TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA"

Átírás

1 TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI DOKUMENTUM A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ TULAJDONA. Engedély nélküli másolása nem megengedett! Készítette:Markó József Ellenőrizte, Jóváhagyta: Dr. Szabó Géza Verzió: 30. Dátum: Oldal: 1/25

2 TARTALOMJEGYZÉK Módosítások sz. árlista : Kísérő személy, Meddővé tétel térítési díja oldal 4. oldal 2. sz. árlista : Foglalkozás- egészségügyi-, és életbiztosítási vizsgálatok díjai. 5. oldal 3. sz. árlista : Kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egészségügyi. szolgáltatások díja (pl.: lőfegyver, gépjármű alkalmasság, véralkohol, látlelet stb.) oldal 4. sz. árlista : Teljes költségtérítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjai 10. oldal 5. sz. árlista : Nem biztosított fekvőbeteg ellátásáért fizetendő térítési díjak. 16. oldal 6. sz. árlista : Egyéb az intézménynél igénybe vehető szolgáltatások díjai oldal 7. sz. árlista : Könyvtári szolgáltatások díjai oldal 8. sz. árlista : Szakmai gyakorlat térítési díjai oldal 9. sz. árlista : Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díjai ápolási és krónikus osztály. 20.oldal 1. sz. melléklet: Sütemények árlistája 2. sz. melléklet: Térítés ellenében készített termékek eladási árának kiszámítása 3. sz. melléklet: Étkezési díjak Verzió: 30 Dátum: Oldal: 2/25

3 MÓDOSÍTÁSOK 3. sz. mellékletben az étkezési díjak től az alábbiak szerint változnak: Régi díj: Új díj: Kötelező V-D 400,-Ft 440,-Ft Nem kötelező V-D 400,-Ft 440,-Ft Vendégebéd 695,-Ft 710,-Ft Nyugdíjas 635,-Ft 710,-Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 3/25

4 1. sz. árlista KÍSÉRŐ SZEMÉLY TÉRÍTÉSI DÍJA Az egészségbiztosítási törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a 9/1993.(IV.2.) NM rendelet a fekvőbeteg ellátás finanszírozásában a Homogén Betegségcsoportokhoz (HBCS) rendelt ápolási időt és súlyszámot szabályozza. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 18. -a (6) bekezdésének m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérője, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesülő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója ellátásának finanszírozása napidíjjal történik, amelynek értéke a HBCS súlyszám aktuális forintértékének 0,02-szorosa. A kísérő személyek felvétele térítési díj ellenében től: 1500.,- Ft/nap, melyet számla ellenében kell befizettetni a kórház házipénztárába. A fenti összeg tartalmazza a vendégebéd térítési díját is. MEDDŐVÉ TÉTEL TÉRÍTÉSI DÍJA A Népjóléti Miniszter 46/1997. (XII.17.) NM rendelete alapján a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásnak minősül az alábbi beavatkozás: OENO Sterilizáció, nem orvosi indikációra. Laparoszkópos sterilizáció díja ,- Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 4/25

5 2.sz. árlista FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK DÍJAI Azok a munkáltatók, akik nem tartanak fenn szolgálatot, továbbá a munkaügyi központok és a szakképző intézmények a külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok elvégzése ellenében eltérő megállapodás hiányában az alábbi térítési díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak. A 89/1995.(VII.14.)Korm. Rendelet 3.. (1) bekezdése szerinti térítési díjak: A foglalkozás- egészségi osztály esetében B foglalkozás- egészségi osztály esetében C foglalkozás- egészségi osztály esetében D foglalkozás- egészségi osztály esetében ,- Ft/fő/eset 8.400,- Ft/fő/eset 6.800,- Ft/fő/eset 5.000,- Ft/fő/eset Amennyiben a fenti kategóriák (A-B-C-D) vizsgálatába bevont létszám a 100 főt meghaladja, 10 % kedvezményt biztosítunk. Szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében Szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében 2.500,- Ft/fő/eset; 2.800,- Ft/fő/eset; A 284/1997. Korm. rendelet (térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról) 2. sz. mellékletben található: Foglalkoztathatóság szakvéleményezése a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén Ft/fő/eset; b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetében Ft/fő/eset c) az a) és a b) pontban nem említett esetében Ft/fő/eset Verzió: 30 Dátum: Oldal: 5/25

6 KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS CÉLJÁBÓL MEGJELENTEK VIZSGÁLATI DÍJAI Jelen árlista szerinti orvosi vizsgálati díjak alkalmazandók. ÉLETBIZTOSÍTÁSOK A mindenkor érvényben lévő megállapodási szerződés, de legalább a szabályzat szerinti vizsgálati díjak alkalmazandók. AZ EGYES MŰTÉTI BEAVATKOZÁSOK DÍJAI A nem biztosítottak részére végzett műtéti beavatkozások díját az OEP által meghatározott HBCS és a teljes finanszírozási érték alapján, esetenként kell meghatározni, és arról a beteget tájékoztatni kell az ellátás megkezdése előtt. Az OEP által nem finanszírozott műtétek (pl. plasztika) esetében a díj megállapítása költség kalkuláció alapján történik, melyet a beavatkozás megkezdése előtt kell kezdeményezni az ellátást végzőnek a pénzügyi osztály felé. Az ellátást mindkét esetben csak akkor lehet megkezdeni, ha az intézmény által megállapított díjat a beteg elfogadja, és arról a szabályzat 2. és 3. sz. mellékletében szereplő nyilatkozatot aláírja, valamint a szabályzat szerinti díjelőleget befizeti. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 6/25

7 3. sz. árlista 284/1997.(XII.23.) KORM. RENDELET SZERINTI DÍJAK A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díja 1. LŐFEGYVERT munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata: a.) első fokon 7.200,- Ft b.) másodfokon ,- Ft 2. LŐFEGYVERT tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyver tartására való A. orvosi alkalmassági vizsgálat a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon Ft ab) másodfokon Ft b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: ba) első fokon Ft bb) másodfokon Ft c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: ca) első fokon Ft cb) másodfokon Ft d) ha a 70. életévét betöltötte: da) első fokon Ft db) másodfokon Ft B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat a) első fokon Ft b) másodfokon Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 7/25

8 3. GÉPJÁRMŰALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijárművezetői alkalmassági vizsgálat a.) ha 40. életévét nem töltötte be első fokon másodfokon b.) ha 40. Életévét betöltötte, de 60. életévét nem érte el első fokon másodfokon c.) ha a 60. életévét betöltötte, de 70. életévét nem érte el első fokon másodfokon d.) ha a 70. életévét betöltötte első fokon másodfokon 4. ALKOHOL SZINTjének kimutatása érdekében végzett vér-és vizeletvétel 5. KÁBÍTÓSZER szintjének kimutatása érdekében végzett a.,) vérvétel b,) vizeletvétel 7.200,- Ft ,- Ft 4.800,- Ft 7.200,- Ft 2.500,- Ft 4.800,- Ft 1.700,- Ft 3.200,- Ft 4.800,- Ft 3.200,-Ft 1.600,-Ft 6. LÁTLELET kiadása 3.500,-Ft 7. Részeg személy DETOXIKÁLÁSA 7.200,-Ft 8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7.200,-Ft 9. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9.700,-Ft 10. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata: Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja 11. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor ,-Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 8/25

9 12. Az a mellkas szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. Törvény 4. (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor: 1.700,- Ft 13. Foglalkoztathatóság szakvéleményezése a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén Ft/fő/eset; b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetében Ft/fő/eset c) az a) és a b) pontban nem említett esetében Ft/fő/eset 14. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, 2.000,- Ft kivéve a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálás és b) az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is a pneumoccocus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást Verzió: 30 Dátum: Oldal: 9/25

10 4. sz. árlista A TELJES KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJA AZ ALÁBBI: Első szakorvosi vizsgálat Minden további szakorvosi vizsgálat Számítógépes szemészeti vizsgálat Urológiai vizsgálat Rákszűrés Speciális vizsgálatok -Légzésfunkció, hallásvizsgálat, audiometria EKG EKG kerékpár terheléssel EEG EEG alvás megvonással Röntgen vizsgálatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kisvégtagi felvételek -kézfej, ujj, OMÜ, térd, boka, csukló) Mellkas AP/PA Mellkas AP/PA üzemorvosi beutalóval Nyaki gerinc 2 irányú felvétele Háti gerinc 2 irányú felvétele Lumbalis gerinc 2 irányú felvétele Medence AP felvétel Koponya 2 irányú felvétele Has natív felvétel Mammographia Gyomor kontrasztos vizsgálata Vastagbél (irrigoscopia) Gyomor vékonybél passage követése kontraszt anyaggal UH vizsgálatok Carotis doppler Szív UH. Hasi UH komplett Emlő axilla UH Várandós kismamák magzatáról készített ultrahangos fénykép Gasztroenterológiai vizsgálatok Gyomortükrözés (gastroscopia ),Panendoscopia Vastagbél vizsg.(colonoscopia) Sigmoideoscopia Rectoscopia Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 500 Ft Ft Ft Ft Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 10/25

11 Anoscopia Egyéb vizsgálatok Fizikóterápiás kezelés Gyógytorna Masszázs (20 perc) Osteo-densiometria CT vizsgálatok Agykoponya natív Agykoponya natív + kontrasztanyagos Arckoponya ( OMÜ ) natív Gerinc natív Gerinc natív + kontrasztanyagos Végtag natív Mellkas natív Mellkas natív + kontrasztanyagos Medence ( sacroiliacalis rés ) Teljes hasi CT natív + kontrasztanyagos Teljes has natív Elektronikusan rögzített felvételt tartalmazó CD 700 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 600 Ft LASER vizsgálatok Laser roncsolás bőrelváltozás miatt 500 Ft Laser roncsolás orr, garat, gége, száj nyálkahártyán 500 Ft Bőrelváltozás eltávolítása Ft Laser besugárzás soft lézer - 10cm2 -ig 200 Ft - 50cm2 -ig 500 Ft cm2 -ig 700 Ft Laboratóriumi vizsgálatok Vérvétel Klinikai kémia Nátrium Kálium Kalcium Foszfor Magnézium Vas Transzferrin Glukóz Haemoglobin A1c 700 Ft 150 Ft 150 Ft 300 Ft 150 Ft 150 Ft 200 Ft 650 Ft 150 Ft Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 11/25

12 Bilirubin totál Bilirubin direkt Karbamid Kreatinin Húgysav GOT GPT GGT Kreatin-kináz (CK) CK-MB α-hbdh Alkalikus-foszfatáz Amiláz Triglicerid Koleszterin HDL-koleszterin Összfehérje Albumin Laktát-dehidrogenáz (LDH) Laktát Etil-alkohol Hematológia Teljes vérkép Retikulocyta Vörösvértest ozmótikus rezisztencia meghat. Süllyedés Vércsoport+ ellenanyagszűrés Vércsoport meghatározás Alvadási vizsgálatok Prothrombin Aktivált parciális thromboplasztin idő (APTI) Plasma thrombin idő (TI) Fibrinogén D-dimer kvantitatív meghat. (zöld cső) Szerológia Anti-streptolizin O titer (AST) Antinukleáris antitest kimutatása (ADNA, SLE) Rheuma faktor (RF) kvantitatív meghat. Mononucleosis immunkromatográfiás teszt RPR (VDRL) teszt 100 Ft 150 Ft 120 Ft 200 Ft 120 Ft 120 Ft 120 Ft 120 Ft 250 Ft 500 Ft 200 Ft 100 Ft 400 Ft 300 Ft 300 Ft 450 Ft 100 Ft 100 Ft 200 Ft 600 Ft 500 Ft 500 Ft 250 Ft 500 Ft 200 Ft Ft Ft 350 Ft 600 Ft 600 Ft 800 Ft 7500 Ft 800 Ft 600 Ft 1500 Ft 2100 Ft 200 Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 12/25

13 TPHA (Treponema pallidum hemaggl. teszt) Immunkémia Alfa-fetoprotein (terhes) Troponin T kvantitatív meghat. (zöld cső) Fehérje elektroforézis (ELFO) C reaktív fehérje ultraszenzitív meghat (CRP) Prokalcitonin (PCT) Gyógyszerszint Lítium Digoxin Karbamazepin (CBZ) Tumormarkerek Tumormarker AFP CEA (Karcinoembrionális antigén) CA125 CA15-3 CA19-9 Prostata specifikus antigén (TPSA) Immunológia IgA IgG IgM IgE (totál) Hormonok Thyreoidea-stimuláló hormon (TSH) Szabad trijód-tironin (FT3) Szabad tiroxin (FT4) Allergia panelek Inhalatív I. (háziporatka I., II.,mogyoró, égerfa, nyírfa, parlagfű, 12 fűkeverék, fekete üröm, tollkeverék, macska, kutya, tengerimalac, aranyhörcsög, nyúl, Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Alternaria, lándzsás útifű) Inhalatív II. (tárolási és korhadék atka, házi poratka keverék, rozs, mogyoró, égerfa, nyírfa, parlagfű, 12 fűkeverék, fekete üröm, lándzsás útifű, macska, kutya, ló, tengerimalac, méh, darázs, csótány, penészgomba keverék, latex) 400 Ft Ft Ft Ft 400 Ft 5500 Ft 400 Ft Ft Ft Ft 2600 Ft 4500 Ft 3500 Ft 4000 Ft Ft 1500 Ft 1500 Ft 1500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 13/25

14 Nutritív (földimogyoró, dió, mandula, tej, tojásfehérje, tojássárgája, burgonya, zeller, sárgarépa, paradicsom, tőkehal, rák, narancs, alma, rozsliszt, búzaliszt, szezámmag, kazein, szójabab, mogyoró) Vizelet Teljes vizelet (8 viz. paraméter + üledék) Mikroalbumin Amiláz Fehérje, Húgysav, Karbamid Kreatinin Nátrium, Kálium, Foszfor, Magnézium, Glukóz Kalcium Terhességi (Meno) teszt (hcg kimut.) Vesekő kémiai analízise Barbiturát minőségi kimutatása Benzodiazepin minőségi kimutatása Drog panel (amfetamin,metamfetamin, marihuana, morfin, kokain) Széklet Féregpete Vér kimutatása Humán vér kimutatása immunkromatográfiás teszttel Emésztettség Rota + adenovírus antigén kimutatása (gyorsteszt) Ft 400 Ft 500 Ft 400 Ft 120 Ft 200 Ft 150 Ft 300 Ft 400 Ft 400 Ft Ft Ft 7500 Ft 600 Ft 150 Ft Ft 300 Ft Ft Bakteriológiai vizsgálatok Orr, torok, köpet tenyésztése Vizelet tenyésztése Fül-,szem-,bőrfelszíni-,hüvely-,cervixváladék tenyésztése Sebváladék, punctatum, genny, liquor tenyésztése Hemokultúra tenyésztése (palackkal együtt) 5 nap Széklet tenyésztése Mycobacterium tenyésztése Löwenstein-Jensen táptalajon (8 hét) MRSA szűrés A fenti árak negatív tenyésztési eredmény esetén értendők! 500 Ft 500 Ft 750 Ft 800 Ft 2800 Ft Ft 2500 Ft 500 Ft Pozitív tenyésztési eredmény esetén fizetendő plussz ár: Aerob baktériumonként (identifikálás, rezisztencia) Anaerob baktériumonként (identifikálás, rezisztencia) Ft Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 14/25

15 Széklet baktériumonként (Shigella, Yersinia, E.coliO124, E.coli dyspepsiae, Salmonella, Campylobacter) + rezisztencia MRSA identifikálás, rezisztencia, MIC Egyéb mikrobiológia Gomba identifikálás chromagaron Gomba identifikálás vagy rezisztencia teszttel Chlamydia antigén kimutatása (gyorsteszt) váladékból Mycoplasma + Ureaplasma kimutatása (gyorsteszt) váladékból Meningoteszt (Neisseria meningitidis antigén kimutatása) Clostridium difficile A/B toxin kimutatása székletből Hüvely tisztasági fok (festett kenetben) Trichomonas (hüvelyváladékból mikroszkóppal) Mycobacterium Ziehl-Neelsen festéssel Ft Ft 800 Ft Ft Ft Ft Ft 3000 Ft 400 Ft 300 Ft 350 Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 15/25

16 5. sz. árlista OEP ÁLTAL NEM FINANSZÍROZOTT (NEM BIZTOSÍTOTT) FEKVŐBETEGEK ELLÁTÁSÁÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK Nem biztosított betegek nem sürgősségi ellátásáért (4-es térítési kategória) fizetendő térítési díj mértéke: 1) Hotelszolgáltatás díja, mely tartalmazza az élelmezési, mosási, közműköltségeket, valamint a fizikális orvosi vizsgálatot és az ápolási tevékenységet: - Aktív osztályokon: Ft/nap/ágy - Krónikus osztályokon: Ft/nap/ágy (Megállapítása előző évi fajlagos költség adat 1 ágyra jutó átlagos napi költség. alapján, évenként történik.) 2) Elvégzett vizsgálatok költsége az elvégzett diagnosztikai vizsgálatok díját a térítési szabályzatban meghatározott díjtételek szerint kell megtéríteni. 3) Felhasznált anyag-és gyógyszerköltség az ellátás során, a beteg részére biztosított, valamennyi felhasznált szakmai anyag és gyógyszer költségét a tényleges bekerülési összeg (anyagkezelési költséggel számított) szerint kell megtéríteni. Ennek érdekében, a térítés ellenében ellátott betegek ellátása során felhasznált anyagokról és gyógyszerekről az ellátást végző osztály köteles külön nyilvántartást vezetni, és azt a beteg távozása előtt a pénzügyi osztály részére leadni a betegszámla összeállításához. Az ellátott előzetesen aláírja azon formanyomtatványt, amelyen az ápolás várható költsége és várható időtartama található. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 16/25

17 6. sz. árlista AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL VÉGZETT TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSEK ÉS NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL Étkezési díjak Élelmezési szolgáltatás Sütemények Sterilizálás Sterilizálás munkaidőn kívül Tartós bérleti díj Bérleti díj eseti Telefondíj vonalas Telefondíj MOBIL Könyvtári bevételek Steril ruha Parkolójegy - éves - napijegy - eseti Kölcsönzési díjak 1 napra - vaságy + matrac - tolókocsi 3. sz. melléklet szerint 2. sz. melléklet szerint 1. sz. melléklet szerint ,- Ft + ÁFA/program Formalin: + 35%, gőz: + 15% felár Szerződések szerint Belgyógyászati tömb kistárgyaló: adómentes 5.000,- Ft/nap Szemészeti tömb nagyterem: adómentes , Ft/nap Tarifa díjszabás szerint Előfizetési díj 20%-a (Bruttó) 7. sz. árlista szerint Bruttó 1.500,- Ft Bruttó 3.000,- Ft Bruttó 500,- Ft/nap Bruttó 200,- Ft/óra Nettó 50,- Ft Nettó 50,- Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 17/25

18 7. sz. árlista AZ ORVOSI KÖNYVTÁR ÉS A DOKUMENTÁCIÓK KIADÁSÁNAK ÉS A FÉNYMÁSOLÁS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL 1. Beíratkozási díj Az Orvosi Könyvtár Működési Rendjében leírtak szerint. Nettó 560,- Ft 2. Fénymásolási díj magán célra - A/4-es oldal - A/3-as oldal Nettó 20,- Ft Nettó 28,- Ft 3. Egészségügyi dokumentáció másolatának kiadása a. Születés pontos idejének (óra,perc) meghatározás (az ár 2 oldal fénymásolatot foglal magában) b. A kérelmező ismeri a kórházi ellátás pontos dátumát (az ár 10 oldal fénymásolatot foglal magában) c. A kórházi ellátás évének ismerete esetén (az ár 10 oldal fénymásolatot foglal magában) d. A kórházi ellátás idejének 2-5 év közötti megadása (az ár 10 oldal fénymásolatot foglal magában) e. A kórházi ellátás idejének körülbelüli megadása (5 éven túli időszak) esetén f. A kórházzal jogviszonyban álló dolgozók saját egészségügyi dokumentáció másolatáért g. Az október 1. után járó beteg-ellátásban valamint április 1. után a járó- és fekvőbeteg ellátásban ellátott beteg számítógépes adatbázisból kinyomtatható egészségügyi dokumentációja Nettó 1.120,- Ft Nettó 1.120,- Ft + a 10 oldal feletti fénymásolat térítési díja Nettó 1.520,- Ft + a 10 oldal feletti fénymásolat térítési díja Nettó 2.400,- Ft + a 10 oldal feletti fénymásolat térítési díja Nettó 2.800,- Ft + a 10 oldal feletti fénymásolat térítési díja Nettó 280,- Ft + a fénymásolás térítési díja Nettó 400,- Ft + a fénymásolás térítési díjával megegyező összeg Verzió: 30 Dátum: Oldal: 18/25

19 Általános alapelvek: 8. sz. árlista SZAKMAI GYAKORLAT TÉRÍTÉSI DÍJAI Az intézmény alkalmazottjai az intézményben letöltött szakmai gyakorlatokat térítésmentesen végezhetik. Amennyiben más intézmény alkalmazottja szakmai gyakorlata során műszakbeosztás szerint irányítás mellett végez szakmai munkát úgy a gyakorlat térítési díja a szakmai igazgatóhelyettes javaslata alapján elengedhető. Önkormányzati, állami képzőintézményekben, egyéb szakmai képzésben részt vevő hallgatók esetében külön együttműködési megállapodás keretében kell szabályozni a gyakorlatok térítési díjait. Nagy létszámú csoport (10 fő felett) esetén a főigazgató főorvosnak lehetősége van 10% - ig kedvezményt ill. részletfizetést engedélyezni. A megállapított térítési díjat a tanfolyam zárultáig kell megtérítenie az intézettel szerződő félnek. Szakmai gyakorlatra kizárólag a főigazgató főorvos írásos engedélye alapján a HPO közreműködésével van lehetőség. A megállapított térítési díjat a gyakorlatvezető részére biztosított tiszteletdíjon felül kell megfizetni. A gyakorlatvezető tiszteletdíjának minimális mértéke 1-3 hallgató között heti 4000 Ft., 3 hallgató fölött heti 5000 Ft Térítési kategóriák: I. kategória: azok a képzések, amelyeknél a szakmai gyakorlat során a hallgató rendszeresen steril eszközöket használ fel és önállóan irányítás mellett sem dolgozhat. Ide taroznak: Az I. kategória térítési díja az első 3 héten 5000 Ft/hét további hetekre 4000 Ft/hét II. III. kategória: azok a képzések, amelyeknél a szakmai gyakorlat során a hallgató rendszeresen steril eszközöket használ fel és irányítás mellett önállóan dolgozhat. Ide taroznak: A II. kategória térítési díja az első 3 héten 4000 Ft/hét további hetekre 3000 Ft/hét Kategória: Azok a képzések, amelyeknél a gyakorlat során a gyakorlathoz szükséges anyagfelhasználás minimális, a hallgató képzésével járó intézményi költségek elsősorban az infrastruktúra használatával kapcsolatosak. Ide tartoznak: A III. kategória térítési díja az első 3 héten 3000 Ft/hét további hetekre 2400 Ft/hét Besorolás: A térítési kategóriákba való besorolás az érintett terület szakmai igazgató helyettese javaslata alapján történik. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 19/25

20 9. sz. árlista RÉSZLEGES TÉRÍTÉSI DÍJ MELLETT IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI Beutaló nélkül igénybe vett fekvőbeteg ellátás (kivétel a sürgős szükség külön rendelet!) esetén fizetendő részleges térítési díj: OEP finanszírozási összeg 30 % - a, de maximum Ft, Külsődleges nemi jellegek megváltoztatása: ebben az esetben kivételként az OEP finanszírozási összeg 90 % - át fizeti a beteg Beutalási rendtől eltérő, területi ellátáson kívüli igénybevétel, (beteg máshova megy, mint ahová a területi ellátási elv szerint a beutaló szól) - kivétel a sürgősségi, 1 napos sebészeti, kúraszerű ellátás, szülés és EU-s kártyával rendelkőzők ellátása-: Ellátás időtartamára: Aktív fekvőbeteg osztály Ft/nap Krónikus fekvőbeteg osztály Ft/nap 31. naptól: egységesen 500 Ft/nap Addiktológia aktív és rehabilitációs osztályon Suboxon therápia esetén további 700 Ft/nap Amennyiben az ellátott saját kérésére eltávozás céljából átmenetileg (de maximum 3 napra ) elhagyja az osztályt, a távollét időszakára felszámítandó a részleges és kiegészítő napi térítési díj 60 % - a. Ápolási osztály részleges + kiegészítő térítési díja (lásd később) Krónikus osztályon a tárgyévben bármely fekvőbeteg szolgáltatónál igénybe vett hetedik hónap első napjától 1200 Ft/nap részleges térítési díj Ápolási Osztály Az Ápolási osztály szolgáltatására vonatkozó térítési díjak az idevonatkozó törvények és rendeletek, úgymint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvény, a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Kormány rendelet, valamint a 284/1997. (X.23.) Kormány rendelet alapján lettek meghatározva. Az Ápolási Osztály ápolási szolgáltatása kétféleképpen vehető igénye. Az évi LXXXIII. Törvény , valamint a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP ) által támogatottan (részleges térítési díj megfizetésével), illetve az OEP által nem támogatott, ún. önköltséges formában. A részleges és önköltséges térítési díjak megállapítása kalkuláció alapján történik. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 20/25

21 1. OEP által támogatott ellátás részleges térítési díja: Igénybevehető: Kórházunk felvevő területéről (ÁNTSZ engedélyben meghatározott vonzáskörzet), korábban kórházi ellátásban részesült vagy nem részesült betegek esetében saját, vagy hozzátartozóik kezdeményezésére, orvosi beutalóval vagy kórházunk egyéb osztályairól áthelyezéssel. Az ápolási osztályra való első felvétel alkalmával 5000 Ft az az ötezer forint regisztrációs díj fizetendő Az ápolási osztályon történő elhelyezésért fizetendő térítési díjak: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján más krónikus ellátás igénybevétel esetén az ápolási idő és finanszírozás változását tekintve. 2/1. Alapszolgáltatás: Befekvés napján: (regisztrációs díj Ft) Továbbiakban : Ft/nap Szolgáltatások (OEP által támogatott esetekben): napi háromszori + 2 kiegészítő étkezés, egészségügyi hotelszolgálat (ápolás, szállás, ágynemű, mosatás, takarítás), sürgősségi ellátás, teljes körű kórházi háttér egészségi állapotnak megfelelően, gyógyszer és egyéb egészségügyi anyagok. Az intézmény által biztosított kiegészítő szolgáltatások: napi 2 órában szakorvosi felügyelet, belgyógyászati vizit naponta csoportos gyógytorna foglalkozás biztosítása emelt elhelyezési komfort biztosítása (szobánként TV, berendezés, saját eszközök behozatalának lehetősége) lelkisegély szolgálat, szociális ügyintézés lehetőségének biztosítása 2. Térítési díjak megfizetésének módja és az elszámolás szabályai 2.1. Tájékoztatás a várható térítési díj mértékéről Az intézmény a részleges és teljes térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek számára hozzáférhető módon hozza nyilvánosságra. Előbbieken túl a szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet külön tájékoztatni kell a térítési díj várható mértékéről. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 21/25

22 2.2. Térítési díj befizetésének módja A teljesítés előtt közvetlenül, de folyamatos ápolás esetén legkésőbb minden tárgyhó 05 - ig az ápolt vagy hozzátartozója befizeti az intézet pénztárába az adott időszakra felmerülő részleges térítési díjat, befizető részére az intézmény számlát ad, amely tartalmazza az igénybe veendő szolgáltatást és a szolgáltatás(ok)ért fizetendő forintösszeget. A befizetendő összeget előzetesen az osztályvezető főápoló az erre kialakított formanyomtatványon igazolja. Amennyiben részidejű ápolás történt, a le nem töltött ápolási időre jutó részösszeg az intézmény által visszafizetésre kerül a befizető részére. 2.3 Egyéb elszámolási szabályok Az intézmény a szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében a szolgáltatás megkezdése előtt- legfeljebb a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra a várható díj mértékéig előleget kérhet, valamint a szolgáltatás teljesítése közben részszámlát adhat. Előleg esetén minimálisan nyugta adása kötelező. Az előleg értéke teljes mértékben beszámítandó a teljes időszaki térítési díjról kiállított számla ellenértékébe. Amennyiben az ápolt saját kérésére eltávozás céljából átmenetileg (de maximum 3 napra ) elhagyja az osztályt, a távollét időszakára felszámítandó a részleges és kiegészítő napi térítési díj 60 % - a. Verzió: 30 Dátum: Oldal: 22/25

23 1. sz. Melléklet SÜTEMÉNY ÁRLISTA Nettó ár Eladási ár almás pite 55Ft 70 Ft almás pite diab. 73.7Ft 94 Ft citromos mignon 77.5 Ft 99 Ft citromos szelet 65 Ft 83 Ft citromos szelet diab 77.5 Ft 99 Ft citromos szelet+fondan 70 Ft 89 Ft citromos szelet+zselés 72.5 Ft 93 Ft csemege szelet 77.5 Ft 99 Ft csemege szelet diab Ft 93 Ft csoki mignon 80 Ft 102 Ft csokis rolád Ft 181 Ft csokis rolád diab Ft 175 Ft diós beigli rúd Ft 1004 Ft diós linzer Ft 150 Ft gesztenyés kocka 92.5 Ft 118 Ft gyümölcs képviselő fánk 76.9 Ft 98 Ft húsos hasé kg Ft Ft isler 67.5 Ft 86 Ft kakaókrémes piskóta 85 Ft 108 Ft karamellás szelet 95 Ft 121 Ft kontesz szelet 97.5 Ft 124 Ft krémes Ft 150 Ft kávés szelet 85 Ft 108 Ft kókusz hempergetős 82.5 Ft 105 Ft kókusz resztelt 72.5 Ft 93 Ft kókusz rolád 140 Ft 178 Ft kókusz kocka 77.5 Ft 99 Ft kókusz kocka diab. 85 Ft 108 Ft kókusz hempergetős diab Ft 98 Ft linzer 50 Ft 64 Ft lekváros linzer diab. 75 Ft 96 Ft marcipános kocka 105 Ft 134 Ft mogyorós kocka 92.5 Ft 118 Ft mogyorós kocka diab Ft 99 Ft mézes krémes 67.5 Ft 86 Ft mákos beigli (rúd) Ft 649 Ft mákos pite fedett 77.5 Ft 99 Ft nyári szelet Ft 137 Ft nyári szelet diab Ft 143 Ft néger kocka 74.5 Ft 95 Ft pikoló 65 Ft 83 Ft piskóta tekercs lekváros 72.5 Ft 93 Ft piskóta tekercs diab Ft 143 Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 23/25

24 piskóta szelet diab Ft 86 Ft piskóta rolád kakaós 92.5 Ft 118 Ft piskóta rolád kakaós diab. 110 Ft 140 Ft pogácsa kg Ft Ft sós kocka Ft Ft puncs mignon 95.1 Ft 121 Ft puncs szelet 75.5 Ft 96 Ft rácsos pite mákos 90 Ft 115 Ft rácsos pite mákos diab Ft 124 Ft rácsos pite diós Ft 162 Ft rákóczi túrós Ft 133 Ft sajtos korong kg Ft Ft sajtos masni kg Ft Ft túrós piskóta Ft 138 Ft túrós piskóta diab. 120 Ft 153 Ft vaníliás süti 85 Ft 108 Ft zserbó 75 Ft 96 Ft zserbó házi 100 Ft 127 Ft zserbó házi diab. 115 Ft 147 Ft citromos torta 20 sz Ft Ft gyümölcs torta 20 sz Ft Ft csoki torta 20 sz Ft Ft csoki torta 30 sz Ft Ft dió torta 20 sz Ft Ft dobos torta 20 sz Ft Ft dobos torta 30 sz Ft Ft gesztenye torta 20 sz Ft Ft gesztenye torta 30 sz Ft Ft kakaós krémes torta diab. 20 sz Ft Ft kókusz torta 20 sz Ft Ft lúdláb torta Ft Ft marcipános torta 20 sz Ft Ft marcipános torta 30 sz Ft Ft puncs torta 20 sz Ft Ft puncs torta 30 sz Ft Ft torta lap világos 616 Ft 782 Ft torta lap barna Ft 891 Ft tiroli rétes mákos 81.4 Ft 103 Ft tiroli rétes mákos diab Ft 99 Ft tiroli rétes meggyes Ft 164 Ft tiroli rétes mennyes diab Ft 175 Ft tiroli rétes mákos-meggyes 99.1 Ft 126 Ft tiroli rétes mákos-meggyes diab Ft 132 Ft tiroli rétes almás 65 Ft 83 Ft tiroli rétes almás diab Ft 93 Ft tiroli rétes túrós Ft 131 Ft tiroli rétes túrós diab Ft 123 Ft Verzió: 30 Dátum: Oldal: 24/25

Rendelési idő: csütörtök 7:00-10:00 Vérvétel díja: 3000 Ft Sürgősségi felár: 5000 Ft (a labornaptól eltérő napon történő vérvétel esetén).

Rendelési idő: csütörtök 7:00-10:00 Vérvétel díja: 3000 Ft Sürgősségi felár: 5000 Ft (a labornaptól eltérő napon történő vérvétel esetén). Diabétesz Vese Vas-anyagcsere Ionok Labor vizsgálatok Rendelési idő: csütörtök 7:00-10:00 Vérvétel díja: 3000 Ft Sürgősségi felár: 5000 Ft (a labornaptól eltérő napon történő vérvétel esetén). Nagylabor

Részletesebben

LABORATÓRIUMBAN VÉGZETT VIZSGÁLATOK, ÉS A VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

LABORATÓRIUMBAN VÉGZETT VIZSGÁLATOK, ÉS A VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT A LABORATÓRIUMBAN VÉGZETT VIZSGÁLATOK, ÉS A VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT 1. A laboratórium címe: 2045. Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Mb.Laborvezető: Dr.Surányi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI CSOMAGOK TÉRÍTÉSI DIJAI

TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI CSOMAGOK TÉRÍTÉSI DIJAI TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ, ILLETVE MŰTÉTI BEAVATKOZÁST NEM IGÉNYLŐ MEGBETEGEDÉSEK FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN VÉGZETT KEZELÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A JÁRÓBETEGELLÁTÁS KERETÉBEN VÉGZETT VIZSGÁLATOK,

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok ABC sorrendben A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban

Laboratóriumi vizsgálatok ABC sorrendben A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban Laboratóriumi vizsgálatok ABC sorrendben A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban A vizsgálat megnevezése németpont/vizsgálat WHO kód Aktivált parciális tromboplasztin idő 267 28621 Allergénspecifikus

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként :(a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Háziorvos által kérhető vizsgálatok

Háziorvos által kérhető vizsgálatok Háziorvos által kérhető vizsgálatok Vizsgálat Vizelet (két fakció): A/G arány Aceton Addis szám Adenovírus AFP (tu.marker) Albumin Alfa-amiláz Alfa-H B D H Anorg.foszfor Anti-Streptolizin O Antinukleáris

Részletesebben

DIMENZIÓ Egészségközpont Laboratóriumi árlista

DIMENZIÓ Egészségközpont Laboratóriumi árlista Egészségközpont "Rizikó" CRP 1600 1280 17-OH-Progeszteron 1900 1520 5-HIAA 4900 3920 ACTH 2850 2280 Adenovírus antitestek szérumból 6200 4960 Aktivált Protein C Rezisztencia 3850 3080 Albumin 250 200 Aldoszteron

Részletesebben

Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai

Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai Bejelentkezés a sportorvosi engedélyhez szükséges szűrővizsgálatokra: 1. A honlapunkra való bejelentkezés után ON-LINE.

Részletesebben

130 Ft. 100 Ft. 160 Ft. 200 Ft. 15 Ft 70 Ft. 20 Ft. 60 Ft. 430 Ft. 340 Ft 250 Ft. 200 Ft. 180 Ft. 140 Ft. 2 070 Ft. 1 660 Ft 580 Ft. 460 Ft.

130 Ft. 100 Ft. 160 Ft. 200 Ft. 15 Ft 70 Ft. 20 Ft. 60 Ft. 430 Ft. 340 Ft 250 Ft. 200 Ft. 180 Ft. 140 Ft. 2 070 Ft. 1 660 Ft 580 Ft. 460 Ft. Érvényes orvosi beutalóval, ellátási területünkről érkező vendégeink számára a diagnosztikai vizsgálatok ingyenesek! Ellátási területünk: Drávacsepely, Drávaszerdahely, Harkány, Ipacsfa, Kovácshida Labor

Részletesebben

VÉDESE NONPROFIT KFT. 2119 Pécel, Pihenő u. 2. ÁRLISTA. Termék neve: Menny. súly/db Egységár KENYEREK

VÉDESE NONPROFIT KFT. 2119 Pécel, Pihenő u. 2. ÁRLISTA. Termék neve: Menny. súly/db Egységár KENYEREK KENYEREK Fehér kenyér kg 50 dkg 160 Ft/db Szeletelt fehér kenyér kg 50 dkg 180 Ft/db Barna kenyér kg 50 dkg 180 Ft/db Szeletelt barna kenyér kg 50 dkg 200 Ft/db Molke aktív kenyér kg 50 dkg 280 Ft/db Szeletelt

Részletesebben

Ár (Ft) Vizsgálat. Az árjegyzék 2011.05.01-től módosításig érvényes. Áraink bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes.

Ár (Ft) Vizsgálat. Az árjegyzék 2011.05.01-től módosításig érvényes. Áraink bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes. Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása Alkalikus foszfatáz meghatározása

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 50-19/2014. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

1. SZ. Minisztérium Állami. MELLÉKLET Egészségügyi SZABÁLYZAT. Változat: 2 Központ

1. SZ. Minisztérium Állami. MELLÉKLET Egészségügyi SZABÁLYZAT. Változat: 2 Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjai. Megnevezés Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani

Részletesebben

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT E példány sorszáma: SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Zábó Edina gazdasági igazgató Dr. Molnár Csaba mb. főigazgató Minőségügyi szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

HOGY VAGY TESZTCSOMAGOK /általános állapot vizsgálat/

HOGY VAGY TESZTCSOMAGOK /általános állapot vizsgálat/ FONTOS! A CSOMAGAJÁNLATOK NEM TARTALMAZZÁK AZ EGYSZERI VÉRVÉTEL /2000.- Forintos/ DÍJÁT! HOGY VAGY TESZTCSOMAGOK /általános állapot vizsgálat/ Általános állapotfelmérés MINIMÁL csomag CENTRUM-LAB Teljes

Részletesebben

Vizsgálati panelek részletesen

Vizsgálati panelek részletesen p1. ALAPSZŰRÉS Általános vizelet vizsgálat üledékkel Bilirubin C-reaktív protein (CRP) Gamma-GT GOT (ASAT) GPT (ALAT) Húgysav Karbamid Koleszterin Kreatinin Süllyedés Triglicerid Vércukor Vérkép p2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Synlab Hungary Kft. Mintavétel Vérvétel/alkalom

Synlab Hungary Kft. Mintavétel Vérvétel/alkalom Mintavétel Vérvétel/alkalom 1 000 Ft Hematológia Vörösvérsejt süllyedés 60 Ft aznap Vérkép (quantit. + 5 diff gépi qualit.) 300 Ft aznap Vérkép + Retikulocyta 1 015 Ft aznap Perifériás vérkenet festése

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT, ÁRA:2000 Ft (az ár a vérvétel árát tartalmazza) ÁLTALÁNOS SZŰRŐVIZSGÁLAT, ÁRA: 3700 Ft (az ár a vérvétel árát tartalmazza)

TÁJÉKOZÓDÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT, ÁRA:2000 Ft (az ár a vérvétel árát tartalmazza) ÁLTALÁNOS SZŰRŐVIZSGÁLAT, ÁRA: 3700 Ft (az ár a vérvétel árát tartalmazza) TÁJÉKOZÓDÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT, ÁRA:2000 Ft (az ár a vérvétel árát tartalmazza) ÁLTALÁNOS SZŰRŐVIZSGÁLAT, ÁRA: 3700 Ft (az ár a vérvétel árát tartalmazza) -MÁJFUNKCIÓ (GOT, GPT, GAMMAGT, ALK. FOSZFATÁZ, öbi/konj.

Részletesebben

Vizsgálati panelek részletesen

Vizsgálati panelek részletesen p1. ALAPSZŰRÉS Bilirubin Gamma-GT GOT (ASAT) GPT (ALAT) Húgysav Koleszterin Süllyedés Triglicerid Vércukor p2. ÁLTALÁNOS SZŰRÉS Alkálikus foszfatáz Amiláz Bilirubin Gamma-GT GOT (ASAT) GOT (ASAT) GPT (ALAT)

Részletesebben

ÁRLISTA. Vizsgálat megnevezése Ár(Ft) Leletkiadási idő

ÁRLISTA. Vizsgálat megnevezése Ár(Ft) Leletkiadási idő ACTH meghatározása 3.300 Ft 1 hét AFP meghatározása szérumban 2.000 Ft 1 nap AFP meghatározása - terhes 2.500 Ft 1 hét AFP+HCG+szabad ösztriol meghatározása 11.000 Ft 1 hét szérumból+kockázat elemzés16.

Részletesebben

SZ-NK-13 A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

SZ-NK-13 A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL SZ-NK-13 SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása 95 Ft 24 óra Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása 95 Ft 24 óra Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása

Részletesebben

Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai. Dr. Timmermann Gábor

Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai. Dr. Timmermann Gábor Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai Dr. Timmermann Gábor Terhességhez kapcsolódó gondozás Optimális családtervezési tanácsadás Fogamzás előtti (praeconceptionalis( praeconceptionalis) ) gondozás

Részletesebben

Amit a laborleletekről tudni kell. Dr. Németh Julianna ÁNTSZ Laboratórium Kft. Budapest Immunologische Tagesklinik Wien

Amit a laborleletekről tudni kell. Dr. Németh Julianna ÁNTSZ Laboratórium Kft. Budapest Immunologische Tagesklinik Wien Amit a laborleletekről tudni kell. Dr. Németh Julianna ÁNTSZ Laboratórium Kft. Budapest Immunologische Tagesklinik Wien Liquor Csontvelő Könny Verejték Nyál Anyatej Izületi folyadék Mellkasi, hasi folyadék

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése Hormonok Tumor markerek Diabétesz Vese Vas-anyagcsere Ionok Cs. A vizsgálat neve A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése Ár (Ft) Nátrium Na 250 Kálium K 250 Lítium Li 600 Klorid Cl 250

Részletesebben

ÁRLISTA. Vizsgálat megnevezése Ár(Ft) Leletkiadási idő

ÁRLISTA. Vizsgálat megnevezése Ár(Ft) Leletkiadási idő ACTH meghatározása 3.300 Ft 1 hét AFP meghatározása szérumban 2.000 Ft 1 nap AFP meghatározása - terhes 2.500 Ft 1 hét AFP+HCG+szabad ösztriol meghatározása 11.000 Ft 1 hét szérumból+kockázat elemzés16.

Részletesebben

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) 95 Ft 24 óra Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) 95 Ft 24 óra Gamma-glutamil-transzferáz (GGT) 95 Ft 24 óra Alkalikus foszfatáz (ALT)

Részletesebben

Árlista MeDoc Egészségközpont Budapest, 1133 Kárpát u. 7/B és 1132 Visegrádi utca 74. Tel.: +36-1-783-6004 www.medocklinika.hu info@medocklinika.

Árlista MeDoc Egészségközpont Budapest, 1133 Kárpát u. 7/B és 1132 Visegrádi utca 74. Tel.: +36-1-783-6004 www.medocklinika.hu info@medocklinika. Laborvizsgálatok Allergiavizsgálatok szérumból IgE meghatározása Inhalatív allergiapanel (Korompenész, nyárfakeverék, poratka d2, poratka d1, kutya hámantigén, macska hámantigén, csalán, kanadai aranyvessző,

Részletesebben

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek BI568 / 20141103 BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek Jelen különös feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014.

Részletesebben

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2011.03.10.

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2011.03.10. Sorszám 1. 17-hidroxi-progeszteron (17OHP) 2. 25-hidroxi-D-vitamin (Kalcidiol) 3. 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4. Adenovírus IgG/IgM 5. 6. 7. 8. Adrenocorticotrop hormon (ACTH) Aktivált parciális thromboplasztin

Részletesebben

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése Cs. Hormonok Tumor markerek Diabétesz Vese Vas-anyagcsere Ionok A vizsgálat neve A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése eredmény 20.04.20- tól Nátrium Na Kálium K Lítium Li 4 Klorid Cl

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) 95 Ft 24 óra Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) 95 Ft 24 óra Gamma-glutamil-transzferáz (GGT) 95 Ft 24 óra Alkalikus foszfatáz (ALT)

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

../2010. (..) Korm. rendelet

../2010. (..) Korm. rendelet ../2010. (..) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehető

Részletesebben

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2012.04.12.

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2012.04.12. No. Vizsgálat Minta Mintatartó 1. 17-hidroxi-progeszteron (17OHP) 2. 25-hidroxi-D-vitamin (Kalcidiol) 3. 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4. Aceton kimutatás vizelet 5. Aceton kimutatás vizelet 6. Adenovírus

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT1 1458/2006) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

ANIRON EGÉSZSÉGKÖZPONT 7634 PÉCS, ÚJ FASOR U. 31/A. TEL: 72/551-103 MOBIL: 20/324-2082 FAX: 72/551-104 WWW.ANIRON.HU

ANIRON EGÉSZSÉGKÖZPONT 7634 PÉCS, ÚJ FASOR U. 31/A. TEL: 72/551-103 MOBIL: 20/324-2082 FAX: 72/551-104 WWW.ANIRON.HU Belgyógyászat Kontroll vizsgálat Arteriográfos vizsgálat Injekció beadás i.m. (izomba) Injekció beadás i.v. (vénába) Vérvétel EKG végtag és mellkaselvezetéssel Rectum digitális vizsgálata Vérnyomás 24

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.274/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház, valamint a Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet egységes Térítési Díj Szabályzatának

Részletesebben

Vizsgálati panelek részletesen

Vizsgálati panelek részletesen p1. ALAPSZŰRÉS Bilirubin Gamma-GT GOT (ASAT) GPT (ALAT) Húgysav Koleszterin Süllyedés Triglicerid Vércukor p2. ÁLTALÁNOS SZŰRÉS Alkálikus foszfatáz Amiláz Bilirubin Gamma-GT GOT (ASAT) GPT (ALAT) HDL-koleszterin

Részletesebben

Riadó sorszám: Donorlekérdező. ET nr: ABO: RH: Születési dátum: Életkor: év Nem:

Riadó sorszám: Donorlekérdező. ET nr: ABO: RH: Születési dátum: Életkor: év Nem: Donorlekérdező Donorjelentés időpontja: ET nr: ABO: RH: Születési dátum: Életkor: év Nem: Fertőző betegségek kizárása céljából végzett (* kötelező) vizsgálatok HIV Ag/Ab* Anti-HCV* HBsAg* Anti-TP* Anti-HBc*

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai HBCS teljesítménydíj: az aktuális HBCs és az aktuális országos súlyszám forintérték szorzatának 50 %-kal növelt értéke. 2007.05.23-tól: (146.000*1,5) 219

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai 1. HBCS teljesítménydíj...2 2. Krónikus ápolási nap díja...2 3. Járóbeteg teljesítménydíja...2 4. Normatív napon túli ápolás díja...2 5. Ittas személy detoxikálása...2

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) 95 Ft 24 óra Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) 95 Ft 24 óra Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) 95 Ft 24 óra Alkalikus foszfatáz (ALP)

Részletesebben

törzsügyfél díj alapdíj (Naphegy) (Naphegy) ISO 9001:2008 Oldal: 1 / 8 Revízió: 0.

törzsügyfél díj alapdíj (Naphegy) (Naphegy) ISO 9001:2008 Oldal: 1 / 8 Revízió: 0. Oldal: 1 / 8 törzsügyfél díj alapdíj KLINIKAI KÉMIA Labor - Glukóz vérben 120 Ft 150 Ft Labor - Terheléses vércukor 590 Ft 738 Ft Labor - Haemoglobin A1c 3 120 Ft 3 900 Ft Labor - Nátrium 170 Ft 213 Ft

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ Megelõzés és gyógyítás egy kézben! Általános és komplex szûrõok Budapesti VE VIP Központ Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ 1062 Budapest, Podmaniczky út 109. +36

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban

Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban Előadó: Dr. Hudák Aranka vezető főorvos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Klinikai Laboratóriuma

Részletesebben

Mildoo[6ilte,W ,"A( T6rftftldffcffi. $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr. K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte: !'r'l(\ icll!

Mildoo[6ilte,W ,A( T6rftftldffcffi. $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr. K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte: !'r'l(\ icll! -F Mildoo[6ilte,W T6rftftldffcffi $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte:!'r'l(\ icll!-i- \l-^- Kolozsv6rind Buga Szilvia Betegfelvdteli osztdlyvezet6,"a( Mb.F6igazgat6

Részletesebben

KLINIKAI KÉMIA VÉRALVADÁS

KLINIKAI KÉMIA VÉRALVADÁS KLINIKAI KÉMIA Glukóz meghatározása vérben Terheléses vércukor meghatározása Haemoglobin A1c meghatározása Nátrium meghatározása Kálium meghatározása Klorid meghatározása Kalcium meghatározása Lithium

Részletesebben

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~' _. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÍTETTE: SIN JÓZSEF GAZDASÁGI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA: VERZIÓSZÁM: 02 TÉRITÉS JÓVÁHAGYTA: ÉRVÉNYBELÉPÉS IDŐPONTJA: FILE NÉV: TÉRITÉS OLDALAK SZÁMA: 33 MELLÉKLETEK SZÁMA: 4 2011.JANUÁR 1. ÉRVÉNYBELÉPÉSI

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

MEGRENDELŐ TERHESGONDOZÁSI CSOMAG SZOLGÁLTATÁSHOZ

MEGRENDELŐ TERHESGONDOZÁSI CSOMAG SZOLGÁLTATÁSHOZ MEGRENDELŐ TERHESGONDOZÁSI CSOMAG SZOLGÁLTATÁSHOZ páciens neve címe TAJ száma kezelőorvos neve, ha a páciens választott orvost Szüless nálunk! Otthonos és biztonságos! A MAI NAPON MEGRENDELEM A RÓBERT

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA

MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA Vércukor 100 Terheléses vércukor (időpontonként) 100 Ujjbegyes vércukor 200 Fruktózamin 1000 Hemoglobin A1C (HbA1c) 2400 Karbamid 150 Kreatinin 250 Húgysav

Részletesebben

Térítési díjak a magyar egészségügyben

Térítési díjak a magyar egészségügyben Térítési díjak a magyar egészségügyben 2010. július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Előszó... 4 A térítési díjból származó bevételek jelentősége... 6 Szabályzat, fizetési gyakorlat, önkéntes

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA M I S K O L C I S E M M E L W E I S I G N Á C E G É S Z S É G Ü G Y I K Ö Z P O N T É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z N O N P R O F I T K F T 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-602,

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 08. sz. kiadás

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 08. sz. kiadás TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT 08. sz. kiadás Érvényes és alkalmazandó 2015. szeptember 8. napjától. Készítette:. Rádics András gazdasági igazgató Ellenőrizte:. Dr. Sólyom Olimpia főigazgató főorvos Minőségügyi szempontból

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

A ritkábban kért kórokozó szerológiai és autoimmun vizsgálatok valamint az allergia diagnosztika ELISA automatákon történik.

A ritkábban kért kórokozó szerológiai és autoimmun vizsgálatok valamint az allergia diagnosztika ELISA automatákon történik. Bemutatkozás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház Központi Laboratóriuma Magyarország egyik legmodernebben felszerelt, nagy teljesítményű, robotizált

Részletesebben

MedHelp Betegségbiztosítás 2012

MedHelp Betegségbiztosítás 2012 MedHelp Betegségbiztosítás 2012 Helyzetkép Kincsünk Egészséges vagyok Ha nem. Mit tennék meg érte? Privát egészségbiztosítás Ausztriában Az UNIQA Ausztria piacvezető betegségbiztosítója a 8,2 m osztrák

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Javaslat közérdekű önkéntes

Részletesebben

Laboratóriumi diagnosztika

Laboratóriumi diagnosztika Oldal: 1 / 8 Laboratóriumi diagnosztika KLINIKAI KÉMIA Labor - Glukóz vérben Labor - Terheléses vércukor Labor - Haemoglobin A1c Labor - Nátrium Labor - Kálium Labor - Klorid Labor - Kalcium Labor - Lithium

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról és azok térítési díjairól

Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról és azok térítési díjairól Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2447-06 Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2447-06 Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Új kollégája a mai napon átveszi Öntől a fehérje ELFO vizsgálatokat. Magyarázza el kollégájának a vizsgálathoz szükséges tudnivalókat! Magyarázatában térjen ki a következőkre: - a szérum fehérje

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ E példány sorszáma: SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Készítő: Jóváhagyó:..... Dr. Pusztai Dezső Dr. Török Krisztina főigazgató főigazgató Toldy

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról

26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról hatályos: 2014.07.02 - A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2. Tel: +36 1 235-6557; Fax: +36 1 266-4621 TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette:...

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Vonatkozó jogszabály: többször módosított 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZMSZ. számú melléklete SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Szigethalom Város Önkormányzat, mint fenntartó által biztosított bölcsődei

Részletesebben