Mágneses-indukciós áramlásmérı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mágneses-indukciós áramlásmérı"

Átírás

1 Mőszaki leírás Mágneses-indukciós áramlásmérı MAG 1100, MAG 3100, MAG 5100 W típusú mérıcsövek MAG 5000, MAG 6000 típusú elektronikák SIEMENS - ÁRAMLÁSMÉRÉS

2 Tartalomjegyzék 1. Mőszaki adatok 1.1 A Siemens - MAGFLO mágneses - indukciós áramlásmérık A MAG5000 és MAG6000 elektronikák általános jellemzıi Kimeneti karakterisztika Kábelhossz és a közeg vezetıképessége Kábel jellemzık HART kommunikáció Siemens-kábel adatok Beépítési javaslatok 2.1 Telepítési feltételek 7 3. Üzembe helyezés 3.1 Kompakt szerelés Szeparált szerelés A falitartó telepítése A mérıcsı telepítése A 19 -os elektronika tartókeretbe rögzítése Elektromos bekötések 4.1 A MAG5000 és MAG6000 távadó elektronikák csatlakozó kiosztása A távadó elektronika és a mérıcsı bekötése Kompakt szerelés Szeparált szerelés Beállítások 5.1 A MAG5000 és MAG6000 távadó elektronikák menürendszere Részletes menürendszer Alapbeállítások menü Kimenet menü Külsı bemenet menü Mérıcsı karakterisztika menü Nyelv kiválasztása menü Szerviz üzemmód menü Alapbeállítások Hibajelek 6.1 Hibakód lista Hibakeresés Jegyzetek

3 1. Mőszaki adatok 1.1 A Siemens - MAGFLO mágneses - indukciós áramlásmérık 3

4 1. Mőszaki adatok 1.2 A MAG5000 és MAG6000 elektronikák általános jellemzıi Pontosság: MAG % MAG % Áramkimenet Áram 0-20 ma vagy 4-20 ma Terhelés < 800 Ohm Idıállandó s szabályozható Digitális kimenet Frekvencia 0-10 khz, 50%-os kitöltés Idıállandó s szabályozható kimenet 24V d.c., 30 ma, 1KΩ < R load < 10 KΩ, rövidzárral szemben védett Passzív kimenet 3-30V d.c., max 110 ma, 200Ω < R load < 10 KΩ Relé Irányváltás relé Terhelés 42V a.c. / 2 A, 24Vd.c. / 1A Digitális bemenet 11-30V d.c., R i = 4.4 KΩ Aktiválási idı 50ms Áram I 11 V d.c. = 2.5mA, I 30 V d.c. = 7mA Funkciók Térfogatáram, 2 összegzı, kikapcsolás kis hozamú áramlásra és üres csıre, áramlási irány, hibakezelı rendszer, üzemidımérés, egy- és kétirányú átfolyás, határérték kapcsolók, impulzuskimenet, vezérlés a tisztító egységhez és az adagolóhoz 1) Galvanikus leválasztás Az összes bemenet és kimenet galvanikusan leválasztott Leállás Kis hozamú átfolyás A maximális átfolyás 0-tól 9%-áig Üres csı Az üres csı érzékelıjének jelzésére 2) Összegzı Két 8 szájegyes számláló az elıre irányú, a nettó vagy a visszirányú áramláshoz Kijelzı Szöveges és számjegyes információk háttér-megvilágításos megjelenítésére, 3 x 20 karakter szolgál a térfogatáram, az összegzett érték, a beállítások és a hibák kijelzésére. A visszirányú áramlást negatív elıjel mutatja Idıállandó Azonos az áramkimenet idıállandójával Zéruspont beállítás Automatikus Az elektróda bemeneti impedanciája > 1 x 10 4 Ω Gerjesztési frekvencia Pulzáló egyenáram (125 ma) az alábbi pulzálási frekvenciák egyikével: 1 9 / 16 Hz, 3 1 / 8 Hz, 6 ¼ Hz, 12 ½ Hz vagy 25 Hz Környezeti hımérséklet Mőködési: C Tárolási: C Kommunikáció Standard A MAG6000 típus elıkészítve az ügyfél által felszerelt bıvítı modulokhoz (HART, Profibus PA, DP, CANopen, DeviceNet) Opcionális HART Kompakt kivitel Tokozás anyaga Üvegszállal erısített poliamid Tokozás fokozata A tokozás védelmi fokozata IP67, az EN nek és a DIN nek megfelelıen (1m-es vízoszlop 30 percig) Mech. terhelés Hz-es véletlenszerő rezgés, 3.17G rms, minden irányban, az IEC nak megfelelıen 19 -os Tokozás anyaga Standard 19 -os tartókeretbe illeszkedı alumínium/acél betét (DIN41494) Szélesség: 21TE ( mm) Magasság: 3 HE ( mm) Tokozás fokozata Mech. terhelés A tokozás védelmi fokozata IP20, az EN nek és a DIN nek megfelelıen 230 V a.c változat: 1G, Hz-es szinuszos rezgés minden irányban, az IEC nak megfelelıen 24 V d.c. változat: Hz-es véletlenszerő rezgés, 3.17G rms, minden irányban, az IEC nak megfelelıen EMC teljesítıképesség Tápfeszültség Teljesítményfelvétel Emisszió: EN (könnyőipar) Védettség: EN (gépipar) V a.c. +10% - -15%, 50-60Hz 11-30V d.c. vagy 11-24V a.c. 230V a.c.: 9 VA 24V d.c.: 9W, I N = 380 ma, I ST = 8 A (30ms) 12V d.c.: 11W, I N = 920 ma, I ST = 4A (250ms) 1) csak MAG6000-nél 2) Szeparált szerelésnél ehhez speciális kábel szükséges 4

5 1. Mőszaki adatok 1.3 Kimeneti karakterisztika Alaphelyzetben 5

6 1. Mőszaki adatok 1.4 Kábelhossz és a közeg vezetıképessége 1.5 Kábel jellemzık Kazán-tápvizek esetén, 250uS/cm vezetıképesség alatt az ultrahangos áramlásmérıket javasoljuk. 1.6 HART kommunikáció Kábel jellemzık 1.7 Siemens-kábel adatok A HART a HART Communication Foundation bejegyzett védjegye. 6

7 2. Beépítési javaslatok 2.1 Telepítési feltételek Az érzékelıt úgy kell beépíteni, hogy a folyadék kitöltse a teljes keresztmetszetét. Ezért tilos: a csırendszer legmagasabb pontjára telepíteni szabad kifolyású függıleges csıbe beépíteni. Részben telt csı esetén, vagy ott, ahol a kiömlı nyílás lefele irányul, a mérıcsövet U-csıbe kell elhelyezni. Telepítés függıleges csıvezetékben Javasolt áramlási irány: felfele. Ezzel minimálisra csökken a folyadékban lévı gáz/levegı buborékok okozta hiba. Telepítés vízszintes csıvezetékben A mérıcsövet az felsı ábra szerint kell beépíteni. Nem szabad az alsó ábrán mutatott módon telepíteni, mivel ilyenkor az egyik elektróda felülre kerül, ahol légbuborékok lehetnek, a másik elektróda pedig alulra, ahol iszap, homok, sár vagy egyéb lerakódás lehet. Az üres csı érzékeléshez a csövet el lehet fordítani 45 -kal, a felsı ábrán látható módon. Koptató hatású vagy szemcsés anyagot tartalmazó folyadékok mérése Az ábra a javasolt telepítést mutatja függıleges / meredek dıléső csıvezetékbe. Így minimálisra csökken a csıben a kopás és a lerakódás veszélye. 7

8 2. Beépítési javaslatok Megelızı és követı csıszakaszok A pontos áramlásmérés elérésének elengedhetetlen feltétele, hogy legyenek egyenes ki- illetve belépı csıszakaszok, valamint legyen bizonyos távolság a szivattyúk és a szelepek beépítési helyétıl. Az is fontos, hogy az áramlásmérı, a csıkarimák és a tömítıgyőrők egy tengelyen helyezkedjenek el. Potenciál-kiegyenlítés A mérıcsı fém testének mindig a folyadék potenciálján kell lennie. Ez több módon is elérhetı az alkalmazástól függıen: A. B. C. D. E. Huzalos átkötés a mérıcsı és a szomszédos karimák között (MAG 1100 és MAG 3100). Közvetlen fémes érintkezés a mérıcsı és az illesztı szerelvények között (MAG 1100 FOOD). Beépített földelı elektródák (MAG 3100, MAG 3100W és MAG 5100W). Opcionális földelı/védı karimák/győrők (MAG 1100 és MAG 3100). Opcionális grafit tömítıgyőrők a MAG 1100-hoz (a MAG 1100 magas hımérséklető változatának normál tartozéka) Vákuum Nem javasolt a vákuumos csıvezetékbe helyezni a mérıcsövet, mivel az károsíthat bizonyos bevonatokat. Telepítés nagy átmérıjő csıbe Az átfolyásmérı beszerelhetı két szőkítıelem közé (pl.: DIN 28545). Ekkor 8 -os szőkítésnél vízre, az ábrán látható nyomásesés görbék alkalmazhatók. Példa: 3 m/s-os áramlási sebességnél (V), DN 100-ról DN 80-ra történı átmérıcsökkentésnél (d 1/d 2 = 0.8) a nyomásesés 2.9 mbar. 8

9 2. Beépítési javaslatok Kompakt / szeparált szerelés Az érzékelıcsı és a távadó elektronika beszerelése lehet kompakt és szeparált is. Kompakt (a mérıcsı tetejére) szerelt elektronika esetén a hımérséklethatárokat a grafikon mutatja. Szeparált szerelés esetén a kábel hosszát és típusát a 1. Mőszaki adatok fejezetben leírtak szerint kell kiválasztani. IP68-as védelem Ha a mérıcsı föld alá kerül vagy folyamatosan víz alatt üzemel (max. 10m vízoszlop nyomásig), a csatlakozó dobozt SIEMENS szilikonos szigetelıgéllel kell kitölteni. A két komponenst össze kell keverni, és bele kell önteni a csatlakozó dobozba. A gél 24 óra alatt köt meg, és azután is kocsonyás marad. A gél anyaga nem mérgezı, átlátszó és visszazáródó képességő. Az okozott hibák kb. 24 óra alatt eltőnnek. A gél mérıeszközzel vagy csavarhúzóval átszúrható, késıbb a kábelcsere esetén eltávolítható. Javaslatok a MAG3100 és a MAG5100W mérıcsövek föld alatti beszereléséhez Ha a MAG3100 vagy a MAG5100W mérıcsövek közvetlenül a föld alá kerülnek (betonakna építése nélkül), akkor a következı óvintézkedéseket javasoljuk: A SENSORPROM egységet ki kell venni a csı csatlakozó dobozából és a szeparáltan szerelt távadó elektronika csatlakozókártyájába kell helyezni mielıtt a csövet elásnák. Az összes föld alá kerülı csı adattáblájának adatait rögzíteni kell mielıtt a csöveket elásnák. Ez elısegíti a késıbbi azonosítást amikor a csöveket párosítani kell a SENSORPROM -mal. A megfelelı tekercs- és elektródakábelek beszerelése után a mérıcsövet IP68 védelmőre kell fokozni. Legalább 300mm vastag sóderágyba kell a mérıcsövet fektetni. Ez segíti a víz gyorsabb felszívódását és megakadályozza, hogy a föld rácementálódjon a csıre. Egy esetleges késıbbi felszedés esetén megkönnyíti a csı pontos helyének meghatározását is. Mielıtt a sódert földel betemetnék, ajánlott kábelazonosító szalag lefektetése. Ajánlott a sorkapocspontok számai alapján a kábel ereit megszámozni, és a kábeleket védıcsıben kell vezetni. Nehézjármő forgalom nem engedett a mérıcsı felett. 9

10 3. Üzembe helyezés 3.1 Kompakt szerelés 1. Lépés: Szerelje le és ırizze meg az érzékelıcsı csatlakozódobozának tetejét. Csavarja be a tápkábel és a kimeneti kábelek PG 13.5 tömszelencéit. 2. Lépés: Vegye ki a tekercs és az elektródák két fekete csatlakozóját a sorkapcsokból, és helyezze ıket az elektronika csatlakozó kártyáján a nekik megfelelı sorkapcsokba. Megjegyzés A rendszer nem érzékel átfolyást, ha a fekete csatlakozók nincsenek a csatlakozólapba rögzítve Csatlakoztassa a kéttüskés és a háromtüskés csatlakozót az ábrának megfelelıen. Megj.: A korábbi verziókon a háromtüskés csatlakozó öttüskés volt. 3. Lépés: A földelı vezetékkel kösse össze a csatlakozó kártya PE pontját és a csatlakozódoboz alját. 4. Lépés: Rögzítse a csatlakozó kártyát a csatlakozódobozban. A SENSORPROM automatikusan csatlakozik a kártyába, amikor az a dobozban a helyére kerül. Fontos: Ha a SENSORPROM nem azon az oldalon van ahova a kártya SENSORPROM csatlakozója kerül akkor a SENSORPROM -ot át kell helyezni a kártya csatlakozói alá, a doboz ellenkezı oldalán kialakított helyére. 5. Lépés: Csatlakoztassa a táp- és kimeneti kábeleket egyenként, és húzza szorosra a tömszelencéket, a megfelelı tömítés érdekében. Kérjük nézze át a 4. fejezet kábelezési ábráit a kábelek megfelelı csatlakoztatása érdekében. Rögzítse a távadó elektronikát a csatlakozó dobozon. 10

11 3. Üzembe helyezés 3.2 Szeparált szerelés A falitartó rögzíthetı falra vagy a mőszerszekrény hátlapjára A Falitartó telepítése Falra rögzítés Rögzítés függıleges csıre A falitartó rögzíthetı függıleges vagy vízszintes csövön egy egyszerő csıbilinccsel. Rögzítés vízszintes csıre Vegye ki a SENSORPROM -ot a mérıcsı csatlakozó dobozából. Helyezze a SENSORPROM -ot az ábráak megfelelıen a falitartó csatlakozó dobozába. A SENSORPROM feliratának a doboz fala felé kell néznie. A földelıvezetékkel kösse össze a csatlakozó kártya PE pontját a doboz aljával az ábrán látható módon. 11

12 3. Üzembe helyezés (folyt.) A Falitartó telepítése Szerelje be az elektronika csatlakozókártyáját a csatlakozódobozba, majd rögzítse azt a két átlósan szembenálló csavarral. Csatlakoztassa a tekercs-, elektróda-, táp- és kimeneti kábelt egyenként, majd húzza szorosra a tömszelencéket az optimális tömítés érdekében. Kérjük nézze át a 4. fejezet kábelezési ábráit a kábelek megfelelı csatlakoztatása érdekében. Rögzítse a távadó elektronikát a csatlakozódobozon. Szeparált szerelés A mérıcsı telepítése Szerelje le, és ırizze meg a mérıcsı csatlakozódobozának fedelét. Vegye ki a SENSORPROM -ot a csatlakozódobozból, és ırizze meg, mert majd a távadó elektronika csatlakozó kártyájára kell felszerelni. Csatlakoztassa az elektróda- és tekercskábeleket egyenként, és húzza szorosra a tömszelencéket, a megfelelı tömítés érdekében. Kérjük nézze át a 4. fejezet kábelezési ábráit a kábelek megfelelı csatlakoztatása érdekében. Megj.: Az árnyékolatlan kábelvégek a lehetı legrövidebbek legyenek. Az elektróda- és a tekercskábelt egymástól elkülönítve kell vezetni az interferencia elkerülése érdekében. Szerelje fel a csatlakozódoboz fedelét. 12

13 3. Üzembe helyezés Szeparált szerelés A 19 -os elektronika tartókeretbe rögzítése 1. Illessze a SENSORPROM memóriát az elektronikával együtt szállított csatlakozókártyára. A SENSORPROM memória az érzékelı csı csatlakozó dobozában van szállításkor rögzítve. 2. Rögzítse a vezetısíneket a tartókeretbe az ábrán látható módon. A sínek közti távolság legyen 20TE ( 1TE = 5,08 mm). A vezetısínek a tartókeret, és nem a távadó elektronika tartozékai. 3. Rögzítse a csatlakozókártyát az ábra szerint. A rögzítı csavarokat pontosan a vezetısínekkel egyvonalban kell becsavarni. 4. Csatlakoztassa a vezetékeket a 4. Elektromos bekötések címő fejezetben leírtak szerint. 5. Tolja be a távadó elektronikát a tartókeretbe. 13

14 4. Elektromos bekötések 4.1 A MAG5000 és MAG6000 távadó elektronikák csatlakozó kiosztása Megjegyzés Az erenkénti árnyékolású speciális kábel (szaggatott vonal) csak nagy kábelhossz vagy üres csı érzékelés esetén szükséges. (lásd.: 1. Mőszaki adatok fejezet). Földelés: A PE pontot biztonsági okokból be kell kötni. Mechanikus számlálók: Ha az 57-es és 58-as kivezetésekre (aktív kimenet) mechanikus számlálót kötünk, akkor az 56-os és 58-as kivezetésekre csatlakoztatnunk kell egy 1000µF-os kondenzátort. A kondenzátor + pontja az 56-os, a - pontja pedig az 58-as kivezetésekre csatlakozik. Kábelezés: Zajos környezetben, nagy kábelhossz esetén ajánlatos árnyékolt kábelt használni. Elektróda kábelek: A szaggatott vonallal jelzett ereket csak speciális kábel esetén kell csatlakoztatni. 14

15 4. Elektromos bekötések 4.2 A távadó elektronika és a mérıcsı bekötése Kompakt szerelés Megj.: A megfelelı földelés érdekében a földelı vezetéket a csatlakozó doboz alja és a PE pont közé be kell kötni. Katódos védelmő csıvezeték: Kompakt szerelés: A távadó elektronikát leválasztó transzformátoron keresztül kell megtáplálni. A PE pontot nem szabad csatlakoztatni. Szeparált szerelés: Az árnyékolást csak a mérıcsı oldalán szabad bekötni, egy 1.5 µf-os kondenzátoron keresztül. Nem szabad az árnyékolást mindkét oldalon bekötni Szeparált szerelés Mérıcsı kábelek Az árnyékolatlan kábelvégeknek a lehetı legrövidebbeknek kell lenniük, és a két kábelt egymástól elkülönítve kell vezetni. A kábeleknek egyetlen megszakítás nélküli hosszból kell állniuk, elosztószekrények vagy hasonló kapocsszerelvények nem alkalmazhatók. A 81-es és 84-es csatlakozókat csak abban az esetben használjuk, ha kettıs árnyékolású, speciális elektródakábelt alkalmazunk. A tekercskábel külsı árnyékolását mindkét oldalon csatlakoztatni kell. Az elektródakábel árnyékolását csak a mérıcsı oldalán szabad bekötni. Megj.: Katódos védelem alkalmazása esetén kérjük olvassa el a MAGFLO KÉZIKÖNYV 5.3 fejezetét. Falra szerelt IP67 verzió 15

16 4. Elektromos bekötések 19 IP20 verzió 19 IP66 verzió 19 IP20 EEx (ia/ib) DN < 300 verzió 16

17 4. Elektromos bekötések 19 IP20 EEx e (ib) DN > 350 verzió 19 IP66 EEx (ia/ib) DN < 300 verzió 19 IP20 EEx (ia/ib) DN > 350 verzió 17

18 4. Elektromos bekötések 19 IP20 verzió Tisztító egységgel 19 IP66 verzió Tisztító egységgel 18

19 5. Beállítások 5.1 A MAG5000 és MAG6000 távadó elektronikák menürendszere 19

20 5. Beállítások 5.2 Részletes menürendszer Alapbeállítások menü A tizedespont helye az 1. és a 2. összegzınél is a következıképp állítható be: nyissuk meg a vonatkozó almenüt állítsuk a kurzort a tizedespont alá a KIVÁLASZTÁS GOMBBAL léptessük a tizedespontot a kívánt pozícióba a VÁLASZTÁS GOMBBAL A mértékegységek változtatása a VÁLTOZTATÁS GOMBBAL lehetséges, és arra a mezıre vonatkozik, amely alá a kurzort mozgattuk a KIVÁLASZTÁS GOMBBAL. A 2. összegzı nem látható, ha az adagolás lett kiválasztva digitális kimenetnek. 20

21 5. Beállítások Kimenet menü Áram kimenet - áramlással arányos - (31 és 32-es sorkapocspont) Beállítható: egy- vagy kétirányú 0-20 ma, 4-20 ma vagy 4-20mA +alarm Idıállandó Digitális kimenet - impulzus / térfogat - (56, 57 és 58-as sorkapocspont) Beállítható: egy impulzus mekkora mennyiséget jelentsen egy- vagy kétirányú impulzus szélesség impulzus polaritás idıállandó Digitális kimenet - frekvencia - áramlással arányos (56, 57 és 58-as sorkapocspont) Beállítható: egy- vagy kétirányú a beállított Q max értékhez tartozó F max frekvencia idıállandó Külsı bemenet menü Választható típusok: adagolás indítás adagolás szünet/folytat adagolás stop összegzı nullázás irányított kimenet fagyasztott kimenet Q max2 (pl. éjszakai) Elektróda tisztítás indítása 21

22 5. Beállítások Mérıcsı karakterisztika menü Beállítható: mérıcsı átmérı (ha nincs SENSORPROM) kalibrációs faktor (ha nincs SENSORPROM) korrekciós faktor mágneses mezı gerjesztési frekvencia Nyelv kiválasztása menü 22

23 5. Beállítások Szerviz üzemmód menü A szerviz üzemmód menübıl a bal felsı gombbal érvényesek. léphetünk ki. Ekkor újra az eredeti beállítások lesznek Riasztások jelzése és tárolása: Az elektronika hibajelzı rendszere két listából áll: függı hibák (Pending errors) és hibanapló (Error log). Mindegyikben látható a hiba keletkezésének napja, órája és perce. Az elsı 9 hibajelzés a függı hibák listájában szerepel. Ha a hiba megszőnt, akkor ebbıl a listából is törlıdik. Az utolsó 9 hiba a hibanapló -ban tárolódik. Ha a hiba már megszőnt, a hibanapló -ban még 180 napig tárolódik. A függı hibák és a hibanapló is elérhetı az operátor számára, ha az a Kezelıi menü beállítás menüpontban engedélyezésre került. 23

24 5. Beállítások 5.3 Alapbeállítások A távadó elektronika a szállításkor a következı gyári beállításokat tartalmazza. 1) Az adagolás üzemmód csak a MAG6000 elektronikán lehetséges. 24

25 6. Hibajelek 6.1 Hibakód lista Villogó hibajelzés Hiba Hiba megnevezés Jelenség Kimenetek Bemenetek kód 1 I1 - Power on Bekapcsolás OK 2 I2 - Add-on module Egy új modult csatlakoztattak az Applied elektronikához. 3 I3 - Add-on module A kommunikációs modul meghibásodott Install vagy kivették. Ez a belsı modul is lehet. 4 I4 - Param corrected Az elektronika egy kevésbé fontos OK paramétere át lett írva az eredeti értékére. 20 W20 - Totaliser 1 Reset manually A beindítás során nem sikerült kiolvasni az összegzı eltárolt értékét, így az nem megbízható. Alkalmazzon kézi nullázást az 20 W20 - Totaliser 2 Reset manually 21 W21 - Pulse overflow Adj. pulse settings 22 W22 - Batch timeout Check Installation 23 W23 - Batch overrun Check installation összegzın. A beindítás során nem sikerült kiolvasni az összegzı eltárolt értékét, így az nem megbízható. Alkalmazzon kézi nullázást az összegzın. Az aktuális térfogatáram túl nagy a beállított impulzus szélességhez és a térfogat/impulzus beállításhoz képest. Változtassa meg a két értéket. Az adagolás idıtartama meghaladta az elıre beállított maximum értéket. Ellenırizze a beállításokat. Az adagolt mennyiség meghaladta az elıre beállított maximális túlfolyási értéket. Ellenırizze a beállításokat. 24 W24 - Batch neg. flow Check flow direction Negatív átfolyás az adagolás során. Ellenırizze az átfolyási irányt. 30 W30 - Overflow A térfogatáram nagyobb mint a beállított Adj Q max maximum. Növelje meg a beírt Q max értéket 31 W31 - Empty pipe A mérıcsı üres, illetve nincs mindkét elektróda a folyadék szintje alatt. 40 P40 - SENSORPROM A SENSORPROM egység hiányzik, Insert/change csatlakoztassa. 41 P41 - Parameter range Switch off and on 42 P42 - Current output Check cables 43 P43 - Internal error Switch off and on Egy paraméter a tartományán kívül van, és nem lehet az alapértékével felülírni. Kapcsolja ki az elektronikát, várjon 5s-ot és kapcsolja be újra. Az áramhurok szakadt, vagy a hurokellenállás túl nagy. Ellenırizze a kábelezést. Túl sok hiba lépett fel egy idıben. Néhány ezek közül nem valós. Kapcsolja ki az elektronikát, várjon 5s-ot és kapcsolja be újra. 44 P44-CT SENSORPROM A SENSORPROM egységet a CT verzióban használják 60 F60 - CAN comm. error Belsı CAN busz kommunikációs hiba. A Converter/AOM kommunikációs modul, a kijelzı egység vagy 61 F61-SENSORPROM error Replace 62 F62-SENSORPROM ID Replace 63 F63 - SENSORPROM Replace 70 F70 - Coil current Check cables 71 F71 - Internal error Replace converter a távadó elektronika meghibásodott. A SENSORPROM egységbıl kiolvasott adatok nem megbízhatóak. Cserélje ki a SENSORPROM egységet. A SENSORPROM egység azonosítója nem egyezik a termék azonosítóval. A SENSORPROM egység egy másik típushoz tartozik MASSFLO, SONOFLO, stb. A SENSORPROM egységbıl nem lehet kiolvasni az adatokat. Tekercs gerjesztés nem lehetséges. Ellenırizze a kábelezést Belsı elektronika hiba. Cserélje ki az elektronikát. Csökkentett impulzus szélesség Adagolás kimenet nullán Adagolás kimenet nullán Max. 120% Nulla Nulla Nulla Inaktív Inaktív 25

26 6. Hibajelek 6.2 Hibakeresés Jelenség Kimeneti Hiba Lehetséges okok Javítás jelek kód Üres kijelzı Minimum 1. Tápfeszültség 2. MAG 5000/6000 hibája 1. Ellenırizze a tápfeszültséget 2. Cserélje ki a MAG 5000/6000 típusú elektronikát. Nincs térfogatáram jel Áramlást mutat, bár a csıben nincs áramlás A térfogatáram jel nem stabil Mérési hiba Az összegzı adatai elvesznek Minimum 1. Lekapcsolt áramkimenet 2. Lekapcsolt digitális kimenet 3. Fordított áramlási irány 1. Aktiválja az áramkimenetet 2. Aktiválja digitális kimenetet 3. Váltson mérésirányt (lsd.:5.2.1), és ellenırizze a kábelezés polaritását F70 Helytelen v. hiányzó tekercsáram Ellenırizze a kábeleket és a csatlakozásokat W31 A mérıcsı üres Gondoskodjon róla, hogy a mérıcsı telt legyen F60 Belsı hiba Cserélje ki az elektronikát Határozatlan P42 1. Nincs terhelés az áramkimeneten 2. Hibás elektronika 1. Ellenırizze a kábeleket és a csatlakozásokat 2. Cserélje ki az elektronikát P41 Bejelentkezési hiba Kapcsolja ki, várjon 5s-ot és kapcsolja be újra Határozatlan A mérıcsı üres A leállás üres csıre KI állásban van (Empty pipe OFF) Válassza ki a leállás üres csıre funkciót. Gondoskodjon róla, hogy a mérıcsı telt legyen Elektróda kábel nem Gondoskodjon az elektróda kábel megfelelıen árnyékolt csatlakoztatásáról, és a megfelelı árnyékolásról Nem stabil 1. Pulzáló térfogatáram 1. Növelje az idıállandót 2. A mért közeg 2. Használjon speciális vezetıképessége túl kicsi elektródakábelt 3. Elektromos zajpotenciál a 3. Gondoskodjon megfelelı közeg és a mérıcsı között potenciálkiegyenlítésrıl 4. Légbuborék van a közegben 4. A közegben ne legyenek buborékok 5. A közegben nagy a 5. Növelje az idıállandót részecske- vagy rostanyagkoncentráció Határozatlan Helytelen telepítés Ellenırizze a telepítést P40 A SENSORPROM egység Szerelje be az egységet hiánya F61 Hibás SENSORPROM egység Cserélje ki a SENSORPROM egységet F62 Nem megfelelı típusú SENSORPROM egység Cserélje ki a SENSORPROM egységet F63 Hibás SENSORPROM egység Cserélje ki a SENSORPROM egységet F71 Belsı adatok elveszek Cserélje ki az elektronikát Maximum W30 A térfogatáram túllépi a beállított Qmax érték 100%-át Ellenırizze a Qmax értéket (lsd Alapbeállítások menü) W21 Impulzushiba: Változtassa meg: Térfogat/impulzus túl kicsi a térfogat/impulzus értéket Impulzusszélesség túl nagy az impulzus szélességét OK W20 Bejelentkezési hiba Alkalmazzon kézi nullázást az összegzınél 26

27 7. Jegyzetek 27

28 Néhány típus a Siemens áramlásmérı-választékából hálózati tápfeszültség DN50 DN1200 méret opto-fej impulzus- vagy M-bus kimenetek SIEMENS RT. A&D Terepi mőszerezés H-1143 Budapest Gizella út Tel.: Fax: Homepage: MAG.INSTALL.MAN.HUN.BB Készítette: BUDAI BÉLA SIEMENS RT. 28

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék Beépítési útmutató ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1 1.1 Fontos biztonsági és termékinformációk....................... 2 2.0 Beépítés... 5 2.1 Mielőtt

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

folyadékokra ULTRAHANGOS SZINTMÉRÕK KOMPAKT TÁVADÓK KÉTRÉSZES MÉRÕRENDSZER EchoTREK NIVOSONAR RS 485 5 teljes sugárzási kúpszög Hõmérsékletkorrekció

folyadékokra ULTRAHANGOS SZINTMÉRÕK KOMPAKT TÁVADÓK KÉTRÉSZES MÉRÕRENDSZER EchoTREK NIVOSONAR RS 485 5 teljes sugárzási kúpszög Hõmérsékletkorrekció ULTRAANGOS SZINTMÉRÕK Kompakt távadók: SE, SG, ST és SB 300 típusok Kétrészes mérôrendszer: SI, SS és SM 300 típusok folyadékokra KOMPAKT TÁVADÓK EchoTREK MODBUS 5 teljes sugárzási kúpszög õmérsékletkorrekció

Részletesebben

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók vacon 100 frekvenciaváltók telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások ELŐSZÓ VACON 3 ELŐSZÓ Dokumentumazonosí tó: DPD01554E1 Dátum: 1.4.2015 A KÉZIKÖNYVRŐL Jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

LRR 1-50 LRR 1-51. GESTRA Steam Systems. Kezelési utasítás 819294-00. Magyar. LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó

LRR 1-50 LRR 1-51. GESTRA Steam Systems. Kezelési utasítás 819294-00. Magyar. LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó GESTRA GESTRA Steam Systems LRR 1-50 LRR 1-51 HU Magyar Kezelési utasítás 819294-00 LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók Oldal Rendeltetésszerű

Részletesebben

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 ESR21 3.1 Verzió EGYKÖRÖS SZOLÁRVEZÉRLŐ Az ESR21-R, vagy ESR21-D a szerelés és

Részletesebben

CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz

CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz 1 Bemutatás... 2 2 Specifikáció... 2 3 CoreSense Diagnosztika funkciói... 2 3.1 Olajnyomás védelem...... 3 3.2 Motor túlmelegedés védelem...... 3 3.3 Magas

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom Vacon Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom 5 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 5.1 Általános bevezetı 5-2 5.2 Vezérlı I/O.

Részletesebben

SITRANS F M MAGFLO Elektromágneses áramlásmérők Fedezze fel a Siemens megoldásait. sitrans f

SITRANS F M MAGFLO Elektromágneses áramlásmérők Fedezze fel a Siemens megoldásait. sitrans f SITRANS F M MAGFLO Elektromágneses áramlásmérők Fedezze fel a Siemens megoldásait sitrans f s Mi teszi a MAGFLO áramlásmérőket egyszerűen jobbá? A MAGFLO áramlásmérők segítenek Önnek egyszerűbben megoldani

Részletesebben

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére UNIFLOW-100 Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére Műszerkönyv Process Control Kft. H -1091 Budapest Haller

Részletesebben

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési-

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- UH 206-101d HU és karbantartási leírás Megjegyzés: A szövegben el forduló mennyiségmér kifejezés amennyiben nincs

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 2006. októbertôl P TARTALOM FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 4 Soros vonali kommunikáció... 4 A soros vonali kábel hossza... 4 Programozó terminál

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Standard alkalmazás program 7.x Programozói kézikönyv 3AFE 64527592 REV B HU ÉRVÉNYES: 10.03.2002 2002 ABB Kft. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

vacon 100 OPTBJ BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA FREKVENCIAVÁLTÓK

vacon 100 OPTBJ BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA FREKVENCIAVÁLTÓK vacon 00 FREKVENCIAVÁLTÓK OPTBJ STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV vacon TARTALOMJEGYZÉK Dokumentum: DPD069C Kiadás időpontja: 0400. Jóváhagyások.... Általános adatok...8. Alapértékek...9 3.

Részletesebben

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG HU Digitális időkapcsolós termosztát isense Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Bevezetés...4 2 A beszerelés helyszíne...5 2.1 Helyzetét szabályozó...5 2.2

Részletesebben

Mûszerkönyv PN 5101055pHC 2001. január. Solu Comp II. Kétbemenetes ph/vezetõképesség analizátor

Mûszerkönyv PN 5101055pHC 2001. január. Solu Comp II. Kétbemenetes ph/vezetõképesség analizátor Mûszerkönyv PN 5101055pHC 2001. január Solu Comp II Kétbemenetes ph/vezetõképesség analizátor FONTOS UTASÍTÁSOK OLVASSA EL EZT AZ OLDALT MIELÕTT TOVÁBBHALADNA! A Rosemount Analytical cégtõl vásárolt készülék

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

Használati útmutató I. II.

Használati útmutató I. II. MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 DEBRECEN, Segner J. tér 1. Tel.:(52) 533-737, 533-738 Fax.: (52) 534-446 Rollingtone at-61 Használati útmutató I. II. I. A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE II. ÜZEMBE-HELYEZÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS.. és DA.. Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4-os, DS6/12-es, DS8/16-es és DA8/12-es

Részletesebben

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv GST100 intelligens tűzjelző központ 2.02 kiadás, 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A központ rövid bemutatása... 6 2. fejezet Műszaki specifikáció... 7 2.1 Üzemi feszültség...7 2.2 Akkumulátorok...7

Részletesebben

Beszerelési és szervizkézikönyv. Remeha i Sense

Beszerelési és szervizkézikönyv. Remeha i Sense Beszerelési és szervizkézikönyv Remeha i Sense Remeha isense Tartalom 1. Bevezetés..........................................................................................4 2. Áttekintés..........................................................................................5

Részletesebben