Minta a jó gyakorlat leírására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minta a jó gyakorlat leírására"

Átírás

1 Kórházi egészségfejlesztés a gyermekek és serdülők számára Health Promotion for Children and Adolescents in & by Hospitals (HPH-CA) Minta a jó gyakorlat leírására Szerkesztette: Peter Nowak, Hermann Schmied (Ludwig Boltzmann Institute fot the Sociology of Health and Medicine, University of Vienna, Austria) Kollaborációban a HPH-CA Munkacsoporttal 2007 április Firenze Fordította: Dr. Scheiber Dóra, Lektorálta: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Békefi Dezső Tartalomjegyzék Előszó A HPH-CA Munkacsoport (Health Promotion for Children and Adolescents in & by Hospitals (HPH-CA) Minta a jó gyakorlat (good practice) leírására Bevezetés: A minta céljai A jó gyakorlat kritériumai Minta a gyakorlat leírására Előszó Ezt a kiadványt a WHO egyik szervezetén, az Egészségfejlesztő Kórházak Hálózatán ( Health Promoting Hospitals Network, továbbiakban HPH) belül alakult Egészségfejlesztő Gyermekkórházak (Health Promotion for Children and Adolescents in & by Hospitals, továbbiakban: HPH-CA) Munkacsoportja állította össze. A Munkacsoport célja, hogy megoldást találjon a gyermekek és serdülők egészségfejlesztésének speciális kérdéseire, azzal, hogy meghatározza és érthetővé teszi azokat a feladatokat, amelyeket ezen a területen a kórházaknak kell elvégezni. Az egészségügyben dolgozó szakemberek és vezetők felelőssége, hogy az egészségfejlesztést célzó feladatok a kórházakban is megvalósuljanak. Ez az anyag elsősorban a gyermekkórházak, és gyermekosztályok személyzetének szól, de az egészségügy más területein és a szociális szférában dolgozó szakemberek számára is útmutatóul szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy bizonyítékokkal szolgáljunk a kórházban végzett egészségfejlesztési tevékenység elismeréséhez és értékeléséhez, ami egyben a HPH-CA Munkacsoport célja. Fabrizio Simonelli HPH-CA Munkacsoport vezetője 1

2 2. HPH-CA Munkacsoport A HPH filozófiája, legidőszerűbb szakmai iránya és tapasztalatai szerint működő HPH-CA Munkacsoport szeretné kiterjeszteni a HPH elveit és kritériumait a gyermekek és serdülők kórházi egészségfejlesztésére. Ebben a tevékenységben az elméleti háttér, a szervezeti keretek nyújtásával szeretné megerősíteni az egészségügyben működő szervezeteket, szakembereket és intézményeket. A HPH-CA Munkacsoport tagjai áprilisában: Ms Isabelle Aujoulat-Simonazzi Unité d'éducation pour la santé RESO Health Systems Research Ecole de Santé Publique Université catholique de Louvain Brussels BELGIUM Dr Laurence Bentz Nice University Hospital Hôpital de Cimiez Nice Cedex 3 FRANCE Dr Manuel del Castillo Rey Hospital de Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat SPAIN Dr Irmgard Eichler Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Vienna AUSTRIA Dr Giuliana Filippazzi European Association for Children in Hospitals (EACH) Milano ITALY Ms Cathy Hennebry The Children s University Hospital Temple Street Dublin IRELAND Dr. Kovács Zsuzsanna Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest HUNGARY Mag. Peter Nowak Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- und Gesundheitssoziologie WHO-Kooperationszentrum für Gesundheitsförderung in Krankenhaus und Gesundheitswesen Vienna AUSTRIA Mr. James E. Robinson Royal Hospital for Sick Children Lothian University Hospitals NHS Trust Edinburgh - UNITED KINGDOM Dr Lagle Suurorg Tallinn Children s Hospital Tallinn ESTONIA Dr Stella Tsitoura European Society of Social Pediatrics (ESSOP) Athens GREECE Ass. Prof. Dr Hanne Tonnesen WHO Collaborating Centre for Evidence Based Health Promotion in Hospitals Clinical Unit of Health Promotion Bispebjerg Hospital, University of Copenhagen - DENMARK Munkacsoport Központ Dr Fabrizio Simonelli Dr Maria José Caldés Pinilla Dr Katalin Majer Health Promotion Programme A. Meyer University Children s Hospital Florence ITALY 2

3 3. Minta a jó gyakorlat ( good practice) leírására Bevezetés: A minta célja A HPH-CA Nemzetközi Munkacsoportja már korábban kezdeményezte a kórházakban a gyermekek és serdülők egészségfejlesztésében alkalmazott jó gyakorlatok összegyűjtését. A Munkacsoport számára nyilvánvalóvá vált, hogy ezen a területen kevés a bevett gyakorlat és a tapasztalatcsere. Ez különösen igaz a gyakorlat fenntarthatósága tekintetében. A jó gyakorlatok összegyűjtése és terjesztése alapvető jelentőségű, hogy ezzel is elősegítsük az egészségfejlesztést Európa szerte. Ezt a mintát a HPH-CA Munkacsoportja a Nemzetközi Egészségfejlesztő Kórházak Hálózatának (Health Promoting Hospitals Network - továbbiakban: HPH) segítségével az alkalmazott jó gyakorlatok szisztematikus gyűjtésével alakította ki. A munka elméleti alátámasztásához két alapvető kérdésre kell választ adni: 1. Mi a jó gyakorlat a kórházi egészségfejlesztésben, ami hatással lehet a gyermekek és a serdülők egészségmutatóira? 2. Mit tudnak az egészségügyi szakemberek a jó gyakorlatról, és milyen támogatásra van szükségük, hogy ismereteiket a gyakorlatba át tudják ültetni? (Hogyan képes a személyzet a gyermekek, serdülők és szüleik egészségfejlesztését a kórházi gyakorlatban legjobban megvalósítani?) E kérdések megválaszolásához először szükség volt nemzetközi szinten tudományosan bizonyított egészségfejlesztésről szóló irodalom áttekintésre (P.Nowak, H. Schmied 1 ). Még mindig nézeteltérés van arról, hogy mi számít bizonyítéknak 2. Az első kérdésre az alábbiakban a jó gyakorlat lehetséges kritériumaival próbálunk választ adni. A második kérdésre pedig, egy kitölthető táblázat bemutatásával adunk választ. A munkaanyag mindkét része abból a célból került kialakításra, hogy az alkalmazott ötletek összegyűjtése és terjesztése révén a követendő jó gyakorlat útmutatójául szolgáljon a szakemberek számára az egészségfejlesztés területén. A megválaszolatlan kérdések áttekintése és megvitatása folyamatban van. Ez a szakmai párbeszéd biztosítja a téma elméleti hátterét és a lehetséges jövendőbeli változtatásokat. Vagyis a jó gyakorlat jövendőbeli tapasztalatainak és bizonyítékainak, összegyűjtésével és terjesztésével bővülhet a kórházban végzett egészségfejlesztési tevékenység. 1 Ez az irodalmi áttekintés egy németnyelvű, még nem közölt tanulmány: P.Nowak, H. Schmied, Hermann (2005): munkairat: Dokumentationsblatt von Modellen guter Praxis.Wien, Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- und Gesundheitssoziologie. 2 McQueen, D. V. (2001): Strengthening the evidence base for health promotion. Health Promotion International. Vol. 16, No. 3., p

4 A jó gyakorlat kritériumai A következőkben felsorolt kritériumok listája 3 arra szolgál, hogy segítse az olvasót annak eldöntésében, hogy az általa alkalmazott jó gyakorlatot tudja értékelni. Az egészségfejlesztésben követendő jó gyakorlat elfogadott kritériumait a WHO Egészségfejlesztést Értékelő Európai Munkacsoportja ( WHO European Working Group on Health Promotion Evaluation) dolgozta ki 4,5. A jó gyakorlat kritériumai az egészségfejlesztésben: 1. megerősítés: képessé tenni az egyéneket/ csoportokat arra, hogy a saját egészségüket érintő, személyes, társadalmi, gazdasági és környezeti tényezőkre nagyobb hatást gyakoroljanak; 2. részvétel: minden érintettet be kell vonni a folyamat minden fázisába; 3. holisztikus megközelítés: testi, lelki, szociális és spirituális egészség; 4. igazságosság: az egyenlőség és a társadalmi igazságosság egyértelmű kinyilvánítása; 5. integrált / interszektoriális / többcélú: magába foglalja az egyének és környezetük fejlesztését sokféle szakmát felölel valamennyi vonatkozó szektort érinti; 6) fenntartható: a minőség folyamatos javulását eredményezi; Megfelel az igazgatási és tudományos kritériumoknak 6 : 7) elfogadható: a gyakorlatot valamennyi érdekelt fél elfogadja (páciensek, szakemberek, a kórház vezetése); 8) dokumentált és értékelt: az eredmények bemutathatóak; 9) hatékony: az eredmények jók és költséghatékonyak; További két kritérium a terjeszthetőség szempontjából: 10) innovatív: újszerű, a közléskor még nem rutinszerűen alkalmazott; 11) transzferálható: más szakemberek által, módosítás nélkül is ismételhető. 3. A kritériumok listáját HPH-CA Munkacsoportja a szakirodalom áttekintése és megvitatása alapján állította össze. 4 Rootman, Irving ; Goodstadt, Michael; Hyndman, Brian; McQueen, David V.; Potvin, Louise; Springett, Jane; Ziglio, Erio (Hg.) (2001): Evaluation in health promotion: principles and perspectives. Copenhagen: WHO. WHO Regional Publications. European SeriesNo.92) p Kahan, Barbara; Goodstadt, Michael (2001): The Interactive Domain Model of Best Practices in Health Promotion. Developing and Implementing a Best Practices Approach to Health Promotion. In: Health Promotion Practice, 2,1, : Az egészségfejlesztésben a legjobb gyakorlat az, amelyben az alkalmazott tevékenység céljai megegyeznek az egészségfejlesztés általános értékeivel / céljaival / etikájával / elképzelésével / hitével / bizonyítékaival, ugyanakkor a körülményeket figyelembe véve olyan célokat tűznek ki, melyek az adott helyzetben a legnagyobb valószínűséggel elérik a várt eredményeket. 6.Rada, Jiri; Ratima, Mihi; Howden-Chapman, Philippa (1999): Evidence-based purchasing of health promotion: methodology for reviewing evidence. In: Health Promotion International, 14,2, S

5 Ha az ön által alkalmazott gyakorlat megfelel a legtöbb felsorolt kritériumnak, töltse ki az űrlapot! Minta a gyakorlat leírására Áttekintés 1. Adjon az alkalmazott gyakorlatról áttekintést a következő információkkal: A gyakorlat címe/ neve A szervezet neve Összefoglalás (célok, egészségfejlesztési szempontok, célcsoport, fő beavatkozások, eredmények) max. 300 szó Kulcsszavak (max. 6) Legfontosabb adatok 2. Elérhetőség A kontakt személy adatai Teljes név/ cím Szerep Részleg Cím Telefon Web címek (amennyiben szervezetnek vagy osztályoknak van elérhető web címe) 5

6 A gyakorlat részletes leírása 3. A gyakorlat leírása a folyamat végső fázisában 7 Melyek a gyakorlat fő jellemzői? (pl.: célcsoport, új szolgáltatások, tanfolyamok, kapcsolatok/hálózatok, anyagok stb.) Azt is írjuk le, hogyan működik: A gyakorlat kapcsolata az egészségfejlesztéssel 4. Mutassa be a gyakorlat és az egészségfejlesztés összefüggését Megerősítés: Milyen megerősítést nyújt a gyakorlat? Részvétel: A célcsoport milyen módon vett részt a gyakorlat kifejlesztésében? Holisztikus megközelítés: Az egészség mely területét fejlesztjük? (testi, szellemi, szociális, lelki) Egyenlőség: Ez a gyakorlat milyen módon jut el valamennyi rászorulóhoz? Integráció: Minden egyes résztvevő (szakmák, szervezetek, ágazatok) közreműködik-e benne? Hogyan biztosítható együttműködésük? Fenntarthatóság: Vannak e olyan speciális indikátorok, melyek szerint a gyakorlat hosszú távon is működik? 7 Végső fázis kifejezésen azt a pillanatot értjük, amikor az elképzelés vagy terv működésbe lép és az egészségfejlesztésben rutinná kezd válni. A kivitelezés lépéseinek leírása csak abban az esetben szükséges, ha az nélkülözhetetlen a gyakorlatba való átültetetéshez. 6

7 Értékelés és eredmény 5. Írja le az eredményeket és a következtetéseket Elfogadhatóság: Becsülje meg, hogy a fő résztvevő csoportok (pl.: szülők, bevont szakemberek, vezetés) számára mennyire fogadható el és hajtható végre a gyakorlat? Értékelési mód: Határozzon meg mennyiségi és/vagy minőségi módszereket az értékelésre! Határozzon meg a sikerességi mutatókat! Eredmények: Ábrázolja, milyen eredményeket tud felmutatni! Mutassa be a végeredményt (pl.: az egészség javulása, egészségkultúra, egészségügyi szolgáltatás elérhetősége, életminőség, a személyzet/betegek megelégedettsége stb.). Hatékonyság (gazdasági eredményesség): A gyakorlat költsége 8 /haszna? Kimutatható e a gyakorlat hatékonysága a korábbi vagy máshol alkalmazott gyakorlatokkal való összehasonlítás alapján? 8 Itt a napi rutin kiadásokat értjük. Ha lehet, ezt egészítse ki a kivitelezés teljes költségvetésével. 7

8 Következtetések és javaslatok 6. Milyen az következtetései és javaslatai vannak? Elsajátított lecke: A gyakorlat átadására adjon meg néhány jó tanácsot más szakemberek részére (pl.: sikerek és akadályok). Jövő: Vázolja fel azokat a lépéseket, melyeket a további eredmények érdekében kíván tenni. További információk 7. Van-e további elérhető információ / anyag a gyakorlatra vonatkozóan? Web címek a gyakorlattal kapcsolatos további információkkal? A gyakorlatra vonatkozó közlemények (citáció, internetről letölthető anyagok, ha vannak) Speciális anyagok, azok elérhetősége (pl.: formanyomtatványok, eszközök, bemutatások, videók, brosúrák stb.) 8

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató

Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató Útmutatás a gyerekek, a fogyatékossággal élő személyek, a mentális problémákkal élő személyek és az idősek

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben

A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben Dr. Palicz Tamás, Vártok Józsefné, Dr. Szócska Gábor Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Igazgatóság Az egészségügyi szervezetek fejlesztése,

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

Vezetői összefoglaló. Bevezetés

Vezetői összefoglaló. Bevezetés Tanulmány a közpolitikában a társadalmi befogadással és szociális védelemmel kapcsolatos szempontok érvényesítésének eszközeként alkalmazott társadalmi hatáselemzésről az EU tagállamaiban 1 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

II.3.3.1. Kliensek szükségleteinek vizsgálata során javasolt témakörök, és mérőeszközök... 41

II.3.3.1. Kliensek szükségleteinek vizsgálata során javasolt témakörök, és mérőeszközök... 41 KÉZIKÖNYV Szükséglet-meghatározás kezelés, ellátás Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, TÁMOP 5.4.1/08/1. sz. kiemelt projekt Szerzők: Domokos Tamás Fábián Róbert Felvinczi Katalin Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek Dr. Sivák József Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek A cikk az EU Leonardo da Vinci Transfer of Innovation programja keretében kialakított képzési program (ARIADNE,

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai

Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai A DRIVERS projekt koordinátora a EuroHealthNet, és az Európai Unió hetedik keretprogramja

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Egy programfejlesztési projekt története a felsőoktatásban Lukács István Pálvölgyi Krisztián Sintár Márton Szőllősi Tímea Az ELTE PPK neveléstudományi mesterképzésén

Részletesebben

Értékelés a tanulásért és a sajátos nevelési igényű tanulók

Értékelés a tanulásért és a sajátos nevelési igényű tanulók Értékelés a tanulásért és a sajátos nevelési igényű tanulók Ennek az anyagnak az a célja, hogy összefoglalja az Ügynökség Értékelési gyakorlat a befogadó intézményekben című projektének kidolgozása során

Részletesebben