A Magyar Olimpiai Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Olimpiai Bizottság"

Átírás

1 A Magyar Olimpiai Bizottság

2 A MOB törtt rténete A másodikm legidősebb hazai társadalmit egyesület, amely a Francia, a Görög, G az Amerikai, a NémetN éss az Ausztrál l Olimpiai Bizottság g után n hatodiknak alakult meg. Az Olimpiai JátékokatJ Előkész szítőmagyar Bizottság Kemény Ferenc,, egri reáliskolai igazgató Berzeviczy Albert NTE (1863) elnök, a későbbi kultuszminiszter vállaltav az előkész szítéss feladatait MOB elnöke Berzeviczy Albert, társelnt rselnöke dr. Gerendai György rgy,, a MAC képviselk pviselője lett. Titkára pedig Kemény Ferenc

3 A MOB elnökei Berzeviczy Albert dr Széchenyi Imre dr Teleky Sándor gróf Andrássy Géza gróf Muzsa Gyula Prém Lóránd dr JámborJ Alajos Sebes Gusztáv Hegyi Gyula Egri Gyula Beckl Sándor dr Buda István Deák k GáborG Schmitt Pál dr.

4 A NOB elsőtagjai 1896P.de Coubertin (francia), D.Vikelasz (görög), g), Butovszkij tábornok (orosz). W.Gebhardt (német), J.Guth-Jarkowsky Jarkowsky (cseh), Kemény F. (magyar) V.Balck tábornok (svéd).

5 Általános rendelkezések Alapítás: december 19. Hivatott az olimpiai eszme ápolására Önkormányzatinyzati elven szervezett és működőköztest ztestület, kiemelkedően en közhasznú Elfogadja a NOB alapszabály lyát Politikai tevékenys kenységet nem folytathat

6 A MOB céljai, c feladatai NOB célkitc lkitűzések éss feladatok végrehajtv grehajtása Haza és nki olimpiai mozgalom fejlesztése se A versenyzők k felkész szítésese Az olimpiai eszme ápolása, az olimpiai mozgalom elterjesztésének előseg segítése Az ifjúság g testi, erkölcsi, kulturálislis neveléséneknek előseg segítése Fait play támogatása Részvétel a Sportösztöndíj-rendszer működtetm dtetésében Részvétel a Nemzeti Sporttanácsban Utánp npótlás-nevelés támogatása Káros jelenségek elleni fellépés Olimpiai központokk fejlesztésében közremk zreműködés Kapcsolattartás s a NOB-bal

7 A MOB kizárólagos jogosultságai gai Sportágak éss sportolók k nevezése a télit és nyári játékokra, j valamint a télit éss nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválokra Olimpiai zászlz szló,, jelképek, jelmondat, valamint az olimpia kereskedelmi és egyéb b célúc felhasználásának nak engedélyez lyezése Állami támogatt mogatás felhasználásasa Elismerések sek alapítása éss adományoz nyozása

8 A MOB tagsága ga Nagykorú, büntetlen előélet letű,, magyar állampolgárok, akik: A NOB magyar tagjai, sportágak nemzetközi zi szövets vetségében elnöki vagy főtitkári tisztséget betölt ltőmagyar sportvezetők Országos sportági szakszövetségek és sportszövetségek delegáltjai ltjai Akiket a MOB felkér Lehet rendes tag szavazati joggal, éss tiszteletbeli tag Ezen címc m adományoz nyozásáróll az elnöks kségg javaslatára a közgyűlés s dönt, d illetve a NOB Érdemrend és a MOB Érdemrend tulajdonosai automatikusan aki háromh olimpiai ciklus alatt egy tisztségben választott vezetőtiszts tisztségviselőként dolgozott a magyar olimpiai mozgalomért

9 A MOB tagjai 3-33 főt f t delegálhatnak lhatnak mindazon szakszövets vetségek vagy sportszövets vetségek, melyeknek versenyzői i az olimpiai játékokon arany-,, ezüst st- vagy bronzérmet rmet szereztek főt f t delegálhatnak lhatnak azon szakszövets vetségek vagy sportszövets vetségek, melyeknek versenyzői i az olimpiai játékokon IV-VI. VI. helyet szereztek főt f t delegálhatnak lhatnak a többit szakszövets vetségek vagy sportszövets vetségek

10 A MOB tagjai 3-33 főt delegál: l: Atlétikai, tikai, Birkózó, Judo, Evezős, Kajak-kenu, kenu, Kézilabda, Korcsolya, Labdarúgó,, Lovas, Ökölvívó, Öttusa, Sportlövő, Súlyemelő,, Tenisz, Torna, Úszó, Vitorlás, Vívó, V Vízilabda 2-22 főt delegál: l: Asztalitenisz, Ijász sz, Kerékpáros, Kosárlabda, Műugr ugró, Ritmikus Gimnasztika, Röplabda, Taekwondo 1-11 főt delegál: l: Baseball, BMX kerékpár, Curling, Gyeplabda, Hosszútávúszás, s, Jégkorong, Mountain Bike, Sí, Snowboard, Szinkronúszó,, Szörf, Triatlon, Tollaslabda

11 A MOB tagjai sorába delegáló egyéb b szervezetek 1. Helyi önkormányzatoknyzatok 22 Budapest önkormányzata nyzata (3) Megyeszékhelyi városokv önkormányzatai nyzatai (10) Megyék önkormányzatai nyzatai (9) 2. Sportegyesületek (SOSZ javaslata alapján) Írott éss elektronikus sajtó 5 5. A NOB magyar tagjai 2 6. Olimpiai sportágak Nemzetközizi Szövetségének elnöke/főtitkára 1 7. A MOB elnökségének meghívása alapjánn Máss szervezetek 23 Olimpiai Bajnokok Klubja (11) Magyar Egyetemi éss Főiskolai F Sportszövetség (1) Magyar Diáksport Szövetség (1) Magyar Sportorvosi Társaság g (1) Országos Sportegészs szségügyigyi Intézet (1) Semmelweis Egyetem Testnevelésisi éss Sporttudományi Kar (1) Magyar Olimpiai Akadémia (1) Magyar TestnevelőTanárok Országos Szövets vetsége (1) Magyar Edzők k Társasága (1) A Nemzet Sportolója (2) NUPI (1) Olimpiai Központok (1)

12 A MOB tagság g számszerinti összesítője C/1 Olimpiai érmes szakszövetségek 19x3= 57 C/2 Olimpiai IV-VI. VI. helyezett szakszövets vetségek 8x2= 16 C/3 Olimpiai szakszövetségek 11x1= 13 Szakszövetségek összesen: 86 D/1 Helyi önkormányzatoknyzatok 22 D/2 Sportegyesületek 16 D/3 Máss szervezetek 23 D/4 Írott és elektronikus sajtó 5 D/5 A NOB magyar tagjai 2 D/6 Olimpiai sportágak Nemzetközi zi Szövets vetségének elnöke/főtitk titkára 1 D/7 MOB elnökségének meghívása alapján 12 Egyéb szervezetek összesen 81 MOB TAGLÉTSZÁMM 167 főf

13 Jogok: A MOB tagok jogai és kötelezettségei Részt vehet a MOB tevékenys kenységében és rendezvényeinnyein választhat éss választhatv lasztható a MOB szervezeteibe és bizottságaiba szavazati jog javaslatokat tehet, éss vélemv leményt nyilváníthat Kötelezettségek az olimpiai mozgalom fejlődésének és eredményess nyességéneknek elősegítése, se, a MOB alapszabály lyának éss egyéb szabályzatok betartásának biztosítása, sa, az olimpiai mozgalomnak éss a MOB célkitc lkitűzéseinek népszerűsítése. se. A tiszteletbeli tag - tanácskoz cskozásisi joggal résztr vehet a MOB közgyűlésein, javaslatokat tehet, vélemv leményt nyilváníthat,

14 A MOB szervezete éss működése m 1) A MOB szervezete: a) közgyk zgyűlés, b) elnöks kség, c) Felügyel gyelőbizottság, d) szakbizottságok e) Magyar Olimpiai Akadémia 2) A MOB tisztségvisel gviselői: i: a) Vezető tisztségvisel gviselők: - elnök, - alelnökök, k, - főtitk titkár, b) Tisztségvisel gviselők - elnökségi tagok - FelügyelőBizottság elnöke éss tag

15 A KözgyK zgyűlés Legfelsőbb szerv, évente legalább egyszer összehívandó Szavazati joggal a MOB tagjai rendelkeznek Akkor határozatképes, ha a tagok több, t mint fele jelen van Határozatait a jelenlevőtagok több, t mint felének az igen szavazata hozza, alapszabályly elfogadáshoz, módosm dosításhozshoz minősített többst bbségg kell Általában nyílt szavazás, s, kivéveve tisztségviselőkr kről Napirendjére a MOB elnöks ksége tesz javaslatot Elnöks kség, FelügyelőBizottságg beszámolójának jóváhagyj hagyása Tagok által beterjesztett javaslatok Közhasznúsági jelentés, költségvetéss elfogadása

16 A közgyk zgyűlés s hatásk sköre Kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabályly elfogadása éss módosm dosítása, sa, b) a tisztségviselők, megválasztásasa és visszahívása, sa, c) az olimpiai játékokkal kapcsolatos célkitűzések, a felkészülésisi irányelv meghatároz rozása, e) az állami támogatt mogatások felhasználásáról l való döntés, f) az olimpiai részvétel kérdésében való döntés, k) az olimpián résztvevőküldöttség összetételének jóváhagyása, l) NOB Érdemrendre javaslattétel, tel, m) a tiszteletbeli tagok megválasztása, sa, o) döntéss a MOB tagok kizárásáról.

17 Az elnöks kség Tagjai az elnök, a főtitk f titkár, valamint 15 további tag, ebbe nem tartoznak bele a NOB magyar tagjai A kormány tagjai és államtitkárok nem lehetnek tagok Az elnöks kségg tagjai: a) az elnök k (Dr. Schmitt Pál) b) a négyn alelnök k (Gyárf rfáss Tamás, Csász szári Attila, Dr. Bakonyi Tibor, Dr. GémeiG György) c) a főtitk f titkár r (Dr. Aján Tamás) d) a NOB magyar tagjai e) az elnöks kségg választottv tagjai

18 Az elnöks kségg működésem Legalább háromh havonta össze kell hívni Tanácskoz cskozásisi joggal meg kell hívnih a Felügyel gyelőbizottságg elnökét éss a MOB ügyvezetőigazgatóját Ülései nyilvánosak nosak Határozatk rozatképes ha tagjainak több, t mint fele jelen van

19 Az elnöks ksége feladatai és hatásk sköre a MOB szervezeti, működési, gazdálkod lkodási éss egyéb b szabályzatainak megállapítása éss módosításasa a MOB apparátusa működési m szabályzatának meghatároz rozása, a közgyűlés napirendjénn szereplőtémák k kidolgozása, az elnökségg munkatervének nek elfogadása, a bizottságok létrehozl trehozása és vezetőinek felkérése, beszámoltat moltatása, a Magyar Olimpiai Akadémia elnökének nek és tanácsa tagjainak kinevezése éss felmentése, a közgyűlés s előkész szítésese és összehívása, sa, a közgyűlés s határozatai végrehajtv grehajtásának irány nyítása éss azok ellenőrz rzése, a MOB nemzetközizi kapcsolatainak fenntartása, fejlesztése, se, a közgyűlés által elfogadott költségvetéss szerinti gazdálkod lkodás végrehajtása, kitüntetések éss elismerések sek adományozásánaknak kezdeményezése, illetve ezek adományozása. javaslat a MOB tagságragra méltatlanná vált tagok kizárására, ra,

20 A MOB elnöke irányítja a MOB és annak elnöksége munkáját, vezeti a közgyűlés éss elnöks kség üléseit, képviseli a MOB-ot a külsk lsőszervezetekkelszervezetekkel való kapcsolattartásban, sban, javaslatot tesz a bizottságok vezetőire, beszámolási kötelezettsk telezettséggel tartozik munkájáróll a közgyűlésnek éss az elnöks kségnek, ellenőrzi a közgyűlés éss az elnöks kségg határozatainak végrehajtását, t, kapcsolatot tart a MOB-ba képviselőt t küldk ldő(delegáló) szervekkel és szervezetekkel, tájékoztatja a MOB munkájáról l a hírkh rközlőszerveket, aláírási jogkört gyakorol,

21 A MOB főtitk f titkára 1. ellátja a közgyk zgyűlés, az elnöks kség éss az elnök által rábízott feladatokat, 2. szervezi, koordinálja a MOB közgyk zgyűlésének és elnöks kségének munkáját, 3. megbízás s alapján n képviselik a MOB-ot külső szervek éss személyek előtt, 5. figyelemmel kísérik a bizottságok munkáját, 7. az elnökkel törtt rtént egyeztetés s alapján n az elnöks kség üléseinek összehívása, sa, 8. kapcsolattartás s a hírkh rközlőszervekkel, 9. felügyeli a MOB hivatali apparátus tusának munkáját, 10. aláí áírási jogkört gyakorol, 11. munkáltat ltatói jogkört gyakorol a MOB ügyvezető igazgató felett,

22 A Felügyel gyelőbizotts Bizottság A közgyk zgyűlés s a MOB alapszabály lyának, szabályzatainak betartására, ra, gazdálkod lkodásának éss vagyonkezelésének nek ellenőrz rzésérere a MOB tagjai sorából Felügyel gyelőbizottságot választ. v létszáma ött fő. f A Felügyel gyelőbizottságg tagja a MOB-ban máss tisztséget nem viselhet. Elnöke: DávidD Imre

23 A Bizottságok Állandó bizottságok a) Gazdasági Bizottság g (Csász szári Attila) b) Szakmai éss Tudományos Bizottság g (Dr. Szabó Tamás) c) Orvosi Bizottság g (Dr. Berkes István) d) Sportolói i Bizottság g (Kulcsár r Győző) e) Etikai éss Fair Play Bizottság g (Dr. Kamuti jenő) f) Nők N k a Sportban Bizottság g (Faragó Judit) g) KörnyezetvK rnyezetvédelmi Bizottság g (Kőbán ( Rita) h) Sajtó Bizottság g (Gyárf rfáss Tamás) i) Emlék- éss Hagyomány nyőrz rzőbizottság g (Zsiv( Zsivótzky Gyula)

24 A Magyar Olimpiai Akadémia A MOB az olimpiai eszme éss a magyar sportmozgalomban lévő olimpiai hagyományok ápolásának előseg segítése céljc ljábóll működteti a Magyar Olimpiai Akadémiát 2) A MOA feladata: a hazai éss nemzetközizi olimpiai mozgalom céljainak, célkitűzéseinek segítése, se, az olimpiai eszme terjesztésese céljábóll ismeretterjesztő, tudományos és népszerűsítőtevékenységg folytatása, az olimpiai mozgalom hagyományainak ápolása, lehetőségei szerint az olimpiai eszmével kapcsolatos nevelés, oktatás, kutatás s támogatása, előseg segíti az olimpiai eszme pedagógiaigiai célú felhasználását. 3) A MOA a MOB szervezete éss a MOB költsk ltségvetési keretei között működik. 4) A MOA mindenkori elnökét a MOB elnöksége jelölili ki éss kérik fel. Elnöke: Dr. Aján Tamás, alelnöke: Dr. Takács Ferenc, főtitkf titkára: Dr Jakabházyné MezőMária

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A célja: Jelen (továbbiakban SZMSZ) határozza meg a VITIgroup Vízés Környezettechnológiák KLASZTER (továbbiakban VITIgroup

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE

AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. XL törvény (MTAtv.) 17. (4) bekezdése szerint, az akadémiai kutatóhálózat testületi felügyeletét az Akadémiai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) MAGYAR SZEKCIÓ Szombathelyi Szervezet 9701 Szombathely, Petőfi S. u. 1/b.; Pf.325. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE Alapszabálya Az Egyesület neve 1.. Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete Hivatalos rövidített neve: MAVOE Mőködési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben