Különböző anyagú és méretű elemek tűzzel szembeni ellenállása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különböző anyagú és méretű elemek tűzzel szembeni ellenállása"

Átírás

1 Égés és tűz fogalma Égés a levegő oxigénjével történő egyesülés (oxidáció), amely a szerves anyagokat visszafordíthatatlan folyamattal elbomlasztja. Tűz: - általában az égési folyamat kísérőjelensége - fizikai jelenség, éghető anyag fény- és hőhatással járó önfenntartó folyamata - addig tart amíg az égés feltételei fennállnak - folyamat végén égésgázok és éghetetlen

2 Az égés feltételei Az égés csak akkor indulhat meg és maradhat fenn, ha az éghető anyag és a levegő megfelelő mennyiségű oxigénje (oxidáló anyag), valamint ha az égés megindulásához szükséges gyulladási hőmérséklet azonos térben és időben rendelkezésre áll. Az égés alapfeltételei: Éghető anyag: gázzá tudjon alakulni Oxigén (levegő): levegő 21 %-a oxigén % között van - tökéletlen égés 10 % alatt van - megszűnik az égés Gyulladási hőmérséklet Az égéshez vagy gyulladáshoz adott aktiválási energia szükséges

3 Különböző anyagú és méretű elemek tűzzel szembeni ellenállása a) alumínium szerkezet; b) acélszerkezet; c) faszerkezet deszkaméretű elemekkel (26 52 mm); d) faszerkezet pallóméretű elemekkel ( mm); e) hőmérsékletemelkedési görbe

4 Fa és fémszerkezetek viselkedése a tűzben Az el nem égett rész tejes értékű, nem torzul szerkezet A fa égési mechanizmusa ismert, az égési folyamat előre kiszámítható, tervezhető Extrém behajlások, torzulások Előre nem látható hirtelen láncreakciószerű tönkremenetel

5 Fa- fém- és betonszerkezetek tűzzel szembeni tulajdonságai Faszerkezet Pl. a lucfenyő hővezetési tényezője: 0,11-0,14 W/mK csak a felületi réteg melegszik át csak károsodott réteg szilárdsága csökken (a mag szilárdsága változatlan marad) Vasbeton szerkezet a vas hőtágulása kb. 2%-kal nagyobb a betonnál a magas hőmérsékleten a vas szétnyomja a betont kidagad, szerkezet megrepedezik, szétporlik szárdságát elveszti vasalás jól vezeti a hőt Acélszerkezet acél hővezetési tényezője: W/mK (alumínium 237 W/mK) A tejes keresztmetszet átmelegszik Teljes keresztmeszet szilárdsága folyamatosan csökken

6 Fa-fém kapcsolatok Tűzvédő festékkel védeni kell a faszerkezetek fémkapcsolatait A fémszerelvény bevezeti a hőt szerkezetbe

7 A fa égéstermékei Gázok Elsőlegesen: széndioxid, szénmonoxid, víz (Egyéb el nem égett bomlástermékek: metanol, metán, hidrogén, formaldehid stb.) Füst szilárd anyagai: korom, hamu Hamu: fa által feszívott ásványi sók oxidjai (kálium,kalcium, nátrium, foszfor stb.) Szénmonoxid igen veszélyes(tökéleten égéskor keletezik): 0,02% konc. 2-3 óra alatt fejfájást, 0,16 % konc. 20 perc után ájulás, 2 óra után halál, 1,2% konc. 1-3 percen belül halál okoz(!) Ha bekerül a tüdőbe (vérbe) a szén-monoxid, akkor az sokkal jobban (240-szer erősebben) kötődik a hemoglobinhoz, mint az oxigénhez.

8 Égési folyamat részfolyamatai 1. anyag fokozatos felmelegedése 2. éghető anyag termikus bomlása (pirolízis) 3. meggyulladás (anyag tulajdonságaitól függ) 4. az égés maga 5. égés szétterjedése (sebessége az éghető anyag minőségétől függ)

9 A faanyag égése Faanyag égési zónái Faanyag égési jellemzői: egyletes sebességgel be égési zónák párhuzamosan követeik egymást a pirolízis zóna csak 1-1,5cm faszén csak gyulladásig gátolja az égést a nem károsodott farész teljes értékű leégett részekkel csökken a faszerkezet önsúlya meggyulladásáig endoterm, utána exoterm a folyamat felmelegedésével a nem károsodott farész szilárdsága nő többrétegű szerkezetek tűzállósági határértéke mindig nagyobb, mint az egyes rétegek tűzállósági határértékének algebrai összege

10 A faanyag égési szakaszai Vízvesztés ( C): elveszíti először a szabad, majd a kötött vizét. Alig észrevehető kémiai változások is végbe mennek. Elszíneződés ( C): a kémiai változások felgyorsulnak, először barnás, majd egyre sötétebb elszíneződést tapasztalható. Távoznak az illóolajok. Szenesedés ( C): a hosszú cellulózmolekulák feldarabolódnak és ennek eredményeképpen a felületre kilépő éghető gázok képződése felgyorsul. Határozott faszénképződés tapasztalható. Lobbanáspont ( C): a felszabaduló gázok összetétele megváltozik, mennyiségük is megnő. Az éghető bomlástermékek (szénmonoxid, hidrogén, metán stb.) mennyisége rohamosan növekszik. A felszabaduló égéstermékek gyújtóláng, szikra hatására belobbannak. Gyulladás ( C): a gáznemű bomlástermékek keletkezése olyan intenzív, hogy az égés folyamatos, a folyamat önfenntartóvá válik. Öngyulladás ( C): ha elegendő oxigén van a környezetben, a faanyag minden külső hatás (gyújtóláng) nélkül is belobban és folyamatosan ég. Égés ( C): egyre fokozódó hőmérséklet emelkedés tapasztalható, a gázképződés eléri a maximumát. A faszénréteg kockásan, keresztirányban repedezik. Faszén égése (500 C felett): a gázképződés csökken és a korábban képződött szenek begyulladnak és elégnek. A hőmérséklet elérheti a C-ot is. Utóégés: a hőmérséklet meredeken csökken és utóégés, utóizzás után megszűnik az égés.

11 Fajok tűzzel szembeni ellenálló képessége jól ellenállóak: akác, bükk, kőris, tölgy; közepesen ellenállóak: erdei- és fekete fenyő, nyír, vörös fenyő; mérsékelten ellenállóak: dió, cseresznye, lucfenyő; nem ellenállóak: éger, hárs, jegenyefenyő, nyár.

12 A fa égését befolyásoló tényezők Sűrűség, szöveti felépítés: elsősorban a gáz áteresztőképességtől függ szálirányban gyorsabban terjed a tűz Nedvességtartalom: égés során a fában lévő nedvességtartalmat először fel kell melegíteni, majd gőzzé kell alakítani. Ez a folyamat jelentős mennyiségű hőt von el a fától. Extraakt anyagok: pl.: gyanta - gyújtó hatású Méretek, tagoltság: vékony faanyagokból készült mérnöki faszerkezetek kevésbé állnak ellen a tűznek A faanyag egészségi állapota: korhadt, rovar rágta faanya beégési sebessége megnő

13 Tűzvédelmi célok Megelőzés: éghető anyagokat helyettesítsük más, nem éghető anyagokkal, szigeteljük el az égést lehetővé tevő anyagoktól (pl. nem éghető bevonatokkal), csökkentsük lángra lobbanásuk valószínűségét gyulladási hőmérsékletük növelésével (égéskésleltetés). Ha már a tűz fellépett: olyan kémiai tulajdonságú anyagok használata, amelyek lehetővé teszik az éghető anyag és az égést tápláló közeg egymástól való elválasztását, hűtik az égő anyagot, hogy annak hőmérséklete az anyag gyulladási hőmérséklete alá csökkenjék.

14 Tűzvédelmi előírások Az építményt úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy tűz esetén: az építmény egy bizonyos ideig megőrizze teherbíró képességét, korlátozva legyen a tűz és füst keletkezése és terjedése az építményben, korlátozva legyen a tűz szomszédos épületekre való átterjedése, az ott tartózkodók az épületet sértetlenül elhagyhassák, vagy ki lehessen őket menteni, biztosítva legyen a tűzoltók biztonsága.

15 Tűzállósági fokozat A és B tűzveszélyességi osztály esetén I-II. C tűzveszélyességi osztály esetén I-III. D tűzveszélyességi osztály esetén I-IV. E tűzveszélyességi osztály esetén I-V. I.: legnagyobb biztonságot adja magas épület, amelyben a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség padlószint-magassága a 13,65m-t meghaladja II.: óvodák, szociális otthonok, valamint a középmagas épületek III.: társasházak, ha az épület legfelső használati szintje nem haladja meg a 13,65m-t IV.: pinceszinttel, földszinttel és egy emeleti szinttel rendelkező lakó- és üdülőépületek (családi házak) V.: egyszintes üdülő- és közösségi épületek, amelynek befogadóképessége legfeljebb 25 fő

16 Nem azt kell megelőzni, hogy tűz legyen, hanem azt, hogy valaki meggondolatlanul kezdjen el építkezni. Ez az igazi megelőzés. Horváth Lajos Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség

17 A faszereztek tűzvédelmének lehetőségei Keresztmetszeti méretezés teherhordó képességnövelése, kisebb beégési sebességű fafajok alkalmazása tölgy, akác stb. Építészeti megoldások nem éghető szakaszok és egyéb a tűzterjedést csökkentő építészeti megoldások alkalmazása) Nem éghető anyaggal történő borítás eléfalazás, tűálló anyaggal történő borítás, faváza könnyűszerkezetek esetén tűzálló gipszkarton, gipszkötésű rostlap, CK lap stb. alkalmazása Égéskésleltetővel történő felületi kezelés Égéskésleltetővel történő telítés Aktív tűz-, füstérzékelő és tűzoltó rendszerek beépítése

18 Tennivalók tűz esetén 1. Tűzriadó Hívjunk segítséget! Értesítsük a tűzoltóságot (105, 112), A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: a tűzeset pontos helyét (cím, épület), mi ég, mi van veszélyeztetve, emberélet van-e veszélyben, a jelző nevét, a jelzésre használt készülék számát, Aki tüzet észleli, köteles azt elsősorban a tűzoltóságnak, a rendőrségnek, a mentőszolgálatnak vagy pedig a Polgármesteri Hivatalnak késedelem nélkül jelezni. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt vagy eloltott tüzeket kötelesek késedelem nélkül bejelenteni.

19 2. Menekülés, mentés fegyelmezetten, pánikmentesen távozni az épületből, a legközelebbi kijáraton keresztül rászorulóknak segítséget kell nyújtani emeletről minden esetben a lépcsőházon keresztül (liftet ne használjuk) ha a lépcsőn a lejutás akadályozott felfelé is lehet menekülni (tetőre, szomszédos lépcsőházon keresztül a szabadba) füst ellen az orr, illetve a száj elé szorítsunk átnedvesített kendőt, törölközőt a forró füstgázok felülről rétegeződve telítik a helyiséget, így lehajolva biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget a lakás elhagyása esetén lehetőleg gondoskodni kell a gáz és az elektromos áram főkapcsolójának elzárásáról informáljuk a kiérkező tűzoltókat a körülményekről, a bent tartózkodók hollétéről, közmű elzáró berendezések helyeiről

20 3. Tűzoltás - lehetőségekhez mérten Alapja a három feltétel (az éghető anyag, az oxigén és a gyulladási hőmérséklet) valamelyikének kivonása az eseménysorból. Tűz észlelése esetén - a testi épség veszélyeztetése nélkül- kezdjék meg a tűz oltását. A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles lehetőségeihez képest részt venni.

21 Gyúlékonyság vizsgálat Az anyagok gyúlékonyságát határozza meg, egy közvetlen gyújtóláng hatására. Megállapítható: bekövetkezik-e gyulladás, a láng tovaterjed-e a felületen, a lehulló égő olvadékcseppek meggyújtják-e a próbatest alatt elhelyezett szűrőpapírt.

22 Nem-éghetőség vizsgálat A vizsgálat célja az építési anyagok nem éghető voltának meghatározása. A vizsgálat során egy függőleges elrendezésű izzítókemence segítségével megállapító, hogy a termék egyáltalán nem, vagy jelentős mértékben nem járul hozzá a tűz kifejlődéséhez.

23 Bombakaloriméter Az égéshő meghatározása szolgál. Biztosítja a termék szervesanyag-tartalmának tökéletes elégését, és az ebből felszabaduló hőmennyiség detektálását.

24 Hőkamera Az infra vörös sugarakat elektromos jelekké alakítja át, ezáltal azok láthatóvá válnak. Gyorsan és roncsolásmentesen feltérképezhetők az épületek gyenge pontjai és az energiaveszteségek.

25 SBI (Single Burning Item) Egy modellezett szobasarok, amelynek falait a vizsgálandó építési termék adja, amelyet egy égő tárgy hatásának teszik ki. A legtöbb mérési adatot a füstgáz-elvezető csőben mérik (hőmérséklet, O 2 -N 2 koncentráció, relatív fényerősség, stb.).

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT.

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT. TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN Abel ügymi ni s z t er54/ 2014.( XI I.5. ) BM r endel et eazor s z ágos Tűz védel misz abál yz at r ól Or s z ágostűz védel misz abál yz at ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Otthonunk

Részletesebben

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez 2 Kiadja: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

Érdekességként néhány fafajta fűtőértéke 15%-os nedvességtartalom esetén:

Érdekességként néhány fafajta fűtőértéke 15%-os nedvességtartalom esetén: Pellettüzelés Amikor pellettel fűtünk, akkor tulajdonképpen fát égetünk. Méghozzá úgy, hogy biztosítjuk a fatüzeléshez szükséges ideális feltételeket, az égést befolyásoló szinte valamennyi tényező (szereplő)

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék. Épületszerkezettan 4. Segédlet a BME Építészmérnöki Kar hallgatói részére

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék. Épületszerkezettan 4. Segédlet a BME Építészmérnöki Kar hallgatói részére BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 4. TETŐSZIGETELÉS, BELSŐ TÉRKÉPZŐ SZERKEZETEK Segédlet a BME Építészmérnöki Kar hallgatói részére E U R Ó P A I U N I Ó STRUKTURÁLIS

Részletesebben

Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése

Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése URSA GLASSWOOL URSA XPS Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése Szarufa közötti és alatti szigetelés 02 URSA GLASSWOOL 03 Tallin Szent Pétervár Tartalomjegyzék Tchudovo North Licolnshire London Noisiel

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet. Az új OTSZ-ről. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Főigazgató-helyettesi Szervezet. Az új OTSZ-ről. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új OTSZ-ről Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Felépítés Jogszabály: követelmények Tűzvédelmi

Részletesebben

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI, ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvetı célkitőzés, hogy tőz esetén az építmény állékonysága egy elıírt, de korlátozott idıtartamra - amennyiben

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt 2006 Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Környezetvédelem Tűzvédelem Csend Komfort energiát takarít meg Önnek, mivel kiváló hőszigetelő nem

Részletesebben

CLIMAVER. több mint 150 millió eladott m 2 Spanyolországban. Klimatizációs Megoldás Kórházakban és Egészségügyi Központokban Climaver Légcsatorna

CLIMAVER. több mint 150 millió eladott m 2 Spanyolországban. Klimatizációs Megoldás Kórházakban és Egészségügyi Központokban Climaver Légcsatorna CLIMAVER több mint 150 millió eladott m 2 Spanyolországban Klimatizációs Megoldás Kórházakban és Egészségügyi Központokban Climaver Légcsatorna www.isover.es Információ szigetelésekrõl www.isover.hu +34

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Védelmi célok. Heizler György A tűzvédelem műemlékvédelmi szempontjai

Védelmi célok. Heizler György A tűzvédelem műemlékvédelmi szempontjai Heizler György A tűzvédelem műemlékvédelmi szempontjai A műemléképületek tűzvédelmével a 70-es években kezdtek intenzívebben foglalkozni. A Yorky katedrális leégése 1984-ben a templomokra mint speciális

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Miért fontos a tűzálló szigetelés? Az épületek tűzvédelme és biztonsága

Miért fontos a tűzálló szigetelés? Az épületek tűzvédelme és biztonsága Miért fontos a tűzálló szigetelés? Az épületek tűzvédelme és biztonsága Az épülettüzek jelentős része megelőzhető 2 Épülettüzek és következményeik Bizonyos esetekben ha a kiváltó ok nem Hogyan terjed a

Részletesebben

Veszélyes anyagok azonosítása

Veszélyes anyagok azonosítása Veszélyes anyagok azonosítása Szerkesztette: Barta Vámos László 2005.12.13. 1 Új kihívások a vészhelyzetek kapcsán A vegyi anyagok sokfélesége (minőség) Tömegtermelés (mennyiség) A szállítás veszélyes

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 5. Készítette a Köztisztasági

Részletesebben

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint?

Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint? XII. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint? Engedélyezési terv Mészáros János XII. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia Hogyan tervezzünk családi

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL (2004.05.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

Hőszigetelt szendvicspanelek. Rendszerek Tűzbiztonság felsőfokon

Hőszigetelt szendvicspanelek. Rendszerek Tűzbiztonság felsőfokon Hőszigetelt szendvicspanelek 2010 Rendszerek Tűzbiztonság felsőfokon Insurer Approved Systems Bemutatjuk a szendvicspanelek legújabb generációját, a biztosítótársaságok által is elismert rendszert. Az

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

PASSZÍV HÁZ. Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói

PASSZÍV HÁZ. Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói PASSZÍV HÁZ Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói 0 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...2 2. Kiotói jegyzőkönyv...2 3. Üvegházhatás fogalma...2

Részletesebben