gyakorlat célja, hogy az igazságügyi

Részletesebben

8/c. számú melléklet Együttműködési keretmegállapodás gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésére

8/c. számú melléklet Együttműködési keretmegállapodás gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésére 8/c. számú melléklet Együttműködési keretmegállapodás gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésére Együttműködési keretmegállapodás felsőoktatási szakképzés/alapképzés/mesterképzés

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉS. Képzési idő az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés

TANULÓSZERZŐDÉS. Képzési idő az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉS Iktatószám: amely létrejött a gyakorlati képzést szervező szervezet és a gyakorlati képzésben résztvevő tanuló között az alábbi szakképesítés gyakorlati képzésére Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Óvodai gyakorlat 5. (5 nap óvoda, 3 nap bölcsőde, 2 nap iskola) Gyakorlat időtartama: 2016. szeptember 12-től november 12-ig

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ A fogadó vállalat/intézmény Neve: Pannon Famulus Kft. Címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42. Telefonszáma: 96/547-720 Kapcsolattartó neve, beosztása:

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

Tisztelt duális partnerszervezeti kapcsolattartók!

Tisztelt duális partnerszervezeti kapcsolattartók! Tisztelt duális partnerszervezeti kapcsolattartók! Amennyiben egy adott szervezet (alapítvány, egyéb költségvetési szerv, egészségügyi intézmény, egyéni vállalkozó, egyházi jogi személy, gazdálkodó szervezet,

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola IV. évfolyamos szociálpedagógia szakos levelező tagozatos

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola II. évfolyamos szociálpedagógia szakos nappali tagozatos hallgatója.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola III. évfolyamos szociálpedagógia szakos nappali tagozatos hallgatója. Kérjük az intézményvezető kollégát, tegye lehetővé a

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Iktatószám:...

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakorlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakorlat teljesítéséhez az alábbi feladatokat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkor kezdheti meg

Részletesebben

9/2008. Rektori Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására

9/2008. Rektori Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására BMF-RH-2370/08. Budapest, 2008. szeptember 23. 9/2008. i Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására egységes szerkezetben az 5/2007.,

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Iktatószám:...

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM AZ FOSZK KM KÉPZÉS HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2014/2015. tanév

ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM AZ FOSZK KM KÉPZÉS HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2014/2015. tanév ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM AZ FOSZK KM KÉPZÉS HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2014/2015. tanév Általános tudnivalók A FOSZK Kereskedelem és marketing képzés tanterve a 4. félév befejezéseként nappali képzésen

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés

SZAKMAI GYAKORLAT Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés SZAKMAI GYAKORLAT Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés 2. Szakmai gyakorlati szabályzat Jelen szabályokat a tanulmányaikat 2013. szeptemberétől felsőoktatási szakképzésben

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Ikt. szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Székhely: 1081 Budapest, Alföldi utca 9-13. Intézmény statisztikai

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Önkéntes munka nyilvántartásának rendje Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014. február 28-án

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

bíróság, ügyészség, ügyvédi iroda 350 150 közigazgatás (államigazgatás és önkormányzat) 210 90 ÖSSZESEN 560 240

bíróság, ügyészség, ügyvédi iroda 350 150 közigazgatás (államigazgatás és önkormányzat) 210 90 ÖSSZESEN 560 240 ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL 1. A szakmai gyakorlat célja (1) A szakmai

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás 2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás - a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások nyilvántartásáról és felhasználásáról - 1. Személyi hatály: Az utasítás személyi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA A Mechatronika szak hallgatói részére TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI SZAKIRÁNYÚ SZAKMAI GYAKORLATRÓL A hallgatók tanulmányaik során szakmai gyakorlatot kötelesek elvégezni. A gyakorlatot olyan munkával kell eltölteni,

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003...

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003... ÉVES BEVALLÁS Az 31/2001. (IX.14.) OM rendelet szerint a Fejlesztési és Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervezők részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS DUÁLIS KÉPZÉS GYAKORLATI BIZTOSÍTÁSÁRA egyrészről: másrészről: az Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:. Statisztikai számjel:

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT ÉVFOLYAMDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL Miskolc,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban eredeti aláírással és bélyegzővel ellátva megküldendő a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:...

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT Élelmiszermérnöki (BSc), Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc), Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc), Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

Részletesebben

Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a név: Budapesti Gazdasági Egyetem székhely: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. számlaszám: 10032000-00282833-00000000 adószám: 15329822-2-42 statisztikai

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM a vendéglátó szakmenedzser szakos hallgatók SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2011/2012. tanév II. félév

ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM a vendéglátó szakmenedzser szakos hallgatók SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2011/2012. tanév II. félév ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM a vendéglátó szakmenedzser szakos hallgatók SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2011/2012. tanév II. félév Általános tudnivalók A Vendéglátó Szakmenedzser képzés tanterve a 4. félév során egybefüggően

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga

Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga III. éves tájékoztató, 2011. szeptember László Gyula Szabályzatok, információk 1) PTE KTK honlap: http://portal.ktk.pte.hu/ Hallgatók/Szabályzatok, tájékoztatók

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT A LECKEKÖNYV KEZELÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT az SZTE Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki (BSc), Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc), Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc), Informatikus és szakigazgatási

Részletesebben

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:...

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

T A N U L Ó S Z E R Z Ő D É S

T A N U L Ó S Z E R Z Ő D É S Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY EGYETEM

ZSIGMOND KIRÁLY EGYETEM ZSIGMOND KIRÁLY EGYETEM INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓ: FI83995 TÁJÉKOZTATÓ A KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉRŐL A külső szakmai gyakorlatot a következő szakokon kell teljesíteni: a) felsőoktatási szakképzések

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szakmai gyakorlat biztosítására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szakmai gyakorlat biztosítására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szakmai gyakorlat biztosítására Amely létrejött egyfelől: Károli Gáspár Református Egyetem Székhely: Budapest, Kálvin tér 9, 1091 Elérhetőség: (1) 455 9060 Adószáma: 18060676-2-43

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér / Fax: 27/ Honlap:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér / Fax: 27/ Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Leadás helye Leadás határideje Leadás módja Megjegyzés Fogadó nyilatkozatok 2017. 02.03. elektronikus Napló

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatási szám:../2014. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: székhely: képviselő: OM-azonosító:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz)

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Bevezetés 1. (1) Jelen melléklet azon szabályok összefoglalása,

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

SZABÁLYZAT. A számviteli szakügyintéző szakos nappali tagozatos hallgatók szakmai gyakorlatára vonatkozóan

SZABÁLYZAT. A számviteli szakügyintéző szakos nappali tagozatos hallgatók szakmai gyakorlatára vonatkozóan SZABÁLYZAT A számviteli szakügyintéző szakos nappali tagozatos hallgatók szakmai gyakorlatára vonatkozóan I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A gyakorlati oktatás célja 1. Olyan szakember képzése, akitől elvárható,

Részletesebben

Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról Tisztelt Szülők!

Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról Tisztelt Szülők! Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról Tisztelt Szülők! Gyermekük intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata 6. számú melléklet. Hallgatói szerződés minták

Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata 6. számú melléklet. Hallgatói szerződés minták Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata 6. számú melléklet Hallgatói szerződés minták 6/a. számú melléklet A Budapesti Gazdasági Egyetem önköltséges képzési formában

Részletesebben