Álmok, amik jelenthetnek valamit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Álmok, amik jelenthetnek valamit"

Átírás

1 Álmok, amik jelenthetnek valamit A legtöbb ember a Földön már egészen biztosan álmodott egyszer életében. Furcsa dolog lehet azoknak, akik megszokták, de nem minden ember tudja magáról, hogy éjszakánként álmodik. Akik pedig rendszeresen álmodnak, nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy hol járnak, milyen tájakra eveznek a maguk sajátos virtuális valóságában. Az álmok valósága Sokan még mindig kizárólagosan csak azt fogadják el valóságnak, amit a két szemükkel látnak és a két kezükkel tapintanak. A létezésről így meglehetősen részleges és töredékes információkat tudnak. Fogalmazzunk úgy, hogy az ilyen beállítottságú emberek bizony a teljes lét egy igencsak elenyésző részét érzékelik, és következtetéseik is ennek megfelelően csonkák. Merthogy amennyiben mi nem veszünk tudomást a valóság láthatatlan dimenzióiról, vagy nem érzékeljük azokat a beszűkített percepciónk (észlelésünk) miatt, akkor biztos, hogy csak egy-két darabját ismerjük meg az élet nevű kirakós játéknak. Sokszor szó szerint annyira szűklátókörűek vagyunk, hogy nem átalljuk arról győzködni társainkat, hogy csak az a valóság létezik, amelyet mi látunk és elfogadunk. Nos, szerintem eleve tévedés így szemlélni a valóságot, mert elmondani sem lehet, hogy mennyi értékes megtapasztalástól esik el az ember ezáltal az előítéletei miatt. Ha azonban valaki képes kilépni a háromdimenziós világunk határai közül, akkor sok meghökkentő felfedezést tehet, amellyel egy csapára megváltozhat a világképe. Minden, de tényleg minden, ami az életünkben jelen van, a saját tudati viszonyulásaink eredménye. Hogy mit látunk, mennyit látunk a valóságból, milyennek gondoljuk, hogyan értékeljük a helyzeteken, önmagunkat, másokat, az mind rajtunk, pontosabban tudati spektrumunkon múlik. Mi, emberek, valójában nem csak a megszokott én-tudatunkkal lettünk megáldva, hanem létezik egy tudat alatti és egy tudat feletti énünk is, melyek több létsíkra tervezett, összetett lényünk szerves alkotóelemei. E két tudatformáról azonban nem sokat tudunk, mivel én-tudatunk meglehetősen markáns és merev korlátokkal elzár, elkülönít tőlük. Mégis több módon is lehetséges e tudatmezőkbe történő betekintés. Most nem a beavatás vagy éppen a halál közeli állapotok ritka pillanataira gondolok, hanem sokkal inkább az olyan leghétköznapibb tudatállapot-változásainkra, mint amilyeneken az alva töltött óráink közben suhanunk át. Olyankor, amikor álomra hajtjuk a fejünket, egy másik világba csöppenünk. Egyszerre kitágulnak szokványos, mindennapi tudatunk határai, és átlépünk egy másik tudatsíkra. Egy olyan közegbe, ahol a dolgok képlékennyé, úgyszólván cseppfolyóssá válnak, és a létezők nem különülnek el olyan élesen egymástól, mint a fizikai világban. Az álmok világában, a szellemi világok egy részében ugyanúgy találkozunk teremtményekkel, jelenségekkel és eseményekkel, szabályokkal és törvényszerűségekkel, mint a fizikai világunkban. A legfőbb különbség csak annyi, hogy oda nem vihetjük be a kis én-tudatunkat, mert annak durva szűrőin könnyedén átfolynak az asztráltér finom áramlatai. Az asztráltér tulajdonképpen az emberi kapcsolatok rendezett mezeje. Ez alatt azt értem, hogy ezen a síkon mi különálló individuumokként is létezünk, ugyanakkor ez egy tudati hálózat is. Az asztráltérre kapcsolódva élünk, de ebből nem sokat érzékelünk, mert ez olyan, mint egy energiatenger: megvannak a mélységei, rétegei és régiói. Ahogyan a tengerekben a halak és a különféle élőlények bizonyos mélységekben és életfeltételek között élnek, úgy a mi jelenlétünk is az asztráltérnek csupán egyes régióira korlátozódik és nem látunk bele az egészbe. Ez azzal magyarázható, hogy tudatalattink egy része speciális rezgéssel rendelkezik. Ez a rezgés dönti

2 el azt, hogy mennyit látunk át, mennyit érzékelünk ebből a világból. De ez a valóság legalább annyira létezik, mint a mi világunk, az anyagi univerzum. A fő különbség a fizikai világ és az asztráltér között az, hogy az anyagi létezők, mint amilyen a testünk, a használati és vagyontárgyaink, mindig változásoknak vannak kitéve. Keletkeznek és elmúlnak, megszületnek és elenyésznek. Ez a körforgás a fizikai világ rendje. Nem így áll a helyzet az asztrálvilággal és a magasabb világokkal. Ott minden megmarad az eredeti formájában és az idő sem halad a múltból a jövő felé. Tulajdonképpen nincs is idő azokban a dimenziókban. Amit mi múltnak, jelennek és jövőnek nevezünk, az ott egyetlen dimenziót alkot, egy integrált egységet alkot. Ekképpen nyugodtan kijelenthetjük, hogy azok alkotják az örökkévalóságot, az el nem múló világokat, az időtlenségek és ott nyeri el értelmét az ember halhatatlan mivolta is. Ide csak nagyon ritkán tudunk tudatosan belépni, úgy, hogy emlékezzünk is arra, amit ott átéltünk és megtapasztaltunk. Ennek ellenére ezek a csodálatos világok nagyon közel állnak az emberekhez, s olykor-olykor bepillantást nyerhetünk oda, sőt vannak, akik olyan spirituális képességekkel rendelkeznek, hogy akár tudatosan is utazhatnak ebbe a földöntúli birodalomban. A médiumi és a profetikus álmok Amikor minden este álomra hajtjuk a fejünket és a normál tudatunkat lekapcsoljuk, igazából egy másik tudatosságunkra váltunk át. Ez a tudatosság olyan, amely az előbb említett asztrális szinteken mozog. Itt a szintek rezgéstartományokat jelentenek. Az asztrális tér és a magasabb világok összetettek, vannak köztük finomabbak, magasabb rezgésűek és durvábbak, alacsonyabb frekvenciájú zónák. A mi tudatunk képes szörfözgetni, merülgetni, búvárkodni vagy akár tengeralattjáróhoz hasonlóan elmerülni ebben az energiaóceánban. Áloméletünk során innen merítünk élményeket, illetve mindazokat az eseményeket, melyeket áléltünk odaát, visszahozzuk magunkkal. Sokszor előfordul, hogy nem emlékszünk az álmainkra, vagy villámgyorsan elfelejtjük azokat, mert ahogy a tudatállapotunk megváltozik, az álomból kilép és kezd alkalmazkodni a fizikai világ rezgéseihez, úgy beszűkül és ezáltal felejt. Ezért van az a jelenség, hogy felébredés környékén és közvetlenül felébredés után még élénken emlékszünk az álmainkra, azután már csak foszlányokra és végül szinte semmire. Ahogyan tág tudatállapotból átevezünk a szűk, hétköznapi, normatív tudatállapotba, úgy távolodunk el a magasabb szintű megtapasztalásainktól és azok emlékeitől. Akik tudatukkal nagyon erősen kötődnek az anyagi világhoz, azok szinte semmire nem emlékeznek az álmaikból, sőt esetleg még az álmok létezését is tagadják, illetve kétségbe vonják. Míg, akik lazábbak és tudati határaik rugalmasabbak, azok sok részletre vissza tudnak emlékezni álmaikból. Többféle álom létezik. Nem minden álom hordoz valódi, tiszta üzenetet a számunkra. Léteznek zagyva és kusza álmok, melyek annak nyomán keletkeznek, hogy az álomvilág információi és az elménkben található vágyak és hétköznapi emlékek színes kavalkádot alkotnak egymással, vagyis összekeverednek. Így az ember csak összevisszaságokra emlékszik. Ezekkel nem érdemes külön foglalkoznunk. Előbbieknél jóval izgalmasabbak a médiumi és a profetikus álmok, melyek már komoly jelentéssel és jelentőséggel rendelkeznek. Ezek úgy születnek, hogy álmunk folyamán a tudatunk, illetve a tudatalattink egy része ráhangolódik az asztrális tér egyes területeire és onnan információkat merít. Kifejezetten olyan információkat, melyek a múltbéli vagy a jövőbéli sorsunkkal kapcsolatos. A médiumi álmaink nagyon értékes jeleket tartalmaznak és üzennek az én-tudatunk számára, de ezt rendszerint nem könnyen kibogozható, szimbolikus formában teszik. Az álomfejtés egy komoly spirituális diszciplína (tudományterület), mely komoly ezoterikus képességeket és tiszta intuíciók használatát feltételezi. Az álomfejtés

3 művészetével minden korban foglalkoztak a misztériumiskolásban és az orákulumhelyeken (jóshelyeken). A prófétai álmok bizonyítják, hogy az asztrális térben már bizonyos életünkkel kapcsolatos dolgok le vannak játszva és elrendeltettek. Hozzáteszem, attól különleges az asztráltér, hogy a legtöbb esemény újra és újra lejátszódik benne, tehát nem egyetlen egy sorsszerűség, egyetlen egy megoldás és lefutási lehetőség létezik benne, hanem végtelen. Így a médiumi álmok lehetőségeket és esélyeket mutatnak, tehát nem determinált (eldöntött, megpecsételt) sorsokat. A médiumi álmok így segíthetnek abban az embernek, hogy valamit, amit már régóta szeretne megoldani, az végre dűlőre vigye, hogy amivel nem volt eddig tisztában, azt megfejtse vagy a tudomására jusson. Előjeleket, ómeneket, figyelmeztetéseket és megerősítéseket egyaránt kaphat ily módon az ember. Az olyan álmok, melyek valódi jelentéssel bírnak, egyfajta segítségnek tekinthetők a Gondviselés részéről, s egyúttal bizonyítják, hogy hányféleképpen viselik szívükön sorsunkat az égiek. Ezeken a médiumi álmokon azért érdemes eltöprengeni, mivel ha felismerjük a jelentésüket, akkor ténylegesen sokat lendíthetünk az életünkön. Előfordulhat az úgynevezett álom nélküli alvás állapota is, ami gyakorlatilag azt takarja, hogy semmiféle információt nem érzékel hétköznapi tudatunk a finomabb valóságszinteken történtekből. Ez tehát nem azt jelenti, hogy nem történt semmi, hanem csupán annyit, hogy az adott szinten nem tudtuk feldolgozni az információkat. Az álomtípusok megint egy másik speciális fajtáját teszik ki azok az álmok, amelyek során egy szellemi lény álmodtat velünk valamit. Ilyenkor az történik, hogy az említett entitás asztrális testünkbe (az auránk azon része, amely az asztrális teret érzékeli) belevetít, belesugároz egy történetet, egy információcsokrot, egyfajta hologramot, amelyet mi egészen biztosan érzékelni fogunk, más kérdés, hogy melyik tudatunkkal. Ha valakinek ilyen típusú médiumi álmai vannak, azt nagyon becsülje meg, mert ha az égiek veszik a fáradságot és ilyetén formán küldenek valakinek üzenetet, akkor annak biztosan nagy jelentősége van. Ezzel a néhány példával még korántsem merítettük ki az álomkategóriák végtelen sorát kimaradt többek között az asztrális utazás, az életálmodás, a tudatos álmodás, de ennyi szerintem elegendő annak érzékeltetésére, hogy az álmaink nem pusztán biokémiai ingerületátvitelek melléktermékei és kósza agy-, illetve elmeszülemények. A Nostradamus típusú látnokok és próféták sokszor kapnak médiumi álmokat is. Esetükben annyira fejlett lényük energiarendszere, hogy képesek érzékelni az érzékfeletti világok milliónyi kis részletét és rezgéstartományát. A több kiterjedésű univerzumra való ráhangolódás mesterei könnyedén mozognak az idő hullámain és több száz vagy akár több ezer évre látnak előre vagy hátrafelé az időben, hiszen számukra nincsenek kötött határok. Attól pedig, hogy valamelyik jóslat vagy üzenet nem következik be, az nem jelenti automatikusan, hogy a profetikus álom hamis volt, mert mint említettem, a felsőbb világokban végtelen sokféleképpen játszódnak le az események. Ezért ennek megfelelően tekintsünk a médiumi álmokra is: tehát megmutathatnak bizonyos dolgokat, lehetőségeket, s felhívhatják a figyelmünket bizonyos várható eseményekre, de az éberségünkkel és a tudatosságunkkal mi is beleszólhatunk életünk alakításába. Boldog napot! Száraz György

4 Álmoskönyv Sokan szeretnék tudni, hogy mit jelentnek bizonyos álmaik. Az álomfejtés egy elvont stúdium, de aki ismeri a tudatalatti rejtett működését és képes ráhangolódni az egyes szimbólumok, archetipikus forrására, az felderítheti és megértheti álmai üzenetét. Az alábbiakban jó néhány tipikus álomkép lehetséges értelmezésére találhatsz választ. Álomfejtés: az ablaktól a zenéig ABLAK Ha az ablak csukva van, akkor kíváncsiságot jelent, olyan dolgot szeretnél tudni, amihez nem sok közöd van. Ha nyitott ablakról álmodsz, akkor az a titkod kitudódásától való félelmet jelenti. Ha álmodban ablak törik, akkor nem feltétlenül tisztességes úton érkezik az információ, illetve utalhat hallgatózásra, vájkálásra. Ha egy ablak be van falazva, vagy el van torlaszolva, akkor egy titkot nem tudsz megfejteni. Az ablakmosás pedig általában mulasztást jelent. AJTÓ A nagy ajtó vagy kapu újdonságot, kedvező változást sejtet. A csukott ajtó kirekesztettséget jelent. Amennyiben nyitott ajtón lépsz be, akkor az elképzeléseid valóra válnak és sikert érsz el. Ha nem lépsz be, akkor valaminek a megtételét halogatod. Ennek oka félelem, ezért változtatnod kell a hozzáállásodon. ANGYAL Sok türelmet, tűrést, kínlódást jelent a házastárssal vagy a partnerrel. Amennyiben egy angyal lebeg az ablak előtt, akkor nincs kellő energiád megváltoztatni az adott helyzetedet. A gyermekek álmában az angyali jelenlét igaztalan szenvedést jelent. ARC Ha átlagosnál nagyobb arcát látod valakinek, akkor az illetővel kapcsolatban valamit elmulasztottál. Ha nem ismerős arcot látsz, akkor érdekes módon ismerőst bántottál meg egy figyelmetlenségből elkövetett dologgal. Homályos arc intenzív ellenszenvre utal, melyet vagy nem vallasz be magadnak, vagy palástolod mások előtt. Ha az arc átalakul szimpatikusból szörnyűvé, akkor kettős érzelemmel viseltetsz egy közeli ismerősöd iránt. A merev arc arra utal, hogy sokszor nem helyénvaló dolgok jutnak eszedbe, melyeket nem mondhatsz ki. ÁGY Az ágy fáradtságra és unalomra vonatkozik. Ha megágyazol, akkor új kapcsolatra vágysz, vagy elfelejtesz valamit, amiről korábban azt hitted, hogy örökké fogsz rá emlékezni. Ha az ágyban egy ember fekszik, akkor valójában keresel valakit, aki értékeli és méltányolja a tulajdonságaidat. A kórházi ágy arra utal, hogy rendbe akarod és tudod hozni az emberi kapcsolataidat, de benned félelem van. ÁLLAT Ha kicsi állattal álmodsz, akkor nincs kellő önbizalmad. A kedves nagy állat az álomban reménykedésre ad okot, míg a félelmetes állat az újdonságtól való félelemre céloz. Emberi tulajdonságokkal rendelkező állat kilátástalannak ítélt helyzetre utal, holott felesleges a pesszimizmusod. Ugyanez gyermekek álmában élénk fantáziára utal és arra, hogy a gyermeknek több törődésre van igénye. A prémes állat gyors észjárást és ügyességet jelent. BABA Felnőtteknél igazságtalan, nem jogos haragot jelent. Férfiaknál a hajas baba gyengéd és titkos érzelmeket és furcsa vonzalmat jelent. BARÁT Férfiaknál a férfi barát annak feleségét vagy partnerét jelenti. Női álomban a jó barát, valójában a barát valamelyik ismerősét jelenti, akire ébren nem mersz gondolni.

5 BARÁTNŐ Férfiálomban a barátnő vagy egy tényleges barátnő, vagy a róla való ábrándozás. Az idős barátnő azt jelenti, hogy valakivel meg akarod osztani a gondjaidat. Női álomban a barátnő többnyire a féltékenység jele, de ha valaki különösen közeli, akkor az kielégítetlenségre utal. Ha egy nő barátnője a nő ruhájába van öltözve, akkor a barátnője az ő tollaival ékeskedik és fordítva. Férfiálomban a barátnő azt jelenti, hogy egyre kevésbé vagy ura a kapcsolatnak. BELEESNI Egy szakadékba beleesni veszély elkerülését jelenti. Árokba esni nem szerelmi jellegű csalódást jelent. BETÖRŐ Kalandra vágysz, de nincs elegendő bátorságod belevágni. Nők álmában a betörő azt jelenti, hogy úgy érzi az illető, hogy tolakodóak vele szemben, holott ő viselkedik kihívóan. Idős emberek álmában a betörő rossz szomszédság jele. BÉKA Önbizalomhiány jele. Ha rád mászik, akkor szorongsz. Gyermekek álmaiban a koronát viselő béka álmodozást, míg felnőttekében visszafogottságot és félénkséget jelöl. BÖRTÖN Rendetlenség az életedben. BÖRTÖNŐR önállótlan a személyiséged. BÚZA A búzamező a teljesült kívánság jele. A learatott búza a földön szétszóródva azt jelöli, hogy többre számítottál, mint amennyit kerestél. CIGARETTA Érdekes, hogy dohányzó ember álmában szinte soha nem fordul elő, ám ha mégis, akkor minden bizonnyal le fog szokni. Ha már felhagytál a dohányzással, de olykor cigarettáról álmodsz, akkor az elhatározásod erős. Nem dohányzó ember álmában a cigi kielégítetlenségre utal. CIGÁNY Általában szerencsét jelent. A cigányprímás pedig nyereséget hozhat. CSIGA A türelmetlenség jele. De ha valaki csigát eszik, akkor jól esik neki a flört; ha undorral eszi az ember, akkor nem kívánatos a testi kapcsolata. CSIRKE Az élő csirke arra utal, hogy megtalálsz egy elveszettnek hitt dolgot. A levágott csirke utálattal, dühvel végzett munkát jelent. Többször hozol kéretlen áldozatot, hogy utána sajnáltathasd magadat. DELFIN Igazi jó barátot mutat, vagy hogy a szenvedélyes szerelmed lassan igaz szeretetté változik. A delfin-show azt jelenti, hogy úgy érzed, hogy a baráti körödben mindenki jobb helyzetben van, mint Te. DOLGOZNI Alapvetően ez egy rossz álom. Olyan munkát végezni, amit különben nem csinálsz. Ha építkezésen dolgozol, akkor terveid csak lassan valósulnak meg. Idegen környezetben dolgozni bizonytalanságot és bátortalanságot jelöl. DUNA Ha megáradt vagy zavaros, akkor családi perpatvar közeleg. EGYIPTOM Költözködést vagy felfordulást jelent a háztartásban.

6 EJTŐERNYŐ Vidámságot és jókedvet jelent. Sok ejtőernyős, akik nem érnek földet, hiába várt meghívást vagy látogatást mutat. ELÁSNI Ha ládát ásol el, amelynek nem ismered a tartalmát, akkor nem szívesen töröd a fejedet egy problémán. Ha szerszámokat ásol el, munkaundorod van. EMBERRABLÁS Zűrzavaros érzelmeid vannak. ERDŐ Becsapnak téged, de nem veszed észre, mert meg vagy róla győződve, hogy kiváló emberismerő vagy, holott gyakran tévedsz. Az őserdő azt jelenti, hogy nem tudsz kiigazodni valamilyen problémában. Az őszi erdő az emlékezést és a nosztalgiát jelenti az álomban. ERŐSZAK Nők álmában álszentséget mutat. Férfiak álmában azt, hogy a partnered túl engedékeny és ezért attól tartasz, hogy mással is ilyen. ESKÜVŐ, LAKODALOM Hivatalos ügyet jelent. Ha leány, vagy nőtlen ember álmában szerepel, akkor házasságkötési szándékot jelent, amit a környezeted előtt titokban tartasz. Házasember álmában az esküvő mindig veszekedés és szemrehányás. FARKASKUTYA Zavaros, kettős érzelemid vannak. FEGYVER Mindig agresszivitásra utal. Ha rád szegezik, akkor kényszerhelyzetben vagy, saját érzelmeid akadályoznak abban, hogy jobbá váljon a hangulatod. Ha te fogsz fegyvert valakire, akkor bűntudatod van, amitől hamarosan megszabadulsz vagy felhagysz egy rossz szokásoddal. FEHÉRNEMŰ Zökkenőkkel teli kapcsolat. Női fehérnemű a nők álmában a rajongás jele egy barátnő iránt, amit összeveszés fog követni. Férfiálomban pajzán gondolatokat jelent. Férfi fehérnemű a nőknek kiforratlan érzelmekről, férfiálomban szégyenkezésről árulkodik. FRIDZSIDER Könnyű határt szabni neked, a vágyaidnak, mert jól nevelt vagy. Gyermekálomban azt jelenti, hogy engedékenységre van szüksége. GAZDASÁG Készen állsz a régi dolgaid feladására és a viselkedésed kijavítására. GOMBOSTŰ Visszafordíthatatlan folyamatban vagy, nem nézel szembe egy veszéllyel. Egy problémát rosszul ítélsz meg vagy alábecsülsz. Ha gombostűt találsz, akkor felismersz valamilyen láthatatlan összefüggést. Ha gombostűvel megszúrnak, akkor egy jelentéktelen eseménynek túlzott fontosságot tulajdonítasz, vagy nem tudsz megbocsátani. GYERTYA Az életet szimbolizálja. Ha a gyertya hosszú, akkor kiegyensúlyozott és higgadt leszel. Ha rövid, beletörődsz és megbékélsz. Ha nagy lánggal ég, akkor segítőkészséggel találkozol. Pislákoló gyertya egy múlófélben levő érzést, állapotot jelöl. A gyertyacsonk sivárságot és cinizmust jelent. GYÉMÁNT Barátkozási kísérlet. Ha fekete, akkor egy jó barátodra nem fordítasz kellő figyelmet. Ha a gyémánt csillog, akkor gyerekesen lelkesedsz vagy túlértékelsz valakit vagy olyan barátok után áhítozol, akik nem figyelnek oda rád.

7 HAJÓ Legtöbbször veszedelmet és fenyegetettséget jelöl. A nagy, fehér hajó túlzott tisztelet, kritika nélküliséget jelent, vagy anyához, idősebb nőhöz való ragaszkodást. A közeledő sötét hajó gyermekkori szigorú büntetés emléke lehet. A papírhajó tekintélyvesztést jelöl. A hajótörés a keserű csalódás, kiábrándulás és az elárulás jele. Ha fehér hajót tiszta időben közeledik feléd fenyegetően, akkor elhiszed, hogy annak van igaza, aki bántott. A hajóablak kíváncsiskodó természetről árulkodik. A hajóablakon beömlő víz azt mutatja, hogy túl sokan szólnak bele a dolgaidba és te minden kérésnek eleget akarsz tenni. Szárazföldön vagy házak között mozgó hajó arra céloz, hogy a mindennapi gondjaidban szétforgácsolódsz vagy feszültség ébred benned az eszmék és a tapasztalatok között. Zátonyra futó hajó szexuális jellegű párkapcsolati problémára utal. HAL Szerelmi vágyra céloz. Ha női álomban kézben tartják, akkor idegenkedés a testi szerelemtől egy különben kellemesnek hitt kapcsolatban. Ha a kezedben fickándozik, akkor önbizalomhiányos és túlzottan tartózkodó vagy. Férfi álomban a hal azt mutatja, hogy keményebbnek mutatod magad annál, mint amilyen valójában vagy, szégyelled az érzelmeidet. A díszhal viszonzatlan szerelem és hideg partner. Az óriás hal elégedetlenségre vagy a nagyképűsködésre céloz. A döglött hal a kudarc jele, a halpikkelyé a pénz. Beszélő hal a lassan múló fájdalom jele. HALOTT Ha meghalt ismerősöd, hozzátartozód tér vissza álmodban és ezt örömmel veszed, akkor nem tudsz belenyugodni az elvesztésébe. Ha ugyanezt rémülten fogadod, akkor lelkiismeret-furdalás gyötör, mert olyat mulasztottál el az elhunyttal szemben, amit már nem tudsz jóvátenni. Ha halottnak látsz valakit, aki még él, akkor titkon gyűlölöd, amit a halottnak látott személy ismerőse, vagy hozzátartozója iránt érzel. Az ismeretlen halott a régi ábrándok jele. Az iszonyatot keltő halott szerencsétlen kapcsolatra utal. HIFI TORONY Férfiálomban a személyes értékeiddel hódíts, ne segédeszközökkel. Női álmokban azt jelöli, hogy egy férfi- és egy nőismerősöd ellentmondanak egymásnak. HOLD Az elérhetetlenség jelképe. Ha a Holdat egészen az ablakod előtt látod, akkor kínzó vonzalmat érzel és kielégítetlen kíváncsisággal bírsz vagy epekedsz valaki után. Hold, ami fut az égen az elárvultság és az elhagyatottság jele. Felhők mögül elő-előbukkanó Hold szorongásra utal. A fogyó hold jelöli, hogy egy kedves hozzátartozód el fog távolodni tőled. A félhold azt jelenti, hogy osztozni kényszerülsz egy érzelemben, míg a telihold a nászút és mézeshetek jele. ILLATSZER Anyagiasságra, pénzcentrikus gondolkodásra utal, ami természetesen nem fukarságot jelent, hanem könnyelműséget, és azt, hogy kívánságaid között a pénz szerepel az első helyen. Földre kifolyt illatszer a kitörő jókedv, míg a kis üvegben tartott illatszer a pedantéria, a gyűjtögetési szenvedély jele. Nők álmában a férfiillatszer azt jelenti, hogy fegyelmezetlennek és könnyelműnek tartod a partneredet és magadat tartod jobbnak. Férfiálomban az illatszer azt sugallja, hogy a partner lassan eluralkodik rajta és átveszi az irányítást a dolgai felett. KAKAS Idejében felfigyelsz egy ellened irányuló cselszövésre és ügyesen kivéded azt. KALITKA Nincs ellenedre, ha uralkodnak rajtad.

8 KANYAR Heves indulatai, titkos változtatási szándékaid vannak. Kockázatos dologba bonyolódsz. Ha kisodródsz a kanyarban autóval, akkor valamilyen szenvedély magával ragad, például az alkoholfogyasztás. KERESZT Türelemmel próbáld elviselni, ami rád méretett. Az égő kereszt azt jelenti, hogy boldoggá tesz, ha másokon segíthetsz. Azt jelentheti, hogy másokban látod azt az ördögöt, amelyik benned lakik. KIHAJOLNI egy ablakon, vagy korláton Beleavatkozol valamibe, amihez semmi közöd. Kárörömet érzel. Feszülten várod az újabb híreket egy ismerősöd bonyodalmairól. KIRÁLY Ezt az álmot igazán csak magad fejtheted meg! Általában az apa jelképe, míg a királynő az anyáé. A királyi pár a szülők szimbóluma. Ha téged koronáznak királlyá, akkor egy fontos pozícióra törsz. KULCS Megoldásra lelsz ügyes-bajos dolgaidban. Az idegen kulcs, amiről nem tudod, hogy hogyan került hozzád azt jelenti, hogy nem engedsz egy kérésnek, visszautasítasz valamit. Kulcs, amit nem tudsz betenni a zárba férfiálomban bajt, míg női álomban azt mutatja, hogy tisztességtelen eszközökkel akarsz információhoz jutni. Kulcsot elveszteni rossz megoldást és tévedést jelent. KÁBÍTÓSZER Nem használod ki saját jó képességeidet. Feladataid megoldásában rendszeresen a könnyebbik utat választod, még akkor is, ha tudod, hogy kis fáradsággal sokkal többet érhetnél el. Ha kábítószert adsz valakinek, akkor saját gyengeségeidért másokat teszel felelőssé. Ha injekcióban adod, akkor vitáid során gyakran védekezel mások hibáinak hangoztatásával. Ha álmodban egy embert kábítószeresnek vélsz, akkor félre akarsz vezetni valakit. KÁVÉ A babkávé azt jelenti, hogy spórolsz, kicsit többet is megengedhetnél magadnak. Feketekávé mokka könnyelműnek ítélt, valójában ésszerű viselkedést mutat vagy megérdemelt ajándékot. A tejeskávé mutatja, hogy egyik rossz szokásoddal felhagyni készülsz. Kávéfőző gép az erőlködés jele, míg a kávédaráló az unalmas háztartási munka jele vagy annak, hogy nincs ínyedre valamilyen vendégeskedés. KÜLFÖLD Általában elhessegetsz magadtól egy kényelmetlen gondolatot. Ha nem ismered a helyet, akkor nagyon jól tudod, hogy mit kellene tenned, de a legkülönbözőbb kifogásokat találod ki önmagad számára halogatásod miatt. LÉPCSŐ Általában szerelemet jelez. Ha felérsz a lépcsőn, akkor sikeres lesz a hódításod, ha nem bírsz feljutni rajta, akkor nők álmában azt jelöli, hogy nem érzi magát elég kívánatosnak, vonzónak, míg férfiaknál a leküzdött gátlásokra céloz. Ha lépcsőn mész lefelé és vidám vagy, akkor megbékélést jelent, ha félsz, akkor kielégületlen szerelmi vágyaid vannak. A csigalépcső annak a jele, hogy minden kapcsolatodban ugyanazt a hibát követed el, ezért ugyanúgy végződnek. MACSKA Önállóságot és jó vezetői készségeket jelöl. A macskakarmolás átmeneti bizonytalanságot jelent. Bár szívesen hagyatkoznál mások tanácsára, de büszkeséged tiltja a segítségkérést. A fekete macska a kockázatos vállalkozást sugallja. A cirmos macska az emelt fővel viselt kellemetlenség, míg a tarka macska annak a jele, hogy nem tudsz kialakítani egy véleményt. Az olyan macska, aminek olyan színe van, ami a természetben nem fordul elő, azt

9 jelenti, hogy kiegyensúlyozottnak, határozottnak mutatod magad, jókedvet színlelsz, holott épp ellenkező érzelmeid vannak. MÉZ A praktikus gondolkodást, a dolgos természetet mutatja, ami sokszor háttérbe szorított érzelmi élettel párosul. Kicsorduló méz olyan esemény emlékét jelenti, amelynek az utóhatása édesebb, mint maga az egykori esemény. Lépes méz azt tanítja, hogy ne köss olyan megállapodást, amiről eleve tudod, hogy meg fogod szegni. NAP (égitest) A szerelem, a szerelmi siker, a kaland szimbóluma, amelyet titokban kell tartanod. Napozni annyi, mint testi vagy lelki gyógyulást elérni. Több napot látni az égen annak a jelképe, hogy komoly szerelmi bonyodalom vár rád. Szokatlan színű nap mutatja, hogy olyan érzelmeid vannak, amelyek zavarba hoznak. A naplemente egy szerelem elmúlását jelöli. Felkelő Nap azt jelenti, hogy úgy akarod hinni, hogy még szerelmes vagy, pedig már elmúlt a szerelem. ÖNMAGAD Ha kívülről messziről látod önmagadat, akkor meghasonlottál, értelmed és érzelmeid külön utakon járnak. Férfiálomban olyankor gyakori, amikor olyan nőbe szerelmesedik a férfi, akit az erkölcsi érzéked elvetne. Női álomban az anyai befolyás érvényesülését, felülkerekedését szimbolizálja. ÖRDÖG Anyagi sikert és jó üzleti szellemet sugall. Ha birkózol az ördöggel, akkor rosszallod a saját viselkedésedet. Ha barátságos és megnyerő, akkor kerülőutakon jársz. Ha az ördög nyakában ülsz, akkor ügyeskedsz a szerelemben. A játékördög jó humort jelent. Ha nők szerelmeskednek ördöggel, akkor valójában nem avatják be partnerüket a testi kíváncsiságaikba, ezért talán aztán nincs is sok örömük a szexben. ÖRVÉNY Ha messziről látod, akkor lekicsinyelsz egy kellemetlenséget vagy kikerülsz egy beszélgetést. Ha csónakkal kerülsz bele, akkor bonyodalmas szerelmi kapcsolatra számíthatsz. Ha elnyel, akkor magánéletbeli zűrök, esetleg hazudozás vár rád. Ha örvény közelében úszol, akkor a szerelemben nem tudsz kibontakozni. PAPUCS Fárasztó munkát és szaladgálást sejtet. Az ágy alá vagy a bútor alá bekerült papucs a nemkívánatos vendégeskedés jele. PEZSGŐ Mentségeket keresel a magad számára. PISZOK Váratlan öröm és nyeremény fog érni. PUSKA Dühöt és haragot jelent. Férfiálomban a nők lekezelése és megvetése, míg a női álomban uralomvágyat és kötekedő természetet jelent. PÁLINKA A barátok rossz irányba befolyásolnak. PÁRDUC Ismételten, sorozatosan elkövetett hibát jelöl. PÁVIÁN Helytálló, ám nem hangoztatható vélemény. Ha pávián piros fenekét látod, akkor a véleményed vagy a megérzésed nagyon jó. PÉNZ Nem anyagi jellegű hiányérzés. Olyan emberek álmában visszatérő motívum, akik pénzzel kívánják helyettesíteni a pénzzel nem szerezhető élményeket. A papírpénz arról

10 tanúskodik, hogy felmentésre és megbocsátásra vágysz. Minél értéktelenebb fémből készült fémpénzzel álmodsz, annál nagyobb gondod lesz. Az ezüstpénz jó igazságérzékről, az aranypénz zsugoriságról ad hírt. A hamis pénz vagy a pénzhamisítás gyanakvást jelöl. PÓK Sokszor szerencse, de lehet érzelmi zűrzavar jelölője is. Nők álmában különös szexuális gondolatokat, férfiálomban nem kívánatos dolgok megtételét jelenti. A keresztes pók erkölcsösnek tartott, de hibás nézeteket mutat. REPÜLNI Ki nem élt alkotókedvet mutat. Ha szárnyad nő és úgy repülsz, akkor a lustaságod akadályoz abban, hogy értékesebb tevékenységbe kezdj, vagy nem élsz a lehetőségeiddel. REPÜLŐGÉP Vágyaid és reményeid jelképe. Minél messzebbről látod, annál elérhetetlenebbek a céljaid. A nők álmában: uralomvágyat, míg férfiálomban gyengeséget jelent, amelyet gondosan titkolsz. Félelmetesen közeli repülőgép rossz partnerkapcsolatot, a nőknek örömtelen szexet eredményez. Repülőgépen utazni annyi, mint szerelmi ügyeskedést szövögetni. A repülőgép-szerencsétlenséget vagy zuhanó repülőgépet látni azt jelenti, hogy érzelem nélküli vagy nyájas vagy hogy még önmagad előtt is titkolod a rosszindulatodat. RÉGI ISMERŐS VAGY BARÁT Ha szép emlékek kapcsolódnak hozzá, akkor keresd fel. Ha valaha ellenséges viszony volt köztetek és álmodban kedves, akkor már megbocsájtottál neki. Ha álmodban is ellenségként jelenik meg, akkor próbáld magad túltenni rajta! SAS Gőgöt és büszkeséget jelent, ami miatt előnytelen helyzetbe kerülsz. SEB Titkolt lelki fájdalom, amit emelt fővel próbálsz elviselni. Ha sebet ejtesz valakin vagy sebesültet látsz, akkor agresszív gondolataid vannak. SIKOLTÁST hallani Tedd, amit jónak látsz, ne hallgass másokra. SZAKADÉK Bizonytalan helyzetet vagy erkölcsi elveiddel ellenkező cselekedeteket jelent. Szakadékot átugrani annyi, mint felhagyni egy rossz szokásoddal. SZENT (ha megjelenik) Dühkitörésre való hajlamot mutat. Vallásos ember álmában egészen más, de ezt csak az álmodó tudja megfejteni. Szent emberrel találkozni azt mutatja, hogy előremenetel vár rád. SZERELMESKEDÉS Ha valaki olyannal szeretkezel, ami megdöbbent, akkor keresd meg azt a személyt, aki álombeli szeretkező partnered baráti körében található, s akire ébren nem mersz gondolni. Szeretkezni nagyon tiltott személlyel mindig bátorságot és egyenes jellemet takar. TAKARÍTANI Azoknak az embereknek szokott az álma lenni, akik a külső dolgaik látványos rendben tartásával próbálják elfedni belső rendetlenségüket. A rendteremtés szükségességét felismerő tegyen rendet az életében. TANÁR Ha tanárral álmodsz, egy vizsga előtt állsz és kétségeid vannak. Ha tanárt látsz és beszélsz vele, akkor egy megoldatlan probléma áttanulmányozásából örömöd és hasznod fog származni. Ha te vagy tanár, akkor mindent jobban szeretnél tudni másoknál. A gyermeki álomban a tanárához fűződő érzelmeit tükrözi.

11 TEA Női álomban könnyűvérűség. Teát főzni szerelmi trükk. Férfiak álmában az elbűvöltség jelképe. TEJ A megtisztulás utáni vágy. Nőtlen férfiak álmában házassági gondolatokat jelképez. Nők álmában kiadás. Az anyatej szégyenkezésre és rossz szokásokra utal. Tejet forralni gyerekes módszerekkel hívod fel magadra a figyelmet. Kifutó tej egyenlő azzal, hogy kikotyogsz valamit. TIGRIS Erősen hangsúlyozott nemiség, sőt a nemi szerep túljátszása. UGRÁS Ha ugrálsz, akkor a munkád fárasztó. Az ejtőernyős ugrás könnyedséget, jókedvet jelent. ÜSTÖKÖS Rátalálás a helyes felismerésre. VADDISZNÓ Ha nem ébreszt félelmet, akkor jó barátságot jelent. Ha ijedtséget kelt, akkor szokatlan vágyaid és indulataid vannak. Autósálomban a vaddisznó a közterületi felügyelő, míg diákálomban a torna-földrajz szakos tanár. VANÍLIA Ünnepi hangulatot szimbolizál. VARÁZSLÓ Ha te vagy, akkor félvállról veszel egy kapcsolatot. Ha varázslóval találkozol, akkor epekedsz valaki után. VIRÁG Nők álmában a ragaszkodás, a hűség, férfiak álmában a finomság, a gyengédség utáni vágy. Aki álmában virágot szed, az hódítani akar. Aki virágot vág, szakítani fog. A cserepes virág jó családi légkört mutat. ZENE Zenét hallani álomban annyi, mint csábítani. A zenekar befolyásolhatóságot jelent. Ha zenélsz álmodban, akkor olyasmire akarsz rávenni valakit, ami az illetőnek nincs igazán az ínyére. Boldog napot! Száraz György Házi oltár készítése Mit válaszolnál arra a kérdésre, hogy melyik az a közös vonása az embernek, amely minden általunk ismert kultúrában közös? Nyilvánvalóan nem a nyelv, nem a tudomány, nem a művészetek, nem a vallás, hanem akkor mi? Természetesen a hit! Minden ember hisz valamiben vagy valakiben. Van, aki a jó szerencsében, van, aki Istenben, van, aki az angyalokban, van, aki a saját igazságaiban, van, aki a tudományban és a sort valószínűleg a végtelenségig lehetne folytatni. De minden ember hisz a természetfelettiben! Bár vitázhatunk azon, hogy mi aposztrofálunk természetfelettiként, a lényegen aligha változtat. Nemrégiben a kvantumok és a kvarkok is természetfelettinek tűnt, mint ahogyan a fénynek is vannak ismeretlen, de azért megismerhető tulajdonságai. A világmindenség

12 intelligenciáját egy magára valamit is adó tudós, teológus és egy átlagember aligha vonhatja kétségbe. Hitünk megfogalmazására, a hitélet szabályozására vallásokat alkottak számunkra. Hogy kik, arról megoszlanak a vélemények. Szerény véleményem szerint, nem az emberek követték el a vallásokat, nem a fáról lejött emberek elméjében fogantak meg a gondolatok: nosza, alkossunk bonyolult vallásokat és kezdjük már el imádni az isteneket, avagy a Teremtőt. Nem, szerintem ez nem így történt. Sokkal hihetőbb számomra, hogy a Teremtő valamilyen rejtélyes, misztikus, de azért értelemmel felfogható úton és módon tudomására hozta a teremtményeinek ekképpen az embereknek is, hogy hogyan működik a világ, s hogy miként kéne működtetni ahhoz, hogy fenn is maradjon, mi több, fejlődjön. Ez ilyen egyszerű! Sokféleképpen nevezhetjük ezt a folyamatot, de ne vesszünk el a részletekben. Amikor a vallások, de inkább mondanók hitet, közös gyökereit keressük, jusson eszünkbe valami! A vallás eredetileg egy kapocs, mely arra hivatott, hogy az ember visszatérhessen Istenhez, a Teremtőhöz, bárhogy is nevezze azt el magában. A hit pedig egy kötél, amin fel tud mászni a magasabb, isteni létsíkokba, világokba, már csak azért is, hogy megértse és megfejtse létének értelmét. A kapcsolat, az összeköttetés, az egyesülés a lényeges, nem a különválasztás és az eltávolodás, ha az ember meg szeretné ismerni Istent. Ehhez nem árt néha eszközöket készíteni. Persze ne gondoljunk mindjárt Frigyládára, médiumi képességekre és sok egyéb misztikus-mágikus kellékre. Találjuk meg az élet bonyolultságában az egyszerűséget! Mindenki készíthet egy kis házi oltár otthonra magának és a családja számára. Ezzel egyszersmind kifejezheti az ember a személyes, individuális hozzáállását Istenhez. A következőkben néhány tippet és tanácsot adnék egy ilyen házilag készített kis oltár megalkotásához és használatához. Vegyünk egy csak erre a célra használt, lehetőség szerint természetes anyagból például fából készített kis asztalkát. Ez természetesen lehet egy átalakított, lecsiszolt, esetleg lelakkozott fa ülőke, vagy bármilyen bútordarab. Keressünk számára méltó helyet a lakásunkban. Ahova meghitten elvonulhatunk, ahol alkalmasint elcsendesedhetünk, ami tiszta és ahol úgy érezzük, hogy jó energiák vannak. Állítsuk oda az oltárunkra. Következő lépésként helyezzünk rá egy fehér terítőre, egy vagy három fehér gyertyát (gyertyatartóban) attól függően, hogy az egységet vagy a hármasságot szeretnénk kifejezni. A kettőség az anyagi világ sajátja. Az egység az isteni világok lényege, míg a hármasság a Szent Háromság kifejezője. Test, lélek és szellem hármasa az ember, a térnek három dimenziója van, az idő múltból, jelenből és jövőből áll, a család apa, anya és gyermek hármas egysége. Helyezzünk szenteket, spirituális vezetőket, isteneket (például egyiptomi istenségeket), istenembereket, szent ereklyéket (például Szent Lándzsa, Torinói Lepel) ábrázoló képeket, festményeket, képeslapokat és/vagy szobrokat az oltárunkra. Helyezhetünk még az oltárunkra szent helyekről származó, energiákkal áthatott köveket, kristályokat, ásványokat, kristálykoponyákat, ásatásokról származó leleteket és egyéb relikviákat. Tehetünk melléjük korhű szertartások során felszentelt tárgyakat és fényképeket is. Az elrendezésüket ki-ki ízlése és elképzelései szerint döntse el.

13 Ezek után használjuk akár napi rendszerességgel a házi oltárunkat. Időről-időre gyújtsuk meg a gyertyákat. Imádkozhatunk az oltárunk előtt, meditálhatunk, csendben létezhetünk a közelében, kis személyes rituálékat végezhetünk el mellette. Az ily módon elkészített oltárunk megerősíti az ember tisztaságát, erejét, felerősíti a belső békéjét, rezgései emelik a tudatunk frekvenciáját, s pozitív energiával töltik az auránkat. Rendszeresen, akár ünnepek alkalmával, friss virággal díszíthetjük az oltárunkat. Gyújthatunk füstölőt, vagy égethetünk tömjént időnként rajta. Ezzel a nyugalom szigetét teremthetjük meg az otthonunkban, ahova mindig visszatérhetünk, ahol feltöltődhetünk és ahol közelebb kerülhetünk a felsőbb világokhoz és végső soron Istenhez. Boldog napot! Száraz György Ezo-konyha Húsevők kontra vegetáriusok Évezredek óta dúl a vita az emberek között arról, hogy hasznos és erkölcsös dolog-e húst enni vagy jobban tennénk, ha étrendünkből száműznénk a húst és az állatok leölése által előállított termékeket. Érvek és ellenérvek spirituális és tudományos alapokon. A vegetárius étrend előnyei Sok vega hivatkozik arra, hogy a legkülönbözőbb vallások szentjei, prófétái és misztikusai vegetáriánusok voltak, s hogy már csak ezért is érdemesebb volna követni az ő példájukat, ha azt nézzük, hogy mi az, ami a szánkon bemegy. Püthagorasz, Platón, Leonardo da Vinci, Newton, Einstein, Mahatma Gandhi mind fizikai, mind morális, mind spirituális szempontból előnyösebbnek tartották a vegetárius táplálkozást. De az állatvilágban is szép számmal találunk példát a vega étrend előnyeire: az elefánt vagy az igavonó állatok ereje, munkavégző képessége egyesek szerint a szigorúan növényekből álló kosztra vezethető vissza. Állítólag G. B. Show egy betegsége kapcsán sem volt hajlandó tojást és tejet fogyasztani, ezért az orvosok felszólították, hogy nem vállalnak felelősséget a következményekért. Ekkor a következő mondatokat mondotta tollba a titkárának. "Ezúttal ünnepélyesen kijelentem végső akaratomat. Mihelyt nem vagyok foglya fizikai testemnek, a következő gyászmenet kövesse koporsóm a temetőbe vezető úton: először madarak, másodszor bárányok, juhok, tehenek és a többi állat ebből a fajból, harmadszor élő halak akváriumban. Minden gyászoló viselje a feliratot: "Az Úr legyen irgalmas jótevőnkhöz, G. B. Shaw-hoz, aki életét áldozta, hogy megmentse a miénket!" A vegetarianizmus alapja az erőszaknélküliség és az élet tisztelete. Vagyis ennek az elvnek és moralitásnak az értelmében nem szabad más teremtmények életét elvenni pusztán azért, hogy saját érzékeinket kielégítsük. Az oktalan pusztítást, a fájdalomokozást és a túlzott érzékkielégítést utasítják el mélyen a vallásos, illetve a hústalan étrend hívei. Amit viszont előnyben részesítenek a vegetáriusok, azok a gabonafélék, a magvak, a zöldségek,

14 gyümölcsök, hüvelyesek és gyógynövények. Ehhez járulnak a tejtermékek, amelyekért megint csak nem kell állatéletet kioltani. Spirituális szempontból, amin érdemes volna eltöprengnünk, az a karma törvénye. Szemet szemért, fogat fogért elv alapján amennyiben elvesszük az állatok életét azért, hogy megegyük őket, negatív energiaáramlásokat indíthatunk be a sorsunkba. Ezek a visszahatások, ha nem is oly drasztikusak, mint mi voltunk az állatokkal szemben, de mindenképpen gyengítheti az életenergiáinkat. gondolják sokan. Keleten úgy hiszik, hogy az emberis test öt elemből épül fel: tűzből, földből, levegőből, vízből és éterből. Ellenben a négylábúak vagy az emlősök csak négy elemmel rendelkeznek, mert (majdnem) hiányzik belőlük az éter, vagy szerény mennyiségben van bennük jelen. A madarak csak tűzből, vízből és levegőből állnak össze, míg a hüllők, férgek és a legtöbb rovar csak két elemből áll, tudniillik földből és tűzből. Ezek után következnek a zöldségek és a gyümölcsök, amelyek javarészét a víz elem teszi ki. Ez alapján a legkevesebb szenvedést a növények elfogyasztásával okozzuk az élővilág számára. Erre még visszatérek, de most folytassuk az érvelést a vegetárius étrend mellett. Vegyük szemügyre a tudományos bizonyítékokat. Tudományos aspektusból fontos leszögezni, hogy a legfrissebb kutatások rácáfoltak a vegetáriussággal szemben felhozott leggyakoribb ellenvetésre, miszerint egyoldalú és többek között nélkülözi a lényes proteinek (fehérjék) bevitelét. Ma úgy vélik a táplálkozáskutató tudósok, hogy igenis elegendő mennyiségű létfontosságú aminosav, illetve fehérje, valamint vitamin, ásványi anyag található a vegetárius kosztban, mert a szénhidrát és a zsír eddig sem volt kétséges. Az sem elhanyagolható érv, hogy a kutatások szerint egy vegetárius szervezete általában jobban tudja feldolgozni és hasznosítani táplálékainak összetevőit, mint a nem vegetáriánusoké. Fiziológiai szempontból a fogazatunkból kiindulva közelebb állunk a növényevőkhöz, mint a húsevőkhöz. Nincsenek hatalmas szemfogaink és tépőfogaink, ellenben vannak a gabonafélék megőrlésére alkalmas lapos zápfogaink. Általában a húsevők beleinek hosszúság a testük méretéhez viszonyítva lényegesen kisebb, mint a növényevőké. Márpedig az ember ez utóbbiakhoz hasonlít. Spirituális szempontból nem mellékes, hogy a testünket és az auránkat egyaránt felépítő energiák milyen minőségűek. Vajon megállja a helyét az a feltevés, miszerint azok vagyunk, amit megeszünk? Nos, e szerint a leölt, illetve az elpusztított állat rezgései a részünkké válnak a táplálkozás révén. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy átvesszük és magunkba építjük a rezgéseiket és közvetett módon a gondolataikat és az érzelemvilágukat is magunkba engedjük. S onnéttól kezdve ez hatást gyakorol ránk. Nem csak a fájdalmaikat, hanem a kevésbé fejlett tudatukat is magunkba fogaljuk ilyenkor, ami nem biztos, hogy a mi spirituális épülésünket szolgálják. Sokan azt tapasztalták, miután áttértek a vegetárius étrendre, hogy elméjük megtisztult, indulataik csillapodtak, szellemük felfrissült és kiegyensúlyozottabbakká váltak. Az ősi keleti tanítások hangsúlyozzák, hogy minden elfogyasztott étel komoly mérhető hatást gyakorol a szervezetünkre az alábbi módokon. A szattvikus ételek tiszták. Ilyenek többek között a hüvelyesek, a zöldségek, a gyümölcsök, a gabonafélék, a magvak, valamint a tej és a sajt. A második kategóriát a radzsikus étkek képezik, mint például a fűszerek, a savanyú és a keserű ételek. Ezek izgatják, stimulálják az emberi szervezetet. Míg a harmadik kategóriát a tamasztikus ételek teszik ki, melyek eltompítják az embert és tunyává teszik. Húsfélék, tojás, alkohol, a konzervek és az újramelegített ételek, hogy csak néhányat említsek.

15 Összefoglalva, a vegetárius étrend óriási hangsúlyt helyez a tisztaságra és az életerőre. Csakis olyan étkek elfogyasztására buzdít, amelyik ennek a két kritériumnak eleget tesz. Aki ezt a táplálkozástípust követi, az spirituális szempontból roppant jól fejlődhet és sikerrel járhatja végig az önmegvalósítás útját. vallják a vegetarianizmus hívei. Kevesebb alvásra van szükségük, nagyobb szellemi és fizikai teherbírásra képesek a vegetárius életmód követői saját bevallásuk szerint. Számos vallásalapító vegetárius táplálkozást irányzott elő híveinek. Például a dzsainizmus vagy épp a szikh vallás követőinek be kell tartaniuk a húsmentes táplálkozás szigorú követelményeit. Hely szűke miatt itt most nem szólnék ezen irányzatok egyéb sajátos megszorításairól. A húsevés nem mindig káros! Nem szeretnék védőbeszédet tartani a húsevés mellett, különösen nem egy ennyire részletesen megindokolt vegetárius étrendi elemzés után. Mindazonáltal felhívnám a kedves Olvasó figyelmét néhány nem elhanyagolható szempontra. Először is, az emberi test és aura is négy plusz egy elemből épül fel. Ezeket már a korábbiakban felsoroltam. Mindegyik létfontosságú, mindegyik egyedi arányban alkot bennünket. Van, akiben túlsúlyban van a föld elem, mert alkatilag ő így lett összerakva. Természetesen az ilyen ember temperamentuma, azaz vérmérséklete, gondolkodásmódja és érzelemvilága meglehetősen sajátos. Ehhez hasonlóan másként működik és másként épül fel az olyan ember, akiben túlsúlyban van a tűz, vagy a víz, vagy a levegő. Az éter nincs olyan meghatározó szerepben, mint a többi négy. A húsokban nagy mennyiségben fordulnak elő az elemek, de különösen a föld elem. Bizonyos húsok, mint amilyen a marhahús, hatalmas mennyiségű földerőt tartalmaznak. Ezért akinek erre van szüksége, egy kiváló földerő forráshoz juthat a marhahús által. Ugyanakkor, ha valaki a földre jellemző vonásokat, tulajdonságokat szeretné magában felerősíteni: stabilitás, önbizalom, szilárdság, önbecsülés, gyökerek az életben, életbe vetett bizalom és hit, akkor jótékonyan hathat jellemére a földerőt nagy mennyiségben tartalmazó marhahús. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy földerőt csak húsból lehet kinyerni, de az egyik legnagyobb koncentrátumban egyebek mellett a vörös húsokban fordul elő a föld elem. A második nem elhanyagolható tényező a húsfogyasztással kapcsolatban az, hogy a halál rezgését, a halálfélelem és az agónia emlékét tárolja el magában a hús. Ettől azonban meg lehet tisztítani a húst. Ma már léteznek olyan eljárások, amelyek segítségével tíz perc alatt meg lehet szabadítani a húst a káros rezgésektől, kiváltképp a halál információjától. Egy ilyen módszer a megfelelő arányok szerint megépített házi piramis, amelyet ha betájolnak és mindösszesen 10 percre alá helyezik a nyers húst, akkor az leválasztja róla a halál negatív rezgését. Ezáltal már nem gyakorol az előbbiekben kitárgyalt negatív, romboló hatást az energiamezőnkre, vagyis az auránkra. Így az érzelem- és a gondolatvilágunkba már nem visszük bele a károsító, lehúzó rezgéseket. Harmadsorban megemlítendő, hogy bizonyos húsok rezgése igen jelentékeny, sőt magas. Ezt talán nem is hinné a rezgések világában járatlan ember. Holott a marhahús és a vadhús frekvenciája pláne miután megtisztították a halál információjától jótékonyan hat auránk alsó strukturális részeire és élettani szempontból is tápláló: fehérjék, nyomelemek és vitaminok tárháza.

16 Végezetül, felhívom a figyelmet arra, hogy bizonyos káros rezgéseitől megtisztított húsokat nyersen, pácolva, vagy akár szárítva is fogyaszthatunk a hőkezelést kiiktatva, ezzel pedig teljes táp és élvezeti értéküket megőrizhetjük. Véleményem szerint nem minősül jóvátehetetlen karmikus vétségnek a húsevés, illetőleg arra az álláspontra helyezkedem, mely szerint valamennyi (mértékletesség!) hús elfogyasztása több előnnyel jár, mint hátránnyal. De spirituális és karmikus szempontból nem feltétlenül jár rosszul, illetve nem szenved hátrányt az, aki állati fehérjét hús vagy húsféleség formájában tesz magáévá. Annak viszont elkötelezett híve vagyok, hogy figyeljünk oda mindenre, amit megeszünk, s ha már egyszer húsok mellett döntünk, akkor azt tisztítsuk meg a károsító rezgésektől. Tehát a megfelelő módon és mértékben történő húsfogyasztás által hatékonyabbá és hasznosabbá tehetjük a táplálkozásunkon keresztül is lelkünk önmegvalósító útját. A spirituális szempontból számunkra helyesen összeállított táplálkozással/étrenddel százalékos arányban kifejezve havonta akár 10%-kal növelhetjük a hatékonyságunkat, ami nem csekélyke dolog. Boldog napot! Száraz György Lélekvándorlás A halállal és a halál utáni létállapotokkal foglalkoznak a vallások és egyes tudományágak. Minden ember eljut életének egy adott pontján a legnagyobb kérdéshez: mi történik velem miután megboldogultam. Erre minden irányzat másképpen válaszol. De a múlandóság érzése által kiváltott emóciók bárhogy is befolyásoljanak minket, nem lehet mindenkinek igaza, nem lehet egyszerre az orvostannak, a kereszténységnek, a buddhizmusnak, a hinduizmusnak és az összes ezoterikus irányzatnak igaza. S akkor még nem beszéltünk az istentagadók és a materialista-szkeptikus emberi attitűdökről. Szóval a kérdés kínos és rengeteg aggályt vet fel, ámbátor nem mehetünk el mellette vállat rándítva, mert egyszer ránk kerül a sor és mi is majd elérkezünk aktuális földi pályafutásunk végső állomásához. Létkérdések: születni és meghalni Az emberi élet kétségtelenül két legnagyobb létkérdése: a születés és a halál. A születés azért, mert nehezen hihető, sőt naiv az a szellemiség, amely azt állítja, hogy pusztán biokémiai folyamatok komplexitásával és strukturális átalakulásokkal magyarázza az emberi élet születését. Kiváltképp gyermeteg gondolati színvonalra vall az az elképzelés, miszerint ex nihilo (semmiből) lehet értelmes, intelligens öntudatot előállítani, vagy, hogy egyszer csak hirtelen önmagától kel életre az anyag. A halál pedig az egyik legnagyobb misztérium, mert bonyolult folyamatok tömkelegéből áll, de a mai kultúrában elsősorban azért, mert az ember fejlett idegrendszerével nem képes megbarátkozni, illetve megbirkózni a gondolattal, hogy léte gyertyalángként bármikor kihunyhat, s hogy létezésünk véges. Az érzelmekkel megáldott emberiség túlzottan nagy jelentőséget tulajdonít a halálnak, ami még önmagában nem lenne probléma, viszont földi pályafutásunk nagy részében ügyet sem vetünk rá, majd egyszer csak észbe kapunk és rémülettel, irtózással és páni rettegéssel gondolunk az elmúlás véglegesnek hitt lidércére. De vajon minden véget érhet egyetlen pálcasuhintásra? Néhány év lenne csupán létezésünk értelme? Létezhet túlvilág? Van egy természetfeletti hatalom, ami irányít bennünket nem csak az életnek, hanem a halál utáni életnek nevezett időszakban is? S ha igen, mi történik velünk

17 odaát? Mindenkivel ugyanaz, vagy más? Ki szabja ezt meg? Mi vár ránk, egyszerű halandókra, miután átléptük a halál kapuját? Ecce homo íme, az ember! Íme, az ember! mutatott Pontius Pilátus a tövessel megkoronázott Jézusra, akinek nem sokkal később szembe kellett néznie a halállal. Kicsit ilyen az ember is, jóllehet tövisei, tüskéi, korbácsai és ruhája inkább a karmájából fonódik köré, mintsem valódi ágakból és szíjakból. De hasonlatosak vagyunk mi, emberek, Jézushoz, mert ránk is vár a nagy megpróbáltatás és megmérettetés: a halál torka. Holisztikus és spirituális nézetem szerint az ember egy csodálatos hármasságból áll: testből, szellemből és lélekből. A test önmagában csupán egy eszköz, lényegében az anyagi világ ajándéka, melyre azért van szükségünk, hogy a fizikai világot érzékelni tudjuk: tapintással, szaglással, hallással, látással és ízleléssel. A testünkön keresztül tudunk érzéki-fizikai tapasztalatokat szerezni. Testünk tehát egy hasznos teher, ami a fizikai létmódunkhoz elengedhetetlen és amellyel foglalkoznunk kell, ha sokáig szeretnénk ebben a világban időzni. A testünket folyamatosan karban kell tartanunk, mert különben megbetegszik és tönkre megy. A testünket óvnunk és védelmeznünk szükséges, hiszen a világ elemi erői és a szociális környezetünk nem mindig veszi kellőképpen figyelembe szükségleteit és igényeit, de hála Istennek, van egy önmagára figyelő énünk, amely igyekszik gondoskodni testi szükségleteink kielégítéséről. A test azonban önmagában annyira bonyolult, hogy szinte nulla a valószínűsége, hogy a periódusos rendszerből megismert néhány elemből csak úgy összerakódjon. Tulajdonképpen a spirituális szempontból nézett világban a testet magasabb rendű összetevők alkotják, illetve építik fel. E magasabb összetevőinket mert hogy minden ember kivétel nélkül rendelkezik velük isteni részeknek is nevezhetjük. Eme isteni komponenseink a szellem és a lélek. Az emberi szellem nem csupán a fejünkben székelő gondolkodni képes tudatot jelenti, hanem attól lényegesen többet. Az emberi szellem egy olyan tudatforma, mely képes a magasabb dimenziókban, vagyis a fizikai érzékszerveken túli világokban szabadon mozogni és érzékelni az ott zajló folyamatokat. A szellemünk egy csodálatos találmány, mert önmagát érzékeli, de nem csupán a földi létben, hanem a túlvilágon is. Túlvilágnak vagy másvilágnak a nem földi világokat nevezem. Ugyanúgy használhatnám a szellemi világ kifejezést is, mert az anyagin túl, illetve a fizikai világban rejtetten mindig is jelen van az isteni szellem. Természetesen más és más formában nyilvánul meg az isteni lény a világban: teremtményeken és élettereken keresztül. Ezzel tehát csak arra utalok, hogy amennyiben elfogadjuk, hogy egy szuperintelligens létforma részei vagyunk, akkor abba beletartozik minden tokkal vonóval. Isten vagy Teremtő, aki végtelenül sokféleképpen nyilvánul meg. Ő alkotja a világokat: túlvilágot és evilágot egyaránt, plusz a teremtményeket: növényeket, állatokat, embereket azok minden alacsonyabb rendű és magasabb rendű összetevőivel. Ekképpen az emberi szellem egy nem anyagi része az embernek, amely modern kifejezéssel élve a szoftver, ami egyfajta programként fut bennünk. A szellemünknek sokféle megközelítése létezik. Az emberi szellemről van szó, amikor egóról, én-tudatról, személyiségről, tudatalattiról, árnyékról, tudatról vagy tudatosságról beszélünk. A tudatunk fénye, a megvilágosodás, a gondolkodás egyes funkciói, az emlékezet, vagy épp a feledékenység, a jellemünk és a magatartásunk mind-mind ennek a szellemnek nevezett isteni részünkön múlik. Ez lehet fejlett és fejletlen, e szerint lehetünk buták és okosok, érzékenyek és érzéketlenek, szóval az érzékelés és a viselkedés, a felfogásunk és a gondolkodásmódunk egy jelentős részét a szellemünknek tulajdoníthatjuk.

18 Az ember azonban még egy magasabb rendű összetevőt tudhat magáénak. Ez pedig a lélek. A lélek olyan, mint egy csodálatos tudat bennünk, amelyik nagyon-nagyon összetett. A lélek szintén egy isteni tudatforma a szellemhez hasonlatosan, csak más a szerepe és a feladata. A lelkünk tárolja magában a valódi isteni lényeget. A lelkünk alkotja a valódi individuumunkat. Tehát személyiségünk mögött ő az igazi egyéniség, ami az egyediségünket, a páratlan mivoltunkat adja. De a lélek tárolja magában azokat a képességeket és adottságokat, hajlamokat, amelyek előző életeinkből magunkkal hoztunk erre az életre. A lélek tehát az ösztönösségünket, a rejtett tehetségünket is tárolja, amelyért nem kell külön megdolgoznunk, vagy amit nem kell külön megtanulnunk. A lélek adja a békét, a nyugalmat, a bölcsességet, az igazi tudást és a szeretetet. A lélek örökké tudatos az emberben, de rezgései olyan finomak, annyira magasak, hogy nem mindig érzékeljük, mert a hétköznapi tudatunk erre sokszor nem képes. A lélek tárolja magában a karmánkat is, azt a fajtát, amit a leszületésünk, illetve a testet öltésünk során vállalt életfeladatként szeretnénk megvalósítani. Tehát a lélek határozza meg a célokat és tartalmazza a célok megvalósításához szükséges eszközöket. A lélek tehát a hardvere az emberi lénynek. Lélekvándorlás Az ember hármasságból áll: testből, lélekből és szellemből. A test múlandó, a lélek és a szellem azonban nem az. A lélek halhatatlan és a szellem is elvileg az. Ahhoz, hogy ezt a kérdést tökéletesen megértsük be kell vezetnünk még egy fogalmat, ami rendet teremt az ember fejében és egy csapásra megvilágítja a lélekvándorlás problematikáját. Ez pedig a Felső Lélek vagy Tethán fogalma. A Tethán a valódi, a legtisztábban, a tökéletesen isteni forrása az embernek. Ezt is léleknek hívhatjuk, de nagybetűvel kell írni, mivel ebben foglaltatik minden, amik mi vagyunk. Tudniillik, a Tethán (más néven Önvaló, Felső Én, Felső Lélek) az, amit a Jóisten teremtett. A Tethánból válik ki a lélek és a szellem is. A Tethán hozza létre, pontosabban választja ki magából a lelket és a szellemet is. A lelket azért, hogy tapasztalatokat gyűjtsön minden egyes életében a Földön vagy akár bármely másik bolygón. A szellemet azért, hogy legyen intellektusa, én-tudata, érzékelése, mivel a lélek önmagában nem lenne képes a fizikai világban megnyilvánulni. Miért nem? Mert a lélek rezgései adják az egyediséget, ha ez megváltozna, megszűnne a különlegessége, viszont a szellem egyfajta hídként képes összekötni a finom lelkünket a durva testünkkel. Így a lélek lélek maradhat, a test pedig test. A szellem pedig aszerint, hogy mennyire fejlett egy csatorna, egyfajta összekötő tudatosság a lélek és a test között. Ezek után érthetővé válik, hogy tulajdonképpen a lélekvándorlás egyben szellemvándorlás is. Mert az embernek nem csak egy élete van, azaz egyetlen földi élet a születéstől a halálig, hanem sok. Minden alkalommal új fizikai testet kap, de a szellem és a lélek örök benne, mert mindkettő halhatatlan. Így mind a szellem, mind a lélek vándorol egyik testből a másikba, persze szigorú szabályoknak és törvényszerűségeknek eleget téve. Hiszen ha nem lenne rend a lét mi szempontunkból megnyilvánult és meg nem nyilvánul térfelei között, a dimenziók és a világok között, akkor óriási káosz alakulna ki. de hála Istennek rend van, s erről nagyon sok lény: angyalok, arkangyalok, mesterek és számos más furcsa nevű szellemi vezető gondoskodik minden pillanatban. Túlvilág Amikor a biológiai halál beáll, a szellem és lélek eloldódik a fizikai testtől és a számára kijelölt helyre tér meg. A fizikai test feloszlik, illetve szétbomlik, tulajdonképpen visszaadja

19 kölcsön kapott elemeket az anyaföldnek. A szellem nem tér vissza a Tethánba, hanem a következő testet öltésig a szellemvilágban egy úgynevezett szellemi kasztban foglal helyet. Itt dolgozza fel mindazt a tapasztalatot és információt, amit az élete során megszerzett. Ez lehet szenvedéssel teli állapot pokol, ugyanakkor lehet idilli stádium is mennyország. A vallások a legkülönfélébb módokon írják le, én csak a legismertebbeket említem. A túlvilág, vagyis a Hádész, nem egyetlen világ, hanem sok-sok dimenzió alkotja. Nem léphet be mindenki bárhová, ahová kedve szottyan. A szellem fejlettsége erkölcsisége és tisztasága szerint hét kaszt valamelyikébe kerül és ott egzisztál (létezik), továbbfejlődik és várakozik. Tehát nem tétlen, hanem készül a következő testet öltésre. A lélekkel más a helyzet. A lélek röviddel a halál, a nagy átlépés után visszatér a Tethánjába és beleolvad. Tehát a lélek visszatér és mindazt a tapasztalatot, amit a fizikai világban szerzett, átadja az isteni Énjének. Ez a lélek többet már nem fog testbe költözni, vagyis megszületni, mert ő elvégezte a feladatát. Helyette majd egy új lélek vagy lélekszikra fog kiválni a Tethánból az új test felöltése céljából. Azért van új lélekszikrára szükség, mert a Tethán új sorsot, új karmát és más típusú megtapasztalásokat akar begyűjteni. Tehát új, ismét csak egyedi módon gyúrja össze magából az aktuális életfeladatokhoz elvégzéséhez és vágyott tapasztalatok megszerzéséhez legjobban illő hardverét, vagyis lelkét. A szoftver a régi, de a hardver már új. Így igazságos! Új esélyeket és lehetőségeket kap a Tethán a lélek által, de a régi dolgok sincsenek teljesen elfelejtve. Így a fejlődés csodálatosan változatos és rengeteg szerepben próbálhatják ki magukat a Tethánok. Merthogy minden embernek egyedi isteni Énje, Tethánja van. Mi vándorol akkor? A szellem is és a lélek is utazik, barangol, költözik és vándorol. Ezt nem könnyű elmagyarázni egy mai, haláltusájától és kínoktól rettegő embernek, különösen akkor, ha az illető kizárólag a testével azonosítja önmagát. De ezért nagyon szép a filozófia, mert aki kíváncsi az igazságra, az szenvedéssel ugyan, de elérheti és megértheti. Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon sok fogalomzavar és általában kuszaság van az emberek fejében a szellem, a lélek és ha hallottak egyáltalán róla, akkor a Tethán -nal kapcsolatban. Sokan vérre mennének csak azért, hogy bebizonyítsák a saját igazukat. Egyes irányzatok tagadják egyik-másik magasabb rendű alkotóelemünk létezését, de ez a tagadás nem bizonyítható, mint ahogy az én állításaim is egy bizonyos rendszerre alapozódnak és anyagi tudatú emberek számára nem nyújthatnak százszázalékos bizonyosságot. Mindazonáltal, ha valaki veszi a fáradtságot és megfelelteti a szellemtudományok egyes irányzatainak, a vallások eredeti (feltéve, hogy hitelesek) iratainak és majdan a saját tapasztalatainak lényegét, akkor döbbenten fogja tapasztalni, hogy nem mondanak ellent, sőt egymást igazolják és kiegészítik az információk. Így állhat össze az életről, a túlvilágról és a lélekvándorlásról szóló egyéni életfilozófia mindenkiben. Csak remélni merem, hogy ebben valamicskét segíteni tudtam a kedves Olvasónak. Boldog napot! Száraz György Halál közeli élmények Mi is a halál? Mit állít ma a tudomány a halálról? Mi következik a halál után a vallások szerint? Mit mondanak a hiteles személyek: a látók, a megvilágosodottak, a próféták, a guruk és mindazok, akik halál közeli élményt éltek át?

20 Tanatológia A halál materialista értelmezés szerint nem több biológiai eseménynél, amelynek során az élő szervezet teljes működése leáll. E nézetrendszer szerint a biológiai halál beálltával az élőlény tehát elpusztul és csupán passzívan vesz részt az ökoszisztémában. Jogi szempontból a halál annak a visszafordíthatatlan felbomlásnak a megindulása, amikor az agyműködés, a légzés és a keringés megszűnik. Ezzel szemben a klinikai halál állapotának azt nevezzük, amikor az előbb említett életjelenségek átmenetileg szünetelnek. Az eszméletvesztéstől a kómáig sokféleképpen bekövetkezhet a klinikai halál. Eddig csupán a halál fizikai és fiziológiai jelenségkörét érintettük, ami egyébként megfelel a mai nyugati gondolkodásmód anyagelvű beállítódásának. Teológiai és vallási szempontból mely azért áthatja a nyugati kultúrkört is elmondható, hogy a halál a földi élet vége, melyet az isteni/felsőbbrendű akaratnak megfelelően a másvilágra kerülés és a tovább létezés, vagy a teljes megsemmisül, vagy a más alakban, esetleg újabb létformában történő újjászületés követ. Filozófiai szempontból az életnek nincs értelme, ha nem állítják relációba a hallállal, hiszen a két fogalom egymáshoz való viszonya segít mindkettő alaposabb megértésében. De a tudomány is komolyan vizsgálja a haldoklás folyamatait, sőt ez a jelenségkör a pszichológia egyik alkalmazott területének tekinthető. A haldokló szervezetében végbemenő patologikus folyamatokat a tanatológia kutatja. Az Egyesült Államokban, Spanyolországban, de Oroszországban is rendkívül mélyreható kutatásokat folytatnak a halál, az újraélesztés, illetve a végső stádiumban lévők méltóságteljes eltávozását illetően. Sajnálatos, de tény, hogy a II. világháború alatt, a katonákon és a hadifoglyokon, illetve a deportált lakosságon végzett orosz és német kísérletek által tudták meg a tudósok a legtöbbet a halál biológiai oldaláról. Élet az élet után Spirituális szempontból is vizsgálják a halált. A súlyos betegségeken keresztülment vagy baleseteket átélt személyek egy része sokszor beszámol saját érzékeken túli tapasztalatairól. Egyesek azt tapasztalták, hogy elhagyták a testüket, egyszerűen szólva, kiléptek a testükből és látták saját magukat kívülről. Voltak, akik műtét közben élték át a testen kívüli létezés élményét. Ezek az emberek pontosan visszaemlékeztek mindenre, ami a műtőben történt. Így többek között elmondták, hogy miről beszélgettek az orvosok a műtét alatt, hogy mi történt a szomszéd műtőben és az egyes kórtermekben, mialatt a testük magatehetetlenül feküdt szétnyitva a műtőasztalon. Olyan apró részletekről tudtak, amiket csak a jelenlévők ismerhettek. De halál közeli élményt súlyos lázas betegségben szenvedők is átéltek ban például egy amerikai közkatonáról már kiállították a halotti bizonyítványt, majd 9 perccel azután életjeleket produkált és visszatért ebbe a létbe. A halálhoz közelkerülők, a halálküszöb-élményeket átélők történeteiben rengeteg hasonlósággal találkozunk. Az egyik legnagyobb szaktekintély, aki ilyen történeteket lejegyzetelt és összehasonlított Raymond Moody amerikai filozófus. Akit jobban érdekel a téma, mindenképpen olvassa el két könyvét: Élet az élet után, Elmélkedések az élet utáni életről. Viszonylag gyakori, közös élménynek számít a testtől való elszakadás, amikor a szellem és/vagy a lélek kilép a testből, majd érzékelni kezdi tágabb környezetét. Nem csak a fizikai

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban!

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban! Élettitkok 1 Mi a szeretet? Mi a szerelem? Hogyan lehetek boldog, sikeres ember? Sokan keressük a választ az élet legnagyobb kérdéseire nap mint nap. Ranjeet Singh Dhillon segítségével azonban új nézőpontból

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I.

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Oszlár Kálmán András Jóga az ágyban Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Mottó A tantra nem egy technika, hanem egy létforma, egy filozófia, ami szerint boldogan tudnak élni az emberek, és

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag Azonosító szám: PA-980308a Téma: Kommunikációs partner neve: A reticuli faj biológiája Kommunikációs partner Ghopal faji besorolása: Ganümeda expler EBS-A2a Kísérlet dátuma: 1998. márc. 08. Közvetítő alany:

Részletesebben

6+1 TIPP hogy. jól induljon a napod! www.harmonialiget.hu. Készítette: Rácz Beatrix. Ingyen letölthető!

6+1 TIPP hogy. jól induljon a napod! www.harmonialiget.hu. Készítette: Rácz Beatrix. Ingyen letölthető! 6+1 TIPP hogy jól induljon a napod! Készítette: Rácz Beatrix Ingyen letölthető! Szeretettel köszöntelek Kedves Olvasó! Rácz Beatrix (Betti) vagyok és stresszt oldok kineziológiai módszerekkel, valamint

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Gauranga Das előadása Atma Center életmódközpont www.atmacenter.hu

Gauranga Das előadása Atma Center életmódközpont www.atmacenter.hu Gauranga Das előadása Atma Center életmódközpont www.atmacenter.hu Jóga összekapcsolódás, igázás Istennel A valósággal Az univerzummal Az önvalóval Jógas csitta vritti niródhah A jóga az elme változásainak

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. MOTIVÁCIÓ és érintettség Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok Iskolakultúra 005/10 Radnóti Katalin Általános Fizika Tanszék, TTK, ELTE Hogyan lehet eredményesen tanulni a fizika tantárgyat? Szinte közhelyszámba megy, hogy a fizika az egyik legkeésbé kedelt a tantárgyak

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

A boldog felhasználó

A boldog felhasználó A boldog felhasználó Ingyenes e-book, a Felhasználó Update csapattól Írta: Vidi Rita Mi a különbség a begyakorolt, monoton, örökké félelmetesnek tűnő felhasználás, és a tudás alapú, céltudatos, örömfelhasználás

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges:

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: Személyes évek A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: 1. A születés hónapja 2. A születés napja 3. Az adott év naptári száma Nagyon fontos: a Személyes Évünk mindig a születés napjától, a

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus: II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelõknek

Részletesebben

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban PM-0439-1304-BS Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS Intézmény, időpont: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető oktató neve: Kovácsné Patyik Gabriella Korcsoport/ osztály: felnőtt képzés

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ Készült: Jacques Crevoisier előadása alapján (UEFA, Nyon, 2013) A média: A kommunikációs készség ugyanolyan fontos, mint a technikai készségek. A kérdések is

Részletesebben

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata Csöpel Láma NYUNGNE Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata 2 nyungne A meditáció A meditáció segítségével megtanuljuk méltányolni a jelent, végtelen gazdagságával és lehetőségeivel együtt. Ehhez

Részletesebben

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

KENYÉR VILÁGNAPJA október.16.

KENYÉR VILÁGNAPJA október.16. KENYÉR VILÁGNAPJA 2013.október.16. TÍZEDIK ALKALOMMAL KERÜL MEGRENDEZÉSRE MAGYARORSZÁGON A KENYÉR VILÁGNAPJA. táplálkozásunkba. A kenyér, mint alapvető élelmiszer, évezredek óta jelen van az emberiség

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Személyes Eredményességi Tréning Szet

Személyes Eredményességi Tréning Szet Személyes Eredményességi Tréning Szet Munkafüzet VAGYOK VALAKI A változtatás kulcsa Én : 1. Ki vagyok én? saját személyiségem feltérképezése 2. Párkapcsolatom 3. Munkám, hobbym 4. Anyagi tisztánlátásom

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Boszorkányvarázslatok és bájitalok

Boszorkányvarázslatok és bájitalok MAGUS Kalandozok.hu Boszorkányvarázslatok és bájitalok Az elkövetkezendőkben - a boszorkánymesteri varázslatok után - a boszorkánymágia szinte kimeríthetetlen területén kalandozunk. A leírt italok különlegessége,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei. Öt motívumos teszt Milyen a jó vállalkozó? Vállalkozás-jövedelemszerzés

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei. Öt motívumos teszt Milyen a jó vállalkozó? Vállalkozás-jövedelemszerzés Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Munkaforma: osztályfőnöki A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Önismeret Öt motívumos teszt Milyen a jó vállalkozó? Vállalkozás-jövedelemszerzés frontális

Részletesebben