Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén."

Átírás

1 Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Barnóczki Károly polgármester Honti Istvánné alpolgármester Bíró László képviselő Farkas János képviselő Kiss Iván képviselő Tanácskozási joggal: Nagy Géza jegyző Meghívottak: Szántó Gyuláné műszaki ellenőr Dámóczi Attila Damép Kft. ügyvezető Papp Gyula pályázatíró Barnóczki István sport egyesületi elnök Kalina Edit pályázatíró Bak László Lasped Kft. Napirend előtt: dr. Barnóczki Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Iván képviselőt javasolta. A képviselő testület tagjai 4 igen szavazattal 1 fő tartózkodással megszavazták Kiss Iván képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Javasolta továbbá a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A képviselő testület tagjai 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendek tárgyalását elfogadták. Napirend 1. Szakáldi Sport Egyesület által nyert futballpálya felújítási pályázat helyzetével kapcsolatos döntések meghozatala, képviselő testület 2. Általános iskola tanulóinak étkeztetésével kapcsolatos döntés meghozatala 3. Egyebek

2 1. Napirendi pont Tárgy: Szakáldi Sport Egyesület által nyert futballpálya felújítási pályázat helyzetével kapcsolatos döntések meghozatala, képviselő testület Dr. Barnóczki Károly polgármester: A futballpálya nem úgy készült el, ahogyan ez előzetesen meg lett tervezve. Sőt gyakorlatilag sehogy sem készült el. A műszaki terv és a kivitelezés köszönő viszonyban sem áll egymással Megjegyzés: 16:13 perckor megérkezett Papp Gyula és Kalina Edit pályázatíró A kivitelező részéről Dámóczi Attila a Damép Kft. ügyvezetője kért szót. Dámóczi Attila: A kiviteli terv szerint az első fázis az öltöző kialakítása volt, ami el is készült. Közben nekem 3 hónapra külföldre kellett utaznom, a kollégám akivel évek óta együtt dolgozunk, vállalta, hogy a további munkálatokat a terveknek megfelelően elvégzi határidővel. Sajnos Labanc úr, aki ezzel meglett bízva, ezt nem végezte el. Közben le is számolt a cégtől. Ahogy haza érkeztem, első utam a munkaterületre vezetett, és szomorúan tapasztaltam, hogy a kivitelezés, valóban nem a terveknek megfelelően lett elvégezve. Ezért kér még egy hónap haladékot, és az észlelt hiányosságokat pótolják. Ezért cserében vállalja, hogy új csaptelepekkel szerelik fel az öltöző vizesblokkját, valamint le térkövezik a kerékpártároló előtti szakaszt. Farkas János képviselő: A tervekben benne volt a pálya körbekerítése is, viszont a kerítés túlságosan közel van az oldalvonalhoz, ami balesetveszélyes. Ki kellene szedni és távolabbra helyezni azt, vagy valamilyen anyaggal bevonni az oszlopokat. Az oszlopok sűrűn vannak lerakva. Dámóczi Attila: Az oszlopok sűrűségét a terv határozta meg. Megjegyzés: 16:20 perckor megérkezett Szántó Gyuláné műszaki ellenőr és Bak László a Lasped Kft. ügyvezetője. Barnóczki István: Azzal, hogy időben nem készült el a pálya, az egyesületnek komoly anyagi hátrányai keletkeztek. Hejőbábán kell játszani az őszi hazai mérkőzéseket. Az utazás, az ottani rezsi költség mind több terhet jelent. Farkas János képviselő: Tudná-e az egyesületet egy egyszeri támogatással segíteni a vállalkozás ezeknek a többletköltségeknek a fejében. Dr. Barnóczki Károly polgármester: Az egyesület támogatása hivatalos, a támogató leírhatja az adójából. Javasolja, hogy Ft, azaz kettőszáz-ötvenezer forint támogatást nyújtson a kivitelező az egyesületnek. Dámóczi Attila: Meg lehet oldani, és akkor ezt az összeget szeptember 04.-ig, azaz a jövő hét szerdáig az egyesület részére át is utalná.

3 Szántó Gyuláné műszaki ellenőr: Végignézte a költségvetést. A legfontosabb most a küzdőtér felületének a rendbetétele. Arról kell dönteni mi lesz ennek a sorsa. Papp Gyula pályázatíró: A füvesítésnek mindenképpen szakszerűnek kell lennie. A területet totális gyomirtóval is le kell kezelni, ezért 2-3 hét csúszás biztos lesz. Bíró László képviselő: Le kell tolni a pályáról a felső réteget, rostált földdel feltölteni, gyomirtózni, fellazítani, a füvet elvetni, és lehengerelni. Természetesen utána folyamatosan locsolni. Ennyi az egész. Dr. Barnóczki Károly polgármester javasolta, hogy a gyomirtózás miatt a munka elvégzésére 45 nap haladékot kapjon a kivitelező. Ezután ismertette határozati javaslatát. /2013(VIII.29.) KT határozati javaslata a sportpálya pótmunkálatainak elvégzésére Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a sportpálya pótmunkálatainak elvégzésére a Dámóczi Attila által vezetett Damép Kftnek 45 nap, azaz negyvenöt nap haladékot ad. Ezidő alatt a kivitelezőnek a beruházást be kell fejeznie. Felhatalmazza a testület a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására. Kérte a testület tagjait, hogy aki a javaslattal egyetért az szavazzon igennel. A testület tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatták a javaslatot. 150/2013(VIII.29.) KT határozata a sportpálya pótmunkálatainak elvégzésére Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a sportpálya pótmunkálatainak elvégzésére a Dámóczi Attila által vezetett Damép Kftnek 45 nap, azaz negyvenöt nap haladékot ad. Ezidő alatt a kivitelezőnek a beruházást be kell fejeznie. Felhatalmazza a testület a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására. Megjegyzés: Kiss Iván képviselő 17:00 perckor távozott. Dámóczi Attila a Damép Kft ügyvezetője 17:02 perckor távozott.

4 Papp Gyula pályázatíró: Hónapok óta megy a huzavona az eszközbeszerzéssel kapcsolatban. Az egyedüli gátja a könyvelőnek kifizetendő munkadíj meg nem fizetése. Rendeznie kéne ezt is a Sport Egyesületnek. Bíró László képviselő: Ennek nem lesz akadálya, hiszen a Ft-os támogatásból ezt is át lehet utalni. Papp Gyula pályázatíró: Az eszközbeszerzést csak hitelből lehet megoldani, ennek pedig lesznek járulékos költségei. A hitelintézet a futamidőre kamatot fog felszámolni. Dr. Barnóczki Károly polgármester: A szállítói számlák önrészét is ki kell fizetni, ami kb Ft. Ezt elő kell teremteni, mert különben a pályázatot nem tudjuk végigvinni. Bíró László képviselő: A településen tanfolyam ebben az évben is indul. A terembérlet díja a Ft, amit fel lehet használni pályázati önerőként. Dr. Barnóczki Károly polgármester: Javasolja, hogy az egyesület által eszközbeszerzésre felveendő hitel visszafizetéséhez a testület készrefizető kezességet vállaljon. Ezután ismertette Határozati javaslatát. A jelenlevő képviselők száma: 4 fő /2013(VIII.29.) KT. Határozati javaslata készfizető kezesség vállalásáról. Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáldi Sport Egyesület által nyert futballpálya felújítási pályázat részeként szereplő eszközbeszerzéshez szükséges hitel felvételének visszafizetéséhez készfizető kezességet vállal. Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a testület tagjait, hogy aki a Határozati javaslattal egyetért, az szavazzon igennel. Jelenlevő képviselők száma: 4 fő. A testület tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatták a javaslatot. 151/2013(VIII.29.) KT. Határozata készfizető kezesség vállalásáról. Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáldi Sport Egyesület által nyert futballpálya felújítási pályázat részeként szereplő eszközbeszerzéshez szükséges hitel felvételének visszafizetéséhez készfizető kezességet vállal.

5 Megjegyzés: Papp Gyula és Kalina Edit pályázatíró 17:15 perckor távozott. 2. napirendi pont Tárgy: Általános iskola tanulóinak étkeztetésével kapcsolatos döntés meghozatala Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette előterjesztését, elmondta, hogy a 14 szakáldi iskolás gyermek közül 7 fő halmozottan hátrányos helyzetű, ingyenesen étkeznek, 3 fő hátrányos helyzetű, ők 50%-ot fizetnek. Teljes árat 4 fő fizet. Jelenleg az ellátás ára 410 Ft/nap/fő. Ha a tanulók fizetik a térítési díjat, akkor kb. egy tanítási évre Ft lenne az önkormányzat bevétele. A kérdés fizessenek-e a térítésre kötelezett szülők, vagy az önkormányzat átvállalja a térítési díjat. Honti Istvánné alpolgármester: Pontosított. Egy fővel kevesebb a térítésre kötelezett tanuló. Javasolja, hogy az önkormányzat vállalja át a térítési díjat. Megjegyzés: Kiss Iván 17:38 perckor visszaérkezett. Dr. Barnóczki Károly polgármester: Szintén ezt javasolja. Ismertette határozati javaslatát. /2013(VIII.29.) KT. Határozati javaslata az iskolai étkezési térítési díjak elengedéséről Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2013/14-es tanévre a szakáldi általános iskolába járó és étkezési térítési díj fizetésére kötelezett gyermekek étkezési térítési díjának megfizetését átvállalja. Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a testületet, hogy aki a javaslattal egyetért az szavazzon igennel. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatták a javaslatot. 152/2013(VIII.29.) KT. Határozata az iskolai étkezési térítési díjak elengedéséről Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2013/14-es tanévre a szakáldi általános iskolába járó és étkezési térítési díj fizetésére kötelezett gyermekek étkezési térítési díjának megfizetését átvállalja.

6 3. Egyebek a.) Tárgy: Támogatási szerződés saját forrás megelőlegezésére Bak László 3528 Miskolc Visó út 9. és Szakáld Önkormányzata között. Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy Bak László úr a Településfejlesztés Szakáldon ÉMOP számú pályázat 60% ÁFA önerő biztosításához Ft kamatmentes visszatérítendő támogatással járul hozzá, amelynek visszafizetését az önkormányzatnak 60 napos határidővel vállalnia kell. Ismertette határozati javaslatát. Jelenlevő képviselők száma: 5fő /2013(VIII.29.) KT. Határozati javaslata ÉMOP számú pályázat saját forrásra megelőlegezésének visszafizetésére. Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Bak László (3528 Miskolc, Visó út 9.) adóazonosító jele: által a Településfejlesztés Szakáldon ÉMOP számú pályázat saját forrásának megelőlegezésére Szakáld Község Önkormányzatának biztosított Ft, azaz négyszázkilencvenezer forint kamatmentes támogatást 60 napon belül, legkésőbb október 28.-ig visszafizeti. Határidő: október 28. Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az szavazzon igennel. A testület tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatták a javaslatot. 153/2013(VIII.29.) KT. Határozata ÉMOP számú pályázat saját forrásra megelőlegezésének visszafizetésére. Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Bak László (3528 Miskolc, Visó út 9.) adóazonosító jele: által a Településfejlesztés Szakáldon ÉMOP számú pályázat saját forrásának megelőlegezésére Szakáld Község Önkormányzatának biztosított Ft, azaz négyszázkilencvenezer forint kamatmentes támogatást 60 napon belül, legkésőbb október 28.-ig visszafizeti.

7 Határidő: október 28. Megjegyzés: Szántó Gyuláné műszaki ellenőr és Bak László Lasped Kft. 17:49 perckor távozott. b.) Tárgy: Irattári selejtezés szakmai árajánlatának megtárgyalása Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a dr. Rózsa György irattári szakértő Szakáld község irattári anyagainak rendezésére, selejtezésére vonatkozó árajánlatát, amelynek költségét az előzetes felmérés alapján Ft-ban határozta meg. Az összeg magas, de a munka is sok. Vállalta, hogy felveszi a szakértővel a kapcsolatot, és megpróbál lefaragni az összegből úgy, hogy felajánl 2 közmunkás segítséget a munka elvégzéséhez. Ha ez nem megy, akkor el kell fogadni az eredeti árajánlatot, amit a vállalkozási szerződés alapján az önkormányzat részletekben is fizethet. Ismertette határozati javaslatát. /2013(VIII.29.) KT. Határozati javaslata az önkormányzat irattári anyagai rendezésének, selejtezésének az elfogadására. Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat irattári anyagainak rendezésére, selejtezésére vonatkozó szakmai árajánlatot az alábbiak szerint fogadja el. 1. Felajánl 2 közmunkást a munka segítésére, és ennek fejében javasolja az árajánlatban szereplő bruttó Ft, azaz bruttó háromszázkilencvenötezerötszáz forintos vállalkozási díjat bruttó Ft, azaz bruttó háromszázezer forintban határozzák meg. 2. Amennyiben a vállakozónak ez az ajánlat nem felel meg, úgy vállalja az eredeti bruttó Ft, azaz bruttó háromszázkilencvenötezerötszáz forint megfizetését, viszont a megfizetésre részletfizetési kedvezményt kér, amelynek ütemezése külön megállapodásban kerül rögzítésre. Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a testület tagjait, hogy aki a javaslattal egyetért az szavazzon igennel. A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatták a javaslatot. 154/2013(VIII.29.) KT. Határozata az önkormányzat irattári anyagai rendezésének, selejtezésének az elfogadására.

8 Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat irattári anyagainak rendezésére, selejtezésére vonatkozó szakmai árajánlatot az alábbiak szerint fogadja el. 1. Felajánl 2 közmunkást a munka segítésére, és ennek fejében javasolja az árajánlatban szereplő bruttó Ft, azaz bruttó háromszázkilencvenötezerötszáz forintos vállalkozási díjat bruttó Ft, azaz bruttó háromszázezer forintban határozzák meg. 2. Amennyiben a vállakozónak ez az ajánlat nem felel meg, úgy vállalja az eredeti bruttó Ft, azaz bruttó háromszázkilencvenötezerötszáz forint megfizetését, viszont a megfizetésre részletfizetési kedvezményt kér, amelynek ütemezése külön megállapodásban kerül rögzítésre. c.) Tárgy: Közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a rendelet tervezetét. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki a tervezettel egyetért, az szavazzon igennel. A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete 3/2013 (VIII.29.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatás célú hasznosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. d.) Tárgy: Kiss Ivánné 3596 Szakáld Arany János út 1. szám alatti lakos panaszbejelentése Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a panaszt, amelyben a panaszos jelezte, hogy az előtte épült parkolót a település gyermekei labdajátékokra használják, ami miatt akkora a zsivaj, hogy veszélyezteti a nyugalmukat. Ha szólnak, akkor a fiatalok minősíthetetlen hangnemben szólnak vissza. Ezért kéri a testületet a szerinte áldatlan állapot megváltoztatására. Honti Istvánné alpolgármester: Nehezményezi, hogy egyes személyek többek között ő is nevesítve vannak a panaszban, a hangnem pedig sértő, a stílus pedig már belefér a rágalmazás kategóriába.

9 Kiss Iván képviselő: Az biztos, hogy a problémát meg kell oldani, mert a helyzet úgy elmérgesedett, hogy lassan kezelhetetlen. Bizonyos gyermekekkel vannak problémák. Dobálják a tetőt, a redőnyt. Farkas János képviselő: Gondolkodjunk tovább. Játszótér épülne a szomszédban, akkor az milyen problémát fog okozni. Bíró László képviselő: Szabályozni kell ezt, de nem lehet igazságot tenni. Dr. Barnóczki Károly polgármester: Elmondta, hogy állásfoglalást kért a kormányhivataltól, ez ügyben. Honti Istvánné alpolgármester: A játszótérrel kapcsolatban annyi történt, hogy a helye módosulna. Az önkormányzatnak is helyet adó telekre kerülne. Dr. Barnóczki Károly polgármester: Első lehetőség a park volt, de nem lehet egy helyrajzi számon az iskolával, mert ez a pályázatból történő kizárást jelenti. A templom udvara nem jó. Egyrészt kegyeleti okokból, másrészt az ott lakó szomszédokat zavarná. Még mindig van két alternatíva. A sportpályához, vagy a sportpálya mögött a hidroglóbusz közelébe lehetne telepíteni. Bíró László képviselő: A játszóteret mindenképpen a település központjában kell elhelyezni. A sportpálya azért nem jó, mert ott van a kocsma, és közel van a főúthoz is. Dr. Barnóczki Károly polgármester: Elsődlegesen a sportpálya melletti kialakítást javasolja. d.) Szakálné Tardi Katalin 3596 Szakáld Béke utca 3. szám alatti lakos kérelme Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette Szakálné Tardi Katalin szakáldi lakos kérelmét melyben az önkormányzat tulajdonát képező 139 HRSZ-ú telek használatát kéri 5 éves időtartamra. A telket eddig is ő használta. Előterjesztette határozati javaslatát. /2013 (VIII.29.) KT. Határozati javaslata az önkormányzat tulajdonában levő Szakáld Rákóczi úton található 139 HRSZ-ú ingatlan használatba adására. Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában levő Rákóczi úton található 139 HRSZ-ú ingatlant 5 évre Szakálné Tardi Katalin 3596 Szakáld Béke utca 3. szám alatti lakosnak művelésre átadja. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki a javaslattal egyetért, az szavazzon igennel.

10 A testület tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatták a javaslatot. 155/2013 (VIII.29.) KT. Határozata az önkormányzat tulajdonában levő Szakáld Rákóczi úton található 139 HRSZ-ú ingatlan használatba adására. Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában levő Rákóczi úton található 139 HRSZ-ú ingatlant 5 évre Szakálné Tardi Katalin 3596 Szakáld Béke utca 3. szám alatti lakosnak művelésre átadja. Mivel több bejelentés, hozzászólás nem volt, dr. Barnóczki Károly polgármester a szociális ügyek megtárgyalására 18:32 perckor zárt ülést rendelt el. Kmf. Dr.Barnóczki Károly polgármester Nagy Géza jegyző Kiss Iván jkv.hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A T I S Z A U G I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T V É G E L S Z Á M O L Á S I Z Á R Ó K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É N E K 2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én m e g t a r t o t t ü l é

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. április 19-i közmeghallgatásról Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 41-44/2013. TÁRGYSOROZAT 1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról Előadó: polgármester

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben