Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I."

Átírás

1 Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 7/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 8/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 9/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 10/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 11/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 12/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 13/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 14/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 15/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 16/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 17/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 18/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 19/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 20/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 21/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 22/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 23/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 24/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 25/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 26/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 27/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 28/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 29/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 30/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 31/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 32/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 33/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 34/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 35/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 36/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 37/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 38/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 39/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 40/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 41/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 42/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 43/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 44/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napján, szerdán megtartott soros nyílt üléséről. Napirend: A jegyzőkönyvben megszavazott napirendi pontok szerint 2

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án kezdődő nyílt ülésén. Az ülés helye: Etyek Község Önkormányzat tanácskozó terme Etyek, Körpince köz 4. Jelen vannak: Kollárné Papp Ildikó Bozzay Péter Horváth János Ifj. Kiss Dezső Krajcsi Zoltán Lucza Gyula Pécseli József Till Mihály Zólyomi Péter alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Késik: Gálfi Árpád képviselő Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: Dr Papp László jegyző Nagyné dr. Csíki Adél aljegyző Bodó Gabriella ÁMK intézményvezető Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 9 fő van jelen, a képviselő-testület határozatképes. ( Jelenléti ív csatolva.) Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Lucza Gyulát és Kiss Dezsőt javasolja. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Javaslatot tesz a napirendre, javasolja felvenni az 1- es, 309-es, 308-as előterjesztést együtt tárgyalni a 416-os előterjesztéssel, a 305-ös előterjesztést együtt tárgyalni a 310-es előterjesztéssel, a 412-es, a 413-as, a 415-ös és a 414- es számú előterjesztést. Az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását a változtatásokkal. A képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Az alpolgármester a vendégekre tekintettel javasolja néhány napirendi pont előre vételét. Zólyomi Péter javasolja, hogy a cég alapításával kapcsolatos prezentáció bemutatása legyen az első napirend. 3

4 1. napirend 306. számú előterjesztés Tárgy: Önkormányzati cég alapításával kapcsolatos tanulmány megvitatása Előterjesztő: Pénzügyi bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előzményeket, javasolja, hogy hallgassák meg a prezentációt. Pető Gábor a Multi-Contact képviselője megtartja a prezentációt. (Gálfi Árpád képviselő megérkezett 17:33 órakor) Zólyomi Péter képviselő: Javasolja, hogy a döntést halasszák a februári ülésre, hisz jól át kell gondolni, átszámolni a lehetőségeket. Lucza Gyula képviselő: A megkapott anyag 2.3 pontjánál az önkormányzati cég esetében melyik lenne közbeszerzés kötelezett. Pető Gábor Multi Contact képviselője: Attól függ, hogy milyen beszerzésről beszélünk, de a törvény most van változtatás alatt. Dr. Papp László jegyző: Akkor ajánlott ezt létrehozni, ha annak vezetésére megfelelő emberek vannak. Úgy gondolom, hogy a mai helyzetben ezt jól meg kell vizsgálni, és nem mindenáron létrehozni egy céget. (Lucza Gyulaképviselő kiment a teremből.) Zólyomi Péter képviselő: Határozati javaslatnak javasolja, hogy fogadja el a testület a cég alapítására az ajánlatot. Az alpolgármester szavazásra bocsátja Zólyomi Péter által javasolt határozati javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 3/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Önkormányzati cég alapításával kapcsolatos tanulmány megvitatása Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati cég alapítására az ajánlatot elfogadja. Határidő: március napirend 103. számú előterjesztés Tárgy: Beszámoló a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság évi munkájáról Előterjesztő: Lucza Gyula a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Lucza Gyula ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólások: Till Mihály képviselő: Tegnap voltunk a sportpályánál, és azzal kapcsolatban, bár nem volt a bizottsági ülésen, tárgyaljuk-e? Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Javaslom, máskor térjünk vissza rá. 4

5 Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 4/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Beszámoló a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság évi munkájáról Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: haladéktalanul Felelős: Lucza Gyula a bizottság elnöke 3. napirend Tárgy: Beszámoló az alpolgármester két ülés (2008. december január 28.) közt végzett munkájáról Előterjesztő: Alpolgármester 5/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Beszámoló az alpolgármester két ülés (2008. december január 28.) közt végzett munkájáról Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester beszámolóját a két ülés közt végzett munkájáról elfogadja. Határidő: Azonnal Felelős: Alpolgármester 4. napirend Tárgy: A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása Előterjesztő: Alpolgármester Hozzászólások: Zólyomi Péter képviselő: Mióta képviselő vagyok nem fordult elő, hogy ilyen kevés határozatra kérnek határidő módosítást. Szeretném megköszönni a hivatali dolgozók, jegyző, alpolgármester munkáját. Lucza Gyula képviselő: Én is csatlakozom, hisz pont én voltam az aki pár hónapja fel voltam ezen háborodva. Dr. Papp László jegyző: Az iratokból kitűnik, hogy igen nehéz volt a 2008-as év. Még távol vagyunk attól, hogy napra készek legyünk, még sok munka lesz, de egyre jobban haladunk efelé. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 5

6 6/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása Etyek Község Képviselő-testülete 1. A 133/2007.(IV. 25.) számú határozat végrehajtási határidejét december 31-ére módosítja. 2. A 211/2007.(VI. 27.) számú határozat végrehajtási határidejét március 31-ére módosítja. 3. A 226/2007.(VI. 27.) számú határozat végrehajtási határidejét az ülésen kialakítandó határidőre módosítja. 4. A 276/2007.(IX. 26.) számú határozat végrehajtási határidejét december 31-ére módosítja. 5. A 282/2007.(IX. 26.) számú határozat végrehajtási határidejét december 31-ére módosítja. 6. A 147/2008.(IV. 29.) számú határozat végrehajtási határidejét március 31-ére módosítja. 7. A 201/2008.(VI. 25.) számú határozat végrehajtási határidejét december 31-ére módosítja. 8. A 211/2008.(VI. 25.) számú határozat végrehajtási határidejét pénzügyi vezetői állás betöltésének idejére módosítja. 9. A 224/2008.(VI. 25.) számú határozat végrehajtási határidejét március 31-ére módosítja. 10. A 401/2008.(XI. 26.) számú határozat végrehajtási határidejét március 31-ére módosítja. 11. A 445/2008.(XII. 17.) számú határozat végrehajtási határidejét februári ülésre módosítja. 12. A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. Határidő: Azonnal Felelős: Alpolgármester 5. napirend 1. számú előterjesztés Tárgy: A luxusadóról szóló 6/2006.(III. 30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése Előterjesztő: Jegyző Dr. Papp László jegyző: Az önkormányzat a helyi bevétel reményével alkotta meg a luxusadóról szóló törvényt.a gyakorlatban nem vált be, az országgyűlés a felhatalmazást biztosító törvényt hatályon kívül helyezte, így a luxusadóról szóló rendeletünket is hatályon kívül kell helyezni. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet hatályon kívül helyezését. A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 1/2009. (I. 29.) számú rendelete 6

7 A luxusadóról szóló 6/2006. (III. 30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 6. napirend 101. számú előterjesztés Tárgy: Javaslat az Etyeki Polgár c. lap szerkesztésére, kiadására Előterjesztő: Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Lucza Gyula a bizottság elnöke: Már többször tárgyaltuk, többféle elképzelés felmerült, de konkrétan nem jutottunk előre. Most összeállt a pályázat kiírásának anyaga. Ismerteti a pályázat kiírásának anyagát, és határozati javaslatot. Kéri a testület támogatását. 7/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Javaslat az Etyeki Polgár c. lap szerkesztésére, kiadására Etyek Község Önkormányzata a sajtóról szóló évi II. törvény alapján pályázatot ír ki az ETYEKI POLGÁR C. HAVILAP NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAIRA, TOVÁBBÁ SZERKESZTÉSÉRE Formátum: A/4 Oldalszám: oldal,80 kg-os ofszetpapírra, vagy újrahasznosított újságnyomópapírra Előkészítés: szerkesztés nyomdai előkészítés nyomtatás Nyomás: 1+1 szín vagy színes változat Példányszám: 1300 példány A lap hordozója lehetőség szerint újrahasznosított papír legyen. Az Önkormányzat kifejezett igénye: 1./ az elkészült példányok ingyenesen jussanak el minden etyeki háztartásba és önkormányzati intézménybe; 2./ az újság előállításáért, beleértve a szerkesztést, tördelőszerkesztést, nyomtatást, nem kíván semmiféle díjat fizetni az első hat hónap után; 3./ a példányszám tájékoztató jellegű, figyelembe véve a lakosság számának változását; 4./ állandó rovatok: - az önkormányzat és intézményeinek hírei, rendeletek, határozatok, testületi ülések jegyzőkönyveinek közzététele; - közéleti hírek, információk, tájékoztatás; 7

8 - riportok, a falu életének folyamatos bemutatása; - egyházak, civilszervezetek hírei; - sport és kulturális élet hírei; - programajánló; - pályázatok; - anyakönyvi rovat. Az önkormányzat hozzájárul, hogy 1./ az újság a sajtóról szóló évi II. törvény-ben megállapított arányban reklámokat tartalmazzon; 2./ a lapot előállító cég anyagi- és egyéb támogatásokat fogadjon el a lap előállításához, azonban ezen cégek adatait a lapban fel kell tüntetni. - 3 A pályázati ajánlatok benyújthatók Etyek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére: 2091 Etyek, Körpince köz 4. sz. A pályázat benyújtási határideje: február óra A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Palotai Zsuzsannától a 06-22/ , 06-22/ as telefonszámokon. Határidő: január 31. Felelős: Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 7. napirend 102. számú előterjesztés Tárgy: Javaslat az ÁMK pedagógiai programjának és tanterveinek elkészítéséhez Előterjesztő: Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Lucza Gyula a bizottság elnöke: A bizottsági ülésen nem történt határozati javaslat hozás, mert folyamatban van az intézmény átvilágítása, most úgy érezzük nem kell ezzel foglalkozni. Hozzászólások: Dr. Papp László jegyző: Az ÁMK vezetője a január elején nyújtotta jóváhagyás céljából az ÁMK művelődési-progranját. A programot a Veszprémi Oktatási Hivatal kijelölt szakértői vizsgálják szakmai, törvényességi és gazdaságossági sze,pontból. A kötelező szakértői vélemény támpontot nyújt az intézmény jövőjének szervezeti, működési, költségvetési tervezéséhez. Januárban nevelőtestületi ülésen vettünk részt, ahol megismerkedtünk az intézmény dolgozóival, problémákkal és azépülettel kapcsolatos gondokkal. Bodó Gabriella ÁMK intézményvezető: Az említett megbeszélés során tényleg sok probléma felmerült. A legégetőbb probléma az épület állagának megőrzése az ígért felmérés után, fel lehet állítani egy ütemtervet. Az átvilágítás 10 napja tart. 3 jó szakember végzi. Akik mélyreható vizsgálatokat végeznek. E mellett sok tanáccsal is szolgálnak. Sajnos van egy negatívum is a Művészeti Iskola vezetője a vizsgálat megkezdése óta betegállományban van, és ez nem könnyíti meg a munkát, de a kollégák segítőkészek. Lucza Gyula képviselő: Az átvilágítást azért kezdeményeztük, hogy tisztán lássuk az intézményeink helyzetét. Bozzay Péter képviselő: Mikor zárul le a vizsgálat? 8

9 Dr. Papp László jegyző: Az adatgyűjtés lezárult, a vélemény megformázása zajlik. Esetleg már a jövő héten lezárulhat. Lucza Gyula képviselő: Nem cél az átszervezés, csak ki kell javítani ami nem megy. Fontos dolog, hogy ebben az évben a vezetők megbízatása lejár, ezt elő kell készíteni. Pécseli József képviselő: Büszkék vagyunk a német nyelvi oktatásra, de javítani kéne a nyelvi oktatáson. Bodó Gabriella ÁMK intézményvezető: A nyelvvizsga életkori hatását 16 évre felemelték. A nyelvi oktatás hatásosságát azzal lehet mérni, hogy a 8-os gyerekeink a továbbtanulásnál mit visznek magukkal. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Erről nem kell határoznunk. 8. napirend 308. számú előterjesztés Tárgy: Egészségházzal kapcsolatos szerződés megvitatása Előterjesztő: Jegyző Dr. Papp László jegyző: Ismereteim szerint 4 éve folynak a tárgyalások a Szirt Invest Kft.- vel. Javaslom, hogy kössünk velük egy előszerződést. Hozzászólások: Dr. Arató Balázs ügyvéd: Abban maradtunk, hogy a végleges szöveg kidolgozása a két jogi képviselő megállapodása során szülessen meg. Zólyomi Péter képviselő: Az elvi döntést meghozhatjuk. A határozati javaslatom, hogy az önkormányzat kössön előszerződést a Szirt Invest Kft.-vel, az ügyvédek által javasolt módosítások után felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő legyen február 28. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a Zólyomi Péter által javasolt határozati javaslatot. 8/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Egészségházzal kapcsolatos szerződés megvitatása Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előszerződést köt a Szirt Invest Kft.-vel. Az ügyvédek által javasolt módosítások után felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: február napirend 105. számú előterjesztés Tárgy: Javaslat a Fejér Megye fennállásának ezeréves évfordulója jegyében rendezendő ünnepségekre Előterjesztő: Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Lucza Gyula a bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést, és a bizottság határozati javaslatát. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Módosítsuk annyiban, hogy a programért felelős személy a polgármester legyen. 9

10 Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 9/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Javaslat a Fejér Megye fennállásának ezeréves évfordulója jegyében rendezendő ünnepségekre Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Fejér megye fennállásának ezeréves évfordulójára az alábbi programokat szervezi: 1./ Fejér megye zászlójának avatása az Etyeki Búcsú keretében július 4-én, szombaton de. 10 órakor A program helyszíne: 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca, Hősök tere A programért felelős személy: polgármester 2./ Fotókiállítás az ezeréves Magyarország megyeházairól Hatvani Sándor amatőr fotós fotókiállítása július 4-én 11 órakor A program helyszíne: 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 1. sz. Házasságkötő-terem A programért felelős személy: polgármester Határidő: azonnal Felelős: Lucza Gyula a bizottság elnöke 10. napirend 201. számú előterjesztés Tárgy: Tájékoztató és vita az új pályázati kiírásokról Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. 10/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Tájékoztató és vita az új pályázati kiírásokról Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az új pályázati kiírásokról szóló tájékoztatást elfogadja, és a év elején kiírandó óvoda-, iskola-, egészségház, és turisztikai fejlesztésre vonatkozó pályázatokon való részvételére különös hangsúlyt fektet. Határidő: folyamatos 11. napirend 202. számú előterjesztés Tárgy: Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról 10

11 Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 11/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő pályázatokról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal 12. napirend 203. számú előterjesztés Tárgy: évi költségvetés előkészítése Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Sajnos nem voltam ott a bizottsági ülésen, nagyjából az a 36 millió Ft miből tevődik össze? Zólyomi Péter képviselő: A pályázati önrészt, és a pályázatírás költségeit tartalmazza. Valamint tudni kell, hogy a legtöbb pályázat utófinanszírozottságú. Horváth János képviselő: Tavaly mennyi volt ez a keret? Zólyomi Péter képviselő: Ha jól emlékszem 12 millió. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 12/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: évi költségvetés előkészítése Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésben a pályázati keretet ,- Ft-ban tervezi be. Határidő: február napirend 204. számú előterjesztés Tárgy: évben felállított sorrendiség áttekintése I. Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. 11

12 Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Ezt a sorrendet nem kell mereven kezelni. Zólyomi Péter képviselő: Felmerült, hogy vannak Etyeknek olyan részei melyek a lakók szerint elhanyagoltak. Lucza Gyula képviselő: Ha jól emlékszem a múlt héten az alpolgármester, és a jegyző bejárást tartottak és eljuttattak hozzám egy anyagot, hogy milyen hiányosságokat fedeztek fel. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester felolvassa a sorrendet. Az alpolgármester szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 13/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: évben felállított sorrendiség áttekintése I. Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatokra vonatkozó, a határozat mellékletét képező módosított sorrendiséget a évre elfogadja. Felkéri az alpolgármestert, hogy a módosított pályázati sorrendiséget a pályázatfigyelő cégek számára juttassa el a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében. Határidő: február 10. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 14/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: évben felállított pályázati sorrendiség áttekintése II. Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Botpuszta fejlesztési és pályázati lehetőségeinek tekintetében botpusztai fórumot szervez. A fórumot megelőző bejárást, felmérést február 28-ig elkészíti, a fórum megszervezésének határidejét március 31-ében határozza meg. Felkéri a polgármestert a botpusztai tulajdonosok képviselőivel való kapcsolatfelvételre. Határidő: Bejárásra: február 28. Fórum megtartására: március napirend 205. számú előterjesztés Tárgy: Tájékoztató a Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázati rendszerről Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ez a pályázat a környezetünkben egy turisztikai rész kívánnának alakítani. Az összes település vezetőivel szervezett tárgyaláson ez elutasításra került. Ismerteti a határozati javaslatot. Mi szeretnénk ehhez a TDM szervezethez tartozni, ezért meg kell keresni a Zsámbéki-medence szervezetét ennek érdekében. 12

13 15/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Tájékoztató a Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázati rendszerről Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1./ A Turisztikai Desztinációs Menedzsment megalakítására kiírt, Etyek központjával létrejövő TDM szervezésére kiírt pályázaton nem kíván részt venni. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Zsámbék község polgármesterével a Zsámbéki medencében létrejövő TDM szervezethez való csatlakozásra. Határidő: 1. pont: azonnal 2. pont: február napirend 206. számú előterjesztés Tárgy: A Vállalkozói és Pályázati Bizottság évi munkájának értékelése Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot, kéri a testületet, hogy fogadja el a beszámolót. Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Látjuk, hogy manapság a pályázatok milyen nagy szerepet játszanak a települések életében. A bizottság vállalkozói részét kell erősíteni, főleg az etyeki vállalkozók foglalkoztatását. Horváth János képviselő: Volt javaslat, hogy a falu lakosai közül vannak-e olyanok akik segíthetnének a pályázatfigyelésben. Zólyomi Péter képviselő: Ezt a kört még fel kell mérnünk. Pécseli József képviselő: Ha van listánk akkor az önkormányzat is megkeresheti a vállalkozókat egy-egy munka alkalmával. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 16/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: A Vállalkozói és Pályázati Bizottság évi munkájának értékelése Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vállalkozói és Pályázati Bizottság évi munkájára vonatkozó beszámolót elfogadja. A bizottság a márciusi ülésén a pályázatokra vonatkozó terveztetési sorrendiséget megtárgyalja. 13

14 Határidő: azonnal 16. napirend 207. számú előterjesztés Tárgy: Ajánlat sebességmérő készülékek kihelyezéséről Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: A településfejlesztési Bizottság is egyetértett a Vállalkozói Bizottság véleményével. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. 17/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Ajánlat sebességmérő készülékek kihelyezéséről Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1db napelemes sebességmérő készülék kihelyezését határozza el a Kossuth utca elején a Biatorbágy felöli, jobb oldali bevezető szakaszon. Ennek érdekében a évi költségvetésben a sebességmérő készülék kihelyezésére ,- Ft keretösszeget tervez be. Határidő: március napirend 301. számú előterjesztés Tárgy: évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést, kéri a testületet, hogy a költségvetés I. fordulóját fogadja el. Hozzászólások: Dr. Papp László jegyző: A költségvetés összeállítása a jegyző feladata, és felelőssége. A pénzügyi csoportvezetővel írtunk az APEH-nak egy levelet, hogy leellenőrizzük a vállalkozásokat, hogy mit vallottak be, és mit vallottak be ide. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 18/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: évi költségvetési rendelet-tervezet 14

15 Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés tervezésének első fordulóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 18. napirend 302. számú előterjesztés Tárgy: Polgármesteri Hivatal eszközigénye Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot. Kéri a testülete támogatását. 19/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Polgármesteri Hivatal eszközigénye Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a keretösszeget a költségvetés tervezésénél figyelembe veszi. Megbízza Etyek Község jegyzőjét további árajánlatok bekérésére ( Ikea, Kika, irodabútor-gyártó cégek), valamint a központosított közbeszerzéshez való csatlakozás lehetőségeinek felmérésére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Végrehajtásért felelős: pénzügyi csoport 19. napirend 303. számú előterjesztés Tárgy: Heuréka Tanácsadó Zrt. által készített jelentés Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előzményeket, az előterjesztést, és a határozati javaslatot. Hozzászólások: Dr. Papp László jegyző: Jelenleg nem vagyunk naprakészek. Nyílván volt már jobb korszaka is a hivatalnak, de az igyekezet megvan. Tartom magam a június 30-i időponthoz, hogy addigra kerüljünk egyenesbe. Lucza Gyula képviselő: Annyit kérnék, hogy ezt a jelentést tegyük ki a weblapra. Nagyné dr. Csíki Adél aljegyző: Már feltettem. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 15

16 20/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Heuréka Tanácsadó Zrt. által készített jelentés Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete : 1./ Felkéri a Heuréka Tanácsadó Zrt-t, vizsgálja felül a évi költségvetés megalapozottságát. 2./ Konkretizálja az analitikus nyilvántartások hiányosságait. 3./ Konkretizálja a szabályzatokat, mi nincs, illetve mi hiányos. Határidő: február 28. Felelős: jegyző 20. napirend 304. számú előterjesztés Tárgy: Nagy Dávid Bicskei Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának kérelme Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Már tavaly is elénk volt terjesztve ez a kérelem. Ismerteti a határozati javaslatot. 21/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Nagy Dávid Bicskei Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának kérelme Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Dávid kérelmét támogatja és a évben az Önkormányzat fenntartása alá tartozó rendőrségi gépkocsi üzemeltetési és fenntartási költségeinek keretét a évi költségvetési rendeletben ,- Ft erejéig biztosítja. Határidő: költségvetés elfogadása után azonnal Felelős: jegyző 21. napirend 305. számú előterjesztés Tárgy: Etyeki Állatvédő Egyesület kérelme Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólások: Horváth János képviselő: A gyepmesteri tevékenység nem tartozik hozzájuk? 16

17 Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Mint az előterjesztésből is kitűnik nem. Horváth János képviselő: Nem kell sajnos messzire mennünk, hogy 2-3 kutyába botoljon az utcán az ember. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: A kérelemben szereplő kennel kérelem is azért van, hogy el tudjanak helyezni még több kutyát. Dr. Papp László jegyző: Szabálysértési eljárás keretében elkezdjük az ügyet intézni. Feljelentést tesznek az elhanyagolt ebek gazdái ellen. Lucza Gyula képviselő: Látjuk, hogy 1,5 millió az az összeg, amit az egyesület kér. Sárbogárdon el van helyezve 2 etyeki hajléktalan, azt ,- Ft-al támogatjuk. Nem támogatom ezt az összeget. Nem mindig az önkormányzathoz kell szaladgálni egy egyesületnek. Indítványozom, hogy csökkentsük az összeget a felére. Próbálkozzon az egyesület más úton is. Till Mihály képviselő: Én is soknak találom ezt az összeget. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Írják, hogy ,-Ft-ból gazdálkodnak havonta. Bozzay Péter képviselő: Nagyon nagy az emberi felelősség ebben az esetben. Zólyomi Péter képviselő: Az igényeket a lehetőségekhez fogjuk igazítani. Az alpolgármester szavazásra bocsátja Lucza Gyula képviselő indítványát.. 22/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Etyeki Állatvédő Egyesület kérelme Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az a 2009-es évre az állatmenhely üzemeltetési és fenntartási költségeire a évi költségvetési rendeletben ,- Ft-ot biztosít. Határidő: Költségvetés elfogadása után azonnal Felelős: jegyző 22. napirend 307. számú előterjesztés Tárgy: Törzsvásárlói rendszer bemutatása Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. 23/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Törzsvásárlói rendszer bemutatása Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1./ Javasolja a rendszerhez való csatlakozást 17

18 2./ Megbízza a jegyzőt a törzsvásárlói nyilatkozat és az általános szerződési feltételek felülvizsgálatával és az észrevételek megtételével. 3./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 4./ Felhatalmazza a polgármestert a kapcsolattartó személy kijelölésére. Határidő: február napirend 309. számú előterjesztés Tárgy: A Polgármesteri Hivatal festési pótmunkáinak költségigénye Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter bizottság elnöke: Ismerteti az előzményeket, és a bizottság határozati javaslatát. 24/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: A Polgármesteri Hivatal festési pótmunkáinak költségigénye Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1.) A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat keretében végzett épület belső kivitelezési munkái során felmerült festés mázolás pótmunkáira bruttó Ft költségkeretet betervez a évi költségvetésbe. 2.) A évi költségvetésben további Ft-os költségkeretet biztosít a tárgyalóban és a polgármesteri irodában védőléc felhelyezésére. Határidő: január napirend 412. számú előterjesztés Tárgy: Boti úti útsüllyedés helyreállításának költsége Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. Lépéseket teszünk az ügy tisztázására esetleg ügyvéddel, a munkát csak a balesetveszély elhárítása érdekében kellet sürgősen megcsinálni. Hozzászólások: 18

19 Lucza Gyula képviselő: Nehogy már plusz pénzt fizessünk ki egy ügyvédnek, intézze ezt a jegyző. Till Mihály képviselő: Meg szeretném köszönni a Zólyomi cégnek az ott végzett munkát. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 25/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Boti úti útsüllyedés helyreállításának költsége Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. a Boti úti útsüllyedés (csatorna és útrekonstrukció) helyreállítás Ft +áfa ( Ft ) Ft teljes költségéből Ft +áfa ( Ft) összesen: Ft költséget vállal, melyre a évi költségvetésben biztosít fedezetet. 2. Az úthelyreállítás többi költsége, bruttó Ft a Fejérvíz Zrt-t terheli. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás megkötésére. 4. A Közútkezelő KHT. kezelésében lévő úthiba helyreállítás felelősségének és költségviselő meghatározására megbízza a jegyzőt. Határidő: 1. pont: évi költségvetés 2,3,4. pont: költségvetés elfogadása után azonnal Felelős: 1,2,3. pont: polgármester 4. pont: jegyző 25. napirend 413. számú előterjesztés Tárgy: Szennyvíztisztító rendszer évi beruházási javaslat Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Ismerteti a Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatát, ami egyezik a Pénzügyi bizottság javaslatával. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 26/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Szennyvíztisztító rendszer évi beruházási javaslat Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvíztisztító rendszer évi beruházási javaslatára az etyeki szennyvíztisztító és elvezető rendszer fejlesztéséhez, rekonstrukciójához a Fejérvíz Zrt. javaslatára a évben ft.+áfa, azaz ft. összegű fedezetet biztosít. 2./ Megbízza a jegyzőt a beruházás szükségességének felülvizsgálatára. 19

20 Határidő: évi költségvetés elfogadása 26. napirend 415. számú előterjesztés Tárgy: Érd-Kom Kft. Hulladékkezelési Közszolgáltató díjemelési javaslata Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter bizottság elnöke: Felkéri a jegyzőt, és az alpolgármestert, hogy hívják fel az ÉrdKom figyelmét a hiányosságokra. Ismerteti a bizottság határozati javaslatát. Kéri az A változat elfogadását. Az elmúlt évben nem kötöttünk szerződést az intézményeket illetően, felkérjük a polgármestert, hogy ezt pótolja. Hozzászólások: Lucza Gyula Képviselő: A Településfejlesztési bizottság is tárgyalta az ügyet. Sokáig nem akartuk elfogadni, de utánajárva rájöttünk, hogy reális. A reklamációkat illetően, a reklamálóktól kérjük el a szerződéseket, mert sokan vannak akik még szerződést sem kötöttek. Till Mihály képviselő: Az önkormányzat melletti konténernél rengeteg a szemét. Visszataszító. Rendezzük a helyzetet. Horváth János képviselő: Hány %-os az áremelés? Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: 1,8%-os a tavalyihoz képest. Horváth János képviselő: Jövőre is ilyen mértékű lesz? Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Ez attól függ, hogy a KSH által kibocsátott árindex hány %-os lesz. Dr. Papp László jegyző: Itt nem avatkozhatunk nagyon bele az árba. Azt tudjuk tenni, hogy a szerződésben szereplő kötelezettségeket érvényesítsük. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 27/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: ÉrdKom Kft. Hulladékkezelési Közszolgáltató díjemelési javaslata Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉrdKom Kft.(2030 Érd, Sas u.2.,képviseletében: Sárvári Endre és Pató Simon) mint Etyek Község területén a Hulladékkezelési Közszolgáltatást végző, díjemelési javaslatát elfogadja. Ennek megfelelően a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékét január 1-től december 31-ig Ft/liter (+ Áfa) állapítja meg, Fentiek alapján a Közszolgáltatási szerződést módosítja, valamint Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 13/ 2007.(VIII.29.) számú rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét módosítja, A módosított szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert Határidő: február

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje I. Általános rendelkezések A Bizottság részt vesz a Város városfejlesztési és rendezési, környezetvédelmi,

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS CÉLOK I./1. A Társulás létrehozásának célja, jogszabályi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A Közszolgáltatási Csoport és a mezőőrök működési modelljének vizsgálata (Intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök megosztásának szabályozása) Gyöngyös Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben