Előadás előtti tudnivalók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előadás előtti tudnivalók"

Átírás

1 Előadás előtti tudnivalók

2 Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli Bizottság tagja, az MKOE Alelnöke.

3 Kérdések az előadás során Ha bármilyen kérdés merül fel van, azt az előadás közben is jelezhetik. Az előadás végén a speciális kérdések is megválaszolásra kerülnek.

4 2011 Adózás rendje 1

5 Adózás rendje T180 vs. VAMO Az ügyfél adójáért a könyvelő nem felel. A könyvelő bűncselekmény esetén is csak másodlagosan lehet kártérítési felelős. A VAMO csak mulasztási bírságot fedhet le (hibás bevallás, késedelem, közreműködés) A T180-as nem teremt automatikus felelősséget! Az ügyvezető kódjának felhasználása egy különleges személyes adattal való visszaélés. 2

6 Adózás rendje T180 jogcím 9-es kód: könyvelő csak adószám birtokában Az adószámhoz 6920 nem csatolható, csak egyéni vállalkozás esetén. Következmény: 9-es kód esetén törlés Új 15-ös kód felépítéséhez idő kell 3

7 Adózás rendje től Telefonon keresztül lehet magyarul : ÜCC-n keresztül az adóhatóságnál hivatalos ügyintézést kezdeményezni. Az ügyintézéshez szükséges: TPIN kód egy új T180-as lap (meghatalmazással), kivéve az állandó meghatalmazottak esetén. 4

8 Adózás rendje - ÜCC 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól (2) Az adóhatóság ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerében a következő ügyek intézhetők az adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett kérelme alapján: 5

9 Adózás rendje - ÜCC a) adózói folyószámlával, folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés, b) a 3. szerinti regisztrációval, állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás, tájékoztatás, 6

10 Adózás rendje - ÜCC c) egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás, papíralapú bevallás esetén - az adózó személyes jelenlétét nem igénylő - javítás, d) adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyedi bejelentésekkel, változásbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés, közösségi adószám igénylése, az Art. 23. (3) bekezdése szerinti bejelentés (ÁFA értékhatár), 7

11 Adózás rendje - ÜCC e) meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról, f) meggyőződés közösségi adószám érvényességéről, g) jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés. 8

12 Art. változások 2011 Be kell jelenteni az alapítványoknak a bírósági bejegyzési számukat és ez alapján a bíróságot tájékoztatják, ha adószámot bocsátottak ki. A kommunális adóról már 2011-től kezdődő adóévre már nem kell adóbevallást tenni. Az adóigazolást újra 8 nap alatt ki kell adni. VAMO esetén bármilyen kimentéssel lehet élni. 9

13 Art. változások 2011 A bérbeadási, ingatlanértékesítési bejelentést az újonnan létrejövő adózók nem tudják majd elfelejteni, mert alakuláskor azt is be kell jelenteniük, ha az általános (tehát ÁFA mentes) módon akarják ingatlanjaikat hasznosítani. 10

14 Art. változások 2011 Az önellenőrzési trükk kiiktatása: Az adóellenőrzés megkezdéséig, vagy az ellenőrzésről szóló értesítést megelőző napig be nem adott önellenőrzés érvénytelen. Melyik esetet nem szabályozza a törvény? A telefonon történő idézés esetét! 11

15 Art. változások bírságok Az adóhatóság 500 eft-ig bírságolhat a hibás beszámoló miatt (eddig nem volt Art. szabály, csak számviteli tv-ben előírt lehetőség). Ha az utas valótlan nyilatkozatot tesz (200 eft) Igazoltan eredetű áru esetén az áru értékének 40%-a lesz a bírság A bérszámfejtő nem lesz bírságolható, ha nem jelentette be a biztosítottakat és a dolgozó nem lesz bírságolható az elmulasztott nyugtáért. 12

16 Art. változások 2011 Nem kell bejelenteni az adóhatóság számára passzív a táppénz, TGYÁS és GYED adatokat. A fizetési kedvezményt kapónak nem függesztik fel az adószámát, mert egy éven túl tartozik. A hatósági eljárásban (pl. határozathozatal) több képviselő van és az adózó nem jelöl meg kézbesítési címet, akkor az adóhatóság választ. 13

17 Fantomcégek: konyec! Elektronikus beszámoló közzététel Ha nem küldik meg az e-beszámolót: cégszolgálat értesítésétől számított 30 napon belül az adóhatóság 15 napos hiánypótlásra szólítja fel. Ha ez eredménytelen: 60 napig adószám felfüggesztés. 14

18 Fantomcégek: konyec! Ha ez is eredménytelen: APEH kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. Megszűntnek nyilvánítás hatása: KÉNYSZERVÉGELSZÁMOLÁS 15

19 Fantomcégek: konyec! Mi a kirendelt végelszámoló első dolga? 16

20 Megállapodás munkáltató által adható adómentes támogatás adásáról végtörlesztéshez kapcsolódóan Támogatást adó: cc Kft (adószám: ) Támogatást kapó: XY munkavállaló (Adóazonosító: 888) Felek rögzítik, hogy XY CHF alapú deviza hitelt vett fel 2006.év végén az MKB Bank aa fiókjánál. A kölcsön szerződés száma: MKB folyószámla száma: XY a hitelt ezen folyószámláról törlesztette, a végtörlesztést a 2011/0 számú eredeti bankszámla kivonat leadásával igazolta, valamint igazolta, hogy a végtörlesztésre vonatkozó igényét 2011.október 1111-én benyújtotta, melynek átvételét a bank aláírásával igazolta. Ezen megállapodás mellékletét képezi a fenti két eredeti dokumentum. A munkavállaló óta dolgozója a cc Kft-nek a munkáltató ezért is nyújtja ezen egy összegű adómentes támogatást, melyet a fenti folyószámlára utal 10 napon belül. Figyelembe vett jogszabály helyek: évi XCIII. Törvény az illetékekről (1) Mentes az ajándékozási illeték alól: k) a munkáltató által a munkavállaló számára adott olyan ingyenes juttatás, amely mentes a személyi jövedelemadó alól; 26. Az Szja tv. a következő 84/T. -sal egészül ki : 84/T. (1) E törvénynek az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezéseit a hatálybalépés napjától megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni a (2) {9) bekezdésbe n foglaltak figyelembevételével : (7) Az I. számú melléklet 2.8. pontjának rendelkezését az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi CXXI. törvény hatálybalépésének napja és a február 28. közötti időszakban a munkáltató által végtörlesztés céljából adott vissza nem térítendő támogatásra lehet alkalmazni. Az Szja tv. 1. számú melléklet 2. pontja a következő 2.8. alponttal egészül ki : (A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:) 2.8. a munkáltató által munkavállalójának a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 200/B. (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztéshez adott vissza nem térítendő támogatás 7 millió 500 ezer forintot meg nem haladó része, feltéve, hogy cj)_a munkáltató a támogatást a követelés jogosultjának igazolása alapján közvetlenül a követelés jogosultja részére utalja (vezeti) át; b) amennyiben a munkavállaló a végtörlesztést a munkáltatói támogatás nyújtását megelőzően teljesítette a munkavállaló a végtörlesztésre vonatkozó, a pénzügyi intézmény által befogadott igénybejelentéssel, valamint a hitelfelvevő végtörlesztéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségének teljesítését hitelt érdemlően igazoló dokumentummal (pl. banki átutalást igazoló bankszámlakivonat) igazolja a végtörlesztés megtörténtét, azzal, hogy ilyen esetben a támogatás utalása (átvezetése) közvetlenül a munkavállaló által megjelölt bankszámlára is történhet.' évi CXII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 200/B. (1) A Magyar Köztársaság területén lévő lakóingatlanon alapított zálogjog vagy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény 44. -a alapján vállalt állami készfizető kezesség fedezetével fogyasztóval kötött deviza alapú kölcsönszerződés alapján teljesített teljes előtörlesztés, illetve a fogyasztóval kötött deviza alapú, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló teljes finanszírozási összeg és maradványérték megfizetése (a továbbiakban: végtörlesztés) esetén a kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban együtt: kölcsönszerződés) eredő pénzkölcsön nyújtásból vagy pénzügyi lízingből eredő követeléssel (a továbbiakban: kölcsön) rendelkező pénzügyi intézmény - amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek - a végtörlesztés forint összegének meghatározásakor svájci frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, japán jen esetén 200 HUF/100 JPY árfolyamot alkalmaz. Budapest, SS Munkáltató XY Munkavállaló

21 Nullajó 1

22 Feltöltési kötelezettség Meghatározhatatlan adóalap => Hibás becslés => Bírság => könyvelői műhiba 2

23 Feltöltési kötelezettség A feltöltési kötelezettség kapcsán kiszabható bírság alapja a várható fizetendő adó és a december 20-ig feltöltött adó különbsége ben határ 100 mft árbevétel. Várható fizetendő adó = az első 29-es bevallás adó-adatával. 3

24 Feltöltési kötelezettség A várható fizetendő adó fogalmát übereli az önellenőrzés intézménye, amit a Legfelsőbb Bíróság (LB) egyértelműen kimondott. Az ítéletben (Kfv.I /2006/5.) a bírói tanács kifejti, hogy az önellenőrzés a megnövekedett adó feltöltési kötelezettség alól is mentesít. 4

25 Feltöltési kötelezettség és az LB 5

26 Feltöltési kötelezettség elkerülése Lépések: 1. Számviteli beszámoló kész 2. Társasági adóbevallás (jó) kész (mentés) 3. Társasági adóbevallásról másolat készítése 4. Társasági adóbevallás elrontása a nullajó módszer szerint 5. A nullajó módszer hatás-kezelése (adókedvezmények, elvárt adó) 6. Nullajó szerinti társasági adóbevallás beküldése 7. Hibafeltárás (úristen, rosszat küldtem be!!! ) 8. Beküldést követően 0-15 nap várakozás 9. Hibafeltárás szerinti önellenőrzés = jó bevallás elővétele 10. Jó bevallásból adóelőleg automatikus törlődése 11. Önellenőrzési lap, és a jó bevallás beküldése 12. Önellenőrzési képlet: (hibafeltárás napja eredeti esedékességet követő nap) * MNB kamat / 365 6

27 Feltöltési kötelezettség elkerülése 1. Számviteli beszámoló kész 7

28 Feltöltési kötelezettség elkerülése 2. Társasági adóbevallás (jó) kész (mentés) 8

29 Feltöltési kötelezettség elkerülése 3. Társasági adóbevallásról másolat készítése 9

30 Feltöltési kötelezettség elkerülése 4. Társasági adóbevallás elrontása a nullajó szerint 10

31 Feltöltési kötelezettség elkerülése 5. A nullajó módszer hatás-kezelése Adókedvezmények: célszerűen maradjon adóalap Elvárt adó: a nyilatkozatot a későbbi bevallás negligálja 11

32 Feltöltési kötelezettség elkerülése 6. Nullajó szerinti társasági adóbevallás beküldése 12

33 Feltöltési kötelezettség elkerülése 7. Hibafeltárás (úristen, rosszat küldtem be!!! ) 13

34 Feltöltési kötelezettség elkerülése 8. Beküldést követően 0-15 nap várakozás 14

35 Feltöltési kötelezettség elkerülése 9. Hibafeltárás szerinti önellenőrzés = jó bevallás elővétele 15

36 Feltöltési kötelezettség elkerülése 10. Jó bevallásból adóelőleg automatikus törlődése 16

37 Feltöltési kötelezettség elkerülése 11. Jó bevallás beküldése 17

38 Feltöltési kötelezettség elkerülése 11. Jó bevallás beküldése 18

39 Feltöltési kötelezettség elkerülése 12. Önellenőrzési képlet: (hibafeltárás napja eredeti esedékességet követő nap) * MNB kamat / 365 Ha => től eltelt napok = -1 Önellenőrzési kimutatáson indok: teljesen eltérő adat 19

40 Feltöltési kötelezettség Következtetések: A 01-es, feltöltés miatt beküldendő bevallás adattartalma felesleges és tartalma amúgy sem önellenőrizhető! December 20. előtt nem kell megszakadni! Az önellenőrzést néhány nap alatt be kell adni, az új ellenőrzési szabályok miatt 20

41 Feltöltési kötelezettség kiváltása 21

42 Ha nincs feltöltési kötelezettség? Mi történik akkor, ha valaki pont fordítva járt el, bevallott valamennyi adót és aztán jött rá, hogy a tárgyévre nincs társasági adója? A törvényből kikövetkeztethető, hogy ebben az esetben az adózó ha nem töltött fel úgy járt el, ahogy tőle elvárható volt, hiszen nem volt adója, ezért a bírság töröltethető! Az adóhatóság nem fog egyetérteni 22

43 Ha nincs feltöltési kötelezettség? 23

44 Ha nincs feltöltési kötelezettség? 24

45 2011 SZJA 1

46 Szja - bérbeadás Blama a miniszterelnöki expozé kellős közepén A lényeg bérbeadónak nem kell adószámot kiváltania. Tévhit, hogy adószám hiányában azonban nem adhat számlát a bérleti díj összegéről! 2

47 Szja bérbeadás Miután a bérbeadó magánszemély akkor is az Áfa tv. hatálya alá tartozik, ha nem terheli adószám-kiváltási kötelezettség, ezért a számlaadási kötelezettsége fennáll. A számlaadási kötelezettség okán a számviteli szabályok is automatikusan vonatkoznak rá, így egyfajta számviteli bizonylatot is kiállíthat és ezt az Áfa tv. megerősíti, amikor áfa mentes számla esetében ezt külön deklarálja (Áfa tv ). 3

48 Szja - bérbeadás A kaució (óvadék) visszafizetendő kötelezettség, így a bérbeadónak azt nem szabad feltüntetni az adóbevallásában, mint bevételt. Ha mégis feltüntetni, azt az adóhatóság nem tudja kiszűrni, de amikor azzal a bérleti időszak végén, akár néhány év múlva csökkenti a bevételeit rögtön eltérést okoz a kontroll adatokkal. Az ilyen eltéréseket az adóhivatal rutinból ellenőrzi és rutinból állapít meg adóhiányt. 4

49 Szja - bérbeadás A számlának látszó tárgy furcsamód nem jelent adó (SZJA) levonási kötelezettséget a kifizetőnél, kivéve, ha az adólevonást a magánszemély kéri. Más a helyzet a járulékok esetében! Ha a bérleti díjból származó éves jövedelem meghaladja az évi 1 millió forintot, akkor az Eho tv. 3. (3) e) szerint egészségügyi hozzájárulást kell a bevételből levonnia a kifizetőnek. 5

50 Szja - bérbeadás Előfordul, hogy a magánszemélytől nem vonják le a járulékokat, és a nyilatkozatot se gyűjti be a bérbeadó. Van, amikor viszont hiába kéri a bérbeadó, hogy az SZJA-t saját maga rendezhessen, a bérlő még mindig úgy tudja, hogy azt neki kell rendeznie. 6

51 Szja - bérbeadás Az értékcsökkenés, vagyis az amortizáció ugyanis egy lakóingatlan értékének 2 százaléka, ami egy 30 mft értékű, bérbeadásra vásárolt ingatlan esetében, éves szinten már Forint. Ez utóbbi esetben kiszámolható, hogy a bérleti díjból havi Ft-hoz a magánszemély bérbeadó adóés járulékmentesen jut hozzá. 7

52 SZJA 2011 Az adótábla egyetlen sávban adóztat, szuper- bruttó (+27%) alapra vetített 16%-os kulcs szerint, ami 20,32% 8

53 SZJA 2011 A külön adózó jövedelmek esetében nincs szuperbruttósítás így az adókulcs 16% lett. (ez -9%!!!) 9

54 SZJA 2011 Az adójóváírásnál is szerepet játszó összes jövedelem fogalmából kikerül az osztalékelőleg és a bíróság által megítélt bér. Az adójóváírás a bér 16%-a, max. jogosultsági hónaponként Ft. A jogosultsági határ 2,75 mft. Az adójóváírás e felett 3,96 mft-nál tűnik el véglegesen. A családi kedvezmény, mivel adóalap-kedvezmény megelőzi az adójóváírást. 10

55 SZJA 2011 Az egykulcsos adó következménye, hogy az adó és az adóelőleg között nem lehet eltérés (kivéve az adójóváírás esetét és az adókedvezmények igénybevételénél kialakuló különbözetet). Az adóbevallás elkészítésére továbbra is megkérhető a munkáltató, a magánszemély pedig azt benyújthatja adónyilatkozatként (söralátét), APEH általi, vagy saját bevallásaként. 11

56 SZJA 2011 Családi kedvezmény jelentősen emelkedik, de adóalapcsökkentő tételként, adózási hatása gyermekenként Ft-os adókedvezmény, 3 vagy annál több eltartott gyermek esetén pedig Ft/gyermek. A kedvezményt teljesen az tudja kihasználni, aki nemcsak jogosult, de folyósítják is a családi pótlékot a számára. A bevallásban a közös háztartásban (=azonos címen?) lakó házastársak, élettársak a kedvezmény megoszthatják. A jövedelemkorlát megszűnik! 12

57 SZJA 2011 Vegyük észre: A családi kedvezmény adóalap-kedvezmény, míg az adójóváírás a számított adót csökkenti, vagyis a családi kedvezmény beelőzi az adójóváírást. 13

58 SZJA 2011 A bérlapon fel kell tüntetni az adóelőleg alapját, a szuperbruttósítást, a családi kedvezményt, az adójóváírást és a többi adókedvezményt, valamint az adónyilatkozat (söralátét) alkalmazhatóságára vonatkozó esetleges tiltást. Az adókedvezmények igénybevételének sorrendje: lakáscélú-, személyi-,őstermelői-, egyéb kedvezmény. 14

59 SZJA 2011 Továbbra is nyilatkozni kell az adóelőleg megállapításához a munkáltató felé, amely azonban már csak a költség, adójóváírás, családi kedvezmény és a fogyatékkal élők körében gyűjt adatokat. A hibás költség-nyilatkozat esetén továbbra is 39%, hibás kedvezményi nyilatkozat esetén 12% automata megállapítandó bírságot kell fizetni a bevalláskor. 15

60 A söralátétről őszintén 16

61 A söralátétről őszintén Főszabály: A söralátét csak akkor alkalmazható, ha - kizárólag ugyanazon munkáltatótól van a jövedelem - nincs költségelszámolás, - nincs családi kedvezmény-megosztás, - adókedvezmény csak a munkáltatón keresztül - adójáról az önkéntes kölcsönös pénztárának nyilatkozatot - nyugdíjpénztári előtakarékossági nyilatkozatot nem ad. 17

62 A söralátétről őszintén Söralátéten vallhat az is akinek vagy a munkáltatói kifizetéseinél nincs ezer forintnál nagyobb adókülönbség, vagy más kapott jövedelme nem haladta meg alkalmanként a 100 eft-ot, akkor, ha nem számol el költséget (kivéve az átalány 10%-ot), nincs adójóváírása és Nincs családi kedvezménye, az adót hiánytalanul levonták. (+apróbetű ) 18

63 A söralátétről őszintén A söralátéten való bevallást a munkáltató akkor köteles kizárni az éves, január 31-ig kiadandó igazoláson, ha az adókülönbözet ezer forintnál nagyobb, míg a kifizető a 100 eft-nál nagyobb kifizetésnél tünteti fel ezen tiltást. 19

64 A söralátét alkalmazhatóság röviden 20

65 SZJA 2011 A személyi jövedelemadó elszámolásánál is bevezetésre került az ezer forintra történő kerekítés. Megszűnik a külön adózó jövedelem, ezeket a jövedelmet is az egyetlen szuperbruttós adókulccsal kell leadózni. Az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárba történő más személy általi befizetés és a nem nyugdíj kifizetés nem jövedelem. Az elhalálozást követően, de a halál időpontjáig járó bért az elhunyt adóbevallásában kell feltüntetni. 21

66 SZJA 2011 A nem egyéni vállalkozó bérbeadó és szállásadó az értékcsökkenést akkor is elszámolhatja, ha az ingatlan 3 évnél régebbi. Aki munkaviszonyban csak az egyéni vállalkozás szüneteltetésének időszakában áll, az alkalmazhatja az átalányadózást. Az örökösödési és ajándékozási illeték alapja (mint szerzési érték) a hagyatéki leltárban feltüntetett összeg is lehet. Az ajándékozásnál az illetékhatározatig a bevétel 50%, később 75%-a szerzési érték. 22

67 Juttatások tánclépésekben

68 Kötelező táncok (jogszabályból eredő költségtérítések)

69 Juttatásnak gondolt költségtérítések Több olyan költségtérítés is le van fektetve a szabályok között, amelyek egy része a munkavállalónak jár, más esetben az alkalmazásával a dolgozó egyfajta többletszolgáltatáshoz jut, vagy többlet-bér produkálható, úgy, hogy az lényegében a munkaviszonyával kapcsolatos költségek, vagy a kifizetés részleges, vagy teljes adómentességét használja ki.

70 Juttatásnak gondolt költségtérítések Az elszámolásukhoz nyilvántartásokat, kimutatásokat kell készíteni (pl. kiküldetési rendelvényt). A munkáltató okosan jár el, ha a dolgozó kegynek tekniti ezen juttatások kifizetését, de az ilyen játék veszélyes lehet. Mégis az ilyen költségtérítéseket a dolgozók annak ellenére, hogy azok egy részét tőlük megtagadni nem lehetne juttatásként élik meg. Ilyenek:

71 Juttatásnak gondolt költségtérítések A dolgozónak járó külföldi napidíj (külföldi tartózkodás esetén legalább 15 EUR, ami nem adómentes, de legalább jár.

72 Juttatásnak gondolt költségtérítések A dolgozónak járó belföldi kiküldetési étkezési hozzájárulás, vagyis étkezési napidíj 500 Ft/nap, szálloda igénybevétele esetén 400 Ft/nap), ha több, mint 6 órát van kiküldetésben. 278/2005. (XII. 20.) Korm rendelet

73 Juttatásnak gondolt költségtérítések A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, és kedvezményes jegyet, ha a munkavállaló -a) vasút 2. kocsi-osztályán, b) helyközi (távolsági) autóbuszjáraton, c) elővárosi buszon, HÉV-en, d) menetrend szerinti hajón, kompon, vagy réven, e) repülőgépen (hazautazás céljából).

74 Juttatásnak gondolt költségtérítések A munkáltató a munkába járással bérlettel vagy menetjeggyel történő elszámolás esetében azok árának legalább 86%-át, de hazautazás esetén csupán a) 2010-ben forint, b) 2011-től minden évben az előző évben irányadó összegnek a KSH által megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összegét köteles megtéríteni.

75 Juttatásnak gondolt költségtérítések Nem bevétel: a hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 Ft értékű költségtérítés.

76 Juttatásnak gondolt költségtérítések Autóval való munkába járás: a) ha az útvonalon nincs közösségi közlekedés; b) egyáltalán nem vagy csak hosszú várakozással vehető igénybe a közösségi közlekedés, c) mozgáskorlátozottság esetén ( ).

77 Juttatásnak gondolt költségtérítések a hivatali utak megtérítése (utazás, szállás számlával igazolva) a munkavállaló által használt gépjárműre, kiküldetési rendelvény alapján, az üzemanyag és átalányként 9 Ft/km megtérítése mellett. (cégautóadó nem merül fel)

78 Juttatásnak gondolt költségtérítések a dolgozónak munkavédelmi okokból járó üzemorvosi szolgáltatások (foglalkozás- egészségügy körébe tartozó vizsgálatok, bár néhány eset pl. fogászati szűrés többlettartalommal bír, de mégis ide sorolható)

79 Juttatásnak gondolt költségtérítések a dolgozónak járó egyes számítógép használatához kötött munkakörök esetén kétévenkénti szemészeti szűrővizsgálat és a felírt védőszemüveg költsége. (SZTK keret+lencse).

80 Ingyen táncok (egyéb juttatások)

81 Lehetséges ingyenes juttatások a magánszemély által fizetett tagdíja, hozzájárulása, felajánlása ellenében a vállalkozási tevékenységet nem folytató társadalmi szervezet, köztestület által a magánszemély részére nyújtott szolgáltatást, (ha nem volt adókedvezményre jogosító igazolás.)

82 Lehetséges ingyenes juttatások Pályázati és állam forrásból ingyenes vagy kedvez- ményes számítógép- és internet használat. A munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógéphasználat.

83 Lehetséges ingyenes juttatások van még bőven

84 Standard táncok (béren kívüli juttatások)

85 Cafeteria 2011 Kötelező tv-i juttatások: napidíj, kiküldetési rendelvény 1. sz melléklet: megmaradtak az adómentes juttatások 71. : béren kívüli juttatások: ide tartoznak azok a juttatások, ahol a juttatás 1,19-szerese után a kifizetőt terheli a 16%-os adó, de további teher nincs 70. : egyes meghatározott juttatások: egy újabb csoport, ahol a kifizetőt terhelő adó alapja a bevétel 1,19- szerese, és ez után eho-t is kell fizetni Adóköteles juttatások: a negyedik kategória, amelyek az előző csoportokba nem férnek bele, azok az általános szabályok szerint adóznak. 41

86 Cafeteria 2011 A természetbeni juttatások elnevezés megszűnik. A nem pénzben történő juttatás adóalapja a juttatás 1,19-szeres érték lesz, amit a munkáltató (nyújtó) fizet meg a juttatás értéke után (+27% EHO nélkül). Ez az adó: 19,04% (1,19 * 16%) A következő tételekre: 42

87 Cafeteria 2011 (béren kívüli) üdülési csekk, üdülési szolgáltatás (minimálbérig) étkeztetés (hideg-meleg étkezési utalvány), 18 eft-ig 43

88 Cafeteria 2011 (béren kívüli) iskolakezdési támogatás (minimálbér 30%-ig), helyi utazásibérlet, a Széchenyi pihenő kártya (max. 300 eft) 44

89 Cafeteria 2011 (béren kívüli) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári (50/30%-ig), foglalkoztatói nyugdíjalap hozzájárulás (50%-ig) Iskolarendszerű képzés (78 eft * 2,5 = 195 eft) internethasználat max. 5 eft/hó (utólagosan max. 3 havi számlával) 45

90 SZJA 2011 az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a tagként befizetett, valamint az egyéni számláján jóváírt összes, az adóévi egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének 20 %-a, de max. 100 ezer forint az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba és önsegélyező pénztár(ak)ba a tagként befizetett, valamint az egyéni számláján jóváírt összeg, adóévi egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének 20 %-a, de max. 100 ezer forint együttesen legfeljebb az adóévben 120 ezer forint. 46

91 SZJA 2011 aki január 1. előtt tölti be a jogszabályok alapján reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, az értékhatár 130 ezer forint, mindkét rendelkezés esetén 150 ezer forint. 47

92 SZJA 2011 A nyugdíj-előtakarékossági számla-tulajdonos az adóbevallásában tett nyilatkozat alapján rendelkezhet az adóévben általa nyugdíj-előtakarékossági számlára a forintban befizetett összeg 20 %-nak, de legfeljebb az adóévben 100 eft-nak az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből történő átutalásáról. Aki január 1. előtt tölti be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, 130 ezer forint az értékhatár. 48

93 SZJA 2011 A reprezentáció fogalma szűkül azokkal a rendezvényekkel, eseményekkel, ahol aránytalanul alacsony a szakmai program. Az üzleti ajándék egyedi értéke a minimálbér 25%-a lett. A társasági adó alá tartozók is ezt a fogalmat használják! 49

94 Klasszikus táncok (egyéb juttatások)

95 Egyéb juttatások 2011 Adókulcs: 19,04% + 27% EHO 51,17% 51

96 Egyéb juttatások 2011 reprezentáció (bevétel 1%-a, 25 mft felett) üzleti ajándék (minimálbér 10%-a, 5 eft/fő) távbeszélő-szolgáltatás (20%) 52

97 Egyéb juttatások 2011 csoportos biztosítási díja, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján kötötték 53

98 Egyéb juttatások 2011 csekély értékű ajándék (minimálbér 10%-a, kötött kör) a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, a szakszervezet a tagjának, a nyugdíjas tagjának, a tag, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának, a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, a kifizető a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak akkor is, ha a juttatás olyan magánszemélynek történik, akinek a kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme; 54

99 Egyéb juttatások 2011 reklámajándék (minimálbér 1%-a) elfogadása esetén a magánszemély azonosító adatai a juttató számára nem ismertek 55

100 Egyéb juttatások 2011 az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség, ha a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet; 56

101 Egyéb juttatások 2011 törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem; 57

102 Különös táncok (amit épeszű munkáltató nem ad)

103 Nem lehet juttatás 2011-ben Bérként adózik (a lineáris kulcsok miatt felbruttósítható): Ft-nyi ilyen juttatás Ft adót keletkeztet 106,658% 59

104 Nem lehet juttatás 2011-ben értékpapír nem nevesített juttatás (még ha szabályzatban szerepel is) sportcélú természetbeni juttatás kivétel: nyeremény (19,04%) 60

105 2011 Helyi adók 1

106 A helyi adó helyenként Fennmaradó adómegosztási problémák: Lehet-e Újlengyel a megoldás? Lehet a megosztás eredménye nulla? 2

107 Újlengyel és társai: Megosztási csapdák Megosztás: jellemző módszer szerint Mentsvár: mozgásban vagyunk (fuvarozók), vagy meghatározhatatlan a szolgáltatás (tanácsadás) Személyi jellegű: irányítás helye Eszközarányos: tárolás helye 3

108 Megosztási mizéria Lehet a megosztás eredménye nulla? A válasz igen prózai: lehet. A jogalkotó ugyanis módszer helyett hangzatos elvekkel próbálja pótolni a képleteket. A matematikai szabályokat azonban hidegen hagyják a szlogenek. 4

109 Megosztási mizéria Az önkormányzati adóhatóság az ellenőrzése során nem kevesebbet állított: mindegy, hogy miként, de jusson Pécsnek is valamennyi. A könyvelő ugyan az elvvel egyetértett, de a törvény szerint akármelyik megosztási módszert alkalmazta, rendre nulla jött ki. 5

110 Megosztási mizéria A megosztási módszerek számszerű eredményét a revizor ugyan nem vitatta, mégis a határozatban elmarasztalták a céget, mondván: becsülni kellett volna. Ezt a revizor szóban úgy magyarázta, hogy megalkudhattak volna, hogy mennyi jusson Pécs számára. 6

111 Megosztási mizéria 7

112 Megosztási mizéria A Baranya Megyei Bíróság 7.K /2009/6. számú ítélete hatályon kívül helyezte Pécs önkormányzati adóhatóságának kérdéses döntését és ezzel végett vetett a szakmai körökben régóta tartó vitának is. Az iparűzési adó megosztása tehát vezethet nullára, hiszen a törvény szerinti megosztás matematikai szabályait be kell tartani, még akkor is, ha elviekben az ellentmond a törvény szándékának. Ez az ellentmondás tehát nem róható fel se a pécsi székhelyű cégnek, se más vállalkozásnak. 8

113 Megosztási megoldás 2011 Amennyiben a vállalkozónak a székhely szerinti településen kívül legalább egy telephelye van és az adóalapot az 1.1. vagy 2.1. pont szerint kell megosztani, akkor az ügyvezető, ügyvezetők után figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás legalább 10%-át a székhely szerinti településhez kell kimutatni. Ez a megosztási módszer nem alkalmazható, ha a székhely szerinti településen eszközérték nem mutatható ki. 9

114 Megosztási megoldás 2011 Következtetés: A székhely 0% telephely 100% esete megoldott, ezt követően 0% nem juthat a székhelyre. A székhely 100% telephely 0% még mindig nem megoldott. 10

115 Helyi adók 2011 iparűzési adó változások Az ideiglenes iparűzési adót az építőipari vállalkozásokkal már a 30. napot követő naptól megfizettetik, de csak akkor, ha ez a tevékenység nem éri el a 180 napot. Az építőipari szolgáltató az építkezés helye szerint is megoszthatja az iparűzési adót, ha a várható 180 napnál hosszabb ideig építkezik. Az építőipari vállalkozás (ahol a produktum 75%-a építőipar) az adóalap felét az építkezés helyére oszthatja meg. 11

116 Helyi adók 2011 iparűzési adó változások A távközlési szolgáltatókkal a fogyasztóik települése szerint osztják meg az adót, a számlázási cím szerint. Egységesített bejelentési nyomtatvány készült A be nem jegyzett telephely is bejelenthető A mozgáskorlátozottak évi 13 eft kedvezményt érvényesíthetnek a korábbi adómentesség helyett. 12

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke VAN MEGOLDÁS Közéleti vitáinkat gyakorta a tartalmatlan szócséplés határozza meg. Előkészítetlen, kapkodó kormányzati koncepciók kapcsán alakulnak ki viták, mely vitáknak igazi eredménye nem lehet, hiszen

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere 1

Szlovákia adózási rendszere 1 Az Adó-szaklap 2013 szeptemberétől új rovattal gazdagodik a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozatának támogatásával. A rovatban megjelenő írások között

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben