DIÁKLAP. A z e ls ő na pu n k... Kövessi Erzsébet Bapti sta Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIÁKLAP. A z e ls ő na pu n k... Kövessi Erzsébet Bapti sta Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium. OM azonosító: 038245"

Átírás

1 DIÁKLAP Kövessi Erzsébet Bapti sta Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium OM azonosító: Budapest, Dugonics u Tel./Fax: , A z e ls ő na pu n k szeptember 2án iskolánkban megkezdődött az új tanév. Régiek és újak nagyon-nagy izgalommal várták, a hosszú forró nyár utáni örömteli pillanatokat, vagyis a 2013/2014. tanév első napját. Ahogyan ez ilyenkor szokás Kozma László Igazgató Úr meghitt szavaival kezdődött és fejeződött be az ünnepi felvonás. Ezt követően a tantermekben folytatódott, a nagy találkozások örömével, valamint az ismerkedés pillanataival. 2013/2014. tanév október Új és régi diákok találkozhattak ismét és örülhettek újból egymásnak. A tartalomból: Első napunk... 1 Iskolánk bemutatkozi k 2-3 Aradi vértanúk október Egy kis számmiszti ka 6 Nagy Sportág vál asztó 7 DÖK Ki Mit Tud? Viccek 8

2 2 DIÁKLAP ISKOLÁNKRÓL SZAKMÁINKRÓL, avag y m il yen lehet őségeket kí nál i ntézmén yü nk A Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakképző Iskola és Gimnázium nyitott, a változó társadalom igényeire válaszokat kereső és adó, a felnőttek és a fiatalok együttműködésén alapuló nappali rendszerben működő, szakmunkás bizonyítványt és érettségit adó, alapítványi fenntartású szakképző iskola célja az iskolarendszerű szakképzésen, és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésen keresztül az elsősorban hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elsődleges munkaerőpiacra történő segítése, az etnikai alapú megkülönböztetés megelőzése, illetve leküzdése, a munkaerőpiacon tapasztalható megkülönböztetés visszaszorítása. Együttműködési kapcsolatait a mindenkori felhasználók igényei alakítják, amelyeknek érdekében a Szakképző Iskola készen áll a kapcsolatok kialakítására, működtetésére, és arra, hogy alapelveinek hangsúlyozásával hatást gyakoroljon a helyi és szélesebb társadalomra és intézményeire. Ennek megfelelően képzési kínálata folyamatosan változik a regionális munkaerőpiac, illetve a partnerek (szülők, tanulók) igényeinek változ ás áv al. Intéz mény ünkben kézműves és szolgáltató szakmák oktatása folyik, nappali iskolarendszerű, és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében OKJ besorolás szerinti képzés szerint. A népi kismesterségek oktatása mellett a szolgáltató szakmák közül is választhatnak a 10. évfolyamot elvégzett tanulók. A szakmai képzés az Oktatási Minisztérium megbízása alapján a Nemzeti Szakképzési Intézetben, és más országos szervek által kidogozott tantárgyi programok alapján folyik. Célunk, hogy minden szakterületen a lehetőségekhez képest a legfelkészültebb, megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkező fiatalokat bocsássunk ki az iskolából. Szakképző Iskolánk a Szakképzési törvény iránymutatásai szerint a tanköteles kor után az OKJ szerint meghatározott képzési időben, szakvizsgára készít fel több szakmában. (Forrás: iskolánk honlapj a)

3 2013/2014. tanév 3 Szakképzés Szakács Pincér Cukrász Számítógép szerelő és karbantartó Női szabó Asztalos Szerszámkészítő Festő mázoló tapétázó Eladó Vendéglátás szervező, vendéglős Virágkötő berendező

4 4 DIÁKLAP A z A radi vértanúkra emlékeztünk október 6. Az aradi vértanúk Lázár Vilmos Dessewffy Arisztid Kiss Ernő Schweidel József Pöltenberg Ernő Török Ignác Lahner György Knézich Károly Nagysándor József Leiningen W. Károly Aulich Alajos Damjanich Lajos Vécsey Károly Az október 6-án, Aradon kivégzettek utolsó mondatai. Damjanich János: Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Vécsey Károly: Isten adta a szív et, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parány i súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam. Schweidel József: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi f orradalom, a v ilág új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Nagy-Sándor József: De rettenetes v olna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonáv á tett. Leiningen-Westerburg Károly: A v ilág f eleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ily en a magy ar sorsa? Krisztus keresztje töv é- ben érett apostollá az apostolok lelke, és bitóf ák tövében kell forradalmárrá érni a magy ar lelkeknek. Láhner György: Krisztus keresztje és a bitóf a oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom! Knézich Károly: Mily en különös, hogy Hay nau bíró is keresztény és én is az v agyok. Csak az Ördög keverhette így össze a kártyákat. Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magy ar if júság f elett, hogy Krisztusé legy en a szív ük és a hazáé az életük. Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magy ar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Forrás: Internet Me gemlékezés iskolánkban... Iskolánk néhány tanulója a felkészítő tanárok segítségével színvonalas műsorral készült, s így az iskolaudvaron megtartott rendezvény méltó megemlékezésként szolgált a 164 év ezelőtt kivég zett vértanúk emlékének.

5 2013/2014. tanév október 23. Í gy emlékez tünk október 22- én október 23-án, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége által szervezett budapesti tömegtüntetéssel és számos vidéki megmozdulással kezdődött az országot hamarosan lángba b orító forradalom, aminek legfőbb kiváltó oka a sztálinista diktatúra által keltett általános társadalmi elégedetlenség volt. A Gerő Ernő vezette MDP ellenséges fellépése nyomán a feldühödött tömeg az esti órákra agresszívvá vált, rövid időn b elül fegyvert is szerzett, a Magyar Rádió épületét őrző karhatalmisták sortüze után pedig felkelést indított a diktatórikus rendszer megdöntésére. Megemlékezésünket október 22- én tartottuk iskolánk tornatermében október 23.

6 6 DIÁKLAP Egy kis szá mmi sztika... A név számmisztikája A név számmisztikájának alapja, hogy az ABC betűinek megf eleltethetünk 1-9-ig számokat, és így a születési dátumhoz hasonlóan kiszámíthatjuk a névre vonatkozó személyiségszámokat. Míg a születési dátum a személy iség saját magára vonatkoztatott f eladatait adja meg, addig a név a külv ilág f elé v aló tanító szerepet mutatja meg, figy elembe vév e, hogy mindannyian azért születünk a f öldre, hogy tanuljunk egymástól és tanítsuk egymást. A név számmisztikai elemzése alapv etően annyi részre tagolódik, ahány részből a születéskor kapott, illetv e később felv ett név áll. Így jelenlegi példánkban 3 részre oszthatjuk a nev et. A családi név, vagy v ezetéknév megmutatja, hogy mi az a feladat, amit születésénél fogv a magával hozott. A használt keresztnév megmutatja, hogy a külvilág felé miként fogja kiny ilvánítani hordozott feladatát, tehát mily en eszközzel f ogja tanítani környezetét. A nem használt keresztnév azt a személy iségrészt mutatja, amit a külv ilág elől el szeretne rejteni. Amenny iben Ön mindkét keresztnev ét egyformán használja, úgy azt f ogja a keresztnév megmutatni, hogy miként viselkedik abban a társaságban, illetv e közegben, ahol az adott nev ét használja. A névszámok értékének a szintézise fogja megadni a külv ilág számára tanító célzattal hordozott sorsutat és sorsszámot Forrás: Internet A betűk számértékei A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1. uralkodó- hatalom- vezető nap- férfi energiák +igazság és felelősségérzet önuralom hiány, zabolátlan, makacs, egoista 2. érzelmes-befogadóképzelőerő hold- női energiák +együttműködő, segítő, együttérző, félénk, túlérzékeny, befolyásolható, határozatlan, megbízhatatlan, elfojtások 3. kapcsolatteremtés-szavak mesteri használata merkúr- szerda +gyors felfogóképesség,szellemesség,agilitás,mozgékony -a sokféle lehetőség miatt,nehezen választ 4. jupiter - könnyű élet föld - nehéz élet +munkabirás, kitartás, példás kötelességteljesítés kritikusság, elváráso k, 5. jupiter- terjeszkedés- változatosság- szabadság +vidám, segítőkész, együttérző, személyes varázs, jó tervező, üzletember, gyors, szavak mesteri használat -lelki feszültség hatására ingerlékeny,önuralom elvesztése 6. vénusz-harmóniaszépség-boldogságszolgálat +vendégszerető, barátságosság, önzetlenség, kényelem és jólét keresé se, gondoskodás - túlzott kényelem, lustaság, érzelmi csalódás miatt az élet értelmének elvesztése 7. megfontoltság- óvatosság +stabilitás,lassan de biztosan haladás - tartozkodás, félénkség, érzések elrejtése, médiumitás 8. föld- lelki síkon: mars vibrálás Pénzgazdálkodás nemes célok szolgálatába - túlzásokra, szélső ségekre való hajlam, erélyes,fanatikus 2 féle típus magasabb típusú anyagias beállítódású - alacsonyabb típusú anyagias beállítódású személyes akarat dönt! A számok szimbolikus jelentése 9. a többi személyiségtípus összes tulajdonságai megvannak. körülmények függvénye,melyik jellemvonás kerül felszínre. +tökéletesség keresé se, becsületesség, őszinteség - heves, lobbanékony, barátságtalan, önző, provokativ Zéró - módosító tényező, nincs értéke. az előtte álló szám vibrálásértékét erősíti. Mesterszámok: 11. Aktív, férfias- kiáradó uránusz - hirtelen jött aha élmény siker, feszültség, bátorság, szellemi ki hívás, zsenialitás, szélsőségek 22. Passzi v, nőies, befogadó, nagyvonalú - karrier - lélekbúvár - megúj ulás plútó - gyökeres változások az él etben, sötétségből a fénybe emel és. 33. Aktiv - ki áradó - férfi as Neptunusz - megfoghatatlan, transz, vízi ók, látomások áradó szeretet, medialitás, hit, irgalom, aláz at, becsül et kevesebb belső feszültséggel jár, mint a 11 vag y 22, eredendő hite miatt nincs sz ükség bizonyítékra. spontán testelhagyások megél ése.

7 2013/2014. tanév 7 A NAGY Spor tágválasz tó az idén is A 2013/2014. tanévet is igen sportosan kezdtük, hiszen szeptember 13-án is mét ellátogattunk a Nagy Sportágválasztó rendezvényre. A helyszínen számos sportággal ismerkedhettünk, melyeket természetesen ki is próbálhattunk. Mint tudjuk, a mozgás nagyon egészségünk megtartása és mégis elhanyagoljuk. Bízunk benne, hogy ez a rendezvény hozzájárult ahhoz, hogy mindenki találjon számára megfelelő, sportos elfoglaltságot! D ÖK és Ki Mit Tud? Nov emberben több gy űlést is tartott a DÖK, a DÖK segítő, Király Sztrunga Edina Tanárnő v ezetésév el. Az iskolát érintő több f ontos dologról is szó esett, így például a közelgő Ki Mit Tud? rendezv ény ünk előkészítése, a szalagav ató szerv ezési munkálatai. A legf ontosabb viszont mégis az volt, hogy sikerült megv álasztani az iskolai Diákönkormány zat tagjait. A 2013/2014. tanévben a következő tanulók alkotják Tokaji Krisztina 12. SZKI, DÖK elnök, Viola Adrienn 12. SZKI, Molnár Patrik 10. a és Tav asi Bence 9. a gimnázium Ki Mit Tud? december 3 án és 10 én ismét megrendezzük! Az alábbi kategóriákban nev ezhettek:ének zene, Tánc, Vers, Próza, Rajz és egyéb

8 K öv e s s i Erzs é be t Ba p tis ta S za k k özé p is k ola, S za k is k ola é s Gi mná zi um OM a z on os ít ó : B uda pe s t, D ug onic s u Te l./ Fa x : , A kiadásért felelős: Kozma László Igazgató - Miért volt szegény Petőfi? - mert, sokat költött. - Azt szeretném tudni, hogy mikor volt a mohácsi vész? - Ha a tanár úr is csak szeretné tudni akkor mit szóljak én? - Petike, mondd meg, mi történt ben..? - Akkor született Kossuth Lajos. - Nagyon jó. És ben? - Akkor lett hároméves. A történelemtanár felszólítja Rudikát: - Beszélj valamit Hunyadi László lefejezéséről! Rudika hallgat: - Na, mi az? - sürgeti a tanár. - Miért nem beszélsz? - Mert úgy felháborít a dolog, hogy nem találok szavakat.. - Mi az: pici, rózsaszín, szőrös állatka, amelyik négy karakterből áll? - Pink hód. - Hány órát alszol Pistike? kérdezi az orvos. - Két-három órát. - Szerintem ez kevés - Mind az öt órán nem merek aludni. -Miv el játszik a nyuszika a sínek között? -??? -Az életével. -Hogy hívják a tétova rovarokat? -Mitévő legyek. Két bakkancs beszélget: -Bakkancs! -Nem bakkantok!

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP VII. évfolyam 2. szám Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL Hol a zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsõben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallató szobákban, nemcsak az éjszakában

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

ENERÁCIÓN. Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával. NYOSZ-hírek Postabontás Életmese. Vallomás az ifjúságról

ENERÁCIÓN. Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával. NYOSZ-hírek Postabontás Életmese. Vallomás az ifjúságról G ENERÁCIÓN XIII. évfolyam 1. szám Ára: 240 Ft K Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával NYOSZ-hírek Postabontás Életmese 35 éves a Postás klub Vallomás az ifjúságról Festészet mindörökké 16.

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

A magyar középiskolák eredményességi mutatói

A magyar középiskolák eredményességi mutatói A magyar középiskolák eredményességi mutatói VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Neuwirth Gábor A hazai középiskolák eredményességi, rangsorolási vizsgálatai több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az iskolák

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert nyomában. Tisztelt Szülők! A jó bornak is kell a cégér. Magyar Gyereket, magyar iskolába

Szenczi Molnár Albert nyomában. Tisztelt Szülők! A jó bornak is kell a cégér. Magyar Gyereket, magyar iskolába Szenc- és Vidéke Társulás kiadványának tartalma: Szenczi Molnár Albert nyomában Bárdos Gyula, parlamenti képviselő levele Tisztelt Szülők! Duray Rezső, a Szenc- és Vidéke Társulás elnökének levele A jó

Részletesebben

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján XXV. évfolyam 2014/4 HOn éd altiszti f o l y ó i r a t hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 19. szám I 2011. november 2. I Megjelenik: kéthetente Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek ÖNKORMÁNYZAT Rendezett, otthonos

Részletesebben

Boldog XXIII. János. Zsinatot. Ez a nap akkor Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe volt. Ehhez a dátumhoz

Boldog XXIII. János. Zsinatot. Ez a nap akkor Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe volt. Ehhez a dátumhoz Itt van az ősz, itt van újra hűvös éjszakáival, szélsodorta faleveleivel Október újra itt van, szomorúan szép és győzedelmes ünnepeivel, hősök és áldozatok emlékezetünkben felsorakozó hosszú menetével.

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben