A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója"

Átírás

1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója Éves zárás A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilisszentiván, a egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.

2 Sorszám Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok eft-ban a b c d e Tárgyév 5. B. Forgóeszközök ( sorok) IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL F. Kötelezettségek ( sorok) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege Időszak: A. I. II. III. I. II. III. III. IV. VI. E. I II. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL Céltartalékok A tétel megnevezése Befektetett eszközök (2.-5. sorok) IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilisszentiván, PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Időszak: adatok eft-ban Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Egyéb bevételek Ebből: - támogatások ( sorok) központi költségvetési helyi önkormányzati egyéb Pénzügyi műveletek bevételei Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása Tételszám 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke - alapítói 5. Rendkívüli bevételek - egyéb A tétel megnevezése - társadalombiztosítási Ebből: - támogatások ( sorok) 6. Tagdíjak - alapítói - központi költségvetési - helyi önkormányzati - társadalombiztosítási Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév 19. A. Összes bevétel (1.± ) A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilisszentiván, PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

4 Tételszám Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) adatok eft-ban Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Anyagjellegű ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) C. Adózás előtti eredmény (A.-B.) E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása Időszak: Személyi jellegű ráfordítások 9. Értékcsökkenési leírás 10. Egyéb ráfordítások 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12. Rendkívüli ráfordítások I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék Továbbutalási céllal kapott támogatás Továbbutalt támogatás A tétel megnevezése Előző év TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilisszentiván, PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

5 NAV 1% Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. A költségvetési támogatás felhasználása Időszak: Támogatást nyújtó Támogatás megnevezése időpontja összege (Ft) Pilisszentiván Polh.Hivatal Pilisszentiván Polh.Hivatal Pilisszentiván Polh.Hivatal Felhasználás célja közhasznú 300 tevékenység 150 működési célú 150 rendezvény szervezés 100 közhasznú tevékenység Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyévet követő adatok eft-ban Elszámolás határideje Összesen: Keltezés: Pilisszentiván, április 29. PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

6 Cég neve: Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért Időszak: január december 31. (továbbiakban: Szervezet) Közhasznúsági jelentés Általános ismertető Az alapítvány közhasznúsági fokozatát a Pest Megyei Bíróság én AM nyilvántartási száma alatt jegyezte be. Közhasznú tevékenység: Német nemzetiségi kultúra ápolása; hagyományok, népszokások kutatása, bemutatása; táncok tanítása, rendezvény szervezése; a helyi német nemzetiségi táncegyüttes támogatása. I. Tartalmi beszámoló A Közéleti társadalmi tevékenység közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek. Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft vállalkozási bevétel, 0 e Ft vállalkozási kiadás, 701 e Ft közhasznú bevétel, 672 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan 29 e Ft vagyonnövekedés történt az előző évhez képest. A szervezet a mérlegforduló napon 857 e Ft eszközzel rendelkezett melyből 856 e Ft pénzeszköz volt. A szervezet a mérlegforduló napon 0 e Ft kötelezettséget tartott nyilván. A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető. II. Támogatások részletezése forrásonként Megnevezés e Ft. 1 Központi költségvetési szervtől 2 Elkülönített állami pénzalaptól 3 Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 5 Települési önkormányzatok társulásától 6 Külföldi támogatás 7 Magánszemélyektől 8 Egyéni vállalkozóktól 9 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 10 Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől 11 Közhasznú szervezettől 12 Közhasznúként be nem sorolt szervezettől 13 APEH 1% SZJA 100 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! A szervezet képviselője

7 Cég neve: Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért Időszak: január december 31. (továbbiakban: Szervezet) Központi Költségvetési Szervtől, Elkülönített Állami Pénzalaptól, Helyi Önkormányzattól, Települési Önkormányzatok Társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Tárgyévben közösségünk összesen ft támogatást kapott különböző címen. Ez 163 e Ft-tal kevesebb mint az előző évben. A csökkenés oka, hogy a 2009 és 2010 évekre szóló személyi jövedelemadó 1% felajánlást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal évben utalta ki, míg a 2012 évben csak a tárgyidőszaki felajánlás érkezett 100 e Ft összegben. Pilisszentiváni Község Önkormányzata a szervezetünk társadalmi tevékenységének támogatásaként, a közhasznú céljaink elérése érdekében az előző évben és a tárgyévben is 600 e Ft támogatásban részesített. III. Cél szerinti juttatások. Cél szerinti juttatás nyújtása tárgyévben nem történt. IV. Tagdíj Megnevezés e Ft. Összesen 0 Megnevezés e Ft. 1 Tagdíj bevételek Összesen 0 V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése Megnevezés 1 Anyag költség Bankköltség 14 3 Szállítási díjak Bérleti díj 58 5 Könyvelési díj 70 6 Egyéb anyagjellegű ráfordítás 9 7 Személyi jellegű ráfordítás, értékcsökkenés 0 Összesen 672 e Ft VI. Vezető tisztviselőknek nyújtott juttatások 1 6 Megnevezés KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! e Ft. Összesen A szervezet képviselője

8 Cég neve: Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért Időszak: január december 31. (továbbiakban: Szervezet) VII. Számviteli beszámoló Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve, mint közhasznú szervezet kettős könyvvitelt vezet és ennek megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 857 e Ft, a saját tőke 797 e Ft. A részletes kimutatásunk mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll. A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte. Kelt: Pilisszentiván, április 29. P.H. A társadalmi szervezet vezetője (képviselője) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! A szervezet képviselője

9 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő melléklete december Egyéb szervezet neve: Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért Címe: 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. Adószáma: Statisztikai számjele: Képviselője: Rádler Antalné I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. A számviteli politika alapvető jellemzői Az egyéb szervezet a könyvelését és kimutatásait a számvitelről szóló évi C. tv. előírásai szerint készíti. Számviteli politikánk tartalmazza: - könyvviteli elszámolás, beszámoló készítés rendszerét, módszerét, - számlarend és a szükséges szabályzatok elkészítését, rendszeres karbantartását, - a bizonylati renddel a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a törvényi előírásoknak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását. Az egyéb szervezet alapvető számviteli irányelveinek összefoglalását és az értékelési eljárásokat az alábbiakban mutatjuk be. a. Az eszközök befektetett és forgóeszköznek való besorolásának szempontjai: Befektetett eszközök: a szervezeti tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. Befektetett pénzügyi eszközök: tartós jövedelemszerzési céllal befektetett eszközök. Forgóeszközök: Készletek: Követelések: Értékpapírok: Pénzeszközök: amelyeknek az elhasználódási ideje egy éven belüli és értéke teljes egészében átmegy a késztermék értékébe. pénzformában kifejezett, szerződéses jogviszonyból eredő tárgyév során teljesített értékesítéshez, szolgáltatáshoz, kölcsönhöz, előleghez stb. kapcsolódó a másik fél részéről elfogadott fizetési igények. forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt kötvények, részvények a készpénz, a csekk és a bankbetétek. b. Értékcsökkenési leírás módszerei: A immateriális és a tárgyi eszközök értékcsökkenése a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt lineáris kulcsok alkalmazásával évente, a mérleg fordulónapján kerül elszámolásra, a paraméterezett számítógépes feldolgozási program szerint. Az egyezőség a számítógépes nyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás között, ellenőrzéssel biztosított. A maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltak szerint történik. A , - Ft alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolja el a gazdálkodó. ALAPÍTVÁNY A NÉPTÁNCHAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁÉRT- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselője

10 - 2 - c. A saját termelésű készletek előállítási költségének tartalma: Egyéb szervezetünk termék előállítással nem foglalkozik, így saját termelésű készletünk nincsen. d. Az eszközök értékelésének módszerei: Befektetett eszközök: könyvszerinti nettó érték {beszerzési ár vagy előállítási költség mínusz értékcsökkenési leírás és értékvesztés} Az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések elszámolását, számítási módját és információ bázisát az eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. Készletek: beszerzési ár ill. előállítási költség Külföldi pénzértékre szóló követelés: az év utolsó napján érvényes, a bonyolító pénzintézet által közzétett devizavételi árfolyam e. A költségelszámolás és a választott eredmény kimutatás típusa: Összköltség eljárás A változat, a költségek könyvelése kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály ill számlacsoportok számláin. (ráfordítások) A mérleg formája: A változat Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év április hónap utolsó hete. f. Céltartalék képzés ismertetése: Tárgyévben egyéb szervezetünk céltartalékot nem képzett. g. Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témakörök: Jelentős összegű hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja az Ft - ot vagy a mérleg főösszeg 2%-át. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthető, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke a hibafeltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több, mint 20%-val növeli vagy csökkenti. Kis összegű követelésnek kell tekinteni azokat a követeléseket, amelyek esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege. h. Egyszerűsített éves beszámoló közzététele: Közzétételi kötelezettségének olyan módon tesz eleget a szervezet, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egy eredeti példányát, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést postai úton május 31-ig megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH). A szervezet honlappal is rendelkezik, a közzétételi kötelezettség az azon való elhelyezésre útján is teljesíti. Beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl az Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. Az iratok őrzési helye: 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. i. Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza. j. Egyéb bevételek: azon bevételek, amelyek az értékesítés nettó árbevételének nem része, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel és mértékük a szokásos mértéket nem haladja meg. ALAPÍTVÁNY A NÉPTÁNCHAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁÉRT- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselője

11 Egyéb ráfordítások: azon költségek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az értékesítés nettó árbevételéhez, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel a szokásos mértéket meg nem haladóan. k. Rendkívüli bevételek: mindazon bevételek, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen: - a vagyoni apport, a visszavásárolt saját részvény bevonása, az elengedett kötelezettség, az előző évekkel kapcsolatos adó visszatérítés. - a szokásos mértéket meghaladó káresemények térítése - a szervezet saját döntése szerinti események. Rendkívüli ráfordítások: mindazon ráfordítások, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen: - a térítés nélkül átadott vagyontárgyak, a visszavásárolt saját részvény, az elengedett követelés az előző évekkel kapcsolatos adókötelezettség - a szokásos mértéket meghaladó káresemények, veszteségek - a szervezet saját döntése szerinti események. l. Környezetvédelem A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs, veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére évben nem került sor, veszélyes hulladékot az egyéb szervezet nem tárol AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK MEGOSZLÁSA %- BAN ESZKÖZÖK FORRÁSOK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 SAJÁT TŐKE Immateriális javak 0 0 Induló tőke 6,51 5,83 Tárgyi eszközök 0 0 Tőkeváltozás 35,16 83,78 Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Lekötött tartalék 0 0 FORGÓESZKÖZÖK ,88 Tárgyévi eredmény 58,33 3,39 Készletek 0 0 CÉLTARTA- LÉKOK 0 0 Követelések 0 0 KÖTELE- ZETTSÉGEK 0 5,83 Értékpapírok 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Pénzeszközök Rövid lejáratú ,88 AKTÍV IDŐBELI ELHAT. 0 0,11 kötelezettségek 0 5,83 PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. 0 1,17 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: ALAPÍTVÁNY A NÉPTÁNCHAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁÉRT- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselője

12 - 4 - II. MÉRLEGET MAGYARÁZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. Befektetett eszközök A/I. AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA SZELLEMI TERMÉKEK 1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 1.1. Nyitó bruttó érték Bruttó érték növekedés Bruttó értékcsökkenés Záró bruttó érték 0 2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA 2.1. Nyitó értékcsökkenés Értékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Záró értékcsökkenés 0 3. NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 3.1. Nyitó nettó érték Nettó érték növekedés Nettó értékcsökkenés Záró nettó érték 0 A/II. A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA INGATLA- NOK MÜSZAKI BEREND. GÉP, JÁR. EGYÉB BEREND. FELSZ. KISÉRT. T. E. ÖSSZESEN 1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 1.1. Nyitó bruttó érték Bruttó érték növekedés Bruttó értékcsökkenés Záró bruttó érték ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA 2.1. Nyitó értékcsökkenés Értékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Záró értékcsökkenés NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 3.1. Nyitó nettó érték Nettó érték növekedés Nettó értékcsökkenés Záró nettó érték ALAPÍTVÁNY A NÉPTÁNCHAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁÉRT- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselője

13 A./ A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA TERVE TERV SZERINTI N ÖSSZESEN FELÜLI LINEÁRIS DEGRESSZÍV TELJ. ARÁNYOS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK SZELLEMI TERMÉKEK KÍSÉRLETI FEJL. AKTÍVÁLT ÉRTÉKE ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTÍVÁLT ÉRTÉKE IMMATERIÁLIS JAVAK INGATLANOK MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK, JÁRMŰVEK EGYÉB BEREND.,FELSZER EGYÖSSZEGŰ T. E TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: B. Forgóeszközök 856 B/I. KÉSZLETEK: 0 - vásárolt készletek: anyagok : 0 áruk: 0 B/II. KÖVETELÉSEK: 0 - vevők: határidőn belüli: 0 határidőn túli, de nem kétes: 0 határidőn túli és kétes: 0 peresített: 0 - jegyzett, de még be nem fizetett tőke: 0 - egyéb követelések: adók 0 B/III. PÉNZESZKÖZÖK: 856 pénztár: 231 bankbetétek: 625 C. Aktív időbeli elhatárolások: 1 E Ft D. Saját tőke változásai: MEGNEV. JEGYZETT LEKÖTÖTT EREDMÉNY- TŐKEVÁLTOZÁS TÁRGYÉVI TŐKE TARTALÉK TARTALÉK /EREDMÉNY EREDMÉNY Nyitó mérlegérték Növekedés Csökkenés Záró mérlegérték ALAPÍTVÁNY A NÉPTÁNCHAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁÉRT- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselője

14 - 6 - A TÁRGYÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE ÖSSZEG MEGNEVEZÉS 1. Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek 0 3. Adóalap csökkentő tételek 0 4. ADÓALAP ÖSSZESEN Számított társasági adó 0 6. Különadó 0 7. FIZETENDŐ ADÓ 0 8. Adózott eredmény Fizetendő osztalék TÁRGYÉVI EREDMÉNY 29 F. Kötelezettségek: 50 F/I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK: 0 - beruházási és fejlesztési hitelek: 0 - tagok által nyújtott kölcsön: 0 F/II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 50 - szállítók: 50 - kölcsönök, hitelek: 0 - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: - tagokkal szembeni kötelezettségek: 0 - járulék, adó: 0 - vevőktől kapott előlegek: 0 - banki átvezetés: 0 G. Passzív időbeli elhatárolások: 10 E Ft évben számlázott, de még a tárgyévet terhelő könyvelési díj. III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az egyéb szervezetnél az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődik össze: KÖLTSÉGEK ÖSSZEG (E Ft) RÉSZLETEZÉSE Anyagköltség 132 Bérleti díj 58 Szállítási díj 389 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 9 Könyvelési díj 70 Bank költség 14 Személyi jellegű kifizetés 0 Értékcsökkenési leírás 0 ÖSSZESEN: 672 ALAPÍTVÁNY A NÉPTÁNCHAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁÉRT- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselője

15 - 7 - Az árbevétel alakulása (tevékenységenkénti részletezéssel): ÁRBEVÉTEL TEVÉKENYSÉGENKÉNT ÖSSZEG (E Ft) Szolgáltatás bevétele 0 Egyéb bevétel 1 Támogatás bevétele 700 Összesen: 701 V. BESZÁMOLÓ SZAKMAI HÁTTERE A beszámoló adatai mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A számviteli feladatok ellátását, irányítását a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az előírt feltételeknek megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítéséért felelős megbízott: Neve: Klauszné Pravetz Anita Címe: 2095 Pilisszántó, Nadhumni u hrsz. Regisztrálási szám: Keltezés: Pilisszentiván, P.H.. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) ALAPÍTVÁNY A NÉPTÁNCHAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁÉRT- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselője

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben