TÚL SOK EURÓPAI VÁLLALKOZÁS SZŰNT MEG KÉSEDELMES FIZETÉS MIATT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÚL SOK EURÓPAI VÁLLALKOZÁS SZŰNT MEG KÉSEDELMES FIZETÉS MIATT"

Átírás

1 TÚL SOK EURÓPAI VÁLLALKOZÁS SZŰNT MEG KÉSEDELMES FIZETÉS MIATT

2 03 Sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem vállal felelősséget az itt szereplő információk további felhasználásáért. Az Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni Ingyenesen hívható telefonszám (*): / (*) Egyes mobiltelefon-szolgáltatók a kezdetű telefonszámok hívását nem engedélyezik, illetve az ilyen számok hívásáért díjat számítanak fel Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (europa.eu). Katalógusadatok a kiadvány végén találhatók. Luxemburg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, ISBN: doi: /54401 Európai Unió, 2012 A sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett. Nyomtatva Írországban. ELEMIKLÓR-MENTES PAPÍRRA NYOMTATVA (ECF). HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ: Ingyenes kiadványok: az EU Bookshopból (bookshop.europa.eu) az Európai Unió képviseletein keresztül vagy a küldöttségektől. Elérhetőségeiket az interneten találhatja meg (ec.europa.eu), illetve a számra történő faxküldéssel kérheti Előfizetéses kiadványok: az EU Bookshopból (bookshop.europa.eu) Díjhoz kötött előfizetések (pl. Az Európai Unió hivatalos lapja évfolyamai és az Európai Unió Bírósága elé került ügyekről szóló jelentések): Az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnereitől (publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm) Európa korábban nem tapasztalt gazdasági és társadalmi kihívásokkal találkozik, amelyeket igen nagy számban csőd és a munkahelyek megszűnése kísér. A késedelmes fizetés tovább ront a helyzeten. Eljött a változás ideje. Nincs vesztegetni való idő. Antonio Tajani az Európai Bizottság iparért és vállalkozáspolitikáért felelős alelnöke

3 04 05 Vegyük fel közösen a harcot a késedelmes fizetéssel szemben! A késedelmes fizetés minden évben felesleges csődök ezreit okozza Európa-szerte minden évben a számláik kifizetésére váró kis- és középvállalkozások (KKV-k) ezrei mennek csődbe. Eljött az ideje, hogy a késedelmes fizetés e káros gyakorlatának véget vessünk Európában. Az európai fizetésképtelenségi esetek jelentős részét, különösen a KKV-k körében a késedelmes fizetés okozza. Az ilyen fizetésképtelenné válások munkahelyek elvesztését és az érintett egyéni vállalkozók személyes tragédiáját okozzák. Ezt a pazarlást meg kell állítani! A KKV-k számára gyakran nehézséget jelent az azonnali fizetésre való joguk érvényesítése. A késedelmes fizetés jelentős idő- és költségráfordításhoz vezethet, a viták pedig alááshatják az ügyfélkapcsolatokat. A kifizetés elérésének egyszerűbbé, a járandóság időben történő megérkezésének pedig normává kell válnia. A lejárt esedékességű fizetések elleni harcban a Késedelmes fizetés irányelv (a 2011/7/EU irányelv a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről) az EU fegyvere. Ez az irányelv a KKV-k ügyeinek megkönnyítését célzó sokrétű intézkedés-gyűjtemény, az Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (Europe s Small Business Act, SBA) részét képezi. Az irányelv jogi kereteket biztosít az adósokkal szembeni fellépéshez. A szabályok egyszerűek Ha az adós az árukért és szolgáltatásokért nem fizet időben (hatóságok esetén 30, vállalkozások esetén 60 napon belül), akkor kamatot kell fizetnie és hitelezője összes járulékos behajtási költségét meg kell térítenie. Késedelmes fizetés információs kampányunk tájékoztatást nyújt az új irányelvről, valamint fórumot biztosít a bevált módszerek megosztásához, hogy támogassa a KKV-knak az azonnali fizetés elérésére való törekvését. Az európai vállalkozások, különösen a KKV-k számára ma a valóságot az jelenti, hogy a számláik késedelmes kifizetése csődöt okozhat és munkahelyek megszűnéséhez vezethet. Továbbá, a késedelmes fizetés adminisztratív és pénzügyi terheket is eredményez, amelyek különösen akkor jelentenek közvetlen problémát, ha a vállalkozások és ügyfeleik más-más tagállamban találhatók. Ez pedig a határokon átnyúló kereskedelemre is kihathat. Mindezek az egész európai gazdaságra negatív hatást gyakorolnak. A KKV-k és a kézműipari ágazat a legsebezhetőbb. Az értékes európai KKV-k számára a cash flow bármilyen zavara a fizetőképesség és a csőd közötti határ átlépését jelentheti. A gazdasági válság számos nehézséget támasztott, de a KKV-k számára a hitelek és a bankkölcsönök elérhetőségének csökkenésével a késedelmes fizetés által képezett kihívások aránytalanul megnőttek. A késedelmes fizetéssel szembeni védelem és az európai vállalkozások versenyképességének növelése érdekében február 16-án elfogadásra került a Késedelmes fizetés irányelv. Ezt az irányelvet a tagállamoknak legkésőbb március 16-ig alkalmazniuk kell a saját jogrendszerükben. Európa segít a késedelmes fizetés problémájának leküzdésében A Késedelmes fizetés irányelvet a késedelmes fizetés kereskedelmi tranzakciók során, vagyis vállalkozások egymás vagy vállalkozások és hatóságok közt jelentkező eseteivel szemben dolgozták ki. A befoglaló intézkedések, azaz az Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (Europe s Small Business Act, SBA) a Bizottság azon elhatározására támaszkodik, amely a KKV-knak az EU gazdaságában betöltött központi szerepének felismerésére irányul, és felismeri, hogy a hatékony pénzügyi hozzáférés a KKV-k számára az egyik legfőbb kihívást jelenti. Az irányelv az európai vállalkozások versenyképességének növelését célzó megoldások iránti valós igényt tükrözi. Ha a tagállamok ezt az irányelvet megfelelően alkalmazzák, akkor jelentős mértékben hozzá fog járulni a vállalkozások likviditásához, s ennek révén a munkalehetőségekhez és a növekedéshez is. Az irányelv az ügyfelekkel való kereskedelmi tranzakciókra nem terjed ki.

4 06 07 Melyek a hatóságok és a vállalkozások közti kereskedelmi tranzakciók új elemei? Ha Ön hatóságot képvisel, akkor a következőket szükséges tudnia: A megszerzett árukért és szolgáltatásokért 30 napon belül fizetnie kell. A fizetés határidőre történő teljesítésének elmulasztása esetén törvényes kamat szerinti kamatot kell fizetnie, a hitelezőnek a késedelmes fizetés behajtása kapcsán felmerülő költségeinek megtérítése mellett. Nem fog kapni fizetési emlékeztetőt. A késedelmes fizetés esetén alkalmazandó törvényes kamat legalább 8 százalékponttal meg fogja haladni az Európai Központi Bank referenciaértékét. A hatóságok alacsonyabb kamatot nem állapíthatnak meg. Ha a szerződésben igazolási vagy elfogadási folyamatot határoztak meg, illetve ha azt törvény írja elő, akkor a folyamat időtartama a 30 naptári napot nem haladhatja meg, kivéve, ha a pályázati folyamat és a szerződés kifejezetten másként rendelkezik. Ezen felül a folyamat a hitelező számára nem lehet összességében tisztességtelen. Igen kivételes esetekben a fizetési időszak határideje legfeljebb 60 naptári napra kiterjeszthető. Ezek az új intézkedések a hatóságok számára kötelező erejűek. A hatóságok felelősek azért, hogy a magánszektor számára jó példát mutassanak és megbízhatóságukat és hatékonyságukat a szerződéseik tiszteletben tartásával és az időben történő fizetéssel is kifejezésre juttassák. Ha Ön egy hatósággal való kereskedelmi tranzakcióban érdekelt vállalkozást képvisel, akkor a következőket szükséges tudnia: 1. A szerződés aláírásakor: Az új szabályok értelmében a hatóságnak az Ön által biztosított termékek vagy szolgáltatások ellenében 30 naptári napon belül teljesítenie kell a fizetést az Ön számára. A hatóság csak igen kivételes esetekben terjesztheti ki ezt az időszakot legfeljebb 60 naptári napra. A 60 napot meghaladó fizetési időszakot megállapító bármely szerződési feltétel összességében tisztességtelennek minősül, és nem érvényesíthető, vagy kártérítési igény alapjául szolgálhat. A késedelmes fizetés esetén a kamatokat kizáró bármely szerződési feltétel összességében tisztességtelennek minősül, és nem érvényesíthető, vagy kártérítési igény alapjául szolgálhat. A behajtási költségek kompenzálását kizáró szerződéses feltételek szintén tisztességtelennek minősülnek. Az igazolási és elfogadási folyamatokat a pályázati dokumentációban és a szerződésben külön meg kell említeni. Általános szabályként az ilyen folyamatok a 30 naptári napot nem haladhatják meg, kivéve ha erről külön eltérő megállapodás történik, és az az Ön (a hitelező) számára nem tisztességtelen. A késedelmes fizetés kamata legalább 8 százalékponttal meghaladja az Európai Központi Bank referenciaértékét. Ez a kamat nem képezheti egyeztetés tárgyát. Az e küszöb alá eső bármely kamat alapelv szerint összességében tisztességtelennek minősül. 2. Hatóság részéről késedelmes fizetés észlelése esetén: A fizetési időszak ami általános szabályként 30 naptári napot jelenti lejárta után Ön emlékeztető küldése nélkül jogosult a késedelmi kamat, valamint elmaradt fizetés esetén a késedelmes fizetés behajtásával kapcsolatos összes költség felszámítására. A késedelmes fizetés kamata rögzítetten legalább 8 százalékponttal meghaladja az Európai Központi Bank referenciaértékét. Ön e lépéseket nem köteles, de jogosult az adósával szemben megtenni.

5 08 09 Melyek a vállalkozások közti kereskedelmi tranzakciók új elemei? Az új intézkedések összefoglalása Ha Ön egy másik vállalkozással való kereskedelmi tranzakcióban érdekelt vállalkozást képvisel, akkor a következőket szükséges tudnia: A vállalkozások a számlát 60 napon belül kötelesek kiegyenlíteni, kivéve, ha erről külön eltérő megállapodás történik, és az a hitelező számára nem tisztességtelen. A vállalkozások a késedelmi kamatról is megegyezhetnek, ha az a hitelező számára összességében nem tisztességtelen. Megállapodás hiányában a törvényes kamat alkalmazandó (ami legalább 8 százalékponttal meghaladja az Európai Központi Bank referenciaértékét). Ha Ön hitelező: Késedelmes fizetés esetén jogosult emlékeztető kiküldése nélkül kamatot felszámítani a késedelmes fizetés után. Követelheti a késedelmes fizetés behajtásának kapcsán felmerülő költségek megtérítését is. A megállapodási lehetőségekkel való visszaélések megakadályozása érdekében az irányelv hatálya alatt Önnek további lehetőségei vannak az összességében tisztességtelen szerződési feltételek és módszerek megtámadására. Ön e lépéseket nem köteles, de jogosult az adósával szemben megtenni. Ez az irányelv az Ön mint egy másik tagállamban kereskedelmi tranzakciókat folytató európai vállalkozás számára könnyebbséget jelent. Mostantól az Ön tagállama nyilvánossá teszi a késedelmes fizetéssel kapcsolatos összes lényeges információt, beleértve a vonatkozó időszakra alkalmazandó kamat mértékét is. A Bizottság a tagállamok támogatásával online közzé fogja tenni a késedelmes fizetés esetére vonatkozó kamatot. A hatóságok által a vállalkozások felé történő fizetés időtartamának harmonizálása: A hatóságok a megszerzett árukért és szolgáltatásokért 30 napon, illetve csak igen kivételes körülmények esetén 60 napon belül fizetni kötelesek. A vállalkozások közötti tranzakciók szerződéses szabadsága: A vállalkozásoknak a számlákat 60 napon belül kell kiegyenlíteniük, kivéve ha erről külön eltérő megállapodást kötnek, és az összességében nem tisztességtelen. Késedelmes fizetés esetén a vállalkozások automatikusan jogosultak kamatot felszámítani és a behajtási költségek fedezésére legalább 40 euró fix összeget is kaphatnak. A vállalkozások továbbá az összes fennmaradó, indokolt behajtási költség megtérítését is kérhetik. A késedelmes fizetés esetén alkalmazandó törvényes kamat legalább 8 százalékponttal meg fogja haladni az Európai Központi Bank referenciaértékét. A hatóságok késedelmes fizetés esetén alacsonyabb kamatot nem állapíthatnak meg. A vállalkozások megtámadhatják az összességükben tisztességtelen szerződési feltételeket és bíróság előtt is könnyebben érvényesíthetik jogaikat. Nagyobb átláthatóság és tudatosság: A tagállamok közzéteszik a késedelmi kamatokat, így a vállalkozások ezekkel kapcsolatban könnyen információhoz juthatnak. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy az azonnali fizetés iránt önkéntes elkötelezettségi szabályokat hozzanak létre. A késedelmes fizetés elleni más európai szabályok továbbra is érvényben maradnak, illetve megtörtént az ellenőrzésük a nem egyértelmű szövegek egyszerűsítése és a joghézagok megszüntetése érdekében. A vállalkozások ezen új intézkedéseket nem kötelesek, de jogosultak alkalmazni. Bizonyos körülmények esetén előfordulhat, hogy a vállalkozások néhány nappal vagy héttel kiterjesztenék a fizetési időszakot, hogy az adott ügyféllel ápolt jó üzleti kapcsolatot fenntarthassák. Az új intézkedések a hatóságok számára kötelező erejűek. A hatóságoknak jó példát kell mutatniuk, és a szerződéseik tiszteletben tartásával és az időben történő fizetéssel a megbízhatóságukat és hatékonyságukat is kifejezésre kell juttatniuk. A tagállamok olyan törvényeket és rendeleteket is fenntarthatnak vagy érvénybe léptethetnek, amelyek az irányelv előírásainál kedvezőbbek a hitelező számára.

6 10 Részvétel egy országos szemináriumon A késedelmes fizetés problémája iránti tudatosság felkeltésére és a Késedelmes fizetés irányelv tagállamok általi mielőbbi elfogadásának támogatására irányuló páneurópai információs kampány részeként a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság az Európai Unió minden tagállamában országos szemináriumot tart. Ezek az információs szemináriumok lehetőséget biztosítanak az érintett felek számára a késedelmes fizetés által saját országukban jelentett probléma alaposabb megismerésére, valamint képzést és tanácsadást nyújt a Késedelmes fizetés irányelv által biztosított ellenintézkedésekkel és más törvényes eszközökkel kapcsolatban. Az egyes országos szemináriumok tartalma magában foglalja a következőket: Bevezetés a késedelmes fizetés problémájába A 2011/7/EU Késedelmes fizetés irányelv áttekintése A vállalkozások egymás között (business to business, B2B), illetve hatóságokkal létesített (public authorities to business, PA2B) tranzakcióinak áttekintése Az átláthatósági szabályok, a tisztességtelen szerződési feltételek és módszerek, valamint a behajtási költségek áttekintése A kereskedelmi tranzakciókban jelentkező késedelmes fizetés leküzdéséhez szükséges lépések és eszközök áttekintése Kávé és svédasztalos ebéd mellett kapcsolatépítésre is lesz lehetőség. Ezen rendezvényekkel és a részvétel módjával kapcsolatos további információk a weboldalunkon találhatók: ec.europa.eu/enterprise/ late-payment-campaign TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉSEDELMES FIZETÉS INFORMÁCIÓS KAMPÁNY ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG ec.europa.eu/enterprise EURÓPAI BIZOTTSÁG JOGÉRVÉNYESÜLÉSI FŐIGAZGATÓSÁG ec.europa.eu/justice

7 NB HU-C A növekedés és a foglalkoztatás előmozdítása az Európai Unió elsődleges célkitűzései közé tartozik. Európa 23 millió kis- és középvállalkozása (KKV-k), az éltető eleme az európai gazdaság, a számviteli több mint 98%-a vállalkozások. Az elmúlt öt év során a KKV-k a magánfoglalkoztatás kétharmadát biztosították és az új munkahelyek mintegy 85%-át teremtették meg. Mindazonáltal a kis cégek ma nehéz időket élnek, átvészelésükhöz a vállalatoknak segítségre van szükségük. A növekedés és a munkahelyteremtés támogatása érdekében az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy az üzleti környezet fejlesztéséhez minden szükséges erőfeszítést megtegyen olyan intézkedések formájában, amelyekbe beletartozik a finanszírozásokhoz való hozzáférés javítása, a bürokratikus követelmények csökkentése és a hatékonyabb belső piachoz és az innováció elősegítéséhez szükséges szabályozás fejlesztése. Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság ec.europa.eu/enterprise bookshop.europa.eu Ezt a kampányt az Európai Bizottság finanszírozza. doi: /54401

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Az első EURES-állásod

Az első EURES-állásod Az első EURES-állásod 2014-2015 Útmutató munkakeresőknek és munkáltatóknak eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Szociális Európa Az első EURES-állásod Megkönnyítjük a szabad mozgást és

Részletesebben

Belső piac. Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé

Belső piac. Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé Belső piac Európa gazdasági növekedéséhez

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER Belügy A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél

2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél 2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda

Részletesebben

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája HU Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája Az európai biztonsági modell felé 2010. MÁRCIUS Figyelmeztetés A Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. február 25 26-i ülésén elfogadott szöveget a 2010. március

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap által társfinanszírozott intézkedésekkel összefüggő pénzügyi korrekciókat szolgáló gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

2013. évi XXXIV. törvény

2013. évi XXXIV. törvény 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával,

Részletesebben