MÛHELY ÁDÁM PÉTER. Prériperzsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÛHELY ÁDÁM PÉTER. Prériperzsa"

Átírás

1 MÛHELY ÁDÁM PÉTER Prériperzsa Patrick Modiano: Augusztusi vasárnapok. V. Pánczél Éva fordítása, Elek és Társa Könyvkiadó, 1996; Tarandus Kiadó, Gyõr, 2014; 1 Patrick Modiano: A Kis Bizsu. Rõhrig Eszter fordítása. Tarandus Kiadó, Gyõr, Nem nagyon tudok hálátlanabb, mostohább feladatot a fordításkriti kánál. Míg az irodalomkritikus minden retorzió nélkül megírhatja, hogy egy regény jó-e vagy rossz, remekmû-e vagy fércmunka, fordításról újab ban hogy, hogy nem nem ajánlatos elmarasztalóan nyilatkozni. És ne csodálkozzon senki, hogy kap a fejére, ha mégis megszegi az íratlan sza bályt. Amikor tíz-egynéhány évvel ezelõtt az egyik irodalmi folyóiratban vesztemre megírtam, mit gondolok egy francia klasszikus frissen megjelent fordításáról, a fordító már a következõ számban nemcsak bebizonyította teljes inkompetenciámat, de még melegebb éghajlatra is elküldött. Tudom, neki se lehetett könnyû. Hogyan is fogadta volna el a szigorú bírálatot, amikor szerinte legjobb tudása szerint, nagy beleérzéssel és lelkesen végezte a munkát, õ maga pedig megfelelõnek, elfogadhatónak, ha ugyan nem kitûnõnek tartotta fordítását? Akárhogyan is, ilyenkor mégiscsak az a cáfolhatatlan igazság a kiindulópont, hogy ha valaki író egy idegen nyelven, akkor magyar fordításban is írónak kell lennie. Márpedig ha valaki ebbõl a két könyvbõl szeretné meg ismerni az immár Nobel-díjas Patrick Modianót, borítékolhatóan csalódni fog. Szürke, lapos, száraz stílus, már ha ebben az esetben egyáltalán hasz nálhatjuk ezt a szót, és az eredeti francia mondatszerkezethez szolgaian ta padó kopogó mondatok: a két fordításban, sajnos, épp az vész el, amitõl a szerzõ olyan különlegesen egyedi: az álomszerû lebegés, a költõi nosztal gia. És a tévedésekrõl, kínos félrefordításokról, kihagyott mondatokról még nem is beszéltünk. Pedig irodalmi mû átültetéséhez édeskevés a mondatok mégoly görcsösen szöveghû magyarítása (már ahol ez sikerül, mert a két fordításban az olyan értelmetlen mondatok, mi több, egész bekezdések sem mennek ritkaságszámba, amelyek köszönõ viszonyban sincsenek az eredeti szöveg jelentésével). 1 Új, javított kiadás. 2 Az elsõ fordítást AV, a másodikat KB kezdõbetûvel fogom jelölni. Az AV esetében az oldalszámok a második kiadásra értendõk. 55

2 Az idegen nyelvbõl fordított irodalmi szöveg nagyon bizonytalan statikájú építmény, amelynek törékeny egyensúlya megköveteli, hogy már az alapzat (esetünkben a forrásnyelvi és célnyelvi tudás) is kifogástalan legyen. Ha ez megvan, biztos alapra kerülhetnek a sok apró döntés egymásba illeszkedõ téglái, a mondatok ívei és gerendái, a nagyobb szövegtömbök pillérei és gyámfalai. Mert itt minden elem kölcsönviszonyban van a többivel. De ha már az alapzat is hibás, könnyen megrepedezhet, megroggyanhat, bedõlhet, sõt össze is omolhat az építmény. Miként az itt vizsgált két regény esetében, amelynek két fordítója nem bemutatja a jobb sorsra érdemes Nobel-díjas szerzõt, hanem lehúzza a szürkeség és banalitás hínárjába, az irodalmilag silány mondatok sivár világába, amelyben csak elmaszatoltan sejlenek fel, már ha egyáltalán felsejlenek, a több idõsíkon bonyolódó cselekménynek az eredetiben még világosan kirajzolódó körvonalai. A szójelentéssel és egyszerûbb szókapcsolatokkal kezdve az elem zést, A Kis Bizsunak már a címével is baj van. A szóösszetétel, meglehet, pontos (szó szerinti) fordítása az eredeti címnek, mindössze az a bibi, hogy a magyarban becenévként eléggé sután hangzik. Itt is látszik (ami mellesleg az egész fordításon végigvonul), hogy a két fordító, következetesen figyelmen kívül hagyva a szavak és kifejezések szövegen belüli funkcióját, általában beéri a szöveg felhámjának szolgai fordításával (ebben az esetben például a Kis aranyom vagy valami ehhez fogható más megoldás sokkal jobb lett volna). Ugyanez a helyzet a Trompe-la-mort gúnynévvel. A kb. halállal dacoló -t jelentõ francia szóösszetételnek (amely Vautrin ragadványneveként a Goriot apóban is elõfordul) a regényben Álhalál (KB, pl. 50., 52. o. stb.) a megfelelõje. Ezzel nemcsak az a baj, hogy magyarul értelmezhetetlen, hanem az is, hogy nem tölti be a francia kifejezés szövegbeli funkcióját (vagyis nem lehet a rosszul öregedõ nárcisztikus anya gúnyneveként használni). 3 Ha a kulturális referenciák, vagyis a reáliák körén túllépve, a szavak és egyszerûbb szókapcsolatok jelentését vesszük nagyító alá, akkor sem sokkal jobb a helyzet. Nem akarom az olvasót unalmas felsorolással fárasztani, de ilyen 3 Nemkülönben a Série Noire nem fekete sorozat (KB, 24. o.), hanem (a Gallimard könyvkiadó) krimi-sorozat(a) ; az à prix américain nem amerikai áron (AV, 8. o.), hanem nagykereskedelmi, esetleg dömpingáron ; a persan des prairies nem prériperzsa (KB, 32. o., 96. o.), hanem síksági (beszélt) perzsa [dr. Kazanlár Emil szíves közlése]; a Maison de la Presse nem sajtóház (AV, 67. o.), hanem közönséges újságüzlet (-lánc); a Burma elõkelõ ékszerüzlet, nem pedig értéktelen bizsu (AV, 37., 92. o.); az Annuaire des Alpes-Maritimes nem a Tengeri-Alpok évkönyve (AV, 126. o.), hanem az Alpes-Maritimes megye telefonkönyve ; Val-de-Marne nem a Marne völgye (AV, 10. o.), hanem Val-de-Marne megye ; a Club Nautique nem Hajózási Klub (AV, 120. o.), hanem Jachtklub vagy Vitorlásklub ; a les pleins et les déliés nem vastag és vékony betûs írás (KB, 42. o.), hanem a francia kisiskolásoknak 1970-ig tanított kalligrafikus zsinórírás; a manadier nem teheneket õriz (AV, 131. o.), hanem (szilajon tartott) ménest, ritkábban (szintén szilajon tartott) tenyészbikákat, és a sort folytathatnám. 56

3 bírálatban lehetetlenség említés nélkül hagyni, hogy a két fordító hányszor, de hányszor indul ki tévesen vagy legalábbis árnyalataiban pontatlanul meghatározott szójelentésbõl, 4 holott az esetek többségében feltéve, hogy veszik maguknak a fáradságot, és felütik közönséges iskolai szótár is eligazíthatta volna õket. És itt nem csak hanyagságról, nem csak a forrásnyelvi kompetencia felszínességérõl vagy hézagosságáról van szó: ennél sokkal nagyobb baj, hogy a két fordítónak egyáltalán nincs veszélyérzete, egyetlenegyszer sem szólal meg bennük az a bizonyos képzeletbeli vészcsengõ, amely az óvatosabb fordítót figyelmezteti a csapdákra. Nem csoda, hogy a célnyelvi szöveg koherenciájával sincs minden rendben, már csak azért sem, mert a tévesen értelmezett szavak nagy száma mellett a tévesen értelmezett mondatok, 5 sõt tévesen értelmezett nagyobb szövegegységek 6 sem mennek ritkaságszámba. Ráadásul a célnyelvi mondatok sok helyen nincsenek kellõképp összecsiszolva, a szöveg nemegyszer szétesõ, inkoherens, a két fordító ugyanis görcsösen tapadva az eredetihez 7 a célnyelvben vál- 4 Néhány példa: a baie vitrée nem üvegajtó (AV, 9. o.), hanem (kávéházi) üvegablak ; az harnais nem díszpokróc (KB, 23. o.), hanem lószerszám ; a je me suis demandé nem azt kérdeztem magamtól (AV, 15. o.), hanem azon tûnõdtem/gondolkodtam ; a dans ma hâte nem dühömben (AV, 18. o.), hanem siettemben ; az aimant nem szeretõ (KB, 59. o.), hanem mágnes ; a tout droit nem jobbra (AV, 35. o.), hanem nyílegyenesen ; az à la sauvette nem titokban (AV, 33. o.), hanem feketén, engedély nélkül ; a la cage de l escalier nem lichthof (KB, 47. o.), hanem lépcsõház (lichthof, vagyis világítóudvar ismeretlen a francia építészetben); az ancien hôtel nem ódon szálloda (AV, 73. o.), hanem egykori/volt szálloda ; a détachement nem mindentõl való elszakadás (AV, 41. o.), hanem közöny ; az institut de beauté nem szépségápolási intézet (AV, 96. o.), hanem szépségszalon, kozmetikai szalon, az un matelas à même le sol nem alacsony lábú matracágy (KB, 28. o.), hanem padlóra fektetett matrac, a lieu-dit nem út (AV, 126. o.), hanem dûlõ ; a d une manière impérieuse nem határozottan (AV, 95. o.), hanem ellentmondást nem tûrõ hangon ; a plongeoir nem fürdõzõk (AV, 143. o.), hanem ugrótorony vagy trambulin ; a la lumière mauve nem vibrált fény (AV, 46. o., a színnév mauve ugyanis nem ige, hanem jelzõ), hanem lila fény és így tovább. 5 Felidéztem korábbi zsarolásait, fenyegetéseit (AV, 15. o.), helyesen: Arra voltam elkészülve, hogy fenyegetni, zsarolni fog. Már leszállt az éj. Este hét óra volt (KB, 25. o.), helyesen: Már besötétedett. a holmikat nem Monsieur és Madame Valadier (sic!) hozta magával, talán inkább az előző lakók felejtették itt, vagy csomagolás nélkül távoztak (KB, 40. o.), helyesen: vagy úgy kellett elmenniük, hogy idejük se maradt, hogy összecsomagolják a dolgaikat. Azt hittem, habozik (AV, 38. o.), helyesen: Attól tartottam/attól féltem, csalódni fog. Semmit sem akarok magától (AV, 22. o.), helyesen: Nem haragszom magára. Én szerettem őt (sic!) a legjobban (AV, 24. o.), helyesen: Engem szeretett legjobban. Elvágom a telefonzsinórt (AV, uo.), helyesen: Kikapcsolom a telefont. Ezúttal elszántnak mutatkozott (AV, 69. o.), helyesen: Még arra is képes lett volna/még attól sem riadt volna vissza, hogy nekem jöjjön/kezet emeljen rám. 6 A fordítók például nem veszik észre, amikor az író a szöveget a realitásból átcsúsztatja az irrealitásba. Álljon itt erre is egy példa (a fordításból a legkevésbé sem derül ki, hogy a kurzivált részt a hős csak képzeli, fantáziálja): Fölkeltem, de nem gyújtottam lámpát, hanem az ablakba könyököltem. [ ] Néha elhúzott egyegy autó, és olyankor arra gondoltam: vajon melyik áll meg? Ajtócsapódás hallatszott. Ő volt az; kiszállt, szemügyre vette a Majestic homlokzatát, hogy lát-e valahol világosságot. Majd betért a körúti kanyarnál levő telefonfülkébe. Hagyjam a hallgatót a készülék mellett? Vagy válaszoljak neki? A legjobb lenne megvárni, míg kicsöng. A fülemhez tartom a kagylót és nem szólok bele. stb. stb. (AV, 25. o.) 7 A tapadás olyan szoros, hogy az AV fordítója például még az ellentétes jelentésű et kötőszót is és-sel adja vissza (nem pedig de-vel): Csak egyet akart: azt, hogy én is adjam jelét (sic!) a szeretetemnek. És én képtelen voltam rá (15. o.) 57

4 tozatlanul megõrzi a forrásnyelvi szöveg szófajait, és makacsul fõnevet fõnévvel, igét igével, jelzõt jelzõvel igyekszik megfeleltetni, holott az ilyen eljárásnak elkerülhetetlenül idegenszerû, darabos, sokszor értelmezhetetlen, ha ugyan nem zagyva vagy nevetséges mondat az eredménye. 8 Mindebbe, meglehet, az is belejátszik, hogy az Augusztusi vasárnapok fordítója tetszés szerint darabolja fel vagy fûzi össze a forrásnyelvi mondatokat, ahogyan az is, hogy nemegyszer annyi se derül ki a célnyelvi mondatból, hogy mire vonatkozik, hogy mi az alanya. 9 Nagy gyöngéje még a két fordításnak a forrásnyelvi szöveg módszeres leegyszerûsítése, ellaposítása (fontos jelentésárnyalatok elsikkasztása), a forrásnyelvi mondat nézõpontjának gyakori figyelmen kívül hagyása, 10 továbbá az is, hogy a két fordító nem figyel eléggé arra, hogy egy-egy szó konkrét vagy elvont jelentésben áll-e a szövegben, 11 és látni valóan nem tud mit kezdeni a forrásnyelvi szöveg metaforáival. Az egyik legnagyobb probléma azonban az igeidõk (fõleg a passé composé, az imparfait, a plus-que-parfait és a futur dans le passé) iránti teljes érzéketlenség, illetve a narráció idõsíkjainak nem megfelelõ kezelése. Modiano, tudjuk, nagy kedvelõje a különbözõ idõsíkokból álló történeteknek. És a francia szövegben ezek az idõsíkok az igeidõknek hála világosan el is különülnek egymástól. A két fordítás azonban összecsúsztatja, egybemossa õket, az olvasó pedig sokszor nem is tudja, hogy éppen hol van ebben a bonyolult történetstruktúrában, és hogy egy-egy adott mondatnak a jelen, közelmúlt, múlt vagy régmúlt-e az idõbeli referenciája 12 8 Akkor még nem voltam kísértet, mint ma este (AV, 35. o.); Enyhíthették volna [mármint a baráti szó ] Villecourt nizzai jelenlétét (AV, 64. o.); gyakran annyira magányosnak éreztük magunkat, hogy belénk hatolt és elborított minket ez a doh (AV, 56. o.); Léteznek bizonyos pontok ebben a hömpölygésben (KB, 18. o.); A legszívesebben nekiestem volna, hogy eltapossam, mint egy férget, s akkor föllélegezhettem volna, a mély vízbõl felbukkanó módjára (AV, 68. o.); semmi komoly okom nincs, hogy bárminek a fogságában érezzem magam (KB, 31. o.); Vigyázni kell mindennel, ami a meglétével bármit tanúsíthat (KB, 34. o.); Kell találni egy biztos pontot, ha nem akarja az ember, hogy az élete folytonos lebegésbõl álljon (KB, 27. o.); Lehetséges, hogy az elmúlt tizenkét évben még jobban elhatalmasodtak rajta az idõnkénti bevadulások, szobába zárkózások vagy több napos eltûnések (KB, 54. o.); stb. 9 Számomra mind az idõk homályába veszett [mi?], mint azok a dolgok, amelyek (AV, 15. o.) Ugyanebben az évszakban volt [mi?]: november végén, a platánok már lehullatták a levelüket (AV, 36. o.) A vágóasztalon visszapergetett filmek módszere szerint jártam el, mint amikor alaposabban meg akarnak vizsgálni [kik?] egy részletet. (AV, 127. o.) Sokszor annyi se világos, hogy a beszélõ a mondattal meg nem nevezett harmadik személyre céloz-e, vagy csak magáz valakit: Jól törõdik majd vele (KB, 43. o.); Csüggedtség látszott a tekintetében, magam is átéreztem [mit?] (AV, 39. o.). 10 Gyakran elõfordul, hogy a fordítók semleges nézõpontot tükrözõ mondatot szubjektív nézõpontot tükrözõ mondattal feleltetnek meg, és megfordítva: Ismeretlen utcák. (Semleges nézõpont, AV, 35. o.). Az eredetiben: Ces rues étaient nouvelles pour moi (szubjektív nézõpont). 11 Mára mind gyakrabban éreztem úgy, hogy szép lassan megrohadok itt (AV, 41. o.); Akkor még nem vettem észre, hogy ingovány ez a város (AV, 42. o.); Az asszony is valamiféle lebegés benyomását keltette (AV, 50. o.) ; Ismét a pókháló jutott eszembe, amit Sylviával feszítettünk ki. Akkor akadtak fenn rajta, amikor a csökkent ellenállás állapotában voltak (AV, uo.) ; Távol tartottuk magunktól a szagot (AV, 56. o.); Jó, hogy rögtön kihúztam magam a mocsárból (KB, 47. o.). 12 Erre A Kis Bizsu 54. oldalának elsõ bekezdése a legszemléletesebb példa, de mindkét könyvbõl több más példát is idézhetnénk. Példa a futur dans le passé és a conditionnel összetévesztésére: Jelt akartam adni Sylviának. Kiszállhatnánk az autóból a következõ piros lámpánál (AV, 53. o.). Helyesen: Ki fogunk szállni

5 Ami a nyelvhelyességi és stilisztikai elemzést illeti, ebbe legjobb volna bele se kezdeni. Hibás vesszõhasználat (az Augusztusi vasárnapokban a mellékmondatot bevezetõ és kötõszó elõtt csaknem mindig elmarad a vesszõ), bántó pleonazmusok 13 (a két fordító a tárgyasan ragozott igék után is kiteszi a tárgyas személyes névmást), 14 helytelen szórend, 15 igénytelen, suta mondatok, a számára névutó eluralkodása a -nak/-nek rovására 16 stb. stb. De legzavaróbb mégiscsak a hiteltelen irodalmiaskodás, más szóval az, hogy a két fordító úgy díszíti fel választékos szavakkal és kifejezésekkel a célnyelvû szöveget, mint ahogyan karácsonyfát szokás sok színes üveggömbbel: gyertya világa (AV, 10. o.), nyugtalanságom mindegyre nõtt (AV, 53. o.), kacagásban tör ki (AV, 115. o.), repes a boldogságtól (AV, 107. o.) stb. Mindez A Kis Bizsu fordítójára is érvényes. Holott egy szöveg korántsem attól lesz irodalmi, hogy a fordító, feltupírozva az eredetit, következetesen a választékosabb szinonimáit használja az eleven köznyelvi szavaknak, sõt. 17 Fordítói teljesítményt, legegyszerûbben, három szempontból lehet értékelni: forrás- és célnyelvi kompetencia, valamint fordítástechnikai szaktudás nézõpontjából. 18 Nos, a két fordítónak egyik esetben sem tudnék jó jegyet adni. Bár mindkét fordító munkáját a közepesnél is rosszabbra taksálom, van azért különbség a két teljesítmény között. Az Augusztusi vasárnapokra a túlzó önbizalom mellett inkább hányavetiség, hanyagság jellemzõ, A Kis Bizsu fordítójával viszont az a baj, hogy szereptévesztésében idõnként elfelejti, nem szerzõje, csak fordítója a Nobel-díjas Patrick Modiano regényének. Míg az Augusztusi vasárnapok fordítója figyelmetlenségbõl ki-kihagy egy-egy mondatot vagy mondatrészt, A Kis Bizsué, épp ellenkezõleg itt-ott saját költésû betoldá- 13 Ridegen válaszolt, mintha Villecourt súlyos hibát vétett volna (AV, 30. o.). Valami azt sugallta, mintha átmenetileg táboroztak volna le ebben a hatalmas, elsõ emeleti szalonban (KB, 39. o.). 14 Jól jegyezze meg, mindez nem történt volna, ha feleségül veszem Õt (elsõ kiadás AV, 13. o., a másodikban javítva (AV, 15. o.). 15 Korán ment el másnap reggel (KB, 75. o.), helyesen: Másnap már korán reggel elment. Valadier úr elõvett a zakója zsebébõl egy szivarkát és az öngyújtóját. (KB, 79. o.), helyesen: Valadier úr szivarkát és öngyújtót vett elõ a zakója zsebébõl. A taxiban egy pillanatra szorongás vett rajtam erõt. (AV, 36. o.), helyesen: A taxiban egy pillanatra erõt vett rajtam a szorongás. 16 Vajon veszélyt jelez-e számunkra a szürke mozdulatlan autó? (AV, 57. o.) ; Elhatároztuk, hogy úgy viselkedünk, mintha Villecourt egyáltalán nem jelentene veszélyt számunkra (AV, 62. o.). Számomra a rossz sors és a rossz emlékek egyetlen arcban, az anyáméban összpontosultak (KB, 79. o.). 17 Márpedig a két fordításban csaknem mindig visszatér áll a visszamegy helyett, két alkalommal a kétszer helyett, megpillantottam az észrevettem helyett, leereszkedik (mozgólépcsõn) a lejön helyett, felkaptat (lépcsõn) vagy felmászik (emeletre) a felmegy helyett, kellem a kedvesség helyett, távozik az elmegy helyett, pillant a néz helyett, hajlék az otthon helyett stb. 18 Károly Krisztina: Szövegtan és fordítás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007,

6 sokat illeszt a célnyelvi szövegbe. 19 Az ember meg se mukkanna, ha két igénytelen lektûrrõl vagy valami olcsó krimirõl volna szó, de a két fordító, a kontrollszerkesztésrõl szakmaiatlanul lemondó könyvkiadóval karöltve, elõre megfontolt szándékkal egy Nobel-díjas szerzõ két jobb sorsra érdemes regényét tette tönkre Minden egybemosódik. A múlt képei áttetszõ masszává állnak össze olvassuk Patrick Modiano Augusztusi vasárnapok címû regényének újra közreadott magyar fordításában (45. o.): a narrátor, persze, a múltra gondol, az idézet azonban, szerzõi szándéktól függetlenül, a két elemzett fordításra is igaz, mi több, még mottója is lehetne ennek a kritikának A mondatok dallama azonban visszacseng az emlékezetünkben, mint például a «Volt egyszer egy kis hajó» címû dalocskáé, [önkényes betoldás:] amelyben a kis matrózt majdnem megeszik a tengerészek. (KB, 9. o.) Ez a bizonyíték arra, hogy nem álmodtam, [önkényes betoldás:] hogy mindaz, amit elmondok, megtörtént velem. (KB, o.) Visszakísérnek a cellámba, nagyon nyugodt vagyok, mosolygok, mert tudom, hogy úgyis lelépek innen, [önkényes betoldás:] hiszen mindezt csak álmodom a rue Coustou-beli szobámban. (KB, o.) 60

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON!

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON! *P141A10312* 2/12 *P141A1031202* *P141A1031203* 3/12 Üres oldal LAPOZZON! 4/12 *P141A1031204* 1. Irányított irodalmi fogalmazás Móricz Zsigmond Égi madár című novellájának részlete alapján A dárdás vasrácskerítésen

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Játék a végtelennel MAGYAR TUDÓSOK Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Péter Rózsa Játék a végtelennel Matematika kívülállóknak

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

A hazugságokból, amelyeket elhiszünk, idôvel igazságok lesznek, amelyekkel együtt élünk. Oliver Hassencamp. Született hazugok

A hazugságokból, amelyeket elhiszünk, idôvel igazságok lesznek, amelyekkel együtt élünk. Oliver Hassencamp. Született hazugok A hazugságokból, amelyeket elhiszünk, idôvel igazságok lesznek, amelyekkel együtt élünk. Oliver Hassencamp Született hazugok A kalandjaikról mesélô gyermekeket hallgatva az emberben egyre inkább megerôsödik

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR

Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR Stendhal Vörös és fehér Lucien Leuwen Fordította ILLÉS ENDRE 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító: Rimanóczy Andrea ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Kelemen Emese Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Tóth Krisztina: Pixel. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2011 Az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint a pixel jelentése elemi képpont, amelyek

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

MAGYAR B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT IRODALOM

MAGYAR B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT IRODALOM MAGYAR B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT IRODALOM Kérjük, először olvassa el figyelmesen a feladatokat, csak ezután döntsön saját belátása szerint a kidolgozás sorrendjéről és az időbeosztásról! Válaszaiban

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

Június 19. csütörtök

Június 19. csütörtök Június 19. csütörtök A tegnapi túra a városban úgy kinyuvasztotta a lábam, mint egy nehéz nap a Caminon. Igaz, több mint két órát mentem, megállás nélkül, és a szandálban, amiről már kiderült, hogy nem

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL VARGA ISTVÁN Az, hogy az íróval egy időben megszületik a kritikus is, az szinte természetesnek tűnik az irodalomtörténetben. Talán azzal a kiegészítő megjegyzéssel,

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

Nézzünk meg találomra néhány ország különböző rádióinak logóit és végül az ország zászlóját! Milyen összefüggést látunk?

Nézzünk meg találomra néhány ország különböző rádióinak logóit és végül az ország zászlóját! Milyen összefüggést látunk? Nézzünk meg találomra néhány ország különböző rádióinak logóit és végül az ország zászlóját! Milyen összefüggést látunk? És ez az alábbi, kétsornyi logó vajon melyik országra lehet jellemző? És milyen

Részletesebben

NORAN LIBRO A Kossuth Kiadói Csoport tagja

NORAN LIBRO A Kossuth Kiadói Csoport tagja A Kossuth Kiadói Csoport tagja ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2010 1 2 KÁNTOR LAJOS Barátom a malomban SINKÓ ERVIN Optimisták Négykezes Csiki Lászlóval 316 oldal, kartonált; ára: 2590 Ft ISBN 978-963-99960-4-5 Volt egyszer

Részletesebben

5 lépés a gyógyulásig

5 lépés a gyógyulásig Jacques Martel 5 lépés a gyógyulásig Gyakorlati tanácsok a Lelki eredetû betegségek lexikona címû könyvhöz 5 lepes a gyogyulasig H 200 press.indd 3 5/16/14 9:31 AM A mû eredeti címe: Les 5 étapes pour

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került.

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került. A kidaruzásig hátralévő napokon megjavíttattuk a radart, megforrasztattuk a kályhánk meggyengült részeit, tömítettük a szivárgó csatlakozókat, felleltároztuk a készleteket. Nem mellékesen a fiúk remek

Részletesebben

Demokratikus jogállam: jog-álom?

Demokratikus jogállam: jog-álom? 2012. november 30. Budapest Demokratikus jogállam: jog-álom? Kolláth György www.kollath.com /az előadás olvasható már ezen a honlapon/ Életút Kolláth György Béla: szolnoki születésű, budapesti ügyvéd,

Részletesebben

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője vita Kocsis József Elégtelen röpdolgozat Gáspár László iskolájáról 2002. decemberi számunkban,adalék a kritikai szocializmuskritikához címmel Andor Mihály reagált Trencsényi László előzőleg megjelent szenvedélyes

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Anyának szülinapja van. Az egész Szabó család a közeli étterembe megy ünnepelni. A kilencéves Tóni örül az ünnepi ebédnek, a tizenhat éves Péternek nincs kedve hozzá.

Részletesebben

MEDDIG MARAD ITT? Fleischer Tamás

MEDDIG MARAD ITT? Fleischer Tamás MEDDIG MARAD ITT? MEGNYITÓ BESZÉD CSANÁDI GÁBOR FOTO-KIÁLLÍTÁSÁN Fleischer Tamás Úgy tapasztaltam, a kiállítási megnyitó beszédnek három fontos kelléke van. (1) Legyen leírva, és olvassuk fel, hogy látsszon,

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Tartalom. Gondolkodj előre! / 16 Találd meg az alkalmas helyet! / 18 Az első lépések / 26 Gyakori problémák / 52 Hozzáállás / 58.

Tartalom. Gondolkodj előre! / 16 Találd meg az alkalmas helyet! / 18 Az első lépések / 26 Gyakori problémák / 52 Hozzáállás / 58. Tartalom 6 Bevezető 14 Hogyan nevelhetsz ehető növényeket otthon? Gondolkodj előre! / 16 Találd meg az alkalmas helyet! / 18 Az első lépések / 26 Gyakori problémák / 52 Hozzáállás / 58 Tartalom 60 Mikrozöldek,

Részletesebben

Rövid helyesírási útmutató

Rövid helyesírási útmutató Rövid helyesírási útmutató Ez az útmutató nem helyettesíti A magyar helyesírás szabályaiban írtakat, pusztán a tapasztalat által kiszűrt, gyakori hibák kiküszöbölésében próbál segítséget nyújtani rövid,

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév. Francia nyelv II. kategória 1. forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév. Francia nyelv II. kategória 1. forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév Francia nyelv II. kategória 1. forduló Javítási-értékelési útmutató I. Nyelvhelyesség és olvasott szöveg értése Jelölje a versenyző

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Az ELTE angol francia szakán végzett, ugyanakkor Svédországban is tanult. Miért ott?

Az ELTE angol francia szakán végzett, ugyanakkor Svédországban is tanult. Miért ott? operaportal.hu, 2013. 10. 13. "OLYAN NINCS, HOGY VALAMI KÖNNYŰ..." Interjú Havas Ágnessel, az Armel Operafesztivál igazgatójával. Havas Ágnessel, az Armel Operafesztivál alapítójával és igazgatójával,

Részletesebben

Prológus. Vigyázz, ez a könyv maga Albert, ha belelépsz, nem akarsz majd kijönni!

Prológus. Vigyázz, ez a könyv maga Albert, ha belelépsz, nem akarsz majd kijönni! Prológus Vigyázz, ez a könyv maga Albert, ha belelépsz, nem akarsz majd kijönni! Albertben megvan Sherlock Holmes kíváncsi természete, a külseje viszont Watsonra emlékeztet. Hanyag eleganciával öltözik,

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang.

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang. Jackie megpróbálta felvenni a borítékot. Ez marha nehéz, gondolta. No, nem a boríték volt az, hanem a kidobó, aki a kezén állt, miközben ő a borítékot markolta. Az történt, hogy leejtette, egy két méter

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

szerelmes éneke T E D D W A Y N

szerelmes éneke T E D D W A Y N szerelmes éneke T E D D Y W A Y N E A testvéreimnek és a szüleimnek Azt akarom, hogy az életem buli legyen. Se szülôk, se szabályok, se semmi. Hogy senki se állíthasson meg. Senki ne állíthasson meg. Justin

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013.

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós, 2013 TERC Kft., 2013 A könyv részeit vagy egészét közölni a szerzőre és a kiadóra vonatkozó adatok feltüntetése

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS R FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T É V F O L Y A M

JAVÍTÓKULCS R FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T É V F O L Y A M 8. É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS R FÜZET s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 Untitled-13 1 2006.03.01. 15:01:48 2 Untitled-13 2 2006.03.01. 15:01:48 3 Untitled-13

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft 2011_ 11, 12 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 1080 Ft Kifordulok önmagamba val beszélget Schmal Róza Schmal Róza: A festményeidhez különböző irányokból lehet

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Jarabin Kinga. Kedves Olívia!

Jarabin Kinga. Kedves Olívia! Jarabin Kinga Kedves Olívia! Kedves Olívia! Mire levelem megérkezik hozzád, már biztosan újra nyugodt leszek és békés, de most pipa vagyok, haragos és mérges! Már megint hadat üzent nekem az a makacs és

Részletesebben

AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié

AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié 111 AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié A K. dosszié német kiadásának alcíme Eine Ermittlung vizsgálat, nyomozás, kutatás. Talán ennek (is) köszönhetõ, hogy, ahogyan az Élet és Irodalomban

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

Francia Nyelvtan Világosan. Bemutatólecke 01.

Francia Nyelvtan Világosan. Bemutatólecke 01. Le français, c est facile! Claire La Grammaire vous explique tout! Francia Nyelvtan Világosan Bemutatólecke 01. A devoir, falloir, pouvoir, savoir segédigék használata A felsorolt módbeli segédigék használata

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Kritika Közellenségek (Public Enemies)

Kritika Közellenségek (Public Enemies) 2009 július 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Kritika értékelve Közellenségek Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A héten ismét moziztunk egyet, Johnny Depp, Christian Bale és Michael Mann adták át

Részletesebben