KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON Az 1945 utáni kommunista diktatúra sok-sok törvénytelensége között kiemelt helyet foglal el az un. kitelepítettek ügye. Ezek két csoportját jelentik a magyar állampolgároknak: 1. kitelepítették Magyarországról ban a német nemzetiségűeket arra hivatkozva, hogy ők is felelősek a hitleri Németország II. világháborús bűntetteikért, 2. kitelepítettek voltak azok a magyar állampolgárok, magánszemélyek és egész családok tízezer számra, akiket között hurcoltak el lakóhelyeikről, vitték el őket az ország különböző részein létrehozott táborokba, és/vagy telepítették őket az Alföld kis falvaiban kijelölt lakóhelyekre A kitelepítettek társadalmi összetételét az 1945 előtti rendszer meghatározó vezetői (arisztokraták, állami tisztviselők, ügyvédek, bírók, stb.), majd 1949-től a kuláknak nyilvánított parasztok, a feloszlatott Kisgazdapárt volt tisztségviselői alkották. Hozzájuk csatlakoztak az 1950ben létrehozott határsáv lakói. KÖMI (KözérdekűMunkák Igazgatósága) táborok és börtönök Az 1950-ben kialaktott határsáv E1

2 KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON A kulákok és a határsávban lakó megbízhatatlan elemek mellett megkezdődött a nagyobb városok és főleg Budapest nemkívánatos, ellenséges a rendszerre idegen elemek eltávolítása családjaikkal együtt. Ezeket az embereket a már említett falvakba, továbbá a Hortobágyon lévő tanyákra, állatok tartására szolgáló istállókba, hodályokba zsúfolták be. Mindezt az emberi jogok semmibe vételével, a jogrendszer lábbal tiprásával hajtották végre. A Budapest V. kerületéből kilakoltaottak kényszerlakhelyei A budapestiekre vonatkozóan egy június 17-én hozott belügyminiszteri rendelet volt az alap, amely kimondta a volt kizsákmányolók fővárosból való eltávolítását. A jogi és erkölcsi szempontból egyaránt elfogadhatatlan és aljas intézkedést még döbbenetesebbé és megbocsáthatatlanabbá teszi az a tény, hogy nagyon sok esetben a Rákosi-rendszer tisztviselői egy-egy budai lakóház, villa vagy nagyobb polgári lakás megszerzése érdekében vitették el a benne lakókat. Az így kiürült lakásokba beköltöztek. Nagyon sok olyan családot hurcoltak így el, akiket még az akkor kreált szempontok szerint sem volt semmi bűnűk, csak az, hogy valakinek megtetszett a lakásuk.

3 KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON A Rákosi-rendszert felváltó Nagy Imre-vezette kormány szüntette meg ezt a szégyenteljes rendszert július 26-án hozott 1034/1953. számú minisztertanácsi rendelettel. A táborokat feloszlatták, a kitelepítettek lassan elhagyhatták kényszerlakhelyeiket. De a budapestiek sokáig nem költözhettek vissza a fővárosba. Az elfoglalt lakásokat, házakat a kulákok ingatlanait és termelőeszközeit a legtöbb esetben nem kapták vissza. Mint ahogy a kitelepítettek lakásaiban maradt ingóságok is örökre elvesztek. Kényszermunkatáborok és kényszerlakhelyek Magyarországon és Romániában A kitelepítések sajnálatos módon nem magyar specialitást jelentettek. Az egész rendszer a sztálini szovjet rendszerből vették át, és ezt a mintát követte Románia is. Egész Romániából és természetesen a magyar kisebbségből tízezer számra vitték kényszermunkatáborokba a kitelepítetteket. Ezek a táborok a legembertelenebb körülmények között működtek a Duna-deltában, a Bánátban és az Al-Duna mentén.

4 KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON Mórahalom mint a Szeged-környéki tanyavilág meghatározó központja hamar a kulákokat üldöző politikai szervek figyelmébe került. Akit kuláknak nyilvánítottak, azokat nem csak földjüktől, de minden ingó és ingatlan vagyonuktól, és állataiktól is megfosztották. Ráadásul ki is telepítették ezeket az embereket, vagyis a legjelentősebb gazdákat és családjaikat. De amellett, hogy a kitelepítés színhelye az Alföld ismert helyeire történt, Karcag, Kunmadaras, Ebes, stb., a családok férfitagjaiból többeket internálótáborba, Kistarcsa, másokat pedig a hírhedt recski táborba vitték. A deportált családok zárt táborai a Hortobágyon, Nagykunságban és Hajdúságban, Így már érthető a Mórahalmon szájhagyományban fennmaradt szomorú vers: Internáltak éneke Hortobágyi pusztán, téli szelek járnak, Szegény deportáltak hodályban tanyáznak. Robot az életünk, éhezünk és fázunk, Elhagyott otthonba álmainkban járunk. Csak ne búsulj testvér, haza megyünk innen, Majd ha a Jóisten hazasegít minket. Addig meg dacoljunk minden nehézséggel, Tele az életünk igaz reménységgel. Gyászol a természet, sírós lett itt minden, Tarisznyás magyarok bandukolnak csendben. Fiatalok, vének fáradtan haladnak, Hortobágyi sárba majdnem belefullnak. Dermesztő hideget váltogatja eső, Rab magyarok itten nem kedvez az idő. A munkában ázunk, térdig sárba járunk, Reszkető lábunkon alig- alig állunk. A szobába sűrű emeletes ágyak. Itt születnek meg a röppenő vágyak. Álom valóságát napról- napra várjuk, A rab magyaroknak ez a reményvágyuk. Ilyen viszonyok közt értük el a napot, Máskor bensőséges, gyönyörű karácsonyt. Itt az ágyainkon egymás mellett ülve, Szent karácsony estét ekként ünnepelve. A kitelepítetteket éjszaka rohanták le a házukban és egy szál ruhában, a szerencsésebbeket pedig minimális személyes holmijukat egy zsákba téve vitték először a Csongrád megye központjában, Szegeden kialakított gyűjtőhelyre. Innen a családokat szétszakítva szállították a férfiakat az internálótáborokba, a nőket, gyerekeket a kijelölt kényszerlakhelyre. Így történt ez Oltványi Vince, Dobó Szilveszter, Börcsök Antal, Wolford József, Papp József, Tanács Sándor, Wagner Gyula, Babarczi István, valamint Dobó Ferenc, Dobó Imre, Dobó István, Dobó Géza, Dobó Mátyás családjával, és sok más személlyel. Jellemző módon az 1953 nyarán hozott kormányhatározat alapján visszatérő személyek az elkobzott ingó és ingatlan vagyonukból szinte semmit vagy csak töredékét kapták vissza. Hazai csomagok, piciny fenyőágak, Jelentik az otthont, hazát és a vágyat. Álmainkban most is haza-haza járunk, Szomorú karácsony, szomorú lesz álmunk, Gondolatainkban most is otthon járunk. Könnyes lesz a szemünk, könnyes lesz a párnánk, Rab magyarok sírunk karácsony éjszakáján. Szeretet ünnepén, sóhajunk száll messze, A Jóistenhez száll a magos egekbe. Hogy a szabadságunk adja vissza nékünk, Békében élhessen szegény, árva népünk. Magyar itt a magyart végre megbecsülje, Ember a másikat testvérként szeresse. Legyen itt már egyszer gyűlöletnek vége! Akkor lesz minékünk karácsonyi béke.

5 KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON Mórahalom közötti időszakának a legmegdöbbentőbb és legszégyenteljesebb eseménye az 1953-nban megrendezett Dobó Gyula és társai ellen lefolytatott koncepciós per volt. Ez az elképesztően aljas bírósági színjáték Mórahalom történetében legalább annyira mérföldkő, mint az ugyanebben az időszakban országosan lefolytatott Rajk-per, vagy a Mindszenthyper. Ebben az esetben összekapcsolták a kulákok, azaz a tehetősebb gazdák elleni fellépést a Tito-féle Jugoszlávia részére végzett kémkedés vádjával. A fő vádlott Dobó Gyula azzal szolgált rá a hatalom bosszújára, hogy korábban a Kisgazdapárt tagja volt, között pedig még országgyűlési képviselő is. Mórahalom határsávba sorolása elősegítette a Jugoszláviával való összeesküvés koholt vádjának összekapcsolását az ÁVH számára Sajnálatos módon a Nagy Imre miniszterelnöksége idején szeptember 10-én a katonai Felsőbíróság által újratárgyalt eljárás során alig enyhítettek az igen szigorú büntetéseken. A két halálos ítélet közül Dobó Gyula kegyelmet kapott, míg a másodrendű Szécsi Vincét januárjában kivégezték, 44 éves volt. Fazekas Kádár Imre A Budapesten megrendezett hadbírósági tárgyalás hűtlenség és a demokratikus államrend elleni szervezkedés vádjában marasztalta el a kilenc vádlottat. A rendkívül súlyos ítéletek között kettő halálos, kettő életfogytiglan, a többiek számára pedig év közötti büntetést tartal mazott. 1. Dobó Gyula halál (kötél által) 2. Szécsi Vince halál (kötél által) 3. Fazekas Kádár Imre életfogytiglan 4. Szécsi József életfogytiglan 5. Szécsi Ferenc 15 év börtön 6. Árpási Pál 12 év börtön 7. Márki István 15 év börtön 8. Szabó Antal 12 év börtön 9. Masa János 15 év börtön E5

6 A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG KÁLVÁRIÁJA Az I. világháború elvesztése után 1918 decemberében az újonnan létrejött Jugoszláv állam csapatai elfoglalták a történeti Magyarország déli részét. Összesen több mint négyzetkilométer került a kezükre. Ezt a területfoglalást június 4-én a trianoni békeszerződés nemzetközi jog szerint elismerte. A Magyarországtól Jugoszláviához csatolt területek adatai A terület neve Kiterjedése km2 Baranyai háromszög 1 143,7 km2 Bácska (Bács-Bodrog vármegye) * Ezt nevezik Vajdaságnak 8 150,5 km2 Bánát (Temes-Torontál vármegye) 9 588,0 km2 Muráninneni terület (másképpen Muravidék: Vas és Zala vármegye egy része) 968,7 km2 Muraköz (Zala vármegye egy része) 700,0 km2 Összesen ,0 km2 Az 1921-es adatok szerint a Jugoszláv államhoz magyar lakos került. A Vajdaság etnikai viszonyai 1921-ben Nemzetiség Bácska Bánát Baranya Vajdaság összesen Magyar ,5% ,5% ,8% ,9% Német ,6% ,5% ,9% ,5% Szerb-horvát ,5% ,7% ,6% ,3% Román ,1% ,0% 452 0,9% ,2% Szlovák ,2% ,1% 78 0,01% ,6% Egyéb ,1% ,2% 427 0,8% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% Összesen E6

7 A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG KÁLVÁRIÁJA Az I. világháború elvesztése után 1918 decemberében az újonnan létrejött Jugoszláv állam csapatai elfoglalták a történeti Magyarország déli részét. Összesen több mint négyzetkilométer került a kezükre. Ezt a területfoglalást június 4-én a trianoni békeszerződés nemzetközi jog szerint elismerte. A Jugoszláv állam felosztása 1941 A magyar csapatok április 11-én léptek a korábbi Jugoszlávia területére. A magyar álláspont az volt, hogy az előző nap kikiáltott független horvát állam létrejötte miatt Jugoszlávia jogilag megszűnt. A magyar csapatok a Délvidék magyar lakosságának védelmére vonult be. Összesen négyzetméter és lakos került vissza Magyarországhoz. Az 1941-ben visszakapott területek E7

8 A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG KÁLVÁRIÁJA 1944 hadieseményei következében a szovjet csapatok által segített Tito- partizánok őszre vis szafoglalták egész Jugoszláviát. A csapatok bevonultak a Délvidékre is: október 14-én elfoglalták Szabadkát, október 20-án Zombort, 22-én pedig Újvidéket. Tito közvetlen utasítása alapján az egész területen katonai közigazgatást vezettek be október 17-én. Ez minden hatalmat a katonaság kezébe adott és február 15.-ig maradt érvényben. Valójában ezzel megkezdődött a példátlan méretű megtorlás. A partizánok a terület magyar és német lakosságát egyaránt árulónak nyilvánították. Ténylegesen egy etnikai tisztogatásra került sor, ahol a törvényességet még a látszatára sem ügyelve tízezer számra végezték ki a magyar és német polgárokat. Az életben hagyott nagy tömegeket főleg asszonyok, gyerekek, öregek pedig borzalmas táborokba zárták. A megtorlás tényleges végrehajtását a Tito által 1944 májusában, szovjet példát követve létrehozott OZNA (Népvédelmi Osztály) különleges hadteste és a visszafoglalt területeket uraló partizán csapatok hajtották végre a helyi szerb lakosság közreműködésével folyamán mintegy magyar civil lakost végeztek ki.

9 A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG KÁLVÁRIÁJA A bevonult katonaság vezetője Ivan Rukovina vezérőrnagy volt, aki az október-november folyamán végrehajtott tömegmészárlásokra maga buzdított akkor, amikor saját katonái mellett arra szólította fel a szerb lakosságot, hogy segítse véghezvinni azokat az eljárásokat, amelyek a nemzeti jövő és a terület délszláv jellegének megőrzése érdekében szükségesek. Felhívása nyomán un. népfelszabadító bizottságok és népi őrségek alakultak, amelyek tevékenyen részt vettek az egyes településen tisztogatásában. Az említett reguláris és illegurális csapatok az elfoglalt településeken házról házra járva szedték össze a 16 évnél idősebb férfiakat. Ezeket legtöbbször borzalmas kínzások után faluszéli legelőkön tömegesen kivégezték és általában a helyszínen jeltelen tömegsírokban földelték el őket. Ezeknek a földerítése és egy-egy emlékművel való megjelölése az elmúlt években kezdődött. De a magyar lakosok által emelt szerény emlékműveket a mai szerb lakosság rendszeresen megrongálja. Az első kereszt Csurogon A megrongált emlékmű Futaki úti katonatemető, Újvidék, 1991 Makovecz emlékmű Újvidék Óbecse Emléktábla Óbecse Az ös vértanúk emlékoszlopa N1

10 A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG KÁLVÁRIÁJA Az eljárásokra jellemző, hogy szinte semmi írásos nyoma nem maradt. A mészárlások rekonstruálása ma még élő szemtanúk, életben maradottak visszaemlékezései alapján történik. Így tudjuk, hogy Bajmokon november 2-n 229 főt, Csurogon 498 főt lőttek agyon október 23-a után több napon. Akiket nem löktek a Tiszába, azokat tömegsírba temették. Z entán, Magyarkanizsán, Martonoson, Adorjánban, Szabadkán, Palicson, Csantavéren és Újvidéken szintén tömeges kivégzések voltak. A megtorlások kiemelt célpontjait jelentették az egyházi személyek. A helyükön maradt magyar katolikus és református papokat, tiszteleteseket, szerzeteseket mindenütt elfogták, kegyetlenül megkínozták, sokszor megcsonkították, és álogatott módon kivégezték. A plébániákat is feldúlták, kifosztották. Alább közöljük a jelenleg ismert egyházi áldozatok névsorát, amely sajnos még nem teljes. A kutatók által összeállított, minden bizonnyal hiányos névsor: Apatin Hubert Ferenc, lelkész Csonoplya Haug Antal, adminisztrátor Csurog Dupp Bálint, plébános (római katolikus) Gádor Dobler Antal, plébános (római katolikus) Hercegszőllős Faragó Ferenc, esperes (református) Hertelendyfalva Thomka Károly, esperes (református) Horgos Virág István, apátplébános (római katolikus) Kucura Lányi Alfréd, lelkész (evangélikus) Magyarcsernye Brunet Ferenc Bezdán Az Isterbácon kivégzettek emlékműve Martonos Werner Mihály, apátplébános (római katolikus) Mohol Varga Lajos, plébános (római katolikus) Mozsor Köves István, plébános (római katolikus) Óbecse Petrányi Ferenc, plébános (római katolikus) Palánka Schön Jakab, teológiai hallgató (római katolikus) Palánka U nterreiner Károly, pápai káplán, hittan tanár (római katolikus) Palánka Weinert Péter, prépost plébános (római katolikus) Palona Novotny József, plébános (római katolikus) Pélmonostor Klein Tivadar, plébános (római katolikus) Pélmonostor vagy Baranyavár Friedrich Géza, plébános Bezdán 39 ismeretlen magyar nyugvóhelye (római katolikus) Péterréve Takács Ferenc dr., pápai kamarás (római katolikus) Sajkásgyörgye Böszörményi Mihály, lelkész (görög katolikus) Szivác Plank Ferenc, plébános (római katolikus) Tavankút Berger Antal, plébános (római katolikus) Tiszakálmánfalva Gulyás Károly, plébános (római katolikus) Tóba Varga Endre, plébános (római katolikus) Torántálvásárhely Gachal János, püspök (református) Tóthfalu Szabó Dénes, plébános (római katolikus) Szabó Dénes Kovács Kristóf Újpalánka Müller-Mészáros István, plébános (római katolikus) Újvidék Kovács Kristóf, ferences szerzetes (római katolikus) Újvidék Körösztös Krizosztóm, ferences rendházfőnök (római katolikus) Újvidék Weidner?, kapucinus szerzetes (római katolikus) Ürög Gencel Pál, káplán (római katolikus) Zombor Koppány (Kosztolányi) Sándor, tiszteletes (református)

Bleiburg egy ausztriai kisváros,

Bleiburg egy ausztriai kisváros, Bleiburg, a horvát Katiny Független Horvát Állam (FHÁ), amelyhez hozzátartozott Bosznia és Hercegovina is, csak nevében volt független. Területén német és olasz csapatok tartózkodtak, létrejöttét a tengelyhatalmaknak

Részletesebben

A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok!

A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok! A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok! Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Európa jogi szakjogász, MVSZ elnökségi tag) Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa azt a - vélhetõen sokak számára meglepõ - tényt,

Részletesebben

DUPKA GYÖRGY HOVA TÛNT A SOK VIRÁG

DUPKA GYÖRGY HOVA TÛNT A SOK VIRÁG DUPKA GYÖRGY HOVA TÛNT A SOK VIRÁG Kárpátaljai Magyar Könyvek 221. Készült a támogatásával Lektorálta: Zubánics László Dupka György, 2013 Fotók, térképrészletek, archív fotók: Fuchs Andrea, 2013 Fotók,

Részletesebben

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon 90 A kommunizmus évtizedei ide számítható pl. a Gazdasági Főtanács, de akár a Kereskedelmi Minisztérium is) vagy a helyi közigazgatás (önkormányzati választásokat csak Budapesten és környékén tartottak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN Molnár Tibor A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN I. KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETE ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN 1945 ÉS 1955 KÖZÖTT I. 1. A Zentai Járási Népbizottság 1945 és 1955 között Zentán és környékén

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között Váradi Natália II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, docens A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

Mit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán?

Mit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán? Matuska Márton Mit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán? Csakugyan elérkezett a várva várt alkalom, s elkezdődik az 1944 végén, 1945 elején a Délvidéken lezajlott magyarirtás történetének tudományos feltárása?

Részletesebben

Lélekvesztő sajkában

Lélekvesztő sajkában Lélekvesztő sajkában* - korszak-jellemző politikai szküllák, kharübdiszek, szirén-hangok között - navigálva, pályaválasztásomtól ( 1956/ 57 )~1989/ 90-ig egy nemzedéknyi # ideig * sajka = evezős halászcsónak

Részletesebben

Sztálin 1944. december 16-i határozatának végrehajtása a Kárpát-medencében. BOGNÁR Zalán

Sztálin 1944. december 16-i határozatának végrehajtása a Kárpát-medencében. BOGNÁR Zalán 69 Sztálin 1944. december 16-i határozatának végrehajtása a Kárpát-medencében BOGNÁR Zalán Implementing Stalin s command No. 0060 (16 of December 1944) in the Carpathian Basin Immár talán köztudomású,

Részletesebben

A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben *

A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben * MAJSAI TAMÁS A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben * In: Ráday Gyűjtemény Évkönyve IV-V. 1984-1985. (Szerk.: Benda Kálmán, Beliczay Angéla, Erdős György, Nagy Edit, Szabó Julianna.) Budapest, 1986. 59-86.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON 1. MAGYARORSZÁG A HÁBORÚ VÉGÉN A Központi hatalmak 1918 őszén teljes katonai vereséget szenvedtek. Béketárgyalási javaslatot tettek Wilsonnak,

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között Cserényi-Zsitnyányi Ildikó Betekintő 2012/4. A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között A közlekedés és posta mint az ország vérkeringése és idegrendszere elsőrendű helyet foglal el

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Hatalomváltás Csongrád megyében 1956-ban

Hatalomváltás Csongrád megyében 1956-ban FARKAS CSABA Hatalomváltás Csongrád megyében 1956-ban Az országos események hatására Csongrád megyében is megrendült a kommunista politikai hatalom, és kénytelen volt átengedni a helyét a forradalom erőinek.

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

Nagy Imre tamizdat 1

Nagy Imre tamizdat 1 Révész Béla tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1 1. A Nagy Imre-per 1958. június 9-én (újra)kezdett tárgyalásán egy kevésbé lényegesnek látszó,

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

Sem okosak, sem gazdagok

Sem okosak, sem gazdagok 16 KOZÁR MÁRIA KOZÁR MÁRIA Sem okosak, sem gazdagok A magyarországi szlovének identitása, különös tekintettel a Felsõszölnökön, Rábatótfaluban és Szombathelyen élõkre 1. BEVEZETÉS A magyarországi szlovének

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam")

RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam) FAZEKAS ÁRPÁD RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam") Nyíregyháza megyei jogú város 1956-os vezetőjének az emléke majdnem teljesen feledésbe merült. Az 1956 Szabolcs-Szatmárban

Részletesebben

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől HÍRNÖK Donec Egestas Scelerisque dolor: Közéleti havilap NK LU! RÓ ÓL SZ DUNAMOCSI III. évfolyam. 27. szám 2013. május Amit nem írnak le, az mindig elvész Gál Sándor Búcsú a ballagó kilencedikesektől Útravalóul

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben