Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról (2012. július szeptember 30.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról (2012. július szeptember 30.)"

Átírás

1 Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról (2012. július szeptember 30.) 100/2012. (VII.2.) HB határozat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálása 1. A Humán Bizottság a határozatban az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatokat elbírálta, a bizottság 31 db pályázatot részesített támogatásban. 2. A bizottság a Humánszolgáltató Központ (VI. 531/2012.) pályázatát nem részesítette támogatásban. 3. A bizottság az alábbi alapítványok által benyújtott pályázatok támogatását javasolta a közgyőlésnek: Az Egészségért Alapítvány Szülıklub a gyermekek droghasználatának megelızéséért: ,- Ft Az Egészségért Alapítvány Kortársakkal közösen a drog ellen ,- Ft Az Egészségért Alapítvány STOPI MAGHÁZ PROGRAM Csellengı gyerekek hétvégi menedéke: ,- Ft Sportélmény Alapítvány Szekszárd Város Nemzetközi Atlétikai Bajnoksága: ,- Ft Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány Egészséges életmód, mint testnevelés óra az EDUTOP Szakközépiskola és Szakiskola tanulói számára: ,- Ft A Keresztény Nevelésért Alapítvány Comenius napok az egészségért : ,- Ft Segíts rajtam! Hátrányos Helyzetőekért Alapívány a hátrányos helyzető fiatalok Útkeresı Klubja, az Ágyszínház és az MT mőködésének és fejlesztésének támogatása: ,- Ft Nyitott Világ Alapítvány Interkulturális nyári nyelvtábor: ,- Ft Belváros Ifjúságért Alapítvány: ,- Ft 4. A bizottság Az Egészségért Alapítvány (VI. 504/2012.) pályázatát nem javasolta támogatni a közgyőlésnek. 5. A bizottság a megmaradt 355 ezer Ft-ot átcsoportosította a Tartalék Keretére. 6. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdések elkészítésére és a támogatási összegek átutalására. A bizottság határozata az érintettek részére megküldésre került. A bizottság Alapítványokra vonatkozó javaslatát a Közgyőlés a szeptember 28-i ülésén elfogadta. A támogatási összegek átutalása folyamatban van. 101/2012. (VII.2.) HB határozat A Humán Bizottság Sportkeretének felosztása A Humán Bizottság a határozatban felosztotta a Sportkeretet.

2 102/2012. (VII.2.) HB határozat A évi Eredményességi Keret felosztása 1. A Humán Bizottság a határozatban a szekszárdi székhelyő sportegyesületek számára kiküldött Adatlap sportegyesületek részére kitöltése alapján felosztotta a évi 2 millió Ft eredményességi alapot. 2. A bizottság a megmaradt 200 ezer Ft-ot átcsoportosította a bizottság Tartalék Keretére azzal, hogy azt csak sportcélra lehet felhasználni. 3. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, a támogatási szerzıdések elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására. A bizottság továbbá kikötötte, hogy a támogatási szerzıdés megkötésére csak akkor kerülhet sor, ha a sportegyesület a Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított nemleges igazolást nyújt be a Polgármesteri Hivatal részére. A bizottság határozata az érintettek részére megküldésre került. A támogatási összegek átutalása 103/2012. (VII.2.) HB határozat A Városi Diáksport Egyesület támogatása 1. A Humán Bizottság a határozatban a Városi Diáksport Egyesület mőködését ,- Ft-tal támogatta a Sportkeret Szabadidı és Diáksport Kerete terhére. 2. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdés elkészítésére és a támogatási összeg átutalására. A támogatási összeg átutalása 104/2012. (VII.2.) HB határozat A évi Sportkeret pályázati felhívása 1. A Humán Bizottság a határozatban a évi Sportkeret pályázati felhívását elfogadta. 2. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Szekszárdi Vasárnap aug. 5-i, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való folyamatos közzétételérıl. A évi Sportkeret pályázati felhívása közzétételre került. 105/2012. (VII.2.) HB határozat A Tudományos Ösztöndíj Támogatás és a Mővészeti Ösztöndíj Támogatás támogatási keretének felosztása 1. A Humán Bizottság a határozatban felosztotta a Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti Ösztöndíj Támogatási Keretet. 2. A bizottság Szavári Attila történész kisdoktori munka elıkészítése, valamint Dr. Leposa Dezsı Szerzıi DVD-m kiadása címő pályázatát nem részesítette támogatásban. 3. A bizottság Kaczián János Forrásközlés Garay János levelezésébıl címő pályázatát átirányította a bizottság Garay napok rendezvénysorozatra elkülönített keretére. 4. A bizottság a megmaradt 5.000,- Ft-ot átcsoportosította a Tartalék Keretére. 5. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdések elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására. A bizottság határozata az érintettek részére megküldésre került. A támogatási összegek átutalása

3 106/2012. (VII.2.) HB határozat Kulturális Támogatási Keretre benyújtott pályázatok elbírálására 1. A Humán Bizottság a határozatban a Kulturális Támogatási Keretre beérkezett pályázatokat elbírálta, és 26 db pályázatot részesített támogatásban. 2. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdések elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására. A bizottság határozata az érintettek részére megküldésre került. A támogatási összegek átutalása 107/2012. (VII.2.) HB határozat A Tálosi Zoltán Honvéd Hagyományırzı Egyesület Tolna megyei Szervezetének kérelme A Humán Bizottság a határozatban a Tálosi Zoltán Honvéd Hagyományırzı Egyesület Tolna megyei Szervezetének a Baka Múzeum mőködtetésére vonatkozó kérelmét forráshiány miatt nem támogatta. A bizottság határozata az Egyesület számára kiküldésre került. 108/2012. (VII.2.) HB határozat A Garay János Gimnázium óbecsei utazásának támogatása 1. A Humán Bizottság a határozatban a 99/2012. (VI.25.) HB határozatát visszavonta, és a Garay János Gimnázium óbecsei utazását ,- Ft-tal támogatta a bizottság Tartalék Kerete terhére. 2. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdés elkészítésére, és a támogatási összeg átutalására. A támogatási összeg átutalása 109/2012. (VII.2.) HB határozat A évi Civil Keret pályázati felhívása 1. A Humán Bizottság a határozatban a Civil keret pályázati felhívását elfogadta. 2. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Szekszárdi Vasárnap aug. 5-i, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való folyamatos közzétételérıl. A évi Civil Keret pályázati felhívása közzétételre került. 110/2012. (IX.17.) HB határozat Tájékoztató a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. önköltség számítási szabályzatáról A Humán Bizottság a határozatban a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. önköltség számítási szabályzatáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és az önköltség számítás alapján a sportegyesületek által használt terek bérleti díjának meghatározása kérdésben egy külön bizottsági ülés keretében foglal állást. 111/2012. (IX.17.) HB határozat A Delta Fitness Edzıterem bérleményre vonatkozó kérelme A Humán Bizottság a határozatban a Delta Fitness Edzıterem kérelmét megtárgyalta, és a kérelemre egy helyszíni bejárást követıen kíván visszatérni.

4 112/2012. (IX.17.) HB határozat A évi mőködési támogatások felosztása 1. A Humán Bizottság a határozatban a szekszárdi székhelyő sportegyesületek részére a Sportegyesületek támogatási keretbıl az alábbi támogatásokat ítélte meg: Ssz. Támogatásban részesülı egyesület Megítélt támogatás neve 1. Szekszárdi Kosárlabda Sport 4.000,- eft Club Szekszárd 2. Szekszárdi Utánpótlásnevelı 2.000,- eft Futball Club 3. UKSE Szekszárd - 4. Szekszárd Asztalitenisz Club 1.000,- eft 5. Szekszárdi Atlétikai Klub SE 500,- eft 6. Szekszárdi Vízmő SE 300,- eft 7. Gemenc Judo Klub Egyesület 600,- eft 8. Szekszárdi Szabadidıs - Kerékpáros SE 9. Szekszárdi Kerékpáros SE 400,- eft Összesen: 8.800,- eft 2. A bizottság a Kosárlabda Sport Club mőködési támogatását a IV.5-21/2012. számú támogatási megállapodás 3. pontja értelmében a Polgármesteri Keretre csoportosította át. 3. A bizottság a megmaradt ,- Ft-ot a bizottság sportcélú Tartalék Keretére csoportosította át. 4. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek átutalására. A bizottság határozata az érintettek részére kiküldésre került. A támogatási összegek átutalása 113/2012. (IX.17.) HB határozat A Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálása 1. A Humán Bizottság a határozatban felosztotta a Sportkeretre elkülönített összeget, a bizottság 31 db pályázatot részesített támogatásban. 2. A bizottság a Kosárlabda Sport Club részére ,- Ft-ot biztosított az önkormányzat felé fennálló tartozás számlák szerinti kiegyenlítésére. 3. A bizottság a Kajak-Kenu SE részére biztosított ,- Ft-os támogatásból az önkormányzat felé fennálló tartozás kiegyenlítésére ,- Ft-ot biztosított. 4. A bizottság az alapítványok által benyújtott pályázatokat összesen ,- Ft értékben az alábbiak szerint javasolta támogatni a Közgyőlésnek:

5 - Kinyújtott Kéz Alapítvány: ,- Ft - Sportélmény Alapítvány: ,- Ft 5. A bizottság a megmaradt ,- Ft-ot átcsoportosította a sportcélú Tartalék Keretére. 6. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek átutalására. A bizottság határozata az érintettek részére megküldésre került. Az Alapítványok részére javasolt támogatásokat a Közgyőlés a szeptember 28-i ülésén elfogadta. A támogatási összegek átutalása 114/2012. (IX.17.) HB határozat A Szekszárdi Kerékpáros SE felhasználási határidıre vonatkozó módosítási kérelme A Humán Bizottság a határozatban a Szekszárdi Kerékpáros SE (VI.524-3/2012.) kérelmére a szerzıdésben foglaltak alapján a felhasználási határidıt augusztus 30-ig meghosszabbította. A határozat a sportegyesület részére megküldésre került. 115/2012. (IX.17.) HB határozat A Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület támogatási kérelme A Humán Bizottság a határozatban a Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület kérelmét nem támogatta. A határozat az egyesület részére megküldésre került. 116/2012. (IX.17.) HB határozat A Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató Egyesület nyári táborok szervezésére vonatkozó támogatási kérelme 1. A Humán Bizottság a határozatban a Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató Egyesület kérelmére a évi nyári táborok (július-augusztus) szervezését Ft azaz ötvenezer forint összeggel támogatta a Tartalék Keret terhére. 2. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére és a támogatási összeg átutalására. A bizottság határozata az Egyesület részére megküldésre került. A támogatási összeg átutalása 117/2012. (IX.17.) HB határozat Dr. Freppán Miklós kérelme A Humán Bizottság a határozatban Dr. Freppán Miklós kérelmét támogatta, és a bizottság lehetıséget kívánt biztosítani a Szekszárdi Vasárnapban egy cikk erejéig a 40 éve történtekrıl való megemlékezésre. A bizottság határozata az érintettek részére megküldésre került. 118/2012. (IX.17.) HB határozat A évi Civil keret felosztása 1. A Humán Bizottság a határozatban felosztotta a évi Civil Keretet, a bizottság 53 db pályázatot részesített támogatásban. 2. A bizottság a Szekszárd-Lugos és Facsádi Baráti Társaság (VI. 688/2012.) pályázatát nem részesítette támogatásban. 3. A bizottság az alapítványok által benyújtott pályázatokat - összesen eft értékben az alábbiak szerint javasolta támogatni a Közgyőlésnek: - "Szekszárdi Röntgen" Alapítvány Közhasznú Szervezet: ,- Ft

6 - Kék Madár Alapítvány: ,- Ft - Gyöngysor Alapítvány: ,- Ft - Szent Erzsébet Caritas Alapítvány: ,- Ft - Az Egészségért Alapítvány: ,- Ft - Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány: ,- Ft - Nyitott Világ Alapítvány: ,- Ft - Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány: ,- Ft - Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány: ,- Ft - "Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány: ,- Ft - Tolna Megyei Vesebetegekért Alapítvány: ,- Ft - Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztı Alapítvány: ,- Ft - Csizmazia Alapítvány a Jövı Ígéretes Gyermekeiért : ,- Ft - Betegápolásért Alapítvány: ,- Ft - "Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd: ,- Ft - Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány: ,- Ft - "JASZLICE" Családsegítı Közhasznú Alapítvány: ,- Ft - Eszterlánc Alapítvány: ,- Ft - Sportélmény Alapítvány: ,- Ft 4. A bizottság A Keresztény Nevelésért Alapítvány (VI. 704/2012.) pályázatát nem javasolta támogatni a Közgyőlésnek. 5. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására. A bizottság határozata az érintettek részére megküldésre került. Az Alapítványok részére javasolt támogatásokat a Közgyőlés a szeptember 28-i ülésén elfogadta. A támogatási szerzıdések elkészítése és a támogatási összegek átutalása 119/2012. (IX.17.) HB határozat A Mondschein Német Nemzetiségi Kórus Egyesület kérelme 1. A Humán Bizottság a határozatban a Mondschein Német Nemzetiségi Kórus Egyesület németországi utazását utólagosan ,- Ft-tal támogatta a bizottság Tartalék Kerete terhére. 2. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdés elkészítésére és a támogatási összeg átutalására. A bizottság határozata az egyesület részére megküldésre került. A támogatási összeg átutalása 120/2012. (IX.17.) HB határozat Mikola Péter kérelme 1. A Humán Bizottság a határozatban a Mikola Péter által megzenésített Garay verseket tartalmazó kiadvány megjelentetésére ,- Ft támogatást biztosított a bizottság Garay Napok rendezvénysorozatra elkülönített kerete terhére. 2. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdés elkészítésére és a támogatási összeg átutalására. A bizottság határozata az érintett részére megküldésre került. A támogatási összeg átutalása folyamatban van.

7 121/2012. (IX.17.) HB határozat Kaczián János Garay győjtımunkájának támogatása 1. A Humán Bizottság a határozatban Kaczián János Forrásközlés Garay János levelezésébıl tárgyú kutató, győjtı munkáját ,- Ft támogatásban részesítette Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete 1. számú mellékletének kiadási elıirányzat terhére (308/1/ alszám, Garay János évforduló). 2. A bizottság felkérte Kaczián Jánost a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére kiállított átutalási számla benyújtására. 3. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a számla beérkezését követıen a támogatási összeg átutalására. A bizottság határozata az érintett részére megküldésre került. 122/2012. (IX.17.) HB határozat A Garay János Gimnázium 2012/2013. tanévi 11.A osztályának létszáma A Humán Bizottság a határozatban engedélyezte, hogy a Garay János Gimnázium a 2012/2013. tanévi 11.A osztályában legfeljebb 20 %-kal túllépje a maximális létszámot. A bizottság határozata a gimnázium részére megküldésre került. 123/2012. (IX.17.) HB határozat A Garay János Gimnázium helyi tantervének módosítása A Humán Bizottság a határozatban egyetértését fejezte ki a Garay János Gimnázium helyi tantervének június 29-én elfogadott, szeptember 1-jei hatályú módosításával kapcsolatosan. 124/2012. (IX.24.) HB határozat A Delta Fitness edzıterem elhelyezése A Humán Bizottság a határozatban felkérte Csillag Balázst, a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. vezetıjével egyeztetve készítsen egy kalkulációt a konditerem más helyszínen történı elhelyezésére vonatkozóan. A határozat az érintettek részére megküldésre került, a kalkuláció elkészítése 125/2012. (IX.24.) HB határozat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása (tervezet) (209. sz. közgyőlési elıterjesztés) Lásd a 36/2012. (X.4.) szekszárdi ör. rendeletet. 126/2012. (IX.24.) HB határozat Döntés köznevelési intézmények jövıbeni mőködtetése kapcsán (206. sz. közgyőlési elıterjesztés) Lásd a 164/2012. (IX.28.) számú közgyőlési határozatot.

8 127/2012. (IX.24.) HB határozat Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására (204. sz. közgyőlési elıterjesztés) Lásd a 162/2012. (IX.28.) számú közgyőlési határozatot. 128/2012. (IX.24.) HB határozat Városi fenntartású középiskolák 2013/2014. tanévi létszám- és profilmódosítási terve (205. sz. közgyőlési elıterjesztés) Lásd a 163/2012. (IX.28.) számú közgyőlési határozatot. 129/2012. (IX.24.) HB határozat Javaslat a TÁMOP A-11/2 kódszámú, Közoktatási intézmények szerepbıvítése, újszerő intézményi együttmőködések kialakítása címő pályázaton való részvételre (199. sz. közgyőlési elıterjesztés) Lásd a 167/2012. (IX.28.) számú közgyőlési. határozatot. 130/2012. (IX.24.) HB határozat A tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet I. forduló (tervezet) (203. sz. közgyőlési elıterjesztés) Lásd a 159/2012. (IX.28.) számú közgyőlési határozatot. 131/2012. (IX.24.) HB határozat Beszámoló a évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól (189. sz. közgyőlési elıterjesztés) Lásd a 173/2012. (IX.28.) számú közgyőlési határozatot. 132/2012. (IX.24.) HB határozat Bizottsági kereten lévı pénzösszeg átcsoportosítása A Humán Bizottság a határozatban a bizottság Tartalék Keretérıl ,- Ft-ot, valamint a sportcélú Tartalék Keretérıl ,- Ft-ot átcsoportosított a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keretre. 133/2012. (IX.24.) HB határozat A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálása 1. A Humán Bizottság a határozatban felosztotta a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Kereten a 132/2012. (IX.24.) HB határozat alapján rendelkezésre álló eft-os keretösszeget, a bizottság 205 esetben ítélt meg támogatást a tanuló illetve a felkészítı tanára számára.

9 2. A bizottság felkérte Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát a támogatási megállapodások elkészítésére és a pályázatok alapján megítélt jutalom ünnepélyes keretek között való átadásának megszervezésére. A támogatási szerzıdések elkészítésre kerültek, a jutalmak ünnepélyes keretek között átadásra kerültek. 134/2012. (IX.24.) HB határozat Pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételére benyújtott kérelmek elbírálása I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a 70/2012. (V.21.) számú határozatával a közoktatási intézmények számára pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételére elkülönített ,- Ft-ot az alábbiak szerint osztotta fel: 1. Dienes Valéria Általános Iskola: ,- Ft 2. Baka István Általános Iskola: ,- Ft 3. Garay János Gimnázium: ,- Ft Számú Óvoda Kindergarten: ,- Ft 5. Gyermeklánc Óvoda: ,- Ft Összesen: ,- Ft II. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a fenti összegek szerzıdés keretei között történı átutalásáról az intézmények számára. III. A bizottság a támogatási összeg felhasználásának végsı határidejét április 30. napjában, az elszámolási határidıt pedig május 15. napjában határozta meg. IV. A bizottság a megmaradt ,- Ft-ot átcsoportosította a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási Keretre. A bizottság határozata az érintetteknek megküldésre került. A támogatási összegek átutalása folyamatban van. 135/2012. (IX.24.) HB határozat A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási Keret felosztása I. A Humán Bizottság a határozatban a 97/2012. (VI.25.) számú határozatával meghirdetett, a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási Kereten rendelkezésére álló ,- Ft-ot az alábbiak szerint osztotta fel: 1. Gyermeklánc Óvoda: ,- Ft 2. I. Béla Gimnázium: ,- Ft 3. Baka István Általános Iskola: ,- Ft Számú Óvoda Kindergarten: ,- Ft 5. Garay János Gimnázium: ,- Ft Összesen: ,- Ft II. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a fenti összegek szerzıdés keretei között történı átutalásáról. III. A bizottság a támogatási összeg felhasználásának végsı határidejét április 30. napjában, az elszámolási határidıt pedig május 15. napjában határozta meg. A bizottság határozata az érintetteknek megküldésre került. A támogatási összegek átutalása folyamatban van.

10 136/2012. (IX.24.) HB határozat Beszámoló a évi II. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a évi II. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szekszárd, december 4. Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke Határozati javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a /2012. (VII.2.), a /2012. (IX.17.), a /2012. (IX.24.) HB határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidı: december. Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. szeptember 28-i

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 224 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. évi munkaterve Január Az óvodák nyári nyitva tartásának ütemterve Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012. évi teljesítménykövetelményeinek

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-15/2011. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. Iktató szám/ Pályázó neve Pályázat címe Projekt kp. 1. VI.453 /2013. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2. VI.480 /2013,,Belvárosi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-11/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 Határozati javaslat Ifjúsági Keret 2012. Tárgy: Ifjúsági keretre beérkezett pályázatok elbírálásra I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Baka I. Általános Iskola VI. 384/2012. (Nem pályázati adatlapon nyújtották be a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 266. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. november 30-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

TÁRGY: Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 205. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Kivonat! 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés és a szerzıdés módosítások aláírására, az aljegyzıt pedig azok ellenjegyzésére.

Kivonat! 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés és a szerzıdés módosítások aláírására, az aljegyzıt pedig azok ellenjegyzésére. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 176/2014.(IX.30.) gyermek és ifjúsági fogászati körzetekre vonatkozó feladat-ellátási szerzıdések módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-14/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Civil Keretéből E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Civil Keretéből E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 261. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Civil Keretéből E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017. évi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 577/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2010.

Részletesebben

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130.

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130. Határozati javaslat Tárgy : Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására I. SSz. Iktató szám/pályázó neve Pályázat címe Projekt összköltsége/ 1. VI.331/2014 A keresztény Nevelésért Alapítvány 2. VI.333/2014

Részletesebben

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka 1. 2. 5. Dynamic Triatlon Duatlonnal a diáksportért 6. 8. Utánpótlást nevelő Box A harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület 3. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 4. Alisca Taekwondo Klub Értelmi Fejlődésükben

Részletesebben

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret 4. számú melléklet szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás 2012. évben Sorszám Humán Sportcélú Ifjúsági 1. "Az Egészségért" Alapítvány 110 000 50 000 160 000 2. "Az én ovim" Alapítvány 490 000 490 000

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 83-6/2013. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Bizottságának 2013. április 29-én 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 197. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat alapítványok ára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. szeptember 15-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Elıterjesztés a Humán Bizottság február 1-jei ülésére Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról

Elıterjesztés a Humán Bizottság február 1-jei ülésére Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról Elıterjesztés a Humán Bizottság 2011. február 1-jei ülésére Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról I. Beszámoló a lejárt határidejő mővelıdési és oktatási bizottsági határozatok

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 365. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.december 15-i RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi ára Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 88/2006. (VI.15.) szekszárdi önkormányzati

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV./B/13-8/2016. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Bizottságának 2016. május 23-án (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi Babits

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: 2010. évi Eredményességi Alap felosztása

Határozati javaslat. Tárgy: 2010. évi Eredményességi Alap felosztása Határozati javaslat Tárgy: 2010. évi Eredményességi Alap felosztása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a szekszárdi székhelyő sportegyesületek számára kiküldött

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: A szekszárdi székhelyű civil szerveztek kiegészítő működési támogatása E L

Részletesebben

JAVASLAT a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2013.

JAVASLAT a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2013. JVSLT a ből elnyerhető ra Összes felosztható keret: 6.000.000.- Ft *-gal jelölt szám alapítványi pályázat, közgyűlési hatáskör! pályázó szervezet neve és a támogatandó cél szervezet évi 1. VI. 526 Szekszárdi

Részletesebben

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt évi összköltsége. Önrész: kp Önrész: évi összes társadalmi. munka.

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt évi összköltsége. Önrész: kp Önrész: évi összes társadalmi. munka. Határozati javaslat Tárgy: Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására Ssz. Pályázó neve Pályázat címe Projekt 2015. évi összköltsége Önrész: kp Önrész: 2015. évi összes társadalmi munka 690 00 1.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-10/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 101-8/2010. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-18/2011. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 70-12/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült Humán Bizottságának 2014. június 16-án (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 97. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának melléklet 2/2010. (10.28.) számú a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Nonprofit Kft. közterület-használat engedélyezési kérelmérıl Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV./B/13/2016. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2016.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 85-4/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város évi Sport Eseménynaptára

Határozati javaslat. Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város évi Sport Eseménynaptára Határozati javaslat Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi Sport Eseménynaptára Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2014. évi Sport Eseménynaptárát elfogadja

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-10/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-22/2011. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 139. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat egyes intézményi szerzıdések felülvizsgálatára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-13/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. szeptember 30- án (kedden) 9 óra 12 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2014.

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2014. 1 JVSLT a bıl elnyerhetı ra 2014. Összes felosztható keret: 6.000.000.- Ft z alapítványi pályázatok közgyűlési hatáskör! Sorsz. Iktatószám pályázó szervezet neve és a támogatandó cél szervezet 2014. évi

Részletesebben

Javaslat a 2014. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás. felhívásának elfogadására

Javaslat a 2014. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás. felhívásának elfogadására Javaslat a 2014. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának elfogadására Tisztelt Humán Bizottság! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága az elızı évekhez hasonlóan

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-9/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a 2016. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 41. Melléklet: TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az értékteremtı közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására Pályázat címe, a támogatandó tevékenység

Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására Pályázat címe, a támogatandó tevékenység Összes elosztható keret: 1.100.000.- Elnyerhetı támogatás mértéke: 20.000. - 120.000.- Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására 2013. Sorszám 1.* 2. 3. 4. 5. 6. Iktatószám 323/2013. 352/2013.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 167. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány között létrejövı bérleti szerzıdés jóváhagyása E L İ T

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint 3. melléklet KIADÁSOK Cím sz. Alcím Elıirányz at Elıirány zat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 70-11/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült Humán Bizottságának 2014. május 28-án (szerdán) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. III.

Részletesebben

Kivonat! Határidő: július 2. Felelős: Dr. Varga Katalin jegyző

Kivonat! Határidő: július 2. Felelős: Dr. Varga Katalin jegyző Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 145/2015.(VII.02.) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyásáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

Az oktatási nevelési intézményekben a személyi anyagi feltételek biztosítása Képviselı-testületi döntések

Az oktatási nevelési intézményekben a személyi anyagi feltételek biztosítása Képviselı-testületi döntések Az oktatási nevelési intézményekben a személyi anyagi feltételek biztosítása Képviselı-testületi döntések 2006-2010 3/2006. (I.17.) 2006/2007. tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok és középiskolai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 74. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelmére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására. Teljes bek. költség Ft. Saját erı. Ft Kp. nem kp.

Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására. Teljes bek. költség Ft. Saját erı. Ft Kp. nem kp. 1 Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására 1. 2. 3. I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda VI. 623/2009. I. Béla Gimnázium, Informatikai

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. április 27- én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 193/2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 194/2010. (V.13.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére.

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 238/2013.(X.31.) a Szekszárd Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottsági tagjának visszahívásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben