BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE"

Átírás

1 BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban. Mons. Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök két diakónust szentelt pappá és két akolitust diakónussá. A Rozsnyón bemutatott szentmisével egyidőben Rómában, XVI. Benedek pápa a Szent Péter téren szentmisét mutatott be 5 ezer pappal együtt, akik a papok nemzetközi zarándoklatának keretén belül érkeztek az örök városba. A tavaly júniusban elkezdett papság évét a Szentatya ezzel a szentmisével zárta be. A rozsnyói székesegyházban összegyűlt papok és hívek püspökük vezetésével a pap- és diakónusszentelés ünnepi eseményével csatlakoztak a papság évének lezárásához. Zsóka János papszentelésén jelen volt az egri Szeminárium rektora, Balog Gyula atya, a szentelendő családtagjai és évfolyamtársai, néhány magyarországi pap, a környékbeli lelkiatyák és a hívek, és a rozsnyói egyházmegye papj a i n a k legnagyobb része. A rozsnyói székesegyházat a papok és a hívek zsúfolásig megtöltötték, hiszen a másik három szentelendő hozzátartozói, barátai és ismerősei is eljöttek. A szentelési szentmise két nyelven zajlott: a püspök úr Zsóka Jánoshoz minden esetben magyarul szólt. A szentelési szertartás után az új papok együtt miséztek a püspökükkel. Beszédében Vladimír Filo püspök atya azt kérte az új papoktól, hogy Jézus Szíve szerinti papok legyenek. A szentmise végén rövid szentségimádásra került sor, majd a köszönő szavak után a két újonnan felszentelt pap megáldotta a főpásztorát és a jelenlévőket. A szentmisét követően a püspöki palotában ünnepi ebéd volt, amelyre hivatalosak voltak a felszenteltek családtagjai és a jelenlévő papok. Az ebéd után a püspök úr bejelentette, hogy Zsóka János első állomáshelye Rimaszombatban lesz, ahol július elsejétől káplánként fog szolgálni. Tizenkét év alatt a negyedik elsőmisén vehettek részt a környékbeli hívek: 998-ban Juhász Attila atya, 003-ban Sipos György atya, 007- ben Oravecz Zoltán atya és 00-ben Zsóka János atya mutatta be az első szentmiséjét a tornai templomban. A katolikus hívek mindig is úgy tartották, hogy az újonnan felszentelt pap első szentmiséje különleges esemény: az Isten bőségesen adja a kegyelmét azoknak, akik részt vesznek rajta. Nagy becsben tartották a frissen felszentelt kezű pap újmisés áldását is, amiért még egy pár cipőt is érdemes volt elkoptatniuk. Folytatás a. oldalon Pappá szentelése és első szentmiséje alkalmából Zsóka János atyának szívből gratulál a Boldogasszony szerkesztősége és olvasótábora!

2 E L S Ő M I S E BOLDOGASSZONY A tornai hívek már hetek óta az első szentmisére készültek. A szervezők Dr. Juhász Attila tornai plébános vezetésével több ízben is találkoztak, hogy megbeszéljék a teendőket és szétosszák a feladatokat. Hála Istennek, az elsőmisék szervezésében már nagy tapasztalatuk volt. A szervezés egyik része a templom és a szentmise körüli teendőket illette, míg a másik oldala a vendéglátással kapcsolatos dolgokat ölelte fel. A tornai templomot és a környékét kitakarították, a templomot virágokkal díszítették és nyírfákkal látták el, székekkel és lócákkal bővítették az ülőhelyeket, rendbe tették a templomkertben lévő illemhelyet. A templomban lévő virágdíszítést Palcsik Katalin magánvállalkozó és a tornai Rózsafüzér Társulat adományozta. A hangosítással és a kivetítő vászonnal kapcsolatos munkákat a Tolfi cég vállalta magára. A hivatalosan megbízott videós Fait Károly volt, míg a fényképész Kovács Péter. A liturgikus szolgálattal kapcsolatos feladatokat Juhász Attila atya vezetésével Vanyó Péter ceremonár és az egri kispapok végezték. A kántori szolgálattal Juhász Károly tornai kántor volt megbízva. A hívek közül többen segédkeztek még a körmenet lebonyolításában és a templom körüli szerv e z ő i munkában. A tornai asszonyok a sütés egy hétig tartó munkájából és a különféle díszítésekből (koszorúfonás, utcák díszítése) vették ki a részüket. Mindez mutatja, hogy csak összefogással és sokak áldozatos munkájával lehetett megszervezni ezt az ünnepséget. Az első szentmise - a hagyományoknak megfelelően - a kikéréssel kezdődött Bódvavendégiben 4:30-kor Zsóka János szülőházánál, ahol a díszkapura ki volt írva az újmisés jelmondata: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel! A tornai énekkar beköszönő éneke után Ft. Sipos György atya kikérő beszéde következett. Az újmisést megáldotta az édesanyja és a nagybátyja, majd a papok felöltöztették a papi ruhába és ezután elindult a menet a vendégi templomba. Az újmisét az elsőáldozó lányok díszkoszorúja vette körül. A menetben kispárnán hozták a papi élet két szimbólumát: a kelyhet és a töviskoszorút. A jelenlévők Bódvavendégiből autóbusszal és személyautókkal érkeztek Tornára. Az egykori Szt. János szobor helyén várták a tornaiak, majd körmenetben a templomba kísérték. A templomban harangszóval várták az új papot. Amikor az oltárhoz ért, elsőként Dr. Juhász Attila, Torna plébánosa köszöntötte, majd egy vers következett. A bevezető szavak után megkezdődött a szentmise, amelyen kb. 5 lelkipásztor is részt vett. Az újmisést megtisztelte jelenlétével Dukon András szádelői református lelkész is. Az elsőmise ünnepi szónoka Dr. Racs Csaba egerbaktai plébános, az egri főiskola szentírástudomány tanára volt. Zsóka Jánossal együtt miséztek a tornai papok: Juhász A., Sipos Gy. és Oravecz Z. atyák, valamint Mondok István parókus. Azok a hívek, akik nem fértek be a templomba, óriás kivetítő vásznon keresztül a templomkertben követhették a szentm i s e menetét. A mise végén B é r e s Tibor, Bódvavendégi polgármestere köszöntötte az ünnepeltet. Az újmisés meghatódva köszönte meg mindazok segítségét, akik a papi pályához vezető hosszú út során mellette álltak és támogatták. Újmisés áldását külön adta az édesanyjára és rokonaira, a tornai papokra, a jelenlévő lelkipásztorokra, a papi szülőkre, a kispapokra és a ministránsokra. A tornai templom kertjét megtöltötték a hívek, akik a szentmise után stólás áldásban részesültek.

3 00 Sarlós Boldogasszony RÉSZLET DR. JUHÁSZ ATTILA, TOR AI PLÉBÁ OS BESZÉDJÉBŐL Mi, tornaiak, büszkék vagyunk ősi templomunkra. Ezért fáj a szívünk, hogy történelmi értékű templomunk a mai ünnepen nem a teljes díszében ragyog. Sajnos, még a szentélyt is nélkülöznünk kell a felújítási munkálatok miatt. Ennek ellenére, tudom, hogy amikor beléptél ide erre a megszentelt helyre, nem a templomunk külső állapotát nézted, hanem elsősorban az itt kapott lelki élményeket idézed fel magadban. Nem ismeretlenül jössz közénk, hiszen itt nőttél fel a szemünk előtt: ki tudná megmondani, hogy kis ministránsként hány szentmisén szolgáltál az Úr oltáránál. Abban az időben az oltár másik oldalán álltál, más szögből láttad az oltárt és a híveket, és kíváncsian nézted - talán vágyakozva - azt, hogy mit tesz a pap a szentmisén. Most pedig itt állsz előttünk, mint Krisztus újonnan felszentelt papja. Mi, tornaiak nem győzzük megköszönni a Mindenhatónak, hogy plébániánkat - a múltban és az utóbbi két évtized alatt is - bőségesen megáldotta papi hivatásokkal. Ne feledd, hogy egy konkrét közösség áll mögötted: az a közösség, ahonnan származol, akik között felnőttél, akikkel összeköt a szülőföld és az anyanyelv; az a közösség, ahol a hited érlelődött és a hivatásod formálódott. És nem utolsó sorban a tornai papok közössége. Légy büszke arra, hogy hozzánk tartozol, mint ahogy mi is büszkeséggel nézünk rád! Ezentúl a Főpásztorod szava fogja meghatározni működésed helyét. Bárhová is kerülsz majd, viszed magaddal ennek a közösségnek a hírét. Egészen biztosan, mi is külön odafigyeléssel fogjuk követni az életutadat. A sikereidnek mi is örülünk majd, és a kudarcaid miatt veled együtt szomorkodunk. Mert van, ami összeköt, van egy közösség, amely kötelez Kedves János atya! Végezetül már csak annyit szeretnék mondani, hogy számíthatsz ránk! Ide - ebbe a templomba - bármikor is jössz, hazajössz. Mi pedig, hazavárunk. Isten hozott a templomunkba! 3 E L S Ő M I S E Főtisztelendő Zsóka János első szentmiséjére. Tornai templomnak zeng - bong a harangja, hirdeti, hogy benne ünnepet ülnek ma. Vendégi községből indult a díszmenet, új Papot kísérnek ide az emberek. A Menny kapui is tárva - nyitva állnak, Angyalok és Szentek rendben ideszállnak. Szűzanya velünk van, palástja kitárva, szerető Szent Szíve János papot várja. Mikor az oltárhoz kíséri a menet, anyai szemében két könnycsepp megremeg. Első Szentmiséjét mutatja be János, hálás szívvel fordul az Egek Urához. Mikor Üdvözítőnk szavait kimondja, testté vál az Ostya s Vér rejtezik Borba. Új papunknak a kezébe Jézus magát odaadta, s beköltözik a szívébe, hófehér tiszta lelkébe. Meghatottan állnak körülötte Püspök és papok, köszönik a Jó Istenek, hogy új munkást adott. Mert kevés a dolgos kéz az aratnivaló sok, kárba ne vesszenek a csirát rejtő magok. Mert újra kell szántani és újra kell vetni, a szőlőskertekben sem szabad tétlenkedni. Táplálkoznunk kell az élet kenyerével, lelkeinket gyógyítani OLVASÓ K VERSE életadó Vérrel. Szentgyónás és Szentáldás papok nélkül nincsen. Szentmiséket is csak tőlük fogad el a Teremtő Isten. Azok részesülhetnek csak e szent kegyelmekben, akik hittel hisznek és megkereszteltettek. Az Anyaszentegyháznak tagjaiként élnek és megerősödésükre felveszik a Bérmálás szentséget. A szentkenet a betegek és öregek szentsége, gyógyulhatnak, eljuthatnak örök üdvösségre. Ifjak, akik a Házasság szentségét felveszik, Gyermekeiket a hitben buzgón felnevelik. Tovább adják az életet, ha gyermekeik születnek, az Egyház fennmaradását a családok így biztosítják. Jézus választhat papokat, megáldja családokat. Hozzá térhetnek a lelkek s örök üdvösséget nyernek. A Szentáldozáskor a papok Jézus Testét és Vérét magukhoz úgy veszik, hogy az elsőmisés szent áldást újmisés paptestvérüktől elnyerik. A híveknek is osztják Megváltójuk Testét, hogy majd az Elsőmisés szent áldás kegyelmeit haza is vihessék. A Szentmise végén örömteli, dicsőítő himnuszokat zengnek. Hálát adva, megköszönve áldásait, kegyelmeit a minket oly végtelenül szerető Istennek. A papi év véget ért, de a papi élet örök szent munkája, soha sem ér véget. Hallgass meg minket Urunk és áldd meg hívő népedet Szent papokkal. [Ámen]

4 E S E M É Y E K EGÉSZ APOS SZE TSÉGIMÁDÁSOK TOR Á Urunk mennybemenetelének ünnepén, május 3-án és Úrnapján, június 3- án egész napos szentségimádás volt a tornai templomban. A szentségimádásba bekapcsolódtak a gyerekek és fiatalok is. Énekükkel és rövid elmélkedéseikkel fejezték ki imádásukat az Úr Jézus iránt. Ebben a szentségimádásban nem csak mi akartunk szólni Jézushoz. A csendben szerettük volna meghallani az Úr Jézus szavát, amit sokszor nem hallunk, mert nem tudunk csendet teremteni magunk körül a hétköznapok folyamán. Aki nyitott szívvel vett részt a szentségimádáson, bizonyára meghallotta az Úr szavát. 4 BOLDOGASSZONY ZSAR ÓI BÚCSÚ Idén május 30-ára esett a zsarnói búcsú napja, amelyet Szentháromság vasárnapján szoktunk megtartani, mert a Szentháromság Egy Isten dicsőségére van felszentelve a templomunk. Ilyenkor mozgalmas a templomkert és sokkal több embert látni, mint más vasárnap. Ismeretlen személyek és régen látott ismerősök köszönnek egymásnak. A szentmisét a plébános úr, Sipos György atya tartotta Zsóka János diakónus segédkezésével. Mivel az időjárás kedvezett, ünnepélyes körmenettel zártuk le a búcsúi szentmisénket. VÁMOS JÓZSEF ATYA TOR Á Szentháromság vasárnapján, május 30-án a tornai templomban misézett a Gary-i egyházmegye (USA) nyugalmazott papja, Ft. Vámos József atya. Vámos atya édesapja Bodollóból emigrált az Egyesült Államokba. József atya már a tengeren túl született, de nagymamájától megtanult magyarul. Angol nyelvű plébániákon szolgált, de mindig szoros kapcsolatban állt az Egyesült Államokban élő magyar közösséggel. Ha csak teheti, meglátogatja a környékünket, ahová a rokoni szálakon kívül baráti kapcsolatok is kötik. A tornai hívek szeretettel fogadták az amerikai magyar papot, és nagyra értékelték, hogy magyarul szólt hozzájuk. BÚCSÚ TOR AÚJFALUBA Tornaújfaluban június 0-án tartottuk meg a Keresztelő Szent János búcsút. Az ünnepi szentmisét Zsóka János újmisés áldozópap mutatta be a templomunkban. A mise végén Köteles Emese köszöntőt mondott, majd Stiblyár Katalin virágcsokrot nyújtott át az újmisésnek. Zsóka János köszönetet mondott, hogy Újfaluban lehetett e szép ünnepen. A szentmise ünnepi körmenettel záródott. Stiblyár Katalin JUHÁSZ ATTILA ATYA KÖSZÖ TÉSE Május 30-án plébánosukat köszöntötték a tornai és a szádudvarnoki hívek, aki Rómában sikeresen megvédte a doktori disszertációját és ezentúl már használhatja a doktori címet. Szádudvarnokon verssel köszöntötték, Tornán pedig Káposztás Csaba a hívek nevében gratulált a frissen felavatott doktornak és megkérte, hogy röviden ismertesse a hívekkel a doktori munkájának a tartalmát. A plébános úr megígérte, hogy a közeljövőben részletesen beszámol kutatói munkájának eredményéről.

5 00 Sarlós Boldogasszony 5 E S E M É Y E K ÚR APJA AZ OLTÁRISZE TSÉG Ü EPE TOR Á Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, amelyet magyarul Úrnapjának is nevezünk, a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön van. Ebben az évben Úrnapja június 3-ára esett. Tornán egész napos szentségimádással ültük meg ezt az ünnepet. Annak ellenére, hogy ez az ünnep Szlovákiában munkanap, a hívek szép számban vettek részt a szentmisén. Sajnos, az idén Úrnapján borongós, esős idő volt, és arról lett nevezetes, hogy a lakosság nagyon sok helyen az árvízzel küzdött. A Bódva folyó is ezen a napon mutatkozott a legerősebbnek. Tornánál a vízmagasság szinte elérte a 4 métert. A hívek aggódva figyelték, hogy ugyan vasárnap meg tudjuk-e tartani az úrnapi körmenetet. Az időjárás jobbra fordult, és szombaton már el lehetett végezni az előkészületeket. Az úrnapi körmenetet ugyanis komoly munkálatok előzik meg. A tornai férfiak egy csoportja évről-évre a Miglinc hegyről nyírfákat hoz, hogy azokkal díszítsük a templomot és a templom kertjében felállított négy sátrat. Az úrnapi sátrak készítésének is megvan a maga hagyománya, amely a családokban adódik tovább. Mindannyiunk örömére, vasárnap, június 6-án, ragyogó napsütésben tartottuk meg a körmenetet. A jó időnek ezen a napon nemcsak a körmenet miatt örültünk, hanem azért is, hogy a megáradt folyók az apadás jelét mutatták. A plébános úr külön felhívta a figyelmünket, hogy az úrnapi körmenet alatt imádkozzunk az árvíz által sújtott emberekért. ELSŐÁLDOZÁS ZSAR Ó A zsarnói filiális egyházközség templomában az idén hat gyermek járult első szentáldozáshoz 00. június 0-án. Az elsőáldozók hitoktatója Ft. Sipos György atya volt. A kép a tornaújfalui úrnapi körmeneten készült 00. június 6-án. Az elsőáldozók nevei: Horváth Patrícia, Horváth Marcella, Horváth Attila, Szakszon Katalin, Szakszon Mária, Lovas László.

6 E S E M É Y E K 6 BOLDOGASSZONY KÉZIMU KA KIÁLLÍTÁS TOR AÚJFALUBA Május hónap utolsó hétvégéjén az újfalusi és a környékbeli lakosok megcsodálhatták Derján Klára kézimunkáit. A kézimunka kiállításra a tornaújfalui CSEMADOK alapszervezetének a közreműködésével került sor. A kultúrházba látogató érdeklődők egy életművet tekinthettek meg: kb. 0 vitrinterítőt, 30 abroszterítőt, gobelint és szőttest, horgolt és kötött papucsokat, kézzel készített szalvéta tartókat, szőtt törülközőket, egykori vőfélykendőket, falvédőket, alátéteket, karácsonyfadíszeket, horgolt húsvéti tojásokat. Derján Klára 3. osztályos korában az iskolában kezdett el kézimunkázni és azóta ez a kedvtelése végigkísérte az életét. Szőni az öregektől tanult, a legszebb mintákat pedig könyvekből és női folyóiratokból vette. Ez a szemet gyönyörködtető kiállítás a művészeti érzésről és a jó ízlésről, valamint a szorgalmas munkáról szólt. Bízunk benne, hogy Derján Istvánnénak követői is lesznek. TEMPLOMJAVÍTÁS SZÁDUDVAR OKO Június 9-én befejeződött templomunk javítása. A helyi önkormányzat jóvoltából rendbe lett téve a torony és a templom északi oldala, amit ezennel nagyon szépen köszönünk. A munkálatokat M. Rozik vállalkozó végezte, nem kis megelégedésünkre. Templomunk újra szép fehér színben pompázik a Jó Isten dicsőségére. (VE) ELSŐ SZE TÁLDOZÁS TOR Á Június 7-én 34 gyermek járult első szentáldozáshoz a tornai templomban. Az idén a plébániai felkészítésbe a plébános atyán kívül még négy felnőtt hitoktató kapcsolódott be: Krompaszky Marianna, Barnák Ilona, Szanyi Vera és Káposztás Erzsébet. A gyerekek 5 kis csoportra voltak osztva, ahol a bűnbánat és az Eukarisztia szentségének felvételére készültek. A következő gyerekek voltak elsőáldozók: Ábrány Tibor, Balog Karin, Bodnár Dominik, Csemer Marcella, Čavis Romana, Čavis Stefánia, Dunka Irén, Dunka Krisztián, Galajda Peter, Giák Dávid, Horváth Patrik, Horváth Normen, Kališová Lucia, Kónya Éva, Kónya Mónika, Kónya Róbert, Kónya Vanessza, Mata Zsolt, Molnár József, Molnár Péter, Novák Daniel, Oravec Dávid, Prokop Richárd, Rácz Matúš, Rigó Ivett, Samko Adrián, Spišák Frederik, Szaniszló Szandra, Szanyi Mátyás, Šoltés Erika, Tóth Hajdu Oliver, Török István, Varga Tamáš, Varga Tamás.

7 00 Sarlós Boldogasszony 7 E S E M É Y E K MÁZIK MIHÁLY KÖSZÖ TÉSE Június 8-án, a délutáni szentmise alatt Sipos György atya és Erdélyi István a hívek nevében felköszöntötték hetvenedik születésnapja alkalmából Dr. Mázik Mihály kántorunkat. A mise után a közösségi ház nagytermében a hívek személyesen is felköszöntötték az ünnepeltet. Az állófogadásra torta is készült, amelyet Erdélyi Anna sütött. Mázik Mihály megköszönte minden résztvevőnek, hogy gondoltak rá és felköszöntötték. Stiblyár Katalin A PARLAME TI VÁLASZTÁSOK EREDMÉ YE KÖR YÉKÜ KÖ Június -én parlamenti választásokra került sor Szlovákiában. A választásra jogosult lakosság 58,83%-a járult az urnákhoz. A leadott voksok 8 párt jelöltjei között oszlottak meg. A választások eredményei hatalmas meglepetést hoztak. Környékünk lakosai a következőképpen adták le szavazatukat: részvétel [%] leadott szavazat Áj 8, 00 68, ,9 34 Horváti 8,37 83 Szádelő 6,5 9 Torna 55,65 38 Ájfalucska Bódvavendégi Tornaújfalu 80, 7 Udvarnok 7,3 48 Zsarnó 64,04 07 SaS 5,5% 8 7,6%,49%,%,9% 98 7,09% 0,9% 6,4% 6,89% SDĽ 6 3,0% SMK - MKP 05 5,5% 0 0 0,%,09% 9,09% 0,9% 0 4,03% 5,4% 84 6,68% 44 53,0% ĽS - HZDS SNS KDH SDKÚ - DS 6 8,0% ,95%,49%,4%,9% 0,74% 6 5,7% SMER 4,0% ,33% 35,3% 6 4,47% 7 8,43% 40 43,93% ,49% 360 6,06% 34 6,75% 90 36,9% 70 33,8% 7,95% 0,46% 0,8% 0,48% 3 0,94% 0,86% 0 0 0,4% 0,8% ,9% 3,38% 0 8,06% 8 3,86% 8 5,97%,4% 4 4,39% 0 7,96% 4,84% 0 8,06% 0,48% MOST - HÍD 54 7,0% 36 34,8% más párt 4,0% 0,95% 3 3,3% 0 4 8,9% 37 40,65% ,47% 69 3,79% 93 37,5% 54,%,4%,9% 46 3,33% 0,9% 4,6% 4,93% SOHA EM LÁTOTT ÁRVIZEK Májusi számunkban hírt adtunk az áprilisi árvizekről a környékünkön. Akkor még nem is sejtettük, hogy június első napjaiban még nagyobb árvizekben lesz részünk. Május hónap végén és június első napjaiban szinte minden nap esett az eső. A sűrű, szűnni nem akaró esőzések előre jelezték, hogy nagy gondokra kell számítanunk. A Bódva folyó, amelyet évek óta békés folyónak ismertünk, ebben az évben megmutatta az erejét. A Szlovák Vízügyi Hatóság harmadfokú árvízkészültséget rendelt el Tornánál és Bódvavendéginél. Tornánál a folyó nem veszélyezette a lakott részt, de Bódvavendéginél csak a szervezett védekezésnek köszönhető, hogy a Bódva vize nem öntötte el a házakat. A Bódva magyarországi szakaszán válságos állapot volt: főként Szendrőben és Edelényben. Szlovákia más részein is valódi katasztrófahelyzet uralkodott. A lakosság minden esetben nagy összefogásról tett tanúságot. Szépen megnyilvánult az emberek együttérzése az árvízzel sújtott lakosság iránt. Több civil szervezet és a médiumok is gyűjtéseket szerveztek. Mi a templomainkban tartottunk gyűjtést az árvízkárosultaknak.

8 Á R V I Z E K A Bódva legmagasabb vízállása Tornánál 399 centiméter volt. A folyó több helyen is átlépte a gátat, így a nagy vízmennyiség a környező földekre ömlött. A Torna és Zsarnó közötti úton is folyt a víz, bizonyos napokon az útszakaszt a rendőrség lezárta. Az árhullám rengeteg műanyag üveget, gallyakat és egyéb hulladékot is magával hozott. 8 BOLDOGASSZONY A BÓDVA FOLYÓ VÍZÁLLÁSA TOR Á ÁL ÉS BÓDVAVE DÉGI ÉL 00. május 6 - június cm A Vendégiből Horvátiba vezető úton,3 méteres víz állt. Az útszakasz csak június 9-én volt újra járható.

9 E L S Ő M I S E BOLDOGASSZONY - MELLÉKLET PAPSZE TELÉS ROZS YÓ JÚ IUS.

10 00 Boldogasszony E L S Ő M I S E KIKÉRÉS BÓDVAVE DÉGIBE JÚ IUS 3. 4:30

11 E L S Ő M I S E 3 BOLDOGASSZONY - MELLÉKLET ELSŐ SZE TMISE A TOR AI PLÉBÁ IATEPLOM- BA 00. JÚ IUS 3. 6:00 ÓRAKOR

12 00 Boldogasszony - MELLÉKLET EZ IS AZ ELSŐMISE RÉSZE VOLT... 4 E L S Ő M I S E

13 00 Sarlós Boldogasszony 9 Á R V I Z E K MEGKÉRDEZTÜK BÉRES TIBORT, BÓDVAVE DÉGI POLGÁRMESTERÉT AZ ÁRVIZEKRŐL Polgármester Úr, hogyan emlékezik vissza június első napjaira? Nagy baj volt. Három napon keresztül szinte éjjel-nappal dolgoztunk, hogy megmentsük a falut. Június -án kezdtük el rakni a homokzsákokat. A Bódva vízállása június 5-én, 7 órakor volt a csúcson: ekkor 38 centimétert mértek. Ezután megállapodott a víz szintje és fokozatosan apadni kezdett. Ilyen árvízre senki sem emlékszik a faluban. A hidvégardóiakkal is folyamatosan tartottam a kapcsolatot. Ők is kemény munkával védekeztek: homokzsákokat raktak le a folyó mentén. Milyen módon védekeztek? Két helyen kellett védekeznünk: elsősorban a mezők felől, az ún. Zsidó-hídnál és a falu határában lévő Bódva-hídnál homokzsákot helyeztünk el. Hála Istennek, a falu mellett a Bódva nem törte át a gátat, a folyó vize főleg a mezőkre folyt ki, magánházakat nem fenyegetett. Úgy hallottam, segítő kezekből nem volt hiány Nagyon szép összefogás volt. Egy telefonhívásra jöttek az emberek. Az egész környékről voltak homokzsákokat pakolni, ami nem volt könnyű feladat, hiszen a zsákokat sokszor méteren keresztül háton kellett vinni. Gyönyörű tapasztalat volt az emberek segítőkészsége. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy mindenkinek nagyon szépen megköszönjem a segítségét. Azoknak is köszönöm, akik elmondtak értünk egy imát, hogy ne történjen nagyobb baj. Milyen károk érték a falut? A házaknál főként a belvízzel van gond, amely elöntötte a pincéket. Nekünk a védekezés mintegy 5500 eurónkba került. Ígéret van arra, hogy ezt a kiadást az állam visszatéríti. (JA) ÁRVÍZ SZÁDUDVAR OKO Az árvíz második hulláma sem kímélte meg falunkat, ha lehet azt mondani, még nagyobb mértékben súlytotta a lakosságot. Június -án reggelre ismét kiöntött a Sáros-patak. Több kertet, udvart is elöntött a vize. A buszmegállón keresztül folyó víz a falu alsóbb részeiben is gondokat okozott. Az emberek reggeltől zsákoltak, volt, aki a saját udvarát védte a víztől, de olyanok is akadtak bőven, akik másoknak segítettek. Ezúton is szeretnénk nekik köszönetet mondani munkájukért. Természetesen a reggeli zsákolással nem ért véget a nap sokak számára. Egész estig talpon voltak, gátat építettek, hogy ezáltal is védjék a falut. Majd éjjelre is őrjáratot szerveztek a patak mentén. A harmadfokú árvízkészültség nyolc napig tartott, amikor is másodfokúvá módosult. (VE) TOR AÚJFALU VÍZ ALATT Június -án és 4-én két esetben is kiöntött a Sasi patak Tornaújfaluban. Az általában békésen folydogáló patak végig folyt az úton és elöntötte a falut. Szerencsére a lakóházakat nem, de a kereteket viszont károsította. A Bódva folyó régi ágának a vízszintje is megemelkedett. Mivel érintette a plébánia gazdasági épületének a falát, alámosta azt és a fal ennek következtében kidőlt. Erdélyi István kurátor szerint, Tornaújfaluban, a Bódva folyón legutóbb 989. június 3-án, a búcsú péntekjén volt ehhez hasonló árvíz.

14 K U L T Ú R A 0 HÍRES BÚCSÚJÁRÓHELYEK BOLDOGASSZONY LŐCSE Alapítva: 4. század Titulusa: Sarlós Boldogasszony Hol található: Szlovákia A kegytemplom felszentelése: 94 Búcsúnapja: július. Zarándokok egy éven: kb. millió A város felett magasodik a 78 m magas Mária-hegy, ahová minden év július -án hívők tízezrei zarándokolnak, Szűz Máriának felszentelt a hegytetőn található Mária-templomba. A templomot a 4. század elején a ferencesek építették, majd a jezsuitáké lett. Többször át kellett építeni, mivel mindig túl kicsinek bizonyult a zarándokok növekvő száma miatt. Így végül 903-ban egy új, nagyobb, a lourdes-i bazilikához hasonló templom építésébe kezdtek, amelyet 94-ben Sarlós boldogasszony tiszteletére szenteltek fel. Legfőbb ékessége a gótikus stílusú, 48 cm magas, fából készült Kegyszobor, amely a mai napig a lőcsei búcsújárás központi jelképe. Szép, átszellemült aszszony alakját ábrázolja, dúsan ráncolt ruhába A HÓ AP SZE TJE öltöztetve, aranytól csillogó öltözetben és palástban. Keze finom mozdulatáról úgy vélik, hogy Szűz Mária és Szent Erzsébet találkozásának pillanatát jeleníti meg. Napjainkban a Szeretetláng engesztelő világmozgalom felvidéki központja. A kegyhely számára emlékezetes dátum 984. január 6-ika. Ekkor ugyanis II. János Pál pápa a kegytemplomnak a Basilica minor (kisebb bazilika) címet adományozta. Kulcsár Enikő SZE T KI GA (4-9) Ünnepe: július 4. Árpád-házi Szent Kinga Esztergomban született IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő elsőszülött gyermekeként. Testvére volt Árpád-házi Szent Margitnak. Kingát gyermekkorától mély vallásosság jellemezte. Egész fiatalon szüzességi fogadalmat tett, életét Istennek ajánlotta. Ekkor azonban szülei már igent mondtak a szomszédos lengyel fejedelem, Boleszláv leánykérésére. Akaratukba pár napos vívódás után végül Kinga is beleegyezett. Bízott abban, hogy szüzességi fogadalmát Isten segítségével teljesítheti majd az új életformában is. Az esküvő után nehezen, de sikerült rávennie férjét, hogy tartsa tiszteletben szüzességi fogadalmát, sőt, ő maga is tegyen ilyen fogadalmat. Kinga nagy mértékben hozzájárult lengyelország gyarapításához. Templomokat, kolostorokat építtetett, valamint gondoskodott felszerelésükről is. Ezek közül legjelentősebb az Ószandecban alapított ferences kolostor. Férje halála után klarissza apáca lett, a temetésen már az ő ruhájukban jelent meg. Vagyonát szétosztotta a szegények között, s visszavonult az ószandeci kolostorba. Élete hátralévő részét Istennek szentelte, bár a lengyelek kérték, hogy vegye át az ország kormányzását. 87-ben a tatárok feldúlták a kolostort, és Kingának 63 évesen kellett az újjáépítés munkáját irányítania. E sok viszontagság közepette 0 hónapnyi betegeskedés után adta vissza lelkét Teremtőjének. Életéhez több legenda is fűződik. Az egyik, amikor a tatárjárás után hazalátogatott Magyarországra, hogy édesapjától kérjen segítséget a nélkülöző lengyel nép számára. Ekkor kapta ajándékba a máramarosi sóbányát. Kinga, a birtokbavétel jeléül az aknába dobta jegygyűrűjét, amelyet két évvel később találtak meg a lengyelországi Wielickában, ahol megnyitották az ottani aknát. A másik ismert legenda Kinga fésűjéhez kapcsolódik. Amikor is apácatársaival a tatárok elől menekült, fésűjét háta mögé dobva sűrű erdő nőtt ki belőle, amin a tatárok nem tudtak átjutni. Szent Kinga életével példáját adta az áldozatos Istenés emberszeretetnek feleségként, és királynőként egyaránt. A sajátjaként szerette második hazáját, Lengyelországot és annak népét. Királynőként szerették és tisztelték, mégis távol állt tőle az uralkodói stílus. II. János Pál pápa 999. június 6-án iktatta a szentek sorába. Személyében Lengyelország egyik védőszentjét is tisztelhetjük. Kulcsár Enikő

15 00 Sarlós Boldogasszony KI CSÜ K A YELVÜ K PAPÍR-ÍRÓSZER KISSZÓTÁR atrament - tinta atramentová kazeta - tintapatron bombička - töltőtollpatron diár - naptár dodací list - szállítólevél dovolenka (formulár) - szabadságengedély faktúra - számla guličkové pero - golyóstoll guma - radírgumi kalkulačka / kalkulátor - számológép kalendár - naptár kartotéka na vizitky - névjegytartó korekčná ceruzka - szövegjavító toll kovové klipsy - iratcsipesz krieda - kréta kružidlo - körző lepiaca páska - ragasztószalag lupa - nagyító obálka - boríték objednávka - megrendelő(lap) plniace pero - töltőtoll poznámkový blok- jegyzetblokk K U L T Ú R A A BÓDVA FOLYÓ A Bódva (szlov. Bodva) a Gömör-Szepesi-érchegység déli lejtőjén ered, Stósz községtől délnyugati irányban. Teljes hossza 0 km, amelyből 56 km esik Magyarország területére. A folyó Mecenzéf, Jászó és Szepsi érintésével, Bodollónál egy kanyart csap, majd Péder határában Torna és Újfalu között keresztülfolyik Bódvavendégin. Hidvégardónál lépi át a magyar határt; ezután a Tornai-dombsághoz tartozó Szalonnai-hegység és az Aggteleki-karszt, illetve a Rudabányai-hegység között áttöri a Perkupa-Szalonnai-szurdokot, majd a Szendrő és Szendrőlád közötti szűkületet. Ezután végighalad a Cserehát és a Borsodidombság között, s végül Edelénynél a kiszélesedő Borsodimedencében keresztülfolyva Boldva község után ömlik a Sajóba. A Bódva vízgyűjtő területe 730 km². Jelentősebb mellékfolyója az Ida, Jósva és a Rakaca. Tornánál a Torna- és az Áji patak folyik a Bódvába. A Bódva a legnagyobb mederesésű folyó Magyarországon, amely átlagosan 83,8 cm/km. A víz átlagos sebessége -4 km/h, szélessége 8-4 m, míg a mélysége 0,- m. Vize az év csapadékosabb hónapjaiban evezésre alkalmas, számos vízitúrát szerveznek rajta. A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. A folyó magyarországi szakaszán bizonyítottan mintegy 35 halfaj él, az uralkodó halfaj a rózsás márna, fejes domolykó, valamint keszegfélék. Az alsó szakaszon gyakori még a csuka is. BARA GOLÁS A KALE DÁRIUMBA JÚLIUS - IULIUS Szent Jakab hava vagy nyárhó. Állatövi jegye: Rák - Oroszlán. A Gregoriánnaptár hetedik, 3 napos hónapja Iulius Caesar római császárról kapta elnevezését. A császár meggyilkolása után (Kr. e. 44- ben) AUGUSTUS császár nagynevű elődje tiszteletére átkeresztelte az eddigi QUINTILIS (5.) hónapot.. Sarlós Boldogasszony, valaha ez volt az aratás kezdőnapja. Ha ezen a napon esik, akkor soká, negyven napig esni fog. (Rigmus) Sarlós Boldogasszony ne sírjon kis kegyed, mert a jó idő négy-öt hétre elmegy. Sarlós Boldogasszony a várandós anyák oltalmazója.. Dániel: Dániel prófétát a hitéért oroszlánbarlangba vetették. A középkorban a bányászok védőszentjükként tisztelték, aki a legenda szerint, gazdag ezüstlelőhelyre talált. 3. Margit: Ha Margit napján esik, rossz lesz a szénatermés. Mérges Margit vagy Pisis Margit napja általában zivatart hoz. Sok helyen ez a nap a szabadfürdés kezdete is. Tisztelete Magyarországon II. András király keresztes hadjárata után terjedt el, miután hazahozta Szent Margit fejereklyéjét és odaajándékozta a szepességi prépostságnak. Árpád-házi Szent Margit is róla kapta nevét. 0. Illés: Illés napján esőt ne kérj, ha jön, ne szidd, de tőle félj! Munkatilalmi nap a villámcsapások miatt, mert Illés nap táján gyakoriak a viharok. Mennydörgés közben szokták mondani: Illés abroncsolja (gömbörgeti) a hordókat.. Magdolna: Ha hullna könnyed Magdolna, tartós rossz időtől, kárunk nagy volna. Ha bőségesen esik a termés is bőséges lesz, de kevés diótermés várható. 5. Jakab: A Jakab napi szél veszedelmes. A Jakab és Anna körüli napok híresek a felettébb hévségekről és égi háborgásokról. A Jakab napi szél hideg telet ígér. Ragyogó ég, Jakab éljen: a gazda csak jót reméljen! 6. Anna: Szent Anna Szűz Mária anyja, Jézus dajkája. Keddasszonynak is nevezik, mert az Egyház a keddi napot az ő tiszteletére szenteli. A néphagyomány szerint Anna kötényében hordja a bogarakat, s ahol nyitva talál ablakot, ajtót, ott bedobja. Júliusi következtetések az időjárásról: Piros reggel júliusban: a záporeső már úton van. Hangyák, güzük hordva hantot, nagy tél kínoz embert, barmot. Ha a kánikulai napok szép tiszták, akkor bőséges esztendőt várhatunk. E hónapban az asszonyok megkezdték a gyümölcsök befőzését is. Így született az ismert mondás: Ha július nem főz, szeptember éhen marad. Mázik Mihály

16 H I T T A AZ ÚR APJÁT SZE TELD MEG! Félelmetes még a gondolat is, hogy reggelre eltűnne a falu temploma. Azonnal el kellene kezdeni újra építeni egy új templomot. Első királyunk Szent István nagyon bölcsen fölismerte, mit jelent a templom. Egy szent szirt, amely a jövő biztos alapja. Azért rendelte el, hogy minden kis tíz falu építsen egy templomot, ahol részt vesznek a szentmisén, találkoznak egymással, erősítik az összetartozást, vásárt tartanak, és lelkileg megerősödve térhetnek haza kis falucskájukba. Ezt a napot elnevezték vásár-napnak, tehát vasárnapnak. Gondolom, Torna község is lehetett egy ilyen hely, ahol a környékbeli települések egy közös templomot építettek. Szent Jusztínosz a második század elején írja: Azért a Nap napján tartjuk mindannyian összejöveteleinket, mert ez az első nap, melyben Isten a sötétség és az anyag megváltoztatásával alkotta a világot, és Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt föl a halottak közül." Ezek szerint a vasárnapot eredetileg a naphoz kötötték, mert Krisztusban fölismerték az igazság napját, a világ világosságát. Az orosz nyelven a mai napig a vasárnapot Vaszkreszenie" vagyis a feltámadás napjának nevezik. Ezzel kihangsúlyozzák, hogy az esztendő minden vasárnapján az Úr feltámadását ünnepeljük. Az emberi életet a munka és a pihenés ritmusa jellemzi. A vasárnap, az Úr napjának intézménye hozzájárul ahhoz, hogy mindenkinek legyen elegendő pihenő és szabad ideje családi, művelődési, társadalmi és vallásos életre. Ezért valljuk a zsoltárossal: Ezt a napot az Úr Isten adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta." (8.zs.) Döbbenetes számomra a vasárnapi valóság környékünkön. Rendszeresen vasárnaponként a VA ISTE Áldassál Isten! Aki hajlékot állítasz magadnak! Templomot, kolostort - és iskolát. Szent Szirteket, Hullámtörő hegyet, Amelyen megtörik a tenger árja. Reményik Sándor BOLDOGASSZONY környező falvakban misézek, hogy kisegítsem a helybeli lelkiatyákat. Útközben elhaladok a szepsi bevásárló központok mellett, ahol vasárnap is nagy a sürgésforgás. De még az is előfordul, hogy kisebb falukon is nyitva vannak az üzletek és az emberek úgy mennek vásárolni, mintha hétköznap lenne. Sőt, Húsvét vasárnap az egyik faluban a fogadásiroda nyitva volt és nem éppen ünneplő ruhában öltözött emberek nyitogatták ajtaját. Azon a vasárnapon, amelyen még a bevásárlási központok is zárva voltak. Örülök, hogy ünnepelhetem a vasárnapi szentmisét az ünneplő hívekkel együtt. Remélem, hogy a templomba járók közül senki sem vetemedik arra, hogy vasárnap üzletbe menjen. Mert hiszen, értjük, tudjuk, hogy a vasárnap az ünneplés napja. Az Úr napja! És minden jóravaló katolikus tudja azt is, hogy a vasárnap a pihenés napja is, ő maga sem dolgozik és mást sem dolgoztat. Még az üzleti alkalmazottakat sem. Mert nekik is joguk van a vasárnapra, az ünneplésre, a pihenésre. Öregeink szokták mondani: Kinek milyen a vasárnapja, olyan a vallása. Vasárnap legyen a család ünnepe is. Együtt ünnepeljünk, és tegyünk tanúságot a jó Isten és egymás iránti szeretetünkről. És megtapasztaljuk a jó Isten gondviselő szeretetét. Ezzel elérjük, hogy olyanok lesznek családjaink mint a szent Szirtek, hullámtörő hegyek, amelyeken - Reményik Sándor szavaival - megtörik a tenger, a bűn árja. Bartal Károly Tamás, O. Praem. Az, hogy nincs Isten, nem lehet bizonyítani. Az istentagadás lejuthat az érverés bizonyos fokáig, de soha nem a meggyőződésig. Az istentagadásnak filozófiai (bölcseleti) okai mellett pszichológiai (lélektani) tényezői is vannak. Például az emberi gőg, elfogultság, túlzott önbecsülés, felületes tudás, hiányos ismeretek, bűnös életvitel. A vallási téren megnyilvánuló tudatlanság az ész, tudomány és a vallás, hit az ész, tudomány, és a vallás, hit a gőg, elbizakodottság, felfuvalkodottság képtelen, de nem is akar felsőbb lényre szorulni. Személyre, aki neki parancsolna, egy-egy jó dolgot megtiltana. Az önimádó ember számára mindez elfogadhatatlan, idegen. Íme, Tolsztoj a nagy bölcs, íróóriás idevonatkozó vallomása: Ha többé már nem hiszel Istenben, kiben előbb még hittél, ez onnan van, hogy a te hitedben valami nincs rendjén, és azon kell fáradoznod, hogy megismerjed Istent. S végezetül, Goethének hitvallása: Az a meggyőződés, hogy a természet mögött egy teremtő és vezető lény rejlik, minden emberben felküzdi magát valami módon, mértékben és formában él benne. Egy ismert török monda szerint, Mohamed az állatokat is megtérítette, csak két állatot nem tudott hívővé tenni: a bivalyt és a disznót. A vastagnyakú, erejére dacosan dölyfös bivalyt és a pocsolyát, sarat, szennyet, mocskot, kedvelő disznót. Jegyezzük meg: Az igazi Istenben vetett hit fénye csak a tiszta erkölcsi levegőben tud égni, lobogni. Mázik Mihály

17 00 Sarlós Boldogasszony I. A szentségek. Hány szentség van?. Melyek ezek? 3. Mi az első szentség, amelyet megkap, aki kereszténnyé akar válni? 4. Mely szentségekhez használják a krizmát? 5. Mely szentséget alapította Jézus az Utolsó vacsorán? 3 F E J T Ö R Ő II. SUDOKU: Beküldendő az első és a második tábla egyik főátlójában olvasható szó (. alsó jobb sarokból a felső bal sarokig,. felső jobb sarokból a bal alsóig) Töltsétek ki a táblázatokat úgy, hogy minden sorban, oszlopban és a kis négyzetekben a kilenc betű csak egyszer szerepeljen! III. Keresztrejtvény - A megfejtés a vízszintes.,. és a függőleges. sorokban olvashó VÍZSZI TES:. A megfejtés első része. Jaazanja atyja (Ez,). Mauna,a világ legnagyobb működő vulkánja 3. Tartozást megad 4. Borókapálinka 5..dat, qui cito dat: kétszer ad, aki gyorsan ad, latinul 6. Bosszús szócska 7. Üres kéz! 8. Yardvégek! 9. Perzsa uralkodói cím volt 0. Kettőz. A megfejtés második része 5. Nála lentebbi helyre 6. Betűtípus 7 Levélmintával lát el 9. Bódé közepe! 30. Visszhang 3. Azeri író (ANAR) 34. Középen nyom! 36. Angol főnemesi cím 38. Pipamúzeumáról híres Baranya megyei község 40. Korszak 4 Jair fia, Eszter nevelőapja (Eszt,5-7) 44. A szobafestők kész famintája 46. Bizony, régiesen 47. Olasz névelő 48. Főnév röviden 49. gros, nagyban 50. A legmagasabb értékű kártyalap 5. Elnök, röviden 5. Áradat 54. Győri sportklub 55. Szomjoltó folyadék. FÜGGŐLEGES:. A megfejtés harmadik része. Kner, nyomdász, könyvkiadó, író ( ) 3. Józsue atyja (Józs,) 4. A króm vegyjele 5. Dávid testvére(ikrón 7,8) 6. Hosszabb választ bevezető szócska 7. Ford típus 8. Bázis 9. Kicsinyítő képző 0. Jegyzetelgető 5. Helység, ahol Salamonnak szőlője volt (Én 8,) 6. Antiochusz fia (IMak,6) 9. River, USA-beli folyó 0. Kukoricaőrlemény. Skálahang 3. Nikolaj Kaas,dán filmszínész (LIE) 4. Szolmizációs hang 8. William, amerikai színész 3. Algériai kikötőváros 33. Norma, Martin Ritt filmje 35. Na-rancssárga 37. Laurencium vegyjele 39. Kudarcba, csődöt mond, meghiúsul 4. Vércsoport 43. Horita törzsfő (Ter 36,30) 45. Lobog a zászló 50. Község Pécs közelében 5. Hajna párja 53. Övé, a szélein! 54. Estefele! 55. Római négyes. Az előző szám helyes megfejtései: I.. Negyven. Az Olajfák-hegyén 3. Jeruzsálembe 4. Pünkösdöt 5. Galamb képében 6. Sátorkészítő 7. Mátyás 8. Antiochiában 9. Pétert 0. István II. TROFIMUSZ, BARTIMEUS III. IGAZSÁGOSSÁG JÁR ELŐTTE ÉS BÉKE A LÁBA NYOMÁBAN.

18 K A P C S O L A T 4 BOLDOGASSZONY Megemlékezés A múltba visszanézve valami nagyon fáj, valakit keresni, aki nincs már. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának. évfordulóján KISS RE ÁTÁRA A gyászoló család A PLÉBÁ OS ÚR SZABADSÁGO Ft. Sipos György atya július 9-től július 3-ig nyári szabadságon lesz. Távollétében Ft. Dr. Juhász Attila atya fogja helyettesíteni. A tornai plébánia telefonszáma: Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. (Kor 3,3) 50. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszöntjük DERJÁ ISTVÁ T és feleségét, szül. KÖTELES KLÁRÁT. Ezen a szép ünnepen kívánjuk, hogy a jó Isten adjon nekik további boldog éveket, erőt, egészséget, derűt, örömöt, életük minden léptét kísérje a szeretet és a béke. Égi Édesanyánkat kérjük, oltalmazza és őrizze meg őket minden bajtól! Szeretettel köszöntik őket a Boldogasszony szerkesztői, valamint a tornaújfalui plébánia lelkipásztora, Ft. Sipos György atya. TUD IVALÓK AZ ÁJI TÁBORRAL KAPCSOLATBA Amint erről már korábban hírt adtunk, július -6 között gyerektábor lesz Ájban. Ebbe a táborba azok a gyerekek jelentkezhetnek, akik már elmúltak 9 évesek, de még nem töltötték be a 4. életévüket. Gyülekező jún. -én, hétfőn, 5 órakor lesz az áji katolikus templom előtt. A gyerektábor programja pénteken, július 6-án, ebéddel ér véget. A részvételi díjat a bejelentkezéskor kell kifizetni. A gyerekek az áji kultúrház feletti szobákban lesznek elszállásolva, étkezni a kultúrház nagytermében fognak. A programon kötelező az elejétől a végéig részt venni. A gyerekek étkeztetésének bebiztosításához szívesen fogadjuk a hívek adományait. Elsősorban zöldségre (krumpli, sárgarépa, borsó, zöldbab, uborka, paprika, paradicsom), gyümölcsre, tojásra vagy más egyéb adományra gondolunk. Aki ilyen módon tud segíteni, az hétfőn (júl. ) délelőtt vagy legkésőbb délután juttassa el az adományát az áji kultúrházba. ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ SZÁDUDVAR OKO Néhány községben a Boldogasszony olvasói már kitöltöttek egy névtelen kérdőívet, amelyben közölhették az újsággal kapcsolatos véleményüket. Június 5-én, az esti szentmise után a szádudvarnoki olvasók személyesen találkozhattak a plébániai értesítő főszerkesztőjével és felelős szerkesztőjével. A jelenlévők őszintén elmondták észrevételeiket: azt, hogy mit szeretnek a leginkább olvasni, melyek a kevésbé érthető rovatok, vagy azt, hogy miről szeretnének még a jövőben olvasni. A jó hangulatban telt találkozó nemcsak hasznos információkkal szolgált a lap szerkesztőinek, hanem erősítette a személyes kapcsolatot a Boldogasszony olvasói és írói között. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS A ACIO ALIZMUS Július -én vasárnap, 5:30-kor a tornai kultúrház nagytermében Dr. Juhász Attila tornai plébános előadást tart abban a témakörben, amelyet a nemrégen megvédett doktori disszertációjában is érintett. Előadásának címe: a Katolikus Egyház és a nacionalizmus. A plébános úr minden érdeklődőt szeretettel vár.

19 00 Sarlós Boldogasszony M I S E R E D A T O R A- Ú J F A L U I P L É B Á I Á Július 4. évközi 4. vasárnap Július. évközi 5. vasárnap Július 7. Szombat 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 4:00 Bódvavendégi 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 4:00 Bódvavendégi 6:30 Zsarnó 8:00 Tornaújfalu 8:00 Bódvavendégi Július 5. évközi 7. vasárnap 9:30 Tornaújfalu 4:00 Bódvavendégi 8:00 Zsarnó Augusztus. évközi 8. vasárnap 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 4:00 Bódvavendégi Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk... A BARKAI BÚCSÚ PROGRAMJA: Július 7. Szombat 5:00 -A zarándokok harangszóval való fogadása. Utána gyóntatás folyamatosan 7:00- Szentmise az elhunyt társulati tagokért, magyar nyelven, Ft. Balázs Patrik, rozsnyói káplánnal. 9:00 - Szentmise német nyelven Ft. Weiszer Attila, dobóruszkai plébánossal. 5 T O R A Ú J F A L U PLÉBÁ IÁI K ÉLETÉBŐL Szentségi házasságot kötöttek Június 9-én, a tornai templomban: Gašpar Martin, Gašpar László és Zakhar Iveta fia, tornai lakos és Varga Tímea, Varga Július és Šturalová Jana lánya, tornai lakos. A keresztség szentségében részesültek Török Krisztián, június 4., Torna Balog Samuel, június 9., Torna Kónya Szimona, június 9., Torna Kónya Jesika, június 9., Torna Csemer Tibor, június 6., Torna Csemer János, június 6., Torna Az örökkévalóságba költöztek Molnár Gyuláné, szül. Derján Margit, május 7, (83 éves), Torna, Turóczi szül. Kiss Mária, (5 éves), május 8, Torna Orechovsky Károly, (88 éves), május 30, Torna Baranyi János, (47 éves), június 4, Torna Balázs Vince, (69 éves) június, Udvarnok Csemer János, (7 éves), június 9, Torna MEGEMLÉKEZŐ SZE TMISE Oravecz Pál egykori tornai esperesplébános halálának 3. évfordulóján megemlékező szentmisére kerül sor a tornai templomban, július 3-án 8 órától. Az újfalusi hívek Tornaújfaluban fognak megemlékezni róla július 7-én, kedden a 7 órakor kezdődő szentmisén. :00 - Szentmise szlovák nyelven, Mons. Eduard Kojnok nyug. püspökkel és JCLic. Miroslav Provazník, alsómecenzéfi plébános igehirdetésével. 3:00 - Éjféli ifiusági szentmise, Ft. Dr. Juhász Attila, tornai plébánossal. A szentmise után fáklyás, gyertyás körmenet a Barlang-kápolnához. Egész éjszaka szentségimádás a Kegytemplomban. Július 8. Vasárnap 3:00 - Hajnali magyar nyelvű szentmise Ft. Bize Norbert, almási tiszteletbeli esperessel. 5:30 - Görög szertartású liturgia magyar nyelven, Mondok István horváti görög katolikus parókussal. 7:00 - Reggeli özeiéirtífeé magyar nyelven, Ft. Mgr. Mics Imre, hárskúti plébánossal. 9:00 - Ünnepi szlovák szentmise Mons. Vladimír Filó rozsnyói megyéspüspökkel 00 - Ünnepi befejező szentmise, magyar nyelven Mons. Dr. Bábel Balázs Kalocsa - kecskeméti érsekkel, valamint a jelenlévő püspökökkel és áldozópapokkal. Szentmise után az új társulati tagok és a skapulárék megáldására kerül sor. Szentmisékre a plébánia előszobájában lehet majd feliratkozni. Egyben kérjük a kedves Testvéreket, hogy ha van olyan rokonuk vagy ismerősük, aki elhunyt, és tagja volt a Skapuláré Társulatnak, szíveskedjen közölni ezt a barkai Plébánia Hivatallal, és elküldeni a meglévő beiratkozási lapot, hogy az elhunyt tagokért imádkozhassunk az Úr oltáránál. Köszönjük! A barkai plébános

20 T O R A M I S E R E D A T O R A I P L É B Á I Á Július 4. évközi 4. vasárnap 8:30 Áj 9:45 Udvarnok :00 Torna Július. évközi 5. vasárnap 8:30 Áj 9:45 Udvarnok 0:00 Torna. szlovák :00 Torna, magyar Július 7.szombat 6:30 Áj 8:00 Udvarnok Július 8. évközi 6. vasárnap 8:00 Torna Július 5. évközi 7. vasárnap 8:30 Áj 9:45 Udvarnok :00 Torna Augusztus. évközi 8. vasárnap 8:30 Áj 9:45 Udvarnok :00 Torna 6 A TOR AI PLÉBÁ IA YÁRI LELKIPÁSZ- TORI PROGRAMJAI Júl. -6. Gyerektábor, Áj Júl Ifjúsági zarándoklat a barkai búcsúra Júl. 9-. Önismereti csoport a bérmálkozásra készülőknek Júl. 3. Megemlékező szentmise Oravecz Pál esperes úr halálának 3. évfordulóján Aug. -7. Nemzetközi ministráns-zarándoklat Rómába Aug. 8. Ifjúsági szentmise, Torna Aug. 9-. Kirándulás a bérmálkozók részére Aug. 3. Gyerekek és fiatalok kirándulása Aug. 5. Tornai búcsú Aug Lelkigyakorlat felnőttek részére, Torna Aug. 0. Szt. István király ünnepe KOCERT A TOR AI TEMPLOMBA A tornai napok keretén belül július 3-én, szombaton, 6:30-kor komolyzenei koncertre kerül sor a tornai templomban. Közreműködik a Szekszárdi Gitárkvartett. Előadási darabjaik reneszánsz, barokk, romantikus és kortárs gitárművek, különböző népek hagyományos dallamai, egyházi és könnyűzenei feldolgozások, valamint saját kompozícióik. BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője BOLDOGASSZONY, 00 Sarlós Boldogasszony Egész napos szentségimádás Tornán 00. július 5-én Szt. Ciril és Metód ünnepén 9:00 szentmise szlovák nyelven 0:00 szentmise magyar nyelven :00 szentségkitétel, litánia :30 szentóra (örökimádás imakönyvből) 3:00-4:00 csendes szentségimádás 4:00-5:00 rózsafüzér az Oltáriszentség előtt 5:30-6:30 a Rózsafüzér Társulat imaórája 7:00 litánia, szentségi áldás és a szentségimádási nap befejezése ZARÁ DOKLAT A BARKAI BÚCSÚRA A barkai búcsú a környékünk legnagyobb búcsújáróhelye. Tornáról az idén is indítunk autóbuszt, július 8-án, vasárnap reggel 7 órakor. Az érdeklődők júl. 0-ig jelentkezhetnek Varga Teréziánál. FIATALOK GYALOGOS ZARÁ DOKLATA A BARKAI BÚCSÚRA A tavalyi szép emlékeken felbuzdulva, ebben az évben is gyalog zarándokolnak fiataljaink a barkai búcsúra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A találkozási pont a szádelői völgy parkolójában lesz szombaton, júl. 7-én, 7 órakor. A fiatalok részt fognak venni a 3 órakor kezdődő ifjúsági szentmisén. A szentmisét követően lehetőségük lesz lepihenni, ezért hozzanak magukkal hálózsákot. BÉRMÁLKOZÁSRA KÉSZÜLŐK PROGRAMTERVE TOR Á Júl Zarándoklat a barkai búcsúra Júl. 9-. Önismereti csoportmunka Júl.. Szentgyónás Aug. 0-. Kirándulás Aug Ima szeminárium MI ISTRÁ S-FOGLALKOZÁSOK TOR Á JÚLIUS HÓ AP FOLYAMÁ A tornai ministránsok számára július hónap folyamán a következő napokon lesznek foglalkozások: Júl. 9. 6:30, Júl. 0. 6:30, Júl. 3. 6:30, Júl. 7. 8:30, Júl. 9. 8:30. A találkozók helyszíne minden egyes napon a káplánszoba lesz. Kiadja: Róm. kat. plébánia, Fő utca 44, Torna, tel: 055/ Felelős kiadó és főszerkesztő: Juhász Attila tornai plébános. Felelős szerkesztő: Viszlay Edit. Grafikai szerkesztő: Juhász József. Internetes elérhetőségünk:

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy Bódva: A Bódváról röviden A Bódva a Gömör-Szepesi-érchegység déli lejtőjén ered, majd a rövid szlovákiai szakasz után Hidvégardónál lépi át a magyar határt. Ezután a Tornai-dombsághoz tartozó Szalonnaihegység

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május 1999-es év 1999. Január 01. Pt A Munkaügyi Központ Kiss Dávid Gábort kiközvetítette hozzánk, hogy a katonai szolgálatot plébániai munkával váltsa ki. 25. Ht A Szilády Áron Református Gimnázium részéről

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata:

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata: 55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes A zarándoklat jelmondata: Lourdes, a hit egy kapuja Lourdes, une porte de la Foi A zarándoklat nem számít szolgálati útnak, egyéni,

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Az igazi ajándék, egy darabka magamból

Az igazi ajándék, egy darabka magamból Az igazi ajándék, egy darabka magamból Kérdések Linzenbold József plébánoshoz, pappá szentelésének 20. évfordulóján. Aki a kérdéseket felteszi: Borus Lászlóné 1. Szüleid és családod hitre neveltek. Hogyan

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó 1_U13_K1_fiu.xls 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) 1 3 Decsi Márk Dunaferr SE 2 22 2 1 Tapaszti Bence Kaposvári Vízügyi Sc 3 17 3 2 Bali Máté Tolna Vízmű Kajak-Kenu SE 3 27 4 9 Gubucz Bende Kaposvári Vízügyi

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben