SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben"

Átírás

1 Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY GYULA: Az állam gazdasági szerepvállalása megújíásának szükségessége 409 KORSZERÛ TERVEZÉSI RENDSZER ERÕS ÉS HATÉKONY ÁLLAM BÁGER GUSZTÁV: A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója 424 HOZZÁSZÓLÁSOK BECKER PÁL: Távlaosság, jövõkép-alkoás és ervezés 444 FARAGÓ LÁSZLÓ: A ervezési rendszer korszerûsíésének indokai 448 és szemlélei alapjai HALM TAMÁS: A nemzegazdasági ervezés és gazdaságpoliikai környezee 452 PALÓCZ ÉVA: Tervezésünk és az EU köveelményei 460 AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA VIGVÁRI ANDRÁS: Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához 465 HOZZÁSZÓLÁSOK ATKÁRI JÁNOS: A feladaok és források egyensúlyának megeremése 488 DANKÓ GÉZA LÓRÁNT ZOLTÁN: Az önkormányzai szabályozással szembeni kihívások 493 PÁLNÉ KOVÁCS ILONA: Meggondolások az önkormányzaok pénzügyi helyzeérõl szóló viához 500 PÉTERI GÁBOR: Megel-e a konflikuskonéner, avagy merre halad a konénerszállíó? 505 A KÖZSZFÉRA ÉS A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE Az ÁSZKUT és a BCE Versenyképesség Kuaó Közpon kuaása 511 KOVÁCS ÁRPÁD: A versenyképesség javíásának leheõségei ahogy az Állami Számvevõszéknél láuk 514 HOZZÁSZÓLÁSOK CHIKÁN ATTILA CZAKÓ ERZSÉBET: A közszféra versenyképessége egy kuaás néhány anulsága 532 KOVÁCS ÁRPÁD: Többoldalú elemzések és anulságaik a köe anulmányainak ükrében 537 TÖRÖK ÁDÁM: Ha kérdés és ha válasz a közszféra és a versenyképesség kapcsolaáról 542

2 SZEMLE CSAPODI PÁL LÉVAI JÁNOS: Merre ar a számvevõszéki ellenõrzés? Nemzeközi kiekinés gyorsfénykép 548 TANULMÁNYOK LENTNER CSABA: A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány örénei és nemzeközi aspekusa 561 MARCZELL KINGA ROMHÁNYI BALÁZS: Javasla a magyar kölségveési rendszer célközponú áalakíására 585 LÓRÁNT ZOLTÁN: Uak és évuak ények, adaok a helyi önkormányzai gazdálkodásról 622 SZÛCS JÓZSEF: Az ingalanalapok helyzee Magyarországon 641 KATONA KLÁRA: A külföldi õkebefekeések okainak válozása Kele-Közép-Európában 656 GALÁNTAINÉ MÁTÉ ZSUZSANNA: Egy cash flow-alapú ársasági adó realiása 674 SZAKIRODALMI SZEMLE KÖNYVEKRÕL A közpénzügyek nagy kézikönyve (Sivák József) 691 GÁL ZOLTÁN: Pénzügyi piacok a globális érben (Báger Guszáv) 699

3 PÉNZÜGYI SZEMLE Közpénzügyi szakfolyóira Megjelenik negyedévenkén Alapíó, lapulajdonos: Pénzügyminiszérium májusól Állami Számvevõszék júliusól A folyóira célja, hogy hieles képe adjon a pénzügyi rendszerrõl, valamin a legfonosabb pénzügyi összefüggések ükrében a közszféra és a nemzegazdaság mûködésének fõbb vonásairól, a felzárkózási, jövõépíési örekvésekrõl és a kapcsolódó szakmai viákról. A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI Akar László, Aszalos László György, Auh Henrik, Báger Guszáv, Bod Péer Ákos, Boos Kaalin, Chikán Aila, Csapodi Pál (fõszerkeszõ), Domokos László, Erdei Tamás (árselnök), Fazekas Károly, Halm Tamás, Kaona Tamás, Kósa Lajos, Kovács Árpád (elnök), Kupa Mihály, Mészáros Tamás, Nagy Zolán, Palócz Éva, Parragh László, Pulay Gyula, Roóz József, Schweizer Iván, Székely Péer, Terák Elemér, Török Ádám (árselnök), Varga Mihály, Veress József, Voszka Éva, Warvasovszky Tihamér A SZERKESZTÕSÉG Csapodi Pál (fõszerkeszõ), Lévai János (felelõs szerkeszõ), Aszalos László György, Báger Guszáv, Halm Tamás, Schweizer Iván, Török Ádám (rovavezeõk), Nagy Ildikó (szerkeszõ), Görgényi Pálné (szöveggondozó), Palló Éva (ördelõszerkeszõ) A Pénzügyi Szemle a szerkeszõbizoság udományos minõsíéssel rendelkezõ agjai álal lekorál cikkeke közöl. A kiadványról kereskedelmi célú másola készíése vagy más formában való felhasználása a kiadó engedélye nélkül ilos. Pénzügyi Szemle közpénzügyi szakfolyóira Szerkeszõség: 1052 Budapes, Bécsi u. 5., elefon: , , cím: Szakfordíás: L.C. B. Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1085 Budapes, Somogyi Béla u. 6., elefon: Felelõs kiadó: Bárfai-Mager Andrea ügyvezeõ igazgaó Nyomja a Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezeõ: Burján Norber igazgaó. HU ISSN X., Példányszámonkéni ár: 5775 F

4 E számunk szerzõi ATKÁRI JÁNOS önkormányzai igazgaó, Pénzügykuaó Zr. BÁGER GUSZTÁV a közgazdaság-udományok kandidáusa professzor emerius, Pázmány Péer Kaolikus Egyeem udományos anácsadó, Állami Számvevõszék Kuaó Inézee BECKER PÁL címzees egyeemi docens, Budapesi Corvinus Egyeem fõigazgaó, Állami Számvevõszék CHIKÁN ATTILA a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ agja egyeemi anár, kuaóközpon igazgaó, Budapesi Corvinus Egyeem CZAKÓ ERZSÉBET PH.D. egyeemi docens, inézeigazgaó, Budapesi Corvinus Egyeem CSAPODI PÁL PH.D. címzees egyeemi docens, Szen Isván Egyeem fõikár, Állami Számvevõszék DANKÓ GÉZA irodavezeõ fõanácsadó, Állami Számvevõszék FARAGÓ LÁSZLÓ PH.D. fõigazgaó-helyees, MTA Regionális Kuaások Közponja HALM TAMÁS fõikár, Gazdasági és Szociális Tanács fõikár, Magyar Közgazdasági Társaság GALÁNTAINÉ MÁTÉ ZSUZSA PH.D. fõiskolai anár, Modern Üzlei Tudományok Fõiskolája KATONA KLÁRA inézevezeõ egyeemi docens, Pázmány Péer Kaolikus Egyeem KOVÁCS ÁRPÁD egyeemi anár, Szegedi Tudományegyeem elnök, Magyar Közigazgaási Társaság LENTNER CSABA udományos rekorhelyees, Wekerle Sándor Üzlei Fõiskola habiliál egyeemi magánanár, Kaposvári Egyeem

5 LÉVAI JÁNOS az Állami Számvevõszék sraégiai fõanácsadója LÓRÁNT ZOLTÁN címzees egyeemi anár, Budapesi Corvinus Egyeem fõigazgaó, Állami Számvevõszék MARCZELL KINGA elemzõ közgazdász, Kölségveési Tanács ikársága PALÓCZ ÉVA vezérigazgaó, Kopin-Tárki Zr. PÁLNÉ KOVÁCS ILONA a poliikaudományok dokora egyeemi anár, Pécsi Tudományegyeem igazgaó, MTA Regionális Kuaások Közponja, Dunánúli Tudományos Inéze PÉTERI GÁBOR a közgazdaság-udományok kandidáusa kuaási igazgaó, Önkormányzai Fejleszési Inéze Nyíl Társadalom Alapívány PULAY GYULA PH.D. anszékvezeõ egyeemi docens, Károli Gáspár Reformáus Egyeem fõigazgaó, Állami Számvevõszék Kuaó Inézee ROMHÁNYI BALÁZS fõigazgaó, Kölségveési Tanács ikársága SIVÁK JÓZSEF a közgazdaság-udományok kandidáusa udományos fõmunkaárs, Budapesi Gazdasági Fõiskola SZÛCS JÓZSEF fõoszályvezeõ-helyees, Pénzügyi Szervezeek Állami Felügyelee TÖRÖK ÁDÁM a Magyar Tudományos Akadémia rendes agja egyeemi anár, Pannon Egyeem, Budapesi Mûszaki és Gazdaságudományi Egyeem a Kölségveési Tanács agja fõszerkeszõ, Aca Oeconomica VIGVÁRI ANDRÁS habiliál egyeemi docens, inézevezeõ, Budapesi Gazdasági Fõiskola udományos anácsadó, Állami Számvevõszék

6 Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben AAz Állami Számvevõszék Kuaó Inézee (ÁSZKUT) és a Magyar Közgazdasági Társaság május 10-én Közpoliikai kihívások az új évizedben címmel rendeze konferenciájának célja az vol, hogy megismeresse a szélesebb szakmai nyilvánossággal a közel íz eszendõs ÁSZKUT 1 szakmai evékenységének a közpoliikák formálásához kapcsolódó meszeé. Az ÁSZKUT kuaási evékenységének prioriása a közpénzügyi szabályozás korszerûsíése. Ebbõl a nézõponból vizsgálja, hogy az állam, illeve egyes alrendszereinek mûködése elõsegíi-e a közpénzek haékony felhasználásá. Az ÁSZKUT a múl év õszén publikál egy kiadvány az állam célszerû gazdasági szerepvállalásáról, és idén áprilisban jelen meg A közszféra és a gazdaság versenyképessége empirikus eredmények és anulságok címû anulmányköe, amely a Budapesi Corvinus Egyeem Versenyképesség Kuaó Közponjával közösen folyao mulidiszciplináris kuaás eredményei ismerei. Ezek melle ké, folyamaban lévõ kuaás során készül anulmány képeze még a konferencia alapanyagá. A anulmányok ismereésére és megviaására a konferencia szervezõi nem a klasszikus elõadás-konzulációs formá, hanem a emaizál panelbeszélgeések mûfajá válaszoák. Az elsõ panel A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója címû anulmány viaa meg, amelynek során a panel agjai 2 az járák körül, hogyan lehe a ervezési rendszer korszerûsíeni, hogy az elõsegíse az erõs és haékony állam kiépíésé. A második panelvia alapjá az önkormányzaok pénzügyi helyzeé elemzõ ÁSZKUT-anulmány képeze. Sokamondó a panelvia émamegjelölése is: Megel-e a konflikuskonéner? A kérdésfelevés arra ual, hogy az elmúl ké évizedben a helyi önkormányzaok számos, nehezen megoldhaó közfeladanak leek a címzejei, de anélkül, hogy ezek megfelelõ színvonalú eljesíéséhez szükséges erõforrásoka megkapák volna. A panelvia agjai 3 arra a kérdésre keresék a válasz, hogy vannak-e még gazdálkodási, pénzügyi aralékok az önkormányzai rendszerben, vagy a helyze csak az önkormányzai szabályozás gyökeres áalakíása révén javíhaó meg. A harmadik panel részvevõi 4 az ÁSZKUT és a Budapesi Corvinus Egyeem Versenyképesség Kuaó Közponjának anulmányköee alapján a közszférának a gazdaság versenyképességére gyakorol haásá viaák meg, keresve annak a leheõségé, hogy ez a haás minél poziívabb legyen. A Pénzügyi Szemle mos arra vállalkozik, hogy a konferencia üzeneei minél eljesebben eljuassa azokhoz is, akik a rendezvényen nem ud- 403

7 SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA ak személyesen rész venni. Ezér nemcsak egy rövid összefoglaló készíeünk, hanem szerkesze válozaban közöljük a konferencia ké nyió elõadásá, valamin az elsõ ké panelbeszélgeés viaindíójá. A harmadik panelvia háeré A közszféra és a gazdaság versenyképessége empirikus eredmények és anulságok címû anulmányköe ada, amely az ÁSZ honlapjáról leölheõ. Ezér i csak röviden bemuajuk a köe egyes anulmányai, és ízelíõül közöljük Kovács Árpádnak, az ÁSZ korábbi elnökének az írásá, amelye Báger Guszávval, az ÁSZKUT korábbi fõigazgaójával közösen ír a köeben megjelen anulmány alapján összefoglalja az ÁSZ ellenõrzései és anácsadó evékenysége alapján kirajzolódó fõbb korszerûsíõ javaslaoka. A konferenciá élõbbé ee, hogy a felkér szakemberek korreferáumok helye panelbeszélgeés kereében járák körül a anulmányok legfonosabb kérdéskörei. Írásban egy ilyen pezsgõ viá nehéz visszaadni. Ezér arra kérük a panelagoka, hogy hozzászólásaika bocsássák szerkeszõségünk rendelkezésére. Volak, akik valamennyi elhangzo kérdésre leírák ömör válaszaika, mások egy-egy kérdéskör fejeek ki bõvebben. Ez leheõvé ee, hogy a panelagok rövid, de sokszínû írásainak közzééelével ne csak a via aralmá, hanem hangulaá is érzékeleni udjuk. Természeesen egy ilyen konferencia megrendezése nem öncél. Az ÁSZKUT anulmányainak bemuaásával és szakmai viájával az Állami Számvevõszék és az ÁSZKUT vezeése azoknak kíván segísége adni, akik a kövekezõ években, évizedben a közpoliikai dönéseke nemzegazdasági szinen vagy az egyes önkormányzaok szinjén elõkészíik. Szerkeszõségünk is abban a reményben szeneli folyóiraunk e számának meghaározó részé a konferencia üzeneeinek ismereésére, hogy azok a szakemberek még szélesebb köréhez eljuhassanak, és így hozzájáruljanak a közpoliikák eredményesebb formálásához és megvalósíásához. JEGYZETEK 1 Az inéze január 1. és december 31. közö Állami Számvevõszék Fejleszési és Módszerani Inéze (FEMI) néven mûködö. 2 Palócz Éva vezérigazgaó, TÁRKI-KOPINT; Halm Tamás fõikár, Gazdasági és Szociális Tanács; Faragó László fõigazgaó-helyees, MTA RKK; Becker Pál fõigazgaó, ÁSZ; moderáor: Báger Guszáv udományos anácsadó, ÁSZKUT 3 Pálné Kovács Ilona egyeemi anár, igazgaó, MTA RKK Dunánúli Tudományos Inéze; Péeri Gábor, Önkormányzai Fejleszési Inéze (Nyíl Társadalom Alapívány); Akári János önkormányzai igazgaó, Pénzügykuaó R.; Lórán Zolán fõigazgaó ÁSZ; moderáor: Vigvári András, udományos anácsadó, ÁSZKUT 4 Kovács Árpád, egyeemi anár, az MKT elnöke; Czakó Erzsébe igazgaó, Budapesi Corvinus Egyeem Vállalagazdaságan Inéze; Török Ádám akadémikus, egyeemi anár, a Kölségveési Tanács agja; Véres András elnök, GKI; moderáor: Pulay Gyula fõigazgaó, ÁSZKUT 404

8 Közpoliikai kihívások az új évizedben Csapodi Pál Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe KKonferenciánk bevezeésekén azokról az ismer kihívásokról szerenék röviden szólni, amelyek a számvevõszéki ellenõrzés, a kapcsolódó kuaási evékenysége és a anácsadói szerep aralmá is meghaározóan befolyásolják. Az Állami Számvevõszék sraégiai dokumenumaiban megfogalmazo küldeése (missziója) a közpénzügyi folyamaok áláhaóságának, a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodás elszámolahaóságának erõsíése, az államházarás bizonságos, kiegyensúlyozo mûködésének szolgálaa. A számvevõszéki ellenõrzés ámogaja, segíi az Országgyûlés kölségveési jogának gyakorlásában, örvényhozási és ellenõrzési funkciójának elláásában. E küldeés beeljesíése érdekében a számvevõszék alapfeladaa, az ellenõrzési evékenység melle, egyben azzal összhangban az elmúl években fejleszee anácsadó evékenységé, fokoza az államházarás egyes kulcserüleeire, feszülségponjaira irányuló elemzõérékelõ evékenységé, hozzájárul az államreform kereében folyó kuaó-elemzõ munkához, közremûködö és közremûködik ma is a különbözõ állami korrupcióellenes bizoságok evékenységében. A fõkén a örvényhozás agjainak munkájá segíeni hivao kuaási-anácsadói evékenység bázisá a számvevõszék ellenõrzési evékenysége során felgyülemle gazdag apaszalaok képezik. E udásanyag célzo hasznosíása érdekében hoza lére 2001-ben az Állami Számvevõszék elnöke az ÁSZ Fejleszési és Módszerani Inézeé, amely január 1-jéõl az ÁSZ Kuaó Inézee néven mûködik. Az ÁSZ ellenõrzési apaszalaainak hasznosíásával és a legújabb hazai és nemzeközi kuaási eredmények felhasználásával az elmúl közel 10 évben az inéze évene 4-5 nagyobb lélegzeû érékelõ anulmány készíe. Kuaási evékenységével szorosan kapcsolódo az ÁSZ sraégia anácsadásra vonakozó célkiûzéseihez. A anulmányok a gazdaság egy-egy erüleének (például fekvõbeeg-elláás, környezevédelem, felnõképzés) mûködésé elemezék, meghaározó gazdasági folyamaoka (például kuaás-fejleszés, privaizáció) veek górcsõ alá. A magyar közpénzügyek állapoa és az arra figyelemmel kialakío számvevõszéki sraégia egyarán az indokola, hogy a kuaási-anácsadási evékenység prioriása a közpénzügyi szabályozás legyen. E munkának az elsõ mérföldköve vol a közpénzügyi szabályozás éziseinek kidolgozása. A dokumenumo az ÁSZ elnöke 2007 áprilisában nyújoa be az Országgyûlés részére. Az még abban a hónapban a kölségveési bizoság megárgyala. Az Országgyûlés 41/2007 (V. 23.) számú haározaában elismerésé fejeze ki, és felkére a kormány, hogy a éziseke az államházarás megreformálása során 405

9 SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA hasznosísa. A ézisekhez kapcsolódóan az uóbbi három évben az inézeben öbb, az államházarás, a közpénzügyek áfogó korszerûsíésé megalapozó anulmány szülee. Rá kell muanom arra, hogy a anácsadás eredményekén napvilágo láó érékelések, anulmányok hangsúlyozoan nem számvevõszéki ellenõrzési jelenések. Ugyanakkor az elemzések nagymérékben ámaszkodnak az ellenõrzések eredményeire. Azoka különbözõ kriériumok szerin rendszerezik, súlyponozzák és összekapcsolják különbözõ szakirodalmi közlésekkel, kuaási eredményekkel. Kuaási eredményeinke kiadványok formájában öbb száz példányban eljuauk az Országgyûlés iszségviselõinek, az érine kormányzai szerveknek és szakmai mûhelyeknek. A anulmányok nyilvánosak, azok az ÁSZ honlapjáról ingyenesen leölheõk. Napjaink gazdasági világválsága megöre az államházarás már-már kibonakozó konszolidációs folyamaá és isméelen felszínre hoza, hogy az elmúl ké évized gazdaság- és kölségveési poliikája nem vol eléggé kövekezees, nem uda újá állni a kölségveés úlkölekezésének. A kibonakozáshoz a haékonysági és versenyképességi problémáka okozó srukurális gyengeségeke is fokozaosan ki kell küszöbölni, ami az államházarás és azon belül a nagy közösségi elláórendszerek reformlépékû modernizálása nélkül elképzelheelen. A felada nagyságrendjébõl és sokréûségébõl kiindulva e feladaok megoldása, az áalakíás csak fokozaos, széles körû és sokszinû lehe. Országunk ma új alkalmazkodási feladaok elõ áll. A korábban csak célállapookban és megszoríásokban gondolkodó megközelíésmódoka dinamikus, a válozások befogadására képes modellekkel kell felválani. Ennek során olyan, a gazdasági és ársadalmi fejlõdés harmonizálni, gyorsíani képes ényezõkre is ámaszkodnunk kell, min például az együmûködés, az új parneri viszonyok, a korszerû közigazgaás, a minõségi jogalkoás és kövekezees jogalkalmazás. A közpénzügyek szabályozásának megújíása keõs cél szolgál. Közvelen célja egy olyan szabályrendszer kialakíása, inézményrendszer lérehozása, echnikai megoldások megalálása, amelyek mind a nemzegazdaság, mind az önkormányzaok, mind pedig az inézmények szinjén áláhaóbbá, kiszámíhaóbbá és haékonyabbá eszik a közpénzekkel való gazdálkodás, valamin figyelembe veszik a felmerülõ kockázaoka. A végsõ cél az, hogy a közpénzügyi rendszer jobb mûködésével, a pénzügyi egyensúly közelíésével, majd megeremésével, ezen kereszül a magyar államházarás iráni bizalom visszaszerzésével, erõsíésével a versenyképesség és a fennarhaó fejlõdés külsõ és belsõ feléelei is jelenõsen javuljanak. Újragondolás érdemel a közpénzek ervezésével, gazdálkodási és beszámolási folyamaának és ellenõrzésével kapcsolaos szabályozás is. Az elõünk járó országok közül sokan bebizonyíoák, hogy a közszekor egészével, ágazaaival és egyes szereplõivel szembeni eljesíményköveelmények jóléi öbblee eredményeznek. Különösen fonos a eljesíményorienálság elvének már a ervezés során örénõ érvényesíése, hiszen a gazdálkodás eme mozzanaa dönõen deerminálja a gazdálkodás öbbi folyamaá. Az elmondoakból lászik ehá, hogy a közpénzügyi szabályozás korszerûsíése nem szûkíheõ le az államházarás mûködésével kapcsolaos néhány jogszabály módosíására, hanem ez a feladasor az állami szerepvállalás modelljének meghaározásáól kezdve a közigazgaás versenyképesebbé éeléig számos egymással kölcsönhaásban álló feladao foglal magában. Ezér az ÁSZ anácsadási és az az szolgáló kuaási evékenysége is szükségképpen számos émakör érin. Évek óa szorgalmazzuk például a közfeladaok egyérelmû meghaározásá, az államházarás információs rendszerének megújíásá, áláhaó és mérheõ célrend- 406

10 Közpoliikai kihívások az új évizedben szerek kialakíásá a közpénzek elkölésére. Így juunk el ehá konferenciánk árgyához, az új évized közpoliikai kihívásaihoz. A konferencia közvelen célja az, hogy megismeresse a szakmai közvélemény és a közpénzügyi szabályozás formálásában érdekel kollégáka az ÁSZ Kuaó Inézeének evékenységével, közelebbrõl és egészen konkréan az inézenek (és a vele együmûködõ mûhelyeknek) három anulmányával. A megismereés azonban nem öncél. A konferencia valódi célja az, hogy anulmányainkkal és azok érõ megviaásával hozzájáruljunk a közpoliikák megalapozoságának növeléséhez. Az ÁSZ Kuaó Inézee a múl év õszén jelenee meg egy kiadvány az állam célszerû gazdasági szerepvállalásáról. A anulmánynak az elmúl 20 év magyar gazdaságpoliikájá elemzõ része rámua arra, hogy az egyik legnagyobb gondo a modellválaszás elmaradása jelenee: a szociális piacgazdaság kiépíésének szándéka és az erõlee liberalizáció nehezen fér össze egymással, és végül is egy duális gazdaságo és egy nagy erjedelmû, kevéssé haékony közszférá eredményeze. Ebbõl adódóan a közpoliika-alkoással szembeni legnagyobb kihívás egy reális és a ársadalom nagy részé mozgósíani képes jövõkép felrajzolása lehe. Ezzel már el is érkezünk konferenciánk elsõ émájához, a nemzegazdasági ervezéshez. Mi indokolja szükségességé? Mi lehe a szerepe? Hogyan lehe a mai széöredeze ervezési rendszer úgy áalakíani, hogy az Magyarország ársadalmi-gazdasági kibonakozásá szolgálja? Hogyan kapcsolhaók össze a nemzegazdasági és a regionális ervek, hogyan eheõ ervszerûbbé az egyes elepülések fejlõdése? Ez uóbbi kérdések már ávezenek konferenciánk második paneljéhez, amely az önkormányzaok pénzügyi helyzeé elemzi. Az Állami Számvevõszék és Kuaó Inézee folyamaosan jelzi, hogy az önkormányzaoka érinõ pénzügyi-kölségveési szabályozás megére a válozaásokra. Az ehhez szükséges kéharmados örvények meghozaala ma poliikailag lényegesen könnyebbé vál. Ezér különösen fonos e dönések körülekinõ szakmai megalapozása, amelyhez a anulmány és annak viája reményeink szerin jelenõsen hozzájárulha. Nagy kérdés, hogy a közpoliikák alakíásával hogyan eheõ versenyképesebbé a magyar gazdaság. Ez a kérdés már 2005 végén megfogalmazuk, amikor inézeünk a Corvinus Egyeem Versenyképességi Kuaó Közponjával együmûködési szerzõdés köö a közszféra és a gazdaság versenyképessége kapcsolaának kuaására. A kuaás elsõ eredményei 2007-ben közkinccsé eük. Az idén áprilisban megjelen második anulmányköe öbbféle megközelíésben és módszerrel árja fel ez az összefüggés rendszer és fogalmazza meg a szükséges javaslaoka. Nem akarom elõre lelõni a poén. Annyi azonban elmondhaok, hogy a kuaás réven egyérelmûen azonosíani lehee azoka a erüleeke, ahol a leginkább szükség van válozaásokra a magyar gazdaság versenyképességének fokozása érdekében. Az ÁSZ Kuaó Inéze anulmányai melle a számvevõszék anácsadási evékenységének egy másik erméke, a Pénzügyi Szemle. A fél évszázados hagyományokkal rendelkezõ s immár angol nyelven is anulmányozhaó közpénzügyi szakfolyóira kiadásának gondozásá 2005 õszéõl kezdve végzi az Állami Számvevõszék. A Pénzügyi Szemle kövekezõ õsszel megjelenõ számá e konferenciának szeneljük, azaz közreadjuk a konferencián elhangzó elõadásoka és a panelviákon képvisel véleményeke szerkesze válozaban. Abban a reményben nyiom meg ez a konferenciá, hogy az nemcsak a részvevõk számára ad majd hasznos és újszerû ismereeke, hanem az i elhangzó javaslaok egy része beépülhe a közpoliika alakíásának folyamaába is. 407

11 SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA IRODALOM BÁGER G. e comp. (2010): A közszféra és a gazdaság versenyképessége empirikus eredmények és anulságok, ÁSZ Kuaó Inézee, április oldal CSAPODI P. (2007): A közpénzügyi szabályozás éziseinek legfonosabb üzeneei, Pénzügyi szemle, 2. szám, oldal CSAPODI P. (2009): A anácsadás az Állami Számvevõszék evékenységében, Pénzügyi Szemle, 1. szám, oldal CSAPODI P. (2009): A közpénzügyek örvényi szabályozása, a közpénzek külsõ ellenõrzésének gazdaságana, Szen Isván Egyeem, Gödöllõ, dokori (PhD-) érekezés Tiszel Szerzõ! Megköszönjük, hogy publikációjával hozzájárul megújuló szakfolyóiraunk céljainak valóra válásához. Szíves figyelmébe ajánljuk a kéziraok megjelenésére vonakozó elvárásainka. A Pénzügyi Szemlében megjelenõ cikkek, anulmányok erjedelme legfeljebb leüés lehe (szóközzel), alsó haár nem szabunk meg. A szövege megfelelõ agolással (címek, alcímek szerepeleésével) kérjük. Nélkülözheelen a felhasznál irodalom, a hivakozások gondos összeállíása, amely aralmazza a szerzõ(k) nevé (külföldieknél a vezeéknév uán, vesszõvel elválaszva, a keresznévnek csak a kezdõbeûjé), a megjelenés évszámá, a hivakozo mû, publikáció eljes címé, (szak)könyvkén vagy más kiadványkén, illeve azok részekén való megjelenés eseén a kiadó megnevezésé, a kiadás helyé, (szak)folyóiraban közreado mûnél érelemszerûen a folyóira megnevezésé, a megjelenés hónapjá (vagy éven belül a sorszámá, amelyike a folyóira használja), minden eseben az, hogy hányadik oldalra (oldalakra) örénik a hivakozás. Mind a áblázaoka, mind pedig az ábráka szíveskedjen címmel elláni és folyamaosan számozni (a hivakozás a szövegen belül is megjeleneni), valamin felüneni a mennyiségi érékek mérékegységé. Az ábrák, diagramok adasorai Excel-programban mellékelje. Az adaok forrásá és a áblázaokra, ábrákra vonakozó megjegyzéseke közvelenül a áblázaok, ábrák ala kérjük elhelyezni. Tiszel Szerzõ! Szíveskedjen közölni foglalkozásá, munkahelyé, eseleg beoszásá, udományos fokozaá és olyan ovábbi szakmai-udományos jellegû énykedésé, iszségé, amelyek megjeleneésé igényli az e számunk szerzõi címû összeállíásban. A publikációka en, Word-fájlban udjuk fogadni. 408

12 Közpoliikai kihívások az új évizedben Pulay Gyula Az állam gazdasági szerepvállalása megújíásának szükségessége Az ÁSZKUT kuaásainak néhány fonos anulsága AAz Állami Számvevõszék Kuaó Inézeének (a ovábbiakban: Inéze) 1 egyik legfonosabb kuaási erülee a közpénzügyi rendszer haékonysága és ágabb érelemben a közszféra mûködésének eredményessége. Ezér kuaásaink során újra és újra fel kelle ennünk a kérdés: az állam, illeve a közszféra egésze mennyire képes hozzájárulni a gazdasági szféra és ezen kereszül az ország versenyképességének javíásához? Bevezeõ anulmányomban az inéze közel 10 éves kuaómunkájának azoka az eredményei szereném kiemelni, amelyek megpróbálak válasz adni erre a kérdésre. Elsõkén a Budapesi Corvinus Egyeem Versenyképesség Kuaó Közponjával közösen folyao mulidiszciplináris kuaásainka szereném megemlíeni, amelynek során a közszféra és a versenyszféra versenyképessége közöi összefüggések felárására örekedünk. A 2005-ben megkezde kuaás eredményei a 2007-ben közzée, valamin a 2010 májusában megjelen kiadványok 2 anulmányai részleesen ismereik. E kuaás, kiegészíve az Inézeben folyó, hasonló émájú kuaások eredményeivel a közpoliikák ovábbfejleszése szemponjából fonos anulságokkal szolgál. 3 Az elsõ és alán legfonosabb anulság, hogy a émakör öbboldalú és kuaás-módszerani szemponból sokféle nemzeközi versenyképességi rangsorok összehasonlíó érékelése, kérdõíves felmérések vállalaoknál, önkormányzaoknál, civil szervezeek körében, mélyinerjúk, saiszikai adaokon alapuló nemzeközi összehasonlíó elemzések, számvevõszéki ellenõrzési jelenések feldolgozása vizsgálaa alapján nagyon hasonló eredményekhez juounk: a különbözõ megközelíéssel végze elemzések egymás sok szemponból erõsíõ kövekezeésekhez vezeek. Ennek szemléleésére egymás mellé állíjuk azoka a erüleeke, amelyeke a vállalai kérdõíves felmérések során a megkérdezeek a legproblémásabbnak íélek (lásd 1. ábláza), valamin azoka az indikáoroka, amelyeknél Magyarország az elmúl években a leggyengébb érékeke ére el a nemzeközi versenyképességi rangsorokban (lásd 2., 3. ábláza). A hasonlóság szembeszökõ. A három fekeelisa alapján megjelölhejük az a néhány erülee, ahol a legsürgõsebb és legmélyrehaóbb válozaásokra lenne szükség. A 4. áblázaban kisebb összevonásokkal azoka a erüleeke üneük fel, amelyek hasonló elnevezéssel a három negaív rangsor közül legalább keõben elõkelõ helyen szerepelnek. 409

13 SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA A MEGKÉRDEZETT VÁLLALATOK ÁLTAL VERSENYKÉPESSÉGÜK SZEMPONTJÁBÓL A LEGINKÁBB PROBLÉMÁSNAK ÍTÉLT TERÜLETEK Sorszám Terüle Álag 1. Adószabályozás (méréke, szerkezee, áláhaósága) 6,48 2. Korrupció 6,27 3. Okaási rendszer haékonysága 6,25 4. Állami gazdaságpoliika haása 6,22 5. Fekeegazdaság 6,19 6. Állami elvonás méréke 6,17 7. Államigazgaás, közinézmények eikai színvonala 6,05 8. K+F-kiadások méréke 5,92 9. Poliikai éle haása 5,91 1. ábláza 2. ábláza A KORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG LEGINKÁBB KEDVEZÕTLEN INDIKÁTORAI BAN AZ IMD VERSENYKÉPESSÉGI RANGSORÁBAN 4 Sorszám Indikáorok Helyezése négy év álagában 1. Szja ráája Kölségveési defici Kölségveési kiadás nagysága Munkaadói b-járulék nagysága MNB poliikájának haása a fejlõdésre Transzparencia Kormányza külsõ adóssága Poliikai insabiliás kockázaa Fekeegazdaság Korrupció Kormány poliikájának konziszenciája 30. A KORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG TÍZ LEGINKÁBB KEDVEZÕTLEN INDIKÁTORA 2008-BAN A VILÁGGAZDASÁGI FÓRUM GCI SZERINTI RANGSORÁBAN 5 Sorszám Indikáorok évi helyezés 1. Adózás méréke és haása Kölségveési defici Kormányzai dönéshozaal áláhaósága Technikailag korszerû ermékek közbeszerzése Államadósság Teljes adóráa Alkalmazoak képzése Poliikusok iráni közbizalom Okaási rendszer minõsége Vállalai K+F-kiadások ábláza 410

14 Közpoliikai kihívások az új évizedben MAGYARORSZÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A LEGSÜRGÕSEBBEN JAVÍTANDÓ TERÜLETEK Sorszám Terüle 1. A közerhek méréke, szerkezee, a szabályozás áláhaósága, insabiliása 2. Az államházarási hiány és az államadósság méréke 3. A poliikai (kormányzai) dönéshozaal áláhaalansága, inkonziszenciája 4. Az okaási rendszer haékonysága 5. Korrupció, fekeegazdaság 6. K+F-kiadások elégelensége, rossz szerkezee 4. ábláza AZ ÜZLETI KÖRNYEZET JAVÍTÁSA A kuaás a diagnózis melle a erápia célszerû módjára és néhány elemére is rávilágío. Az a jól ismer éel erõsíee meg, hogy a vállalkozásoknak versenyképességük javíásához leginkább sabil üzlei környezere van szükségük és arra, hogy a fejlõdésükhöz szükséges erõforrásokhoz komoly akadályok nélkül hozzájussanak. Ezen belül javaslaainka ké célerülere vonakozóan foglaljuk össze: a humán õke, a humánerõforrás fejleszése és kiaknázása; a udományos eredmények és a echnológia diffúziójának elõsegíése. A humán õke, a humánerõforrás fejleszése és kiaknázása célerüleen a vállalai felmérés szerin a szakismereekhez való hozzáférés nagymérékben akadályozza, hogy az okaási rendszer három eleme: a szakmunkásképzés, a felsõokaás és az üzlei képzés rendszerszerû mûködése megbomlo, az okaás és képzés színvonala visszaese, s így öbb erüleen nem vagy csak hiányosan örénik a piaci igények kielégíése. A vállalai kérdõíves felmérés alapján is nyilvánvaló, hogy a gazdálkodó szervezeek versenyképes mûködésé leginkább a szakmunkásképzés rendszere hárálaja. E éren sürgõs korszerûsíésre lenne szükség. A felsõokaás jó, az alapfokú és középfokú okaás közepes érékelés kapo. A felmérés adaaink alapján úgy lászik, hogy az e erüleeken jelenkezõ hiányosságok közvelenül még nem gyengíik a vállalaok versenyképességé. Tanulságosak viszon az üzlei képzés minõségérõl kapo vélemények. A kapo álagérék (3,89) jó megíélés mua. Ugyanakkora az üzlei képzés minõségével való elégedeség egyenes arányban nõ a vállala méreével. Elmondhaó, hogy a mikrocégek nehezen junak igényeiknek megfelelõ üzlei képzésben részesül munkavállalókhoz, illeve munkavállalóik a kisvállalkozásokban hasznosíhaó üzlei képzéshez. A korszerû üzlei ismereek hiánya viszon az egyik komoly oka lehe annak, hogy a magyar mikro- és kisvállalkozások nem fejlõdnek elég dinamikusan. A nagy- és közepes vállalaok üzlei képzési igényé a piaci kínála ki udja elégíeni, szükség lenne azonban állami inézkedésekre annak elõmozdíására, hogy a mikro- és kisvállalkozások elérheõ áron hozzájussanak a szükségleeiknek megfelelõ üzlei képzéshez. Az Európai Unió ámogaásával megvalósuló programok ehhez jó kereeke nyújanak. A szakképze munkaerõ rendelkezésre állásával kapcsolaos válaszokban nagyon jól azonosíhaók a kriikus erüleek. A legrosszabb a helyze a szakmunkásoknál, de a felsõfokú szakemberképzéssel sem elégedeek a vállalkozások. Érdekes módon a külföldi öbbségû vállalkozások más ulajdonosi formákhoz képes elégedelenebbek a felsõokaással és a diplomásokkal, sõ az okaási rendszer egészével is. 411

15 SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Mindez arra ualha, hogy magasabb bérszínvonaluknál fogva magukhoz udják vonzani a legfelkészülebb fiaaloka. Kövekezésképpen a munkaerõ-uánpólás hiányos képzesége elsõsorban a munkaerõpiacon kevésbé versenyképes (alacsonyabb bér és juaásoka kínálnak) kisvállalkozásoka sújja. Ezálal hárányaik súlyosbodnak. A munkaerõpiac szabályozásának érékelésével kapcsolaban ki kell emelni, hogy a gazdálkodó szervezeek kevésbé elégedeek a munkanélküliek ámogaási rendszerével, min a foglalkozaási szabályokkal. A munkaerõ felvéelére, elbocsáására, a minimálbérre sb. vonakozó örvényeke, elõírásoka a vállalkozások nem ekinik az üzlei éle hárálaó ényezõjének (3,32 az álag). Viszon a kkv-k komoly problémáka érzékelnek a munkanélküliek ámogaási rendszerében (2,78 az álag). I ismé az feléelezzük, hogy a kisebb cégek alacsonyabb bérszínvonala nem elég vonzó munkanélküliek részére, ezér nem érdemes lemondaniuk az álláskeresési ámogaásról. Idekapcsolódik Inézeünknek az a kuaása, amelye a évi kölségveés makrogazdasági kockázaainak felárása érdekében végezünk. 6 Tanulmányunkban kimuauk, hogy a fiaal koroszályok foglalkozaási színvonalának 2003 és 2007 közö apaszal nagyarányú mérséklõdése a beiskolázási arányok növekedése melle a fiaalok romló elhelyezkedési leheõségeinek kövekezménye. A közokaási rendszerbõl lemorzsolódás, illeve ovábbanulásra való alkalmalanság mia egyre öbb fiaal lép be a munkaerõpiacra használhaó képzeség és a munkavállaláshoz szükséges kompeenciák nélkül. Megfelelõ alapok nélkül õke a foglalkozaáspoliikai eszközök segíségével is nagyon nehéz munkához juani. Jelenõs mérékben emelkede a középfokú végzeségû pályakezdõ munkanélküliek száma is. A globális pénzügyi válság mia foglalkozaási sokk még nyilvánvalóbbá ee a fiaalok gyenge munkaerõpiaci versenyképességé: a 2008 III. negyedévében 7,7 százalékos magyar munkanélküliségi ráa 2009 IV. negyedévére 10,5 százalékra emelkede, ugyanebben az idõszakban a fiaalok (15 24 évesek) munkanélküliségi ráája 6,9 százalékkal, 27,7 százalékra nõ. 7 Tanulmányunkban felhívuk a figyelme arra az eddig kevese elemze jelenségre, hogy a felsõfokú képzésbe beiskolázo fiaalok körülbelül egyharmada nem szerez diplomá, azaz középfokú végzeséggel lép be a munkaerõ piacra. Az adaok arra ualnak, hogy a fiaalok munkanélküliségének növekedése igen nagymérékben a nem megfelelõ szakképzeségûknek a kövekezménye. Ebben a helyzeben különösen jelenõsége lenne annak, hogy a foglalkozaáspoliika akív eszközei 8 eredményesen segísék a munkanélküliek arós elhelyezkedésé. Az akív eszközök azonban ez a funkció csak igen részlegesen ölik be ban a különféle foglalkozaás elõsegíõ programokba belépõk 46,6 százaléka a csak ámenei foglalkozaás jelenõ közhasznú munkán ve rész. Ebben a számban nincsenek benne az ugyancsak ámenei munkaleheõsége jelenõ közcélú, illeve közmunkán foglalkozaoak. Azóa az Ú a munkához program beindíásával még ovább emelkede azoknak a arósan munkanélküli személyeknek a száma, akik ámogao, ámenei jellegû foglalkozaás révén junak ideig-óráig munkaleheõséghez (2006-ban veek rész közhasznú foglalkozaásban, 2009-ben közhasznú és közcélú foglalkozaásba bekapcsolódók száma összesen fõ vol). 9 Az alacsonyabb iskolai végzeséggel és ennek kövekezében rosszabb munkaerõ-piaci pozícióval rendelkezõ munkanélküliek alulreprezenálak az elhelyezkedés valóban segíõ akív foglalkozaási eszközökkel ámogao munkanélküliek közö, illeve felülreprezenálak a csak ámenei foglalkozaás bizosíó közhasznú munkánál. A munkanélküliek igen jelenõs részének alacsony a foglalkozahaósága, azaz öbbek közö alacsony iskolai vég- 412

16 Közpoliikai kihívások az új évizedben zesége, nem megfelelõ szakképzesége, gyenge mobiliási képessége, egészségi-élevezeési problémái mia a nyíl munkaerõpiacon nem ud arósan elhelyezkedni. A probléma rövid ávú orvoslása érdekében a magyar foglalkozaáspoliika nemzeközi összehasonlíásban kiugróan magas összegeke köl a különféle ámenei közfoglalkozaási formák ámogaására. Ezek az érineek arós foglalkozahaósága szemponjából rendkívül gyenge haékonyságúak 10, ugyanakkor forrásoka vonnak el a jobb haékonyságú akív foglalkozaáspoliikai eszközök finanszírozásáól. A humán õke, a humánerõforrás vállalaokon belüli fejleszése és kiaknázása erüleén a szakismereekhez való hozzáférésrõl fenebb elmondoak kiegészíéseképpen az állami gazdaságszervezõ evékenység számára napjaink egyik legnagyobb kihívása az okaás és a munkaerõpiac jobb összhangjának megeremése. E felada megoldásához az ismereszerzés, képesség- és készségfejleszés, valamin udáskonverálás feléeleinek kompeenciaalapon örénõ elõreláó bizosíására van szükség. A gazdasági versenyképesség javíása vége jelenõs állami felada az egész éleen á aró anulás komplex fejleszési kereeinek ovábbi kibõvíése is és ezálal magasabb szinû udás és ismereeke elérni. Inézeünk ezzel kapcsolaos anulmányának 11 megállapíásai közül kiemelendõ, hogy az egész éleen á aró anulásban a magyar éves népesség mindössze 3,1 százaléka vesz rész, szemben az EU-25-ök 9,6 százalékos álagával; a képzésben alulreprezenálak a hárányos helyzeben lévõk, akiknek a legnagyobb szükségük lenne kompeenciáik fejleszésére. A legfeljebb nyolc álalános végzeek részaránya a munkaerõ-piaci képzésben 25 százalék, szemben az álláskeresõkön belüli 42 százalékos arányával; a felnõképzésen belül a szakképzés és a szakmai ovábbképzés a meghaározó. A gyakorlaban kevés az úgyneveze álalános célú felnõképzés, jóllehe ezek a képzési formák lennének képesek póolni az alapképzeségbeli hiányoka, ami elõfeléele lenne a ársadalmi hárányok mérséklésének; a képzési kínála nem alkalmazkodik elég rugalmasan a keresle válozásához. A udományos eredmények és a echnológia diffúziójának elõsegíése érdekében nagy elõrelépésre van szükség Magyarországon. Ez a anulmányköe három anulmánya is megerõsíi. A nemzeközi versenyképességi összehasonlíás szerin a vállalai K+F-kiadások méréke a magyar kormányzai evékenység 10 leginkább kedvezõlen indikáora közé arozik (lásd 2. ábláza). A vállalai felmérés az állami K+Fsraégiá a problémás erüleek közé sorola, de megjelöle olyan erülekén is, amelynek a fejleszésé leginkább igénylik (lásd 1. ábláza). A nemzeközi saiszikai összehasonlíó elemzések pedig az muaák, hogy a súlyos elmaradás nemcsak a K+F-kiadások alacsony mérékei jelzik, hanem az is, hogy alacsony az aránya az innováció bevezeõ vállalaoknak a szolgálaási szférában, valamin alacsony szinû a kis- és közepes vállalaok innovációs ráfordíása. A K+F-evékenység helyzeé Inézeünk ké anulmányban 12 is elemeze. A udásalapú gazdaság és ársadalom címû kiadványunk részleesen ismerei a udásgazdaság megragadására alkalmazo mérõszámoka és az ezek révén kapo országrangsoroka. I mos annak bemuaására vállalkozhaunk, hogy néhány fonosabb ényezõ menén vizsgálva a magyar eljesímények hogyan viszonyulnak az Európai Unió álagához (lásd 5., 6. ábláza). A ké ábláza adaainak összeveése jól muaja, hogy Magyarországon az innováció alkalmazásában is ükrözõdik a gazdaság duális jellege. A külföldi mûködõ õke álal lérehozo kapaciások magas arányban csúcsechniká képviselnek, akárcsak az e kapaciásokon elõállío exporermékek. Kövekezésképpen az EU-25- ökhöz képes kedvezõbb az ilyen munkahelye- 413

17 SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA 5. ábláza AZ INNOVÁCIÓ ALKALMAZÁSÁNAK NÉHÁNY INDIKÁTORA AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON (2006) ALKALMAZÁS EU-25 HU Foglalkozaás a csúcsechnikai szolgálaásban (az összes munkaerõ százalékában) 3,26 3,37 A felsõ-, közepes és csúcsechnikai iparban foglalkozaoak (a eljes munkaerõ-állomány százalékában) 6,63 8,41 Az összes exporon belül a csúcsechnika aránya 16,70 20,20 Forrás: European Innovaion Scoreboard, Közli A udásalapú gazdaság és ársadalom, FEMI, 2008, 144. oldal A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS AKTIVITÁSÁNAK NÉHÁNY INDIKÁTORA AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON (2006) 6. ábláza INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS EU-25 HU A kis- és közepes vállalaokon belül az innovációban akívak aránya (százalékban) 21,6 9,3 A kis- és közepes vállalaokon belül az innovációban együmûködõk aránya (százalékban) 9,1 6,6 Forrás: European Innovaion Scoreboard, Közli A udásalapú gazdaság és ársadalom, FEMI, 2008, 144. oldal 7. ábláza AZ INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁSÁNAK NÉHÁNY INDIKÁTORA AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON (2006) TUDÁSALKOTÁS EU-25 HU Kormányzai K+F-kiadás a GDP százalékában 0,65 0,50 Üzlei K+F-kiadás a GDP százalékában 1,17 0,41 A felsõ-, közepes és csúcsechnikai K+F-aránya az összes ipari K+F-kiadáson belül 85,20 90,90 A vállalaokon belül innovációra közpénzbõl részesülõk aránya 9,00 5,70 Forrás: European Innovaion Scoreboard, Közli A udásalapú gazdaság és ársadalom, FEMI, 2008, 144. oldal ken foglalkozaoak aránya és a csúcsechnika részesedése az exporból. Ezzel szemben az alapveõen hazai õkébõl lérehozo kis- és közepes vállalaok innovációs akiviása az EUálag felé sem éri el. Nem sokkal kedvezõbb a kép az innovációban közremûködõ kkv-k arányá illeõen. Többek közö a versenyszférának ez a keészakíosága az oka annak, hogy a hazai vállaok európai összehasonlíásban nagyon kevese kölenek K+F-re. Az állam K+F- kiadásai ekineében már kisebb a lemaradásunk (lásd 7. ábláza). Figyelme érdemel a ábláza 3. sora is, amely az muaja, hogy a magyar állam a K+F-kiadások nagyobb részé köli el a közszféra finanszírozására és csak kevés ju a vállalai innováció ámogaására. Tanulmányainkban számos javaslao megfogalmazunk, amelyek közül öbb meg is valósul. Az innováció erüleén a jogi szabályozásban, az inézményfejleszésben fonos inézkedések örének, a ényleges eredmények azonban koránsem elégségesek. AZ ÁLLAM GAZDASÁGI SZEREPE A vállalai szakemberek szerin mind a fiskális, mind a moneáris környeze igen jelenõsen hárálaja sajá szervezeük versenyképességé. Különösen igaz ez az állíás az adózásra, ahol a vélemények az adózás egészére kierjedõen elfogadhaalan állapookra hív- 414

18 Közpoliikai kihívások az új évizedben ják fel a figyelme. Felmérések az muaják, hogy összességében a kis- és közepes vállalkozások a legelégedelenebbek a közszféra eljesíményével, õke sújják leginkább a magas adók, a gazdasági környeze kiszámíhaalansága, a kevéssé szolgálaó jellegû közigazgaás, a közszolgálaások nem megfelelõ színvonala. A közszféra mûködésének haékonyabbá éele ehá jelenõsen növelné e vállalkozások versenyképességé is. E problémák ismerében Inézeünk megkísérele felkuani a rendszerválás óa elel ké évizednek azoka a meghaározó folyamaai, amelyek a magyar gazdaság egyensúlyveszéséhez vezeek. Az errõl szóló anulmányunk 13 legfonosabb megállapíásai ké paradoxon formájában fogalmazhajuk meg a legszemléleesebben: a magyar gazdaság világpiaci inegrálódása a hazai gazdaság egészének felzárkózása nélkül men végbe; az állam gyengíése és az államházarás reformjának elmaradása együesen az eredményeze, hogy erjedelmében nagy, de nem haékony állam alakul ki. Az uóbbi paradoxonról részleesen írunk a Pénzügyi Szemle számában megjelen cikkünkben. 14 Így i mos csak az elsõ paradoxon megfogalmazásá aláámaszó néhány endenciá szereném bemuani. INTEGRÁLÓDÁS FELZÁRKÓZÁS NÉLKÜL 15 A rendszerválás köveõen a magyar állam a piacgazdaságra jellemzõ inézmények és ulajdonviszonyok mielõbbi megeremésére örekede. Ezér úgy alakíoa ki szabályozórendszeré, hogy az rendkívül gyors privaizációhoz vezee. A rendszerválás egyik legfõbb céljakén kijelöl magánosíás örénelmileg rövid idõn belül nem le volna megvalósíhaó a külföldi mûködõ õke bevonása nélkül. Ehhez az állami gazdaságpoliika vonzó feléelrendszer alakío ki, adókedvezményekkel, állami ámogaásokkal, álalánosan meghirdee és egyedi kedvezményekkel segíee a külföldi, fõleg nagyvállalkozások érnyerésé. 16 Az állami gazdaságpoliika sikerességének egyik legfõbb viszonyulási ponjává a külföldi mûködõõke-bevonás folyamaos fennarása és növelése vál. Ebben a gazdaságpoliikai felfogásban a magyar gazdaság álalános versenyképesség-javíási célja a mûködõõke-bevonás nagyságával mér versenyképesség le. A másfél évizedes, nagyarányú külföldi õkebeáramlás eredményekén 2007 végére a külföldi õke állományának éréke meghalada a magyar GDP 60 százaléká. A gazdaságpoliikai célokkal összhangban a külföldi õke meghaározó szerepe jászo a gazdasági növekedésben, és ezen belül elsõsorban az expor dinamikus emelkedésében végén a vállalaok eljes bruó hozzáado érékének közel 50 százaléká, 17 a magyar expor 75 százaléko meghaladó részé a külföldi ulajdonú vállalaok állíoák elõ. A külföldi õke ilyen jellegû szerepvállalásának köszönheõen megvalósul a másik gazdaságpoliikai cél, az expororienál gazdasági növekedés is. A magyar expor növekedése a gazdaság növekedésé egyre jobban meghalada: a közgazdasági, az állami gazdaságpoliikai megíélés szerin a gazdaság húzóereje le. Mindez ado idõszakban, ado mérékig igaz is vol. Ám a magyar expor rendvonala elszakad a magyar gazdasági eljesímény pályájáól, mégpedig sokkal nagyobb mérékben, min a fejle világ egészében 18 (lásd 1. ábra). A ké növekedési pálya elérései mögö fonos ények húzódnak meg. Egyfelõl a magyar expor imporaralma magas, a kivielhez kapcsolódó hazai hozzáado érék viszon alacsony marad. Másfelõl a magyar gazdaság mai szerkezeében nem érheõ el megfelelõ gazdasági növekedés jelenõsen bõvülõ kiviel nélkül. Ám Magyarország külkereskedelmének hozamai jelenõs részben kívülre kerülnek a magyar 415

19 SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA gazdaságból, globális eredményei csak részben inegrálódnak a belsõ gazdaságba. A nagy nyioság és a gyenge belsõ piac melle a magyar gazdaság kiszolgálao a külsõ konjunkúrának. Részben ezzel magyarázhaó, hogy 2009-ben a magyar gazdaság visszaesése lényegesen meghalada az Európai Unió álagá (6,9 százalék vol, szemben a 4,5 százalékos uniós álaggal). Ugyanakkor az expor magas imporaralmá és alacsony hazai hozzáadoérék-aralmá muaja, hogy az expor 10,1 százalékos csökkenése ellenére a GDP csak 6,9 százalékkal mérséklõdö, míg az imporunk 16,1 százalékkal ese vissza. 19 A ransznacionális vállalaok exporjáól, belsõ ermeléséõl nagymérékben függ a foglalkozaási helyze. A gazdaság egészében elfoglal erükhöz viszonyíva azonban relaíve alacsony a külföldi cégek részaránya a foglalkozaásban: miközben a külföldi (dönõen mulinacionális) vállalaok részaránya a bruó hozzáado éréke ekinve a magyar gazdaságban valamivel 50 százalék felei, az exporban pedig százalék közöi, az összes foglalkozaonak csak minegy egynegyede dolgozik külföldi ulajdonban lévõ vállalaoknál. A magyar expor úgy ére el, majd halada meg a GDP érékének 70 százaléká, hogy a Magyarországon elõállío hozzáado érék, kövekezésképpen az ehhez kapcsolódó foglalkozaás rendkívül alacsony. Az expor belsõ szerkezeérõl fonos összeállíás közöl az Európai Bizoság. 20 Elemzésében az exporermékek négy csoporjá különbözei meg a ényezõinenziás vizsgálva. Ezek a nyersanyag-, a munka-, a õke- és a K+F-inenziás. A 8. ábláza adaai az muaják, hogy Magyarország exporszerkezee az inenziásényezõk szerin alapveõen különbözik a bemuao csoporokól, országokól. A dönõen a ransznacionális vállalaokhoz köõdõ expor K+F-inenziása Magyarországon a legmagasabb az új belépõk közö, de a magyar szin jóval meghaladja az EU-15-ök (a fejle Európa) muaói is. A külföldi õke ál- 1. ábra A MAGYAR GDP ÉS AZ EXPORT KÖZÖTTI ÉVES NÖVEKEDÉSI ÜTEMÉNEK ELTÉRÕ TRENDVONALA (válozás az elõzõ évhez százalékban) Forrás: KSH 416

20 Közpoliikai kihívások az új évizedben AZ EXPORT MEGOSZLÁSA A TÉNYEZÕINTENZITÁS ALAPJÁN (2006-ban, az ado inenziású expor a eljes expor százalékában) 8. ábláza Nyersanyaginenzív Munkainenzív Tõkeinenzív K+F-inenzív 15 régi agállam új agállam Magyarország Lengyelország Csehország Szlovákia Szlovénia Megjegyzés: a 10 új agállam a 2004-ben és a 2007-ben belépõk Mála és Ciprus nélkül. Forrás: Vida Kriszina (2009) 16. oldal EGY FÕRE JUTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ÉS LÉTSZÁM 2008-BAN* 9. ábláza Egy fõre juó hozzáado érék (ezer F) Lészám (ezer fõ) Nemzegazdaság vállalkozásai összesen 5 635, ,2 ebbõl: 100 százalék belföldi ulajdon 3 752, ,0 100 százalék külföldi ulajdon ,1 391,2 50 százaléknál nagyobb külföldi ulajdon ,1 146,9 Külföldi ulajdon (100 százalék és 50 százalék) ,8 538,1 Külföld/Nemzegazdaság 193 százalék 24 százalék *Keõs könyvviel vezeõ vállalkozások Forrás: APEH: Gyorsjelenés a május 31-én ársaságiadó-bevallásra köeleze vállalkozások adaai alapján a Pénzügyminiszérium álal készíe számíás al végrehajo expororienál beruházások jelenõs része rendkívül magas echnikaiechnológiai színvonalon valósul meg, ezér is vol a foglalkozaás bõvíõ haásuk viszonylag csekély. Álalában is igaz, hogy a öbbségi külföldi ulajdonban lévõ vállalkozásoknál az élõmunka ermelékenysége közel készerese a nemzegazdasági álagnak (lásd 9. ábláza). A magas ermelékenység kövekezében azonban munkaerõigényük viszonylag csekély: a bruó hozzáado érék közel 50 százalékának elõállíásához a lészám 24 százaléká foglalkozaják. Célszerû külön megvizsgálnunk a gazdasági növekedés, valamin a foglalkozaás kapcsolaá. A ranszformációs válás haására a foglalkozaás és a gazdasági növekedés kapcsolaa megválozo. Ez az összefüggés igen jól szemlélei a 2. ábra. Az ermészees jelenség, hogy az álalában korszerûbb echniká alkalmazó, azaz ermelékenyebb nagy- és közepes vállalaok az ország GDP-jének ermeléséhez nagyobb arányban járulnak hozzá, min a foglalkozaáshoz. Az európai összehasonlíás azonban az muaja, hogy ez az összefüggés hazánkban fokozoan érvényesül (lásd 10. ábláza). A ábláza adaai közül kiemelés érdemel, hogy Magyarországon az EU-álaghoz képes sokkal nagyobb a súlya a mikrovállalkozásoknak a foglalkozaásban. Ugyanakkor e vállalkozások hozzájárulása a GDP-hez alaa marad 417

21 SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA 2. ábra A GDP ÉS A FOGLALKOZTATÁS SZÍNVONALÁNAK SZÉTVÁLÁSA A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI KÉT ÉVTIZEDBEN (1989=100) Forrás: a KSH Magyar Saiszikai Évkönyv különbözõ köeeibõl számío érékek 10. ábláza A VÁLLALATOK SÚLYA (SZÁZALÉKBAN) A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS A GDP ELÕÁLLÍTÁSÁBAN NAGYSÁGKATEGÓRIÁK SZERINT A MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EU-BAN Vállalamére A foglalkozaoak aránya Hozzáado érék aránya Magyarország EU-álag Magyarország EU-álag Mikrovállala 35,8 29,5 15,8 21,1 Kisvállala 18,9 20,6 16,3 19,9 Közepes vállala 16,2 16,9 18,1 17,9 Nagyvállala 29,0 32,9 49,7 41,1 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 Forrás: SBA Fac Shee Hungary, Idézi: A kis- és középvállalaok és a vállalkozás helyzee (Saiszikai Tükör), KSH, auguszus, 1. oldal az európai álagnak. További gond, hogy a mikrovállalkozások jelenõs része nem is akar kilépni az önfoglalkozaó sáuszból, azaz munkálaóvá válni. Így viszon nem bõvül a foglalkozaás. A magyar foglalkozaás színvonala európai összehasonlíásban is nagyon alacsonynak minõsíheõ. Foglalkozaási ráánk 2008-ben 56,7 százalékos vol, szemben a 65,9 százalékos EU-álaggal. A közép-kele-európai agországok közül egyedül Lengyelországban alacsonyabb a foglalkozaás színvonala, min hazánkban. Az alacsony gazdasági akiviás számos szociális probléma okozója és megnehezíi a közszolgálaások finanszírozásá is. Az közö bekövekeze folyamaoka jellemzõ, az elõbbiekben bemuao adaok jól érzékeleik, hogy a külföldi mûködõ õke haékony részvéele nélkül nem jö volna lére Magyarországnak a fejle nyugai 418

22 Közpoliikai kihívások az új évizedben országokhoz való gyors gazdasági inegrálódása. Ám a rendszerválás köveõ ké évized uán még mindig elválik egymásól az expor, a GDP és a foglalkozaás rendvonala. A piacgazdaságokkal való nagyfokú összekapcsolódása ellenére nem jö lére a magyar gazdaság egészének a felzárkózása. Magyarországon egyszerre vannak jelen a külföldi õke álal lérehozo, magas színvonalú echnológiá alkalmazó vállalaok, az alacsony ermelékenységgel dolgozó belföldi ulajdonú mikrovállalkozások, valamin a munkanélküliek és a munkaerõpiacról kiszorulak ömegei. A gyors külkereskedelmi és õkepiaci, ulajdoni nyiással a belsõ magyar piac nemzeközivé vál: a világgazdaság válozásai, eredményei, fejlõdés elõsegíõ haásai, de visszahúzó zavarai, válságai is közvelenül jelenkeznek a magyar gazdaság egészében. Az elmúl húsz év néhány kiválaszo gazdasági folyamaának rendjei az muaják, hogy az alapjában összearozó pályák Magyarországon széválak: az expor dinamikus bõvülése csak kismérékben húza maga uán a gazdaság növekedésé, a növekedés elõnyei pedig nem erülék szé a bõvülõ foglalkozaásban. E endenciák jól bizonyíják, hogy Magyarország sikeres világpiaci inegrálódása nem jár együ a gazdaság és a ársadalom egészének a felemelkedésével. Magyarországon nemcsak a pénzügyi egyensúly borul fel, hanem a belsõ gazdasági, ársadalmi és szociális szerkezeek egyensúlya is. Megíélésünk szerin az egyensúly megbomlása csak részben függ össze a piacnyiás és a privaizáció során elkövee hibákkal, illeve az államházarás noórius és rossz szerkezeû úlkölekezésével. A fõ gondo abban lájuk, hogy az állam nem udo olyan gazdasági környezee eremeni, amelyben a hazai vállalkozások is gyorsan fejlõdhenek, úgy is, hogy rácsalakoznak a külföldi õke álal lérehozo új iparágakra, illeve kihasználják a belsõ keresle bõvülésé. A gyakran válozó szabályozók, az elvonások magas szinje a õkeszegény hazai vállalkozásoka 21 elsõsorban a úlélésre és nem a növekedésre, a foglalkozaás bõvíésére öszönöze. FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS, ELTARTHATÓ ÁLLAM FENNTARTÓ ÁLLAM, ELTARTÓ FEJLÕDÉS Ahogy az elemzésünke ké paradoxon köré csoporosíouk, úgy a megoldás irányá is paradoxonszerûen fogalmazhajuk meg. Ma már közhelynek számí, hogy minden (európai) országnak a fennarhaó fejlõdés kell célkén megfogalmaznia, amely három dimenzió foglal magában: a gazdasági, a szociális és a környezei fennarhaóságo. A gazdasági fennarhaóságnak meghaározó eleme a kölségveés fennarhaósága. Ez Magyarország számára az úgyneveze maasrichi kriériumok eljesíésé és az ehhez vezeõ konvergenciaprogram végrehajásá jeleni. A kölségveési egyensúly fennarása érdekében azonban az elmúl ké évized nagy erjedelmû, de gyenge államá, egy kisebb, de haékonyabb államnak kell felválania. Elsõ megközelíésben a közszférának akkorának kell lennie, amekkora közpénzekbõl gazdálkodó rendszer a versenygazdaság el ud arani. Szükség van azonban egy másik megközelíésre is, amely a közszférában nem elarandó erhe lá, hanem olyan haékony közszolgálaó szervezee, amely maga is hozzájárul a gazdaság versenyképességének növeléséhez. Elmélei és empirikus kuaásaink ezen összefüggésrendszer mindké oldalá megvilágíoák. A fennarhaó fejlõdéshez fejleszõ, de legalábbis fennaró államra van szükség, amely magas szinû közszolgálaások nyújásával, a sabil gazdasági környeze megeremésével, a verseny iszaságának megõrzésével, a közpénzek eredményes felhasználásával kedvezõ feléeleke erem a gazdaság mûködéséhez. Az ily módon erõforrásokhoz például egészséges, képze, kompeens munkaerõhöz juao gazdaság nagyobb eljesíményre lesz ké- 419

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Dr. Pulay Gyula, az ÁSZKUT fıigazgatójának elıadása a Közpolitikai kihívások az új évtizedben

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Saiszikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BAGÓ ESZTER, DR. BELYÓ PÁL, DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. JÓZAN PÉTER, DR. KARSAI GÁBOR, DR.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében Folyamaszemlélei leheőségek az agro-ökosziszémák modellezésében Dokori (D) érekezés Ladányi Mára Témavezeő: Dr. Harnos Zsol, MHAS, egyeemi anár BCE, Kerészeudományi Kar, Maemaika és Informaika Tanszék

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Mobil robook gépi láás alapú navigációja Vámoss Zolán Budapesi Műszaki Főiskola Neumann János nformaikai Kar Taralom Bevezeés és a kuaások előzménei Célkiűzések és alkalmazo módszerek Körbeláó szenzorok,

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére Bórdiffúziós együhaó meghaározása oxidáló amoszférában végze behajás eére LE HOANG MAI Fizikai Kuaó Inéze, Hanoi BME Elekronikus Eszközök Tanszéke ÖSSZEFOGLALÁS Ismere, hogy erős adalékolás eén a diffúziós

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC.

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. Galbács Péer Akív szabályozás, vagy gazdaságpoliikai nihilizmus?

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban BUDAPESI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGUDOMÁNYI EGYEEM Gazdaság- és ársadalomudományi Kar Műszaki Menedzsmen Gazdálkodás és Szervezésudományi Dokori Iskola Az üzlei dönéshozó udásmegoszása az e-korszakban dokori

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján Végeselemes módszer alkalmazása csõvezeékekben lévõ korróziós hibák veszélyességének érékelésére enkeyné dr. Biró Gyöngyvér 1 Balogh Zsol 1 r. Tóh ászló 1 Harmai Isván ÁAPOTEENÕRZÉS Absrac anger analysis

Részletesebben