XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye"

Átírás

1 XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás a múltból. Dokumentumok Zalaegerszeg város munkásainak szervezkedéseiről doboz 3. Kell Andor: Zalai temetők Kell Andor: Kiegészítő adatok a tanácsköztársaság keszthelyi történetéhez. 5. Takáts Jánosné: Irány a "jobblét" felé. 6. Kabay János: A Zala Megyei Gyógyszertári Központ története. 7. Húsz küzdelmes év. (Nova története) 8. Takács Sándor: A Nagykanizsai Üveggyár története 1962-ig. 9. Hóbor József Zoltán: Zala megye közlekedésének fejlődése 1945-től napjainkig. 3. doboz 10. Hontváry Gyula: Bazita Hontváry Gyula: 1. Zalaszentmihály története a legrégibb időktől az első világháborúig. 2. Zalaszentmihály története a legrégibb időktől a felszabadulásig. 3. A Zalaszentmihályi Felszabadulás MGTSZ története Zalaszentmihályi "Győz a szocializmus" TSZ története. 5. Zalaszentmihály története a Falumúzeum tükrében. 6. Föld és házhelyosztás Zalaszentmihályon. 7. Zalaszentmihály 25 éve doboz 12. Szigeti Anna: Szülőfalum Nemessándorháza Marx Mária: A Göcsej Múzeum megalakulása és fejlődése. 14. Németh László: Nagykanizsa város 30 éves fejlődése Kell Andor: Zala megye iparának alakulása, beruházásai és fejlődése. 16. Földosztás Balatonmagyaródon. 17. Sorok János: Mit tudok a szülőfalumról, Zalabérről. 18. Páka felszabadulása. A II. világháború és az azt követő események a helybeli lakosok visszaemlékezései alapján. 19. Kell Andor: A felszabadulás és a legnagyobb Zala hitbizottmány földbirtok felosztása. (Keszthely) 20. Középdunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat története

2 21. Gellénháza története Lakóhelyünk története Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. 5. doboz 25. Gépállomások Zalában Zala megyei pedagógusok a háború küszöbén és a második világháborúban A Festetics könyvtár. 28. A forradalmi változás közkatonái. 29. Lakóhelyem története és annak szocialista átalakulása. (Náprádfa) 30. A zalaegerszegi "Reflex" Színpad tevékenységének értékelő, elemző bemutatása. 31. Andráshida története és szocialista átalakulása. 32. Kell Andor: Keszthelyi Nemzeti Bizottság története Varga Ferenc: Adalékok az egyenlően osztott tizenkétfokúság apológiájához. 34. Zalaudvarnok története. 35. Nova története. 36. Lenti története. 6. doboz 37. Adatok az 1920 és 1945 közötti zalaszentgróti haladó mozgalmakhoz, szervezkedésekhez és munkás megmozdulásokhoz. 38. Kerecsényi Edit: A Nagykanizsai Thury György Múzeum története a felszabadulástól napjainkig. 39. Gőcze Rezső: Egy falusi iskola a fejlődés sodrában. (Zalaszentbalázsi iskola története) 40. Hules Helga: Adatok Nagykanizsa felszabadulásához. 41. Kelemen Ottóné: Eszteregnye története. 42. Csabai Béla: Komárváros község felszabadulása, az azóta eltelt időszak története. 43. Varga Béla: Felszabadulási emkékkrónika. A népi szervek megalakulása. 44. Miklós Zoltánné: A nagykanizsai járás népi táplálkozása. 45. Varga Tiborné: Visszatekintés 25 évre. Ami a földosztással elindult. 46. Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása a nagykanizsai járásban. 47. Horváth Vilmos: Páka község felszabadítása és az azt követő események. 48. Bálint József: A szepetneki iskola története. 49. Bálint József: Szepetnek község mezőgazdaságának fejlődése a felszabadulástól napjainkig rövid történeti áttekintéssel. 50. Az évi honismereti pályázatok bírálatai. Hazafias Népfront Honismereti Pályamunkák Tárgy: Szülőföldem története és annak szocialista átalakulása. 1. Székelyhidy Vilmos: Zalaszentgrót munkásmozgalmának története Tantalics Béla: Lenti művelődésügyének története Molnár László: Páka felszabadulása. 4. Németh Alajos: Munkásportrék. (Kanizsa Bútorgyár) 5. Bátai János: Zalaszentgrót nagyközség közoktatása és népművelés ügyének fejlődése a felszabadulás uán. 6. Nagy Rózsa: Földosztás Balatonmagyaródon.

3 7. Kell Andor: Zala megye iparának kialakulása, beruházásai és fejlődései. 8. Bohár Józsefné: Nevezetes évfordulók. (Nova) 9. Vargha Béla: Emlékkrónika a Népfrontról. 10. Beledi Gyula: Zalaudvarnok története. 11. Balás Béla: Náprádfa története. 12. Kell Andor: Zala megyei népművelődésünk felszabadulás előtti állapota és fejlődése 30 év alatt. 13. Völgyi Ferenc: Lenti nagyközség története. 14. Vargha Béla: Zrinyiujvár fölépül és romba dől. 15. Horváth József: Bocfölde története. 51. Az augusztusában Zalaegerszegen rendezett honismereti tábor anyaga. 52. Csabai Béla: Komárváros község felszabadulása, az azóta eltelt időszak történetéről. 7. doboz 53. Faluvetélkedők Zala megyében Dr. Simonffy Emil: Nagybajom története. 55. Berki József: Az elemi népoktatás helyzete Mihályfán Pedagógusok visszaemlékezései az iskolák államosítására. 8. doboz Üzemtörténeti pályázatok Egy vállalat, amely mindig tudott újítani. (Kanizsa Bútorgyár az új mechanizmusban) 58. Mezőgép Vállalat Felsőbagod útja megalakulásától megszűnéséig. ( ) 59. Szocialista brigádtörténet. (Georgikon ÁFÉSZ) 60. Zala Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat története 1978-ig. 61. Az ország első szocialista üzeme a zalaegerszegi Ruhagyár története. 62. Bírálatok. (üzemtörténeti pályázatok) 9. doboz 63. Sáros kis falvak. (Borsfai TSZ története, szövetkezettörténeti pályázat) 64. Egy kistáj története és gazdálkodása 1977-ig. Ozmánbük, Vaspör, Zalaháshágy, Zalacséb, Salomvár. 65. Zalaegerszegi járás termelőszövetkezetei története Rezi község története a felszabadulás után Szövetkezés és szövetkezetpolitika a forradalmi Zala megyében Dr. Péczely Attila: Adatok Komár történetéhez. 69. Kovács Éva: A Festetics birtok hajói és a gőzhajózás Keszthelyen 1914-ig. 70. Dr. Kovács Lászlóné: Zalaegerszeg zenei életének története.

4 10. doboz 71. Béres Katalin: A zalaegerszegi kisiparosság a Magyar Pajzs tükrében. 72. Czigány László: Keszthely mezőváros gazdasági szerkezete a XIX. század első harmadában. 73. Táttár Lívia: A Zala megyei helytörténeti anyag felhasználásának lehetősége a 7. osztályos történelemtanításban. 74. Horváth György: Fejezetek a zalai sajtó történetéből. 75. Dr. Zsiga Tibor: Nyugat-Dunántul szerepe a Horthy rendszer konszolidációjában Dr. Zielbauer György: Adatok a VOLKSBUND tevékenységéhez Észak-Nyugat Dunántúlon. 77. Szabó Csaba: Resznek zalai község és a Reszneki család Mohács előtt. 78. Szabó Csaba: Resznek és a Reszneki család a 14. században. 11. doboz 79. Zsidó Benedekné: Nagykanizsa polgári fiúiskola története Zalai Gyűjtemény egyéb kéziratai Degré Alajos halála után kerültek elő. 1. Eperjesi István: A zalaegerszegi szabadkőműves páholy szépirodalmi hagyatékából. 2. Winkler Ferenc: A Göcseji Falumúzeum és Európa. 3. Tarján Gábor: A nagylengyeli olajmező feltárása és a Zalai Kőolajipari Vállalat létrehozása Feiszt György: Fejezetek a Gersei Pető család történetéből. 5. Winkler Ferenc: Adatok a máriacelli Madonna ábrázolás hazai és zalai elterjedéséhez. Paraszti művészetünk egy nyugati eredetű motivumáról. 6. Tarr Ferenc: Deák és Vörösmarty barátsága. 7. Durgonicsné dr. Molnár Erzsébet: A demokratikus szövetkezeteket kialakulása Zala megyében. 8. Kiszely István - Siklódi Gyula: Az Ola-i középkori temetőrész rövid antropológiai jellemzése. 9. Szakál István: Gazdálkodás és élet Zalabesenyő két középbirtokán a századfordulótól 1945-ig. 10. Szakál István: Paraszti gazdálkodás Zalabesenyőn a két világháború között. 81. Szabó Csaba: Mátyás király a korabeli forrásokban. 82. Kerekes Miklós: A Zala megyei művészeti élet helyzete a Zalai Hírlap tükrében "Kell a jó könyv" évi városi vetélkedő elődöntőjének forgatókönyve. 12. doboz 84. Bakony Judit: Zalaegerszegi Közművelődési Egyesület. 85. Bakony Judit: Végvári harcok a XVII. században. Zalai végvárak. 86. Zsankó Erika: Nagykanizsai Közművelődési Egyesület. 87. Felszabadulási évfordulóra rendezett vetélkedők forgatókönyve. 88. Foki Ibolya: Mádéfalvától az Al-Dunáig.

5 89. Hadnagy György: Nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör története a két világháború között. 13. doboz 90. Dobó László: Nagykanizsa színházi múltja Major Árpád: Zalaegerszeg könyv-, könyvtár-, olvasási kultúrája 1919-től napjainkig. 92. Somfai András: Az úthálózat komplex szemléletű fejlesztése és ennek a falvakra várható hatása. 93. Dr. Sipőcz László: A népoktatás alakulása, fejlődése Győr megyében ig. 94. Dr. Szabó Lajos: A képviselet, a demokrácia, a helyi önállóság érvényesülése az államigazgatásban. 95. Dr. Zsiga Tibor: Politikai és fegyveres küzdelmek Nyugat-Magyarországon 1922-ben. 96. Dr. Beszteri Béla: A politikai kultúra elmélete és társadalmi gyakorlata. 97. Földesi Jenőné: Nemeshetési közbirtokosság. 14. doboz 98. Dr. Gaál Antal: Zala megye termelőszövetkezetei és elnökei Számítástechnikai adatok, adathordozók archiválása Szülőföldem: Bucsuszentlászló Hun Béla: Lenti története Jakabfy Károly: Kéziratok. (önéletrajz, községtörténet, versesfüzet stb.) 15. doboz 103. Tarján Gábor: Mindszenty József Csendes László - N. Ipoly Mária: Zalai helyszínrajz Dr. Kanyar József: Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmeneti időszakban. ( ) 16. doboz 106. A Zepetneky Tötösy család története Egy zalalövői kereskedő naplója Hóbor József: Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi működése az 1930-as években Zalaszentgrót nagyközség közoktatásának és népművelés-ügyének fejlődése a felszabadulás után Varga Krisztina: A magyar oktatásügy helyzete az eötvösi törvény után. A zalaszentgróti járás társadalmi és közoktatási arculata a századfordulón. Az iskolaszékek Krisbaum Éva: A gyáripar kialakulásának sajátosságai Zala megyében ifj. Ruzsinszky István: A zalaegerszegi Mária Magdolna plébániatemplom.

6 17. doboz 113. Kovács Imre: A történelem viharában. Életem története 1945-ig Kovács Imre: Részletek Tapolca történetéből Kovács Imre: A pacsai csendőrsortűz. (1932. február 18.) 116. Kovács Imre: Idegen földön megalázva. (alsópáhoki leventék Németországban) 117. Kovács Imre: Tűzparancsot ad a százados. (1944. március 19.) 118. Kovács Imre: Tapolca város története és fejlődése. ( ) 119. Ruzsics Ferenc: Ártatlanul meghurcolva. (az alsópáhoki Ruzsics család kálváriája) 18. doboz 120. P. Takács Ince: Szent Ferenc fiai Veszprém egyházmegye területén különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra. (a Veszprémi egyházmegye múltjából) 121. A nagykanizsai 74. sz. Törekvés cserkészcsapat és a 238. sz. Árpádházi Boldog Jolánta leány cserkészcsapat története Gábor Jenő: Visszaemlékezések a "Zalaegerszegi Irodalmi és Művészeti Kör" századelejei történetére Gábor Jenő: Cserkészapród- és Kiscserkészmozgalom Nagykanizsán Iványi Béla: Zalaszentgrót története Székelyhidi Vilmos: A középkori Zalaszentgrót. 19. doboz 126. Egyed József: Emlékezéseim. 20. doboz 127. Mayer Dénes: A tapolcai zsidóság története Kiss Ferenc: A Zala megyei horvát értelmiség szerepe a kultúra ápolásában Gábor Jenő - Juhász János: Zenekari élet kialakulása a zalai olajüzemeknél. A Dunántúli Kőolajipari Gépgyár fúvószenekarának negyven esztendeje Gábor Jenő: A nagykanizsai 374. Kisfaludi Károly munkás "öregcserkész" csapat és a nagykanizsai mandolinzenekar története Srágli Lajos: Ipari tevékenység, iparpolitika és iparoktatás Zala vármegyében a XIX. sz. első felében Dr. Horváth Olga: A zalaegerszegi Ady Mozi története és tevékenysége a megalakulástól 1986-ig. 21. doboz 133. Gaál Antal: Zala megye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztviselői Gaál Antal: Zala vármegye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztviselői

7 Gaál Antal: Zala vármegye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztségviselői Altai József: Nagykanizsai vasutas színjátszó mozgalom 1945 után Janzsó Emília: A Pálóczi Horváth Ádám zeneiskola története Kollár Gyula: A Lenti Sólyom László Művelődési Központ közönségkapcsolatának alakulása az közötti időszak művelődés- és településpolitikai valamint gazdasági változásai hatására Srágli Lajos: A Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság története Major Árpád: Szocialista könyvtárkultúra Zalaegerszegen Horváth Ferencné: A Bánokszentgyörgyi Általános Művelődési Központ története a megalakulástól napjainkig. 22. doboz 142. Gedeon Ferenc: Bazita és iskolájának története Dombi József: Politikai küzdelmek Nagykanizsán és környékén 1945-ben Sipos István: Zala megye ökölvívó sportjának története Kirschner Péter: A Zalaegerszegi Ruhagyár rövid története, munkája és dolgozóinak szociális helyzete Bencze Géza: Az olajipari munkásság helyzete és szerepe Zala megyében A városi televíziók közönségfogadtatása éves a villamosenergia szolgáltatás Nagykanizsán. (DÉDÁSZ RT) 149. Bácskai Vera: Piackörzetek és piacközpontok a Dél-Dunántúlon a XIX. sz. első felében. 23. doboz 150. Ifjú Történelembarátok Köre a Zala Megyei Levéltárban. ( ) 1. Szécsényi László: A zalai sajtó kezdetei és a Magyar Pajzs. 2. Müller László: Zalaegerszeg századunk harmadik évtizedében. 3. Szabó Csaba: Resznek község és a Rezneki család Mohács előtt. 4. Garamvölgyi György: Az as gazdasági világválság hatása Zalaegerszegen a köz- és magánépítkezések és a lakásügyek tükrében. 5. Bakony Judit: Végvári harcok a XVII. században. Zalai végvárak. 6. Szabó Csaba: Zala megye az 1848-as márciusi forradalomban. (részlet) 7. Szécsényi László: A zalaegerszegi Zrinyi Miklós Gimnázium története 1945-ig. 8. Müller László: Az 1929/33-as gazdasági világválság hatása Zalaegerszegre mint tisztviselővárosra Ifjuságmozgalomtörténeti kutatócsoport között. (Halász Imre) 152. Honismereti Mozgalom. (Halász Imre Zala megye, Zalaegerszeg város ) 153. Úttörőmozgalomtörténeti Szakbizottság anyaga megalakulásától ig.

8 24. doboz 154. Sándor Gertrúd: A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium könyvtárának története Srágli Lajosné: Az elmebetegek megítélésének és intézményes ellátásának történeti változása Zala megyében a XIX. század végétől Srágli Lajos: Az olajipari munkásság anyagi-szociális helyzetének alakulása 1937-től az államosításig Dr. Herényi Istvánné: Nyugat Magyarország család és helytörténete Hetyéssy István hagyatékából Gyenge Endre és Gyenge Endréné részére a "Kustánszeg község díszpolgára" cím adományozása Pete László: Az egyházszervezet kiépítése az Árpád-kori Zala megyében Vikár Tibor: A pókaszepetki iskola története Rainer M. János: Egy új rendszer születése Szabó Péter: Zalaiak a második világháború utolsó éveiben. ( ) 163. Litván György: A demokratikus közjáték: szakítás és folytonosság Feiszt György - Kosján László: Kisvárosi "gazdagok" Észak-Kelet Magyarországon és a Délnyugat-Dunántúlon. 25. doboz 165. Mészáros János: Önéletrajz (1944. decemberétől máig) 166. Munkásportré Zala Megye az én hazám pályamunkák. 1. Göcseji keresztelői szokások. (Novai Műv. Ház) 2. Salomvár története. ( ) 3. Deák Ferenc élete. (Söjtör) (Ruttai György) 4. Zalatárnok rövid története. (dr. Szinku Mihály) 5. Szülőföldem neve: Zalaszentmihály. (Faluért Baráti Kör Zalaszentmihály) 168. Andráshida története. (História Klub Zeg.) 169. Kálmán Andrea: Milejszeg község története a XVIII. században az 1778-as Visitatio Canonica alapján Bánokszentgyörgy a XIX. század első felében. (ÁMK Honismereti Köre) 171. Koltai László: Pusztaszentlászló község kialakulása a honfoglalás után Felsőrajk község története Pókaszepetk története Vikár Tibor: Pókaszepetki templom története 1957-ig. 26. doboz 175. Csikós Józsefné: Vindornyaszőlős múltja és jelene. 176.Varga József: Göcsej határán, római köveken. (Zalalövő krónikája) 177. Dr. Gyarmati József - Tóth János: A "Keszthelyi Hévíz" múltja és jelene Molnár András: A "Védegylet" Zalában. (Adalékok Csány László életrajzához) 179. Antos Leskovec: Magyarország történetével kapcsolatos levéltári anyag a Szlovén Szocialista Köztársaság levéltáraiban és egyéb kulturális intézményeiben Kiss Gábor: Levél a táborból. (Teleki Bélához a frontról írt levél) 181. Jóna András: Hárshágy? Háságy? Háshágy? Egy zalai helységnév kialakulásának

9 folyamata - történeti háttérrel Horváth Károly: "Úgy adta az Isten, hogy volt jó világunk is meg rossz is" Hóbor József: Pehm (Mindszenty) József - a zalai legitimizmus apostola Hóbor József: Náci és németellenesség Pehm (Mindszenty) József újságjában, a Zala megyei újságban Hóbor József: Deák Ferenc három írása Szabó Csaba: Az 1867-es kiegyezés és koronázás fogadtatása Vas- és Zala vármegyében a közgyűlési jegyzőkönyvek alapján Dr. Dobó László: Diákszínjátszás Nagykanizsán. ( ) 188. Dr. Rendek László Dr. Kocsondi József: A háztási gazdálkodás szerepe a Zala megyei parasztcsaládok életében Lehota János: A Bánk bán világa a szereplők személyiségének tükrében Mayer Dénes: Védekezés a filoxéria ellen - a történelmi borvidék megmentése Hajas Andrea: Zala megye demográfiai és mortalitási adatai a XVIII-XIX. században. 27. doboz 192. Simonffy Emil: Zalaegerszeg képviselőtestülete és tanácsa a polgári kor első évtizedeiben. ( ) 193. Környei János: A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata Dr. Joze Zontar: A jugoszláv archivisztika helyzete és problémái Csendes Antal: Péteri Takáts József és Festetics György Tóth János: 20 éves a Magyar Olajipari Múzeum. (A műszaki múzeumok kialakulása) 197. Farkas Zoltán: Építőanyag bányászat Zala vármegyében Molnár László: A pákai Iparos Olvasókör Borsos András: A zalai csődületi törvényszék ítélkezési gyakorlata. ( ) 200. Czigány László: A katolikus egyesületek feloszlatása Zalában Dr. Bariska István: A levéltárak szerepe a történelmi tudat alakításában Kostyál László: Habsburg uralkodóportrék a Göcseji Múzeum gyűjteményéből Dr. Szakony Ferenc: A Zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület Rózsáné Lendvai Anna: A pozsonyi csizmadiák évi céhlevelének útja Nagykanizsáig A társadalmi önszerveződés alakulása Nagykanizsán a tűz elleni védekezés kapcsán ig Göncz László: Mozzanatok a szlovéniai (muravidéki) magyarok életéből Eperjesi István: A zalaegerszegi Szabadkőműves Páholy Hudi József: A szabadidő eltöltésének kezdetei a Balatonon Varsányi Péter István: "Közlekedés Csányi (ha ismered)..." Adalékok a Szemerekormány egyik minisztériumának újjászervezéséhez Dr. Kováts Zoltán: A születéskorlátozás kezdetei, terjedése Zalában a XIX. században Dr. Gőcze Rezső: A palini Inkeyek uradalmai a reformkorban Srágli Lajosné: Az egészségügy egy speciális területe, az elmebetegellátás Zalában 1914 előtt Dr. Simonffy Emil: Zalaegerszeg története Dr. Borsos András: Szőke vagy fekete? Hamis személyleírás 50 évvel ezelőtt Ismeretlen iskolai pályázatokra beérkezett munkák Jakabffy Károly: Párbaj a csatatéren...

10 28. doboz 217. Középfokú közművelődési képzés záródolgozatai Németh Judit: A Sármelléki Népi Együttes története. 2. Kulcsár Katalin: Zalai folklórfesztivál Pákán. 3. Tóthné Kantó Katalin: Mai műveltségfogalmak szerkezete és a kialakulását meghatározó tényezők. A műveltség viszonya a társadalmi szükséglethez. 4. Ferenczi Edéné: A zalaegerszegi kisiparosság a századfordulón. 5. Vékási Margit: Közművelődés és szabadidő. 6. Hocker Mária: Vaspör Községi Közös Tanács és a Művelődési Ház a lakosság megtartó szerepének érdekében végzett munkája. 7. Török Ida: A tudatosan tervezett ismeretterjesztő tevékenység alakulása Gutorföldén és vonzáskörzetében. 8. Katona Gyula: Metszet egy lakótelep életéből, hétköznapjairól. (Nagykanizsa, Városkapu körút) 9. Németh Jánosné: Az amatőr színjátszás szerepe a művészeti nevelésben. 10. Gaál Katalin: Az egyes osztályok, rétegek műveltségi helyzete a hátrányos és többszörösen hátrányos helyzetűek művelődési és életmódbeli szokásai, a továbblépés lehetőségei. 11. Szökrönyös Zoltánné: Zalaegerszeg városban és vonzáskörzetében működő KISZ szervezetek művelődési munkájának tapasztalatairól. 12. Szabó Lászlóné: Játszóház. A művészetre nevelés kísérlete a Lenti Sólyom László Művelődési Központban. 13. Kissné Oswald Judit: Oktatás - továbbképzés - művelődés a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalatnál. 14. Márkus Erzsébet: Felnőtt szakmunkásképzés a Hőpalack-, Ampulla- és Fiolagyártó szakmában az ÜM. NK-i Üveggyárban. 15. Gyuranecz Ferencné: Nemzetiségeink helyzete hazánkban és leszűkítve Murakeresztúr községben. 16. Horváth Győző: Rövid történeti áttekintése Hahót község közművelődésének változásáról az 1900-as évek elejétől napjainkig. 17. Baliné Nagy Cecília: Pókaszepetk politikai, közigazgatási és kulturális élete 1945-tól. 18. Pénzes Csaba: "A felszabadult ember művészete". (Palasovszky Ödön színházi törekvései a két világháború között) 19. Császár István: Jubileum. 20 év a megyei néptáncmozgalomban. Beszélgetés Kiss István néptáncoktatóval. 20. Meződi Gyula: Az építkezési kultúra változása a felszabadulás után. 21. Eppinger András: A csesztregi termelőszövetkezet története a megalakulástól napjainkig. 22. Völgyiné Boa Katalin: A lenti Angela Davis ifjúsági klub története. 23. Marics Zsuzsanna: Az értelmiség élet- és munkakörülményei Szepetnek községben. 24. Toplakné Dóra Erika: A falusi értelmiség helyzete és közéleti tevékenysége Zalalövőn. 25. Győri Tiborné: Volt egyszer egy kefeüzem... A Kanizsa Bútorgyár fejlődéstörténete. 26. Horváth Józsefné: Zalavár története, lakosság életmódja, kialakulásától napjainkig Középfokú népművelőképzés. Társadalomismereti dolgozatok

11 1. Ferenczi Edéné: Lakóhelyem társadalmi viszonyainak elemzése. 2. Császár István: "Hogy európai módon éljünk..." 3. Soós József: "Kultúránk meg nem roggyant zászlóvivői". (Negyedszázad a közművelődés szolgálatában) 4. Győri Tiborné: Esettanulmány a nagykanizsai VI. sz. országgyűlési képviselőválasztó jelölőgyűlésekről. 5. Meződi Gyula: Lakóterület társadalmi viszonyainak elemzése. 6. Kulcsár Katalin: Pákáról a városba? 7. Katona Gyula: A fiatalok anyagi és lakáshelyzete. 8. Horváth Győző: Hahót község demográfiai helyzetének és ingatlan állagának elemzése. 9. Kardis Erika: Vindornyaszőlős község osztály és rétegtagozódása valamint demográfiai helyzete. 10. Horváth István: Életvitel - életmód vizsgálata utcánkban. (Zalaegerszeg. Pálóczi Horváth Ádám utca) 11. Tóth Béláné: Esettanulmány írása a jelölőgyűlésről, annak körülményeiről. 12. Halászné Csötörtök Katalin: "Dolgozom, jól vagyok" avagy Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek lakóinak élete az utóbbi évtizedekben, a dokumentumfilm kapcsán. 13. Tóthné Kantó Katalin: "Dolgozom, jól vagyok" c. tv. dokumentumfilm elemzése. 14. Török Ida: Szabadidőhiány Gutorföldén. 15. Horváth Józsefné: Esettanulmány az 5-ös sz. választókerület Keszthely-környéki országgyűlési képviselői jelölőgyűlésről. 16. Németh Jánosné: Esettanulmány egy jelölőgyűlésről. 17. Eppinger András: A választások jelentősége, feladata. 18. Baliné Nagy Cecília: Esettanulmány a tanácstagi választás előkészítéséről, a jelölőgyűlés propagandájáról. 19. Boa Katalin: Új vállalkozási formák működésének tapasztalatai Lenti városban. 20. Pénzes Csaba: Zalaegerszeg nem szerinti megoszlásának szociológiai problémái. 21. Németh Judit: Sármellék demográfiai és gazdasági helyzetének elemzése. 22. Vékási Margit: Dióskál község bér és jövedelmi viszonyai. 23. Marics Zsuzsanna: Az ingázók és helyben dolgozók alakulása Szepetk községben. 24. Szebellédi Ildikó: A demokrácia iskolái. A jelölőgyűlésekről. 29. doboz 219. Hároméves középfokú népművelőképzés I. félévének művelődéstörténeti szakdolgozatai. 1. Szabó Lászlóné: Aktiv keresők arányának és összetételének népgazdasági ágankénti alakulása Lenti városban 1975-től 1984-ig. 2. Baliné Nagy Cecilía: Pókaszepetk kúlturális élete 1945-től 1970-ig. 3. Eppinger András: Csesztreg község múltja és közművelődési tevékenysége. 4. Gaál Katalin: Pölöske község várának története. 4/a. Gaál Katalin: Pölöske község társadalmi viszonyainak elemzése. 5. Hocker Mária: Vaspör község közművelődési fejlődése. 5/a. Hocker Mária: Vaspör község és társközségeinek társadalmi viszonyainak elemzése. 6. Horváth Józsefné: A zalavári récéskuti bazilika.

12 7. Marics Zsuzsanna: Szepetnek iskolájának fejlődése 1918-tól. 8. Kulcsár Katalin: Egyház és oktatás Pákán 1945-ig. 9. Márkus Erzsébet: Nagykanizsa színházi múltja Németh Judit: A sármelléki Földmíves Dalárda története. ( ) 11. Kissné Oswald Judit: Nagylengyel község műkedvelő színjátszásának története. ( ) 11/a. Kissné Oswald Judit: Tanácstagi jelölőgyűlések a gellénházi községi Közös Tanács szakigazgatási területén. 12. Soós József: Települési viszonyok alakulása a hetési aprófalvakban. 13. Szabó Lászlóné: Pórszombati népi együttes rövid története. ( ) 14. Szebellédi Ildikó: Az Olajbányász Fúvószenekar történeti fejlődése megalakulásától napjainkig. 15. Toplakné Dóra Erika: Közművelődés Zalalövőn 1945-től napjainkig. 16. Tóthné Kantó Katalin: Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház története. 17. Vékási Margit: A közművelődés feltételeinek alakulása, helyzete Dióskál községben 1945-től napjainkig. 18. Gyuranecz Ferencné: A murakeresztúri "Matécz János" Művelődési Ház tevékenységének elemző felmérése. 18/a. Gyuranecz Ferencné: Murakeresztúr községben élő emberek helyzete munkahely, ingázás, második gazdaság szempontjából. 19. Horváth István: Ismerkedés a kultúrával. 20. Császár István: 20 év a megyei néptáncmozgalomban. Beszélgetés Kiss István néptáncoktatóval. 21. Török Ida: A gutorföldi községi könyvtár története. 22. Németh Jánosné: A REFLEX Színpad műsorpolitikájának három fő iránya a csoport 15 éves története tükrében. 23. Katona Gyula: HSMK-ban működő Tüske Böki bábcsoport története Horváth Győző: A hahóti ifjúságmozgalom rövid története. 25. Halászné Csötörtök Katalin: A Bajazzó bábcsoport megalakulása és működése napjainkig. ( ) 26. Győri Tiborné: Közművelődés a KANIZSA Bútorgyárban 1983-ig. 27. Boa Katalin: A lenti Angeli Davis Ifjúsági Klub története Tantalics Béla: Kerkaszentkirály története Büki Pálné: Egy honismereti szakkör 15 éve. (Kapolcs) 222. Jász Béla: Muraköz Kapillerné Megyeri Anna: Néhány gondolat a fotótörténeti kutatásokról és a Göcseji Múzeum fotótáráról Kerecsényi Edit: Adatok az Alsólendva-vidéki fazekasság XVIII-XIX. sz. történetéhez Eperjesi István: Kettős jubileum: 80 éves a zalaegerszegi elmeosztály, 50 éve Pózván. 30. doboz 226. Dr. Alpár Jenő: Nagykapornak története Talabérné Piros Hajnalka: Zrinyi Miklós Gimnázium története Haász Gabriella: Erdőkiélés Zala Vármegyében XVII-XVIII. században Gombos László: Tóból mocsárvidék. (A kaszaházi csónakázó tó története) 230. Hudi József: Pápa város önkormányzata a késő feudalizmus korában. ( )

13 231. Bogdán Mariann: Réfi Eleonóra nagyszerű élete és kora. (A Zalaegerszegi Járáskör és Zala Megye első tanítónőinek egyike) 232. Preczlik Gábor: A nemzetőrség története Zala megyében márc máj Landesbeschreibungen Zala megye Mészáros István: Diáksztrájk és megtorlás Zalaegerszegen okt. 30-án Gyenes Imre: Politikai sajtó és vármegyei közigazgatás Zalaegerszegen 1930-as években Tóth József: Mindszenty (Pehm) József zalaegerszegi évei Cselényi Jenőné: Fülöp István élete és pályaképe doboz Dr. Bencze Gézáné - dr. Simonffy Emil: 1945-ös dokumentumkötet kézirata. (A kötet nem készült el) 35. doboz 238. Schandl Piroska: Társok vagyok mindazoknak, kik félnek Téged Izraeliták jelenlétét kerestem egy kis zalai falu hétköznapi emlékei között. (Szentpéterur) 239. Horváth István: Felnőttoktatás helyzete a Kerámia és Cserépkályhagyárban Elmont Gergely: Baktüttős község története és fejlődése. ( ) 241. Dr. Granasztó Pál: A városok kialakulása, városiasodás Magyarországon a honfoglalástól 1848-ig Ferenczi Edéné: Zalaegerszegi Közművelődési Egyesület. (1934-től 1945 februárjáig) 243. MÉM KNKL Gesztenyevédelmi Laboratórium. (Évi beszámolójelentés) 244. Dél-Dunántúl Élelmiszergazdaságfejlesztési Koncepciója 1990-ig. 36. doboz 245. Zala megyei népművelődésünk felszabadulás előtti állapota és fejlődése 30 év alatt Zala megye környezet és természetvédelmi helyzete Dr. Garai Lajos: A cigánylakosság beilleszkedésére, egészségügyi ellátására, gondozására tett intézkedések Zala megyében Tárnokné Luczi Rozália: A központi iktatás gyakorlati tapasztalatai a Nagykanizsai Városi Tanácsnál Jári Ferenc: Zala megye művelődésének fejlődése a felszabadulás óta Székelyhidi Vilmos: Zalaszentgrót nagyközség munkásmozgalmának története től 1975 tavaszáig Dr. Kell Andor: Pedagógusok harca a Magyar Szocialista Tanácsköztársaságért. Az Ellenforradalmi Hatóságok által ellenük hozott megtorló intézkedések Dr. Lukácsa Erzsébet: Az állami gondoskodás Nagykanizsán és korabeli vonzáskörzetében a tanácsköztársaság fennállásának idején Kovács Zoltán: Nagykanizsa és környékének ellátásával kapcsolatos problémák a tanácsköztársaság idején.

14 37. doboz 254. Zala megye helyismereti bibliográfiája. 38. doboz 255. A Zala megyei Növényvédő Állomás évi munkája, a megye növényvédelmi helyzete A Megye Növényvédelmének évi helyzete A Megye Növényvédelmének évi helyzete. 39. doboz 258. Sümegi Lászlóné: A lakosság adóztatásának alakulása a felszabadulástól napjainkig Dr. Kell Andor: A Keszthelyi Nemzeti Tanács, a Munkás Katona és Paraszttanács története, Nemzetközi Magyar Tanácsköztársaság és megyei szintű események elemzésének tükrében Zala megye területfejlesztési koncepciója 1997/ Kanti Ágnes: Lenti művelődéstörténete Pécky György: A nagykanizsai 17. gy. e. részvétele a 2. magyar hadsereg Szovjetunióbeli hadműveletében Morandini Tamás harctéri naplója 1917-ből A Tófej - Lórántházai Szent család templom 60. évfordulója doboz 265. Naplóm a nagy háborúban Czigány László: A káromkodásról. (Adatok a XVIII-XIX. századból) 267. Kiss István: Zala megye a nemzeti ellenállás idején Tihany Lászlóné: Batthyán család Zala Megyei könyvtár évi jelentése Dr. Sitkey Emánuel: A Sitkey nemzetség története regesztákkal és családfával ifj. Ormándlaki Zsolt: A Ják nemzetségről és a Sitkeyekről. (1000-) 41. doboz 272. Németh István: A "Mezőgép" Felsőbagod termelési tényezőinek szervezettségi színvonala az években Mezőgép Vállalat Felsőbagod Kovács Béla: Technika és emberi tényezők egymásra gyakorolt hatása a gyáregységekben. (Csesztregi gyáregység) 275. Németh István: Beszámoló a Csesztregi Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat évi életéről Németh István: A letenyei üzem története 1950-től 1984-ig Vörös István: Az évi nemesi felkelés (insurrectio) története Zala vármegyében.

15 278. Szakál Eszter: A Skublics-könyvtár története és állománya Dóra Zsuzsanna: Földbirtokpolitika Zala megyében között. 42. doboz 280. Szekér Katalin: Zala vármegye közigazgatási vezetői a két világháború között Czoma Zsófia: A keszthelyi zsidóság társadalomtörténete Muzsnai Lászlóné: A soknemzetiségű Dunántúl kialakulása Bischof Róbert: Egy adott település ifjúságpolitikai lehetőségei Hőhn József: A viharsarok településviszonyai és az évi battonyai zendülés Ladányi Andrásné: Környezet és település összefüggései egy adott településben. (Göcsej tipikus települései) 286. Császár Csaba: Az után kiépülő rendőri szervezet különös tekintettel a Zalai viszonyokra Takács Andrea - Csizmadia Anikó: Zalaegerszegi vizimalmok Pető István: Zalaegerszeg szakmunkásképzésének története Borda Lászlóné: Piackörzetek Zala megyében a két világháború között. 43. doboz 290. Dóra Zsuzsanna: Vas megyei nyelvi adatok a Tudományos Gyűjteményben Tóth Gábor: A Mura szabályozása a megye közgyűlési jegyzőkönyvei alapján Hudi József: A veszprémi megyei sajtó kezdetei. ( ) 293. Fehér Zsuzsanna: Művelődéstörténeti felmérés Kocsis Vera: Mentalitás, életmód, életvitel a századfordulón között az apróhirdetések nyomán Baranyai György: Emlékművek, szobrok egyéb képzőművészeti alkotások emléktáblák Zala megyében Molnár Andrea - Tódor Nóra - Nagy Veronika: A Yad vashem szerepe Morvai Gyula: Az író és a szó. Zala megye magyar nyelvművelése Horváth Zsolt: Bírósági szervezet létrehozása Zala megyében doboz A zalaegerszegi plébániához tartozó községek anyakönyveinek cédulái doboz A zalaegerszegi plébániához tartozó községek anyakönyveinek cédulái

16 46. doboz 299. Németh Róbert: Zalaegerszeg társadalmi fejlődése a XIX. sz. végétől Végh Ferenc: A keszthelyi kolostor megerődítésének történetéhez Németh László: A házi szövetség felbontása, avagy Pálóczi Horváth Ádám házassági bontóperének rövid summázata Katona Klára: A MAORT története a fordulat éveiben Magyarországon Gyerák István: A Cserszegtomaji Általános Iskola lakóhely ismereti anyaga Az Tanácsköztársaság eseményei Cserszegtomajon Gyerák István: A cserszegtomaji Általános Iskola rövid története Pomothy Dezső: Vas Zalai Református Egyházmegye Névtára. (1963) 307. Polgár Tamás: Sopron vármegye évi országgyűlési választásai Reményi Antal: Egy falu harmadfél évszázados változásai. Pula Némethné Rózsás Rita: Szíjgyártómesterek Zalaegerszegen Janzsó Gábor: Nemzetgyűlési képviselőválasztások Nagykanizsán az es napilapok tükrében. 47. doboz 311. Fodróczy Ferenc: Resznek 56-ban Ferenc Győző: Vázlat a Göcsej Rádió működéséről a kezdetektől napjainkig Lendvay Donát Pál: Nemzetgyűlési képviselőválasztások 1922-ben a zalaegerszegi választókerületben Mácsainé Szalai Tünde: Die Vergangenheit und die Gegenwart der Ungarndeutschen in Sepetnek doboz Müller Veronika: Zalai várak. 51. doboz Landesbeschreiburb Zala megyére vonatkozó magyar nyelvű fordítása. 52. doboz 315. Hegybírói (hegyközségi) jegyzőkönyv Meszes (Balaton) Györök, Becehegy Balatongyörökhöz tartozó Becehegy hegyközségi jegyzőkönyve Végh Ferenc: A tihanyi vár tűzfegyver állománya a XVI. sz. második felében Szarka Lajos: Egy feledésbe merült zalai honvédtábornok Gyulai Gaál Miklós pályafutása Péter Andrea: Reformkori népoktatás a Muraközben Zalaegerszeg Járási Tanács VB. Művelődésügyi Felügyelőségének 626/ sz. rendeletére gyűjtötték a helytörténeti adatokat. (Alsónemesapáti, Bak, Bazita,

17 Becsvölgye, Bocfölde, Boncodfölde, Botfa, Budafa, Egervár, Erdeifalu, (Salomvár) Kemend, Keménfa, Misefa, Misefalva, Nagykutas, Nagypáli, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Németfalu, Pacsa, Pálfiszeg, Petőhenye, Petrikeresztúr, Pusztaederics, Salomvár, Ságod, Sárhida, Tófej, Zalaboldogfa, Zalaháshágy, Zalatárnok, Velencepuszta Csóbor Péter: Szentpéteruri Általános Iskola története Németh László: Feltétlen házassági bontóokok az évi XXXI. törvényben László Gábor: Udvardy Ignác élete és az Udvardy család története Kovács Gyöngyi: Jótékonyság Zalaegerszeg egyesületének tükrében az I. v. h. idején Makovecz Tamásné: A zalaegerszegi Notre Dame Női Kanonok- és Tanitórend iskoláinak története. 53. doboz 326. Sinkó Vilmos: A lopás a magyar jog történetében Ruzsa Károly: Zala megye középkori templomai Egyed Tihamér: A keszthelyi zsidó község története a évi Conscriptiones Judaeorum alapján Mészáros Ádám: Egy városi család paraszti múltja és rokonsága Iványi Béla: Zalavár erőd múltja Degré Alajos: Zalaszentgrót története Bíró János: Erdészeti üzemtervek történeti feldolgozása Zala megyében között Magyarné Sztankovics Ilona: A Muraközi járás népiskolái a reformkorban Kiss Ádám: Burkolt és nyílt diktatúra 1945 után lakóhelyemen. Támadások az egyház ellen Zalaegerszegen Ferencz Győző: A zalai Fehér Gárda történetéből. Dr Alekszandor Karasztojanov bolgár ezredes Dr. Kerekesházy József: Az arachay és az arachay aliter Egry-család története. 54. doboz 337. Katona Csaba: Változások és állandóság a balatonfüredi fürdővendégek soraiban Horváth Károly: Nagyapám Farkasa Tanulmányok Zalaszentgrót és környéke helytörténetéről. 1. Vajda Zsolt: Zalaszentgrót története a neolit kortól a II. világháború befejezéséig. 2. Szabó László: Béri Balogh Ádám élete. (325 éve született gimnáziumunk névadója) 3. Bognár Miklós: Az infrastruktúra fejlődése Türjén a vasút megépítéséről napjainkig. 4. Varga Lajos: A Holocaust és Zalaszentgrót. 5. Bíró Judit: Hozzászólások Varga Lajos tanulmányához. 6. Ifj. Beke László: Hozzászólások Varga Lajos tanulmányához. 7. Ifj. Beke László: Interjú Bonyhád Györggyel. 8. Kőhalmi Györgyi: Az 1956-os forradalom és megtorlás Zalaszentgróton Molnár Ágnes: Üzemi adottságok és értékesítés a paraszti gazdaságban A kiskanizsai Sáskák piacozása.

18 341. Szatlóczki Gábor: A Gersei Pethő család és leányági leszármazottaik levéltárai. Magániratok és missilesszek. ( ) 342. Farkas Tamás: Az Ukk-Csáktornya vasútvonal kiépülése és működése 1914-ig Brózik Dóra: A Gelsei és Beliscsei Gutmann család története 1840-től napjainkig. 55. doboz 344. Szabó Zsuzsanna: Kanizsa Önkormányzata az 1830-as években Szeghalmi Stella: Sümeg és a sümegiek ben Khern Henrietta: A gyermekvesztés büntette a Zala Megyei Büntető Törvényszéken a XIX. század elején Faludi Ferenc: A Zalaszentmihályi Termelőszövetkezet története Dóczi Katalin: Alsónemesapáti falu történetének főbb állomásai a középkortól napjainkig. A Tartó család szerepe a falu életében Szalai Éva: Interetnikus kapcsolatok a Zala megyei Szepetnek községben Dr. Simon Ferenc: Az üzemi demokrácia helyzete a Zalaegerszegi Ruhagyárban A Zalaegerszegi Ruhagyár története Hertelendy László: A hertelendi és vindornyalaki Hertelendy család Gyimesi Márton: Kulturális egyesületek Zalaegerszegen a korabeli sajtó alapján. ( ) 354. Pers Anita: A Zalaegerszegi Torna Egylet története ig. 56. doboz 355. Ferencz Győző: A mi Deákunk okt jan Pintér Márta: Reformkori postaszolgálat Zalában Csiszár Dénes: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város mezőgazdaságának története Ekler Gergely: A szociális gondoskodás intézményei lakóhelyemen Ekler Gergely: Egy XX. századi polgár: Dr. Degré Alajos Gál Erzsébet: Zalaegerszeg iparának átalakulása között Kiss Zsuzsanna: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése a neoabszolutizmus korában. A polgári nyilvánosság alulnézetből Schandl Piroska: Emlékek a régi Berzsenyi utcából Ferencz Győző: Városcsináló egerszegi tükék Nedeczky család iratai Ekler Gergely: Klebelsberg népiskola-reformjának Zala megyei megvalósulása Erős Krisztina: Kitelepítések Zala megyében Kovács András: A Neubrunn család történte és a zalaegerszegi képeslapkiadás kapcsolata. 57. doboz 368. Gelencsér József: 231 éves a Keszthelyi Gimnázium december Cseh Valentin: Nándorfehérvár a déli kettős védelmi rendszer kulcsa Mikó Zsuzsa: Adalékok a XVII-XVIII. századi magyar Machiavelli képhez Kaczián János: Egyesületek Tolna megyében a kezdetektől 1950-ig. Kataszter és

19 kutatási segédlet Végh Ferenc: Keszthely végvár monográfiája egy praesidiális mezőváros katonatársadalma a XVI-XVII. században. 58. doboz Hídmérnöki konferencia. Zalaegerszeg május Dr. Kovács Lajos Bánk plébános fordítása: Visitatione canonica is Salomvár (A salomvári r.k. plébánia canonica visitatioja) 375. Takácsné Giczi Hajnalka: Zalaegerszegi vasútállomás története a dualizmus korban Kozma Mihály beszélgetései Bézy Istvánnal a Festetics-féle nyilaspárt propaganda főosztály helyettes vezetőjével Dr. Idei Miklós: A szabadművelés kora Győr-Moson vármegyében Györe Zoltán: Zalaegerszeg ig Dézsenyi Bernadett: A zalabéri vár története Szakácsné Biricz Edit: Az egészségügyi ellátások alapjainak és finanszírozásának kialakulása Zala megyében doboz 381. Mandli Péter: Zalaegerszeg oktatásrendszere Tóth Norbert: A közlekedési infrastruktúra kiépülése a dualizmus kori Zalaegerszegen Molnár Lászlóné: gr. Teleki Béla személyi iratainak darabszintű rendezése ( ), és a munka során szerzett tapasztalatok Órás Eszter: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület története Ruzsa Károly: Középkori oklevelek másolatai a Zala Megyei Levéltárban Nagyné Salamon Györgyi: Átmeneti végállomás (Helyzetkép a magyarországi és zalaegerszegi hajléktalanságról) 387. Benczéné Nagy Eszter: Zalaegerszeg mezőváros igazgatási szervezete Nemes Lászlóné: A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium szervezeti változásai 1950-ig Cséplőné Káldi Beáta: A zalaszentgróti Koncz Dezső Általános Iskola Diákotthon és Gyermekotthon története Bedőné Takács Veronika: Körjegyzőségek és községek Zala megyében Balassa Éva: Hiedelmek, babonák a múlt században. Boszorkányok létezése Zala megyében Rózsás Istvánné: Nagylengyel társadalomföldrajzi vizsgálata. 60. doboz 393. Fülöp Erika: A zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Szakközépiskola története az iskolai értesítők tükrében. ( ) 394. Hock János a német kántortanító családtörténete, vagy másképpen: A Nagy Utazás között Horváth Judit: Zalavár régészeti ásatásai a magyar sajtóban. Az ásatások rövid története.

20 396. Bándli Renáta: Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válása és a tudatos városfejlesztés Kovács Károly polgármestersége idején Gyuricza Sándor helytörténeti kézirata (Kislakos, Tormafölde) 398. Bekő Tamás: Az 1956-os forradalom története Zalatárnokon 399. A száz angyal temploma. A bucsuszentlászlói kegytemplom részletes leírása Dénes Veronika: A zala megyei fás legelők katasztere és a tornyiszentmiklósi fás legelő élőhely-rekonstrukciós terve Dombainé Arany Veronika: Kolping Otthon Tűrje Németh László: Adalékok a XVII. századi főnemesi nők és férfiak életmódjához a Nádasdy és a Battyány uradalmak forrásai alapján Buzás Eleonóra: A zalaegerszegi internálótábor László Balázs: Udvardy Ignác művészete 61. doboz 405. Takács J. Ince: Zalatárnok község és plébánia története 406. Csermák Zsoltné Nagy Zsuzsanna: Milyen volt a régi Zalaegerszeg? 407. Csermák Zsoltné Nagy Zsuzsanna: A Hencz malom története 408. Horváth Tímea: A tűrjei zsidóság a XVIII. század végétől a soáig Szepetnek község monográfiája a XII. századtól napjainkig A lendvai Tűzoltó Szövetség 50 éve Ivanurics Katarina: Küzdelmek a katolikus iskolákért és a hitoktatásért Hamp Viktória: Szociális gondoskodás Zalaegerszegen az első világháború idején. 62. doboz 413. Őry József: Zalaegerszeg könyvtári története 414. Kálóczi Lola: A Zala folyó szabályozásának története a Zalavári Apátság Levéltárának iratai alapján Cserjési Éva Rozália: Törvénysértő elítélések és azok orvoslása a semmisségi törvények által Zala megye bíróságainak bűnügyeiből Gerencsér Dorottya: 56-os emlékművek, emlékhelyek feltérképezése az országban Czoma Zsófia: A keszthelyi zsidóság társadalomtörténete Kelta András: Epizódok Keszthely város, a Gersei és a Festetics családok történetéből Németh Márton: Zalai zsidóság a megyei levéltári források tükrében Kiss Eszter: A női szerepek változása a falusi társadalomban az 50-es, 60-as években Dézsi Viktória: Zala megyei sajtó között. Életképek egy zalai faluban a két világháború között Osvald Éva: Nagykanizsa fejlődése Babóchay György polgármesterségének idején ( ) 423. Milávecz Edina: Nagykanizsa és Kiskanizsa pere 1868 és 1880 között Ferencz Győző: Történelmi kiskáté. Válaszok általános- és középiskolai tanulók és tanáraik kérdéseire Simonffy Emil: Zala megye társadalma a polgári korban.

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.20-09.20 Zeg.Göcseji út 09.30-10.30 Zeg. Köztársaság út 10.40-11.40 Zeg. Göcseji út 13.00-14.00 Zeg. Zrínyi

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XV. 12. Zala megyei terület- és településrendezési tervek XX. század második fele Raktári egység száma, neve, terjedelme: 114 doboz =

Részletesebben

Adatlap KMB elérhetőségéhez

Adatlap KMB elérhetőségéhez Adat Ságod, Gébárti-tó, Neszele, Kaszaháza, Nekeresd Takács Szabolcs r. törzszászlós 8900, Pózva utca 102. takácssz@zala.police.hu 06-30/650-7522 minden páros hét szerda 16.00-17.00. óráig -Pózva Jákli

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye)

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) 1. 2. 08.40-19.20 08.20-18.50 08.20-19.00 10.00-16.00 08.40-19.20 Keszthely, Georgikon út Keszthely, Zsidi út Keszthely, Lehel utca Ny-i fele Alsópáhok, 75-ös főút

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2015. május 1. 2015. május 2.

2015. május 1. 2015. május 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Söjtör, Deák út 80. 10.15-11.45 75-ös főút 29+600 kmsz 13.15-14.45 76-os főút 47+225 kmsz. 15.00-16.30 Zalaegerszeg,

Részletesebben

(GK) (GK) (GK) (GK) (GK)

(GK) (GK) (GK) (GK) (GK) 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pacsa, Csányi út 41. (GK) 10.30-11.45 75-ös főút 16+680 kmsz (GK) 13.15-14.45 75-ös főút 29+600

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2016. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 1. 08.30-10.00 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 97. 10.30-11.40 Sárhida, Kossuth u. 2. 13.15-14.45 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. 15.05-16.45

Részletesebben

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker.

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Zalaszentmihály, Jókai út 3. 15.00-16.30

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Misefa, Ország út 11. 15.00-16.30

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

2015. január 2. 2015. január 3.

2015. január 2. 2015. január 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 16.25-17.00 M7 jobb pálya 190+100 kmsz. 08.40-09.50 7-es sz. főút 212/800 kmsz. 10.00-11.00 7-es sz. főút 201/500 kmsz.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.35-08.35 71-es főút, 106 km 900 m 08.50-10.50 Alsópáhok, Dózsa György út 11.00-12.30 Felsőpáhok,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1.

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. 09.00-12.00 Nagylengyel belterülete 13.15-16.35 Bak belterülete 16.45-19.00 Zalatárnok belterülete 8.30-10.00 Keszthely, Georgikon út 10.10-11.30

Részletesebben

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 07.45-08.45 7-es sz. főút 212/800 kmsz. 09.00-10.00 74 sz. főút, 7/600 kmsz. 10.10-10.50 7-es sz. főút

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

2015. február 2. 2015. február 3.

2015. február 2. 2015. február 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.00-09.30 Keszthely, Csapás út 09.40-11.10 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 11.20-12.00 Vonyarcvashegy Fő utca 12.50-14.30

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Traffipax info február (Zala megye)

Traffipax info február (Zala megye) Traffipax info 2012. február (Zala megye) 2012. február 1. 08,20-09,20 Zalaiván belter. 09,30-10,30 Kemendollár belter. 10,40-11,40 Pókaszepetk belter. 13,10-14,10 Egervár belter. 14,20-15,30 Egervár -Megyehatár

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről. S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör

NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről. S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör 1. 2078/2013. Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg 2. 2602/2013. Gógánfai Polgárőr 3. 2622/2013. Zalai Hazatérők

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Nevezéslista V. Tőkétől a pohárig szőlőhegyi futó- és hegyi kerékpárversenyre

Nevezéslista V. Tőkétől a pohárig szőlőhegyi futó- és hegyi kerékpárversenyre 1 futás Korpics Attila Zalaegerszeg ZASZ SE 1977 III. F 2 futás Németh János Zalaegerszeg ZASZ SE 1967 F 3 futás Farkas Miklós Zalaszentgrót 1996 II. F 4 futás Cserkuti Dominika Táplánszentkereszt GOC

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2013. év A település Zalaegerszeg 24 570 4 100 641 3 607 808 2 746 051 327,6 Babosdöbréte 15 181 10,1 Bocfölde 41 432 12,8 Böde 7 530 3,0 Csatár 16 385

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye)

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) 2012. Szeptember 1. 06,20-07,30 Nagykapornak 07,40-08,50 Pölöske, Fő út 09,00-10,30 Pacsa 10,40-11,40 Zalaszentmihály horgásztónál 13,00-14,50 Pacsa 15,05-16,50

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben 1. Alibánfa 441 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 2. Almásháza 71 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 3. Alsónemesapáti 702 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 4. Alsópáhok 1389 Városi Könyvtár, Hévíz 1060076 5. Alsórajk 356 HIVK,

Részletesebben

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2015. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz I. forduló eredménye Általános Iskolák 1. Hétszínvirág Általános Iskola Bogdán Zsanett Bogdán Róbert Baranyai Renátó 2. Somogysámson Bernáth Aurél ÁMK Bogdán Erika Bogdán Renáta Horváth Rebeka 3. Festetics

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Úszás diákolimpia megyei döntő I., II., III., IV., és V.-VI. korcsoport B kategória Nagykanizsa, február 6. Városi Uszoda. 4x50 m es gyorsváltó

Úszás diákolimpia megyei döntő I., II., III., IV., és V.-VI. korcsoport B kategória Nagykanizsa, február 6. Városi Uszoda. 4x50 m es gyorsváltó Úszás diákolimpia megyei döntő I., II., III., IV., és V.-VI. korcsoport Nagykanizsa, 2012. február 6. Városi Uszoda FIÚK LEÁNYOK 4x50 m es gyorsváltó II. korcsoport 1. Lenti Arany J. 2: 35, 83 1. Nagykanizsa

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Hriszto Botev Német Nemz. Nyelvokt. Ált. Isk. 37,150 37,450 38,100 112,700 2 Zalaegerszeg Eötvös József és Liszt Ferenc Ált. Isk. 36,900 36,500 37,900 111,300 3 Nagykanizsa

Részletesebben

Nevezéslista 6. Tőkétől a pohárig szőlőhegyi futó- és hegyi kerékpárversenyre

Nevezéslista 6. Tőkétől a pohárig szőlőhegyi futó- és hegyi kerékpárversenyre rissítve: 2014.09.17, 6:40 11 futás 20 km Kintli György Zalaegerszeg GOC 1996 18 II 3 futás 20 km ekete Ágoston Zalaegerszeg ZTC 1997 17 II. 4 futás 20 km Kiss Kornél Zalaegerszeg ZTC 1997 17 II. 31 futás

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

ssz. Sor.sz./ kód Kivel Helység Kapcsolattartó neve Elérhetősége Zalaegerszeg

ssz. Sor.sz./ kód Kivel Helység Kapcsolattartó neve Elérhetősége Zalaegerszeg 1. KÖZ/1000. Deák Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola Zalaegerszeg Décsy Zsolt 2. KÖZ/1. 1. Teleki Blanka Kollégium 2. Kaffka Margit Tagkollégium 3. Kovács Károly Tagkollégium Zalaegerszeg 1. Pajorné

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Helyezettek. 1. évfolyam

Helyezettek. 1. évfolyam Helyezettek 1. évfolyam Elérhető maximális pontszám: 77 pont (Pontazonosság esetén az elérthelyezésnél a helyesírás döntött.) Versenyzők száma: 22 fő Helyezés Tanuló neve Elért pontszám 1 Iskola neve,

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2009. október 08. Budapest, XIII. Tüzér utca Honvéd pálya FIÚ l. korcsoport 1996. január

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Senior férfi eredménysor Név Rajtszám Időeredmény Kategória

Senior férfi eredménysor Név Rajtszám Időeredmény Kategória Senior férfi eredménysor Kiss Ádám 160 24,32 Senior Fucskár Attila 41 26,18 Senior Szabó Kornél 19 26,79 Senior Várnai Krisztián 53 27,90 Senior Hajduska Balázs 20 28,42 Senior Knapp Ádám 138 29,48 Senior

Részletesebben