Egyéb egészségügyi irodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb egészségügyi irodalom"

Átírás

1 27 Egyéb egészségügyi irodalom 0-6 éves gyermekek egészségügyi ellátása rendkívüli körülmények között. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, II. Ärztlicher Fortbildungs-Kursus in Bad Salzuflen, 7. und 8. Mai Entstehung, Erkennung und Behandlung plötzlich eintretenden Kreislaufstörungen. Leipzig, Georg Thieme Verlag, Abderhalden, Rudolf: Vitamine, Hormone, Fermente. Berlin, Wien, Urban & Schwarzenberg, Általános balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabály. Budapest, Táncsics Könyvkiadó, Általános balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabály. 4. kiad. Budapest, Táncsics Könyvkiadó, Általános légoltalmi ismeretek. H. n., Belügyminisztérium, Általános légoltalmi ismeretek. Budapest, Belügyminisztérium Légoltalom Országos törzsparancsnoksága, Aronoff, Gerald M.: Pain Centers. A Revolution in Health Care. New York, Raven Press, Aurousseau, Paul Cheverry, Roger: L Hopital de Demain. Paris, Masson & Cie, Éditeurs Libraires de L Académie de Médicine, Baetzner, Wilhelm: Sportschäden am Bewegungsapparat. Berlin, Wien, Verlag von Urban & Schwarzenberg, Bakács Tibor (szerk.): A gyakorlati közegészségügy néhány kérdése. In: A gyakorló orvos könyvtára. Budapest, Medicina, Bakács Tibor Jeney Endre (szerk.): A higiéne tankönyve. Budapest, Medicina, Balázsy Károly: Társadalomorvostan és egészségügyi szervezés. (Általános rész.) Az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói számára. Kézirat. 1. kiad. Budapest, Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar, 1976.

2 28 Balázsy Károly: Társadalomorvostan és egészségügyi szervezés. (Általános rész.) Az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói számára. Kézirat. 2. kiad., Budapest, Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar, Bálint Mihály: Az orvos, a betege és a betegség. Budapest, Akadémiai Kiadó, Barát Endre: Esküszöm Apollónra... ( Történetek az életmentésről) Budapest, Medicina Könyvkiadó, Bayol, G.: Esperanto et Croix-Rouge. Paris, Presejo de la Presa Esperantista Societo, Bayol, C.: Esperanto und Rotes Kreuz. (Übersetzt von Elb, Leopold.) Berlin, Esperanto-Verlag Hans Th. Hoffmann, é. n. (1908 k.) Bencze Béla: Mentő-szakápolói ismeretek I. 2. köt. H. n., k. n., Bencze Béla Gábor Aurél (szerk.): Mentőszakápolói ismeretek I. Budapest, Egészségügyi Minisztérium Középfokú Oktatási Osztálya, Bencze Béla Gábor Aurél (szerk.): Mentőszakápolói ismeretek II. Budapest, Egészségügyi Minisztérium Középfokú Oktatási Osztálya, Bencze Béla Gábor Aurél (szerk.): Mentőszakápolói ismeretek III. Budapest, Egészségügyi Minisztérium Középfokú Oktatási Osztálya, Bencze Béla Orovecz Béla (szerk.): Mentő szakápolói ismeretek I. H. n., k. n, Bencze Béla Orovecz Béla (szerk.): Mentő szakápolói ismeretek II. H. n., k. n., é. n. Berencsi György (szerk.): Munkahigiéne orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és hallgatók részére. Budapest, Medicina, Biologia. (szerk.: Kiszely György) 2., jav. kiad. Budapest, Medicina, Blasszauer Béla: Orvosi etika. 2. kiad. Budapest, Medicina, Boguslaski, Robert C. Maggio, Edward T. Nakamura, Robert M. (ed.): Clinical Immunochemistry: Principles of Methods and Applications. Boston, Toronto, Little, Brown and Company, Bot György: Általános és szervetlen kémia. Egyetemi tankönyv. Budapest, Medicina, Bród Miksa: Egészség és jólét. Hogyan érhető el? 3. kiad. Budapest, Élet és Egészség Könyvkiadóvállalat, é. n. Brunner, Fritz: Grundriss der Krankenpflege. 4., verbess. und vermehrte Aufl. Zürich, Druck und Verlag von Schulthess & Co., 1908.

3 29 Budapest önkormányzatának egészségügye. Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi Ügyosztálya, Büchner, Ludwig: Die Stellung des Menschen in der Natur in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Leipzig, Verlag von Theodor Thomas, Büscher, Hermann: Giftgas! Und wir? 2. Aufl. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, A Drogmegelőzési Módszertani Központ és Ambulancia évi évkönyve. Az addiktív kórképek megelőzése és gyógyítása. (szerk.: Bácskai Erika et al) Budapest, Népjóléti Minisztérium, Budapest önkormányzatának egészségügye. Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi Ügyosztály, Bum, Anton: Vorlesungen über ärztliche Unfallkunde. Berlin, Wien, Urban & Schwarzenberg, Büscher, Hermann: Giftgas! Und wir? 2. Aufl. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, Caring For The Sick. Nursing the III, the Disabled, Children, and the Ederly. The Authorised Manual of St. John Ambulance, St. Andrew s Ambulance Association. 2., fully rev. ed. London, The British Red Cross Society, Cron, Karl: Ein applikatorisches Beispiel über Krankentransport zu Wasser. In: Militärärztliche Publikationen, Nr Wien, Verlag von Josef Šafař, Cron, Karl: Einführung in das Hinwesen der österreichisch-ungarischen Monarchie für Militärärzte. In: Militärärztliche Publikationen, Nr Aufl. Wien, Verlag von Josef Šafař, Cron, Karl: Zehn Beispiele aus dem Gebiete des Gefechts-Sanitätsdienstes. In: Militärärztliche Publikationen, Nr. 62. Wien, Verlag von Josef Šafař, Czinner Antal (szerk.): 1000 tesztkérdés a gyermekgyógyászatból. In: Háziorvos könyvek. Budapest, Springer Hungarica, Cselkó László: Társadalomorvostan. Szöveggyűjtemény a mentőtiszt szakos hallgatók számára. Budapest, Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar, Cselkó László Pap Zoltán (szerk.): Oxyologia. A mentőápoló szakosító képzés tankönyve köt. Budapest, Egészségügyi Minisztérium Oktatási Főosztály, D. Nagy Imre: 21 érdekes orvos. Budapest, Editio Plurilingua, é. n. Dobos Marianne: A szeretet önkéntesei. H. n., Fórum Könyvkiadó Rt., é. n.

4 30 Dobszay László Sárkány Jenő: A csecsemőtáplálás. 5., átdolg. kiad. In: A gyakorló orvos könyvtára, 177. Budapest, Medicina, Az egészségnevelés módszertani kérdései. (Székely Lajos) Budapest, Egészségügyi Minisztérium Felvilágosítási Központja, Egészségügyi alakulatok tankönyve. H. n., Magyar Vöröskereszt, Egészségügyi Dolgozók Évkönyve (szerk: István Lajos) Budapest, Medicina, Egészségügyi Dolgozók Évkönyve (szerk: István Lajos) Budapest, Medicina, Egészségvédelemre kész. A Magyar Vöröskereszt Egészségvédelemre kész tanfolyamainak tankönyve. Budapest, Egészségügyi Kiadó, Egészségvédelemre kész. 3. kiad. Budapest, Egészségügyi Kiadó, Egészségvédelemre kész II. A Magyar Vöröskereszt Egészségvédelemre kész tanfolyamainak tankönyve. Budapest, Egészségügyi Kiadó, Egészségvédelemre kész. A Magyar Vöröskereszt alap-és középfokú tanfolyamainak tankönyve. 2., átdolgozott kiadás. H. n., Belügyminisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Az emberi test. (Szerk: Obál Ferenc) 1. kötet. 6., átdolg. kiad. Budapest, Gondolat, Az emberi test. Teljes áttekintés szervezetünk felépítéséről és működéséről. Budapest, Medicina Láng, Erdődi János: Lélektan és a lelki erők fejlesztéstana. Budapest, Lauffer Vilmos-féle Könykiadóhivatal, Ernst Jenő (szerk.): Biofizika. 2. kiad. Budapest, Akadémiai Kiadó, Expect the Unexpected. Washington, D. C., American Red Cross, Faludi Gábor Rókusz László: A biológiai fegyver. Budapest, Magyar Honvédség Egészségügyi Csoportfőnökség, Feldtaschenbuch für den Sanitätsdienst im Kriege. I. Heft: Allgemein militärischer Teil. In: Militärärztliche Publikationen, Nr Wien, Verlag von Josef Šafář, Ferris, Clifford D.: Guide to Medical Laboratory Instruments. Boston, Little, Brown and Company, Fertőző betegségek megelőzése. H. n., Egészségügyi Kiadó, 1954.

5 31 Fodor Ferenc Vedres István (szerk.): A közegészségtan és járványtan alapjai. Budapest, Medicina, Fodor Ferenc Vedres István (szerk.): A közegészségtan és járványtan alapjai. 2. kiad. Budapest, Medicina, Fodor Ferenc Vedres István (szerk.): Közegészségtani-járványtani gyakorlatok és bemutatások. Egyetemi segédtankönyv. 3., átdolg. kiad. Budapest, Medicina, Fodor Ferenc Vedres István (szerk.): Közegészségtani-járványtani gyakorlatok és bemutatások. 4., bőv. és átdolg. kiad. Budapest, Medicina, Főcze Lajos Najzer Alajos (szerk.): Balesetekről. A foglalkozási, a közlekedési és az otthoni, szabadidős balesetek megelőzéséről, okairól és következményeiről. Budapest, Népszava Lap-és Könyvkiadó, Förster Rezső: A tűzvész megelőzése vegyi anyagokkal a légoltalomban. In: A Kis Akadémia Könyvtára, XXXV. kötet. Budapest, Kis Akadémia, Frank Kálmán: A falusi körzeti orvos gyermekgyógyászati teendői. 2. kiad. In: A gyakorló orvos könyvtára. Budapest, Medicina, Frank Kálmán: A körzeti orvos gyermekgyógyászati teendői. In: A gyakorló orvos könyvtára , átdolg. és bőv. kiad. Budapest, 1974, Medicina. Fráter Rózsa: Ideg-elmegyógyászat. Egészségügyi szakiskolák tananyaga. Budapest, Fővárosi Nyomdaipari Vállalat, Friedheim, H.: Das Militär-Sanitätswesen. Jena, Verlag von Gustav Fischer, Frühwald István: Gázharc! A lég-és gázvédelem. Budapest, Pantheon, Fülöp Tamás: Egészségügyi szervezéstan. Budapest, Medicina, Fülöp Tamás: Egészségügyi szervezéstani (társadalom-orvostani) gyakorlati alapismeretek. Budapest, Medicina, Gábor Aurél: Alapfokú mentőápolási ismeretek. Mentőápolók véglegesítési vizsgájának anyaga. Budapest, k. n., Gábor Aurél: Alapfokú mentőápolási ismeretek. Mentőápolók véglegesítési vizsgájának anyaga. II. kiadás. Budapest, k. n., é. n. Gábor György: Szívbetegségekről szívbetegeknek. 2. kiad. In: Medicina Kiskönyvtár. Budapest, Medicina, Gál György: A véradó-szervezés alapjai és időszerű kérdései (1992). Szeged, Vértranszfúziós Intézet, é. n. (1992 k.)

6 32 Gázvédelmi zsebkönyv. Budapest, Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár, é. n. (1938 k.) Gelände und Feld-Sanitätsdienst. Wien, Verlag von Josef ŠafaŘ, Geréb György (szerk.): Pszichológia. In: Tanárképző főiskolai tankönyvek. 3. kiad. Budapest, Tankönyvkiadó, Giczey György: Légvédelem, gázvédelem. Budapest, Magyar Szemle Társaság, Gortvay György: Munkaegészségtan. In: A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára, CXCV. köt. Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Gruhle, Hans W.: Selbstmord. Leipzig, Georg Thieme Verlag, Grundschule für den Sanitätsdienst. 1. Teil. (Gültig ab 1. Januar 1987.) H. n., Schweizerische Armee, é. n. Grundschule für den Sanitätsdienst. 2. Teil. (Gültig ab 1. Januar 1987.) H. n., Schweizerische Armee, é. n. Grundschule für den Sanitätsdienst. 3. Teil. (Gültig ab 1. Januar 1987.) H. n., Schweizerische Armee, é. n. Grundlagen für den Gesundheitshelfer. 8., veränd. Aufl. Dresden, Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes der DDR, Gyarmati László et al.: Egészségügyi alakulatok tankönyve. Budapest, Magyar Vöröskereszt, Gyarmati László Kovács László Novák János: Képes segédlet az Egészségügyi alakulatok tankönyvé -hez. H. n., Magyar Vöröskereszt, Györgyi Sándor (szerk.) Krasznai István (szerk.): Orvosi izotóptechnika. Budapest, Medicina, Haarer, Johanna: Die Welt des Arztes. Ein medizinisches Lesebuch für Ausländer. München, Max Hueber Verlag, Halder-Cramer: Grundriss der freiwilligen Krankenpflege im Anschluss an den Militär-Sanitätsdienst. München, Verlagsbuchhandlung Seitz & Schauer, Hammer Dezső: A fertőtlenítés módjai fertőtlenítők, ápolók, ápolónők és más érdeklődők részére. Budapest, Pfeifer Ferdinánd Nemzeti Könyvkereskedés, Handbuch für die Sanitätsberufe Österreichs. (Hrsg.: Kux, Karl-Heinz) Ausgabe 1989/90. Wien, Verlagsbuchhandel Dieter Göschl Ges.m.b.H., Hárdi István: Ápoláslélektan. Megértés és magatartás a gyógyításban. Budapest, Medicina, 1966.

7 33 Háromszéki Ilona: Jogi és államigazgatási alapismeretek. Az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói számára. Budapest, k. n., Henry, Karen Hawley: The Health Care Supervisor s Legal Guide. Rockville, Aspen Systems Corporation, Hesse, Erich Bruckmeyer, F.: Rettungs- und Krankenbeförderungswesen. In:Handbücherei für den öffentlichen Gesundheitsdienst, Band 7. Berlin, Carl Heymanns Verlag, Hoffa, Albert: Anleitung für Krankenpfleger. 2. Aufl. Stahel sche Würzburg, Verlags- Anstalt, é. n. (1903. k.) Honvédelmi ismeretek II. Kézirat. Budapest, Tankönyvkiadó, Hydroxyethylstärke: eine aktuelle Übersicht. (Hrsg.: Lawin, Peter et al) In: Intensivmedizin, Notfallmedizin, Anästhesiologie, Band 74. Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag, Ibrányi Alice: Házi betegápolás. Budapest, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, Ifjú egészségőr. H. n., Magyar Vöröskereszt, Ifjú egészségőr. H. n., Magyar Vöröskereszt, Ifjú egészségőr. H. n., Magyar Vöröskereszt, Ifjú egészségőr. H. n., Magyar Vöröskereszt, Ifjú egészségőr. H. n., Magyar Vöröskereszt, Im Mittelpunkt steht der Mensch. Das sozialistische Gesundheits- und Sozialwesen in der DDR. Dresden, Deutsches Hygiene-Museum, Zentralinstitut für medizinische Aufklärung, Ministerium für Gesundheitswesen, é. n. Industrielle Störfälle und Strahlenexposition. (Hrsg.: Messerschmidt, Otfried et al) In: Strahlenschutz in Forschung und Praxis. Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag, Jahrbuch für Militärärzte (Hrsg.: Reder, Bertold) Wien, Komissionsverlag von Moritz Perles, é. n. Jahrbuch für Militärärzte (Fuhrmann, Emil), wien, Unterstützungsverein für Witwen und Weisen der k. u. k. Militärärzte, é. n. Jenkins, A. L.: Emergency Department Organisation and Management. Saint Louis, C. V. Mosby Company, Jenny, Fritz: Der elektrische Unfall. Bern, Medizinischer Verlag Hans Huber, é. n.

8 34 John M. Károly: A csecsemőtáplálás fontosabb kérdéseiről. Budapest, Singer és Wolfner Könyvkereskedése, Károlyi György: A társadalomorvostan alapjai. I. éves főiskolai hallgatók részére. Kézirat. Budapest, k. n., Katona Zoltán: A gyógyító technika. In: Gondolat zsebkönyvek. Budapest, Gondolat, Keller, Robert: Überblick über das Luft- und Gasschutzwesen. Wien, Leipzig, Deutscher Verlag für Jugend und Volk, Kéménczy Iván: Tömegkatasztrófák pszichológiai hatásai. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, Kertai Pál: Közegészségtan. Budapest, Medicina, Kiképzési program a szakszolgálati és önvédelmi szervezetek parancsnoki és beosztott állománya részére. H. n., Polgári Védelem Országos Parancsnokság, A korszerű technológiák bevezetésével kapcsolatos egészségügyi kockázat társadalmi kezelése. 1. kötet. Budapest, k. n., A korszerű technológiák bevezetésével kapcsolatos egészségügyi kockázat társadalmi kezelése. 2. kötet. Budapest, k. n., Kozma Béla (szerk.): Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és elsősegélynyújtási alapismeretek. Pécs, Comenius Bt., Körmöczi Emil: Vezérfonal a légoltalmi mentőcsapatok kiképzéséhez. Budapest, k. n., Közegészségügyi és orvosrendi kérdések a Budapesti Orvosok Szövetsége megvilágításában 1942-ben. Budapest, Budapesti Orvosok Szövetsége, é. n. Krankenpflegelehrbuch. 11., völlig neu bearb. Aufl. Leipzig, Georg Thieme Verlag, Krankenpflege-Lehrbuch. (Hagen, W. et al) Berlin, Göttingen, Heidelberg, Springer- Verlag, Kühner, A.: Die häusliche Krankenpflege. In: Grethlein s Praktische Hausbibliothek. Leipzig, Konrad Grethlein s Verlag, é. n. A lakosság 15 órás polgári védelmi oktatásának kézikönyve. Budapest, Magyar Honvédelmi Sportszövetség Országos Elnöksége, 1965.

9 35 Langstein, Hugo: Leitfaden zur Ausbildung der Feuerwehren im Sanitäts-Hilfsdienst bei Local-Kranken-Transport-Colonnen der Oesterr. Gesellschaft vom Rothen Kreuze. Wien, Oesterreichische Gesellschaft vom Rothen Kreuze, Laves, Wolfgang Bitzel, F. Berger, E: Der Straßenverkehrsunfall. Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, A légoltalmi egészségügyi szakszolgálat intézményeinek működése. H. n., Belügyminisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Légoltalmi egészségügyi szolgálat egységeinek működése. (Magyarázó szöveg a dia oktatófilmhez.) H. n., Belügyminisztérium Légoltalom Országos Parancsnoksága, Légoltalmi ismeretek a lakóházi (önvédelmi) szervek részére. 2. kiad. Budapest, Belügyminisztérium, Légo. segélyhelyre beosztott műtős-ápolónők tankönyve. Budapest, Belügyminisztérium Légoltalom Országos Parancsnoksága, Légoltalmi ABC. 2. kiad. Budapest, Légoltalmi Liga, Légoltalmi vegyi (gáz) védelem. Budapest, Belügyminisztérium, Lindner, Ernst: Toxikologie der Nahrungsmittel. Stuttgart, Georg Thieme Verlag, Macdowell Cosgrave, E.: Hints and Helps for Home Nursing and Hygiene. London, St. John s Ambulane, Association, é. n. Madarász Vladimir Perge Mihály: A lakosság magatartási szabályai a különböző helyzetekben. In: Amit a polgári védelemről tudni kell. 11. füzet. H. n., Polgári Védelem Országos Parancsnokság, A mágneses magrezonancia szerepe a gyógyászatban. (Bitvai Katalin et al) Budapest, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Marczell István: Korunk réme, az AIDS. H. n., Magyar Honvédség Egészségügyi Csoportfőnöksége, Meisenheimer, Claire G.: Improving quality: A Guide to Effective Programs. Gaithersburg, Aspen Publishers, Máthé Mihály: Mindenki felelős a saját egészségéért. H. n., k. n., é. n. (1996 k.) Mérgezések, mérgezettek ápolása. Vegyi harcanyagok által okozott mérgezések kórtana és gyógykezelése c. tansegédlet kiegészítő része. Budapest, Belügy-és Egészségügyi Minisztérium, 1953.

10 36 Métneki János (szerk): Alkoholfogyasztás és alkoholizmus. In: A gyakorló orvos könyvtára, 159. Budapest, Medicina, Michelsen: Unterseeboots-Unfälle. In: Meereskunde, 5. Jahrgang (1911), 5. Heft. Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Módszertani segédlet az üzemi polgári védelmi egészségügyi alegységek személyi állományának felkészítéséhez. In: Egészségügyi alegységek, 3. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, Mosonyi János: Biochemia orvostanhallgatók és orvosok részére. I. rész. Szénhydrátok, zsirok, fehérjék. 2. kiad. Budapest, Művelődés Könyvesbolt, Mosonyi János: Biochemia orvostanhallgatók és orvosok részére. II. rész. Vitaminok, hormonok, fermentumok. Budapest, Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Rényi Károly kiadása, Moszkovszkij gorodszkoj ordena Lenina I ordena trudovogo krasznogo znamenyi naucsno-iszszledovatyelszkij insztitut szkoroj pomoscs imenyi N. Vi. Szklifoszovszkogo. Moszkva, Izdatelsztvo Planeta, Mundy, J.: Der Transport von Kranken und Verletzten in grossen Städten. Wien, Verlag der Wiener Freiwilliger Rettungs-Gesellschaft, Munkáltatói kártérítés és társadalombiztosítási ellátás üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés esetén. (Dani József et al) In: A munkavédelemről szóló minisztertanácsi rendelet és a kapcsolódó legfontosabb előírások, IV. Budapest, Népszava, Műszaki mentőszolgálat tananyaga. H. n., Belügyminisztérium, A műszaki okok szerepe a közúti balesetek okaiban és következményeiben. Budapest, Transinnov, Nagy János: Előadások az igazságügyi orvostan köréből. Debrecen, DOTE Igazságügyi Orvostani Intézet, Nagy Kálmán Kökény Mária: Ha már a gyógyszerek sem segítenek II. Természetes gyógyító erők nyomában. Budapest, Hunga-Print, é. n. Nahas, Gabriel G.: Marihuana in Science and Medicine. New York, Raven Press, Nemessányi Zoltánné Kozma Béla: Gondozási, egészségügyi és elsősegélynyújtási alapismeretek. Dajka szakképzés. Pécs, Comenius Bt., Nemessuri Mihály (szerk.): Előadások Pavlov tanítása köréből. Budapest, Magyar- Szovjet Társaság Egészségügyi Szakosztálya, 1954.

11 37 Die notärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland. (Koch, B. et al) In: Schriftenreihe zum Rettungswesen, Band 14. Nottuln, Verlags- und Vertriebsgesellschaft des DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.v., Ormay László (szerk.): Az orvosi laboratóriumi asszisztensek kézikönyve köt. 4. kiad. Budapest, Medicina, Orosz Éva: Egészségügyi rendszerek és reformtörekvések. H. n., Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány, Orovecz Béla (szerk.): Vöröskeresztes önkéntes ápolónő tankönyve. 2. kiad. Budapest, Magyar Vöröskereszt, Ország Imre (szerk.): A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás. Budapest, BM PVOP Eurointegráció és Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Országos Gumiipari Vállalat munkavédelmi útmutatója. Budapest, Országos Gumiipari Vállalat, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet évkönyve Budapest, k. n, Az orvosi rendtartás. Az orvosi rendtartásról szóló évi 8. számú törvényerejű rendelet és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok. Budapest, Medicina, Orvosi rendtartás. Az orvosi rendtartásról szóló évi 8. számú törvényerejű rendelet és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok. 3. kiad. Budapest, Medicina, Az orvostechnika alkalmazása a neonatológiában. (Felkai Péter Hajdu Júlia Tujner Miklós) In: Orvostechnikai füzetek, 3. sz. Budapest, OMIKK, Ovretveit, John: Minőségszemlélet az egészségügyben. Bevezetés az egészségügyi szolgáltatások minőségügyi módszertanába. Ford. Apjok András Apjokné Mécs Erzsébet. Budapest, Medicina, Az öngyilkos. (Décsi Imre et al) Budapest, Novák Rudolf és Társa, Paape, W.: Die Verbandmittel. Dresden, Leipzig, Verlag von Theodor Steinkopff, Paksy András (szerk.): Mértékegységek és alkalmazásuk az orvosi gyakorlatban. Budapest, Medicina, Park, Myung K.: Pediatric Cardiology for Practitioners. Chichago, Year Book Medical Publishers, Pasquali, Elaine Anne Arnold, Helen Margaret DeBasio, Nancy: Mental Health Nursing. A Holistic approach. 3. ed. St. Louis, Baltimore, Toronto, C. V. Mosby Company, 1989.

12 38 Paschke, Heinz (Hrsg.): Das neue Krankenhaus. Grundlagen für den Bau und Betrieb von Krankenhäuser. Jena, VEB Gustav Fischer Verlag, Pechó Zoltán Milassin Márta (szerk.): Tájékoztató a sterilizálásról. A betegellátó intézményekben alkalmazható sterilizáló eljárások. 3. köt. Budapest, Egészségügyi Minisztérium V. Főosztálya, Penrose, L. S.: A humángenetika alapjai. Ford.: Stohl Gábor. Budapest, Gondolat, Pilzmerkblatt. Berlin, Verlag von Julius Springer, Pleßke, Wolfgang: Soziale Verantwortung eine Herausforderung: Beträge aus 3 Jahrzehnten. Westfalen-Lippe, Verlag- und Vertriebsges. des DRK, Landesverb A Polgári Védelem Budapest Fővárosi Parancsnokságának előjegyzési naptára H. n., k. n., é. n. A Polgári Védelem előjegyzési naptára H. n., Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat, é. n. A polgári védelmi szervezetek állománytáblázatai. Budapest, BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság Polgári Védelmi Főigazgatóság, Port, Julius: Taschenbuch der Feldärztlichen Improvisationstechnik. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, Radó Attila (szerk.): A légoltalmi egészségügyi és mentőjárőrök gázvédelmi kiképzése. Budapest, Magyar Vöröskereszt Egylet, RBV fegyverek sérültjeinek ellátása. Ideiglenes tájékoztató anyag. In: Légoltalmi egészségügyi kiképzés, 4. H. n., k. n., Red Cross Home Nursing. Formerly Health, Home Nursing, Emergencies. Toronto, Canadian Red Cross, 1954 (revised edition). Reiter, Reinhold: Meteorobiologie und Elektrizität der Atmosphäre. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., Repülőorvostan. (Aczél György et al) Budapest, Zrínyi Kiadó, Rexhäuser, Ludwig (Hrsg.): Illustriertes Familienbuch der Naturheilkunde. Leipzig, Verlag von C. Schremmel, é. n. (1893. k.) Ritter Károly (szerk.): Polgári védelmi ábécé. Budapest, Könnyűipari Minisztérium, Rosenbaum, Max (ed.): Handbook of Short-Term Therapy Groups. New York, St. Louis, San Francisco, Auckland, Bogotá, Hamburg, Johannesburg, London, Madrid,

13 39 Mexico, Montreal, New Delhi, Panama, Paris, Sao Paulo, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto, McGraw-Hill Book Company, Rubányi Pál (szerk.): Az anaesthesiologiai tanfolyam jegyzete. Budapest, Orvostovábbképző Intézet, Rudnai Ottó: A fertőző betegségek elleni küzdelem gyakorlata. In: A gyakorló orvos könyvtára, 23. Budapest, Egészségügyi Kiadó, Rudnai Ottó: Közegészségtan és járványtan. Egészségügyi szakiskolák tankönyve. Budapest, Medicina, Rumpf: Gasschutz. Ein Handbuch für Provinzial-, Kreis- und Kommunalverwaltungen, Feuerwehren, Bergbau und Industrie. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, Sapiro, R. M.: Osznovü obscsego uhoda za bolnümi. Moszkva, Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo Medicinszkoj Literaturü Megdiz, Sartorius, Hermann: Klinik und Therapie des Wasser- und Elektrolythaushaltes für die Praxis. Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, Schick, August Hellbrück, Jürgen Weber, Reinhard: Results of The Fifth Oldenburger Symposium on Psychological Acoustics. In: Contributions to Psychological Acoustics. Oldenburg, Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg, Schwarczmann Pál (szerk.): Ápolástan. Belgyógyászati ápolástan. Egészségügyi szakiskolák tankönyve. 3. kiad. Budapest, Medicina, Schwarczmann Pál (szerk.): Ápolástan. 1. köt. 4. kiad. Budapest, Medicina, Schwarczmann Pál (szerk.): Ápolástan. 1. köt. 6. kiad. Budapest, Medicina, Schwarczmann Pál: Belgyógyászati ápolástan. Egészségügyi szakiskolák tankönyve. 2. köt. Budapest, Medicina, Schwarczmann Pál (szerk.): Kisklinikumok és szakápolástan. Egészségügyi szakiskolák tankönyve. Budapest, Medicina Könyvkiadó, Seifart, W.: Kurzer Leitfaden der praktischen Infusionstherapie. Berlin, VEB Verlag Volk und Gesundheit, Servais, Olivier: A katonaorvos és a genfi egyezmények. Budapest, Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálatfőnökség, Simonovits István: Társadalomegészségügy és egészségügyi szervezéstudomány. 3., átdolg. kiad. Budapest, Medicina, 1975.

14 40 Simonovits István: Társadalomegészségügy és egészségügyi szervezéstudomány. 4. kiad. Budapest, Medicina, Sipos Attila: Megelőző közegészségügyi és járványügyi feladatok. In: Amit a polgári védelemről tudni kell. 10. füzet. H. n., Polgári Védelem Országos Parancsnokság, Slipp, Samuel et al. (eds.): Curative Factors in Dynamic Psychotherapy. New York, St. Louis, San Francisco, London, Paris, Tokyo, Toronto, McGraw-Hill Book Company, Somers, Anne R. Somers, Hermann M.: Health and Health Care. Policies in Perspective. Germantown, Aspen System Corporation, Maryland, Somogyi Endre: Az igazságügyi orvostan alapjai. 2. kiad. Budapest, Medicina, Sós József: Magyar néptáplálkozástan. In: A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára, CLXXXVIII. köt. Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Főbizományos Rózsavölgyi és Társa, Stéger István: Klinikai ismeretek a gyermekgyógyászat köréből. Egészségügyi szakközépiskolák és szakiskolák tankönyve. 7. kiad. Budapest, Medicina, Strategies for Accident Prevention. London, Department of Health and Social Security, Her Majesty s Stationery Office, Straub F. Brúnó: Általános és szervetlen kémia orvostanhallgatók számára. 4. kiad. Budapest, Medicina, Straub F. Brúnó et al: Általános és szervetlen kémia. 7. kiad. Budapest, Medicina, Straub F. Brúnó: Biokémia. Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Straub F. Brúnó: Szerves kémia. 4. kiad., Budapest, Medicina, Straub F. Brúnó: Szerves kémia. 6., átdolg. kiad. Budapest, Medicina, Straub F. Brúnó: Szerves kémia. 7. kiad. Budapest, Medicina, Straub Ilona: Korunk fertőző betegségei. Miért kötelező a védőoltás? H. n., Magyar Honvédség Egészségügyi Főcsoportfőnökség, Szél Éva: A csecsemő és a gyermek fejlődése. Egészségügyi szakközépiskolák tankönyve. 3. kiad. Budapest, Medicina, Szél Éva: A csecsemő és a gyermek fejlődése. Egészségügyi szakközépiskolák tankönyve. 4. kiad. Budapest, Medicina, 1977.

15 41 Szél Éva: A csecsemő és a gyermek fejlődése. Egészségügyi szakközépiskolák tankönyve. 6. kiad. Budapest, Medicina, Szél Tivadar: Egészségügyi statisztika orvosok és orvostanhallgatók számára. In: A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára, CXXIV. köt. Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Szewczyk, Hans: Der fehlenetwickelte Jugendliche und seine Kriminalität. In: Medizisch juristische Grenzfragen. Band 15. Jena, VEB Gustav Fischer Verlag, Szilárd János: Orvosi etika. H. n., Szegedi Orvostudományi Egyetem, é. n. Szoboszlay Sándor (szerk.): Egészségügyi statisztika az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói számára. Budapest, k. n., Szondy Mária (szerk.): Egészségügyi gyermekotthoni gondozói tananyag. I. kötet. H. n., Egészségügyi Minisztérium Szakoktatási és Továbbképzési Főosztálya, é. n. Szundy Géza (szerk.): Polgári légvédelmi tájékoztató. Budapest, Krautvig I. Könyvnyomdája, Tabajdy Erzsébet: Diétás előírások gyomor-, máj-, bélhurut-, vese-, szív-, cukor-, epebetegek részére. II., bővített kiadás. Budapest, Általános Nyomda és Grafikai Intézet Rt., Talponmaradás és változás. Budapest, Népjóléti Minisztérium Gazdasági Igazgatósága, Tarján Róbert Lindner Károly: Tápanyagtáblázat. 8. kiad. Budapest, Medicina, Tarján Róbert Lindner Károly: Tápanyagtáblázat. 9., átdolg. kiad. Budapest, Medicina, Tarján Róbert Lindner Károly: Tápanyagtáblázat. 10. kiad. Budapest, Medicina, Tolerance to Beneficial and Adverse Effects of Antiepileptic Drugs. (Eds: Frey, H.-H. et al) New York, Raven Press, Tóth Lajos (szerk.): Általános polgári védelmi ismeretek. (Tansegédlet) H. n., Polgári Védelem Országos Parancsnoksága, Tönnis, W. Seiler, J.: Erfahrungen in der Versorgung und Nachbehandlung von Schädel-Hirn Verletzungen des Zwiten Weltkriegs. In: Arbeit und Gesundheit, Heft 93. Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag, Trudü naucsnoj szesszii mezsdunarodnüh kurszov organizatorov zdravoohranyenyija (9-13 ijulja 1968 g.) Moszkva, Minisztersztvo zdravoohranyenyija SZSZSZR, 1970.

16 42 Ucbenik za bolnićarske tećajeve Društva Crvenog Krsta. Beograd, Štampa Državne Štamparije Kraljevine Jugoslavije, Újítási értesítő. H. n., Egészségügyi Minisztérium, Ujváry György: Általános laboratóriumi ismeretek. Egészségügyi szakközépiskolák tankönyve. 2. kiad. Budapest, Medicina, Ulbing István (szerk.): Ápolástan, gondozástan. Egészségügyi szakközépiskolák és szakiskolák tankönyve. Budapest, Medicina, Ulbing István: Házi gondozás, betegápolás I. Budapest, Magyar Vöröskereszt, Ulbing István: Házi gondozás, betegápolás II. Budapest, Magyar Vöröskereszt, Undi Flóra: Functionalis anatómia. A diétásnővérképző-, a közegészségügyijárványügyi ellenőrképző és a védőnőképző szak hallgatói számára. Budapest, Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar, Utasítás az egészségápolás tanítására az altiszti és legénységi iskolákban. Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársaság, Utasítás a hatósági légoltalom gázvédelemi szolgáltatások ellátására. Gázvédelem 1. füzet. Budapest, Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium, Utasítás a légoltalmi elsötétítő szolgálat ellátására. Épületek elsötétítése. Elsötétítés 2. füzet. Budapest, Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium, Utasítás a légoltalmi vegyivédelem (gázvédelem) ellátására. 2. kiad. H. n., Belügyminisztérium, Útmutató a nemzetközi vöröskereszt és vörösfélhold társaságok számára fegyveres konfliktus esetén való tevékenységhez. H. n., Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, é. n. Über Kampfgasvergiftungen. (Tanulmánygyűjtemény) H. n., k. n., é. n. Az üzemorvos kézikönyve. (szerk.: Gortvay György et al) 2. kiad. H. n., Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Vámoši, Milan: Zisťovanie a posudzovanie opilosti. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied, Varrassi, Geraldine et al (ed.): Critical Care Nursing: Body Mind Spirit. 2. ed. Boston, Toronto, Little, Brown and Company, Vegyvédelmi meteorológia. H. n., Belügyminisztérium, Wallinger Endre: Emberi méltóságot! H. n., Magyar Vöröskereszt, 1995.

Kézikönyvtár. Ajánlás a kulturális javak megóvásához rendkívüli körülmények között. Budapest, k. n., 1995.

Kézikönyvtár. Ajánlás a kulturális javak megóvásához rendkívüli körülmények között. Budapest, k. n., 1995. Kézikönyvtár Ajánlás a kulturális javak megóvásához rendkívüli körülmények között. Budapest, k. n., 1995. Atzél Elemér: A magyar egészségügyi közigazgatás kézikönyve. I. köt. Budapest, Közgazdasági Szakkönyvek

Részletesebben

Általános orvosi irodalom

Általános orvosi irodalom 32 Általános orvosi irodalom I. Nemzetközi Anaesthesiológiai Kongresszus Balatonfüred, 1975. szeptember 2-4. H. n., é. n., Magyar Anaesthesiológiai és Reanimatiós Társaság. Abe, T. (Hrsg.) Sherry, S. (Hrsg.):

Részletesebben

Elsősegélynyújtással foglalkozó kiadványok

Elsősegélynyújtással foglalkozó kiadványok 38 Elsősegélynyújtással foglalkozó kiadványok Az I. Máltai Országos Konferencia elhangzott előadásai. Szombathely, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Szervezete, 1994. A II. Máltai Országos Elsősegélynyújtó

Részletesebben

Gyógyszerészeti és gyógyszerészettörténeti kiadványok

Gyógyszerészeti és gyógyszerészettörténeti kiadványok 1 Gyógyszerészeti és gyógyszerészettörténeti kiadványok Alföldi Sándor: Gyógyszerkódex 1992. H. n., Medintel, 1992. Arzneimittel-Kompendium der Schweiz 1989. (Hrsg.: Morant, Jürg Ruppaner, Hans) Band I-II.

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2012. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM AZ ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ Moduláris képzési rendszer szerzői: Baukó Mária Dr. Bártfainé Gelencsér Teréz Dr. Drexlerné Solymos Mária Horváth Károlyné Holiné Füstös

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola. Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola. Fejér Megyei Önkormányzat Humán Főosztály

Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola. Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola. Fejér Megyei Önkormányzat Humán Főosztály Ápoló szakképesítés OKJ szám: 54501201 Ny. sz. Szak Név Tantárgy Munkahely Munkahely címe 1/2003/I/H Antal Józsefné Ápolástan-elmélet, ápolástan-gyakorlat Zay Anna Szakiskola 4400 Nyíregyháza Család u.

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der 53-13 1 Ady Endre : [német nyelvű cikkgyűjtemény az Innsbrucker Zeitungsarchiv anyagából].-[14] p.: ill.; 30 cm.- a költőről és műveiről német nyelvű lapokban, 1977 és 1988 között megjelent cikkek.- német

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 115.967 ( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU) ( 111 ) 116.051 ( 732 ) Westinghouse Air Brake Technologies Corporation, Wilmerding, PA (US) ( 111 ) 116.058 (

Részletesebben

Homeopátia az Egyetemi Gyermekklinikán Münchenben

Homeopátia az Egyetemi Gyermekklinikán Münchenben Homeopátia az Egyetemi Gyermekklinikán Münchenben Dr. Sigrid Kruse A homeopátiás részleg vezetője Dr. von Hauner Gyermekkórház, Ludwig-Maximilians Egyetem, München Homeopátia a Gyermekklinikán 1995 óta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. LÁZÁR Gábor gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com magyar Születési dátum 1953. 07. 05. Neme férfi

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 115.194 ( 732 ) Universal City Studios LLC, Universal City, California (US) ( 111 ) 123.858 ( 732 ) Akzo Nobel Surface Chemistry Aktiebolag, Stenungsund (SE) ( 111 ) 133.487

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16. Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 117.109 ( 732 ) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs Miskolc Mosonmagyarovar Pilisvörövsar Eger Nagykallo Sopron Györ Mor Tata Debrecen Veszprem Dunaujvaros Zalaegerszeg Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny Bonyhad Oroshaza Pecs Boly Baja Mohacs Szeged DAS:

Részletesebben

1. a, b osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 1. c osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1.

1. a, b osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 1. c osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 1. a, b osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 1. c osztály: AP-010121 Az én ábécém 1. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. AP-010910 A mi világunk 1. NT-80471 Sakkpalota 1 Képességfejlesztő

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz.

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz. 1 ÖNÉLETRAJZ Név: Rendfokozat: Dr.Pellek Sándor hivatásos állományú orvos alezredes Születési idı: 1964.10.05.. Állampolgárság: Lakcím: E-mail: Születési hely: Magyar Gyır-Ménfıcsanak. Szellı u.2/e. pellekdoktor@freemail.hu

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1017 STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Képzési terület, képzési ág: orvos- és egészségtudomány képzési terület, egészségtudományi képzési ág

Képzési terület, képzési ág: orvos- és egészségtudomány képzési terület, egészségtudományi képzési ág Szak neve: Indított szakirányok: Ápolás és betegellátás alapszak ápoló mentőtiszt szülésznő gyógytornász Képzési terület, képzési ág: orvos- és egészségtudomány képzési terület, egészségtudományi képzési

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat 1. 1. Forráskút Község Általános és Alapfokú Művészeti 040226 68 807 68 807 2. 2. Balassagyarmat Város Szondi György és Szakiskola 032308 315 597 315 597 3. 3. Pécs Megyei Jogú Város Éltes Mátyás Általános,

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás ( 111 ) 115.855 ( 732 ) OSRAM AG, München (DE) ( 111 ) 118.168 ( 732 ) OSRAM AG, München (DE) ( 111 ) 121.154 ( 732 ) Pernod Ricard USA, LLC ( Delaware Államban bejegyzett

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő 2011. április 12. kedd Tanácsterem I. Tanácsterem II. 09.00-10.00 Prof. Sótonyi 08.30-09.30 Dr. Balogh Aneszteziológia és intenzív terápia Háziorvostan Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

MAGYAR ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE SZEGEDI HELYI BIZOTTSÁG 6720, Szeged, Apáthy u. 4.

MAGYAR ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE SZEGEDI HELYI BIZOTTSÁG 6720, Szeged, Apáthy u. 4. A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Szegedi Helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar támogatásával Bemutatja I. Szegedi Sürgősségi Nap. október

Részletesebben

Dr. Fekete Farkas Pál (1931-2015)

Dr. Fekete Farkas Pál (1931-2015) 1 Dr. Fekete Farkas Pál (1931-2015) Csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekkardiológus, neonatológus szakorvos, az orvostudomány kandidátusa, Semmelweis Egyetem II.sz. számu Gyermekklinika Kardiológiai Osztályának

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények

Vegyes védjegyközlemények Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás (111) 124.043 (111) 124.046 (111) 125.271 (732) Chiquita Brands L.L.C., Cincinatti, Ohio (US) (111) 128.284 (732) G. D. Searle LLC, Peapack, New Jersey (US) (111) 132.090

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők

Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők 27% 11% 43% életmód környezet egészségügy genetikai tényezők 19% *Marc Lalonde kanadai egészségügyi és népjóléti miniszter

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

OKTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

OKTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Debrődi Gábor (Kresz Géza Mentőmúzeum) OKTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A MENTŐK KORAI GYAKORLATÁTÓL NAPJAINKIG ÖSSZEFOGLALÁS: Változó világunkban az egészségügynek, s így a mentőknek is megannyi kihívással

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán 50 éves az ETI Budapest, 2012. november 29. Az ápolás fejlődése Magyarországon 1848/49-as Forradalom és szabadságharc idején Kossuth Zsuzsanna első

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás ( 111 ) 122.870 ( 111 ) 128.073 ( 111 ) 130.494 ( 732 ) Harlequin Enterprises Ltd. (Ontario állam törvényei szerint működő vállalat), Don Mills, Ontario (CA) ( 111

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények II.

Vegyes védjegyközlemények II. Vegyes védjegyközlemények II. Jogutódlás (111) 128.358 (111) 128.652 (111) 129.887 (732) Bloomberg L.P., New York, New York (US) (111) 129.888 (732) Bloomberg L.P., New York, New York (US) (111) 138.025

Részletesebben

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 1. Kovács László Tarcsa Zoltán: Nevelés, művelődés, minőség: a

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

Magyar Iskolák Németországban

Magyar Iskolák Németországban Magyar Iskolák Németországban Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet 2008. 03. 08. BUOD Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége Bund Ungarischen Organisationen in Deutschland Illés-Molnár Márta marta_illes@hotmail.com

Részletesebben

A magyar mentés nagyjai

A magyar mentés nagyjai A magyar mentés nagyjai Készült az Országos Mentőszolgálat Pesthidegkút Mentőállomás és a Magyar mentés nagyjai tiszteletére Összeállította: Márton István Mentőtiszt 2010. június 22. Tartalom Dr. Gábor

Részletesebben

Tanulmányi terület: 01

Tanulmányi terület: 01 Tanulmányi terület: 01 A tanuló neve: Jövő tanévi osztálya: 9. A New English File Pre-intermediate Student's Book New English File Pre-intermediate Munkafüzet CD melléklettel Lagune 1 Kursbuch audio-cd-vel

Részletesebben

Brosúra, kisnyomtatvány és különlenyomat-nyilvántartás

Brosúra, kisnyomtatvány és különlenyomat-nyilvántartás Brosúra, kisnyomtatvány és különlenyomat-nyilvántartás A. A történelmi mentőegyesületekhez kapcsolódó anyag Aczél Károly: A mentőintézmény országos szervezésének jelenlegi állása hazánkban. Budapest, Hornyánszky

Részletesebben

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete Elnök: Név: Dr. Párducz László Születési idő: 1955. szeptember 23. Születési hely: Ada nős két gyermekünk van Foglalkozás: orvos,

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Szeredi Éva AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit

Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Szeredi Éva AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit AP-050806 Matematika tankönyv 5. évfolyam I. kötet AP-050807 Matematika tankönyv 5. évfolyam II. kötet AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus 1 ÉLETRAJZA Személyi adatok Neve: Dr.Papp Gyula Születés helye, ideje: Szigetvár, 1937. augusztus 29. Szülei: néhai Dr.Papp Gyula főállatorvos, néhai Eberhardt

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

Óbudai Egyetem Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Könnyűipari mérnök szak Msc. képzés (levelező tagozat) 2012/2013 tanév 1.

Óbudai Egyetem Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Könnyűipari mérnök szak Msc. képzés (levelező tagozat) 2012/2013 tanév 1. Hagyományos és speciális nyomtatási technológiák Óbudai Egyetem Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Könnyűipari mérnök szak Msc. képzés (levelező tagozat) 2012/2013 tanév 1. (őszi) félév Az ofszetnyomtatás

Részletesebben

Az árak 2011. október 31-ig érvényesek, kivéve ha a terméknél más dátum szerepel. Az árak forintban értendők. A változtatás joga fenntartva.

Az árak 2011. október 31-ig érvényesek, kivéve ha a terméknél más dátum szerepel. Az árak forintban értendők. A változtatás joga fenntartva. AMSTERDAM/ VÁROSKÁRTYA Amsterdam Card PT MS CT VR 24H 12 300 AMSZTERDAM 48H 14 870 72H 17 730 LÁTVÁNYOSSÁG Madame Tussaud's MS AD 6 010 CH 5-15 4 580 LÁTVÁNYOSSÁG The Dungeon MS AD 5 860 CH 8-15 4 430

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

Tanári névsor 2012/2013. tanév

Tanári névsor 2012/2013. tanév Tanári névsor 2012/2013. tanév Név Megbízatása a 2012/2013-as tanévben Mely tantárgyakat tanítja? DR. LENGYEL ERZSÉBET Tagintézmény-vezető Történelem, ének-zene BARTHA LÁSZLÓNÉ Tagintézmény-vezető helyettes

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése

Részletesebben

Orvos- és mentéstörténelmi kiadványok

Orvos- és mentéstörténelmi kiadványok 49 Orvos- és mentéstörténelmi kiadványok I. Internationaler Kongress für Rettungswesen. Auszüge und Leitsätze der Vorträge. H. n., k. n., é. n. (1908 k.) I. Internationaler Kongress für Rettungswesen.

Részletesebben

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE (2011. ÁPRILISI ÁLLAPOT ) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Orosháza, Táncsics u. 2 5900 Telefon: 68/411-362 68/411-502 Fax: 68/416-515 E-mail: tancsics@tancsics-ohaza.sulinet.hu Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

Munkavédelmi oktatási tematika és napló

Munkavédelmi oktatási tematika és napló PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete Munkavédelmi oktatási tematika és napló A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) munkavédelmi oktatásokhoz szükséges munkavédelmi oktatási tematika

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság BELÜGYMINISZTÉRIU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1022/5/1968. Hk. 102/8/72. 1 0 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK 5. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi március hó 12én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

Részletesebben

SZENTÁGOTHAI DOMINIK SZERPENTÁRIUSKÉPZŐ EGYETEM

SZENTÁGOTHAI DOMINIK SZERPENTÁRIUSKÉPZŐ EGYETEM SZENTÁGOTHAI DOMINIK SZERPENTÁRIUSKÉPZŐ EGYETEM Tartalom Általános információk... 2 Az egyetem története... 2 Az egyetem felépítése... 2 Szerpentárius képző kar... 3 Az Alapozó modul... 3 A Preklinikai

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben