Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl"

Átírás

1 SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben, szeretetben, jóakaratban, egészségben gazdag, boldog új évet. Fodor Zoltán polgármester és a képviselõ-testület tagjai Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog, érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívbõl ezt kívánom! Szaporodjon ez az ország emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha-soha ne feledje. Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk A többit majd apródonként megcsináljuk. Végül pedig azt kívánom, legyen béke, gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Karácsonyi ajándék Mint ahogy azt a decemberi újságban hírül adtuk, Szentmártonkáta Község Önkormányzata minden 70 év feletti helyi lakosnak 2000 forint értékû élelmiszercsomagot ajándékozott Karácsonyra. A csomagokat a Skoda és Társa Kft. készítette el, amely pályázat útján nyerte el ezt a lehetõséget, és gépjármûvet is biztosított a kiszállításhoz. A képviselõk többsége, az alábbi utcafelosztás szerint, részt vállalt abban, hogy december 17. és 21. között az érintett lakosok megkapják a mintegy 7 kg-os csomagot. Baranyi Julianna: Szecsõi út, Battha S. út, Öregszõlõ, Bartucz Zoltán: Nyárfás út, Táncsics M. út, Úttörõk útja, Fodor Zoltán: Rákóczi út, Dr. Hajnal Károly: Dózsa Gy. út, Kátai út, Somogyi Béla út, Kele Sándorné: József Attila út, Ady E. út, Öregszõlõ u., Bacsó B. út fele, Temetõ út, Petõfi S. u., Povázson László: Sport u., Határ út, Béke út, Liget u., Urbán Viktor: Bacsó B. út fele, Vasút sor. Az összes többi utcában a Skoda és Társa Kft. képviseletében Pásztor Tibor végezte a csomagok kihordását. Öszszesen 450 db csomag került kihordásra, ebbõl, különféle okok miatt, nem tudtunk kézbesíteni 22 db-ot. (Folytatás a következõ oldalon!)

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január Tulajdonképpen a hír eddig szólna, mert ami ezután következik, az nem hír, hanem inkább maga az ÉLET. Az élet, mégpedig apró örömével, bánatával, szenvedésével, szegénységével, gazdagságával. Mert mi, képviselõk, a csomaghordás kapcsán, mindezt megtapasztaltuk, s ezzel még közelebb kerültünk az emberekhez. Igazi karácsonyi ajándékként éltük meg a kedves fogadtatásokat, az örömteli, sokszor könnyes szemeket, a hálás tekinteteket, a köszönõ szavakat, ahogyan fogadtak bennünket. Elmondhatjuk, hogy valamennyien nagyon örültek, nem is annyira a csomagnak, hanem, hogy az önkormányzat gondolt rájuk. Voltak magányos, egyedül élõ emberek, akiknek már az karácsonyi ajándék volt, hogy beszélgethettek valakivel, s mi szívesen idõztünk velük. De voltak nehéz percek is, amikor szenvedõ betegekkel vagy nehéz sorsú emberekkel találkoztunk, akik panasza felett tehetetlenül álltunk, s talán biztató mosolyunkból, kézszorításunkból merítettek reménykeltõ erõt maguknak. Igen, kellenek az ilyen, emberközeli találkozások, hogy átéljük a másik ember sorsát, hogy empátiával kezeljük a panaszokat, hogy megoldásokat keressünk a bajbajutottaknak, hogy tisztelni, megbecsülni tudjuk az idõseket. Jó lenne, ha többször lenne Karácsony, hogy többször odafigyeljünk egymásra, az idõsekre, embertársainkra. Mert az odafigyelés csodákra képes. Végezetül ismételten kívánunk minden kedves lakosnak békességben, szeretetben, türelemben, egészségben gazdag, boldog új évet. Kele Sándorné és a képviselõ-testület tagjai FELHÍVÁS Felhívjuk a tisztelt hetven év feletti, szentmártonkátai állandó lakcímre bejelentett lakosok figyelmét arra, hogy akik bármilyen ok miatt nem kapták meg a 2000 Ft értékû élelmiszercsomagot, azok átvehetik azt a Polgármesteri Hivatalban, Kakuk Katalinnál. Amennyiben nem tudnak bejönni a csomagért, azt kiszállítjuk; kérjük, hogy telefonon jelezzék, tel.: 06 (29) Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Köszönet Nagyon szépen köszönjük az Idõsek nevében, hogy segítettek bennünket a karácsonyi ünnep alkalmából. Köszönjük, köszönjük, köszönjük! B. Ú. É. K.! Tanos Mihályné Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testület december 13-án tartotta munkaterv szerinti, soron következõ, utolsó ülését. Az ülésen valamennyi, kilenc fõ képviselõ vett részt. A képviselõ-testület az alábbi napirendi pontokat vitatta meg és hozott döntést. Az 1. napirendi pontnál egyhangúlag elfogadták Bodor Andrásnak, a helyi Sportkör elnökének, a Sportkör munkájáról szóló tájékoztatóját. A 2. napirendi pontnál a Közalapítvány az Arany János Általános Iskoláért munkájáról szóló tájékoztatót fogadták el. A 3. napirendi pontnál A Szentmártonkátai Könyvtárért Alapítvány munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról döntöttek. A 4. napirendi pontnál döntött a képviselõ-testület a menetrend szerinti helyi autóbusz-személyszállításra kiírt pályázat nyertesérõl. A pályázat nyertese a Régió Kft. (Csákvár, Berényi u. 2072/11. hrsz.) lett december 31-ig nyújtják a szolgáltatást a községben január 1-jétõl az önkormányzat által fizetendõ költség-hozzájárulás összege havi bruttó hatszázharminckilencezer-kilencszáz forint. Az 5. napirendi pontnál a gyermekorvosi körzetben a gyermekorvosi feladatok ellátásával január 1-jétõl március 31-ig dr. Nagy Marianna kókai gyermekorvost bízták meg. A következõ napirendi pontnál döntöttek az Arany János Általános Iskola alapító okiratának módosításáról. A 7. napirendi pontnál elfogadták az önkormányzati építési telkek megvásárlásához az önkormányzat által nyújtandó támogatásról a rendeletet. A rendeletet az alábbiakban közöljük. Szentmártonkáta Község Önkormányzat 25/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete önkormányzati építési telkek megvásárlásához támogatás nyújtásáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 103/B. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzati építési telkek megvásárlásához támogatás nyújtásáról az alábbi rendeletet alkotja meg. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A lakáshoz jutók támogatására vissza nem térítendõ támogatást nyújt a képviselõ-testület (a továbbiakban: támogatás).

3 2013. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 (2) A támogatás kizárólag önkormányzat tulajdonában lévõ építési telek vásárlására, vételár-támogatásként adható. 2. A támogatás nyújtásának feltételei, annak összege 2. (1) Támogatást igényelhet az a helyi lakos, aki a) a településen legalább tíz éve állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik, és b) lakóingatlannal vagy beépíthetõ ingatlannal nem rendelkezik. (2) Nem részesülhet támogatásban az a lakos, akinek helyiadó-tartozása van. (3) A támogatás összege ötszázezer forint. (4) Nem nyújtható támogatás annak, aki saját tulajdonú lakással rendelkezett és ennek elidegenítéséért öt éven belül anyagi ellenszolgáltatáshoz jutott. 3. (1) Az önkormányzati tulajdonú, támogatás igénybevételével történõ ingatlanvétel iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. (2) A kérelemhez mellékelni kell a 2. (1) bekezdés b) pontjára vonatkozó nyilatkozatot. (3) A 2. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a Polgármesteri Hivatal ügyintézõje ellenõrzi. (4) A beérkezett kérelmet a képviselõ-testület bírálja el. 4. (1) A támogatást a lakos egyszer veheti igénybe. (2) Az ingatlanra elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre, a jogerõs használatbavételi engedély megszerzéséig. 3. A támogatás felhasználása 5. (1) A támogatás összegét a kérelmezõ hatvan napon belül köteles felhasználni az önkormányzattól vásárolt építési telek vételárának kiegyenlítése céljából. (2) Amennyiben a támogatásban részesülõ az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül nem köti meg az önkormányzattal az építési telek vételére vonatkozó adásvételi szerzõdést, úgy minden további jogcselekmény nélkül a megítélt támogatáshoz való jogosultságát elveszíti. A határidõ-mulasztással kapcsolatban igazolási kérelemnek nincs helye. 4. Záró rendelkezések 6. A képviselõ-testület a támogatás biztosítására a költségvetésében minden évben pénzösszeget különít el. A képviselõ-testület e keretösszegig nyújthat támogatást, a keretösszeg nem léphetõ túl. 7. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Szentmártonkáta, december 13. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került december 18-án. Szentmártonkáta, december 18. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A 8. napirendi pontnál Szvitek Melinda, a Sülysáp Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje tartott tájékoztatót, a szolgálatot érintõ, jövõ évi pénzügyi változásokról. A 9. napirendi pontnál önkormányzati építési telkek értékesítésérõl döntöttek. A pályázati kiírás jelen újságban elolvasható. A 10. napirendi pontnál tárgyalták a közterületek nevének felülvizsgálatát, a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez köthetõ elnevezések tilalmával kapcsolatban. A évi CLXVII. törvény 4. -a módosult, amely kimondja: Közterület, illetve közintézmény nem viselheti a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 3. pontja alapján helyi önkormányzati feladatok különösen: 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Bacsó Béla út, Somogyi Béla út, Fürst Sándor út, Bajcsy-Zsilinszky út és az Úttörõk útja tekintetében kikéri a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. A 11. napirendi pontnál döntést hoztak arról, hogy kérelmet terjesztenek elõ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-hez, a Magyar Állam tulajdonában lévõ, ún. Klíma területének önkormányzati tulajdonba adása iránt. A 12. napirendi pontnál meghatározták a Településüzemeltetési Kft. feladatait, és meghatározták, hogy a feladatok ellátására az önkormányzattól mely dolgozók kerülnek át a kft.-hez. A víziközmû üzemeltetés ügyében úgy döntöttek, hogy rendkívüli ülés keretében kerüljön meghívásra a DAKÖV és a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság képviselõje. A testületi ülés elõtt mindkettõtõl kerüljön bekérésre bérleti-üzemeltetési szerzõdésjavaslat, illetve nyilatkozat a fogyasztói egyenértékekrõl. A következõ napirendi pontnál meghatározták a köztisztviselõi teljesítménykövetelményeket. A 16. napirendi pontnál elfogadták a képviselõ-testület I. félévi munkatervét. (Folytatás a következõ oldalon!)

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testületének I. félévi munkaterve január 24., 17 óra 1. A bizottsági elnökök beszámolója a bizottságok elmúlt évben végzett munkájáról Elõterjesztõk: bizottsági elnökök 2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ február 14., 17 óra 1. Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás 2. Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása március 28., 17 óra 1. A rendõrség munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Lajmer György kapitányságvezetõ 2. A tûzoltóság munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Torba Csaba tûzoltóparancsnok 3. A község gyámhatósági feladatairól beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ április 25., 17 óra 1. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló, rendeletalkotás 2. A Fogorvosi Szolgálat tevékenységérõl tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Szecsõ András fogorvos 3. Az I. számú vegyes háziorvosi körzet munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Tutz Gyula háziorvos 4. A II. számú felnõtt-háziorvosi körzet munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Valki Ferenc Dániel háziorvos 5. A gyermekorvosi körzet munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: gyermekorvos május 30., 17 óra 1. A Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: intézményvezetõ 2. A polgárõrség munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Hajnal Antal vezetõ 3. A község civil szervezeteinek, klubjainak munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: a civil szervezetek vezetõi 4. A Falunapon és a Búcsún vidámparki tevékenyég ellátására pályázat kiírása június 27., 17 óra 1. A képviselõ-testület II. félévi munkatervének elfogadása A 17. napirendi pontnál tárgyalták Gomba község polgármesterének a megkeresését a régiós különválás kezdeményezése ügyében. A képviselõ-testület támogatta Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió közötti programozási idõszakában két NUTS 2 szintû területi egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét. A 18. napirendi pontnál a községben a hó gépi munkaerõvel történõ eltolására Pestiné Mészáros Katalin és Zombori Károly helyi vállalkozókat bízták meg. Önálló napirendi pontnál elfogadták a polgármester úr tájékoztatóját a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekrõl. Döntöttek a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Tanácsa által december 5-én elfogadott Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról. Elfogadták a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötött, a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás évi ellátására irányuló Feladatellátási szerzõdés módosítását. A II. számú védõnõi szolgálat védõnõje felmondott, így a képviselõ-testület pályázatot írt ki a védõnõi állás betöltésére. Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C) a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXII. törvény 20/A. -a alapján PÁLYÁZATOT HIRDET az II. számú védõnõi körzetben VÉDÕNÕI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE A közalkalmazotti szolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony, három hónapos próbaidõvel. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 83. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a község közigazgatási területén, a jogszabályban meghatározott védõnõi feladatok ellátása az II. számú védõnõi körzetben. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény vonatkozik. Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, tizennyolcadik életév betöltése, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, egészségügyi fõiskolai karon szerzett védõnõi oklevél vagy azzal egyenértékû elismert oklevél. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

5 2013. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázattal kapcsolatban testületi ülés keretében zárt ülés megtartását kéri-e. A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: február 7. (csütörtök). A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C címre történõ megküldésével. A pályázattal kapcsolatosan további információt Fodor Zoltán polgármester nyújt, a (29) es vagy a 06 (20) ös telefonszámon. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: A pályázatot Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete február 14-i ülésén bírálja el, az illetékes bizottság javaslatát követõen. A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat elbírálásának határideje: február 14. A pályázati kiírás további közzétételének helye: az önkormányzat hirdetõtáblája A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: december 20. Továbbá egyéni kérelmekben hoztak döntést a képviselõk. Zárt ülésen fellebbezés ügyében döntöttek. A képviselõ-testület rendkívüli ülésére került sor december 21-én. Az ülésen hat fõ képviselõ vett részt. A képviselõ-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta. Az 1. napirendi pontnál döntöttek arról, hogy január 1-jétõl a víziközmû üzemeltetésével a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot bízzák meg. A döntés értelmében a községben január 1-jétõl az ivóvíz-szolgáltatást a fenti cég biztosítja. A 2. napirendi pontnál jóváhagyták a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását. A 3. napirendi pontnál a háziorvosi, fogorvosi szerzõdések jogszabály által meghatározott felülvizsgálatára megbízták a polgármester urat. A 4. napirendi pontnál döntöttek arról, hogy támogatják az Arany János Általános Iskolában az iskolatejprogramot a évben is, amennyiben a évivel megegyezõ feltételekkel és az önkormányzat részvételével valósul meg. Döntöttek a Napközi Otthonos Óvoda konyhájában lévõ, elromlott fõzõüst megjavíttatásáról. A költségét az általános gazdálkodási tartalékalap terhére biztosították. Tisztelt Lakosok! A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei teljes terjedelemben elolvashatóak a könyvtárban és a község honlapján. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 9/2007. (VI. 07.) rendelete alapján nyílt pályázatot hirdet jelenlegi állapotában az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezõ, per- és tehermentes, Szentmártonkáta, Jókai utca, 1319/1., 1319/2., 1319/3., 1319/4., 1319/5., 1319/6., 1319/7., 1319/12., 1319/13., 1319/14., 1319/15., 1319/16. helyrajzi számú, beépítetlen területek értékesítésére. Az ingatlanok lakóház építésére alkalmasak. Az ingatlanok közül a legkisebb mérete 703 négyzetméter, a legnagyobb ingatlan 859 négyzetméter nagyságú. A konkrét ingatlanok mérete megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban. A legalacsonyabb megajánlható értékesítési ár: négyezer forint/négyzetméter ár. Az önkormányzat a 25/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az önkormányzati építési telkek megvásárlásához támogatást nyújt. A pályázat nyilvános, a pályázók személyük, nevük megjelölésével pályázhatnak. A pályázatnak tartalmaznia kell a fizetendõ vételárra az ajánlatot. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatához a benyújtási határidõ lejártától számított 60 napig kötve van. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ részletes és jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár megfizetésének módját és határidejét elfogadja. A pályázat nyertesének kiválasztásáról a polgármester jogosult dönteni. A vevõ a teljes vételárat a szerzõdés aláírásával egyidõben, egyösszegben köteles megfizetni az önkormányzat részére. Az adásvételi szerzõdés elkészítésérõl a vevõ gondoskodik, a döntéstõl számított 60 napon belül. Amennyiben a vevõ az adásvételi szerzõdést 60 napon belül nem készítteti el, és a teljes vételárat az eladónak nem fizeti meg, úgy a döntés minden további jogcselekmény és értesítés nélkül hatályát veszti. Az ajánlatokat március 14-én (csütörtök), 16 óráig lehet benyújtani. A határidõn túl benyújtott ajánlat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül. Az ajánlat határidõre történõ benyújtása a pályázó felelõssége. A pályázat eredményének kihirdetésére március 20-án, 11 órakor kerül sor. (Folytatás a következõ oldalon!)

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január A pályázatokat Szentmártonkáta Község Önkormányzat, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C szám alá kérjük megküldeni, Fodor Zoltán polgármester nevére címezve. További felvilágosítást ad Fodor Zoltán polgármester személyesen, vagy a (29) es vagy a 06 (20) ös telefonszámon. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilvánítsa. Szentmártonkáta, december 28. Fodor Zoltán polgármester Fénylánc Szentmártonkátán december 21-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentmártonkátai Szervezetének rendezésében újfent csatlakoztunk a Fénylánc Magyarországért Mozgalomhoz (Hun Karácsony). Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket, és õrizte velünk a lángot. Külön köszönet illeti azokat a gyerekeket (Vincze-Pál Alexandra, Kovács Emese, Nagy Gyöngyvér, Balla András, Horváth Richárd, Makray Gábor, Vass László, Laczkó Tamás, Bólya Gábor), akik versekkel, tánccal elevenítették fel hagyományainkat, emlékeztek honfoglaló õseinkre. Ifj Fejõs László Kedves Lakosok! KÖZÉLETI HÍREK Ezúton adjuk hírül, hogy március 1-jén, 18 órai kezdettel az Arany János Általános Iskola tornatermében OPERETTGÁLA- és NÓTAESTET SZERVEZÜNK. A mûsorban az European Operett társulat elõadásában híres operettdalok és magyar nóták hangzanak el. Várunk mindenkit, aki szereti a nótákat, és azokat is, akik nem szeretik, mert itt, garantáljuk, meg fogják szeretni. Célunk e mûsorszervezéssel az volt, hogy helybe hozzuk a szórakozást. Bízunk abban, hogy sokan élnek ezzel a lehetõséggel. Jegyek elõvételben már most kaphatók a könyvtárban és a Baráti Kör tagjainál. Belépõdíj: 1200 Ft Érdeklõdni Kele Sándorné szervezõnél lehet. Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk, Pásztor Ferencné, Toma Margit gyászszertartásán részt vettek, és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló családok KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A SZABÓ MAGDA KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése 95-98%-os támogatás informatikai és idegen nyelvi képzésekre, szinte bárkinek Tudásod a jövõd! Százezer felnõtt ülhet iskolapadba Magyarország Kormánya és az Európai Unió sosem látott mértékû képzési támogatásának köszönhetõen. Kulcskompetenciáikat fejleszthetik a 18. életévüket betöltött állampolgárok az elkövetkezõ bõ két évben. Az informatikai és a nyelvi képzésnek köszönhetõen sokan visszatérhetnek a munkaerõpiacra. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által megvalósított, TÁMOP Idegen nyelvi és informa-

7 2013. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 tikai kompetenciák fejlesztése címû kiemelt projekt olyan támogatást nyújt, amely elõsegíti az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió közös célját: a tudás alapú társadalom megvalósulását Magyarországon. A közel 12,5 milliárd forintos összértékû felnõttképzési programban kiemelt figyelem fordul a hátrányos és leghátrányosabb helyzetû kistérségek lakói felé. A képzések december elején indultak, az ország egész területén. Két évig folyamatosan minimálisan 100 ezer fõt fognak képezni. A fejlõdés legfontosabb eleme a tudás, illetve az azon alapuló gazdaság és társadalom. A támogatott képzések ehhez nyújtanak segítséget azzal is, hogy a programba a hátrányos és leghátrányosabb helyzetû kistérségek lakóit nemcsak bevonják, de extra kedvezményben is részesítik (õk 98%-os támogatásra jogosultak). Az informatikai és idegen nyelvi tudással nemcsak az információk köre bõvül, hanem komfortosabbá válik a mindennapi élet, valamint nagyobb az elhelyezkedési esély is a munkaerõpiacon. A projekt kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a diploma megszerzésére készülõket, a legszegényebb környezetbõl jövõ jelölteket és a 45 év felettieket, de bárki jelentkezhet: aki elmúlt 18 éves, nincs nappali tagozatos, államilag finanszírozott középiskolai és felsõoktatási hallgatói jogviszonya, nem vesz igénybe más, azonos témájú európai uniós képzési támogatást. Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felsõ korhatára. Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, maximum bruttó Ft képzési keretösszeg felhasználására válik jogosulttá. A támogatás összegét az eredményesen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal igazolt képzések után a képzõ bankszámlájára utaljuk át. A hátrányos helyzetû kistérségekbõl jelentkezõknek csak 2% önrészt kell befizetniük, a többieknek 5% az önrész. Információ és regisztráció a oldalon, vagy a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi u. 54. Benéné Árvai Erika, telefonszám: 06 (29) Egy pesti srác Szentmártonkátáról Ha az 1956-os forradalom Tápió menti krónikáját életsorsokban szeretnénk bemutatni, akkor abban kiemelt szerepet kapna négy tragikus végû életpálya. Ketten Nagykátát, ketten Szentmártonkátát vallották annak idején szülõhelyüknek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a Tápió-vidéken (www.tapiokultura.hu). Az október 26-án a 31-es úton, igazoltatás során tragikus körülmények között meghalt Kovács Mária Magdolna sorsa befolyásolta az aznap délután sorra kerülõ, a régió legnagyobb szabású tömegmozgalma, a nagykátai tüntetés hangulatát. Máig tisztázatlan körülmények között vesztette életét ezekben a napokban a szentmártonkátai Bene Mihály. Czakó András a nagykátai események egyik jelentõs szereplõjeként, nemzetõrként kényszerült fegyverhasználatra. A négyek közül egyedül õ volt az, aki a forradalmat követõ megtorlásoknak lett az áldozata. Az 1959-ben megszervezett koncepciós per nyomán meghozott halálos ítélet végrehajtása után sokáig a 301-es parcellában, Nagy Imre mellett porladt. Czakó András (www.tapiokultura.hu), az 1956-os forradalom nagykátai mártírja éve történt (www.tapiokultura.hu) A fõvárosi fegyveres ellenállás jelképes alakja, a pesti srácok vidékrõl származó képviselõje volt a 15 éves szentmártonkátai tanuló, a középiskolai tanulmányait nem egészen két hónapja elkezdõ Kiss Kálmán. A négyek közül õ volt, aki elsõként halt meg, s az õ sírja egyedüli a Tápió mentén levõ 56-os síremlékek közül, mely része a Nemzeti Sírkertnek. A teljes szöveg elolvasható a oldalon. A cikket írta: Basa László. Benéné Árvai Erika intézményvezetõ A SPORTKÖR HÍREI Beszámoló a szentmártonkátai Sportkör életérõl Újabb lehetõségek a sportolni vágyó gyermekeknek Tisztelt Lakosság! Engedjék meg, hogy beszámoljak a helyi futballklub tevékenységérõl. A múlt év nyarán kértek fel rá, hogy vállaljam el az õszi szezon kezdetétõl a sportkör elnöki tisztségét. Nagymértékû elfoglaltságom miatt hallani sem akartam a dologról, de azután a Sportkör érdekében és egyéb feltételek biztosítása mellett mégiscsak igent mondtam a felkérésre. Egyik és legnagyobb feltételem az volt, hogy az utánpótlásra és a gyerekek képzésére sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk az eddigieknél. Pályafutásom alatt sok évig futballoztam olyan klubokban, ahol a hazai felnõttcsapatban alig voltak megtalálhatók idegen játékosok, (Folytatás a következõ oldalon!)

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január mert a klub megfelelõ szintû szakmai képzéssel kinevelt magának jó futballistákat. A cél itt is ez, amelyhez találtunk egy magas szakmai tudással rendelkezõ szakembert, Búzás József személyében, aki az egész utánpótlásképzést, a gyermekek nevelését koordinálja, fõleg szakmailag irányítja, mivel UEFA A licenc-es diplomával rendelkezik, és szükség esetén a felnõtt csapatnál is lehet, és lehetett rá számítani. Tehát megalakult az U7-es korosztály 10 fõvel, az U9- es korosztály 10 fõvel, az U13-as korosztály 10 fõvel, az U15-ös korosztály fõvel, és mûködik még az ifi csapat, fõvel. Az utánpótlásképzésben részt vesz Tatár Márk, Tatár Attila, Morvai Attila, az ifjúsági csapatot Varga Tibor és Hegedûs László irányítja, akiknek itt megköszönném lelkiismeretes, odaadó munkájukat, amire a jövõben is természetesen számítunk. Szeretném még megemlíteni, hogy Tóth István és Skoda Ferenc vezetésével megalakult az Öregfiúk csapata, amely még kb. 20 fõt jelent. Ha a felnõttcsapat létszámát is hozzáadjuk, akkor fõ sportol a futballpályán. Én körülbelül 20 éve veszek részt Szentmártonkáta sportéletében, de ekkora létszámmal még sosem mûködött a szentmártonkátai utánpótlásképzés és a klub. A nagy érdeklõdés minket, mint vezetõséget is meglepett, mert ekkora létszámra nem számítottunk; ennek azért hátránya is van, mert a túlzott igénybevétel a pálya talaját tönkreteszi, a füvet kikoptatja. Ezért elsõdleges céljaink közé tartozik egy edzõpálya kialakítása, amely erõsen HIRDETÉS Boldog új évet kívánok! Cserépkályhák tervezését, átépítését, átrakását és tisztítását, valamint hordozható cserépkályhák és kandallók építését vállalom. Kérdéseivel hívjon bizalommal! Krajnyák József Szentmártonkáta, József Attila út 88. sz. Telefon: 06 (29) Mobil: 06 (70) megkímélné a centerpálya talaját. Nagyon fontosnak tartom még az utánpótlás- és az ifi -edzõk szakmai felkészülését, ami talán már heteken belül el is kezdõdik egy szakmai tanfolyam elvégzésével. A felnõtt csapatnál is nagy erõvel folytak a munkálatok, és sikerült is dobogós helyen zárnunk az õszi szezont, néhány pontra az elsõ helyezettõl. Az ifi csapat is jól szerepelt, õk a középmezõny elején végeztek. Tehát összességében igen jól mennek a dolgok, köszönhetõen a nagymértékû támogatásoknak is. Legfõképpen az Önkormányzatnak, a Polgármester Úrnak és a Képviselõ-testületnek is, akik éppen most szavazták meg a világítás bõvítését a pályán, duplájára növelve ezzel a sötétedés után használandó területet. Fontos megemlíteni a vezetõséget, Szentgyörgyi Zoltán elnökhelyettest, Skoda Ferenc titkárt, a Sportkör mindennapi életében végzett munkájáért. Meghatározó fontosságú még az a segítségnyújtás, amit Povázson Lászlótól kapunk, mint sokat látott, tapasztalt volt sportkörelnöktõl, akinek szakmai tudására nagy szüksége van a jelenlegi, kezdõ vezetõségnek. Itt szeretném megköszönni Povázson Lászlónak és családjának azt a lelkiismeretes és példamutató munkáját, amit 16 év elnökségi idõ alatt a Sportkörért tettek. Köszönettel tartozunk még Szabó Lászlónak, aki ugyan szomszéd falubeli, de évek óta figyelemmel kíséri a Sportkör életét, és támogatja azt. Továbbá a szentlõrinckátai pékségnek, Magos Györgynek, Tóth Istvánnak, Arbatli Attilának, Skoda Ferencnek, Szentgyörgyi Zoltánnak, Pesti Györgynek, Burgyán Benõnek, Bessenyei Sándor, mint támogatóknak, az összes szülõnek és szurkolónak, és mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ez az aktív sportélet falunkban létrejöhetett. Záró mondatként még annyit, hogy továbbra is várja az egészséges életre vágyó, sportszeretõ gyerekeket, fiatalokat a Szentmártonkátai Futballklub. Jelentkezni továbbra is az utánpótlásedzõknél lehet. További sportsikereket kíván: Bodor András S. E.-elnök Komjáthy Tivadar Tamás: Újév elõtt, újévre (részlet) Mindent megbocsássunk. Nézzünk elõre! Kívánunk minden jót, az új esztendõre. Legyen szív-lélek-ember az Ember. S közelebb lesz hozzánk az Egy Igaz EMBER. Az Úr Jézus Krisztus. Az Áldott, egyedüli ORVOS. Adhat bûn- és sebsorunkra megbocsátást. Kérjük hát esdve, nagy kegyelmét. Oldva, nyugtatva, vidítva az Elmét. Uram! Szépen kérünk. Add reánk az Áldást. Szûnjön meg mielõbb a sátán hatalma. A Jónak hamarosan legyen diadalma Ragyogjon fel a szép Isteni világ. Szívbõl, sokan térdre hullva kérünk. Add meg a szív-lélek nyugalmat nékünk. Jóságos, Örök Áldásodat add reánk. E sorokkal kívánok áldott új évet. Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Szerkesztõbizottság Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 1800 példányban Szentmártonkáta Község Önkormányzat megbízásából kiadja: PetTerGusz Kft.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása. Helyrajzi szám Megnevezése Területe Jellege

1. Vagyontárgyak meghatározása. Helyrajzi szám Megnevezése Területe Jellege Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 62/2005. (XII. 15.) rendelete 1. a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 62/2005. (XII. 15.) rendelete 1. a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 62/2005. (XII. 15.) rendelete 1 a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről a 15/2015. (III. 16.), a 24/2015. (IV. 13.), az 51/2015. (X. 13.), a

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. február 02. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri iroda Jelen vannak:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben