Szerző: Kovács Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerző: Kovács Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS"

Átírás

1 Nemzetközi kommunikáció. II. unit Diplomáciatörténet, nemzetközi protokoll és etikett. Szerző: Kovács Krisztina Lektor: Hidasi Judit

2 Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a viselkedési szabályok kulturális és interkulturális dimenzióival, a nemzetközi protokoll és etikett alapjaival, valamint a diplomáciai tevékenység történetével és jellegzetességeivel. A tananyag első részében a kultúra és viselkedés összefüggéseit, az interkulturalitás és a nemzetköziség fogalomkörét mutatjuk be. Szó esik azokról az általános, nemzetspecifikus viselkedési szabályokról is, amelyek hozzásegítenek a kommunikációs sikerhez hivatalos és magán jellegű külföldi útjaink során. A második és harmadik tananyagrészben a viselkedéskultúrával, valamint a társadalmi érintkezés eszköztárával foglalkozunk, kitérünk az öltözködéskultúra legfontosabb elemeire, a hivatalos névjegyhasználatra, az ajándékozási szokásokra, nemzeti jelképeinkre, valamint a kitüntetések átadásának és viselésének szabályaira. A negyedik részben bevezetjük az olvasót a diplomácia világába az alapvető diplomáciai fogalmak ismertetésével, a diplomata tevékenységének jellemzésével. Ezt követően tárgyaljuk az állami és üzleti protokoll alapjait, a protokolláris rangsorolást, a hivatalos ceremóniák szertartásrendjét és ültetésrendjét. A tananyag utolsó része a kétoldalú delegációs programok, valamint a sokoldalú nemzetközi rendezvények szervezési folyamatát mutatja be lépésről-lépésre. Az egyes tananyagrészek végén található feladatok, valamint a feleletválasztós kvíz lehetővé teszik az ismeretek elmélyítését, ellenőrzését és gyakorlati alkalmazását az olvasó számára.

3 Tartalom Első rész: A viselkedési szabályok kulturális dimenziói Második rész: Viselkedéskultúra Harmadik rész: A társadalmi érintkezés eszközei Negyedik rész: Diplomácia és protokoll Ötödik rész: Nemzetközi rendezvények szervezése

4 A viselkedési szabályok kulturális dimenziói

5 Kultúra és viselkedés A kultúra Egy adott közösség által birtokolt, használt, alakított és közvetített szellemi és tárgyi világ, amelyet a közösség tagjai azonos módon értelmeznek. (Hidasi 2004, 14) A kultúra tehát az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége, egy bonyolult kölcsönhatási viszonyrendszer, amely alkotóelemeinek változása által maga is folyamatos átalakuláson megy keresztül. De szintén kultúrának nevezzük a művelődés valamely területét és megnyilvánulásait egy népcsoport életében. Egy adott társadalom kulturális működése közös szimbólumrendszer alapján biztosított, amely lehetővé teszi a társas érintkezések létrejöttét és értelmezését. E kulturális szimbólumrendszer alkotóelemei többek között a viselkedési szabályok, konfliktuskezelési stratégiák, belső normák, a verbális és nonverbális kommunikáció aránya, amelyek kultúránként eltérő módon és mértékben érvényesülnek. A kultúra és a rá jellemző viselkedési szabályrendszer nem velünk született értékrendszer, hanem a szocializáció során sajátítjuk el, amelynek színtere a család, az oktatás, valamint a társas környezet. A kulturális közösség tagjai rendelkeznek egyfajta közös tudással, amelyet nap mint nap alkalmaznak a társas interakcióban.

6 Viselkedés nemzeti viszonylatban Bemutatkozás japán módra A jó modor nemzetközi jelenség, ám az egyes nemzetek különböző kulturális szokásokkal rendelkeznek, így az illem követelményei is eltérőek a nemzeti sajátosságok függvényében. A nemzeti illemszokások egy adott közösség lakhelyének természeti adottságaihoz (földrajzi elhelyezkedés, éghajlat, nyersanyagok), történeti gyökereihez, társadalmi rendszeréhez, kulturális hagyományaihoz és életviteléhez kapcsolódnak. A mai kor embere már nem elzártan, egyetlen közösség tagjaként él a világban, hanem a technika fejlődésének köszönhetően számos kultúrával kerül kapcsolatba mindennapi munkája és személyes élete során. Szükségessé vált a számára, hogy ne csak annak a kultúrának a keretei között tudjon érvényesülni, amelybe beleszületett, hanem helyt tudjon állni a nemzetközi társas érintkezés helyzeteiben is. A következőkben kis ízelítőt nyújtunk egyes nemzetek sajátosságaiból olyan nemzet-specifikus illemszabályokkal, amelyeknek ismerete elengedhetetlen a nemzetközi kommunikációs helyzetek megértéséhez és zökkenőmentes kezeléséhez.

7 Sajátos nemzeti viselkedési szabályok Egymás köszöntése Az arab országokban vallási okok miatt egymás üdvözlése szigorú szabályok alapján történik. Az arab etikettben fontos szerepet tölt be a kézfogás, de távozáskor el is hagyható. Barátok között az arc mindkét oldalára adott csók egy természetes üdvözlési mód, de csak férfiak közt megengedett. Női családtagokkal nem illik kezet fogni, hogylétük felől érdeklődni szintén udvariatlanság. A kézfogás Izraelben is csak férfiak között szokás, mivel hithű izraeliták nem érinthetnek meg idegen nőt. Indiában sem fognak kezet a nők, bemutatni sem szokták őket. Az indiaiak két tenyerük összeillesztésével üdvözlik egymást. Japánban sem jellemző a kézfogás, meghajlással köszöntik egymást az emberek. Amerikában, Afrikában és az európai országokban jellemző köszöntési mód a kézfogás, sőt, egyes európai országokban illik a hölgyeknek kezet csókolni, pl. Lengyelországban, Ausztriában. Másutt azonban (a britteknél) ez kerülendő és a kézfogás is inkább csak férfiak közt szokás. Spanyolországban a kézcsók csak magán jellegű kapcsolat esetén illendő a szigorú spanyol etikett miatt. De előfordul, hogy egy spanyol férfi meghajol az utcán egy idegen nő előtt, kifejezve ezzel tiszteletét. Búcsúzáskor az oroszok egy percig hangtalanul várakoznak, míg Svédországban távozáskor illik a vendéglátónál névjegyet hagyni köszönetképpen.

8 Megszólítás Az Amerikai Egyesült Államokban a társasági érintkezést az egyszerűség és a közvetlenség jellemzi, Dél felé haladva azonban erősödnek a formalitások. Az amerikaiaknál és a svédeknél általánosan elterjedt a tegeződés, de ez nem jelent bizalmaskodást. Latin-Amerikában és egyes európai országokban a történelmi múlt hagyatékaként alapvető elvárás rangjukon szólítani a nemesi származású és magas hivatali tisztséget betöltő személyeket, mint például Ausztriában, Franciaországban és Angliában. Ajándékozás és dicséretek Arab országokban és Spanyolországban nem illik dicsérni a házigazda otthoni vagy irodai tárgyait, mivel ősi szokás szerint fel kell ajánlani e tárgyakat a vendég részére. Egyes népcsoportok tagjai számára tilos alkoholt ajándékozni (pl. arabok), mivel vallásuk tiltja az alkoholfogyasztást. Indiában az ajándékba kapott virágfüzért illik egészen a szálláshelyig viselni. Japánban ajándékozásnál a csomagolásnak nagyobb szerepe van, mint az ajándék tartalmi értékének, míg pl. Kínában egyáltalán nem szokás az ajándékozás. Svédországban lakásra szóló meghíváskor illik virágot küldeni a háziasszonynak, a főztjét azonban nem illik megdicsérni az étkezés során.

9 Étkezési szokások Angol szokás pl. étkezésnél a villa domború oldalával venni az ételből, a fűszereket a tányér szélére szórni az étel egyéni fűszerezéséhez, a levest pedig a kanál oldaláról fogyasztani. Az angol étkezéskultúra szerint a bal kéz étkezéskor a karfán nyugszik, a szalvétát pedig a gallérba kell tűrni, nem ölbe (ez utóbbi kontinentális hagyomány). Előkelőbb angol társaságban illik először tejet tölteni a csészébe, majd utána a teát rátölteni. Arab országokban megtiszteltetésnek számít, ha a vendéglátó saját kezűleg teszi a vendég szájába a legfinomabb falatokat. Az arabok nem fogyasztanak disznóhúst, a hinduk azonban nem fogyasztanak marhahúst és jellemzően jobb kézzel étkeznek. A zsidó vallás kizárólag a kóser (rituálisan tiszta) ételek fogyasztását engedélyezi. (A teve, a sertés és a nyúlhús nem minősülhetnek tisztának.) Az USA-ban nem modortalanság csak villával étkezni, miután késsel felvágták az ételt. Mekkora eltérés ez az angol etiketthez képest! Japánban a vendégnek illik böfögéssel jeleznie, hogy ízlett az étel és szürcsöléssel dicsérni a zöld teát. Japán étteremben a vendégnek le kell vennie lábbelijét és figyelni kell arra, hogy az idősebb vendég vegye fel előbb a pálcikát az asztalról az étkezés kezdetén. A svédek köszöntése koccintáskor Skál (szkól, jelentése koponya), mivel a legenda szerint a viking ősök az ellenség koponyájából ittak. Poháremeléskor a poharat a négy égtáj felé nyújtják, egy hajtásra megisszák az italt és megismételik a jelképes mozdulatot.

10 Öltözködés Arab országokban a nők semmi esetre sem öltözködhetnek kihívóan, illik kerülniük a nadrágviseletet. A karok és a vállak soha nem maradhatnak fedetlenül. Templomokba tilos fedetlen vállakkal bemenni. Argentínában nem illik öltönyt és nyakkendőt hordani ünnepekkor. Ünnepi alkalmakkor Spanyolországban (a mediterrán klíma ellenére) elengedhetetlen nők számára a harisnya viselete. Gesztusok Az arab világban bizonyos ujj- és kéztartásoknak meghatározott jelentése van, ezért az ujjak legyenek mindig összezárva, amikor arabokkal kerülünk kontaktusba, soha ne mutogassunk! Bulgáriában az igen-nem jelzése a magyar kultúrához képest fordított jelentésű. Burmában a kétkezűség gesztusa terjedt el. Bal kézzel tilos, de jobb kézzel sem javasolt az ajándék és pénzt átadása. Ez többféle kultúra közös sajátossága, ajánlott figyelnünk rá külföldi útjaink során! A Perzsa-öböl országaiban nem szabad lábfejünket a partner felé mutatni és mutatóujjal gesztikulálni. Nem illik továbbá keresztbe tett kezekkel vagy lábakkal ülni.

11 Nemzetköziség A nemzeti viselkedésbeli sajátosságok vizsgálatakor kirajzolódik előttünk egy értékrendszer, egy alapvető illemtani norma, amelynek különböző megnyilvánulásai tükröződnek vissza a nemzeti viselkedéskultúrákban. Ennek egyik oka, hogy az illemtani szokások összefüggnek az ember gondolkodásával, biológiai meghatározottságával, érzelemvilágával, a közösségi létforma jellemzőivel és az emberi civilizáció előrehaladásával. A jó modor és az egymás iránti tisztelet minden nemzet viselkedéskultúrájának szerves része. A másik ok a kultúrák közötti párbeszéd és egymásra gyakorolt hatásrendszerük. Napjainkban a kulturális érintkezések színtere mind szakmai, mind személyes életünkben meghaladja a nemzeti kultúra határait. Önmagában véve, passzivitásként mit sem ér kulturális tudásunk. Csak abban az esetben tudjuk hasznát venni, ha képesek vagyunk az egyes társadalmi helyzetekben aktív tevékenységgé alakítani. A globalizáció hatásmechanizmusai és az információs technológiák térhódítása miatt minden általános emberi tevékenység egyszerre több kultúrához is kapcsolódik. A nemzetköziesedés folyamata egyes tudományok dinamikus fejlődését és újak megjelenését váltotta ki, gondoljunk például a fordítástudományra, a média- és kommunikációs tudományokra, valamint az interkulturalitásra.

12 Feladatok (A viselkedési szabályok kulturális dimenziói) 1.Mely népcsoport(ok)hoz köthetőek az alábbi jellegzetességek? - ha nem volna kezük, megnémulnának - nem mondanak nemet, inkább haboznak igent mondani - egyes állatokat szentként kezelnek - nem adnak sokat a külsőségekre - nem illik kereken visszautasítani kéréseiket, invitálásukat - nem szívesen beszélnek történelmi gyökereikről - nem értik a viccet 2. Egy törökországi ügyfelétől meghívást kap Ankarába egy közös üzleti találkozóra, valamint ügyfele nagyszabású születésnapi ünnepségére. Hogyan készül elő az útra? Mire ügyel különösen a kint tartózkodás alatt? (leíró jellegű feladat, kb. 10 mondat terjedelemben) 3. Mely nemzet közmondásai lehetnek a következők? Mit jelenthetnek? A majom is leesik a fáról. Ajándék lónak ne nézd a fogát! Aki kapja, marja.

13 Viselkedéskultúra

14 A viselkedéskultúra fogalma Az egyén társadalmi, üzleti, személyes megnyilvánulásai magatartásában (belső tulajdonságok által meghatározott viszony másokkal kapcsolatosan) és viselkedésében (a magatartás formai megnyilvánulása) mutatkoznak meg. Ugyanazon magatartásforma eltérő viselkedésformákkal is kifejezhető. Minden társadalmi közösség rendelkezik magatartásbeli sajátosságokkal, létrehozza saját érintkezési szabályait, írott és íratlan erkölcsi, illetve nem erkölcsi tartalmú szabályokat, amelyek a viselkedéskultúrát alkotják. A társadalmi érintkezések e szabályozója térben (szinkron szempontból, kultúránként eltérően) és időben (diakrón, történeti szempontból) is folyamatosan változik. A társadalmi fejlődés során a viselkedési formák is tovább fejlődnek, egyre kifinomultabbá válnak. A viselkedéskultúrának jelentős szerepe van a társadalmi életvitelben, a társas interakciókban. Az illemszabályok ismerete nem téveszthető össze bármely szakterületen szerzett képzettséggel, hanem az általános műveltséghez tartozik.

15 Illem, viselkedéstechnika: aktívák, passzívák Az illem a társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége, az a figyelmesség, amelyben megnyilvánul az embertársaink iránti tapintatunk. Az illemtan a kulturált magatartás szabályainak gyűjteménye. (Ottlik 1999, 13) Viselkedéstechnikának nevezzük a kapcsolatteremtés eszközrendszerét, amelynek két alapvető típusát különböztetjük meg: aktívákat és passzívákat. Léteznek olyan öröklött és kialakult viselkedésbeli tulajdonságok, amelyeket fejleszteni, alakítani lehet, de elsajátításukra nincs mód és vannak elsajátítható viselkedési elemek, amelyek a többi viselkedési mozzanatra jótékony hatást fejtenek ki. Aktíváknak nevezzük azokat az elemeket, amelyeknek megnyilvánulásához cselekvő közreműködésünkre van szükség. Ilyen például a köszönés, kézfogás, kézcsók, meghajlás, megszólítás, bemutatás, bemutatkozás, társalgás, beszédmodor, tegezés, magázás, partnerség, tüsszentés, és a köhögés. A passzívák azok a mozzanatok, amelyek cselekvő közreműködésünk nélkül is jellemzik illemtani kulturáltságunk szintjét, például a jellem, lelkiismeret, magatartás, viselkedés, megjelenés, fellépés, öltözködés, illedelmesség, jó modor, udvariasság, előzékenység, figyelmesség, tapintat, pontosság, szerénység, türelem, önuralom.

16 Öltözködéskultúra A megjelenés, a fellépés, valamint az öltözet egy első benyomást nyújtanak az egyénről, sok információt közvetítenek környezetéhez, munkájához fűződő viszonyáról. Nem szabad csupán ez alapján megítélni valakit, hiszen a külső forma nem helyettesíti a belső tartalmat. Mégis törekedjünk arra, hogy az alapvető külső esztétikai elvárásoknak megfeleljünk ápolt megjelenéssel, igényes és alkalomhoz illő öltözködéssel, öltözékünk ugyanis fontos kulturális funkcióval rendelkezik. Tiszta, elegáns külsővel, egyéni jó ízléssel bizalmat ébresztünk környezetünkben.

17 Hivatalos öltözet Üzletemberek és köztisztviselők számára nem magánügy az öltözködés. Mindazok számára, akik munkavégzésük során üzleti partnerekkel hivatalos körülmények között találkoznak, a hivatalos megjelenés alapvető elvárás mind a munkáltató, mind a társadalmi közeg részéről. A hivatalos megjelenés legfontosabb üzenetei a megbízhatóság, magabiztosság, a kollégák és az ügyfelek iránti megbecsülés, valamint az igényes és körültekintő munkavégzés. Egyes intézmények, vállalatok az általuk kialakított hivatali öltözék színével, stílusával és kellékekkel meg kívánják különböztetni magukat piaci versenytársaiktól, érzékeltetni kívánják alapértékeiket, filozófiájukat, munkahelyi közösségük összetartozását.

18 Férfiak hivatalos öltözete A férfiak alapvető hivatali öltözete az öltöny (amely nem egyenlő egy zakó és egy nadrág párosításával) sötét színű, zárt, a kor divatját követő tiszta lábbelivel. Fontos, hogy a zokni ne látszódjon ki a nadrág alól és sötét színű legyen (illetve az öltözethez illő színű legyen). A derékszíj is harmonizáljon a cipő színével. Az ing és a nyakkendő mindig legyen igényes. Az ing legyen friss, jó állapotú, egy színű. A zakó kialakítása egy- vagy kétsoros lehet. A kétsoros zakó legyen mindig begombolva, az egysorosat illik legalább a vendég fogadásakor vagy az iroda elhagyásakor begombolni. Az öltözék színárnyalata kövesse az adott évszakot. Javasolt az aktatáska használata diplomatatáska helyett. Nők hivatalos öltözete A nők alapvető hivatali öltözete a kosztüm, a szoknya blúzzal és blézerrel valamint a klasszikus egyszabású szoknya. A női hivatalos öltözet fontos kellékei az ékszerek, az illatszer, valamint a smink. Minden esetben ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön a kellékekre túl nagy hangsúly. A jól fésült, ápolt haj, valamint az ápolt kéz fontos mindkét nem hivatalos megjelenésében. A nők rendszerint nagy figyelmet fordítanak a frizura és a körmök esztétikumára. Nagyon fontos, hogy kerüljék a rikító árnyalatú körömlakkokat és hajfestékeket.

19 Alkalmi öltözet A társasági életben a protokolláris alkalmak szerint négyféle öltözetet, azaz szokványos, félünnepélyes, ünnepélyes, külön előírás szerinti alkalmi öltözetet különböztetünk meg. A Black Tie megjelölés alatt férfiak számára fekete szmokingot értünk fekete csokornyakkendővel. A hölgyek számára előírt elvárás a kisestélyi vagy a hosszú ruha. A White Tie fekete frakkot ír elő fehér csokornyakkendővel, a hölgyek részére pedig estélyi vagy báli ruhát. Az informal vagy tenue de ville utalás férfiaktól sötét színű öltöny viselését kéri. A nők számára ilyenkor a kiskosztüm, kétrészes ruha, vagy a kosztüm a legmegfelelőbb öltözet. Arra figyeljenek a hölgyek, hogy a válluk legyen fedett. A hivatalos eseményekre, alkalmakra szóló meghívókon egyre gyakrabban szerepeltetik az öltözékre vonatkozó elvárásokat (dress code). A évi operabálról készült következő videó az alkalmi viselet szemléltetése:

20 Magyar díszöltözet: Bocskai

21 Diplomáciai öltözet Diplomáciai rendezvények előtt szokás hivatalos úton előre egyeztetni az adott esemény alkalomhoz illő viseletét. Fontos, hogy kialakítsunk magunkban egy megközelítőleges képet arról, milyen öltözéket illik viselni diplomáciai találkozások alkalmával. A diplomatának mindig szem előtt kell tartania azt, hogy egész országát képviseli megjelenésével. Ha öltözete helytelen, azzal nem személy szerint őt, hanem a magyar diplomatát ítélhetik el, ezért fokozottan ügyelni kell megjelenésének minden részletére. Férfiak diplomáciai viselete Az öltöny lehet fekete frakk, zsakett vagy szmoking (általában csíkos nadrággal). Az ing mindig fehér színű, a nyakkendő szürke vagy fekete, sötétmintás. Ünnepi estélyen elvárás a fehér vagy fekete csokornyakkendő. A diplomáciai események fontos kelléke a kesztyű, amely általában fehér bőrkesztyű, kivéve gyász esetén (amikor fekete színű). A kalap általában cilinder, kivéve látogatáskor és félünnepélyes alkalmakkor, amikor is fekete puha vagy kemény kalap az előírás. A férfiak öltözékében a cipő mindig fekete, ünnepélyes alkalmakkor lakkcipő.

22 Nők diplomáciai viselete A női diplomáciai öltözetre vonatkozó előírásokat a férfiöltözetek alapján határozza meg a szakirodalom, hiszen egy adott alkalomra a férfi és női öltözetet harmonizálni kell egymással. Frakk és szmoking előírása esetén a hölgyek számára hosszú ruha ajánlott kiegészítőkkel és könyökön felül érő kesztyűvel. A látogatóöltözet nők esetében kosztüm vagy ruha kabáttal a klímának és divatnak megfelelően. A gyászöltözet fekete ruha fekete kiegészítőkkel. Diplomáciai eseményeken a nők számára kötelező a kesztyű és táska viselete. Kalapot a helyi szokásoknak megfelelően illik hordani. Kitüntetés viselete az öltözéken Szalagrendek, érdemrendek, vagy rendjel-lánc felöltése ünnepélyes, hivatalos alkalmakkor frakkhoz, illetve díszegyenruhához ajánlott. Ezzel szemben gomblyukrozetta, miniatűr jelvények és szalagsáv viselete félünnepélyes öltözethez, látogatásokhoz, gyászöltözet részeként, vagy ceremoniális alkalmakkor javasolt. Ünnepélyes diplomáciai alkalmakkor általában csak egy kitüntetést hordanak, a küldő vagy a fogadó ország által adományozott legmagasabb kitüntetést.

23 Egyházi öltözet A diplomáciai öltözékhez képest még kötöttebb, még szigorúbb szabályok jellemzik az egyházi öltözködéskultúrát. Vallásonként, kultúránként erőteljes eltérések mutatkoznak különböző hagyományokkal, szokásokkal. Egyes vallások egyházi tisztségviselői például csak férfiak lehetnek, másutt azonban nők is betölthetnek ilyen szerepet. Ez befolyásolja az adott egyházi öltözéket és a hozzá kapcsolódó előírásokat. A református egyház szertartásrendjét és öltözködéskultúráját a visszafogottság, a letisztult, puritán, egyszerű stílus jellemzi. A református lelkész liturgikus öltözéke a palást, amely alatt a férfiak sötét öltönyt viselnek fehér inggel. A női lelkészek a palást alatt általában kosztümöt viselnek fehér blúzzal. A református lelkészi palást viseletében a tudományokban való jártasság, valamint a szolgálatkészség fejeződik ki.

24 Feladatok (viselkedéskultúra) 1. Mely tényezők határozzák meg a viselkedéskultúrát? 2. Milyen öltözékben illik megjelenni díjazottként egy díjátadó ünnepségen? (leíró jellegű feladat, kb. 10 mondat terjedelemben) 3. Ön egy vagyonvédelmi eszközöket forgalmazó cég ügyvezetője. Milyen előírásokat határoz meg beosztottai számára a vállalati viselkedéskultúra terén, különös tekintettel a megjelenésre? (leíró jellegű feladat, kb. 10 mondat terjedelemben) 4. Milyen öltözékben jelenik meg egy olyan üzleti találkozón, amelyre nincs előre meghatározott dress code? (esti meglepetésprogram) 5. Mely vallások egyházi öltözete jelenik meg az alábbi képeken?

25 A társadalmi érintkezés eszközei

26 Hivatalos névjegy és névjegyhasználat A névjegy a viselkedéstechnikai aktívák körébe, azon belül a megismerkedés mozzanatához tartozik. Bemutatáskor, illetve bemutatkozáskor alapvető követelmény, hogy az ismerkedés aktusát névjegycsere kövesse. A névjegy ugyanis lehetővé teszi, hogy a két fél a későbbiek folyamán újra kontaktusba kerülhessen egymással. A hivatalos névjegyen szereplő információk A névjegyen fel kell tüntetni a tulajdonos pontos beosztását, nevét, hivatali címét, telefonszámát és faxszámát, mobilszámát, címét, a vállalat/intézmény nevét és címét, logóját, elérhetőségeit. Fontos követelmény, hogy a névjegyen szereplő adatok pontosak és aktuálisak legyenek. A névjegy minden eleme jól olvasható legyen (betűméret, szín) és tükrözze az adott intézmény arculatát (színeit és motívumait). A névjegy használatával kapcsolatban fontos megemlítenünk, hogy a névjegyet átvételekor illik elolvasni és eltenni, még a vendég jelenlétében. A két ismerkedő fél közül az számít udvariasabbnak, aki a névjegycserét kezdeményezi.

27 Névjegykártya minták

28 Meghívások, meghívók A hivatalos társadalmi és társasági eseményeken való részvételt a meghívás gesztusa előzi meg. A meghívás szóbeli formái a személyes, vagy a telefonon történő invitálás. Írásban levél, vagy meghívó formájában érkezik. Protokolláris eseményre történő szóbeli meghívást írásos meghívásnak kell követnie. A meghívó tartalmaz minden lényeges információt a meghívással kapcsolatban. Szerepel benne a meghívó neve és rangja, a meghívott neve és rangja, a meghívás ténye, alkalma, időpontja és helyszíne, a rendezvény jellege, kezdési (és befejezési) időpontja, az öltözetre vonatkozó elvárások és hogy milyen elérhetőségen tud visszajelezni a meghívott a részvételével kapcsolatban. A meghívón a meghívó rangja megelőzi a nevét. A meghívott rangját nem kötelező kiírni, ha mégis így szerepel, az a különleges figyelem jele. A meghívás szövegezése egyes szám harmadik személyben történik. Az időpont megjelölésekor az évszámot nem kell feltüntetni, betűvel illik kiírni a hónap nevét és a napot számjeggyel, valamint napmegnevezéssel (pl. október 12-én, szerdán). A meghívó küldése 2-3 héttel az esemény előtt, postai úton történik. Delegáció érkezésekor az első hivatalos találkozáskor illik személyesen odaadni a meghívókat. A részvételről illik a írásos visszajelzést küldeni a meghívó fél számára.

29 Diplomáciai meghívó

30 Ünnepek Nemzeti és vallási ünnepekkor világszerte munkaszünetet vagy csökkentett munkaidőt rendel el az állam, illetve a vállalatok és intézmények vezetősége a munkavállalók számára. A hivatalos ünnepnapok gyakran változnak, időről-időre új ünnepnapokat vezetnek be, másokat megszűntetnek, vagy más napra helyeznek. Egyes mohamedán ünnepek időpontja évente változik, ilyen a Ramazan (közismert nevén Ramadan, jelentése Szent Hónap). Előfordul továbbá, hogy egyazon ünnepet különböző nemzetek különböző időpontokban ünnepelnek meg (eltérő naptárok alkalmazása miatt). Külföldi üzleti tárgyalásaink ütemezésekor ellenőrizzük, hogy a tervezett időpont nem esik-e egybe az adott ország valamely hivatalos ünnepnapjával. Amennyiben ünnepnapra esik, érdemes érdeklődni a nagykövetségeken (illetve az interneten) keresztül az adott ünnephez kapcsolódó helyi szokásokról és hogy érdemes-e az üzleti találkozóra az említett napon sort keríteni. Amennyiben üzletfelünk nem áll el az ünnepnapon tartandó találkozástól, figyelmességgel és körültekintő, alkalomhoz illő viselkedésünkkel még kedvezőbb, még jobb benyomást tehetünk üzleti partnerünkre.

31 Ajándékozás Az ajándék a protokoll szerint egy olyan figyelmesség, amelyben a kapcsolat folytatásába vetett bizalmunk fejeződik ki. Az ajándékozás gesztusa kezd kiszorulni a diplomáciai protokollból, ugyanis nemzetenként eltérő megítélése és hagyománya. Amennyiben ajándékozás mellett döntünk, választott ajándékunk alkalomhoz illő legyen. Előzetesen tájékozódjunk vendégünk személyes érdeklődéséről. Ne kapja partnerünk kétszer ugyanazt az ajándékot. Az ajándék súlya, mérete se okozzon gondot a számára. A csomagolásnak komoly szerepe van az élményszerzésben, ezért fordítsunk kellő figyelmet rá. Az ajándékot először az érkező fél nyújtja át. Az állami ajándék nagy értékű, nem személyre szóló. Államfői látogatások előtt tisztázzák a felek, hogy óhajtanak-e kölcsönösen ajándékozni, milyen értékű legyen az ajándék és mikor adják át egymásnak. Protokolláris ajándékként nem adható tárgyak a pénz, értékpapír, élelmiszer, ruházat, a magyar vámszabályok szerint kiviteli tilalom alá eső, a partner országában beviteli tilalom alatt álló tárgyak. A figyelmességi ajándék a másik fél jó közérzetének növelésére irányul. Kis értékű, emlékeztet az ajándékozó félre, valamint a jó hivatali kapcsolat meglétére (például herendi porcellán, népművészeti tárgyak). Komoly értékű, lekötelező ajándékot nem szabad elfogadni, mivel megvesztegetés eszközévé válhat!

32 Virág mint ajándék Egyes országokban nem illik virágot ajándékozni, másutt kifejezetten népszerű mind a hivatalos, mind a magán jellegű kapcsolatok terén. Étterembe és fogadásra nem szokás virágot vinni. Kórházi látogatáskor egyenesen tilos! Egyes országokba tilos zöld növényt bevinni (Kanada, Dánia, Norvégia)! Hivatalos kapcsolat ápolása esetén kifejezetten illik virágcsokrot ajándékozni. Páratlan számút virágot válasszunk! Cserepes virág ajándékozása csak magán jellegű kapcsolat esetén megengedett. Külföldi hölgyvendégeket nagyon illő érkezésükkor virágcsokorral köszönteni a reptéri fogadáskor, vagy akár szállodai bekészítés formájában. A virágot átadáskor papírból csomagoljuk ki és szárral felfelé, bal kézzel nyújtsuk át! A virágot az átadást követően haladéktalanul vízbe, vázába kell tenni. A vendéglátó otthonában tett látogatáskor illik a háziasszony számára érkezés előtt néhány órával küldeni virágcsokrot (névjeggyel, bal alsó sarkában a a.c. / avec compliments felirattal). De pótolható a látogatást követő napon is, köszönő levél és névjegy kíséretében.

33 Nemzeti jelképek A Magyar Köztársaság legfőbb nemzeti jelképei a magyar címer, a magyar nemzeti zászló, valamint a Nemzeti Himnusz. A magyar címer Hivatali feladatok ellátása során a Magyar Köztársaság címerét engedély nélkül használhatja az Országgyűlés, annak képviselői és biztosai, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság és tagjai, Állami Számvevőszék, Nemzeti Bank, a Kormány és tagjai, a fegyveres erők, helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, bíróság, ügyészség, rendvédelmi és közigazgatási szervek és hivatalaik, a képviseletükre jogosult személyek. Az előbb felsoroltak elhelyezhetik továbbá a címert épületeikben, helyiségeikben. A címer feltüntetése kötelező a bankjegyeken, illetve lehetséges a pénzérméken és az állampapírokon. Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá magánszemély nem jogosult a címer használatára.

34 A magyar nemzeti és állami zászló A nemzeti és az állami zászló általában ugyanazt jelölik. Az állami zászlót csak hivatalos alkalmakkor és az állam, illetve az állami szervek tisztviselői használhatják. A nemzeti zászlót az adott ország minden állampolgára használhatja, hiszen kifejezi a nemzethez tartozását, hazaszeretetét. A zászlók használatával kapcsolatos tudnivalók: Több zászlót külön rudakon kell elhelyezni! Tilos egy ország zászlaját egy másik ország zászlaja alá felvonni! Az egymás mellé felvont zászlók azonos méretűek legyenek és azonos hosszúságú rúdra kerüljenek fel! Kétoldalú kapcsolatok esetén a vendéglátó ország zászlaja a szemlélő bal oldalára kerül. Először a fogadó ország zászlaját vonják fel, a leeresztés fordított sorrendben történik. Nemzeti ünnepeken katonai tiszteletadással, ünnepélyes keretek között vonják fel az Országház előtt a Magyar Köztársaság lobogóját. A zászlót határozottan kell felvonni, leengedni viszont lassan kell. Talajra érés előtt meg kell fogni a zászlót, majd pedig összehajtani. Amennyiben a Himnusz is elhangzik, lassan kell felvonni a zászlót. El- és levonáskor a fegyveres testületek egyenruhát viselő tagjai tisztelegnek, a többi jelenlévő feláll, a férfiak leveszik kalapjukat. A nemzeti lobogó ünnepélyes felvonása: onasa_2012_oktober_23_.aspx

35 Nemzeti Himnusz és Szózat E két 19. századi költeményünk a magyar nemzet összetartozását fejezi ki. A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc megzenésítésében. A Szózat Vörösmarty Mihály költeménye, dallamát Egressy Béni komponálta. A Szózatot a nemzetünk imádságaként, mintegy második himnuszként tiszteljük. A 19. század második felében heves viták tárgya volt, hogy melyik költeményt ismerje el a magyar társadalom a magyar nemzet himnuszaként. Végül az Országgyűlés 1903-ban elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely Kölcsey Himnuszát jelöli meg nemzeti himnuszunkként. Azóta kialakult egy szokás, mely mindkét költeményünknek megadja a neki kijáró tiszteletet. Állami ünnepségeink rendszerint a Himnusszal kezdődnek és a Szózattal zárulnak. Amikor felcsendül a Himnusz és a Szózat, kihúzzuk magunkat, kezünk a testünk két oldalán van. Ha kórus énekli, némán és csendben végighallgatjuk, ha csak a zene szólal meg, énekelhetjük. A Magyar Himnusz és a Szózat dallamának és szövegének ismerete, valamint a közös énekléseken való részvétel minden, magát magyarnak valló ember számára alapvető és természetes. A protokollosok feladata annak biztosítása, hogy a Himnusz és a Szózat a világon mindenütt egységesen hangozzon el protokolláris eseményeken.

Öltözködés, öltözet. A vendéglátás protokollja a protokolláris vendéglátás. Álló alkalmak, ültetéses alkalmak, buffet-dinner, parti

Öltözködés, öltözet. A vendéglátás protokollja a protokolláris vendéglátás. Álló alkalmak, ültetéses alkalmak, buffet-dinner, parti Öltözködés, öltözet. A vendéglátás protokollja a protokolláris vendéglátás. Álló alkalmak, ültetéses alkalmak, buffet-dinner, parti Öltözködés, öltözet A hivatalos életben az öltözködésnek fontos szerepe

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Görög Ibolya www.gprotokoll.hu

Görög Ibolya www.gprotokoll.hu Görög Ibolya www.gprotokoll.hu Milyen normák szerint élünk? Törvény Erkölcs Konvenció A vallások a konvenciókat erkölcsi elvárásokká alakították. Az ortodox (fundamentalista) vallások törvényeket hoztak

Részletesebben

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe:

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe: Tisztelt Érdeklődő! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe: PROTOKOLL, ETIKETT ELŐADÁSOK ÉS WORKSHOP

Részletesebben

Ruházati- és Öltözködési szabályzat

Ruházati- és Öltözködési szabályzat Ruházati- és Öltözködési szabályzat Az egyenruha viselése az együvétartozás, az egy testvéri közösség kinyilvánítása. Minden nemzetőrnek törekednie kell arra, hogy öltözéke mindig kifogástalan legyen és

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

9/2012. (V. 8.) OBH utasítás

9/2012. (V. 8.) OBH utasítás Egységes szerkezetben. Hatályos 2012. május 9-től. 9/2012. (V. 8.) OBH utasítás a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési

Részletesebben

avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról?

avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról? avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról? Összeállította: NAGY JÓZSEF A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének Elnöke 1 Részvétel a partner cég partiján Üzleti ebéd

Részletesebben

AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA

AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA ÖLTÖZZÜNK A SIKERHEZ! KÉT KÍSÉRLET ÖLTÖZZÜNK A SIKERHEZ! Nem a ruha teszi az embert, de elárulja! Női üzleti öltözék

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Schola Catholica Kamarakórus

Schola Catholica Kamarakórus SÁROGÁRD VÁROSI KATOLIKUS KÓRUS Schola Catholica Kamarakórus Alapszabályzat Írta kórus vezetősége 2009.05.20. napján. Az alapszabály pontokban összefoglalja a tagok és a vezetőség feladatát, jogait, a

Részletesebben

2014.11.21. ILLEMTANI SZABÁLYOK ÉS PROTOKOLLÁRIS ELVÁRÁSOK A RENDEZVÉNYEKEN ELSŐ LÉPÉSEK HAZAI/NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK

2014.11.21. ILLEMTANI SZABÁLYOK ÉS PROTOKOLLÁRIS ELVÁRÁSOK A RENDEZVÉNYEKEN ELSŐ LÉPÉSEK HAZAI/NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK Rendezvényszervezés módszertana ILLEMTANI SZABÁLYOK ÉS PROTOKOLLÁRIS ELVÁRÁSOK A RENDEZVÉNYEKEN A rendezvényszervezés előre meghatározott célból, adott helyen és időben tartott összejövetelekkel kapcsolatos

Részletesebben

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére 2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére Alulírott..., mint a. büntetőjogi felelősségem tudatában

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS A legszemélyesebb szigorúan üzlet. Mindennapi viselkedéskultúra = Üzleti viselkedéskultúra JÓ HÍRNÉV PÉNZ BIZALOM Együttműködés! 2 A SZPONZORKERESÉS

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1 a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola konferenciája 2014. május 9. Budapest Vitaindító előadás Nagy József

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

4/1995. (III. 24) KÜM utasítás. a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III. 4.) KÜM rendelet végrehajtásáról

4/1995. (III. 24) KÜM utasítás. a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III. 4.) KÜM rendelet végrehajtásáról 4/1995. (III. 24) KÜM utasítás a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III. 4.) KÜM rendelet végrehajtásáról A tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III.

Részletesebben

MINTA VIZSGAKÉRDÉSEK ÁLLAMI PROTOKOLL TÁRGYBÓL. 1. Hogyan következnek a terítéken a poharak a kés hegyétől a villa felé számolva?

MINTA VIZSGAKÉRDÉSEK ÁLLAMI PROTOKOLL TÁRGYBÓL. 1. Hogyan következnek a terítéken a poharak a kés hegyétől a villa felé számolva? MINTA VIZSGAKÉRDÉSEK ÁLLAMI PROTOKOLL TÁRGYBÓL ÉTKEZÉSEK TÉMAKÖR KÉRDÉSEI 1. Hogyan következnek a terítéken a poharak a kés hegyétől a villa felé számolva? a. (sörös), fehérboros, vörösboros, vizes b.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

MELLÉKLET. a Bizottság végrehatjási határozatához

MELLÉKLET. a Bizottság végrehatjási határozatához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.22. C(2014) 7594 final ANNEX 1 MELLÉKLET a Bizottság végrehatjási határozatához a C(2011)5500 végleges végrehajtási határozatnak a címe és a vízumkérelmezők által Kínában

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.hu EGY KIS ŐSZINTESÉG A CÉL: A vevőt megszerezni A vevőt megtartani

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY VISELKEDÉSTECHNIKAI ELEMEK ÖSSZEHASONLÍTÓ JELLEMZÉSE: JAPÁN, INDIA, MAGYARORSZÁG

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 5/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 5/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 5/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei önkormányzat zászló használatáról**

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 A tételsor 1. Ön egy televíziós politikai vitaműsor vezetője. A meghívottak a legnagyobb hazai pártok vezetői.

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Módosította: 33/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

MISS SECURITY 2011 I. VERSENYFELHÍVÁS. Rendező: SZVMSZK Országos Szervezet és a Békés Megyei Területi Szervezet

MISS SECURITY 2011 I. VERSENYFELHÍVÁS. Rendező: SZVMSZK Országos Szervezet és a Békés Megyei Területi Szervezet S z e m é l y, - V a g y o n v é d e l m i é s M a g á n n y o m o z ó i S z a k m a i K a m a r a B é k é s M e g y e i T e r ü l e t i S z e r v e z e t e 5600 B é k é s c s a b a, Á r p á d s o r 1

Részletesebben

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA 1 1956 Magyar Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az 1956 Magyar Nemzetőrség szervezetéhez tartozó nemzetőrök formaruházata egységes, és egyértelműen

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2000.(XII.1.) számú rendelete

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2000.(XII.1.) számú rendelete JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2000.(XII.1.) számú rendelete az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról Jászladány Nagyközség

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A VISELKEDÉSKULTÚRA SZEREPE A VÁLLALKOZÁS SIKERÉBEN. Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.hu

A VISELKEDÉSKULTÚRA SZEREPE A VÁLLALKOZÁS SIKERÉBEN. Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.hu A VISELKEDÉSKULTÚRA SZEREPE A VÁLLALKOZÁS SIKERÉBEN Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.hu BUSINESS ETIQUETTE Külföldön a kérdés: MIT? HOGYAN? Magyarországon a kérdés a kérdés: MIÉRT? 4,891 results for

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról Szőlősgyörök Község

Részletesebben

6. (1) A közterületeket legkésőbb a nemzeti ünnepeket megelőző munkanapon fel kell lobogózni.

6. (1) A közterületeket legkésőbb a nemzeti ünnepeket megelőző munkanapon fel kell lobogózni. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város címeréről és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról Balatonboglár Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e az egyes anyakönyvi, családi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20.) önkormányzati

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL I. Fejezet 1. Porta szolgálatot teljesítőket a feladat ellátásához megfelelő

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Részlet Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részlet Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Részlet Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetések alapításáról, azok használatának rendjéről szóló 24/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeletéből

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

TANULÓVERSENYEK. minimum 21 pont

TANULÓVERSENYEK. minimum 21 pont FÉRFI TANULÓVERSENYEK 1. szám: Klasszikus frizura szárítás A kész frizura hátrafésült, tükörsima, szögletes hatású, letisztult formájú legyen. A zsűri OMC szerinti klasszikus versenyfrizurát (Classic Cut)

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Az Országgyűlési képvisel ő Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Helyben É :-;.ozefi : 2 1 29. Bizottsági módosító javaslat! Tisztelt Elnök Úr! Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ AZ ELNÖKSÉG 2013. ÁPRILIS 15-I HATÁROZATA Fejezetek: 1. Hivatalos

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

MISS SECURITY 2010 I. VERSENYFELHÍVÁS. Rendező: SZVMSZK Országos Szervezete és a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet

MISS SECURITY 2010 I. VERSENYFELHÍVÁS. Rendező: SZVMSZK Országos Szervezete és a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet S z e m é l y, - V a g y o n v é d e l m i é s M a g á n n y o m o z ó i S z a k m a i K a m a r a G y ő r M o s o n - S o p r o n M e g y e i s z e r v e z e t e 9024 G y ő r, M ó n u s I l l é s u. 4

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II.

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai képviselő és konzuli tisztviselő adó- és vámmentessége Az igazgatási-műszaki személyzet, a kisegítő személyzet

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv)

MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv) 2004.03.01 MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége (a továbbiakban: elnökség) a sportról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Fénykép helye, vagy mellékletként digitális formában. Személyi adatok: Vezetéknév: Keresztnév (nevek): Leánykori név:

Fénykép helye, vagy mellékletként digitális formában. Személyi adatok: Vezetéknév: Keresztnév (nevek): Leánykori név: Felvételi kérelem a Magyar Nemzeti Rend Pártba (Minden adat megadása önkéntes! Az adatok abszolút bizalmas kezelését a párt garantálja. A hiányzó adatok a felvételi eljárást befolyásolhatják. A kitöltött

Részletesebben