Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl"

Átírás

1 SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben, szeretetben, jóakaratban, egészségben gazdag, boldog új évet. Fodor Zoltán polgármester és a képviselõ-testület tagjai Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog, érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívbõl ezt kívánom! Szaporodjon ez az ország emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha-soha ne feledje. Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk A többit majd apródonként megcsináljuk. Végül pedig azt kívánom, legyen béke, gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Karácsonyi ajándék Mint ahogy azt a decemberi újságban hírül adtuk, Szentmártonkáta Község Önkormányzata minden 70 év feletti helyi lakosnak 2000 forint értékû élelmiszercsomagot ajándékozott Karácsonyra. A csomagokat a Skoda és Társa Kft. készítette el, amely pályázat útján nyerte el ezt a lehetõséget, és gépjármûvet is biztosított a kiszállításhoz. A képviselõk többsége, az alábbi utcafelosztás szerint, részt vállalt abban, hogy december 17. és 21. között az érintett lakosok megkapják a mintegy 7 kg-os csomagot. Baranyi Julianna: Szecsõi út, Battha S. út, Öregszõlõ, Bartucz Zoltán: Nyárfás út, Táncsics M. út, Úttörõk útja, Fodor Zoltán: Rákóczi út, Dr. Hajnal Károly: Dózsa Gy. út, Kátai út, Somogyi Béla út, Kele Sándorné: József Attila út, Ady E. út, Öregszõlõ u., Bacsó B. út fele, Temetõ út, Petõfi S. u., Povázson László: Sport u., Határ út, Béke út, Liget u., Urbán Viktor: Bacsó B. út fele, Vasút sor. Az összes többi utcában a Skoda és Társa Kft. képviseletében Pásztor Tibor végezte a csomagok kihordását. Öszszesen 450 db csomag került kihordásra, ebbõl, különféle okok miatt, nem tudtunk kézbesíteni 22 db-ot. (Folytatás a következõ oldalon!)

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január Tulajdonképpen a hír eddig szólna, mert ami ezután következik, az nem hír, hanem inkább maga az ÉLET. Az élet, mégpedig apró örömével, bánatával, szenvedésével, szegénységével, gazdagságával. Mert mi, képviselõk, a csomaghordás kapcsán, mindezt megtapasztaltuk, s ezzel még közelebb kerültünk az emberekhez. Igazi karácsonyi ajándékként éltük meg a kedves fogadtatásokat, az örömteli, sokszor könnyes szemeket, a hálás tekinteteket, a köszönõ szavakat, ahogyan fogadtak bennünket. Elmondhatjuk, hogy valamennyien nagyon örültek, nem is annyira a csomagnak, hanem, hogy az önkormányzat gondolt rájuk. Voltak magányos, egyedül élõ emberek, akiknek már az karácsonyi ajándék volt, hogy beszélgethettek valakivel, s mi szívesen idõztünk velük. De voltak nehéz percek is, amikor szenvedõ betegekkel vagy nehéz sorsú emberekkel találkoztunk, akik panasza felett tehetetlenül álltunk, s talán biztató mosolyunkból, kézszorításunkból merítettek reménykeltõ erõt maguknak. Igen, kellenek az ilyen, emberközeli találkozások, hogy átéljük a másik ember sorsát, hogy empátiával kezeljük a panaszokat, hogy megoldásokat keressünk a bajbajutottaknak, hogy tisztelni, megbecsülni tudjuk az idõseket. Jó lenne, ha többször lenne Karácsony, hogy többször odafigyeljünk egymásra, az idõsekre, embertársainkra. Mert az odafigyelés csodákra képes. Végezetül ismételten kívánunk minden kedves lakosnak békességben, szeretetben, türelemben, egészségben gazdag, boldog új évet. Kele Sándorné és a képviselõ-testület tagjai FELHÍVÁS Felhívjuk a tisztelt hetven év feletti, szentmártonkátai állandó lakcímre bejelentett lakosok figyelmét arra, hogy akik bármilyen ok miatt nem kapták meg a 2000 Ft értékû élelmiszercsomagot, azok átvehetik azt a Polgármesteri Hivatalban, Kakuk Katalinnál. Amennyiben nem tudnak bejönni a csomagért, azt kiszállítjuk; kérjük, hogy telefonon jelezzék, tel.: 06 (29) Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Köszönet Nagyon szépen köszönjük az Idõsek nevében, hogy segítettek bennünket a karácsonyi ünnep alkalmából. Köszönjük, köszönjük, köszönjük! B. Ú. É. K.! Tanos Mihályné Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testület december 13-án tartotta munkaterv szerinti, soron következõ, utolsó ülését. Az ülésen valamennyi, kilenc fõ képviselõ vett részt. A képviselõ-testület az alábbi napirendi pontokat vitatta meg és hozott döntést. Az 1. napirendi pontnál egyhangúlag elfogadták Bodor Andrásnak, a helyi Sportkör elnökének, a Sportkör munkájáról szóló tájékoztatóját. A 2. napirendi pontnál a Közalapítvány az Arany János Általános Iskoláért munkájáról szóló tájékoztatót fogadták el. A 3. napirendi pontnál A Szentmártonkátai Könyvtárért Alapítvány munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról döntöttek. A 4. napirendi pontnál döntött a képviselõ-testület a menetrend szerinti helyi autóbusz-személyszállításra kiírt pályázat nyertesérõl. A pályázat nyertese a Régió Kft. (Csákvár, Berényi u. 2072/11. hrsz.) lett december 31-ig nyújtják a szolgáltatást a községben január 1-jétõl az önkormányzat által fizetendõ költség-hozzájárulás összege havi bruttó hatszázharminckilencezer-kilencszáz forint. Az 5. napirendi pontnál a gyermekorvosi körzetben a gyermekorvosi feladatok ellátásával január 1-jétõl március 31-ig dr. Nagy Marianna kókai gyermekorvost bízták meg. A következõ napirendi pontnál döntöttek az Arany János Általános Iskola alapító okiratának módosításáról. A 7. napirendi pontnál elfogadták az önkormányzati építési telkek megvásárlásához az önkormányzat által nyújtandó támogatásról a rendeletet. A rendeletet az alábbiakban közöljük. Szentmártonkáta Község Önkormányzat 25/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete önkormányzati építési telkek megvásárlásához támogatás nyújtásáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 103/B. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzati építési telkek megvásárlásához támogatás nyújtásáról az alábbi rendeletet alkotja meg. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A lakáshoz jutók támogatására vissza nem térítendõ támogatást nyújt a képviselõ-testület (a továbbiakban: támogatás).

3 2013. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 (2) A támogatás kizárólag önkormányzat tulajdonában lévõ építési telek vásárlására, vételár-támogatásként adható. 2. A támogatás nyújtásának feltételei, annak összege 2. (1) Támogatást igényelhet az a helyi lakos, aki a) a településen legalább tíz éve állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik, és b) lakóingatlannal vagy beépíthetõ ingatlannal nem rendelkezik. (2) Nem részesülhet támogatásban az a lakos, akinek helyiadó-tartozása van. (3) A támogatás összege ötszázezer forint. (4) Nem nyújtható támogatás annak, aki saját tulajdonú lakással rendelkezett és ennek elidegenítéséért öt éven belül anyagi ellenszolgáltatáshoz jutott. 3. (1) Az önkormányzati tulajdonú, támogatás igénybevételével történõ ingatlanvétel iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. (2) A kérelemhez mellékelni kell a 2. (1) bekezdés b) pontjára vonatkozó nyilatkozatot. (3) A 2. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a Polgármesteri Hivatal ügyintézõje ellenõrzi. (4) A beérkezett kérelmet a képviselõ-testület bírálja el. 4. (1) A támogatást a lakos egyszer veheti igénybe. (2) Az ingatlanra elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre, a jogerõs használatbavételi engedély megszerzéséig. 3. A támogatás felhasználása 5. (1) A támogatás összegét a kérelmezõ hatvan napon belül köteles felhasználni az önkormányzattól vásárolt építési telek vételárának kiegyenlítése céljából. (2) Amennyiben a támogatásban részesülõ az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül nem köti meg az önkormányzattal az építési telek vételére vonatkozó adásvételi szerzõdést, úgy minden további jogcselekmény nélkül a megítélt támogatáshoz való jogosultságát elveszíti. A határidõ-mulasztással kapcsolatban igazolási kérelemnek nincs helye. 4. Záró rendelkezések 6. A képviselõ-testület a támogatás biztosítására a költségvetésében minden évben pénzösszeget különít el. A képviselõ-testület e keretösszegig nyújthat támogatást, a keretösszeg nem léphetõ túl. 7. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Szentmártonkáta, december 13. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került december 18-án. Szentmártonkáta, december 18. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A 8. napirendi pontnál Szvitek Melinda, a Sülysáp Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje tartott tájékoztatót, a szolgálatot érintõ, jövõ évi pénzügyi változásokról. A 9. napirendi pontnál önkormányzati építési telkek értékesítésérõl döntöttek. A pályázati kiírás jelen újságban elolvasható. A 10. napirendi pontnál tárgyalták a közterületek nevének felülvizsgálatát, a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez köthetõ elnevezések tilalmával kapcsolatban. A évi CLXVII. törvény 4. -a módosult, amely kimondja: Közterület, illetve közintézmény nem viselheti a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 3. pontja alapján helyi önkormányzati feladatok különösen: 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Bacsó Béla út, Somogyi Béla út, Fürst Sándor út, Bajcsy-Zsilinszky út és az Úttörõk útja tekintetében kikéri a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. A 11. napirendi pontnál döntést hoztak arról, hogy kérelmet terjesztenek elõ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-hez, a Magyar Állam tulajdonában lévõ, ún. Klíma területének önkormányzati tulajdonba adása iránt. A 12. napirendi pontnál meghatározták a Településüzemeltetési Kft. feladatait, és meghatározták, hogy a feladatok ellátására az önkormányzattól mely dolgozók kerülnek át a kft.-hez. A víziközmû üzemeltetés ügyében úgy döntöttek, hogy rendkívüli ülés keretében kerüljön meghívásra a DAKÖV és a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság képviselõje. A testületi ülés elõtt mindkettõtõl kerüljön bekérésre bérleti-üzemeltetési szerzõdésjavaslat, illetve nyilatkozat a fogyasztói egyenértékekrõl. A következõ napirendi pontnál meghatározták a köztisztviselõi teljesítménykövetelményeket. A 16. napirendi pontnál elfogadták a képviselõ-testület I. félévi munkatervét. (Folytatás a következõ oldalon!)

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testületének I. félévi munkaterve január 24., 17 óra 1. A bizottsági elnökök beszámolója a bizottságok elmúlt évben végzett munkájáról Elõterjesztõk: bizottsági elnökök 2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ február 14., 17 óra 1. Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás 2. Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása március 28., 17 óra 1. A rendõrség munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Lajmer György kapitányságvezetõ 2. A tûzoltóság munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Torba Csaba tûzoltóparancsnok 3. A község gyámhatósági feladatairól beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ április 25., 17 óra 1. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló, rendeletalkotás 2. A Fogorvosi Szolgálat tevékenységérõl tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Szecsõ András fogorvos 3. Az I. számú vegyes háziorvosi körzet munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Tutz Gyula háziorvos 4. A II. számú felnõtt-háziorvosi körzet munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Valki Ferenc Dániel háziorvos 5. A gyermekorvosi körzet munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: gyermekorvos május 30., 17 óra 1. A Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: intézményvezetõ 2. A polgárõrség munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Hajnal Antal vezetõ 3. A község civil szervezeteinek, klubjainak munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: a civil szervezetek vezetõi 4. A Falunapon és a Búcsún vidámparki tevékenyég ellátására pályázat kiírása június 27., 17 óra 1. A képviselõ-testület II. félévi munkatervének elfogadása A 17. napirendi pontnál tárgyalták Gomba község polgármesterének a megkeresését a régiós különválás kezdeményezése ügyében. A képviselõ-testület támogatta Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió közötti programozási idõszakában két NUTS 2 szintû területi egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét. A 18. napirendi pontnál a községben a hó gépi munkaerõvel történõ eltolására Pestiné Mészáros Katalin és Zombori Károly helyi vállalkozókat bízták meg. Önálló napirendi pontnál elfogadták a polgármester úr tájékoztatóját a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekrõl. Döntöttek a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Tanácsa által december 5-én elfogadott Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról. Elfogadták a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötött, a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás évi ellátására irányuló Feladatellátási szerzõdés módosítását. A II. számú védõnõi szolgálat védõnõje felmondott, így a képviselõ-testület pályázatot írt ki a védõnõi állás betöltésére. Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C) a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXII. törvény 20/A. -a alapján PÁLYÁZATOT HIRDET az II. számú védõnõi körzetben VÉDÕNÕI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE A közalkalmazotti szolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony, három hónapos próbaidõvel. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 83. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a község közigazgatási területén, a jogszabályban meghatározott védõnõi feladatok ellátása az II. számú védõnõi körzetben. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény vonatkozik. Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, tizennyolcadik életév betöltése, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, egészségügyi fõiskolai karon szerzett védõnõi oklevél vagy azzal egyenértékû elismert oklevél. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

5 2013. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázattal kapcsolatban testületi ülés keretében zárt ülés megtartását kéri-e. A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: február 7. (csütörtök). A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C címre történõ megküldésével. A pályázattal kapcsolatosan további információt Fodor Zoltán polgármester nyújt, a (29) es vagy a 06 (20) ös telefonszámon. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: A pályázatot Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete február 14-i ülésén bírálja el, az illetékes bizottság javaslatát követõen. A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat elbírálásának határideje: február 14. A pályázati kiírás további közzétételének helye: az önkormányzat hirdetõtáblája A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: december 20. Továbbá egyéni kérelmekben hoztak döntést a képviselõk. Zárt ülésen fellebbezés ügyében döntöttek. A képviselõ-testület rendkívüli ülésére került sor december 21-én. Az ülésen hat fõ képviselõ vett részt. A képviselõ-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta. Az 1. napirendi pontnál döntöttek arról, hogy január 1-jétõl a víziközmû üzemeltetésével a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot bízzák meg. A döntés értelmében a községben január 1-jétõl az ivóvíz-szolgáltatást a fenti cég biztosítja. A 2. napirendi pontnál jóváhagyták a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását. A 3. napirendi pontnál a háziorvosi, fogorvosi szerzõdések jogszabály által meghatározott felülvizsgálatára megbízták a polgármester urat. A 4. napirendi pontnál döntöttek arról, hogy támogatják az Arany János Általános Iskolában az iskolatejprogramot a évben is, amennyiben a évivel megegyezõ feltételekkel és az önkormányzat részvételével valósul meg. Döntöttek a Napközi Otthonos Óvoda konyhájában lévõ, elromlott fõzõüst megjavíttatásáról. A költségét az általános gazdálkodási tartalékalap terhére biztosították. Tisztelt Lakosok! A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei teljes terjedelemben elolvashatóak a könyvtárban és a község honlapján. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 9/2007. (VI. 07.) rendelete alapján nyílt pályázatot hirdet jelenlegi állapotában az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezõ, per- és tehermentes, Szentmártonkáta, Jókai utca, 1319/1., 1319/2., 1319/3., 1319/4., 1319/5., 1319/6., 1319/7., 1319/12., 1319/13., 1319/14., 1319/15., 1319/16. helyrajzi számú, beépítetlen területek értékesítésére. Az ingatlanok lakóház építésére alkalmasak. Az ingatlanok közül a legkisebb mérete 703 négyzetméter, a legnagyobb ingatlan 859 négyzetméter nagyságú. A konkrét ingatlanok mérete megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban. A legalacsonyabb megajánlható értékesítési ár: négyezer forint/négyzetméter ár. Az önkormányzat a 25/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az önkormányzati építési telkek megvásárlásához támogatást nyújt. A pályázat nyilvános, a pályázók személyük, nevük megjelölésével pályázhatnak. A pályázatnak tartalmaznia kell a fizetendõ vételárra az ajánlatot. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatához a benyújtási határidõ lejártától számított 60 napig kötve van. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ részletes és jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár megfizetésének módját és határidejét elfogadja. A pályázat nyertesének kiválasztásáról a polgármester jogosult dönteni. A vevõ a teljes vételárat a szerzõdés aláírásával egyidõben, egyösszegben köteles megfizetni az önkormányzat részére. Az adásvételi szerzõdés elkészítésérõl a vevõ gondoskodik, a döntéstõl számított 60 napon belül. Amennyiben a vevõ az adásvételi szerzõdést 60 napon belül nem készítteti el, és a teljes vételárat az eladónak nem fizeti meg, úgy a döntés minden további jogcselekmény és értesítés nélkül hatályát veszti. Az ajánlatokat március 14-én (csütörtök), 16 óráig lehet benyújtani. A határidõn túl benyújtott ajánlat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül. Az ajánlat határidõre történõ benyújtása a pályázó felelõssége. A pályázat eredményének kihirdetésére március 20-án, 11 órakor kerül sor. (Folytatás a következõ oldalon!)

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január A pályázatokat Szentmártonkáta Község Önkormányzat, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C szám alá kérjük megküldeni, Fodor Zoltán polgármester nevére címezve. További felvilágosítást ad Fodor Zoltán polgármester személyesen, vagy a (29) es vagy a 06 (20) ös telefonszámon. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilvánítsa. Szentmártonkáta, december 28. Fodor Zoltán polgármester Fénylánc Szentmártonkátán december 21-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentmártonkátai Szervezetének rendezésében újfent csatlakoztunk a Fénylánc Magyarországért Mozgalomhoz (Hun Karácsony). Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket, és õrizte velünk a lángot. Külön köszönet illeti azokat a gyerekeket (Vincze-Pál Alexandra, Kovács Emese, Nagy Gyöngyvér, Balla András, Horváth Richárd, Makray Gábor, Vass László, Laczkó Tamás, Bólya Gábor), akik versekkel, tánccal elevenítették fel hagyományainkat, emlékeztek honfoglaló õseinkre. Ifj Fejõs László Kedves Lakosok! KÖZÉLETI HÍREK Ezúton adjuk hírül, hogy március 1-jén, 18 órai kezdettel az Arany János Általános Iskola tornatermében OPERETTGÁLA- és NÓTAESTET SZERVEZÜNK. A mûsorban az European Operett társulat elõadásában híres operettdalok és magyar nóták hangzanak el. Várunk mindenkit, aki szereti a nótákat, és azokat is, akik nem szeretik, mert itt, garantáljuk, meg fogják szeretni. Célunk e mûsorszervezéssel az volt, hogy helybe hozzuk a szórakozást. Bízunk abban, hogy sokan élnek ezzel a lehetõséggel. Jegyek elõvételben már most kaphatók a könyvtárban és a Baráti Kör tagjainál. Belépõdíj: 1200 Ft Érdeklõdni Kele Sándorné szervezõnél lehet. Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk, Pásztor Ferencné, Toma Margit gyászszertartásán részt vettek, és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló családok KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A SZABÓ MAGDA KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése 95-98%-os támogatás informatikai és idegen nyelvi képzésekre, szinte bárkinek Tudásod a jövõd! Százezer felnõtt ülhet iskolapadba Magyarország Kormánya és az Európai Unió sosem látott mértékû képzési támogatásának köszönhetõen. Kulcskompetenciáikat fejleszthetik a 18. életévüket betöltött állampolgárok az elkövetkezõ bõ két évben. Az informatikai és a nyelvi képzésnek köszönhetõen sokan visszatérhetnek a munkaerõpiacra. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által megvalósított, TÁMOP Idegen nyelvi és informa-

7 2013. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 tikai kompetenciák fejlesztése címû kiemelt projekt olyan támogatást nyújt, amely elõsegíti az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió közös célját: a tudás alapú társadalom megvalósulását Magyarországon. A közel 12,5 milliárd forintos összértékû felnõttképzési programban kiemelt figyelem fordul a hátrányos és leghátrányosabb helyzetû kistérségek lakói felé. A képzések december elején indultak, az ország egész területén. Két évig folyamatosan minimálisan 100 ezer fõt fognak képezni. A fejlõdés legfontosabb eleme a tudás, illetve az azon alapuló gazdaság és társadalom. A támogatott képzések ehhez nyújtanak segítséget azzal is, hogy a programba a hátrányos és leghátrányosabb helyzetû kistérségek lakóit nemcsak bevonják, de extra kedvezményben is részesítik (õk 98%-os támogatásra jogosultak). Az informatikai és idegen nyelvi tudással nemcsak az információk köre bõvül, hanem komfortosabbá válik a mindennapi élet, valamint nagyobb az elhelyezkedési esély is a munkaerõpiacon. A projekt kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a diploma megszerzésére készülõket, a legszegényebb környezetbõl jövõ jelölteket és a 45 év felettieket, de bárki jelentkezhet: aki elmúlt 18 éves, nincs nappali tagozatos, államilag finanszírozott középiskolai és felsõoktatási hallgatói jogviszonya, nem vesz igénybe más, azonos témájú európai uniós képzési támogatást. Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felsõ korhatára. Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, maximum bruttó Ft képzési keretösszeg felhasználására válik jogosulttá. A támogatás összegét az eredményesen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal igazolt képzések után a képzõ bankszámlájára utaljuk át. A hátrányos helyzetû kistérségekbõl jelentkezõknek csak 2% önrészt kell befizetniük, a többieknek 5% az önrész. Információ és regisztráció a oldalon, vagy a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi u. 54. Benéné Árvai Erika, telefonszám: 06 (29) Egy pesti srác Szentmártonkátáról Ha az 1956-os forradalom Tápió menti krónikáját életsorsokban szeretnénk bemutatni, akkor abban kiemelt szerepet kapna négy tragikus végû életpálya. Ketten Nagykátát, ketten Szentmártonkátát vallották annak idején szülõhelyüknek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a Tápió-vidéken (www.tapiokultura.hu). Az október 26-án a 31-es úton, igazoltatás során tragikus körülmények között meghalt Kovács Mária Magdolna sorsa befolyásolta az aznap délután sorra kerülõ, a régió legnagyobb szabású tömegmozgalma, a nagykátai tüntetés hangulatát. Máig tisztázatlan körülmények között vesztette életét ezekben a napokban a szentmártonkátai Bene Mihály. Czakó András a nagykátai események egyik jelentõs szereplõjeként, nemzetõrként kényszerült fegyverhasználatra. A négyek közül egyedül õ volt az, aki a forradalmat követõ megtorlásoknak lett az áldozata. Az 1959-ben megszervezett koncepciós per nyomán meghozott halálos ítélet végrehajtása után sokáig a 301-es parcellában, Nagy Imre mellett porladt. Czakó András (www.tapiokultura.hu), az 1956-os forradalom nagykátai mártírja éve történt (www.tapiokultura.hu) A fõvárosi fegyveres ellenállás jelképes alakja, a pesti srácok vidékrõl származó képviselõje volt a 15 éves szentmártonkátai tanuló, a középiskolai tanulmányait nem egészen két hónapja elkezdõ Kiss Kálmán. A négyek közül õ volt, aki elsõként halt meg, s az õ sírja egyedüli a Tápió mentén levõ 56-os síremlékek közül, mely része a Nemzeti Sírkertnek. A teljes szöveg elolvasható a oldalon. A cikket írta: Basa László. Benéné Árvai Erika intézményvezetõ A SPORTKÖR HÍREI Beszámoló a szentmártonkátai Sportkör életérõl Újabb lehetõségek a sportolni vágyó gyermekeknek Tisztelt Lakosság! Engedjék meg, hogy beszámoljak a helyi futballklub tevékenységérõl. A múlt év nyarán kértek fel rá, hogy vállaljam el az õszi szezon kezdetétõl a sportkör elnöki tisztségét. Nagymértékû elfoglaltságom miatt hallani sem akartam a dologról, de azután a Sportkör érdekében és egyéb feltételek biztosítása mellett mégiscsak igent mondtam a felkérésre. Egyik és legnagyobb feltételem az volt, hogy az utánpótlásra és a gyerekek képzésére sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk az eddigieknél. Pályafutásom alatt sok évig futballoztam olyan klubokban, ahol a hazai felnõttcsapatban alig voltak megtalálhatók idegen játékosok, (Folytatás a következõ oldalon!)

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január mert a klub megfelelõ szintû szakmai képzéssel kinevelt magának jó futballistákat. A cél itt is ez, amelyhez találtunk egy magas szakmai tudással rendelkezõ szakembert, Búzás József személyében, aki az egész utánpótlásképzést, a gyermekek nevelését koordinálja, fõleg szakmailag irányítja, mivel UEFA A licenc-es diplomával rendelkezik, és szükség esetén a felnõtt csapatnál is lehet, és lehetett rá számítani. Tehát megalakult az U7-es korosztály 10 fõvel, az U9- es korosztály 10 fõvel, az U13-as korosztály 10 fõvel, az U15-ös korosztály fõvel, és mûködik még az ifi csapat, fõvel. Az utánpótlásképzésben részt vesz Tatár Márk, Tatár Attila, Morvai Attila, az ifjúsági csapatot Varga Tibor és Hegedûs László irányítja, akiknek itt megköszönném lelkiismeretes, odaadó munkájukat, amire a jövõben is természetesen számítunk. Szeretném még megemlíteni, hogy Tóth István és Skoda Ferenc vezetésével megalakult az Öregfiúk csapata, amely még kb. 20 fõt jelent. Ha a felnõttcsapat létszámát is hozzáadjuk, akkor fõ sportol a futballpályán. Én körülbelül 20 éve veszek részt Szentmártonkáta sportéletében, de ekkora létszámmal még sosem mûködött a szentmártonkátai utánpótlásképzés és a klub. A nagy érdeklõdés minket, mint vezetõséget is meglepett, mert ekkora létszámra nem számítottunk; ennek azért hátránya is van, mert a túlzott igénybevétel a pálya talaját tönkreteszi, a füvet kikoptatja. Ezért elsõdleges céljaink közé tartozik egy edzõpálya kialakítása, amely erõsen HIRDETÉS Boldog új évet kívánok! Cserépkályhák tervezését, átépítését, átrakását és tisztítását, valamint hordozható cserépkályhák és kandallók építését vállalom. Kérdéseivel hívjon bizalommal! Krajnyák József Szentmártonkáta, József Attila út 88. sz. Telefon: 06 (29) Mobil: 06 (70) megkímélné a centerpálya talaját. Nagyon fontosnak tartom még az utánpótlás- és az ifi -edzõk szakmai felkészülését, ami talán már heteken belül el is kezdõdik egy szakmai tanfolyam elvégzésével. A felnõtt csapatnál is nagy erõvel folytak a munkálatok, és sikerült is dobogós helyen zárnunk az õszi szezont, néhány pontra az elsõ helyezettõl. Az ifi csapat is jól szerepelt, õk a középmezõny elején végeztek. Tehát összességében igen jól mennek a dolgok, köszönhetõen a nagymértékû támogatásoknak is. Legfõképpen az Önkormányzatnak, a Polgármester Úrnak és a Képviselõ-testületnek is, akik éppen most szavazták meg a világítás bõvítését a pályán, duplájára növelve ezzel a sötétedés után használandó területet. Fontos megemlíteni a vezetõséget, Szentgyörgyi Zoltán elnökhelyettest, Skoda Ferenc titkárt, a Sportkör mindennapi életében végzett munkájáért. Meghatározó fontosságú még az a segítségnyújtás, amit Povázson Lászlótól kapunk, mint sokat látott, tapasztalt volt sportkörelnöktõl, akinek szakmai tudására nagy szüksége van a jelenlegi, kezdõ vezetõségnek. Itt szeretném megköszönni Povázson Lászlónak és családjának azt a lelkiismeretes és példamutató munkáját, amit 16 év elnökségi idõ alatt a Sportkörért tettek. Köszönettel tartozunk még Szabó Lászlónak, aki ugyan szomszéd falubeli, de évek óta figyelemmel kíséri a Sportkör életét, és támogatja azt. Továbbá a szentlõrinckátai pékségnek, Magos Györgynek, Tóth Istvánnak, Arbatli Attilának, Skoda Ferencnek, Szentgyörgyi Zoltánnak, Pesti Györgynek, Burgyán Benõnek, Bessenyei Sándor, mint támogatóknak, az összes szülõnek és szurkolónak, és mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ez az aktív sportélet falunkban létrejöhetett. Záró mondatként még annyit, hogy továbbra is várja az egészséges életre vágyó, sportszeretõ gyerekeket, fiatalokat a Szentmártonkátai Futballklub. Jelentkezni továbbra is az utánpótlásedzõknél lehet. További sportsikereket kíván: Bodor András S. E.-elnök Komjáthy Tivadar Tamás: Újév elõtt, újévre (részlet) Mindent megbocsássunk. Nézzünk elõre! Kívánunk minden jót, az új esztendõre. Legyen szív-lélek-ember az Ember. S közelebb lesz hozzánk az Egy Igaz EMBER. Az Úr Jézus Krisztus. Az Áldott, egyedüli ORVOS. Adhat bûn- és sebsorunkra megbocsátást. Kérjük hát esdve, nagy kegyelmét. Oldva, nyugtatva, vidítva az Elmét. Uram! Szépen kérünk. Add reánk az Áldást. Szûnjön meg mielõbb a sátán hatalma. A Jónak hamarosan legyen diadalma Ragyogjon fel a szép Isteni világ. Szívbõl, sokan térdre hullva kérünk. Add meg a szív-lélek nyugalmat nékünk. Jóságos, Örök Áldásodat add reánk. E sorokkal kívánok áldott új évet. Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Szerkesztõbizottság Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 1800 példányban Szentmártonkáta Község Önkormányzat megbízásából kiadja: PetTerGusz Kft.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről 1 Sárvár város Önkormányzata

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról

IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére.napirendi pont Előterjesztő: Székely László polgármester Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírása

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható.

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható. KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására A támogatás célja: Praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok részére a praxisjog megvásárlásához

Részletesebben