Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS."

Átírás

1 I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl á g< éve 6 K féléve S K negyed éve 4 K. D R Felelős szekesztő BARANYAY JÓZSEF Főunktás Bs*k6MÍ6fég ( kidóhivtls Spitze Sánd könyv- ós ppikeeskedét Ká, Nád utc 29. Telefn 80. Kézitkt ne d visz szekesztőségi Egyei «z in 30 fille. ZILAHY LAJOS. Kidó lptu]dnsk tülöp ZS.QHONÜ üs ü. BARANYAY JÚZStT. H k ö ü l n é z ü n k z életben, kétféle ebetípust iseünk eg. Az egyik, ki láás. Ez tt vn indenütt, hl nehéz, fásztó unk nincs, de vn kényele és vstg sziv Ez, h véletlenül kedvteléstől egjelenik picn, legdágább dlgt is lcsónk tlálj és ne lefelé, hne felfelé lkuszik. Hz pgós ezeseket helyez el, hl z egyik, lil ásik hetnkbn-ktt-- lönböző nevek és jeligék ltt. Ez ööel nézi, ilyen ppásn nyúlik láthttln esszeségbe hábú. Ennek gyság vézése, szágk és népek tusáj legppásbb és legngybb hszn' hjtő ü/let világn. A ásik, z ne láthtó sehl se. Csendben, hngtlnul, titkbn tthn kpll. A uháj kptt, cipője ngys. A szegénységet szégyen., ny nnyi lesújtj, hgj pnszkdni se e Venni seit se tud. et nincs iből. Ennek hábú ny és szenvedés, de szívesen vá és tű, et gyságnk egy szebb és jbb jövőjét eéli. Ennek pénze nincs, csk nehéz életküzdele, lelkesedése, betölthetetlen vágy és ál. A pénz, z sk pgós bnk" ne töeg közé juttt hábú ltt. TÁRCA. Edit, pillngó kissszny. It Bgdnvics Gyögy. Szegény Beeghy Sánd hies bgás2 \ Lepke és bgg\üjiejiiéuyc igzán gzdg vlt legkülönfélébb példánykbn. Ne kíélte Becgh) Sánd hsszú lábit, hgy után futhssn egy-egy pillének, g) szitkötőnek. Gykn bele is zuhnt egy-egj csáb, h kis lipe ingekedett vele s ilyenk pcellánndág bói-hgs lábkn pcslyszint kptt. Pléhdbz és lenkefgój öökké kezében vlt kiándulásinál, int ás ebenél z esenyő. Klpj belseiye tele vlt szukálv hsszú gbstűkkel s ugy nézett ki belülől, int egy hú sündisznó. Vlóságs szenvedélyiyel űzte pehelyöptüek elleni vdásztt. Pedig ezen bgágyilklási áni dcá Beeghy Sánd legszelídebb óiás vlt, kit vlh látt. Óiási ellksából itkán jött ki hgs hng, inkább flengető kcj legkisebb c isége. Odent zkhz, kik spekuláltk. A bnkó néptől elvándlt egyes sztálykhz, kiket vlósággl felvet á pénz. Pénz vlt elég eddig is, lesz ezután is, csk ne nekünk, kik itthn dágsággl vivunk gndtehes cstát, hne szknk, kik guk jvá és nezet káá hsználták ki hábú gzdsági helyzetét. A plgáeste ünneplése. Kedden d. e. ók eleg ünnepség flyt le vásházán. A vás úgyszólván vlennyi tisztviselője tisztel [ett F. Szbó Géz plgáestenél bból z lklból, hgy őfelsége öi vskpn>eiddel tüntette ki hábús esztendők ltt eedényesen kifejteti közszlgálti eliseéséül. A tisztviselői k neveben d. Gl Gyul vási tnácsnk gyönyöt ó'ki hévvel fejezte ki kitüntetés fötótl inden tisztviselőnél őszinte ööet kiválté ézeleket, ööel és büszkeséggel tekint tisztviselői K szeetett főnökée, kit kiály inden ás tövényhtóság fejének egelőzés vei ly gs eliseésben észesített. Épen vási tisztviselők, kik legközelebből látták és isehették plgáeste űködését, kik legközvetlenebbül tpsztlhtták inden nehézségekkel eedényesen egküzdő főnöktik ngy tudásánk, különösen szevező tehetségének isteni dá- A ng) teészet szépsége iánt sk utzásibn is csk nnyibn vlt fgékny, hg) ü> eedénynyel gyűjtött bgkt. A legszebb lát, kötét ne ette eg ddig, ig ki ne kuttt belsejéből z tt tny/" kukct. Anlyzált gyüölcsöt, int bnctná bncsztln / ebei testet. Sei költészet iánt ne vlt fgékny, z egész világból féés édekelte legjbbn, z féeg elv ;ti.'ul kukcból pillévé s ely vn hivtv, hgy indent egeésszen, igen. ui így peált vstg bsszus lingján E inden lái-fái. Minden elúlik, eghl, elpusztul. Csk féeg éi eg feltádást itt e földön. Ait én gyűjtök és k undl dbnánk el, ez kukc, öök élete vn hivtv. Pillngó gynán fgj köülepdesni zkt teeket, elyeknek egyes kis észeiben, int kukc, pndó eésztett. Mit neke ves. pét, plitik. Egyetlen plitik se léteznék, h z ebeek bgászk lennének, et teészet tövényeit legjbbn uttj pillngók élete. Minden átlkul. A legngybb u kukc. Hngs kcj vlt inden ily dikciójánk z eedénye. De Beeghy Sándt ez ne nyát, est'tili szeetet és gszkdás ele gévcl kivnnk észt guknk z ünneplésben. A egcsppnt tisztviselői létszá ellett, hgy inden kdályk dcá közigzgtás gépezetében fennkdás ne tötént, zt csk nnk tehetségnek, nnk unkbíásnk, nnk szeetetnek tuljdnithtják, ellyel F. Szbó Géz plgáeste közszlgálti tevékenységet kifejteni igyekezett. A tisztviselői k ööét fejezi ki, s őszinte óhját, hgy vás tvábbi életében is nnyi sikeel és eedénnyel űködhessék -köze. Htls éljenzés után l. Szbó Gézeghtttságtól fátylztt hngn válszlt szép beszéde. Jól esik neki, hgy tisztviselői k. elyet csládjánk tekintett indig, egjelent előtte, et ebből csk ujbb eői eít s gszkdásbn biztsítékát látjj. nnk, hgy tvábbi űködésében is tágtni fgják. Szeénytelenség VOlni észéől öngáól beszélni, de közben tötént eseények szinte kényszet* tik ee. Mst. ik ás téen kják felhsználni öt, necsk z ünn spies pillnt htás ltt, de itt űködése négy esztendeje ltt kifejlődött szeetete vás iánt készteti őt nnk htyelewwéi'c, h«y fit KáfilfllilCg elváíszthtin kpcs fűzi, et szebb űködési teet ne kivn gánk, int zt, hógy Ká vásánk szlgáliábn fejthessen ki űködést. Ai indig vezette őt közpályáján z z. igzság keesése éf jóebeek kiválsztás, Ez z ő eedényes nüködésénefc titk. Hy z elsőben w-> tási # vltk tisztviselő" tási, z legyen z eliseése nnk, hgy bennök is egtlált jó ebeekel Az igzságtól, ely isteni szik zvt. Flyttt z isklábn kedve té? Iánk tnítását és bnglásit e budi hegye" között lepkék után. S ddig ját zöld háló" jái i vdászt, ig ő keült egy nyhjú lepkef kis leány hálójáb Egyik nylóbn tt lktt e kii szöszbe leány szüleivel S cskne hlál idt, int sétál. fejée húztk egy hsszú pálcán lógó hlóspkái. Beeghy ugvnts egy lepkét üldözvén, ket keítését átlépte s egy bk fölött, hl lepke átenekült, lecspni készült eá, de helyett szőke kis leány tejee húzt hálót. Éles sikltás jelezte Beeghynek, hgy ne zt tlált el. ie vágytt, hne ngy eglepetésée szebb, ngylfejet láttt ld hálóbn, int legszebb pillngóé. Bcsántt kéve bnttt le beszult, nyszinhju leány tejéől ngy pillngólgót ts leányk sikltásá dsiető szülőknek beuttt gát. Beeghynek egbcsátttk, hiszen jdne áhítttl szelélte kis leánykát, sőt egengedték neki, hgy h egint já, kedvée vdászhssn viágs ketben pilléi után. S Beeghy élt z engedeleel, sőt visszélt vele, et pá hó ltt egkéte kis leány kezet. Az lig 7 éves Edit- Esténkint legkelleesebb szókzóhely hl legkitűnőbb zene k HORVÁTH K A R I hies pápi szólist, hineves cigánypíás vezetése ellett npnt hngvesenyez & 99 GRAN D" kávéház SIEK

2 I 2 ->\d-a. egy lépési ne tántdik el i h v. itteni dányt, z tlán z. bg] egézi ktá si bn egézi indenkivel szeben, leg ideálisbb j ó s á g t z igzságt. A kpcs, négy súlys, sk egpóbál ttásbn gzdg hábús esztendő, ely e vá shz f3zi és eélt, hgy ettenet-s pusz tításk után béke ideién vást kifgj eelni t u d n i kisvásis jellegéből s z ly égót óhjttt viágzás és fellendülés k< sz kik ngy unkájánk észese k lenni. Köszöni tisztviselők gtulációlt A szónklt után htls élje /e> hng ztt el, ely után tisztviselők egy kedves, öszte elegség inden sugává p ipázó Bnnep elékéve távztk. A vás tisztviselői kánk Ünneplésében z egész vás szttln szeleteié és gszkdás kisen plgáestet, et zltt nehéz esztendők ltt elyek ben vá» kányzás ábízttt, necsk hgy ne engedte Kát z itt át is et é> szún tpsztlt intikák Játéksze évé kicsinyíteni, de inden dtt l k l l, inden esetben nyks és töhetetlen igzságés vásszeetetével, ngy tudásávl, den gndlkzásává, szevező eejével álltt i n den zgl élée, hgy Kából gz dgbb, űveltebb vást fáljn. Jól esik t u d t u n k, hgy z, kiő egyes övidlátók csk kétkedve tételezték föl ezt z igzi, ezt szív ből jővó szeetetet vásunk iánt, z itt töl tött négy esztendő ltt guk tpsztthtták, hgy z i d e g e n ebe ennyie ienk lett velünk éző, étünk dlgzó, ki gsbb állást -'zlvcvc feláldz csk zét, hgv ennek sk jóléte, ngy hldás szjzó vs felépítésének gndiózus unkájábn észes és tehetségéve bizts eeeénveket pdukáló v e zető iányító legyen. Az egész vás és egye őszinte eleg szipátiáj kiséte es kiséi plgáestet tvábbi űködésében. Isten djn áldást u n kájá - kell segítségül hívn egye nétékünek tlálj; gnszság és fötele u 5IÌ fntáziát, hgy indzzl, i bűn, te nek ngybb ellentétet féj gynánt l i g k é p z e l h e t e t t ' v l k i, int Beeghy Sándt. E d i t, pici teetű vlt, szőke, gyönge, víg kcgó teetés. íig Beeghy S á n d öles. fekete óiás. E d * táncteett kis lábi és hjlékny lkjáv, íg Beeghy S á n d ngy tlpi hegyászás vltk lktv. Edit hngj z üvegzng hngjihz h s n líttt, kcgás ezüst vlt. íg Beeghy S á n d bssus z kán dögéséhez, e n n y d ö g é s hez szálltt lá élységben. S k i hlltt v lh htnnkus duettet ily énekesek k ö z ö t t? (de ás hng kellett vln.. N de ne előzzük e g lkdlt Beeghy E d i t szülei szeébe. n g y n jó pthie v l t. T n á, k l y ebe. E ő s. egészséges, bneissz, kinek egyedült szen vedélye bgászt. S ez jó féji tuljdnság, et z ssznytól sh e ne tántítj. E d i t nek is tetszett, et e d d i g gyáság ltt vlt szüleinél, hltt kis fufngs látt, hgy ezt ngy óiást ő fgj vezethetni. Az esküvőn eglepetve látták vendégek, de különösen Beeghy báti, hgy z 6iá> si, íg kis ennysszny nevet. A e g htttság csk bgászl) Vlt láthtó, inth félve fgdná házssági szeencsét. Báti zt jegyezték e g Sánd á látj c/t z ideglázitó fglt csk zknk z e beeknek unkáj teszt elviselhetővé, kik e bűnt cs gnszságt, e kt és e fájdlt I ebefeletti eével csökkenteni igyekeztek. Akik I tt ílltk hlálszántk ögött s guk is, eze veszélynek kitéve, kötözték eghsg ttt ebelíust s csillpíttták nyittt sebszájn kiölő vét. Vgy kik száz és idt, sikltó, gyötődő beteg között fldzták eghiánysdtl szegény ebei él«-tet i inden np hldklókt dtk vissz dág, ke seves és égis gyönyös életnek. A vsk Ezek gndtól tehelt, gyn hjszlt, unkávl egktt hősei hábú nk, egyszee fitlzndók sáb keültek. \ i óluk szól z ének hivtls hngj s /, eliseés hlk futilyszóv köszönti kel ngy unkájuk dicséeteképen. Aól S/ÓI ez htls közleény, hgt jövőe ngyságs és éltóságs uk lesznek z vsk; ne ugy fgjuk őket szólítni dkt u l hne egészségügyi tnácss és főtnácss uiék Ez bizny szép lesz. Az vs hivtás nk e i - ekölcsi egbecsülése igzán jók ékezett. Az vsknál, ne v l t sei ás bjuk, csk z, hgy ne vltk ngyságs és éltóságs uk. Igáz. hgy kenyeük szín/. I hgy küzdenik kellett indennpi eg élhetés g n d j i v l, hgy egy egész életet k e l lett eltölteniök guk tökéletesítésében s z eliseés égis csk csöppenkénl juttt nekik, indez igz. de leglább st ngyságs és éltóságs uk lettek. Mi zt hisszük, eől egtisztelt el ésöj szívesen lendt vln hábú tisztelete éltó t i n i z vsk. Ugy vélekedünk, szivesebben vették vln, h titulus helyett tiszteségesebb egél; elesükől g n d s k d n z áll és tásdl. Met z cskugyn kü lönös, hgy e n n y i e v sszás fgl ki kö zelednek z vst hivtáshz. Vli c s d á ltsn eltejedt tévesze suglltá z v sktól szinte egkövetelik, hgy tudásukt, ee jüket képességeiket, ingyen b c s á s s k z e beiség endelkezésée. A sebészvs kn kívül, kiknek unkáj, hgy ugy ódjuk, kézzelfg htó és fájdlsn láthtó, z vsi unká nk lig hjlndók egdni z ellenétéket. Mindenki zt ^ áj. sőt egköveteli, hgy z v s huánus legyen, idelist, ki gyönyöű hivtásánk eszényei szeint éljen, de ugyn ekk senkinek se fut eszébe, hgy ez ngy kedvenc kukcát, i n t túléli, szép kis feleség t. Előe sitj. egeészti Osz lelt és Beeghy Sánd ái két hó nps házsebe vlt. Má egészen ; enn ült kis felesége ppicsibn. Ez ngy óiás k i sj s z < M íee<._e wötte hálóból, e l y ben kt ftéküli bábként hgyt gát i d e d vezettetni, lbálttni. N e is bgásztt á, hcsk felesége álát zvó elkésett életű, őszi legyekel n e fgdst le szép szőke nysól. Reegve csóklt eg kis ssznykát, felt eltöik. Az i SSZOn) Klt, csípte, int egy kis cic., hgy csk ingeelje, fegy veezze le eejével. De z i ngy eő tehetetlenné vált, i helyt Edite nézett. O h, te ngy bb kcgt Edit. O h, te legszebb lepkéje teészet nek Anys piilng. BUSOgt ély hngján Sánd. Eljött tél. S Edit egunt Sánd u gyáztit ngy tk gyűjteényől. A d d i g kunszált, íg ávette ngy bbáját, hgy öt kcslyázni tníttss. El öik lábd, E d i t Hiszen ly vékny, fin bkád Lásd én thlct te 0 ácius 2 SZÍVŰ, ebetásáét élő, öngát feláldzó <,,. VOS is ebe, csládfő, g n d k k l küzdő / élettel viskdó ebe. Senki se kínálj fel neki cseébe ingyen, vgy lcsón sját p. tékáját. Se uhát, se cipőt, se éleliszet ne kp jutánysbbn, int ás ebefi, Pedig íg ö átküzdi gát szép, de nehéz pályájá nk kdályin I diplájávl belejut i öök szegénység évébe, ás szbd pályán levők ugynez idö ltt hdiillikká lesznek Ok pedig, int látszik, ngyságs és éltó tágos ukká Nh őszintén hisszük, hgy i n d ee ennek bitkábn ugyncsk iigy szeekkel nézhetnek egy tekintetes szlnn felhlzó, vgy egy t. c tisztelt eui p fdugó ügynöke, kik közül i n d e n i k biz tsítni tudt gyeekei jövőjét. S ebben egfdíttt világbn, hl /, édeek ne i n d i g egfelelő jutlkt nyeik c l, csk z z egy vigsztlásunk vn, hg) z vskt ne lógják félevezetni ezek kiáltó cíek s hgy ők ngyságs kézzel és éltóságs szívvel is zk lógnk dni, kik e d d i g vltk z ebeiség önzetlen j ó tevői. s A VÁRMEGYÉB* >L. ** fl ísz li főus elenfése közegészségügy állpti kedvezőnek iteli. A váegye teüle tén előfdult febuá hóbn 4 községben diffeiti* 9 egbetegedéssel cs~2 htátzássl, 2 községben 23 knyó egbetegedés, vöheny 9 községben 2 0 egbetegedéssel és 3 hlálesettel, h isi hgyái 5 községben 5 egbetegedé sel A Megyecs községhez t tzó Vilini pusztán telepesek közt tch lepett fel ngybb étékben ugy hgy 4 egyénnek kóházi áplás vált szükségessé. Végül v s i váltzáskól tesz jelentés*. * * élelezési étekezlet. Óól Jnkvkh Bésdn Ende, közélelezésügyi kánybizts t. hó 4-én Győött etekezletet tttt keü letéhez ttzó váegyék lispánjivl. Ezen z etekezletén Asztls Bél lispán vett észt váegye képviseletében. eteé sh se ente jége, ne ete. N e is neked vló z. vén edve. De Editké, jége pillngó se egy. p e d i g szány v n. Igen, et télen nincs pillngó. Alszik, Aludjál te i * kebleen inkább, édes. nys pillé. Te bizny ég s p i i t u s b tennél, gbstűe tűzné, sktulyáb zánál, h így ugy búvákdhssál felette. N e lenne kedve? M i? Szóvl ngy óiás beitkztt kcslyegyletbe. de csk int gde de. S kis, tkn öltözött pici Edit nys hjávl, egyszee föltűnést keltett. A jeutesse deéé tgji egnklisták Figyeleel kiséték első, zsönge kíséeteit jégen. Any fácán"-nk nevezték el. Olyn is vlt. int egy kis ny fácán, i n t tipegett, tpgtt, gyönyöű kis g y k l t l n lábin. Cskh köüljngták. Előbb leánykánk ttv őt, lávból báulták, et leány i n d i g tiszteletet kelt, vgyis félelet leg ngybb euébn is. De h félünk egy ózs bibót leszkítni engedele nélkül, ne idunk vissz á letépett ózsácská t el hlászni bátunk vgy iseősünk gb*

3 w... 9S. ácius 2. Kál Uwán HÍ) di fgságb juttt uéeink. A tegli l»> kudtl,< int Hdifgságb füttk es/ieégkiut(ásl Hlász Jáns, His Lsji (Xzvd,,. Bschin litván. Eiége Ljs (Udvd, ;sui., Heü Antl (Dnlá, 887), Hi- (i>.l, Miháiy. Ffepti Bálint, id Jáns,Ktt, 800 Reej.lá,-. Kéegi László I \,-s, I89t)j Héies Jáns (Njyiginánd. 894). jlntfl Jáns, Eieszelí József (Ács, 893), il luti Fctin. Hlvácz József, Hlubk Ljs (T»t8, 883), Tutnbue Ie Hnl Jáns, llnin József, Hnyák Sánd (Tóvás, 8 >2 Hváth Kály (Ács), Hváth Jáns flskl, 885), Hváth I. József (Ác-. 89). Hslá István, Hstcsni József, [fstesni Pét, Hnján Iván, Hzun Andás (Keizegflu, 882), Hznu Feenc (Keszegflu, 893), Husk» Péte. íó József, [z József, [zsák József, Jáb Jáus (Geszté?, 889), J ik István, Jncsá Andás, Jnc&ó Jáns (<;ú, 887), Jsk József, Jeskó József, Jeszeics Kály, Juhász István, Juik Mihály, Kezán Feenc (8*08?, 892) Leckés József (Ógyll, 884), Keény Antl (Apácszkálls, ÍHSÍK Kii i* Jáns, Kiály ltvált (Tids, 898), Kií; s József (Ká, 888), Kischne M^klósjgl, LggOj^JKis Jággs Midóii, Kis-; TTT HiSM. Ki s filiniy (Tákány, 893). Keti Antl, Kcsis Aljs (SziA) Klecsányi József, Klnies József (Véteskethiy, ISI ), Kneetj Jáns. KÓDOS Gyögy, Kpesek Ljs, Kpeez Kály, Kpeczkl Péte, Köös Ab*, Ks Ljs (Gut, 88»), Kstyál Bldizsá, Kvács Bél esnki, Kvács Géz cehi-i. Kvács József divéki, Kz István (Kfefcé, 890), Kjcsvies Jáns, Kjesvics József, Kátik Pe ne, Kekóezi István, Kiistói Józnt (KöiTjye, 883), Kizsáu Peei <*. Kvitt án Jái i s, Kizsáu l#\ ti, Kucká Ljs, Kn.i' l József, Kpcsk Mihály, Kutny I.Hjs. Knzics látván, Ljs illés (KJzsi.<.'n.*"i^ K i... desz Jáns (Nszály, 887) ü>zléfi József Linecz József, Ljiezki Jáns, L< iigyel Zsignd (Gsztes, 884), l^epey Sánd, Lévi Gáb (Ká, 884), Lise Andás (Köye, 887), Lőiticz Mihály, Lvász István (Kezegtl, 894), Lkács Já-,, Lukvícs Vince (Ekees, 887) Mcsá.. Mdász látván (Kisbé, L894\ Mgiltics Antl, Mtyón lóssef, líje Jáns icsászá, 893) Mj Jáns (Szöny, 889), Mkuszvieti Fenc, Mndák Jáns, Mki [tván, Mk ác< István, Mk szk Pel, Msi Jáns (Mdá, 885), Msi Jáns \\. 894), Mschi Mátyás (Bj, 893), Kukából. Sőt h ngyn tetszik, cl is kéjük, tötént Edittel is. A fitl uk eglátván Editéi figyeleel néző féjet, lelvsván iól ngy bizlt, beuttták gukt és elkéték Editet egy félóá kcsly. <ni. S ngy bgász, ki ngy ukt indig ly itk pillngóknk tttt, h» gy i i kt ebeek hálójábn sh eg ne " ghtók, eláult zn ngy buzgóságn, gyn igyekeznek z ő tássági felkeesni és nejét gyálítni. Ne juttt sz eszébe, y nő kell nekik. Elhitették vele hgy i ét kiséik hz kis feleségét, et tudják, I így Beeghynek tthn eek bgágyüj- I enye vn. Az tőök jöttek szktudóshz. S Beeghy felesége udvióit eg is indékzt egy-egy itk példánnyl pillán- j gók közül. Úgyhgy z sszny gádáj fiuk tt ól vlt iseetes, hgy kbátján ózs helye t egy-egy pillngót viselt. A kcslyázás ltti iseetségei Editnek báli endezők ÍS lévén, ddig kéték Sándt, n ig á álltt fsnglni. A bgász itt is ngy in nézek között álltt egy-egy előkelő Ui kján, ki ultttt, lefgllt, h Edit nys cc ód tánclt, ulttt vgy hsszsb- in eltűnt udvlóivl buffetbe. S ik bálból hjnlbn hz keült fádtn, hlványn kis Edit jól bepezsgőz- I"tett Sánd gndsn tkgt köpenyébe. Elfádt szányú pillngó, te, egát "eked sk öpdösés suttgt kis füleibe. Mszávies Jáns, Mát4 Fees, Mási Jézsí (Xgyigáüd, 894), Mzlvé fózf (Szftny, 89J i. Metek Jáns, lf< dd Utvái, Muhel József, Mészás Báliut (Kcsócs, 895) kóslgényk» 9. lylgezedbsl V \I«>S I C\ Rí Ká fejlődése hb ltt* Ne szul bővebb gyázt z, hgy hábú itt középitkézések ne vltk sehlse végehjthtók, sőt közvetlen hábú előtt egkezdett unkák is sk helyen bb hgyttk. Ilt, nálunk Kábn közvetlen hábú előtt szüneteltek á kőzépitkezések, i nnk tuljdnithtó, hgy plgáeste válsztás éppen kk tötént. Vásunk uj pülgáu isleétől kk ngyszbású középitkezési pgt hllttunk, szó vlt kk utink szfltzásáól, v.llnyvilágitási telep épitéséől stb. Sjns, ngy jöv t igéő vásfejlesztési tev ez ideig ég ne lett végehjtv, ne vlt pedig végehjthtó zét, et há tls állpt flytán előálltt unkeő és nyg hiány zt lehetetlenné tette. Öóniel látjuk znbn, hgy ég indenféle kdály és nehézség dcá vásunk középitkezései ne szüneteltek teljesen. Az elvégzett uj építkezések, átlkításk teészetesen ind lynk, elyeket első sbn hábú lett szükségessé Tudvlevő, hgy Kábn endőj ségi épület, int átjáó szeepeit hsszú időn át Jóki és Széchenyi utcák között. A legutóbbi időben znbn tnácsi htázt lpján z átjáót elzáták, ez z intézkedés ngy. vissztetszést kellett, et kiknek vn dlguk, bizny jó ngyt keli keülniök. Meg- I indult tehát z kció, hgy z átjáó új egnyitlssék ngyközönség észée. Mi is kp- Legelső Ilyen unk vlt vási vizo kibővítése. A bővítési unkát 95. év őszén kezdték eg és egy év ltt fejezték be. A égi gáztkt leszeelték és helyükbe hét, egyenként 20 lóeős nyeslj tt szeeltek fel. A gépházt is eghsszbbíttták. Uj űhelyt építettek, uj kutt fútk. A bővi ési unkákt yápsi énöki hivtl tevezte és dicséetée tegyen ndv, unki inden fennkdás nélkül vége is hjlttá. A vizü teelő képessége ezzel bővítéssel npi 9(KJ0 köbétee fkzódtt, i, h Összehsnlítjuk z z előtti teljesítő képességgel, hászs jvulási jelent. A bővítés Ót vizü zvtlnul űködik* z, hgy nyán ég is klátzni kell fgysztást, nyeslj hiány z k. Ngybb bővitési inunkt hjtttk vége iáványkóházbn, hl egy uj fetőtlenítő intézetet endeztek be. Kevés összeg álltt endelkezése, fetőtlenítőben csk legszük S «/ sszny slygtt. De egyszei csk el kezdett köhögni, sápdzni, fgyni, s hiáb vlt házivs inden L;» ndsság, hiáb Sándnk inden tekintetben pátln áplás, egjelent kélelhetetlen féeg, ely hltts ágyn bidláb veszi legszebb testet is. Átlkult pillngó. Meghlt, hgy táplálj kukckt. Leíhttln kin vett eői Sánd lelkén. Bzsztó vlt fájdlábn. S iseőseineti gúnys sly egszűnt, időn kis szányk elégetett pillngó sszny teetésén egjelentek. Szegény bgász Egyszee veszette el ifjú feleséget és kedvét lepkevdászthz. M gutáltfl z öök életű kukckt. Csk egyet ne tlált eg, kik luljdnképen tönketették bldgságát, z ufikt. Legngybb gyászbn is disputálni kész bátjávl, hgy védje jó tásság" etköleseit. Ne csd, vlhánysz egbldgult teleségének egy égi udvlójávl tlálkzik, indig zt kédezik slygv Ns, Beeghy Bát, ég indég búsulunk Házsdjék eg. Az özvegy ebe bántát sei se enyhíti ugy, int z uj feleség. Mgánk jó izlése vn Mintféj vlt. S házsság ne betegség, ne kell félni ecidivától. De szegény Beeghynek egyelőié hiáb jánlnk, hiáb keesnek ezek báti feleséget, et ő sitj z ö nys hűséges" pillngóját. A blndt ne vetik, égis tee. ségesebb készülékkel szeelték fel, de ég igy is intául szlgálht. A gázgyái ipvágányt is egépítették. M á vsúti kcsikt közvetlen gázgyáb tljk, i necsk s költsi^c^el csökkenti, de z Üzei unkát is egkönyiti, Az uj kái álláshz vezető u\si áépitetiék. Megépüli z u. n Tő utci vészkiöiő is, i ngybb zápeső vizét vezeti Kiscbe. A vágóhidt vízvezetékkel szeelték tel, indén egyeá vágóhelyiségben egy-egy vízvezetéki csp vn, i tisztán ttást könnyíti eg. Ez beendezés közel K-b keült. A külső utkn kidó fhidk helyett vsbetn hidkt építettek, elyek közül Gúti iiti legngybb Végül vásházánk hlkztát is estuálták. A endőségi átjáó ügye. tunk pnszs leveleket, elyek szóvá teszik z átjáó ügyet. Mielőtt pnszknk helyt dtunk vln, utánjátunk dlgnk, hgy i is indíttt hát htóságt z elzáás? Biznyá n ni kicsinyes kk. Alább djuk z átjáó elzáását elendelő htázt indkit. Ezek z indkk lyn súlysk, hgy z átjáó kinyitását bjs lesz követelni, s bele kell nyugdnunk és váunk, ig Ká nnyi hld, hgy utcendezésö lehet beszélni, ekk jd egy uj utcát lehet Szglzni Jóki és Széchenyi utcák közölt. De s á téjünk dlg A endőségi átjáó elzáásá vntkzó tnácsi endelkezés i..dki Az előállíttt ngyszáú csvgó és kéjnők vsendői vizsgált endöségen töténik s z zt egelőzőleg és követöleg áltluk hsznit tágá kifejezések, kákdásknk állndó tnúi z iskláb endőségi epületén keesztül jáó tnul" fiuk, leányk hölgyközönség stb. A észegség, gázdálkdás stb. itt eiőáltittt duhjkdó és csvgók szitkzóvisi, vli z elzátk ngyészének hsnló kifkdási szintén ne nyilvánsság elé vlók s felette lklsk z ífju lélek egniételyezésée. Az összes zákák z udv nyitnk 6 i.y zkból inden kihlttszik. Az állndó keesztüljáás flytán ly ngy léghuzt vn flysón, bg) end fennttás, közönségnek z egyes efeensekhez vló utlás, zákák őzése és távbeszélő kezelése végett kiendelt Ss endőök egyásután beteged ek eg. A ull évben 3 endő I lett csúzs bántlk itt, int szlgltkép-, leien nyugdíjzv, I. évben egy ugyncsk I csúzs bántl, egy pedig vesebj itt súlysn egbetegedett s vlennyien z átjáásból keletkező tthttln léghuzt vezetik vissz betegségük eedetét. Az udv nyíló szbák jd indegyi- kében pénz kezeltetik s jelenlegi időkben ngyn kell ttni, hgy *zbd kcesztüljáást felhsználv vli tlvj szbáb besunv, ellpj hivtls pénzeket. Ugyncsk hivtls szbákbn és z Udv nyíló egyél) helyiségekben állndón és ngyenyiségd élelisze kezeltetik, zkbn állndón hiány knsttálttik s felelős egyének keesztüljáó s visznykkl iseős gynús egyéneket vádlják dézsálássl. Jelenleg 2 endő teljesít szlgltt s zk képtelenek távbeszélő kezelése, zákák felügyelete ellett, z egyes hivt i szbák és éleliszeek őzését ellátni. Váóhelyiség nincs, közönség keesztüljáás flytán léghuzts flysón vákzik s inden keesztüljáó állndón látj, hgy kiknek vnnk endöségen ügyes-bjs plgi. 9

4 Kái 9 Ujtái áciiti 2 Kini lhelyc/és A hnvédeli tvwaz összes hivlli helyiségek z udv. -- Hnvédségi Uceiéfek. A k i á l y h n niszte cs, és ki. hdügyiniszteel g nyfîitk i * keesztüljáó "közönség hngs ; védség köében következő kinevezéseket enétöleg Dninge Hugó cs. és ki. 9. lvs beszélgetése, dbgás stb ng) étékben delte el ezedessé Vecsey Oéz lezedesi tűzéezedbeli százdst hnvédség léylegts zvják tisztviselőknek jelenleg; időben 3. hnv. gy. ezednél v - 5nkivüli, hlszthttln teendőit Alezedesié Kvács József őngyt 3. állányáb áthelyezte. hnv. gy, ezednél fl lizenkctlesck insszhelyezése ind őngygyd Szőllősy Ódn százdsi ngybb cs ngybb édeklődési vált ki székesfehévéi ént lep kái éntelep közönség köéből, hnnn sk levél ékezik sztályánál, Neesszegi Neesszeghy Jei>ő c. hzzánk. A levélíók jbbnál jbb évekéi Őngyt hznk fel z áthelyezés édekében. De deék Tözsvssá di László Benő ezed- tizenk ttes testvéeink is édeklődnek és kéde Ktni kittletések. A kiáli z ellen vs 3. h. gy. e.-ben; ző ködnek. Teészetesen, ne vgyunk ég Népfölket százdi)ssá. Rihuse Nánd, zn helyzetben, hgy ez ügyől zt hin ieg eulőtt tnúsítót vitéz gttásuk és ki következő k i Nvtny He ik, Rse veig Lipót. Puh J á i- izlgáltik eliseései közölhessük, it ngyn skn vánk st. tüntetéseket d iányzt n s VVlte Bél, Ngel Sln, Pick Rikád, Bá i öülnénk nnk legjbbn. De hgi vsknend * sztályát 3 hdiékit- Szvs Feenc. Hubcsek Feenc. Milch József, ik lesz? Ee bizny ne tudunk sjns e Leit e Oszká 2. gylgezed szá- Földes Eil, Lőwenstein László. Pllák Hugó, felelni. i i edesnek, vs I hdisi gálti el- ; Weöeös Ie, d. Rinpecht Antl. Pzslt *?é8ü. Btisz 6zsel J) e. tt. József. Lnki Z s i g n d népf. főhd ngykt hdngynk; t. népf, pncsnkság nyilvánttásábn; 3. szt ktni édekeesztet hdifőhdngykká Illés Gyögy, d HG - J B I i S N T disziténnyel és kdkká' Steine Oéz jehek Feenc, Dgntts Feenc. Kcsis László 3. hnv. gylgezednél beszttt 3. h. gv. hdngykt 3. hnv. gy ezedben eeed tt főhdngynk, Hbuge István 3. n t. főhdngy gzdászh ttekké n hnvédgylgezed tt. h d n g y n k, - M«-';n I t 3». nep pncs nksághz ; legújbb s z á z legfelsőbb dicsée eliseés* újólg Hdngykká Lichte Enő, Kuucz Lkdk dányzásává Ngyvádi Istvánffv f l l Z Í». Bbici Kálán. Szíj G é z. Dufek Elek, Lukács Gyögy A z uj leiekdá. Miklós 32. h gy. ".edbeh e z «^ n e k B e t %,,,, SáTóth Ápád R. B w n i n g Még há Dezső 3. hnvéd vedgy,lgezed-,-.zj^nk..yíkinn fc,. Hbiák Mihály, Rete- ' np d. Hász Oyul 3 hnvédgylgezed tt. fő sán Sin. Böh Henik. Kiss László. Be- j Blázs B é l Nyái Nplóból vsnk ue Enő, Keény Ie, Pty Antl, KutOf Mitti László j b Dániel Oszi vih, legfelső dicséi ő eliseést «dk egy Ie, Hváth Zltán. Mye Gyögy. Kennet O K h y v A Rubiyt'-ból. idejű dányzásávl. A d l c Bél 6. vátüzé József. Kllc Kály, Szekulesz kály zászlóh vcsi jván Képek, s/bk eziedbeh tn. Szilsy Zel Sznett. F. T. A. H f f n n Részletek Keisleinából. Ngy László Vesek. tisztjelölteket Ktz Benátt 3. népf. gy. ez- ; Gl Gábi Lyikusk. edből z I. Blskvics Kálánt 3. d. Ktni kinevezések A kiály követ A it Bél ; Lkts László. Schwcz A n l d t 3. vátüzé zászlóljból. kező kinevezéseket teljesítette N g y L á s z l ó Fd László nvellái. ezedessé Begye Rezső lezedesi 3. S z b ó Kályt z I. hnv. gy. ezedtől Pjzs E l e é Agglegény Pinteics. ' 3. Bdits Lászlót 2 cs. és k i gy. e.-tői I 2. gylgezednél. A Jelenkt szekeszti lezedessé Leitne Oszká őngyt 3., Rsenthl Dá\ld cs. és k i. 2 \ gy. e.-től 3., Edélyi Zltánt 3. h gy. e.-től gylgezednél. Bse V i l s őngykt. K e v e i I v á n. Edős Miklóst I I., Miskvits Jáns cs. és Őnggykkd következő százdsl t ki. 29. gv. e.-fő 7. H l l i k Eilt cs. és Kidóhivtli igzgtó \ Weifet Vilst 2. gylgezedben, Tcszki. 0. gy. e.-töi 3.. D u Kályt 6. h n g Józsefet és Tesziing Feencet 29. gy.. vátüzéezedtől z.. Hlász Aldát cs. cs ezedben. Schffe Ottói 29. gylgezedben. S z e k e s z t ő s é g Budpest. G y á - u. 2. ; k i. 2. gy e.-től 3.«Lcz Sándt Vs j Máki Pihc Andást z 5. huszáezedben, Előfizetési á egész éve 0 kn. Józsefet 3 I.. D n á i h Nánd cs. és ki. 62 < Dpsi Dpsy Vilst 6. vátüzéezed ben, gy. ezedtől 3. népf gylgezedhez; Százdskká következő főhdngykt ' Egészségügyi hdngygyá Pentsy Zsig- ; Leinwtte Edét z 5. ák. zászlóljbn. R u n d zászlóst 3. h. gy. e - b e n, pe- Jánst z 5, huszáezedben, Reviczky Hdngy gzdászti tisztté Fehé S á n Istvánt 2. lvs tüzéezedben, Szenté Lász- I j d gzd. tiszthelyettest 3. h. gy. c. kötelót. Ktn Bélát 9. lvs tüzéezedben, j ' iékében. Ulnn Vilst és Pcck Pált 7. vátüté Hivtlvizsgált. Küthy István k Kittletések hnvédségnél. A hdkelt zászlóljbn, Józs Gyulát, Mskvics Bélát. ánybizts góf Dezusse J á n s főispánnl, seegnél z illetékes hdseegpncsnkság Keindle Ljst Ehlich Sáuelt, Antl Mákt, Hdigndzó bizttságk elnökével csütötökön kitüntetésekel fgntsíttt z Kn Dezsőt Hycsek Bélát. Zekvitz következő egvizsnáit Hdignd zó Népid ügy ellenség előtt teljesített kitűnő szlgálti* el Sándt Rehbege Zltánt. Scheie Józsefet. vitelét, pnszk letágylását, segélyek iseéséül Vásáhelyi Zltánt, Ktn Iét. Hültl Atút kisztását. D. Alpi Gyul z i d ideiglenes 2 szt. eziisi \itézségi éei újólg 6 vátüzéezedben, V.kó Dezsői G. vá vezetője és Igó Ende helye tes igzgtó dták K u n S á n d népfölkelőnek. tüzé zászlóljbn, eg szükséges felvilágsításkt. u 2 OSZt. ezüst vitézségi éet Vágne tt. főhdngykká következő ttléks Feenc é s Stssc Feenc népf. tizedeseknek, Kinevezések z s z á g s közlekedés h d n g y k t Kőnig Miksát é s Gebei Kályt Kái Miklós tt. őestenek, Gáspá tnácsbn. Az Osz gs Közlekedésügyi Tnács 2 9. gylgezedben, O l l i u É f t ó s t é s Zpp, tgji sáb gy bány és ktlóválliantlt, Luká íánst 9 táb vdászzászlójózsef, \ i l l A i i d á l. t t. vezetknek. S lok egyesülete észei ól \'td J e n ő, M. áll. ljbn Pinteich Sándt z 5. ákász zászló?^' '\ ' J Kőszénbány. t. vezéigzgtój válsztt tt l j b n, B u d Bt ht és Kvács Gézát 25., "epfólke 'knek. b n Vl z b e. kineveztetett Káváegyei Gzd D i e t i c k ánst 2. gylgezedben Rkó znyi, ^ [ József tisztit sági Egyesület észéől Bnyy ő é z. lvg Kepski Lénádt. Szdtfiedt Józsefet fölkeíöknek, Csán i Ká ly népf. tizedesnek, z 5. huszáezedben, L i x l Ljs, Nedenski Kilüntelell községi jeyuzó A ki.ály T l d i Z s i g n d, H c n n István népf. ő - Lip lt, Hubet Jenőt 9., Sze Kály, Vjú Ljs, Lkecs községi jegyzőnek sk év vezetőknek, Ngy J á n s tt. szkszvezetőnek, cs góf Schönfeld Miksát 2 lvstüzéezed hü cs buzgó szlg ti eliseéséül z ny S z k á c s Ljs, B j á s G y u l népf. tizedeseknek, nél, Táty Istvánt, Slc Kályt, A b n v i - A b e édekeesztet dányzt. Kvács F enc I., K u n S á n d népfölkelőknek, lesz Rezsőt. Schille Füét, N t h n Jenőt, T u Kiss Kály tözsőeste, fl 29 gylgezed uj pncsnk l " CSányi Iét, W i t t e n b e g Ottót. S z á s z Sándt, vs éidekeiésztet dányzt v i ássy Dezső ezedes távzásávl 29. gylg M é ő Jenőt. Deák Ödönt. G n d V i l s t, Steezed pótzászlóljánk pncsnkává ns. tézségi ée s lgján Spitze K ly népf. Peencet, d. L e p l d Eleét, Obán Gábt, Tuschenfel* Gusztáv c-. és k i. lezedes szkszvezetőnek, Edélyi Kálán H Sln Pehéváy Aldát. Kffk Kályt, D i n d Á neveztetett ki. Kály népfölk löknek, egnnyién 3. pádt, Vid Mihályt. Pelz Ápádt, 6. vá. hnvédgylgcmed kötelékeben. tüzéezedben, Ngy Kályt, S z b ó Sándt elhelyezés. Mikes Kály pénz Igyi d. Pp Vlét, LánczOS Andást, Szilágyi Mót idtiszt földket Msvásáhelyől k Kitöntetell k á i f i u. Gesz les Ápád Btky Albetet, Deutsch Gusztávt, Flsk i pénzügyigzgtósághz helyezték át. őestet, K. F. C. kciékpá szksztályánk T i v d t, F l c h Feencé*, W e b e Figyest jeles tgját, kinek s z á s kitüntetés disziti Hlálzás. Peszte Viktné életén* Sstg Evint, Szilágy; Mihályt, d. Beneellét, ujbb és pedig két kitüntetés is éte i k, bldg h á z s s á g á n k k i l e n c e d i k évében tschek Józsefet, Czibes Alfnzt, d. W c n e Az ellenséggé; szeben tnúsíttt vitéz g Pált. Deutsch I z i d t. B u n Enőt 7. vá npkbn elhunyt, élységes gyászb bnt ttás, vlint kiváló s z l g á l t i e l i s e é s é ü l flzézászlóljbn, t ván féjét é s k i t e j e d t k n s á g á t. z e l s ő sztályú ezüst vitézségi é e e l ( á tt. hdngykká következő t l é k s s d s z ) é s z l d e n b u g i néet. sztályú fl Kái t l s ö tkékpénitá ^ zászlóskt d. Gyenes Oszkát, g óf Pálffy v s k e e s z t t e l tüntették k i d e é k kái knát dányztt Mgy Védőegyesület lózsefet. >.óf Seényi Miklóst, Dó Fedt fiút, ki h á b ú kitöése ót kevés egszkí kái fiókjánk, ely összegét hálás.». és ki. 5. huszáezedbe*. tássl fntn teljesít szlgáltt köszönetet nd z egyesületi elnökség V C l K A T O N A I ÜGYEK J E ^ N ^ O R } ; ö n d v á c D s J ó z s e f R 8 c n t h n u i e HÍREK. Q U C k b S? * [{ *f$í n d u 7 c s S K n t u á n s u

5 99. étee _M UitiTUUl) UttJUl ó. íd fl Jóki- gtk*íitei nflg hiigwsefliif ezn utlsó hngvesenye ácius 23-án, jövő szbtn fg lezjlni váegyeház ősi ngyteében. A hdiözvegyek és ávák jvá e idézendő hngvesenyen, int jeleztük, Sebeők Sái gyi kiályi peház ünnepeli üiésznöje f<>g közeűködni Műsán legnehezebb űvészi feldtk egyike, Hunydi László cili peánk htls wl Qnge" ii áj szeepel, elyet jt kívül st senki se énekel. Ennek elődásáhz ónási hngtejedele szükséges. Ezenkívül Tubdú ngy áiáj lesz űsán, Oieg és Tny dlkkl űvésznőnek A hngveseny többi izáit Bsche Oszká, dezdi udvi pe hngvesenyestee, kiváló hegedű űvész es Bezsenyi-Jnstts Józsct zngűvész fgják szlgálttni, Elődás keül Beethven világhíű 5. sznátáj, este egyik legsztbb lktás, legtisztább kzene, tvábbá Wieniwsky pádés, csillgó szépségű dbj, Suveni de Mscu. A hngvesenynek zenetöténeti édekessége lesz Ossec fi ) (ivtte-j, Jhn Field ( ) Keingője, L. Dussek (76 82) Alté Tnz- es C. H v. Webet ( ) Keingőjének elődás, elyek égebbi zeneidl vlóságs dággyöngyei. A hngveseny kivételesen 7 ink kezdődik, he v - ák 8 és 4 kn. Elővétel hétfőtő kezdve Hdigndzó Népidábn (váegyeház). fl cs. és ki 33 száu tábi tüzéezed hdiiilbn. E cíen 33. z tábi tüzéezed elékkönyvet d ki, hgy z ezed hditetteit z ezed tgjink élényeit és ;Vcsőséges űködését íásbn es kepékben egöökítse. A jelen és z utóki észee kivnjuk z ezed hősi töténetét eginti, hgy így hős hlttinknk is öök eléket állítsunk. Kéjük z ezed összes lgjit é^ bátit, elesett bjtásink tisztek legénység hzzáttzóit szíveskedjenek inden z ezede, z ezed hzzáttzói, hős hlttink vntkzó dtt, feljegyzést, nplókt, fényképfelvételeket, édekesebb tábi levelezőlpkt cs. és ki. 33 s?. tábi tüzéezed hdi" lbuánk szekesztősége (Pzsny, Tüzélklány) endelkezésée bcsátni. A endelkezésűnke bcsáttt dtkt felhsználás után köszönettel és znnl vissz t<»gjtik szlgálttni. A hdilbu előfizetési á dbnként 40 k. és iután c^;^ klátlt szbán fg egjelenni, kéjük SZives ielőbbi előfizetést hgy ezt figyelebe vehessük. Felülfizetéseket l»áiás köszönettel fgdunk, et tiszt jövedele z ezed özvegyek cs ávák nyugdijlpj jvá jut. Ngy segítség \)zd\öz'cg\'c'v.ck és '^kntknek Az <szágs Hdigndzó Hivtl * hdiözvegyek és kkntk iszéc lyn segélyezési ódkt léptetett életbe, elyek ^?k helyzetének jvításá igen lklsk. Kkfti gvkt kpht inden özvegy 4;knt h Igzlj, hgy keti ivelése lkls földbitk, vgy bélete vn. vgy ilyen - l*ez hzzájutht A' zö'.dségnigvkt 300 K étékben teljesen ingyen dj, illetve utlványzz Hdigndlz íásbn vgy szóbeli ntn lehet kéni, ezt teijesen díjtlnul elvégzi Hdigndzó Népid (Ká, váegyeház). Minden hdiözvegy és kknt kpht Házi Úllűtk beszezését segélyt. Csláds, vgyntln, lkls istállóvl endelkező kkn; gy özvegy, h szvsháj nincsen, üsző" f'ju beszez se 300 K kpht Igdsl6 í essee- - lée kpht») K. ki 3 hldnál ngybb ingtlnn gzdálkdik. A ló beszezése főszlgbíó d igzlványt, lvt ktni l kóihzkná lehet venni. Válszttt lc beszezésée kphtnk s özvegyek és kkntk 00 K. A tíz éven luli gyeekkel bió özvegy vgy kknt kpht egy ftjős kecske -szezésée 50 K segélyt. Aki házinyúl vgy fyfitenyésztéssei szeetne fgllkzni, nyg I eszezése 200 illetve 300 K segélyt kpht Mindee kéeleket Népid díjtlnul V 07 vetíti, i Köszönetnyilvánítás A Kávidék Tkékpénztá, int zelőtt inden évben, *z idén is (X) knát jánltt fel Keeskedeli l&kicgyesület tnncisklájánk, ely t'tesszivü tágtásét ez utn is hálás köszönetét nyilvánítj z elnökség. éhészeti lnflyn kkntk észée földivelésügyi inisztéiu hdikkntkt H n éhészeti pályá óhjtj inél ngybb szál kiképezni, ely ign jövedelező ellékfgllkzást nyújtht nekik. Az szág több v i isábn tnflykt endez, hl kptákészitése is kiképzi őket. Aelyik kknt ilyen tnfly elvégzését igzlj, ingyen kp teljes éhéizeti felszeelés. A kái Hűigndzó Népid elhtázt, hgy ilyen tnflyt endez, h leglább 2() észtvevő jelentkezik. Felhívt z összes községbeli kkntki jelentkezése. A tnfly 8 npig tt. szállásól és tettes ellátásól Népld gndskdik Színházi Élet. Inc i Sánd kitűnő képes hetilpj színházi és zi újdnságkól hétől héte bő és édekes tudósításkt közöl. A lp inden szá szenzáció. Apó színdbk, állndó kttellékletek eszik indenki száá étékessé Színházi Étct-et, elynek egyes szá 80 f. s kphtó inden ujságáusitó helyen. A lp kidóhivtl Budpest, Ezsébetköűt 29. sz.. vn. Csinsn bútztt udvi szb áp. l-e kidó. Tki-utc 25. fl 2-Ck töténete. Házi ezedünk hábús életét, ><>k vitéz ngy hdi tényeket, szenvedéseket, vées cstákt z ezed z utók száá is dndó elékké kívánj tenni. Jól étesült helyől tudásunk juttt "ii'»g\ z ezed csták neveben idlilg is űködött, szglsn jegyezte z átélt eseényeket Mst z étékes, htls töténeti nyg endszees kid tlgzás vá, i á ne is ké ik ská. Könyvpicunk egy ngybecsű unkávl í g szpdni, ely i ezedünk, hős 2-es házi ezed hábús töténetét tálj tel A dlg eg vissztéünk. fi kái csekészetük tegnp, szed délután Ktié Sánd tná és csekész pncsnk es Gsztnyi Nánd tná kíséetében hngs nótszóvl vnullk ki ezőe, hl gykltkt ttttk. fi kái elsl fecske, z első öntöző kcsi, csütötök eggel egjelent z utcán. Ez léi legngybb szenzációj. ( kái gyeekekől. Tekintetes Szekesztő ul Skt beszédnek hábús ekölcsök el Ittvulásáól és cikkeznek gyeekvilág lttságáól. Pedig ne csdáljuk, h ez így vn. Ki tlálj helyesnek, hgy Mjláth elei iskl növendékei, délutáni elődás előtt, íg z iskláb beengedik őket. testvéi egyetétésben vási eléti iskláskkl ktni helyőségi kóház ilőttt téen glyóz ás, gbzás és pénzeséssel finítják inden jó fgékny gyeek lelkületüket, közbe gyüölcs.- kfát se hnyglván el. kivel, h ne épen. fgócskd. 'csk fgd eget játsznk, ilyenek után tnnck se lehetnek hát, vás legf«iglsbb észén, Stec-féle gyógytá előtt endezve csins veekedést, s; l( én, jdne endőség előtt. Épület s. Tisztelettel I)... - Szegéng sziőiek ugyncsk kikptk ngysz btiknól. A télen»gynis ngyszeű h'dyuhál endeztek Sziőn, ely élénk színekkel vlt leiv helyi sjtóbn.'e bit vlelyik piknik ellenes és ellenző beküldte ngyszbti helyi sjtógánunk, ely ugyncsk egsdtj Szíőt, hgy ilyen szú világbn lyn lukullusi lkát endeztek. skt váegyeház ngyteében ttjuk. Felülfizetéseket jótékny cél édekében köszönettel fgdunk peselybe. Belépödij 50 fillé. A Vöös Keeszt elnöksége. tlált kulcsk. Mácius 8-án Káujsásbn z Oszág-utn egy kikán 3 db. különféle ngyságú kulcs tláltttt. Jgs tuljdns endőségnél jelentkezzék. Hábús tnulságk. Sk indenne együtt cén is eltűnt, vgy őületesen egdágult lelketen üzéek spekulációj flytán. Ajánl gzdssznyinknk figyelébe következőket Ahl teelnek kendet, tt kkán lehet fntni házi cénát, zt ptikábn v dgéiábn kphtó kész festékkel feketée lehet festeni és fin vásn kívül (gbfelvás, duvább fltzás stb.) indene jól lehet hsználni. Édes nyától látt, igz, hgy ö égi egyszeű sszny és tud fnni Ugyncsk tőle látt, hgy á fldzhttln kötött hisnyák száit bntgtt. A cén hisnyájából különböző színű vó szálkt, putból jvító (stppló) szálkt nyet. ("/'. K. /) flz sz háziip. Aik néh tthn egfdulk, lsó-felső szszédbn, jbbbl lát, hgy gzdákhz kidtt sz fglyk ilyen ügyes fgók, s int sztlsk, bgnák ilyen hsznssá tudták gukt tenni. Olyn eg lig kd közöttük, ki necsk fltzáshz, de z egész uj csiz készítéshez is ne étene. Tnulni tehát tőlük is lehet. I züészinház. Feenc József-kpt. Pénteken, szbtn és vsánp és 24-én f n c i n y á k Dá 4 felvnásbn luimánenjünk n fl SlIfltáSB'lól szú hieket hllunk. Aik Kából Klcsá huclkdtk, vsútn igen sk pdgyászukt ellpták. Sk tlett, sk sk cipő tlvjk kezée juttt. Klcs szinpátlásáól is lehet vli hízelgőén nyiltkzni. Igen sksz ües ház előtt játsznk. fl ngnlgándi bélő elejtett gbnáj A Dunántuü Hílp íj A Közélelezési Hivtl detektivjei házkuttást t itttk Pltsek Miks ngytgándi bélőnél és 27 éteázs búzát, 6. zst, 96. tengeit, 2. kölest tláltk, ely ne vlt bejelentve. Ezt i elejtett gbnát lefgllták. Me állpíttt ekviáló bizttság, hgy Pltsek Miks csk nvebe végén és decebe elején szelletté le z hldól kukicát. így kt elvnni zt ekviáló bizttságtól. Hősi hlál. Súlys cspás látgtt eg Js*; Is/ván. kná csehii ngybi< tkst és nejét szül. Mcsáy Iént Aint őszinte ; igz ésivéttel étesülünk, 9 éves László t uk, hnvéd zászl s, több édeend tuljdns, /, lszkkl vívtt cstábn hősi hllt hlt. A élyen lesújt tt szütöket vigsztlj z föleelő tudt, hgy hz védelében esett el, int i zi hős és hgy szülök száz PáziBáq Zltán elődás. Ngyn édekes és tnulságs elődásbn lesz észünk vsánp délután váegyeház ngyteében, hl tudós földink SZiiSl és lki d. Pázány Zltán, pzsnyi egyetei tná követségi j giól tt elődást. A fenti té külön sen st hábú szülte béketágylásk idején ngyn ktuális és tnulságs. Az dekes ezeit éi ez ádáz küzdeleben hs ó gyász. elődás z lábbi eghívót bcsáttt ki A cslád hlálesetől z lábbi gyászjelentést dt ki endezőség A Jóki Egyesület népszeű eiő- dás vöös Keeszt jvá. X. elődás. I Neesiticzi Jss István és neje szül. Vsánp, ácius 24. l>. Pázány Zltán Mcsáy Ién, vlint h ctéen lévő fiik And csász. és ki. 2. sz. tábi tüzéezed egyetei tná A követségi jg. Az elődá hdngy és Kálán csász, és ki. 5. huszá \ ezed hdngy, és z összes knság nevében élységes fjdl l, de egnyugdv indenhtó ktábn djuk tudtul fón

6 szeelelt édes jé fiunk és öcsénk Neesticzi /uss László. ki. 4. hnvéd hegyi tüzé sztg 2. üteg zászlós, S ngy ezüst-, kis ezüst. bnz vitézségi éek és Kuly-ke eszt tuljdns z lsz hicztéen 98 febuá hó 22-én életének 9 éves kábn kötelességének ddó hü teljesítése közben ttént hősi hlálát. Dág elékű hlttunk Olszszág Tőe di Mst vásánk teető jében lett ideiglenesen ó kth«szettás szeint elteetve. Engesztelő szentisét Kcsehin szlgálttuk lelki üdvéét. Ká csehi, 98. ácius 2. Tc-cst tiszti kszinóbn. Fényesen siket ült te-estélyt endezett szbtn Nő egylet tiszti kszinó díszteében, elyet ez lkll z udvis vápncsnk jóté kny cél endezőségnek átengedett. Shá Ottó cs. és k i. őngy legngybb előzé kenységgé, állt endezőség segítségée, tá gtásávl biztsítv z est sikeét. Előzetes gyűjtésből láthtó vlt szókzni vágyó kö zönség ngy édeklődése s bőven jáult d ányávl válsztány felhívásá. Zsúflásig egtelt tee szép közönséggel s bájs fitl leányk fölszlgálták teát, iblyát, cig ettát és tbljegyeket áusítttk. Az áll ánykból összegyűlt büffé, süteény és pezsgő áusítását lyn esésen hihetetlen lcsó ákbn hzták fglb, hgy szinte ezeegyéjszkát vázsltk s jelenlevők hábú előtti égi jőidőkben gndlták gukt. A színpdn FTTÍTfTi hsszú sztl telve vlt d' ánykból i sszegyült tblnyee énytágykkl, Kedves bájs jelenet vlt, i k szeencseszákt szeetett főispánunk bájs kis fi, Dezsse Bél góf huzl k i. A legjbb hngult elleit záióáig d l együtt tásság. Példátlnul álló nygi eedény biznyítj z est sikeét, integy C400 kn bevétel. A sikeben ngy észük ván Pllák Tecsi, Lenhdt M i s k. Kellne O l g, M i k i i Helén, Jelinek Etus, Steine M i c i é s Petőc Hn giüs lányknk, kik fádhttln buz gll gyűjtötték dái ykt. Csk ne ég ituk, hgy kái Nőegylet újjálkult, egválsztván diszelnöknek góf Dezsse Jánsné főispánnét, elnök nek Csepy Dninét, lelnöknek Kiss Endénél Az nj tisztik e jótéknycélu beuttkzás kellees htást és bizttó eényeket keltelt indenhl* A k i vlh endez ttl á, ég h ká kisebbszeü jótékny estét, z tudni fgj, hgy icsd szívós kittás, eői kt, ltdályktól vló vissz ne idás, köültekintés, szellei unk já egy Ilyen ngyányú est endezésével. Ilyen ekölcsi es nygi siket Nőegylet i év ltt ö szevéve se étt el jóté kny estélytivel, inő z ötói te kápázts sikee. Skn zt hinnék, hgy egy százs endező bizttság vállin nyugdtt endezés ngy fcl«[őssége pedig indössze egy bájs sszny, gyengéd kezei -.eztek el indent. Úgyszólván segítőtásk nélkül végezte, ég egy féfi eeiéi is felülúló, endezési unk ltkt, liéteze knát egközelítő eedény legszebb biznyíték, hgy ilyen szeencsés kézzel intézet el indent Leheti Antlné, fényes sikeű est endezője, kit biznysn áldni fgnk zk szegén} csládk, k i k nek jutni fg jövedeleből. E y jelenvlt ftábus lótéknysdu. Az elúlt hét lynián hdigndzó jvá következő Összegek flytk be Az 5-ik huszáezed áltl endezett hngvesenyből hdigndzó jvá K 0 t. Ká Vidéki Tkékpénztá tól 700 K, z Alásfüzitői Ifjúság áltl ende zett ultság eedénye 450 K. Knkly Gizeil áltl endezett hngveseny eedénye 356 K. Kái ezőgzdák szövetkezetétől 300 K Összesen 297 K 0 f. A Vöös Keeszt jvá Ká Vidéki Tkékpénztától 00 K. Hálás köszönettel nyugttj góf Dezsse J á n s t s. és k i. kás Hdigndzó elnöke. Hdi éettségi. A kái főginá ziubn vllás- és közkttásügyi inisztei endelet ételében ác. 8-án vlt hdi szóbeli éettségi. Szép sikeel végződött, ktnánk bevált há tnuló közül ugynis Adle Zltán, E i yei Zltán jelesen, S z b ó Pál jól éctté lett. Bezsenyi Jsusfts Józsei bfszfesíétyt Ugyn á hngvesenyek, z elődásk te kintetében szezn végéől* lehel beszélni iki teltház ngyn itk dlg, de ugy lt szik, i közkedvelt /.ngiiuiveszüuk Be zsenyi lnsits József űszki tnácsl teneelódási e tekintetben kivételek, et ká főszeznbn, k szezn végén indig zsúflásig egtelik itt váegyeház ngy tee. Igy vlt ez st vsánp is. ik Liszt átiti cíel z áteneti kszkól tittt étéke- elődási. Liszt leghtlsbb átiti beuttásávl Zsúflásig egtelt ezút tl is htls ngy t e. A/, elódás el d. A i p i G y u l Jóki egyesület főtitká ugy z egyesület, int ngyközönség nevében hálás köszönetét fejezte ki Bezsenyi Ju< József űszki tnácssnk zkét sk sk élvezetes estékéit, elyek kpcsán k i.. kus zenei népszeűvé tudt tenni Kábn M j d Bezsenyi Jnsits kezdte el tnulságs elődását, elyet diszes közönség ngy é deklődéssel, élvezettel hllgttt és sűű tj skkl visznztt. V e d i D n Cls, Aid, Tu hdú M e j e b c e ; Hugntták peink. Liszt este kezeáttl eglkttt átiti ját sztt el elődás közben z ö ngy zeneludásávl. bdeki s, i k Tubdú pe h tls átitát befejezte, bcsántt két kö zönségtől, hgy egy kicsit kipinhesse gát, ieitt Hugnttákb belekp. A közönség zt hitte, hgy st leglább is tíz pec szii-u^í következik, de -hllgtóság kelleesen cslódtt, et űvész ugy étette pihenést, hgy pá kisebb, bájs p s z t átitt játsztt el köztük egy lyt is, ely nyttásbn sse jelent eg, ő is csk hllásból tnú t eg. Mindenesete ngyn ká vln, h e báj >s átit feledésbe enne, ielőtt nyttásbn egjelenne. A gyönyöű elődásnk éltó be fejezése v l t. Hugntták átit, ely vló sággl gávl gdt közönséget, A ű étő közönség t ö b b s z ö zjsn egtpslt népszeű űvészt. Tub jánsné, Antl Binc d. Weisz Suné Delei Cézáné, Riszdfei Kályné «intel Móné, Pick Róbetné, d. Lipche Móné, Peystdtl Oszkáné, Stjnvits Sándné, BichiU Kályné, d. Mhácsy Jánsné, l.eisz Nándné, d. Wituseh Kály, d. Kád józsefné, d, ühyczy Jánsné, Epstein Béláné,..^ Hi Vtákné, Oünfeld l i n e, zv OAnfeld D.-né, Beck Kályné, BüU Mnó lpvitz-ní Klein Móné, d, Wei82 Miksáné, Hjdú lánsné, Czéh Istvánné, Weisz sue özv Delej-né, Hittích [ózsefné, Mikec Lji sne, M j Istvánné, Ján<>ssy Lj<>sne, ; iá\ Miklósné, Mészás Mihályné, d, vg Miksáné, Qy Dénesné, B u n Anldné, ílágyi Mái, K. Ledeye Iln, Oünfeld v. tue. Pöltzt I, Pybe D é n e s n é, Szendi Pálné, l e l k e s Miksáné, özv. Hs Betlnné, Kjáthy Aldáné, özv. Antl Qábné, d. Kvács, KeŐ Jenőné, Atnn Lu. Bíó S ndné, Dióssy Edéné, özv. Steine Miklósné, Adle ízidné, Oldnn lózsefné, Licht Ödönné. Wince Pálné, Kiss Móné, Fystdil Zsigndné, Schubet Józsefné, Gidbeg Ignácné. Rész Róbetné. Rüdige Istvánné, Milch Ainné Weisz Józsefné, özv. Kiály lózsefné, Pidik Sándné, Özv. Kcsy Lászlóné, Rdietzky Feencné, Szly Béláné, d. Fliássy Sándné, d Szíj Feencné, d. Ruse Zsigndné,Btty*Kálánné Fieischn Sinná, Hubtsek, Budhdt Adél. Liszky Jenőnél Kcz JenŐné, D'Eli Feencné, N e u n n s.iinuni.'. fi.-iis S i n i i g, Miisi* Lisné, Bátyi f Mihályné, W i l d kpitányné, Jelinekné, Wittn N índné, Rb G y u l ne, d. Mdssy F iné, (óbné, Spink Adlfné, Bene Ljsné, Félix Feencné, Nyi Lipóé. Fiió Jánsné, Kén Józsefné, Steine Gyuláné, Kísztinuszné, Fied Jenőné, Hjgs Andne, özv. Obebffei Józsefné, báó Ctts Gitt, Székelyi Kályné, Özv. Schlesíngei Pétené, K u z n n e, T u u y lózsefné, Ktn Sándné, d. Mihl F e e n c n é, Hss Kályné, Schlsse Hein, Bálint Istvánné. Lenhdt Mihályné, Zsindely Feencné, K ez Gyuláné, Enyciné, B ú k Ljs, B i n Itgiteáns köszönet Az 98 ácius denits Józsefné, Oünbegné, i f j Mési ns Pál, 6-án kái Nőegylet áltl tisztikszin d. B g n á Cecil, Kle S á n d, G s z t n y i bn endezett nőt ói te" lklávl dkzni ndn, Eg'e Dózs, D b s László, Ngy szíveskedtek Jánsné, Giliyén Sándné. M i l c h Betlnná, Pénzdányk*. Csepy Dniné, Oünfeld Milch Suné, Kálly Tivdné, Gzsik Adlfné, Fíed Jenő HM) 00 k. 29 gy.ezed, I sné, d. Rétiné, báó Lippe Lászlóné, Flk Csepy D n i k. B u n Adlf 47. I encné, Lengyel Ljsné, Fiedle Gyuláné, Mészás Mihály és neje 34 k, Milch Ai ín II»SSV Ödönné, K u n G i z i és Ezsébet, özv. 40 k. Fetöcz. j á n s n é 30 k, N. N. 25 k. Klein Belin Agstné, Steitenfels Figyesné, M i l c h Mói. Günfeld Móiné, Milch DezsŐné Áinné, Gsne főhdngy, Néeth Opönné, k, d. Kálly Ende, d. Knkly Tbege Blázs Schidt Feencné, Httk J á n s n é, Hjnl / - 7 k, Steine Gyul, Mülle kpitány, N. N. Oszkáné, Pp Kvách Eleeé. Mihl 4 4 k. N. N. Pllák Zsigndné k, Jánsné, özv Fábián Jánsná, Széles Istvánné, Gi Dénesné, d. Ruse Zsigndné, Epstein Schidthue Ljsné, Gulyás Zsignd, Béláné Kjáthy Jenőné, d Hs Mákné, hsehitz Mihályné, Plitze Móné, Menez Rennei Miks, uchs Suné, Spitze Bél, (ánsné, Szly Jánsné, Fleischnn Miks, N. X, Ováiy Dezső. d. Ruse Z s i g n d, K Mólnál Mái, özv. Kssá; Dezsőné, Büll Plttze Móné 0 0 k. Asztls Bél 8 k, (ózsef, ^ádsdy Géz, Ivánffy M, Khn lkb, Mócz Eiiián főgin. igzg. d. Lipschei Myei Kályné, Milch Dezsőné, Milch V i k t Móné, N. N. F t l J á n s, Bssányi, N. N. ie, Zhnn Ottóné, özv. Steine Dávidné, d. G i ó s z Iéné, Edő&s Vils, Eibl Őngy, Angyl Kálán, Szbó Dezsőné őngyné, d. Witusek Kály, N N., N N 7 7 k, Kálán Andne, Pku Gyuláné. Knöpflei Schidthue Ljsné, Hváth Mici, Feystdtl Rezsőné, S.Weste», Pung Ljs, d. Révész Zsigndné 6 6 k, Fiján Mihály, \ N.. főhdngy, Páifi vsúti hiv. ' A l p G á s p á, Mlná Gyul es neje Huk Jánsné, Ftl Fiedle Ózscf. ÖZV. Weisz Pálné, Klein-né, Pul ő - 5 k, Blint istvánné. B k ó László Fehécz lózsefné, Melcsók psteste, Mócz, kpitány. M i l c h N. Tóth Blnk. Ouóth Ljs, Kái Hengel, Beue Rózsi, FiedGlett ezedesné, N N., d. Osz Ie, nn Nánd, Pngácz Miklós, Mikec B i b i, Vszy G y u l. Dnis Józsefné, Kellne Gyuláné, Kvách Edith, Rtte Mnci, Gss Rózsi itt, d. I n b J á n s 4-4 k. Tján József, N. N. Tyóity Kisztin, N. N., Dniss Dudó, i t j. Vszy, Hváth Czézá. Bűll Blnk, Fehé Id, N. N, Petőcz Mnczi, Etl Jáns, d. Jkss, Knöpfle Rezső, Kuznné, Szőllősy őngyné, d. Csendes főhdngy. 3 3 k, W e i l Ilus. N. N Hváth Ién, Pllák Olg, Bt p. ü. igzgtó, d. Kás József, N. N. Pllák Fnezi, Benne Mák, Hnznn Hváth István, Tján N., Weiszné," N. N. 2 2 k, Józsefné, Bülitz Jenő. N. N., N. \'.. N. N. d. Bknyi Oszká k A fenti szives dánykét nees lelkű dkzók ez utón is fgdják Nőegylet Tbltágykt és éleliszet dkztk hálás köszönetét. góf Dez sse Jánsné, Ghyczy Dénesné, Asztls Béláné, Leheti Antlné, Csepy Dniné, Mele Béláné, zv. Viág Feencné, Riek Henikné, e ea V s V. V n A n «Mikesk szátnácss, Off, Messe V. A. 30. Ski, Wldstátten báóné, Bgyy Aituné, Kellne Józsefné. Festdtl Pálné, Pllák Zsig ndné, Spitze Béláné, Bezsenyi nsits VJMJ Józsefné, Spitze Bél, Ketész.Miksáné, d. T u b Jánsné, d. Mezey J á n s n é. Dávidházy Spitze Sánd könyv- és p p i k e e s J á n s n é, Kldc J., Ficd Miksáné, Z s b kedósébn Ká, Nád-utc 2 9 Knélné, Igóné, Mitz Rezsöné, Liteáty Judit, szá kphtók es s z s e z h e t ö k be. Páli Dezsőné, Keleti Józsefné, T k á c s S á n d n é Kellne Gyuláné, Bss Gyuláné, B t h j á n s n é. Kiss Endéné, d. Sellye hugóné, Edős Vils, h í í

7 TBBW.,^«^ I I i K uài i i T( IRVENYKEZGS, - - ^-*T- " ^xttp~ izztis zc^> ditti. 7 Ijá büntetés enyhítéséét, ig Schwcz Mátnn cselekénye inösitést es (elentése végett fellebbezett, (Táf^yiásfi n kái tövényszél előtt,) ( ) Hefáij csendélet. Gál Albei éves i. izáiw s é s Pinté Dezső 2 0 é v e s pályun kád hetényl lksk e len ki. Qgyész l< pás n- itt /ét e e l t v d t, ei nevezettek Heté nyen 7 június 4 - é n vidó <v\ Szbó 7- gndné sz. Mj J u l i n n l k t t l lezát tyúkóljából db tyúkt e l v i t t e k Vádlttk ikel beisevén, ki. tövényszék lpáséi á többszö büntetett (iái Albetet.> ht bőtöne és 3 évi hivtlvesztése é.- plitiki jgi gykltánk felfüggesztésée, ig P ntéi D e z s ő i z enyhítő 92.. lklzásávl 2 hvi Fgház ítélte. Közvádló és Pinté egnyugd tk z i*é étben, Oál znbn sklt büntetést és ezét enyhítés végett felebbezett. () ( ( ) fl kászeeei eset. Dbk Józsel %i Gunán Hein 35 éves kászeen i lks ellen zt vádt eelte ki. ügye.-./. >gy nevezett Kászeeén 97. év fllbözt n p i Kbzev Geg unkái kidtt hdifglytól 7 kgnyi szltót, \2 kg. lei eles dhányt, két d b, kincstá köpenyt, 2 di> kincstái ndágt es inget, két ls.d.ignt. knc.- hőtkót, egy szijjt, 7 d b zsák. 3 0 k g. csöves kukicái, 2 kg. lisztet. 6 kg. k u k n e dái és 66 kn készpént elfgdtt, nh (tudt, hgy Kbzev Geg e-ehe' h»pás ut ni szeezte..\tiitli-;gv D< pózsefné beisete, hgj ezen tágyki elyeket nál csendőöd eg is tláltk Kbzev Gegtól kpt, kiől tudt, I g) ezeket ugy lpt, bíóság őt e cselekényéi z enyhíti* 92, lklzásávl hvi t gház és 20 knpénzbüntetésn té te, i»e felek eg is nyugdtk é ig) z ítélet jgeős ( ) A bát Aznk Ngy Andt isi sz Sebők Teéz 9 éves köbölkuti lks K ;' > kútn 97 któbe 5-én nppli óái Jánóczki Mátn bezát szbájáb z l lk betöése után i g gzd távl vlt, beásztt és nnét egy zsís bödönbői nég kg. zsít, zután négy db szppnt. kenyeet, egy tányét és z sztlból u készpénzt elvitt. Később 97 nvebe 20-át este pedig ugynő T k á c s Kályné sz. Fekete M.g-j.vn l-» éves k<">bí>lkuti lkssl elent Kull Jánsné sz. Bly Rzáli bezát kn i «jáhz B -ig Tkácsné vigyáztt hgy jt ne éjék őket, zltt Ngy Andásné k blkát betöve zn át beásztt zái káb és nnét. db kenyee' elvittek, elyen egsztztk. Közvádló lpás büntette itt kéte elitélésöket, s bíóságkét, int hgy tetteket beiseték, ez lpn Ng Andásnál lpás bűntettéét 8 hvi bötöne, ig T k á c s Kálynál lpás vétségéét 3 hvi fgház Ítélte, iben felek egnyug* d. O. ( ) N g y k lpás Kvács Ljs k > i l k s Zecheiste J á n s n á l vlt lkl 5 ázv k e e s k e d ő segédként é s c i n ő s é g e b e n 97 ugusztus és decebe hó közti időbei; főnökétől klttt, kzsi s z ö v e t e t é s egyébb különféle >vetet, s e l y e féfi i n g e t, l s ó n d á g k*, s z l v é t á k t, b s z k t és egyéb áukt integ} 4668 k. 20 fül. étékben ellptt és e hl ikt S c h w c z Máttnné SZÜl. M g e n s t e n Ann 80 e v e s kái l k s pici átisn eldt. Közvdáló vádinditványá Kvács Ljs ellen l p á s, S c h w z M á t i né e l l e n gzdság büntette c í é n indíttt e l j á á s b n főtágy lásn K v á c s L j s beisete fenti cselek ényeket s e l ő d t, h g y S c h w c n é t u d t, hgj n e k i eldtt h l i k t főnökétől Zecheitei Jánstól lpt s ég figyeleztette is, h g y ck v s á n p este vigye z k t h z z á, hgy z ne legyen feltűnő. Ezzel szeben S c l c z n c I gdt, hgy lpásól tudtt vln., e t Kvács ügynöknek dt k i tng.it előtte s ;g> ne vlt k gynú. Áde bból, I S hwezné Zecheiste üzletebe beját vá l n i, i k K v á c s c s l szlgálttt ki gát, bíóság K v á c s vllás lpján igzltnk tlált z g z d s á g vádját és Kvács Ljsi lpás büntette itt évi bötöne és 3 évi hivtlvesztés és plitiki jgi gykltánk felfüggesztésée, inig Schwcz Mátnnét gz dság vétsége itt 3 hvi fgház ítélte K i ügyész súlysbításét. Kvác* Ljs ( ) Éjjel tyúkólbn. T u b i t z Fülöp 54 éves bécsi születésű s z t á k h n s s á g ú ká i lks, lengyái u n k v e z e t ő K á b n 98 jnuát 24 ín éjjel Rj Ie nyittt tyukóljábó 8 db tyúkt, ig Beie S á n d lkt t lezát pdlásáól lki lefeszitése után t db fehé vászn lepedőt, i) db féfi i n g e t, l d b d u n n huztt, d b v á n k s h u z t t, f e h é él I tk női inget, 3 d b gtyát, 4 d b pt >l< l. n i ) gypt i n g e i, ő pá hisnyát, 2 d b sztlkendőt, e g y zsebkendőt, e g y f e h é k( tényt és egy sztlteitőt e l l p t t. A k i. ügyészség vádinditvány flytán egtttt tágylásn v á d l t t tettét u g y n b e i s e t e, d e zzl védekezett, h g y n n y i itts v l t, i szeint n e tudj, i t c s i n á l t é s i t ö t é n t. Tekintette znbn, h g y tettenéték é s t e t tenéő tnuk htázttn v l l t t á k, h g y v á d ltt t e l j e s e n j ó z n vlt, bióság vádltt eldó. \ ekesztését " Ti József d B-inyy felelős ; Bnyy J/sef d. K Fülöp Zigend. Spitze S á n d könyvnyd) * Kn; íe Nád-ut 29. itl Nyíütt Spitze Siüde U i i ü j t t i bű Kiiín -ÜRDETE8EK. nösségé egállpíttt é s őt l p á s b ü n t e t t e c í e n összes n 6 h v i é s 5 n p i b ö t ö n e ítélte, kindván 3 évi h i v t l v e s z t é s t és p l i t i k i j«>g; g ;. Meste-u, 9.. l t á k f e l f ü g g e s z t é s é t. F e l e k z Ítéletben egnyugdttk. ( ) A egbitéit ügyész Kpik l e n súlys kknt sétés testi büntette itt eelt vádt ei Máijbn 97 u g u s z t u s 4-én földhányás közben S z ű c s Jáns 6 é v e s bées legénnyel szóyitáb k e v e e d e t t s v e l e felesi Szűcsöt cg) vslpáttl u g y t l d t fejbe ütni, h g y z e g s z é d ü l v e eilette á ló ökö szvánk esett, ely jbb s z e e glyó ját össze zúzt, i ek flytán jbb s z e é e egvkult Kpik tgdt, hgy S z ű c s ö t e g untzl dván e l ő. hgy ivel őt S z ű c s nyultnk neve le, feléje ent k e z é t fel eelve., de eg ne ütötte, ei S z ű c s eg ijedve féleugtt s e közben sett vele bj. Mivelhgy znbn bíóság vádleli c s e lekényt ne tlll«teljesen tisztázttnk, ujbb tnuk kihllgtás vegei, ujbb tágy lást endelt S z e. Egeek, ptkányk, ktn. A k i. Feenc 34 eves h d i k k n t e l e léi í* e g e t e k. pl -k, c s ó t á n y k K i p ó b á l t gyökees htásn tószeek gyátá é s s z é t k ü l d é s e. Nipnt é k e z n e k k ö s z ö n ö - levek P t k á n y * é s e g á? «i t i K 5 csótányk és s v á b k ellei K 4 5 0, p t k - t i n k t u n K 53, ó í y - í t ó K 4 0, f é l * 0 - l t i K -5) é s 3, h z z á i s s ^ ó f ó K *20, f e j t e i elleni tinktu K 2 0. á ü t - t e t t t e l l e n i k e n ő c s K 50, uh^*etii elleni p K 2', kuty b l h c i l e n i tinktu K I *, «/ ü n ö c s és f ö i z t í l e k - w e t t t é n y k f é g e i t itó tinktu K 3. Szétküldés utánvéttel. Junke M.. féegitó Zág..lí, Kinek njij íir'u Kéesn, h ezt dlgt Igy fly il i" ' egy ngystílű btány lesz Ez különben g d< Ig, i c s k ké jük, h á btányt k, lpuuk zát előtt e g y e eg, botfv l í h s s u k eg legelőbb. 95 Deák Feenc-u. S. é s H l d - u. 2. A kéz itt ne t u d j u k hsn elküldeni. T l á n á égi hely. V, intézete, Pti] sk u t c szá 3 \ Mévei él» telefn s. izii. # j *I Spitze Sánd i könyvnydáj, könyvkötészete, kön\ V-, és ppungykeeskedése, K n á, N á d - u ^ tu öngyilks jelölt. Ettől levelét t l á n ég nnie.'oci se ijedne eg. Azktól z ngyi sjel l \ - t. k i k szekesztőséget k é ; l-)gy elyik legkönnyebb h l á l n e, ne kell ngyn félni. M i hlálneeket n e pób tuk végig, hát ne Is dhtnánk ő s z i n t e tnácst. H béke vln, jánlnók, i g y n e g egv lite petóleut, nyeljen le e g y é t e lápbelet, d e vége lógjn ki s z á j á b ó l, ztán gyújts e g. D e h á t hl vesz s t g petóleut. Vájn n á l i s v i s z n y k >- v < t beálltáig 'JL. NYILTTÉR. & I ent teetésén 7-én végbe észtvenni, vgy é s z v é t ü k n e k b á i Utn k i f e j e z é s t * O SQgSteiI egendelendő nytt ványk I / 0 D fi I *'* pntsn jutánys átfe kénfttlnk el..c Meyei P I ván t«-lein U0. I M I» Budpest, 0-0 Minden esti;» 'J» **** KABARÉ Tcéz-köut fél E I s f> n g u 8 4(). 0-0 ók. színdbk nivó t é f á k, ppá s z ó l ó k ze ki á t é z e t t ő s z i n t e keülnek Jegyek Peszle -< szívesek vltk e z ú t n feje teet. Vikt. * ftj < 2» ktáát dni köszöne k t n i nyttvány -< d ú s n f e i s z e e l t.gy v < 6- kik felejthetetlen hó H Ajánlj INTIM f & «^usm e * feleségenek j iv K" <K Mindzknk 0-0 előe válthtók elővételi d i j n é l k ü l, *

8 R é s z v é n y k i b c s á j t á s i t e v e z e t. A K á V i d é k i T k é k p é n z t á. t. 98 évi á n. 0-én t t t t e n d e s köz gyűlése elhtázt, hgy z intézet lptőkéjét k n á ó l 75Ü.OOO kná f e l e e l i következő ó d z t k ellett. 250 db egyenkint k n n. é., néve szóló teljesen b e f i z e t e n d ő uj ész vényt bcsájt ki. 2. A kibcsájtndó uj észvényekből 700 d b j e l e n l e g i észvényesek elővételi jgt élveznek k k é p, hgy i n d e n észvényes há db. égi észvény után egy uj ész vényt jegyezhet. C s k egész észvények dtnk ki. 3. A z elővételi és jegyzési j g 9 8 évi ápilis 0-lg b e z á ó l g gyklhtó. A égi észvények, elyek lpján észvényesek elővételi jgukt g y k l n i kjk, u g y n z n időpntig K á b n z intézet pénztáánál, B u d p e s t e n M g y Áltláns H i t e l b n k n á l, vgy vidéken M g y Áltláns H i t e l b n k fiókjinál, szclvényiv nélkül lebélyegzés v é g e t t láíási nyiltkzt és szájegyzék kíséetében b e u t t n d ó k. E l ő v é t e l i jgukt é s z v é n y e sek báki ás átuházhtják. A z 9 8 évi ápilis 0-ig i g é n y b e n e vett elővételi j g egszűnik. 4. A z elővételi j g lpján jegyzett észvények átvételi á k n. E b b ő l k n z lptőkéhez, felá p e d i g ttléklphz fg c s t l t t n i. A z uj észvények be fizetése h á észletben eszközölhető és p e d i g z I-sö észlet K I V 0-ig Il-ik észlet 200 K V, 0-ig, h d i k V 3-ig e z e n k í v ü l e g t é í t e n d ő 5 flyókát 9 8 j n, -től befizetés npjáig kibcsájtási áfly után, znkívül d b n k i n t 5 K kiállítási és í bélyegköltség. A z n észvények, elyeke z á t v é t e l i jg észvényesek áitl ne g y k l t t t t, úgyszintén zn db észvény, i i.st kibcsájtndó d b b ó l é s z v é n y e s e k nek elővétele fel ne jánltttt, z igzgtóság áll fg de ne k n án lul s z b d kézből étékesíttetni. 5. A z uj észvények bitksi 9 8 jnuá -töl k e z d v e tssági üzlet e e d é nyében égi észvényesekkel e g y e n l ő e n észesednek és e z e k k e l teljesen e g y e n j g ú k. 6 A z uj é s z v é n y e k 98. évi j ú n i u s á t ó l f g v t á s s á g p é n z t á á n á l átvehetők. K á, 98 ácius 8' K á v i d é k? Littke L. Főktá Budpest,IV Szep-utc 3. T k é k p é n z t á. pe'/sgőbgyá telepe gyei P é c s * Ká, kt.j. 5 O Q S 3* 3. H Mhg, luceng, bükkönyg á kphtó. fts ' - _ S v N - -- ö g ^ ^ 7 Se g B A k h t - u t c 25. sz. ház szbd kézből á 5 ^ 5 3 = \SB 0 B «i 2 T "7 * j * ** 'fi * i =* 5 * * * 3 váegyeház. I f i t- - H Á L M O K HEGEDŰJÉN I T u b Kály ú j b b vesei, á 4 K. K p h t ó lpunk k i d ó h i v t l á b n is. -e- e l d Bővebbet vsánp d. u. 2 4 ó. között ugyntt

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben