PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt."

Átírás

1 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt éves gyorsjelentése a Tőzsde szabályzata szerint, amely egyúttal megfelel a Tpt ban előírt szabályozásnak is Gyorsjelentésünk a tőzsde előírásai szerint készült, amely magában foglalja mindazon adatokat és előírásokra vonatkozó válaszokat, amelyet a Tpt meghatároz. Jelen jelentésünk tehát eleget tesz a Tpt. és a tőzsde előírásainak is. Gyorsjelentésünk teljes terjedelmében megtekinthető és letölthető február 12-től a Budapesti Értéktőzsde ZRt. internetes honlapjáról ( a PANNON-FLAX NyRt. internetes honlapjáról ( és megtekinthető február 13-tól munkanapokon 8-13 óráig a Társaság székhelyén (9027 Győr, Kandó K.u.l.). Bevezető évben az előző évek növekvő értékesítését követően a PANNON-FLAX NyRt. értékesítése jelentősen csökkent. Az árbevétel közel ¼-ével történő mérséklődése mellett is megőriztük azonban nyereségességünket, üzemi eredményünk 28,5 millió Ft-ot, mérleg szerinti eredményünk 31,2 millió Ft-ot tesz ki. A vállalatcsoport konszolidáltan 45 millió Ft veszteséggel zárta az évet. A vállalatcsoport eredményességét az alábbi fő tényezők befolyásolták: a.) A PANNON-FLAX eredményessége, amelyre hatással voltak a következők: A kedvezőtlen hazai és nemzetközi piaci helyzet, aminek következtében árbevételünk 24,6%-kal csökkent. Az árbevétel csökkentésének alapvetően az amerikai export több mint 4/5-ével, a közvetett export 1/3-ával, és a fegyveres testületi rendelések közel ¼-ével történő visszaesése okozta. Az alacsonyabb értékesítéshez kedvezőbb, magasabb fedezetű termékösszetétel, valamint nagyon jelentős termelékenység és hatékonyság javulás kapcsolódott, amely képes volt ellensúlyozni a volumencsökkenés kedvezőtlen hatásait és lehetővé tenni pozitív üzemi eredmény realizálását. A forint I. féléves gyengülését a II. félévben erősödés követte, éves szinten nem okozott lényeges eredményromlást.

2 2 A pénzügyi bevételek és kiadások, valamint a befektetések eredményt növelő (apportálásból) és csökkentő (értékvesztések miatt) hatásai a PANNON-FLAX szintjén együttesen kismértékű pozitív eredményt hoztak. b.) A Konflax Kft.-nek a Betonút Szolgáltató és Építő ZRt.-vel szemben fennállt követelésének korábbi szerződéses kötelezettségvállalás alapján bekövetkezett engedményezéséből származó árbevétel, valamint ezzel összefüggésben keletkezett és esedékessé vált kötelezettségek (BNÉ Rt. által kibocsátott részvényeknek a BNÉ Rt. csődje alatti értékesítésekor a vevő javára szerződésben vállalt fizetési kötelezettség, a per- és ügyvédi költségek) teljesítésének egyenlegeként keletkezett 816 millió Ft-os eredmény. c.) Kedvezőbb jövőbeni pénzügyi és gazdálkodási feltételek kialakítása érdekében leányvállalatok birtokában volt nem likvid befektetések értékesítése, likvid pénzeszközzé tétele kapcsán a nyilvántartási értékhez képest elszámolt veszteség, ami együttesen 804 millió Ft-ot tett ki. d.) A fonalgyártás megszűntetését követően a fonodai termelőgépeket és hozzá tartozó alkatrészeket több év alatt sem tudtuk sem a hazai, sem a nemzetközi piacon értékesíteni és amelyek már korszerűtlenségük miatt is teljesen eladhatatlanná váltak. Emiatt keletkezett veszteség 129 millió Ft-ot. e.) A PANNON-FLAX NyRt. 517,6 millió Ft apport (ingatlan) rendelkezésre bocsátásával részt vett a B+G Kft. alaptőke emelésében. Az ingatlan apportálásának nyilvántartási értékhez mért pozitív különbözete a számviteli törvény szerint a konszolidált mérlegben eredményként nem jelenik meg. Az eredménykimutatás elemzése: A Társaság konszolidált nettó árbevétele a bázis időszaki millió Ft-ról millió Ft-ra 24,6%-kal csökkent oly módon, hogy a belföldi értékesítés 22,4%-kal az exportértékesítés 27,1%-kal mérséklődött. Mindkét piacon a IV. negyedévben következett

3 3 be a legnagyobb mértékű visszaesés. Belföldi értékesítés jelentős csökkenését a fegyveres testületi rendelések árbevételének 23,1%-kal (147 millió Ft-tal), valamint a közvetett export 31,9%-kal (210 millió Ft-tal) történő visszaesése okozta. Az exportértékesítés több európai országban növekedett, azonban egy nagy amerikai vevőnk 81,5%-kal csökkentette megrendelését, ami önmagában 592 millió Ft árbevétel kiesést jelent. A beszámolási időszak értékesítésének összetétele fajlagos fedezet szempontjából kedvezőbb, mint a bázisban volt. Ugyancsak bíztató, hogy export vevőkörünk folyamatosan bővül és az amerikai vevőn kívül a legnagyobb vevőink növelték megrendeléseiket. A PANNON-FLAX Nyrt.-nél az árbevétel 24,6%-os csökkenését az értékesítés közvetlen költségei 27,6%-os, a közvetett költségek 7,5%-os csökkenéssel követték. A közvetlen költségek nagyobb mértékű csökkenése a termékösszetétel, a fajlagos anyagfelhasználás és a termelékenység javulás eredménye. A közvetett költségek fajlagos csökkenése a nagymértékű energiaár emelkedés miatt nem érte el az árbevétel-változás szintjét. A vállalatcsoport közvetlen költségeinek csökkenése elmaradt az árbevételétől, a közvetett költségek pedig abszolút mértékben 0,6%-kal növekedtek. Egyéb bevételek és ráfordítások összegének döntő hányadát a bevezető b.) pontjában részletezett bevétel és kiadás teszi ki. Az üzemi eredmény az előző éves 131 millió Ft-ról 763 millió Ft-ra nőtt. A beszámolási időszakban ebből a PANNON-FLAX NyRt. üzemi eredménye 28,5 millió Ft. A leányvállalatok közül pozitív üzemi eredménye csak a Konflax Kft.-nek volt. A pénzügyi műveletek bevételei 44 millió Ft-ról 128 millió Ft-ra emelkedtek zömében a kapott kamatokból fakadóan. A pénzügyi műveletek ráfordítása az előző évi 151 millió Fttal szemben 936 millió Ft-ot tett ki. A növekedés alapvetően a leányvállalatok befektetéseinek értékesítése kapcsán a nyilvántartási értékhez mérten keletkezett veszteség, valamint az egyes befektetések szükségszerű értékvesztésének elszámolásából származik. A közgyűlés döntésének és a Felügyelő Bizottság többszöri felhívásának eleget téve a nem likvid befektetések egy részét értékesítettük, amelyből 740 millió Ft bevétel keletkezett.

4 4 A konszolidált mérleg szerinti eredmény az előző évi 26 millió Ft-ról 45 millió Ft-ra változott a fentiekben leírtak együttes hatása következtében. A mérleg elemzése A vállalatcsoport eszközeinek és forrásainak összértéke millió Ft-ról millió Ftra 3,5%-kal bővült, belső szerkezete azonban lényegesen megváltozott. A szerkezetváltozás lényege, hogy a befektetett eszközök összértéke és ezen belül az egyéb tartós részesedések értéke a befektetések egy részének értékesítése következtében lecsökkent, ugyanakkor az ebből befolyó pénz a pénzeszközök és a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között szerepel. Ennek megfelelően a befektetett eszközök értéke millió Ft-ról millió Ft-ra csökkent, a forgóeszközök értéke millió Ft-ról millió Ft-ra megnövekedett. Az év során jelentős beruházást nem hajtottunk végre, kisebb beruházásra és felújításra együttesen 91 millió Ft-ot fordítottunk. A beszámolási időszakban készleteink értéke növekedett. Az alapanyagok készletének növekedése későbbi magasabb eredmény realizálása érdekében kereskedelempolitikai döntés volt. A saját termelésű készletek mennyisége elenyészően, értéke az összetétel változása, konfekcionált termékek részarányának növekedése miatt nagyobb mértékben emelkedett. A követelésállomány együttesen 690 millió Ft-ról 867 millió Ft-ra, ezen belül az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelés 534 millió Ft-ról 407 millió Ft-ra változott. Ez utóbbi a IV. negyedéves, átlagosnál alacsonyabb szintű értékesítés, valamint a kiszállítások december közepére történő befejezése következtében csökkent. Az egyéb követelés állományában apportálás miatti 103 millió Ft-os ÁFA követelés, valamint tagi kölcsön szerepel. A hosszú ideje meglévő értékpapírokat a II. félévben zömében értékesítettük. A vállalatcsoport készpénz állománya több, mint háromszorosára nőtt és jelenleg 1,5 milliárd Ft-ot tesz ki. Likviditás szempontjából a vállalatcsoport eszközeinek összetétele a korábbiaknál sokkal előnyösebb szerkezetűvé vált.

5 5 A konszolidált saját tőke az összes eszköz változásával azonos mértékben, millió Ftról millió Ft-ra, az összes kötelezettségünk millió Ft-ról millió Ft-ra változott. A hosszú lejáratú kötelezettség, a rövidlejáratú hitelállomány, a szállítóállomány egyaránt csökkent, az egyéb rövidlejáratú kötelezettség növekedését pedig az ÁFA fizetési kötelezettségünk teszi ki. Vállalatcsoportunk pénzügyi helyzete az árbevétel csökkenés ellenére az év során kiegyensúlyozott volt, kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. Vevőállományunk közel kétszeres fedezetet nyújt szállítóállományunkra, összes forgóeszköz állomány pedig több, mint kétszerese a kötelezettségeknek. A vállalatcsoport év végi főbb likviditási mutatóinak alakulása: Mutatószámok: Különbözet Forgóeszköz/rövidlejáratú kötelezettség 1,52 2,24 +0,72 Vevő/szállítóállomány 2,40 1,94-0,46 Saját tőke/tárgyi eszköz 3,29 3,57 +0,28 Saját tőke aránya összes tőkéhez % 65,4 65,6 +0,2 Tervek, kilátások Textilipari főtevékenységünk hazai és nemzetközi piacán markánsan érvényesülő tendenciák, hogy a kereset volumene az alacsonyabb minőségű, európai gyártók által nem vállalható termékek felé mozdult el. Ugyanakkor a korábbiaknál alacsonyabb volumenű szinten, de stabilizálódni látszik az igen magas minőségű, kevésbé árérzékeny textilipari termékek iránti kereslet. A tapasztalható tendenciákat figyelembe véve határoztuk meg követendő stratégiánkat, amelynek lényege az alábbi: a saját üzemi termelési kapacitás differenciált csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett, a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése, külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából,

6 6 termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett, befektetések átstrukturálása, a kevésbé likvid és minimális jövedelmezőséget biztosító befektetések értékesítése, a bevételből az üzem és a technológia fejlesztése, stratégiai tartalék képzése, külső kapacitások megszerzése és egyéb módon történő biztosítása.

7 7 1.1.Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok Társaság neve: PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Telefon: 96/ Társaság címe: 9027 Győr, Kandó K. u. 1. Telefax: 96/ Ágazati besorolás: Textilipar cím: Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Teimel Gézáné vezérigazgató Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:.. x PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok december 31-én: Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati jog Besorolás 2 e.ft (%) % Konflax Textilkereskedelmi Kft ,43 97,43 L Flaxtrade Keresk. és Szolg.Kft ,0 100,0 L Lőrinci Fonoda Kft ,0 100,0 L Dawmount Hungary Kft ,5 95,5 L B+G Kft ,9 98,9 L PK3. Mérleg (nem auditált) adatok: mill.ft-ban: ESZKÖZÖK 2005.XII.31.* 2006.XII.31 Index % 1. A. Befektetett eszközök ,6 2. I. Immateriális javak ,0 3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5. Vagyoni értékű jogok ,0 6. Szellemi termékek ,0 9. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. Tárgyi eszközök ,7 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,8 12. Műszaki berendezések, gépek, járműv ,4 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,0

8 8 15. Beruházások, felújítások ,0 16. Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszköz értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ,6 21. Egyéb tartós részesedés ,6 23. Tartósan adott kölcsön* 27. Tőkekonszolidációs különbözet 28 leányvállatoktól 30.B. Forgóeszközök ,7 31. I. Készletek ,4 32. Anyagok ,4 33. Befejezetlen termelés és félkész termékek ,4 35. Késztermékek ,8 36. Áruk ,4 37. Készletre adott előlegek 38 II. Követelések ,7 39. Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők) ,2 42. Váltókövetelések Egyéb követelések ,7 46. Konszolidációból adódó társ. adó köv III. Értékpapírok ,5 49. Egyéb részesedés ,1 50. Saját részvények, üzletrészek ,0 51. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpap ,0 53 IV. Pénzeszközök ,5 54. Pénztár, csekkek ,7 55. Bankbetétek ,0 56.C. Aktív időbeli elhatárolások ,0 57. Bevételek elhatárolása ,7 58. Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolása ,1 60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,5 FORRÁSOK 2005.XII.31.* 2006.XII.31 Index % 61. D. Saját tőke ,7 62. I. Jegyzett tőke , sorból: visszavás. tulajdoni részesedés névértéke 65. III. Tőketartalék ,0 66. IV. Eredménytartalék ,3 67. V. Lekötött tartalék ,0 68. VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény VIII. Leányvállalati saját tőke változás (±) ,1 76. X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése ,4 73 IX Konszolidáció miatt változás ,2 77. E. Céltartalékok 78. Céltartalék a várható kötelezettségekre 81. F. Kötelezettségek ,3 82. I. Hátrasorolt kötelezettségek

9 9 86. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatoktól 87. II. Hosszúlejáratú kötelezettségek ,8 91. Beruházási és fejlesztési hitelek 92. Egyéb hosszúlejáratú hitelek 95. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek ,8 96 III. Rövidlejáratú kötelezettségek ,3 97. Rövidlejáratú kölcsön 99. Rövidlejáratú hitelek , Vevőktől kapott előlegek 2-101Kötelezetts.áruszállításból és szolgáltat. (szállítók) , Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek , G. Passzív időbeli elhatárolás , Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása , FORRÁSOK ÖSSZESEN: ,5 PK4. Eredménykimutatás B forgalmi költségeljárással (nem auditált) Adatok: mill.ft-ban Tételek megnevezése év 2006 év Index % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,6 02. Export értékesítés nettó árbevétele ,9 I. Értékesítés nettó árbevétele ,4 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége ,5 04. Eladott áruk beszerzési értéke ,9 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 10 II. Értékesítés közvetlen költségei ,4 III. Értékesítés bruttó eredménye ,3 06. Értékesítés forgalmazási ktg ,4 07. Igazgatási költségek ,2 08. Egyéb általános költségek ,7 IV. Értékesítés közvetett költségei ,6 V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,4 09. Kapott osztalék részesedés 09. sorból kapcsolt vállalkozásból kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ,9 12. Egyéb kapott kamatok ,3 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,0 VII. Pénzügyi műveletek bevételei ,9 14. Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamveszt Fizetett kamatok ,1 16. Részesedések, értékpapírok értékvesztése ,2 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,0 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,9 B. Pénzügyi műveletek eredménye ,1 C. Szokásos vállalkozási eredmény IX. Rendkívüli bevételek 2 -

10 10 X. Rendkívüli ráfordítások - - D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XI. Adófizetési kötelezettség XI/A.Konszolidálásból származó társasági adókülönbözet F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény PK5. Cash-flow kimutatás Megnevezés Adatok: millió Ft-ban év Működési tevékenységből származó cash-flow Adózás előtti eredmény -45 Értékcsökkenés 142 Vevő állomány változása 128 Egyéb követelések változása -140 Készletváltozás -152 Nem realizált, de tárgyévet érintő változások(aktíva és passzíva) 18 Szállító és egyéb kötelezettség változás 42 Fizetett és kapott kamatok -61 Hitelvisszafizetés- felvét -5 Egyéb változások -41 Céltartalék Működési tevékenységből származó cash-flow -114 Fizetett társasági adó -64 Működési tevékenységből eredő nettó pénzáram -178 Befektetési tevékenységből származó cash-flow Beruházások -111 Befektetések -239 Követelés engedményezéséből származó tárgyévi eredmény 816 Befektetés, tárgyi eszköz értékesítése 740 Befektetési tevékenység nettó pénzárama 1206 Finanszírozási tevékenységből eredő cash-flow Értékpapírok kibocsátása Kötvények kibocsátása Fizetett osztalék Finanszírozási tevékenységből eredő nettó pénzáram - Pénzeszközök változása 1028 Pénzeszközök - nyitó állomány 493 Pénzeszközök - záró állomány 1521 Pénzeszközök változása 1028

11 11 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Az év során pert indított a Konflax Kft. ellen: a Betonút Szolgáltaltó és Építő Zrt. a választottbírósági ítélet érvénytelenítése érdekében, DB Ingatlanhasznosító Kft. 2,9 milliárd Ft-ra és kamataira, Central Workout Pénzügyi Rt. 2,3 milliárd Ft-ra és kamataira, Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. 200 millió Ft-ra és járulékaira A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke: Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején Gyorsjelentés készítésének Időszak elején Időszak végén január l-én időpontjában január 1-én december 31-én % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 61,68 62, ,12 41, Külföldi intézményi/társaság 5,36 5, ,32 9, Belföldi magánszemély 17,64 17, ,88 48, Külföldi magánszemély 0,07 0, Munkaváll, vezető tisztségvis. - - Saját tulajdon 1, , Államházt. részét képező tul. Nemz. Fejlesztési Intézm Egyéb 13,57 13, Ö S S Z E S E N 100,0 100, ,0 100, Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalba való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog A szavazati arány azért tér el a tulajdoni hányadtól, mert a Társaságnak 37,5 millió Ft névértékű saját részvénye van, amely szavazatra nem jogosít. A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. PANNON-FLAX NyRt Leányvállalat Mindösszesen

12 12 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. RS3/2. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati arány (%) Nemzetiség Tevékenység Megjegyzés Magictrade Kft. B T ,84 25,26 pénzügyi Kaptár Befektetési Rt. B T ,90 10,06 pénzügyi Baxter&Fenwick Bekeft.Alap K I ,32 9,48 pénzügyi 1.3. A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége december január l december 31. PANNON-FLAX NyRt. szintjén Konszolidált csoport szinten TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) Vezető állású: IT Váradi Ernő Igazgatóság elnöke éves közgyűlés 0 IT Teimel Gézáné ig.tag-vezérigazgató éves közgyűlés 0 IT Buri Istvánné igazgatósági tag éves közgyűlés 0 IT Teimel Balázs igazgatósági tag kereskedelmi igazgató éves közgyűlés 0 vezérigazgató helyettes FB dr.illés Tibor Felügyelő Bizottság elnöke éves közgyűlés 0 FB Kókai Károly FB tag éves közgyűlés 0 FB Raff Jánosné FB tag éves közgyűlés 0 Stratégiai alkalmazott: SP Somlai Péter műszaki igazgató határozatlan 0 vezérigazgatóhelyettes SP Csókáné Akurátni gazdasági igazgató határozatlan 0 Julianna vezérigazgatóhelyettes Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) A Társaság szervezetében, vezető tisztségviselői körében, a felügyelő bizottság körében évben változás nem volt.

13 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A jelentéskészítés időpontjáig megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Magyar Tőkepiac éves gyorsjelentés Magyar Tőkepiac Közgyűlési meghívó Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás Konflax Kft. Betonút Zrt. perrel kapcsolatosan Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a PANNON-FLAX Rt. főbb adatairól és a közgyűlés elé terjeszteni kívánt éves jelentés megtekintési lehetőségéről Magyar Tőkepiac Közgyűlési határozatok Magyar Tőkepiac Tájékoztatás éves jelentés elkészültéről, megtekintési és átvételi lehetőségéről Magyar Tőkepiac Összefoglaló jelentés az Rt és között közzétett információiról Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a PANNON-FLAX Rt. értékesítési lehetőségeinek változásáról Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás közvetett tulajdonlású üzletrészek értékesítéséről Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás 5%-ot meghaladó befolyásszerzés és az abban beállt változás bejelentéséről Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a Konflax Kft. ellen benyújtott perrel kapcsolatban Magyar Tőkepiac I. féléves gyorsjelentés Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a Konflax Kft. ellen benyújtott perrel kapcsolatban Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a Konflax Kft. tőkeemelésben való részvételéről Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a PANNON-FLAX NyRt. tőkeemelésben való részvételéről Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a PANNON-FLAX NyRt. sajátrészvényügyletéről Magyar Tőkepiac Rendkívüli közgyűlési meghívó Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás 5%-ot meghaladó befolyásszerzés és az abban beállt változás bejelentéséről Soronkívüli tájékoztatás 5%-nál nagyobb mértékű tulajdonos változásról Rendkívüli közgyűlés határozatai Soronkívüli tájékoztatás a PANNON-FLAX NyRt. tulajdonosi struktúrájáról A PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Igazgatóságának előterjesztése és határozati javaslata a január 15-ére meghirdetett és február 12-ére elhalasztott rendkívüli közgyűlésének 1-es napirendi pontjára vonatkozóan: 1. Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tervezet Soronkívüli tájékoztatás üzletrész értékesítéséről Soronkívüli tájékoztatás a PANNON-FLAX NyRt. törzstőke emelésben való részvételéről Soronkívüli tájékoztatás a PANNON-FLAX NyRt. ellen indított kártérítési perrel kapcsolatosan

14 január 1-től Alapszabályunk értelmében hirdetményeinket a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ( valamint Társaságunk ( honlapján tesszük közzé. A PANNON-FLAX NyRt. vezető tisztségviselői körében változás nem volt. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma az anyavállalatnál a bázis időszaki 393 főről 266 főre, konszolidáltan 401 főről 273 főre csökkent. A Társaság 5%-nál nagyobb részesedéssel bíró tulajdonosai a jelentés készítésének időpontjában: Magictrade Kft. 24,84%, Kaptár Befektetési Rt. 9,90%, Baxter&Fenwick Investment 9,32%. A gyorsjelentéssel kapcsolatban hangsúlyozzuk az alábbiakat: A gyorsjelentés adatai konszolidáltak, de nem auditáltak és azok a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján kerültek összeállításra. A mérleget és eredménykimutatást az IFRS nemzetközi elvek alapján készítettük el a bázis és a beszámolási időszakban egyaránt. A konszolidációs kör a B+G Kft.-vel bővült, mivel a PANNON-FLAX NyRt. a Társaságban decemberében alaptőke emelést hajtott végre és többségi tulajdont szerzett. A konszolidációs kör bővítése az összehasonlítást nem zavarja, a B+G Kft. adatai mindkét időszakban szerepelnek. A csoport tagjainál a számviteli politikában nem történt lényegi változás. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem került olyan tény elhallgatásra, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Győr, január 17. Teimel Gézáné igazgatósági tag - vezérigazgató

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2007. éves gyorsjelentése

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2007. éves gyorsjelentése 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2007. éves gyorsjelentése 2 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2007. éves gyorsjelentése a Tőzsde és a Tpt. 52.. szabályozása szerint Gyorsjelentésünk a tőzsde előírásai

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006. I. féléves gyorsjelentése a Tpt. 52.. szerint A PANNON-FLAX NyRt. a tőkepiacról szóló törvénynek megfelelően ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Budapesti

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006.I. féléves. gyorsjelentése

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006.I. féléves. gyorsjelentése PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006.I. féléves gyorsjelentése 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006. I. féléves gyorsjelentése a Tőzsde és a PSZÁF szabályzata szerint, amely egyúttal megfelel a Tpt.

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt I. féléves gyorsjelentése

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt I. féléves gyorsjelentése PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2008.I. féléves gyorsjelentése 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2008. I. féléves gyorsjelentése a Tőzsde szabályzata szerint, amely egyúttal megfelel a Tpt. 54. -ban

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. III. negyedéves vezetőségi beszámoló

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. III. negyedéves vezetőségi beszámoló PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. III. negyedéves vezetőségi beszámoló 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. III. negyedéves jelentése a Tpt. 54. -ban, valamint a Tőzsde szabályzatában előírtak

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

2007. I. félév Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2007. I. félév Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 Ágazati besorolás: Távközlés (6420'03) E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. I. féléves jelentése

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. I. féléves jelentése PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. I. féléves jelentése 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. I. féléves jelentése a Tpt. 54. -ban, valamint a Tőzsde szabályzatában előírtak szerint. I. ÜZLETI JELENTÉS

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. 1 0 5 6 4 3 0 3 1 0 3 9 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE 2010. június 30. PK1. Általános

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2010. III. negyedéves vezetőségi beszámoló

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2010. III. negyedéves vezetőségi beszámoló PANNONFLAX Győri Lenszövő NyRt. 2010. III. negyedéves vezetőségi beszámoló 1 PANNONFLAX Győri Lenszövő NyRt. 2010. III. negyedéves vezetőségi beszámolója a Tpt. 54. ban, valamint a Tőzsde szabályzatában

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt. PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt. 2004. éves gyorsjelentése a Tőzsde szabályzata szerint, amely egyúttal megfelel a Tpt. 52. -ban előírt szabályozásnak is Gyorsjelentésünk a Tőzsde előírásai szerint készült,

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2012. III. negyedéves vezetőségi beszámolója a Tpt. 54. -ban, valamint a Tőzsde szabályzatában előírtak szerint. I. VEZETŐSÉGI JELENTÉS A Vállalatcsoport árbevétele a bázis

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben