BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE"

Átírás

1 BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban. Mons. Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök két diakónust szentelt pappá és két akolitust diakónussá. A Rozsnyón bemutatott szentmisével egyidőben Rómában, XVI. Benedek pápa a Szent Péter téren szentmisét mutatott be 5 ezer pappal együtt, akik a papok nemzetközi zarándoklatának keretén belül érkeztek az örök városba. A tavaly júniusban elkezdett papság évét a Szentatya ezzel a szentmisével zárta be. A rozsnyói székesegyházban összegyűlt papok és hívek püspökük vezetésével a pap- és diakónusszentelés ünnepi eseményével csatlakoztak a papság évének lezárásához. Zsóka János papszentelésén jelen volt az egri Szeminárium rektora, Balog Gyula atya, a szentelendő családtagjai és évfolyamtársai, néhány magyarországi pap, a környékbeli lelkiatyák és a hívek, és a rozsnyói egyházmegye papj a i n a k legnagyobb része. A rozsnyói székesegyházat a papok és a hívek zsúfolásig megtöltötték, hiszen a másik három szentelendő hozzátartozói, barátai és ismerősei is eljöttek. A szentelési szentmise két nyelven zajlott: a püspök úr Zsóka Jánoshoz minden esetben magyarul szólt. A szentelési szertartás után az új papok együtt miséztek a püspökükkel. Beszédében Vladimír Filo püspök atya azt kérte az új papoktól, hogy Jézus Szíve szerinti papok legyenek. A szentmise végén rövid szentségimádásra került sor, majd a köszönő szavak után a két újonnan felszentelt pap megáldotta a főpásztorát és a jelenlévőket. A szentmisét követően a püspöki palotában ünnepi ebéd volt, amelyre hivatalosak voltak a felszenteltek családtagjai és a jelenlévő papok. Az ebéd után a püspök úr bejelentette, hogy Zsóka János első állomáshelye Rimaszombatban lesz, ahol július elsejétől káplánként fog szolgálni. Tizenkét év alatt a negyedik elsőmisén vehettek részt a környékbeli hívek: 998-ban Juhász Attila atya, 003-ban Sipos György atya, 007- ben Oravecz Zoltán atya és 00-ben Zsóka János atya mutatta be az első szentmiséjét a tornai templomban. A katolikus hívek mindig is úgy tartották, hogy az újonnan felszentelt pap első szentmiséje különleges esemény: az Isten bőségesen adja a kegyelmét azoknak, akik részt vesznek rajta. Nagy becsben tartották a frissen felszentelt kezű pap újmisés áldását is, amiért még egy pár cipőt is érdemes volt elkoptatniuk. Folytatás a. oldalon Pappá szentelése és első szentmiséje alkalmából Zsóka János atyának szívből gratulál a Boldogasszony szerkesztősége és olvasótábora!

2 E L S Ő M I S E BOLDOGASSZONY A tornai hívek már hetek óta az első szentmisére készültek. A szervezők Dr. Juhász Attila tornai plébános vezetésével több ízben is találkoztak, hogy megbeszéljék a teendőket és szétosszák a feladatokat. Hála Istennek, az elsőmisék szervezésében már nagy tapasztalatuk volt. A szervezés egyik része a templom és a szentmise körüli teendőket illette, míg a másik oldala a vendéglátással kapcsolatos dolgokat ölelte fel. A tornai templomot és a környékét kitakarították, a templomot virágokkal díszítették és nyírfákkal látták el, székekkel és lócákkal bővítették az ülőhelyeket, rendbe tették a templomkertben lévő illemhelyet. A templomban lévő virágdíszítést Palcsik Katalin magánvállalkozó és a tornai Rózsafüzér Társulat adományozta. A hangosítással és a kivetítő vászonnal kapcsolatos munkákat a Tolfi cég vállalta magára. A hivatalosan megbízott videós Fait Károly volt, míg a fényképész Kovács Péter. A liturgikus szolgálattal kapcsolatos feladatokat Juhász Attila atya vezetésével Vanyó Péter ceremonár és az egri kispapok végezték. A kántori szolgálattal Juhász Károly tornai kántor volt megbízva. A hívek közül többen segédkeztek még a körmenet lebonyolításában és a templom körüli szerv e z ő i munkában. A tornai asszonyok a sütés egy hétig tartó munkájából és a különféle díszítésekből (koszorúfonás, utcák díszítése) vették ki a részüket. Mindez mutatja, hogy csak összefogással és sokak áldozatos munkájával lehetett megszervezni ezt az ünnepséget. Az első szentmise - a hagyományoknak megfelelően - a kikéréssel kezdődött Bódvavendégiben 4:30-kor Zsóka János szülőházánál, ahol a díszkapura ki volt írva az újmisés jelmondata: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel! A tornai énekkar beköszönő éneke után Ft. Sipos György atya kikérő beszéde következett. Az újmisést megáldotta az édesanyja és a nagybátyja, majd a papok felöltöztették a papi ruhába és ezután elindult a menet a vendégi templomba. Az újmisét az elsőáldozó lányok díszkoszorúja vette körül. A menetben kispárnán hozták a papi élet két szimbólumát: a kelyhet és a töviskoszorút. A jelenlévők Bódvavendégiből autóbusszal és személyautókkal érkeztek Tornára. Az egykori Szt. János szobor helyén várták a tornaiak, majd körmenetben a templomba kísérték. A templomban harangszóval várták az új papot. Amikor az oltárhoz ért, elsőként Dr. Juhász Attila, Torna plébánosa köszöntötte, majd egy vers következett. A bevezető szavak után megkezdődött a szentmise, amelyen kb. 5 lelkipásztor is részt vett. Az újmisést megtisztelte jelenlétével Dukon András szádelői református lelkész is. Az elsőmise ünnepi szónoka Dr. Racs Csaba egerbaktai plébános, az egri főiskola szentírástudomány tanára volt. Zsóka Jánossal együtt miséztek a tornai papok: Juhász A., Sipos Gy. és Oravecz Z. atyák, valamint Mondok István parókus. Azok a hívek, akik nem fértek be a templomba, óriás kivetítő vásznon keresztül a templomkertben követhették a szentm i s e menetét. A mise végén B é r e s Tibor, Bódvavendégi polgármestere köszöntötte az ünnepeltet. Az újmisés meghatódva köszönte meg mindazok segítségét, akik a papi pályához vezető hosszú út során mellette álltak és támogatták. Újmisés áldását külön adta az édesanyjára és rokonaira, a tornai papokra, a jelenlévő lelkipásztorokra, a papi szülőkre, a kispapokra és a ministránsokra. A tornai templom kertjét megtöltötték a hívek, akik a szentmise után stólás áldásban részesültek.

3 00 Sarlós Boldogasszony RÉSZLET DR. JUHÁSZ ATTILA, TOR AI PLÉBÁ OS BESZÉDJÉBŐL Mi, tornaiak, büszkék vagyunk ősi templomunkra. Ezért fáj a szívünk, hogy történelmi értékű templomunk a mai ünnepen nem a teljes díszében ragyog. Sajnos, még a szentélyt is nélkülöznünk kell a felújítási munkálatok miatt. Ennek ellenére, tudom, hogy amikor beléptél ide erre a megszentelt helyre, nem a templomunk külső állapotát nézted, hanem elsősorban az itt kapott lelki élményeket idézed fel magadban. Nem ismeretlenül jössz közénk, hiszen itt nőttél fel a szemünk előtt: ki tudná megmondani, hogy kis ministránsként hány szentmisén szolgáltál az Úr oltáránál. Abban az időben az oltár másik oldalán álltál, más szögből láttad az oltárt és a híveket, és kíváncsian nézted - talán vágyakozva - azt, hogy mit tesz a pap a szentmisén. Most pedig itt állsz előttünk, mint Krisztus újonnan felszentelt papja. Mi, tornaiak nem győzzük megköszönni a Mindenhatónak, hogy plébániánkat - a múltban és az utóbbi két évtized alatt is - bőségesen megáldotta papi hivatásokkal. Ne feledd, hogy egy konkrét közösség áll mögötted: az a közösség, ahonnan származol, akik között felnőttél, akikkel összeköt a szülőföld és az anyanyelv; az a közösség, ahol a hited érlelődött és a hivatásod formálódott. És nem utolsó sorban a tornai papok közössége. Légy büszke arra, hogy hozzánk tartozol, mint ahogy mi is büszkeséggel nézünk rád! Ezentúl a Főpásztorod szava fogja meghatározni működésed helyét. Bárhová is kerülsz majd, viszed magaddal ennek a közösségnek a hírét. Egészen biztosan, mi is külön odafigyeléssel fogjuk követni az életutadat. A sikereidnek mi is örülünk majd, és a kudarcaid miatt veled együtt szomorkodunk. Mert van, ami összeköt, van egy közösség, amely kötelez Kedves János atya! Végezetül már csak annyit szeretnék mondani, hogy számíthatsz ránk! Ide - ebbe a templomba - bármikor is jössz, hazajössz. Mi pedig, hazavárunk. Isten hozott a templomunkba! 3 E L S Ő M I S E Főtisztelendő Zsóka János első szentmiséjére. Tornai templomnak zeng - bong a harangja, hirdeti, hogy benne ünnepet ülnek ma. Vendégi községből indult a díszmenet, új Papot kísérnek ide az emberek. A Menny kapui is tárva - nyitva állnak, Angyalok és Szentek rendben ideszállnak. Szűzanya velünk van, palástja kitárva, szerető Szent Szíve János papot várja. Mikor az oltárhoz kíséri a menet, anyai szemében két könnycsepp megremeg. Első Szentmiséjét mutatja be János, hálás szívvel fordul az Egek Urához. Mikor Üdvözítőnk szavait kimondja, testté vál az Ostya s Vér rejtezik Borba. Új papunknak a kezébe Jézus magát odaadta, s beköltözik a szívébe, hófehér tiszta lelkébe. Meghatottan állnak körülötte Püspök és papok, köszönik a Jó Istenek, hogy új munkást adott. Mert kevés a dolgos kéz az aratnivaló sok, kárba ne vesszenek a csirát rejtő magok. Mert újra kell szántani és újra kell vetni, a szőlőskertekben sem szabad tétlenkedni. Táplálkoznunk kell az élet kenyerével, lelkeinket gyógyítani OLVASÓ K VERSE életadó Vérrel. Szentgyónás és Szentáldás papok nélkül nincsen. Szentmiséket is csak tőlük fogad el a Teremtő Isten. Azok részesülhetnek csak e szent kegyelmekben, akik hittel hisznek és megkereszteltettek. Az Anyaszentegyháznak tagjaiként élnek és megerősödésükre felveszik a Bérmálás szentséget. A szentkenet a betegek és öregek szentsége, gyógyulhatnak, eljuthatnak örök üdvösségre. Ifjak, akik a Házasság szentségét felveszik, Gyermekeiket a hitben buzgón felnevelik. Tovább adják az életet, ha gyermekeik születnek, az Egyház fennmaradását a családok így biztosítják. Jézus választhat papokat, megáldja családokat. Hozzá térhetnek a lelkek s örök üdvösséget nyernek. A Szentáldozáskor a papok Jézus Testét és Vérét magukhoz úgy veszik, hogy az elsőmisés szent áldást újmisés paptestvérüktől elnyerik. A híveknek is osztják Megváltójuk Testét, hogy majd az Elsőmisés szent áldás kegyelmeit haza is vihessék. A Szentmise végén örömteli, dicsőítő himnuszokat zengnek. Hálát adva, megköszönve áldásait, kegyelmeit a minket oly végtelenül szerető Istennek. A papi év véget ért, de a papi élet örök szent munkája, soha sem ér véget. Hallgass meg minket Urunk és áldd meg hívő népedet Szent papokkal. [Ámen]

4 E S E M É Y E K EGÉSZ APOS SZE TSÉGIMÁDÁSOK TOR Á Urunk mennybemenetelének ünnepén, május 3-án és Úrnapján, június 3- án egész napos szentségimádás volt a tornai templomban. A szentségimádásba bekapcsolódtak a gyerekek és fiatalok is. Énekükkel és rövid elmélkedéseikkel fejezték ki imádásukat az Úr Jézus iránt. Ebben a szentségimádásban nem csak mi akartunk szólni Jézushoz. A csendben szerettük volna meghallani az Úr Jézus szavát, amit sokszor nem hallunk, mert nem tudunk csendet teremteni magunk körül a hétköznapok folyamán. Aki nyitott szívvel vett részt a szentségimádáson, bizonyára meghallotta az Úr szavát. 4 BOLDOGASSZONY ZSAR ÓI BÚCSÚ Idén május 30-ára esett a zsarnói búcsú napja, amelyet Szentháromság vasárnapján szoktunk megtartani, mert a Szentháromság Egy Isten dicsőségére van felszentelve a templomunk. Ilyenkor mozgalmas a templomkert és sokkal több embert látni, mint más vasárnap. Ismeretlen személyek és régen látott ismerősök köszönnek egymásnak. A szentmisét a plébános úr, Sipos György atya tartotta Zsóka János diakónus segédkezésével. Mivel az időjárás kedvezett, ünnepélyes körmenettel zártuk le a búcsúi szentmisénket. VÁMOS JÓZSEF ATYA TOR Á Szentháromság vasárnapján, május 30-án a tornai templomban misézett a Gary-i egyházmegye (USA) nyugalmazott papja, Ft. Vámos József atya. Vámos atya édesapja Bodollóból emigrált az Egyesült Államokba. József atya már a tengeren túl született, de nagymamájától megtanult magyarul. Angol nyelvű plébániákon szolgált, de mindig szoros kapcsolatban állt az Egyesült Államokban élő magyar közösséggel. Ha csak teheti, meglátogatja a környékünket, ahová a rokoni szálakon kívül baráti kapcsolatok is kötik. A tornai hívek szeretettel fogadták az amerikai magyar papot, és nagyra értékelték, hogy magyarul szólt hozzájuk. BÚCSÚ TOR AÚJFALUBA Tornaújfaluban június 0-án tartottuk meg a Keresztelő Szent János búcsút. Az ünnepi szentmisét Zsóka János újmisés áldozópap mutatta be a templomunkban. A mise végén Köteles Emese köszöntőt mondott, majd Stiblyár Katalin virágcsokrot nyújtott át az újmisésnek. Zsóka János köszönetet mondott, hogy Újfaluban lehetett e szép ünnepen. A szentmise ünnepi körmenettel záródott. Stiblyár Katalin JUHÁSZ ATTILA ATYA KÖSZÖ TÉSE Május 30-án plébánosukat köszöntötték a tornai és a szádudvarnoki hívek, aki Rómában sikeresen megvédte a doktori disszertációját és ezentúl már használhatja a doktori címet. Szádudvarnokon verssel köszöntötték, Tornán pedig Káposztás Csaba a hívek nevében gratulált a frissen felavatott doktornak és megkérte, hogy röviden ismertesse a hívekkel a doktori munkájának a tartalmát. A plébános úr megígérte, hogy a közeljövőben részletesen beszámol kutatói munkájának eredményéről.

5 00 Sarlós Boldogasszony 5 E S E M É Y E K ÚR APJA AZ OLTÁRISZE TSÉG Ü EPE TOR Á Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, amelyet magyarul Úrnapjának is nevezünk, a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön van. Ebben az évben Úrnapja június 3-ára esett. Tornán egész napos szentségimádással ültük meg ezt az ünnepet. Annak ellenére, hogy ez az ünnep Szlovákiában munkanap, a hívek szép számban vettek részt a szentmisén. Sajnos, az idén Úrnapján borongós, esős idő volt, és arról lett nevezetes, hogy a lakosság nagyon sok helyen az árvízzel küzdött. A Bódva folyó is ezen a napon mutatkozott a legerősebbnek. Tornánál a vízmagasság szinte elérte a 4 métert. A hívek aggódva figyelték, hogy ugyan vasárnap meg tudjuk-e tartani az úrnapi körmenetet. Az időjárás jobbra fordult, és szombaton már el lehetett végezni az előkészületeket. Az úrnapi körmenetet ugyanis komoly munkálatok előzik meg. A tornai férfiak egy csoportja évről-évre a Miglinc hegyről nyírfákat hoz, hogy azokkal díszítsük a templomot és a templom kertjében felállított négy sátrat. Az úrnapi sátrak készítésének is megvan a maga hagyománya, amely a családokban adódik tovább. Mindannyiunk örömére, vasárnap, június 6-án, ragyogó napsütésben tartottuk meg a körmenetet. A jó időnek ezen a napon nemcsak a körmenet miatt örültünk, hanem azért is, hogy a megáradt folyók az apadás jelét mutatták. A plébános úr külön felhívta a figyelmünket, hogy az úrnapi körmenet alatt imádkozzunk az árvíz által sújtott emberekért. ELSŐÁLDOZÁS ZSAR Ó A zsarnói filiális egyházközség templomában az idén hat gyermek járult első szentáldozáshoz 00. június 0-án. Az elsőáldozók hitoktatója Ft. Sipos György atya volt. A kép a tornaújfalui úrnapi körmeneten készült 00. június 6-án. Az elsőáldozók nevei: Horváth Patrícia, Horváth Marcella, Horváth Attila, Szakszon Katalin, Szakszon Mária, Lovas László.

6 E S E M É Y E K 6 BOLDOGASSZONY KÉZIMU KA KIÁLLÍTÁS TOR AÚJFALUBA Május hónap utolsó hétvégéjén az újfalusi és a környékbeli lakosok megcsodálhatták Derján Klára kézimunkáit. A kézimunka kiállításra a tornaújfalui CSEMADOK alapszervezetének a közreműködésével került sor. A kultúrházba látogató érdeklődők egy életművet tekinthettek meg: kb. 0 vitrinterítőt, 30 abroszterítőt, gobelint és szőttest, horgolt és kötött papucsokat, kézzel készített szalvéta tartókat, szőtt törülközőket, egykori vőfélykendőket, falvédőket, alátéteket, karácsonyfadíszeket, horgolt húsvéti tojásokat. Derján Klára 3. osztályos korában az iskolában kezdett el kézimunkázni és azóta ez a kedvtelése végigkísérte az életét. Szőni az öregektől tanult, a legszebb mintákat pedig könyvekből és női folyóiratokból vette. Ez a szemet gyönyörködtető kiállítás a művészeti érzésről és a jó ízlésről, valamint a szorgalmas munkáról szólt. Bízunk benne, hogy Derján Istvánnénak követői is lesznek. TEMPLOMJAVÍTÁS SZÁDUDVAR OKO Június 9-én befejeződött templomunk javítása. A helyi önkormányzat jóvoltából rendbe lett téve a torony és a templom északi oldala, amit ezennel nagyon szépen köszönünk. A munkálatokat M. Rozik vállalkozó végezte, nem kis megelégedésünkre. Templomunk újra szép fehér színben pompázik a Jó Isten dicsőségére. (VE) ELSŐ SZE TÁLDOZÁS TOR Á Június 7-én 34 gyermek járult első szentáldozáshoz a tornai templomban. Az idén a plébániai felkészítésbe a plébános atyán kívül még négy felnőtt hitoktató kapcsolódott be: Krompaszky Marianna, Barnák Ilona, Szanyi Vera és Káposztás Erzsébet. A gyerekek 5 kis csoportra voltak osztva, ahol a bűnbánat és az Eukarisztia szentségének felvételére készültek. A következő gyerekek voltak elsőáldozók: Ábrány Tibor, Balog Karin, Bodnár Dominik, Csemer Marcella, Čavis Romana, Čavis Stefánia, Dunka Irén, Dunka Krisztián, Galajda Peter, Giák Dávid, Horváth Patrik, Horváth Normen, Kališová Lucia, Kónya Éva, Kónya Mónika, Kónya Róbert, Kónya Vanessza, Mata Zsolt, Molnár József, Molnár Péter, Novák Daniel, Oravec Dávid, Prokop Richárd, Rácz Matúš, Rigó Ivett, Samko Adrián, Spišák Frederik, Szaniszló Szandra, Szanyi Mátyás, Šoltés Erika, Tóth Hajdu Oliver, Török István, Varga Tamáš, Varga Tamás.

7 00 Sarlós Boldogasszony 7 E S E M É Y E K MÁZIK MIHÁLY KÖSZÖ TÉSE Június 8-án, a délutáni szentmise alatt Sipos György atya és Erdélyi István a hívek nevében felköszöntötték hetvenedik születésnapja alkalmából Dr. Mázik Mihály kántorunkat. A mise után a közösségi ház nagytermében a hívek személyesen is felköszöntötték az ünnepeltet. Az állófogadásra torta is készült, amelyet Erdélyi Anna sütött. Mázik Mihály megköszönte minden résztvevőnek, hogy gondoltak rá és felköszöntötték. Stiblyár Katalin A PARLAME TI VÁLASZTÁSOK EREDMÉ YE KÖR YÉKÜ KÖ Június -én parlamenti választásokra került sor Szlovákiában. A választásra jogosult lakosság 58,83%-a járult az urnákhoz. A leadott voksok 8 párt jelöltjei között oszlottak meg. A választások eredményei hatalmas meglepetést hoztak. Környékünk lakosai a következőképpen adták le szavazatukat: részvétel [%] leadott szavazat Áj 8, 00 68, ,9 34 Horváti 8,37 83 Szádelő 6,5 9 Torna 55,65 38 Ájfalucska Bódvavendégi Tornaújfalu 80, 7 Udvarnok 7,3 48 Zsarnó 64,04 07 SaS 5,5% 8 7,6%,49%,%,9% 98 7,09% 0,9% 6,4% 6,89% SDĽ 6 3,0% SMK - MKP 05 5,5% 0 0 0,%,09% 9,09% 0,9% 0 4,03% 5,4% 84 6,68% 44 53,0% ĽS - HZDS SNS KDH SDKÚ - DS 6 8,0% ,95%,49%,4%,9% 0,74% 6 5,7% SMER 4,0% ,33% 35,3% 6 4,47% 7 8,43% 40 43,93% ,49% 360 6,06% 34 6,75% 90 36,9% 70 33,8% 7,95% 0,46% 0,8% 0,48% 3 0,94% 0,86% 0 0 0,4% 0,8% ,9% 3,38% 0 8,06% 8 3,86% 8 5,97%,4% 4 4,39% 0 7,96% 4,84% 0 8,06% 0,48% MOST - HÍD 54 7,0% 36 34,8% más párt 4,0% 0,95% 3 3,3% 0 4 8,9% 37 40,65% ,47% 69 3,79% 93 37,5% 54,%,4%,9% 46 3,33% 0,9% 4,6% 4,93% SOHA EM LÁTOTT ÁRVIZEK Májusi számunkban hírt adtunk az áprilisi árvizekről a környékünkön. Akkor még nem is sejtettük, hogy június első napjaiban még nagyobb árvizekben lesz részünk. Május hónap végén és június első napjaiban szinte minden nap esett az eső. A sűrű, szűnni nem akaró esőzések előre jelezték, hogy nagy gondokra kell számítanunk. A Bódva folyó, amelyet évek óta békés folyónak ismertünk, ebben az évben megmutatta az erejét. A Szlovák Vízügyi Hatóság harmadfokú árvízkészültséget rendelt el Tornánál és Bódvavendéginél. Tornánál a folyó nem veszélyezette a lakott részt, de Bódvavendéginél csak a szervezett védekezésnek köszönhető, hogy a Bódva vize nem öntötte el a házakat. A Bódva magyarországi szakaszán válságos állapot volt: főként Szendrőben és Edelényben. Szlovákia más részein is valódi katasztrófahelyzet uralkodott. A lakosság minden esetben nagy összefogásról tett tanúságot. Szépen megnyilvánult az emberek együttérzése az árvízzel sújtott lakosság iránt. Több civil szervezet és a médiumok is gyűjtéseket szerveztek. Mi a templomainkban tartottunk gyűjtést az árvízkárosultaknak.

8 Á R V I Z E K A Bódva legmagasabb vízállása Tornánál 399 centiméter volt. A folyó több helyen is átlépte a gátat, így a nagy vízmennyiség a környező földekre ömlött. A Torna és Zsarnó közötti úton is folyt a víz, bizonyos napokon az útszakaszt a rendőrség lezárta. Az árhullám rengeteg műanyag üveget, gallyakat és egyéb hulladékot is magával hozott. 8 BOLDOGASSZONY A BÓDVA FOLYÓ VÍZÁLLÁSA TOR Á ÁL ÉS BÓDVAVE DÉGI ÉL 00. május 6 - június cm A Vendégiből Horvátiba vezető úton,3 méteres víz állt. Az útszakasz csak június 9-én volt újra járható.

9 E L S Ő M I S E BOLDOGASSZONY - MELLÉKLET PAPSZE TELÉS ROZS YÓ JÚ IUS.

10 00 Boldogasszony E L S Ő M I S E KIKÉRÉS BÓDVAVE DÉGIBE JÚ IUS 3. 4:30

11 E L S Ő M I S E 3 BOLDOGASSZONY - MELLÉKLET ELSŐ SZE TMISE A TOR AI PLÉBÁ IATEPLOM- BA 00. JÚ IUS 3. 6:00 ÓRAKOR

12 00 Boldogasszony - MELLÉKLET EZ IS AZ ELSŐMISE RÉSZE VOLT... 4 E L S Ő M I S E

13 00 Sarlós Boldogasszony 9 Á R V I Z E K MEGKÉRDEZTÜK BÉRES TIBORT, BÓDVAVE DÉGI POLGÁRMESTERÉT AZ ÁRVIZEKRŐL Polgármester Úr, hogyan emlékezik vissza június első napjaira? Nagy baj volt. Három napon keresztül szinte éjjel-nappal dolgoztunk, hogy megmentsük a falut. Június -án kezdtük el rakni a homokzsákokat. A Bódva vízállása június 5-én, 7 órakor volt a csúcson: ekkor 38 centimétert mértek. Ezután megállapodott a víz szintje és fokozatosan apadni kezdett. Ilyen árvízre senki sem emlékszik a faluban. A hidvégardóiakkal is folyamatosan tartottam a kapcsolatot. Ők is kemény munkával védekeztek: homokzsákokat raktak le a folyó mentén. Milyen módon védekeztek? Két helyen kellett védekeznünk: elsősorban a mezők felől, az ún. Zsidó-hídnál és a falu határában lévő Bódva-hídnál homokzsákot helyeztünk el. Hála Istennek, a falu mellett a Bódva nem törte át a gátat, a folyó vize főleg a mezőkre folyt ki, magánházakat nem fenyegetett. Úgy hallottam, segítő kezekből nem volt hiány Nagyon szép összefogás volt. Egy telefonhívásra jöttek az emberek. Az egész környékről voltak homokzsákokat pakolni, ami nem volt könnyű feladat, hiszen a zsákokat sokszor méteren keresztül háton kellett vinni. Gyönyörű tapasztalat volt az emberek segítőkészsége. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy mindenkinek nagyon szépen megköszönjem a segítségét. Azoknak is köszönöm, akik elmondtak értünk egy imát, hogy ne történjen nagyobb baj. Milyen károk érték a falut? A házaknál főként a belvízzel van gond, amely elöntötte a pincéket. Nekünk a védekezés mintegy 5500 eurónkba került. Ígéret van arra, hogy ezt a kiadást az állam visszatéríti. (JA) ÁRVÍZ SZÁDUDVAR OKO Az árvíz második hulláma sem kímélte meg falunkat, ha lehet azt mondani, még nagyobb mértékben súlytotta a lakosságot. Június -án reggelre ismét kiöntött a Sáros-patak. Több kertet, udvart is elöntött a vize. A buszmegállón keresztül folyó víz a falu alsóbb részeiben is gondokat okozott. Az emberek reggeltől zsákoltak, volt, aki a saját udvarát védte a víztől, de olyanok is akadtak bőven, akik másoknak segítettek. Ezúton is szeretnénk nekik köszönetet mondani munkájukért. Természetesen a reggeli zsákolással nem ért véget a nap sokak számára. Egész estig talpon voltak, gátat építettek, hogy ezáltal is védjék a falut. Majd éjjelre is őrjáratot szerveztek a patak mentén. A harmadfokú árvízkészültség nyolc napig tartott, amikor is másodfokúvá módosult. (VE) TOR AÚJFALU VÍZ ALATT Június -án és 4-én két esetben is kiöntött a Sasi patak Tornaújfaluban. Az általában békésen folydogáló patak végig folyt az úton és elöntötte a falut. Szerencsére a lakóházakat nem, de a kereteket viszont károsította. A Bódva folyó régi ágának a vízszintje is megemelkedett. Mivel érintette a plébánia gazdasági épületének a falát, alámosta azt és a fal ennek következtében kidőlt. Erdélyi István kurátor szerint, Tornaújfaluban, a Bódva folyón legutóbb 989. június 3-án, a búcsú péntekjén volt ehhez hasonló árvíz.

14 K U L T Ú R A 0 HÍRES BÚCSÚJÁRÓHELYEK BOLDOGASSZONY LŐCSE Alapítva: 4. század Titulusa: Sarlós Boldogasszony Hol található: Szlovákia A kegytemplom felszentelése: 94 Búcsúnapja: július. Zarándokok egy éven: kb. millió A város felett magasodik a 78 m magas Mária-hegy, ahová minden év július -án hívők tízezrei zarándokolnak, Szűz Máriának felszentelt a hegytetőn található Mária-templomba. A templomot a 4. század elején a ferencesek építették, majd a jezsuitáké lett. Többször át kellett építeni, mivel mindig túl kicsinek bizonyult a zarándokok növekvő száma miatt. Így végül 903-ban egy új, nagyobb, a lourdes-i bazilikához hasonló templom építésébe kezdtek, amelyet 94-ben Sarlós boldogasszony tiszteletére szenteltek fel. Legfőbb ékessége a gótikus stílusú, 48 cm magas, fából készült Kegyszobor, amely a mai napig a lőcsei búcsújárás központi jelképe. Szép, átszellemült aszszony alakját ábrázolja, dúsan ráncolt ruhába A HÓ AP SZE TJE öltöztetve, aranytól csillogó öltözetben és palástban. Keze finom mozdulatáról úgy vélik, hogy Szűz Mária és Szent Erzsébet találkozásának pillanatát jeleníti meg. Napjainkban a Szeretetláng engesztelő világmozgalom felvidéki központja. A kegyhely számára emlékezetes dátum 984. január 6-ika. Ekkor ugyanis II. János Pál pápa a kegytemplomnak a Basilica minor (kisebb bazilika) címet adományozta. Kulcsár Enikő SZE T KI GA (4-9) Ünnepe: július 4. Árpád-házi Szent Kinga Esztergomban született IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő elsőszülött gyermekeként. Testvére volt Árpád-házi Szent Margitnak. Kingát gyermekkorától mély vallásosság jellemezte. Egész fiatalon szüzességi fogadalmat tett, életét Istennek ajánlotta. Ekkor azonban szülei már igent mondtak a szomszédos lengyel fejedelem, Boleszláv leánykérésére. Akaratukba pár napos vívódás után végül Kinga is beleegyezett. Bízott abban, hogy szüzességi fogadalmát Isten segítségével teljesítheti majd az új életformában is. Az esküvő után nehezen, de sikerült rávennie férjét, hogy tartsa tiszteletben szüzességi fogadalmát, sőt, ő maga is tegyen ilyen fogadalmat. Kinga nagy mértékben hozzájárult lengyelország gyarapításához. Templomokat, kolostorokat építtetett, valamint gondoskodott felszerelésükről is. Ezek közül legjelentősebb az Ószandecban alapított ferences kolostor. Férje halála után klarissza apáca lett, a temetésen már az ő ruhájukban jelent meg. Vagyonát szétosztotta a szegények között, s visszavonult az ószandeci kolostorba. Élete hátralévő részét Istennek szentelte, bár a lengyelek kérték, hogy vegye át az ország kormányzását. 87-ben a tatárok feldúlták a kolostort, és Kingának 63 évesen kellett az újjáépítés munkáját irányítania. E sok viszontagság közepette 0 hónapnyi betegeskedés után adta vissza lelkét Teremtőjének. Életéhez több legenda is fűződik. Az egyik, amikor a tatárjárás után hazalátogatott Magyarországra, hogy édesapjától kérjen segítséget a nélkülöző lengyel nép számára. Ekkor kapta ajándékba a máramarosi sóbányát. Kinga, a birtokbavétel jeléül az aknába dobta jegygyűrűjét, amelyet két évvel később találtak meg a lengyelországi Wielickában, ahol megnyitották az ottani aknát. A másik ismert legenda Kinga fésűjéhez kapcsolódik. Amikor is apácatársaival a tatárok elől menekült, fésűjét háta mögé dobva sűrű erdő nőtt ki belőle, amin a tatárok nem tudtak átjutni. Szent Kinga életével példáját adta az áldozatos Istenés emberszeretetnek feleségként, és királynőként egyaránt. A sajátjaként szerette második hazáját, Lengyelországot és annak népét. Királynőként szerették és tisztelték, mégis távol állt tőle az uralkodói stílus. II. János Pál pápa 999. június 6-án iktatta a szentek sorába. Személyében Lengyelország egyik védőszentjét is tisztelhetjük. Kulcsár Enikő

15 00 Sarlós Boldogasszony KI CSÜ K A YELVÜ K PAPÍR-ÍRÓSZER KISSZÓTÁR atrament - tinta atramentová kazeta - tintapatron bombička - töltőtollpatron diár - naptár dodací list - szállítólevél dovolenka (formulár) - szabadságengedély faktúra - számla guličkové pero - golyóstoll guma - radírgumi kalkulačka / kalkulátor - számológép kalendár - naptár kartotéka na vizitky - névjegytartó korekčná ceruzka - szövegjavító toll kovové klipsy - iratcsipesz krieda - kréta kružidlo - körző lepiaca páska - ragasztószalag lupa - nagyító obálka - boríték objednávka - megrendelő(lap) plniace pero - töltőtoll poznámkový blok- jegyzetblokk K U L T Ú R A A BÓDVA FOLYÓ A Bódva (szlov. Bodva) a Gömör-Szepesi-érchegység déli lejtőjén ered, Stósz községtől délnyugati irányban. Teljes hossza 0 km, amelyből 56 km esik Magyarország területére. A folyó Mecenzéf, Jászó és Szepsi érintésével, Bodollónál egy kanyart csap, majd Péder határában Torna és Újfalu között keresztülfolyik Bódvavendégin. Hidvégardónál lépi át a magyar határt; ezután a Tornai-dombsághoz tartozó Szalonnai-hegység és az Aggteleki-karszt, illetve a Rudabányai-hegység között áttöri a Perkupa-Szalonnai-szurdokot, majd a Szendrő és Szendrőlád közötti szűkületet. Ezután végighalad a Cserehát és a Borsodidombság között, s végül Edelénynél a kiszélesedő Borsodimedencében keresztülfolyva Boldva község után ömlik a Sajóba. A Bódva vízgyűjtő területe 730 km². Jelentősebb mellékfolyója az Ida, Jósva és a Rakaca. Tornánál a Torna- és az Áji patak folyik a Bódvába. A Bódva a legnagyobb mederesésű folyó Magyarországon, amely átlagosan 83,8 cm/km. A víz átlagos sebessége -4 km/h, szélessége 8-4 m, míg a mélysége 0,- m. Vize az év csapadékosabb hónapjaiban evezésre alkalmas, számos vízitúrát szerveznek rajta. A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. A folyó magyarországi szakaszán bizonyítottan mintegy 35 halfaj él, az uralkodó halfaj a rózsás márna, fejes domolykó, valamint keszegfélék. Az alsó szakaszon gyakori még a csuka is. BARA GOLÁS A KALE DÁRIUMBA JÚLIUS - IULIUS Szent Jakab hava vagy nyárhó. Állatövi jegye: Rák - Oroszlán. A Gregoriánnaptár hetedik, 3 napos hónapja Iulius Caesar római császárról kapta elnevezését. A császár meggyilkolása után (Kr. e. 44- ben) AUGUSTUS császár nagynevű elődje tiszteletére átkeresztelte az eddigi QUINTILIS (5.) hónapot.. Sarlós Boldogasszony, valaha ez volt az aratás kezdőnapja. Ha ezen a napon esik, akkor soká, negyven napig esni fog. (Rigmus) Sarlós Boldogasszony ne sírjon kis kegyed, mert a jó idő négy-öt hétre elmegy. Sarlós Boldogasszony a várandós anyák oltalmazója.. Dániel: Dániel prófétát a hitéért oroszlánbarlangba vetették. A középkorban a bányászok védőszentjükként tisztelték, aki a legenda szerint, gazdag ezüstlelőhelyre talált. 3. Margit: Ha Margit napján esik, rossz lesz a szénatermés. Mérges Margit vagy Pisis Margit napja általában zivatart hoz. Sok helyen ez a nap a szabadfürdés kezdete is. Tisztelete Magyarországon II. András király keresztes hadjárata után terjedt el, miután hazahozta Szent Margit fejereklyéjét és odaajándékozta a szepességi prépostságnak. Árpád-házi Szent Margit is róla kapta nevét. 0. Illés: Illés napján esőt ne kérj, ha jön, ne szidd, de tőle félj! Munkatilalmi nap a villámcsapások miatt, mert Illés nap táján gyakoriak a viharok. Mennydörgés közben szokták mondani: Illés abroncsolja (gömbörgeti) a hordókat.. Magdolna: Ha hullna könnyed Magdolna, tartós rossz időtől, kárunk nagy volna. Ha bőségesen esik a termés is bőséges lesz, de kevés diótermés várható. 5. Jakab: A Jakab napi szél veszedelmes. A Jakab és Anna körüli napok híresek a felettébb hévségekről és égi háborgásokról. A Jakab napi szél hideg telet ígér. Ragyogó ég, Jakab éljen: a gazda csak jót reméljen! 6. Anna: Szent Anna Szűz Mária anyja, Jézus dajkája. Keddasszonynak is nevezik, mert az Egyház a keddi napot az ő tiszteletére szenteli. A néphagyomány szerint Anna kötényében hordja a bogarakat, s ahol nyitva talál ablakot, ajtót, ott bedobja. Júliusi következtetések az időjárásról: Piros reggel júliusban: a záporeső már úton van. Hangyák, güzük hordva hantot, nagy tél kínoz embert, barmot. Ha a kánikulai napok szép tiszták, akkor bőséges esztendőt várhatunk. E hónapban az asszonyok megkezdték a gyümölcsök befőzését is. Így született az ismert mondás: Ha július nem főz, szeptember éhen marad. Mázik Mihály

16 H I T T A AZ ÚR APJÁT SZE TELD MEG! Félelmetes még a gondolat is, hogy reggelre eltűnne a falu temploma. Azonnal el kellene kezdeni újra építeni egy új templomot. Első királyunk Szent István nagyon bölcsen fölismerte, mit jelent a templom. Egy szent szirt, amely a jövő biztos alapja. Azért rendelte el, hogy minden kis tíz falu építsen egy templomot, ahol részt vesznek a szentmisén, találkoznak egymással, erősítik az összetartozást, vásárt tartanak, és lelkileg megerősödve térhetnek haza kis falucskájukba. Ezt a napot elnevezték vásár-napnak, tehát vasárnapnak. Gondolom, Torna község is lehetett egy ilyen hely, ahol a környékbeli települések egy közös templomot építettek. Szent Jusztínosz a második század elején írja: Azért a Nap napján tartjuk mindannyian összejöveteleinket, mert ez az első nap, melyben Isten a sötétség és az anyag megváltoztatásával alkotta a világot, és Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt föl a halottak közül." Ezek szerint a vasárnapot eredetileg a naphoz kötötték, mert Krisztusban fölismerték az igazság napját, a világ világosságát. Az orosz nyelven a mai napig a vasárnapot Vaszkreszenie" vagyis a feltámadás napjának nevezik. Ezzel kihangsúlyozzák, hogy az esztendő minden vasárnapján az Úr feltámadását ünnepeljük. Az emberi életet a munka és a pihenés ritmusa jellemzi. A vasárnap, az Úr napjának intézménye hozzájárul ahhoz, hogy mindenkinek legyen elegendő pihenő és szabad ideje családi, művelődési, társadalmi és vallásos életre. Ezért valljuk a zsoltárossal: Ezt a napot az Úr Isten adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta." (8.zs.) Döbbenetes számomra a vasárnapi valóság környékünkön. Rendszeresen vasárnaponként a VA ISTE Áldassál Isten! Aki hajlékot állítasz magadnak! Templomot, kolostort - és iskolát. Szent Szirteket, Hullámtörő hegyet, Amelyen megtörik a tenger árja. Reményik Sándor BOLDOGASSZONY környező falvakban misézek, hogy kisegítsem a helybeli lelkiatyákat. Útközben elhaladok a szepsi bevásárló központok mellett, ahol vasárnap is nagy a sürgésforgás. De még az is előfordul, hogy kisebb falukon is nyitva vannak az üzletek és az emberek úgy mennek vásárolni, mintha hétköznap lenne. Sőt, Húsvét vasárnap az egyik faluban a fogadásiroda nyitva volt és nem éppen ünneplő ruhában öltözött emberek nyitogatták ajtaját. Azon a vasárnapon, amelyen még a bevásárlási központok is zárva voltak. Örülök, hogy ünnepelhetem a vasárnapi szentmisét az ünneplő hívekkel együtt. Remélem, hogy a templomba járók közül senki sem vetemedik arra, hogy vasárnap üzletbe menjen. Mert hiszen, értjük, tudjuk, hogy a vasárnap az ünneplés napja. Az Úr napja! És minden jóravaló katolikus tudja azt is, hogy a vasárnap a pihenés napja is, ő maga sem dolgozik és mást sem dolgoztat. Még az üzleti alkalmazottakat sem. Mert nekik is joguk van a vasárnapra, az ünneplésre, a pihenésre. Öregeink szokták mondani: Kinek milyen a vasárnapja, olyan a vallása. Vasárnap legyen a család ünnepe is. Együtt ünnepeljünk, és tegyünk tanúságot a jó Isten és egymás iránti szeretetünkről. És megtapasztaljuk a jó Isten gondviselő szeretetét. Ezzel elérjük, hogy olyanok lesznek családjaink mint a szent Szirtek, hullámtörő hegyek, amelyeken - Reményik Sándor szavaival - megtörik a tenger, a bűn árja. Bartal Károly Tamás, O. Praem. Az, hogy nincs Isten, nem lehet bizonyítani. Az istentagadás lejuthat az érverés bizonyos fokáig, de soha nem a meggyőződésig. Az istentagadásnak filozófiai (bölcseleti) okai mellett pszichológiai (lélektani) tényezői is vannak. Például az emberi gőg, elfogultság, túlzott önbecsülés, felületes tudás, hiányos ismeretek, bűnös életvitel. A vallási téren megnyilvánuló tudatlanság az ész, tudomány és a vallás, hit az ész, tudomány, és a vallás, hit a gőg, elbizakodottság, felfuvalkodottság képtelen, de nem is akar felsőbb lényre szorulni. Személyre, aki neki parancsolna, egy-egy jó dolgot megtiltana. Az önimádó ember számára mindez elfogadhatatlan, idegen. Íme, Tolsztoj a nagy bölcs, íróóriás idevonatkozó vallomása: Ha többé már nem hiszel Istenben, kiben előbb még hittél, ez onnan van, hogy a te hitedben valami nincs rendjén, és azon kell fáradoznod, hogy megismerjed Istent. S végezetül, Goethének hitvallása: Az a meggyőződés, hogy a természet mögött egy teremtő és vezető lény rejlik, minden emberben felküzdi magát valami módon, mértékben és formában él benne. Egy ismert török monda szerint, Mohamed az állatokat is megtérítette, csak két állatot nem tudott hívővé tenni: a bivalyt és a disznót. A vastagnyakú, erejére dacosan dölyfös bivalyt és a pocsolyát, sarat, szennyet, mocskot, kedvelő disznót. Jegyezzük meg: Az igazi Istenben vetett hit fénye csak a tiszta erkölcsi levegőben tud égni, lobogni. Mázik Mihály

17 00 Sarlós Boldogasszony I. A szentségek. Hány szentség van?. Melyek ezek? 3. Mi az első szentség, amelyet megkap, aki kereszténnyé akar válni? 4. Mely szentségekhez használják a krizmát? 5. Mely szentséget alapította Jézus az Utolsó vacsorán? 3 F E J T Ö R Ő II. SUDOKU: Beküldendő az első és a második tábla egyik főátlójában olvasható szó (. alsó jobb sarokból a felső bal sarokig,. felső jobb sarokból a bal alsóig) Töltsétek ki a táblázatokat úgy, hogy minden sorban, oszlopban és a kis négyzetekben a kilenc betű csak egyszer szerepeljen! III. Keresztrejtvény - A megfejtés a vízszintes.,. és a függőleges. sorokban olvashó VÍZSZI TES:. A megfejtés első része. Jaazanja atyja (Ez,). Mauna,a világ legnagyobb működő vulkánja 3. Tartozást megad 4. Borókapálinka 5..dat, qui cito dat: kétszer ad, aki gyorsan ad, latinul 6. Bosszús szócska 7. Üres kéz! 8. Yardvégek! 9. Perzsa uralkodói cím volt 0. Kettőz. A megfejtés második része 5. Nála lentebbi helyre 6. Betűtípus 7 Levélmintával lát el 9. Bódé közepe! 30. Visszhang 3. Azeri író (ANAR) 34. Középen nyom! 36. Angol főnemesi cím 38. Pipamúzeumáról híres Baranya megyei község 40. Korszak 4 Jair fia, Eszter nevelőapja (Eszt,5-7) 44. A szobafestők kész famintája 46. Bizony, régiesen 47. Olasz névelő 48. Főnév röviden 49. gros, nagyban 50. A legmagasabb értékű kártyalap 5. Elnök, röviden 5. Áradat 54. Győri sportklub 55. Szomjoltó folyadék. FÜGGŐLEGES:. A megfejtés harmadik része. Kner, nyomdász, könyvkiadó, író ( ) 3. Józsue atyja (Józs,) 4. A króm vegyjele 5. Dávid testvére(ikrón 7,8) 6. Hosszabb választ bevezető szócska 7. Ford típus 8. Bázis 9. Kicsinyítő képző 0. Jegyzetelgető 5. Helység, ahol Salamonnak szőlője volt (Én 8,) 6. Antiochusz fia (IMak,6) 9. River, USA-beli folyó 0. Kukoricaőrlemény. Skálahang 3. Nikolaj Kaas,dán filmszínész (LIE) 4. Szolmizációs hang 8. William, amerikai színész 3. Algériai kikötőváros 33. Norma, Martin Ritt filmje 35. Na-rancssárga 37. Laurencium vegyjele 39. Kudarcba, csődöt mond, meghiúsul 4. Vércsoport 43. Horita törzsfő (Ter 36,30) 45. Lobog a zászló 50. Község Pécs közelében 5. Hajna párja 53. Övé, a szélein! 54. Estefele! 55. Római négyes. Az előző szám helyes megfejtései: I.. Negyven. Az Olajfák-hegyén 3. Jeruzsálembe 4. Pünkösdöt 5. Galamb képében 6. Sátorkészítő 7. Mátyás 8. Antiochiában 9. Pétert 0. István II. TROFIMUSZ, BARTIMEUS III. IGAZSÁGOSSÁG JÁR ELŐTTE ÉS BÉKE A LÁBA NYOMÁBAN.

18 K A P C S O L A T 4 BOLDOGASSZONY Megemlékezés A múltba visszanézve valami nagyon fáj, valakit keresni, aki nincs már. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának. évfordulóján KISS RE ÁTÁRA A gyászoló család A PLÉBÁ OS ÚR SZABADSÁGO Ft. Sipos György atya július 9-től július 3-ig nyári szabadságon lesz. Távollétében Ft. Dr. Juhász Attila atya fogja helyettesíteni. A tornai plébánia telefonszáma: Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. (Kor 3,3) 50. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszöntjük DERJÁ ISTVÁ T és feleségét, szül. KÖTELES KLÁRÁT. Ezen a szép ünnepen kívánjuk, hogy a jó Isten adjon nekik további boldog éveket, erőt, egészséget, derűt, örömöt, életük minden léptét kísérje a szeretet és a béke. Égi Édesanyánkat kérjük, oltalmazza és őrizze meg őket minden bajtól! Szeretettel köszöntik őket a Boldogasszony szerkesztői, valamint a tornaújfalui plébánia lelkipásztora, Ft. Sipos György atya. TUD IVALÓK AZ ÁJI TÁBORRAL KAPCSOLATBA Amint erről már korábban hírt adtunk, július -6 között gyerektábor lesz Ájban. Ebbe a táborba azok a gyerekek jelentkezhetnek, akik már elmúltak 9 évesek, de még nem töltötték be a 4. életévüket. Gyülekező jún. -én, hétfőn, 5 órakor lesz az áji katolikus templom előtt. A gyerektábor programja pénteken, július 6-án, ebéddel ér véget. A részvételi díjat a bejelentkezéskor kell kifizetni. A gyerekek az áji kultúrház feletti szobákban lesznek elszállásolva, étkezni a kultúrház nagytermében fognak. A programon kötelező az elejétől a végéig részt venni. A gyerekek étkeztetésének bebiztosításához szívesen fogadjuk a hívek adományait. Elsősorban zöldségre (krumpli, sárgarépa, borsó, zöldbab, uborka, paprika, paradicsom), gyümölcsre, tojásra vagy más egyéb adományra gondolunk. Aki ilyen módon tud segíteni, az hétfőn (júl. ) délelőtt vagy legkésőbb délután juttassa el az adományát az áji kultúrházba. ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ SZÁDUDVAR OKO Néhány községben a Boldogasszony olvasói már kitöltöttek egy névtelen kérdőívet, amelyben közölhették az újsággal kapcsolatos véleményüket. Június 5-én, az esti szentmise után a szádudvarnoki olvasók személyesen találkozhattak a plébániai értesítő főszerkesztőjével és felelős szerkesztőjével. A jelenlévők őszintén elmondták észrevételeiket: azt, hogy mit szeretnek a leginkább olvasni, melyek a kevésbé érthető rovatok, vagy azt, hogy miről szeretnének még a jövőben olvasni. A jó hangulatban telt találkozó nemcsak hasznos információkkal szolgált a lap szerkesztőinek, hanem erősítette a személyes kapcsolatot a Boldogasszony olvasói és írói között. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS A ACIO ALIZMUS Július -én vasárnap, 5:30-kor a tornai kultúrház nagytermében Dr. Juhász Attila tornai plébános előadást tart abban a témakörben, amelyet a nemrégen megvédett doktori disszertációjában is érintett. Előadásának címe: a Katolikus Egyház és a nacionalizmus. A plébános úr minden érdeklődőt szeretettel vár.

19 00 Sarlós Boldogasszony M I S E R E D A T O R A- Ú J F A L U I P L É B Á I Á Július 4. évközi 4. vasárnap Július. évközi 5. vasárnap Július 7. Szombat 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 4:00 Bódvavendégi 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 4:00 Bódvavendégi 6:30 Zsarnó 8:00 Tornaújfalu 8:00 Bódvavendégi Július 5. évközi 7. vasárnap 9:30 Tornaújfalu 4:00 Bódvavendégi 8:00 Zsarnó Augusztus. évközi 8. vasárnap 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 4:00 Bódvavendégi Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk... A BARKAI BÚCSÚ PROGRAMJA: Július 7. Szombat 5:00 -A zarándokok harangszóval való fogadása. Utána gyóntatás folyamatosan 7:00- Szentmise az elhunyt társulati tagokért, magyar nyelven, Ft. Balázs Patrik, rozsnyói káplánnal. 9:00 - Szentmise német nyelven Ft. Weiszer Attila, dobóruszkai plébánossal. 5 T O R A Ú J F A L U PLÉBÁ IÁI K ÉLETÉBŐL Szentségi házasságot kötöttek Június 9-én, a tornai templomban: Gašpar Martin, Gašpar László és Zakhar Iveta fia, tornai lakos és Varga Tímea, Varga Július és Šturalová Jana lánya, tornai lakos. A keresztség szentségében részesültek Török Krisztián, június 4., Torna Balog Samuel, június 9., Torna Kónya Szimona, június 9., Torna Kónya Jesika, június 9., Torna Csemer Tibor, június 6., Torna Csemer János, június 6., Torna Az örökkévalóságba költöztek Molnár Gyuláné, szül. Derján Margit, május 7, (83 éves), Torna, Turóczi szül. Kiss Mária, (5 éves), május 8, Torna Orechovsky Károly, (88 éves), május 30, Torna Baranyi János, (47 éves), június 4, Torna Balázs Vince, (69 éves) június, Udvarnok Csemer János, (7 éves), június 9, Torna MEGEMLÉKEZŐ SZE TMISE Oravecz Pál egykori tornai esperesplébános halálának 3. évfordulóján megemlékező szentmisére kerül sor a tornai templomban, július 3-án 8 órától. Az újfalusi hívek Tornaújfaluban fognak megemlékezni róla július 7-én, kedden a 7 órakor kezdődő szentmisén. :00 - Szentmise szlovák nyelven, Mons. Eduard Kojnok nyug. püspökkel és JCLic. Miroslav Provazník, alsómecenzéfi plébános igehirdetésével. 3:00 - Éjféli ifiusági szentmise, Ft. Dr. Juhász Attila, tornai plébánossal. A szentmise után fáklyás, gyertyás körmenet a Barlang-kápolnához. Egész éjszaka szentségimádás a Kegytemplomban. Július 8. Vasárnap 3:00 - Hajnali magyar nyelvű szentmise Ft. Bize Norbert, almási tiszteletbeli esperessel. 5:30 - Görög szertartású liturgia magyar nyelven, Mondok István horváti görög katolikus parókussal. 7:00 - Reggeli özeiéirtífeé magyar nyelven, Ft. Mgr. Mics Imre, hárskúti plébánossal. 9:00 - Ünnepi szlovák szentmise Mons. Vladimír Filó rozsnyói megyéspüspökkel 00 - Ünnepi befejező szentmise, magyar nyelven Mons. Dr. Bábel Balázs Kalocsa - kecskeméti érsekkel, valamint a jelenlévő püspökökkel és áldozópapokkal. Szentmise után az új társulati tagok és a skapulárék megáldására kerül sor. Szentmisékre a plébánia előszobájában lehet majd feliratkozni. Egyben kérjük a kedves Testvéreket, hogy ha van olyan rokonuk vagy ismerősük, aki elhunyt, és tagja volt a Skapuláré Társulatnak, szíveskedjen közölni ezt a barkai Plébánia Hivatallal, és elküldeni a meglévő beiratkozási lapot, hogy az elhunyt tagokért imádkozhassunk az Úr oltáránál. Köszönjük! A barkai plébános

20 T O R A M I S E R E D A T O R A I P L É B Á I Á Július 4. évközi 4. vasárnap 8:30 Áj 9:45 Udvarnok :00 Torna Július. évközi 5. vasárnap 8:30 Áj 9:45 Udvarnok 0:00 Torna. szlovák :00 Torna, magyar Július 7.szombat 6:30 Áj 8:00 Udvarnok Július 8. évközi 6. vasárnap 8:00 Torna Július 5. évközi 7. vasárnap 8:30 Áj 9:45 Udvarnok :00 Torna Augusztus. évközi 8. vasárnap 8:30 Áj 9:45 Udvarnok :00 Torna 6 A TOR AI PLÉBÁ IA YÁRI LELKIPÁSZ- TORI PROGRAMJAI Júl. -6. Gyerektábor, Áj Júl Ifjúsági zarándoklat a barkai búcsúra Júl. 9-. Önismereti csoport a bérmálkozásra készülőknek Júl. 3. Megemlékező szentmise Oravecz Pál esperes úr halálának 3. évfordulóján Aug. -7. Nemzetközi ministráns-zarándoklat Rómába Aug. 8. Ifjúsági szentmise, Torna Aug. 9-. Kirándulás a bérmálkozók részére Aug. 3. Gyerekek és fiatalok kirándulása Aug. 5. Tornai búcsú Aug Lelkigyakorlat felnőttek részére, Torna Aug. 0. Szt. István király ünnepe KOCERT A TOR AI TEMPLOMBA A tornai napok keretén belül július 3-én, szombaton, 6:30-kor komolyzenei koncertre kerül sor a tornai templomban. Közreműködik a Szekszárdi Gitárkvartett. Előadási darabjaik reneszánsz, barokk, romantikus és kortárs gitárművek, különböző népek hagyományos dallamai, egyházi és könnyűzenei feldolgozások, valamint saját kompozícióik. BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője BOLDOGASSZONY, 00 Sarlós Boldogasszony Egész napos szentségimádás Tornán 00. július 5-én Szt. Ciril és Metód ünnepén 9:00 szentmise szlovák nyelven 0:00 szentmise magyar nyelven :00 szentségkitétel, litánia :30 szentóra (örökimádás imakönyvből) 3:00-4:00 csendes szentségimádás 4:00-5:00 rózsafüzér az Oltáriszentség előtt 5:30-6:30 a Rózsafüzér Társulat imaórája 7:00 litánia, szentségi áldás és a szentségimádási nap befejezése ZARÁ DOKLAT A BARKAI BÚCSÚRA A barkai búcsú a környékünk legnagyobb búcsújáróhelye. Tornáról az idén is indítunk autóbuszt, július 8-án, vasárnap reggel 7 órakor. Az érdeklődők júl. 0-ig jelentkezhetnek Varga Teréziánál. FIATALOK GYALOGOS ZARÁ DOKLATA A BARKAI BÚCSÚRA A tavalyi szép emlékeken felbuzdulva, ebben az évben is gyalog zarándokolnak fiataljaink a barkai búcsúra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A találkozási pont a szádelői völgy parkolójában lesz szombaton, júl. 7-én, 7 órakor. A fiatalok részt fognak venni a 3 órakor kezdődő ifjúsági szentmisén. A szentmisét követően lehetőségük lesz lepihenni, ezért hozzanak magukkal hálózsákot. BÉRMÁLKOZÁSRA KÉSZÜLŐK PROGRAMTERVE TOR Á Júl Zarándoklat a barkai búcsúra Júl. 9-. Önismereti csoportmunka Júl.. Szentgyónás Aug. 0-. Kirándulás Aug Ima szeminárium MI ISTRÁ S-FOGLALKOZÁSOK TOR Á JÚLIUS HÓ AP FOLYAMÁ A tornai ministránsok számára július hónap folyamán a következő napokon lesznek foglalkozások: Júl. 9. 6:30, Júl. 0. 6:30, Júl. 3. 6:30, Júl. 7. 8:30, Júl. 9. 8:30. A találkozók helyszíne minden egyes napon a káplánszoba lesz. Kiadja: Róm. kat. plébánia, Fő utca 44, Torna, tel: 055/ Felelős kiadó és főszerkesztő: Juhász Attila tornai plébános. Felelős szerkesztő: Viszlay Edit. Grafikai szerkesztő: Juhász József. Internetes elérhetőségünk:

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ ŠARIŠÁPSKE SPRÁVY 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2011. augusztus 20-án és 21-én a Szent

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd Mária szemével Székesfehérvár sétálóutcájának főterén áll a Püspöki Palota impozáns épülete. A belvárosnak

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől HÍRNÖK Donec Egestas Scelerisque dolor: Közéleti havilap NK LU! RÓ ÓL SZ DUNAMOCSI III. évfolyam. 27. szám 2013. május Amit nem írnak le, az mindig elvész Gál Sándor Búcsú a ballagó kilencedikesektől Útravalóul

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2011. Szent Kereszt felmagasztalása Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr.

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr. A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIV. évfolyam, 2013/1. szám válasszátok az életet! szövetségi hírek Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat Engesztelődjetek ki szívből egymással

Részletesebben