Álmok, amik jelenthetnek valamit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Álmok, amik jelenthetnek valamit"

Átírás

1 Álmok, amik jelenthetnek valamit A legtöbb ember a Földön már egészen biztosan álmodott egyszer életében. Furcsa dolog lehet azoknak, akik megszokták, de nem minden ember tudja magáról, hogy éjszakánként álmodik. Akik pedig rendszeresen álmodnak, nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy hol járnak, milyen tájakra eveznek a maguk sajátos virtuális valóságában. Az álmok valósága Sokan még mindig kizárólagosan csak azt fogadják el valóságnak, amit a két szemükkel látnak és a két kezükkel tapintanak. A létezésről így meglehetősen részleges és töredékes információkat tudnak. Fogalmazzunk úgy, hogy az ilyen beállítottságú emberek bizony a teljes lét egy igencsak elenyésző részét érzékelik, és következtetéseik is ennek megfelelően csonkák. Merthogy amennyiben mi nem veszünk tudomást a valóság láthatatlan dimenzióiról, vagy nem érzékeljük azokat a beszűkített percepciónk (észlelésünk) miatt, akkor biztos, hogy csak egy-két darabját ismerjük meg az élet nevű kirakós játéknak. Sokszor szó szerint annyira szűklátókörűek vagyunk, hogy nem átalljuk arról győzködni társainkat, hogy csak az a valóság létezik, amelyet mi látunk és elfogadunk. Nos, szerintem eleve tévedés így szemlélni a valóságot, mert elmondani sem lehet, hogy mennyi értékes megtapasztalástól esik el az ember ezáltal az előítéletei miatt. Ha azonban valaki képes kilépni a háromdimenziós világunk határai közül, akkor sok meghökkentő felfedezést tehet, amellyel egy csapára megváltozhat a világképe. Minden, de tényleg minden, ami az életünkben jelen van, a saját tudati viszonyulásaink eredménye. Hogy mit látunk, mennyit látunk a valóságból, milyennek gondoljuk, hogyan értékeljük a helyzeteken, önmagunkat, másokat, az mind rajtunk, pontosabban tudati spektrumunkon múlik. Mi, emberek, valójában nem csak a megszokott én-tudatunkkal lettünk megáldva, hanem létezik egy tudat alatti és egy tudat feletti énünk is, melyek több létsíkra tervezett, összetett lényünk szerves alkotóelemei. E két tudatformáról azonban nem sokat tudunk, mivel én-tudatunk meglehetősen markáns és merev korlátokkal elzár, elkülönít tőlük. Mégis több módon is lehetséges e tudatmezőkbe történő betekintés. Most nem a beavatás vagy éppen a halál közeli állapotok ritka pillanataira gondolok, hanem sokkal inkább az olyan leghétköznapibb tudatállapot-változásainkra, mint amilyeneken az alva töltött óráink közben suhanunk át. Olyankor, amikor álomra hajtjuk a fejünket, egy másik világba csöppenünk. Egyszerre kitágulnak szokványos, mindennapi tudatunk határai, és átlépünk egy másik tudatsíkra. Egy olyan közegbe, ahol a dolgok képlékennyé, úgyszólván cseppfolyóssá válnak, és a létezők nem különülnek el olyan élesen egymástól, mint a fizikai világban. Az álmok világában, a szellemi világok egy részében ugyanúgy találkozunk teremtményekkel, jelenségekkel és eseményekkel, szabályokkal és törvényszerűségekkel, mint a fizikai világunkban. A legfőbb különbség csak annyi, hogy oda nem vihetjük be a kis én-tudatunkat, mert annak durva szűrőin könnyedén átfolynak az asztráltér finom áramlatai. Az asztráltér tulajdonképpen az emberi kapcsolatok rendezett mezeje. Ez alatt azt értem, hogy ezen a síkon mi különálló individuumokként is létezünk, ugyanakkor ez egy tudati hálózat is. Az asztráltérre kapcsolódva élünk, de ebből nem sokat érzékelünk, mert ez olyan, mint egy energiatenger: megvannak a mélységei, rétegei és régiói. Ahogyan a tengerekben a halak és a különféle élőlények bizonyos mélységekben és életfeltételek között élnek, úgy a mi jelenlétünk is az asztráltérnek csupán egyes régióira korlátozódik és nem látunk bele az egészbe. Ez azzal magyarázható, hogy tudatalattink egy része speciális rezgéssel rendelkezik. Ez a rezgés dönti

2 el azt, hogy mennyit látunk át, mennyit érzékelünk ebből a világból. De ez a valóság legalább annyira létezik, mint a mi világunk, az anyagi univerzum. A fő különbség a fizikai világ és az asztráltér között az, hogy az anyagi létezők, mint amilyen a testünk, a használati és vagyontárgyaink, mindig változásoknak vannak kitéve. Keletkeznek és elmúlnak, megszületnek és elenyésznek. Ez a körforgás a fizikai világ rendje. Nem így áll a helyzet az asztrálvilággal és a magasabb világokkal. Ott minden megmarad az eredeti formájában és az idő sem halad a múltból a jövő felé. Tulajdonképpen nincs is idő azokban a dimenziókban. Amit mi múltnak, jelennek és jövőnek nevezünk, az ott egyetlen dimenziót alkot, egy integrált egységet alkot. Ekképpen nyugodtan kijelenthetjük, hogy azok alkotják az örökkévalóságot, az el nem múló világokat, az időtlenségek és ott nyeri el értelmét az ember halhatatlan mivolta is. Ide csak nagyon ritkán tudunk tudatosan belépni, úgy, hogy emlékezzünk is arra, amit ott átéltünk és megtapasztaltunk. Ennek ellenére ezek a csodálatos világok nagyon közel állnak az emberekhez, s olykor-olykor bepillantást nyerhetünk oda, sőt vannak, akik olyan spirituális képességekkel rendelkeznek, hogy akár tudatosan is utazhatnak ebbe a földöntúli birodalomban. A médiumi és a profetikus álmok Amikor minden este álomra hajtjuk a fejünket és a normál tudatunkat lekapcsoljuk, igazából egy másik tudatosságunkra váltunk át. Ez a tudatosság olyan, amely az előbb említett asztrális szinteken mozog. Itt a szintek rezgéstartományokat jelentenek. Az asztrális tér és a magasabb világok összetettek, vannak köztük finomabbak, magasabb rezgésűek és durvábbak, alacsonyabb frekvenciájú zónák. A mi tudatunk képes szörfözgetni, merülgetni, búvárkodni vagy akár tengeralattjáróhoz hasonlóan elmerülni ebben az energiaóceánban. Áloméletünk során innen merítünk élményeket, illetve mindazokat az eseményeket, melyeket áléltünk odaát, visszahozzuk magunkkal. Sokszor előfordul, hogy nem emlékszünk az álmainkra, vagy villámgyorsan elfelejtjük azokat, mert ahogy a tudatállapotunk megváltozik, az álomból kilép és kezd alkalmazkodni a fizikai világ rezgéseihez, úgy beszűkül és ezáltal felejt. Ezért van az a jelenség, hogy felébredés környékén és közvetlenül felébredés után még élénken emlékszünk az álmainkra, azután már csak foszlányokra és végül szinte semmire. Ahogyan tág tudatállapotból átevezünk a szűk, hétköznapi, normatív tudatállapotba, úgy távolodunk el a magasabb szintű megtapasztalásainktól és azok emlékeitől. Akik tudatukkal nagyon erősen kötődnek az anyagi világhoz, azok szinte semmire nem emlékeznek az álmaikból, sőt esetleg még az álmok létezését is tagadják, illetve kétségbe vonják. Míg, akik lazábbak és tudati határaik rugalmasabbak, azok sok részletre vissza tudnak emlékezni álmaikból. Többféle álom létezik. Nem minden álom hordoz valódi, tiszta üzenetet a számunkra. Léteznek zagyva és kusza álmok, melyek annak nyomán keletkeznek, hogy az álomvilág információi és az elménkben található vágyak és hétköznapi emlékek színes kavalkádot alkotnak egymással, vagyis összekeverednek. Így az ember csak összevisszaságokra emlékszik. Ezekkel nem érdemes külön foglalkoznunk. Előbbieknél jóval izgalmasabbak a médiumi és a profetikus álmok, melyek már komoly jelentéssel és jelentőséggel rendelkeznek. Ezek úgy születnek, hogy álmunk folyamán a tudatunk, illetve a tudatalattink egy része ráhangolódik az asztrális tér egyes területeire és onnan információkat merít. Kifejezetten olyan információkat, melyek a múltbéli vagy a jövőbéli sorsunkkal kapcsolatos. A médiumi álmaink nagyon értékes jeleket tartalmaznak és üzennek az én-tudatunk számára, de ezt rendszerint nem könnyen kibogozható, szimbolikus formában teszik. Az álomfejtés egy komoly spirituális diszciplína (tudományterület), mely komoly ezoterikus képességeket és tiszta intuíciók használatát feltételezi. Az álomfejtés

3 művészetével minden korban foglalkoztak a misztériumiskolásban és az orákulumhelyeken (jóshelyeken). A prófétai álmok bizonyítják, hogy az asztrális térben már bizonyos életünkkel kapcsolatos dolgok le vannak játszva és elrendeltettek. Hozzáteszem, attól különleges az asztráltér, hogy a legtöbb esemény újra és újra lejátszódik benne, tehát nem egyetlen egy sorsszerűség, egyetlen egy megoldás és lefutási lehetőség létezik benne, hanem végtelen. Így a médiumi álmok lehetőségeket és esélyeket mutatnak, tehát nem determinált (eldöntött, megpecsételt) sorsokat. A médiumi álmok így segíthetnek abban az embernek, hogy valamit, amit már régóta szeretne megoldani, az végre dűlőre vigye, hogy amivel nem volt eddig tisztában, azt megfejtse vagy a tudomására jusson. Előjeleket, ómeneket, figyelmeztetéseket és megerősítéseket egyaránt kaphat ily módon az ember. Az olyan álmok, melyek valódi jelentéssel bírnak, egyfajta segítségnek tekinthetők a Gondviselés részéről, s egyúttal bizonyítják, hogy hányféleképpen viselik szívükön sorsunkat az égiek. Ezeken a médiumi álmokon azért érdemes eltöprengeni, mivel ha felismerjük a jelentésüket, akkor ténylegesen sokat lendíthetünk az életünkön. Előfordulhat az úgynevezett álom nélküli alvás állapota is, ami gyakorlatilag azt takarja, hogy semmiféle információt nem érzékel hétköznapi tudatunk a finomabb valóságszinteken történtekből. Ez tehát nem azt jelenti, hogy nem történt semmi, hanem csupán annyit, hogy az adott szinten nem tudtuk feldolgozni az információkat. Az álomtípusok megint egy másik speciális fajtáját teszik ki azok az álmok, amelyek során egy szellemi lény álmodtat velünk valamit. Ilyenkor az történik, hogy az említett entitás asztrális testünkbe (az auránk azon része, amely az asztrális teret érzékeli) belevetít, belesugároz egy történetet, egy információcsokrot, egyfajta hologramot, amelyet mi egészen biztosan érzékelni fogunk, más kérdés, hogy melyik tudatunkkal. Ha valakinek ilyen típusú médiumi álmai vannak, azt nagyon becsülje meg, mert ha az égiek veszik a fáradságot és ilyetén formán küldenek valakinek üzenetet, akkor annak biztosan nagy jelentősége van. Ezzel a néhány példával még korántsem merítettük ki az álomkategóriák végtelen sorát kimaradt többek között az asztrális utazás, az életálmodás, a tudatos álmodás, de ennyi szerintem elegendő annak érzékeltetésére, hogy az álmaink nem pusztán biokémiai ingerületátvitelek melléktermékei és kósza agy-, illetve elmeszülemények. A Nostradamus típusú látnokok és próféták sokszor kapnak médiumi álmokat is. Esetükben annyira fejlett lényük energiarendszere, hogy képesek érzékelni az érzékfeletti világok milliónyi kis részletét és rezgéstartományát. A több kiterjedésű univerzumra való ráhangolódás mesterei könnyedén mozognak az idő hullámain és több száz vagy akár több ezer évre látnak előre vagy hátrafelé az időben, hiszen számukra nincsenek kötött határok. Attól pedig, hogy valamelyik jóslat vagy üzenet nem következik be, az nem jelenti automatikusan, hogy a profetikus álom hamis volt, mert mint említettem, a felsőbb világokban végtelen sokféleképpen játszódnak le az események. Ezért ennek megfelelően tekintsünk a médiumi álmokra is: tehát megmutathatnak bizonyos dolgokat, lehetőségeket, s felhívhatják a figyelmünket bizonyos várható eseményekre, de az éberségünkkel és a tudatosságunkkal mi is beleszólhatunk életünk alakításába. Boldog napot! Száraz György

4 Álmoskönyv Sokan szeretnék tudni, hogy mit jelentnek bizonyos álmaik. Az álomfejtés egy elvont stúdium, de aki ismeri a tudatalatti rejtett működését és képes ráhangolódni az egyes szimbólumok, archetipikus forrására, az felderítheti és megértheti álmai üzenetét. Az alábbiakban jó néhány tipikus álomkép lehetséges értelmezésére találhatsz választ. Álomfejtés: az ablaktól a zenéig ABLAK Ha az ablak csukva van, akkor kíváncsiságot jelent, olyan dolgot szeretnél tudni, amihez nem sok közöd van. Ha nyitott ablakról álmodsz, akkor az a titkod kitudódásától való félelmet jelenti. Ha álmodban ablak törik, akkor nem feltétlenül tisztességes úton érkezik az információ, illetve utalhat hallgatózásra, vájkálásra. Ha egy ablak be van falazva, vagy el van torlaszolva, akkor egy titkot nem tudsz megfejteni. Az ablakmosás pedig általában mulasztást jelent. AJTÓ A nagy ajtó vagy kapu újdonságot, kedvező változást sejtet. A csukott ajtó kirekesztettséget jelent. Amennyiben nyitott ajtón lépsz be, akkor az elképzeléseid valóra válnak és sikert érsz el. Ha nem lépsz be, akkor valaminek a megtételét halogatod. Ennek oka félelem, ezért változtatnod kell a hozzáállásodon. ANGYAL Sok türelmet, tűrést, kínlódást jelent a házastárssal vagy a partnerrel. Amennyiben egy angyal lebeg az ablak előtt, akkor nincs kellő energiád megváltoztatni az adott helyzetedet. A gyermekek álmában az angyali jelenlét igaztalan szenvedést jelent. ARC Ha átlagosnál nagyobb arcát látod valakinek, akkor az illetővel kapcsolatban valamit elmulasztottál. Ha nem ismerős arcot látsz, akkor érdekes módon ismerőst bántottál meg egy figyelmetlenségből elkövetett dologgal. Homályos arc intenzív ellenszenvre utal, melyet vagy nem vallasz be magadnak, vagy palástolod mások előtt. Ha az arc átalakul szimpatikusból szörnyűvé, akkor kettős érzelemmel viseltetsz egy közeli ismerősöd iránt. A merev arc arra utal, hogy sokszor nem helyénvaló dolgok jutnak eszedbe, melyeket nem mondhatsz ki. ÁGY Az ágy fáradtságra és unalomra vonatkozik. Ha megágyazol, akkor új kapcsolatra vágysz, vagy elfelejtesz valamit, amiről korábban azt hitted, hogy örökké fogsz rá emlékezni. Ha az ágyban egy ember fekszik, akkor valójában keresel valakit, aki értékeli és méltányolja a tulajdonságaidat. A kórházi ágy arra utal, hogy rendbe akarod és tudod hozni az emberi kapcsolataidat, de benned félelem van. ÁLLAT Ha kicsi állattal álmodsz, akkor nincs kellő önbizalmad. A kedves nagy állat az álomban reménykedésre ad okot, míg a félelmetes állat az újdonságtól való félelemre céloz. Emberi tulajdonságokkal rendelkező állat kilátástalannak ítélt helyzetre utal, holott felesleges a pesszimizmusod. Ugyanez gyermekek álmában élénk fantáziára utal és arra, hogy a gyermeknek több törődésre van igénye. A prémes állat gyors észjárást és ügyességet jelent. BABA Felnőtteknél igazságtalan, nem jogos haragot jelent. Férfiaknál a hajas baba gyengéd és titkos érzelmeket és furcsa vonzalmat jelent. BARÁT Férfiaknál a férfi barát annak feleségét vagy partnerét jelenti. Női álomban a jó barát, valójában a barát valamelyik ismerősét jelenti, akire ébren nem mersz gondolni.

5 BARÁTNŐ Férfiálomban a barátnő vagy egy tényleges barátnő, vagy a róla való ábrándozás. Az idős barátnő azt jelenti, hogy valakivel meg akarod osztani a gondjaidat. Női álomban a barátnő többnyire a féltékenység jele, de ha valaki különösen közeli, akkor az kielégítetlenségre utal. Ha egy nő barátnője a nő ruhájába van öltözve, akkor a barátnője az ő tollaival ékeskedik és fordítva. Férfiálomban a barátnő azt jelenti, hogy egyre kevésbé vagy ura a kapcsolatnak. BELEESNI Egy szakadékba beleesni veszély elkerülését jelenti. Árokba esni nem szerelmi jellegű csalódást jelent. BETÖRŐ Kalandra vágysz, de nincs elegendő bátorságod belevágni. Nők álmában a betörő azt jelenti, hogy úgy érzi az illető, hogy tolakodóak vele szemben, holott ő viselkedik kihívóan. Idős emberek álmában a betörő rossz szomszédság jele. BÉKA Önbizalomhiány jele. Ha rád mászik, akkor szorongsz. Gyermekek álmaiban a koronát viselő béka álmodozást, míg felnőttekében visszafogottságot és félénkséget jelöl. BÖRTÖN Rendetlenség az életedben. BÖRTÖNŐR önállótlan a személyiséged. BÚZA A búzamező a teljesült kívánság jele. A learatott búza a földön szétszóródva azt jelöli, hogy többre számítottál, mint amennyit kerestél. CIGARETTA Érdekes, hogy dohányzó ember álmában szinte soha nem fordul elő, ám ha mégis, akkor minden bizonnyal le fog szokni. Ha már felhagytál a dohányzással, de olykor cigarettáról álmodsz, akkor az elhatározásod erős. Nem dohányzó ember álmában a cigi kielégítetlenségre utal. CIGÁNY Általában szerencsét jelent. A cigányprímás pedig nyereséget hozhat. CSIGA A türelmetlenség jele. De ha valaki csigát eszik, akkor jól esik neki a flört; ha undorral eszi az ember, akkor nem kívánatos a testi kapcsolata. CSIRKE Az élő csirke arra utal, hogy megtalálsz egy elveszettnek hitt dolgot. A levágott csirke utálattal, dühvel végzett munkát jelent. Többször hozol kéretlen áldozatot, hogy utána sajnáltathasd magadat. DELFIN Igazi jó barátot mutat, vagy hogy a szenvedélyes szerelmed lassan igaz szeretetté változik. A delfin-show azt jelenti, hogy úgy érzed, hogy a baráti körödben mindenki jobb helyzetben van, mint Te. DOLGOZNI Alapvetően ez egy rossz álom. Olyan munkát végezni, amit különben nem csinálsz. Ha építkezésen dolgozol, akkor terveid csak lassan valósulnak meg. Idegen környezetben dolgozni bizonytalanságot és bátortalanságot jelöl. DUNA Ha megáradt vagy zavaros, akkor családi perpatvar közeleg. EGYIPTOM Költözködést vagy felfordulást jelent a háztartásban.

6 EJTŐERNYŐ Vidámságot és jókedvet jelent. Sok ejtőernyős, akik nem érnek földet, hiába várt meghívást vagy látogatást mutat. ELÁSNI Ha ládát ásol el, amelynek nem ismered a tartalmát, akkor nem szívesen töröd a fejedet egy problémán. Ha szerszámokat ásol el, munkaundorod van. EMBERRABLÁS Zűrzavaros érzelmeid vannak. ERDŐ Becsapnak téged, de nem veszed észre, mert meg vagy róla győződve, hogy kiváló emberismerő vagy, holott gyakran tévedsz. Az őserdő azt jelenti, hogy nem tudsz kiigazodni valamilyen problémában. Az őszi erdő az emlékezést és a nosztalgiát jelenti az álomban. ERŐSZAK Nők álmában álszentséget mutat. Férfiak álmában azt, hogy a partnered túl engedékeny és ezért attól tartasz, hogy mással is ilyen. ESKÜVŐ, LAKODALOM Hivatalos ügyet jelent. Ha leány, vagy nőtlen ember álmában szerepel, akkor házasságkötési szándékot jelent, amit a környezeted előtt titokban tartasz. Házasember álmában az esküvő mindig veszekedés és szemrehányás. FARKASKUTYA Zavaros, kettős érzelemid vannak. FEGYVER Mindig agresszivitásra utal. Ha rád szegezik, akkor kényszerhelyzetben vagy, saját érzelmeid akadályoznak abban, hogy jobbá váljon a hangulatod. Ha te fogsz fegyvert valakire, akkor bűntudatod van, amitől hamarosan megszabadulsz vagy felhagysz egy rossz szokásoddal. FEHÉRNEMŰ Zökkenőkkel teli kapcsolat. Női fehérnemű a nők álmában a rajongás jele egy barátnő iránt, amit összeveszés fog követni. Férfiálomban pajzán gondolatokat jelent. Férfi fehérnemű a nőknek kiforratlan érzelmekről, férfiálomban szégyenkezésről árulkodik. FRIDZSIDER Könnyű határt szabni neked, a vágyaidnak, mert jól nevelt vagy. Gyermekálomban azt jelenti, hogy engedékenységre van szüksége. GAZDASÁG Készen állsz a régi dolgaid feladására és a viselkedésed kijavítására. GOMBOSTŰ Visszafordíthatatlan folyamatban vagy, nem nézel szembe egy veszéllyel. Egy problémát rosszul ítélsz meg vagy alábecsülsz. Ha gombostűt találsz, akkor felismersz valamilyen láthatatlan összefüggést. Ha gombostűvel megszúrnak, akkor egy jelentéktelen eseménynek túlzott fontosságot tulajdonítasz, vagy nem tudsz megbocsátani. GYERTYA Az életet szimbolizálja. Ha a gyertya hosszú, akkor kiegyensúlyozott és higgadt leszel. Ha rövid, beletörődsz és megbékélsz. Ha nagy lánggal ég, akkor segítőkészséggel találkozol. Pislákoló gyertya egy múlófélben levő érzést, állapotot jelöl. A gyertyacsonk sivárságot és cinizmust jelent. GYÉMÁNT Barátkozási kísérlet. Ha fekete, akkor egy jó barátodra nem fordítasz kellő figyelmet. Ha a gyémánt csillog, akkor gyerekesen lelkesedsz vagy túlértékelsz valakit vagy olyan barátok után áhítozol, akik nem figyelnek oda rád.

7 HAJÓ Legtöbbször veszedelmet és fenyegetettséget jelöl. A nagy, fehér hajó túlzott tisztelet, kritika nélküliséget jelent, vagy anyához, idősebb nőhöz való ragaszkodást. A közeledő sötét hajó gyermekkori szigorú büntetés emléke lehet. A papírhajó tekintélyvesztést jelöl. A hajótörés a keserű csalódás, kiábrándulás és az elárulás jele. Ha fehér hajót tiszta időben közeledik feléd fenyegetően, akkor elhiszed, hogy annak van igaza, aki bántott. A hajóablak kíváncsiskodó természetről árulkodik. A hajóablakon beömlő víz azt mutatja, hogy túl sokan szólnak bele a dolgaidba és te minden kérésnek eleget akarsz tenni. Szárazföldön vagy házak között mozgó hajó arra céloz, hogy a mindennapi gondjaidban szétforgácsolódsz vagy feszültség ébred benned az eszmék és a tapasztalatok között. Zátonyra futó hajó szexuális jellegű párkapcsolati problémára utal. HAL Szerelmi vágyra céloz. Ha női álomban kézben tartják, akkor idegenkedés a testi szerelemtől egy különben kellemesnek hitt kapcsolatban. Ha a kezedben fickándozik, akkor önbizalomhiányos és túlzottan tartózkodó vagy. Férfi álomban a hal azt mutatja, hogy keményebbnek mutatod magad annál, mint amilyen valójában vagy, szégyelled az érzelmeidet. A díszhal viszonzatlan szerelem és hideg partner. Az óriás hal elégedetlenségre vagy a nagyképűsködésre céloz. A döglött hal a kudarc jele, a halpikkelyé a pénz. Beszélő hal a lassan múló fájdalom jele. HALOTT Ha meghalt ismerősöd, hozzátartozód tér vissza álmodban és ezt örömmel veszed, akkor nem tudsz belenyugodni az elvesztésébe. Ha ugyanezt rémülten fogadod, akkor lelkiismeret-furdalás gyötör, mert olyat mulasztottál el az elhunyttal szemben, amit már nem tudsz jóvátenni. Ha halottnak látsz valakit, aki még él, akkor titkon gyűlölöd, amit a halottnak látott személy ismerőse, vagy hozzátartozója iránt érzel. Az ismeretlen halott a régi ábrándok jele. Az iszonyatot keltő halott szerencsétlen kapcsolatra utal. HIFI TORONY Férfiálomban a személyes értékeiddel hódíts, ne segédeszközökkel. Női álmokban azt jelöli, hogy egy férfi- és egy nőismerősöd ellentmondanak egymásnak. HOLD Az elérhetetlenség jelképe. Ha a Holdat egészen az ablakod előtt látod, akkor kínzó vonzalmat érzel és kielégítetlen kíváncsisággal bírsz vagy epekedsz valaki után. Hold, ami fut az égen az elárvultság és az elhagyatottság jele. Felhők mögül elő-előbukkanó Hold szorongásra utal. A fogyó hold jelöli, hogy egy kedves hozzátartozód el fog távolodni tőled. A félhold azt jelenti, hogy osztozni kényszerülsz egy érzelemben, míg a telihold a nászút és mézeshetek jele. ILLATSZER Anyagiasságra, pénzcentrikus gondolkodásra utal, ami természetesen nem fukarságot jelent, hanem könnyelműséget, és azt, hogy kívánságaid között a pénz szerepel az első helyen. Földre kifolyt illatszer a kitörő jókedv, míg a kis üvegben tartott illatszer a pedantéria, a gyűjtögetési szenvedély jele. Nők álmában a férfiillatszer azt jelenti, hogy fegyelmezetlennek és könnyelműnek tartod a partneredet és magadat tartod jobbnak. Férfiálomban az illatszer azt sugallja, hogy a partner lassan eluralkodik rajta és átveszi az irányítást a dolgai felett. KAKAS Idejében felfigyelsz egy ellened irányuló cselszövésre és ügyesen kivéded azt. KALITKA Nincs ellenedre, ha uralkodnak rajtad.

8 KANYAR Heves indulatai, titkos változtatási szándékaid vannak. Kockázatos dologba bonyolódsz. Ha kisodródsz a kanyarban autóval, akkor valamilyen szenvedély magával ragad, például az alkoholfogyasztás. KERESZT Türelemmel próbáld elviselni, ami rád méretett. Az égő kereszt azt jelenti, hogy boldoggá tesz, ha másokon segíthetsz. Azt jelentheti, hogy másokban látod azt az ördögöt, amelyik benned lakik. KIHAJOLNI egy ablakon, vagy korláton Beleavatkozol valamibe, amihez semmi közöd. Kárörömet érzel. Feszülten várod az újabb híreket egy ismerősöd bonyodalmairól. KIRÁLY Ezt az álmot igazán csak magad fejtheted meg! Általában az apa jelképe, míg a királynő az anyáé. A királyi pár a szülők szimbóluma. Ha téged koronáznak királlyá, akkor egy fontos pozícióra törsz. KULCS Megoldásra lelsz ügyes-bajos dolgaidban. Az idegen kulcs, amiről nem tudod, hogy hogyan került hozzád azt jelenti, hogy nem engedsz egy kérésnek, visszautasítasz valamit. Kulcs, amit nem tudsz betenni a zárba férfiálomban bajt, míg női álomban azt mutatja, hogy tisztességtelen eszközökkel akarsz információhoz jutni. Kulcsot elveszteni rossz megoldást és tévedést jelent. KÁBÍTÓSZER Nem használod ki saját jó képességeidet. Feladataid megoldásában rendszeresen a könnyebbik utat választod, még akkor is, ha tudod, hogy kis fáradsággal sokkal többet érhetnél el. Ha kábítószert adsz valakinek, akkor saját gyengeségeidért másokat teszel felelőssé. Ha injekcióban adod, akkor vitáid során gyakran védekezel mások hibáinak hangoztatásával. Ha álmodban egy embert kábítószeresnek vélsz, akkor félre akarsz vezetni valakit. KÁVÉ A babkávé azt jelenti, hogy spórolsz, kicsit többet is megengedhetnél magadnak. Feketekávé mokka könnyelműnek ítélt, valójában ésszerű viselkedést mutat vagy megérdemelt ajándékot. A tejeskávé mutatja, hogy egyik rossz szokásoddal felhagyni készülsz. Kávéfőző gép az erőlködés jele, míg a kávédaráló az unalmas háztartási munka jele vagy annak, hogy nincs ínyedre valamilyen vendégeskedés. KÜLFÖLD Általában elhessegetsz magadtól egy kényelmetlen gondolatot. Ha nem ismered a helyet, akkor nagyon jól tudod, hogy mit kellene tenned, de a legkülönbözőbb kifogásokat találod ki önmagad számára halogatásod miatt. LÉPCSŐ Általában szerelemet jelez. Ha felérsz a lépcsőn, akkor sikeres lesz a hódításod, ha nem bírsz feljutni rajta, akkor nők álmában azt jelöli, hogy nem érzi magát elég kívánatosnak, vonzónak, míg férfiaknál a leküzdött gátlásokra céloz. Ha lépcsőn mész lefelé és vidám vagy, akkor megbékélést jelent, ha félsz, akkor kielégületlen szerelmi vágyaid vannak. A csigalépcső annak a jele, hogy minden kapcsolatodban ugyanazt a hibát követed el, ezért ugyanúgy végződnek. MACSKA Önállóságot és jó vezetői készségeket jelöl. A macskakarmolás átmeneti bizonytalanságot jelent. Bár szívesen hagyatkoznál mások tanácsára, de büszkeséged tiltja a segítségkérést. A fekete macska a kockázatos vállalkozást sugallja. A cirmos macska az emelt fővel viselt kellemetlenség, míg a tarka macska annak a jele, hogy nem tudsz kialakítani egy véleményt. Az olyan macska, aminek olyan színe van, ami a természetben nem fordul elő, azt

9 jelenti, hogy kiegyensúlyozottnak, határozottnak mutatod magad, jókedvet színlelsz, holott épp ellenkező érzelmeid vannak. MÉZ A praktikus gondolkodást, a dolgos természetet mutatja, ami sokszor háttérbe szorított érzelmi élettel párosul. Kicsorduló méz olyan esemény emlékét jelenti, amelynek az utóhatása édesebb, mint maga az egykori esemény. Lépes méz azt tanítja, hogy ne köss olyan megállapodást, amiről eleve tudod, hogy meg fogod szegni. NAP (égitest) A szerelem, a szerelmi siker, a kaland szimbóluma, amelyet titokban kell tartanod. Napozni annyi, mint testi vagy lelki gyógyulást elérni. Több napot látni az égen annak a jelképe, hogy komoly szerelmi bonyodalom vár rád. Szokatlan színű nap mutatja, hogy olyan érzelmeid vannak, amelyek zavarba hoznak. A naplemente egy szerelem elmúlását jelöli. Felkelő Nap azt jelenti, hogy úgy akarod hinni, hogy még szerelmes vagy, pedig már elmúlt a szerelem. ÖNMAGAD Ha kívülről messziről látod önmagadat, akkor meghasonlottál, értelmed és érzelmeid külön utakon járnak. Férfiálomban olyankor gyakori, amikor olyan nőbe szerelmesedik a férfi, akit az erkölcsi érzéked elvetne. Női álomban az anyai befolyás érvényesülését, felülkerekedését szimbolizálja. ÖRDÖG Anyagi sikert és jó üzleti szellemet sugall. Ha birkózol az ördöggel, akkor rosszallod a saját viselkedésedet. Ha barátságos és megnyerő, akkor kerülőutakon jársz. Ha az ördög nyakában ülsz, akkor ügyeskedsz a szerelemben. A játékördög jó humort jelent. Ha nők szerelmeskednek ördöggel, akkor valójában nem avatják be partnerüket a testi kíváncsiságaikba, ezért talán aztán nincs is sok örömük a szexben. ÖRVÉNY Ha messziről látod, akkor lekicsinyelsz egy kellemetlenséget vagy kikerülsz egy beszélgetést. Ha csónakkal kerülsz bele, akkor bonyodalmas szerelmi kapcsolatra számíthatsz. Ha elnyel, akkor magánéletbeli zűrök, esetleg hazudozás vár rád. Ha örvény közelében úszol, akkor a szerelemben nem tudsz kibontakozni. PAPUCS Fárasztó munkát és szaladgálást sejtet. Az ágy alá vagy a bútor alá bekerült papucs a nemkívánatos vendégeskedés jele. PEZSGŐ Mentségeket keresel a magad számára. PISZOK Váratlan öröm és nyeremény fog érni. PUSKA Dühöt és haragot jelent. Férfiálomban a nők lekezelése és megvetése, míg a női álomban uralomvágyat és kötekedő természetet jelent. PÁLINKA A barátok rossz irányba befolyásolnak. PÁRDUC Ismételten, sorozatosan elkövetett hibát jelöl. PÁVIÁN Helytálló, ám nem hangoztatható vélemény. Ha pávián piros fenekét látod, akkor a véleményed vagy a megérzésed nagyon jó. PÉNZ Nem anyagi jellegű hiányérzés. Olyan emberek álmában visszatérő motívum, akik pénzzel kívánják helyettesíteni a pénzzel nem szerezhető élményeket. A papírpénz arról

10 tanúskodik, hogy felmentésre és megbocsátásra vágysz. Minél értéktelenebb fémből készült fémpénzzel álmodsz, annál nagyobb gondod lesz. Az ezüstpénz jó igazságérzékről, az aranypénz zsugoriságról ad hírt. A hamis pénz vagy a pénzhamisítás gyanakvást jelöl. PÓK Sokszor szerencse, de lehet érzelmi zűrzavar jelölője is. Nők álmában különös szexuális gondolatokat, férfiálomban nem kívánatos dolgok megtételét jelenti. A keresztes pók erkölcsösnek tartott, de hibás nézeteket mutat. REPÜLNI Ki nem élt alkotókedvet mutat. Ha szárnyad nő és úgy repülsz, akkor a lustaságod akadályoz abban, hogy értékesebb tevékenységbe kezdj, vagy nem élsz a lehetőségeiddel. REPÜLŐGÉP Vágyaid és reményeid jelképe. Minél messzebbről látod, annál elérhetetlenebbek a céljaid. A nők álmában: uralomvágyat, míg férfiálomban gyengeséget jelent, amelyet gondosan titkolsz. Félelmetesen közeli repülőgép rossz partnerkapcsolatot, a nőknek örömtelen szexet eredményez. Repülőgépen utazni annyi, mint szerelmi ügyeskedést szövögetni. A repülőgép-szerencsétlenséget vagy zuhanó repülőgépet látni azt jelenti, hogy érzelem nélküli vagy nyájas vagy hogy még önmagad előtt is titkolod a rosszindulatodat. RÉGI ISMERŐS VAGY BARÁT Ha szép emlékek kapcsolódnak hozzá, akkor keresd fel. Ha valaha ellenséges viszony volt köztetek és álmodban kedves, akkor már megbocsájtottál neki. Ha álmodban is ellenségként jelenik meg, akkor próbáld magad túltenni rajta! SAS Gőgöt és büszkeséget jelent, ami miatt előnytelen helyzetbe kerülsz. SEB Titkolt lelki fájdalom, amit emelt fővel próbálsz elviselni. Ha sebet ejtesz valakin vagy sebesültet látsz, akkor agresszív gondolataid vannak. SIKOLTÁST hallani Tedd, amit jónak látsz, ne hallgass másokra. SZAKADÉK Bizonytalan helyzetet vagy erkölcsi elveiddel ellenkező cselekedeteket jelent. Szakadékot átugrani annyi, mint felhagyni egy rossz szokásoddal. SZENT (ha megjelenik) Dühkitörésre való hajlamot mutat. Vallásos ember álmában egészen más, de ezt csak az álmodó tudja megfejteni. Szent emberrel találkozni azt mutatja, hogy előremenetel vár rád. SZERELMESKEDÉS Ha valaki olyannal szeretkezel, ami megdöbbent, akkor keresd meg azt a személyt, aki álombeli szeretkező partnered baráti körében található, s akire ébren nem mersz gondolni. Szeretkezni nagyon tiltott személlyel mindig bátorságot és egyenes jellemet takar. TAKARÍTANI Azoknak az embereknek szokott az álma lenni, akik a külső dolgaik látványos rendben tartásával próbálják elfedni belső rendetlenségüket. A rendteremtés szükségességét felismerő tegyen rendet az életében. TANÁR Ha tanárral álmodsz, egy vizsga előtt állsz és kétségeid vannak. Ha tanárt látsz és beszélsz vele, akkor egy megoldatlan probléma áttanulmányozásából örömöd és hasznod fog származni. Ha te vagy tanár, akkor mindent jobban szeretnél tudni másoknál. A gyermeki álomban a tanárához fűződő érzelmeit tükrözi.

11 TEA Női álomban könnyűvérűség. Teát főzni szerelmi trükk. Férfiak álmában az elbűvöltség jelképe. TEJ A megtisztulás utáni vágy. Nőtlen férfiak álmában házassági gondolatokat jelképez. Nők álmában kiadás. Az anyatej szégyenkezésre és rossz szokásokra utal. Tejet forralni gyerekes módszerekkel hívod fel magadra a figyelmet. Kifutó tej egyenlő azzal, hogy kikotyogsz valamit. TIGRIS Erősen hangsúlyozott nemiség, sőt a nemi szerep túljátszása. UGRÁS Ha ugrálsz, akkor a munkád fárasztó. Az ejtőernyős ugrás könnyedséget, jókedvet jelent. ÜSTÖKÖS Rátalálás a helyes felismerésre. VADDISZNÓ Ha nem ébreszt félelmet, akkor jó barátságot jelent. Ha ijedtséget kelt, akkor szokatlan vágyaid és indulataid vannak. Autósálomban a vaddisznó a közterületi felügyelő, míg diákálomban a torna-földrajz szakos tanár. VANÍLIA Ünnepi hangulatot szimbolizál. VARÁZSLÓ Ha te vagy, akkor félvállról veszel egy kapcsolatot. Ha varázslóval találkozol, akkor epekedsz valaki után. VIRÁG Nők álmában a ragaszkodás, a hűség, férfiak álmában a finomság, a gyengédség utáni vágy. Aki álmában virágot szed, az hódítani akar. Aki virágot vág, szakítani fog. A cserepes virág jó családi légkört mutat. ZENE Zenét hallani álomban annyi, mint csábítani. A zenekar befolyásolhatóságot jelent. Ha zenélsz álmodban, akkor olyasmire akarsz rávenni valakit, ami az illetőnek nincs igazán az ínyére. Boldog napot! Száraz György Házi oltár készítése Mit válaszolnál arra a kérdésre, hogy melyik az a közös vonása az embernek, amely minden általunk ismert kultúrában közös? Nyilvánvalóan nem a nyelv, nem a tudomány, nem a művészetek, nem a vallás, hanem akkor mi? Természetesen a hit! Minden ember hisz valamiben vagy valakiben. Van, aki a jó szerencsében, van, aki Istenben, van, aki az angyalokban, van, aki a saját igazságaiban, van, aki a tudományban és a sort valószínűleg a végtelenségig lehetne folytatni. De minden ember hisz a természetfelettiben! Bár vitázhatunk azon, hogy mi aposztrofálunk természetfelettiként, a lényegen aligha változtat. Nemrégiben a kvantumok és a kvarkok is természetfelettinek tűnt, mint ahogyan a fénynek is vannak ismeretlen, de azért megismerhető tulajdonságai. A világmindenség

12 intelligenciáját egy magára valamit is adó tudós, teológus és egy átlagember aligha vonhatja kétségbe. Hitünk megfogalmazására, a hitélet szabályozására vallásokat alkottak számunkra. Hogy kik, arról megoszlanak a vélemények. Szerény véleményem szerint, nem az emberek követték el a vallásokat, nem a fáról lejött emberek elméjében fogantak meg a gondolatok: nosza, alkossunk bonyolult vallásokat és kezdjük már el imádni az isteneket, avagy a Teremtőt. Nem, szerintem ez nem így történt. Sokkal hihetőbb számomra, hogy a Teremtő valamilyen rejtélyes, misztikus, de azért értelemmel felfogható úton és módon tudomására hozta a teremtményeinek ekképpen az embereknek is, hogy hogyan működik a világ, s hogy miként kéne működtetni ahhoz, hogy fenn is maradjon, mi több, fejlődjön. Ez ilyen egyszerű! Sokféleképpen nevezhetjük ezt a folyamatot, de ne vesszünk el a részletekben. Amikor a vallások, de inkább mondanók hitet, közös gyökereit keressük, jusson eszünkbe valami! A vallás eredetileg egy kapocs, mely arra hivatott, hogy az ember visszatérhessen Istenhez, a Teremtőhöz, bárhogy is nevezze azt el magában. A hit pedig egy kötél, amin fel tud mászni a magasabb, isteni létsíkokba, világokba, már csak azért is, hogy megértse és megfejtse létének értelmét. A kapcsolat, az összeköttetés, az egyesülés a lényeges, nem a különválasztás és az eltávolodás, ha az ember meg szeretné ismerni Istent. Ehhez nem árt néha eszközöket készíteni. Persze ne gondoljunk mindjárt Frigyládára, médiumi képességekre és sok egyéb misztikus-mágikus kellékre. Találjuk meg az élet bonyolultságában az egyszerűséget! Mindenki készíthet egy kis házi oltár otthonra magának és a családja számára. Ezzel egyszersmind kifejezheti az ember a személyes, individuális hozzáállását Istenhez. A következőkben néhány tippet és tanácsot adnék egy ilyen házilag készített kis oltár megalkotásához és használatához. Vegyünk egy csak erre a célra használt, lehetőség szerint természetes anyagból például fából készített kis asztalkát. Ez természetesen lehet egy átalakított, lecsiszolt, esetleg lelakkozott fa ülőke, vagy bármilyen bútordarab. Keressünk számára méltó helyet a lakásunkban. Ahova meghitten elvonulhatunk, ahol alkalmasint elcsendesedhetünk, ami tiszta és ahol úgy érezzük, hogy jó energiák vannak. Állítsuk oda az oltárunkra. Következő lépésként helyezzünk rá egy fehér terítőre, egy vagy három fehér gyertyát (gyertyatartóban) attól függően, hogy az egységet vagy a hármasságot szeretnénk kifejezni. A kettőség az anyagi világ sajátja. Az egység az isteni világok lényege, míg a hármasság a Szent Háromság kifejezője. Test, lélek és szellem hármasa az ember, a térnek három dimenziója van, az idő múltból, jelenből és jövőből áll, a család apa, anya és gyermek hármas egysége. Helyezzünk szenteket, spirituális vezetőket, isteneket (például egyiptomi istenségeket), istenembereket, szent ereklyéket (például Szent Lándzsa, Torinói Lepel) ábrázoló képeket, festményeket, képeslapokat és/vagy szobrokat az oltárunkra. Helyezhetünk még az oltárunkra szent helyekről származó, energiákkal áthatott köveket, kristályokat, ásványokat, kristálykoponyákat, ásatásokról származó leleteket és egyéb relikviákat. Tehetünk melléjük korhű szertartások során felszentelt tárgyakat és fényképeket is. Az elrendezésüket ki-ki ízlése és elképzelései szerint döntse el.

13 Ezek után használjuk akár napi rendszerességgel a házi oltárunkat. Időről-időre gyújtsuk meg a gyertyákat. Imádkozhatunk az oltárunk előtt, meditálhatunk, csendben létezhetünk a közelében, kis személyes rituálékat végezhetünk el mellette. Az ily módon elkészített oltárunk megerősíti az ember tisztaságát, erejét, felerősíti a belső békéjét, rezgései emelik a tudatunk frekvenciáját, s pozitív energiával töltik az auránkat. Rendszeresen, akár ünnepek alkalmával, friss virággal díszíthetjük az oltárunkat. Gyújthatunk füstölőt, vagy égethetünk tömjént időnként rajta. Ezzel a nyugalom szigetét teremthetjük meg az otthonunkban, ahova mindig visszatérhetünk, ahol feltöltődhetünk és ahol közelebb kerülhetünk a felsőbb világokhoz és végső soron Istenhez. Boldog napot! Száraz György Ezo-konyha Húsevők kontra vegetáriusok Évezredek óta dúl a vita az emberek között arról, hogy hasznos és erkölcsös dolog-e húst enni vagy jobban tennénk, ha étrendünkből száműznénk a húst és az állatok leölése által előállított termékeket. Érvek és ellenérvek spirituális és tudományos alapokon. A vegetárius étrend előnyei Sok vega hivatkozik arra, hogy a legkülönbözőbb vallások szentjei, prófétái és misztikusai vegetáriánusok voltak, s hogy már csak ezért is érdemesebb volna követni az ő példájukat, ha azt nézzük, hogy mi az, ami a szánkon bemegy. Püthagorasz, Platón, Leonardo da Vinci, Newton, Einstein, Mahatma Gandhi mind fizikai, mind morális, mind spirituális szempontból előnyösebbnek tartották a vegetárius táplálkozást. De az állatvilágban is szép számmal találunk példát a vega étrend előnyeire: az elefánt vagy az igavonó állatok ereje, munkavégző képessége egyesek szerint a szigorúan növényekből álló kosztra vezethető vissza. Állítólag G. B. Show egy betegsége kapcsán sem volt hajlandó tojást és tejet fogyasztani, ezért az orvosok felszólították, hogy nem vállalnak felelősséget a következményekért. Ekkor a következő mondatokat mondotta tollba a titkárának. "Ezúttal ünnepélyesen kijelentem végső akaratomat. Mihelyt nem vagyok foglya fizikai testemnek, a következő gyászmenet kövesse koporsóm a temetőbe vezető úton: először madarak, másodszor bárányok, juhok, tehenek és a többi állat ebből a fajból, harmadszor élő halak akváriumban. Minden gyászoló viselje a feliratot: "Az Úr legyen irgalmas jótevőnkhöz, G. B. Shaw-hoz, aki életét áldozta, hogy megmentse a miénket!" A vegetarianizmus alapja az erőszaknélküliség és az élet tisztelete. Vagyis ennek az elvnek és moralitásnak az értelmében nem szabad más teremtmények életét elvenni pusztán azért, hogy saját érzékeinket kielégítsük. Az oktalan pusztítást, a fájdalomokozást és a túlzott érzékkielégítést utasítják el mélyen a vallásos, illetve a hústalan étrend hívei. Amit viszont előnyben részesítenek a vegetáriusok, azok a gabonafélék, a magvak, a zöldségek,

14 gyümölcsök, hüvelyesek és gyógynövények. Ehhez járulnak a tejtermékek, amelyekért megint csak nem kell állatéletet kioltani. Spirituális szempontból, amin érdemes volna eltöprengnünk, az a karma törvénye. Szemet szemért, fogat fogért elv alapján amennyiben elvesszük az állatok életét azért, hogy megegyük őket, negatív energiaáramlásokat indíthatunk be a sorsunkba. Ezek a visszahatások, ha nem is oly drasztikusak, mint mi voltunk az állatokkal szemben, de mindenképpen gyengítheti az életenergiáinkat. gondolják sokan. Keleten úgy hiszik, hogy az emberis test öt elemből épül fel: tűzből, földből, levegőből, vízből és éterből. Ellenben a négylábúak vagy az emlősök csak négy elemmel rendelkeznek, mert (majdnem) hiányzik belőlük az éter, vagy szerény mennyiségben van bennük jelen. A madarak csak tűzből, vízből és levegőből állnak össze, míg a hüllők, férgek és a legtöbb rovar csak két elemből áll, tudniillik földből és tűzből. Ezek után következnek a zöldségek és a gyümölcsök, amelyek javarészét a víz elem teszi ki. Ez alapján a legkevesebb szenvedést a növények elfogyasztásával okozzuk az élővilág számára. Erre még visszatérek, de most folytassuk az érvelést a vegetárius étrend mellett. Vegyük szemügyre a tudományos bizonyítékokat. Tudományos aspektusból fontos leszögezni, hogy a legfrissebb kutatások rácáfoltak a vegetáriussággal szemben felhozott leggyakoribb ellenvetésre, miszerint egyoldalú és többek között nélkülözi a lényes proteinek (fehérjék) bevitelét. Ma úgy vélik a táplálkozáskutató tudósok, hogy igenis elegendő mennyiségű létfontosságú aminosav, illetve fehérje, valamint vitamin, ásványi anyag található a vegetárius kosztban, mert a szénhidrát és a zsír eddig sem volt kétséges. Az sem elhanyagolható érv, hogy a kutatások szerint egy vegetárius szervezete általában jobban tudja feldolgozni és hasznosítani táplálékainak összetevőit, mint a nem vegetáriánusoké. Fiziológiai szempontból a fogazatunkból kiindulva közelebb állunk a növényevőkhöz, mint a húsevőkhöz. Nincsenek hatalmas szemfogaink és tépőfogaink, ellenben vannak a gabonafélék megőrlésére alkalmas lapos zápfogaink. Általában a húsevők beleinek hosszúság a testük méretéhez viszonyítva lényegesen kisebb, mint a növényevőké. Márpedig az ember ez utóbbiakhoz hasonlít. Spirituális szempontból nem mellékes, hogy a testünket és az auránkat egyaránt felépítő energiák milyen minőségűek. Vajon megállja a helyét az a feltevés, miszerint azok vagyunk, amit megeszünk? Nos, e szerint a leölt, illetve az elpusztított állat rezgései a részünkké válnak a táplálkozás révén. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy átvesszük és magunkba építjük a rezgéseiket és közvetett módon a gondolataikat és az érzelemvilágukat is magunkba engedjük. S onnéttól kezdve ez hatást gyakorol ránk. Nem csak a fájdalmaikat, hanem a kevésbé fejlett tudatukat is magunkba fogaljuk ilyenkor, ami nem biztos, hogy a mi spirituális épülésünket szolgálják. Sokan azt tapasztalták, miután áttértek a vegetárius étrendre, hogy elméjük megtisztult, indulataik csillapodtak, szellemük felfrissült és kiegyensúlyozottabbakká váltak. Az ősi keleti tanítások hangsúlyozzák, hogy minden elfogyasztott étel komoly mérhető hatást gyakorol a szervezetünkre az alábbi módokon. A szattvikus ételek tiszták. Ilyenek többek között a hüvelyesek, a zöldségek, a gyümölcsök, a gabonafélék, a magvak, valamint a tej és a sajt. A második kategóriát a radzsikus étkek képezik, mint például a fűszerek, a savanyú és a keserű ételek. Ezek izgatják, stimulálják az emberi szervezetet. Míg a harmadik kategóriát a tamasztikus ételek teszik ki, melyek eltompítják az embert és tunyává teszik. Húsfélék, tojás, alkohol, a konzervek és az újramelegített ételek, hogy csak néhányat említsek.

15 Összefoglalva, a vegetárius étrend óriási hangsúlyt helyez a tisztaságra és az életerőre. Csakis olyan étkek elfogyasztására buzdít, amelyik ennek a két kritériumnak eleget tesz. Aki ezt a táplálkozástípust követi, az spirituális szempontból roppant jól fejlődhet és sikerrel járhatja végig az önmegvalósítás útját. vallják a vegetarianizmus hívei. Kevesebb alvásra van szükségük, nagyobb szellemi és fizikai teherbírásra képesek a vegetárius életmód követői saját bevallásuk szerint. Számos vallásalapító vegetárius táplálkozást irányzott elő híveinek. Például a dzsainizmus vagy épp a szikh vallás követőinek be kell tartaniuk a húsmentes táplálkozás szigorú követelményeit. Hely szűke miatt itt most nem szólnék ezen irányzatok egyéb sajátos megszorításairól. A húsevés nem mindig káros! Nem szeretnék védőbeszédet tartani a húsevés mellett, különösen nem egy ennyire részletesen megindokolt vegetárius étrendi elemzés után. Mindazonáltal felhívnám a kedves Olvasó figyelmét néhány nem elhanyagolható szempontra. Először is, az emberi test és aura is négy plusz egy elemből épül fel. Ezeket már a korábbiakban felsoroltam. Mindegyik létfontosságú, mindegyik egyedi arányban alkot bennünket. Van, akiben túlsúlyban van a föld elem, mert alkatilag ő így lett összerakva. Természetesen az ilyen ember temperamentuma, azaz vérmérséklete, gondolkodásmódja és érzelemvilága meglehetősen sajátos. Ehhez hasonlóan másként működik és másként épül fel az olyan ember, akiben túlsúlyban van a tűz, vagy a víz, vagy a levegő. Az éter nincs olyan meghatározó szerepben, mint a többi négy. A húsokban nagy mennyiségben fordulnak elő az elemek, de különösen a föld elem. Bizonyos húsok, mint amilyen a marhahús, hatalmas mennyiségű földerőt tartalmaznak. Ezért akinek erre van szüksége, egy kiváló földerő forráshoz juthat a marhahús által. Ugyanakkor, ha valaki a földre jellemző vonásokat, tulajdonságokat szeretné magában felerősíteni: stabilitás, önbizalom, szilárdság, önbecsülés, gyökerek az életben, életbe vetett bizalom és hit, akkor jótékonyan hathat jellemére a földerőt nagy mennyiségben tartalmazó marhahús. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy földerőt csak húsból lehet kinyerni, de az egyik legnagyobb koncentrátumban egyebek mellett a vörös húsokban fordul elő a föld elem. A második nem elhanyagolható tényező a húsfogyasztással kapcsolatban az, hogy a halál rezgését, a halálfélelem és az agónia emlékét tárolja el magában a hús. Ettől azonban meg lehet tisztítani a húst. Ma már léteznek olyan eljárások, amelyek segítségével tíz perc alatt meg lehet szabadítani a húst a káros rezgésektől, kiváltképp a halál információjától. Egy ilyen módszer a megfelelő arányok szerint megépített házi piramis, amelyet ha betájolnak és mindösszesen 10 percre alá helyezik a nyers húst, akkor az leválasztja róla a halál negatív rezgését. Ezáltal már nem gyakorol az előbbiekben kitárgyalt negatív, romboló hatást az energiamezőnkre, vagyis az auránkra. Így az érzelem- és a gondolatvilágunkba már nem visszük bele a károsító, lehúzó rezgéseket. Harmadsorban megemlítendő, hogy bizonyos húsok rezgése igen jelentékeny, sőt magas. Ezt talán nem is hinné a rezgések világában járatlan ember. Holott a marhahús és a vadhús frekvenciája pláne miután megtisztították a halál információjától jótékonyan hat auránk alsó strukturális részeire és élettani szempontból is tápláló: fehérjék, nyomelemek és vitaminok tárháza.

16 Végezetül, felhívom a figyelmet arra, hogy bizonyos káros rezgéseitől megtisztított húsokat nyersen, pácolva, vagy akár szárítva is fogyaszthatunk a hőkezelést kiiktatva, ezzel pedig teljes táp és élvezeti értéküket megőrizhetjük. Véleményem szerint nem minősül jóvátehetetlen karmikus vétségnek a húsevés, illetőleg arra az álláspontra helyezkedem, mely szerint valamennyi (mértékletesség!) hús elfogyasztása több előnnyel jár, mint hátránnyal. De spirituális és karmikus szempontból nem feltétlenül jár rosszul, illetve nem szenved hátrányt az, aki állati fehérjét hús vagy húsféleség formájában tesz magáévá. Annak viszont elkötelezett híve vagyok, hogy figyeljünk oda mindenre, amit megeszünk, s ha már egyszer húsok mellett döntünk, akkor azt tisztítsuk meg a károsító rezgésektől. Tehát a megfelelő módon és mértékben történő húsfogyasztás által hatékonyabbá és hasznosabbá tehetjük a táplálkozásunkon keresztül is lelkünk önmegvalósító útját. A spirituális szempontból számunkra helyesen összeállított táplálkozással/étrenddel százalékos arányban kifejezve havonta akár 10%-kal növelhetjük a hatékonyságunkat, ami nem csekélyke dolog. Boldog napot! Száraz György Lélekvándorlás A halállal és a halál utáni létállapotokkal foglalkoznak a vallások és egyes tudományágak. Minden ember eljut életének egy adott pontján a legnagyobb kérdéshez: mi történik velem miután megboldogultam. Erre minden irányzat másképpen válaszol. De a múlandóság érzése által kiváltott emóciók bárhogy is befolyásoljanak minket, nem lehet mindenkinek igaza, nem lehet egyszerre az orvostannak, a kereszténységnek, a buddhizmusnak, a hinduizmusnak és az összes ezoterikus irányzatnak igaza. S akkor még nem beszéltünk az istentagadók és a materialista-szkeptikus emberi attitűdökről. Szóval a kérdés kínos és rengeteg aggályt vet fel, ámbátor nem mehetünk el mellette vállat rándítva, mert egyszer ránk kerül a sor és mi is majd elérkezünk aktuális földi pályafutásunk végső állomásához. Létkérdések: születni és meghalni Az emberi élet kétségtelenül két legnagyobb létkérdése: a születés és a halál. A születés azért, mert nehezen hihető, sőt naiv az a szellemiség, amely azt állítja, hogy pusztán biokémiai folyamatok komplexitásával és strukturális átalakulásokkal magyarázza az emberi élet születését. Kiváltképp gyermeteg gondolati színvonalra vall az az elképzelés, miszerint ex nihilo (semmiből) lehet értelmes, intelligens öntudatot előállítani, vagy, hogy egyszer csak hirtelen önmagától kel életre az anyag. A halál pedig az egyik legnagyobb misztérium, mert bonyolult folyamatok tömkelegéből áll, de a mai kultúrában elsősorban azért, mert az ember fejlett idegrendszerével nem képes megbarátkozni, illetve megbirkózni a gondolattal, hogy léte gyertyalángként bármikor kihunyhat, s hogy létezésünk véges. Az érzelmekkel megáldott emberiség túlzottan nagy jelentőséget tulajdonít a halálnak, ami még önmagában nem lenne probléma, viszont földi pályafutásunk nagy részében ügyet sem vetünk rá, majd egyszer csak észbe kapunk és rémülettel, irtózással és páni rettegéssel gondolunk az elmúlás véglegesnek hitt lidércére. De vajon minden véget érhet egyetlen pálcasuhintásra? Néhány év lenne csupán létezésünk értelme? Létezhet túlvilág? Van egy természetfeletti hatalom, ami irányít bennünket nem csak az életnek, hanem a halál utáni életnek nevezett időszakban is? S ha igen, mi történik velünk

17 odaát? Mindenkivel ugyanaz, vagy más? Ki szabja ezt meg? Mi vár ránk, egyszerű halandókra, miután átléptük a halál kapuját? Ecce homo íme, az ember! Íme, az ember! mutatott Pontius Pilátus a tövessel megkoronázott Jézusra, akinek nem sokkal később szembe kellett néznie a halállal. Kicsit ilyen az ember is, jóllehet tövisei, tüskéi, korbácsai és ruhája inkább a karmájából fonódik köré, mintsem valódi ágakból és szíjakból. De hasonlatosak vagyunk mi, emberek, Jézushoz, mert ránk is vár a nagy megpróbáltatás és megmérettetés: a halál torka. Holisztikus és spirituális nézetem szerint az ember egy csodálatos hármasságból áll: testből, szellemből és lélekből. A test önmagában csupán egy eszköz, lényegében az anyagi világ ajándéka, melyre azért van szükségünk, hogy a fizikai világot érzékelni tudjuk: tapintással, szaglással, hallással, látással és ízleléssel. A testünkön keresztül tudunk érzéki-fizikai tapasztalatokat szerezni. Testünk tehát egy hasznos teher, ami a fizikai létmódunkhoz elengedhetetlen és amellyel foglalkoznunk kell, ha sokáig szeretnénk ebben a világban időzni. A testünket folyamatosan karban kell tartanunk, mert különben megbetegszik és tönkre megy. A testünket óvnunk és védelmeznünk szükséges, hiszen a világ elemi erői és a szociális környezetünk nem mindig veszi kellőképpen figyelembe szükségleteit és igényeit, de hála Istennek, van egy önmagára figyelő énünk, amely igyekszik gondoskodni testi szükségleteink kielégítéséről. A test azonban önmagában annyira bonyolult, hogy szinte nulla a valószínűsége, hogy a periódusos rendszerből megismert néhány elemből csak úgy összerakódjon. Tulajdonképpen a spirituális szempontból nézett világban a testet magasabb rendű összetevők alkotják, illetve építik fel. E magasabb összetevőinket mert hogy minden ember kivétel nélkül rendelkezik velük isteni részeknek is nevezhetjük. Eme isteni komponenseink a szellem és a lélek. Az emberi szellem nem csupán a fejünkben székelő gondolkodni képes tudatot jelenti, hanem attól lényegesen többet. Az emberi szellem egy olyan tudatforma, mely képes a magasabb dimenziókban, vagyis a fizikai érzékszerveken túli világokban szabadon mozogni és érzékelni az ott zajló folyamatokat. A szellemünk egy csodálatos találmány, mert önmagát érzékeli, de nem csupán a földi létben, hanem a túlvilágon is. Túlvilágnak vagy másvilágnak a nem földi világokat nevezem. Ugyanúgy használhatnám a szellemi világ kifejezést is, mert az anyagin túl, illetve a fizikai világban rejtetten mindig is jelen van az isteni szellem. Természetesen más és más formában nyilvánul meg az isteni lény a világban: teremtményeken és élettereken keresztül. Ezzel tehát csak arra utalok, hogy amennyiben elfogadjuk, hogy egy szuperintelligens létforma részei vagyunk, akkor abba beletartozik minden tokkal vonóval. Isten vagy Teremtő, aki végtelenül sokféleképpen nyilvánul meg. Ő alkotja a világokat: túlvilágot és evilágot egyaránt, plusz a teremtményeket: növényeket, állatokat, embereket azok minden alacsonyabb rendű és magasabb rendű összetevőivel. Ekképpen az emberi szellem egy nem anyagi része az embernek, amely modern kifejezéssel élve a szoftver, ami egyfajta programként fut bennünk. A szellemünknek sokféle megközelítése létezik. Az emberi szellemről van szó, amikor egóról, én-tudatról, személyiségről, tudatalattiról, árnyékról, tudatról vagy tudatosságról beszélünk. A tudatunk fénye, a megvilágosodás, a gondolkodás egyes funkciói, az emlékezet, vagy épp a feledékenység, a jellemünk és a magatartásunk mind-mind ennek a szellemnek nevezett isteni részünkön múlik. Ez lehet fejlett és fejletlen, e szerint lehetünk buták és okosok, érzékenyek és érzéketlenek, szóval az érzékelés és a viselkedés, a felfogásunk és a gondolkodásmódunk egy jelentős részét a szellemünknek tulajdoníthatjuk.

18 Az ember azonban még egy magasabb rendű összetevőt tudhat magáénak. Ez pedig a lélek. A lélek olyan, mint egy csodálatos tudat bennünk, amelyik nagyon-nagyon összetett. A lélek szintén egy isteni tudatforma a szellemhez hasonlatosan, csak más a szerepe és a feladata. A lelkünk tárolja magában a valódi isteni lényeget. A lelkünk alkotja a valódi individuumunkat. Tehát személyiségünk mögött ő az igazi egyéniség, ami az egyediségünket, a páratlan mivoltunkat adja. De a lélek tárolja magában azokat a képességeket és adottságokat, hajlamokat, amelyek előző életeinkből magunkkal hoztunk erre az életre. A lélek tehát az ösztönösségünket, a rejtett tehetségünket is tárolja, amelyért nem kell külön megdolgoznunk, vagy amit nem kell külön megtanulnunk. A lélek adja a békét, a nyugalmat, a bölcsességet, az igazi tudást és a szeretetet. A lélek örökké tudatos az emberben, de rezgései olyan finomak, annyira magasak, hogy nem mindig érzékeljük, mert a hétköznapi tudatunk erre sokszor nem képes. A lélek tárolja magában a karmánkat is, azt a fajtát, amit a leszületésünk, illetve a testet öltésünk során vállalt életfeladatként szeretnénk megvalósítani. Tehát a lélek határozza meg a célokat és tartalmazza a célok megvalósításához szükséges eszközöket. A lélek tehát a hardvere az emberi lénynek. Lélekvándorlás Az ember hármasságból áll: testből, lélekből és szellemből. A test múlandó, a lélek és a szellem azonban nem az. A lélek halhatatlan és a szellem is elvileg az. Ahhoz, hogy ezt a kérdést tökéletesen megértsük be kell vezetnünk még egy fogalmat, ami rendet teremt az ember fejében és egy csapásra megvilágítja a lélekvándorlás problematikáját. Ez pedig a Felső Lélek vagy Tethán fogalma. A Tethán a valódi, a legtisztábban, a tökéletesen isteni forrása az embernek. Ezt is léleknek hívhatjuk, de nagybetűvel kell írni, mivel ebben foglaltatik minden, amik mi vagyunk. Tudniillik, a Tethán (más néven Önvaló, Felső Én, Felső Lélek) az, amit a Jóisten teremtett. A Tethánból válik ki a lélek és a szellem is. A Tethán hozza létre, pontosabban választja ki magából a lelket és a szellemet is. A lelket azért, hogy tapasztalatokat gyűjtsön minden egyes életében a Földön vagy akár bármely másik bolygón. A szellemet azért, hogy legyen intellektusa, én-tudata, érzékelése, mivel a lélek önmagában nem lenne képes a fizikai világban megnyilvánulni. Miért nem? Mert a lélek rezgései adják az egyediséget, ha ez megváltozna, megszűnne a különlegessége, viszont a szellem egyfajta hídként képes összekötni a finom lelkünket a durva testünkkel. Így a lélek lélek maradhat, a test pedig test. A szellem pedig aszerint, hogy mennyire fejlett egy csatorna, egyfajta összekötő tudatosság a lélek és a test között. Ezek után érthetővé válik, hogy tulajdonképpen a lélekvándorlás egyben szellemvándorlás is. Mert az embernek nem csak egy élete van, azaz egyetlen földi élet a születéstől a halálig, hanem sok. Minden alkalommal új fizikai testet kap, de a szellem és a lélek örök benne, mert mindkettő halhatatlan. Így mind a szellem, mind a lélek vándorol egyik testből a másikba, persze szigorú szabályoknak és törvényszerűségeknek eleget téve. Hiszen ha nem lenne rend a lét mi szempontunkból megnyilvánult és meg nem nyilvánul térfelei között, a dimenziók és a világok között, akkor óriási káosz alakulna ki. de hála Istennek rend van, s erről nagyon sok lény: angyalok, arkangyalok, mesterek és számos más furcsa nevű szellemi vezető gondoskodik minden pillanatban. Túlvilág Amikor a biológiai halál beáll, a szellem és lélek eloldódik a fizikai testtől és a számára kijelölt helyre tér meg. A fizikai test feloszlik, illetve szétbomlik, tulajdonképpen visszaadja

19 kölcsön kapott elemeket az anyaföldnek. A szellem nem tér vissza a Tethánba, hanem a következő testet öltésig a szellemvilágban egy úgynevezett szellemi kasztban foglal helyet. Itt dolgozza fel mindazt a tapasztalatot és információt, amit az élete során megszerzett. Ez lehet szenvedéssel teli állapot pokol, ugyanakkor lehet idilli stádium is mennyország. A vallások a legkülönfélébb módokon írják le, én csak a legismertebbeket említem. A túlvilág, vagyis a Hádész, nem egyetlen világ, hanem sok-sok dimenzió alkotja. Nem léphet be mindenki bárhová, ahová kedve szottyan. A szellem fejlettsége erkölcsisége és tisztasága szerint hét kaszt valamelyikébe kerül és ott egzisztál (létezik), továbbfejlődik és várakozik. Tehát nem tétlen, hanem készül a következő testet öltésre. A lélekkel más a helyzet. A lélek röviddel a halál, a nagy átlépés után visszatér a Tethánjába és beleolvad. Tehát a lélek visszatér és mindazt a tapasztalatot, amit a fizikai világban szerzett, átadja az isteni Énjének. Ez a lélek többet már nem fog testbe költözni, vagyis megszületni, mert ő elvégezte a feladatát. Helyette majd egy új lélek vagy lélekszikra fog kiválni a Tethánból az új test felöltése céljából. Azért van új lélekszikrára szükség, mert a Tethán új sorsot, új karmát és más típusú megtapasztalásokat akar begyűjteni. Tehát új, ismét csak egyedi módon gyúrja össze magából az aktuális életfeladatokhoz elvégzéséhez és vágyott tapasztalatok megszerzéséhez legjobban illő hardverét, vagyis lelkét. A szoftver a régi, de a hardver már új. Így igazságos! Új esélyeket és lehetőségeket kap a Tethán a lélek által, de a régi dolgok sincsenek teljesen elfelejtve. Így a fejlődés csodálatosan változatos és rengeteg szerepben próbálhatják ki magukat a Tethánok. Merthogy minden embernek egyedi isteni Énje, Tethánja van. Mi vándorol akkor? A szellem is és a lélek is utazik, barangol, költözik és vándorol. Ezt nem könnyű elmagyarázni egy mai, haláltusájától és kínoktól rettegő embernek, különösen akkor, ha az illető kizárólag a testével azonosítja önmagát. De ezért nagyon szép a filozófia, mert aki kíváncsi az igazságra, az szenvedéssel ugyan, de elérheti és megértheti. Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon sok fogalomzavar és általában kuszaság van az emberek fejében a szellem, a lélek és ha hallottak egyáltalán róla, akkor a Tethán -nal kapcsolatban. Sokan vérre mennének csak azért, hogy bebizonyítsák a saját igazukat. Egyes irányzatok tagadják egyik-másik magasabb rendű alkotóelemünk létezését, de ez a tagadás nem bizonyítható, mint ahogy az én állításaim is egy bizonyos rendszerre alapozódnak és anyagi tudatú emberek számára nem nyújthatnak százszázalékos bizonyosságot. Mindazonáltal, ha valaki veszi a fáradtságot és megfelelteti a szellemtudományok egyes irányzatainak, a vallások eredeti (feltéve, hogy hitelesek) iratainak és majdan a saját tapasztalatainak lényegét, akkor döbbenten fogja tapasztalni, hogy nem mondanak ellent, sőt egymást igazolják és kiegészítik az információk. Így állhat össze az életről, a túlvilágról és a lélekvándorlásról szóló egyéni életfilozófia mindenkiben. Csak remélni merem, hogy ebben valamicskét segíteni tudtam a kedves Olvasónak. Boldog napot! Száraz György Halál közeli élmények Mi is a halál? Mit állít ma a tudomány a halálról? Mi következik a halál után a vallások szerint? Mit mondanak a hiteles személyek: a látók, a megvilágosodottak, a próféták, a guruk és mindazok, akik halál közeli élményt éltek át?

20 Tanatológia A halál materialista értelmezés szerint nem több biológiai eseménynél, amelynek során az élő szervezet teljes működése leáll. E nézetrendszer szerint a biológiai halál beálltával az élőlény tehát elpusztul és csupán passzívan vesz részt az ökoszisztémában. Jogi szempontból a halál annak a visszafordíthatatlan felbomlásnak a megindulása, amikor az agyműködés, a légzés és a keringés megszűnik. Ezzel szemben a klinikai halál állapotának azt nevezzük, amikor az előbb említett életjelenségek átmenetileg szünetelnek. Az eszméletvesztéstől a kómáig sokféleképpen bekövetkezhet a klinikai halál. Eddig csupán a halál fizikai és fiziológiai jelenségkörét érintettük, ami egyébként megfelel a mai nyugati gondolkodásmód anyagelvű beállítódásának. Teológiai és vallási szempontból mely azért áthatja a nyugati kultúrkört is elmondható, hogy a halál a földi élet vége, melyet az isteni/felsőbbrendű akaratnak megfelelően a másvilágra kerülés és a tovább létezés, vagy a teljes megsemmisül, vagy a más alakban, esetleg újabb létformában történő újjászületés követ. Filozófiai szempontból az életnek nincs értelme, ha nem állítják relációba a hallállal, hiszen a két fogalom egymáshoz való viszonya segít mindkettő alaposabb megértésében. De a tudomány is komolyan vizsgálja a haldoklás folyamatait, sőt ez a jelenségkör a pszichológia egyik alkalmazott területének tekinthető. A haldokló szervezetében végbemenő patologikus folyamatokat a tanatológia kutatja. Az Egyesült Államokban, Spanyolországban, de Oroszországban is rendkívül mélyreható kutatásokat folytatnak a halál, az újraélesztés, illetve a végső stádiumban lévők méltóságteljes eltávozását illetően. Sajnálatos, de tény, hogy a II. világháború alatt, a katonákon és a hadifoglyokon, illetve a deportált lakosságon végzett orosz és német kísérletek által tudták meg a tudósok a legtöbbet a halál biológiai oldaláról. Élet az élet után Spirituális szempontból is vizsgálják a halált. A súlyos betegségeken keresztülment vagy baleseteket átélt személyek egy része sokszor beszámol saját érzékeken túli tapasztalatairól. Egyesek azt tapasztalták, hogy elhagyták a testüket, egyszerűen szólva, kiléptek a testükből és látták saját magukat kívülről. Voltak, akik műtét közben élték át a testen kívüli létezés élményét. Ezek az emberek pontosan visszaemlékeztek mindenre, ami a műtőben történt. Így többek között elmondták, hogy miről beszélgettek az orvosok a műtét alatt, hogy mi történt a szomszéd műtőben és az egyes kórtermekben, mialatt a testük magatehetetlenül feküdt szétnyitva a műtőasztalon. Olyan apró részletekről tudtak, amiket csak a jelenlévők ismerhettek. De halál közeli élményt súlyos lázas betegségben szenvedők is átéltek ban például egy amerikai közkatonáról már kiállították a halotti bizonyítványt, majd 9 perccel azután életjeleket produkált és visszatért ebbe a létbe. A halálhoz közelkerülők, a halálküszöb-élményeket átélők történeteiben rengeteg hasonlósággal találkozunk. Az egyik legnagyobb szaktekintély, aki ilyen történeteket lejegyzetelt és összehasonlított Raymond Moody amerikai filozófus. Akit jobban érdekel a téma, mindenképpen olvassa el két könyvét: Élet az élet után, Elmélkedések az élet utáni életről. Viszonylag gyakori, közös élménynek számít a testtől való elszakadás, amikor a szellem és/vagy a lélek kilép a testből, majd érzékelni kezdi tágabb környezetét. Nem csak a fizikai

Lylia. Gyakorlati Cigánykártya

Lylia. Gyakorlati Cigánykártya Lylia Gyakorlati Cigánykártya Írta: Tatár Alexandra Teljes terjedelmében szabadon másolható, továbbadható, terjeszthető az író írásbeli engedélye nélkül, de kizárólag a szerző (Tatár Alexandra Lylia) megjelölésével.

Részletesebben

Fordította. Sarankó Márta

Fordította. Sarankó Márta Fordította Sarankó Márta ERHARD F. FREITAG AZ ERŐ BENNED VAN! A tudatalatti hatalma és a pozitív gondolat mágiája A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erhard F. Freitag: Kraftzentrale UnterbewuRtsein

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül A szexuális energia az alap A joga harcol ezzel - a tantra felhasználja, átalakítja. Első kérdés: Mester mi a különbség a transzcendális joga és a tantra

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2006 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / The Power Is Within

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1816. E L Ő S Z Ó "Nagyon nagy szeretettel

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok Róbert B. Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével Budapest, 2010 Minden gyakorlati idealistának

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Az ősi Mexikó sámánjainak gondolatai életről, halálól és a világmindenségről Simon & Schuster, 1998. fordította: Judith Spartacus, 2011. [Ez a digitális kiadvány nem kereskedelmi

Részletesebben

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1121. ELŐSZÓ Ma már az egyezernégyszázötvenedik

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok kisarkánumok Botok Gyermeke A Kisherceg A Kisherceg a mindannyiunkban élő csillaggyermek. Miközben megnyílunk a csillagok, a virágok és a világmindenségben lévő élet egészének csodáira, akkor alázatosságunkban

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 1. szám

újság VIII. évfolyam, 1. szám újság VIII. évfolyam, 1. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 A jóga szádhana 3 szükségessége Swami Satyananda Saraswati A jóga szerepe 4 az életminõség javításában Swami Niranjanananda

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása - kérdések egy zen mesterhez - A fordítás alapjául szolgáló mû: Taisen Deshimaru: Questions to a zen master Elõszó Arkana Published by

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-87588-3-5

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 17. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1589. ELŐSZÓ "Drága Jézusom! Csodálatos

Részletesebben