Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl"

Átírás

1 SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben, szeretetben, jóakaratban, egészségben gazdag, boldog új évet. Fodor Zoltán polgármester és a képviselõ-testület tagjai Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog, érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívbõl ezt kívánom! Szaporodjon ez az ország emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha-soha ne feledje. Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk A többit majd apródonként megcsináljuk. Végül pedig azt kívánom, legyen béke, gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Karácsonyi ajándék Mint ahogy azt a decemberi újságban hírül adtuk, Szentmártonkáta Község Önkormányzata minden 70 év feletti helyi lakosnak 2000 forint értékû élelmiszercsomagot ajándékozott Karácsonyra. A csomagokat a Skoda és Társa Kft. készítette el, amely pályázat útján nyerte el ezt a lehetõséget, és gépjármûvet is biztosított a kiszállításhoz. A képviselõk többsége, az alábbi utcafelosztás szerint, részt vállalt abban, hogy december 17. és 21. között az érintett lakosok megkapják a mintegy 7 kg-os csomagot. Baranyi Julianna: Szecsõi út, Battha S. út, Öregszõlõ, Bartucz Zoltán: Nyárfás út, Táncsics M. út, Úttörõk útja, Fodor Zoltán: Rákóczi út, Dr. Hajnal Károly: Dózsa Gy. út, Kátai út, Somogyi Béla út, Kele Sándorné: József Attila út, Ady E. út, Öregszõlõ u., Bacsó B. út fele, Temetõ út, Petõfi S. u., Povázson László: Sport u., Határ út, Béke út, Liget u., Urbán Viktor: Bacsó B. út fele, Vasút sor. Az összes többi utcában a Skoda és Társa Kft. képviseletében Pásztor Tibor végezte a csomagok kihordását. Öszszesen 450 db csomag került kihordásra, ebbõl, különféle okok miatt, nem tudtunk kézbesíteni 22 db-ot. (Folytatás a következõ oldalon!)

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január Tulajdonképpen a hír eddig szólna, mert ami ezután következik, az nem hír, hanem inkább maga az ÉLET. Az élet, mégpedig apró örömével, bánatával, szenvedésével, szegénységével, gazdagságával. Mert mi, képviselõk, a csomaghordás kapcsán, mindezt megtapasztaltuk, s ezzel még közelebb kerültünk az emberekhez. Igazi karácsonyi ajándékként éltük meg a kedves fogadtatásokat, az örömteli, sokszor könnyes szemeket, a hálás tekinteteket, a köszönõ szavakat, ahogyan fogadtak bennünket. Elmondhatjuk, hogy valamennyien nagyon örültek, nem is annyira a csomagnak, hanem, hogy az önkormányzat gondolt rájuk. Voltak magányos, egyedül élõ emberek, akiknek már az karácsonyi ajándék volt, hogy beszélgethettek valakivel, s mi szívesen idõztünk velük. De voltak nehéz percek is, amikor szenvedõ betegekkel vagy nehéz sorsú emberekkel találkoztunk, akik panasza felett tehetetlenül álltunk, s talán biztató mosolyunkból, kézszorításunkból merítettek reménykeltõ erõt maguknak. Igen, kellenek az ilyen, emberközeli találkozások, hogy átéljük a másik ember sorsát, hogy empátiával kezeljük a panaszokat, hogy megoldásokat keressünk a bajbajutottaknak, hogy tisztelni, megbecsülni tudjuk az idõseket. Jó lenne, ha többször lenne Karácsony, hogy többször odafigyeljünk egymásra, az idõsekre, embertársainkra. Mert az odafigyelés csodákra képes. Végezetül ismételten kívánunk minden kedves lakosnak békességben, szeretetben, türelemben, egészségben gazdag, boldog új évet. Kele Sándorné és a képviselõ-testület tagjai FELHÍVÁS Felhívjuk a tisztelt hetven év feletti, szentmártonkátai állandó lakcímre bejelentett lakosok figyelmét arra, hogy akik bármilyen ok miatt nem kapták meg a 2000 Ft értékû élelmiszercsomagot, azok átvehetik azt a Polgármesteri Hivatalban, Kakuk Katalinnál. Amennyiben nem tudnak bejönni a csomagért, azt kiszállítjuk; kérjük, hogy telefonon jelezzék, tel.: 06 (29) Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Köszönet Nagyon szépen köszönjük az Idõsek nevében, hogy segítettek bennünket a karácsonyi ünnep alkalmából. Köszönjük, köszönjük, köszönjük! B. Ú. É. K.! Tanos Mihályné Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testület december 13-án tartotta munkaterv szerinti, soron következõ, utolsó ülését. Az ülésen valamennyi, kilenc fõ képviselõ vett részt. A képviselõ-testület az alábbi napirendi pontokat vitatta meg és hozott döntést. Az 1. napirendi pontnál egyhangúlag elfogadták Bodor Andrásnak, a helyi Sportkör elnökének, a Sportkör munkájáról szóló tájékoztatóját. A 2. napirendi pontnál a Közalapítvány az Arany János Általános Iskoláért munkájáról szóló tájékoztatót fogadták el. A 3. napirendi pontnál A Szentmártonkátai Könyvtárért Alapítvány munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról döntöttek. A 4. napirendi pontnál döntött a képviselõ-testület a menetrend szerinti helyi autóbusz-személyszállításra kiírt pályázat nyertesérõl. A pályázat nyertese a Régió Kft. (Csákvár, Berényi u. 2072/11. hrsz.) lett december 31-ig nyújtják a szolgáltatást a községben január 1-jétõl az önkormányzat által fizetendõ költség-hozzájárulás összege havi bruttó hatszázharminckilencezer-kilencszáz forint. Az 5. napirendi pontnál a gyermekorvosi körzetben a gyermekorvosi feladatok ellátásával január 1-jétõl március 31-ig dr. Nagy Marianna kókai gyermekorvost bízták meg. A következõ napirendi pontnál döntöttek az Arany János Általános Iskola alapító okiratának módosításáról. A 7. napirendi pontnál elfogadták az önkormányzati építési telkek megvásárlásához az önkormányzat által nyújtandó támogatásról a rendeletet. A rendeletet az alábbiakban közöljük. Szentmártonkáta Község Önkormányzat 25/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete önkormányzati építési telkek megvásárlásához támogatás nyújtásáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 103/B. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzati építési telkek megvásárlásához támogatás nyújtásáról az alábbi rendeletet alkotja meg. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A lakáshoz jutók támogatására vissza nem térítendõ támogatást nyújt a képviselõ-testület (a továbbiakban: támogatás).

3 2013. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 (2) A támogatás kizárólag önkormányzat tulajdonában lévõ építési telek vásárlására, vételár-támogatásként adható. 2. A támogatás nyújtásának feltételei, annak összege 2. (1) Támogatást igényelhet az a helyi lakos, aki a) a településen legalább tíz éve állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik, és b) lakóingatlannal vagy beépíthetõ ingatlannal nem rendelkezik. (2) Nem részesülhet támogatásban az a lakos, akinek helyiadó-tartozása van. (3) A támogatás összege ötszázezer forint. (4) Nem nyújtható támogatás annak, aki saját tulajdonú lakással rendelkezett és ennek elidegenítéséért öt éven belül anyagi ellenszolgáltatáshoz jutott. 3. (1) Az önkormányzati tulajdonú, támogatás igénybevételével történõ ingatlanvétel iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. (2) A kérelemhez mellékelni kell a 2. (1) bekezdés b) pontjára vonatkozó nyilatkozatot. (3) A 2. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a Polgármesteri Hivatal ügyintézõje ellenõrzi. (4) A beérkezett kérelmet a képviselõ-testület bírálja el. 4. (1) A támogatást a lakos egyszer veheti igénybe. (2) Az ingatlanra elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre, a jogerõs használatbavételi engedély megszerzéséig. 3. A támogatás felhasználása 5. (1) A támogatás összegét a kérelmezõ hatvan napon belül köteles felhasználni az önkormányzattól vásárolt építési telek vételárának kiegyenlítése céljából. (2) Amennyiben a támogatásban részesülõ az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül nem köti meg az önkormányzattal az építési telek vételére vonatkozó adásvételi szerzõdést, úgy minden további jogcselekmény nélkül a megítélt támogatáshoz való jogosultságát elveszíti. A határidõ-mulasztással kapcsolatban igazolási kérelemnek nincs helye. 4. Záró rendelkezések 6. A képviselõ-testület a támogatás biztosítására a költségvetésében minden évben pénzösszeget különít el. A képviselõ-testület e keretösszegig nyújthat támogatást, a keretösszeg nem léphetõ túl. 7. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Szentmártonkáta, december 13. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került december 18-án. Szentmártonkáta, december 18. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A 8. napirendi pontnál Szvitek Melinda, a Sülysáp Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje tartott tájékoztatót, a szolgálatot érintõ, jövõ évi pénzügyi változásokról. A 9. napirendi pontnál önkormányzati építési telkek értékesítésérõl döntöttek. A pályázati kiírás jelen újságban elolvasható. A 10. napirendi pontnál tárgyalták a közterületek nevének felülvizsgálatát, a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez köthetõ elnevezések tilalmával kapcsolatban. A évi CLXVII. törvény 4. -a módosult, amely kimondja: Közterület, illetve közintézmény nem viselheti a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 3. pontja alapján helyi önkormányzati feladatok különösen: 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Bacsó Béla út, Somogyi Béla út, Fürst Sándor út, Bajcsy-Zsilinszky út és az Úttörõk útja tekintetében kikéri a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. A 11. napirendi pontnál döntést hoztak arról, hogy kérelmet terjesztenek elõ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-hez, a Magyar Állam tulajdonában lévõ, ún. Klíma területének önkormányzati tulajdonba adása iránt. A 12. napirendi pontnál meghatározták a Településüzemeltetési Kft. feladatait, és meghatározták, hogy a feladatok ellátására az önkormányzattól mely dolgozók kerülnek át a kft.-hez. A víziközmû üzemeltetés ügyében úgy döntöttek, hogy rendkívüli ülés keretében kerüljön meghívásra a DAKÖV és a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság képviselõje. A testületi ülés elõtt mindkettõtõl kerüljön bekérésre bérleti-üzemeltetési szerzõdésjavaslat, illetve nyilatkozat a fogyasztói egyenértékekrõl. A következõ napirendi pontnál meghatározták a köztisztviselõi teljesítménykövetelményeket. A 16. napirendi pontnál elfogadták a képviselõ-testület I. félévi munkatervét. (Folytatás a következõ oldalon!)

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testületének I. félévi munkaterve január 24., 17 óra 1. A bizottsági elnökök beszámolója a bizottságok elmúlt évben végzett munkájáról Elõterjesztõk: bizottsági elnökök 2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ február 14., 17 óra 1. Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás 2. Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása március 28., 17 óra 1. A rendõrség munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Lajmer György kapitányságvezetõ 2. A tûzoltóság munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Torba Csaba tûzoltóparancsnok 3. A község gyámhatósági feladatairól beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ április 25., 17 óra 1. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló, rendeletalkotás 2. A Fogorvosi Szolgálat tevékenységérõl tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Szecsõ András fogorvos 3. Az I. számú vegyes háziorvosi körzet munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Tutz Gyula háziorvos 4. A II. számú felnõtt-háziorvosi körzet munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Valki Ferenc Dániel háziorvos 5. A gyermekorvosi körzet munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: gyermekorvos május 30., 17 óra 1. A Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: intézményvezetõ 2. A polgárõrség munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Hajnal Antal vezetõ 3. A község civil szervezeteinek, klubjainak munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: a civil szervezetek vezetõi 4. A Falunapon és a Búcsún vidámparki tevékenyég ellátására pályázat kiírása június 27., 17 óra 1. A képviselõ-testület II. félévi munkatervének elfogadása A 17. napirendi pontnál tárgyalták Gomba község polgármesterének a megkeresését a régiós különválás kezdeményezése ügyében. A képviselõ-testület támogatta Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió közötti programozási idõszakában két NUTS 2 szintû területi egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét. A 18. napirendi pontnál a községben a hó gépi munkaerõvel történõ eltolására Pestiné Mészáros Katalin és Zombori Károly helyi vállalkozókat bízták meg. Önálló napirendi pontnál elfogadták a polgármester úr tájékoztatóját a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekrõl. Döntöttek a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Tanácsa által december 5-én elfogadott Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról. Elfogadták a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötött, a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás évi ellátására irányuló Feladatellátási szerzõdés módosítását. A II. számú védõnõi szolgálat védõnõje felmondott, így a képviselõ-testület pályázatot írt ki a védõnõi állás betöltésére. Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C) a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXII. törvény 20/A. -a alapján PÁLYÁZATOT HIRDET az II. számú védõnõi körzetben VÉDÕNÕI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE A közalkalmazotti szolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony, három hónapos próbaidõvel. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 83. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a község közigazgatási területén, a jogszabályban meghatározott védõnõi feladatok ellátása az II. számú védõnõi körzetben. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény vonatkozik. Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, tizennyolcadik életév betöltése, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, egészségügyi fõiskolai karon szerzett védõnõi oklevél vagy azzal egyenértékû elismert oklevél. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

5 2013. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázattal kapcsolatban testületi ülés keretében zárt ülés megtartását kéri-e. A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: február 7. (csütörtök). A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C címre történõ megküldésével. A pályázattal kapcsolatosan további információt Fodor Zoltán polgármester nyújt, a (29) es vagy a 06 (20) ös telefonszámon. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: A pályázatot Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete február 14-i ülésén bírálja el, az illetékes bizottság javaslatát követõen. A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat elbírálásának határideje: február 14. A pályázati kiírás további közzétételének helye: az önkormányzat hirdetõtáblája A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: december 20. Továbbá egyéni kérelmekben hoztak döntést a képviselõk. Zárt ülésen fellebbezés ügyében döntöttek. A képviselõ-testület rendkívüli ülésére került sor december 21-én. Az ülésen hat fõ képviselõ vett részt. A képviselõ-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta. Az 1. napirendi pontnál döntöttek arról, hogy január 1-jétõl a víziközmû üzemeltetésével a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot bízzák meg. A döntés értelmében a községben január 1-jétõl az ivóvíz-szolgáltatást a fenti cég biztosítja. A 2. napirendi pontnál jóváhagyták a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását. A 3. napirendi pontnál a háziorvosi, fogorvosi szerzõdések jogszabály által meghatározott felülvizsgálatára megbízták a polgármester urat. A 4. napirendi pontnál döntöttek arról, hogy támogatják az Arany János Általános Iskolában az iskolatejprogramot a évben is, amennyiben a évivel megegyezõ feltételekkel és az önkormányzat részvételével valósul meg. Döntöttek a Napközi Otthonos Óvoda konyhájában lévõ, elromlott fõzõüst megjavíttatásáról. A költségét az általános gazdálkodási tartalékalap terhére biztosították. Tisztelt Lakosok! A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei teljes terjedelemben elolvashatóak a könyvtárban és a község honlapján. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 9/2007. (VI. 07.) rendelete alapján nyílt pályázatot hirdet jelenlegi állapotában az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezõ, per- és tehermentes, Szentmártonkáta, Jókai utca, 1319/1., 1319/2., 1319/3., 1319/4., 1319/5., 1319/6., 1319/7., 1319/12., 1319/13., 1319/14., 1319/15., 1319/16. helyrajzi számú, beépítetlen területek értékesítésére. Az ingatlanok lakóház építésére alkalmasak. Az ingatlanok közül a legkisebb mérete 703 négyzetméter, a legnagyobb ingatlan 859 négyzetméter nagyságú. A konkrét ingatlanok mérete megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban. A legalacsonyabb megajánlható értékesítési ár: négyezer forint/négyzetméter ár. Az önkormányzat a 25/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az önkormányzati építési telkek megvásárlásához támogatást nyújt. A pályázat nyilvános, a pályázók személyük, nevük megjelölésével pályázhatnak. A pályázatnak tartalmaznia kell a fizetendõ vételárra az ajánlatot. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatához a benyújtási határidõ lejártától számított 60 napig kötve van. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ részletes és jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár megfizetésének módját és határidejét elfogadja. A pályázat nyertesének kiválasztásáról a polgármester jogosult dönteni. A vevõ a teljes vételárat a szerzõdés aláírásával egyidõben, egyösszegben köteles megfizetni az önkormányzat részére. Az adásvételi szerzõdés elkészítésérõl a vevõ gondoskodik, a döntéstõl számított 60 napon belül. Amennyiben a vevõ az adásvételi szerzõdést 60 napon belül nem készítteti el, és a teljes vételárat az eladónak nem fizeti meg, úgy a döntés minden további jogcselekmény és értesítés nélkül hatályát veszti. Az ajánlatokat március 14-én (csütörtök), 16 óráig lehet benyújtani. A határidõn túl benyújtott ajánlat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül. Az ajánlat határidõre történõ benyújtása a pályázó felelõssége. A pályázat eredményének kihirdetésére március 20-án, 11 órakor kerül sor. (Folytatás a következõ oldalon!)

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január A pályázatokat Szentmártonkáta Község Önkormányzat, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C szám alá kérjük megküldeni, Fodor Zoltán polgármester nevére címezve. További felvilágosítást ad Fodor Zoltán polgármester személyesen, vagy a (29) es vagy a 06 (20) ös telefonszámon. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilvánítsa. Szentmártonkáta, december 28. Fodor Zoltán polgármester Fénylánc Szentmártonkátán december 21-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentmártonkátai Szervezetének rendezésében újfent csatlakoztunk a Fénylánc Magyarországért Mozgalomhoz (Hun Karácsony). Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket, és õrizte velünk a lángot. Külön köszönet illeti azokat a gyerekeket (Vincze-Pál Alexandra, Kovács Emese, Nagy Gyöngyvér, Balla András, Horváth Richárd, Makray Gábor, Vass László, Laczkó Tamás, Bólya Gábor), akik versekkel, tánccal elevenítették fel hagyományainkat, emlékeztek honfoglaló õseinkre. Ifj Fejõs László Kedves Lakosok! KÖZÉLETI HÍREK Ezúton adjuk hírül, hogy március 1-jén, 18 órai kezdettel az Arany János Általános Iskola tornatermében OPERETTGÁLA- és NÓTAESTET SZERVEZÜNK. A mûsorban az European Operett társulat elõadásában híres operettdalok és magyar nóták hangzanak el. Várunk mindenkit, aki szereti a nótákat, és azokat is, akik nem szeretik, mert itt, garantáljuk, meg fogják szeretni. Célunk e mûsorszervezéssel az volt, hogy helybe hozzuk a szórakozást. Bízunk abban, hogy sokan élnek ezzel a lehetõséggel. Jegyek elõvételben már most kaphatók a könyvtárban és a Baráti Kör tagjainál. Belépõdíj: 1200 Ft Érdeklõdni Kele Sándorné szervezõnél lehet. Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk, Pásztor Ferencné, Toma Margit gyászszertartásán részt vettek, és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló családok KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A SZABÓ MAGDA KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése 95-98%-os támogatás informatikai és idegen nyelvi képzésekre, szinte bárkinek Tudásod a jövõd! Százezer felnõtt ülhet iskolapadba Magyarország Kormánya és az Európai Unió sosem látott mértékû képzési támogatásának köszönhetõen. Kulcskompetenciáikat fejleszthetik a 18. életévüket betöltött állampolgárok az elkövetkezõ bõ két évben. Az informatikai és a nyelvi képzésnek köszönhetõen sokan visszatérhetnek a munkaerõpiacra. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által megvalósított, TÁMOP Idegen nyelvi és informa-

7 2013. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 tikai kompetenciák fejlesztése címû kiemelt projekt olyan támogatást nyújt, amely elõsegíti az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió közös célját: a tudás alapú társadalom megvalósulását Magyarországon. A közel 12,5 milliárd forintos összértékû felnõttképzési programban kiemelt figyelem fordul a hátrányos és leghátrányosabb helyzetû kistérségek lakói felé. A képzések december elején indultak, az ország egész területén. Két évig folyamatosan minimálisan 100 ezer fõt fognak képezni. A fejlõdés legfontosabb eleme a tudás, illetve az azon alapuló gazdaság és társadalom. A támogatott képzések ehhez nyújtanak segítséget azzal is, hogy a programba a hátrányos és leghátrányosabb helyzetû kistérségek lakóit nemcsak bevonják, de extra kedvezményben is részesítik (õk 98%-os támogatásra jogosultak). Az informatikai és idegen nyelvi tudással nemcsak az információk köre bõvül, hanem komfortosabbá válik a mindennapi élet, valamint nagyobb az elhelyezkedési esély is a munkaerõpiacon. A projekt kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a diploma megszerzésére készülõket, a legszegényebb környezetbõl jövõ jelölteket és a 45 év felettieket, de bárki jelentkezhet: aki elmúlt 18 éves, nincs nappali tagozatos, államilag finanszírozott középiskolai és felsõoktatási hallgatói jogviszonya, nem vesz igénybe más, azonos témájú európai uniós képzési támogatást. Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felsõ korhatára. Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, maximum bruttó Ft képzési keretösszeg felhasználására válik jogosulttá. A támogatás összegét az eredményesen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal igazolt képzések után a képzõ bankszámlájára utaljuk át. A hátrányos helyzetû kistérségekbõl jelentkezõknek csak 2% önrészt kell befizetniük, a többieknek 5% az önrész. Információ és regisztráció a oldalon, vagy a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi u. 54. Benéné Árvai Erika, telefonszám: 06 (29) Egy pesti srác Szentmártonkátáról Ha az 1956-os forradalom Tápió menti krónikáját életsorsokban szeretnénk bemutatni, akkor abban kiemelt szerepet kapna négy tragikus végû életpálya. Ketten Nagykátát, ketten Szentmártonkátát vallották annak idején szülõhelyüknek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a Tápió-vidéken (www.tapiokultura.hu). Az október 26-án a 31-es úton, igazoltatás során tragikus körülmények között meghalt Kovács Mária Magdolna sorsa befolyásolta az aznap délután sorra kerülõ, a régió legnagyobb szabású tömegmozgalma, a nagykátai tüntetés hangulatát. Máig tisztázatlan körülmények között vesztette életét ezekben a napokban a szentmártonkátai Bene Mihály. Czakó András a nagykátai események egyik jelentõs szereplõjeként, nemzetõrként kényszerült fegyverhasználatra. A négyek közül egyedül õ volt az, aki a forradalmat követõ megtorlásoknak lett az áldozata. Az 1959-ben megszervezett koncepciós per nyomán meghozott halálos ítélet végrehajtása után sokáig a 301-es parcellában, Nagy Imre mellett porladt. Czakó András (www.tapiokultura.hu), az 1956-os forradalom nagykátai mártírja éve történt (www.tapiokultura.hu) A fõvárosi fegyveres ellenállás jelképes alakja, a pesti srácok vidékrõl származó képviselõje volt a 15 éves szentmártonkátai tanuló, a középiskolai tanulmányait nem egészen két hónapja elkezdõ Kiss Kálmán. A négyek közül õ volt, aki elsõként halt meg, s az õ sírja egyedüli a Tápió mentén levõ 56-os síremlékek közül, mely része a Nemzeti Sírkertnek. A teljes szöveg elolvasható a oldalon. A cikket írta: Basa László. Benéné Árvai Erika intézményvezetõ A SPORTKÖR HÍREI Beszámoló a szentmártonkátai Sportkör életérõl Újabb lehetõségek a sportolni vágyó gyermekeknek Tisztelt Lakosság! Engedjék meg, hogy beszámoljak a helyi futballklub tevékenységérõl. A múlt év nyarán kértek fel rá, hogy vállaljam el az õszi szezon kezdetétõl a sportkör elnöki tisztségét. Nagymértékû elfoglaltságom miatt hallani sem akartam a dologról, de azután a Sportkör érdekében és egyéb feltételek biztosítása mellett mégiscsak igent mondtam a felkérésre. Egyik és legnagyobb feltételem az volt, hogy az utánpótlásra és a gyerekek képzésére sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk az eddigieknél. Pályafutásom alatt sok évig futballoztam olyan klubokban, ahol a hazai felnõttcsapatban alig voltak megtalálhatók idegen játékosok, (Folytatás a következõ oldalon!)

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január mert a klub megfelelõ szintû szakmai képzéssel kinevelt magának jó futballistákat. A cél itt is ez, amelyhez találtunk egy magas szakmai tudással rendelkezõ szakembert, Búzás József személyében, aki az egész utánpótlásképzést, a gyermekek nevelését koordinálja, fõleg szakmailag irányítja, mivel UEFA A licenc-es diplomával rendelkezik, és szükség esetén a felnõtt csapatnál is lehet, és lehetett rá számítani. Tehát megalakult az U7-es korosztály 10 fõvel, az U9- es korosztály 10 fõvel, az U13-as korosztály 10 fõvel, az U15-ös korosztály fõvel, és mûködik még az ifi csapat, fõvel. Az utánpótlásképzésben részt vesz Tatár Márk, Tatár Attila, Morvai Attila, az ifjúsági csapatot Varga Tibor és Hegedûs László irányítja, akiknek itt megköszönném lelkiismeretes, odaadó munkájukat, amire a jövõben is természetesen számítunk. Szeretném még megemlíteni, hogy Tóth István és Skoda Ferenc vezetésével megalakult az Öregfiúk csapata, amely még kb. 20 fõt jelent. Ha a felnõttcsapat létszámát is hozzáadjuk, akkor fõ sportol a futballpályán. Én körülbelül 20 éve veszek részt Szentmártonkáta sportéletében, de ekkora létszámmal még sosem mûködött a szentmártonkátai utánpótlásképzés és a klub. A nagy érdeklõdés minket, mint vezetõséget is meglepett, mert ekkora létszámra nem számítottunk; ennek azért hátránya is van, mert a túlzott igénybevétel a pálya talaját tönkreteszi, a füvet kikoptatja. Ezért elsõdleges céljaink közé tartozik egy edzõpálya kialakítása, amely erõsen HIRDETÉS Boldog új évet kívánok! Cserépkályhák tervezését, átépítését, átrakását és tisztítását, valamint hordozható cserépkályhák és kandallók építését vállalom. Kérdéseivel hívjon bizalommal! Krajnyák József Szentmártonkáta, József Attila út 88. sz. Telefon: 06 (29) Mobil: 06 (70) megkímélné a centerpálya talaját. Nagyon fontosnak tartom még az utánpótlás- és az ifi -edzõk szakmai felkészülését, ami talán már heteken belül el is kezdõdik egy szakmai tanfolyam elvégzésével. A felnõtt csapatnál is nagy erõvel folytak a munkálatok, és sikerült is dobogós helyen zárnunk az õszi szezont, néhány pontra az elsõ helyezettõl. Az ifi csapat is jól szerepelt, õk a középmezõny elején végeztek. Tehát összességében igen jól mennek a dolgok, köszönhetõen a nagymértékû támogatásoknak is. Legfõképpen az Önkormányzatnak, a Polgármester Úrnak és a Képviselõ-testületnek is, akik éppen most szavazták meg a világítás bõvítését a pályán, duplájára növelve ezzel a sötétedés után használandó területet. Fontos megemlíteni a vezetõséget, Szentgyörgyi Zoltán elnökhelyettest, Skoda Ferenc titkárt, a Sportkör mindennapi életében végzett munkájáért. Meghatározó fontosságú még az a segítségnyújtás, amit Povázson Lászlótól kapunk, mint sokat látott, tapasztalt volt sportkörelnöktõl, akinek szakmai tudására nagy szüksége van a jelenlegi, kezdõ vezetõségnek. Itt szeretném megköszönni Povázson Lászlónak és családjának azt a lelkiismeretes és példamutató munkáját, amit 16 év elnökségi idõ alatt a Sportkörért tettek. Köszönettel tartozunk még Szabó Lászlónak, aki ugyan szomszéd falubeli, de évek óta figyelemmel kíséri a Sportkör életét, és támogatja azt. Továbbá a szentlõrinckátai pékségnek, Magos Györgynek, Tóth Istvánnak, Arbatli Attilának, Skoda Ferencnek, Szentgyörgyi Zoltánnak, Pesti Györgynek, Burgyán Benõnek, Bessenyei Sándor, mint támogatóknak, az összes szülõnek és szurkolónak, és mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ez az aktív sportélet falunkban létrejöhetett. Záró mondatként még annyit, hogy továbbra is várja az egészséges életre vágyó, sportszeretõ gyerekeket, fiatalokat a Szentmártonkátai Futballklub. Jelentkezni továbbra is az utánpótlásedzõknél lehet. További sportsikereket kíván: Bodor András S. E.-elnök Komjáthy Tivadar Tamás: Újév elõtt, újévre (részlet) Mindent megbocsássunk. Nézzünk elõre! Kívánunk minden jót, az új esztendõre. Legyen szív-lélek-ember az Ember. S közelebb lesz hozzánk az Egy Igaz EMBER. Az Úr Jézus Krisztus. Az Áldott, egyedüli ORVOS. Adhat bûn- és sebsorunkra megbocsátást. Kérjük hát esdve, nagy kegyelmét. Oldva, nyugtatva, vidítva az Elmét. Uram! Szépen kérünk. Add reánk az Áldást. Szûnjön meg mielõbb a sátán hatalma. A Jónak hamarosan legyen diadalma Ragyogjon fel a szép Isteni világ. Szívbõl, sokan térdre hullva kérünk. Add meg a szív-lélek nyugalmat nékünk. Jóságos, Örök Áldásodat add reánk. E sorokkal kívánok áldott új évet. Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Szerkesztõbizottság Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 1800 példányban Szentmártonkáta Község Önkormányzat megbízásából kiadja: PetTerGusz Kft.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 12. évfolyam 1. szám 2012. január Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA 1394-2015 XXII. évf. 4. szám 2015 április - május Ingyenes Az önkormányzat közéleti kiadványa Délelőtt 10:00 órától 2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA a tisztelettel hívja és várja a falu lakóit és minden érdeklődőt

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

November közepén nyit a Csillaghegyi Egészség Ház

November közepén nyit a Csillaghegyi Egészség Ház obuda_21.qxd 10/30/2007 3:53 PM Page 1 XIII. évfolyam 21. szám 2007. november 5. Adventkor mûjégpálya a Fõ téren Szülõk fóruma Elvitték a mozdonyt a Bécsi útról Újdonság, hogy az adventi idõszakban A leendõ

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt!

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt! Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről V. évfolyam 8. szám (2009. december) Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot

A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot XVI. évfolyam III. szám 2008. március Ára: 100 Ft A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot Akadtak olyanok, akik családostól mentek el szavazni és a boríték bedobását gyermekükre bízták. Március

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Sok száz milliós fejlesztés a Hõsök terén

Sok száz milliós fejlesztés a Hõsök terén XIV. évfolyam 2. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2009. február Sok száz milliós fejlesztés a Hõsök terén Az Árpád utca ma és a jövõben (3. oldal) Nem igaz a száz fõs leépítés A Fastronnál

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 1. Képes Krónika 4. 3. 2. 5. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 6. Imre Roheim az Európai Unió megbízásából Ukrajnában folytatott tárgyalást. Ezt követően útba ejtette Erdőkertest, hogy Zombor Istvántól átvegye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

ságainkat tolmácsolni Olvasóinknak. Ismét eltelt egy év, amely kinekkinek jót, s kevésbé jót tartogatott a tarsolyában.

ságainkat tolmácsolni Olvasóinknak. Ismét eltelt egy év, amely kinekkinek jót, s kevésbé jót tartogatott a tarsolyában. Szeretetben, egészségben legyen részed egész évben. Légy szerencsés, vidám, boldog, felejtsd el a bút és gondot. Kezdődjön hát egy új élet: legyen békés, boldog éved! Napról napra közeledik az új esztendő,

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA MUSTRA kulturális melléklet Tegyen javaslatot Ön is! Kit tartanak érdemesnek a Csepelért díjra? A Csepeli Önkormányzat minden évben a március 15-i ünnepséggel egyidõben CSEPELÉRT díjat adományoz mindazon

Részletesebben

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat.

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat. Városi Közéleti Havilap írmondó XXV. évfolyam 1. szám. smét eltelt egy esztendő, egy Iévvel újra öregebbek és remélhetőleg tapasztaltabbak lettünk. Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben