Arabidopsis thaliana, lúdfű, thale cress, Arabidopsis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Arabidopsis thaliana, lúdfű, thale cress, Arabidopsis"

Átírás

1 MODELLORGANIZMUSOK GENETIKÁJA Arabidopsis thaliana, lúdfű, thale cress, Arabidopsis Zárvatermő, kétszikű, keresztesvirágú Kis termet, rövid generációs idő (6 hét), igénytelen gyomnövény, hosszúnappalos, virág 3 mm, önbeporzó, de idegenbeporzás lehetséges keresztezés, becő termés maggal, de mag/növény! Sok utód tesztelése lehetséges kis helyen. A növénygenetika, a virágos növények fejlődésbiológiájának, a fotoszintézis, a növényi stresszválasz, a patogén kölcsönhatások modellnövénye. Klasszikus genetikai vizsgálatokban úttörő volt Rédei György (USA). Több ökotípus is elterjedt: Columbia (Col) kiváló szaporodás, Landsberg erecta (Ler) kis méret (mutagenezis után), Wassilewskija, természetes ökotípusok is DNS polimorfizmusok, RFLP, PCR, SNP elemzéshez, DNS-markerek térképezése Klasszikus genetikai térkép Az első szekvencia szinten megismert növényi genom (2000.) ATIDB The Arabidopsis thaliana Integrated Database Barbara McClintock és Rédei György ( ) Rédei György volt az Arabidopsis modellnövény bevezetésének egyik lelkes úttörője ban emigrált az USA-ba néhány Arabidopsis maggal a zsebében körül szinte csak ő dolgozott Arabidopsissal (Columbia, Univ. Missouri). Ma több mint 16 ezer laborban használják modellnövényként. Mára a legjobban ismert növény. 7-1

2 apathy to apogee/ 7-2

3 apathy to apogee/ 7-3

4 7-4

5 Felépítés és életciklus Ha tanulmányozni akarjuk a növények testfelépítését és kialakulását molekuláris szinten, akkor a folyamatokban hibás mutánsokat kell izolálnunk. Néhány egyszerűbb szerv és szövet. Föld feletti szár és föld alatti gyökér jelenti a fő tengelyt. Számos sejttípus az epidermális külső, a kortikális középső és a vaszkuláris (xylem, phloem) belső rétegben. A szárhoz kapcsolódó leveleknél szintén három réteg: epidermális (szőrsejtek és sztómák), mezofil fotoszintetizáló réteg és az anyagszállítást végző vaszkuláris szövetek. A gyökér és a szár növekedését az apikális merisztémák (csúcsmerisztémák) biztosítják. A szár esetében ennek oldalsó sejtjei hozzák létre az oldalhajtásokat, leveleket, a teljes föld feletti növényt. A virágzás előtti vegetatív fejlődésnél az apikális merisztéma hozza létre meghatározott szimmetriák szerint a leveleket. A reproduktív fejlődés kezdetén az apikális merisztémából kialakul az infloreszcens (virágzat) merisztéma, ami oldalsó, másodlagos virágzat merisztémákat hoz létre, florális merisztémák virágok kialakulása 7-5

6 A virág, a megtermékenyítés és az embrió A virág a legösszetettebb növényi szerv. Módosult levelek 4 koncentrikus körben (örv): csésze- és sziromlevelek (4-4), porzók (6) és két fúzionált termő. magkezdemény A magházban kb. 50 magkezdemény, embriózsák, 2 központi sejt és petesejt Pollen: vegetatív sejt, csíratömlő, mitózissal 2 hímivarsejt magház kettős megtermékenyítés. hímivarsejt + petesejt zigóta(2n) embrió hímivarsejt + központi sejt táplálószövet (3n) 7-6

7 Megtermékenyítés után a zigóta osztódik két sejtre. A kisebbikből fejlődik az embrió, a másikból a szuszpenzor. Globuláris, triangular, szív majd torpedó alakú embrió, sziklevelek, szár és gyökér, apikális merisztémák, hipokotil, csírázás gravitáció és fény fotomorfogenezis fény által szabályozott fejlődési program fotoperiódus 16 óra fénynél max. 10 levél és virágzás, 8 óra fénynél több mint 30 levél 7-7

8 Az Arabidopsis genom 5 kromoszóma, 125 Mb az egyik legkisebb növényi genom (élesztő 12 Mb) dohány 24 kr Mb, borsó 7 kr Mb, hagyma 8 kr, Mb) jelentős eltérések a fizikai és genetikai távolságokban, arányokban kb / 1 cm (lásd a következő oldalon) A géndenzitás nagy, a fehérjekódoló gén, a genom 40 %-át foglalja el - 1 gén / 4 kb, nagyon kevés repetitív DNS A fehérjék 65 %-a több mint egy gén által kódolt sok duplikált régió, tetraploid ősből származik. Alternatív splicing kb génnél, a gének 6%-nál 1400 pszeudogén, melyek fehérjekódoló régiói is megváltoztak, sokban korai stopkodon található Mobilis genetikai elemek: 2300 különböző pozícióban, retrotranszpozonok, transzpozonok (lásd a jobb oldali táblázatot), pericentromerikus heterokromatin, mikroszatellita szekvenciák, rdns a 2. és 4. kromoszóma felső végén A növényi genomok evolóciójának megismeréséhez más rokon fajok szekvenálása is elkezdődött: Arabidopsis lyrata, Capsella rubella 7-8

9 klasszikus molekuláris fizikai Rédei György izolálta az se (SERRATE) mutánst, a levél szél fogazott, számos pleiotróp hatás a sziklevelek fejlődésétől kezdve. A klasszikus térképezésnek és a genomprogramnak köszönhetően ma már ismert a gén helyzete, szerkezete, a kódolt fehérje funkciója. Az SE gén egy DNS-kötő zink finger fehérjét kódol. Klasszikus gén azonosítás, izolálás: map based cloning a mutáció térképezése molekuláris markerekhez (a régió géntár klónjainak izolálása, szekvenálása), a mutáció és vele a keresett gén azonosítása + bizonyítás: komplementáció, silencing. Jelentős eltérések a fizikai és genetikai távolságok arányában. A fizikai térképet a kék vonalak jelképezik. Mellettük a klasszikus markerek térképe és a molekuláris markerek rekombinációs térképe kb / 1 cm 7-9

10 T-DNS Mutánsok A mutáció azonosítása, izolálása térképezés nélkül! Direkt klónozás a T-DNS révén. 1) átalakított Agrobacterium T-DNS alkalmazása 2) transzpozonok: kukorica és saját mobilis elemek T-DNS inszerciót tartalmazó gyűjtemény 1600 protein kódoló génben még nincs inszerció További mutáns elkészítése esetén is csak 94%-ról 98%-ra nőne a várható mutációval való telítettség. Más, új eszközök hatékonyabbak. A növényeknél nem alkalmazhatók a homológ rekombináción alapuló mutáció beviteli technikák (a baktériumoktól az emlősökig a knock out technika általában működik). 3) Új módszer: homológ rekombináció növelése élesztő RAD54 gén bevitelével. 27x gyakoribb a homológ rekombináció, ez már 0,01 0,1 gyakoriságot jelent, amit érdemes alkalmazni mutáns előállításra PCR screen 4) RNAi technika - géncsendesítés 5) Gyors neutron mutagenezis, ellenőrizhető gyakoriságú és méretű deléciók keltése, mutagenizált populációk átvízsgálása PCR segítségével az adott deléciós származék megkeresésére, Többszörös mutánsok! Keresztezések szükségesek az egyedi mutációk izolálására, a homozigóta egyedek előállítására. A lehetetlennel határos minden génben mutációt izolálni random mutagenezis segítségével. A számítógépes szimuláció azt mutatja, hogy a gének hány százalékát találhatjuk el, ha növeljük az izolált inszerciók számát. 7-10

11 T-DNS mutagenezis 1) Első eszköz a kémiai mutagenezis volt Az érett magot kezelik. Az apikális merisztémában 1-3 sejt képviseli a csíravonalat. A kifejlett növénynél önbeporzás. Ideális esetben (recesszív mutáció, látható fenotípus, egy sejt hozza létre a csíravonalat, 1 mutáns és 1 wt allél) a létrejött magok ¼-e homozigóta, mutáns embriót (utódot) hordoz. Az EMS alkalmazása általában G-A tranzíciót okoz, a besugárzás pedig kis deléciókat. 2) T-DNS mutagenezis: a mag, virág kezelése mutagenezisre alkalmas T-DNS konstrukciót tartalmazó Agrobacterium törzzsel (vákum, detergens). A baktériumok jelen vannak a növényben. A T-DNS a természetes folyamat révén jut be és random beépül a genomba (ált. több beépülés egy sejtmagban). Ha az utód (csíranövény) hordoz inszerciót, a szelekciós marker segítségével ki lehet válogatni (KmR). T-DNS átalakítás: a vad típusú változatok nem alkalmasak mutagenezisre az onkogének jelenléte miatt. Alapvetően csak a határoló régiók (LB, RB) szükségesek és egy szelektálható marker. riporter gének promóter nélküli alkalmazása, specifikus mutánsok keresésére (nem mutagenezis, ha a vizsgálandó promótert is tartalmazza a konstrukció génexpresszió vizsgálata) A mesterséges T-DNS alkotói: LB, RB antibiotikum rezisztencia: kanamicin, higromicin vagy herbicid rezisztencia riporter gének, a target hely klónozását segítő elemek, speciális célokra kifejlesztett származékok, GUS: E.coli β-glucuronidase, uida, x-glu kromogén szubsztráttal in vitro festés is lehetséges, a transzformált sejtek termelik és festhetők 7-11

12 Transzformációs vektorok: A T-DNS belsejét eltávolítják, csak a határoló régiók maradnak meg (LB, RB). Az új génkonstrukció beépítése (pl promóter-riporter gén + növényi szelektálható marker, ami lehet KmR gén is). Ekkor a transzformáns növényeket Km segítségével lehet kiválogatni. A T-DNS transzferhez szükséges vir gének egy másik plazmidon vannak (helper Ti plazmid). Transzgenikus növények létrehozásának bevett módja. Alapkutatási és biotechnológiai célokra egyaránt alkalmazzuk. 7-12

13 T-DNS mutagenezis egy adott gén direkt elrontása homológ rekombináció, knock out technika nem használható, random mutagenezis és PCR screen, a vad típusú szekvencia ismerete szükséges 7-13

14 3) transzpozonok, kukorica és saját mobilis elemek Ac/Ds elemek Mindegyik elem LB és RB által határolt, agrobaktérium transzformációval vihetők be a növénybe. A Ds elem: T-DNS konstrukcióban a transzpozon (promóter nélküli GUS és higromicin beékelve 35S promóter (CaMV= cauliflower mosaic virus) és egy herbicid rezisztenciagén közé. A Ds elem ugrásakor alakul csak ki herbicid rezisztenia. A rezisztensek potenciális mutánsok, a többi növény biztosan nem. Az Ac elem: A transzpozáz gén az Ac elemből külön TDNS konstrukción juttatják be Saját transzpozonok Vannak mobilis elemek Arabidopsisban is (lásd a 7-4 old. táblázatát) Többről kísérletesen is bizonyították, hogy képes mozogni, és más növényekben is használták az átalakított konstrukciókat mutagenezisre. 7-14

15 Mutáns fenotípus géncsendesítéssel (Gene silencing) A géncsendesítésnél egy természetes mechanizmust használunk ki, amely vírus RNS-eket ismer fel és degradál. A saját génexpresszió szabályozásra is egyre több példa van mrns lefedés vagy hasítás révén. Ebben a micro RNS-eknek (mirns) van szerepe. A target RNS-sel komplementer, 21 nukleotidnyi RNS teszi specifikussá a felismerést. Kettős szálú RNS (hairpin) kell az aktivitás kialakulásához. Ez származhat a következőkből: 1) vírus RNS, 2) transzgénről hairpin RNS, 3) vírus konstrukcióról target RNS szekvencia 4) tisztított ds vagy antisense RNS A DICER ribonukleáz komplex a különböző eredetű dsrns felhasználásával sirns-t készít (small interfering RNA). Az endonukleáz aktivitású RISC komplex (RNAi silencing complex) - mely specifitását a 21 nt egyszálú RNS adja - hasítja a target RNS-t. Tehát nem mutációt készítünk, hanem egy adott gén expresszióját akadályozzuk meg a mrns tönkretételével. Előnye: a) egyszerűbb, mint a mutáns izolálás, a csendesítő konstrukció T-DNS módszer segítségével random bejuttatható, bárhova beépül, működik b) több kópiás gén esetén akár mindegyik termékét inaktiváljuk, ami egy mutáció izolálásával nem teljesül. 7-15

16 A csírázás genetikai elemzése Az embrió fejlődését akadályozó mutációk izolálása. 500 különböző embrió letális vagy embrió-defektív mutáció, jelentős részük a triangular vagy transient forma kialakulása előtt hat (a szív forma előtti stádium). Ezek közül sok mutáció a háztartási génekben van. Kevés az anyai hatással járó mutáció hamar elindul az önálló génaktivitás az embrióban, kevés a bepakolt anyag (mrns, fehérje) szemben pl. a Drosophila esetében tapasztaltakkal. A leafy cotyledon (lec) mutációk: levél szerű sziklevél (levélre jellemző trichómák és szállító edénynyalábok) A lec/lec embriók nem képesek csírázni, mivel a mag érésével járó vízvesztést nem bírják. A LEC gének a mag érésében játszhatnak szerepet. A LEC2 gént klónozták. Egy transzkripciós faktort kódol, aminek alapvető szerepe van az embrionális sejtek differenciálódásában. wt A twin mutáció esetén két embrió alakul ki a magban, a szuszpenzor helytelen fejlődése következtében a TWIN gén egy negatív regulátort kódolhat, mely gátolja az embrió fejlődési programot a szuszpenzor sejtekben. Ha ez a hatás nincs, akkor a szuszpenzort létrehozó sejtből is embrió fejlődik. wt lec twin 7-16

17 wt A hormon termelés, érzékelés mutánsai wt etr1 etr1/ctr1 ctr1 ctr1/ein3 ein3 A növényi hormonok a fő belső szignálok a növényi differenciációhoz. Az etilén válasz számos mutációját izolálták. A sötétben tartott csíranövény megnyúlik, ezt az etilén gátolja. A mutáns csíranövény az etilén kezelésre nem reagál ábra Az etr1, ein2, ein3 mutációk esetén nem érvényesül az etilén gátló hatása, a ctr1 mutációt hordozó növény etilén nélkül is gátolt a növekedésben (mintha mindig lenne etilén). A dupla mutánsok fenotípusának elemzéséből a gének egymáshoz viszonyított szerepére következtethetünk. Ez az episztázis elemzés. Megválaszolható segítségével, hogy melyik gén van előbb a szabályozási útvonalban. Episztázis elemzés: az etr1 hatását a ctr1 felülírja, tehát későbbi lépést kódol, a ctr1 hatását viszont az ein3 módosítja, ezért a folyamatra a gének a következő sorrendben hatnak: etr1-ctr1-ein3 Az ETR1 gén egy bakteriális típusú receptor protein kináz. Élesztőben expresszáltatva a sejtek etilént kötnek. megnyúlás GÁTLÁSA A CTR1 gén eukarióta típusú MAP kináz kaszkádot indító fehérjét kódol, az EIN3 egy növényi transzkripciós faktort kódol. A receptor (ETR1)/CTR1 komplex negatívan szabályozza a EIN2 EIN3 működését. Etilén hatására a receptor/ctr1 nem működik, nem gátol EIN2 működik és a szignál transzdukció végig megy megnyúlás gátlás. (A mutánsban a CTR1 hiányában soha nincs gátlás.) 7-17

18 Gibberellin (GA) bioszintézis és érzékelés Törpe növésű mutánsok (lásd borsó le mutáció) Egy részük hormonnal (GA) menekíthető, normál növekedésű lesz. Ezek a hormon bioszintézis útban hibásak, pl. gal-1. Más mutánsokra (gai = gibberelline insensitive, shi = short internodes) nem hat a hormon. Ezek valószínű, hogy a hormon érzékelés vagy a válaszadás folyamatában sérültek. shi (for short internodes), a semidominant dwarfing mutation of Arabidopsis caused by a transposon insertion, confers a phenotype typical of mutants defective in the biosynthesis of gibberellin (GA). However, the application of GA does not correct the dwarf phenotype of shi plants, suggesting that shi is defective in the perception of or in the response to GA 7-18

19 Fotomorfogenezis Csírázáskor a csíranövény a fény érzékelésére szétnyitja a szikleveleket, kloroplaszt megjelenés (zöldülés) és a hipokotil megnyúlás gátolt. Két típusú fotoreceptor vesz részt a szabályozásban. A folyamatban hibás mutánsok elemzése segített megérteni a receptorok szerepét. fitokrómok vörös, távoli vörös érzékelés kriptokrómok kék fény érzékelés A fény gátolja a hipokotil növekedést és a hy mutánsokban a folyamat sérült. A hy3 és hy8 mutáció térképezésekor a phya és phyb fitokróm családba tartozó gének helyzetével mutatott egyezést a genom szekvenciában. A hy3 mutáció hatására a vörös, a hy8 mutáció hatására a távoli vörös spektrum érzékelése volt hibás. A hy4 mutáns rosszul reagál a kék fényre, a HY4 gén terméke tehát ennek érzékelésében vesz részt (kriptokróm flavoprotein). Klónozás, szekvenálás után kiderült, hogy a HY4 fehérje hasonló a bakteriális fotoliázokhoz, amelyek kék fény segítségével a timidin dimereket oldják fel (lásd: repair 5-8). A det (de-etiolated, fehér) és a cop (constitutive photomorphogenesis) mutánsok sötétben is úgy viselkednek, mintha fényen volnának. Recesszív mutációk. A COP és DET gének termékei feltehetően sötétben gátolják a fotomorfogenikus válaszokat vagy azok egy részét. A det mutáns fehér marad, tehát nem minden fotomorfogenikus válasz kapcsolódik be. 7-19

20 A virág kialakulása A virág kialakulását irányító géneket is azonosítottak. Mutációk következtében nem alakulnak ki a sziromlevelek és a porzók (APETALA3 vagy PISTILLATA), vagy a csésze- és sziromlevelek (APETALA2), vagy a termők és a porzók (AGAMOUS). A mutációk hatására az egyes képletek más képletté is alakulhatnak. Figyeljük meg ezt a rajzokon. 7-20

21 Az extranukleáris genom a kloroplaszt genetikája Genetika web jegyzet:

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének merisztéma korai szimbiotikus zóna késői szimbiotikus zóna öregedési zóna gyökér keresztmetszet NODULÁCIÓ növényi jel Rhizobium meliloti rhizobium

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gibberellinek és citokininek Előadás áttekintése 1. Gibberellinek: a növénymagasság és csírázás hormonjai 2. A gibberellinek

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A növényi növekedés és fejlődés áttekintése Előadás áttekintése 1. A növekedés, differenciálódás és fejlődés fogalma

Részletesebben

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia Fehérje expressziós rendszerek Gyógyszerészi Biotechnológia Expressziós rendszerek Cél: rekombináns fehérjék előállítása nagy tisztaságban és nagy mennyiségben kísérleti ill. gyakorlati (therapia) felhasználásokra

Részletesebben

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése Kiss Erzsébet Kovács László Bevezetés Nagy gazdasági gi jelentıségük k miatt a gyümölcs lcsök, termések fejlıdésének mechanizmusát

Részletesebben

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Növények klónozása Klónozás Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Görög szó: klon, jelentése: gally, hajtás, vessző. Ami

Részletesebben

Transzgénikus növények alkalmazása a funkcionális genomikai kutatásokban

Transzgénikus növények alkalmazása a funkcionális genomikai kutatásokban Transzgénikus növények alkalmazása a funkcionális genomikai kutatásokban MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényi Sejtbiológia Osztály Gyakorlatban alkalmazható transzgénikus növények létrehozásának alapfeltétele:

Részletesebben

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai:

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Szaporodás és fejlődés az élővilágban... Szaporodás formák Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Osztódással Bimbózással (hidra) Vegetatív szaporodás Partenogenézis (parthenosszűz, genézis-nemzés)

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

Arabidopsis thaliana, lúdfű, thale cress, Arabidopsis

Arabidopsis thaliana, lúdfű, thale cress, Arabidopsis MODELLORGANIZMUSOK GENETIKÁJA Arabidopsis thaliana, lúdfű, thale cress, Arabidopsis Zárvatermő, kétszikű, keresztesvirágú Kis termet, rövid generációs idő (6 hét), igénytelen gyomnövény, hosszúnappalos,

Részletesebben

Transzgénikus növények alkalmazása a funkcionális genomikai kutatásokban

Transzgénikus növények alkalmazása a funkcionális genomikai kutatásokban Transzgénikus növények alkalmazása a funkcionális genomikai kutatásokban MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényi Sejtbiológia Osztály Gyakorlatban alkalmazható transzgénikus növények létrehozásának alapfeltétele:

Részletesebben

MODELLORGANIZMUSOK GENETIKÁJA. Drosophila melanogaster, muslica (borlégy)

MODELLORGANIZMUSOK GENETIKÁJA. Drosophila melanogaster, muslica (borlégy) MODELLORGANIZMUSOK GENETIKÁJA Drosophila melanogaster, muslica (borlégy) Thomas Hunt Morgan, légyszoba, X kromoszómához kapcsolt szemszín öröklődés, Alfred Sturtevant genetikai térképezés Calvin Bridges,

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Transzgénikus növények előállítása

Transzgénikus növények előállítása Transzgénikus növények előállítása Növényi biotechnológia Területei: A növények szaporításának új módszerei Növényi sejt és szövettenyészetek alkalmazása Mikroszaporítás Vírusmentes szaporítóanyag előállítása

Részletesebben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben esirna mirtron BEVEZETÉS TÉMAKÖRÖK Ősi RNS világ RNS-ek tradicionális szerepben bevezetés BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek

Részletesebben

MODELLORGANIZMUSOK GENETIKÁJA. Caenorhabditis elegans, nematoda, fonalféreg Sidney Brenner

MODELLORGANIZMUSOK GENETIKÁJA. Caenorhabditis elegans, nematoda, fonalféreg  Sidney Brenner MODELLORGANIZMUSOK GENETIKÁJA Caenorhabditis elegans, nematoda, fonalféreg http://www.wormbook.org/ Sidney Brenner Egy egyszerű, soksejtes szervezet. Talajban él, baktériumokkal táplálkozik. Petricsészében

Részletesebben

Transzgénikus állatok előállítása

Transzgénikus állatok előállítása Transzgénikus állatok előállítása A biotechnológia alapjai Pomázi Andrea Mezőgazdasági biotechnológia A gazdasági állatok és növények nemesítése új biotechnológiai eljárások felhasználásával. Cél: jobb

Részletesebben

PLASZTICITÁS. Merisztémák merisztemoidok őssejtek (stem cells) stem cell niche

PLASZTICITÁS. Merisztémák merisztemoidok őssejtek (stem cells) stem cell niche PLASZTICITÁS Definíció: A növényi sejtek átalakulhatnak egymásba. A differenciált sejtek dedifferenciálódhatnak, totipotens ősmerisztéma sejtté. Ebből új differenciálódás indulhat el (redifferenciáció).

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

Mint emlős, az ember genetikai modelljeként is szolgál. Genomja, génjeinek elrendeződése, szabályozása sok hasonlóságot mutat az emberével.

Mint emlős, az ember genetikai modelljeként is szolgál. Genomja, génjeinek elrendeződése, szabályozása sok hasonlóságot mutat az emberével. A HÁZIEGÉR (Mus musculus) Mendel és újra felfedezői (Correns, Tschermak, de Vries) mind növényeken kísérleteztek. Sokan megkérdőjelezték, hogy az állatoknál és az embernél is hasonló öröklődési szabályok

Részletesebben

BEVEZETÉS. A magasabbrendű növényeknek egész életciklusuk folyamán flexibilisen

BEVEZETÉS. A magasabbrendű növényeknek egész életciklusuk folyamán flexibilisen BEVEZETÉS A magasabbrendű növényeknek egész életciklusuk folyamán flexibilisen adaptálódniuk kell mind a külső környezetből, mind a szervezetükből érkező ingerekhez. Ezeket a hatásokat az egyes sejtek

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

DNS-szekvencia meghatározás

DNS-szekvencia meghatározás DNS-szekvencia meghatározás Gilbert 1980 (1958) Sanger 3-1 A DNS-polimerázok jellemzői 5'-3' polimeráz aktivitás 5'-3' exonukleáz 3'-5' exonukleáz aktivitás Az új szál szintéziséhez kell: templát DNS primer

Részletesebben

I. A sejttől a génekig

I. A sejttől a génekig Gén A gének olyan nukleinsav-szakaszok a sejtek magjainak kromoszómáiban, melyek a szervezet működését és növekedését befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához szükséges információkat tartalmazzák.

Részletesebben

Egy új, a szimbiotikus gümőfejlődésben szerepet játszó ubiquitin ligáz funkcionális jellemzése

Egy új, a szimbiotikus gümőfejlődésben szerepet játszó ubiquitin ligáz funkcionális jellemzése Zárójelentés 76843 sz. pályázat 2009 2012 Egy új, a szimbiotikus gümőfejlődésben szerepet játszó ubiquitin ligáz funkcionális jellemzése A tervezett munka a kutatócsoportunkban korábban genetikai térképezésen

Részletesebben

Az RNS-interferencia és távlatai

Az RNS-interferencia és távlatai Sipiczki Mátyás Az RNS-interferencia és távlatai Genetika és genom-projektek A modern biológia egyik leggyorsabban és leglátványosabban fejlődő területe a genetika, az a tudomány, amely az öröklődés mechanizmusát

Részletesebben

A növényi génexpresszió RNS-szintű minőségbiztosítási rendszereinek molekuláris biológiája. Silhavy Dániel

A növényi génexpresszió RNS-szintű minőségbiztosítási rendszereinek molekuláris biológiája. Silhavy Dániel A növényi génexpresszió RNS-szintű minőségbiztosítási rendszereinek molekuláris biológiája Silhavy Dániel MTA Doktori Pályázat Doktori ÉrtekezésTézisei Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Gödöllő,

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata

A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata Buzás-Bereczki Orsolya Témavezetők: Dr. Bálint Éva Dr. Boros Imre Miklós Biológia

Részletesebben

Transzgénikus. nikus állatok. Transzgénikus nikus minden olyan állat, melynek genomja emberi közremk bejuttatott DNS-t t tartalmaz.

Transzgénikus. nikus állatok. Transzgénikus nikus minden olyan állat, melynek genomja emberi közremk bejuttatott DNS-t t tartalmaz. Transzgénikus nikus állatok Transzgénikus nikus minden olyan állat, melynek genomja emberi közremk zremüködéssel bejuttatott DNS-t t tartalmaz. I. A KONKRÉT T GÉNSEBG NSEBÉSZETI SZETI TECHNIKA A beavatkozást

Részletesebben

GMO = genetikailag módosított organizmusok. 1. Gének megváltoztatása. Gének megváltoztatása. Pécs Miklós: A biológia alapjai

GMO = genetikailag módosított organizmusok. 1. Gének megváltoztatása. Gének megváltoztatása. Pécs Miklós: A biológia alapjai GMO = genetikailag módosított organizmusok A gének megváltoztatása, vagy átvitele egyik organizmusból a másikba. 1 1. Gének megváltoztatása indukált mutáció + szelekció (mikroorganizmusoknál, alacsonyabb

Részletesebben

Témazáró dolgozat. A növények országa.

Témazáró dolgozat. A növények országa. Témazáró dolgozat. A növények országa. 1.feladat. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? fotoszintézis, telepes növények kétivarú virág egylaki növény egyszikű növény 2.feladat. Jellemezze a vörösmoszatok

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek RNS-ek RNS-ek 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek 3. Egy újonnan felfedezett RNS Világ: - szabályozó RNS-ek 4. Transzkripció Ősi

Részletesebben

Molekuláris terápiák

Molekuláris terápiák Molekuláris terápiák Aradi, János Balajthy, Zoltán Csősz, Éva Scholtz, Beáta Szatmári, István Tőzsér, József Varga, Tamás Szerkesztette Balajthy, Zoltán és Tőzsér, József, Debreceni Egyetem Molekuláris

Részletesebben

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉ GM gyapot - KÍNA GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉN Élelmezési probléma: mg-i i termények, élelmiszer alapanyagok károsk rosításasa (rovar, gyom, baktérium, gomba,

Részletesebben

Epigenetikai Szabályozás

Epigenetikai Szabályozás Epigenetikai Szabályozás Kromatin alapegysége a nukleoszóma 1. DNS Linker DNS Nukleoszóma mag H1 DNS 10 nm 30 nm Nukleoszóma gyöngy (4x2 hiszton molekula + 146 nukleotid pár) 10 nm-es szál 30 nm-es szál

Részletesebben

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Molekuláris sejtbiológia: Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Dr. habil Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtek szignalizációs kapcsolatai Sejtek szignalizációs

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A citológia és a genetika társtudománya Citogenetika A kromoszómák eredetét, szerkezetét, genetikai funkcióját,

Részletesebben

AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA

AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA Gödöllő 2007. 1 A Doktori Iskola megnevezése: Szent István Egyetem Biológia Tudományi

Részletesebben

Silhavy Dániel. A növényi génexpresszió RNS-szintű minőségbiztosítási rendszereinek molekuláris biológiája. című Doktori Értekezésének bírálata.

Silhavy Dániel. A növényi génexpresszió RNS-szintű minőségbiztosítási rendszereinek molekuláris biológiája. című Doktori Értekezésének bírálata. Silhavy Dániel A növényi génexpresszió RNS-szintű minőségbiztosítási rendszereinek molekuláris biológiája című Doktori Értekezésének bírálata. Bíráló: Dr. Szabados László, MTA doktora MTA Szegedi Biológiai

Részletesebben

Evolúcióbiológia. Biológus B.Sc tavaszi félév

Evolúcióbiológia. Biológus B.Sc tavaszi félév Evolúcióbiológia Biológus B.Sc. 2011. tavaszi félév A biológiában minden csak az evolúció fényében válik érthetővé Theodosius Dobzhansky : Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.

Részletesebben

A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÓSZERVEI

A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÓSZERVEI A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÓSZERVEI A NÖVÉNYEK KÉTSZAKASZOS EGYEDFEJLŐDÉSE NEMZEDÉKVÁLTAKOZÁS - ÁLTALÁNOS NÖVÉNYI TULAJDONSÁG - NEM GENETIKAI ÉRTELEMBEN VETT NEMZEDÉKEK VÁLTAKOZÁSA - IVAROS ÉS IVARTALAN SZAKASZ

Részletesebben

BMGE, Alkalmazott biokémia, transzgénikus organizmusok, 2009 Transzformációs módszerek

BMGE, Alkalmazott biokémia, transzgénikus organizmusok, 2009 Transzformációs módszerek BMGE, Alkalmazott biokémia, transzgénikus organizmusok, 2009 Transzformációs módszerek Definíció Génbevitel vagy géntranszfer alatt azt a folyamatot értjük, aminek során egy meghatározott DNSmolekuladarab

Részletesebben

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban Ph.D. tézisek A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban Írta: Juhász Szilvia Témavezető: Dr. Haracska Lajos Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézet

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA 1. Nukleinsavak keresztrejtvény (12+1 p) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. A nukleinsavak a.-ok összekapcsolódásával kialakuló polimerek. 2. Purinvázas szerves bázis, amely az

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Hamar Péter RNS világ Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. 1 26 Főszereplők: DNS -> RNS -> fehérje A kód lefordítása Dezoxy-ribo-Nuklein-Sav: DNS az élet kódja megkettőződés (replikáció)

Részletesebben

Tudománytörténeti visszatekintés

Tudománytörténeti visszatekintés GENETIKA I. AZ ÖRÖKLŐDÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI Minek köszönhető a biológiai sokféleség? Hogyan történik a tulajdonságok átörökítése? Tudománytörténeti visszatekintés 1. Keveredés alapú öröklődés: (1761-1766,

Részletesebben

A BIOTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A GYÓGYSZERKUTATÁSBAN

A BIOTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A GYÓGYSZERKUTATÁSBAN Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 A BIOTECHNOLÓGIA

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A C. elegans TRA-1/GLI/Ci szex-determinációs faktor célgénjeinek meghatározása és analízise. Doktori értekezés tézisei.

A C. elegans TRA-1/GLI/Ci szex-determinációs faktor célgénjeinek meghatározása és analízise. Doktori értekezés tézisei. A C. elegans TRA-1/GLI/Ci szex-determinációs faktor célgénjeinek meghatározása és analízise Doktori értekezés tézisei Hargitai Balázs Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológia Doktori

Részletesebben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Iparilag alkalmazható szekvenciák, avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Neutrokin α - jelentős kereskedelmi érdekek

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Az Ig génátrendeződés

Az Ig génátrendeződés Az Ig génátrendeződés Háromféle változás játszódik le a molekula szerkezetét tekintve: B sejtek fejlődése alatt: VDJ átrendeződés (rekombináció) IgH izotípusváltás rekombináció (CSR) Szomatikus hipermutáció

Részletesebben

Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása

Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása Tantárgy neve Genetika Tantárgy kódja BIB 1506 Meghírdetés féléve 5 Kreditpont 4 Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 3+0 Számonkérés módja Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) BIB 1411 Tantárgyfelelős

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Genetika 3 ea. Bevezetés

Genetika 3 ea. Bevezetés Genetika 3 ea. Mendel törvényeinek a kiegészítése: Egygénes öröklődés Többtényezős öröklődés Bevezetés Mendel által vizsgált tulajdonságok: diszkrétek, két különböző fenotípus Humán tulajdonságok nagy

Részletesebben

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYNEMESÍTÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése GM növények Promóterek Transzgén Rekombináns DNS technológia Marker gének Transzformációs módszerek

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

A replikáció mechanizmusa

A replikáció mechanizmusa Az öröklődés molekuláris alapjai A DNS megkettőződése, a replikáció Szerk.: Vizkievicz András A DNS-molekula az élőlények örökítő anyaga, kódolt formában tartalmazza mindazon információkat, amelyek a sejt,

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

Gén technológia a mezőgazdaságban

Gén technológia a mezőgazdaságban Gén technológia a mezőgazdaságban Mészáros Klára Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont 2016. december 6. Mészáros Klára Milyen elvárásoknak kell megfelelni az új fajtáknak? Környezeti

Részletesebben

A transzgén és funkciói

A transzgén és funkciói 2011. január BIOTECHNOLÓGIA Rova tvezető: Dr. Heszky László akadémikus A II./1. részben (A géntechnológiát megalapozó felfedezések) azokat a Nobel-díjas eredményeket (genetikai kód, génreguláció, DNS szekvenálás,

Részletesebben

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben dendrit Sejttest Axon sejtmag Axon domb Schwann sejt Ranvier mielinhüvely csomó (befűződés) terminális Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben Szinapszis típusok

Részletesebben

Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével. Kozma Gabriella

Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével. Kozma Gabriella Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével Kozma Gabriella Ph.D. tézisek Témavezető: Dr. Sipos László Genetikai Intézet MTA Szegedi Biológiai

Részletesebben

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013 Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz

Részletesebben

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál DNS replikáció DNS RNS Polipeptid Amino terminus Templát szál Karboxi terminus Szuper-csavarodott prokarióta cirkuláris DNS Hisztonok komplexe DNS hisztonokra történő felcsvarodása Hiszton-kötött negatív

Részletesebben

Genetikai modell állatok és transzgénia - genomikai megközelítések

Genetikai modell állatok és transzgénia - genomikai megközelítések Genetikai modell állatok és transzgénia - genomikai megközelítések Vellai Tibor (vellai@falco.elte.hu) Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszék 2012.10.18 GENETIKA A jelen biológiai kutatások integráló

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYI TÁPANYAG TRANSZPORTEREK az előadás áttekintése A tápionok útja a növényben Növényi tápionok passzív és

Részletesebben

Ph.D. értekezés tézisei A FITOKRÓM B FOTORECEPTOR SZEREPE A NÖVÉNYI CIRKADIÁN ÓRA ÉS RITMUSOK SZABÁLYOZÁSÁBAN. Palágyi Andrea

Ph.D. értekezés tézisei A FITOKRÓM B FOTORECEPTOR SZEREPE A NÖVÉNYI CIRKADIÁN ÓRA ÉS RITMUSOK SZABÁLYOZÁSÁBAN. Palágyi Andrea Ph.D. értekezés tézisei A FITOKRÓM B FOTORECEPTOR SZEREPE A NÖVÉNYI CIRKADIÁN ÓRA ÉS RITMUSOK SZABÁLYOZÁSÁBAN Palágyi Andrea Témavezető: Dr. Kozma-Bognár László Biológia Doktori Iskola, SZTE TTIK MTA Szegedi

Részletesebben

Molekuláris Medicina

Molekuláris Medicina Molekuláris Medicina Molekuláris Medicina Őssejt terápia Génterápia Tumor terápia Immunterápia Egyéb terápiák Vakcinák Genetikai diagnosztika Orvosi genomika Terápiák Diagnosztikák Orvostudomány: régi

Részletesebben

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes. Múlt órán: Lehetséges tesztfeladatok: Kitől származik a variáció-szelekció paradigma, mely szerint az egyéni, javarészt öröklött különbségek között a társadalmi harc válogat? Fromm-Reichmann Mill Gallton

Részletesebben

NANOTECHNOLOGIA 6. előadás

NANOTECHNOLOGIA 6. előadás NANOTECHNOLOGIA 6. előadás A plazmid: Ha meg akarjuk ismerni egy fehérje működését, akkor sokat kell belőle előállítanunk. Ezt akár úgy is megtehetjük, hogy a kívánt géndarabot egy baktérumba ültetjük

Részletesebben

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK HISTORY Antitestet találtak egy koraszülött gyermek anyjának szérumában; ez lenne felelős a gyermek haláláért?

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Természetes és mesterséges agrobaktérium rezisztencia vizsgálata szőlőben. Galambos Anikó

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Természetes és mesterséges agrobaktérium rezisztencia vizsgálata szőlőben. Galambos Anikó PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológiai Doktori Iskola Genetika program Természetes és mesterséges agrobaktérium rezisztencia vizsgálata szőlőben PhD értekezés tézisei Galambos Anikó Témavezető: Dr. Putnoky Péter

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Poligénes v. kantitatív öröklődés 1. Öröklődés komplexebb sajátosságai 2. Öröklődés molekuláris alapja Poligénes v. kantitatív öröklődés Azok a tulajdonságokat amelyek mértékegységgel nem, vagy csak nehezen mérhetők, kialakulásuk kevéssé

Részletesebben

A vírusellenálló transzgénikus növények. Az RNS silencing antivirális rendszer működése.

A vírusellenálló transzgénikus növények. Az RNS silencing antivirális rendszer működése. A vírusellenálló transzgénikus növények. Az RNS silencing antivirális rendszer működése. Silhavy Dániel MBK Növényi RNS Biológia csoport Gödöllő A növényi vírusok és a terjedő, veszélyes növénykórokozók

Részletesebben

A szárazságtűrés élettani hátterének vizsgálata Arabidopsis modellnövényen és transzgenikus szárazságtűrő növények előállítása

A szárazságtűrés élettani hátterének vizsgálata Arabidopsis modellnövényen és transzgenikus szárazságtűrő növények előállítása A szárazságtűrés élettani hátterének vizsgálata Arabidopsis modellnövényen és transzgenikus szárazságtűrő növények előállítása Doktori értekezés tézisei Készítette: Bacsó Renáta 2010 A doktori iskola Kertészettudományi

Részletesebben

A GENOM MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI

A GENOM MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI A GENOM MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI 20 GENETIKA ALAPOK 3-1 Jóslatok és a valóság a molekuláris biológiában. Mennyire látható előre a tudomány fejlődése? 1968 Simone de Beauvoir "Minden ember halandó" 1-2

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő Az NIH, az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Hivatala (az orvosi- és biológiai kutatásokat koordináló egyik intézmény) 2007 végén

Részletesebben

A FITOKRÓM B FOTORECEPTOR SZEREPE A VIRÁGZÁS FOTOPERIODIKUS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Hajdu Anita. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

A FITOKRÓM B FOTORECEPTOR SZEREPE A VIRÁGZÁS FOTOPERIODIKUS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Hajdu Anita. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A FITOKRÓM B FOTORECEPTOR SZEREPE A VIRÁGZÁS FOTOPERIODIKUS SZABÁLYOZÁSÁBAN Hajdu Anita Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Kozma-Bognár László - tudományos főmunkatárs Biológia Doktori Iskola

Részletesebben

Transzgénikus hímsterilitás és hibrid-előállítás

Transzgénikus hímsterilitás és hibrid-előállítás Biotechnológia Tanuljunk géntechnológiául (44.) Növekedésben és fejlődésben módosított GM-fajok és -fajták (VII./1.) Transzgénikus hímsterilitás és hibrid-előállítás Dr. Heszky László SzIE Mezőgazdaság-

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

HALADÓ GENETIKA. Jegyzet

HALADÓ GENETIKA. Jegyzet HALADÓ GENETIKA Jegyzet Maróy Péter 2008 1 Tartalomjegyzék 1. Genomok és sajátságaik, ahogy a genom projektek mutatják 2. Eukarióta genetikai modell szervezetek és használatuk 2.1. Az élesztő 2.2. A lúdfű

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Gelencsér Tímea. Peszticidek alkalmazása helyett ellenálló GMO-k létrehozásának lehetőségei. Készítette: Budapest, 2004

Gelencsér Tímea. Peszticidek alkalmazása helyett ellenálló GMO-k létrehozásának lehetőségei. Készítette: Budapest, 2004 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Peszticidek alkalmazása helyett ellenálló GMO-k létrehozásának lehetőségei Készítette: Gelencsér Tímea Budapest, 2004 BEVEZETÉS Kártevők elleni védekezés

Részletesebben

Baktérium- és fággenetika

Baktérium- és fággenetika Baktérium- és fággenetika Baktériumok A prokarióták egysejtű organizmusok haploid, cirkuláris dsdns genom 70 S riboszóma plazmamembrán, citoplazma nincs mag, ER, Golgi, mitokondrium aszexuális szaporodás

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Duleba Mónika Környezettudományi Doktori Iskola I.

Részletesebben

A géntechnológiát megalapozó felfedezések

A géntechnológiát megalapozó felfedezések 2010. december BIOTECHNOLÓGIA Rova tvezető: Dr. Heszky László akadémikus A géntechnológia genetikai alapjai c. I. fejezet 1-5. részében azokat a tudományos eredményeket mutattuk be, melyek bizonyítják,

Részletesebben

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE Dr. Taller János Tudományos főmunkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék Biotechnológiai Kutatócsoport Farkas Valéria Tejtermelést és

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben