Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2007-ben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2007-ben"

Átírás

1 Mûanyagipari trendek Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2007-ben 1. Bevezetés A mûanyag-feldolgozó eljárásokkal elõállított termékek mennyiségérõl a Mûanyagipari szakmai jelentés kitöltésével számolnak be a vállalatok. A jelen tájékoztatót a közölt adatok összesítése és elemzése alapján készítettük. Szövetségünk összesen 400 céghez küldte ki az adatlapokat, amelyekrõl feltételeztük, hogy 50 t/év feletti mennyiséget dolgoznak fel, ami nem jelenti természetesen a mûanyag-feldolgozással foglalkozó vállalatok öszszességét, ez a szakma sajátosságait figyelembe véve nem is lehet cél. Részben gyorsan változik a tényleges feldolgozók száma, részben sok olyan kis cég van, amely csak néhány tonnát dolgoz fel. Az adatlapokat 327 cég töltötte ki és adott értékelhetõ adatokat. BUZÁSI LAJOSNÉ * fõmunkatárs Az árbevétel nagyságának fontos tényezõje az alapanyag árak alakulása ben az egyes hazai mûanyagok árai eltérõ módon változtak. A habosítható és az ütésálló polisztirolok, valamint a PVC por ára alacsonyabb volt decemberben, mint januárban. A nyers MDI ára az év folyamán nem változott, a TDI ára is csak egyszer, áprilisban növekedett 10-os mértékben, azután ezen az értéken maradt (1. ábra) volt az elsõ olyan év, amikor a mûanyag-feldolgozás értékben meghaladta a mûanyag-alapanyaggyártást, 2004-ben a különbözet 70 Mrd Ft volt a feldolgozás javára, 2005-ben az arány kismértékben visszafordult, az alapanyaggyártás árbevétele 5 Mrd Ft-tal meghaladta a feldolgozóipar árbevételét ban a mûanyag-feldolgozóipar árbevétele 34 Mrd Ft-tal maradt el az alapanyag-gyártásétõl, úgy maradt alul a versenyben, hogy a évi árbevételt 18-kal haladta meg ben 32 Mrd Ft-tal teljesített jobban az alapanyag-gyártás, mint a feldolgozás. 2. A mûanyag-feldolgozás gazdasági környezete A mûanyagipar, és ezen belül elsõsorban a mûanyagfeldolgozóipar tipikus háttéripar. Növekedése és lehetõségei szoros összefüggésben vannak a gazdasági környezettel. A kibocsátott termékek nagy része nem önálló termékként jelenik meg a mindennapi életben, hanem mint alkatrészek, részegységek. A mûanyagipar szerepe és helye az ipar, és ezen belül a vegyipar egészében a 1. táblázat szerint alakult. A mûanyagipar értékben kifejezett növekedésének mértéke 2007-ben meghaladta az ipar egészének és a vegyipar árbevétel növekedését mind 2003-hoz, mind 2006-hoz viszonyítva. A mûanyagiparon belül a jelentõs új kapacitásokkal bõvült mûanyag-alapanyagipar növekedése 2007-ben jóval nagyobb volt 2003-hoz képest, mint a mûanyag-feldolgozó iparé, míg az elõzõ évhez képest megfordult a sorrend, és hajszálnyival a feldolgozóipar végzett elõbbre. Forrás: KSH 1. ábra. Alapanyag árak alakulása Magyarországon 2007-ben 1. táblázat. A magyar mûanyagipar helye az ipar és vegyipar egészében között Nemzetgazdasági ágazat Mrd Ft (folyóáron) Ipar ,2 107,5 Vegyipar ,4 105,7 Mûanyagipar ,5 113,9 Mûanyag-alapanyagipar ,4 113,2 Mûanyag-feldolgozóipar ,3 114,5 * Magyar Mûanyagipari Szövetség évfolyam, 6. szám

2 3. Mûanyag alapanyagok Magyarország mûanyag termelése a fõbb polimer típusok vonatkozásában és összességében a 2. táblázat szerint változott ben az elõzõ évhez viszonyítva 8,1-kal nõtt a termelés. A poliolefinek közül a nagy sûrûségû polietilén termelése meghaladta az elõzõ évi értékeket, a PP gyakorlatilag azonos mennyiségû volt, a PVC elõállítás jelentõs mértékben növekedett, a PS termelés 3,5-kal csökkent. A növekedés meghatározói elsõsorban tehát a PVC 14,3-kal, valamint a poliuretánok alapanyagául szolgáló izocianátok voltak. Ez utóbbiaknál az MDI-bõl 26-kal, míg a TDI-bõl 4,3- kal többet állítottak elõ. A PP termelés 5 év viszonylatában is stagnált, kisebb ingadozásokkal, mérsékelten bõvült a PVC és PS termelés, meghatározó a PE és az izocianátok termelésének növekedése. Az alapanyagok importjának bõvölése 1 és 5 év viszonylatában is meghaladja a termelés növekedésének ütemét. Az átlagot meghaladóan bõvült a PP importja 5 év alatt, ugyanez a helyzet az utolsó évben is ben csak a PP és az egyéb kategória importja haladta meg az elõzõ évit (3. táblázat). Az import mennyisége 2007-ben, az elõzõ évihez viszonyítva, 581 ezer tonnáról 3-kal, 563,8 ezer tonnára csökkent. Az összes polietilén import 11,3- kal csökkent, 103,6 ezer tonnát tett ki. A polipropilén behozatala 5-kal 86,3 e- zer tonnára emelkedett. A PVC por importja 2,2-kal, 26,9 ezer tonnára mérséklõdött. Számottevõ a lágy PVC granulátum behozatal. A normál és ütésálló polisztirol importja 16,3-kal 45,2 e- zer tonnára esett vissza, a habosíthatóé 8,6-kal 19 ezer tonnára nõtt. Összesen 64,2 ezer tonna polisztirolt vásároltunk külföldrõl, 10,2-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban ben minden kiemelt polimer importja kevesebb volt az elõzõ évinél. Az alapanyagok exportja (4. táblázat) gyakorlatilag a termeléssel arányosan változott, lényeges növekedés a polietiléneknél és az egyéb soron van, ezek az exportnövekedés meghatározó tételei. 2. táblázat. Mûanyagok termelése között, kt Mûanyag * valószínûleg téves adatszolgáltatás a KSH részérõl 3. táblázat. Mûanyagok importja között, kt Mûanyag táblázat. Mûanyagok exportja között, kt Mûanyag Polietilén 297,2 303,6 463,4 460,2 501,0 168,6 108,9 Polipropilén 279,9 283,2 290,0 279,1 278,9 99,6 99,9 PVC 267,6 272,1 290,3 311,8 356,3 133,1 114,3 Polisztirol 107,3 117,1 103,9 107,0 103,3 96,3 96,5 Összesen 952,0 976,0 1147,6 1158,1 1239,5 130,2 107,0 Egyéb 195,3 219,8 205,4 256,3 289,5 148,2 113,0 Mindösszesen 1147,3 1195,8 1353,0 1414,4 1529,0 133,3 108,1 Polietilén 95,4 99,2 107,9 116,8 103,6 88,7 108,6 Polipropilén 54,3 52,8 69,3 82,2 86,3 105,0 158,9 PVC 59,2 62,7 56,7 56,9 42,4 74,5 71,6 Polisztirol 62,1 57,7 54,4 71,5 64,2 89,9 103,4 PET 49,4 41,9 43,7 45,5 35,4 * 77,8 71,7 Összesen 320,4 314, ,9 331,9 89,0 103,6 Egyéb 171,6 178,5 190,6 208,1 231,9 111,4 134,1 Mindösszesen ,8 522,6 581,0 563,8 97,0 114,4 Polietilén 211,7 222,9 380,8 386,9 432,0 111,7 204,1 Polipropilén 187,8 204,1 211,4 203,2 204,3 100,5 108,8 PVC 231,3 216,0 261,4 263,6 303,0 114,9 131,0 Polisztirol 91,2 97,3 87,5 95,6 85,1 89,0 93,3 Összesen 722,0 740,3 941,1 949,3 1024,4 107,9 141,9 Egyéb 139,8 134,2 171,6 225,6 266,0 117,9 190,3 Mindösszesen 861,8 874,5 1112,7 1174,9 1290,4 109,8 149,7 Export az összes termelésbõl, 75,1 75,1 80,7 83,1 84,4 5. táblázat. Látszólagos mûanyag-felhasználás között, kt Mûanyag Polietilén 179,2 179,9 190,5 190,1 172,6 90,8 96,3 Polipropilén 138,8 30,9 147,9 158,1 160,9 101,8 115,9 PVC 95,5 118,8 85,6 105,1 95,7 91,1 100,2 Polisztirol 78,2 77,5 70,8 82,9 82,4 99,4 105,4 Összesen 491,7 508,1 494,8 536,2 511,6 95,4 104,0 Egyéb 285,8 382,6 391,6 284,3 290,8 102,3 101,5 Mindösszesen 777,5 796,8 788,7 820,5 802,4 97,8 103, évfolyam, 6. szám 211

3 A látszólagos mûanyag-felhasználás 2007-ben 2,2- kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A mûanyag-felhasználás a statisztikák szerint az elmúlt 5 évben az alábbiak szerint alakult (5. táblázat). A mûanyagok feldolgozása és felhasználása hoszszabb távon 1988 és 2006 között az évi mélypont után folyamatosan növekedett ben kis megtorpanást tapasztaltunk. A mûanyagipar nemzetközileg is elfogadott jelzõszáma, a látszólagos mûanyag-felhasználás szoros korrelációban van a mûanyag-feldolgozással. A mûanyag-felhasználásba beleértik azokat a túlnyomó részben hõre keményedõ gyantákat, amelyeket kötõ- és segédanyag formájában a fa-, a festék- és ragasztógyártásban alkalmaznak. Ez a szám mérhetõ össze a nyugat-európai országokra vonatkozó számokkal. Magyarország a évi 80,0 kg-mal a jó középmezõnyben helyezkedik el. 4. A mûanyag-feldolgozó cégek száma és nagysága A 12 legnagyobb cég 2006/2007-ben a feldolgozott mûanyag mennyiségek szerint lényegében azonos volt, gyakorlatilag ugyanazok szerepelnek ezen a listán, esetenként más helyezési számmal, egy hellyel elõbbre került a JÁSZ-PLASZTIK KFT., a 12. helyre feljött a NORDÉ- NIA HUNGARY KFT. (6. táblázat). A cégek nagyság szerinti megoszlását és a feldolgozott mennyiségben való részesedését mutatja a 7. táblázat. A hazai ipar koncentrációját jól mutatja, hogy a 19 legnagyobb cég a 2007-ben feldolgozott mennyiségnek 50-át képviseli, és a 2000 tonnánál többet feldolgozó 74 cég már összesen 81. Megítélésünk szerint, az adatgyûjtésünkbõl csak ennél kisebb cégek maradtak ki. Érdekes megjegyezni, hogy 2007-ben a legnagyobbak termelése az átlagot meghaladó mértékben bõvült, az elsõ 12 cég által elõállított mûanyag termék mennyisége 7,3-kal haladta meg az elõzõ évit, amíg az ágazat összesített növekedése a begyûjtött adatok alapján csak 6,5 volt. 6. táblázat. A 12 legnagyobb cég 2006-ban és 2007-ben a feldolgozott mûanyag mennyiségek szerint Helyezés a mûanyag-feldolgozás mennyisége szerint Cég neve Radici Film Hungary Kft. 2 2 Graboplast Zrt. 3 3 Prysmian MKM Magyar Kábel Mûvek Kft. (5) 4 Jász-Plasztik Kft. (4) 5 Alpla Mûanyag Csomagolóipari Kft. 6 6 Wavin Kft. 7 7 Pannunion Csomagolóeszköz Kft. 8 8 Elektrolux Lehel Kft. 9 9 PIPELife Mûanyagipari Kft BC Ongropack Kft Alcoa-Köfém Kft. CSI Divízió (13) 12 Nordénia Hungary Kft. 5. A hazai mûanyag-feldolgozás alakulása tevékenységek szerint 5.1. A mûanyag-feldolgozás alakulása technológiai csoportonként A mûanyag-feldolgozás egészének növekedése felmérésünk szerint között (8. táblázat) kb. 19 volt, a évi feldolgozás 6,5-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A mennyiségi növekedés alakulásában közrejátszik a technika fejlõdése is. A gyártók egyre inkább igyekeznek a célnak megfelelõ, de minél kisebb súlyú terméket elõállítani, vékonyabbak a fóliák, a védõcsövek. Az ásványvizet és az egyéb palackos üdítõitalokat ma már a rekeszek helyett lényegesen kisebb súlyú zsugorfóliás gyûjtõcsomagolásban forgalmazzák. A évi statisztikai számokat részletesen vizsgálva néhány fontosabb tényezõ: 7. táblázat. Mûanyag-feldolgozó cégek nagyság szerinti megoszlása Vállalatnagyság Gyártott termék évente Forrás: MMSZ Cégek száma Mennyiség kt Cégek száma Mennyiség kt Cégek száma Mennyiség kt > t ,3 43, ,2 49, ,2 50, t ,4 18, ,5 13, ,0 14, t ,3 18, ,2 16, ,5 18,0 > 2000 t összesen , ,9 80, ,5 81, t 47 68,4 10, ,4 11, ,3 9, t 43 32,7 5, ,4 4, ,1 5,0 > 500 t összesen , ,7 96, ,9 96,0 <500 t ,1 3, ,3 3, ,2 3,9 Adatszolgáltató összesen ,1 100, ,0 100, ,1 100, évfolyam, 6. szám

4 A fóliagyártás a teljes idõszakban a mûanyag-feldolgozás legnagyobb volument jelentõ területe, a mennyiségi növekedés elmarad a feldolgozás egészének növekedési ütemétõl, részaránya folyamatosan csökken, 2007-ben kissé növekedett, közelít a évi értékhez. Ugyanakkor joggal feltételezhetõ, hogy csökkent a fõ terméktípusok vastagsága, az azonos tömegû fólia lényegesen nagyobb mennyiségû termék csomagolására alkalmas. A cikkcsoportban meghatározó a BOPP fólia gyártás, a 2004-ben megvalósult beruházás eredményeképpen jelentõs a növekedése, a többi fólia típust inkább a szinten maradás jellemezte. Az elmúlt idõszakban az egyik legdinamikusabban bõvülõ szakterület a fröccstermékek, elsõsorban a nagy értékû mûszaki cikkek, alkatrészek gyártása volt. A évi visszaesés mögött a háztartási mûanyag cikkek termelésének csökkenése állt, 2007-ben viszont jelentõsen növekedett e szegmens által jelentett fröccstermékek mennyisége. A gyártott csövek mennyisége a vizsgált idõszakban szûk határok között ingadozott, a növekedési ütem elmaradt az iparág egészének növekedési ütemétõl, így a cikkcsoport részaránya tovább csökkent ben ismét kissé többet gyártottak. A termelés fellendülésének elmaradása a piaci igények stagnálásából adódott, sajnos az építõipar az egész magyar gazdaság még mindig alul teljesítõ ágazata, mert a közmûvek fejlesztése mérséklõdött, kismértékû igénynövekedés mutatkozott a mezõgazdasági öntözõ csöveknél, ami egyelõre nem számottevõ. Az üreges testek mennyiségének bõvülésében változatlanul meghatározó a fogyasztói igényekhez igazodva rendkívül dinamikusan bõvülõ PET felhasználás növekedése. A kábel/huzal termékcsoportnál 2007-ben továbbra is jelentõs bõvülés volt tapasztalható, feltételezhetõ, hogy a legnagyobb hányadot képviselõ villamos ipari kábelek gyártásánál korábban történt tulajdonosváltás új piacot is jelentett, így több évi stagnálás után jelentõsen nõtt a termelés. A lemezgyártás, a évi átlagot lényegesen meghaladó bõvülés után, 2007-ben megtartotta az elõzõ évi szintet. 8. táblázat. Mûanyag termékek gyártása között, kt Termékek kt kt kt kt kt Fólia , , , , ,2 Fröccstermék , , , , ,9 Csõ 56 9,0 59 8,8 55 8,4 55 8,0 57 7,8 Üreges test 57 9,2 55 8,2 53 8,0 59 8,5 68 9,2 Hab 45 7,3 46 6,9 49 7,4 63 9, ,1 Kábel/huzalbevonat 26 4,2 26 3,9 26 3,9 33 4,8 38 5,2 Lemez 30 4,8 30 4,5 35 5,3 42 6,0 42 5,7 Profil 21 3,4 22 3,3 20 3,0 17 2,5 21 2,8 Padló 21 3,4 29 4,3 27 4,1 30 4,3 32 4,4 Egyéb 73 11, , , ,3 64 8,7 Mindösszesen , , , , ,0 Forrás: MMSZ A profilok mennyisége ban kissé mérséklõdött, 2007-ben viszont visszakerült a 2003-as szintre, remélhetõleg ez a növekedés kezdete. Az építõipari profilok a mûanyag-felhasználás egyik perspektivikus területét jelentik, a termelés csökkenésében feltételezhetõen szerepet játszott az utóbbi évek rendkívül erõs importja. A mûanyagpadló-gyártás alakulása a vizsgált idõszak sikertörténete. 5 év vonatkozásában lényegesen meghaladta az iparág egészének növekedési ütemét, mennyisége bõvült. A korszerû, nagyszélességû PVC padlók export piaca kedvezõbb, mint a korábbi gyártmányválasztéké volt. A cikkcsoport részaránya 5 év alatt megduplázódott, 2007-ben volt a legnagyobb. A mûanyag-feldolgozóipar 2007-ben a mennyiségek vonatkozásában hasonló évet zárt, mint 2006-ban, egyes szegmensekben jelentõs volt a növekedés, az egyéb termékek kategóriájában visszaesést tapasztaltunk. Korszerûsödött a termékválaszték, nõtt a nagy értékû mûszaki mûanyagok felhasználása. Az ágazat tevékenységét még mindig nehéz érték adatok alapján bemutatni. Feltételezve, hogy a Mûanyagipar helye az iparban termelési érték alapján táblázatban szereplõ KSH adat azonos vállalati körre vonatkozik, a évi termelési érték hoz viszonyítva 56,3-kal emelkedett, és kb. 14-kal haladja meg az elõzõ évit Mûanyag-feldolgozás alakulása polimer típusonként A 9. táblázat a nagy tömegben gyártott és mûszaki mûanyagok feldolgozási adatait mutatja a vizsgált idõszakban. A magyarországi adatokat összevetve a nyugat-európai mûanyag-feldolgozásban meghatározó szerepet játszó német adatokkal azonosságok és eltérések mutatkoz évfolyam, 6. szám 213

5 nak, ha a tömegmûanyagoknak csak az egymás közötti arányát vizsgáljuk. A PP felhasználás kis mértékben, 1-on belül haladja meg a nyugat-európai arányokat. Lényeges eltérés van a PE-HD felhasználásnál, Nyugat-Európában mintegy 4-kal magasabb a részaránya. A PE-LD/LLD részaránya szintén kb. 4-kal kisebb hazánkban. PVC felhasználásunk kb. 5-kal magasabb, befolyásolja az arányokat, hogy a PVC termékekbõl (padló, kemény fólia és lemez) jelentõs gyártásunk van, ami nagy hányadban exportra kerül. A PET felhasználás arányában 1 alatt tér el Magyarország javára. A legnagyobb eltérés PS típusoknál van, összességében a hazai felhasználási arány közel 3-kal nagyobb, ez részben ugyancsak exportra kerül, a másik jelentõs felvevõ piac a hûtõgépgyártás. A kiemelt mûszaki mûanyagok felhasználása bár az utóbbi években dinamikusan bõvült, elmarad a Nyugat-Európában kialakult arányoktól, Magyarországon 2007-ben is csak 6,7 az adatot szolgáltatók körébõl, nyilván szoros összefüggésben azzal a ténnyel, hogy jármûipari felhasználásunk messze elmarad a nyugat-európai mértéktõl Polietilének Kis sûrûségû polietilén (10. táblázat) A magyar statisztika jelenleg még nem különíti el a hagyományos kis sûrûségû és a korszerûbb lineáris kis sûrûségû polietilénbõl gyártott termékeket. A felhasználás növekedése öt év vonatkozásában kissé elmarad a mûanyag-feldolgozás egészének ütemétõl, csak mérsékelten nõtt az utóbbi évben is. 9. táblázat. Magyarország mûanyag-feldolgozása fõbb polimer típusok szerint Év Mûanyagok kt kt kt kt kt Nagy tömegben gyártott mûanyagok K-PVC 78,5 13,2 79,4 12,6 77,1 11,7 78,1 11,6 79,1 10,9 L-PVC 45,9 7,7 54,9 8,7 51,6 7,8 56,8 8,4 64,3 8,9 PE-LD 104,7 17,6 107,8 17,1 106,3 16,1 110,8 16,4 114,1 15,7 PE-HD 58,9 9,9 65,9 10,5 70,3 10,7 69,9 10,4 71,6 9,9 PP 129,6 21,9 149,0 23,7 142,3 21,6 146,7 21,8 156,4 21,6 PS 71,1 12,0 69,3 11,0 80,8 12,2 77,7 11,5 71,3 9,8 PET 40,0 6,7 40,8 6,5 38,7 5,9 44,9 6,7 52,9 7,3 Mûszaki mûanyagok ABS 8,9 1,5 5,4 0,9 6,9 1,0 9,4 1,4 18,0 2,4 PA 6,7 1,1 6,1 1,0 9,8 1,5 10,9 1,6 13,2 1,8 PBT 0,8 0,1 0,9 0,1 1,1 0,2 1,5 0,2 1,6 0,2 PC 4,7 0,8 4,4 0,7 5,8 0,9 3,6 0,5 7,7 1,1 PC/ABS 2,8 0,5 2,1 0,3 2,7 0,4 3,0 0,4 6,3 0,9 POM 1,4 0,2 1,0 0,2 1,6 0,2 2,0 0,3 2,5 0,3 Forrás: MMSZ 10. táblázat. PE-LD feldolgozás között, kt Fólia 87,9 84,6 79,9 80,6 77,2 Kábelbevonat 4,3 1,7 3,1 3,5 3,1 Fröccstermék 5,8 6,5 9,4 9,7 10,7 Egyéb 6,7 13,0 13,9 17,1 18,2 Összesen 104,7 105,8 106,3 110,9 109,2 Változatlanul meghatározó cikkcsoport a fólia, 2007-ben ugyan kis mértékben visszaesett, az összes gyártás ~71-a, amelynek mintegy 2/3-a csomagolóanyag, jelentõs továbbá a mezõgazdasági és az építõipari felhasználás. A fröccstermékek mennyisége parányit emelkedett az elõzõ évihez viszonyítva, részaránya 2007-ben ~10. A kábelipari felhasználás elég változó képet mutat, 2007-ben átlagos szinten alakult. A habgyártás között folyamatosan bõvült, kis mértékben részaránya is nõtt. Az egyéb termékeknél a legjelentõsebb tétel a tetrapak dobozhoz felhasznált növekvõ mennyiség. A felhasználási szerkezetet a nyugat-európaival öszszehasonlítva nem mutatkozik lényeges eltérés, ott is a fólia a meghatározó Nagy sûrûségû polietilén (11. táblázat) A PE-HD alapú termékek elõállítása 1999 és 2002 között folyamatosan nõtt, 2003-ban ez a tendencia megtört, elsõsorban a csõgyártás csökkenése miatt ben gyakorlatilag minden cikkcsoportban nõtt a feldolgozott 11. táblázat. PE-HD feldolgozás között, kt Csõ 18,7 21,4 20,9 19,7 21,4 Fröccstermék 16,3 17,8 16,4 18,9 20,1 Üreges test 11,9 12,2 11,6 12,0 11,8 Fólia 9,8 14,7 16,2 13,3 15,0 Egyéb 2,2 3,5 5,2 6,0 4,0 Összesen 58,9 69,6 70,3 69,9 72, évfolyam, 6. szám

6 mennyiség, 2006-ban a felhasználás kis mértékben viszszaesett, 2007-ben ismét bõvülés mutatkozott. A PE-HD felhasználás növekedése 5 év vonatkozásában meghaladta a hazai mûanyag-felhasználás növekedési ütemét, 22,8-kal bõvült. A 2007-ben elõállított PE-HD termékek mennyisége 2,4 ktonnával volt több az elõzõ évinél, nõtt a gyártott csõ, a fröccstermékek és a fólia mennyisége ben volt a legnagyobb a fröccstermékek menynyisége, a bemutatott 5 éves idõszakon belül kis mértékben bõvült a láda, rekeszgyártás, nagyobb mértékben növekedett a háztartási mûanyag cikkek és az alkatrészek fröccsöntése, változatlanul meghatározó az egyéb fröccstermék kategóriába sorolt záróelem gyártása Polipropilén (12. táblázat) A statisztikai úton megfigyelt vállalatok 2003 és 2007 között ~21-kal bõvítették polipropilénbõl elõállított termékeik gyártását ban gyakorlatilag azonos szinten volt a PP feldolgozás, 2004-ben 15-kal több termék jelent meg adatgyûjtésükben az elõzõ évhez képest, 2005-ben pedig 4,8-kal maradt el a évitõl, 2006-ban és 2007-ben ismét bõvült a felhasználás. 12. táblázat. PP feldolgozás között, kt Fröccstermék 49,7 49,9 52,8 55,3 62,7 Fólia 37,2 47,1 43,4 44,6 47,9 Lemez 7,8 9,2 9,1 9,7 9,8 Üreges test 3,9 4,1 3,2 3,2 3,7 Egyéb 31 39,1 33,8 33,9 32,7 Összesen 129,6 149,4 142,3 146,7 156,7 A két legfontosabb cikkcsoport a fröccstermékek és a fólia. A fröccstermékek között változatlanul meghatározó a kupakok és a háztartási mûanyag cikkek gyártása ben új beruházás eredményeként jelentõsen bõvült a BOPP fóliagyártás, 2005-ben a gyártott mennyiség elmaradt az elõzõ évitõl, az összes PP fólia csak 92,1-a az elõzõ évinek, 2006-ban kis mértékben bõvült a gyártás, de még mindig elmaradt a csúcsévet jelentõ évi termeléstõl, 2007-ben pedig meghaladta azt. Az üreges testek mennyisége között folyamatosan bõvült, de 2005-ben visszaesett, így részaránya ismét csak 2,2, és ezen a szinten maradt ban is, míg 2007-ben kissé megint emelkedett. Az egyéb termék mennyisége csökkent, ez valójában a szál és szálból készült termékeket, valamint a pántoló szalagot jelenti döntõ többségben. A PP felhasználás dinamikus bõvülését prognosztizálják általában a szakértõk, ez a tendencia Magyarországon 2006-ban még nem érvényesült, üteme elmaradt a mûanyag-feldolgozás egészének növekedésétõl, ugyanakkor a részesedés a mûanyag-feldolgozáson belül már meghaladja a évi német arányokat ben talán már mondhatjuk, hogy jók a kilátások a felhasználás bõvülésére, legerõteljesebb növekedés a fröccsöntött alkatrészek területén volt PVC Kemény PVC (13. táblázat) A kemény PVC felhasználása között szûk határok között ingadozott, ebben szerepet játszott kisebb részben az adatszolgáltatók körének változása is, de a piaci igények hullámzása a meghatározó. A kemény PVC termékek gyártásának növekedése is elmarad a mûanyag-feldolgozás bõvülésének ütemétõl. 13. táblázat. Kemény PVC termékek gyártása között, kt Csõ 34,5 32,8 31,3 32,4 30,9 Fólia 15,0 15,1 15,2 14,6 14,8 Profil 19,4 20,3 17,3 19,0 18,9 Lemez 6,1 7,2 8,0 8,9 9,5 Fröccstermék 2,7 3,1 2,9 2,1 1,7 Egyéb 0,8 0,9 2,4 1,1 1,1 Összesen 78,5 79,4 77,1 78,1 76,8 A nemzetközi trendek alapján várható növekedés helyett 2005-ben jelentõsen visszaesett a profilok termelése között ~24-kal nõtt a gyártás, de a évi már csak 5-kal haladja meg a évit ban bõvült a gyártás 2005-höz viszonyítva, de öszszességében csak a évek szintjén volt, ez a mennyiség stagnálni látszik. A nagy értékû ablakprofiloknál továbbra is igénynövekedés várható, kérdés, hogy a magyar gyártók milyen hányadot tudnak megszerezni a piacból. Nyugat-Európában 2004-ben az összes PVC felhasználáson belül már 28 volt a kemény PVC profilok részaránya, míg ez az érték nálunk 24,6. Az összes kemény PVC terméken belül egyedül a lemezek gyártása bõvült, gyakorlatilag ez az egyetlen kemény PVC termék, amely 1 és 5 év viszonylatában is a cikkcsoport átlagos növekedési ütemét meghaladó mértékben erõsödött. A habosított lemez piaci lehetõségei továbbra is kedvezõek. A csövek piaca a beruházási lehetõségek függvényében változik, középtávon a csatornacsöveknél várható jelentõsebb felhasználás ban a hazai gyártás az elõzõ évhez viszonyítva kismértékben bõvült, de ben visszaesett a bemutatott öt év legalacsonyabb értékére. A kemény PVC fóliák mennyisége a vizsgált évfolyam, 6. szám 215

7 5 éves idõszakban lassan, de folyamatosan csökkent, 2007-ben gyakorlatilag a évi szintet érte el, hajszálnyi többlettel, többsége exportra kerül. A kemény PVC-bõl gyártott üreges testek mennyisége is folyamatosan csökken, bizonyos területeket még megtart, elsõsorban a gyógyszeripar és a háztartási kemikáliák területén. Valójában új üreges test gyártó kapacitások PVC alapon már régen nem valósultak meg Lágy PVC (14. táblázat) A lágy PVC felhasználása a közötti idõszakban ±10-on belül ingadozott. A évi mélypont után 2004-ben jelentõsen bõvült a padlógyártás tól már gyakorlatilag két vezértermékre szûkült a kör, a kábelbevonat és a padló termelésének alakulása a meghatározó. 14. táblázat. Lágy PVC termékek gyártása között, kt Kábelbevonat 18,2 17,8 18,0 22,1 28,4 Padló 20,9 29,1 27,1 29,9 31,3 Fólia 1,7 1,7 2,2 2,1 1,8 Egyéb 5,1 5,1 4,6 2,7 2,8 Összesen 45,9 53,7 51,9 56,8 64,3 A GRABOPLAST ZRT. sikeres beruházásának és hatékony piaci munkájának eredményeként 2000-hez viszonyítva a padlógyártás 2004-re ~2,5-szeresére bõvült, 2005-ben a termelés mérséklõdött, de 2006-ban ismét emelkedett, majd 2007-ben tovább nõtt, a bemutatott 5 éves intervallumban a legnagyobb értékkel. A kábelbevonat és padlógyártás 1 és 5 év viszonylatában meghaladta a mûanyag-feldolgozás egészének növekedési ütemét, a lágy PVC termékek összesített számai között mintegy 40-kal emelkedtek. A három, kábelbevonat-gyártásban érintett cég együttes teljesítményeként 2006-hoz viszonyítva több mint 5-kal nõtt a lágy PVC kábelszigetelés részaránya az összes lágy PVC feldolgozáson belül. A lágy PVC termékek mennyisége összességében 13,2 -kal haladják meg az elõzõ évit. A lágy PVC feldolgozás Nyugat-Európában gyakorlatilag stagnál, a gyártás, a kemény termékekhez hasonlóan, fõleg az építõipari termékekre szorítkozik. A PVC gyártók, feldolgozási segédanyagokban érdekelt nyugat-európai cégek lágyító- és stabilizátor-gyártók, valamint feldolgozók a VINYL 2010 PROGRAM keretében szervezett és együttes lépéseket tesznek az ártalmas hatások kiküszöbölésére, a közvélemény tájékoztatására. Ez az akció is szerepet játszik abban, hogy a PVC elsõsorban kiváló szerkezeti anyagként továbbra is megtartsa pozícióját, 2006-ban 15-kal részesedett Nyugat- Európa mûanyag-felhasználásában. A program évi beszámolója szerint, Nyugat-Európában 2004-ben 18 kt PVC termék került újrahasznosításra, 2006-ban 82,8 kt és 2007-ben már 149,5 kt. A programot egyébként meghosszabbították 2015-ig, és az eredetileg EU 15 csoport vállalását mind a 27 tagra kiterjesztették Polisztirol (15. táblázat) Az értékelésben együtt szerepeltetjük az összes polisztirol típust. A hazai feldolgozás igen dinamikusan bõvült 2002 és 2005 között ban azonban már a hanyatlás jelei mutatkoztak, 2007-ben további csökkenés következett be a feldolgozott mennyiségben. Így az öt évvel ezelõtti szintet csak 4,1-kal haladtuk meg ben. 15. táblázat. PS feldolgozás között, kt Lemez és fólia 18,7 15,2 21,1 25,9 23,8 Fröccstermék 33,8 32,9 35,6 24,7 21,7 Hab 18,2 23,5 22,7 26,6 28,1 Egyéb 0,4 0,7 1,4 0,5 0,4 Összesen 71,1 72,3 80,8 77,7 74, és 2005 között erõteljesen nõtt a fröccstermékek gyártása, egyre több cég használt gyártmányaihoz a korábbi ABS helyett jól megválasztott minõségû polisztirolt ban a növekedési tendencia megtört, néhány cég az elõzõ évinél lényegesen kevesebbet dolgozott fel, ez a folyamat 2007-ben tovább folytatódott. Gyanítható, hogy az autó- és készülékalkatrészek gyártói megrendelõi elõírás alapján dolgoznak, nem választhatják meg szabadon az alapanyag típusát. Jelentõsen bõvült a habtermékek, elsõsorban az építõipari szigetelõanyagok gyártása, ezen a területen továbbra is növekedésre lehet számítani, mert az építõipari elõírások szigorodása miatt a korábban szokásos 5 cmes lemez vastagság helyett 10 cm-es szigetelõhab vastagságot tartanak szükségesnek a szakértõk a megfelelõ szigetelés biztosításához. Magyarországon 2007-ben a polisztirolok a teljes mûanyag-feldolgozás 10,3-át tették ki Poli(etilén-tereftalát) (16. táblázat) Hazánkban a PET döntõ többsége palackgyártásra kerül, azaz üdítõitalos és ásványvizes palackok elõformáit fröccsöntik belõle. Az adatszolgáltatók 2007-ben 1230 t fúvott terméket jelentettek, ezek elsõsorban kisebb gyógyszeripari vagy kozmetikai csomagolóanyagok, amelyeket közvetlenül egy ciklusban gyártottak évfolyam, 6. szám

8 Kevés PET fólia készül még Magyarországon, több cég kísérletezik ezzel a terméktípussal ben mintegy 700 t fröccsöntött PET alkatrészt állítottak elõ, ami úgy tûnik, évrõl évre növekszik. Ugrásszerûen bõvült a palackgyártás. A növekedés összhangban a nemzetközi tendenciákkal rendkívül dinamikus. A PET aránya az összes felhasználásból 2007-ben már 7, Egyéb mûanyagok (17. táblázat) Mûszaki mûanyagok A felhasznált mennyiségekrõl ezek döntõ többsége importból származik joggal feltételezzük, hogy ezek valójában feldolgozásra is kerültek. A növekedés 1 és 5 év viszonylatában 118,6, illetve 122,8 volt. Ezek az értékek mindkét esetben meghaladják a mûanyag-felhasználás egészének növekedési ütemét. Dinamikusan nõ ugyan a mûszaki mûanyag feldolgozás Magyarországon, de még nem értük el a nyugat-európai 10-os értéket, egyelõre 6,6- on állunk. A feldolgozási statisztikában a fentieknél kisebb számok jelennek meg, ami több okra vezethetõ vissza: az adatszolgáltatók körébõl az ezeket az anyagokat feldolgozók nagyobb hányadban hiányoznak, mint a feldolgozás egészébõl, az adatszolgáltatók sok esetben nem adták meg az egyéb soron szereplõ anyagok részletes bontását. A mûszaki mûanyagok döntõ többségét fröccsöntéssel dolgozták fel. A poliamidból elsõsorban autóipari alkatrészek, kisebb mennyiségben fröccsöntött háztartási cikkek készültek, valamint használták zárórétegként fólia- és többrétegû flakon gyártásánál is, ezen a területen egyértelmû a növekedés. ABS-bõl, PC-bõl és blendjeibõl elsõsorban elektronikus berendezések házai és egyéb alkatrészei készültek A mûanyag termékek felhasználási területei A feldolgozott termékek felhasználás szerinti besorolását az adatszolgáltató vállalatok adatai alapján végeztük el, ami nem esik egybe teljesen a tényleges felhasználással, mert jelentõs mennyiségû termék exportot is tartalmaz és nem szerepel benne az import. A kettõ mennyisége közel azonos, az export 355 kt, az import 383 kt, az alkalmazási terület nyilván nem fedi pontosan egymást, de a vámtarifaszám szerinti besorolás nem bontható a felhasználási cél szerint, így ettõl a korrekciótól kénytelenek vagyunk eltekinteni. A hazai alkalmazás megoszlása nagyon hasonló a nemzetközi gyakorlathoz, meghatározó a csomagolóipar, jelentõs az építõipar, a továbbiak részaránya relatíve kisebb (2. ábra). 16. táblázat. PET feldolgozás között, kt táblázat. Egyéb mûanyagok felhasználása között, kt PET 40,0 40,8 38,7 44,9 52,9 132,3 117,8 ABS, SAN stb. 14,4 11,3 10,7 9,6 10,7 74,3 111,5 PC + blend 8,9 9,9 9,0 10,3 15,4 173,0 149,5 Poliacetál 2,8 2,9 3,3 3,3 3,3 117,9 100,0 PA 13,8 12,7 14,4 18,1 19,6 142,0 108,3 Összesen 39,9 36,8 37,4 41,3 49,0 122,8 118,6 2. ábra. Hazai mûanyag-felhasználás 2007-ben A évi megoszlással összehasonlítva kisebb eltérések mutatkoznak: kismértékben visszaesett az építõipari, a csomagolási és az elektromos szegmensekben a felhasználás részaránya, növekedett a jármûipari alkatrészek és a háztartási cikkek gyártásához használt mûanyagok mennyisége, közel azonos szinten maradt a mezõgazdasági és a bútoripari célú felhasználás. 6. Összefoglalás A 2007-ben elõállított mûanyag termékek mennyisége 6,5-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Korszerûsödött a termékválaszték, nõtt a nagy értékû mûszaki mûanyagok felhasználása. A évi árbevétel hoz viszonyítva 56,3-kal emelkedett, és 14,5-kal haladta meg az elõzõ évit. A statisztikailag nyomon követett mûanyag-feldolgozás, a mennyiségi adatok szerint, az elmúlt 5 évben 18,5-kal nõtt. A gyártott mennyiségbõl 2007-ben 355 kt került exportra 1487 M$ értékben, a mûanyag termékek importja mennyiségben 383 kt, értékben 2188 M$ volt. A közötti idõszakban az export növekedése mennyiségben és értékben is meghaladta az import növekedését, az egyenleg javult, de Magyarország a mûanyag termékek vonatkozásában változatlanul nettó importõr évfolyam, 6. szám 217

Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2008-ban

Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2008-ban Mûanyagipari trendek Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2008-ban 1. Bevezetés Forrás: KSH A mûanyag-feldolgozó eljárásokkal elõállított termékek menynyiségérõl a Mûanyagipari szakmai jelentés kitöltésével

Részletesebben

Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2004-ben, különös tekintettel a fröccsöntésre

Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2004-ben, különös tekintettel a fröccsöntésre Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2004-ben, különös tekintettel a fröccsöntésre 1. Bevezetés A mûanyag-feldolgozó eljárásokkal elõállított termékek mennyiségérõl a Mûanyagipari szakmai jelentés kitöltésével

Részletesebben

Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2003-ban

Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2003-ban Mûanyag-feldolgozás Magyarországon 2003-ban A mûanyag-feldolgozó eljárásokkal elõállított termékek menynyiségérõl a Mûanyagipari szakmai jelentés kitöltésével számolnak be a vállalatok. Ezeket a GKM és

Részletesebben

Magyarország műanyagipara 2015-ben

Magyarország műanyagipara 2015-ben Buzási Lajosné* Magyarország műanyagipara 2015-ben Cikkünkben tájékoztatást adunk a műanyagok termelésének, külkereskedelmi forgalmának, valamint felhasználásának és feldolgozásának, illetve a műanyagokból

Részletesebben

Magyarország műanyagipara 2009-2010

Magyarország műanyagipara 2009-2010 Magyarország műanyagipara 2009-2010 (Hogyan is állunk?) Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszter III. Műanyagipari Konferencia Budapest, 2011.április 27. Ollár Péter MMSZ 1 Műanyag-feldolgozás eloszlása

Részletesebben

A mûanyag csomagolóanyag-gyártás helyzete Magyarországon

A mûanyag csomagolóanyag-gyártás helyzete Magyarországon A mûanyag csomagolóanyag-gyártás helyzete Magyarországon 1. Nemzetközi kitekintés A csomagolóanyag-gyártás és -felhasználás helyzetének vizsgálata a piackutató intézetek témakörei között elõkelõ helyet

Részletesebben

A műanyag csomagolószer-gyártás helyzete Magyarországon

A műanyag csomagolószer-gyártás helyzete Magyarországon Buzási Lajosné* A műanyag csomagolószer-gyártás helyzete Magyarországon A csomagolástechnika a műanyag-felhasználás fontos és egyre fejlődő területe Magyarországon is. A csomagolás jelentős tényező a műanyag-feldolgozásban

Részletesebben

M!anyag-feldolgozás Magyarországon 2013-ban

M!anyag-feldolgozás Magyarországon 2013-ban M!anyag-feldolgozás Magyarországon 2013-ban Buzási Lajosné * f"munkatárs 1. Bevezetés A m!anyag-feldolgozó eljárásokkal el"- állított termékek mennyiségér"l a M!- anyagipari szakmai jelentés kitöltésével

Részletesebben

M!anyag-feldolgozás Magyarországon 2012-ben

M!anyag-feldolgozás Magyarországon 2012-ben M!anyag-feldolgozás Magyarországon 2012-ben Buzási Lajosné * f"munkatárs 1. Bevezetés A m!anyag-feldolgozó eljárásokkal el"állított termékek mennyiségér"l a M!anyagipari szakmai jelentés kitöltésével számolnak

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

MŰANYAGOK PIACI HELYZETE

MŰANYAGOK PIACI HELYZETE MŰANYAGOK PIACI HELYZETE A műanyagok világpiaci helyzete A műanyagok felhasználásának elemzése hasznos információt nyújt mind az alapanyaggyártó, mind a feldolgozóiparban tervezett beruházások döntéshozóinak.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

A mûanyag csomagolóanyag gyártás helyzete Magyarországon

A mûanyag csomagolóanyag gyártás helyzete Magyarországon Mûanyagipari stratégiák A mûanyag csomagolóanyag gyártás helyzete Magyarországon 1. Nemzetközi kitekintés BUZÁSI LAJOSNÉ * fõmunkatárs A világ mûanyagipara zöldülni igyekszik, azaz megpróbál megfelelni

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

Standard hőre lágyuló műanyagok felhasználása a világon és a világ egyes térségeiben

Standard hőre lágyuló műanyagok felhasználása a világon és a világ egyes térségeiben MÛANYAGOK A GAZDASÁGBAN Standard hőre lágyuló műanyagok felhasználása a világon és a világ egyes térségeiben Tárgyszavak: hőre lágyuló műanyagok; poliuretánok; felhasználás; világ; térségek; GDP; egy főre

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2011-ben

A magyar vegyipar* 2011-ben A magyar vegyipar* 2011-ben Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok¹ 2011-ben a globális konjunktúra dinamikája veszített lendületéből. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint 2011-ben a világgazdaság

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

XXIII. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS év

XXIII. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS év XXIII. évfolyam, 1. szám, 2012 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2011. év Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XXIII. évfolyam, 1. szám, 2012 Megjelenik ente Szerkesztő Dr. Vágó Szabolcs

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN ERDŐGAZDÁLKODÁS 2013-ban tovább emelkedett a regisztrált szervezetek száma az erdőgazdálkodás területén (+4,8%). Folytatódott

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A mûanyag csomagolóanyag gyártás helyzete Magyarországon 2008-ban

A mûanyag csomagolóanyag gyártás helyzete Magyarországon 2008-ban A mûanyag csomagolóanyag gyártás helyzete Magyarországon 2008-ban 1. Nemzetközi kitekintés A 2008. második félévében kezdõdõ gazdasági válság a csomagolási piacon is éreztette a hatását, bár sokkal kisebb

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2011. január-december

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2011. január-december A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2011. január-december Jelen tanulmányban az ágazati adatok az új TEÁOR 08 osztályozásnak megfelel en szerepelnek. Fontosnak tartom, a jobb áttekinthet ség és adatértelmezés

Részletesebben

/2015. szeptember 7./

/2015. szeptember 7./ /2015. szeptember 7./ I. FELVÁSÁRLÁS Tejfelvásárlás az Európai Unióban Az EU tejfelvásárlása 2015. első negyedévében elmaradt a 2014. évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlését követően azonban

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június Jelen tanulmányban az ágazati adatok az új TEÁOR 08 osztályozásnak megfelel en szerepelnek. Fontosnak tartom, a jobb áttekinthet ség és adatértelmezés

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

A fóliagyártás helyzete Nyugat-Európában és Magyarországon

A fóliagyártás helyzete Nyugat-Európában és Magyarországon A fóliagyártás helyzete Nyugat-Európában és Magyarországon Bevezetés A fólia név az egyes irodalmi hivatkozásokban nem azonos tartalmú, a legújabb statisztikákban általában csak a 0,25 mm-nél vékonyabb

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Műanyagok a hagyományos, az elektromos és a hibrid hajtású gépkocsikban Németországban a műanyagipar növekedése meghaladja a BIP általános növekedését, ezen belül a járműgyártás műanyag-felhasználása

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE KOREAI KÖZTÁRSASÁG I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Koreai Köztársaság Elnöki köztársaság Szöul Terület 94 480 km 2

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl *

A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl * A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl * Kunvári Árpád A jelenbõl a jövõ felé menve a legfõbb útmutatásokat a múlt tanulságai adják. Fõleg egy olyan helyzetben, mint amiben most az EU-hoz

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

PurgeMax. Nagy teljesítményű, költséghatékony tisztítási megoldás

PurgeMax. Nagy teljesítményű, költséghatékony tisztítási megoldás Csökkenti a gépek állásidejét és az anyagveszteséget Javítja a termelékenységet és a kiesési arányt Csökkenti a költségeket Csiga és fröccshenger A csiga és a fröccshenger a fröccsöntéses műanyaggyártás

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK 2005. ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A gazdasági társaságok a 2005. i teljesítményeikről, mérlegadataikról, társasági és osztalékadó elszámolásukról - a

Részletesebben

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai A GVI 13. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményei 13. januárban jelentősen javult a GVI negyedéves Konjunktúra Indexe és

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

A fröccsöntés helyzete Magyarországon 2013-ban

A fröccsöntés helyzete Magyarországon 2013-ban A fröccsöntés helyzete Magyarországon 2013-ban Buzási Lajosné * f"munkatárs 1. Bevezetés Az EUROMAP, az európai m!anyag- és gumiipari gépgyártók tagországai (Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország,

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45 Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2011. II. negyedévében 2015-12-16 18:54:45 2 2011. második negyedévében a Magyarországra irányuló lengyel export dinamikája jelentősen lassult. Folyó év első negyedéve

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge 216. I. évfolyam 3. szám GfK Growth from Knowledge www.gfk.com 2 Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám 3 Tisztelt Partnerünk! Ön is kíváncsi vállalkozása

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről A Felügyeletre 2007. II. negyedévében összesen 1350 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Központi Statisztikai Hivatal A fogyasztói árak alakulása 2011-ben 2012. március Tartalom Bevezető...2 Európai uniós kitekintés...3 A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Magyarországon...4 Maginfláció...7

Részletesebben