P26. Az Épületenergetikai Irányelvhez kapcsolódó energetikai számítások (2) Minőségi követelmények. [Energetikai számítások]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P26. Az Épületenergetikai Irányelvhez kapcsolódó energetikai számítások (2) Minőségi követelmények. [Energetikai számítások]"

Átírás

1 [Energetikai számítások] P Dick van Dijk TNO Built Environment and Geosciences Hollandia Kapcsolódó információs füzetek: P02 (CEN szabványok) P03 (Tanúsítás) P10 (Követelmény értékek) P25 (Energetikai számítások (1) Bevezetés) Az információs füzetek az internetről letölthetők. Ezen információs füzet a Concerted Actions projekt ( keretében szervezett kimondottan az irányelvhez kapcsolódó energetikai számításokkal foglalkozó - egyeztetésekből származó adatok felhasználásával készült. Az Épületenergetikai Irányelvhez kapcsolódó energetikai számítások (2) Minőségi követelmények A témakörrel foglalkozó első információs füzet az Irányelvhez kapcsolódó energetikai számításokra vonatkozó követelményekkel, alkalmazási területekkel, a CEN szabványok szerepével, valamint a tagállamokban alkalmazott megközelítésekkel foglalkozott. Az Épületenergetikai Irányelvhez kapcsolódó energetikai számításokról szóló második információs füzet részletesen foglalkozik olyan kérdésekkel, mint például: Hogyan lehet egy módszer egyszerre pontos és gazdaságos? Megismételhető és széleskörűen alkalmazható? Melyek a legfontosabb minőségi követelmények az egyes alkalmazási területeken? Melyek a gyakorlati alkalmazhatóság korlátai? Ezen információs füzet azon szakembereknek készült, akik az egyes tagállamokon belül így vagy úgy részt vesznek a számítási módszerek kidolgozásában vagy alkalmazásában. 1 > Az energetikai számításokra vonatkozó minőségi követelmények Amint az az energetikai számításokkal foglalkozó első információs füzetben bemutatásra került, a számítási eljárások alkalmazási területtől (új/meglévő épület, átalakítás) függően eltérőek, és más más következményekkel járnak: Minimum követelmények (4., 5., és 6. cikkely) Amennyiben a számítás eredménye az épület megfelelősségének megítélésére szolgál, az eredmény jogi következményekkel jár: a nem- megfelelősség az építési engedély megtagadásához vezethet, (pl. Hollandia) vagy pénzbírsággal járhat (pl. Belgium, Flamand régió) és/vagy az országos vagy helyi hatóságok általi figyelmeztetést eredményezhet. Energia tanúsítvány (7.1 cikkely) Az energia tanúsítvány szerepe csak az információközlés. (7.2 cikkely). A fenti két alkalmazási terület közös jellemzője, hogy standard körülményekre vonatkoznak. Egyedi esetekben (lásd testre szabott javaslatok), a számítás projekt specifikus, és a tényleges körülményekre (felhasználói magatartás, klimatikus és környezeti feltételek) vonatkozik.

2 Megismételhetőség Ha a számításokkal kapcsolatban a felhasználónak túl sok választási lehetősége van, az fokozza a vásárlási kedvet. Ez negatív hatással van a számítás megismételhetőségére és a gazdaságosságra, valamint az eredmények értékelhetőségére. Az előzőekben elmondottakat az alábbi táblázat foglalja össze. 1.táblázat: A különféle alkalmazási lehetőségek összefoglalása Alkalmazás Energetikai jell. minimum követelmények Energetikai jell. tanúsításhoz Javaslatok a tanúsítványhoz Testre szabott javaslatok Vonatkozó cikkely Jellemzők Következmények 4., 5., 6. szabványos Jogi következmények 7. szabványos Csak tájékozató adat 7. szabványos Csak tájékozató adat -- Projekt Csak tájékozató specifikus adat Az energetikai számításokhoz számos minőségi követelmény kapcsolódik. Az alábbi ábra egy rövid áttekintést ad a legfontosabb minőségi követelményekről. Az alkalmazási területtől függően az egyes szempontok fontosak, illetve kevésbé fontosak lehetnek. Az egyes minőségi követelmények rövid magyarázata a Függelékben található. A fenti eset különösen szigorú követelmények esetén tapasztalható, amikor a fokozott gazdasági nyomás miatt olyan számítási módszert kell találni és alkalmazni, ami legalacsonyabb befektetés mellett energetikailag is a leghatékonyabb eredményeket biztosítja. 1. ábra Az Irányelvhez kapcsolódó energetikai számításokra vonatkozó minőségi követelmények Egyeztetés Bizonyos minőségi jellemzők alkalmazása nem vitatott, mint például egyértelmű, átlátható, és megbízható. Más jellemzők többékevésbé ellentmondóak is lehetnek, például egyértelmű kontra széleskörűen alkalmazható, pontos és egyedi kontra gazdaságos. Ez utóbbi esetekben meg kell találni az összhangot, a számítás módszerétől és céljától függően. Az átláthatóság, megbízhatóság és megismételhetőség rendkívül fontos EPBD Buildings Platform > P26_HU.doc 2

3 szempontok az energetikai jellemzők számítása során, különösen a megfelelőség értékelése (új, illetve jelentős felújításon átesett épületekre vonatkozó minimum követelmények vizsgálata) esetén. (5. és 6. cikkely). Az átláthatóság, megbízhatóság és megismételhetőség több szereplőnek is fontos: A módszert alkalmazó szakembereknek, mert a gyakorlati alkalmazás segít megérteni az eljárás lényegét (tanulási görbe), így elkerülhető a helytelen alkalmazás. Emellett biztosítja, hogy az eredményeket ellenvetés nélkül elfogadják. A módszer fontos az eredményeket jogi szempontból megítélő szakembereknek (pl.: építési engedélyek elbírálói) is, mivel számukra kiemelt szempont, hogy elkerüljék a félreérthetőséget és a vitákat. Végül, de nem utolsó sorban fontos azok számára, akik részt vesznek az egyes módszerek fejlesztésében és/vagy értékelésében, valamint azoknak, akik a bemenő adatszolgáltatást készítik, mivel számukra alapvető az eljárások nyomon követése. EU SAVE ENPER projekt: Az ENPER projekt B6 jelentése már az Épületenergetikai Irányelv megjelenése előtt szinte befejezett volt ("Az energetikai számítások összehasonlítása ), mégis tartalmaz napjainkban is igen fontos információkat. Témakörei például: Csináljuk egyszerűen; Épületenergetika, komfort és belső levegő minőség; Hogyan kezeljük az innovatív technológiákat; A részletes számítási módszerek előnyei és hátrányai. ml_b6/enper_b6_final.html Az Épületenergetikai Irányelvhez kapcsolódó számítások esetében talán a legfontosabb követelmény a megismételhetőség, mivel szigorú követelmények esetén a fokozott gazdasági nyomás miatt olyan számítási módszert kell találni és alkalmazni, ami legalacsonyabb befektetés mellett is a legjobb eredményeket biztosítja. Ez a jobb eredmények (energetikai jellemzők) elérése érdekében a különféle lehetséges, energiatakarékos műszaki megoldások összehasonlítása helyett a különféle számítási módszerek összehasonlításához vezethet ( vásárlási kedv ). Amíg a legpontosabb számítási módszer a legjobb, azaz a pontos értéket adja, az egyszerűsített eljárás pedig csak valamivel rosszabb eredményre vezet, a probléma kevésbé súlyos, de a módszer így sem hatékony: a jobb érték csak papíron létezik, és nem eredményez energia megtakarítást. 2 > Egyszerűség Egyszerű módszerek, vagy csak egyszerűsített bemenő adatszolgáltatás? A minőségi követelmények témakörében megfigyelhető egy tendencia, amely az egyszerűsített bemenő adatszolgáltatásra, és nem az egyszerű módszerekre fókuszál. Ezt a két megközelítést azonban világosan meg kell különböztetni: Az egyszerűsített bemenő adatszolgáltatás módszerének egyértelműnek (a módszer kiválasztása és az eredmények megítélése során), megkülönböztethetőnek (energetikai jellemző vonatkozásában), ellenőrizhetőnek, megbízhatónak és fenntarthatónak (több évig garantált eredmények) kell lennie. Az egyszerűsített módszereknek megfelelő szintű pontossággal egyesíteniük kell az átláthatóság, megismételhetőség és megbízhatóság követelményét. Testre szabott javaslatok készítése esetén a részletesebb módszerek szélesebb körben alkalmazhatók, és esetlegesen több ponton összekapcsolhatók a tervezés során használt épület szimulációs modellekkel. A gyakorlatban azonban ezek a modellek fekete doboz -nak tekintendők, mivel még gyakorlott felhasználók számára is rendkívül nehéz szinte lehetetlen követni a számításokat végző modul működését. A részletes eljárások szélesebb körben alkalmazhatók és pontosabbak is lehetnek, bár ami a pontosságot illeti, ezeknél is a bemenő adatok jelentik a szűk keresztmetszetet. Egy felhasználóbarát felület leegyszerűsítheti a bemenő adatok megadását, de a különféle felhasználási területekre vonatkozó minőségi követelményeket így is nehéz kielégíteni. A téma bővebb kifejtését az ENPER B6 jelentés tartalmazza(lásd a lap bal oldalán). EPBD Buildings Platform > P26_HU.doc 3

4 Új épületek: Hogyan építhetők be az innovatív műszaki megoldások az energetikai jellemzők megítélése során alkalmazott számítási eljárásokba: az egyértelmű módszerek nem alkalmazhatók széles körben Ezzel ellentétben meglévő épületekre vonatkozó testre szabott javaslatok esetén sokkal fontosabb, hogy a számítási módszer széleskörűen alkalmazható, mintsem egyértelmű legyen. Megkülönböztetés kontra egyszerűsített bemenő adatszolgáltatás Az új számítási módszerek kidolgozása során mindig kihívást jelent megtalálni az egyensúlyt az egyszerűsített bemenő adatszolgáltatás iránti igény (pl.: ne legyen túl sok bemenő változó) és a kedvezőbb műszaki megoldások alkalmazásának ösztönzése között: a kimenő adatokban a jó és jobb termékek vagy megoldások között megfelelő különbséget kell tenni, ezáltal elősegítve a későbbi alkalmazást. Például: egy túlságosan leegyszerűsített adatbevitel során csak a szimpla illetve dupla üvegezést lehet megkülönböztetni; ez nem segíti elő a fokozottan hőszigetelt ablakok alkalmazását, vagy a sarkok és a keret szigetelését. Egy másik példa: az egyszerűsített adatbevitel: Van-e hővisszanyerő berendezés: igen vagy nem? ez nem segíti elő a jobb minőségű hővisszanyerők, bypass, enegriahatékony fagyvédelmi megoldások, magas hatékonyságú (pl. váltóáramú) ventilátorok alkalmazását. Az egyszerűsített bemenő adatszolgáltatás külön figyelmet érdemelő eleme a standard körülmények megválasztása. Az épület, és a benne lévű műszaki rendszerek megtervezése, valamint az egyes rendszerek beállítása (pl.: hidraulikai beszabályozás) során tanúsított odafigyelésnek jelentős hatása lehet az energetikai jellemzőkre. Ha a tagállamban alkalmazott megközelítés szerint a standard körülmények feltételezése a számítási eljárásokban megfelelő gyakorlat, akkor értelemszerűen a megfelelő gyakorlat alkalmazása az energetikai jellemző számítása során kevés előnnyel jár, míg a nem megfelelő gyakorlat nem büntethető. Ha feltételezzük, hogy a standard nem megfelelő, és a felhasználó más megközelítést is alkalmazhat, a megismételhetőség, megbízhatóság és ellenőrizhetőség fenntartása érdekében egyértelmű szabályokra van szükség, arra vonatkozóan, hogy hogyan igazolható a jobb megközelítés. Ilyen szabályok azonban nem biztos, hogy egyszerűen kidolgozhatók. Innovatív megoldások, gyakorlati példa: Hollandiában az épületek összesített energetikai jellemzőire vonatkozó előírás 1995-óta érvényben van. Azóta a bizonyítottan innovatív megoldásokat fokozottan építették be a szabványos méretezési módszerbe. Általában ez jelentősen megnövelte a piaci hatások szerepét, különösen szigorú energetikai követelmények esetén. Példák: egyenáram helyett váltóáramú motorral felszerelt ventilátorok, magas hatásfokú kondenzációs kazánok, új generációs ( HR++ ) hőszigetelt üvegezések, magas hatásfokú, keresztáramú hővisszanyerők. 3 > Hogyan kezelendők az innovatív megoldások? Minél egyértelműbb az adott számítási módszer, annál szűkebb az alkalmazhatósági köre. Ezért az alkalmazási területtől függően kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. Különösen fontos, hogy az építési előírások ne nehezítsék meg a bizonyítottan innovatív megoldások alkalmazását. Erre akkor kerülhet sor, ha még hiányoznak az új megoldásokhoz kapcsolódó a szabványos számítási módszerek. Egy, az EPBD Concerted Actions projekt keretében nemrégiben elvégzett felmérés szerint, az egyes tagállamok különböző megközelítéseket alkalmaznak illetve terveznek: Az ún. egyenlőség elvének alkalmazása. Szabványos számítási módszerek alkalmazása (egyedi?) igény esetén. Egyéb (pl.: sokkal részletesebb) számítási/szimulációs módszerek alkalmazási lehetőségének biztosítása. Az utóbbi megközelítés alkalmazását korlátozza, hogy a problémát gyakran nem (csak) a számítási módszer jelenti, hanem az egyes fogalmak egységes értelmezésének, illetve az új megoldásokra (pl.: hulladékvíz hőhasznosítása, igény vezérelt szellőzési rendszer) vonatkozó leírások és ellenőrzési módszerek hiánya. Egy speciális megoldást jelent az egyenértékűség elvének alkalmazása. Az egyenértékűség elve szerint amennyiben az előírt módszer nem EPBD Buildings Platform > P26_HU.doc 4

5 Meglévő épületek: Meg kell találni az egyensúlyt a különféle, a számítási eljárásokra vonatkozó minőségi követelmények között a meglévő épületek energetikai jellemzőinek az értékelése érdekében. Meglévő, és különösen régi épületek esetében a bemenő paraméterek meghatározása nehézségekbe ütközhet. Az alkalmazott módszerekre vonatkozó gazdaságossági követelmények az új épületekhez képest eltérő megközelítésekhez vezethetnek a pontosság és megkülönböztethetőség (egyediség) vonatkozásában. Bővebb információkért lásd: CEN (európai szabványosítás): P02 információs füzet, előadások videofelvételei Gyakran feltett kérdések és szempontok lásd: alkalmazható, helyettesíthető egy másik, megfelelőbb eljárással, de be kell bizonyítani, hogy a két módszer egyenértékű. A bizonyítás szabályai tagállamonként eltérőek. A téma bővebb kifejtését az ENPER B6 jelentés tartalmazza(lásd az előző oldalon). Egy későbbi állapotban, amikor már megszülettek vonatkozó (országos szintű) megegyezések, az új megoldás beépíthető a szabványos számítási eljárásba. 4 > Közös számítási módszer az új és a meglévő épületekhez? Szükség van a következetességre, de Az új épület a befejezés pillanatától kezdve meglévő épületté válik. A piac számára nehezen kezelhető lenne, ha az számított energetikai jellemzők ekkor jelentősen megváltoznának. Másrészről, az új épületek esetében a számítási módszer célja alapvetően az épület energetikai jellemzőinek törvényileg előírt értékek alapján történő megítélése. Meglévő épületek esetében a cél alapvetően az információt közlő tanúsítvány elkészítése. (7.2 cikkely: "A tanúsítvány célja az információközlés kell hogy legyen, bármely további jogi vagy egyéb következményt a nemzeti előírásokkal összhangban kell mérlegelni."). Ennek következtében lehetséges, hogy országos vagy helyi szinten a minimum követelmények teljesítésének ellenőrzésekor alkalmazott bemenő alapértékek sokkal visszafogottabbak, mint a tanúsításhoz szükséges hasonló jellegű adatok. Pontosság kontra gazdaságosság Különösen a régi, meglévő épületek esetében, ha a szükséges adatok összegyűjtése az eredményhez képest túlságosan munkaigényes lenne, az adatgyűjtés gazdaságossága érdekében szükséges lehet a tervezési alapadatok (vagy egyszerűsített eljárások) országos szintű kidolgozása. Például: régi építésű falak és tetők hőátbocsátási tényezői, régi típusú kazánok hatásfoka. Ugyanakkor a bemenő adatoknak megfelelő mértékben jellegzetesnek (egyedinek) is kell lenniük, ahhoz, hogy a különböző intézkedések energetikai hatása értékelhető legyen. A 2. ábra egy közelmúltban végzett holland tanulmány (report Eb-Rh eb, EBM-Consult (NL), SenterNovem, Nov. 2006) eredményeit mutatja: Az első (a) diagramból látható, hogy a bemenő adatszolgáltatás egyszerűsítésével jelentősen csökkent a vizsgálahoz szükséges idő. A pontosság természetesen csökkent. Ugyanakkor csökkent a hibák (találgatások, tévedések) elkövetésének valószínűsége is, ami növelte a megismételhetőséget. Ha a fokozott megismételhetőséget összevetjük a pontossággal, egy, a második (b) diagramban látható görbét kapjuk. Következtetés: a legrészletesebb adatbevitel nem feltétlenül a legpontosabb megoldás, mindig az optimumra kell törekedni. Ahhoz, hogy az eljárás megfelelő mértékben egyedi legyen, esetenként mégis részletes bemenő adatokra lehet szükség: az eljárásnak előtérbe kell helyeznie a gazdasági szempontból kedvező intézkedéseket, amennyiben azok eléggé hatékonyak. EPBD Buildings Platform > P26_HU.doc 5

6 a) A vizsgálat ideje jelentősen lecsökken a bemenő adatok egyszerűsítésével, a pontosság és megkülönböztethetőség árán b) A részletes bemenő adatok hatására nő a hibák (találgatások, tévedések) elkövetésének a valószínűsége is. Optimum valahol a kettő között van. EBM-Consult (NL) 2.ábra A pontosság és a bemenő adatok kapcsolata meglévő (kevésbé ismert) épületek esetén 5 > Következtetések Az energetikai számításokhoz számos minőségi követelmény kapcsolódik. Az alkalmazási területtől függően az egyes szempontok fontosak, illetve kevésbé fontosak lehetnek. Az egyes tagállamokban szerzett jelenlegi és jövőbeli tapasztalatok, visszacsatolások elősegítik a hatékony, eredményes mérési módszerek összehangolt kidolgozását. Bővebb információ a témával foglalkozó további információs füzetekben olvashatók. Az EPBD Buildings Platform-ot az Európai Bizottság indította a os Intelligent Energy-Europe program keretein belül. Írányitja a INIVE EEIG ( az EU Közlekedési és Energetikai Minisztériumának képviseletében. Minden jog fenntartva. Lásd: Európai Közösségek, 2007 Másolatok készítése csak a forrás feltüntetésével engedélyezett. EPBD Buildings Platform > P26_HU.doc 6

7 Függelék. Az Épületenergetikai Irányelvhez kapcsolódó energetikai számításokra vonatkozó legfontosabb minőségi követelmények áttekintése. Jogi háttér (európai szinten). Például: - A módszer összhangban van az európai szabad kereskedelmi szabályokkal. - A módszer összhangban van az Épületenergetikai Irányelvvel. Jogi háttér (országos szinten). Például: - A módszer összhangban van az országos / helyi szabályozással (például: nem veszi figyelembe a háztartási berendezéseket; figyelembe veszi a jogok és kötelességek törvényi alapelveit a szomszédos épületek vonatkozásában). - A módszer lehetővé teszi a különféle megoldások egyenlő feltételek melletti alkalmazását. Egyértelmű, megismételhető - Adott esetben a módszer ugyanarra az eredményre vezet; nem függ a szubjektív vagy önkényes döntésektől, független a felhasználótól. - Minden érintett fél egyetért az adatbevitellel, az alkalmazott módszerrel és az eredményekkel. Ehhez az kell, hogy minden feltételt konkrétan és egyértelműen kell meghatározni, úgy, hogy ne maradjanak nyitott kérdések. Érvényesíthető Az energetikai jellemző számítása során figyelelmbe vett jellemzők (bemenő adatok) rövid időn belül (vagy hirtelen) nem változnak meg pl.: a rövid élettartam (rossz minőség) vagy felhasználói beavatkozás (nem megfelelő karbantartás, csere, vagy a szabályozási beállítások megváltoztatása) miatt. Ellenőrizhető A bemenő adatokat és az alkalmazott módszert minden érdekelt fél ellenőrizheti. Bizonyos ideig minden bemenő adatot meg kell őrizni, későbbi ellenőrzés miatt. Konszenzusos (országos/helyi szinten) A módszert (beleértve a tervezési értékeket és a bemenő paramétereket) minden érintett félnek el kell fogadnia. Hiteles és pontos A módszernek megfelelően pontosnak kell lennie, annak érdekében, hogy a különböző megoldásokból származó eredmények jók és objektívek legyenek, valamint tükrözzék a valós helyzetet. (amennyiben alkalmazható: standard körülményekre vonatkozóan). Egyedi (megkülönböztethető) A vonatkozó tervezési vagy gyakorlati intézkedések hatása jelenjen meg a számított energetikai jellemzőkben. Átlátható (tartalmilag) Az eljárásért felelős személynek a számítás minden egyes lépését nyomon kell követnie. Ez megvalósítható, amennyiben a módszer egyértelműen (egyenletekkel és paraméterekkel) le van írva, mennyisége és komplexitása korlátozott, illetve egyértelműen meg van határozva az alkalmazási terület. Az átláthatóság úgy is értelmezhető, hogy a módszer nem tartalmaz ismeretlen eredetű paramétert. Az átláthatóság együtt jár a megbízhatósággal. Átlátható (formailag) A piaci szereplőknek, felhasználóknak és a hatóságoknak tudniuk kell értelmezni az eredményeket, ahhoz, hogy megértsék és elfogadják az egyes döntések (bemenő adatszolgáltatásnál) hatását a számítások eredményeire. Megbízható A megbízhatóság azt jelenti, hogy a módszerrel számos különféle helyzet is kezelhető, szabályozható (esetlegesen kisebb pontossággal). Ez egyrészről az átláthatósággal, másrészről azzal biztosítható, hogy a felhasznált, alapvetően dimenziótlan egyenletek (így alkalmazhatók családi házaktól kezdve nagy épületekre is), fizikai törvényszerűségekre épülnek, továbbá biztonsági tényezőket (pl.: dimenziótlan redukciós tényező, 0 1 közötti értékkel) is tartalmaznak. Megjegyzés: a megbízhatóság fogalmát az energiamegtakarítási intézkedésekkel kapcsolatosan is használják: egy megbízható intézkedés eredménye kevésbé függ például a felhasználótól és/vagy a szabályozástól. Gazdaságos és hatékony A módszernek a felhasználó által finanszírozhatónak kell lennie: a költségeknek egyensúlyban kell lenniük a nyereséggel. Innovatív, további fejlesztési lehetőségekkel A módszer nem hátráltathatja a bizonyítottan innovatív megoldások alkalmazását. Széleskörűen alkalmazható A módszer kiterjeszthető nem szabványos bemenő adatokra is. EPBD Buildings Platform > P26_HU.doc 7

P25. Az Épületenergetikai Direktívához kapcsolódó energetikai számítások(1) Bevezetés. [Calculation Procedures] 06-02-2007

P25. Az Épületenergetikai Direktívához kapcsolódó energetikai számítások(1) Bevezetés. [Calculation Procedures] 06-02-2007 [Calculation rocedures] 25 06-02-2007 Dick van Dijk TNO Built Environment and Geosciences Hollandia www.buildingsplatform.eu Kapcsolódó információs füzetek: 02 (CEN szabványok) 03 (Tanúsítás) 10 (Követelmény

Részletesebben

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006 [Épületenergetikai tanúsítás] P03 15-06-2006 Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Franciaország www.buildingsplatform.eu Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi

Részletesebben

P01. Az épületenergetikai direktíva bevezetését támogató európai projektek. [SAVE projektek ismertetése] 10-04-2006. 1 > SAVE projektek

P01. Az épületenergetikai direktíva bevezetését támogató európai projektek. [SAVE projektek ismertetése] 10-04-2006. 1 > SAVE projektek [SAVE projektek ismertetése] P01 10-04-2006 Søren Aggerholm Dán Építéstudományi Intézet, SBi Dánia www.buildingsplatform.eu Az épületenergetikai direktíva bevezetését támogató európai projektek A dokumentum

Részletesebben

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai

Részletesebben

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Új szabályozások Kormány rendelet Az egyes épület-energetikai tárgyú, valamint

Részletesebben

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai direktíva 91/2002/EK

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan Fenntartható építészet Égetett kerámia építőanyagok a korszakváltás küszöbén Régi és új kihívások Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan 1 Új súlypontok az épületek energiahatékonyságának

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Geotermikus jelentési kódex

Geotermikus jelentési kódex Geotermikus jelentési kódex Egy törekvés a nemzetközi egyetértésre Dr. Ádám László NÉV: SZERVEZET Mannvit Kft. Budapest, 2013.11.15 2013. November 15. Regionális Az első története Ausztrál Geotermikus

Részletesebben

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt) Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt) Pollack Expo 2016 2016. február 25. dr. Magyar Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás!

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás! Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás! Előadó: Kozma Hilda Tartalom 1. Épületek energetikai tanúsítása 2. Épületenergetikai korszerűsítés projekt menedzsment Csak egy újabb papír?

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELRE

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELRE PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELRE (Beadási határidő: 2016. december 16.) A formanyomtatványt elektronikus formában kitöltve és kinyomtatva kell beadni, egy eredeti példányt postai

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

MAGYAR ENERGIA HIVATAL A hatékony kapcsolt energiatermelés kritériumai (az eredetigazolás folyamata) Nemzeti Kapcsolt Energia-termelési Nap Budapest, 2007. április 25. Lángfy Pál osztályvezetı Magyar Energia Hivatal Az elıadás

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

AZ ISO ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) Május 14.

AZ ISO ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) Május 14. AZ ISO 50001 ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) 2013. Május 14. MI IS AZ ENERGIA? Energia: Villamos energia, gáz, üzemanyag, gőz, hő, sűrített levegő vagy más hasonló energiahordozó. MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célrendszer, célok, prioritások ismerete. Feladatok meghatározása. Intézményi szerep és fejlődés irányai 2010. 11. 30.

Közlekedésbiztonsági célrendszer, célok, prioritások ismerete. Feladatok meghatározása. Intézményi szerep és fejlődés irányai 2010. 11. 30. A KTI az EU és a hazai közlekedéspolitika irányelveit követve a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezet kialakítását tekinti

Részletesebben

Hogy áll a hazai energiatanúsítás? Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu

Hogy áll a hazai energiatanúsítás? Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Hogy áll a hazai energiatanúsítás? Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Épületek energiafelhasználása Az európai országokban az összes primer energia felhasználás

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL FONTOS ELŐÍRÁS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2012/27 EU DIREKTÍVÁBAN ÉS A 2015. ÉVI

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése KEOP-7.14.0/15-2015-0004 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületállomány-kataszterében a pályázat benyújtásakor

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014. ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Kakasy László 2014. AZ ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS Az épületenergetikai szabályozás szintjei: I.szint: összesített energetikai jellemző E p kwh/m 2 év (épület+gépészet+villamos. jellemző)

Részletesebben

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Az új épületenergetikai és klímavédelmi Az új épületenergetikai és klímavédelmi szabályozási rendszer Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Tartalom Energetikai EU direktívák Épületenergetikai direktíva

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSÁNAK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE 2013. ÉVBEN VÉGZETT TANÚSÍTVÁNYOK ALAPJÁN

ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSÁNAK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE 2013. ÉVBEN VÉGZETT TANÚSÍTVÁNYOK ALAPJÁN ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSÁNAK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE 2013. ÉVBEN VÉGZETT TANÚSÍTVÁNYOK ALAPJÁN Az ellenőrzést az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

Részletesebben

Szemléletváltás az energiahatékony tervezésben. Kovács Kornél GRAPHISOFT

Szemléletváltás az energiahatékony tervezésben. Kovács Kornél GRAPHISOFT Szemléletváltás az energiahatékony tervezésben Kovács Kornél GRAPHISOFT GRAPHISOFT ArchiCAD A kreatív, produktív és élvezetes tervezés élménye építészeknek Kihívások a szemlélet változása Épületinformációs

Részletesebben

ZÖLDÜLŐ ÉPÜLETEK. Király Zsuzsanna Energiaklub. www.gpp-proca.eu

ZÖLDÜLŐ ÉPÜLETEK. Király Zsuzsanna Energiaklub. www.gpp-proca.eu ZÖLDÜLŐ ÉPÜLETEK Király Zsuzsanna Energiaklub Zöld beszerzés előnyei Ellátásbiztonság Energiamegtakarítás, klímavédelem Zöld beszerzés Költségmegtakarítás Anyagtakarékosság, és hulladékmegelőzés Az építőipar

Részletesebben

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN Juhász Gábor okl.építőmérnök, magasépítő szakmérnök Vitruvius Kft. juhasz.gabor @ vitruvius.hu Rt: 06-30-278-2010 HŐHIDAK

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

P39. EPBD Buildings Platform: Általános célkitőzések és tevékenységek Jelen kiadvány a P00 aktualizált változata. [Általános információ]

P39. EPBD Buildings Platform: Általános célkitőzések és tevékenységek Jelen kiadvány a P00 aktualizált változata. [Általános információ] [Általános információ] P39 0 1 0 5-2 0 0 7 Peter Wouters BBRI, Belgium Dick van Dijk TNO, The Netherlands www.buildingsplatform.eu Az EPBD Buildings Platform megvalósítását az INIVE EEIG (International

Részletesebben

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület ISO 9001 revízió Alkalmazási terület 4.3 A minőségirányítási rendszer (MIR) alkalmazási területének meghatározása 1. fejezet A szervezetnek meg kell határoznia a minőségirányítási rendszer kereteit és

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Előzmények. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 2009. január 1-jén lépett hatályba.

Előzmények. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 2009. január 1-jén lépett hatályba. Előzmények Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 2009. január 1-jén lépett hatályba. E rendelet előírásai szerint az épületek energetikai jellemzőit

Részletesebben

A minőség gazdasági hatásai

A minőség gazdasági hatásai 5. A minőség gazdasági hatásai 5.1 A minőség költségei A minőség költségeit három nagy csoportra oszthatjuk: az első csoportot a minőség érdekében tett megelőző jellegű intézkedések költségei, a másodikat

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Takács Tibor épületgépész

Takács Tibor épületgépész Takács Tibor épületgépész Tartalom Nemzeti Épületenergetikai Stratégiai célok Épületenergetikát befolyásoló tényezők Lehetséges épületgépészeti megoldások Épületenergetikai összehasonlító példa Összegzés

Részletesebben

Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján

Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Előzmények

Részletesebben

F = Flat P = Panel. alacsony építésû légkezelõ

F = Flat P = Panel. alacsony építésû légkezelõ FP F = Flat P = Panel alacsony építésû légkezelõ Miért éppen az AeroMaster FP? I Az AeroMaster FP alacsony építésû (álmennyezeti) légkezelõ berendezés ideális választás irodák, üzletek, éttermek és hasonló

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Tervezet Brüsszel, XXX C A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE a [ ] Bizottság 1702/2003/EK számú, a légijárművek és a hozzájuk kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Energetika II. (BMEGEENAEE2) házi feladat Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Készítette: Bevezetés A házi dolgozatom témaválasztása a asszív házakra esett, ezen belül is a szellőzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége. Új finanszírozási források

Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége. Új finanszírozási források Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége Új finanszírozási források Előadó: Lakatos Norbert Dia 1 Előadás vázlat Bemutatkozás Finanszírozási lehetőségek A jó projekt előfeltételei Példa

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016. ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Kakasy László 2016. AZ ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS Az épületenergetikai szabályozás szintjei: I.szint: összesített energetikai jellemző E p kwh/m 2 a (épület+gépészet+villamos. jellemző)

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

Szolvencia II - áttekintés. Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció

Szolvencia II - áttekintés. Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció Szolvencia II - áttekintés Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció 1 A Szolvencia II projekt állása, a felügyelés alapjai 2 Hol tart a folyamat? 1. szintű szabályozás elfogadva: 2009 év végén

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Önfinanszírozó beruházások, energiamegtakarítás ESCO konstrukcióban. Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt

Önfinanszírozó beruházások, energiamegtakarítás ESCO konstrukcióban. Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Önfinanszírozó beruházások, energiamegtakarítás ESCO konstrukcióban Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás Energiahatékonyságból Plusz energiateremtés

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel Energiafórum 2010. Balatonfüred Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel (KEOP 4-es, 5-ös prioritások) Tirpák Tamás Épületgépész mérnök Bemutatkozás Fő tevékenységeink:

Részletesebben

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009 IT biztonsági keretek és követelmények Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Központ Szigeti Szabolcs Networkshop 2009 Tartalom Az EK3 projektről Problémafelvetés l é Célkitűzések

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

e-tanúsítás, felhasználói leírás a nyilvánosság számára

e-tanúsítás, felhasználói leírás a nyilvánosság számára e-tanúsítás, felhasználói leírás a nyilvánosság számára Az e-tanúsítás internetes elérésű országos hatáskörű, központi adatbázis alapú alkalmazás, az Országos Építésügyi Nyilvántartások része. Az energetikai

Részletesebben

A.S. Hungária Kft Budapest, Daróci út D ép. Tel: , Fax: Honlap:

A.S. Hungária Kft Budapest, Daróci út D ép. Tel: , Fax: Honlap: PÁRÁTLANÍTÁS AHOGY ÖN SZERETNÉ A Cotes C35 modulrendszerű berendezések az innovatív fejlesztésnek köszönhetően sokoldalúan alkalmaz-hatók 3-6 kg/óra párátlanító kapacitás igény esetén. MODULRENDSZERŰ FELÉPÍTÉS

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés

Energetikai korszerűsítés Energetikai korszerűsítés Küszöbön a felújítás! E-learning sorozat Előadó:Benedek László Békéscsaba, 2012 október Küszöbön a felújítás! E- learning sorozat Dátum, Előadó Energetikai korszerűsítés kissé

Részletesebben

Az Ipari világítás jelenlegi helyzete és jövőbeli lehetőségei. 1.Bevezetés

Az Ipari világítás jelenlegi helyzete és jövőbeli lehetőségei. 1.Bevezetés Az Ipari világítás jelenlegi helyzete és jövőbeli lehetőségei 1.Bevezetés Az ipari világítást a feladat speciális megoldásokat használ ezért jellemzően, eltér az egyéb világításoktól ott, ahol a tervezők

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kivitelezői teljességi nyilatkozatról

TÁJÉKOZTATÓ. a kivitelezői teljességi nyilatkozatról TÁJÉKOZTATÓ a kivitelezői teljességi nyilatkozatról A beruházás befejezését követően az alábbi nyilatkozatot kell benyújtani az Útmutató 13.1. pontja értelmében az elszámoláshoz szükséges egyéb dokumentumok

Részletesebben

A kormányzati informatika konszolidációja. Vályi-Nagy Vilmos. Helyettes államtitkár

A kormányzati informatika konszolidációja. Vályi-Nagy Vilmos. Helyettes államtitkár A kormányzati informatika konszolidációja Vályi-Nagy Vilmos Helyettes államtitkár Milyen legyen a kormányzati informatika tevékenység? Finanszírozható Gyorsan reagáló Hatékony, eredményes, racionális Transzpare

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák KOVÁCS Katalin Energiahatékony épületek és városrészek kialakítási módszerei és technológiái konferencia 2011. febr. 22. Áttekintés A Living Labek jellemzői

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A -Y és a Y- átalakítás bemutatása. Kiss László április havában

A -Y és a Y- átalakítás bemutatása. Kiss László április havában A -Y és a Y- átalakítás bemutatása Kiss László 2011. április havában -Y átalakítás ohmos ellenállásokra Mint ismeretes, az elektrotechnikai gyakorlatban többször előfordul olyan kapcsolási kép, ami a megszokott

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Szociális ÁIR (Szociális Ágazati Információs Rendszer) Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Felhasználói útmutató Budapest, 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. Előzmények, célok...

Részletesebben

Biztosításközvetítés elektronikus felületen

Biztosításközvetítés elektronikus felületen Biztosításközvetítés elektronikus felületen Az MNB 5/2015. (V.5.). számú ajánlásának átültetése a gyakorlatba Elméleti és gyakorlati kihívások Sebestyén László vezérigazgató (Netrisk.hu Zrt.) online szekció

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Energiahatékonyság. EN 13779, egy új szabvány a szellőztető rendszerek tervezéséhez: 03 I 2008

Energiahatékonyság. EN 13779, egy új szabvány a szellőztető rendszerek tervezéséhez: 03 I 2008 Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Az EN 13779 szellőztető és légkondícionáló rendszerekre vonatkozó EU szabvány az egyik első az Épületenergetikai Direktívával (EPBD)

Részletesebben

Buy Smart+ tréning eszköz

Buy Smart+ tréning eszköz Buy Smart+ tréning eszköz Zöld Beszerzés - Bevezetés - 1. Mi az első lépése a zöld beszerzési folyamatnak? - a) Odaítélési feltételek kialakítása - b) Igény/szükséglet felmérés - c) Ajánlattételi felhívás

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

CC-Energy projekt bemutatása

CC-Energy projekt bemutatása XXII. Magyar Minőség Hét, 2013.11.05. 06. Laczó Pál, 2013. november 6. ISO50001 gyakorlati megvalósítása 08/11/2013 Slide 1 Okok (projekt kezdés 2010) Helyszín: CCHBC Magyarország Kft. Dunaharaszti Átláthatatlan

Részletesebben

LED-es világítástechnika 2011 januári állapot

LED-es világítástechnika 2011 januári állapot LED-es világítástechnika 2011 januári állapot Az utóbbi öt-hat év világítástechnikai slágertémája a LED-es világítás. A némelykor túlzó várakozás felfokozott hangulata sokszor eredményez elhamarkodott

Részletesebben

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Vállalati szintű energia audit dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Audit=összehasonlítás, értékelés (kategóriába sorolás) Vállalatok közötti (fajlagosok alapján) Technológiai paraméterek (pl.

Részletesebben