XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye"

Átírás

1 XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás a múltból. Dokumentumok Zalaegerszeg város munkásainak szervezkedéseiről doboz 3. Kell Andor: Zalai temetők Kell Andor: Kiegészítő adatok a tanácsköztársaság keszthelyi történetéhez. 5. Takáts Jánosné: Irány a "jobblét" felé. 6. Kabay János: A Zala Megyei Gyógyszertári Központ története. 7. Húsz küzdelmes év. (Nova története) 8. Takács Sándor: A Nagykanizsai Üveggyár története 1962-ig. 9. Hóbor József Zoltán: Zala megye közlekedésének fejlődése 1945-től napjainkig. 3. doboz 10. Hontváry Gyula: Bazita Hontváry Gyula: 1. Zalaszentmihály története a legrégibb időktől az első világháborúig. 2. Zalaszentmihály története a legrégibb időktől a felszabadulásig. 3. A Zalaszentmihályi Felszabadulás MGTSZ története Zalaszentmihályi "Győz a szocializmus" TSZ története. 5. Zalaszentmihály története a Falumúzeum tükrében. 6. Föld és házhelyosztás Zalaszentmihályon. 7. Zalaszentmihály 25 éve doboz 12. Szigeti Anna: Szülőfalum Nemessándorháza Marx Mária: A Göcsej Múzeum megalakulása és fejlődése. 14. Németh László: Nagykanizsa város 30 éves fejlődése Kell Andor: Zala megye iparának alakulása, beruházásai és fejlődése. 16. Földosztás Balatonmagyaródon. 17. Sorok János: Mit tudok a szülőfalumról, Zalabérről. 18. Páka felszabadulása. A II. világháború és az azt követő események a helybeli lakosok visszaemlékezései alapján. 19. Kell Andor: A felszabadulás és a legnagyobb Zala hitbizottmány földbirtok felosztása. (Keszthely) 20. Középdunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat története

2 21. Gellénháza története Lakóhelyünk története Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. 5. doboz 25. Gépállomások Zalában Zala megyei pedagógusok a háború küszöbén és a második világháborúban A Festetics könyvtár. 28. A forradalmi változás közkatonái. 29. Lakóhelyem története és annak szocialista átalakulása. (Náprádfa) 30. A zalaegerszegi "Reflex" Színpad tevékenységének értékelő, elemző bemutatása. 31. Andráshida története és szocialista átalakulása. 32. Kell Andor: Keszthelyi Nemzeti Bizottság története Varga Ferenc: Adalékok az egyenlően osztott tizenkétfokúság apológiájához. 34. Zalaudvarnok története. 35. Nova története. 36. Lenti története. 6. doboz 37. Adatok az 1920 és 1945 közötti zalaszentgróti haladó mozgalmakhoz, szervezkedésekhez és munkás megmozdulásokhoz. 38. Kerecsényi Edit: A Nagykanizsai Thury György Múzeum története a felszabadulástól napjainkig. 39. Gőcze Rezső: Egy falusi iskola a fejlődés sodrában. (Zalaszentbalázsi iskola története) 40. Hules Helga: Adatok Nagykanizsa felszabadulásához. 41. Kelemen Ottóné: Eszteregnye története. 42. Csabai Béla: Komárváros község felszabadulása, az azóta eltelt időszak története. 43. Varga Béla: Felszabadulási emkékkrónika. A népi szervek megalakulása. 44. Miklós Zoltánné: A nagykanizsai járás népi táplálkozása. 45. Varga Tiborné: Visszatekintés 25 évre. Ami a földosztással elindult. 46. Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása a nagykanizsai járásban. 47. Horváth Vilmos: Páka község felszabadítása és az azt követő események. 48. Bálint József: A szepetneki iskola története. 49. Bálint József: Szepetnek község mezőgazdaságának fejlődése a felszabadulástól napjainkig rövid történeti áttekintéssel. 50. Az évi honismereti pályázatok bírálatai. Hazafias Népfront Honismereti Pályamunkák Tárgy: Szülőföldem története és annak szocialista átalakulása. 1. Székelyhidy Vilmos: Zalaszentgrót munkásmozgalmának története Tantalics Béla: Lenti művelődésügyének története Molnár László: Páka felszabadulása. 4. Németh Alajos: Munkásportrék. (Kanizsa Bútorgyár) 5. Bátai János: Zalaszentgrót nagyközség közoktatása és népművelés ügyének fejlődése a felszabadulás uán. 6. Nagy Rózsa: Földosztás Balatonmagyaródon.

3 7. Kell Andor: Zala megye iparának kialakulása, beruházásai és fejlődései. 8. Bohár Józsefné: Nevezetes évfordulók. (Nova) 9. Vargha Béla: Emlékkrónika a Népfrontról. 10. Beledi Gyula: Zalaudvarnok története. 11. Balás Béla: Náprádfa története. 12. Kell Andor: Zala megyei népművelődésünk felszabadulás előtti állapota és fejlődése 30 év alatt. 13. Völgyi Ferenc: Lenti nagyközség története. 14. Vargha Béla: Zrinyiujvár fölépül és romba dől. 15. Horváth József: Bocfölde története. 51. Az augusztusában Zalaegerszegen rendezett honismereti tábor anyaga. 52. Csabai Béla: Komárváros község felszabadulása, az azóta eltelt időszak történetéről. 7. doboz 53. Faluvetélkedők Zala megyében Dr. Simonffy Emil: Nagybajom története. 55. Berki József: Az elemi népoktatás helyzete Mihályfán Pedagógusok visszaemlékezései az iskolák államosítására. 8. doboz Üzemtörténeti pályázatok Egy vállalat, amely mindig tudott újítani. (Kanizsa Bútorgyár az új mechanizmusban) 58. Mezőgép Vállalat Felsőbagod útja megalakulásától megszűnéséig. ( ) 59. Szocialista brigádtörténet. (Georgikon ÁFÉSZ) 60. Zala Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat története 1978-ig. 61. Az ország első szocialista üzeme a zalaegerszegi Ruhagyár története. 62. Bírálatok. (üzemtörténeti pályázatok) 9. doboz 63. Sáros kis falvak. (Borsfai TSZ története, szövetkezettörténeti pályázat) 64. Egy kistáj története és gazdálkodása 1977-ig. Ozmánbük, Vaspör, Zalaháshágy, Zalacséb, Salomvár. 65. Zalaegerszegi járás termelőszövetkezetei története Rezi község története a felszabadulás után Szövetkezés és szövetkezetpolitika a forradalmi Zala megyében Dr. Péczely Attila: Adatok Komár történetéhez. 69. Kovács Éva: A Festetics birtok hajói és a gőzhajózás Keszthelyen 1914-ig. 70. Dr. Kovács Lászlóné: Zalaegerszeg zenei életének története.

4 10. doboz 71. Béres Katalin: A zalaegerszegi kisiparosság a Magyar Pajzs tükrében. 72. Czigány László: Keszthely mezőváros gazdasági szerkezete a XIX. század első harmadában. 73. Táttár Lívia: A Zala megyei helytörténeti anyag felhasználásának lehetősége a 7. osztályos történelemtanításban. 74. Horváth György: Fejezetek a zalai sajtó történetéből. 75. Dr. Zsiga Tibor: Nyugat-Dunántul szerepe a Horthy rendszer konszolidációjában Dr. Zielbauer György: Adatok a VOLKSBUND tevékenységéhez Észak-Nyugat Dunántúlon. 77. Szabó Csaba: Resznek zalai község és a Reszneki család Mohács előtt. 78. Szabó Csaba: Resznek és a Reszneki család a 14. században. 11. doboz 79. Zsidó Benedekné: Nagykanizsa polgári fiúiskola története Zalai Gyűjtemény egyéb kéziratai Degré Alajos halála után kerültek elő. 1. Eperjesi István: A zalaegerszegi szabadkőműves páholy szépirodalmi hagyatékából. 2. Winkler Ferenc: A Göcseji Falumúzeum és Európa. 3. Tarján Gábor: A nagylengyeli olajmező feltárása és a Zalai Kőolajipari Vállalat létrehozása Feiszt György: Fejezetek a Gersei Pető család történetéből. 5. Winkler Ferenc: Adatok a máriacelli Madonna ábrázolás hazai és zalai elterjedéséhez. Paraszti művészetünk egy nyugati eredetű motivumáról. 6. Tarr Ferenc: Deák és Vörösmarty barátsága. 7. Durgonicsné dr. Molnár Erzsébet: A demokratikus szövetkezeteket kialakulása Zala megyében. 8. Kiszely István - Siklódi Gyula: Az Ola-i középkori temetőrész rövid antropológiai jellemzése. 9. Szakál István: Gazdálkodás és élet Zalabesenyő két középbirtokán a századfordulótól 1945-ig. 10. Szakál István: Paraszti gazdálkodás Zalabesenyőn a két világháború között. 81. Szabó Csaba: Mátyás király a korabeli forrásokban. 82. Kerekes Miklós: A Zala megyei művészeti élet helyzete a Zalai Hírlap tükrében "Kell a jó könyv" évi városi vetélkedő elődöntőjének forgatókönyve. 12. doboz 84. Bakony Judit: Zalaegerszegi Közművelődési Egyesület. 85. Bakony Judit: Végvári harcok a XVII. században. Zalai végvárak. 86. Zsankó Erika: Nagykanizsai Közművelődési Egyesület. 87. Felszabadulási évfordulóra rendezett vetélkedők forgatókönyve. 88. Foki Ibolya: Mádéfalvától az Al-Dunáig.

5 89. Hadnagy György: Nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör története a két világháború között. 13. doboz 90. Dobó László: Nagykanizsa színházi múltja Major Árpád: Zalaegerszeg könyv-, könyvtár-, olvasási kultúrája 1919-től napjainkig. 92. Somfai András: Az úthálózat komplex szemléletű fejlesztése és ennek a falvakra várható hatása. 93. Dr. Sipőcz László: A népoktatás alakulása, fejlődése Győr megyében ig. 94. Dr. Szabó Lajos: A képviselet, a demokrácia, a helyi önállóság érvényesülése az államigazgatásban. 95. Dr. Zsiga Tibor: Politikai és fegyveres küzdelmek Nyugat-Magyarországon 1922-ben. 96. Dr. Beszteri Béla: A politikai kultúra elmélete és társadalmi gyakorlata. 97. Földesi Jenőné: Nemeshetési közbirtokosság. 14. doboz 98. Dr. Gaál Antal: Zala megye termelőszövetkezetei és elnökei Számítástechnikai adatok, adathordozók archiválása Szülőföldem: Bucsuszentlászló Hun Béla: Lenti története Jakabfy Károly: Kéziratok. (önéletrajz, községtörténet, versesfüzet stb.) 15. doboz 103. Tarján Gábor: Mindszenty József Csendes László - N. Ipoly Mária: Zalai helyszínrajz Dr. Kanyar József: Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmeneti időszakban. ( ) 16. doboz 106. A Zepetneky Tötösy család története Egy zalalövői kereskedő naplója Hóbor József: Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi működése az 1930-as években Zalaszentgrót nagyközség közoktatásának és népművelés-ügyének fejlődése a felszabadulás után Varga Krisztina: A magyar oktatásügy helyzete az eötvösi törvény után. A zalaszentgróti járás társadalmi és közoktatási arculata a századfordulón. Az iskolaszékek Krisbaum Éva: A gyáripar kialakulásának sajátosságai Zala megyében ifj. Ruzsinszky István: A zalaegerszegi Mária Magdolna plébániatemplom.

6 17. doboz 113. Kovács Imre: A történelem viharában. Életem története 1945-ig Kovács Imre: Részletek Tapolca történetéből Kovács Imre: A pacsai csendőrsortűz. (1932. február 18.) 116. Kovács Imre: Idegen földön megalázva. (alsópáhoki leventék Németországban) 117. Kovács Imre: Tűzparancsot ad a százados. (1944. március 19.) 118. Kovács Imre: Tapolca város története és fejlődése. ( ) 119. Ruzsics Ferenc: Ártatlanul meghurcolva. (az alsópáhoki Ruzsics család kálváriája) 18. doboz 120. P. Takács Ince: Szent Ferenc fiai Veszprém egyházmegye területén különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra. (a Veszprémi egyházmegye múltjából) 121. A nagykanizsai 74. sz. Törekvés cserkészcsapat és a 238. sz. Árpádházi Boldog Jolánta leány cserkészcsapat története Gábor Jenő: Visszaemlékezések a "Zalaegerszegi Irodalmi és Művészeti Kör" századelejei történetére Gábor Jenő: Cserkészapród- és Kiscserkészmozgalom Nagykanizsán Iványi Béla: Zalaszentgrót története Székelyhidi Vilmos: A középkori Zalaszentgrót. 19. doboz 126. Egyed József: Emlékezéseim. 20. doboz 127. Mayer Dénes: A tapolcai zsidóság története Kiss Ferenc: A Zala megyei horvát értelmiség szerepe a kultúra ápolásában Gábor Jenő - Juhász János: Zenekari élet kialakulása a zalai olajüzemeknél. A Dunántúli Kőolajipari Gépgyár fúvószenekarának negyven esztendeje Gábor Jenő: A nagykanizsai 374. Kisfaludi Károly munkás "öregcserkész" csapat és a nagykanizsai mandolinzenekar története Srágli Lajos: Ipari tevékenység, iparpolitika és iparoktatás Zala vármegyében a XIX. sz. első felében Dr. Horváth Olga: A zalaegerszegi Ady Mozi története és tevékenysége a megalakulástól 1986-ig. 21. doboz 133. Gaál Antal: Zala megye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztviselői Gaál Antal: Zala vármegye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztviselői

7 Gaál Antal: Zala vármegye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztségviselői Altai József: Nagykanizsai vasutas színjátszó mozgalom 1945 után Janzsó Emília: A Pálóczi Horváth Ádám zeneiskola története Kollár Gyula: A Lenti Sólyom László Művelődési Központ közönségkapcsolatának alakulása az közötti időszak művelődés- és településpolitikai valamint gazdasági változásai hatására Srágli Lajos: A Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság története Major Árpád: Szocialista könyvtárkultúra Zalaegerszegen Horváth Ferencné: A Bánokszentgyörgyi Általános Művelődési Központ története a megalakulástól napjainkig. 22. doboz 142. Gedeon Ferenc: Bazita és iskolájának története Dombi József: Politikai küzdelmek Nagykanizsán és környékén 1945-ben Sipos István: Zala megye ökölvívó sportjának története Kirschner Péter: A Zalaegerszegi Ruhagyár rövid története, munkája és dolgozóinak szociális helyzete Bencze Géza: Az olajipari munkásság helyzete és szerepe Zala megyében A városi televíziók közönségfogadtatása éves a villamosenergia szolgáltatás Nagykanizsán. (DÉDÁSZ RT) 149. Bácskai Vera: Piackörzetek és piacközpontok a Dél-Dunántúlon a XIX. sz. első felében. 23. doboz 150. Ifjú Történelembarátok Köre a Zala Megyei Levéltárban. ( ) 1. Szécsényi László: A zalai sajtó kezdetei és a Magyar Pajzs. 2. Müller László: Zalaegerszeg századunk harmadik évtizedében. 3. Szabó Csaba: Resznek község és a Rezneki család Mohács előtt. 4. Garamvölgyi György: Az as gazdasági világválság hatása Zalaegerszegen a köz- és magánépítkezések és a lakásügyek tükrében. 5. Bakony Judit: Végvári harcok a XVII. században. Zalai végvárak. 6. Szabó Csaba: Zala megye az 1848-as márciusi forradalomban. (részlet) 7. Szécsényi László: A zalaegerszegi Zrinyi Miklós Gimnázium története 1945-ig. 8. Müller László: Az 1929/33-as gazdasági világválság hatása Zalaegerszegre mint tisztviselővárosra Ifjuságmozgalomtörténeti kutatócsoport között. (Halász Imre) 152. Honismereti Mozgalom. (Halász Imre Zala megye, Zalaegerszeg város ) 153. Úttörőmozgalomtörténeti Szakbizottság anyaga megalakulásától ig.

8 24. doboz 154. Sándor Gertrúd: A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium könyvtárának története Srágli Lajosné: Az elmebetegek megítélésének és intézményes ellátásának történeti változása Zala megyében a XIX. század végétől Srágli Lajos: Az olajipari munkásság anyagi-szociális helyzetének alakulása 1937-től az államosításig Dr. Herényi Istvánné: Nyugat Magyarország család és helytörténete Hetyéssy István hagyatékából Gyenge Endre és Gyenge Endréné részére a "Kustánszeg község díszpolgára" cím adományozása Pete László: Az egyházszervezet kiépítése az Árpád-kori Zala megyében Vikár Tibor: A pókaszepetki iskola története Rainer M. János: Egy új rendszer születése Szabó Péter: Zalaiak a második világháború utolsó éveiben. ( ) 163. Litván György: A demokratikus közjáték: szakítás és folytonosság Feiszt György - Kosján László: Kisvárosi "gazdagok" Észak-Kelet Magyarországon és a Délnyugat-Dunántúlon. 25. doboz 165. Mészáros János: Önéletrajz (1944. decemberétől máig) 166. Munkásportré Zala Megye az én hazám pályamunkák. 1. Göcseji keresztelői szokások. (Novai Műv. Ház) 2. Salomvár története. ( ) 3. Deák Ferenc élete. (Söjtör) (Ruttai György) 4. Zalatárnok rövid története. (dr. Szinku Mihály) 5. Szülőföldem neve: Zalaszentmihály. (Faluért Baráti Kör Zalaszentmihály) 168. Andráshida története. (História Klub Zeg.) 169. Kálmán Andrea: Milejszeg község története a XVIII. században az 1778-as Visitatio Canonica alapján Bánokszentgyörgy a XIX. század első felében. (ÁMK Honismereti Köre) 171. Koltai László: Pusztaszentlászló község kialakulása a honfoglalás után Felsőrajk község története Pókaszepetk története Vikár Tibor: Pókaszepetki templom története 1957-ig. 26. doboz 175. Csikós Józsefné: Vindornyaszőlős múltja és jelene. 176.Varga József: Göcsej határán, római köveken. (Zalalövő krónikája) 177. Dr. Gyarmati József - Tóth János: A "Keszthelyi Hévíz" múltja és jelene Molnár András: A "Védegylet" Zalában. (Adalékok Csány László életrajzához) 179. Antos Leskovec: Magyarország történetével kapcsolatos levéltári anyag a Szlovén Szocialista Köztársaság levéltáraiban és egyéb kulturális intézményeiben Kiss Gábor: Levél a táborból. (Teleki Bélához a frontról írt levél) 181. Jóna András: Hárshágy? Háságy? Háshágy? Egy zalai helységnév kialakulásának

9 folyamata - történeti háttérrel Horváth Károly: "Úgy adta az Isten, hogy volt jó világunk is meg rossz is" Hóbor József: Pehm (Mindszenty) József - a zalai legitimizmus apostola Hóbor József: Náci és németellenesség Pehm (Mindszenty) József újságjában, a Zala megyei újságban Hóbor József: Deák Ferenc három írása Szabó Csaba: Az 1867-es kiegyezés és koronázás fogadtatása Vas- és Zala vármegyében a közgyűlési jegyzőkönyvek alapján Dr. Dobó László: Diákszínjátszás Nagykanizsán. ( ) 188. Dr. Rendek László Dr. Kocsondi József: A háztási gazdálkodás szerepe a Zala megyei parasztcsaládok életében Lehota János: A Bánk bán világa a szereplők személyiségének tükrében Mayer Dénes: Védekezés a filoxéria ellen - a történelmi borvidék megmentése Hajas Andrea: Zala megye demográfiai és mortalitási adatai a XVIII-XIX. században. 27. doboz 192. Simonffy Emil: Zalaegerszeg képviselőtestülete és tanácsa a polgári kor első évtizedeiben. ( ) 193. Környei János: A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata Dr. Joze Zontar: A jugoszláv archivisztika helyzete és problémái Csendes Antal: Péteri Takáts József és Festetics György Tóth János: 20 éves a Magyar Olajipari Múzeum. (A műszaki múzeumok kialakulása) 197. Farkas Zoltán: Építőanyag bányászat Zala vármegyében Molnár László: A pákai Iparos Olvasókör Borsos András: A zalai csődületi törvényszék ítélkezési gyakorlata. ( ) 200. Czigány László: A katolikus egyesületek feloszlatása Zalában Dr. Bariska István: A levéltárak szerepe a történelmi tudat alakításában Kostyál László: Habsburg uralkodóportrék a Göcseji Múzeum gyűjteményéből Dr. Szakony Ferenc: A Zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület Rózsáné Lendvai Anna: A pozsonyi csizmadiák évi céhlevelének útja Nagykanizsáig A társadalmi önszerveződés alakulása Nagykanizsán a tűz elleni védekezés kapcsán ig Göncz László: Mozzanatok a szlovéniai (muravidéki) magyarok életéből Eperjesi István: A zalaegerszegi Szabadkőműves Páholy Hudi József: A szabadidő eltöltésének kezdetei a Balatonon Varsányi Péter István: "Közlekedés Csányi (ha ismered)..." Adalékok a Szemerekormány egyik minisztériumának újjászervezéséhez Dr. Kováts Zoltán: A születéskorlátozás kezdetei, terjedése Zalában a XIX. században Dr. Gőcze Rezső: A palini Inkeyek uradalmai a reformkorban Srágli Lajosné: Az egészségügy egy speciális területe, az elmebetegellátás Zalában 1914 előtt Dr. Simonffy Emil: Zalaegerszeg története Dr. Borsos András: Szőke vagy fekete? Hamis személyleírás 50 évvel ezelőtt Ismeretlen iskolai pályázatokra beérkezett munkák Jakabffy Károly: Párbaj a csatatéren...

10 28. doboz 217. Középfokú közművelődési képzés záródolgozatai Németh Judit: A Sármelléki Népi Együttes története. 2. Kulcsár Katalin: Zalai folklórfesztivál Pákán. 3. Tóthné Kantó Katalin: Mai műveltségfogalmak szerkezete és a kialakulását meghatározó tényezők. A műveltség viszonya a társadalmi szükséglethez. 4. Ferenczi Edéné: A zalaegerszegi kisiparosság a századfordulón. 5. Vékási Margit: Közművelődés és szabadidő. 6. Hocker Mária: Vaspör Községi Közös Tanács és a Művelődési Ház a lakosság megtartó szerepének érdekében végzett munkája. 7. Török Ida: A tudatosan tervezett ismeretterjesztő tevékenység alakulása Gutorföldén és vonzáskörzetében. 8. Katona Gyula: Metszet egy lakótelep életéből, hétköznapjairól. (Nagykanizsa, Városkapu körút) 9. Németh Jánosné: Az amatőr színjátszás szerepe a művészeti nevelésben. 10. Gaál Katalin: Az egyes osztályok, rétegek műveltségi helyzete a hátrányos és többszörösen hátrányos helyzetűek művelődési és életmódbeli szokásai, a továbblépés lehetőségei. 11. Szökrönyös Zoltánné: Zalaegerszeg városban és vonzáskörzetében működő KISZ szervezetek művelődési munkájának tapasztalatairól. 12. Szabó Lászlóné: Játszóház. A művészetre nevelés kísérlete a Lenti Sólyom László Művelődési Központban. 13. Kissné Oswald Judit: Oktatás - továbbképzés - művelődés a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalatnál. 14. Márkus Erzsébet: Felnőtt szakmunkásképzés a Hőpalack-, Ampulla- és Fiolagyártó szakmában az ÜM. NK-i Üveggyárban. 15. Gyuranecz Ferencné: Nemzetiségeink helyzete hazánkban és leszűkítve Murakeresztúr községben. 16. Horváth Győző: Rövid történeti áttekintése Hahót község közművelődésének változásáról az 1900-as évek elejétől napjainkig. 17. Baliné Nagy Cecília: Pókaszepetk politikai, közigazgatási és kulturális élete 1945-tól. 18. Pénzes Csaba: "A felszabadult ember művészete". (Palasovszky Ödön színházi törekvései a két világháború között) 19. Császár István: Jubileum. 20 év a megyei néptáncmozgalomban. Beszélgetés Kiss István néptáncoktatóval. 20. Meződi Gyula: Az építkezési kultúra változása a felszabadulás után. 21. Eppinger András: A csesztregi termelőszövetkezet története a megalakulástól napjainkig. 22. Völgyiné Boa Katalin: A lenti Angela Davis ifjúsági klub története. 23. Marics Zsuzsanna: Az értelmiség élet- és munkakörülményei Szepetnek községben. 24. Toplakné Dóra Erika: A falusi értelmiség helyzete és közéleti tevékenysége Zalalövőn. 25. Győri Tiborné: Volt egyszer egy kefeüzem... A Kanizsa Bútorgyár fejlődéstörténete. 26. Horváth Józsefné: Zalavár története, lakosság életmódja, kialakulásától napjainkig Középfokú népművelőképzés. Társadalomismereti dolgozatok

11 1. Ferenczi Edéné: Lakóhelyem társadalmi viszonyainak elemzése. 2. Császár István: "Hogy európai módon éljünk..." 3. Soós József: "Kultúránk meg nem roggyant zászlóvivői". (Negyedszázad a közművelődés szolgálatában) 4. Győri Tiborné: Esettanulmány a nagykanizsai VI. sz. országgyűlési képviselőválasztó jelölőgyűlésekről. 5. Meződi Gyula: Lakóterület társadalmi viszonyainak elemzése. 6. Kulcsár Katalin: Pákáról a városba? 7. Katona Gyula: A fiatalok anyagi és lakáshelyzete. 8. Horváth Győző: Hahót község demográfiai helyzetének és ingatlan állagának elemzése. 9. Kardis Erika: Vindornyaszőlős község osztály és rétegtagozódása valamint demográfiai helyzete. 10. Horváth István: Életvitel - életmód vizsgálata utcánkban. (Zalaegerszeg. Pálóczi Horváth Ádám utca) 11. Tóth Béláné: Esettanulmány írása a jelölőgyűlésről, annak körülményeiről. 12. Halászné Csötörtök Katalin: "Dolgozom, jól vagyok" avagy Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek lakóinak élete az utóbbi évtizedekben, a dokumentumfilm kapcsán. 13. Tóthné Kantó Katalin: "Dolgozom, jól vagyok" c. tv. dokumentumfilm elemzése. 14. Török Ida: Szabadidőhiány Gutorföldén. 15. Horváth Józsefné: Esettanulmány az 5-ös sz. választókerület Keszthely-környéki országgyűlési képviselői jelölőgyűlésről. 16. Németh Jánosné: Esettanulmány egy jelölőgyűlésről. 17. Eppinger András: A választások jelentősége, feladata. 18. Baliné Nagy Cecília: Esettanulmány a tanácstagi választás előkészítéséről, a jelölőgyűlés propagandájáról. 19. Boa Katalin: Új vállalkozási formák működésének tapasztalatai Lenti városban. 20. Pénzes Csaba: Zalaegerszeg nem szerinti megoszlásának szociológiai problémái. 21. Németh Judit: Sármellék demográfiai és gazdasági helyzetének elemzése. 22. Vékási Margit: Dióskál község bér és jövedelmi viszonyai. 23. Marics Zsuzsanna: Az ingázók és helyben dolgozók alakulása Szepetk községben. 24. Szebellédi Ildikó: A demokrácia iskolái. A jelölőgyűlésekről. 29. doboz 219. Hároméves középfokú népművelőképzés I. félévének művelődéstörténeti szakdolgozatai. 1. Szabó Lászlóné: Aktiv keresők arányának és összetételének népgazdasági ágankénti alakulása Lenti városban 1975-től 1984-ig. 2. Baliné Nagy Cecilía: Pókaszepetk kúlturális élete 1945-től 1970-ig. 3. Eppinger András: Csesztreg község múltja és közművelődési tevékenysége. 4. Gaál Katalin: Pölöske község várának története. 4/a. Gaál Katalin: Pölöske község társadalmi viszonyainak elemzése. 5. Hocker Mária: Vaspör község közművelődési fejlődése. 5/a. Hocker Mária: Vaspör község és társközségeinek társadalmi viszonyainak elemzése. 6. Horváth Józsefné: A zalavári récéskuti bazilika.

12 7. Marics Zsuzsanna: Szepetnek iskolájának fejlődése 1918-tól. 8. Kulcsár Katalin: Egyház és oktatás Pákán 1945-ig. 9. Márkus Erzsébet: Nagykanizsa színházi múltja Németh Judit: A sármelléki Földmíves Dalárda története. ( ) 11. Kissné Oswald Judit: Nagylengyel község műkedvelő színjátszásának története. ( ) 11/a. Kissné Oswald Judit: Tanácstagi jelölőgyűlések a gellénházi községi Közös Tanács szakigazgatási területén. 12. Soós József: Települési viszonyok alakulása a hetési aprófalvakban. 13. Szabó Lászlóné: Pórszombati népi együttes rövid története. ( ) 14. Szebellédi Ildikó: Az Olajbányász Fúvószenekar történeti fejlődése megalakulásától napjainkig. 15. Toplakné Dóra Erika: Közművelődés Zalalövőn 1945-től napjainkig. 16. Tóthné Kantó Katalin: Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház története. 17. Vékási Margit: A közművelődés feltételeinek alakulása, helyzete Dióskál községben 1945-től napjainkig. 18. Gyuranecz Ferencné: A murakeresztúri "Matécz János" Művelődési Ház tevékenységének elemző felmérése. 18/a. Gyuranecz Ferencné: Murakeresztúr községben élő emberek helyzete munkahely, ingázás, második gazdaság szempontjából. 19. Horváth István: Ismerkedés a kultúrával. 20. Császár István: 20 év a megyei néptáncmozgalomban. Beszélgetés Kiss István néptáncoktatóval. 21. Török Ida: A gutorföldi községi könyvtár története. 22. Németh Jánosné: A REFLEX Színpad műsorpolitikájának három fő iránya a csoport 15 éves története tükrében. 23. Katona Gyula: HSMK-ban működő Tüske Böki bábcsoport története Horváth Győző: A hahóti ifjúságmozgalom rövid története. 25. Halászné Csötörtök Katalin: A Bajazzó bábcsoport megalakulása és működése napjainkig. ( ) 26. Győri Tiborné: Közművelődés a KANIZSA Bútorgyárban 1983-ig. 27. Boa Katalin: A lenti Angeli Davis Ifjúsági Klub története Tantalics Béla: Kerkaszentkirály története Büki Pálné: Egy honismereti szakkör 15 éve. (Kapolcs) 222. Jász Béla: Muraköz Kapillerné Megyeri Anna: Néhány gondolat a fotótörténeti kutatásokról és a Göcseji Múzeum fotótáráról Kerecsényi Edit: Adatok az Alsólendva-vidéki fazekasság XVIII-XIX. sz. történetéhez Eperjesi István: Kettős jubileum: 80 éves a zalaegerszegi elmeosztály, 50 éve Pózván. 30. doboz 226. Dr. Alpár Jenő: Nagykapornak története Talabérné Piros Hajnalka: Zrinyi Miklós Gimnázium története Haász Gabriella: Erdőkiélés Zala Vármegyében XVII-XVIII. században Gombos László: Tóból mocsárvidék. (A kaszaházi csónakázó tó története) 230. Hudi József: Pápa város önkormányzata a késő feudalizmus korában. ( )

13 231. Bogdán Mariann: Réfi Eleonóra nagyszerű élete és kora. (A Zalaegerszegi Járáskör és Zala Megye első tanítónőinek egyike) 232. Preczlik Gábor: A nemzetőrség története Zala megyében márc máj Landesbeschreibungen Zala megye Mészáros István: Diáksztrájk és megtorlás Zalaegerszegen okt. 30-án Gyenes Imre: Politikai sajtó és vármegyei közigazgatás Zalaegerszegen 1930-as években Tóth József: Mindszenty (Pehm) József zalaegerszegi évei Cselényi Jenőné: Fülöp István élete és pályaképe doboz Dr. Bencze Gézáné - dr. Simonffy Emil: 1945-ös dokumentumkötet kézirata. (A kötet nem készült el) 35. doboz 238. Schandl Piroska: Társok vagyok mindazoknak, kik félnek Téged Izraeliták jelenlétét kerestem egy kis zalai falu hétköznapi emlékei között. (Szentpéterur) 239. Horváth István: Felnőttoktatás helyzete a Kerámia és Cserépkályhagyárban Elmont Gergely: Baktüttős község története és fejlődése. ( ) 241. Dr. Granasztó Pál: A városok kialakulása, városiasodás Magyarországon a honfoglalástól 1848-ig Ferenczi Edéné: Zalaegerszegi Közművelődési Egyesület. (1934-től 1945 februárjáig) 243. MÉM KNKL Gesztenyevédelmi Laboratórium. (Évi beszámolójelentés) 244. Dél-Dunántúl Élelmiszergazdaságfejlesztési Koncepciója 1990-ig. 36. doboz 245. Zala megyei népművelődésünk felszabadulás előtti állapota és fejlődése 30 év alatt Zala megye környezet és természetvédelmi helyzete Dr. Garai Lajos: A cigánylakosság beilleszkedésére, egészségügyi ellátására, gondozására tett intézkedések Zala megyében Tárnokné Luczi Rozália: A központi iktatás gyakorlati tapasztalatai a Nagykanizsai Városi Tanácsnál Jári Ferenc: Zala megye művelődésének fejlődése a felszabadulás óta Székelyhidi Vilmos: Zalaszentgrót nagyközség munkásmozgalmának története től 1975 tavaszáig Dr. Kell Andor: Pedagógusok harca a Magyar Szocialista Tanácsköztársaságért. Az Ellenforradalmi Hatóságok által ellenük hozott megtorló intézkedések Dr. Lukácsa Erzsébet: Az állami gondoskodás Nagykanizsán és korabeli vonzáskörzetében a tanácsköztársaság fennállásának idején Kovács Zoltán: Nagykanizsa és környékének ellátásával kapcsolatos problémák a tanácsköztársaság idején.

14 37. doboz 254. Zala megye helyismereti bibliográfiája. 38. doboz 255. A Zala megyei Növényvédő Állomás évi munkája, a megye növényvédelmi helyzete A Megye Növényvédelmének évi helyzete A Megye Növényvédelmének évi helyzete. 39. doboz 258. Sümegi Lászlóné: A lakosság adóztatásának alakulása a felszabadulástól napjainkig Dr. Kell Andor: A Keszthelyi Nemzeti Tanács, a Munkás Katona és Paraszttanács története, Nemzetközi Magyar Tanácsköztársaság és megyei szintű események elemzésének tükrében Zala megye területfejlesztési koncepciója 1997/ Kanti Ágnes: Lenti művelődéstörténete Pécky György: A nagykanizsai 17. gy. e. részvétele a 2. magyar hadsereg Szovjetunióbeli hadműveletében Morandini Tamás harctéri naplója 1917-ből A Tófej - Lórántházai Szent család templom 60. évfordulója doboz 265. Naplóm a nagy háborúban Czigány László: A káromkodásról. (Adatok a XVIII-XIX. századból) 267. Kiss István: Zala megye a nemzeti ellenállás idején Tihany Lászlóné: Batthyán család Zala Megyei könyvtár évi jelentése Dr. Sitkey Emánuel: A Sitkey nemzetség története regesztákkal és családfával ifj. Ormándlaki Zsolt: A Ják nemzetségről és a Sitkeyekről. (1000-) 41. doboz 272. Németh István: A "Mezőgép" Felsőbagod termelési tényezőinek szervezettségi színvonala az években Mezőgép Vállalat Felsőbagod Kovács Béla: Technika és emberi tényezők egymásra gyakorolt hatása a gyáregységekben. (Csesztregi gyáregység) 275. Németh István: Beszámoló a Csesztregi Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat évi életéről Németh István: A letenyei üzem története 1950-től 1984-ig Vörös István: Az évi nemesi felkelés (insurrectio) története Zala vármegyében.

15 278. Szakál Eszter: A Skublics-könyvtár története és állománya Dóra Zsuzsanna: Földbirtokpolitika Zala megyében között. 42. doboz 280. Szekér Katalin: Zala vármegye közigazgatási vezetői a két világháború között Czoma Zsófia: A keszthelyi zsidóság társadalomtörténete Muzsnai Lászlóné: A soknemzetiségű Dunántúl kialakulása Bischof Róbert: Egy adott település ifjúságpolitikai lehetőségei Hőhn József: A viharsarok településviszonyai és az évi battonyai zendülés Ladányi Andrásné: Környezet és település összefüggései egy adott településben. (Göcsej tipikus települései) 286. Császár Csaba: Az után kiépülő rendőri szervezet különös tekintettel a Zalai viszonyokra Takács Andrea - Csizmadia Anikó: Zalaegerszegi vizimalmok Pető István: Zalaegerszeg szakmunkásképzésének története Borda Lászlóné: Piackörzetek Zala megyében a két világháború között. 43. doboz 290. Dóra Zsuzsanna: Vas megyei nyelvi adatok a Tudományos Gyűjteményben Tóth Gábor: A Mura szabályozása a megye közgyűlési jegyzőkönyvei alapján Hudi József: A veszprémi megyei sajtó kezdetei. ( ) 293. Fehér Zsuzsanna: Művelődéstörténeti felmérés Kocsis Vera: Mentalitás, életmód, életvitel a századfordulón között az apróhirdetések nyomán Baranyai György: Emlékművek, szobrok egyéb képzőművészeti alkotások emléktáblák Zala megyében Molnár Andrea - Tódor Nóra - Nagy Veronika: A Yad vashem szerepe Morvai Gyula: Az író és a szó. Zala megye magyar nyelvművelése Horváth Zsolt: Bírósági szervezet létrehozása Zala megyében doboz A zalaegerszegi plébániához tartozó községek anyakönyveinek cédulái doboz A zalaegerszegi plébániához tartozó községek anyakönyveinek cédulái

16 46. doboz 299. Németh Róbert: Zalaegerszeg társadalmi fejlődése a XIX. sz. végétől Végh Ferenc: A keszthelyi kolostor megerődítésének történetéhez Németh László: A házi szövetség felbontása, avagy Pálóczi Horváth Ádám házassági bontóperének rövid summázata Katona Klára: A MAORT története a fordulat éveiben Magyarországon Gyerák István: A Cserszegtomaji Általános Iskola lakóhely ismereti anyaga Az Tanácsköztársaság eseményei Cserszegtomajon Gyerák István: A cserszegtomaji Általános Iskola rövid története Pomothy Dezső: Vas Zalai Református Egyházmegye Névtára. (1963) 307. Polgár Tamás: Sopron vármegye évi országgyűlési választásai Reményi Antal: Egy falu harmadfél évszázados változásai. Pula Némethné Rózsás Rita: Szíjgyártómesterek Zalaegerszegen Janzsó Gábor: Nemzetgyűlési képviselőválasztások Nagykanizsán az es napilapok tükrében. 47. doboz 311. Fodróczy Ferenc: Resznek 56-ban Ferenc Győző: Vázlat a Göcsej Rádió működéséről a kezdetektől napjainkig Lendvay Donát Pál: Nemzetgyűlési képviselőválasztások 1922-ben a zalaegerszegi választókerületben Mácsainé Szalai Tünde: Die Vergangenheit und die Gegenwart der Ungarndeutschen in Sepetnek doboz Müller Veronika: Zalai várak. 51. doboz Landesbeschreiburb Zala megyére vonatkozó magyar nyelvű fordítása. 52. doboz 315. Hegybírói (hegyközségi) jegyzőkönyv Meszes (Balaton) Györök, Becehegy Balatongyörökhöz tartozó Becehegy hegyközségi jegyzőkönyve Végh Ferenc: A tihanyi vár tűzfegyver állománya a XVI. sz. második felében Szarka Lajos: Egy feledésbe merült zalai honvédtábornok Gyulai Gaál Miklós pályafutása Péter Andrea: Reformkori népoktatás a Muraközben Zalaegerszeg Járási Tanács VB. Művelődésügyi Felügyelőségének 626/ sz. rendeletére gyűjtötték a helytörténeti adatokat. (Alsónemesapáti, Bak, Bazita,

17 Becsvölgye, Bocfölde, Boncodfölde, Botfa, Budafa, Egervár, Erdeifalu, (Salomvár) Kemend, Keménfa, Misefa, Misefalva, Nagykutas, Nagypáli, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Németfalu, Pacsa, Pálfiszeg, Petőhenye, Petrikeresztúr, Pusztaederics, Salomvár, Ságod, Sárhida, Tófej, Zalaboldogfa, Zalaháshágy, Zalatárnok, Velencepuszta Csóbor Péter: Szentpéteruri Általános Iskola története Németh László: Feltétlen házassági bontóokok az évi XXXI. törvényben László Gábor: Udvardy Ignác élete és az Udvardy család története Kovács Gyöngyi: Jótékonyság Zalaegerszeg egyesületének tükrében az I. v. h. idején Makovecz Tamásné: A zalaegerszegi Notre Dame Női Kanonok- és Tanitórend iskoláinak története. 53. doboz 326. Sinkó Vilmos: A lopás a magyar jog történetében Ruzsa Károly: Zala megye középkori templomai Egyed Tihamér: A keszthelyi zsidó község története a évi Conscriptiones Judaeorum alapján Mészáros Ádám: Egy városi család paraszti múltja és rokonsága Iványi Béla: Zalavár erőd múltja Degré Alajos: Zalaszentgrót története Bíró János: Erdészeti üzemtervek történeti feldolgozása Zala megyében között Magyarné Sztankovics Ilona: A Muraközi járás népiskolái a reformkorban Kiss Ádám: Burkolt és nyílt diktatúra 1945 után lakóhelyemen. Támadások az egyház ellen Zalaegerszegen Ferencz Győző: A zalai Fehér Gárda történetéből. Dr Alekszandor Karasztojanov bolgár ezredes Dr. Kerekesházy József: Az arachay és az arachay aliter Egry-család története. 54. doboz 337. Katona Csaba: Változások és állandóság a balatonfüredi fürdővendégek soraiban Horváth Károly: Nagyapám Farkasa Tanulmányok Zalaszentgrót és környéke helytörténetéről. 1. Vajda Zsolt: Zalaszentgrót története a neolit kortól a II. világháború befejezéséig. 2. Szabó László: Béri Balogh Ádám élete. (325 éve született gimnáziumunk névadója) 3. Bognár Miklós: Az infrastruktúra fejlődése Türjén a vasút megépítéséről napjainkig. 4. Varga Lajos: A Holocaust és Zalaszentgrót. 5. Bíró Judit: Hozzászólások Varga Lajos tanulmányához. 6. Ifj. Beke László: Hozzászólások Varga Lajos tanulmányához. 7. Ifj. Beke László: Interjú Bonyhád Györggyel. 8. Kőhalmi Györgyi: Az 1956-os forradalom és megtorlás Zalaszentgróton Molnár Ágnes: Üzemi adottságok és értékesítés a paraszti gazdaságban A kiskanizsai Sáskák piacozása.

18 341. Szatlóczki Gábor: A Gersei Pethő család és leányági leszármazottaik levéltárai. Magániratok és missilesszek. ( ) 342. Farkas Tamás: Az Ukk-Csáktornya vasútvonal kiépülése és működése 1914-ig Brózik Dóra: A Gelsei és Beliscsei Gutmann család története 1840-től napjainkig. 55. doboz 344. Szabó Zsuzsanna: Kanizsa Önkormányzata az 1830-as években Szeghalmi Stella: Sümeg és a sümegiek ben Khern Henrietta: A gyermekvesztés büntette a Zala Megyei Büntető Törvényszéken a XIX. század elején Faludi Ferenc: A Zalaszentmihályi Termelőszövetkezet története Dóczi Katalin: Alsónemesapáti falu történetének főbb állomásai a középkortól napjainkig. A Tartó család szerepe a falu életében Szalai Éva: Interetnikus kapcsolatok a Zala megyei Szepetnek községben Dr. Simon Ferenc: Az üzemi demokrácia helyzete a Zalaegerszegi Ruhagyárban A Zalaegerszegi Ruhagyár története Hertelendy László: A hertelendi és vindornyalaki Hertelendy család Gyimesi Márton: Kulturális egyesületek Zalaegerszegen a korabeli sajtó alapján. ( ) 354. Pers Anita: A Zalaegerszegi Torna Egylet története ig. 56. doboz 355. Ferencz Győző: A mi Deákunk okt jan Pintér Márta: Reformkori postaszolgálat Zalában Csiszár Dénes: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város mezőgazdaságának története Ekler Gergely: A szociális gondoskodás intézményei lakóhelyemen Ekler Gergely: Egy XX. századi polgár: Dr. Degré Alajos Gál Erzsébet: Zalaegerszeg iparának átalakulása között Kiss Zsuzsanna: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése a neoabszolutizmus korában. A polgári nyilvánosság alulnézetből Schandl Piroska: Emlékek a régi Berzsenyi utcából Ferencz Győző: Városcsináló egerszegi tükék Nedeczky család iratai Ekler Gergely: Klebelsberg népiskola-reformjának Zala megyei megvalósulása Erős Krisztina: Kitelepítések Zala megyében Kovács András: A Neubrunn család történte és a zalaegerszegi képeslapkiadás kapcsolata. 57. doboz 368. Gelencsér József: 231 éves a Keszthelyi Gimnázium december Cseh Valentin: Nándorfehérvár a déli kettős védelmi rendszer kulcsa Mikó Zsuzsa: Adalékok a XVII-XVIII. századi magyar Machiavelli képhez Kaczián János: Egyesületek Tolna megyében a kezdetektől 1950-ig. Kataszter és

19 kutatási segédlet Végh Ferenc: Keszthely végvár monográfiája egy praesidiális mezőváros katonatársadalma a XVI-XVII. században. 58. doboz Hídmérnöki konferencia. Zalaegerszeg május Dr. Kovács Lajos Bánk plébános fordítása: Visitatione canonica is Salomvár (A salomvári r.k. plébánia canonica visitatioja) 375. Takácsné Giczi Hajnalka: Zalaegerszegi vasútállomás története a dualizmus korban Kozma Mihály beszélgetései Bézy Istvánnal a Festetics-féle nyilaspárt propaganda főosztály helyettes vezetőjével Dr. Idei Miklós: A szabadművelés kora Győr-Moson vármegyében Györe Zoltán: Zalaegerszeg ig Dézsenyi Bernadett: A zalabéri vár története Szakácsné Biricz Edit: Az egészségügyi ellátások alapjainak és finanszírozásának kialakulása Zala megyében doboz 381. Mandli Péter: Zalaegerszeg oktatásrendszere Tóth Norbert: A közlekedési infrastruktúra kiépülése a dualizmus kori Zalaegerszegen Molnár Lászlóné: gr. Teleki Béla személyi iratainak darabszintű rendezése ( ), és a munka során szerzett tapasztalatok Órás Eszter: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület története Ruzsa Károly: Középkori oklevelek másolatai a Zala Megyei Levéltárban Nagyné Salamon Györgyi: Átmeneti végállomás (Helyzetkép a magyarországi és zalaegerszegi hajléktalanságról) 387. Benczéné Nagy Eszter: Zalaegerszeg mezőváros igazgatási szervezete Nemes Lászlóné: A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium szervezeti változásai 1950-ig Cséplőné Káldi Beáta: A zalaszentgróti Koncz Dezső Általános Iskola Diákotthon és Gyermekotthon története Bedőné Takács Veronika: Körjegyzőségek és községek Zala megyében Balassa Éva: Hiedelmek, babonák a múlt században. Boszorkányok létezése Zala megyében Rózsás Istvánné: Nagylengyel társadalomföldrajzi vizsgálata. 60. doboz 393. Fülöp Erika: A zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Szakközépiskola története az iskolai értesítők tükrében. ( ) 394. Hock János a német kántortanító családtörténete, vagy másképpen: A Nagy Utazás között Horváth Judit: Zalavár régészeti ásatásai a magyar sajtóban. Az ásatások rövid története.

20 396. Bándli Renáta: Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válása és a tudatos városfejlesztés Kovács Károly polgármestersége idején Gyuricza Sándor helytörténeti kézirata (Kislakos, Tormafölde) 398. Bekő Tamás: Az 1956-os forradalom története Zalatárnokon 399. A száz angyal temploma. A bucsuszentlászlói kegytemplom részletes leírása Dénes Veronika: A zala megyei fás legelők katasztere és a tornyiszentmiklósi fás legelő élőhely-rekonstrukciós terve Dombainé Arany Veronika: Kolping Otthon Tűrje Németh László: Adalékok a XVII. századi főnemesi nők és férfiak életmódjához a Nádasdy és a Battyány uradalmak forrásai alapján Buzás Eleonóra: A zalaegerszegi internálótábor László Balázs: Udvardy Ignác művészete 61. doboz 405. Takács J. Ince: Zalatárnok község és plébánia története 406. Csermák Zsoltné Nagy Zsuzsanna: Milyen volt a régi Zalaegerszeg? 407. Csermák Zsoltné Nagy Zsuzsanna: A Hencz malom története 408. Horváth Tímea: A tűrjei zsidóság a XVIII. század végétől a soáig Szepetnek község monográfiája a XII. századtól napjainkig A lendvai Tűzoltó Szövetség 50 éve Ivanurics Katarina: Küzdelmek a katolikus iskolákért és a hitoktatásért Hamp Viktória: Szociális gondoskodás Zalaegerszegen az első világháború idején. 62. doboz 413. Őry József: Zalaegerszeg könyvtári története 414. Kálóczi Lola: A Zala folyó szabályozásának története a Zalavári Apátság Levéltárának iratai alapján Cserjési Éva Rozália: Törvénysértő elítélések és azok orvoslása a semmisségi törvények által Zala megye bíróságainak bűnügyeiből Gerencsér Dorottya: 56-os emlékművek, emlékhelyek feltérképezése az országban Czoma Zsófia: A keszthelyi zsidóság társadalomtörténete Kelta András: Epizódok Keszthely város, a Gersei és a Festetics családok történetéből Németh Márton: Zalai zsidóság a megyei levéltári források tükrében Kiss Eszter: A női szerepek változása a falusi társadalomban az 50-es, 60-as években Dézsi Viktória: Zala megyei sajtó között. Életképek egy zalai faluban a két világháború között Osvald Éva: Nagykanizsa fejlődése Babóchay György polgármesterségének idején ( ) 423. Milávecz Edina: Nagykanizsa és Kiskanizsa pere 1868 és 1880 között Ferencz Győző: Történelmi kiskáté. Válaszok általános- és középiskolai tanulók és tanáraik kérdéseire Simonffy Emil: Zala megye társadalma a polgári korban.

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések Egerváron

Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések Egerváron XV. évfolyam 3. szám 2014. március Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Szlovákiai magyar szervezetek adattára

Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek ADATTÁRA Szerkesztette Nagy Myrtil Lilium Aurum könyvkiadó Információs Központ Dunaszerdahely, 22 A kötet megjelenését támogatta: Charles

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK szeptember 2007 2007/2008 Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót AMWAY HUNGARIA KFT. FRISSÍT. KÍMÉ LE TES. KÉNYEZTET

Részletesebben

FALUTÖRTÉNET. Írta: Merényi László

FALUTÖRTÉNET. Írta: Merényi László Srce vuče rodnom kraju, Srce vuče zavičaju Húz a szív a szülőföldhöz, Húz a szív az ősi röghöz... FALUTÖRTÉNET Írta: Merényi László 2009 Merényi László: Kásád község története Merényi László, 2009 A könyvben

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Sem okosak, sem gazdagok

Sem okosak, sem gazdagok 16 KOZÁR MÁRIA KOZÁR MÁRIA Sem okosak, sem gazdagok A magyarországi szlovének identitása, különös tekintettel a Felsõszölnökön, Rábatótfaluban és Szombathelyen élõkre 1. BEVEZETÉS A magyarországi szlovének

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

Ez a mi városunk! A városról. Múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl

Ez a mi városunk! A városról. Múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl Ez a mi városunk! A városról. Múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl Czidlina Renáta: Erzsébet sétány 2 Valójában semmit sem birtokolsz, csak õrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy tovább adni azokat, akkor

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk Több szempontból is rendhagyóra sikerült az ünnepség, amit Lenti Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett. A zord idõjárásban a felkért szónok, Vigh László or-

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben