Funkcióváltozások az alsó húgyutak működésében radikális kismedencei urológiai műtéteket követően

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Funkcióváltozások az alsó húgyutak működésében radikális kismedencei urológiai műtéteket követően"

Átírás

1 Funkcióváltozások az alsó húgyutak működésében radikális kismedencei urológiai műtéteket követően Doktori tézisek dr. Keszthelyi Attila Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető: Prof. Romics Imre egyetemi tanár, az orvostudományok doktora Témavezető: Dr. Nyirády Péter, egyetemi adjunktus, Ph.D. Hivatalos bírálók: Dr. Varga Attila, egyetemi docens, Ph.D. Dr. Bursics Attila, osztályvezető főorvos, Ph.D. Szigorlati bizottság elnöke: Dr. Kádár Anna egyetemi tanár az orvostudományok doktora Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Merksz Miklós, osztályvezető főorvos, Ph.D. Dr. Várbíró Szabolcs, egyetemi adjunktus, Ph.D. Budapest 2009.

2 1. Bevezetés A hólyagtumor és a prostata daganata miatt végzett kismedencei urológiai radikális műtétek sikeressége nemcsak onkológiai szempontból értékelhető. A kiterjesztett műtétektől a tumor mentesség elvárásán kívül a beteg számára elfogadható életminőséget, az egészségesekéhez közelítő funkcionális eredményt várunk el. Az életminőséget leginkább befolyásoló tényező a vizelési zavar, azon belül is az inkontinencia. A beteg további életvitelében a vizeletelterelés módja meghatározott szerepet játszik. Radikális prostatectomia esetében húgycső hólyag anastomosist kell készíteni, míg radikális cystectomiát követően több lehetséges módja van a vizelet elvezetésének. Ezek közül az értekezésben a kontinencia szempontjából a húgycsövön keresztüli vizelést biztosító Reddy szerinti ileum hólyagot és a végbélen át történő vizeletürítést eredményező Mainz pouch II típusú ureterosigmoideostomiát hasonlítottuk össze. A radikális műtéteket követő vizeletcsepegés oka nem pontosan tisztázott, létrejöttéhez több tényező együttes előfordulása szükséges. A kérdés értelmezését tovább nehezíti, hogy az inkontinencia előfordulását az irodalomban jelentős szórásokkal adják meg, ennek egyik oka a vizeletcsepegés eltérő értelmezéséből adódik. Az értekezésben a Nemzetközi Kontinencia Társaság 2002-ben rögzített véleménye alapján inkontinenciának azt a bármely nemű és jellegű vizeletvesztést tartjuk, mely akaratlanul következik be. Kontinensnek a betétet egyáltalán nem viselő eseteket tekintettük. 2. Célkitűzések Vizsgálataink során célul tűztük az urológiai kismedencei radikális műtétek után az alsó húgyutak működésében létrejött változások vizsgálatát. A Reddy szerint ileum hólyag és a Mainz pouch II típusú ureterosigmoideostomia utáni vizelési panaszokat egymással és a radikális prostatectomiát követően észlelt viszonyokkal hasonlítottuk össze. Az alábbiakban pontokba szedve foglaljuk össze célkitűzéseinket Urodynamiás vizsgálattal hasonlítottuk össze a hólyagműködésben és a húgycső záróizomzatának funkciójában lezajlott változásokat ileum hólyagképzést valamint radikális prostatectomiát követően Reddy típusú ileumhólyag működését, a vizelettárolás és ürítés módját elemeztük és így az inkontinens és a kontinens betegek adatait összehasonlítottuk. 2

3 Kerestük, hogy van-e az urodynamiás paraméterek között azonosság vagy különbség a Reddy típusú ileum hólyag és a radikális prostatectomia után a vizelet megtartása és ürítése tekintetében Analis sphincterometria alkalmazhatóságát vizsgáltuk a radikális műtétek után a medencefenék izomműködésében létrejött változások leírására A Mainz pouch II típusú vizeletdeviáció során prospektív és retrospektív vizsgálattal kerestük a kontinenciát biztosító analis spinchter funkcióváltozását Prospektív vizsgálat keretében, a tervezett ureterosigmoideostomia előtt végzett az analis sphincterometriával, a végbél záróizom gyengeségben szenvedő betegeket szándékoztuk kiszűrni és így számukra az ureterosigmoideostomia helyett más vizeletelterelést javasolni Retrospektív vizsgálat során, a kontinens és inkontinens betegek összehasonlításával az inkontinencia okait kerestük A radikális prosztatectomia valamint a Mainz pouch II műtét gátizomzatra kifejtett hatását vetettük össze. Azon közös jellemzőket kerestük, melyek a postoperatív inkontinenciát előre jelezhetik a műtét előtt történt kivizsgálás során A vizeletvesztés közös vonásait kerestük az orthotopikus hólyagképzéssel, az ureterosigmoideostomiával járó radikális cystectomia és a radikális prosztatectomia műtétje után. 3. Módszer Valamennyi Reddy hólyagot kapott beteget Németországban, Bocholt városában vizsgáltuk és 2004 között 82 esetben történt cystectomiát követően Reddy típusú ileumhólyag képzése. A kontroll időpontjáig 40 beteg halálozott el, a kérdőívet 42 betegnek (100%) küldtük ki, a válaszadók száma 35 (83,3 %) volt. Urodynámiás mérés 30 esetben (71,4 %) történt. Az orthotop ileum hólyag Reddy szerint változata ritkaságnak számít, az általunk közölt vizsgálathoz hasonló számú beteget felmutató közlés nincsen az irodalomban. A dolgozatban urodynamiás vizsgálattal elemzett 63 radikális retropubikus prostatectomia 2003 március és 2004 májusa között történt a bocholti Szt. Ágnes Kórház Urológiai Osztályán és a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján. Urodynamiás vizsgálatra a műtétet követően 2 hónappal került sor, majd 9 hónap múlva kérdőíves felmérést végeztünk. A radikális prostatectomia urodinamiás vizsgálatai szintén az előbb említett két helyen végeztük. A rectális manometria az Országos Gyógyintézeti Központ Sebészeti Osztályának Funkcionális Laborjában történt. A Mainz pouch II műtét ellenőrzése során a Semmelweis Egyetem 3

4 Urológiai Klinikáján 1998 január és 2007 szeptembere közötti műtéteket tekintettük át. Prospektív vizsgálat keretében 15 betegnél végeztünk műtét előtt és a műtétet követően 6 hónappal analis sphincterometriát. Módunkban állt a pre- és postoperatív nyomásértéket összehasonlítani, így a végbél záróizom működésének műtét utáni változásait megállapítani. Retrospektív vizsgálat során 40 beteget vizsgáltunk a műtétet követően átlagosan 2,3 évvel (6-72 hónap) a postoperatív szakban kérdőívvel mértük fel az anális kontinencia statust. Radikális prostatectomiát követően a Semmelweis Egyetem Urológiai klinikáján 2006 januárja és novembere között 27 beteg esetében végeztük el a mérést a műtét előtt 1-7 nappal, majd a műtét utáni második hónapban Általános vizsgálatok. A kontinencia status felmérését valamennyi esetben kérdőívek segítségével történt. Ileum hólyag és radikális prostatectomia után egy általunk szerkesztett kitöltése történt meg, a betegek nemzetiségétől függően magyar vagy német fordításban, míg Mainz pouch II műtét után az EORTC QLQ C 30 típusút használtuk Speciális vizsgálatok Hólyagfunkció vizsgálata. E mérések során az urodynamiás paraméterek különbségeit kerestünk Reddy hólyag kialakítása és radikális prostatectomiát követően. A vizsgálati módszer minkét esetben a cystometria volt, így a kapott eredmények összevethetőek Záróizom funkció vizsgálata. Az urethralis és az analis záróizomat működését a húgycső nyomásprofil mérés és a rectalis manometria során határoztuk meg. Reddy típusú ileumhólyag és a radikális prostatectomia után húgycső nyomásprofil vizsgálattal határoztuk meg a húgycső záróizmának működését: nyugalmi tónusát és összehúzódási képességét. Mainz pouch II és radikális prostatectomiát követően a végbél záróizomzatának funkciójának mérésére a rectalis manometriát használtuk. A rectalis manometria standard technikája, pontosan mérhető, Hgmm-ben kifejezett mérési értékei- szemben az analis spinchter próba gyakorlatával- lehetővé tették a Mainz pouch II és a RRP betegeinek összevetését, a gátizomzat funkciójában történt változás összehasonlítását. A meghatározásra került jellemzők a következő jellemzők: 1. Nyugalmi anális záróizomnyomás (RASP), mely nyugalmi állapotban az anális csatornában mérhető legmagasabb nyomásérték, a simaizomzatból álló belső záróizom nyugalomban mért tónusát mutatja. 2. Maximális anális szorítónyomás (MACP), mely az anális sphincter akaratlagos összehúzásakor mérhető nyomást jelenti, a külső záróizom működéséről informál. Ez az 4

5 érték a harántcsíkolt záróizomzat és a medencefenéki izomzat működésének közös jellemzője. 3. Rectoanális inhibitios reflex (RAIR), mely a belső anális simaizomból álló sphincter és a külső harántcsíkolt izomból felépülő záróizom összehangolt működésének és így a székletürítés összehangolt folyamatának a jellemzője. 4. Eredmények Reddy hólyagot esetén a kérdőíves felmérés során a kontinencia viszonyok alapján hét kontinens beteget (I. csoport), 11 részlegesen csak éjjel- inkontinens beteget (II. csoport) és 17 teljesen mind éjjel, mind nappal egyaránt- inkontinens beteget (III. csoport) vizsgáltunk. A csoportok között nem volt szignifikáns különbség a betegek átlagéletkora, a 65 év feletti betegek száma, valamint a műtét időpontja és az urodynamiás vizsgálatig eltelt idő tekintetében. Mainz pouch II után 32 beteg esetében (80%) észleltünk teljes kontinenciát. Hét betegen (17,5%), csak éjjeli, míg egy beteg (2,5%) esetében éjjel-nappali inkontinenciát állapítottunk meg. Összehasonlítva a kontinens betegek (IV. csoport) és az inkontinens betegek (V. csoport) átlagéletkorát, szignifikáns különbséget nem találtunk. Radikális retropubikus prostatectomia után két hónappal a műtét után 43 beteg (68,2%) volt kontinens, míg 9 hónappal a műtétet követően 53 beteg (84,1%) nem említett vizeletcsepegést. A továbbiakban kontinens csoportnak annak a 43 beteg adatait tekintjük, akik a műtétet követően 2 hónappal már kontinensek voltak. A műtét után 2 hónappal kontinens (VI. csoport) és az inkontinens (VII. csoport) betegek átlagéletkora között nem volt különbség, míg a rögtön kontinens és a két hónapon belül kontinensé vált csoport között szignifikáns különbség látható (59,2±5,6 év vs.62,6±7,2 év p <0,05). A Reddy hólyag és a Mainz pouch II után a betegek korát összevetve szignifikánsan fiatalabbak voltak a Reddy hólyagot kapott betegek mind a kontinens, mind az inkontinens csoportban. Reddy hólyag esetén szignifikáns különbséget észleltünk a részlegesen inkontinens (II. csoport), valamint a teljesen inkontinens csoport (III. csoport) között a bél kontrakciót mutató betegek számát (72,7vs.94,1%) illetően. Szintén szignifikáns volt a különbség a bél kontrakciók időtartamában (2,8 ± 1,6 vs. 11 ± 5,6 sec.) és a compliance tekintetében (22,9 ± 5,4 vs.15,4 ± 3,4 ml/vízcm) között, valamint statisztikailag értékelhető volt a különbség a hólyagkapacitás tekintetében is (401±57 vs. 292±60 ml). A hólyag működésében különbséget nem észleltünk összehasonlítva a radikális prostatectomia után kontinens (VI. csoport) és az inkontinens (VII. csoport) betegeket. Szignifikáns eltéréseket a záróizomzat funkciójában találtunk. A sphincternek mind az 5

6 akaratlagos összehúzódási képessége, mind a nyugalmi tónusa szignifikánsan magasabb értékeket mutatott a kontinens csoportban. Az uroflow paramétereket összevetve a Q max értéke szignifikánsan magasabb volt radikális prostatectomiát követően a kontinens csoportban, mint a nappal kontinens betegeknél Reddy hólyag kialakítása után. Az inkontinens csoportok között különbség nem volt. Amennyiben viszont a hólyagpótlást követő uroflow görbéket vetettük össze a radikális prostatectomia vizelési görbéivel, a prostata műtétet követően kaptunk jobb eredményeket. A vizeletretenció valamennyi csoportban elhanyagolható mértékű volt. A cystometriás paraméterek közül az első vizelési inger megjelenésében a bélhólyag esetén a nappal kontinens betegek esetén szignifikánsan később mutatható ki az inger megjelenése, mint az inkontinens csoportban. A bélhólyag esetén a kontinens betegekhez képest az inkontinens csoport szignifikánsan kevesebb vizeletet tudott tárolni. Radikális prostatectomia esetén nem volt a kontinens-inkontinens csoportok között szignifikáns eltérés a hólyagfunkciót illetően. A radikális prostatectomiát követően szignifikánsan jobb záróizom funkcióval rendelkezetek a betegek, mint cystectomia után, így a záróizomzatnak mind a nyugalmi tónusa, mind a kontrakciós képessége is szignifikánsan jobb volt. Mainz pouch II retrospektív vizsgálatakor a rectális manometria segítségével a kontinens és inkontinens betegek között a RASP (79,2±2 vs. 73,6±68,4 Hgmm, p=0,53) értékekben különbséget nem észleltünk. Összehasonlítva a záróizomzat szorítóképességének változását a MACP értékekben (204,3±22,8 vs. 117,3±1 Hgmm, p=0,001) a kontinens betegeknél szignifikánsan magasabb értékeket mértünk. A prospektív vizsgálat során a preoperatív szakban végzett méréssel a tervezett műtét előtt a záróizomzat funkcióját tudtuk pontosan megítélni. Két beteg esetében diagnosztizáltunk gyenge záróizomzatot (RASP 46, illetve 40 Hgmm, MACP 85 illetve 82 Hgmm), így számukra a végbél felé történő vizeletelvezetés helyett más megoldást ajánlottunk. A prospektív vizsgálat második mérése az ureterosigmoideostomia után 6 hónappal történt. Mind a RASP (86,3±18,8 vs. 76,1±13,9 Hgmm, p= 0,0049) mind a MACP (232,2 ±53,8 vs. 194,1±74,5 Hgmm, p=0,0054) értékekben szignifikáns csökkenést észleltünk. A rectoanalis inhibíciós reflex (RAIR) változás nem volt, pozitív értéket mutatott mind a pre- mind a postoperatív szakban. Radikális prostatectomiát követően, sem a RASP sem a MACP értékekben (84,7±26,5 vs. 83,5±26,7 Hgmm illetve 311±100 vs. 294±86 Hgmm) nem volt változás. Összehasonlítva a Mainz pouch II típusú vizeletelterelés és a radikális retropubicus prostatectomia mérési eredményeit, a preoperatív értékekben szignifikáns különbséget sem a RASP (86,33±18,7 vs. 84,7±26 Hgmm) sem a MACP (232,2 ±53,8 vs. 311±100 Hgmm) 6

7 értékekben nem találtunk. A postoperatív leletekben azonban szignifikáns különbség a RASP értékekben nem (76,13±13,86 vs. 83,5±27 Hgmm) viszont a MACP értékekben (194,06±74,47 vs. 294±86 Hgmm) mutatkozott. Szemben a radikális prostatectomia eredményeivel a radikális cystectomia után képzett Mainz pouch II műtét során csökken a végbél záró rendszerének funkciója, ezen belül is leginkább a záróizomzat akaratlagos összehúzódó képessége. 5. Következtetések A műtét utáni jó kontinenciáért elsősorban a záróizomzat kielégítő működése a felelős mind a cystectomia mind a radikális prostatectomia esetében. Radikális prostatectomia után csak a húgycső záróizmának működésében észlelhető szignifikáns funkciócsökkenés, ezzel szemben radikális cystectomiát követően mind az urethralis mind a rectális záróizom összehúzódó képességének csökkenésével számolni kell. A radikális retropubikus prostatectomiának nincsen hatása a végbél záró izomzatára és a medencefenéki izomzatra. Ezzel szemben a radikális cystectomiát követően képzett Mainz pouch II műtét csökkenti az analis sphincternek mind a nyugalmi tónusát, mind az izomzat összehúzódó képességét. Akár radikális retropubikus prostatectomiáról akár cystectomiáról van szó, amennyiben a preoperatív szakban jelentősen csökkent gáti izomfunkciót és gyengült urethralis/analis sphinctert mutattunk ki, a postoperatív szakban súlyos inkontinenciával lehet számolni. Radikális prostatectomia után minimális arányban észlelhető hólyagfunkció változás, melyet a betegek nem élnek meg panaszként. A cystectomia után észlelt vizeletvesztésben a záróizom csökkent működése mellett a bélhólyag falában létrejött összehúzódások is szerepet játszanak. Mind az ureterosigmoideostomia, mind az ileumból képzett hólyag esetén törekedni kell arra, hogy megfelelő nagyságú bélből készítsük el a vizelettartályt. Amennyiben ureterosigmoideostomia esetén a felvágott bél hossza, ileum hólyag esetén a kirekesztett és 7

8 detubularizált bélszakasz nagysága rövid, kontrakciók lesznek észlelhetőek a vizelettárolóban, melyek rontják a tároló funkciót. A kellően nagy vizelettároló kialakítása elsődleges feladat a cystectomia utáni hólyagpótlás esetén. A bélhólyag kapacitásának a közvetlen posztoperatív szakban a 200 ml-t el kell érnie. A bélhólyag esetén amennyiben a kapacitás kicsi, 200 ml alatti, a detubularizációs sebészi technika ellenére a bélfal összehúzódásával lehet számolni. A bélhólyag térfogata a műtét utáni szakban növekszik. A bélhólyagban létrejövő nagy hullámú izom összehúzódások esetén vizeletvesztés jelentkezhet. A kontinens betegek vizsgálata során is kimutathatóak izom összehúzódások, azonban ezek kisebb mértékűek. Az inkontinens betegek Reddy hólyag esetén szignifikánsan hamarabb jeleznek vizelési ingert, mint a radikális prostata műtétet kapott betegek. Reddy hólyag esetén a radikális prostatectomiához képest a később jelentkező első vizelési inger abból adódik, hogy a bélből történő hólyagképzés miatt a betegnek nincsen kifejezett egyértelmű vizelési ingere. Ahogy a bélhólyag vizelettel telik, úgy fog a bélhólyag nyele, mind az ileum hólyagot fedő peritoneum feszülni. Ez a diffúz peritoneum feszülés jelenti a beteg számára a vizelési ingert. Radikális prostatectomia után a betegek szignifikánsan jobb sugárban tudnak vizeletet üríteni, mint a cystectomia után. Első esetben a vizelés a detrusor aktív tevékenységének következménye, utóbbi esetben a bélhólyag kiürülése passzívan a has izomzatának segítségével történik. Ileum hólyag vagy Mainz pouch II esetén a magas tárolási illetve ürítési nyomás refluxot okoz. Mainz pouch II műtét után nemcsak a vesék, hanem a vastagbél felé történő vizeletáramlás is előfordul. Ekkor, mivel nagyobb felszívó felülettel kerül érintkezésbe a vizelettel, súlyosabb anyagcsere eltérések, például acidózis léphet fel. 8

9 Az idősebb életkor nem rizikótényező az inkontinencia szempontjából sem Reddy hólyag, sem radikális retropubikus prostatectomia esetén. Mainz pouch II típusú vizeletelterelést relatív fiatal betegeken végeztük, így ebben az esetben következtetés nem vonható le. Kismedencei urológiai radikális műtétek után a kontinencia 2 hónapon belüli rohamos javulása várható, míg a végleges állapot elérése 2 évet vehet igénybe. A medencefenék korai rehabilitációjával a kontinencia szignifikáns javulása érhető el Az analis sphincterometria egyszerűsége miatt értékes szűrővizsgálat a műtétet követően jelentkező vizeletvesztés előrejelzésében. Nemcsak minimálisan invazív, hanem postos, ismételhető, kvantitatív jellemzését adja a záróizom működésének. Összefoglalóan megállapíthatjuk: míg radikális prostatectomiát követően észlelt inkontinencia elsősorban stressz jellegű, és a záróizomzat elégtelen működésének az eredménye, addig a bélhólyag kialakítása után észlelt inkontinenciában a záróizom csökkent működése mellett a bélhólyag falában kimutatott izom összehúzódások is szerepet játszanak. 6. Saját publikációk jegyzéke 6.1. Az értekezés témájában megjelent közlemények: 1. Keszthelyi A, Majoros A, Nyirády P, Mayer P, Bach D, Romics I. (2008) Voiding Symptoms and Urodynamic Findings in Patients with Modified Ileal Neobladder. Pathol Oncol Res. Sep DOI: /s IF: 1, Majoros A, Bach D, Keszthelyi A, Hamvas A, Mayer P, Seidl E, Riesz P, Romics I. ( 2005) Befolyásolja-e a radikális prostatectomia utáni kontinenciát a betegség patológiai stádiuma? Uroonkológia 2(3): Majoros A, Bach D, Keszthelyi A, Hamvas A, Romics I. (2006) Urinary incontinence and voiding dysfunction after radical retropubic prostatectomy (prospective urodynamic study). Neurourol Urodyn. 25(1):2-7. IF: 2, Romics I, Riesz P, Keszthelyi A, Pánovics J.(2006) Tapasztalataink radikális cystectomia és egy ülésben végzett ureter-sigmatasak (Mainz-pouch II) típusú vizeletdeviációval hólyagrákos betegekben. Orv Hetil 147(35):

10 5. Majoros A, Keszthelyi A, Bach D, Hamvas A, Romics I.(2007) Radikális retropubicus prostatectomiát követő vizelettartási és ürítési zavarok vizsgálata. Első rész: prospektív urodinamikai vizsgálat. Magy Urol. 19(1): Majoros A, Keszthelyi A, Hamvas A, Romics I. (2007) A radicalis retropubicus prostatectomiát követő vizelettartási zavarok vizsgálata. Orvostudományi Értesítő, 80 (4): Majoros A, Bach D, Keszthelyi A, Hamvas A, Mayer P, Riesz P, Seidl E, Romics I. ( 2007) Analysis of Risk Factors for Urinary Incontinence after Radical Prostatectomy Urol Int. 78: IF: 0, Az értekezés témájában megjelent idézhető abstractok: 1. Majoros A, Keszthelyi A, Bach D, Hamvas A, Romics I. (2006) Radicalis retropubicus prostatectomiát követő vizelettartási és ürítési zavarok vizsgálata (prospektív urodinamikai vizsgálat). Magy. Urol. 13(3): abstr Majoros A, Bach D, Keszthelyi A, Hamvas A, Romics I. (2006) Radikális retropubicus prostatgectomiát követő vizelettartási zavarok rizikófaktorainak vizsgálata. Magy. Urol. 13(3): abstr Romics I, Riesz P, Keszthelyi A, Pánovics J. (2006) Tapasztalataink radikális cystectomia és egy ülésben végzett uréter-sigmatasak (Mainz-II-Pouch) típusú vizeletdeviációval hólyagrákos betegekben. Magy. Urol. 13(3): abstr Keszthelyi A, Majoros A, Mavrogenis S, Asztalos I, Romics I. (2007) Study of anal sphincter function following urine deviation of Mainz pouch II. Eur Urol Suppl. 2(7): absrt Majoros A, Asztalos I, Keszthelyi A, Hamvas A, Romics I. (2007) Could it be possible to predict the urinary incontinence after radical retropubic prostatectomy by the help of the preoperative anal sphincterometry? (prospective pilot study). Eur Urol Suppl 2(7): absrt Keszthelyi A, Majoros A, Mavrogenis S, Riesz P, Dombóvári P, Asztalos I, Keszthelyi L, Romics I. (2008) Analis sphincter funkció vizsgálata radikális cystectomiát követő Mainz pouch II típusú vizeletelterelés kapcsán. Magyar Kontinencia Társaság II. Kongresszusa és Továbbképző Tanfolyam Sopron, október (programfüzet) 10

11 7. Keszthelyi A, Rusz A, Majoros A, Mavrogenis S, Romics I. (2008) Changes in sexual acitivity in males after radical cystectomy followed either by ureterosigmoideostomy or by orthotopic ileumneobladder. J Sex Med abstr. UP Az értekezés témájával nem kapcsolatos közlemények: 1. Pajor L, Koiss I, Nagy F, Kopa Z, Keszthelyi A.(1995) Bladder augmentation with detubularized intestinal segment. Int Urol Nephrol. 27: Keszthelyi A, Romics I. (1997) A retroperitonealis cystáról egy eset ismertetése kapcsán. Magy. Urol. 9: Romics I, Torda I, Keszthelyi A: (1997) Instillagéllel szerzett tapasztalataink férfiak hólyagtükrözése során. Magy Urol. 9: Mersich T, Keszthelyi A, Hamvas A.(2000) Az inkontinencia prevalenciája a budapesti lakosok körében. Magy. Urol. 12: Keszthelyi A. (2000) A vesecysta és a vesedaganat diagnosztikája és terápiája Családorvosi Fórum 11, Lovász S, Rusz A, Keszthelyi A, Romics I. (2001) Az intrapyelaris nyomás mérésének jelentősége a felső húgyúti obstrukciók megítélésében. Magy Urol 13: Keszthelyi A, Hamvas A. (2002) A vesekőbetegség prevenciója. Családorvosi Fórum 5: Keszthelyi A, Majoros A, Hamvas A. (2003) Idős nők hólyagpanaszai; vizeletinkontinencia és kezelése. Medicus Anonymus 11(4): Majoros A, Hamvas A, Keszthelyi A, Romics I. (2003) Az abdominalis vizeletvesztési nyomás vizsgálat értéke a stresszinkontinencia differenciáldiagnosztikában. Orv. Hetil. 144(47): Bánfi G, Kelemen Zs, Illyés Gy, Keszthelyi A, Romics I. (2004) Nagy kiterjedésű scrotalis Buschke-Loewenstein-tumor esete. Uroonkológia 1: Keszthelyi A, Kulka J, Romics I. (2004) Húgyhólyag-diverticulum carcinosarcomája. Uroonkológia 1: Keszthelyi A. (2005) A gyakori vizelés instabil hólyagműködés mint az életminőséget jelentősen befolyásoló tényező (diagnózis, terápia). Hippocrates 7(3): Keszthelyi A, Romics I. (2005) Kontinens vizeletrezervoárban elhelyezkedő kő esete Uroonkológia 2(3):

12 14. Kelemen Zs, Nyirády P, Lovász S, Keszthelyi A, Szabó K. (2005) Húgycsőszűkület megszüntetése nyeles bőrlebennyel. Magy Urol. 17(4): Kelemen Zs, Nyirády P, Németh Zs, Joós L, Keszthelyi A, Bán fi G, Barabás J. (2005) Hímvesszőre húzott fémgyűrű súlyos következményei. Magy Urol. 17(4): Filkor G, Keszthelyi A. (2006) Gyakorlati útmutató a cystitis kezeléséhez háziorvosoknak. Praxis 15(5): Keszthelyi A, Romics I. (2006) Hólyagdiverticulum diagnózissal beutalt, pyometrost okozó cervixcarcinoma miatt operált beteg esete. Uroonkológia 3(3): Keszthelyi A, Majoros A, Hamvas A. (2007) Stratasis szalag Új lehetőségek a stresszinkontinencia kezelésére. Magy Urol. 19(1): Keszthelyi A. (2007) A stressz-inkontinencia kezelése. Családorvosi Fórum 7: Keszthelyi A, Szűcs M, Romics I. (2007) High-intensity focused ultrasound (HIFU) kezelés eredményei szervre lokalizált prosztatadaganatos betegekben. Uroonkológia 4(4): Keszthelyi A, Szűcs M, Majoros A, Horváth A, Romics I. (2008) Prosztatarák HIFU kezelése, első magyarországi tapasztalatok. Orvostudományi Értesítő 81(1):

A radicalis retropubicus prostatectomiát követő vizelettartási zavarok etiológiája, vizsgálata

A radicalis retropubicus prostatectomiát követő vizelettartási zavarok etiológiája, vizsgálata A radicalis retropubicus prostatectomiát követő vizelettartási zavarok etiológiája, vizsgálata Doktori tézisek dr. Majoros Attila Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Doktori tézisek dr. Riesz Péter Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Romics Imre

Részletesebben

Funkcióváltozások az alsó húgyutak működésében radikális kismedencei urológiai műtéteket követően. Doktori értekezés. dr.

Funkcióváltozások az alsó húgyutak működésében radikális kismedencei urológiai műtéteket követően. Doktori értekezés. dr. Funkcióváltozások az alsó húgyutak működésében radikális kismedencei urológiai műtéteket követően Doktori értekezés dr. Keszthelyi Attila Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

A radicalis retropubicus prostatectomiát követő vizelettartási zavarok etiológiája, vizsgálata

A radicalis retropubicus prostatectomiát követő vizelettartási zavarok etiológiája, vizsgálata A radicalis retropubicus prostatectomiát követő vizelettartási zavarok etiológiája, vizsgálata Doktori értekezés dr. Majoros Attila Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Válogatás az alsó húgyutak betegségeinek, működészavarainak görög latin és angol elnevezéseiből

Válogatás az alsó húgyutak betegségeinek, működészavarainak görög latin és angol elnevezéseiből Bősze Péter Válogatás az alsó húgyutak betegségeinek, működészavarainak görög latin és angol elnevezéseiből KÖZREMŰKÖDŐK Banyó Tamás, Berényi Mihály, Hamvas Antal, Pajor László, Simon Zsolt Az orvosi irodalomban

Részletesebben

A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció

A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció dr. Péley Iván PTE ÁOK KK Idegsebészeti klinika Súlyos agykárosodottak rehabilitációs osztálya Forrás: az EüM szakmai irányelv neurogén eredetű

Részletesebben

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Helye:

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Helye: M E G H Í V Ó Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottság A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Minimál invazív

Részletesebben

Ender Ferenc, II. OBMK Kocsis Adrienn, II. OBMK

Ender Ferenc, II. OBMK Kocsis Adrienn, II. OBMK A robotizált prostatectomia előnyei Ender Ferenc, II. OBMK Kocsis Adrienn, II. OBMK 2009. május 6. MATE mini-szimpózium Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egészségügyi Mérnök Képzés A davinci

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS A vizelési zavarok kórismézése és kezelése (5) Válogatás az alsó húgyutak betegségeinek, mûködészavarainak görög-latin és angol elnevezéseibôl ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ÉS A KÖZREMÛKÖDÔKET

Részletesebben

inkontinencia 2009 április 20. Dr. Csécsei Károly, kandidátus, osztályvezető főorvos

inkontinencia 2009 április 20. Dr. Csécsei Károly, kandidátus, osztályvezető főorvos inkontinencia 2009 április 20. Dr. Csécsei Károly, kandidátus, osztályvezető főorvos Pontos definíciók, becsült adatok Amióta a világ világ, a nők többsége, de legalábbis egy jelentős része tudta, hogy

Részletesebben

Minimál invazív eljárások az urológiában VIII. PROGRAM január (csütörtök-szombat)

Minimál invazív eljárások az urológiában VIII. PROGRAM január (csütörtök-szombat) A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Minimál invazív eljárások az urológiában VIII. Orvosoknak akkreditált képzés, 36 pont Szakképesítések,

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. A Radnóti Miklós Gimnázium speciális biológiai szakos osztályában végeztem 1985- ben Szegeden.

Szakmai Önéletrajz. A Radnóti Miklós Gimnázium speciális biológiai szakos osztályában végeztem 1985- ben Szegeden. Szakmai Önéletrajz Név: Dr. Molnár Sándor Születési idő: 1966. 09.16. Születési hely : Bácsalmás Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Urológiai Klinika A Radnóti Miklós Gimnázium speciális biológiai szakos

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

A vizelettartási zavarok kivizsgálása és ellátása Interdiszciplináris kongresszus

A vizelettartási zavarok kivizsgálása és ellátása Interdiszciplináris kongresszus A vizelettartási zavarok kivizsgálása és ellátása Interdiszciplináris kongresszus A Magyar Nőorvos Társaság (MNT) és a Magyar Urológus Társaság (MUT) Urogynekológiai Szekciójának és a Magyar Kontinencia

Részletesebben

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Inkontinencia és Vizeletürítési Zavarok alprogram kérdőíves felmérés (2011)

Részletesebben

Az id skorúak inkontinenciájának ellátása. Az id skori vizeletinkontinencia sajátossága. Vizelési kényszer, éjszakai vizelés. Átmeneti inkontinencia

Az id skorúak inkontinenciájának ellátása. Az id skori vizeletinkontinencia sajátossága. Vizelési kényszer, éjszakai vizelés. Átmeneti inkontinencia 102 A WHO-meghatározást egyszer sítve id skorú embernek nevezzük a 65 év felettieket, elesetteknek pedig azokat, akik lakóhelyüket nem képesek elhagyni, vagy olyan demenciában szenvednek, ami miatt hosszabb

Részletesebben

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Inkontinencia és Vizeletürítési Zavarok alprogram kérdőíves felmérés (2011)

Részletesebben

A vizeletinkontinencia

A vizeletinkontinencia A vizeletinkontinencia Definíció Vizeletinkontinenciának nevezünk bármely húgycsövön keresztül történő akaratlan vizeletvesztést (Nemzetközi Kontinencia Társaság meghatározása, 2002). A definíció tehát

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZ URODINÁMIA. Alapfogalmak. Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Szerzõ: dr. Szabó László

GYERMEKGYÓGYÁSZ URODINÁMIA. Alapfogalmak. Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Szerzõ: dr. Szabó László URODINÁMIA Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Szerzõ: dr. Szabó László Az urodinámia olyan funkcionális vizsgálat, mely a húgyúti rendszer vizeletáramlásának és - nyomásának kapcsolatát

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az szinte már népbetegség

Részletesebben

Vizeletürítési zavarok. Enuresis nocturna

Vizeletürítési zavarok. Enuresis nocturna Vizeletürítési zavarok. Enuresis nocturna Szabó László 30 perc Kávészünet-18 2016. május 26 29. Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVIII. tudományos konferencia Vizelettartás -ürítés szabályozása SZABÁLYOS

Részletesebben

A vizeletinkontinencia

A vizeletinkontinencia A vizeletinkontinencia Majoros Attila dr., Pytel Ákos dr., Bajory Zoltán dr. I. Alapvető megfontolások I./1 Alkalmazási / érvényességi terület Az irányvonal alkalmazandó a női és férfi nem neurogén eredetű

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Krómer Andrea 2012.05.09.

Krómer Andrea 2012.05.09. Krómer Andrea 2012.05.09. Nőgyógyászati fizioteárpia balneoterápia fürdő iszapkezelés mechano/fizikoterápia gyógytorna / gátizom és kismedencei torna hüvelyi pesszáriumok gyógymasszázs elektromos kezelések

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE Hotel Ramada Resort Budapest 1044 Budapest, Íves u. 16. www.ramadaresortbudapest.hu. GPS koordináták: 47.60061 ÉSZ 19.

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE Hotel Ramada Resort Budapest 1044 Budapest, Íves u. 16. www.ramadaresortbudapest.hu. GPS koordináták: 47.60061 ÉSZ 19. KEDVES KOLLEGANÕK, ÉS KOLLEGÁK! A mindennapi betegellátásunk során számtalanszor találkozhatunk az élet minõséget rontó visszatérõ hólyaghuruttal ill. férfiaknál bakteriális prosztatitisszel vagy kismedencei

Részletesebben

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével FIGAMU X. kongresszusa Balatonalmádi, 2015.04.17-19. Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével Besznyák István Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti - Onkosebészeti Osztály, Budapest 1 Milyen műtétet végez

Részletesebben

Avizeletinkontinencia prevalenciája a felnõtt nõi. A vizeletinkontinencia gyógyszeres kezelése. Simon Zsolt

Avizeletinkontinencia prevalenciája a felnõtt nõi. A vizeletinkontinencia gyógyszeres kezelése. Simon Zsolt A vizeletinkontinencia gyógyszeres kezelése Simon Zsolt LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF URINARY INCONTINENCE Az inkontinens betegek konzervatív kezelésének

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészete Dr. Németh Tibor, PhD egyetemi docens Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészeti jelentőségű betegségei Benignus prostata hyperplasia -cysta - tályog -daganat

Részletesebben

Opponensi vélemény Dr. Nyirády Péter Urológiai fejlődési rendellenességek kutatása és ellátása című doktori értekezésről

Opponensi vélemény Dr. Nyirády Péter Urológiai fejlődési rendellenességek kutatása és ellátása című doktori értekezésről Opponensi vélemény Dr. Nyirády Péter Urológiai fejlődési rendellenességek kutatása és ellátása című doktori értekezésről Dr. Nyirády Péter értekezésének témáját egyes húgyúti szervek fejlődésének tanulmányozása,

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS. A vizelési zavarok kórismézése és kezelése (14) A vizeletcsepegés (incontinentia urinae) gyakorisága hazánkban

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS. A vizelési zavarok kórismézése és kezelése (14) A vizeletcsepegés (incontinentia urinae) gyakorisága hazánkban FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS A vizelési zavarok kórismézése és kezelése (14) A vizeletcsepegés (incontinentia urinae) gyakorisága hazánkban BANYÓ TAMÁS DR. MJV Erzsébet Kórház, Sopron ÖSSZEFOGLALÁS A szerzô

Részletesebben

Evidenciákon alapuló, személyre szabott és költséghatékony inkontinencia ellátás. Akkreditált továbbképzés: ETI: 759 / B / 10 pont

Evidenciákon alapuló, személyre szabott és költséghatékony inkontinencia ellátás. Akkreditált továbbképzés: ETI: 759 / B / 10 pont Evidenciákon alapuló, személyre szabott és költséghatékony inkontinencia ellátás Akkreditált továbbképzés: ETI: 759 / 2011-2012 B / 10 pont Kontinencia > < Inkontinencia A kontinencia, a vizelettatás képessége,

Részletesebben

Itt az ősz, változékony időjárás, az urológiai problémák melegágya!

Itt az ősz, változékony időjárás, az urológiai problémák melegágya! Itt az ősz, változékony időjárás, az urológiai problémák melegágya! Vizelési panaszai vannak? Húgyúti fertőzéssel küzd? Deréktáji és alhasi fájdalom már a mindennapjait képezi? Vagy csupán prosztataszűrésen

Részletesebben

Vizelettartási zavarok gyermekkorban

Vizelettartási zavarok gyermekkorban Vizelettartási zavarok gyermekkorban Antal Zsuzsanna 2014.11.13-15. Alsó húgyrendszer diszfunkciója (LUTD lower urinary tract Előfordulása: dysfunction*) 7-8 évesek között 15,5%-ban nappali inkontinencia

Részletesebben

A prostata sebészete. A prostata sebészeti jelentőségű. középkorú, ill. idős kanokban

A prostata sebészete. A prostata sebészeti jelentőségű. középkorú, ill. idős kanokban Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészete Dr. Németh Tibor, PhD egyetemi docens Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészeti jelentőségű betegségei Benignus prostata hyperplasia --cysta -- tályog --daganat

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Dr. habil. Pajor László

Dr. habil. Pajor László Dr. habil. Pajor László Dr. habil. Pajor László CIKKEK: - Pajor L., Kisbenedek L.: Urotraumatológia. - módszertani levél Magyar Urológia 17; 1, 35-46: 2005. - Németh I., Sükösd F., Béli L., Kiss A., Pajor

Részletesebben

A vizeletinkontinencia diagnosztikája, kezelése: eredményesség, életminőség

A vizeletinkontinencia diagnosztikája, kezelése: eredményesség, életminőség A vizeletinkontinencia diagnosztikája, kezelése: eredményesség, életminőség Dr. Hamvas Antal, Dr. Keszthelyi Attila, Dr. Majoros Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Uroonkológiai Centrum Az inkontinencia

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

Egészségügyi szakmai irányelv A felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról

Egészségügyi szakmai irányelv A felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KOLLÉGIUM Egészségügyi szakmai irányelv A felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

1. Kiraly I, Pataricza J, Bajory Z, Simonsen U, Varro A, Papp JG, Pajor L, Kun A

1. Kiraly I, Pataricza J, Bajory Z, Simonsen U, Varro A, Papp JG, Pajor L, Kun A 2013 1. Kiraly I, Pataricza J, Bajory Z, Simonsen U, Varro A, Papp JG, Pajor L, Kun A Involvement Of Large-Conductance Ca(2+) -Activated K(+) Channels In Both Nitric Oxide And Endothelium-Derived Hyperpolarization-Type

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők fejlődésének nyomonkövetése Dr Szabó Éva Dr Nagy Beáta Bakó Adél EJK Non profit Kft DE Népegészségügyi Tanszék Gyermekrehabilitáció Kell-e kezelni

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Vesicoureteralis refluxos betegek urodinámiás vizsgálata. Dr. Antal Zsuzsanna SE I. sz. Gyermekklinika

Vesicoureteralis refluxos betegek urodinámiás vizsgálata. Dr. Antal Zsuzsanna SE I. sz. Gyermekklinika Vesicoureteralis refluxos betegek urodinámiás vizsgálata Dr. Antal Zsuzsanna SE I. sz. Gyermekklinika VUR elıfordul fordulása Definíció: a vizelet retrograd visszafolyása a húgyhólyagból a supravesicalis

Részletesebben

AZ URODINÁMIA SZEREPE AZ INCONTINENTIA URINAE MIATT BÉL- VAGY GYOMOR SZEGMENTUMMAL VÉGZETT HÚGYHÓLYAG- MEGNAGYOBBÍTÁSON ÁTESETT GYERMEKEKBEN

AZ URODINÁMIA SZEREPE AZ INCONTINENTIA URINAE MIATT BÉL- VAGY GYOMOR SZEGMENTUMMAL VÉGZETT HÚGYHÓLYAG- MEGNAGYOBBÍTÁSON ÁTESETT GYERMEKEKBEN AZ URODINÁMIA SZEREPE AZ INCONTINENTIA URINAE MIATT BÉL- VAGY GYOMOR SZEGMENTUMMAL VÉGZETT HÚGYHÓLYAG- MEGNAGYOBBÍTÁSON ÁTESETT GYERMEKEKBEN Doktori (PhD) értekezés tézisei Dr. Juhász Zsolt Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

A hiperaktív hólyag szindróma diagnosztikája és gyógyszeres kezelése

A hiperaktív hólyag szindróma diagnosztikája és gyógyszeres kezelése UROLÓGIA Magyar Nôorvosok Lapja 69, 339 346 (2006) A hiperaktív hólyag szindróma diagnosztikája és gyógyszeres kezelése SIMON ZSOLT DR. Országos Gyógyintézeti Központ Andrológiai és Urológiai Osztály,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról 2016. EüK. 6. szám EMMI szakmai irányelv (hatályos: 2016.03.30 - ) Típusa:

Részletesebben

Funkcionalitás coloproctologiai mutétek elott és után. dr. Bursics Attila

Funkcionalitás coloproctologiai mutétek elott és után. dr. Bursics Attila SEMMELWEIS EGYETEM KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GASTROENTEROLOGIA PROGRAM Funkcionalitás coloproctologiai mutétek elott és után Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei dr. Bursics Attila Témavezeto:

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983.

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Magyar ILCO Szövetség 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Komplex kezelés Szűrés A felismert daganatos beteg kivizsgálása Labor Colonoscópia Szövettan RTG UH CT MR Neoadjuvans kezelés Komplex

Részletesebben

A gasztrointesztinális idegrendszer és a neurourológia sajátosságai

A gasztrointesztinális idegrendszer és a neurourológia sajátosságai A gasztrointesztinális idegrendszer és a neurourológia sajátosságai Kovács Norbert Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Gasztrointesztinális idegrendszer felépítésének áttekintése... 2 Az enterális idegrendszer

Részletesebben

NEFMI szakmai irányelv. a vizeletinkontinenciáról 1

NEFMI szakmai irányelv. a vizeletinkontinenciáról 1 1. oldal NEFMI szakmai irányelv (2. módosított változat) Készítette: az Urológiai Szakmai Kollégium a vizeletinkontinenciáról 1 I. Alapvető megfontolások I/1. Alkalmazási / érvényességi terület Az irányvonal

Részletesebben

A merevedési zavar megelőzése és kezelésének lehetőségei radikális prostatectomia után

A merevedési zavar megelőzése és kezelésének lehetőségei radikális prostatectomia után ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK A merevedési zavar megelőzése és kezelésének lehetőségei radikális prostatectomia után RIESZ PÉTER DR. 1 RUSZ ANDRÁS DR. 1 SZŰCS MIKLÓS DR. 2 MAJOROS ATTILA DR. 1 NYÍRÁDY PÉTER

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

A gátizom fejlesztése a kismedencei szervek védelmében. The training of perineum for pelvic organs protection

A gátizom fejlesztése a kismedencei szervek védelmében. The training of perineum for pelvic organs protection A gátizom fejlesztése a kismedencei szervek védelmében The training of perineum for pelvic organs protection KONCZ JUDIT védőnő, egészségfejlesztő Koncz Judit vagyok. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI.

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI. MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN Dr.Czirják Sándor OITI. Sebészeti utak a suprasellaris és a III. kamra régióihoz CÉLKITŰZÉSEK 1. A szuperciliáris feltárás: aneurysma

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

Hólyag-innervációs zavarok anatómia, klasszifikáció, kezelés. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE KK Neurológiai Klinika

Hólyag-innervációs zavarok anatómia, klasszifikáció, kezelés. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE KK Neurológiai Klinika Hólyag-innervációs zavarok anatómia, klasszifikáció, kezelés Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE KK Neurológiai Klinika Mottó Mindannyian inkontinensen jövünk a világra, és sokunk úgy is távozik (számomra

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A kismedencei süllyedés sebészete

A kismedencei süllyedés sebészete A kismedencei süllyedés sebészete Baross utcai Szülészeti Esték (64.) A I. Sz. Szülészeti és Nıgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképzı sorozata A kismedencei süllyedés sebészete Elıadók: DR. BÓDIS

Részletesebben

A NÕI INCONTINENTIA DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI

A NÕI INCONTINENTIA DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI A NÕI INCONTINENTIA DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI Magyar Nõorvos Társaság A húgyhólyagból és a húgycsõbõl álló alsó vizelettraktusnak kettõs feladata van: a vizelet tárolása és ürítése.

Részletesebben

A vizeletelvezetés lehetőségei neurogén eredetű hólyagműködési zavarok esetén

A vizeletelvezetés lehetőségei neurogén eredetű hólyagműködési zavarok esetén A VIZELETELVEZETÉS NEUROGÉN ZAVARAI A vizeletelvezetés lehetőségei neurogén eredetű hólyagműködési zavarok esetén Majoros Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum, Budapest

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai 34/42 A. Alkalmazási előírás 4.1 Terápiás javallatok [a jelenleg elfogadott indikációk törlendők és a következőkkel

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Minimál invazív eljárások az urológiában VII.

Minimál invazív eljárások az urológiában VII. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Minimál invazív eljárások az urológiában VII. Orvosoknak akkreditált képzés, 40 pont Szakképesítések,

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A stressz inkontinenciában szenvedő nőbetegek fizioterápiás kezeléséhez

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A stressz inkontinenciában szenvedő nőbetegek fizioterápiás kezeléséhez Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A stressz inkontinenciában szenvedő nőbetegek fizioterápiás kezeléséhez Készítette: A Magyar Gyógytornász Társaság 1. Az irányelv célja - A stressz inkontinencia

Részletesebben

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Dávid Tamás, G. Tóth Kinga, Nagy Kálmán, Rónaszéki Aladár Péterfy S. u. Kórház, Kardiológiai Osztály, Budapest

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

A vizeletelvezetés lehetőségei neurogén eredetű hólyagműködési zavarok esetén

A vizeletelvezetés lehetőségei neurogén eredetű hólyagműködési zavarok esetén A vizeletelvezetés lehetőségei neurogén eredetű hólyagműködési zavarok esetén Majoros Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum, Budapest Neurogén hólyagműködési zavar esetén

Részletesebben

Neurológiai betegségek okozta vizelettartási és ürítési zavarok. Prof. Dr. Komoly Sámuel PTE OEC Neurológiai Klinika

Neurológiai betegségek okozta vizelettartási és ürítési zavarok. Prof. Dr. Komoly Sámuel PTE OEC Neurológiai Klinika Neurológiai betegségek okozta vizelettartási és ürítési zavarok Prof. Dr. Komoly Sámuel PTE OEC Neurológiai Klinika Dr. Szüle Endre ábrája Mottó Mindannyian inkontinensen jövünk a világra, és sokunk úgy

Részletesebben

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM k40 r e d i t p o n t BUDAPEST PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ FÜL-, ORR-, TOROK-, GÉGE-, FEJ-, NYAKSEBÉSZETI OSZTÁLY 2014. FEBRUÁR

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vizelet inkontinencia konzervatív kezeléséről. Készítette: Az Urológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vizelet inkontinencia konzervatív kezeléséről. Készítette: Az Urológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vizelet inkontinencia konzervatív kezeléséről Készítette: Az Urológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások A mindennapos gyakorlat számára a vizeletinkontinencia

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA) ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

Részletesebben

A vesesejtes rák prognosztikai faktorai

A vesesejtes rák prognosztikai faktorai A vesesejtes rák prognosztikai faktorai Doktori tézisek Dr. Szendrői Attila Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Romics Imre egyetemi tanár az MTA doktora Hivatalos

Részletesebben

KÖZLEMÉNYJEGYZÉK. Dr. Bajory Zoltán

KÖZLEMÉNYJEGYZÉK. Dr. Bajory Zoltán In extenso tudományos közlemények KÖZLEMÉNYJEGYZÉK Dr. Bajory Zoltán 1. Bajory Z, Szabó A, Pajor L, Boros M. A bélhólyag ruptura mikrokeringési okának modellezése állatkísérletben. Magyar Urológia, 4:

Részletesebben