TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA"

Átírás

1 TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI DOKUMENTUM A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ TULAJDONA. Engedély nélküli másolása nem megengedett! Készítette:Markó József Ellenőrizte, Jóváhagyta: Dr. Szabó Géza Verzió: 30. Dátum: Oldal: 1/25

2 TARTALOMJEGYZÉK Módosítások sz. árlista : Kísérő személy, Meddővé tétel térítési díja oldal 4. oldal 2. sz. árlista : Foglalkozás- egészségügyi-, és életbiztosítási vizsgálatok díjai. 5. oldal 3. sz. árlista : Kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egészségügyi. szolgáltatások díja (pl.: lőfegyver, gépjármű alkalmasság, véralkohol, látlelet stb.) oldal 4. sz. árlista : Teljes költségtérítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjai 10. oldal 5. sz. árlista : Nem biztosított fekvőbeteg ellátásáért fizetendő térítési díjak. 16. oldal 6. sz. árlista : Egyéb az intézménynél igénybe vehető szolgáltatások díjai oldal 7. sz. árlista : Könyvtári szolgáltatások díjai oldal 8. sz. árlista : Szakmai gyakorlat térítési díjai oldal 9. sz. árlista : Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díjai ápolási és krónikus osztály. 20.oldal 1. sz. melléklet: Sütemények árlistája 2. sz. melléklet: Térítés ellenében készített termékek eladási árának kiszámítása 3. sz. melléklet: Étkezési díjak Verzió: 30 Dátum: Oldal: 2/25

3 MÓDOSÍTÁSOK 3. sz. mellékletben az étkezési díjak től az alábbiak szerint változnak: Régi díj: Új díj: Kötelező V-D 400,-Ft 440,-Ft Nem kötelező V-D 400,-Ft 440,-Ft Vendégebéd 695,-Ft 710,-Ft Nyugdíjas 635,-Ft 710,-Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 3/25

4 1. sz. árlista KÍSÉRŐ SZEMÉLY TÉRÍTÉSI DÍJA Az egészségbiztosítási törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a 9/1993.(IV.2.) NM rendelet a fekvőbeteg ellátás finanszírozásában a Homogén Betegségcsoportokhoz (HBCS) rendelt ápolási időt és súlyszámot szabályozza. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 18. -a (6) bekezdésének m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérője, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesülő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója ellátásának finanszírozása napidíjjal történik, amelynek értéke a HBCS súlyszám aktuális forintértékének 0,02-szorosa. A kísérő személyek felvétele térítési díj ellenében től: 1500.,- Ft/nap, melyet számla ellenében kell befizettetni a kórház házipénztárába. A fenti összeg tartalmazza a vendégebéd térítési díját is. MEDDŐVÉ TÉTEL TÉRÍTÉSI DÍJA A Népjóléti Miniszter 46/1997. (XII.17.) NM rendelete alapján a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásnak minősül az alábbi beavatkozás: OENO Sterilizáció, nem orvosi indikációra. Laparoszkópos sterilizáció díja ,- Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 4/25

5 2.sz. árlista FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK DÍJAI Azok a munkáltatók, akik nem tartanak fenn szolgálatot, továbbá a munkaügyi központok és a szakképző intézmények a külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok elvégzése ellenében eltérő megállapodás hiányában az alábbi térítési díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak. A 89/1995.(VII.14.)Korm. Rendelet 3.. (1) bekezdése szerinti térítési díjak: A foglalkozás- egészségi osztály esetében B foglalkozás- egészségi osztály esetében C foglalkozás- egészségi osztály esetében D foglalkozás- egészségi osztály esetében ,- Ft/fő/eset 8.400,- Ft/fő/eset 6.800,- Ft/fő/eset 5.000,- Ft/fő/eset Amennyiben a fenti kategóriák (A-B-C-D) vizsgálatába bevont létszám a 100 főt meghaladja, 10 % kedvezményt biztosítunk. Szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében Szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében 2.500,- Ft/fő/eset; 2.800,- Ft/fő/eset; A 284/1997. Korm. rendelet (térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról) 2. sz. mellékletben található: Foglalkoztathatóság szakvéleményezése a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén Ft/fő/eset; b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetében Ft/fő/eset c) az a) és a b) pontban nem említett esetében Ft/fő/eset Verzió: 30 Dátum: Oldal: 5/25

6 KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS CÉLJÁBÓL MEGJELENTEK VIZSGÁLATI DÍJAI Jelen árlista szerinti orvosi vizsgálati díjak alkalmazandók. ÉLETBIZTOSÍTÁSOK A mindenkor érvényben lévő megállapodási szerződés, de legalább a szabályzat szerinti vizsgálati díjak alkalmazandók. AZ EGYES MŰTÉTI BEAVATKOZÁSOK DÍJAI A nem biztosítottak részére végzett műtéti beavatkozások díját az OEP által meghatározott HBCS és a teljes finanszírozási érték alapján, esetenként kell meghatározni, és arról a beteget tájékoztatni kell az ellátás megkezdése előtt. Az OEP által nem finanszírozott műtétek (pl. plasztika) esetében a díj megállapítása költség kalkuláció alapján történik, melyet a beavatkozás megkezdése előtt kell kezdeményezni az ellátást végzőnek a pénzügyi osztály felé. Az ellátást mindkét esetben csak akkor lehet megkezdeni, ha az intézmény által megállapított díjat a beteg elfogadja, és arról a szabályzat 2. és 3. sz. mellékletében szereplő nyilatkozatot aláírja, valamint a szabályzat szerinti díjelőleget befizeti. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 6/25

7 3. sz. árlista 284/1997.(XII.23.) KORM. RENDELET SZERINTI DÍJAK A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díja 1. LŐFEGYVERT munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata: a.) első fokon 7.200,- Ft b.) másodfokon ,- Ft 2. LŐFEGYVERT tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyver tartására való A. orvosi alkalmassági vizsgálat a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon Ft ab) másodfokon Ft b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: ba) első fokon Ft bb) másodfokon Ft c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: ca) első fokon Ft cb) másodfokon Ft d) ha a 70. életévét betöltötte: da) első fokon Ft db) másodfokon Ft B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat a) első fokon Ft b) másodfokon Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 7/25

8 3. GÉPJÁRMŰALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijárművezetői alkalmassági vizsgálat a.) ha 40. életévét nem töltötte be első fokon másodfokon b.) ha 40. Életévét betöltötte, de 60. életévét nem érte el első fokon másodfokon c.) ha a 60. életévét betöltötte, de 70. életévét nem érte el első fokon másodfokon d.) ha a 70. életévét betöltötte első fokon másodfokon 4. ALKOHOL SZINTjének kimutatása érdekében végzett vér-és vizeletvétel 5. KÁBÍTÓSZER szintjének kimutatása érdekében végzett a.,) vérvétel b,) vizeletvétel 7.200,- Ft ,- Ft 4.800,- Ft 7.200,- Ft 2.500,- Ft 4.800,- Ft 1.700,- Ft 3.200,- Ft 4.800,- Ft 3.200,-Ft 1.600,-Ft 6. LÁTLELET kiadása 3.500,-Ft 7. Részeg személy DETOXIKÁLÁSA 7.200,-Ft 8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7.200,-Ft 9. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9.700,-Ft 10. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata: Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja 11. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor ,-Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 8/25

9 12. Az a mellkas szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. Törvény 4. (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor: 1.700,- Ft 13. Foglalkoztathatóság szakvéleményezése a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén Ft/fő/eset; b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetében Ft/fő/eset c) az a) és a b) pontban nem említett esetében Ft/fő/eset 14. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, 2.000,- Ft kivéve a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálás és b) az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is a pneumoccocus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást Verzió: 30 Dátum: Oldal: 9/25

10 4. sz. árlista A TELJES KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJA AZ ALÁBBI: Első szakorvosi vizsgálat Minden további szakorvosi vizsgálat Számítógépes szemészeti vizsgálat Urológiai vizsgálat Rákszűrés Speciális vizsgálatok -Légzésfunkció, hallásvizsgálat, audiometria EKG EKG kerékpár terheléssel EEG EEG alvás megvonással Röntgen vizsgálatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kisvégtagi felvételek -kézfej, ujj, OMÜ, térd, boka, csukló) Mellkas AP/PA Mellkas AP/PA üzemorvosi beutalóval Nyaki gerinc 2 irányú felvétele Háti gerinc 2 irányú felvétele Lumbalis gerinc 2 irányú felvétele Medence AP felvétel Koponya 2 irányú felvétele Has natív felvétel Mammographia Gyomor kontrasztos vizsgálata Vastagbél (irrigoscopia) Gyomor vékonybél passage követése kontraszt anyaggal UH vizsgálatok Carotis doppler Szív UH. Hasi UH komplett Emlő axilla UH Várandós kismamák magzatáról készített ultrahangos fénykép Gasztroenterológiai vizsgálatok Gyomortükrözés (gastroscopia ),Panendoscopia Vastagbél vizsg.(colonoscopia) Sigmoideoscopia Rectoscopia Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 500 Ft Ft Ft Ft Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 10/25

11 Anoscopia Egyéb vizsgálatok Fizikóterápiás kezelés Gyógytorna Masszázs (20 perc) Osteo-densiometria CT vizsgálatok Agykoponya natív Agykoponya natív + kontrasztanyagos Arckoponya ( OMÜ ) natív Gerinc natív Gerinc natív + kontrasztanyagos Végtag natív Mellkas natív Mellkas natív + kontrasztanyagos Medence ( sacroiliacalis rés ) Teljes hasi CT natív + kontrasztanyagos Teljes has natív Elektronikusan rögzített felvételt tartalmazó CD 700 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 600 Ft LASER vizsgálatok Laser roncsolás bőrelváltozás miatt 500 Ft Laser roncsolás orr, garat, gége, száj nyálkahártyán 500 Ft Bőrelváltozás eltávolítása Ft Laser besugárzás soft lézer - 10cm2 -ig 200 Ft - 50cm2 -ig 500 Ft cm2 -ig 700 Ft Laboratóriumi vizsgálatok Vérvétel Klinikai kémia Nátrium Kálium Kalcium Foszfor Magnézium Vas Transzferrin Glukóz Haemoglobin A1c 700 Ft 150 Ft 150 Ft 300 Ft 150 Ft 150 Ft 200 Ft 650 Ft 150 Ft Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 11/25

12 Bilirubin totál Bilirubin direkt Karbamid Kreatinin Húgysav GOT GPT GGT Kreatin-kináz (CK) CK-MB α-hbdh Alkalikus-foszfatáz Amiláz Triglicerid Koleszterin HDL-koleszterin Összfehérje Albumin Laktát-dehidrogenáz (LDH) Laktát Etil-alkohol Hematológia Teljes vérkép Retikulocyta Vörösvértest ozmótikus rezisztencia meghat. Süllyedés Vércsoport+ ellenanyagszűrés Vércsoport meghatározás Alvadási vizsgálatok Prothrombin Aktivált parciális thromboplasztin idő (APTI) Plasma thrombin idő (TI) Fibrinogén D-dimer kvantitatív meghat. (zöld cső) Szerológia Anti-streptolizin O titer (AST) Antinukleáris antitest kimutatása (ADNA, SLE) Rheuma faktor (RF) kvantitatív meghat. Mononucleosis immunkromatográfiás teszt RPR (VDRL) teszt 100 Ft 150 Ft 120 Ft 200 Ft 120 Ft 120 Ft 120 Ft 120 Ft 250 Ft 500 Ft 200 Ft 100 Ft 400 Ft 300 Ft 300 Ft 450 Ft 100 Ft 100 Ft 200 Ft 600 Ft 500 Ft 500 Ft 250 Ft 500 Ft 200 Ft Ft Ft 350 Ft 600 Ft 600 Ft 800 Ft 7500 Ft 800 Ft 600 Ft 1500 Ft 2100 Ft 200 Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 12/25

13 TPHA (Treponema pallidum hemaggl. teszt) Immunkémia Alfa-fetoprotein (terhes) Troponin T kvantitatív meghat. (zöld cső) Fehérje elektroforézis (ELFO) C reaktív fehérje ultraszenzitív meghat (CRP) Prokalcitonin (PCT) Gyógyszerszint Lítium Digoxin Karbamazepin (CBZ) Tumormarkerek Tumormarker AFP CEA (Karcinoembrionális antigén) CA125 CA15-3 CA19-9 Prostata specifikus antigén (TPSA) Immunológia IgA IgG IgM IgE (totál) Hormonok Thyreoidea-stimuláló hormon (TSH) Szabad trijód-tironin (FT3) Szabad tiroxin (FT4) Allergia panelek Inhalatív I. (háziporatka I., II.,mogyoró, égerfa, nyírfa, parlagfű, 12 fűkeverék, fekete üröm, tollkeverék, macska, kutya, tengerimalac, aranyhörcsög, nyúl, Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Alternaria, lándzsás útifű) Inhalatív II. (tárolási és korhadék atka, házi poratka keverék, rozs, mogyoró, égerfa, nyírfa, parlagfű, 12 fűkeverék, fekete üröm, lándzsás útifű, macska, kutya, ló, tengerimalac, méh, darázs, csótány, penészgomba keverék, latex) 400 Ft Ft Ft Ft 400 Ft 5500 Ft 400 Ft Ft Ft Ft 2600 Ft 4500 Ft 3500 Ft 4000 Ft Ft 1500 Ft 1500 Ft 1500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 13/25

14 Nutritív (földimogyoró, dió, mandula, tej, tojásfehérje, tojássárgája, burgonya, zeller, sárgarépa, paradicsom, tőkehal, rák, narancs, alma, rozsliszt, búzaliszt, szezámmag, kazein, szójabab, mogyoró) Vizelet Teljes vizelet (8 viz. paraméter + üledék) Mikroalbumin Amiláz Fehérje, Húgysav, Karbamid Kreatinin Nátrium, Kálium, Foszfor, Magnézium, Glukóz Kalcium Terhességi (Meno) teszt (hcg kimut.) Vesekő kémiai analízise Barbiturát minőségi kimutatása Benzodiazepin minőségi kimutatása Drog panel (amfetamin,metamfetamin, marihuana, morfin, kokain) Széklet Féregpete Vér kimutatása Humán vér kimutatása immunkromatográfiás teszttel Emésztettség Rota + adenovírus antigén kimutatása (gyorsteszt) Ft 400 Ft 500 Ft 400 Ft 120 Ft 200 Ft 150 Ft 300 Ft 400 Ft 400 Ft Ft Ft 7500 Ft 600 Ft 150 Ft Ft 300 Ft Ft Bakteriológiai vizsgálatok Orr, torok, köpet tenyésztése Vizelet tenyésztése Fül-,szem-,bőrfelszíni-,hüvely-,cervixváladék tenyésztése Sebváladék, punctatum, genny, liquor tenyésztése Hemokultúra tenyésztése (palackkal együtt) 5 nap Széklet tenyésztése Mycobacterium tenyésztése Löwenstein-Jensen táptalajon (8 hét) MRSA szűrés A fenti árak negatív tenyésztési eredmény esetén értendők! 500 Ft 500 Ft 750 Ft 800 Ft 2800 Ft Ft 2500 Ft 500 Ft Pozitív tenyésztési eredmény esetén fizetendő plussz ár: Aerob baktériumonként (identifikálás, rezisztencia) Anaerob baktériumonként (identifikálás, rezisztencia) Ft Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 14/25

15 Széklet baktériumonként (Shigella, Yersinia, E.coliO124, E.coli dyspepsiae, Salmonella, Campylobacter) + rezisztencia MRSA identifikálás, rezisztencia, MIC Egyéb mikrobiológia Gomba identifikálás chromagaron Gomba identifikálás vagy rezisztencia teszttel Chlamydia antigén kimutatása (gyorsteszt) váladékból Mycoplasma + Ureaplasma kimutatása (gyorsteszt) váladékból Meningoteszt (Neisseria meningitidis antigén kimutatása) Clostridium difficile A/B toxin kimutatása székletből Hüvely tisztasági fok (festett kenetben) Trichomonas (hüvelyváladékból mikroszkóppal) Mycobacterium Ziehl-Neelsen festéssel Ft Ft 800 Ft Ft Ft Ft Ft 3000 Ft 400 Ft 300 Ft 350 Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 15/25

16 5. sz. árlista OEP ÁLTAL NEM FINANSZÍROZOTT (NEM BIZTOSÍTOTT) FEKVŐBETEGEK ELLÁTÁSÁÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK Nem biztosított betegek nem sürgősségi ellátásáért (4-es térítési kategória) fizetendő térítési díj mértéke: 1) Hotelszolgáltatás díja, mely tartalmazza az élelmezési, mosási, közműköltségeket, valamint a fizikális orvosi vizsgálatot és az ápolási tevékenységet: - Aktív osztályokon: Ft/nap/ágy - Krónikus osztályokon: Ft/nap/ágy (Megállapítása előző évi fajlagos költség adat 1 ágyra jutó átlagos napi költség. alapján, évenként történik.) 2) Elvégzett vizsgálatok költsége az elvégzett diagnosztikai vizsgálatok díját a térítési szabályzatban meghatározott díjtételek szerint kell megtéríteni. 3) Felhasznált anyag-és gyógyszerköltség az ellátás során, a beteg részére biztosított, valamennyi felhasznált szakmai anyag és gyógyszer költségét a tényleges bekerülési összeg (anyagkezelési költséggel számított) szerint kell megtéríteni. Ennek érdekében, a térítés ellenében ellátott betegek ellátása során felhasznált anyagokról és gyógyszerekről az ellátást végző osztály köteles külön nyilvántartást vezetni, és azt a beteg távozása előtt a pénzügyi osztály részére leadni a betegszámla összeállításához. Az ellátott előzetesen aláírja azon formanyomtatványt, amelyen az ápolás várható költsége és várható időtartama található. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 16/25

17 6. sz. árlista AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL VÉGZETT TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSEK ÉS NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL Étkezési díjak Élelmezési szolgáltatás Sütemények Sterilizálás Sterilizálás munkaidőn kívül Tartós bérleti díj Bérleti díj eseti Telefondíj vonalas Telefondíj MOBIL Könyvtári bevételek Steril ruha Parkolójegy - éves - napijegy - eseti Kölcsönzési díjak 1 napra - vaságy + matrac - tolókocsi 3. sz. melléklet szerint 2. sz. melléklet szerint 1. sz. melléklet szerint ,- Ft + ÁFA/program Formalin: + 35%, gőz: + 15% felár Szerződések szerint Belgyógyászati tömb kistárgyaló: adómentes 5.000,- Ft/nap Szemészeti tömb nagyterem: adómentes , Ft/nap Tarifa díjszabás szerint Előfizetési díj 20%-a (Bruttó) 7. sz. árlista szerint Bruttó 1.500,- Ft Bruttó 3.000,- Ft Bruttó 500,- Ft/nap Bruttó 200,- Ft/óra Nettó 50,- Ft Nettó 50,- Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 17/25

18 7. sz. árlista AZ ORVOSI KÖNYVTÁR ÉS A DOKUMENTÁCIÓK KIADÁSÁNAK ÉS A FÉNYMÁSOLÁS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL 1. Beíratkozási díj Az Orvosi Könyvtár Működési Rendjében leírtak szerint. Nettó 560,- Ft 2. Fénymásolási díj magán célra - A/4-es oldal - A/3-as oldal Nettó 20,- Ft Nettó 28,- Ft 3. Egészségügyi dokumentáció másolatának kiadása a. Születés pontos idejének (óra,perc) meghatározás (az ár 2 oldal fénymásolatot foglal magában) b. A kérelmező ismeri a kórházi ellátás pontos dátumát (az ár 10 oldal fénymásolatot foglal magában) c. A kórházi ellátás évének ismerete esetén (az ár 10 oldal fénymásolatot foglal magában) d. A kórházi ellátás idejének 2-5 év közötti megadása (az ár 10 oldal fénymásolatot foglal magában) e. A kórházi ellátás idejének körülbelüli megadása (5 éven túli időszak) esetén f. A kórházzal jogviszonyban álló dolgozók saját egészségügyi dokumentáció másolatáért g. Az október 1. után járó beteg-ellátásban valamint április 1. után a járó- és fekvőbeteg ellátásban ellátott beteg számítógépes adatbázisból kinyomtatható egészségügyi dokumentációja Nettó 1.120,- Ft Nettó 1.120,- Ft + a 10 oldal feletti fénymásolat térítési díja Nettó 1.520,- Ft + a 10 oldal feletti fénymásolat térítési díja Nettó 2.400,- Ft + a 10 oldal feletti fénymásolat térítési díja Nettó 2.800,- Ft + a 10 oldal feletti fénymásolat térítési díja Nettó 280,- Ft + a fénymásolás térítési díja Nettó 400,- Ft + a fénymásolás térítési díjával megegyező összeg Verzió: 30 Dátum: Oldal: 18/25

19 Általános alapelvek: 8. sz. árlista SZAKMAI GYAKORLAT TÉRÍTÉSI DÍJAI Az intézmény alkalmazottjai az intézményben letöltött szakmai gyakorlatokat térítésmentesen végezhetik. Amennyiben más intézmény alkalmazottja szakmai gyakorlata során műszakbeosztás szerint irányítás mellett végez szakmai munkát úgy a gyakorlat térítési díja a szakmai igazgatóhelyettes javaslata alapján elengedhető. Önkormányzati, állami képzőintézményekben, egyéb szakmai képzésben részt vevő hallgatók esetében külön együttműködési megállapodás keretében kell szabályozni a gyakorlatok térítési díjait. Nagy létszámú csoport (10 fő felett) esetén a főigazgató főorvosnak lehetősége van 10% - ig kedvezményt ill. részletfizetést engedélyezni. A megállapított térítési díjat a tanfolyam zárultáig kell megtérítenie az intézettel szerződő félnek. Szakmai gyakorlatra kizárólag a főigazgató főorvos írásos engedélye alapján a HPO közreműködésével van lehetőség. A megállapított térítési díjat a gyakorlatvezető részére biztosított tiszteletdíjon felül kell megfizetni. A gyakorlatvezető tiszteletdíjának minimális mértéke 1-3 hallgató között heti 4000 Ft., 3 hallgató fölött heti 5000 Ft Térítési kategóriák: I. kategória: azok a képzések, amelyeknél a szakmai gyakorlat során a hallgató rendszeresen steril eszközöket használ fel és önállóan irányítás mellett sem dolgozhat. Ide taroznak: Az I. kategória térítési díja az első 3 héten 5000 Ft/hét további hetekre 4000 Ft/hét II. III. kategória: azok a képzések, amelyeknél a szakmai gyakorlat során a hallgató rendszeresen steril eszközöket használ fel és irányítás mellett önállóan dolgozhat. Ide taroznak: A II. kategória térítési díja az első 3 héten 4000 Ft/hét további hetekre 3000 Ft/hét Kategória: Azok a képzések, amelyeknél a gyakorlat során a gyakorlathoz szükséges anyagfelhasználás minimális, a hallgató képzésével járó intézményi költségek elsősorban az infrastruktúra használatával kapcsolatosak. Ide tartoznak: A III. kategória térítési díja az első 3 héten 3000 Ft/hét további hetekre 2400 Ft/hét Besorolás: A térítési kategóriákba való besorolás az érintett terület szakmai igazgató helyettese javaslata alapján történik. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 19/25

20 9. sz. árlista RÉSZLEGES TÉRÍTÉSI DÍJ MELLETT IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI Beutaló nélkül igénybe vett fekvőbeteg ellátás (kivétel a sürgős szükség külön rendelet!) esetén fizetendő részleges térítési díj: OEP finanszírozási összeg 30 % - a, de maximum Ft, Külsődleges nemi jellegek megváltoztatása: ebben az esetben kivételként az OEP finanszírozási összeg 90 % - át fizeti a beteg Beutalási rendtől eltérő, területi ellátáson kívüli igénybevétel, (beteg máshova megy, mint ahová a területi ellátási elv szerint a beutaló szól) - kivétel a sürgősségi, 1 napos sebészeti, kúraszerű ellátás, szülés és EU-s kártyával rendelkőzők ellátása-: Ellátás időtartamára: Aktív fekvőbeteg osztály Ft/nap Krónikus fekvőbeteg osztály Ft/nap 31. naptól: egységesen 500 Ft/nap Addiktológia aktív és rehabilitációs osztályon Suboxon therápia esetén további 700 Ft/nap Amennyiben az ellátott saját kérésére eltávozás céljából átmenetileg (de maximum 3 napra ) elhagyja az osztályt, a távollét időszakára felszámítandó a részleges és kiegészítő napi térítési díj 60 % - a. Ápolási osztály részleges + kiegészítő térítési díja (lásd később) Krónikus osztályon a tárgyévben bármely fekvőbeteg szolgáltatónál igénybe vett hetedik hónap első napjától 1200 Ft/nap részleges térítési díj Ápolási Osztály Az Ápolási osztály szolgáltatására vonatkozó térítési díjak az idevonatkozó törvények és rendeletek, úgymint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvény, a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Kormány rendelet, valamint a 284/1997. (X.23.) Kormány rendelet alapján lettek meghatározva. Az Ápolási Osztály ápolási szolgáltatása kétféleképpen vehető igénye. Az évi LXXXIII. Törvény , valamint a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP ) által támogatottan (részleges térítési díj megfizetésével), illetve az OEP által nem támogatott, ún. önköltséges formában. A részleges és önköltséges térítési díjak megállapítása kalkuláció alapján történik. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 20/25

21 1. OEP által támogatott ellátás részleges térítési díja: Igénybevehető: Kórházunk felvevő területéről (ÁNTSZ engedélyben meghatározott vonzáskörzet), korábban kórházi ellátásban részesült vagy nem részesült betegek esetében saját, vagy hozzátartozóik kezdeményezésére, orvosi beutalóval vagy kórházunk egyéb osztályairól áthelyezéssel. Az ápolási osztályra való első felvétel alkalmával 5000 Ft az az ötezer forint regisztrációs díj fizetendő Az ápolási osztályon történő elhelyezésért fizetendő térítési díjak: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján más krónikus ellátás igénybevétel esetén az ápolási idő és finanszírozás változását tekintve. 2/1. Alapszolgáltatás: Befekvés napján: (regisztrációs díj Ft) Továbbiakban : Ft/nap Szolgáltatások (OEP által támogatott esetekben): napi háromszori + 2 kiegészítő étkezés, egészségügyi hotelszolgálat (ápolás, szállás, ágynemű, mosatás, takarítás), sürgősségi ellátás, teljes körű kórházi háttér egészségi állapotnak megfelelően, gyógyszer és egyéb egészségügyi anyagok. Az intézmény által biztosított kiegészítő szolgáltatások: napi 2 órában szakorvosi felügyelet, belgyógyászati vizit naponta csoportos gyógytorna foglalkozás biztosítása emelt elhelyezési komfort biztosítása (szobánként TV, berendezés, saját eszközök behozatalának lehetősége) lelkisegély szolgálat, szociális ügyintézés lehetőségének biztosítása 2. Térítési díjak megfizetésének módja és az elszámolás szabályai 2.1. Tájékoztatás a várható térítési díj mértékéről Az intézmény a részleges és teljes térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek számára hozzáférhető módon hozza nyilvánosságra. Előbbieken túl a szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet külön tájékoztatni kell a térítési díj várható mértékéről. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 21/25

22 2.2. Térítési díj befizetésének módja A teljesítés előtt közvetlenül, de folyamatos ápolás esetén legkésőbb minden tárgyhó 05 - ig az ápolt vagy hozzátartozója befizeti az intézet pénztárába az adott időszakra felmerülő részleges térítési díjat, befizető részére az intézmény számlát ad, amely tartalmazza az igénybe veendő szolgáltatást és a szolgáltatás(ok)ért fizetendő forintösszeget. A befizetendő összeget előzetesen az osztályvezető főápoló az erre kialakított formanyomtatványon igazolja. Amennyiben részidejű ápolás történt, a le nem töltött ápolási időre jutó részösszeg az intézmény által visszafizetésre kerül a befizető részére. 2.3 Egyéb elszámolási szabályok Az intézmény a szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében a szolgáltatás megkezdése előtt- legfeljebb a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra a várható díj mértékéig előleget kérhet, valamint a szolgáltatás teljesítése közben részszámlát adhat. Előleg esetén minimálisan nyugta adása kötelező. Az előleg értéke teljes mértékben beszámítandó a teljes időszaki térítési díjról kiállított számla ellenértékébe. Amennyiben az ápolt saját kérésére eltávozás céljából átmenetileg (de maximum 3 napra ) elhagyja az osztályt, a távollét időszakára felszámítandó a részleges és kiegészítő napi térítési díj 60 % - a. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 22/25

23 1. sz. Melléklet SÜTEMÉNY ÁRLISTA Nettó ár Eladási ár almás pite 55Ft 70 Ft almás pite diab. 73.7Ft 94 Ft citromos mignon 77.5 Ft 99 Ft citromos szelet 65 Ft 83 Ft citromos szelet diab 77.5 Ft 99 Ft citromos szelet+fondan 70 Ft 89 Ft citromos szelet+zselés 72.5 Ft 93 Ft csemege szelet 77.5 Ft 99 Ft csemege szelet diab Ft 93 Ft csoki mignon 80 Ft 102 Ft csokis rolád Ft 181 Ft csokis rolád diab Ft 175 Ft diós beigli rúd Ft 1004 Ft diós linzer Ft 150 Ft gesztenyés kocka 92.5 Ft 118 Ft gyümölcs képviselő fánk 76.9 Ft 98 Ft húsos hasé kg Ft Ft isler 67.5 Ft 86 Ft kakaókrémes piskóta 85 Ft 108 Ft karamellás szelet 95 Ft 121 Ft kontesz szelet 97.5 Ft 124 Ft krémes Ft 150 Ft kávés szelet 85 Ft 108 Ft kókusz hempergetős 82.5 Ft 105 Ft kókusz resztelt 72.5 Ft 93 Ft kókusz rolád 140 Ft 178 Ft kókusz kocka 77.5 Ft 99 Ft kókusz kocka diab. 85 Ft 108 Ft kókusz hempergetős diab Ft 98 Ft linzer 50 Ft 64 Ft lekváros linzer diab. 75 Ft 96 Ft marcipános kocka 105 Ft 134 Ft mogyorós kocka 92.5 Ft 118 Ft mogyorós kocka diab Ft 99 Ft mézes krémes 67.5 Ft 86 Ft mákos beigli (rúd) Ft 649 Ft mákos pite fedett 77.5 Ft 99 Ft nyári szelet Ft 137 Ft nyári szelet diab Ft 143 Ft néger kocka 74.5 Ft 95 Ft pikoló 65 Ft 83 Ft piskóta tekercs lekváros 72.5 Ft 93 Ft piskóta tekercs diab Ft 143 Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 23/25

24 piskóta szelet diab Ft 86 Ft piskóta rolád kakaós 92.5 Ft 118 Ft piskóta rolád kakaós diab. 110 Ft 140 Ft pogácsa kg Ft Ft sós kocka Ft Ft puncs mignon 95.1 Ft 121 Ft puncs szelet 75.5 Ft 96 Ft rácsos pite mákos 90 Ft 115 Ft rácsos pite mákos diab Ft 124 Ft rácsos pite diós Ft 162 Ft rákóczi túrós Ft 133 Ft sajtos korong kg Ft Ft sajtos masni kg Ft Ft túrós piskóta Ft 138 Ft túrós piskóta diab. 120 Ft 153 Ft vaníliás süti 85 Ft 108 Ft zserbó 75 Ft 96 Ft zserbó házi 100 Ft 127 Ft zserbó házi diab. 115 Ft 147 Ft citromos torta 20 sz Ft Ft gyümölcs torta 20 sz Ft Ft csoki torta 20 sz Ft Ft csoki torta 30 sz Ft Ft dió torta 20 sz Ft Ft dobos torta 20 sz Ft Ft dobos torta 30 sz Ft Ft gesztenye torta 20 sz Ft Ft gesztenye torta 30 sz Ft Ft kakaós krémes torta diab. 20 sz Ft Ft kókusz torta 20 sz Ft Ft lúdláb torta Ft Ft marcipános torta 20 sz Ft Ft marcipános torta 30 sz Ft Ft puncs torta 20 sz Ft Ft puncs torta 30 sz Ft Ft torta lap világos 616 Ft 782 Ft torta lap barna Ft 891 Ft tiroli rétes mákos 81.4 Ft 103 Ft tiroli rétes mákos diab Ft 99 Ft tiroli rétes meggyes Ft 164 Ft tiroli rétes mennyes diab Ft 175 Ft tiroli rétes mákos-meggyes 99.1 Ft 126 Ft tiroli rétes mákos-meggyes diab Ft 132 Ft tiroli rétes almás 65 Ft 83 Ft tiroli rétes almás diab Ft 93 Ft tiroli rétes túrós Ft 131 Ft tiroli rétes túrós diab Ft 123 Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 24/25

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása 95 Ft 24 óra Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása 95 Ft 24 óra Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) 95 Ft 24 óra Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) 95 Ft 24 óra Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) 95 Ft 24 óra Alkalikus foszfatáz (ALP)

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Ár (Ft) Vizsgálat. Az árjegyzék 2011.05.01-től módosításig érvényes. Áraink bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes.

Ár (Ft) Vizsgálat. Az árjegyzék 2011.05.01-től módosításig érvényes. Áraink bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes. Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása Alkalikus foszfatáz meghatározása

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Generali Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.

Generali Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz. Generali Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16235 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram szolgáltatásfinanszírozó

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.03.31-2015.03.31 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés zs) pontjában

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012)

TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012) TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012) Hatályos: 2012. november 1-jétõl Ny.sz.: 15366 Tartalomjegyzék TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Terméktájékoztató Europ Assistance segítségnyújtás éjjel-nappal Tel.: (36 1) 465-3614 Fax: (36 1) 458-4445

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben