A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája"

Átírás

1 A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2011.

2 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Tartalom Oldal 1. Az intézményegység helyi oktatási programja Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények, humán szakközépiskola Humán orientáció és alapozó ismeretek évfolyam A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Az intézményegységbe jelentkező tanulók belépésének feltételei A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanulói teljesítmény ellenőrzése, pedagógiai értékelés A tanulók magatartásának, szorgalmának ellenőrzése, értékelése Érettségi témakörök Szakmai program A központi oktatási programok alapján folytatott szakképzések óratervei 42 Ápoló (OKJ ) 42 Ápoló levelező (OKJ ) 46. Ápoló elágazás (OKJ ) 50. Ápoló elágazás levelező (OKJ ) 56. Csecsemő és gyermekápoló (OKJ ) 61. Csecsemő és gyermekápoló elágazás (OKJ ) 65. Csecsemő és gyermekápoló elágazás levelező (OKJ ) 71. Általános asszisztens elágazás ( ) 74. Általános asszisztens elágazás levelező ( ) 78. Gyógyszertári asszisztens elágazás (OKJ ) 83. Gyógyszertári asszisztens elágazás levelező (OKJ ) 87. Kisgyermekgondozó, nevelő elágazás OKJ ) 91. Kisgyermekgondozó, nevelő elágazás levelező OKJ ) 95. Gyógymasszőr elágazás (OKJ ) 100. Mentőápoló (OKJ ) 105 Mentőápoló levelező (OKJ ) 108. Műtőtechnikus (OKJ ) 110. Pszichiátriai gondozó l(okj ) 113. Fitness-wellness asszisztens (OKJ ) 115. Előrehozott szakiskolai képzés: Szociális gondozó és ápoló (OKJ ) 117. Szociális gondozó és ápoló levelező (OKJ ) Helyi oktatási programjaink A szakmai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 122 A szakmai program elfogadása és jóváhagyása 124 Függelékek 1. Képzési program az ápoló szakképzés megszervezéséhez 2. képzési program a csecsemő- és gyermekápoló szakképzés megszervezéséhez 3. Képzési program az általános asszisztens szakképzés megszervezéséhez 4. Képzési program a gyógyszertári asszisztens szakképzés megszervezéséhez 5. Képzési program a kisgyermekgondozó-nevelő szakképzés megszervezéséhez 6. Képzési program a gyógymasszőr szakképzés megszervezéséhez 7. Képzési program a mentőápoló szakképzés megszervezéséhez 8. Képzési program a műtőtechnikus szakképzés megszervezéséhez 9. Képzési program a pszichiátriai gondozó szakképzés megszervezéséhez 10. Képzési program a fittness-wellness asszisztens szakképzés megszervezéséhez 11. Előrehozott szakképzés: szociális gondozó és ápoló szak képzési programja 2

3 Szakmai program 1. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI OKTATÁSI PROGRAMJAI Az intézményegység képzési szerkezete Szakközépiskolai képzés: humán középiskolai képzés: egészségügyi és humán szakmacsoport Szakiskolai képzés: előrehozott szakiskolai képzés Szakmai képzés: iskolai rendszerű szakmai képzések Szakmacsoportok: egészségügyi szociális oktatási A szakmai képzések szervezése: nappali és levelező formában történik. Kerettanterv alkalmazása az iskola helyi oktatási programjában A kerettantervek átfogóan tartalmazzák azokat az ismereteket, és fejlesztési követelményeket, amelyek a NAT által minden tanuló számára előírt műveltségtartalom érvényesüléséhez, az adott iskolatípus nevelési, oktatási céljainak megvalósulásához szükségesek. A NAT alapján elkészült szakközépiskolai kerettanterv alapot ad intézményegységünk helyi oktatási programja számára. Intézményegységünk helyi oktatási programja tartalmazza a kerettantervben előírt teljes tananyagot. A szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó i oktatásra helyi oktatási programot készítettük. Az óraszámok évenként az adott kereteken belül átcsoportosíthatók. 3

4 1.1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények, humán szakközépiskola Humán szakközépiskolai képzésünk keretében német nyelvi előkészítő 0. évfolyamot indítunk tanévenként egy osztályban. A nyelvi előkészítő 0. évfolyam sikeres befejezése után a tanulók 10. osztályban a humán szakközépiskolai óraterv szerint folytatják tanulmányaikat a 9. évfolyam óratervének megfelelően. Így 5 év alatt teljesítik a humán szakközépiskolai követelményeket és az 5. év sikeres befejezése után tehetnek érettségi vizsgát. A német nyelvi előkészítő 0. évfolyam helyi óraterve Tantárgy Heti óraszám Magyar nyelv és irodalom 2 Történelem 2 Német nyelv** 12 Matematika** 2 Természetismeret 2 Tanulásmódszertan** 2 Testnevelés 3 Osztályfőnöki óra 1 Informatika 4 Mindösszesen: 28 ** Csoportbontás, max. 16 fő A szakközépiskolai képzés 9. évfolyamán, a nyelvi előkészítőt végzett tanulóknak nincs tanulásmódszertan óra.

5 Szakmai program Humán szakközépiskolai óratervek 2010 szeptemberétől felmenő rendszerben A 10. évfolyam után a szakmai orientáció szociális, illetve egészségügyi szakmai alapozással folytatódik. Helyi óraterv humán szakközépiskola egészségügyi szakmacsoport Tantárgy Óraszámok évfolyamonként össz. heti össz. heti össz. heti össz. heti Magyar nyelv és irodalom Történelem és társadalmi ismeretek Társadalomismeret és etika 37 1 Idegen nyelv** 111 3** 111 3** Matematika** ** 128 4** Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport 92 2,5 92 2, Fizika* Földrajz* * Biológia* *-2 Kémia* Informatika** Szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó i oktatás: egészségügyi* Tanulásmódszertan** 37 1 Egészségtan 74 2 Pszichológia Szakmai kommunikáció (latin nyelv) 37 1 Állapot megfigyelés 37 1 Anatómia 64 2 Általános kórtan 64 2 Szakmacsoport alapozó gyakorlat Kommunikáció 74 2 Környezetkultúra 74 2 Szakmai személyiségfejlesztés 37 1 Elsősegélynyújtás 74 2 Gondozástan Állapot megfigyelés 37 1 Anatómia 32 1 Mentálhigiéne

6 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi óraterv humán szakközépiskola szociális szakmacsoport * A tanuló választása szerint. ** Csoportbontás, max. 16 fő Tantárgy Óraszámok évfolyamonként össz. heti össz. heti össz. heti össz. heti Magyar nyelv és irodalom Történelem és társadalmi ismeretek Társadalomismeret és etika 37 1 Idegen nyelv** 111 3** 111 3** Matematika** ** 128 4** Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport 92 2,5 92 2, Fizika* Földrajz* * Biológia* *-2 Kémia* Informatika** Szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó i oktatás: szociális* Tanulásmódszertan 37 1 Egészségtan 74 2 Pszichológiai alapismeretek Társadalomismeret Szociálpszichológia 32 1 Jogi ismeretek 32 1 Szociális munka 32 1 Szakmacsoport alapozó gyakorlat Kommunikáció 74 2 Környezetkultúra 74 2 Szakmai személyiségfejlesztés 37 1 Elsősegélynyújtás 74 2 Gondozástan Ápolástan 74 2 Társadalomismeret 32 1 Szociális munka 32 1 A tanulók fejlesztésére felhasználjuk a tanórán kívüli tevékenységekre szánható órakeretünket is. 6

7 1.2. Humán orientációs és alapozó ismeretek évfolyam A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai i és ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A Egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának elősegítése és a szakmacsoport tevékenységformáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, elemzésére. A Tanulásmódszertan oktatásának célja, hogy járuljon hozzá a tanulók egyénre szabott, hatékony és eredményes tanulási módszereinek és eljárásainak a kiépítéséhez, elsajátításához, valamint az önművelés igényének és szokásának kialakításához. Segítse a tanulók tanulási problémáinak feltárását, segítse elő a hiányzó készségek pótlását. Az Egészségfejlesztés oktatásának célja, hogy járuljon hozzá a tanulók saját egészségi magatartásának és életvitelének a tudatosításához, illetve az ezzel kapcsolatos álláspontjuknak a kialakításához, valamint a saját és mások egészsége iránti felelősségvállalásnak a kifejlesztéséhez. Motiválja a tanulókat az egészséges életmód kialakítására, és segítse őket e magatartásforma megtartásában. Az Általános és személyiség-lélektan célja, hogy mutassa be a tanulóknak az emberi lélek jelenségeit, szerezzenek ismereteket a test felépítéséről, működéséről, figyeljék és értsék meg mindazt, amit saját lelki életük figyelésekor mindennap tapasztalnak. A Fejlődéslélektan és szocializáció célja, hogy a tanulók lássák meg az emberi pszichikum fejlődésének törvényszerűségeit, jellegzetességeit, ezek biológiai és szociális összefüggéseit. A Szociálpszichológia célja, hogy hozzájáruljon a tanulók adekvát emberi kapcsolatainak tudatos kialakításához, valamint a humán pályákon leggyakrabban előforduló szociálpszichológiai jelenségek felismeréséhez és értékeléséhez. Az Anatómia célja, hogy a tanulók értsék meg az életműködéseket és szabályozásukat, ismerjék fel a test felépítése és működése közötti dinamikus összefüggéseket, azoknak az életkornak megfelelő változásait. Az Általános kórtan célja a betegség kialakulása általános jellemzőinek megismertetése a tanulókkal. Az élő és élettelen kórokozók sajátosságainak elsajátíttatása, a szervezet reakcióinak és a daganatképződés folyamatának, a daganatok általános jellemzőinek bemutatása és megtanítása.

8 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Fejlesztési követelmények A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége. Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. A tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. A tananyag segítse a tanulókat annak belátásához, hogy leendő munkájuk során elhívatottságuk mellett csak tanulásuk, szakmai tudásuk révén lesznek képesek embertársaikon segíteni. Járuljon hozzá, hogy napi tevékenységeik, leendő munkájuk során háttérben tudják tartani személyes indulataikat, érzelmeiket, elkötelezett érzelmi beállítódással tudják majd hivatásukat ellátni. Szeressék a gondjaikra bízott embertársukat, legyenek empatikusak, és legyenek készek áldozatokra is. Tanulásmódszertan A tanulók ismerjék fel saját tanulási stílusukat és az önművelés fontosságát, tudják megválasztani és alkalmazni saját tanulási stílusukat, alakítsák ki olvasási szokásaikat. Fejlesszék szókincsüket, koncentrációs képességüket, emlékezőképességüket, gondolkodási kultúrájukat, a jegyzetelés gyakorlottságát. Tudjanak használni többféle ismeretszerzési forrást, például könyvtárat, szótárakat, lexikonokat, internetet. Alakuljon ki igényük a folyamatos önművelődésre. Egészségfejlesztés A tanulók folyamatosan fejlesszék egészségkultúrájukat. Alkalmazzák ismereteiket az egészséges életvitellel kapcsolatosan, fogadják el az élet és az egészség alapvető értékeit. Értelmezzék az egészséget, mint dinamikus, változó egyensúlyi állapotot. Segítsenek másoknak az egészségük megőrzésében és fejlesztésében. Ismerjék meg az elsősegélynyújtás alapismereteit, és legyenek képesek az annak megfelelő elsősegély-nyújtási feladatok ellátására. Általános és személyiség-lélektan A tanulók értsék, tudják meghatározni az általános lélektani alapfogalmakat, saját lelki jelenségeikről és azok működéséről tudjanak tapasztalatokat szerezni és azt összevetni a tanultakkal, valamint az elsajátított pszichológiai alapfogalmakat és szakkifejezéseket alkalmazni későbbi tanulmányaik során. Tudjanak tanulási módszereket és stratégiát alkalmazni. Értsék és tudják meghatározni a pszichológia alapfogalmait, vessék össze a tanultakat saját személyiségükkel. A tanulók tudják meghatározni az érés és fejlődés törvényszerűségeit, a tanulás és viselkedésmódosítás szerepét, az érzelmi-akarati fejlődés összefüggéseit. Fejlődéslélektan és szocializáció Sorolják fel a fejlődés menetét, alkalmazzák az életkori periodizációnak megfelelő ismereteiket, és magyarázzák meg a szocializáció legfőbb területeit és ezek jellemzőit. 8

9 Szakmai program Szociálpszichológia A tanulók ismerjék az interakciók hatását, alapelveit, az individuum összetevőit és a szociálpszichológia funkcióit. Elemezzék és értékeljék a társas kapcsolatokat elősegítő és nehezítő jelenségeket, a szerep legfőbb jellemzőit, a szocializációs folyamatra ható személyek, csoportok, eszmék és kultúrák hatásait. A tanulók tudják ismertetni a családi életciklusokhoz kötődő szerepváltozásokat, rendszerezzék a csoport jellemzőit, a csoportközi viszonyok és csoportdinamikai jelenségek összetevőit. Tudják meghatározni a személyészlelés legfőbb területeit, és alkalmazni a társas érintkezés legfőbb meghatározóit. Anatómia A tanulók tudják meghatározni az ember helyét és szerepét az ökoszisztémában. Tudják megnevezni az emberi test szerkezeti elveit, a síkokat és az irányokat, az egyes szervrendszerek felépítését és működését, az összefüggéseket az életmóddal. Általános kórtan A tanulók képesek legyenek ismertetni a betegség kialakulásának mechanizmusát, az élő és élettelen kórokozók jellemzőit, értelmezni a szervezet kóros reakcióinak összefüggéseit és ismertetni a jó- és rosszindulatú daganatok általános jellemzőit. Egészségügyi szakmacsoportos alapozó gyakorlatok évfolyam Célok és feladatok A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai i és ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. Az Egészségügyi szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának elősegítése és a szakmacsoport tevékenységformáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, elemzésére. A tananyag oktatásának célja segíteni a tanulók és személyes készségeinek kifejlesztését. Az elsajátított szakmai készségeket tudják alkalmazni az egészségügyi pályákon. A Kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, érzékenység aktív, tudatos fejlesztése, kitérve azokra a jellemzőkre, melyek az egészségügyi pályákon fontosak. Olyan korszerű ismeretek elsajátíttatása, amelyek révén a tanulókban tudatosul a kommunikáció egyetemessége, a kommunikációs megnyilvánulások kulturáltságának fontossága. A hatékony kommunikációs készségek elsajátíttatása, érzékenységének fejlesztése. A Környezetkultúra oktatásának célja, hogy ismertesse a településük helyét és jellemzőit az ország viszonylatában. Tegye képessé a tanulókat az önálló alkotómunkára. Fejlessze manuális készségüket. Az alkotómunkákban rejlő önmegvalósítási lehetőséggel gazdagítsa érzelmi életüket, erősítse pozitív személyiségjegyeiket. Fejlessze esztétikai érzéküket. Az Ön- és társismeret oktatásának célja, hogy járuljon hozzá a tanulók ön- és társismeretének olyan irányú fejlesztéséhez, amellyel saját személyiségüket és 9

10 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája személyközi kapcsolataikat kontrollálni, illetve befolyásolni tudják. A reális ön- és társismeret kialakítása mellett járuljon hozzá a tanulók egymás iránti nyitottságának, az érdeklődő és a megérteni vágyó alapmagatartás kialakulásához, erkölcsiségük és kapcsolati kultúrájuk pozitív irányú fejlesztéséhez. Életpálya építés Adjon lehetőséget arra, hogy fejlődjön a tanulók szemlélete, tudatosan alakítsák az életpályájukat. A Gondozástan oktatásának célja, hogy alakuljon ki a tanulók egészségmegőrző szemlélete. Emellett mutassák be a teljes emberi életre vonatkozóan a gondozási feladatokat, tevékenységeket. A tananyag oktatásának célja továbbá olyan pozitív attitűdök kialakítása, amelyek segítik az életkorokból adódó, elsősorban egészségügyi gondozási helyzetek megoldását, integráltan a szociális és mentális gondozással. Fejlesztési követelmények Kommunikáció A tanulók tudjanak együttműködni a csoport tagjaival. Alkalmazzák a kommunikációval kapcsolatos ismereteiket, és tudjanak hatékonyan közvetíteni szóbeli és írásos információt. Értsék és alkalmazzák a metakommunikációs jelzéseket, tudják megkülönböztetni a hiteles kommunikáció összetevőit, jellemzőit. Ismerjék fel a saját és társaik kommunikációs zavarait, törekedjenek a kiküszöbölésükre. Tudják alkalmazni a társas érintkezés szabályait. Környezetkultúra A tanulók alkalmazzák a tárgytervezés legfontosabb szempontjait, tudják a színek, a formák és az anyagok környezetformáló hatásait. Készítsenek egyszerű tárgyakat különböző anyagokból, ismerjenek néhány hagyományos népi játékot és néphagyományt. Törekedjenek a még meglévő népi kultúra megőrzésére, a hagyományoknak és elemeinek beillesztésére a mai kultúránkba. Ismerjék fel és tartsák be a közvetlen környezetük kialakításában fontos esztétikai és egészséget biztosító szabályokat. Ön- és társismeret A tanulók tudjanak együttműködni a csoport tagjaival, a csoportmunka szabályainak betartásával. Ismerjék fel az önismeret komponenseit és az emberismeret csapdáit, a társas kapcsolatokat zavaró jelenségeket, és tudják felsorolni az azokat elősegítő tényezőket. Saját magukról és társaikról szerezzenek tapasztalatokat, érezzék át megnyilvánulásaik másokra gyakorolt hatását, tudjanak majd hatékonyabban bánni saját személyiségükkel. Érzékeljék saját pszichohigiénés állapotukat. Szakmai kommunikáció A tanulók a helyzetnek megfelelően tudják alkalmazni a tanult kommunikációs technikákat, lássák meg, ha segítő beszélgetésre, segítő kapcsolatra van szükség. Sajátítsák el a latin szakkifejezéseket. Gondozástan Mutassák be az egyedfejlődés szakaszait, a családtervezés, megtermékenyítés, szülés, születés folyamatait, cselekvéseit, határozzák meg az alapfogalmakat, ismerjék fel az összefüggéseket. Az egyes élethelyzeteknek megfelelően helyesen ítéljenek meg konkrét életmódelemeket, életvezetéseket. Tudják alkalmazni a különböző életkorokban elvégzendő egészségügyi gondozási feladatokat, valamint ismertetni az ezekhez a 10

11 Szakmai program helyzetekhez kapcsolódó szociális és mentális gondozási lehetőségeket. A természeti és a társadalmi környezetben szemléljék komplexen az embert a megszületéstől az élet befejezéséig. A Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának megerősítése, valamint a szakmacsoport tevékenységformáinak megismertetése. Járuljon hozzá a tanulók egyénre szabott, hatékony és eredményes tanulási módszereinek és eljárásainak a kiépítéséhez, elsajátításához, valamint az önművelés igényének és szokásának a kialakításához. Segítse a tanulók tanulási problémáinak feltárását, a hiányzó készségek pótlását. Járuljon hozzá a tanulók saját egészségi magatartásának és életvitelének tudatosításához, illetve az ezzel kapcsolatos álláspontjuknak a kialakításához, valamint a saját és mások egészsége iránti felelősségvállalás kifejlesztéséhez. Motiválja a tanulókat az egészséges életmód kialakítására, és segítse őket e magatartásforma megtartásában. A tanulók konkrét ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek a társadalom működéséről, a saját és a környezetükben élők lelki jelenségeiről és személyiségéről, valamint az elsajátított szociológiai és pszichológiai alapfogalmakat, szakkifejezéseket tudják majd alkalmazni későbbi tanulmányaik során. A tanulók megismerhetik az emberi pszichikum filogenetikus és ontogenetikus fejlődésének folyamatát, annak törvényszerűségeit és jellegzetességeit, valamint ezek biológiai és szociális összefüggéseit. Ösztönözze a tanulókat az egészséges életvitelre, a természeti és a mentális környezetük védelmére és felelősségteljes cselekvő magatartásra. Járuljon hozzá a tanulók szakmai ismereteinek megalapozásához, alakítsa ki a tanulókban azt a szemléletet, hogy az embert és környezetét egységes egészként értelmezzék. Ismerjék fel az emberi magatartás társadalmi meghatározottságát. Mutassák be a társadalomtudományokat, az etikát, tárjanak fel új összefüggéseket a tanultak és a valóság között. Kezdjék meg emberi kapcsolataikat tudatosan is alakítani, ismerjék fel és értékeljék a szakmacsoportban leggyakrabban előforduló társadalmi és szociálpszichológiai jelenségeket. Fejlesztési követelmények A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége. A tanulók ismerjék fel saját tanulási stílusukat és az önművelés fontosságát, tudják megválasztani és alkalmazni saját tanulási stílusukat, alakítsák ki olvasási szokásaikat. Fejlesszék szókincsüket, koncentrációs képességüket, emlékezőképességüket, gondolkodási kultúrájukat, a jegyzetelés gyakorlottságát. Tudják használni az értelmező szótárt, lexikont. Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. A tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. A tanulók folyamatosan fejlesszék egészségkultúrájukat. Alkalmazzák ismereteiket az egészséges életvitellel kapcsolatosan, fogadják el az élet és az egészség alapvető értékeit. Értelmezzék az egészséget mint dinamikus, változó egyensúlyi állapotot. Segítsenek másoknak az egészségük megőrzésében és fejlesztésében. Ismerjék meg az elsősegélynyújtás alapismereteit, és legyenek képesek az annak megfelelő elsősegély-nyújtási feladatok ellátására. A tanulók értsék meg az alapvető általános és személyiség-lélektani fogalmakat, figyeljék meg saját lelki jelenségeiket, elemezzék példaképeik személyiségjegyeit, a társadalmi mintákat, normákat, vessék ezeket össze a saját személyiségjellemzőikkel. 11

12 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Határozzák meg az érés és a fejlődés törvényszerűségeit, a tanulás viselkedésmódosító szerepét, a motiváció, az érzelem és az akarat fejlődésének elemeit, lényegét. Ismerjék a szenzomotoros és kognitív fejlődés menetét, a szocializáció legfontosabb területeit, megmagyarázva a fejlődést befolyásoló szerepét. A tanulók alkalmazzák megszerzett ismereteiket az életkorok jellemzőinek megítélésében. A tanulók tudják definiálni az ökológia fogalmát, felismerni az élő és élettelen környezet alapvető jellemzőit, törvényszerűségeit és ezek emberrel való kölcsönhatásait, megfigyelni az egyszerűbb környezettani jelenségeket, és önállóan írják le tapasztalataikat. Ismerjék fel a környezetszennyezés egészségkárosító hatásait, tudják alkalmazni a tanult ismereteket lakóhelyi környezetük megóvása és saját egészséges életmódjuk kialakítása érdekében, törekedjenek egészségük megőrzésére. Értsék meg a világnézet, a vallás, a politika, a jog fogalmát, tudják elemezni, hogy ezek hogyan hatnak az emberek életére, magatartására. A tanulók tudják definiálni a szociálpolitika alapvető fogalmait, ismerjék fel a társadalom működésének alapvető összefüggéseit, a társadalomban előforduló szociális problémákat és azok megoldási lehetőségeit, eljárásait. A tanulók tudják meghatározni a szociálpszichológia fogalmát, és tudják elemezni, értékelni a társas kapcsolataikban előforduló helyzeteket. Tudják megmagyarázni az identitás fogalmát, a viszonyokat, és ismerjék fel a különböző szerepeket. Tudják összevetni a segítő szakmában előforduló szociálpszichológiai jelenségeket saját tapasztalataikkal, ismereteikkel és élményeikkel, valamint tudják alkalmazni a tanultakat a szerepfeszültségek csökkentésére, a konfliktusok feloldására. Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok évfolyam Célok és feladatok A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai i és ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tanításának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, érzékenység aktív, tudatos fejlesztése, kitérve azokra a jellemzőkre, melyek a szociális szolgáltatásokban fontosak. Olyan korszerű ismeretek átadása, amelyek révén a tanulókban tudatosul a kommunikáció egyetemessége, a kommunikációs megnyilvánulások kulturáltságának fontossága. A hatékony kommunikációs készségek kialakítása, érzékenységének fejlesztése. A gyakorlatok elősegítik megismerni településük helyét és jellemzőit az ország viszonylatában. Célja képessé tenni a tanulókat önálló alkotómunkára. Fejleszteni manuális készségüket. Az alkotómunkában rejlő önmegvalósítási lehetőséggel gazdagítani érzelmi életüket, erősíteni pozitív személyiségjegyüket. Fejleszteni esztétikai érzéküket. Ismertetni a településük helyét az országban. A tananyag hozzájárul a tanulók ön- és társismeretének olyan irányú fejlesztéséhez, amellyel saját személyiségüket és személyközi kapcsolataikat kontrollálni, illetve befolyásolni tudják. Cél a reális ön- és társismeret kialakítása mellett a tanulók erkölcsiségének pozitív irányú fejlesztése. Cél továbbá, hogy a tanulók megalapozott döntést tudjanak hozni a szociális szakmák választásakor. Alakuljon ki a humán pályákon szükséges szemlélet, amellyel a tanulók képesek értelmezni az előző generációkéval összefüggésben is a mai magyar társadalomban élők életmódját és életszemléletét. Cél a toleráns, előítélet-mentes magatartás, a problémaérzékenység és a kapcsolatteremtő képesség kialakítása, fejlesztése, a segítő identitás megalapozása, olyan 12

13 Szakmai program pozitív attitűdök kialakulása, amelyek segítik az életkorokból adódó problémák és nehézségek megoldását. Segítse a tanulók mentálhigiénés szemléletének, képességeinek fejlődését, fejlesztve bennük a munkájuk végzéséhez nélkülözhetetlen toleranciát, lelkierőt, önismeretet. Fejlesztési követelmények A tanulók tudjanak együttműködni a csoport tagjaival, a csoportmunka szabályainak betartásával. Alkalmazzák a kommunikációval kapcsolatos ismereteiket, és tudjanak hatékonyan közvetíteni szóbeli és írásos információt. Értsék és alkalmazzák a metakommunikációs jelzéseket, tudják megkülönböztetni a hiteles kommunikáció összetevőit, jellemzőit. Ismerjék fel a saját és társaik kommunikációs zavarait. Tudják alkalmazni a társas érintkezés szabályait. Ismerjék fel az önismeret komponenseit és az emberismeret csapdáit, a társas kapcsolatokat zavaró jelenségeket, tudják felsorolni az azokat elősegítő tényezőket. Érzékeljék és verbalizálják saját pszichohigiénés állapotukat. A tanulók tudják alkalmazni a szakmai kommunikáció alapelveit szituációs helyzetekben. Tartsák meg tárgyilagosságukat az emberismeret során, elemezzék a társas érintkezés történéseit, ismerjék fel a mentálhigiénés módszerek jótékony hatását az érzelmi egyensúly megtartásában. Alakítsák ki hatékony napirendjüket, alkalmazzák a lelki egyensúly megtartását célzó módszereket. A tanulók alkalmazzák a tárgytervezés legfontosabb szempontjait. Készítsenek egyszerű tárgyakat különböző anyagokból, ismerjenek néhány hagyományos népi játékot. Ismerjék fel és tartsák be a közvetlen környezetük kialakításában fontos esztétikai, célszerűségi és egészséget biztosító szabályokat. A tanulók egyeztessék a választott szakmacsoport elvárásait egyéni képességeikkel, ismerjék fel a helyes és egészséges munkaszokások kialakításának jelentőségét. Tudják meghatározni az életmód fogalmát, az életmódkutatás technikáit, és próbáljanak ki néhányat. Tudják elemezni az életmód és életvitel összetevőit, megmagyarázni ezek kialakulását, és közeledjenek a különböző életmódú és életvitelű emberekhez, embercsoportokhoz, illetve élethelyzetekhez toleránsan és előítéletmentesen. A tanulók mutassák be a család szerepét a társadalomban. A tanulók tudják definiálni az ökológia fogalmát, ismerjék fel az élő és élettelen környezet alapvető jellemzőit, törvényszerűségeit és ezek emberrel való kölcsönhatásait, a környezetszennyezés egészségkárosító hatásait. Tudják meghatározni a gondozási területeket, felsorolni a tevékenységek elemeit. Ismerjék a különböző életkorok testi, szellemi és szociális sajátosságait, tudják felmérni az ezekből adódó szükségleteket. Ismerjék az egészségügy és a szociális ellátórendszer alapvető intézményeit. Ismerjék a segítő szakmák körét. 13

14 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája 1.3. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Intézményegységünkben az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak feldolgozásához szükséges taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. A szakmai képzések esetében a központi tantervekben megadott taneszközöket alkalmazzuk. A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat veszik figyelembe: A taneszköz feleljen meg az intézményegység helyi oktatási programjának. Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. A szakmai képzéseink szinte folyamatos változása miatt (2003-tól folyamatos fejlesztések zajlanak a szakképzésben) folyamatosan fejlesztjük taneszközeinket, az új eszközöket, kiadványokat igyekszünk beszerezni könyvtárunk részére is. Az intézmény könyvtárából a nyomtatott taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egész tanévre kikölcsönözhetik. 14

15 1.4. Az intézményegységbe jelentkező tanulók belépésének feltételei Humán szakközépiskolai képzés: A tanulók felvétele a humán középiskolai osztályokba a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia és idegen nyelv osztályzatai és az egységes, kompetencia alapú feladatlapok (matematika és magyar nyelv) eredményei alapján történik. A német nyelvi előkészítő 0. évfolyamra az általános iskolában német nyelvet tanulókat vesszük fel. A beiratkozás a 8.-os végbizonyítvánnyal történik. A képzési idő 4 év, amely 2 szakaszra osztható: évfolyam - szakmai előkészítő képzés évfolyam szakmai alapozó képzés (érettségi vizsga) Szakiskolai képzés A tanulók felvétele az előrehozott szakképzési osztályba a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia és idegen nyelv osztályzatai és az egységes, kompetencia alapú feladatlapok (matematika és magyar nyelv) eredményei alapján történik. Szakmai képzéseink Nappali, iskolai rendszerű képzéseink esetében az egészségügyi, a szociális szolgáltatások és az oktatási szakmacsoporthoz tartozó szakok esetében egyaránt érvényesek az alábbi feltételek. Belépés a képzésbe: a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott bemeneti i és tudáselemek - bemeneti kompetenciák meglétének igazolása alapján és az OKJ-ban 3.1. ISCED szintű képzések esetében a 8. évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség az OKJ-ban 3.3. ISCED szintű képzések esetében a tizedik évfolyam elvégzését tanúsító iskola végzettség az OKJ-ban 5.1. ISCED szintű képzések esetében a középiskola befejező évfolyamát tanúsító iskolai végzettség az OKJ-ban 5.2. ISCED szintű képzések esetében szakmai előképzettség, vagy érettségi bizonyítvány az OKJ-ban 5.4. ISCED szintű képzések esetében szakmai előképzettség, vagy érettségi bizonyítvány. A képzési belépési feltételek kiterjednek az adott szak szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott egészségügyi és szakmai alkalmassági feltételekre is. Képzési idő: szakonként, rész-szakképesítésenként, elágazásonként és ráépülésenként az OKJ-ben meghatározott képzési idő (1 vagy 2, vagy 3 tanév) Képzési cél: alap-, elágazás, vagy ráépülő szakképesítés, esetleg rész-szakképesítés megszerzése.

16 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Iskolai rendszerű, levelező képzések Belépés a képzésbe: Egyéni jelentkezés a képzésekre. A szükséges dokumentumok csatolása: a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott bemeneti i és tudáselemek - bemeneti kompetenciák meglétének igazolása felmérés alapján és az OKJ-ban 3.1. ISCED szintű képzések esetében a 8. évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség az OKJ-ban 3.3. ISCED szintű képzések esetében a tizedik évfolyam elvégzését tanúsító iskola végzettség az OKJ-ban 5.1. ISCED szintű képzések esetében a középiskola befejező évfolyamát tanúsító iskolai végzettség az OKJ-ban 5.2. ISCED szintű képzések esetében szakmai előképzettség, vagy érettségi bizonyítvány az OKJ-ban 5.4. ISCED szintű képzések esetében szakmai előképzettség, vagy érettségi bizonyítvány munkahelyi javaslat (munkanélküliek esetében nem kell), az adott szak szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott egészségügyi és szakmai alkalmassági feltételek igazolása, Képzési cél: alap-, elágazás, vagy ráépülő szakképesítés, illetve rész-szakképesítés megszerzése, modul vizsga letétele. 16

17 1.5. A magasabb évfolyamba lépés feltételei Humán szakközépiskola és előrehozott szakképzés A magasabb évfolyamra történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni, ha: az intézményegység vezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól az intézményegység vezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse magántanuló esetében más oktatási tartalmú iskolából átvétellel került az intézményegységbe. A magasabb évfolyamba történő lépéshez a tanév végi osztályzat megállapításához a tanuló a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, ha: a tanuló egy tanítási évben az i oktatás óráiról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát a tanuló mulasztása egy tanítási évben egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja. Szakképzések Az OKJ változás következtében párhuzamosan lesznek jelen még a es tanévben intézményegységünkben az Országos Képzési Jegyzék 2009-es és 2010-es verziói szerinti képzések. Ez azt is jelenti, hogy ugyanazon szak felmenő évfolyamai más-más központi oktatási program szerint tanulnak. A magasabb évfolyamba lépés feltételei egyaránt vonatkoznak az iskolai rendszerű, nappali tagozatos és levelező képzésekre. Az érettségi utáni szakképzésekben résztvevők a következő tanítási ciklusba akkor léphetnek, ha a központi oktatási programokban előírt tananyagegységeket/modulokat érvényes osztályzattal lezárták (2; 3; 4; 5). (A központi/helyi oktatási programokban a követelménymodulok tantárgyakká bontva, vagy tananyagegységekre bontva jelenhetnek meg.) Szakmai képzéseinkben nem szervezünk modulzáró vizsgákat, folyamatos értékeléssel állapítjuk meg a tanulók előrehaladását. Az értékelés tartalma a tananyagegységben meghatározott kompetencia mérése az oktató által. (A kommunikációs tréning értékelése: megfelelt, nem felelt meg.) Aki elégtelen (1) osztályzatot kap valamely tananyagegység/modulból, egy alkalommal javítóvizsgát tehet. Ha a javítóvizsgán sem tudott legalább elégséges (2) osztályzatot szerezni, tanulmányai során egy alkalommal intézményegység vezetői engedéllyel rendkívüli javítóvizsgát tehet. Ha a rendkívüli javítóvizsga is elégtelen (1), akkor az adott tanulási ciklus megismétlésével folytathatja tanulmányait. A követelménymodulok modultérképét, valamint a belépési feltételeket a központi/helyi oktatási program tartalmazza. Valamely követelménymodulba a belépés, vagyis a tanulmányi ciklus folytatása csak akkor lehetséges, ha a belépési feltételekben felsorolt követelménymodult/modulokat érvényes osztályzattal lezárta a tanuló. A követelménymodulokban felsorolt kompetenciák elsajátítása párhuzamosan is történhet egy szakképzésen belül.

18 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Beszámíthatóság a humán szakközépiskolai képzés tananyagtartalmából Szakmai alapozó tantárgyakból (egészségügyi alapismeretek/ szociális alapismeretek) komplex érettségi vizsgát tehetnek tanulóink. Így a szakképző évfolyamokon a tananyagegységek követelményének és a humán szakközépiskolai képzés tantárgyi követelményeinek összehasonlító elemzése után beszámíthatóság lehetséges, amennyiben legalább 80%-ban megegyeznek a követelmények. A beszámítási és felmentési kérelmet az érintett szakmai munkaközösség megvizsgálja és véleményezi. A vélemény alapján az intézményegység vezető dönt az engedélyezésről. 18

19 Szakmai program 1.6. A tanulói teljesítmény ellenőrzése, pedagógiai értékelése Intézményegységünkben a nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, pedagógiai értékelési rendszere a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását, valamint az intézményegység klienseinek az intézményegységgel szembeni igényeinek, elvárásainak történő megfelelését szolgálja. Ellenőrzés, mérés Az intézményegységünkben folyó ellenőrzés a jogszabályokban az iskola pedagógiai programjában, az SZMSZ-ben és az intézményegységünk házirendjében meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. A nevelő-oktató munka ellenőrzésében és a hozzá kapcsolódó mérésekben kompetensek: a pedagógusok, az intézményegység vezető, és helyettese, a munkaközösségvezetők, az ellenőrzésre az igazgató által felkért külső szakértők a tanulók esetében az intézményegység szaktanárai, valamint külső szakértők A pedagógiai munka ellenőrzésének területei A pedagógusok nevelő-oktató munkájában: a tanár-diák kapcsolat, a tanári személyiség tiszteletben tartása a szülőkkel való kapcsolattartás a nevelő-oktató munka színvonala a tanítási órákon a tanár előzetes felkészülése; a tanítási óra felépítése és szervezése az alkalmazott módszerek a tanulók ellenőrzése, értékelése a tanulók munkája, magatartása a tanár munkája, személyisége az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése (a tanár és a tanuló részéről egyaránt) az óra légköre a felzárkóztatás és a tehetséggondozás a tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezése a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása a tanulók továbbtanulásának, munkahelykeresésének irányítása, segítése az iskolai diákönkormányzat tevékenységének segítése A tanulók tanulmányi munkájában: a központi oktatási programokban/helyi oktatási programokban előírt követelmények teljesítésének szintje, az egyes tantárgyakból/tananyagegységekből/modulokból nyújtott teljesítmény; az intézményegységi és az osztályközösségben végzett tevékenység; a tanuló magatartása. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az intézményegységi minőségügyi rendszer szerinti önértékelési terv alapján. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése folyamatosan történik a központi oktatási programok/iskola helyi oktatási programok és az osztályfőnöki munkatervek alapján. 19

20 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Értékelés Az értékelés célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatok, tények alapján a nevelő-oktató munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek. A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület pedagógiai tevékenységének helyességét, feltárja a hibákat, hiányosságokat, ösztönözve a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő-oktató munka fejlesztésére. Az értékelés területei: az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelése (az iskola igazgatója) a pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelése (az iskola igazgatója, intézményegység vezető, munkaközösség-vezetők) a tanulói közösségek tevékenységének értékelése (osztályfőnökök) a tanulók személyiségfejlődése, tanulmányi munkája, magatartása (osztályfőnökök) Minőségfejlesztés Cél a partnerközpontú működés kialakítása, melynek alapvető feladata az intézményegységi partnerek, - elsősorban a tanulók, a szülők, a pedagógusok és a fenntartó, - elégedettségének növelése. A partnerközpontú működés alapelve egybeesik a nevelőtestületünk által képviselt filozófiával. Küldetésünket csak akkor tudjuk teljesíteni, ha figyelünk azoknak a visszajelzéseire, akikkel kapcsolatban állunk. Egyeztetnünk kell saját véleményünket, tapasztalatainkat a partnereink javaslatival, elvárásaival. Csak így tudunk partnereink megelégedettségére is szolgáló munkát végezni. Intézményegységünkben 2003 októberében külső tanácsadó irányításával önállóan kezdte meg a minőségfejlesztési program kidolgozását. (MIP) 2009-től az Egységes Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer (ESZMK) bevezetése kezdődött el. Minőségügyi rendszerünk folyamatos fejlesztésére minőségügyi csoport alakult az iskola igazgató helyettesének vezetésével. A teljesítménymérés rendszere Az intézményegységi vizsgák szerkezete az intézményegységbe történő belépéskor (9., 13. évfolyam elején) a modulokba való belépéskor és a képzésből való kilépéskor (12.,14.,15. évfolyam, valamint a levelező évfolyamok végén történő mérésekkel szabályoz. Ezek a mérések egyrészt felvilágosítást nyújtanak a tanítás-tanulás folyamatáról, másrészt összehasonlító elemzésre adnak lehetőséget az intézményegységi oktató-nevelő munka helyzetéről. A tanulói teljesítménymérés másik fontos területe a tantárgyi követelményeknek való megfelelés mérése. A követelményeket és a módszereket az egyes tantárgyak oktatási programjai tartalmazzák. Az írásbeli, a szóbeli és a számonkérés, a méréseken alapuló és a tanulói-tanári beszélgetésekre épülő értékelések, és ezek egyensúlyban tartása egyaránt fontos. Az értékelésben érvényesülnie kell a szaktanár szakmai és pedagógiai felelősségének. Az értékelésnek segítenie kell a központi/helyi oktatási programokban megfogalmazott, valamint az intézményegységi célok megvalósulását. 20

21 Szakmai program A tanulói teljesítményértékelés Célja: folyamatos visszajelzést adni a tanulónak tanulási teljesítményéről ezt a célt szolgálja a folyamatos formatív értékelés diagnosztikus visszajelzés biztosítása a tanár és a tanuló számára a tanulási teljesítményről diagnosztikus értékelés az oktatási programban meghatározott követelmények teljesítésének összegző, záró mérése szummatív értékelés Feladata: viszonyítás az országos értékekhez következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára viszonyítás a követelményekben megfogalmazott kritériumok eléréséhez a teljesítés szintjével a további munka, a korrekció feladatainak meghatározása a tanulók eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményükhöz; a kompetencia profilban felsorolt kompetenciák ellenőrzése a tanulók teljesítményének minősítése érdemjeggyel Formái: szóbeli írásbeli interaktív Módjai: egyéni csoportos önértékelés (tanuló) Valamennyi pedagógus köteles a tanulóval az érdemjegyét közölni. Az elektronikus naplóba beírt érdemjegyeket a szülők megtekinthetik és így folyamatosan nyomon követhetik gyermekük tanulmányi teljesítményét. A szakmai képzések során az adott tanítási ciklust/modult lezáró érdemjegyet, modulzáró vizsga eredményt a tanulmányi könyvbe vezeti be a szaktanár. A rendszeres ellenőrzés szükségessége miatt a heti 1-2 órás tantárgyaknak félévenként minimum 3, az ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál 4-5 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló a szakközépiskolai képzésekben. A szakképzésekben folyamatos értékelés esetén minimum 3 érdemjegy szükséges a tanuló osztályozásához. A vizsgával történő értékelések esetén a vizsgán kapott osztályzat az érvényes érdemjegy. A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük a fejlődési tendencia és a követelményi kritériumok figyelembe vételével. A vizsgával záruló modulok esetében a vizsgán nyújtott teljesítményt értékeljük a központi/helyi oktatási programban meghatározott követelmény kritériumok/feladatprofilok és tulajdonságprofilok figyelembe vételével. A szakmai vizsgákon nyújtott teljesítményt százalékosan fejezzük ki és ezt alakítjuk át érdemjeggyé. 21

22 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). A százalékos értékelés esetében: 0-50%: elégtelen 51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó %: jeles. Kiemelkedő évközi teljesítmény és jeles osztályzat esetén a tanuló szaktárgyi dicséretben részesül. Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a szaktanár által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről a szakközépiskolai képzések esetében. Az osztályfőnök indokolt esetben és a negyedévi, háromnegyedévi szöveges értékelés során írásban értesíti a szülőket a tanuló tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, szorgalmáról a szakközépiskolai képzésekben. A különböző szóbeli, írásbeli,, interaktív tevékenység alapján megállapított érdemjegyeknek arányaiban tükrözniük kell a tananyag sajátosságait. Az egész éves folyamatos számonkérés nagy jelentőségű. A tanár, a tanuló, a szülő így látja folyamatosan az előrehaladást. Az intézményegységi írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az írásbeli beszámoltatások célja: adott témakört/tananyagelemet lefedő írásbeli dolgozat formatív értékelési céllal adott témakört(köröket)/tananyagegységet lefedő írásbeli dolgozat - diagnosztikus céllal témazáró dolgozat adott tantárgy/modul/követelménymodul tartalmát lefedő dolgozat szummatív céllal az érettségi vizsga követelményeit adott tantárgyból tartalmazó érettségi dolgozat adott képzés követelmény és tananyagtartalmát lefedő írásbeli vizsga dolgozat/feladatlap előzetesen megszerzett tudás mérésére szolgáló felkészültségi szűrés. Formái: esszé jellegű kérdésekből álló feladatlap esetleírás tesztlap vegyes kérdéstípusokat tartalmazó feladatlap érettségi dolgozat tervkészítés (ápolási, gondozási, beteg oktatási, egészségfejlesztési, kutatási) kutatási zárójelentés készítés házi dolgozat a szaktanár által megadott téma önálló feldolgozása interaktív feladat adott téma önálló feldolgozása számítógép segítségével önálló kutatási tevékenység feldolgozása - írásbeli záró dolgozat. 22

23 Szakmai program Az írásbeli beszámoltatások rendje Az írásbeli beszámoltatásban kiemelt szerepe van a témazáróknak. A tanulóknak joguk van kérni, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írassanak velük, és a témazáró időpontját legalább előtte egy héttel megtudhassák. A dolgozatokat a tanár 3 héten belül köteles kijavítani, és a tanulókkal tudatni. A házi dolgozat, kutatási zárójelentés beadásának határideje előtt legalább egy hónappal közölni kell a tanulókkal a feladatot. A felkészültségi szűrés időpontjáról az érintett tanuló és az intézményegység állapodik meg. A írásbeli záró dolgozat témaköreiről és szabályairól a beadás előtt minimum egy tanévvel tájékoztatni kell az érintetteket. A írásbeli záró dolgozat megírásához szaktanári konzultációs lehetőséget (konzulens) kell biztosítani a tanulóknak. Az írásbeli beszámoltatásokat a szaktanár felügyeli. Az érettségi vizsga szervezésének szabályait az érettségi vizsgaszabályzat rögzíti. A szakmai vizsga írásbeli/interaktív vizsgarészének szervezési szabályait a szakmai vizsgaszabályzat rögzíti. Az írásbeli beszámoltatások korlátai Az írásbeli beszámoltatásokat csak olyan témaköröknél/tananyagegységeknél lehet alkalmazni, amelyek tartalma és követelményei ezt lehetővé teszik. Gyakorlati tevékenységeket (vagy azokhoz tartozó egyes tevékenységelemeket) írásban mérni nem lehet. A kompetenciaméréseknél csak olyan feladatok adhatók írásban, amelyekhez kapcsolódó kompetenciák írásos tevékenységgel járnak. A tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe Az írásbeli feladatok megoldása/elkészítése a tanulótól komplex tevékenységet kíván. Mérhető általa a tanuló szaktudása nyelvi kifejező készsége helyesírása a szakmai nyelv használatának képessége gondolkodási képessége rendszerező képessége probléma megoldási képessége integrációs képessége innovációs készsége esztétikai érzéke. A tanulók tudásának értékelésében betöltött súlya Az írásbeli értékelés súlyát a képzési célok határozzák meg. A kompetencia alapú, moduláris szakképzések szakmai vizsgái esetében a szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza az egyes vizsgafeladatok %-os súlyozását az osztályzat kialakításnál. 23

24 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok kapcsolódjanak a képzés aktuális tartalmához. Adjanak alapot a tanulóknak a tudásuk elmélyítéséhez, és gyakorlási lehetőséget ahhoz, hogy minél magasabb szinten tudjanak megfelelni a tantárgyi/tananyagegységi követelményeknek. A feladatok mennyisége vegye figyelembe a tanulók terhelhetőségét, életkori sajátosságait. Az otthoni feladatokkal minden esetben ellenőrizze, minősítse a szaktanár. A szakmai képzések során adott projekt-, probléma megoldási feladatok, önálló kutatások, egyéni beszámolókra való felkészülés tartalma kapcsolódjon az oktatási programban meghatározott követelményekhez. Adható olyan feladat is, ami nem kapcsolódik szorosan a képzési követelményekhez, de a szakmai fejlődést elősegíti, a szakmai innovációk bemutatását, megismertetését szolgálja. Minden esetben a tanulók személyiségének fejlesztése legyen a cél. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának korlátai Korlátokat szab: a pedagógiai cél vagyis az elérni kívánt cél alapján kell meghatározni az otthoni feladatok adását és azok jellegét is a tanulók rendelkezésére álló információs eszközök a fogyatékkal élő tanulók egyéni akadályoztatottsága. Moduláris képzések kompetencia alapú képzések A szakképző évfolyamokon a moduláris szerkezetű képzéseket a központi/helyi oktatási programokban előírtak szerint szervezzük, ezek tartalmazzák a modulok követelményeit és tananyagtartalmát/kompetencia- és tulajdonságprofilját valamint az értékelés módját. 24

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN SZAKTERÜLETRE

SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN SZAKTERÜLETRE 88 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN SZAKTERÜLETRE 9. évfolyam Humán orientációs ismeretek Humán orientációs gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga. 2. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2016/2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben