Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I."

Átírás

1 Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 7/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 8/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 9/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 10/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 11/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 12/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 13/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 14/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 15/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 16/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 17/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 18/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 19/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 20/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 21/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 22/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 23/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 24/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 25/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 26/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 27/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 28/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 29/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 30/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 31/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 32/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 33/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 34/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 35/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 36/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 37/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 38/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 39/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 40/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 41/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 42/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 43/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 44/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napján, szerdán megtartott soros nyílt üléséről. Napirend: A jegyzőkönyvben megszavazott napirendi pontok szerint 2

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án kezdődő nyílt ülésén. Az ülés helye: Etyek Község Önkormányzat tanácskozó terme Etyek, Körpince köz 4. Jelen vannak: Kollárné Papp Ildikó Bozzay Péter Horváth János Ifj. Kiss Dezső Krajcsi Zoltán Lucza Gyula Pécseli József Till Mihály Zólyomi Péter alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Késik: Gálfi Árpád képviselő Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: Dr Papp László jegyző Nagyné dr. Csíki Adél aljegyző Bodó Gabriella ÁMK intézményvezető Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 9 fő van jelen, a képviselő-testület határozatképes. ( Jelenléti ív csatolva.) Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Lucza Gyulát és Kiss Dezsőt javasolja. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Javaslatot tesz a napirendre, javasolja felvenni az 1- es, 309-es, 308-as előterjesztést együtt tárgyalni a 416-os előterjesztéssel, a 305-ös előterjesztést együtt tárgyalni a 310-es előterjesztéssel, a 412-es, a 413-as, a 415-ös és a 414- es számú előterjesztést. Az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását a változtatásokkal. A képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Az alpolgármester a vendégekre tekintettel javasolja néhány napirendi pont előre vételét. Zólyomi Péter javasolja, hogy a cég alapításával kapcsolatos prezentáció bemutatása legyen az első napirend. 3

4 1. napirend 306. számú előterjesztés Tárgy: Önkormányzati cég alapításával kapcsolatos tanulmány megvitatása Előterjesztő: Pénzügyi bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előzményeket, javasolja, hogy hallgassák meg a prezentációt. Pető Gábor a Multi-Contact képviselője megtartja a prezentációt. (Gálfi Árpád képviselő megérkezett 17:33 órakor) Zólyomi Péter képviselő: Javasolja, hogy a döntést halasszák a februári ülésre, hisz jól át kell gondolni, átszámolni a lehetőségeket. Lucza Gyula képviselő: A megkapott anyag 2.3 pontjánál az önkormányzati cég esetében melyik lenne közbeszerzés kötelezett. Pető Gábor Multi Contact képviselője: Attól függ, hogy milyen beszerzésről beszélünk, de a törvény most van változtatás alatt. Dr. Papp László jegyző: Akkor ajánlott ezt létrehozni, ha annak vezetésére megfelelő emberek vannak. Úgy gondolom, hogy a mai helyzetben ezt jól meg kell vizsgálni, és nem mindenáron létrehozni egy céget. (Lucza Gyulaképviselő kiment a teremből.) Zólyomi Péter képviselő: Határozati javaslatnak javasolja, hogy fogadja el a testület a cég alapítására az ajánlatot. Az alpolgármester szavazásra bocsátja Zólyomi Péter által javasolt határozati javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 3/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Önkormányzati cég alapításával kapcsolatos tanulmány megvitatása Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati cég alapítására az ajánlatot elfogadja. Határidő: március napirend 103. számú előterjesztés Tárgy: Beszámoló a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság évi munkájáról Előterjesztő: Lucza Gyula a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Lucza Gyula ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólások: Till Mihály képviselő: Tegnap voltunk a sportpályánál, és azzal kapcsolatban, bár nem volt a bizottsági ülésen, tárgyaljuk-e? Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Javaslom, máskor térjünk vissza rá. 4

5 Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 4/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Beszámoló a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság évi munkájáról Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: haladéktalanul Felelős: Lucza Gyula a bizottság elnöke 3. napirend Tárgy: Beszámoló az alpolgármester két ülés (2008. december január 28.) közt végzett munkájáról Előterjesztő: Alpolgármester 5/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Beszámoló az alpolgármester két ülés (2008. december január 28.) közt végzett munkájáról Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester beszámolóját a két ülés közt végzett munkájáról elfogadja. Határidő: Azonnal Felelős: Alpolgármester 4. napirend Tárgy: A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása Előterjesztő: Alpolgármester Hozzászólások: Zólyomi Péter képviselő: Mióta képviselő vagyok nem fordult elő, hogy ilyen kevés határozatra kérnek határidő módosítást. Szeretném megköszönni a hivatali dolgozók, jegyző, alpolgármester munkáját. Lucza Gyula képviselő: Én is csatlakozom, hisz pont én voltam az aki pár hónapja fel voltam ezen háborodva. Dr. Papp László jegyző: Az iratokból kitűnik, hogy igen nehéz volt a 2008-as év. Még távol vagyunk attól, hogy napra készek legyünk, még sok munka lesz, de egyre jobban haladunk efelé. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 5

6 6/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása Etyek Község Képviselő-testülete 1. A 133/2007.(IV. 25.) számú határozat végrehajtási határidejét december 31-ére módosítja. 2. A 211/2007.(VI. 27.) számú határozat végrehajtási határidejét március 31-ére módosítja. 3. A 226/2007.(VI. 27.) számú határozat végrehajtási határidejét az ülésen kialakítandó határidőre módosítja. 4. A 276/2007.(IX. 26.) számú határozat végrehajtási határidejét december 31-ére módosítja. 5. A 282/2007.(IX. 26.) számú határozat végrehajtási határidejét december 31-ére módosítja. 6. A 147/2008.(IV. 29.) számú határozat végrehajtási határidejét március 31-ére módosítja. 7. A 201/2008.(VI. 25.) számú határozat végrehajtási határidejét december 31-ére módosítja. 8. A 211/2008.(VI. 25.) számú határozat végrehajtási határidejét pénzügyi vezetői állás betöltésének idejére módosítja. 9. A 224/2008.(VI. 25.) számú határozat végrehajtási határidejét március 31-ére módosítja. 10. A 401/2008.(XI. 26.) számú határozat végrehajtási határidejét március 31-ére módosítja. 11. A 445/2008.(XII. 17.) számú határozat végrehajtási határidejét februári ülésre módosítja. 12. A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. Határidő: Azonnal Felelős: Alpolgármester 5. napirend 1. számú előterjesztés Tárgy: A luxusadóról szóló 6/2006.(III. 30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése Előterjesztő: Jegyző Dr. Papp László jegyző: Az önkormányzat a helyi bevétel reményével alkotta meg a luxusadóról szóló törvényt.a gyakorlatban nem vált be, az országgyűlés a felhatalmazást biztosító törvényt hatályon kívül helyezte, így a luxusadóról szóló rendeletünket is hatályon kívül kell helyezni. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet hatályon kívül helyezését. A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 1/2009. (I. 29.) számú rendelete 6

7 A luxusadóról szóló 6/2006. (III. 30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 6. napirend 101. számú előterjesztés Tárgy: Javaslat az Etyeki Polgár c. lap szerkesztésére, kiadására Előterjesztő: Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Lucza Gyula a bizottság elnöke: Már többször tárgyaltuk, többféle elképzelés felmerült, de konkrétan nem jutottunk előre. Most összeállt a pályázat kiírásának anyaga. Ismerteti a pályázat kiírásának anyagát, és határozati javaslatot. Kéri a testület támogatását. 7/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Javaslat az Etyeki Polgár c. lap szerkesztésére, kiadására Etyek Község Önkormányzata a sajtóról szóló évi II. törvény alapján pályázatot ír ki az ETYEKI POLGÁR C. HAVILAP NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAIRA, TOVÁBBÁ SZERKESZTÉSÉRE Formátum: A/4 Oldalszám: oldal,80 kg-os ofszetpapírra, vagy újrahasznosított újságnyomópapírra Előkészítés: szerkesztés nyomdai előkészítés nyomtatás Nyomás: 1+1 szín vagy színes változat Példányszám: 1300 példány A lap hordozója lehetőség szerint újrahasznosított papír legyen. Az Önkormányzat kifejezett igénye: 1./ az elkészült példányok ingyenesen jussanak el minden etyeki háztartásba és önkormányzati intézménybe; 2./ az újság előállításáért, beleértve a szerkesztést, tördelőszerkesztést, nyomtatást, nem kíván semmiféle díjat fizetni az első hat hónap után; 3./ a példányszám tájékoztató jellegű, figyelembe véve a lakosság számának változását; 4./ állandó rovatok: - az önkormányzat és intézményeinek hírei, rendeletek, határozatok, testületi ülések jegyzőkönyveinek közzététele; - közéleti hírek, információk, tájékoztatás; 7

8 - riportok, a falu életének folyamatos bemutatása; - egyházak, civilszervezetek hírei; - sport és kulturális élet hírei; - programajánló; - pályázatok; - anyakönyvi rovat. Az önkormányzat hozzájárul, hogy 1./ az újság a sajtóról szóló évi II. törvény-ben megállapított arányban reklámokat tartalmazzon; 2./ a lapot előállító cég anyagi- és egyéb támogatásokat fogadjon el a lap előállításához, azonban ezen cégek adatait a lapban fel kell tüntetni. - 3 A pályázati ajánlatok benyújthatók Etyek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére: 2091 Etyek, Körpince köz 4. sz. A pályázat benyújtási határideje: február óra A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Palotai Zsuzsannától a 06-22/ , 06-22/ as telefonszámokon. Határidő: január 31. Felelős: Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 7. napirend 102. számú előterjesztés Tárgy: Javaslat az ÁMK pedagógiai programjának és tanterveinek elkészítéséhez Előterjesztő: Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Lucza Gyula a bizottság elnöke: A bizottsági ülésen nem történt határozati javaslat hozás, mert folyamatban van az intézmény átvilágítása, most úgy érezzük nem kell ezzel foglalkozni. Hozzászólások: Dr. Papp László jegyző: Az ÁMK vezetője a január elején nyújtotta jóváhagyás céljából az ÁMK művelődési-progranját. A programot a Veszprémi Oktatási Hivatal kijelölt szakértői vizsgálják szakmai, törvényességi és gazdaságossági sze,pontból. A kötelező szakértői vélemény támpontot nyújt az intézmény jövőjének szervezeti, működési, költségvetési tervezéséhez. Januárban nevelőtestületi ülésen vettünk részt, ahol megismerkedtünk az intézmény dolgozóival, problémákkal és azépülettel kapcsolatos gondokkal. Bodó Gabriella ÁMK intézményvezető: Az említett megbeszélés során tényleg sok probléma felmerült. A legégetőbb probléma az épület állagának megőrzése az ígért felmérés után, fel lehet állítani egy ütemtervet. Az átvilágítás 10 napja tart. 3 jó szakember végzi. Akik mélyreható vizsgálatokat végeznek. E mellett sok tanáccsal is szolgálnak. Sajnos van egy negatívum is a Művészeti Iskola vezetője a vizsgálat megkezdése óta betegállományban van, és ez nem könnyíti meg a munkát, de a kollégák segítőkészek. Lucza Gyula képviselő: Az átvilágítást azért kezdeményeztük, hogy tisztán lássuk az intézményeink helyzetét. Bozzay Péter képviselő: Mikor zárul le a vizsgálat? 8

9 Dr. Papp László jegyző: Az adatgyűjtés lezárult, a vélemény megformázása zajlik. Esetleg már a jövő héten lezárulhat. Lucza Gyula képviselő: Nem cél az átszervezés, csak ki kell javítani ami nem megy. Fontos dolog, hogy ebben az évben a vezetők megbízatása lejár, ezt elő kell készíteni. Pécseli József képviselő: Büszkék vagyunk a német nyelvi oktatásra, de javítani kéne a nyelvi oktatáson. Bodó Gabriella ÁMK intézményvezető: A nyelvvizsga életkori hatását 16 évre felemelték. A nyelvi oktatás hatásosságát azzal lehet mérni, hogy a 8-os gyerekeink a továbbtanulásnál mit visznek magukkal. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Erről nem kell határoznunk. 8. napirend 308. számú előterjesztés Tárgy: Egészségházzal kapcsolatos szerződés megvitatása Előterjesztő: Jegyző Dr. Papp László jegyző: Ismereteim szerint 4 éve folynak a tárgyalások a Szirt Invest Kft.- vel. Javaslom, hogy kössünk velük egy előszerződést. Hozzászólások: Dr. Arató Balázs ügyvéd: Abban maradtunk, hogy a végleges szöveg kidolgozása a két jogi képviselő megállapodása során szülessen meg. Zólyomi Péter képviselő: Az elvi döntést meghozhatjuk. A határozati javaslatom, hogy az önkormányzat kössön előszerződést a Szirt Invest Kft.-vel, az ügyvédek által javasolt módosítások után felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő legyen február 28. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a Zólyomi Péter által javasolt határozati javaslatot. 8/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Egészségházzal kapcsolatos szerződés megvitatása Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előszerződést köt a Szirt Invest Kft.-vel. Az ügyvédek által javasolt módosítások után felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: február napirend 105. számú előterjesztés Tárgy: Javaslat a Fejér Megye fennállásának ezeréves évfordulója jegyében rendezendő ünnepségekre Előterjesztő: Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Lucza Gyula a bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést, és a bizottság határozati javaslatát. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Módosítsuk annyiban, hogy a programért felelős személy a polgármester legyen. 9

10 Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 9/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Javaslat a Fejér Megye fennállásának ezeréves évfordulója jegyében rendezendő ünnepségekre Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Fejér megye fennállásának ezeréves évfordulójára az alábbi programokat szervezi: 1./ Fejér megye zászlójának avatása az Etyeki Búcsú keretében július 4-én, szombaton de. 10 órakor A program helyszíne: 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca, Hősök tere A programért felelős személy: polgármester 2./ Fotókiállítás az ezeréves Magyarország megyeházairól Hatvani Sándor amatőr fotós fotókiállítása július 4-én 11 órakor A program helyszíne: 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 1. sz. Házasságkötő-terem A programért felelős személy: polgármester Határidő: azonnal Felelős: Lucza Gyula a bizottság elnöke 10. napirend 201. számú előterjesztés Tárgy: Tájékoztató és vita az új pályázati kiírásokról Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. 10/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Tájékoztató és vita az új pályázati kiírásokról Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az új pályázati kiírásokról szóló tájékoztatást elfogadja, és a év elején kiírandó óvoda-, iskola-, egészségház, és turisztikai fejlesztésre vonatkozó pályázatokon való részvételére különös hangsúlyt fektet. Határidő: folyamatos 11. napirend 202. számú előterjesztés Tárgy: Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról 10

11 Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 11/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő pályázatokról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal 12. napirend 203. számú előterjesztés Tárgy: évi költségvetés előkészítése Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Sajnos nem voltam ott a bizottsági ülésen, nagyjából az a 36 millió Ft miből tevődik össze? Zólyomi Péter képviselő: A pályázati önrészt, és a pályázatírás költségeit tartalmazza. Valamint tudni kell, hogy a legtöbb pályázat utófinanszírozottságú. Horváth János képviselő: Tavaly mennyi volt ez a keret? Zólyomi Péter képviselő: Ha jól emlékszem 12 millió. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 12/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: évi költségvetés előkészítése Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésben a pályázati keretet ,- Ft-ban tervezi be. Határidő: február napirend 204. számú előterjesztés Tárgy: évben felállított sorrendiség áttekintése I. Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. 11

12 Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Ezt a sorrendet nem kell mereven kezelni. Zólyomi Péter képviselő: Felmerült, hogy vannak Etyeknek olyan részei melyek a lakók szerint elhanyagoltak. Lucza Gyula képviselő: Ha jól emlékszem a múlt héten az alpolgármester, és a jegyző bejárást tartottak és eljuttattak hozzám egy anyagot, hogy milyen hiányosságokat fedeztek fel. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester felolvassa a sorrendet. Az alpolgármester szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 13/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: évben felállított sorrendiség áttekintése I. Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatokra vonatkozó, a határozat mellékletét képező módosított sorrendiséget a évre elfogadja. Felkéri az alpolgármestert, hogy a módosított pályázati sorrendiséget a pályázatfigyelő cégek számára juttassa el a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében. Határidő: február 10. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 14/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: évben felállított pályázati sorrendiség áttekintése II. Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Botpuszta fejlesztési és pályázati lehetőségeinek tekintetében botpusztai fórumot szervez. A fórumot megelőző bejárást, felmérést február 28-ig elkészíti, a fórum megszervezésének határidejét március 31-ében határozza meg. Felkéri a polgármestert a botpusztai tulajdonosok képviselőivel való kapcsolatfelvételre. Határidő: Bejárásra: február 28. Fórum megtartására: március napirend 205. számú előterjesztés Tárgy: Tájékoztató a Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázati rendszerről Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ez a pályázat a környezetünkben egy turisztikai rész kívánnának alakítani. Az összes település vezetőivel szervezett tárgyaláson ez elutasításra került. Ismerteti a határozati javaslatot. Mi szeretnénk ehhez a TDM szervezethez tartozni, ezért meg kell keresni a Zsámbéki-medence szervezetét ennek érdekében. 12

13 15/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Tájékoztató a Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázati rendszerről Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1./ A Turisztikai Desztinációs Menedzsment megalakítására kiírt, Etyek központjával létrejövő TDM szervezésére kiírt pályázaton nem kíván részt venni. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Zsámbék község polgármesterével a Zsámbéki medencében létrejövő TDM szervezethez való csatlakozásra. Határidő: 1. pont: azonnal 2. pont: február napirend 206. számú előterjesztés Tárgy: A Vállalkozói és Pályázati Bizottság évi munkájának értékelése Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot, kéri a testületet, hogy fogadja el a beszámolót. Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Látjuk, hogy manapság a pályázatok milyen nagy szerepet játszanak a települések életében. A bizottság vállalkozói részét kell erősíteni, főleg az etyeki vállalkozók foglalkoztatását. Horváth János képviselő: Volt javaslat, hogy a falu lakosai közül vannak-e olyanok akik segíthetnének a pályázatfigyelésben. Zólyomi Péter képviselő: Ezt a kört még fel kell mérnünk. Pécseli József képviselő: Ha van listánk akkor az önkormányzat is megkeresheti a vállalkozókat egy-egy munka alkalmával. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 16/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: A Vállalkozói és Pályázati Bizottság évi munkájának értékelése Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vállalkozói és Pályázati Bizottság évi munkájára vonatkozó beszámolót elfogadja. A bizottság a márciusi ülésén a pályázatokra vonatkozó terveztetési sorrendiséget megtárgyalja. 13

14 Határidő: azonnal 16. napirend 207. számú előterjesztés Tárgy: Ajánlat sebességmérő készülékek kihelyezéséről Előterjesztő: Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: A településfejlesztési Bizottság is egyetértett a Vállalkozói Bizottság véleményével. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. 17/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Ajánlat sebességmérő készülékek kihelyezéséről Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1db napelemes sebességmérő készülék kihelyezését határozza el a Kossuth utca elején a Biatorbágy felöli, jobb oldali bevezető szakaszon. Ennek érdekében a évi költségvetésben a sebességmérő készülék kihelyezésére ,- Ft keretösszeget tervez be. Határidő: március napirend 301. számú előterjesztés Tárgy: évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést, kéri a testületet, hogy a költségvetés I. fordulóját fogadja el. Hozzászólások: Dr. Papp László jegyző: A költségvetés összeállítása a jegyző feladata, és felelőssége. A pénzügyi csoportvezetővel írtunk az APEH-nak egy levelet, hogy leellenőrizzük a vállalkozásokat, hogy mit vallottak be, és mit vallottak be ide. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 18/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: évi költségvetési rendelet-tervezet 14

15 Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés tervezésének első fordulóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 18. napirend 302. számú előterjesztés Tárgy: Polgármesteri Hivatal eszközigénye Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot. Kéri a testülete támogatását. 19/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Polgármesteri Hivatal eszközigénye Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a keretösszeget a költségvetés tervezésénél figyelembe veszi. Megbízza Etyek Község jegyzőjét további árajánlatok bekérésére ( Ikea, Kika, irodabútor-gyártó cégek), valamint a központosított közbeszerzéshez való csatlakozás lehetőségeinek felmérésére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Végrehajtásért felelős: pénzügyi csoport 19. napirend 303. számú előterjesztés Tárgy: Heuréka Tanácsadó Zrt. által készített jelentés Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti az előzményeket, az előterjesztést, és a határozati javaslatot. Hozzászólások: Dr. Papp László jegyző: Jelenleg nem vagyunk naprakészek. Nyílván volt már jobb korszaka is a hivatalnak, de az igyekezet megvan. Tartom magam a június 30-i időponthoz, hogy addigra kerüljünk egyenesbe. Lucza Gyula képviselő: Annyit kérnék, hogy ezt a jelentést tegyük ki a weblapra. Nagyné dr. Csíki Adél aljegyző: Már feltettem. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 15

16 20/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Heuréka Tanácsadó Zrt. által készített jelentés Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete : 1./ Felkéri a Heuréka Tanácsadó Zrt-t, vizsgálja felül a évi költségvetés megalapozottságát. 2./ Konkretizálja az analitikus nyilvántartások hiányosságait. 3./ Konkretizálja a szabályzatokat, mi nincs, illetve mi hiányos. Határidő: február 28. Felelős: jegyző 20. napirend 304. számú előterjesztés Tárgy: Nagy Dávid Bicskei Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának kérelme Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Már tavaly is elénk volt terjesztve ez a kérelem. Ismerteti a határozati javaslatot. 21/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Nagy Dávid Bicskei Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának kérelme Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Dávid kérelmét támogatja és a évben az Önkormányzat fenntartása alá tartozó rendőrségi gépkocsi üzemeltetési és fenntartási költségeinek keretét a évi költségvetési rendeletben ,- Ft erejéig biztosítja. Határidő: költségvetés elfogadása után azonnal Felelős: jegyző 21. napirend 305. számú előterjesztés Tárgy: Etyeki Állatvédő Egyesület kérelme Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólások: Horváth János képviselő: A gyepmesteri tevékenység nem tartozik hozzájuk? 16

17 Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Mint az előterjesztésből is kitűnik nem. Horváth János képviselő: Nem kell sajnos messzire mennünk, hogy 2-3 kutyába botoljon az utcán az ember. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: A kérelemben szereplő kennel kérelem is azért van, hogy el tudjanak helyezni még több kutyát. Dr. Papp László jegyző: Szabálysértési eljárás keretében elkezdjük az ügyet intézni. Feljelentést tesznek az elhanyagolt ebek gazdái ellen. Lucza Gyula képviselő: Látjuk, hogy 1,5 millió az az összeg, amit az egyesület kér. Sárbogárdon el van helyezve 2 etyeki hajléktalan, azt ,- Ft-al támogatjuk. Nem támogatom ezt az összeget. Nem mindig az önkormányzathoz kell szaladgálni egy egyesületnek. Indítványozom, hogy csökkentsük az összeget a felére. Próbálkozzon az egyesület más úton is. Till Mihály képviselő: Én is soknak találom ezt az összeget. Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Írják, hogy ,-Ft-ból gazdálkodnak havonta. Bozzay Péter képviselő: Nagyon nagy az emberi felelősség ebben az esetben. Zólyomi Péter képviselő: Az igényeket a lehetőségekhez fogjuk igazítani. Az alpolgármester szavazásra bocsátja Lucza Gyula képviselő indítványát.. 22/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Etyeki Állatvédő Egyesület kérelme Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az a 2009-es évre az állatmenhely üzemeltetési és fenntartási költségeire a évi költségvetési rendeletben ,- Ft-ot biztosít. Határidő: Költségvetés elfogadása után azonnal Felelős: jegyző 22. napirend 307. számú előterjesztés Tárgy: Törzsvásárlói rendszer bemutatása Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. 23/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Törzsvásárlói rendszer bemutatása Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1./ Javasolja a rendszerhez való csatlakozást 17

18 2./ Megbízza a jegyzőt a törzsvásárlói nyilatkozat és az általános szerződési feltételek felülvizsgálatával és az észrevételek megtételével. 3./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 4./ Felhatalmazza a polgármestert a kapcsolattartó személy kijelölésére. Határidő: február napirend 309. számú előterjesztés Tárgy: A Polgármesteri Hivatal festési pótmunkáinak költségigénye Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter bizottság elnöke: Ismerteti az előzményeket, és a bizottság határozati javaslatát. 24/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: A Polgármesteri Hivatal festési pótmunkáinak költségigénye Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1.) A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat keretében végzett épület belső kivitelezési munkái során felmerült festés mázolás pótmunkáira bruttó Ft költségkeretet betervez a évi költségvetésbe. 2.) A évi költségvetésben további Ft-os költségkeretet biztosít a tárgyalóban és a polgármesteri irodában védőléc felhelyezésére. Határidő: január napirend 412. számú előterjesztés Tárgy: Boti úti útsüllyedés helyreállításának költsége Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a határozati javaslatot. Lépéseket teszünk az ügy tisztázására esetleg ügyvéddel, a munkát csak a balesetveszély elhárítása érdekében kellet sürgősen megcsinálni. Hozzászólások: 18

19 Lucza Gyula képviselő: Nehogy már plusz pénzt fizessünk ki egy ügyvédnek, intézze ezt a jegyző. Till Mihály képviselő: Meg szeretném köszönni a Zólyomi cégnek az ott végzett munkát. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 25/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Boti úti útsüllyedés helyreállításának költsége Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. a Boti úti útsüllyedés (csatorna és útrekonstrukció) helyreállítás Ft +áfa ( Ft ) Ft teljes költségéből Ft +áfa ( Ft) összesen: Ft költséget vállal, melyre a évi költségvetésben biztosít fedezetet. 2. Az úthelyreállítás többi költsége, bruttó Ft a Fejérvíz Zrt-t terheli. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás megkötésére. 4. A Közútkezelő KHT. kezelésében lévő úthiba helyreállítás felelősségének és költségviselő meghatározására megbízza a jegyzőt. Határidő: 1. pont: évi költségvetés 2,3,4. pont: költségvetés elfogadása után azonnal Felelős: 1,2,3. pont: polgármester 4. pont: jegyző 25. napirend 413. számú előterjesztés Tárgy: Szennyvíztisztító rendszer évi beruházási javaslat Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter a bizottság elnöke: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Ismerteti a Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatát, ami egyezik a Pénzügyi bizottság javaslatával. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 26/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: Szennyvíztisztító rendszer évi beruházási javaslat Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvíztisztító rendszer évi beruházási javaslatára az etyeki szennyvíztisztító és elvezető rendszer fejlesztéséhez, rekonstrukciójához a Fejérvíz Zrt. javaslatára a évben ft.+áfa, azaz ft. összegű fedezetet biztosít. 2./ Megbízza a jegyzőt a beruházás szükségességének felülvizsgálatára. 19

20 Határidő: évi költségvetés elfogadása 26. napirend 415. számú előterjesztés Tárgy: Érd-Kom Kft. Hulladékkezelési Közszolgáltató díjemelési javaslata Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke Zólyomi Péter bizottság elnöke: Felkéri a jegyzőt, és az alpolgármestert, hogy hívják fel az ÉrdKom figyelmét a hiányosságokra. Ismerteti a bizottság határozati javaslatát. Kéri az A változat elfogadását. Az elmúlt évben nem kötöttünk szerződést az intézményeket illetően, felkérjük a polgármestert, hogy ezt pótolja. Hozzászólások: Lucza Gyula Képviselő: A Településfejlesztési bizottság is tárgyalta az ügyet. Sokáig nem akartuk elfogadni, de utánajárva rájöttünk, hogy reális. A reklamációkat illetően, a reklamálóktól kérjük el a szerződéseket, mert sokan vannak akik még szerződést sem kötöttek. Till Mihály képviselő: Az önkormányzat melletti konténernél rengeteg a szemét. Visszataszító. Rendezzük a helyzetet. Horváth János képviselő: Hány %-os az áremelés? Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: 1,8%-os a tavalyihoz képest. Horváth János képviselő: Jövőre is ilyen mértékű lesz? Kollárné Papp Ildikó alpolgármester: Ez attól függ, hogy a KSH által kibocsátott árindex hány %-os lesz. Dr. Papp László jegyző: Itt nem avatkozhatunk nagyon bele az árba. Azt tudjuk tenni, hogy a szerződésben szereplő kötelezettségeket érvényesítsük. Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 27/2009. (I. 28.) számú határozata Tárgy: ÉrdKom Kft. Hulladékkezelési Közszolgáltató díjemelési javaslata Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉrdKom Kft.(2030 Érd, Sas u.2.,képviseletében: Sárvári Endre és Pató Simon) mint Etyek Község területén a Hulladékkezelési Közszolgáltatást végző, díjemelési javaslatát elfogadja. Ennek megfelelően a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékét január 1-től december 31-ig Ft/liter (+ Áfa) állapítja meg, Fentiek alapján a Közszolgáltatási szerződést módosítja, valamint Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 13/ 2007.(VIII.29.) számú rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét módosítja, A módosított szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert Határidő: február

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés Jegyzőkönyv Készült: Etyek Község Önkormányzatának Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2008. május 22-én 17.órakor kezdődő üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot: Till Mihály és Bozzay Péter

Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot: Till Mihály és Bozzay Péter Jegyzőkönyv Készült:Etyek Község Önkormányzata Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2008. december 11-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: A Bizottság részéről, elnök:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 18-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. március 18.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/59/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. szeptember 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 48/2012. (X. 30.) Z 1 49/2012. (X. 30.) E 16

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben