Egyéb egészségügyi irodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb egészségügyi irodalom"

Átírás

1 27 Egyéb egészségügyi irodalom 0-6 éves gyermekek egészségügyi ellátása rendkívüli körülmények között. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, II. Ärztlicher Fortbildungs-Kursus in Bad Salzuflen, 7. und 8. Mai Entstehung, Erkennung und Behandlung plötzlich eintretenden Kreislaufstörungen. Leipzig, Georg Thieme Verlag, Abderhalden, Rudolf: Vitamine, Hormone, Fermente. Berlin, Wien, Urban & Schwarzenberg, Általános balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabály. Budapest, Táncsics Könyvkiadó, Általános balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabály. 4. kiad. Budapest, Táncsics Könyvkiadó, Általános légoltalmi ismeretek. H. n., Belügyminisztérium, Általános légoltalmi ismeretek. Budapest, Belügyminisztérium Légoltalom Országos törzsparancsnoksága, Aronoff, Gerald M.: Pain Centers. A Revolution in Health Care. New York, Raven Press, Aurousseau, Paul Cheverry, Roger: L Hopital de Demain. Paris, Masson & Cie, Éditeurs Libraires de L Académie de Médicine, Baetzner, Wilhelm: Sportschäden am Bewegungsapparat. Berlin, Wien, Verlag von Urban & Schwarzenberg, Bakács Tibor (szerk.): A gyakorlati közegészségügy néhány kérdése. In: A gyakorló orvos könyvtára. Budapest, Medicina, Bakács Tibor Jeney Endre (szerk.): A higiéne tankönyve. Budapest, Medicina, Balázsy Károly: Társadalomorvostan és egészségügyi szervezés. (Általános rész.) Az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói számára. Kézirat. 1. kiad. Budapest, Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar, 1976.

2 28 Balázsy Károly: Társadalomorvostan és egészségügyi szervezés. (Általános rész.) Az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói számára. Kézirat. 2. kiad., Budapest, Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar, Bálint Mihály: Az orvos, a betege és a betegség. Budapest, Akadémiai Kiadó, Barát Endre: Esküszöm Apollónra... ( Történetek az életmentésről) Budapest, Medicina Könyvkiadó, Bayol, G.: Esperanto et Croix-Rouge. Paris, Presejo de la Presa Esperantista Societo, Bayol, C.: Esperanto und Rotes Kreuz. (Übersetzt von Elb, Leopold.) Berlin, Esperanto-Verlag Hans Th. Hoffmann, é. n. (1908 k.) Bencze Béla: Mentő-szakápolói ismeretek I. 2. köt. H. n., k. n., Bencze Béla Gábor Aurél (szerk.): Mentőszakápolói ismeretek I. Budapest, Egészségügyi Minisztérium Középfokú Oktatási Osztálya, Bencze Béla Gábor Aurél (szerk.): Mentőszakápolói ismeretek II. Budapest, Egészségügyi Minisztérium Középfokú Oktatási Osztálya, Bencze Béla Gábor Aurél (szerk.): Mentőszakápolói ismeretek III. Budapest, Egészségügyi Minisztérium Középfokú Oktatási Osztálya, Bencze Béla Orovecz Béla (szerk.): Mentő szakápolói ismeretek I. H. n., k. n, Bencze Béla Orovecz Béla (szerk.): Mentő szakápolói ismeretek II. H. n., k. n., é. n. Berencsi György (szerk.): Munkahigiéne orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és hallgatók részére. Budapest, Medicina, Biologia. (szerk.: Kiszely György) 2., jav. kiad. Budapest, Medicina, Blasszauer Béla: Orvosi etika. 2. kiad. Budapest, Medicina, Boguslaski, Robert C. Maggio, Edward T. Nakamura, Robert M. (ed.): Clinical Immunochemistry: Principles of Methods and Applications. Boston, Toronto, Little, Brown and Company, Bot György: Általános és szervetlen kémia. Egyetemi tankönyv. Budapest, Medicina, Bród Miksa: Egészség és jólét. Hogyan érhető el? 3. kiad. Budapest, Élet és Egészség Könyvkiadóvállalat, é. n. Brunner, Fritz: Grundriss der Krankenpflege. 4., verbess. und vermehrte Aufl. Zürich, Druck und Verlag von Schulthess & Co., 1908.

3 29 Budapest önkormányzatának egészségügye. Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi Ügyosztálya, Büchner, Ludwig: Die Stellung des Menschen in der Natur in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Leipzig, Verlag von Theodor Thomas, Büscher, Hermann: Giftgas! Und wir? 2. Aufl. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, A Drogmegelőzési Módszertani Központ és Ambulancia évi évkönyve. Az addiktív kórképek megelőzése és gyógyítása. (szerk.: Bácskai Erika et al) Budapest, Népjóléti Minisztérium, Budapest önkormányzatának egészségügye. Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi Ügyosztály, Bum, Anton: Vorlesungen über ärztliche Unfallkunde. Berlin, Wien, Urban & Schwarzenberg, Büscher, Hermann: Giftgas! Und wir? 2. Aufl. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, Caring For The Sick. Nursing the III, the Disabled, Children, and the Ederly. The Authorised Manual of St. John Ambulance, St. Andrew s Ambulance Association. 2., fully rev. ed. London, The British Red Cross Society, Cron, Karl: Ein applikatorisches Beispiel über Krankentransport zu Wasser. In: Militärärztliche Publikationen, Nr Wien, Verlag von Josef Šafař, Cron, Karl: Einführung in das Hinwesen der österreichisch-ungarischen Monarchie für Militärärzte. In: Militärärztliche Publikationen, Nr Aufl. Wien, Verlag von Josef Šafař, Cron, Karl: Zehn Beispiele aus dem Gebiete des Gefechts-Sanitätsdienstes. In: Militärärztliche Publikationen, Nr. 62. Wien, Verlag von Josef Šafař, Czinner Antal (szerk.): 1000 tesztkérdés a gyermekgyógyászatból. In: Háziorvos könyvek. Budapest, Springer Hungarica, Cselkó László: Társadalomorvostan. Szöveggyűjtemény a mentőtiszt szakos hallgatók számára. Budapest, Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar, Cselkó László Pap Zoltán (szerk.): Oxyologia. A mentőápoló szakosító képzés tankönyve köt. Budapest, Egészségügyi Minisztérium Oktatási Főosztály, D. Nagy Imre: 21 érdekes orvos. Budapest, Editio Plurilingua, é. n. Dobos Marianne: A szeretet önkéntesei. H. n., Fórum Könyvkiadó Rt., é. n.

4 30 Dobszay László Sárkány Jenő: A csecsemőtáplálás. 5., átdolg. kiad. In: A gyakorló orvos könyvtára, 177. Budapest, Medicina, Az egészségnevelés módszertani kérdései. (Székely Lajos) Budapest, Egészségügyi Minisztérium Felvilágosítási Központja, Egészségügyi alakulatok tankönyve. H. n., Magyar Vöröskereszt, Egészségügyi Dolgozók Évkönyve (szerk: István Lajos) Budapest, Medicina, Egészségügyi Dolgozók Évkönyve (szerk: István Lajos) Budapest, Medicina, Egészségvédelemre kész. A Magyar Vöröskereszt Egészségvédelemre kész tanfolyamainak tankönyve. Budapest, Egészségügyi Kiadó, Egészségvédelemre kész. 3. kiad. Budapest, Egészségügyi Kiadó, Egészségvédelemre kész II. A Magyar Vöröskereszt Egészségvédelemre kész tanfolyamainak tankönyve. Budapest, Egészségügyi Kiadó, Egészségvédelemre kész. A Magyar Vöröskereszt alap-és középfokú tanfolyamainak tankönyve. 2., átdolgozott kiadás. H. n., Belügyminisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Az emberi test. (Szerk: Obál Ferenc) 1. kötet. 6., átdolg. kiad. Budapest, Gondolat, Az emberi test. Teljes áttekintés szervezetünk felépítéséről és működéséről. Budapest, Medicina Láng, Erdődi János: Lélektan és a lelki erők fejlesztéstana. Budapest, Lauffer Vilmos-féle Könykiadóhivatal, Ernst Jenő (szerk.): Biofizika. 2. kiad. Budapest, Akadémiai Kiadó, Expect the Unexpected. Washington, D. C., American Red Cross, Faludi Gábor Rókusz László: A biológiai fegyver. Budapest, Magyar Honvédség Egészségügyi Csoportfőnökség, Feldtaschenbuch für den Sanitätsdienst im Kriege. I. Heft: Allgemein militärischer Teil. In: Militärärztliche Publikationen, Nr Wien, Verlag von Josef Šafář, Ferris, Clifford D.: Guide to Medical Laboratory Instruments. Boston, Little, Brown and Company, Fertőző betegségek megelőzése. H. n., Egészségügyi Kiadó, 1954.

5 31 Fodor Ferenc Vedres István (szerk.): A közegészségtan és járványtan alapjai. Budapest, Medicina, Fodor Ferenc Vedres István (szerk.): A közegészségtan és járványtan alapjai. 2. kiad. Budapest, Medicina, Fodor Ferenc Vedres István (szerk.): Közegészségtani-járványtani gyakorlatok és bemutatások. Egyetemi segédtankönyv. 3., átdolg. kiad. Budapest, Medicina, Fodor Ferenc Vedres István (szerk.): Közegészségtani-járványtani gyakorlatok és bemutatások. 4., bőv. és átdolg. kiad. Budapest, Medicina, Főcze Lajos Najzer Alajos (szerk.): Balesetekről. A foglalkozási, a közlekedési és az otthoni, szabadidős balesetek megelőzéséről, okairól és következményeiről. Budapest, Népszava Lap-és Könyvkiadó, Förster Rezső: A tűzvész megelőzése vegyi anyagokkal a légoltalomban. In: A Kis Akadémia Könyvtára, XXXV. kötet. Budapest, Kis Akadémia, Frank Kálmán: A falusi körzeti orvos gyermekgyógyászati teendői. 2. kiad. In: A gyakorló orvos könyvtára. Budapest, Medicina, Frank Kálmán: A körzeti orvos gyermekgyógyászati teendői. In: A gyakorló orvos könyvtára , átdolg. és bőv. kiad. Budapest, 1974, Medicina. Fráter Rózsa: Ideg-elmegyógyászat. Egészségügyi szakiskolák tananyaga. Budapest, Fővárosi Nyomdaipari Vállalat, Friedheim, H.: Das Militär-Sanitätswesen. Jena, Verlag von Gustav Fischer, Frühwald István: Gázharc! A lég-és gázvédelem. Budapest, Pantheon, Fülöp Tamás: Egészségügyi szervezéstan. Budapest, Medicina, Fülöp Tamás: Egészségügyi szervezéstani (társadalom-orvostani) gyakorlati alapismeretek. Budapest, Medicina, Gábor Aurél: Alapfokú mentőápolási ismeretek. Mentőápolók véglegesítési vizsgájának anyaga. Budapest, k. n., Gábor Aurél: Alapfokú mentőápolási ismeretek. Mentőápolók véglegesítési vizsgájának anyaga. II. kiadás. Budapest, k. n., é. n. Gábor György: Szívbetegségekről szívbetegeknek. 2. kiad. In: Medicina Kiskönyvtár. Budapest, Medicina, Gál György: A véradó-szervezés alapjai és időszerű kérdései (1992). Szeged, Vértranszfúziós Intézet, é. n. (1992 k.)

6 32 Gázvédelmi zsebkönyv. Budapest, Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár, é. n. (1938 k.) Gelände und Feld-Sanitätsdienst. Wien, Verlag von Josef ŠafaŘ, Geréb György (szerk.): Pszichológia. In: Tanárképző főiskolai tankönyvek. 3. kiad. Budapest, Tankönyvkiadó, Giczey György: Légvédelem, gázvédelem. Budapest, Magyar Szemle Társaság, Gortvay György: Munkaegészségtan. In: A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára, CXCV. köt. Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Gruhle, Hans W.: Selbstmord. Leipzig, Georg Thieme Verlag, Grundschule für den Sanitätsdienst. 1. Teil. (Gültig ab 1. Januar 1987.) H. n., Schweizerische Armee, é. n. Grundschule für den Sanitätsdienst. 2. Teil. (Gültig ab 1. Januar 1987.) H. n., Schweizerische Armee, é. n. Grundschule für den Sanitätsdienst. 3. Teil. (Gültig ab 1. Januar 1987.) H. n., Schweizerische Armee, é. n. Grundlagen für den Gesundheitshelfer. 8., veränd. Aufl. Dresden, Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes der DDR, Gyarmati László et al.: Egészségügyi alakulatok tankönyve. Budapest, Magyar Vöröskereszt, Gyarmati László Kovács László Novák János: Képes segédlet az Egészségügyi alakulatok tankönyvé -hez. H. n., Magyar Vöröskereszt, Györgyi Sándor (szerk.) Krasznai István (szerk.): Orvosi izotóptechnika. Budapest, Medicina, Haarer, Johanna: Die Welt des Arztes. Ein medizinisches Lesebuch für Ausländer. München, Max Hueber Verlag, Halder-Cramer: Grundriss der freiwilligen Krankenpflege im Anschluss an den Militär-Sanitätsdienst. München, Verlagsbuchhandlung Seitz & Schauer, Hammer Dezső: A fertőtlenítés módjai fertőtlenítők, ápolók, ápolónők és más érdeklődők részére. Budapest, Pfeifer Ferdinánd Nemzeti Könyvkereskedés, Handbuch für die Sanitätsberufe Österreichs. (Hrsg.: Kux, Karl-Heinz) Ausgabe 1989/90. Wien, Verlagsbuchhandel Dieter Göschl Ges.m.b.H., Hárdi István: Ápoláslélektan. Megértés és magatartás a gyógyításban. Budapest, Medicina, 1966.

7 33 Háromszéki Ilona: Jogi és államigazgatási alapismeretek. Az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói számára. Budapest, k. n., Henry, Karen Hawley: The Health Care Supervisor s Legal Guide. Rockville, Aspen Systems Corporation, Hesse, Erich Bruckmeyer, F.: Rettungs- und Krankenbeförderungswesen. In:Handbücherei für den öffentlichen Gesundheitsdienst, Band 7. Berlin, Carl Heymanns Verlag, Hoffa, Albert: Anleitung für Krankenpfleger. 2. Aufl. Stahel sche Würzburg, Verlags- Anstalt, é. n. (1903. k.) Honvédelmi ismeretek II. Kézirat. Budapest, Tankönyvkiadó, Hydroxyethylstärke: eine aktuelle Übersicht. (Hrsg.: Lawin, Peter et al) In: Intensivmedizin, Notfallmedizin, Anästhesiologie, Band 74. Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag, Ibrányi Alice: Házi betegápolás. Budapest, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, Ifjú egészségőr. H. n., Magyar Vöröskereszt, Ifjú egészségőr. H. n., Magyar Vöröskereszt, Ifjú egészségőr. H. n., Magyar Vöröskereszt, Ifjú egészségőr. H. n., Magyar Vöröskereszt, Ifjú egészségőr. H. n., Magyar Vöröskereszt, Im Mittelpunkt steht der Mensch. Das sozialistische Gesundheits- und Sozialwesen in der DDR. Dresden, Deutsches Hygiene-Museum, Zentralinstitut für medizinische Aufklärung, Ministerium für Gesundheitswesen, é. n. Industrielle Störfälle und Strahlenexposition. (Hrsg.: Messerschmidt, Otfried et al) In: Strahlenschutz in Forschung und Praxis. Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag, Jahrbuch für Militärärzte (Hrsg.: Reder, Bertold) Wien, Komissionsverlag von Moritz Perles, é. n. Jahrbuch für Militärärzte (Fuhrmann, Emil), wien, Unterstützungsverein für Witwen und Weisen der k. u. k. Militärärzte, é. n. Jenkins, A. L.: Emergency Department Organisation and Management. Saint Louis, C. V. Mosby Company, Jenny, Fritz: Der elektrische Unfall. Bern, Medizinischer Verlag Hans Huber, é. n.

8 34 John M. Károly: A csecsemőtáplálás fontosabb kérdéseiről. Budapest, Singer és Wolfner Könyvkereskedése, Károlyi György: A társadalomorvostan alapjai. I. éves főiskolai hallgatók részére. Kézirat. Budapest, k. n., Katona Zoltán: A gyógyító technika. In: Gondolat zsebkönyvek. Budapest, Gondolat, Keller, Robert: Überblick über das Luft- und Gasschutzwesen. Wien, Leipzig, Deutscher Verlag für Jugend und Volk, Kéménczy Iván: Tömegkatasztrófák pszichológiai hatásai. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, Kertai Pál: Közegészségtan. Budapest, Medicina, Kiképzési program a szakszolgálati és önvédelmi szervezetek parancsnoki és beosztott állománya részére. H. n., Polgári Védelem Országos Parancsnokság, A korszerű technológiák bevezetésével kapcsolatos egészségügyi kockázat társadalmi kezelése. 1. kötet. Budapest, k. n., A korszerű technológiák bevezetésével kapcsolatos egészségügyi kockázat társadalmi kezelése. 2. kötet. Budapest, k. n., Kozma Béla (szerk.): Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és elsősegélynyújtási alapismeretek. Pécs, Comenius Bt., Körmöczi Emil: Vezérfonal a légoltalmi mentőcsapatok kiképzéséhez. Budapest, k. n., Közegészségügyi és orvosrendi kérdések a Budapesti Orvosok Szövetsége megvilágításában 1942-ben. Budapest, Budapesti Orvosok Szövetsége, é. n. Krankenpflegelehrbuch. 11., völlig neu bearb. Aufl. Leipzig, Georg Thieme Verlag, Krankenpflege-Lehrbuch. (Hagen, W. et al) Berlin, Göttingen, Heidelberg, Springer- Verlag, Kühner, A.: Die häusliche Krankenpflege. In: Grethlein s Praktische Hausbibliothek. Leipzig, Konrad Grethlein s Verlag, é. n. A lakosság 15 órás polgári védelmi oktatásának kézikönyve. Budapest, Magyar Honvédelmi Sportszövetség Országos Elnöksége, 1965.

9 35 Langstein, Hugo: Leitfaden zur Ausbildung der Feuerwehren im Sanitäts-Hilfsdienst bei Local-Kranken-Transport-Colonnen der Oesterr. Gesellschaft vom Rothen Kreuze. Wien, Oesterreichische Gesellschaft vom Rothen Kreuze, Laves, Wolfgang Bitzel, F. Berger, E: Der Straßenverkehrsunfall. Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, A légoltalmi egészségügyi szakszolgálat intézményeinek működése. H. n., Belügyminisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Légoltalmi egészségügyi szolgálat egységeinek működése. (Magyarázó szöveg a dia oktatófilmhez.) H. n., Belügyminisztérium Légoltalom Országos Parancsnoksága, Légoltalmi ismeretek a lakóházi (önvédelmi) szervek részére. 2. kiad. Budapest, Belügyminisztérium, Légo. segélyhelyre beosztott műtős-ápolónők tankönyve. Budapest, Belügyminisztérium Légoltalom Országos Parancsnoksága, Légoltalmi ABC. 2. kiad. Budapest, Légoltalmi Liga, Légoltalmi vegyi (gáz) védelem. Budapest, Belügyminisztérium, Lindner, Ernst: Toxikologie der Nahrungsmittel. Stuttgart, Georg Thieme Verlag, Macdowell Cosgrave, E.: Hints and Helps for Home Nursing and Hygiene. London, St. John s Ambulane, Association, é. n. Madarász Vladimir Perge Mihály: A lakosság magatartási szabályai a különböző helyzetekben. In: Amit a polgári védelemről tudni kell. 11. füzet. H. n., Polgári Védelem Országos Parancsnokság, A mágneses magrezonancia szerepe a gyógyászatban. (Bitvai Katalin et al) Budapest, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Marczell István: Korunk réme, az AIDS. H. n., Magyar Honvédség Egészségügyi Csoportfőnöksége, Meisenheimer, Claire G.: Improving quality: A Guide to Effective Programs. Gaithersburg, Aspen Publishers, Máthé Mihály: Mindenki felelős a saját egészségéért. H. n., k. n., é. n. (1996 k.) Mérgezések, mérgezettek ápolása. Vegyi harcanyagok által okozott mérgezések kórtana és gyógykezelése c. tansegédlet kiegészítő része. Budapest, Belügy-és Egészségügyi Minisztérium, 1953.

10 36 Métneki János (szerk): Alkoholfogyasztás és alkoholizmus. In: A gyakorló orvos könyvtára, 159. Budapest, Medicina, Michelsen: Unterseeboots-Unfälle. In: Meereskunde, 5. Jahrgang (1911), 5. Heft. Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Módszertani segédlet az üzemi polgári védelmi egészségügyi alegységek személyi állományának felkészítéséhez. In: Egészségügyi alegységek, 3. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, Mosonyi János: Biochemia orvostanhallgatók és orvosok részére. I. rész. Szénhydrátok, zsirok, fehérjék. 2. kiad. Budapest, Művelődés Könyvesbolt, Mosonyi János: Biochemia orvostanhallgatók és orvosok részére. II. rész. Vitaminok, hormonok, fermentumok. Budapest, Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Rényi Károly kiadása, Moszkovszkij gorodszkoj ordena Lenina I ordena trudovogo krasznogo znamenyi naucsno-iszszledovatyelszkij insztitut szkoroj pomoscs imenyi N. Vi. Szklifoszovszkogo. Moszkva, Izdatelsztvo Planeta, Mundy, J.: Der Transport von Kranken und Verletzten in grossen Städten. Wien, Verlag der Wiener Freiwilliger Rettungs-Gesellschaft, Munkáltatói kártérítés és társadalombiztosítási ellátás üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés esetén. (Dani József et al) In: A munkavédelemről szóló minisztertanácsi rendelet és a kapcsolódó legfontosabb előírások, IV. Budapest, Népszava, Műszaki mentőszolgálat tananyaga. H. n., Belügyminisztérium, A műszaki okok szerepe a közúti balesetek okaiban és következményeiben. Budapest, Transinnov, Nagy János: Előadások az igazságügyi orvostan köréből. Debrecen, DOTE Igazságügyi Orvostani Intézet, Nagy Kálmán Kökény Mária: Ha már a gyógyszerek sem segítenek II. Természetes gyógyító erők nyomában. Budapest, Hunga-Print, é. n. Nahas, Gabriel G.: Marihuana in Science and Medicine. New York, Raven Press, Nemessányi Zoltánné Kozma Béla: Gondozási, egészségügyi és elsősegélynyújtási alapismeretek. Dajka szakképzés. Pécs, Comenius Bt., Nemessuri Mihály (szerk.): Előadások Pavlov tanítása köréből. Budapest, Magyar- Szovjet Társaság Egészségügyi Szakosztálya, 1954.

11 37 Die notärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland. (Koch, B. et al) In: Schriftenreihe zum Rettungswesen, Band 14. Nottuln, Verlags- und Vertriebsgesellschaft des DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.v., Ormay László (szerk.): Az orvosi laboratóriumi asszisztensek kézikönyve köt. 4. kiad. Budapest, Medicina, Orosz Éva: Egészségügyi rendszerek és reformtörekvések. H. n., Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány, Orovecz Béla (szerk.): Vöröskeresztes önkéntes ápolónő tankönyve. 2. kiad. Budapest, Magyar Vöröskereszt, Ország Imre (szerk.): A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás. Budapest, BM PVOP Eurointegráció és Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Országos Gumiipari Vállalat munkavédelmi útmutatója. Budapest, Országos Gumiipari Vállalat, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet évkönyve Budapest, k. n, Az orvosi rendtartás. Az orvosi rendtartásról szóló évi 8. számú törvényerejű rendelet és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok. Budapest, Medicina, Orvosi rendtartás. Az orvosi rendtartásról szóló évi 8. számú törvényerejű rendelet és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok. 3. kiad. Budapest, Medicina, Az orvostechnika alkalmazása a neonatológiában. (Felkai Péter Hajdu Júlia Tujner Miklós) In: Orvostechnikai füzetek, 3. sz. Budapest, OMIKK, Ovretveit, John: Minőségszemlélet az egészségügyben. Bevezetés az egészségügyi szolgáltatások minőségügyi módszertanába. Ford. Apjok András Apjokné Mécs Erzsébet. Budapest, Medicina, Az öngyilkos. (Décsi Imre et al) Budapest, Novák Rudolf és Társa, Paape, W.: Die Verbandmittel. Dresden, Leipzig, Verlag von Theodor Steinkopff, Paksy András (szerk.): Mértékegységek és alkalmazásuk az orvosi gyakorlatban. Budapest, Medicina, Park, Myung K.: Pediatric Cardiology for Practitioners. Chichago, Year Book Medical Publishers, Pasquali, Elaine Anne Arnold, Helen Margaret DeBasio, Nancy: Mental Health Nursing. A Holistic approach. 3. ed. St. Louis, Baltimore, Toronto, C. V. Mosby Company, 1989.

12 38 Paschke, Heinz (Hrsg.): Das neue Krankenhaus. Grundlagen für den Bau und Betrieb von Krankenhäuser. Jena, VEB Gustav Fischer Verlag, Pechó Zoltán Milassin Márta (szerk.): Tájékoztató a sterilizálásról. A betegellátó intézményekben alkalmazható sterilizáló eljárások. 3. köt. Budapest, Egészségügyi Minisztérium V. Főosztálya, Penrose, L. S.: A humángenetika alapjai. Ford.: Stohl Gábor. Budapest, Gondolat, Pilzmerkblatt. Berlin, Verlag von Julius Springer, Pleßke, Wolfgang: Soziale Verantwortung eine Herausforderung: Beträge aus 3 Jahrzehnten. Westfalen-Lippe, Verlag- und Vertriebsges. des DRK, Landesverb A Polgári Védelem Budapest Fővárosi Parancsnokságának előjegyzési naptára H. n., k. n., é. n. A Polgári Védelem előjegyzési naptára H. n., Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat, é. n. A polgári védelmi szervezetek állománytáblázatai. Budapest, BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság Polgári Védelmi Főigazgatóság, Port, Julius: Taschenbuch der Feldärztlichen Improvisationstechnik. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, Radó Attila (szerk.): A légoltalmi egészségügyi és mentőjárőrök gázvédelmi kiképzése. Budapest, Magyar Vöröskereszt Egylet, RBV fegyverek sérültjeinek ellátása. Ideiglenes tájékoztató anyag. In: Légoltalmi egészségügyi kiképzés, 4. H. n., k. n., Red Cross Home Nursing. Formerly Health, Home Nursing, Emergencies. Toronto, Canadian Red Cross, 1954 (revised edition). Reiter, Reinhold: Meteorobiologie und Elektrizität der Atmosphäre. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., Repülőorvostan. (Aczél György et al) Budapest, Zrínyi Kiadó, Rexhäuser, Ludwig (Hrsg.): Illustriertes Familienbuch der Naturheilkunde. Leipzig, Verlag von C. Schremmel, é. n. (1893. k.) Ritter Károly (szerk.): Polgári védelmi ábécé. Budapest, Könnyűipari Minisztérium, Rosenbaum, Max (ed.): Handbook of Short-Term Therapy Groups. New York, St. Louis, San Francisco, Auckland, Bogotá, Hamburg, Johannesburg, London, Madrid,

13 39 Mexico, Montreal, New Delhi, Panama, Paris, Sao Paulo, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto, McGraw-Hill Book Company, Rubányi Pál (szerk.): Az anaesthesiologiai tanfolyam jegyzete. Budapest, Orvostovábbképző Intézet, Rudnai Ottó: A fertőző betegségek elleni küzdelem gyakorlata. In: A gyakorló orvos könyvtára, 23. Budapest, Egészségügyi Kiadó, Rudnai Ottó: Közegészségtan és járványtan. Egészségügyi szakiskolák tankönyve. Budapest, Medicina, Rumpf: Gasschutz. Ein Handbuch für Provinzial-, Kreis- und Kommunalverwaltungen, Feuerwehren, Bergbau und Industrie. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, Sapiro, R. M.: Osznovü obscsego uhoda za bolnümi. Moszkva, Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo Medicinszkoj Literaturü Megdiz, Sartorius, Hermann: Klinik und Therapie des Wasser- und Elektrolythaushaltes für die Praxis. Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, Schick, August Hellbrück, Jürgen Weber, Reinhard: Results of The Fifth Oldenburger Symposium on Psychological Acoustics. In: Contributions to Psychological Acoustics. Oldenburg, Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg, Schwarczmann Pál (szerk.): Ápolástan. Belgyógyászati ápolástan. Egészségügyi szakiskolák tankönyve. 3. kiad. Budapest, Medicina, Schwarczmann Pál (szerk.): Ápolástan. 1. köt. 4. kiad. Budapest, Medicina, Schwarczmann Pál (szerk.): Ápolástan. 1. köt. 6. kiad. Budapest, Medicina, Schwarczmann Pál: Belgyógyászati ápolástan. Egészségügyi szakiskolák tankönyve. 2. köt. Budapest, Medicina, Schwarczmann Pál (szerk.): Kisklinikumok és szakápolástan. Egészségügyi szakiskolák tankönyve. Budapest, Medicina Könyvkiadó, Seifart, W.: Kurzer Leitfaden der praktischen Infusionstherapie. Berlin, VEB Verlag Volk und Gesundheit, Servais, Olivier: A katonaorvos és a genfi egyezmények. Budapest, Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálatfőnökség, Simonovits István: Társadalomegészségügy és egészségügyi szervezéstudomány. 3., átdolg. kiad. Budapest, Medicina, 1975.

14 40 Simonovits István: Társadalomegészségügy és egészségügyi szervezéstudomány. 4. kiad. Budapest, Medicina, Sipos Attila: Megelőző közegészségügyi és járványügyi feladatok. In: Amit a polgári védelemről tudni kell. 10. füzet. H. n., Polgári Védelem Országos Parancsnokság, Slipp, Samuel et al. (eds.): Curative Factors in Dynamic Psychotherapy. New York, St. Louis, San Francisco, London, Paris, Tokyo, Toronto, McGraw-Hill Book Company, Somers, Anne R. Somers, Hermann M.: Health and Health Care. Policies in Perspective. Germantown, Aspen System Corporation, Maryland, Somogyi Endre: Az igazságügyi orvostan alapjai. 2. kiad. Budapest, Medicina, Sós József: Magyar néptáplálkozástan. In: A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára, CLXXXVIII. köt. Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Főbizományos Rózsavölgyi és Társa, Stéger István: Klinikai ismeretek a gyermekgyógyászat köréből. Egészségügyi szakközépiskolák és szakiskolák tankönyve. 7. kiad. Budapest, Medicina, Strategies for Accident Prevention. London, Department of Health and Social Security, Her Majesty s Stationery Office, Straub F. Brúnó: Általános és szervetlen kémia orvostanhallgatók számára. 4. kiad. Budapest, Medicina, Straub F. Brúnó et al: Általános és szervetlen kémia. 7. kiad. Budapest, Medicina, Straub F. Brúnó: Biokémia. Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Straub F. Brúnó: Szerves kémia. 4. kiad., Budapest, Medicina, Straub F. Brúnó: Szerves kémia. 6., átdolg. kiad. Budapest, Medicina, Straub F. Brúnó: Szerves kémia. 7. kiad. Budapest, Medicina, Straub Ilona: Korunk fertőző betegségei. Miért kötelező a védőoltás? H. n., Magyar Honvédség Egészségügyi Főcsoportfőnökség, Szél Éva: A csecsemő és a gyermek fejlődése. Egészségügyi szakközépiskolák tankönyve. 3. kiad. Budapest, Medicina, Szél Éva: A csecsemő és a gyermek fejlődése. Egészségügyi szakközépiskolák tankönyve. 4. kiad. Budapest, Medicina, 1977.

15 41 Szél Éva: A csecsemő és a gyermek fejlődése. Egészségügyi szakközépiskolák tankönyve. 6. kiad. Budapest, Medicina, Szél Tivadar: Egészségügyi statisztika orvosok és orvostanhallgatók számára. In: A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára, CXXIV. köt. Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Szewczyk, Hans: Der fehlenetwickelte Jugendliche und seine Kriminalität. In: Medizisch juristische Grenzfragen. Band 15. Jena, VEB Gustav Fischer Verlag, Szilárd János: Orvosi etika. H. n., Szegedi Orvostudományi Egyetem, é. n. Szoboszlay Sándor (szerk.): Egészségügyi statisztika az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói számára. Budapest, k. n., Szondy Mária (szerk.): Egészségügyi gyermekotthoni gondozói tananyag. I. kötet. H. n., Egészségügyi Minisztérium Szakoktatási és Továbbképzési Főosztálya, é. n. Szundy Géza (szerk.): Polgári légvédelmi tájékoztató. Budapest, Krautvig I. Könyvnyomdája, Tabajdy Erzsébet: Diétás előírások gyomor-, máj-, bélhurut-, vese-, szív-, cukor-, epebetegek részére. II., bővített kiadás. Budapest, Általános Nyomda és Grafikai Intézet Rt., Talponmaradás és változás. Budapest, Népjóléti Minisztérium Gazdasági Igazgatósága, Tarján Róbert Lindner Károly: Tápanyagtáblázat. 8. kiad. Budapest, Medicina, Tarján Róbert Lindner Károly: Tápanyagtáblázat. 9., átdolg. kiad. Budapest, Medicina, Tarján Róbert Lindner Károly: Tápanyagtáblázat. 10. kiad. Budapest, Medicina, Tolerance to Beneficial and Adverse Effects of Antiepileptic Drugs. (Eds: Frey, H.-H. et al) New York, Raven Press, Tóth Lajos (szerk.): Általános polgári védelmi ismeretek. (Tansegédlet) H. n., Polgári Védelem Országos Parancsnoksága, Tönnis, W. Seiler, J.: Erfahrungen in der Versorgung und Nachbehandlung von Schädel-Hirn Verletzungen des Zwiten Weltkriegs. In: Arbeit und Gesundheit, Heft 93. Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag, Trudü naucsnoj szesszii mezsdunarodnüh kurszov organizatorov zdravoohranyenyija (9-13 ijulja 1968 g.) Moszkva, Minisztersztvo zdravoohranyenyija SZSZSZR, 1970.

16 42 Ucbenik za bolnićarske tećajeve Društva Crvenog Krsta. Beograd, Štampa Državne Štamparije Kraljevine Jugoslavije, Újítási értesítő. H. n., Egészségügyi Minisztérium, Ujváry György: Általános laboratóriumi ismeretek. Egészségügyi szakközépiskolák tankönyve. 2. kiad. Budapest, Medicina, Ulbing István (szerk.): Ápolástan, gondozástan. Egészségügyi szakközépiskolák és szakiskolák tankönyve. Budapest, Medicina, Ulbing István: Házi gondozás, betegápolás I. Budapest, Magyar Vöröskereszt, Ulbing István: Házi gondozás, betegápolás II. Budapest, Magyar Vöröskereszt, Undi Flóra: Functionalis anatómia. A diétásnővérképző-, a közegészségügyijárványügyi ellenőrképző és a védőnőképző szak hallgatói számára. Budapest, Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar, Utasítás az egészségápolás tanítására az altiszti és legénységi iskolákban. Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársaság, Utasítás a hatósági légoltalom gázvédelemi szolgáltatások ellátására. Gázvédelem 1. füzet. Budapest, Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium, Utasítás a légoltalmi elsötétítő szolgálat ellátására. Épületek elsötétítése. Elsötétítés 2. füzet. Budapest, Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium, Utasítás a légoltalmi vegyivédelem (gázvédelem) ellátására. 2. kiad. H. n., Belügyminisztérium, Útmutató a nemzetközi vöröskereszt és vörösfélhold társaságok számára fegyveres konfliktus esetén való tevékenységhez. H. n., Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, é. n. Über Kampfgasvergiftungen. (Tanulmánygyűjtemény) H. n., k. n., é. n. Az üzemorvos kézikönyve. (szerk.: Gortvay György et al) 2. kiad. H. n., Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Vámoši, Milan: Zisťovanie a posudzovanie opilosti. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied, Varrassi, Geraldine et al (ed.): Critical Care Nursing: Body Mind Spirit. 2. ed. Boston, Toronto, Little, Brown and Company, Vegyvédelmi meteorológia. H. n., Belügyminisztérium, Wallinger Endre: Emberi méltóságot! H. n., Magyar Vöröskereszt, 1995.

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt (A kiadványok megjelenésének időrendjében) Az összeállítás a Magyar

Részletesebben

A közösség egészsége a múlt és a hogyan tovább. Prof. BÍRÓ GYÖRGY

A közösség egészsége a múlt és a hogyan tovább. Prof. BÍRÓ GYÖRGY KÖZLEMÉNYEK A KÖZEGÉSZSÉGÜGY FOGALMÁRÓL JELEN ÉS MÚLT A közösség egészsége a múlt és a hogyan tovább PROF BÍRÓ GYÖRGY Összefoglalás:A szerző a higiéne magyarországi tankönyveinek anyagát felhasználva mutatja

Részletesebben

Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT I. ORSZÁGOS STEFÁNIA SZÖVETSÉG 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Az összeállítás rövid áttekintésben bemutatja az egy évszázados védőnői hivatás ellátásának különböző

Részletesebben

A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája

A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája Szerkesztette: Pilling János Magyar Thanatológiai Alapítvány, Pécs-Budapest, 2001. Előszó A XX. században az orvostudomány rendkívül erőteljesen

Részletesebben

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődés-történeti tudományok besorolású doktori iskola KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG SZABÓ FERENC JÁNOS TÉMAVEZETŐ: DALOS ANNA DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor Thalassa (21) 2010, 3: 29 50 A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák Harrach Andor I. A Bálint-csoport módszerének kialakulása és nemzetközi elterjedése Korai magyarországi

Részletesebben

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary A népi gyógyítás és a modern orvoslás viszonya a 19. századi Magyarországon The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary Fazekas Eszter Ágnes, MA fazekas.eszti@gmail.com Initially

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

A LABORATÓRIUM EGY LÁZASAN DOLGOZÓ HANGYATÁRSADALOM * Karl Bürgi-Meyer

A LABORATÓRIUM EGY LÁZASAN DOLGOZÓ HANGYATÁRSADALOM * Karl Bürgi-Meyer Thalassa (7) 1996, 2: 83 103 A LABORATÓRIUM EGY LÁZASAN DOLGOZÓ HANGYATÁRSADALOM * Karl Bürgi-Meyer 1992 óta foglalkozom azzal, hogy Szondi magyarországi munkásságáról szóló dokumentumokat és információkat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ORVOSI BIBLIOGRAPHIÁJA 1472 1899. BIBLIOGRAPHIA MEDICA HUNGARIAE 1472 1899 seu CATALOGUS LIBRORUM MEDICINALIUM

MAGYARORSZÁG ORVOSI BIBLIOGRAPHIÁJA 1472 1899. BIBLIOGRAPHIA MEDICA HUNGARIAE 1472 1899 seu CATALOGUS LIBRORUM MEDICINALIUM MAGYARORSZÁG ORVOSI BIBLIOGRAPHIÁJA 1472 1899 A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása Összeállította GYŐRY TIBOR D R. A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár Alapítva 1846-ban Somogy Megyei KAposi Mór Oktató Kórház Tartalomjegyzék I. Küldetési nyilatkozat 5 Stratégia 6 Jövőkép 7 SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Kaposi

Részletesebben

A mindennapi testnevelés egészségfejlesztési kritériumai: megvalósításuk jelen helyzete

A mindennapi testnevelés egészségfejlesztési kritériumai: megvalósításuk jelen helyzete eredeti közlemények Somhegyi Annamária A mindennapi testnevelés egészségfejlesztési kritériumai: megvalósításuk jelen helyzete Health promoting criteria of daily physical education: present state of implementation

Részletesebben

Ami előbb az egészséget szolgálja, ugyanaz tesz később beteggé

Ami előbb az egészséget szolgálja, ugyanaz tesz később beteggé A gyógyító és betegítő iskola Többnyire oly tárgyakról beszélve, melyek nekünk a legérdekesebbek, untatunk másokat leginkább. 1 Eötvös József A gyerek és a felnőtt ember testének természeti mivolta vitathatatlan,

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Jog Helyzetkép A környezeti neveléssel foglalkozó legfontosabb jogszabályok

Jog Helyzetkép A környezeti neveléssel foglalkozó legfontosabb jogszabályok Jog A jog szerepe a környezeti nevelésben kettős. Egyrészről, mint fontos állami tevékenységet a jog szabályozza a környezeti nevelést, másrészről a jog bizonyos szabályai a környezeti nevelés fontos témakörét

Részletesebben

Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója

Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója 82 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2009/2 A CSONT RADIOLÓGIA MAGYAR MESTEREI Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója Ráczkevy Edit Semmelweis Orvostörténeti

Részletesebben

S U M M A. ötvenöt év (1954 2009) tudományos berkekben. Prof. Dr. Köteles György

S U M M A. ötvenöt év (1954 2009) tudományos berkekben. Prof. Dr. Köteles György S U M M A ötvenöt év (1954 2009) tudományos berkekben Prof. Dr. Köteles György 2010 ISBN 978-963-87459-5-8 Prof. Dr. Köteles György, 2010 Készült az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Nyomdájában 100 példányban.

Részletesebben

Bibliographie. zusammengestellt von Maruyama Keiichi

Bibliographie. zusammengestellt von Maruyama Keiichi Bibliographie zusammengestellt von Maruyama Keiichi 1902 [1] A kegyelemkenyér. Magyarság, no.44(feb.20), p.1-2. [2] Berlin júliusban. Magyarság, no.168(jul.18), p.1-2. [3] Nemzeti Színház: A Föld. A Zalameai

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám 2001. június 2 Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám (2001. június) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport vezetősége.

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN

NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN A kurzus célja A kurzus áttekintést nyújt a 18-19. századi magyarországi nőtörténetről, nemzetközi kitekintéssel.

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ. l.920 - l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés. Készítette

ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ. l.920 - l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés. Készítette ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ l.920 - l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés Készítette PUSKER MIKLÓS okl.evel.es gyógyszerész Készül.t a Semmel.weis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi

Részletesebben

OMMF-11 formailag érvényes lista. 1. oldal, összesen: 6

OMMF-11 formailag érvényes lista. 1. oldal, összesen: 6 ir.szám OMMF-11 OMMF-11-0001 Munkavédelmi fórum az építőipari vállalkozások vezetői részére 851000 MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Magyar 2800 Tatabánya Kossuth L. u. 106. Tatabányai Komárom-Esztergom

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására A Debreceni ec eni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi égtu Centrum ismeretterjesztő e sztő lapja V. évfolyam 1. szám 2008. tavasz as Ingyenes es kiadvány A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 11., szerda Tartalomjegyzék 21/2014. (VI. 11.) MNB rendelet A Spányi Béla ezüst emlékérme kibocsátásáról 10379 22/2014. (VI. 11.) MNB rendelet

Részletesebben