XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye"

Átírás

1 XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás a múltból. Dokumentumok Zalaegerszeg város munkásainak szervezkedéseiről doboz 3. Kell Andor: Zalai temetők Kell Andor: Kiegészítő adatok a tanácsköztársaság keszthelyi történetéhez. 5. Takáts Jánosné: Irány a "jobblét" felé. 6. Kabay János: A Zala Megyei Gyógyszertári Központ története. 7. Húsz küzdelmes év. (Nova története) 8. Takács Sándor: A Nagykanizsai Üveggyár története 1962-ig. 9. Hóbor József Zoltán: Zala megye közlekedésének fejlődése 1945-től napjainkig. 3. doboz 10. Hontváry Gyula: Bazita Hontváry Gyula: 1. Zalaszentmihály története a legrégibb időktől az első világháborúig. 2. Zalaszentmihály története a legrégibb időktől a felszabadulásig. 3. A Zalaszentmihályi Felszabadulás MGTSZ története Zalaszentmihályi "Győz a szocializmus" TSZ története. 5. Zalaszentmihály története a Falumúzeum tükrében. 6. Föld és házhelyosztás Zalaszentmihályon. 7. Zalaszentmihály 25 éve doboz 12. Szigeti Anna: Szülőfalum Nemessándorháza Marx Mária: A Göcsej Múzeum megalakulása és fejlődése. 14. Németh László: Nagykanizsa város 30 éves fejlődése Kell Andor: Zala megye iparának alakulása, beruházásai és fejlődése. 16. Földosztás Balatonmagyaródon. 17. Sorok János: Mit tudok a szülőfalumról, Zalabérről. 18. Páka felszabadulása. A II. világháború és az azt követő események a helybeli lakosok visszaemlékezései alapján. 19. Kell Andor: A felszabadulás és a legnagyobb Zala hitbizottmány földbirtok felosztása. (Keszthely) 20. Középdunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat története

2 21. Gellénháza története Lakóhelyünk története Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. 5. doboz 25. Gépállomások Zalában Zala megyei pedagógusok a háború küszöbén és a második világháborúban A Festetics könyvtár. 28. A forradalmi változás közkatonái. 29. Lakóhelyem története és annak szocialista átalakulása. (Náprádfa) 30. A zalaegerszegi "Reflex" Színpad tevékenységének értékelő, elemző bemutatása. 31. Andráshida története és szocialista átalakulása. 32. Kell Andor: Keszthelyi Nemzeti Bizottság története Varga Ferenc: Adalékok az egyenlően osztott tizenkétfokúság apológiájához. 34. Zalaudvarnok története. 35. Nova története. 36. Lenti története. 6. doboz 37. Adatok az 1920 és 1945 közötti zalaszentgróti haladó mozgalmakhoz, szervezkedésekhez és munkás megmozdulásokhoz. 38. Kerecsényi Edit: A Nagykanizsai Thury György Múzeum története a felszabadulástól napjainkig. 39. Gőcze Rezső: Egy falusi iskola a fejlődés sodrában. (Zalaszentbalázsi iskola története) 40. Hules Helga: Adatok Nagykanizsa felszabadulásához. 41. Kelemen Ottóné: Eszteregnye története. 42. Csabai Béla: Komárváros község felszabadulása, az azóta eltelt időszak története. 43. Varga Béla: Felszabadulási emkékkrónika. A népi szervek megalakulása. 44. Miklós Zoltánné: A nagykanizsai járás népi táplálkozása. 45. Varga Tiborné: Visszatekintés 25 évre. Ami a földosztással elindult. 46. Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása a nagykanizsai járásban. 47. Horváth Vilmos: Páka község felszabadítása és az azt követő események. 48. Bálint József: A szepetneki iskola története. 49. Bálint József: Szepetnek község mezőgazdaságának fejlődése a felszabadulástól napjainkig rövid történeti áttekintéssel. 50. Az évi honismereti pályázatok bírálatai. Hazafias Népfront Honismereti Pályamunkák Tárgy: Szülőföldem története és annak szocialista átalakulása. 1. Székelyhidy Vilmos: Zalaszentgrót munkásmozgalmának története Tantalics Béla: Lenti művelődésügyének története Molnár László: Páka felszabadulása. 4. Németh Alajos: Munkásportrék. (Kanizsa Bútorgyár) 5. Bátai János: Zalaszentgrót nagyközség közoktatása és népművelés ügyének fejlődése a felszabadulás uán. 6. Nagy Rózsa: Földosztás Balatonmagyaródon.

3 7. Kell Andor: Zala megye iparának kialakulása, beruházásai és fejlődései. 8. Bohár Józsefné: Nevezetes évfordulók. (Nova) 9. Vargha Béla: Emlékkrónika a Népfrontról. 10. Beledi Gyula: Zalaudvarnok története. 11. Balás Béla: Náprádfa története. 12. Kell Andor: Zala megyei népművelődésünk felszabadulás előtti állapota és fejlődése 30 év alatt. 13. Völgyi Ferenc: Lenti nagyközség története. 14. Vargha Béla: Zrinyiujvár fölépül és romba dől. 15. Horváth József: Bocfölde története. 51. Az augusztusában Zalaegerszegen rendezett honismereti tábor anyaga. 52. Csabai Béla: Komárváros község felszabadulása, az azóta eltelt időszak történetéről. 7. doboz 53. Faluvetélkedők Zala megyében Dr. Simonffy Emil: Nagybajom története. 55. Berki József: Az elemi népoktatás helyzete Mihályfán Pedagógusok visszaemlékezései az iskolák államosítására. 8. doboz Üzemtörténeti pályázatok Egy vállalat, amely mindig tudott újítani. (Kanizsa Bútorgyár az új mechanizmusban) 58. Mezőgép Vállalat Felsőbagod útja megalakulásától megszűnéséig. ( ) 59. Szocialista brigádtörténet. (Georgikon ÁFÉSZ) 60. Zala Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat története 1978-ig. 61. Az ország első szocialista üzeme a zalaegerszegi Ruhagyár története. 62. Bírálatok. (üzemtörténeti pályázatok) 9. doboz 63. Sáros kis falvak. (Borsfai TSZ története, szövetkezettörténeti pályázat) 64. Egy kistáj története és gazdálkodása 1977-ig. Ozmánbük, Vaspör, Zalaháshágy, Zalacséb, Salomvár. 65. Zalaegerszegi járás termelőszövetkezetei története Rezi község története a felszabadulás után Szövetkezés és szövetkezetpolitika a forradalmi Zala megyében Dr. Péczely Attila: Adatok Komár történetéhez. 69. Kovács Éva: A Festetics birtok hajói és a gőzhajózás Keszthelyen 1914-ig. 70. Dr. Kovács Lászlóné: Zalaegerszeg zenei életének története.

4 10. doboz 71. Béres Katalin: A zalaegerszegi kisiparosság a Magyar Pajzs tükrében. 72. Czigány László: Keszthely mezőváros gazdasági szerkezete a XIX. század első harmadában. 73. Táttár Lívia: A Zala megyei helytörténeti anyag felhasználásának lehetősége a 7. osztályos történelemtanításban. 74. Horváth György: Fejezetek a zalai sajtó történetéből. 75. Dr. Zsiga Tibor: Nyugat-Dunántul szerepe a Horthy rendszer konszolidációjában Dr. Zielbauer György: Adatok a VOLKSBUND tevékenységéhez Észak-Nyugat Dunántúlon. 77. Szabó Csaba: Resznek zalai község és a Reszneki család Mohács előtt. 78. Szabó Csaba: Resznek és a Reszneki család a 14. században. 11. doboz 79. Zsidó Benedekné: Nagykanizsa polgári fiúiskola története Zalai Gyűjtemény egyéb kéziratai Degré Alajos halála után kerültek elő. 1. Eperjesi István: A zalaegerszegi szabadkőműves páholy szépirodalmi hagyatékából. 2. Winkler Ferenc: A Göcseji Falumúzeum és Európa. 3. Tarján Gábor: A nagylengyeli olajmező feltárása és a Zalai Kőolajipari Vállalat létrehozása Feiszt György: Fejezetek a Gersei Pető család történetéből. 5. Winkler Ferenc: Adatok a máriacelli Madonna ábrázolás hazai és zalai elterjedéséhez. Paraszti művészetünk egy nyugati eredetű motivumáról. 6. Tarr Ferenc: Deák és Vörösmarty barátsága. 7. Durgonicsné dr. Molnár Erzsébet: A demokratikus szövetkezeteket kialakulása Zala megyében. 8. Kiszely István - Siklódi Gyula: Az Ola-i középkori temetőrész rövid antropológiai jellemzése. 9. Szakál István: Gazdálkodás és élet Zalabesenyő két középbirtokán a századfordulótól 1945-ig. 10. Szakál István: Paraszti gazdálkodás Zalabesenyőn a két világháború között. 81. Szabó Csaba: Mátyás király a korabeli forrásokban. 82. Kerekes Miklós: A Zala megyei művészeti élet helyzete a Zalai Hírlap tükrében "Kell a jó könyv" évi városi vetélkedő elődöntőjének forgatókönyve. 12. doboz 84. Bakony Judit: Zalaegerszegi Közművelődési Egyesület. 85. Bakony Judit: Végvári harcok a XVII. században. Zalai végvárak. 86. Zsankó Erika: Nagykanizsai Közművelődési Egyesület. 87. Felszabadulási évfordulóra rendezett vetélkedők forgatókönyve. 88. Foki Ibolya: Mádéfalvától az Al-Dunáig.

5 89. Hadnagy György: Nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör története a két világháború között. 13. doboz 90. Dobó László: Nagykanizsa színházi múltja Major Árpád: Zalaegerszeg könyv-, könyvtár-, olvasási kultúrája 1919-től napjainkig. 92. Somfai András: Az úthálózat komplex szemléletű fejlesztése és ennek a falvakra várható hatása. 93. Dr. Sipőcz László: A népoktatás alakulása, fejlődése Győr megyében ig. 94. Dr. Szabó Lajos: A képviselet, a demokrácia, a helyi önállóság érvényesülése az államigazgatásban. 95. Dr. Zsiga Tibor: Politikai és fegyveres küzdelmek Nyugat-Magyarországon 1922-ben. 96. Dr. Beszteri Béla: A politikai kultúra elmélete és társadalmi gyakorlata. 97. Földesi Jenőné: Nemeshetési közbirtokosság. 14. doboz 98. Dr. Gaál Antal: Zala megye termelőszövetkezetei és elnökei Számítástechnikai adatok, adathordozók archiválása Szülőföldem: Bucsuszentlászló Hun Béla: Lenti története Jakabfy Károly: Kéziratok. (önéletrajz, községtörténet, versesfüzet stb.) 15. doboz 103. Tarján Gábor: Mindszenty József Csendes László - N. Ipoly Mária: Zalai helyszínrajz Dr. Kanyar József: Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmeneti időszakban. ( ) 16. doboz 106. A Zepetneky Tötösy család története Egy zalalövői kereskedő naplója Hóbor József: Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi működése az 1930-as években Zalaszentgrót nagyközség közoktatásának és népművelés-ügyének fejlődése a felszabadulás után Varga Krisztina: A magyar oktatásügy helyzete az eötvösi törvény után. A zalaszentgróti járás társadalmi és közoktatási arculata a századfordulón. Az iskolaszékek Krisbaum Éva: A gyáripar kialakulásának sajátosságai Zala megyében ifj. Ruzsinszky István: A zalaegerszegi Mária Magdolna plébániatemplom.

6 17. doboz 113. Kovács Imre: A történelem viharában. Életem története 1945-ig Kovács Imre: Részletek Tapolca történetéből Kovács Imre: A pacsai csendőrsortűz. (1932. február 18.) 116. Kovács Imre: Idegen földön megalázva. (alsópáhoki leventék Németországban) 117. Kovács Imre: Tűzparancsot ad a százados. (1944. március 19.) 118. Kovács Imre: Tapolca város története és fejlődése. ( ) 119. Ruzsics Ferenc: Ártatlanul meghurcolva. (az alsópáhoki Ruzsics család kálváriája) 18. doboz 120. P. Takács Ince: Szent Ferenc fiai Veszprém egyházmegye területén különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra. (a Veszprémi egyházmegye múltjából) 121. A nagykanizsai 74. sz. Törekvés cserkészcsapat és a 238. sz. Árpádházi Boldog Jolánta leány cserkészcsapat története Gábor Jenő: Visszaemlékezések a "Zalaegerszegi Irodalmi és Művészeti Kör" századelejei történetére Gábor Jenő: Cserkészapród- és Kiscserkészmozgalom Nagykanizsán Iványi Béla: Zalaszentgrót története Székelyhidi Vilmos: A középkori Zalaszentgrót. 19. doboz 126. Egyed József: Emlékezéseim. 20. doboz 127. Mayer Dénes: A tapolcai zsidóság története Kiss Ferenc: A Zala megyei horvát értelmiség szerepe a kultúra ápolásában Gábor Jenő - Juhász János: Zenekari élet kialakulása a zalai olajüzemeknél. A Dunántúli Kőolajipari Gépgyár fúvószenekarának negyven esztendeje Gábor Jenő: A nagykanizsai 374. Kisfaludi Károly munkás "öregcserkész" csapat és a nagykanizsai mandolinzenekar története Srágli Lajos: Ipari tevékenység, iparpolitika és iparoktatás Zala vármegyében a XIX. sz. első felében Dr. Horváth Olga: A zalaegerszegi Ady Mozi története és tevékenysége a megalakulástól 1986-ig. 21. doboz 133. Gaál Antal: Zala megye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztviselői Gaál Antal: Zala vármegye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztviselői

7 Gaál Antal: Zala vármegye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztségviselői Altai József: Nagykanizsai vasutas színjátszó mozgalom 1945 után Janzsó Emília: A Pálóczi Horváth Ádám zeneiskola története Kollár Gyula: A Lenti Sólyom László Művelődési Központ közönségkapcsolatának alakulása az közötti időszak művelődés- és településpolitikai valamint gazdasági változásai hatására Srágli Lajos: A Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság története Major Árpád: Szocialista könyvtárkultúra Zalaegerszegen Horváth Ferencné: A Bánokszentgyörgyi Általános Művelődési Központ története a megalakulástól napjainkig. 22. doboz 142. Gedeon Ferenc: Bazita és iskolájának története Dombi József: Politikai küzdelmek Nagykanizsán és környékén 1945-ben Sipos István: Zala megye ökölvívó sportjának története Kirschner Péter: A Zalaegerszegi Ruhagyár rövid története, munkája és dolgozóinak szociális helyzete Bencze Géza: Az olajipari munkásság helyzete és szerepe Zala megyében A városi televíziók közönségfogadtatása éves a villamosenergia szolgáltatás Nagykanizsán. (DÉDÁSZ RT) 149. Bácskai Vera: Piackörzetek és piacközpontok a Dél-Dunántúlon a XIX. sz. első felében. 23. doboz 150. Ifjú Történelembarátok Köre a Zala Megyei Levéltárban. ( ) 1. Szécsényi László: A zalai sajtó kezdetei és a Magyar Pajzs. 2. Müller László: Zalaegerszeg századunk harmadik évtizedében. 3. Szabó Csaba: Resznek község és a Rezneki család Mohács előtt. 4. Garamvölgyi György: Az as gazdasági világválság hatása Zalaegerszegen a köz- és magánépítkezések és a lakásügyek tükrében. 5. Bakony Judit: Végvári harcok a XVII. században. Zalai végvárak. 6. Szabó Csaba: Zala megye az 1848-as márciusi forradalomban. (részlet) 7. Szécsényi László: A zalaegerszegi Zrinyi Miklós Gimnázium története 1945-ig. 8. Müller László: Az 1929/33-as gazdasági világválság hatása Zalaegerszegre mint tisztviselővárosra Ifjuságmozgalomtörténeti kutatócsoport között. (Halász Imre) 152. Honismereti Mozgalom. (Halász Imre Zala megye, Zalaegerszeg város ) 153. Úttörőmozgalomtörténeti Szakbizottság anyaga megalakulásától ig.

8 24. doboz 154. Sándor Gertrúd: A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium könyvtárának története Srágli Lajosné: Az elmebetegek megítélésének és intézményes ellátásának történeti változása Zala megyében a XIX. század végétől Srágli Lajos: Az olajipari munkásság anyagi-szociális helyzetének alakulása 1937-től az államosításig Dr. Herényi Istvánné: Nyugat Magyarország család és helytörténete Hetyéssy István hagyatékából Gyenge Endre és Gyenge Endréné részére a "Kustánszeg község díszpolgára" cím adományozása Pete László: Az egyházszervezet kiépítése az Árpád-kori Zala megyében Vikár Tibor: A pókaszepetki iskola története Rainer M. János: Egy új rendszer születése Szabó Péter: Zalaiak a második világháború utolsó éveiben. ( ) 163. Litván György: A demokratikus közjáték: szakítás és folytonosság Feiszt György - Kosján László: Kisvárosi "gazdagok" Észak-Kelet Magyarországon és a Délnyugat-Dunántúlon. 25. doboz 165. Mészáros János: Önéletrajz (1944. decemberétől máig) 166. Munkásportré Zala Megye az én hazám pályamunkák. 1. Göcseji keresztelői szokások. (Novai Műv. Ház) 2. Salomvár története. ( ) 3. Deák Ferenc élete. (Söjtör) (Ruttai György) 4. Zalatárnok rövid története. (dr. Szinku Mihály) 5. Szülőföldem neve: Zalaszentmihály. (Faluért Baráti Kör Zalaszentmihály) 168. Andráshida története. (História Klub Zeg.) 169. Kálmán Andrea: Milejszeg község története a XVIII. században az 1778-as Visitatio Canonica alapján Bánokszentgyörgy a XIX. század első felében. (ÁMK Honismereti Köre) 171. Koltai László: Pusztaszentlászló község kialakulása a honfoglalás után Felsőrajk község története Pókaszepetk története Vikár Tibor: Pókaszepetki templom története 1957-ig. 26. doboz 175. Csikós Józsefné: Vindornyaszőlős múltja és jelene. 176.Varga József: Göcsej határán, római köveken. (Zalalövő krónikája) 177. Dr. Gyarmati József - Tóth János: A "Keszthelyi Hévíz" múltja és jelene Molnár András: A "Védegylet" Zalában. (Adalékok Csány László életrajzához) 179. Antos Leskovec: Magyarország történetével kapcsolatos levéltári anyag a Szlovén Szocialista Köztársaság levéltáraiban és egyéb kulturális intézményeiben Kiss Gábor: Levél a táborból. (Teleki Bélához a frontról írt levél) 181. Jóna András: Hárshágy? Háságy? Háshágy? Egy zalai helységnév kialakulásának

9 folyamata - történeti háttérrel Horváth Károly: "Úgy adta az Isten, hogy volt jó világunk is meg rossz is" Hóbor József: Pehm (Mindszenty) József - a zalai legitimizmus apostola Hóbor József: Náci és németellenesség Pehm (Mindszenty) József újságjában, a Zala megyei újságban Hóbor József: Deák Ferenc három írása Szabó Csaba: Az 1867-es kiegyezés és koronázás fogadtatása Vas- és Zala vármegyében a közgyűlési jegyzőkönyvek alapján Dr. Dobó László: Diákszínjátszás Nagykanizsán. ( ) 188. Dr. Rendek László Dr. Kocsondi József: A háztási gazdálkodás szerepe a Zala megyei parasztcsaládok életében Lehota János: A Bánk bán világa a szereplők személyiségének tükrében Mayer Dénes: Védekezés a filoxéria ellen - a történelmi borvidék megmentése Hajas Andrea: Zala megye demográfiai és mortalitási adatai a XVIII-XIX. században. 27. doboz 192. Simonffy Emil: Zalaegerszeg képviselőtestülete és tanácsa a polgári kor első évtizedeiben. ( ) 193. Környei János: A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata Dr. Joze Zontar: A jugoszláv archivisztika helyzete és problémái Csendes Antal: Péteri Takáts József és Festetics György Tóth János: 20 éves a Magyar Olajipari Múzeum. (A műszaki múzeumok kialakulása) 197. Farkas Zoltán: Építőanyag bányászat Zala vármegyében Molnár László: A pákai Iparos Olvasókör Borsos András: A zalai csődületi törvényszék ítélkezési gyakorlata. ( ) 200. Czigány László: A katolikus egyesületek feloszlatása Zalában Dr. Bariska István: A levéltárak szerepe a történelmi tudat alakításában Kostyál László: Habsburg uralkodóportrék a Göcseji Múzeum gyűjteményéből Dr. Szakony Ferenc: A Zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület Rózsáné Lendvai Anna: A pozsonyi csizmadiák évi céhlevelének útja Nagykanizsáig A társadalmi önszerveződés alakulása Nagykanizsán a tűz elleni védekezés kapcsán ig Göncz László: Mozzanatok a szlovéniai (muravidéki) magyarok életéből Eperjesi István: A zalaegerszegi Szabadkőműves Páholy Hudi József: A szabadidő eltöltésének kezdetei a Balatonon Varsányi Péter István: "Közlekedés Csányi (ha ismered)..." Adalékok a Szemerekormány egyik minisztériumának újjászervezéséhez Dr. Kováts Zoltán: A születéskorlátozás kezdetei, terjedése Zalában a XIX. században Dr. Gőcze Rezső: A palini Inkeyek uradalmai a reformkorban Srágli Lajosné: Az egészségügy egy speciális területe, az elmebetegellátás Zalában 1914 előtt Dr. Simonffy Emil: Zalaegerszeg története Dr. Borsos András: Szőke vagy fekete? Hamis személyleírás 50 évvel ezelőtt Ismeretlen iskolai pályázatokra beérkezett munkák Jakabffy Károly: Párbaj a csatatéren...

10 28. doboz 217. Középfokú közművelődési képzés záródolgozatai Németh Judit: A Sármelléki Népi Együttes története. 2. Kulcsár Katalin: Zalai folklórfesztivál Pákán. 3. Tóthné Kantó Katalin: Mai műveltségfogalmak szerkezete és a kialakulását meghatározó tényezők. A műveltség viszonya a társadalmi szükséglethez. 4. Ferenczi Edéné: A zalaegerszegi kisiparosság a századfordulón. 5. Vékási Margit: Közművelődés és szabadidő. 6. Hocker Mária: Vaspör Községi Közös Tanács és a Művelődési Ház a lakosság megtartó szerepének érdekében végzett munkája. 7. Török Ida: A tudatosan tervezett ismeretterjesztő tevékenység alakulása Gutorföldén és vonzáskörzetében. 8. Katona Gyula: Metszet egy lakótelep életéből, hétköznapjairól. (Nagykanizsa, Városkapu körút) 9. Németh Jánosné: Az amatőr színjátszás szerepe a művészeti nevelésben. 10. Gaál Katalin: Az egyes osztályok, rétegek műveltségi helyzete a hátrányos és többszörösen hátrányos helyzetűek művelődési és életmódbeli szokásai, a továbblépés lehetőségei. 11. Szökrönyös Zoltánné: Zalaegerszeg városban és vonzáskörzetében működő KISZ szervezetek művelődési munkájának tapasztalatairól. 12. Szabó Lászlóné: Játszóház. A művészetre nevelés kísérlete a Lenti Sólyom László Művelődési Központban. 13. Kissné Oswald Judit: Oktatás - továbbképzés - művelődés a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalatnál. 14. Márkus Erzsébet: Felnőtt szakmunkásképzés a Hőpalack-, Ampulla- és Fiolagyártó szakmában az ÜM. NK-i Üveggyárban. 15. Gyuranecz Ferencné: Nemzetiségeink helyzete hazánkban és leszűkítve Murakeresztúr községben. 16. Horváth Győző: Rövid történeti áttekintése Hahót község közművelődésének változásáról az 1900-as évek elejétől napjainkig. 17. Baliné Nagy Cecília: Pókaszepetk politikai, közigazgatási és kulturális élete 1945-tól. 18. Pénzes Csaba: "A felszabadult ember művészete". (Palasovszky Ödön színházi törekvései a két világháború között) 19. Császár István: Jubileum. 20 év a megyei néptáncmozgalomban. Beszélgetés Kiss István néptáncoktatóval. 20. Meződi Gyula: Az építkezési kultúra változása a felszabadulás után. 21. Eppinger András: A csesztregi termelőszövetkezet története a megalakulástól napjainkig. 22. Völgyiné Boa Katalin: A lenti Angela Davis ifjúsági klub története. 23. Marics Zsuzsanna: Az értelmiség élet- és munkakörülményei Szepetnek községben. 24. Toplakné Dóra Erika: A falusi értelmiség helyzete és közéleti tevékenysége Zalalövőn. 25. Győri Tiborné: Volt egyszer egy kefeüzem... A Kanizsa Bútorgyár fejlődéstörténete. 26. Horváth Józsefné: Zalavár története, lakosság életmódja, kialakulásától napjainkig Középfokú népművelőképzés. Társadalomismereti dolgozatok

11 1. Ferenczi Edéné: Lakóhelyem társadalmi viszonyainak elemzése. 2. Császár István: "Hogy európai módon éljünk..." 3. Soós József: "Kultúránk meg nem roggyant zászlóvivői". (Negyedszázad a közművelődés szolgálatában) 4. Győri Tiborné: Esettanulmány a nagykanizsai VI. sz. országgyűlési képviselőválasztó jelölőgyűlésekről. 5. Meződi Gyula: Lakóterület társadalmi viszonyainak elemzése. 6. Kulcsár Katalin: Pákáról a városba? 7. Katona Gyula: A fiatalok anyagi és lakáshelyzete. 8. Horváth Győző: Hahót község demográfiai helyzetének és ingatlan állagának elemzése. 9. Kardis Erika: Vindornyaszőlős község osztály és rétegtagozódása valamint demográfiai helyzete. 10. Horváth István: Életvitel - életmód vizsgálata utcánkban. (Zalaegerszeg. Pálóczi Horváth Ádám utca) 11. Tóth Béláné: Esettanulmány írása a jelölőgyűlésről, annak körülményeiről. 12. Halászné Csötörtök Katalin: "Dolgozom, jól vagyok" avagy Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek lakóinak élete az utóbbi évtizedekben, a dokumentumfilm kapcsán. 13. Tóthné Kantó Katalin: "Dolgozom, jól vagyok" c. tv. dokumentumfilm elemzése. 14. Török Ida: Szabadidőhiány Gutorföldén. 15. Horváth Józsefné: Esettanulmány az 5-ös sz. választókerület Keszthely-környéki országgyűlési képviselői jelölőgyűlésről. 16. Németh Jánosné: Esettanulmány egy jelölőgyűlésről. 17. Eppinger András: A választások jelentősége, feladata. 18. Baliné Nagy Cecília: Esettanulmány a tanácstagi választás előkészítéséről, a jelölőgyűlés propagandájáról. 19. Boa Katalin: Új vállalkozási formák működésének tapasztalatai Lenti városban. 20. Pénzes Csaba: Zalaegerszeg nem szerinti megoszlásának szociológiai problémái. 21. Németh Judit: Sármellék demográfiai és gazdasági helyzetének elemzése. 22. Vékási Margit: Dióskál község bér és jövedelmi viszonyai. 23. Marics Zsuzsanna: Az ingázók és helyben dolgozók alakulása Szepetk községben. 24. Szebellédi Ildikó: A demokrácia iskolái. A jelölőgyűlésekről. 29. doboz 219. Hároméves középfokú népművelőképzés I. félévének művelődéstörténeti szakdolgozatai. 1. Szabó Lászlóné: Aktiv keresők arányának és összetételének népgazdasági ágankénti alakulása Lenti városban 1975-től 1984-ig. 2. Baliné Nagy Cecilía: Pókaszepetk kúlturális élete 1945-től 1970-ig. 3. Eppinger András: Csesztreg község múltja és közművelődési tevékenysége. 4. Gaál Katalin: Pölöske község várának története. 4/a. Gaál Katalin: Pölöske község társadalmi viszonyainak elemzése. 5. Hocker Mária: Vaspör község közművelődési fejlődése. 5/a. Hocker Mária: Vaspör község és társközségeinek társadalmi viszonyainak elemzése. 6. Horváth Józsefné: A zalavári récéskuti bazilika.

12 7. Marics Zsuzsanna: Szepetnek iskolájának fejlődése 1918-tól. 8. Kulcsár Katalin: Egyház és oktatás Pákán 1945-ig. 9. Márkus Erzsébet: Nagykanizsa színházi múltja Németh Judit: A sármelléki Földmíves Dalárda története. ( ) 11. Kissné Oswald Judit: Nagylengyel község műkedvelő színjátszásának története. ( ) 11/a. Kissné Oswald Judit: Tanácstagi jelölőgyűlések a gellénházi községi Közös Tanács szakigazgatási területén. 12. Soós József: Települési viszonyok alakulása a hetési aprófalvakban. 13. Szabó Lászlóné: Pórszombati népi együttes rövid története. ( ) 14. Szebellédi Ildikó: Az Olajbányász Fúvószenekar történeti fejlődése megalakulásától napjainkig. 15. Toplakné Dóra Erika: Közművelődés Zalalövőn 1945-től napjainkig. 16. Tóthné Kantó Katalin: Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház története. 17. Vékási Margit: A közművelődés feltételeinek alakulása, helyzete Dióskál községben 1945-től napjainkig. 18. Gyuranecz Ferencné: A murakeresztúri "Matécz János" Művelődési Ház tevékenységének elemző felmérése. 18/a. Gyuranecz Ferencné: Murakeresztúr községben élő emberek helyzete munkahely, ingázás, második gazdaság szempontjából. 19. Horváth István: Ismerkedés a kultúrával. 20. Császár István: 20 év a megyei néptáncmozgalomban. Beszélgetés Kiss István néptáncoktatóval. 21. Török Ida: A gutorföldi községi könyvtár története. 22. Németh Jánosné: A REFLEX Színpad műsorpolitikájának három fő iránya a csoport 15 éves története tükrében. 23. Katona Gyula: HSMK-ban működő Tüske Böki bábcsoport története Horváth Győző: A hahóti ifjúságmozgalom rövid története. 25. Halászné Csötörtök Katalin: A Bajazzó bábcsoport megalakulása és működése napjainkig. ( ) 26. Győri Tiborné: Közművelődés a KANIZSA Bútorgyárban 1983-ig. 27. Boa Katalin: A lenti Angeli Davis Ifjúsági Klub története Tantalics Béla: Kerkaszentkirály története Büki Pálné: Egy honismereti szakkör 15 éve. (Kapolcs) 222. Jász Béla: Muraköz Kapillerné Megyeri Anna: Néhány gondolat a fotótörténeti kutatásokról és a Göcseji Múzeum fotótáráról Kerecsényi Edit: Adatok az Alsólendva-vidéki fazekasság XVIII-XIX. sz. történetéhez Eperjesi István: Kettős jubileum: 80 éves a zalaegerszegi elmeosztály, 50 éve Pózván. 30. doboz 226. Dr. Alpár Jenő: Nagykapornak története Talabérné Piros Hajnalka: Zrinyi Miklós Gimnázium története Haász Gabriella: Erdőkiélés Zala Vármegyében XVII-XVIII. században Gombos László: Tóból mocsárvidék. (A kaszaházi csónakázó tó története) 230. Hudi József: Pápa város önkormányzata a késő feudalizmus korában. ( )

13 231. Bogdán Mariann: Réfi Eleonóra nagyszerű élete és kora. (A Zalaegerszegi Járáskör és Zala Megye első tanítónőinek egyike) 232. Preczlik Gábor: A nemzetőrség története Zala megyében márc máj Landesbeschreibungen Zala megye Mészáros István: Diáksztrájk és megtorlás Zalaegerszegen okt. 30-án Gyenes Imre: Politikai sajtó és vármegyei közigazgatás Zalaegerszegen 1930-as években Tóth József: Mindszenty (Pehm) József zalaegerszegi évei Cselényi Jenőné: Fülöp István élete és pályaképe doboz Dr. Bencze Gézáné - dr. Simonffy Emil: 1945-ös dokumentumkötet kézirata. (A kötet nem készült el) 35. doboz 238. Schandl Piroska: Társok vagyok mindazoknak, kik félnek Téged Izraeliták jelenlétét kerestem egy kis zalai falu hétköznapi emlékei között. (Szentpéterur) 239. Horváth István: Felnőttoktatás helyzete a Kerámia és Cserépkályhagyárban Elmont Gergely: Baktüttős község története és fejlődése. ( ) 241. Dr. Granasztó Pál: A városok kialakulása, városiasodás Magyarországon a honfoglalástól 1848-ig Ferenczi Edéné: Zalaegerszegi Közművelődési Egyesület. (1934-től 1945 februárjáig) 243. MÉM KNKL Gesztenyevédelmi Laboratórium. (Évi beszámolójelentés) 244. Dél-Dunántúl Élelmiszergazdaságfejlesztési Koncepciója 1990-ig. 36. doboz 245. Zala megyei népművelődésünk felszabadulás előtti állapota és fejlődése 30 év alatt Zala megye környezet és természetvédelmi helyzete Dr. Garai Lajos: A cigánylakosság beilleszkedésére, egészségügyi ellátására, gondozására tett intézkedések Zala megyében Tárnokné Luczi Rozália: A központi iktatás gyakorlati tapasztalatai a Nagykanizsai Városi Tanácsnál Jári Ferenc: Zala megye művelődésének fejlődése a felszabadulás óta Székelyhidi Vilmos: Zalaszentgrót nagyközség munkásmozgalmának története től 1975 tavaszáig Dr. Kell Andor: Pedagógusok harca a Magyar Szocialista Tanácsköztársaságért. Az Ellenforradalmi Hatóságok által ellenük hozott megtorló intézkedések Dr. Lukácsa Erzsébet: Az állami gondoskodás Nagykanizsán és korabeli vonzáskörzetében a tanácsköztársaság fennállásának idején Kovács Zoltán: Nagykanizsa és környékének ellátásával kapcsolatos problémák a tanácsköztársaság idején.

14 37. doboz 254. Zala megye helyismereti bibliográfiája. 38. doboz 255. A Zala megyei Növényvédő Állomás évi munkája, a megye növényvédelmi helyzete A Megye Növényvédelmének évi helyzete A Megye Növényvédelmének évi helyzete. 39. doboz 258. Sümegi Lászlóné: A lakosság adóztatásának alakulása a felszabadulástól napjainkig Dr. Kell Andor: A Keszthelyi Nemzeti Tanács, a Munkás Katona és Paraszttanács története, Nemzetközi Magyar Tanácsköztársaság és megyei szintű események elemzésének tükrében Zala megye területfejlesztési koncepciója 1997/ Kanti Ágnes: Lenti művelődéstörténete Pécky György: A nagykanizsai 17. gy. e. részvétele a 2. magyar hadsereg Szovjetunióbeli hadműveletében Morandini Tamás harctéri naplója 1917-ből A Tófej - Lórántházai Szent család templom 60. évfordulója doboz 265. Naplóm a nagy háborúban Czigány László: A káromkodásról. (Adatok a XVIII-XIX. századból) 267. Kiss István: Zala megye a nemzeti ellenállás idején Tihany Lászlóné: Batthyán család Zala Megyei könyvtár évi jelentése Dr. Sitkey Emánuel: A Sitkey nemzetség története regesztákkal és családfával ifj. Ormándlaki Zsolt: A Ják nemzetségről és a Sitkeyekről. (1000-) 41. doboz 272. Németh István: A "Mezőgép" Felsőbagod termelési tényezőinek szervezettségi színvonala az években Mezőgép Vállalat Felsőbagod Kovács Béla: Technika és emberi tényezők egymásra gyakorolt hatása a gyáregységekben. (Csesztregi gyáregység) 275. Németh István: Beszámoló a Csesztregi Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat évi életéről Németh István: A letenyei üzem története 1950-től 1984-ig Vörös István: Az évi nemesi felkelés (insurrectio) története Zala vármegyében.

15 278. Szakál Eszter: A Skublics-könyvtár története és állománya Dóra Zsuzsanna: Földbirtokpolitika Zala megyében között. 42. doboz 280. Szekér Katalin: Zala vármegye közigazgatási vezetői a két világháború között Czoma Zsófia: A keszthelyi zsidóság társadalomtörténete Muzsnai Lászlóné: A soknemzetiségű Dunántúl kialakulása Bischof Róbert: Egy adott település ifjúságpolitikai lehetőségei Hőhn József: A viharsarok településviszonyai és az évi battonyai zendülés Ladányi Andrásné: Környezet és település összefüggései egy adott településben. (Göcsej tipikus települései) 286. Császár Csaba: Az után kiépülő rendőri szervezet különös tekintettel a Zalai viszonyokra Takács Andrea - Csizmadia Anikó: Zalaegerszegi vizimalmok Pető István: Zalaegerszeg szakmunkásképzésének története Borda Lászlóné: Piackörzetek Zala megyében a két világháború között. 43. doboz 290. Dóra Zsuzsanna: Vas megyei nyelvi adatok a Tudományos Gyűjteményben Tóth Gábor: A Mura szabályozása a megye közgyűlési jegyzőkönyvei alapján Hudi József: A veszprémi megyei sajtó kezdetei. ( ) 293. Fehér Zsuzsanna: Művelődéstörténeti felmérés Kocsis Vera: Mentalitás, életmód, életvitel a századfordulón között az apróhirdetések nyomán Baranyai György: Emlékművek, szobrok egyéb képzőművészeti alkotások emléktáblák Zala megyében Molnár Andrea - Tódor Nóra - Nagy Veronika: A Yad vashem szerepe Morvai Gyula: Az író és a szó. Zala megye magyar nyelvművelése Horváth Zsolt: Bírósági szervezet létrehozása Zala megyében doboz A zalaegerszegi plébániához tartozó községek anyakönyveinek cédulái doboz A zalaegerszegi plébániához tartozó községek anyakönyveinek cédulái

16 46. doboz 299. Németh Róbert: Zalaegerszeg társadalmi fejlődése a XIX. sz. végétől Végh Ferenc: A keszthelyi kolostor megerődítésének történetéhez Németh László: A házi szövetség felbontása, avagy Pálóczi Horváth Ádám házassági bontóperének rövid summázata Katona Klára: A MAORT története a fordulat éveiben Magyarországon Gyerák István: A Cserszegtomaji Általános Iskola lakóhely ismereti anyaga Az Tanácsköztársaság eseményei Cserszegtomajon Gyerák István: A cserszegtomaji Általános Iskola rövid története Pomothy Dezső: Vas Zalai Református Egyházmegye Névtára. (1963) 307. Polgár Tamás: Sopron vármegye évi országgyűlési választásai Reményi Antal: Egy falu harmadfél évszázados változásai. Pula Némethné Rózsás Rita: Szíjgyártómesterek Zalaegerszegen Janzsó Gábor: Nemzetgyűlési képviselőválasztások Nagykanizsán az es napilapok tükrében. 47. doboz 311. Fodróczy Ferenc: Resznek 56-ban Ferenc Győző: Vázlat a Göcsej Rádió működéséről a kezdetektől napjainkig Lendvay Donát Pál: Nemzetgyűlési képviselőválasztások 1922-ben a zalaegerszegi választókerületben Mácsainé Szalai Tünde: Die Vergangenheit und die Gegenwart der Ungarndeutschen in Sepetnek doboz Müller Veronika: Zalai várak. 51. doboz Landesbeschreiburb Zala megyére vonatkozó magyar nyelvű fordítása. 52. doboz 315. Hegybírói (hegyközségi) jegyzőkönyv Meszes (Balaton) Györök, Becehegy Balatongyörökhöz tartozó Becehegy hegyközségi jegyzőkönyve Végh Ferenc: A tihanyi vár tűzfegyver állománya a XVI. sz. második felében Szarka Lajos: Egy feledésbe merült zalai honvédtábornok Gyulai Gaál Miklós pályafutása Péter Andrea: Reformkori népoktatás a Muraközben Zalaegerszeg Járási Tanács VB. Művelődésügyi Felügyelőségének 626/ sz. rendeletére gyűjtötték a helytörténeti adatokat. (Alsónemesapáti, Bak, Bazita,

17 Becsvölgye, Bocfölde, Boncodfölde, Botfa, Budafa, Egervár, Erdeifalu, (Salomvár) Kemend, Keménfa, Misefa, Misefalva, Nagykutas, Nagypáli, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Németfalu, Pacsa, Pálfiszeg, Petőhenye, Petrikeresztúr, Pusztaederics, Salomvár, Ságod, Sárhida, Tófej, Zalaboldogfa, Zalaháshágy, Zalatárnok, Velencepuszta Csóbor Péter: Szentpéteruri Általános Iskola története Németh László: Feltétlen házassági bontóokok az évi XXXI. törvényben László Gábor: Udvardy Ignác élete és az Udvardy család története Kovács Gyöngyi: Jótékonyság Zalaegerszeg egyesületének tükrében az I. v. h. idején Makovecz Tamásné: A zalaegerszegi Notre Dame Női Kanonok- és Tanitórend iskoláinak története. 53. doboz 326. Sinkó Vilmos: A lopás a magyar jog történetében Ruzsa Károly: Zala megye középkori templomai Egyed Tihamér: A keszthelyi zsidó község története a évi Conscriptiones Judaeorum alapján Mészáros Ádám: Egy városi család paraszti múltja és rokonsága Iványi Béla: Zalavár erőd múltja Degré Alajos: Zalaszentgrót története Bíró János: Erdészeti üzemtervek történeti feldolgozása Zala megyében között Magyarné Sztankovics Ilona: A Muraközi járás népiskolái a reformkorban Kiss Ádám: Burkolt és nyílt diktatúra 1945 után lakóhelyemen. Támadások az egyház ellen Zalaegerszegen Ferencz Győző: A zalai Fehér Gárda történetéből. Dr Alekszandor Karasztojanov bolgár ezredes Dr. Kerekesházy József: Az arachay és az arachay aliter Egry-család története. 54. doboz 337. Katona Csaba: Változások és állandóság a balatonfüredi fürdővendégek soraiban Horváth Károly: Nagyapám Farkasa Tanulmányok Zalaszentgrót és környéke helytörténetéről. 1. Vajda Zsolt: Zalaszentgrót története a neolit kortól a II. világháború befejezéséig. 2. Szabó László: Béri Balogh Ádám élete. (325 éve született gimnáziumunk névadója) 3. Bognár Miklós: Az infrastruktúra fejlődése Türjén a vasút megépítéséről napjainkig. 4. Varga Lajos: A Holocaust és Zalaszentgrót. 5. Bíró Judit: Hozzászólások Varga Lajos tanulmányához. 6. Ifj. Beke László: Hozzászólások Varga Lajos tanulmányához. 7. Ifj. Beke László: Interjú Bonyhád Györggyel. 8. Kőhalmi Györgyi: Az 1956-os forradalom és megtorlás Zalaszentgróton Molnár Ágnes: Üzemi adottságok és értékesítés a paraszti gazdaságban A kiskanizsai Sáskák piacozása.

18 341. Szatlóczki Gábor: A Gersei Pethő család és leányági leszármazottaik levéltárai. Magániratok és missilesszek. ( ) 342. Farkas Tamás: Az Ukk-Csáktornya vasútvonal kiépülése és működése 1914-ig Brózik Dóra: A Gelsei és Beliscsei Gutmann család története 1840-től napjainkig. 55. doboz 344. Szabó Zsuzsanna: Kanizsa Önkormányzata az 1830-as években Szeghalmi Stella: Sümeg és a sümegiek ben Khern Henrietta: A gyermekvesztés büntette a Zala Megyei Büntető Törvényszéken a XIX. század elején Faludi Ferenc: A Zalaszentmihályi Termelőszövetkezet története Dóczi Katalin: Alsónemesapáti falu történetének főbb állomásai a középkortól napjainkig. A Tartó család szerepe a falu életében Szalai Éva: Interetnikus kapcsolatok a Zala megyei Szepetnek községben Dr. Simon Ferenc: Az üzemi demokrácia helyzete a Zalaegerszegi Ruhagyárban A Zalaegerszegi Ruhagyár története Hertelendy László: A hertelendi és vindornyalaki Hertelendy család Gyimesi Márton: Kulturális egyesületek Zalaegerszegen a korabeli sajtó alapján. ( ) 354. Pers Anita: A Zalaegerszegi Torna Egylet története ig. 56. doboz 355. Ferencz Győző: A mi Deákunk okt jan Pintér Márta: Reformkori postaszolgálat Zalában Csiszár Dénes: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város mezőgazdaságának története Ekler Gergely: A szociális gondoskodás intézményei lakóhelyemen Ekler Gergely: Egy XX. századi polgár: Dr. Degré Alajos Gál Erzsébet: Zalaegerszeg iparának átalakulása között Kiss Zsuzsanna: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése a neoabszolutizmus korában. A polgári nyilvánosság alulnézetből Schandl Piroska: Emlékek a régi Berzsenyi utcából Ferencz Győző: Városcsináló egerszegi tükék Nedeczky család iratai Ekler Gergely: Klebelsberg népiskola-reformjának Zala megyei megvalósulása Erős Krisztina: Kitelepítések Zala megyében Kovács András: A Neubrunn család történte és a zalaegerszegi képeslapkiadás kapcsolata. 57. doboz 368. Gelencsér József: 231 éves a Keszthelyi Gimnázium december Cseh Valentin: Nándorfehérvár a déli kettős védelmi rendszer kulcsa Mikó Zsuzsa: Adalékok a XVII-XVIII. századi magyar Machiavelli képhez Kaczián János: Egyesületek Tolna megyében a kezdetektől 1950-ig. Kataszter és

19 kutatási segédlet Végh Ferenc: Keszthely végvár monográfiája egy praesidiális mezőváros katonatársadalma a XVI-XVII. században. 58. doboz Hídmérnöki konferencia. Zalaegerszeg május Dr. Kovács Lajos Bánk plébános fordítása: Visitatione canonica is Salomvár (A salomvári r.k. plébánia canonica visitatioja) 375. Takácsné Giczi Hajnalka: Zalaegerszegi vasútállomás története a dualizmus korban Kozma Mihály beszélgetései Bézy Istvánnal a Festetics-féle nyilaspárt propaganda főosztály helyettes vezetőjével Dr. Idei Miklós: A szabadművelés kora Győr-Moson vármegyében Györe Zoltán: Zalaegerszeg ig Dézsenyi Bernadett: A zalabéri vár története Szakácsné Biricz Edit: Az egészségügyi ellátások alapjainak és finanszírozásának kialakulása Zala megyében doboz 381. Mandli Péter: Zalaegerszeg oktatásrendszere Tóth Norbert: A közlekedési infrastruktúra kiépülése a dualizmus kori Zalaegerszegen Molnár Lászlóné: gr. Teleki Béla személyi iratainak darabszintű rendezése ( ), és a munka során szerzett tapasztalatok Órás Eszter: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület története Ruzsa Károly: Középkori oklevelek másolatai a Zala Megyei Levéltárban Nagyné Salamon Györgyi: Átmeneti végállomás (Helyzetkép a magyarországi és zalaegerszegi hajléktalanságról) 387. Benczéné Nagy Eszter: Zalaegerszeg mezőváros igazgatási szervezete Nemes Lászlóné: A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium szervezeti változásai 1950-ig Cséplőné Káldi Beáta: A zalaszentgróti Koncz Dezső Általános Iskola Diákotthon és Gyermekotthon története Bedőné Takács Veronika: Körjegyzőségek és községek Zala megyében Balassa Éva: Hiedelmek, babonák a múlt században. Boszorkányok létezése Zala megyében Rózsás Istvánné: Nagylengyel társadalomföldrajzi vizsgálata. 60. doboz 393. Fülöp Erika: A zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Szakközépiskola története az iskolai értesítők tükrében. ( ) 394. Hock János a német kántortanító családtörténete, vagy másképpen: A Nagy Utazás között Horváth Judit: Zalavár régészeti ásatásai a magyar sajtóban. Az ásatások rövid története.

20 396. Bándli Renáta: Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válása és a tudatos városfejlesztés Kovács Károly polgármestersége idején Gyuricza Sándor helytörténeti kézirata (Kislakos, Tormafölde) 398. Bekő Tamás: Az 1956-os forradalom története Zalatárnokon 399. A száz angyal temploma. A bucsuszentlászlói kegytemplom részletes leírása Dénes Veronika: A zala megyei fás legelők katasztere és a tornyiszentmiklósi fás legelő élőhely-rekonstrukciós terve Dombainé Arany Veronika: Kolping Otthon Tűrje Németh László: Adalékok a XVII. századi főnemesi nők és férfiak életmódjához a Nádasdy és a Battyány uradalmak forrásai alapján Buzás Eleonóra: A zalaegerszegi internálótábor László Balázs: Udvardy Ignác művészete 61. doboz 405. Takács J. Ince: Zalatárnok község és plébánia története 406. Csermák Zsoltné Nagy Zsuzsanna: Milyen volt a régi Zalaegerszeg? 407. Csermák Zsoltné Nagy Zsuzsanna: A Hencz malom története 408. Horváth Tímea: A tűrjei zsidóság a XVIII. század végétől a soáig Szepetnek község monográfiája a XII. századtól napjainkig A lendvai Tűzoltó Szövetség 50 éve Ivanurics Katarina: Küzdelmek a katolikus iskolákért és a hitoktatásért Hamp Viktória: Szociális gondoskodás Zalaegerszegen az első világháború idején. 62. doboz 413. Őry József: Zalaegerszeg könyvtári története 414. Kálóczi Lola: A Zala folyó szabályozásának története a Zalavári Apátság Levéltárának iratai alapján Cserjési Éva Rozália: Törvénysértő elítélések és azok orvoslása a semmisségi törvények által Zala megye bíróságainak bűnügyeiből Gerencsér Dorottya: 56-os emlékművek, emlékhelyek feltérképezése az országban Czoma Zsófia: A keszthelyi zsidóság társadalomtörténete Kelta András: Epizódok Keszthely város, a Gersei és a Festetics családok történetéből Németh Márton: Zalai zsidóság a megyei levéltári források tükrében Kiss Eszter: A női szerepek változása a falusi társadalomban az 50-es, 60-as években Dézsi Viktória: Zala megyei sajtó között. Életképek egy zalai faluban a két világháború között Osvald Éva: Nagykanizsa fejlődése Babóchay György polgármesterségének idején ( ) 423. Milávecz Edina: Nagykanizsa és Kiskanizsa pere 1868 és 1880 között Ferencz Győző: Történelmi kiskáté. Válaszok általános- és középiskolai tanulók és tanáraik kérdéseire Simonffy Emil: Zala megye társadalma a polgári korban.

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye)

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) 1. 2. 08.40-19.20 08.20-18.50 08.20-19.00 10.00-16.00 08.40-19.20 Keszthely, Georgikon út Keszthely, Zsidi út Keszthely, Lehel utca Ny-i fele Alsópáhok, 75-ös főút

Részletesebben

2015. május 1. 2015. május 2.

2015. május 1. 2015. május 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Söjtör, Deák út 80. 10.15-11.45 75-ös főút 29+600 kmsz 13.15-14.45 76-os főút 47+225 kmsz. 15.00-16.30 Zalaegerszeg,

Részletesebben

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker.

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Zalaszentmihály, Jókai út 3. 15.00-16.30

Részletesebben

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.35-08.35 71-es főút, 106 km 900 m 08.50-10.50 Alsópáhok, Dózsa György út 11.00-12.30 Felsőpáhok,

Részletesebben

2015. február 2. 2015. február 3.

2015. február 2. 2015. február 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.00-09.30 Keszthely, Csapás út 09.40-11.10 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 11.20-12.00 Vonyarcvashegy Fő utca 12.50-14.30

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye)

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) 2012. Szeptember 1. 06,20-07,30 Nagykapornak 07,40-08,50 Pölöske, Fő út 09,00-10,30 Pacsa 10,40-11,40 Zalaszentmihály horgásztónál 13,00-14,50 Pacsa 15,05-16,50

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Nevezéslista 6. Tőkétől a pohárig szőlőhegyi futó- és hegyi kerékpárversenyre

Nevezéslista 6. Tőkétől a pohárig szőlőhegyi futó- és hegyi kerékpárversenyre rissítve: 2014.09.17, 6:40 11 futás 20 km Kintli György Zalaegerszeg GOC 1996 18 II 3 futás 20 km ekete Ágoston Zalaegerszeg ZTC 1997 17 II. 4 futás 20 km Kiss Kornél Zalaegerszeg ZTC 1997 17 II. 31 futás

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Együttműködő szervezetek

Együttműködő szervezetek szervezet Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége székhely 8400 Ajka, Sport u. 25. képviselő Gerencsér Hilda kapcsolattartó Gerencsér Hilda e-mail gerencser.hilda@citromail.hu telefon 30/397-1974

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2.

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. Női felnőtt kategória 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. 1:38:38 024 Noi 18-39 év Beke Mónika 3. 1:43:39 116 Noi 18-39 év Tasnádi Erika 4. 1:48:53 002 Noi

Részletesebben

18/2015. (05.22.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok

18/2015. (05.22.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG Levelezési cím: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út. 2.D Számlaszám: 11707024-20480909 Adószám:19020848-2-43 Tel/Fax: 92/ 510-359, Tel:

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens Sorszám Név Munkakör Képesítés 1. BRENNER ÁRPÁDNÉ gyógypedagógus logopédia,tanulásban 2. BUNCZOM EDINA gyógytornász 3. CSÉPLŐNÉ KÁLDI BEÁTA gyógypedagógus pedagógiája szakos általános iskolai tanár orosz

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

17/2015. (05.15.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok

17/2015. (05.15.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG Levelezési cím: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út. 2.D Számlaszám: 11707024-20480909 Adószám:19020848-2-43 Tel/Fax: 92/ 510-359, Tel:

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80%

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80% Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV Klaus Bernhard Létai Zoltán Ambrus Zoltán Bali Péter Brauer Daniel Hadnagy Gábor Kámán József Gáspár Alex Harsányi Bálint Harsányi Norbert Kovács Szilárd Jáger

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től

ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

ekh.titk@eekh.hu 1.) Nagy Judit Budapest, Arany János u. 6-8./4. szint/428.

ekh.titk@eekh.hu 1.) Nagy Judit Budapest, Arany János u. 6-8./4. szint/428. Szervezet Balassi Intézet Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Támogatásokat Auditáló

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

VII. 2/d. Zalaegerszegi Törvényszék iratai Cégbírósági iratok (Társas cégek) Cégirattári iratok

VII. 2/d. Zalaegerszegi Törvényszék iratai Cégbírósági iratok (Társas cégek) Cégirattári iratok ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM VII. 2/d. Zalaegerszegi Törvényszék iratai Cégbírósági iratok (Társas cégek) Cégirattári iratok Elhelyezve:61.4.B. C.2. Terjedelem: 40 doboz,

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2012/2013 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny Kalmár László matematikaverseny Zrínyi Ilona matematikaverseny 3. 4. 5. 19. 23. 26. 38. Horváth Dávid Mózer Bence

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel Igazgató Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető Általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna.

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna. Varga Ildikó Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna Szivós Istvánné Ayoub Júlia Benkóné Turcsányi Ildikó Benkőné Szilveszter Éva Friedrichné Vizy Judit Gáchné Rácz Éva Gazdag Lászlóné Gerstenbrein Judit szakv.közokt.v

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben