MÛHELY ÁDÁM PÉTER. Prériperzsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÛHELY ÁDÁM PÉTER. Prériperzsa"

Átírás

1 MÛHELY ÁDÁM PÉTER Prériperzsa Patrick Modiano: Augusztusi vasárnapok. V. Pánczél Éva fordítása, Elek és Társa Könyvkiadó, 1996; Tarandus Kiadó, Gyõr, 2014; 1 Patrick Modiano: A Kis Bizsu. Rõhrig Eszter fordítása. Tarandus Kiadó, Gyõr, Nem nagyon tudok hálátlanabb, mostohább feladatot a fordításkriti kánál. Míg az irodalomkritikus minden retorzió nélkül megírhatja, hogy egy regény jó-e vagy rossz, remekmû-e vagy fércmunka, fordításról újab ban hogy, hogy nem nem ajánlatos elmarasztalóan nyilatkozni. És ne csodálkozzon senki, hogy kap a fejére, ha mégis megszegi az íratlan sza bályt. Amikor tíz-egynéhány évvel ezelõtt az egyik irodalmi folyóiratban vesztemre megírtam, mit gondolok egy francia klasszikus frissen megjelent fordításáról, a fordító már a következõ számban nemcsak bebizonyította teljes inkompetenciámat, de még melegebb éghajlatra is elküldött. Tudom, neki se lehetett könnyû. Hogyan is fogadta volna el a szigorú bírálatot, amikor szerinte legjobb tudása szerint, nagy beleérzéssel és lelkesen végezte a munkát, õ maga pedig megfelelõnek, elfogadhatónak, ha ugyan nem kitûnõnek tartotta fordítását? Akárhogyan is, ilyenkor mégiscsak az a cáfolhatatlan igazság a kiindulópont, hogy ha valaki író egy idegen nyelven, akkor magyar fordításban is írónak kell lennie. Márpedig ha valaki ebbõl a két könyvbõl szeretné meg ismerni az immár Nobel-díjas Patrick Modianót, borítékolhatóan csalódni fog. Szürke, lapos, száraz stílus, már ha ebben az esetben egyáltalán hasz nálhatjuk ezt a szót, és az eredeti francia mondatszerkezethez szolgaian ta padó kopogó mondatok: a két fordításban, sajnos, épp az vész el, amitõl a szerzõ olyan különlegesen egyedi: az álomszerû lebegés, a költõi nosztal gia. És a tévedésekrõl, kínos félrefordításokról, kihagyott mondatokról még nem is beszéltünk. Pedig irodalmi mû átültetéséhez édeskevés a mondatok mégoly görcsösen szöveghû magyarítása (már ahol ez sikerül, mert a két fordításban az olyan értelmetlen mondatok, mi több, egész bekezdések sem mennek ritkaságszámba, amelyek köszönõ viszonyban sincsenek az eredeti szöveg jelentésével). 1 Új, javított kiadás. 2 Az elsõ fordítást AV, a másodikat KB kezdõbetûvel fogom jelölni. Az AV esetében az oldalszámok a második kiadásra értendõk. 55

2 Az idegen nyelvbõl fordított irodalmi szöveg nagyon bizonytalan statikájú építmény, amelynek törékeny egyensúlya megköveteli, hogy már az alapzat (esetünkben a forrásnyelvi és célnyelvi tudás) is kifogástalan legyen. Ha ez megvan, biztos alapra kerülhetnek a sok apró döntés egymásba illeszkedõ téglái, a mondatok ívei és gerendái, a nagyobb szövegtömbök pillérei és gyámfalai. Mert itt minden elem kölcsönviszonyban van a többivel. De ha már az alapzat is hibás, könnyen megrepedezhet, megroggyanhat, bedõlhet, sõt össze is omolhat az építmény. Miként az itt vizsgált két regény esetében, amelynek két fordítója nem bemutatja a jobb sorsra érdemes Nobel-díjas szerzõt, hanem lehúzza a szürkeség és banalitás hínárjába, az irodalmilag silány mondatok sivár világába, amelyben csak elmaszatoltan sejlenek fel, már ha egyáltalán felsejlenek, a több idõsíkon bonyolódó cselekménynek az eredetiben még világosan kirajzolódó körvonalai. A szójelentéssel és egyszerûbb szókapcsolatokkal kezdve az elem zést, A Kis Bizsunak már a címével is baj van. A szóösszetétel, meglehet, pontos (szó szerinti) fordítása az eredeti címnek, mindössze az a bibi, hogy a magyarban becenévként eléggé sután hangzik. Itt is látszik (ami mellesleg az egész fordításon végigvonul), hogy a két fordító, következetesen figyelmen kívül hagyva a szavak és kifejezések szövegen belüli funkcióját, általában beéri a szöveg felhámjának szolgai fordításával (ebben az esetben például a Kis aranyom vagy valami ehhez fogható más megoldás sokkal jobb lett volna). Ugyanez a helyzet a Trompe-la-mort gúnynévvel. A kb. halállal dacoló -t jelentõ francia szóösszetételnek (amely Vautrin ragadványneveként a Goriot apóban is elõfordul) a regényben Álhalál (KB, pl. 50., 52. o. stb.) a megfelelõje. Ezzel nemcsak az a baj, hogy magyarul értelmezhetetlen, hanem az is, hogy nem tölti be a francia kifejezés szövegbeli funkcióját (vagyis nem lehet a rosszul öregedõ nárcisztikus anya gúnyneveként használni). 3 Ha a kulturális referenciák, vagyis a reáliák körén túllépve, a szavak és egyszerûbb szókapcsolatok jelentését vesszük nagyító alá, akkor sem sokkal jobb a helyzet. Nem akarom az olvasót unalmas felsorolással fárasztani, de ilyen 3 Nemkülönben a Série Noire nem fekete sorozat (KB, 24. o.), hanem (a Gallimard könyvkiadó) krimi-sorozat(a) ; az à prix américain nem amerikai áron (AV, 8. o.), hanem nagykereskedelmi, esetleg dömpingáron ; a persan des prairies nem prériperzsa (KB, 32. o., 96. o.), hanem síksági (beszélt) perzsa [dr. Kazanlár Emil szíves közlése]; a Maison de la Presse nem sajtóház (AV, 67. o.), hanem közönséges újságüzlet (-lánc); a Burma elõkelõ ékszerüzlet, nem pedig értéktelen bizsu (AV, 37., 92. o.); az Annuaire des Alpes-Maritimes nem a Tengeri-Alpok évkönyve (AV, 126. o.), hanem az Alpes-Maritimes megye telefonkönyve ; Val-de-Marne nem a Marne völgye (AV, 10. o.), hanem Val-de-Marne megye ; a Club Nautique nem Hajózási Klub (AV, 120. o.), hanem Jachtklub vagy Vitorlásklub ; a les pleins et les déliés nem vastag és vékony betûs írás (KB, 42. o.), hanem a francia kisiskolásoknak 1970-ig tanított kalligrafikus zsinórírás; a manadier nem teheneket õriz (AV, 131. o.), hanem (szilajon tartott) ménest, ritkábban (szintén szilajon tartott) tenyészbikákat, és a sort folytathatnám. 56

3 bírálatban lehetetlenség említés nélkül hagyni, hogy a két fordító hányszor, de hányszor indul ki tévesen vagy legalábbis árnyalataiban pontatlanul meghatározott szójelentésbõl, 4 holott az esetek többségében feltéve, hogy veszik maguknak a fáradságot, és felütik közönséges iskolai szótár is eligazíthatta volna õket. És itt nem csak hanyagságról, nem csak a forrásnyelvi kompetencia felszínességérõl vagy hézagosságáról van szó: ennél sokkal nagyobb baj, hogy a két fordítónak egyáltalán nincs veszélyérzete, egyetlenegyszer sem szólal meg bennük az a bizonyos képzeletbeli vészcsengõ, amely az óvatosabb fordítót figyelmezteti a csapdákra. Nem csoda, hogy a célnyelvi szöveg koherenciájával sincs minden rendben, már csak azért sem, mert a tévesen értelmezett szavak nagy száma mellett a tévesen értelmezett mondatok, 5 sõt tévesen értelmezett nagyobb szövegegységek 6 sem mennek ritkaságszámba. Ráadásul a célnyelvi mondatok sok helyen nincsenek kellõképp összecsiszolva, a szöveg nemegyszer szétesõ, inkoherens, a két fordító ugyanis görcsösen tapadva az eredetihez 7 a célnyelvben vál- 4 Néhány példa: a baie vitrée nem üvegajtó (AV, 9. o.), hanem (kávéházi) üvegablak ; az harnais nem díszpokróc (KB, 23. o.), hanem lószerszám ; a je me suis demandé nem azt kérdeztem magamtól (AV, 15. o.), hanem azon tûnõdtem/gondolkodtam ; a dans ma hâte nem dühömben (AV, 18. o.), hanem siettemben ; az aimant nem szeretõ (KB, 59. o.), hanem mágnes ; a tout droit nem jobbra (AV, 35. o.), hanem nyílegyenesen ; az à la sauvette nem titokban (AV, 33. o.), hanem feketén, engedély nélkül ; a la cage de l escalier nem lichthof (KB, 47. o.), hanem lépcsõház (lichthof, vagyis világítóudvar ismeretlen a francia építészetben); az ancien hôtel nem ódon szálloda (AV, 73. o.), hanem egykori/volt szálloda ; a détachement nem mindentõl való elszakadás (AV, 41. o.), hanem közöny ; az institut de beauté nem szépségápolási intézet (AV, 96. o.), hanem szépségszalon, kozmetikai szalon, az un matelas à même le sol nem alacsony lábú matracágy (KB, 28. o.), hanem padlóra fektetett matrac, a lieu-dit nem út (AV, 126. o.), hanem dûlõ ; a d une manière impérieuse nem határozottan (AV, 95. o.), hanem ellentmondást nem tûrõ hangon ; a plongeoir nem fürdõzõk (AV, 143. o.), hanem ugrótorony vagy trambulin ; a la lumière mauve nem vibrált fény (AV, 46. o., a színnév mauve ugyanis nem ige, hanem jelzõ), hanem lila fény és így tovább. 5 Felidéztem korábbi zsarolásait, fenyegetéseit (AV, 15. o.), helyesen: Arra voltam elkészülve, hogy fenyegetni, zsarolni fog. Már leszállt az éj. Este hét óra volt (KB, 25. o.), helyesen: Már besötétedett. a holmikat nem Monsieur és Madame Valadier (sic!) hozta magával, talán inkább az előző lakók felejtették itt, vagy csomagolás nélkül távoztak (KB, 40. o.), helyesen: vagy úgy kellett elmenniük, hogy idejük se maradt, hogy összecsomagolják a dolgaikat. Azt hittem, habozik (AV, 38. o.), helyesen: Attól tartottam/attól féltem, csalódni fog. Semmit sem akarok magától (AV, 22. o.), helyesen: Nem haragszom magára. Én szerettem őt (sic!) a legjobban (AV, 24. o.), helyesen: Engem szeretett legjobban. Elvágom a telefonzsinórt (AV, uo.), helyesen: Kikapcsolom a telefont. Ezúttal elszántnak mutatkozott (AV, 69. o.), helyesen: Még arra is képes lett volna/még attól sem riadt volna vissza, hogy nekem jöjjön/kezet emeljen rám. 6 A fordítók például nem veszik észre, amikor az író a szöveget a realitásból átcsúsztatja az irrealitásba. Álljon itt erre is egy példa (a fordításból a legkevésbé sem derül ki, hogy a kurzivált részt a hős csak képzeli, fantáziálja): Fölkeltem, de nem gyújtottam lámpát, hanem az ablakba könyököltem. [ ] Néha elhúzott egyegy autó, és olyankor arra gondoltam: vajon melyik áll meg? Ajtócsapódás hallatszott. Ő volt az; kiszállt, szemügyre vette a Majestic homlokzatát, hogy lát-e valahol világosságot. Majd betért a körúti kanyarnál levő telefonfülkébe. Hagyjam a hallgatót a készülék mellett? Vagy válaszoljak neki? A legjobb lenne megvárni, míg kicsöng. A fülemhez tartom a kagylót és nem szólok bele. stb. stb. (AV, 25. o.) 7 A tapadás olyan szoros, hogy az AV fordítója például még az ellentétes jelentésű et kötőszót is és-sel adja vissza (nem pedig de-vel): Csak egyet akart: azt, hogy én is adjam jelét (sic!) a szeretetemnek. És én képtelen voltam rá (15. o.) 57

4 tozatlanul megõrzi a forrásnyelvi szöveg szófajait, és makacsul fõnevet fõnévvel, igét igével, jelzõt jelzõvel igyekszik megfeleltetni, holott az ilyen eljárásnak elkerülhetetlenül idegenszerû, darabos, sokszor értelmezhetetlen, ha ugyan nem zagyva vagy nevetséges mondat az eredménye. 8 Mindebbe, meglehet, az is belejátszik, hogy az Augusztusi vasárnapok fordítója tetszés szerint darabolja fel vagy fûzi össze a forrásnyelvi mondatokat, ahogyan az is, hogy nemegyszer annyi se derül ki a célnyelvi mondatból, hogy mire vonatkozik, hogy mi az alanya. 9 Nagy gyöngéje még a két fordításnak a forrásnyelvi szöveg módszeres leegyszerûsítése, ellaposítása (fontos jelentésárnyalatok elsikkasztása), a forrásnyelvi mondat nézõpontjának gyakori figyelmen kívül hagyása, 10 továbbá az is, hogy a két fordító nem figyel eléggé arra, hogy egy-egy szó konkrét vagy elvont jelentésben áll-e a szövegben, 11 és látni valóan nem tud mit kezdeni a forrásnyelvi szöveg metaforáival. Az egyik legnagyobb probléma azonban az igeidõk (fõleg a passé composé, az imparfait, a plus-que-parfait és a futur dans le passé) iránti teljes érzéketlenség, illetve a narráció idõsíkjainak nem megfelelõ kezelése. Modiano, tudjuk, nagy kedvelõje a különbözõ idõsíkokból álló történeteknek. És a francia szövegben ezek az idõsíkok az igeidõknek hála világosan el is különülnek egymástól. A két fordítás azonban összecsúsztatja, egybemossa õket, az olvasó pedig sokszor nem is tudja, hogy éppen hol van ebben a bonyolult történetstruktúrában, és hogy egy-egy adott mondatnak a jelen, közelmúlt, múlt vagy régmúlt-e az idõbeli referenciája 12 8 Akkor még nem voltam kísértet, mint ma este (AV, 35. o.); Enyhíthették volna [mármint a baráti szó ] Villecourt nizzai jelenlétét (AV, 64. o.); gyakran annyira magányosnak éreztük magunkat, hogy belénk hatolt és elborított minket ez a doh (AV, 56. o.); Léteznek bizonyos pontok ebben a hömpölygésben (KB, 18. o.); A legszívesebben nekiestem volna, hogy eltapossam, mint egy férget, s akkor föllélegezhettem volna, a mély vízbõl felbukkanó módjára (AV, 68. o.); semmi komoly okom nincs, hogy bárminek a fogságában érezzem magam (KB, 31. o.); Vigyázni kell mindennel, ami a meglétével bármit tanúsíthat (KB, 34. o.); Kell találni egy biztos pontot, ha nem akarja az ember, hogy az élete folytonos lebegésbõl álljon (KB, 27. o.); Lehetséges, hogy az elmúlt tizenkét évben még jobban elhatalmasodtak rajta az idõnkénti bevadulások, szobába zárkózások vagy több napos eltûnések (KB, 54. o.); stb. 9 Számomra mind az idõk homályába veszett [mi?], mint azok a dolgok, amelyek (AV, 15. o.) Ugyanebben az évszakban volt [mi?]: november végén, a platánok már lehullatták a levelüket (AV, 36. o.) A vágóasztalon visszapergetett filmek módszere szerint jártam el, mint amikor alaposabban meg akarnak vizsgálni [kik?] egy részletet. (AV, 127. o.) Sokszor annyi se világos, hogy a beszélõ a mondattal meg nem nevezett harmadik személyre céloz-e, vagy csak magáz valakit: Jól törõdik majd vele (KB, 43. o.); Csüggedtség látszott a tekintetében, magam is átéreztem [mit?] (AV, 39. o.). 10 Gyakran elõfordul, hogy a fordítók semleges nézõpontot tükrözõ mondatot szubjektív nézõpontot tükrözõ mondattal feleltetnek meg, és megfordítva: Ismeretlen utcák. (Semleges nézõpont, AV, 35. o.). Az eredetiben: Ces rues étaient nouvelles pour moi (szubjektív nézõpont). 11 Mára mind gyakrabban éreztem úgy, hogy szép lassan megrohadok itt (AV, 41. o.); Akkor még nem vettem észre, hogy ingovány ez a város (AV, 42. o.); Az asszony is valamiféle lebegés benyomását keltette (AV, 50. o.) ; Ismét a pókháló jutott eszembe, amit Sylviával feszítettünk ki. Akkor akadtak fenn rajta, amikor a csökkent ellenállás állapotában voltak (AV, uo.) ; Távol tartottuk magunktól a szagot (AV, 56. o.); Jó, hogy rögtön kihúztam magam a mocsárból (KB, 47. o.). 12 Erre A Kis Bizsu 54. oldalának elsõ bekezdése a legszemléletesebb példa, de mindkét könyvbõl több más példát is idézhetnénk. Példa a futur dans le passé és a conditionnel összetévesztésére: Jelt akartam adni Sylviának. Kiszállhatnánk az autóból a következõ piros lámpánál (AV, 53. o.). Helyesen: Ki fogunk szállni

5 Ami a nyelvhelyességi és stilisztikai elemzést illeti, ebbe legjobb volna bele se kezdeni. Hibás vesszõhasználat (az Augusztusi vasárnapokban a mellékmondatot bevezetõ és kötõszó elõtt csaknem mindig elmarad a vesszõ), bántó pleonazmusok 13 (a két fordító a tárgyasan ragozott igék után is kiteszi a tárgyas személyes névmást), 14 helytelen szórend, 15 igénytelen, suta mondatok, a számára névutó eluralkodása a -nak/-nek rovására 16 stb. stb. De legzavaróbb mégiscsak a hiteltelen irodalmiaskodás, más szóval az, hogy a két fordító úgy díszíti fel választékos szavakkal és kifejezésekkel a célnyelvû szöveget, mint ahogyan karácsonyfát szokás sok színes üveggömbbel: gyertya világa (AV, 10. o.), nyugtalanságom mindegyre nõtt (AV, 53. o.), kacagásban tör ki (AV, 115. o.), repes a boldogságtól (AV, 107. o.) stb. Mindez A Kis Bizsu fordítójára is érvényes. Holott egy szöveg korántsem attól lesz irodalmi, hogy a fordító, feltupírozva az eredetit, következetesen a választékosabb szinonimáit használja az eleven köznyelvi szavaknak, sõt. 17 Fordítói teljesítményt, legegyszerûbben, három szempontból lehet értékelni: forrás- és célnyelvi kompetencia, valamint fordítástechnikai szaktudás nézõpontjából. 18 Nos, a két fordítónak egyik esetben sem tudnék jó jegyet adni. Bár mindkét fordító munkáját a közepesnél is rosszabbra taksálom, van azért különbség a két teljesítmény között. Az Augusztusi vasárnapokra a túlzó önbizalom mellett inkább hányavetiség, hanyagság jellemzõ, A Kis Bizsu fordítójával viszont az a baj, hogy szereptévesztésében idõnként elfelejti, nem szerzõje, csak fordítója a Nobel-díjas Patrick Modiano regényének. Míg az Augusztusi vasárnapok fordítója figyelmetlenségbõl ki-kihagy egy-egy mondatot vagy mondatrészt, A Kis Bizsué, épp ellenkezõleg itt-ott saját költésû betoldá- 13 Ridegen válaszolt, mintha Villecourt súlyos hibát vétett volna (AV, 30. o.). Valami azt sugallta, mintha átmenetileg táboroztak volna le ebben a hatalmas, elsõ emeleti szalonban (KB, 39. o.). 14 Jól jegyezze meg, mindez nem történt volna, ha feleségül veszem Õt (elsõ kiadás AV, 13. o., a másodikban javítva (AV, 15. o.). 15 Korán ment el másnap reggel (KB, 75. o.), helyesen: Másnap már korán reggel elment. Valadier úr elõvett a zakója zsebébõl egy szivarkát és az öngyújtóját. (KB, 79. o.), helyesen: Valadier úr szivarkát és öngyújtót vett elõ a zakója zsebébõl. A taxiban egy pillanatra szorongás vett rajtam erõt. (AV, 36. o.), helyesen: A taxiban egy pillanatra erõt vett rajtam a szorongás. 16 Vajon veszélyt jelez-e számunkra a szürke mozdulatlan autó? (AV, 57. o.) ; Elhatároztuk, hogy úgy viselkedünk, mintha Villecourt egyáltalán nem jelentene veszélyt számunkra (AV, 62. o.). Számomra a rossz sors és a rossz emlékek egyetlen arcban, az anyáméban összpontosultak (KB, 79. o.). 17 Márpedig a két fordításban csaknem mindig visszatér áll a visszamegy helyett, két alkalommal a kétszer helyett, megpillantottam az észrevettem helyett, leereszkedik (mozgólépcsõn) a lejön helyett, felkaptat (lépcsõn) vagy felmászik (emeletre) a felmegy helyett, kellem a kedvesség helyett, távozik az elmegy helyett, pillant a néz helyett, hajlék az otthon helyett stb. 18 Károly Krisztina: Szövegtan és fordítás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007,

6 sokat illeszt a célnyelvi szövegbe. 19 Az ember meg se mukkanna, ha két igénytelen lektûrrõl vagy valami olcsó krimirõl volna szó, de a két fordító, a kontrollszerkesztésrõl szakmaiatlanul lemondó könyvkiadóval karöltve, elõre megfontolt szándékkal egy Nobel-díjas szerzõ két jobb sorsra érdemes regényét tette tönkre Minden egybemosódik. A múlt képei áttetszõ masszává állnak össze olvassuk Patrick Modiano Augusztusi vasárnapok címû regényének újra közreadott magyar fordításában (45. o.): a narrátor, persze, a múltra gondol, az idézet azonban, szerzõi szándéktól függetlenül, a két elemzett fordításra is igaz, mi több, még mottója is lehetne ennek a kritikának A mondatok dallama azonban visszacseng az emlékezetünkben, mint például a «Volt egyszer egy kis hajó» címû dalocskáé, [önkényes betoldás:] amelyben a kis matrózt majdnem megeszik a tengerészek. (KB, 9. o.) Ez a bizonyíték arra, hogy nem álmodtam, [önkényes betoldás:] hogy mindaz, amit elmondok, megtörtént velem. (KB, o.) Visszakísérnek a cellámba, nagyon nyugodt vagyok, mosolygok, mert tudom, hogy úgyis lelépek innen, [önkényes betoldás:] hiszen mindezt csak álmodom a rue Coustou-beli szobámban. (KB, o.) 60

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

miért nem próbálod meg velem?

miért nem próbálod meg velem? TITKAIM miért nem próbálod meg velem? ha néha még elhiszed, hogy nem csak ágy és párnák. ha hiszed még,hogy nemcsak pohár víz, ha szomjazol. ha ott van még a kék füzet, az emlékeid polcán, mit összefirkált

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját!

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! Hotelben 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! foglalunk egy szobát / kiveszünk egy szobát egy hotelben szállunk meg = egy hotelben töltjük az éjszakát a

Részletesebben

Jacques Roubaud: Versek

Jacques Roubaud: Versek Jacques Roubaud: Versek d'après Ted Berrigan Gens de l'avenir Quand vous lirez mes poèmes Souvenez-vous Ce n'est pas vous qui les avez écrits C'est moi Ted Berrigan nyomán Eljövendı emberek Ha olvassátok

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

EuroOffice Nyelvi eszközök (Language Tools)

EuroOffice Nyelvi eszközök (Language Tools) 1. oldal EuroOffice Nyelvi eszközök (Language Tools) Az EuroOffice Nyelvi eszközök (LanguageTools) négy nyelvi kiterjesztést tartalmaz: Helyesírás-ellenőrző (SpellChecker), Elválasztó (Hyphenator), Szinonima-szótár

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Osztályozó vizsga 2013/2014-es tanév Francia nyelv 9. sáv (heti 3 óra) Francia nyelv (Quartier Libre 1) Unité 0 C'est parti Les nombres de 0 à10 Vocabulaire du lycée Unité 1 Se présenter Les pays et les

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS (24 pont) A feladatsor megoldására

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

5 lépés a gyógyulásig

5 lépés a gyógyulásig Jacques Martel 5 lépés a gyógyulásig Gyakorlati tanácsok a Lelki eredetû betegségek lexikona címû könyvhöz 5 lepes a gyogyulasig H 200 press.indd 3 5/16/14 9:31 AM A mû eredeti címe: Les 5 étapes pour

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

A siker meghatározásától a céljaidig

A siker meghatározásától a céljaidig A siker meghatározásától a céljaidig Nyári mini célkitűző-tanfolyam (c) AngolNyelvTanitas.hu, Szalai Gabriella Anatole France szerint ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, nemcsak cselekednünk kell, hanem

Részletesebben

EuroSymphony Nyelvi eszközök. EuroSymphony Helyesírás-ellenőrző

EuroSymphony Nyelvi eszközök. EuroSymphony Helyesírás-ellenőrző EuroSymphony Nyelvi eszközök Az Eurosymphony Nyelvi eszközök csomag négy bővítményt tartalmaz, a több nyelven elérhető helyesírás-ellenőrzőt és elválasztót, valamint a magyar nyelven használható szókincstárat

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

Á Ö É Ö Á Ü ö ü ö Ö ü ü ó ó ó ö Á ó ö ö ö Ö ü ü í ö ü ü ü ü ö í ó ü ó Í ö ü ö ó ü í í ú ó ó ó ó ö ó í ó ó ó ö Á ó ö í ó ö ó ö ó ö ö Ö ó Á ü í ó ű Ó ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ó í í ó Á í í ó Ü ö í Ü Ü ó ó

Részletesebben

ö ö ű ö ö ű ű ö ö ű ű ű ö ö ö ö ö ű ű ű ö ö ű ű ű ö ű ö ö ö ű ű Ú ö ö ö ö ö ö ö ö Ú ö ö ű Ú ö ö Ú Ú Ú Ú ö Ú Ú ö ö Ú Ú ö ö Ú ö Ó ö ö ö ű ö ö Ú Ú Ú ű ö ö ö ö ö ö ö Ó ö ű ö ű Ü ö ű ö Ú ű ö Ú ű ö ö ö Ú Ú ű

Részletesebben

ö ü ó Ö ü ó ü Ü ó ó ó ó ö ö ö ü ó ü ű ü ó Ö ü ó ü ó ó ó ö ó ó ó ó ó ó ö ó ó ó ü ó ó ó ö ü ó ü ó ó ó Á ü ű ó ó ü Ü ö ö ü ó ó Ó ü ó ü ö ü ó ó ö ó ó ö ó ó ó ó ü ó ö ö ó ó Ó ü ó ü ó ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ö

Részletesebben

Í Á Ó ö ő Ü Ö ö ü ő ö ö ó ő ő ő ő Á ó ü ö ö ö ő ő ú ő ő ü ü ó ó ö ü ő ő ö ő ő ö ü ó ö ö ö ú ö ö ő ő ö ő ő ö ő ő ó ő ő ő ő ü ö ű ó ő ő ó ő ü ő ő ő ö ő ő ö ő ű ő ő ö ő ő ő ö ő ő ó ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü Ó É ü ó ű ó ú Ü Ő Á Ü ü ö ú í ó í ó ó ó í ó í ó ö ü ó ű ö ű ó ü ü ű í ü ó ö í ö ó ó ó ö ó ö Ü ü ö ö ó í ű ü í ü í í ö ü í ö í ű ú ö í í ű í ó ö ó ó ö ű ö í í ű ó ö í í ü ö ű ö ö ö í

Részletesebben

ö Ö ő ü ú ő ü ő ő ő Í ü ő í ő í ő ő Á ő ő ő ú ü ö ö ő Í í ú ő ő ó ő ö í ő ő ő ü ő ő ő ő ö ő ö ú ű ö Ö ő ü Ö ű ö ó í ú í í ö í ü ő ő ő í ő ü ö ő ö ő ű ő ő ő í ó ö ü ő ő ó í ű ö ú ő ú ő ü ö ö ö ó ü ö ő ó

Részletesebben

Á ű Ö ő ü ő ú Ú ő ó ó ó Ő ő ő ü ő ő ó ő ő ő ű ő ó ó ó ü ü ü Ó ó ő ó ő ó ó ó ó ó ő ó ő ó ó ó ü Ö ó ú ó ó ó ő ü ü ó ő ó ü ó ő ó ó ő ó ó ü ü ű ó ó ü ő ó ó ó ó Ö ü ó ű ű ő ú Ö ő ő ü ő ü ó ü ó ü ü ó ó ü ü ü

Részletesebben

Ó É É ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É É ő É Ü É É Ö É ű ő ő Ú Ú Ú É ő ő ő ő Ú Ú Ú ő ő ű ű ő É ű ő É Ó Ú É Ú É É ő ő É ő Ü ő ő ő ő ő ő ű ű ő ű Ü ű Ü ő ű ő ő ő Ó É ű ű ő ő É Ü É É ő ű ű É ű Ú É Ú É É ő ő ő ő Ö É Ú

Részletesebben

Á Ő É ö í ó ö ö í í í ö ö ü ú ü í ö í í í ö É í í í Í í Í í í ö ü Í ö ü ü í í ú ö ö ü ö ö í í ó ó Á ó ü í í ú ö ö ü ö ö í ó Í í ö ó í í í í ú ö ű í í ö í ó í ó ó ó ö ö ö ű ö í í ö í Á í ö í í Á ó í ú í

Részletesebben

Á É Ű ő É ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ű Í ő ö ő ő ű ú ő ü ú ö Ü ú ő ö ú Ó ő ö ő É ö ő ű ű ő ú ő ő ő ő ő ü ő ő ü Á Í ő ő ú ü ü ö ö ő ú ő ü ő ő ü ü ő ő ö ö ő ő ő ü ú ő ő ü ű ö ő ö ő ü ő ü ö ö ö ő ü ú ő ű ü ő ö ö

Részletesebben

Á Á Ő ö ö Ö ö ö ó ó ö ö Á ö í ö ű ű í ű ú ű Ő Ű í ö ó í ű ö í ö ö ű ó í ü ó ű í ü í ó ó ö ű í ű ö ó ö ü ö ű í ű ö ó ö ó ö É ó ö í ö ü ö ü ó ű í ö í ó ó ö ö ü ó ü í ö ü ö í ö ü ö í ű í í ö ü ű ó í ü ű ö

Részletesebben

ő ő ö ő ö ő Ö ö ő ő ő ő ő ö ő ő ó ó ó ó ö ö Ő ő ó ö ő ű ő ü ú ő ő ő ó ő ö ű ű ő ó ő ű ő ő ő ő ő ö ű Ó Ú ű ő ü ú ő ő ö ő ó ő ű ő ö ó ö ö ő ű ű ő ó ő ü ó ó ü ó ó ö ű ő ű ö ó ő ö ü ö ő ő ű ű ő ő ő ö ó ó ő

Részletesebben

Í Á ó É ó É Á Ü É Á Á Ő É É Ü É Á É É Á ö É É Ő Í Ó Ó Á Ú Á Á Á ö ö ó ó ö ó Ó Ó Ú Ó ó Ö ö Ö ő Á ő ű Ü ü ő ó Ü Ö ö Ő É É Ó ö ó Ö Ü ó ő ö ő Ó ű Ü Ó Ú ó ó ő Ó Ó ö Ő Ó Ó ö ő ó ő ó ö Ö Ö ő ó Ö ű Ü Ó Ö Ú Í ő

Részletesebben

Á Á Ó É ö ö Ö ö ő ú ő ő ő ő É ő ö úő ő ü ő ö ö ő ö ő ő ő ő ő ö ú ú ő ő ú ő ú ő ő ő ő ö ú Ó É Ű Á ö ű ő ö ő ő ú ő ö ö ö ú ü ő ü ö ú ő ú ö ő ö ő ő ő ü ö ő ű ú ő ő ő ö ő ö ő ö ő ö ü ö Á ü ú ő ö ő ö ö ü ü

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Miért küszködne állandóan angol szódolgozatok javításával, ha másképpen és ráadásul hatékonyabban is ösztönözheti szótanulásra diákjait?

Miért küszködne állandóan angol szódolgozatok javításával, ha másképpen és ráadásul hatékonyabban is ösztönözheti szótanulásra diákjait? Miért küszködne állandóan angol szódolgozatok javításával, ha másképpen és ráadásul hatékonyabban is ösztönözheti szótanulásra diákjait? Mint minden angol nyelvtanárnak, biztosan az Ön célja is az, hogy

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

Szkriptúra IV. novellapályázat írástechnikai segédlet

Szkriptúra IV. novellapályázat írástechnikai segédlet INITIUM íróiskola Szkriptúra IV. novellapályázat írástechnikai segédlet Raon Az ötlet Mitől lesz jó egy írás? Erre a kérdésre sok jó válasz létezik, amelyek között könnyű elveszni a részletekben. Az igazi

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Quartier libre 2 című tankönyvhöz A Quartier libre egy nagysikerű, háromkötetes európai tankönyvcsalád, mely olyan 14-16 éves

Tanmenetjavaslat a Quartier libre 2 című tankönyvhöz A Quartier libre egy nagysikerű, háromkötetes európai tankönyvcsalád, mely olyan 14-16 éves Tanmenetjavaslat a Quartier libre 2 című tankönyvhöz A Quartier libre egy nagysikerű, háromkötetes európai tankönyvcsalád, mely olyan 14-16 éves tanulóknak készült, akik most ismerkednek a francia nyelvvel.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

2-76a. Keresztes. ára: 10.000 Ft. ára: 79.000 Ft. Egyedi miseruha. minta darab. minta darab

2-76a. Keresztes. ára: 10.000 Ft. ára: 79.000 Ft. Egyedi miseruha. minta darab. minta darab minta darab Keresztes 2-76a. Fehér színű alapon, gazdag színes és arany hímzés. Bélelt. Arany színű, középen bársony alapon gazdag színes és arany hímzés. A gallér anyaga bársony. ára: 79.000 Ft minta

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Szemantika. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 7. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szemantika. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 7. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szemantika Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 7. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Mi (nem) a jelentés? 1. Szavak dolgok világa szavak megneveznek dolgokat /Platón: Kratülosz/ 2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók A Montreal Kognitív Felmérést (MoCA) az enyhe kognitív károsodás gyors kiszűrésére fejlesztették ki. Különféle kognitív területeket

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi

Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi Ú t m u t a t ó a z a n y a g o k l e a d á s á h o z é s formázásukhoz Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi alapul (továbbiakban CMS ); minden olyan kérdésben

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

M 2 A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának javítási-értékelési útmutatója MAGYAR NYELVBŐL

M 2 A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának javítási-értékelési útmutatója MAGYAR NYELVBŐL M 2 A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának javítási-értékelési útmutatója MAGYAR NYELVBŐL OKTV, 2006/2007 MAGYAR NYELV I. forduló Javaslat a feladatok

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Filou Zsákbamacska. Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele.

Filou Zsákbamacska. Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele. Filou Zsákbamacska Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele.de 3-5 játékos részére, 8 éves kortól, játékidő 20 perc A játék

Részletesebben

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Pázmándy László NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Megfejteni a titkát, Az ég nem engedi. Nevünket vízre írták, Angyalok seregei. Búcsúzni megy a vándor, Csillagtalan

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DALLAMDIKTÁLÁS I. ÖSSZETEVŐ 1.

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Budai ófár. A jelenlegi zsidó közéletet elnézve, az emberek többségének az jut eszébe, hogy ez

Budai ófár. A jelenlegi zsidó közéletet elnézve, az emberek többségének az jut eszébe, hogy ez allen lw rg Díj Raou be Budai ófár * 20 1 0* A B.Zs.H. Budai Körzetének Havilapja 2014. november 5775. H.esván-Kiszlév XVI. évfolyam 8. szám Álom Verő Tamás: Álom 1. oldal Imaidők és Jahrzeitok 2. oldal

Részletesebben

Mûanyag nyílászárók 2011

Mûanyag nyílászárók 2011 Mûanyag nyílászárók 2011 EnergetoKarát 85 85 Jubileum Hôszigetelés Alapkivitelben készülô mûanyag nyílászáróink segítségével megfelelô homlokzati hôszige te léssel párosítva akár 40 70% energia megta ka

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

Jelentés, jelek és jelrendszerek

Jelentés, jelek és jelrendszerek Tartalomjegyzék A jel...1 Jeltipológia a jelek fajtái...2 A jel formája és jelentése közötti kapcsolat...3 Indexek...4 Ikonok, ikonikus jelek...5 Az indexek és ikonok értelmezése...6 Szimbólumok...7 A

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

1.1. Halmazok. 2. Minta - 5. feladat (2 pont) Adott két halmaz:

1.1. Halmazok. 2. Minta - 5. feladat (2 pont) Adott két halmaz: 1.1. Halmazok 2009. május id. - 11. feladat (3 pont) A H halmaz elemei legyenek a KATALINKA szó betűi, a G halmaz elemei pedig a BICEBÓCA szó betűi. Írja fel a H U G halmaz elemeit! 2010. október - 1.

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni?

Lenni vagy nem lenni? Lenni vagy nem lenni? nyelvtani feladatok Alapszabályok / Basic Rules o A mondatban van olyan szó, amelyik a Hol? kérdésre válaszol van, vannak When there is a word in the sentence that responds to the

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Mûanyag nyílászárók. EnergetoKarát. Jubileum

Mûanyag nyílászárók. EnergetoKarát. Jubileum Mûanyag nyílászárók EnergetoKarát 85 85 Jubileum Hôszigetelés Alapkivitelben készülô mûanyag nyílászáróink segítségével megfelelô homlokzati hôszige te léssel párosítva akár 40 70% energia megta ka rítás

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Különírás-egybeírás automatikusan

Különírás-egybeírás automatikusan Különírás-egybeírás automatikusan Ludányi Zsófia ludanyi.zsofia@nytud.mta.hu Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai Osztály VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Részletesebben

1 von 3 19.06.2008 10:58

1 von 3 19.06.2008 10:58 Transindex -- Multikult -- A FAL EGY NAGY KÉPERNYO http://multikult.transindex.ro/?cikk=7306&nyomtat=1 Kassay Réka A FAL EGY NAGY KÉPERNYO Tigrisszörny a Mátyás-házon: esti mozizás a kolozsvári utcákon

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Kezelési útmutató. GWCHU új weboldal 2009. március

Kezelési útmutató. GWCHU új weboldal 2009. március Kezelési útmutató GWCHU új weboldal 2009. március Készítette: Eleven Lajos A régi weblap adatait feldolgozta: Guttmann István Konzultáns: Polinszky Gábor Hosszú távú előnyök Könnyű kezelhetőség Több menüpontot

Részletesebben