MÛHELY ÁDÁM PÉTER. Prériperzsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÛHELY ÁDÁM PÉTER. Prériperzsa"

Átírás

1 MÛHELY ÁDÁM PÉTER Prériperzsa Patrick Modiano: Augusztusi vasárnapok. V. Pánczél Éva fordítása, Elek és Társa Könyvkiadó, 1996; Tarandus Kiadó, Gyõr, 2014; 1 Patrick Modiano: A Kis Bizsu. Rõhrig Eszter fordítása. Tarandus Kiadó, Gyõr, Nem nagyon tudok hálátlanabb, mostohább feladatot a fordításkriti kánál. Míg az irodalomkritikus minden retorzió nélkül megírhatja, hogy egy regény jó-e vagy rossz, remekmû-e vagy fércmunka, fordításról újab ban hogy, hogy nem nem ajánlatos elmarasztalóan nyilatkozni. És ne csodálkozzon senki, hogy kap a fejére, ha mégis megszegi az íratlan sza bályt. Amikor tíz-egynéhány évvel ezelõtt az egyik irodalmi folyóiratban vesztemre megírtam, mit gondolok egy francia klasszikus frissen megjelent fordításáról, a fordító már a következõ számban nemcsak bebizonyította teljes inkompetenciámat, de még melegebb éghajlatra is elküldött. Tudom, neki se lehetett könnyû. Hogyan is fogadta volna el a szigorú bírálatot, amikor szerinte legjobb tudása szerint, nagy beleérzéssel és lelkesen végezte a munkát, õ maga pedig megfelelõnek, elfogadhatónak, ha ugyan nem kitûnõnek tartotta fordítását? Akárhogyan is, ilyenkor mégiscsak az a cáfolhatatlan igazság a kiindulópont, hogy ha valaki író egy idegen nyelven, akkor magyar fordításban is írónak kell lennie. Márpedig ha valaki ebbõl a két könyvbõl szeretné meg ismerni az immár Nobel-díjas Patrick Modianót, borítékolhatóan csalódni fog. Szürke, lapos, száraz stílus, már ha ebben az esetben egyáltalán hasz nálhatjuk ezt a szót, és az eredeti francia mondatszerkezethez szolgaian ta padó kopogó mondatok: a két fordításban, sajnos, épp az vész el, amitõl a szerzõ olyan különlegesen egyedi: az álomszerû lebegés, a költõi nosztal gia. És a tévedésekrõl, kínos félrefordításokról, kihagyott mondatokról még nem is beszéltünk. Pedig irodalmi mû átültetéséhez édeskevés a mondatok mégoly görcsösen szöveghû magyarítása (már ahol ez sikerül, mert a két fordításban az olyan értelmetlen mondatok, mi több, egész bekezdések sem mennek ritkaságszámba, amelyek köszönõ viszonyban sincsenek az eredeti szöveg jelentésével). 1 Új, javított kiadás. 2 Az elsõ fordítást AV, a másodikat KB kezdõbetûvel fogom jelölni. Az AV esetében az oldalszámok a második kiadásra értendõk. 55

2 Az idegen nyelvbõl fordított irodalmi szöveg nagyon bizonytalan statikájú építmény, amelynek törékeny egyensúlya megköveteli, hogy már az alapzat (esetünkben a forrásnyelvi és célnyelvi tudás) is kifogástalan legyen. Ha ez megvan, biztos alapra kerülhetnek a sok apró döntés egymásba illeszkedõ téglái, a mondatok ívei és gerendái, a nagyobb szövegtömbök pillérei és gyámfalai. Mert itt minden elem kölcsönviszonyban van a többivel. De ha már az alapzat is hibás, könnyen megrepedezhet, megroggyanhat, bedõlhet, sõt össze is omolhat az építmény. Miként az itt vizsgált két regény esetében, amelynek két fordítója nem bemutatja a jobb sorsra érdemes Nobel-díjas szerzõt, hanem lehúzza a szürkeség és banalitás hínárjába, az irodalmilag silány mondatok sivár világába, amelyben csak elmaszatoltan sejlenek fel, már ha egyáltalán felsejlenek, a több idõsíkon bonyolódó cselekménynek az eredetiben még világosan kirajzolódó körvonalai. A szójelentéssel és egyszerûbb szókapcsolatokkal kezdve az elem zést, A Kis Bizsunak már a címével is baj van. A szóösszetétel, meglehet, pontos (szó szerinti) fordítása az eredeti címnek, mindössze az a bibi, hogy a magyarban becenévként eléggé sután hangzik. Itt is látszik (ami mellesleg az egész fordításon végigvonul), hogy a két fordító, következetesen figyelmen kívül hagyva a szavak és kifejezések szövegen belüli funkcióját, általában beéri a szöveg felhámjának szolgai fordításával (ebben az esetben például a Kis aranyom vagy valami ehhez fogható más megoldás sokkal jobb lett volna). Ugyanez a helyzet a Trompe-la-mort gúnynévvel. A kb. halállal dacoló -t jelentõ francia szóösszetételnek (amely Vautrin ragadványneveként a Goriot apóban is elõfordul) a regényben Álhalál (KB, pl. 50., 52. o. stb.) a megfelelõje. Ezzel nemcsak az a baj, hogy magyarul értelmezhetetlen, hanem az is, hogy nem tölti be a francia kifejezés szövegbeli funkcióját (vagyis nem lehet a rosszul öregedõ nárcisztikus anya gúnyneveként használni). 3 Ha a kulturális referenciák, vagyis a reáliák körén túllépve, a szavak és egyszerûbb szókapcsolatok jelentését vesszük nagyító alá, akkor sem sokkal jobb a helyzet. Nem akarom az olvasót unalmas felsorolással fárasztani, de ilyen 3 Nemkülönben a Série Noire nem fekete sorozat (KB, 24. o.), hanem (a Gallimard könyvkiadó) krimi-sorozat(a) ; az à prix américain nem amerikai áron (AV, 8. o.), hanem nagykereskedelmi, esetleg dömpingáron ; a persan des prairies nem prériperzsa (KB, 32. o., 96. o.), hanem síksági (beszélt) perzsa [dr. Kazanlár Emil szíves közlése]; a Maison de la Presse nem sajtóház (AV, 67. o.), hanem közönséges újságüzlet (-lánc); a Burma elõkelõ ékszerüzlet, nem pedig értéktelen bizsu (AV, 37., 92. o.); az Annuaire des Alpes-Maritimes nem a Tengeri-Alpok évkönyve (AV, 126. o.), hanem az Alpes-Maritimes megye telefonkönyve ; Val-de-Marne nem a Marne völgye (AV, 10. o.), hanem Val-de-Marne megye ; a Club Nautique nem Hajózási Klub (AV, 120. o.), hanem Jachtklub vagy Vitorlásklub ; a les pleins et les déliés nem vastag és vékony betûs írás (KB, 42. o.), hanem a francia kisiskolásoknak 1970-ig tanított kalligrafikus zsinórírás; a manadier nem teheneket õriz (AV, 131. o.), hanem (szilajon tartott) ménest, ritkábban (szintén szilajon tartott) tenyészbikákat, és a sort folytathatnám. 56

3 bírálatban lehetetlenség említés nélkül hagyni, hogy a két fordító hányszor, de hányszor indul ki tévesen vagy legalábbis árnyalataiban pontatlanul meghatározott szójelentésbõl, 4 holott az esetek többségében feltéve, hogy veszik maguknak a fáradságot, és felütik közönséges iskolai szótár is eligazíthatta volna õket. És itt nem csak hanyagságról, nem csak a forrásnyelvi kompetencia felszínességérõl vagy hézagosságáról van szó: ennél sokkal nagyobb baj, hogy a két fordítónak egyáltalán nincs veszélyérzete, egyetlenegyszer sem szólal meg bennük az a bizonyos képzeletbeli vészcsengõ, amely az óvatosabb fordítót figyelmezteti a csapdákra. Nem csoda, hogy a célnyelvi szöveg koherenciájával sincs minden rendben, már csak azért sem, mert a tévesen értelmezett szavak nagy száma mellett a tévesen értelmezett mondatok, 5 sõt tévesen értelmezett nagyobb szövegegységek 6 sem mennek ritkaságszámba. Ráadásul a célnyelvi mondatok sok helyen nincsenek kellõképp összecsiszolva, a szöveg nemegyszer szétesõ, inkoherens, a két fordító ugyanis görcsösen tapadva az eredetihez 7 a célnyelvben vál- 4 Néhány példa: a baie vitrée nem üvegajtó (AV, 9. o.), hanem (kávéházi) üvegablak ; az harnais nem díszpokróc (KB, 23. o.), hanem lószerszám ; a je me suis demandé nem azt kérdeztem magamtól (AV, 15. o.), hanem azon tûnõdtem/gondolkodtam ; a dans ma hâte nem dühömben (AV, 18. o.), hanem siettemben ; az aimant nem szeretõ (KB, 59. o.), hanem mágnes ; a tout droit nem jobbra (AV, 35. o.), hanem nyílegyenesen ; az à la sauvette nem titokban (AV, 33. o.), hanem feketén, engedély nélkül ; a la cage de l escalier nem lichthof (KB, 47. o.), hanem lépcsõház (lichthof, vagyis világítóudvar ismeretlen a francia építészetben); az ancien hôtel nem ódon szálloda (AV, 73. o.), hanem egykori/volt szálloda ; a détachement nem mindentõl való elszakadás (AV, 41. o.), hanem közöny ; az institut de beauté nem szépségápolási intézet (AV, 96. o.), hanem szépségszalon, kozmetikai szalon, az un matelas à même le sol nem alacsony lábú matracágy (KB, 28. o.), hanem padlóra fektetett matrac, a lieu-dit nem út (AV, 126. o.), hanem dûlõ ; a d une manière impérieuse nem határozottan (AV, 95. o.), hanem ellentmondást nem tûrõ hangon ; a plongeoir nem fürdõzõk (AV, 143. o.), hanem ugrótorony vagy trambulin ; a la lumière mauve nem vibrált fény (AV, 46. o., a színnév mauve ugyanis nem ige, hanem jelzõ), hanem lila fény és így tovább. 5 Felidéztem korábbi zsarolásait, fenyegetéseit (AV, 15. o.), helyesen: Arra voltam elkészülve, hogy fenyegetni, zsarolni fog. Már leszállt az éj. Este hét óra volt (KB, 25. o.), helyesen: Már besötétedett. a holmikat nem Monsieur és Madame Valadier (sic!) hozta magával, talán inkább az előző lakók felejtették itt, vagy csomagolás nélkül távoztak (KB, 40. o.), helyesen: vagy úgy kellett elmenniük, hogy idejük se maradt, hogy összecsomagolják a dolgaikat. Azt hittem, habozik (AV, 38. o.), helyesen: Attól tartottam/attól féltem, csalódni fog. Semmit sem akarok magától (AV, 22. o.), helyesen: Nem haragszom magára. Én szerettem őt (sic!) a legjobban (AV, 24. o.), helyesen: Engem szeretett legjobban. Elvágom a telefonzsinórt (AV, uo.), helyesen: Kikapcsolom a telefont. Ezúttal elszántnak mutatkozott (AV, 69. o.), helyesen: Még arra is képes lett volna/még attól sem riadt volna vissza, hogy nekem jöjjön/kezet emeljen rám. 6 A fordítók például nem veszik észre, amikor az író a szöveget a realitásból átcsúsztatja az irrealitásba. Álljon itt erre is egy példa (a fordításból a legkevésbé sem derül ki, hogy a kurzivált részt a hős csak képzeli, fantáziálja): Fölkeltem, de nem gyújtottam lámpát, hanem az ablakba könyököltem. [ ] Néha elhúzott egyegy autó, és olyankor arra gondoltam: vajon melyik áll meg? Ajtócsapódás hallatszott. Ő volt az; kiszállt, szemügyre vette a Majestic homlokzatát, hogy lát-e valahol világosságot. Majd betért a körúti kanyarnál levő telefonfülkébe. Hagyjam a hallgatót a készülék mellett? Vagy válaszoljak neki? A legjobb lenne megvárni, míg kicsöng. A fülemhez tartom a kagylót és nem szólok bele. stb. stb. (AV, 25. o.) 7 A tapadás olyan szoros, hogy az AV fordítója például még az ellentétes jelentésű et kötőszót is és-sel adja vissza (nem pedig de-vel): Csak egyet akart: azt, hogy én is adjam jelét (sic!) a szeretetemnek. És én képtelen voltam rá (15. o.) 57

4 tozatlanul megõrzi a forrásnyelvi szöveg szófajait, és makacsul fõnevet fõnévvel, igét igével, jelzõt jelzõvel igyekszik megfeleltetni, holott az ilyen eljárásnak elkerülhetetlenül idegenszerû, darabos, sokszor értelmezhetetlen, ha ugyan nem zagyva vagy nevetséges mondat az eredménye. 8 Mindebbe, meglehet, az is belejátszik, hogy az Augusztusi vasárnapok fordítója tetszés szerint darabolja fel vagy fûzi össze a forrásnyelvi mondatokat, ahogyan az is, hogy nemegyszer annyi se derül ki a célnyelvi mondatból, hogy mire vonatkozik, hogy mi az alanya. 9 Nagy gyöngéje még a két fordításnak a forrásnyelvi szöveg módszeres leegyszerûsítése, ellaposítása (fontos jelentésárnyalatok elsikkasztása), a forrásnyelvi mondat nézõpontjának gyakori figyelmen kívül hagyása, 10 továbbá az is, hogy a két fordító nem figyel eléggé arra, hogy egy-egy szó konkrét vagy elvont jelentésben áll-e a szövegben, 11 és látni valóan nem tud mit kezdeni a forrásnyelvi szöveg metaforáival. Az egyik legnagyobb probléma azonban az igeidõk (fõleg a passé composé, az imparfait, a plus-que-parfait és a futur dans le passé) iránti teljes érzéketlenség, illetve a narráció idõsíkjainak nem megfelelõ kezelése. Modiano, tudjuk, nagy kedvelõje a különbözõ idõsíkokból álló történeteknek. És a francia szövegben ezek az idõsíkok az igeidõknek hála világosan el is különülnek egymástól. A két fordítás azonban összecsúsztatja, egybemossa õket, az olvasó pedig sokszor nem is tudja, hogy éppen hol van ebben a bonyolult történetstruktúrában, és hogy egy-egy adott mondatnak a jelen, közelmúlt, múlt vagy régmúlt-e az idõbeli referenciája 12 8 Akkor még nem voltam kísértet, mint ma este (AV, 35. o.); Enyhíthették volna [mármint a baráti szó ] Villecourt nizzai jelenlétét (AV, 64. o.); gyakran annyira magányosnak éreztük magunkat, hogy belénk hatolt és elborított minket ez a doh (AV, 56. o.); Léteznek bizonyos pontok ebben a hömpölygésben (KB, 18. o.); A legszívesebben nekiestem volna, hogy eltapossam, mint egy férget, s akkor föllélegezhettem volna, a mély vízbõl felbukkanó módjára (AV, 68. o.); semmi komoly okom nincs, hogy bárminek a fogságában érezzem magam (KB, 31. o.); Vigyázni kell mindennel, ami a meglétével bármit tanúsíthat (KB, 34. o.); Kell találni egy biztos pontot, ha nem akarja az ember, hogy az élete folytonos lebegésbõl álljon (KB, 27. o.); Lehetséges, hogy az elmúlt tizenkét évben még jobban elhatalmasodtak rajta az idõnkénti bevadulások, szobába zárkózások vagy több napos eltûnések (KB, 54. o.); stb. 9 Számomra mind az idõk homályába veszett [mi?], mint azok a dolgok, amelyek (AV, 15. o.) Ugyanebben az évszakban volt [mi?]: november végén, a platánok már lehullatták a levelüket (AV, 36. o.) A vágóasztalon visszapergetett filmek módszere szerint jártam el, mint amikor alaposabban meg akarnak vizsgálni [kik?] egy részletet. (AV, 127. o.) Sokszor annyi se világos, hogy a beszélõ a mondattal meg nem nevezett harmadik személyre céloz-e, vagy csak magáz valakit: Jól törõdik majd vele (KB, 43. o.); Csüggedtség látszott a tekintetében, magam is átéreztem [mit?] (AV, 39. o.). 10 Gyakran elõfordul, hogy a fordítók semleges nézõpontot tükrözõ mondatot szubjektív nézõpontot tükrözõ mondattal feleltetnek meg, és megfordítva: Ismeretlen utcák. (Semleges nézõpont, AV, 35. o.). Az eredetiben: Ces rues étaient nouvelles pour moi (szubjektív nézõpont). 11 Mára mind gyakrabban éreztem úgy, hogy szép lassan megrohadok itt (AV, 41. o.); Akkor még nem vettem észre, hogy ingovány ez a város (AV, 42. o.); Az asszony is valamiféle lebegés benyomását keltette (AV, 50. o.) ; Ismét a pókháló jutott eszembe, amit Sylviával feszítettünk ki. Akkor akadtak fenn rajta, amikor a csökkent ellenállás állapotában voltak (AV, uo.) ; Távol tartottuk magunktól a szagot (AV, 56. o.); Jó, hogy rögtön kihúztam magam a mocsárból (KB, 47. o.). 12 Erre A Kis Bizsu 54. oldalának elsõ bekezdése a legszemléletesebb példa, de mindkét könyvbõl több más példát is idézhetnénk. Példa a futur dans le passé és a conditionnel összetévesztésére: Jelt akartam adni Sylviának. Kiszállhatnánk az autóból a következõ piros lámpánál (AV, 53. o.). Helyesen: Ki fogunk szállni

5 Ami a nyelvhelyességi és stilisztikai elemzést illeti, ebbe legjobb volna bele se kezdeni. Hibás vesszõhasználat (az Augusztusi vasárnapokban a mellékmondatot bevezetõ és kötõszó elõtt csaknem mindig elmarad a vesszõ), bántó pleonazmusok 13 (a két fordító a tárgyasan ragozott igék után is kiteszi a tárgyas személyes névmást), 14 helytelen szórend, 15 igénytelen, suta mondatok, a számára névutó eluralkodása a -nak/-nek rovására 16 stb. stb. De legzavaróbb mégiscsak a hiteltelen irodalmiaskodás, más szóval az, hogy a két fordító úgy díszíti fel választékos szavakkal és kifejezésekkel a célnyelvû szöveget, mint ahogyan karácsonyfát szokás sok színes üveggömbbel: gyertya világa (AV, 10. o.), nyugtalanságom mindegyre nõtt (AV, 53. o.), kacagásban tör ki (AV, 115. o.), repes a boldogságtól (AV, 107. o.) stb. Mindez A Kis Bizsu fordítójára is érvényes. Holott egy szöveg korántsem attól lesz irodalmi, hogy a fordító, feltupírozva az eredetit, következetesen a választékosabb szinonimáit használja az eleven köznyelvi szavaknak, sõt. 17 Fordítói teljesítményt, legegyszerûbben, három szempontból lehet értékelni: forrás- és célnyelvi kompetencia, valamint fordítástechnikai szaktudás nézõpontjából. 18 Nos, a két fordítónak egyik esetben sem tudnék jó jegyet adni. Bár mindkét fordító munkáját a közepesnél is rosszabbra taksálom, van azért különbség a két teljesítmény között. Az Augusztusi vasárnapokra a túlzó önbizalom mellett inkább hányavetiség, hanyagság jellemzõ, A Kis Bizsu fordítójával viszont az a baj, hogy szereptévesztésében idõnként elfelejti, nem szerzõje, csak fordítója a Nobel-díjas Patrick Modiano regényének. Míg az Augusztusi vasárnapok fordítója figyelmetlenségbõl ki-kihagy egy-egy mondatot vagy mondatrészt, A Kis Bizsué, épp ellenkezõleg itt-ott saját költésû betoldá- 13 Ridegen válaszolt, mintha Villecourt súlyos hibát vétett volna (AV, 30. o.). Valami azt sugallta, mintha átmenetileg táboroztak volna le ebben a hatalmas, elsõ emeleti szalonban (KB, 39. o.). 14 Jól jegyezze meg, mindez nem történt volna, ha feleségül veszem Õt (elsõ kiadás AV, 13. o., a másodikban javítva (AV, 15. o.). 15 Korán ment el másnap reggel (KB, 75. o.), helyesen: Másnap már korán reggel elment. Valadier úr elõvett a zakója zsebébõl egy szivarkát és az öngyújtóját. (KB, 79. o.), helyesen: Valadier úr szivarkát és öngyújtót vett elõ a zakója zsebébõl. A taxiban egy pillanatra szorongás vett rajtam erõt. (AV, 36. o.), helyesen: A taxiban egy pillanatra erõt vett rajtam a szorongás. 16 Vajon veszélyt jelez-e számunkra a szürke mozdulatlan autó? (AV, 57. o.) ; Elhatároztuk, hogy úgy viselkedünk, mintha Villecourt egyáltalán nem jelentene veszélyt számunkra (AV, 62. o.). Számomra a rossz sors és a rossz emlékek egyetlen arcban, az anyáméban összpontosultak (KB, 79. o.). 17 Márpedig a két fordításban csaknem mindig visszatér áll a visszamegy helyett, két alkalommal a kétszer helyett, megpillantottam az észrevettem helyett, leereszkedik (mozgólépcsõn) a lejön helyett, felkaptat (lépcsõn) vagy felmászik (emeletre) a felmegy helyett, kellem a kedvesség helyett, távozik az elmegy helyett, pillant a néz helyett, hajlék az otthon helyett stb. 18 Károly Krisztina: Szövegtan és fordítás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007,

6 sokat illeszt a célnyelvi szövegbe. 19 Az ember meg se mukkanna, ha két igénytelen lektûrrõl vagy valami olcsó krimirõl volna szó, de a két fordító, a kontrollszerkesztésrõl szakmaiatlanul lemondó könyvkiadóval karöltve, elõre megfontolt szándékkal egy Nobel-díjas szerzõ két jobb sorsra érdemes regényét tette tönkre Minden egybemosódik. A múlt képei áttetszõ masszává állnak össze olvassuk Patrick Modiano Augusztusi vasárnapok címû regényének újra közreadott magyar fordításában (45. o.): a narrátor, persze, a múltra gondol, az idézet azonban, szerzõi szándéktól függetlenül, a két elemzett fordításra is igaz, mi több, még mottója is lehetne ennek a kritikának A mondatok dallama azonban visszacseng az emlékezetünkben, mint például a «Volt egyszer egy kis hajó» címû dalocskáé, [önkényes betoldás:] amelyben a kis matrózt majdnem megeszik a tengerészek. (KB, 9. o.) Ez a bizonyíték arra, hogy nem álmodtam, [önkényes betoldás:] hogy mindaz, amit elmondok, megtörtént velem. (KB, o.) Visszakísérnek a cellámba, nagyon nyugodt vagyok, mosolygok, mert tudom, hogy úgyis lelépek innen, [önkényes betoldás:] hiszen mindezt csak álmodom a rue Coustou-beli szobámban. (KB, o.) 60

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET NYELVÉBEN ÉL A NEMZET Ezt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam, hanem mert az alábbiakban

Részletesebben

TARTALOM. MAGYAR világ MÓzES HUBA Rímes-refrénes zsoltárparafrázisok a magyar versformaépítésben... 1375

TARTALOM. MAGYAR világ MÓzES HUBA Rímes-refrénes zsoltárparafrázisok a magyar versformaépítésben... 1375 LIX. évfolyam, 12. szám 2014. december TARTALOM PATRICK MODIANO Ki volt Harry Dressel?... 1325 A Szajna (Fázsy Anikó fordításai)... 1333 Pedigré (Ádám Péter fordítása)... 1343 EDWIN MORGAN versei (Turczi

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Frege és Russell tárgyelméletérôl

Frege és Russell tárgyelméletérôl Világosság 2005/12. Russell kontra Frege Farkas János László Frege és Russell tárgyelméletérôl Russell, amint azt On Denoting című dolgozatának elején bejelenti, gondolatmenetét négy szakaszra tagolja:

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd

Részletesebben

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Isaac Asimov: Foundation and Earth Doubleday and

Részletesebben

LÉLEKKERESÉS, GEORG GRODDECK ÜRÜGYÉN. Vég Katalin

LÉLEKKERESÉS, GEORG GRODDECK ÜRÜGYÉN. Vég Katalin Thalassa (7) 1996, 3: 123 135 LÉLEKKERESÉS, GEORG GRODDECK ÜRÜGYÉN Vég Katalin Groddeck nevéhez két dolgot szoktak asszociálni. Egyfelõl azt, hogy a pszichológiai das Es (õsvalami, ösztönén)* koncepciója

Részletesebben

Cserne Klára Meg nem értett állatok - Cserne László helyének hiánya a magyar neoavantgárdban -

Cserne Klára Meg nem értett állatok - Cserne László helyének hiánya a magyar neoavantgárdban - Cserne Klára Meg nem értett állatok - Cserne László helyének hiánya a magyar neoavantgárdban - A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0031 Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai

Részletesebben

ORAVECZ NÓRA - ENGEDD EL, ÉS A TIÉD

ORAVECZ NÓRA - ENGEDD EL, ÉS A TIÉD ORAVECZ NÓRA - ENGEDD EL, ÉS A TIÉD Ragaszkodni, na azt tudunk. Van, hogy foggal-körömmel, közben meg észre sem vesszük, hogy pont ezzel adjuk meg neki a végső döfést. Mármint az álmainknak. Én megtettem.

Részletesebben

A szobádban nézed a tévét, a konyhában, miközben főzöd az ebédet, szól

A szobádban nézed a tévét, a konyhában, miközben főzöd az ebédet, szól Te is félsz a csendtől? A szobádban nézed a tévét, a konyhában, miközben főzöd az ebédet, szól a rádió, ha kilépsz a teraszra, a szomszéd magnetofonja hallatszik át, s ha utazol, a füledben a fülhallgató,

Részletesebben

ISAAC ASIMOV: AZ ISTENEK IS

ISAAC ASIMOV: AZ ISTENEK IS NNCL1174-49Dv1.0 ISAAC ASIMOV: AZ ISTENEK IS Cédrus Kiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Isaac Asimov: The Gods Themselves Granada, London, 1982 Fordította: JÁSZ ISTVÁN MESTERHÁZI MÁRTON

Részletesebben

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban 52 TANULMÁNYOK Hódosy Annamária Szegedi Tudományegyetem Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban Az általános iskola alsó tagozatában kiadott

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

DANIEL GLATTAUER GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE

DANIEL GLATTAUER GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE DANIEL GLATTAUER GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE PARK KÖNYVKIADÓ A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Daniel Glattauer: Gut gegen Nordwind, Goldmann, 2008 Fordította Kajtár Mária Minden jog fenntartva. A könyv vagy

Részletesebben

Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Vég-Várad. Az előadást követő vita. Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható

Részletesebben

MIKOR TEKINTHETÜNK KÉT MONDATOT EGYMÁS FORDÍTÁSÁNAK? WHEN CAN WE ACCEPT TWO SENTENCES AS THE TRANSLATION OF EACH OTHER?

MIKOR TEKINTHETÜNK KÉT MONDATOT EGYMÁS FORDÍTÁSÁNAK? WHEN CAN WE ACCEPT TWO SENTENCES AS THE TRANSLATION OF EACH OTHER? Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IX. évfolyam, 1. szám (2014) pp. 68 80. MIKOR TEKINTHETÜNK KÉT MONDATOT EGYMÁS FORDÍTÁSÁNAK? WHEN CAN WE ACCEPT TWO SENTENCES AS THE TRANSLATION OF EACH OTHER?

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 9. rész Mitől lesz határozott valami,

Részletesebben

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER Avagy mit kell tudni az információs rendszerekről? HALASSY BÉLA Budapest, 1996. A szerkesztést a szerző végezte. Az ábrák és a fedőlap megrajzolásában közreműködött Sajben Gábor.

Részletesebben

(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913.

(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913. Rudolf Steiner Eleven kölcsönhatás élők és holtak között (Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913. A legszívélyesebben köszönöm az Önök képviselőjének épp az

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Kérdések és válaszok a hajléktalanságról

Kérdések és válaszok a hajléktalanságról Breitner Péter Gurály Zoltán Győri Péter Tartalomjegyzék 1 Kik a hajléktalanok? 2 Hajléktalanság és otthontalanság 3 A hajléktalanság személyes, családi okai 4 A hajléktalanság társadalmi okai 5 Hány hajléktalan

Részletesebben