70/2014. (II. 27.) Kt. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "70/2014. (II. 27.) Kt. határozat"

Átírás

1 rendes ülésének könyvéből: 70/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának elfogadja a RÉGIÓ 2007 Kft. beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének és a szolgáltatás minőségi mutatóinak alakulásáról.

2 rendes ülésének könyvéből: 71/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a következő önkormányzati tulajdonú árkokat, vízfolyásokat és azok műtárgyait ajánlja fel üzemeltetésre a vízügyi szakigazgatási szervek részére: 012 hrsz. (3,8114 m 2 ); 041 hrsz. (9413m 2 ); 050 hrsz. (2447m 2 ); 052 hrsz. (5241m 2 ); 077/2 hrsz. (496 m 2 ); 0284 hrsz. (995m 2 ); 0295 hrsz. (1,0390m 2 ); 0298/2 hrsz. (2174m 2 ); 0300/4/d hrsz. (1619m 2 ); 0301/1 hrsz. + zsilip (745m 2 ); 0302/9 hrsz. (327m 2 ); 0322/24 hrsz. (2059m 2 ); 0322/27 hrsz. (9858m 2 ); 0323/b hrsz. (8420m 2 ); 0354/3 hrsz. (944m 2 ); 0354/6 hrsz. + zsilip (3636m 2 ); 0358 hrsz. (1,1036m 2 ); 0359/15 hrsz. (782m 2 ); 0383/a hrsz. (4803m 2 ); 0399/7/d hrsz. (8841m 2 ); 6411 hrsz. Kapos-sori árok; 1506/ zsilip; átemelő Szuhay-dombi árok. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a döntésről a vízügyi igazgatási szervet tájékoztassa. Határidő: március 15. a tájékoztatásra Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

3 rendes ülésének könyvéből: 72/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a évi adóztatásról szóló beszámolót elfogadja.

4 rendes ülésének könyvéből: 73/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a beszámolóját a 393/2012. (XII. 14.), 114/2013. (III. 28.), 157/2013. (IV. 25.), 165/2013. (IV. 25.), 270/2013. (VIII. 26.), 281/2013. (VIII. 26.), 284/ (VIII. 26.), 287/2013. (IX. 26.), 288/2013. (IX. 26.), 289/2013. (IX. 26.), 291/2013. (IX. 26.), 295/2013. (IX. 26.), 300/2013. (IX. 26.), 319/2013. (X. 10.), 321/2013. (X. 10.), 328/2013. (X. 10.), 330/2013. (X. 10.), 334/2013. (X. 31.), 335/2013. (X. 31.), 336/2013. (X. 31.), 338/2013. (X. 31.), 339/2013. (C. 31.), 340/2013. (X. 31.), 341/2013. (X. 31.), 344/2013. (X. 31.), 347/2013. (X. 31.), 355/2013. (X. 31.), 356/2013. (X. 31.), 360/2013. (X. 31.), 361/2013. (X. 31.), 363/2013. (XI. 7.), 366/2013. (XI. 28.), 367/2013. (XI. 28.), 368/2013. (XI. 28.), 369/2013. (XI. 28.), 374/2013. (XI. 28.), 376/2013. (XI. 28.), 379/2013. (XI. 28.), 380/2013. (XI. 28.), 381/2013. (XI. 28.), 382/2013. (XI. 28.), 383/2013. (XI. 28.), 385/2013. (XI. 28.), 386/2013. (XI. 28.), 390/2013. (XI. 28.), 391/2013. (XI. 28.), 393/2013. (XI. 28.), 394/2013. (XI. 28.), 396/2013. (XI. 28.), 397/2013. (XI. 28.), 398/2013. (XI. 28.), 399/2013. (XI. 28.), 405/2013. (XII. 5.), 408/2013. (XII. 19.), 409/2013. (XII. 19.), 410/2013. (XII. 19.), 411/2013. (XII. 19.), 412/2013. (XII. 19.), 413/2013. (XII. 19.), 415/2013. (XII. 19.), 417/2013. (XII. 19.), 418/2013. (XII. 19.), 420/2013. (XII. 19.), 421/2013. (XII. 19.), 1/2014. (I. 30.), 2/2014. (I. 30.), 4/2014. (I. 30.), 7/2014. (I. 30.), 12/2014. (I. 30.), 14/2014. (I. 30.), 15/2014. (I. 30.), 16/2014. (I. 30.), 17/2013. (I. 30.), 21/2014. (I. 30.), 24/2014. (I. 30.), 30/2014. (I. 30.), 32/2014. (I. 30.), 37/2014. (I. 30.), 38/2014. (I. 30.), 43/2014. (I. 30.), 44/2014. (I. 30.), 46/2014. (I. 30.), 47/2014. (I. 30.), 56/2014. (II. 13.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót nem fogadja el.

5 rendes ülésének könyvéből: 74/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: február 28-ig: 13/2014. (I. 30.), március 14-ig: 342/2013. (X. 31.), március 31-ig: 163/2013. (IV. 25.), 232/2013. (VI. 27.), 337/2013. (X. 31.), 391/2013. (XI. 28.) 1. pontja, 417/2013. (XII. 19.) 2. pontja, 418/2013. (XII. 19.) 2. pontja, 425/2013. (XII. 19.), 27/2014. (I. 30.) április 1-ig: 333/2013. (X. 31.) április 30-ig: 185/2013. (V. 16.), 268/2013. (VIII. 26.), 392/2013. (XI. 28.) július 31-ig: 354/2013. (X. 31.) december 31-ig: 99/2012. (III. 29.).

6 rendes ülésének könyvéből: 75/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a 79/2011. (III. 3.) számú határozatát visszavonja.

7 rendes ülésének könyvéből: 76/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló beszámolót nem fogadja el.

8 rendes ülésének könyvéből: 77/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a bizottságainak átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadja.

9 rendes ülésének könyvéből: 78/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót nem fogadja el.

10 rendes ülésének könyvéből: 79/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a Középkori Dombóvári Vár, úgynevezett Gólyavár régészeti feltárásához, a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási NKft. által foglalkoztatott feltáráshoz kapcsolódó közmunkaprogram végrehajtásához, az ásatásvezető, technikusok és a régészhallgatók elszállásolásához költségvetéséből ,- Ft összegű forrás biztosítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

11 rendes ülésének könyvéből: 80/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a feladatellátás megfelelő személyi feltételeinek biztosítása érdekében kezdeményezi a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény Arany Sziget Idősek Otthona intézményegységében a szakmai létszám egy fő nővér álláshellyel való bővítését, és szükség esetén ennek fedezetét a Társulás működéséhez való hozzájárulásban biztosítja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a társulási tanácsba delegált képviselőt, hogy a Társulás költségvetésének elfogadása során az 1. pontnak megfelelő szakmai létszámra tegyen javaslatot és azt fogadja el. Határidő: március 14. Felelős: A társulási tanácsba delegált képviselő Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

12 rendes ülésének könyvéből: 81/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának felkéri a t, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet amennyiben az nem kerül elfogadásra a február 27-i ülésen az alábbiak figyelembevételével terjessze a Képviselő-testület elé: a) A február 27-i ülésre beterjesztett rendelettervezet normaszövegéhez képest az alábbiak kerüljenek átvezetésre: A tervezet 5. (2) bekezdése, a 8. (2) és (3) bekezdése és a 8. (4) bekezdésének második mondata kerüljön törlésre. A 8. (6) bekezdése az alábbi szöveggel szerepeljen a tervezetben: A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület lehetőség szerint negyedévente dönt. A 8. (8) bekezdése az alábbi szöveggel szerepeljen a tervezetben: (8) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a) a Városgazdálkodási Bizottság dönt - amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban rögzítésre kerül és az nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást - amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent. b) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, a kötelezettségvállalás összegétől függően: - 5 millió Ft értékhatárig a Városgazdálkodási Bizottság - 5 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt. A 10. (18) bekezdése az alábbi szöveggel szerepeljen a tervezetben: Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összege az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 3 %-át nem haladhatja meg.

13 A 3. (5) bekezdése az alábbi mondattal egészüljön ki: A Képviselőtestület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról. b) A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedésekről szóló beszámolási kötelezettségének írásban, a beszedett bevételek és a teljesített kiadások feltüntetése mellett tegyen eleget. c) A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezettel egyidejűleg terjessze be adósságkezelési szolgáltatás bevezetéséhez szükséges rendeletmódosítást. d) A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet bevételei között az elmúlt év tapasztalataira tekintettel csak a tárgyévben biztosan befolyó bevételeket szerepeltesse és a bevételek között a kockázatos teljesülési előirányzatokkal egyező összegű kiadás céltartalékba helyezéséről a már meglévő céltartalékba helyezett kiadások mellett gondoskodjon, így különösen: - Gunaras Zrt ,- - Szent Lukács Nkft. tagi kölcsön és kamat ,-. e) A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az önkormányzat évi költségvetésről szóló rendelettervezet kiadásait az előző évi teljesülések, és a feladatok ellátására tekintettel reálisan tervezze és a kiadások között az alábbi módosításokat hajtsa végre a tervezetben: - az Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát a évi teljesülési szinten szerepeltesse, - a közalkalmazottak cafeteria juttatását a munkaadót terhelő járulék nélkül 5.000,- Ft/hó mértékben tervezze, - az intézmények és társulások vezetői által megfogalmazott kifogásokra tekintettel vizsgálja felül a megszorítások indokoltságát.

14 rendes ülésének könyvéből: 82/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a Tolna Megyei Kormányhivatalnak a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásával, illetőleg az azt elfogadó 242/2013. (VI.27.) számú határozatával kapcsolatban tett XVII-B-22/1299-1/2013. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és a melléklet szerint elfogadja a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának a Társulás Tanácsa által a január 29-i ülésén tárgyalt módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírásával lássa el. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának elfogadja a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának a Társulás Tanácsa által a február 26-i ülésén tárgyalt módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírásával lássa el. Határidő: március 7. a határozat továbbítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felel: Önkormányzati Iroda

15 rendes ülésének könyvéből: 83/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának elfogadja a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nek a DVMSE sportingatlan üzemeltetésével kapcsolatban készített évi pénzügyi beszámolóját. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. között a 278/2011. (VI. 30.) Kt. határozat alapján a Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt található DVMSE sportingatlan üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatban kötött szerződést december 31-ig meghosszabbítja. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának az Üzemeltető részére a költségek fedezetére bruttó Ft/év, azaz bruttó Ft/hó összegű üzemeltetési átalánydíjat állapít meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az ingatlanüzemeltetési szerződés módosítására és aláírására. Határidő: március 15. DVMSE sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

16 rendes ülésének könyvéből: 84/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási NKft.-nek a Kinizsi u. 37. alatti ingatlan üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátásáról szóló évi beszámolóját tudomásul veszi. 2. A Képviselő-testület a Kinizsi u. 37. alatt ingatlan üzemeltetéséért fizetendő díjat az üzemeltető Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. javaslatával egyezően a évben havi nettó ,-Ft-ban határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a évi üzemeltetési díjról szóló megállapodás megkötésére. Határidő: március 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.

17 rendes ülésének könyvéből: 85/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának nem fogadja el az arra vonatkozó javaslatot, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. készítse el az NKft. egészére vonatkozóan a tevékenységenkénti eredmény kimutatást, és azt a évi számviteli beszámolóval együtt terjessze a Képviselőtestület elé.

18 rendes ülésének könyvéből: 86/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdése alapján megállapodás megkötését kezdeményezi Attala és Szakcs községek önkormányzataival a közös fogorvosi alapellátási körzetre (III. számú dombóvári fogorvosi körzet) kiterjedő feladatellátás teljesítésében való együttműködésről. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az együttműködési megállapodás megkötésére. Határidő: április 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

19 rendes ülésének könyvéből: 87/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzati bizottsági tagok ne részesüljenek díjazásban Tóth Gyula képviselőnek a Városgazdálkodási Bizottság tagjává történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

20 rendes ülésének könyvéből: 88/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a szervezeti és működési szabályzatról szóló 11/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítását nem fogadja el.

21 rendes ülésének könyvéből: 89/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Bükösdi Olgát a képviselői tisztségéről való lemondása miatt február 28-i hatállyal visszahívja a Humán Bizottságban betöltött bizottsági tisztségéből, és helyette a Humán Bizottság tagjává Bogdán László képviselőt választja meg február 28-tól.

22 rendes ülésének könyvéből: 90/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Kerényi Zsoltot a képviselői tisztségéről való lemondása miatt február 28-i hatállyal visszahívja a Városgazdálkodási Bizottságban betöltött bizottsági tisztségéből, és helyette a Városgazdálkodási Bizottság tagjává dr. Janek Attila képviselőt választja meg február 28-tól.

23 rendes ülésének könyvéből: 91/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Kerényi Zsoltnak a képviselői tisztségéről való lemondása miatt a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának tagjai közül történő visszahívására és helyette a Társulási Tanácsba dr. Janek Attila képviselő delegálására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

24 rendes ülésének könyvéből: 92/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Kerényi Zsoltot a képviselői tisztségéről való lemondása miatt február 28-i hatállyal visszahívja a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának tagjai közül, és helyette a Társulási Tanácsba Tóthné Sudár Beáta képviselőt delegálja február 28-tól.

25 rendes ülésének könyvéből: 93/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Kerényi Zsoltnak a képviselői tisztségéről való lemondása miatt a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjai közül történő visszahívására és helyette a Társulási Tanácsba Kiss Béla képviselő delegálására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

26 rendes ülésének könyvéből: 94/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Kerényi Zsoltot a képviselői tisztségéről való lemondása miatt február 28-i hatállyal visszahívja a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjai közül, és helyette a Társulási Tanácsba dr. Janek Attila képviselőt delegálja február 28-tól

27 rendes ülésének könyvéből: 95/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Franjo Vlasic bánról Franjo Vlasic udvarnak nevezi el a Dombó Pál utca és a Bezerédj utca közti 1301/4. helyrajzi számú közparkot. Az ünnepélyes névadásra március 29-én, a Város Hete rendezvénysorozat keretében kerül sor. Határidő: március 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

28 rendes ülésének könyvéből: 96/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a Dombóvár, Arany János tér 26. szám alatti épületen dr. Riesz József községi orvos, a szegények orvosa, a holokauszt áldozatának tiszteletére emléktáblát helyez el, azzal, hogy az ingatlan homlokzatának felújítását maximum bruttó ,-Ft értékben vállalja. Határidő: május 31. a homlokzat felújítására június 30. a tábla avatására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda Polgármesteri Titkárság

29 rendes ülésének könyvéből: 97/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Monostori János lemondása miatt Kiss Béla képviselőnek a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának tagjává és elnökévé történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

30 rendes ülésének könyvéből: 98/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának tagjává Nagy József lemondása miatt Molnár Tündét választja meg. 2. A Képviselő-testület a Közalapítvány alapító okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az alapító okirat módosításával kapcsolatos teendők ellátására. Határidő: április 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

31 rendes ülésének könyvéből: 99/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Monostori János lemondása miatt Tóth Gyula képviselőnek a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának tagjává és elnökévé történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

32 rendes ülésének könyvéből: 100/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának, mint a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megvonására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

33 rendes ülésének könyvéből: 101/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának egyetért azzal, hogy az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Somfalvi Józsefnek a munkaszerződése 1 éves időtartammal, április 1. napjáig meghosszabbításra kerüljön. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t döntésének képviseletére. Határidő: azonnal a határozat továbbítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

34 rendes ülésének könyvéből: 102/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. társasági szerződésének melléklet szerinti módosítását elfogadja és felhatalmazza a t, hogy a módosítást a taggyűlésen képviselje és azt annak elfogadását követően aláírja. Határidő: az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. következő taggyűlése Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

35 rendes ülésének könyvéből: 103/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának hozzájárul ahhoz, hogy az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. az azonnali beszedési megbízással kapcsolatos, mellékelt a megállapodás előterjesztésben foglalt tervezetéhez képest az azonnali beszedési megbízás 2,5 millió Ft-ot elérő fizetési kötelezettségnek legalább 60 napos fizetési határidőt tartalmazó igazolt felszólítás ellenére való elmulasztása esetén történő kibocsátása lehetőségét tartalmazó megállapodást megkösse és annak megfelelően a felhatalmazó levelet kiállítsa. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t arra, hogy a döntést a Kft. taggyűlésén képviselje. Határidő: a Kft. következő taggyűlése Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

36 rendes ülésének könyvéből: 104/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve hóeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatainak ellátása Dombóvár egyes közterületein tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról való döntést elnapolja a következő ülésére.

37 rendes ülésének könyvéből: 105/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -a alapján a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az alábbiak szerint fogadja el. Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség Ezer forintban Megnevezés Sorszám Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

38 ( ) Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 23 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

39 rendes ülésének könyvéből: 106/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a Dombóvár Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítását nem fogadja el

100/2015. (III. 12.) Kt. határozat

100/2015. (III. 12.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 100/2015. (III. 12.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a dombóvári 1414/11 hrsz.-on felvett, természetben Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatt található

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kapcsolatos ügyek

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben