FOLYTONOS, ÁTFOLYÁSOS RENDSZEREK ALKALMAZÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOLYTONOS, ÁTFOLYÁSOS RENDSZEREK ALKALMAZÁSA"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA FOLYTONOS, ÁTFOLYÁSOS RENDSZEREK ALKALMAZÁSA RACÉM ALKOHOLOK, AMINOK ÉS AMINOSAVAK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS ENZIMKATALIZÁLT REZOLVÁLÁSÁRA Tézisfüzet Szerző: Témavezető: Konzulens: Falus Péter Dr. Nagy József Dr. Poppe László SZERVES KÉMIA ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK 2015

2 1. Bevezetés A XXI. században a szerves kémia egyik legnagyobb kihívása a biológiailag aktív vegyületek gazdaságos szintézise. A gyógyszeripar mellett a növényvédőszergyártásban, a műanyag-, a kozmetikai-, és az élelmiszeriparban is rendkívül fontos az enantiomerek nagytisztaságú előállítása és felhasználása. 1,2 A felesleges enantiomer jelenléte akár jelentős problémákat is okozhat, hiszen azok legtöbb fizikai és kémiai tulajdonságai ugyan megegyeznek, ám biológiai hatásukban jelentős különbség mutatkozhat. 3 Egyik leghírhedtebb példa erre a Contergan botrány néven elhíresült eset, amikor az (R)-Thalidomide hatóanyagot mely nyugtató, altató hatású nem választották el enantiomerpárjától, az (S) Thalidomidetól, mely teratogénnek bizonyult. 4 Az enantiomerek eltérő biológiai hatásának oka sok esetben nem tisztázott. A Contergan 1957 és 1961 között volt forgalomban, ezalatt körülbelül gyerek született halva vagy csonka végtagokkal, az (S)-enantiomer teratogén hatásának okát viszont csak napjainkban sikerült megfejteni. 5 Az optikailag aktív aminok, alkoholok és aminosavak, melyek gyógyszerhatóanyagok fontos építőkövei lehetnek, egyik korszerű és környezetbarát előállítási lehetősége a folyamatos üzemű reaktorban történő enzimkatalizált kinetikus rezolválás. A biokatalízis jelentőségére utal az enzimek ipari léptékben történő felhasználása, például a BASF az Egyesült Államokban lipázok felhasználásával gyárt 3000 tonna/év kapacitású folyamatos üzemben királis aminokat. 6 Doktori munkám során racém aminok előállítási valamint racém aminok, alkoholok és aminosavak rezolválási lehetőségeit vizsgáltam folytonos, átfolyásos rendszerek felhasználásával. 1. Ketonok reduktív aminálása szakaszos és folytonos, átfolyásos üzemben. Az eredeti Leuckart 7 és Leuckart-Wallach 8 reakciók módosítása révén új és általánosítható 1 L. Poppe, L. Novák, Selective Biocatalysis: A Synthetic Approach, Wiley-VCH, Weinheim, K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry (4 th edition), Springer, Berlin, R. T. Coutts, G. B. Baker, Chirality, 1989, 1, H. Nishimura, T. Tanimura, Clinical Aspects of The Teratogenicity of Drugs, NY: American Elsevier Publishing Company, New York, T. Ito, H. Ando, T. Suzuki, T. Ogura, K. Hotta, Y. Imamura, Y. Yamaguchi, H. Handa, Science, 2010, 327, T. C. Nugent, Chiral Amine Synthesis: Methods, Developments and Applications, Wiley-VCH, Weinheim, R. Leuckart, Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1885, 18, O. Wallach, Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1891, 24,

3 módszert dolgoztunk ki racém aminok előállítására Zn és Pd/C katalizátor segítségével. A Pd/C katalizátorral végzett reakciókat folytonos, átfolyásos reaktorban is megvalósítottuk. 2. Racém aminok kinetikus rezolválása folytonos, átfolyásos rendszerekben. Különbözőféleképpen rögzített lipáz készítményekkel végzett N-acilezési reakcióban racém aminok kinetikus rezolválását valósítottuk meg. A folyamatos üzemben végzett kinetikus rezolválások során vizsgáltuk az enantiomer szelektivitás és a produktivitás hőmérsékletfüggését, valamint az enzimrögzítés módja és a szubsztrátum minőségének szelektivitásra és produktivitásra gyakorolt hatását. 3. Szekunder alkoholok kinetikus rezolválása folytonos, átfolyásos rendszerekeben. Az irodalomban korábban nem vagy csak alig tárgyalt indolvázat tartalmazó szekunder alkoholokat állítottunk elő, melyeket lipáz-katalizált O-acilezési reakcióba vittünk. Folytonos, átfolyásos üzemben vizsáltuk a porduktivitás és a szelektivitás hőmérsékletfüggését, végül, szintén folyamatos üzemben, preparatív léptékben is előállítottuk az enantiomertiszta (R)-és (S)-alkoholokat valamint az (R)-acetátokat. 4. Racém N-Boc védett fenilalanin tioetilészter dinamikus kinetikus rezolválása folytonos, átfolyásos rendszerben. A szilárd hordozóhoz rögzített proteázzal, benzil aminnal, mint amidálószerrel és 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7-énnel, mint racemizálószerrel megvalósított dinamikus kinetikus rezolválás végrehajtásához először megkerestük külön-külön a kinetikus rezolválás és a racemizációs részlépések hőmérséklet optimumát, majd a részlépések egyesítésével megvalósítottuk a dinamikus kinetikus rezolválást folytonos, átfolyásos rendszerben. 2. Kísérleti módszerek A gázkromatográfiás (GC) méréseket Agilent 4890D, Agilent 5890D és YoungLin ACME 6100 készülékeken végeztük, Hydrodex-β-6TBDM (25 m 0,25 mm 0,25 mm film, t-butil-dimetilszililezett β-ciklodextrin; Macherey&Nagel) és Hydrodex-β- TBDAc (25 m 0,25 mm 0,25 mm film, acetilezett és t-butil-dimetilszililezett β- ciklodextrin; Macherey&Nagel) enantiomer szelektív királis állófázist tartalmazó kolonnákkal. Vivőgázként hidrogént használtunk (fejnyomás 12 psi, split 50:1). Az injektor és a FID detektor hőmérséklete: 250 C. A reakciók követéséhez a GC-hez szükséges mintákat közvetlenül a reakcióelegyekből vettük, majd diklórmetánnal 3

4 hígítottuk megfelelő koncentrációra (1 2 mg/ml). A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) méréseket fotodióda-soros detektorral (DAD) felszerelt HP 1090 készüléken végeztük, Daicel Chiralpak IB (150 2,1 mm, 5 μm szemcseméret, szilika-gélre rögzített trisz(3,5-dimetilfenilkarbamát)-tal módosított cellulóz töltet) enantiomer szelektív királis állófázist tartalmazó kolonnával. A reakciók követéséhez a HPLC-hez szükséges mintákat közvetlenül a reakcióelegyből vettük, majd hexán/izopropanol 98/2 eluenssel hígítottuk a megfelelő koncentrációra (1 1,5 mg/ml). A folyamatos üzemű reakciók kivitelezéséhez a ThalesNano X-Cube TM (002/2006), illetve a kutatócsoport saját tervezésű és fejlesztésű laborreaktorát használtunk. A CatCart oszlopokat (70 mm 4 mm ID, ThalesNano) a ThalesNano módszerének megfelelően töltöttük meg katalizátorokkal, és fém ezüst szűrő membránokkal (Sterlitech Silver Membrane Filter, Sigma Aldrich, No Z623237, pórus méret: 0,45 μm) és teflon (PTFE) tömítések segítségével zártuk le. 3. Eredmények 3.1. Ketonok egylépéses reduktív aminálása Ismert, hogy ketonokból oximokat lehet előállítani hidroxilamin-hidrokloriddal, oximból pedig aminokat. Elsőként ennek a két reakciónak az összekapcsolását valósítottuk meg egy one pot rendszerben, oxim intermedieren keresztül ammóniumformiáttal. Az optimalizálás során kiderült, hogy a reakció hidroxilamin-hidroklorid nélkül, egy lépésben is lejátszódik. Attól függően, hogy a karbonilcsoport hol helyezkedik el, különböző katalizátor és eltérő hőmérséklet bizonyult optimálisnak. Ha a karbonilcsoport egy aromás gyűrűtől α-pozícióban helyezkedik el, akkor Zn katalizátor használata és magas hőmérséklet szükséges. Ha a kiindulási keton nem tartalmaz aromás gyűrűt vagy a karbonilcsoport az aromás gyűrűtől nem α-pozícióban helyezkedik el, akkor a 10%-os Pd/C katalizátor használata és szobahőmérséklet szükséges (1. ábra). 4

5 1. ábra Ketonok reduktív aminálása Így egy új, és könnyen általánosítható módszert dolgoztunk ki ketonok egylépéses, one pot reduktív aminálására Ketonok reduktív aminálása folytonos, átfolyásos rendszerben Azokban az esetekben, amikor a reduktív aminálás során 10%-os Pd/C katalizátor alkalmazandó, a reakció megvalósítható folytonos, átfolyásos rendszerben is (1a-d). A katalizátorral töltött és 40 C-ra termosztált oszlopon átfolyatva a metanolban oldott keton ammónium-formiátos reakcióelegyét jó termeléssel kaptuk a kívánt amint (2. ábra). 2. ábra Ketonok reduktív aminálása folytonos, átfolyásos rendszerben Ezzel a módszerrel elsőként valósítottuk meg alifás és cikloalifás ketonok ammónium-formiáttal történő egylépéses reduktív aminálását folyamatos üzemben Racém aminok és szekunder alkoholok lipáz katalizált kinetikus rezolválása Behatóan tanulmányoztuk mind szakaszos, mind pedig folytonos, átfolyásos üzemben racém aminok (rac-2a, c, e, g) és szekunder alkoholok (rac-5a-c) N- és O- acilezési reakcióit etil-acetáttal illetve vinil-acetáttal különböző lipáz katalizátorok jelenlétében (3. ábra). 5

6 3. ábra Különböző racém aminok és szekunder aminok lipáz katalizált kinetikus rezolválása szakaszos és folytonos, átfolyásos rendszerben Azt találtuk, hogy az acilezőszer, az oldószer illetve az enzim minősége mellett annak rögzítési módja is nagyban befolyásolja a produktivitást és a szelektivitást is. Széles hőmérséklettartományban (0 70 C) vizsgáltuk, hogy az enzim hőmérsékletfüggő paraméterei hogyan változnak az emelkedő hőmérséklettel. Továbbá kimutattuk, hogy adott kinetikus rezolválási reakciót folytonos, átfolyásos rendszerben elvégezve minden esetben magasabb produktivitás értékeket kapunk azonos hőmérsékleten, azonos konverzió mellett Racém aminok és szekunder alkoholok lipáz katalizált preparatív léptékű kinetikus rezolválása folytonos, átfolyásos rendszerben Optimalizált hőmérsékleten megvalósítottuk egyes racém aminok (rac-2a, c, e, g) és szekunder alkoholok (rac-5a-c) lipáz-katalizált preparatív léptékű N- és O-acilezését folyamatos üzemben. Racém aminok esetében folytonos, átfolyásos rendszerben, egyszeri átfolyással 40% fölötti konverzióval és 98-99%-os enantiomer tisztasággal kaptuk az (R)-acetamidot ((R)-3a, c, e, g), míg szekunder alkoholok esetében folytonos, recirkulációs rendszerben 42-45%-os konverzióval és 99% enantiomer tisztasággal jutottunk az (R)-acetáthoz ((R)-6a-c). 6

7 4. ábra Különböző racém aminok és szekunder alkoholok lipáz-katalizált preaparatív léptékű kinetikus rezolválása folytonos, átfolyásos rendszerben 3.5. Racém β-aminosav származékok dinamikus kinetikus rezolválása folytonos, átfolyásos rendszerben Megvalósítottuk a racém N-Boc védett fenilalanin tioetilészter (rac-9) dinamikus kinetikus rezolválását folyamatos üzemben (5. ábra). A dinamikus kinetikus rezolválás két részlépését külön-külön optimalizálva vizsgáltuk a kinetikus rezolválás és a racemizáció hőmérsékletfüggését. A benzil-aminnal történő enzimkatalizált amidáláshoz etil-módosított szilika-gélre adszorbeált proteázt (Subtilisin A) használtunk 50 C-on, a racemizációt pedig 150 C-on 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7- én (DBU) báziskatalizátorral végeztük. A reakciókhoz 6 biokatalizátorral és 5 szilikagéllel töltött oszlopok alternáló sorba kötött rendszerét használtunk, melyeken a rac-9, a benzil-amin és a DBU terc-amil-alkoholos oldatát áramoltattuk át. Így a dinamikus kinetikus rezolválás két részlépését térben szétválasztva, eltérő hőmérsékleten, de azonos áramlási sebesség mellett valósítottuk meg. 5. ábra A racém N-Boc védett fenilalanin tioetilészter (rac-9) folyamatos üzemű dinamikus kinetikus rezolválása A módszer általánosíthatósága miatt ezen az elven további aminosav származékok 7

8 mellett egyéb racém vegyületek dinamikus kinetikus rezolválása is megvalósítható folytonos, átfolyásos reaktorban A Subtilisin A proteáz rögzítése felületmódosított szilika-gélekre Ismert, hogy a proteázok állás közben fokozatosan elvesztik aktivitásukat, hiszen saját magukat is hidrolizálják. A kereskedelemben kapható Subtilisin A vizes oldata (Alcalase) fél év alatt jelentős aktivitáscsökkenést szenved el, mely az egyik legjelentősebb korlát a biokatalitikus felhasználhatóságát illetően. Felületmódosított szilika-gélekre történő adszorpcióval létrehoztunk több olyan készítményt is mellyel a katalizátor élettartama jelentősen megnőtt: 12 hónapos tárolást követően a készítmények produktivitásuk jelentős részét megőrizték, miközben szelektivitásuk sem csökkent számottevően. Ezen biokatalitikus tulajdonságokat a racém N-Boc védett fenilalanin tioetilészter (rac-9) benzil-aminnal történő kinetikus rezolválása során vizsgáltuk alaposabban (6. ábra), és azt találtuk, hogy több készítménnyel egy év után is 35-40% körüli konverzió érhető el 24 óra után szakaszos üzemben, miközben a termék enantiomer tisztasága sem csökken 95% alá. 6. ábra Racém N-Boc védett fenilalanin amidálása benzil-aminnal különböző felületmódosított szilika-gélekre rögzített Subtilisin A jelenlétében szakaszos üzemben 4. Tézisek 1. Új és általánosítható módszert fejlesztettünk ki ketonok egylépéses reduktív aminálására ammónium-formiát jelenlétében. A karbonil funkcióscsoport helyzetétől függően más katalizátor és eltérő hőmérséklet alkalmazandó. Ha a karbonilcsoport egy aromás gyűrűtől α-pozícióban helyezkedik el, akkor Zn katalizátor használata és magas hőmérséklet szükséges. Ha a kiindulási keton nem tartalmaz aromás gyűrűt vagy a karbonilcsoport az aromás gyűrűtől nem α-pozícióban helyezkedik el, akkor a 10%-os Pd/C katalizátor használata és szobahőmérséklet szükséges. [2] 2. Elsőként valósítottuk meg alifás és cikloalifás ketonok egylépéses reduktív 8

9 aminálását folytonos, átfolyásos rendszerben 10%-os Pd/C katalizátor és ammónium-formiát jelenlétében. [2] 3. Bizonyos racém aminok és szekunder alkoholok folyamatos üzemű lipázkatalizált N- és O-acilezési reakciójában széles hőmérséklettartományban megmértük az enzimek hőmérsékletfüggő tulajdonságait (produktivitás, szelektivitás), és kimutattuk, hogy a produktivitás minden esetben magasabb folyamatos üzemben a szakaszos üzemben tapasztalthoz képest. [3, 4] 4. Megvalósítottuk néhány racém amin és szekunder alkohol folyamatos üzemű Candida antarctica B lipáz enzimmel katalizált N- és O-acilezési reakcióját preparatív léptékben. A módszerrel magas enantiomer tisztasággal jutottunk mind az (S)-, mind pedig az (R)-enantiomerekhez. [1, 4] 5. Új és általánosítható módszert dolgoztunk ki β-aminosav tioetilészterek benzilaminnal történő folyamatos üzemű dinamikus kinetius rezolválására felületmódosított szilika-gélre adszorbeált proteáz biokatalizátor és 1,8- diazabiciklo[5.4.0]undek-7-én báziskatalizátor jelenlétében. A dinamikus kinetikus rezolválás két részlépése (kinetikus rezolválás és racemizáció) térben elkülönülve, eltérő hőmérsékleten játszódott le, ezzel elsőként valósítottuk meg aminosavszármazékok folyamatos üzemű dinamikus kinetikus rezolválását alternáló sorba kötött reaktorok kombinációjával. [16] 6. Kifejlesztettünk több stabil, produktív és szelektív enzimkészítményt egy proteáz, a Subtilisin A felületmódosított szilika-gélre történő adszorpciójával. Az általunk készített biokatalizátorok eltarthatósága felülmúlja a kereskedelmi forgalomban kapható enzim vizes oldatának eltarthatóságát, miközben magas produktivitással és szelektivitással katalizálják egyes aminosav-származékok benzil-aminnal történő amidálási reakcióját. [16] 5. Alkalmazási lehetőségek A ketonok reduktív aminálására kidolgozott általános módszer kiterjeszthető további 9

10 ketonokra is, és a karboxil-csoport pozíciójától függően Zn vagy 10%-os Pd/C katalizátor használandó szakaszos illetve folytonos üzemben. Mivel a folyamatos üzemű eljárások méretnövelhetősége sokkal egyszerűbb, mint a szakaszos üzeműeké, így az általunk leírt folyamatos üzemű amin előállítás akár ipari méretekben is megvalósítható. Az optikailag aktív intermedierek előállítása mind a gyógyszeriparban, mind pedig a finomkémiai iparban egy folyamatosan bővülő terület. A biokatalízis az enantiomer szelektív szintézisek egyik széleskörűen használt eszköze, így az utóbbi években az enzimkatalizált kinetikus rezolválások egyre népszerűbbé váltak a racemátok szétválasztására. Az általunk leírt akár szakaszos, akár folytonos, átfolyásos üzemű dinamikus kinetikus és kinetikus rezolválási módszerek könnyen alkalmazhatóak egyéb racém aminok, alkoholok vagy aminosavak rezolválására. A reakciók során előállított enantiomertiszta vegyületek potenciális bioaktivitásuk mellett fontos építőkövei lehetnek különböző gyógyszerhatóanyagoknak. 6. Közlemények 6.1. Az értekezés tárgyát képező közlemények [1] P. Falus, Z. Boros, G. Hornyánszky, J. Nagy, F. Darvas, L. Ürge, L. Poppe: Synthesis and Lipase catalysed kinetic resolution of racemic amines, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Seria Chemia, 2010, 55, 289. [IF: 0,231, FP: 95%] [2] P. Falus, Z. Boros, G. Hornyánszky, J. Nagy, F. Darvas, L. Ürge, L. Poppe: Reductive amination of ketones: novel one-step transfer hydrogenations in batch and continuous-flow mode, Tetrahedron Letters, 2011, 52, [IF: 2,683, FP: 95%, I: 9] [3] Z. Boros, P. Falus, M. Márkus, D. Weiser, M. Oláh, G. Hornyánszky, J. Nagy, L. Poppe: How the mode of Candida antarctica lipase B immobilization affects the continuous-flow kinetic resolution of racemic amines at various temperatures, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 2013, 85-86, 119. [IF: 2,823, FP: 10%, I: 7] [4] P. Falus, Z. Boros, P. Kovács, L. Poppe, J. Nagy: Lipase-Catalyzed Kinetic 10

11 Resolution of 1-(2-Hydroxycyclohexyl)Indoles in Batch and Continuous-Flow Systems, Journal of Flow Chemistry, 2014, 4, 125. [IF: 1,878, FP: 95%, I: 1] 6.2. Az értekezés tárgyát képező konferencia előadások [5] P. Falus, Z. Boros, G. Hornyánszky, J. Nagy, L. Ürge, F. Darvas, L. Poppe: Ketonok új típusú fémkatalizált reduktív aminálásai szakaszos és folyamatos reaktorban, XXXIII. Kémiai Előadói Napok, október 25 27, Szeged, Magyarország. [6] P. Falus, Z. Boros, G. Hornyánszky, J. Nagy, L. Ürge, F. Darvas, L. Poppe: Synthesis of chiral amides in chemo-enzymatic cascade system, XVI. Nemzetközi Vegyészkonferencia, november 11 14, Kolozsvár, Románia. [7] G. Hornyánszky, P. Falus, Z. Boros, J. Nagy, L. Poppe: Királis savamidok előállítási és funkcionalizálási lehetőségeinek vizsgálata kemo-enzimatikus kaszkád rendszerben, MKE 1. Nemzeti Konferencia, május 22 25, Sopron, Magyarország. [8] Z. Boros, P. Falus, G. Hornyánszky, J. Nagy, L. Ürge, F. Darvas, L. Poppe: Continuous-flow systems for synthesis, kinetic resolution and dynamic kinetic resolution of amines, Biotrans, 10 th International Symposium on Biocatalysis, október 2 6, Giardini Naxos, Szicília, Olaszország. [9] P. Falus, Z. Boros, L. Poppe: Királis savamidok előállítási lehetőségeinek vizsgálata kemo-enzimatikus kaszkád rendszerben, XXXIV. Kémiai Előadói Napok Tudományos Szimpózium, november 2 4, Szeged, Magyarország. [10] G. Hornyánszky, Z. Boros, P. Csuka, P. Falus, M. Márkus, D. Weiser, M. Oláh, J. Nagy, L. Poppe: Optikailag aktív savamidok enzimatikus előállítása és átalakítása biológiailag aktív vegyületekké, XVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, november 22 25, Félixfürdő, Románia. [11] Z. Boros, E. Abaháziová, M. Oláh, L. Nagy-Győr, P. Falus, V. Bódai, P. Sátorhelyi, B. Erdélyi, Gy. Szakács, L. Poppe: Átfolyásos reaktorokban végzett biotranszformációkhoz alkalmazható lipázok tisztítása szelektív adszorpcióval, MKE Vegyészkonferencia, június 26 28, Hajdúszoboszló, Magyarország. 11

12 6.3. Az értekezés tárgyát képező poszterek [12] Z. Boros, P. Falus, D. Weiser, K. Kovács, G. Hellner, M. Márkus, E. Abaháziová, M. Oláh, B. G. Vértessy, L. Poppe: Silica-based enzyme immobilization methods for lipase-catalyzed kinetic resolutions of racemic amines and alcohols in continuous-flow bioreactors, biocat th International Congress on Biocatalysis, szeptember 2 6, Hamburg, Németország. [13] P. Falus, Z. Boros, M. Oláh, V. Bódai, P. Sátorhelyi, B. Erdélyi, P. Kovács, Gy. Szakács, J. Nagy, L. Poppe: Indolvázat tartalmazó heterociklusos szekunder alkoholok előállítása, és lipáz katalizált kinetikus rezolválása szakaszos és folyamatos reaktorokban, MKE Vegyészkonferencia, június 26 28, Hajdúszoboszló, Magyarország. [14] Z. Boros, E. Abaháziová, M. Oláh, L. Nagy-Győr, P. Falus, V. Bódai, P. Sátorhelyi, B. Erdélyi, L. Poppe: Novel surface-functionalized silica-based supports for selective adsorption of enzymes, Biotrans, 11 th International Symposium on Biocatalysis, július 21 25, Manchester, Egyesült Királyság. [15] P. Falus, Z. Boros, M. Oláh, V. Bódai, P. Sátorhelyi, B. Erdélyi, P. Kovács, Gy. Szakács, J. Nagy, L. Poppe: Preparation and kinetic resolution of indolecontaining heterocyclic secunder alcohols in batch and continuous-flow systems, Biotrans, 11 th International Symposium on Biocatalysis, július 21 25, Manchester, Egyesült Királyság. [16] S. Servi, P. Falus, Z. Boros, L. Cerioli, G. Bajnóczi, D. Weiser, J. Nagy J, D. Tessaro, L. Poppe: A continuous-flow methodology for the amidation of rac-n- Boc amino acid thioesters in DKR conditions, Transam Chiral Amines Through (Bio)Catalysis, március 4 6, Greifswald, Németország. 12

Ph.D. értekezés tézisei BIOKATALIZÁTOROK ÉS BIOKATALITIKUS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA ÉS SZINTETIKUS ALKALMAZÁSA KÉSZÍTETTE: BÓDAI VIKTÓRIA TÉMAVEZETOK:

Ph.D. értekezés tézisei BIOKATALIZÁTOROK ÉS BIOKATALITIKUS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA ÉS SZINTETIKUS ALKALMAZÁSA KÉSZÍTETTE: BÓDAI VIKTÓRIA TÉMAVEZETOK: Ph.D. értekezés tézisei BIKATALIZÁTRK ÉS BIKATALITIKUS FLYAMATK VIZSGÁLATA ÉS SZINTETIKUS ALKALMAZÁSA KÉSZÍTETTE: BÓDAI VIKTÓRIA TÉMAVEZETK: DR. PPPE LÁSZLÓ DR. SZAKÁCS GYÖRGY BUDAPESTI MUSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁNYI

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola. Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Ph.D program Programvezető: Prof. Dr.

Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola. Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Ph.D program Programvezető: Prof. Dr. Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Ph.D program Programvezető: Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Témavezető: Prof. Dr. Forró Enikő

Részletesebben

Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése. Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, November 11.

Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése. Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, November 11. Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, 2016. November 11. ENANTIOMEREK JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERKUTATÁSBAN Mik az enantiomerek?

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

β-szubsztituált β-aminosav enantiomerek direkt enzimatikus úton történı elıállítása

β-szubsztituált β-aminosav enantiomerek direkt enzimatikus úton történı elıállítása PhD értekez tézisei β-zubsztituált β-aminosav enantiomerek direkt enzimatikus úton történı elıállítása Tasnádi Gábor Témavezetık: Dr. Forró Enikı Prof. Dr. Fülöp Ferenc zegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai

Részletesebben

Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz. Novák Zoltán, PhD.

Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz. Novák Zoltán, PhD. Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz Novák Zoltán, PhD. A Sonogashira reakciót széles körben alkalmazzák szerves szintézisekben acetilénszármazékok

Részletesebben

Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben

Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben Ph.D. értekezés tézisei Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben Sutyinszki Mária Témavezető: Dr. Bartók Mihály MTA-SZTE Organikus Katalízis Kutatócsoport SZTE Szerves

Részletesebben

A gyógyszerek és a kiralitás

A gyógyszerek és a kiralitás Szent László TÖK A gyógyszerek és a kiralitás Dr. Zsigmond Ágnes SZTE Szerves Kémiai Tanszék Budapest, 2012.04.26. Vázlat Mi az a kiralitás? A kiralitás és a gyógyszerek. A királis katalizátorok alkalmazása.

Részletesebben

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola D program: Programvezető: Intézet: Témavezető: Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Prof. Dr. Fülöp

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékén

Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékén BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA CIKLOALKANOINDOL ALAPVÁZ KIALAKÍTÁSA PERICIKLIKUS REAKCIÓVAL, A REAKCIÓK VIZSGÁLATA, OPTIMALIZÁLÁSA

Részletesebben

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA HRDZÓS KATALIZÁTRK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBA Ph.D. értekezés tézisei Készítette Témavezető Kiss

Részletesebben

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON Ph.D. értekezés Tolmacsov Péter Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes az MTA rendes tagja Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai

Részletesebben

Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei. Muskotál Adél. Dr. Vonderviszt Ferenc

Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei. Muskotál Adél. Dr. Vonderviszt Ferenc Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Muskotál Adél Környezettudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Vonderviszt Ferenc egyetemi tanár Pannon Egyetem Műszaki

Részletesebben

Kulcsár Edina, Nagy Endre Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 2

Kulcsár Edina, Nagy Endre Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 2 (L)-tejsav lipáz enzimmel katalizált enantioszelektív transzportja membránon Enzyme-facilitated enantioselective transport of (L)-lactic acid through a membrane Kulcsár Edina, Nagy Endre Pannon Egyetem,

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése

Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése a doktori értekezés tézisei Készítette: Borsodiné Komáromi Anna okleveles vegyészmérnök Témavezető: Dr. Novák Zoltán egyetemi adjunktus Eötvös

Részletesebben

FOSZFIN-FOSZFIT TÍPUSÚ KIRÁLIS LIGANDUMOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA ENANTIOSZELEKTÍV KATALITIKUS SZINTÉZISEKBEN. A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

FOSZFIN-FOSZFIT TÍPUSÚ KIRÁLIS LIGANDUMOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA ENANTIOSZELEKTÍV KATALITIKUS SZINTÉZISEKBEN. A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FOSZFIN-FOSZFIT TÍPUSÚ KIRÁLIS LIGANDUMOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA ENANTIOSZELEKTÍV KATALITIKUS SZINTÉZISEKBEN A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Farkas Gergely okleveles vegyész Témavezető:

Részletesebben

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG*

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG* JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG* FÜLÖP FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet,

Részletesebben

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA

Részletesebben

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Aliciklusos β-aminosavak szelektív funkcionalizálása nitril-oxidok 1,3-dipoláris cikloaddíciójával. Nonn Mária Melinda

PhD értekezés tézisei. Aliciklusos β-aminosavak szelektív funkcionalizálása nitril-oxidok 1,3-dipoláris cikloaddíciójával. Nonn Mária Melinda PhD értekezés tézisei Aliciklusos β-aminosavak szelektív funkcionalizálása nitril-oxidok 1,3-dipoláris cikloaddíciójával Nonn Mária Melinda Témavezetı Prof. Dr. Fülöp Ferenc Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK ANYAGMÉRNÖK BSC, MSC KÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2013/2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MIKROBIÁLIS EREDETŰ LIPOLITIKUS ENZIMEK ALKALMAZÁSA BIOKATALIZÁTORKÉNT

MIKROBIÁLIS EREDETŰ LIPOLITIKUS ENZIMEK ALKALMAZÁSA BIOKATALIZÁTORKÉNT MIKROBIÁLIS EREDETŰ LIPOLITIKUS ENZIMEK ALKALMAZÁSA BIOKATALIZÁTORKÉNT HELLNER GABRIELLA doktori (Ph.D) értekezés tézisei Budapesti Corvinus Egyetem Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék Budapest,

Részletesebben

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Sör- és Szeszipari Tanszék és IVAX GYÓGYSZERKUTATÓ INTÉZET Fermentációs Kísérleti Üzem ARIL- ÉS ARALKIL-METIL KETONOK SZTEREOSZELEKTÍV REDUKCIÓJA ÉLESZTŐKKEL ERDÉLYI BALÁZS DOKTORI

Részletesebben

Fluorozott ruténium tartalmú katalizátorok előállítása és alkalmazása transzfer-hidrogénezési reakciókban

Fluorozott ruténium tartalmú katalizátorok előállítása és alkalmazása transzfer-hidrogénezési reakciókban ELTE TTK, Környezettan BSc, Szakdolgozat védés Budapest, 2013. június 17. 1/11 luorozott ruténium tartalmú katalizátorok előállítása és alkalmazása transzfer-hidrogénezési reakciókban öldesi Marcella ELTE

Részletesebben

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD Vezető kutató: Farkas Viktor TKA azonosító: 71817 típus: PD Szakmai beszámoló A pályázat kutatási tervében kiroptikai-spektroszkópiai mérések illetve kromatográfiás vizsgálatok, ezen belül királis HPLC-oszloptöltet

Részletesebben

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 1. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet Tartalomjegyzék Bevezetés: Gyógyszerhatóanyagok

Részletesebben

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise Tézisfüzet Szerző Kovács Rita Témavezető

Részletesebben

Doktori Értekezés Tézisei

Doktori Értekezés Tézisei Doktori Értekezés Tézisei idrokinon származékok új szigmatróp átrendeződési reakciói Kovács Péter Témavezető: Dr. Novák Lajos tanszékvezető egyetemi tanár Konzulens: Dr. Szántay Csaba akadémikus Budapesti

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: A GÉNMÓDOSÍTÁSTÓL AZ IPARI FERMENTÁCIÓIG SZAMECZ BÉLA BIOKATALÍZIS - DEFINÍCIÓ szerves vegyületek átalakítása biológiai rendszer a katalizátor Enzim: élő sejt vagy tisztított

Részletesebben

XII. Reakciók mikrohullámú térben

XII. Reakciók mikrohullámú térben XII. Reakciók mikrohullámú térben Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok 1. BEVEZETÉS A mikrohullámú (továbbiakban mw) technikát manapság a kémia számos területen használják, pl. analízishez

Részletesebben

Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban

Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban PhD tézisek Készítette: Biró Katalin Témavezetők: Dr. Békássy Sándor egyetemi magántanár Dr. François Figueras

Részletesebben

Enantioszelektív szintézisek króm(ii) aminosavkomplexeivel

Enantioszelektív szintézisek króm(ii) aminosavkomplexeivel Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Enantioszelektív szintézisek króm(ii) aminosavkomplexeivel Hajdu Csongor Témavezető: Dr. Micskei Károly Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Szervetlen és Analitikai

Részletesebben

ASZIMMETRIKUS KATALITIKUS REAKCIÓK MODULÁRIS FOSZFÁN-FOSZFORAMIDIT LIGANDUMOKKAL

ASZIMMETRIKUS KATALITIKUS REAKCIÓK MODULÁRIS FOSZFÁN-FOSZFORAMIDIT LIGANDUMOKKAL ASZIMMETRIKUS KATALITIKUS REAKCIÓK MODULÁRIS FOSZFÁN-FOSZFORAMIDIT LIGANDUMOKKAL A DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Balogh Szabolcs Okleveles vegyész Témavezető: Dr. Bakos József Egyetemi

Részletesebben

Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása. Doktori értekezés tézisei. Szanka Amália

Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása. Doktori értekezés tézisei. Szanka Amália Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása Doktori értekezés tézisei Szanka Amália Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémia Doktori Iskola Szintetikus kémia, anyagtudomány,

Részletesebben

H-8200, Veszprém, Egyetem u. 10., Hungary. H-1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3-9., Hungary

H-8200, Veszprém, Egyetem u. 10., Hungary. H-1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3-9., Hungary Szilárd-gáz fázisú enzimkatalitikus reakciók Enzymatic reactions in solid-gas phase Csanádi Zsófia 1, Vozik Dávid 1, Gubicza Krisztina 2, Zvjezdana Findrik Blazevic 3, Bélafiné Bakó Katalin 1 1 Pannon

Részletesebben

3. A membránokkal végzett műveletek az iparban (2, 3)

3. A membránokkal végzett műveletek az iparban (2, 3) Kedves Versenyzők! Hogy segítsük felkészüléseteket a szóbeli fordulóra, vázlatosan is kifejtettük, hogy mik azok a pontok, amikre érdemes kitérnetek témátok kifejtése során. Fontos megjegyeznünk, hogy

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

AZ ETIL-LAKTÁT ENZIMKATALITIKUS SZINTÉZISE NEM-KONVENCIONÁLIS KÖZEGEKBEN

AZ ETIL-LAKTÁT ENZIMKATALITIKUS SZINTÉZISE NEM-KONVENCIONÁLIS KÖZEGEKBEN Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola AZ ETIL-LAKTÁT ENZIMKATALITIKUS SZINTÉZISE NEM-KONVENCIONÁLIS KÖZEGEKBEN DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Major Brigitta okleveles

Részletesebben

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. Motorbenzin- és gázolaj-keverőkomponensek előállítása melléktermékként keletkező könnyű olefinekből Skodáné Földes

Részletesebben

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas)

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas) KABNIL-VEGY VEGYÜLETEK (XVEGYÜLETEK) aldehidek ketonok ' muszkon (pézsmaszarvas) oxocsoport: karbonilcsoport: Elnevezés Aldehidek szénhidrogén neve + al funkciós csoport neve: formil + triviális nevek

Részletesebben

I. Szerves savak és bázisok reszolválása

I. Szerves savak és bázisok reszolválása A pályázat négy éve alatt a munkatervben csak kisebb módosításokra volt szükség, amelyeket a kutatás során folyamatosan nyert tapasztalatok indokoltak. Az alábbiakban a szerződés szerinti bontásban foglaljuk

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

A Kémiai Laboratórium feladata

A Kémiai Laboratórium feladata A Kémiai Laboratórium feladata Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban 2. Előadó: Csiki Tímea osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság Munkahigiénés

Részletesebben

Tájékoztató képzési programról. XLIII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés.

Tájékoztató képzési programról. XLIII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. Tájékoztató képzési programról XLIII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

Szerves Kémia II. Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel:

Szerves Kémia II. Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel: Szerves Kémia II. TKBE0312 Előfeltétel: TKBE03 1 Szerves kémia I. Előadás: 2 óra/hét Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel: 22464 tpatonay@puma.unideb.hu A 2010/11. tanév tavaszi félévében az előadás

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Doktori (PhD) értekezés tézisei Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Készítette: Gy rffy Nóra Témavezet : Dr. Paál Zoltán Készült a Pannon Egyetem Anyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Részletesebben

Áttekintő tartalomjegyzék

Áttekintő tartalomjegyzék 4 Áttekintő tartalomjegyzék Új trendek a kromatográfiában (Gyémánt Gyöngyi, Kurtán Tibor, Lázár István) 5 Új technikák és alkalmazási területek a tömegspektrometriában (Gyémánt Gyöngyi, Kéki Sándor, Kuki

Részletesebben

GALANTAMIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE

GALANTAMIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA GALATAMI-SZÁRMAZÉKK SZITÉZISE Tézisfüzet Szerző: Herke Klára Témavezető: Dr. Hazai László Konzulens: Dr.

Részletesebben

Gábor Krajsovszky. List of Publications 1993-2014

Gábor Krajsovszky. List of Publications 1993-2014 Gábor Krajsovszky List of Publications 1993-2014 1. Krajsovszky G.: A szekologanin néhány reakciójának vizsgálata. Gyógyszerészet 37, 239-241 (1993) Chem. Abst. 120 31043s (1994) 2. G. Krajsovszky, Á.

Részletesebben

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Véletlen hiba, szisztematikus hiba Szisztematikus hiba: nehezen felderíthető, nagy eltérést is okozhat Véletlen

Részletesebben

3. A 2. igénypont szerinti készítmény, amely 0,03 törnego/o-nál kisebb. 4. A 3. igénypont szerinti készítmény, amely 0,02 tömeg 0 /o-nál kisebb

3. A 2. igénypont szerinti készítmény, amely 0,03 törnego/o-nál kisebb. 4. A 3. igénypont szerinti készítmény, amely 0,02 tömeg 0 /o-nál kisebb SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Pravasztatint és O, l tömeg%-nál kisebb rnennyiségü pravasztatin C-t tartalmazó készítmény. 2. Az l. igénypont szerinti készítmény, amely 0,04 törnego/o-nál kisebb rnennyiségü

Részletesebben

BIOPLATFORM SZÁRMAZÉKOK HETEROGÉN KATALITIKUS ELŐÁLLÍTÁSA, MŰSZERES ANALITIKÁJA, KATALIZÁTOROK JELLEMZÉSE

BIOPLATFORM SZÁRMAZÉKOK HETEROGÉN KATALITIKUS ELŐÁLLÍTÁSA, MŰSZERES ANALITIKÁJA, KATALIZÁTOROK JELLEMZÉSE BIOPLATFORM SZÁRMAZÉKOK HETEROGÉN KATALITIKUS ELŐÁLLÍTÁSA, MŰSZERES ANALITIKÁJA, KATALIZÁTOROK JELLEMZÉSE Készítette: HORVÁT LAURA Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: ROSENBERGERNÉ DR. MIHÁLYI

Részletesebben

ENZIMRÖGZÍTÉSI MÓDSZEREK NANOSTRUKTURÁLT RENDSZEREKBEN. Tézisfüzet. Szerző: Weiser Diána Témavezető: Prof. Dr. Poppe László

ENZIMRÖGZÍTÉSI MÓDSZEREK NANOSTRUKTURÁLT RENDSZEREKBEN. Tézisfüzet. Szerző: Weiser Diána Témavezető: Prof. Dr. Poppe László BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA ENZIMRÖGZÍTÉSI MÓDSZEREK NANOSTRUKTURÁLT RENDSZEREKBEN Tézisfüzet Szerző: Weiser Diána Témavezető:

Részletesebben

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula** Környezetbarát t kemény nyítőszármazékok előáll llítása és s alkalmazása a környezet k védelme v érdekében Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula** *Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Veszprém

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB

Részletesebben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben Jankovics Péter Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 2010. január 14. A QQQ analizátor felépítése Forrás: Introducing the

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

Szerves Kémiai Technológia kommunikációs dosszié SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÉMIAI INTÉZET

Szerves Kémiai Technológia kommunikációs dosszié SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÉMIAI INTÉZET SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Vegyipari Technológia BorsodChem

Részletesebben

Új kinin- és ferrocénszármazékok: szintézis, szerkezet, DFT-modellezés, biológiai hatás és organokatalitikus aktivitás

Új kinin- és ferrocénszármazékok: szintézis, szerkezet, DFT-modellezés, biológiai hatás és organokatalitikus aktivitás Új kinin- és ferrocénszármazékok: szintézis, szerkezet, DFT-modellezés, biológiai hatás és organokatalitikus aktivitás Doktori értekezés tézisei Írta: Témavezetők: Károlyi Benedek Imre Dr. Csámpai Antal,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék Szerkesztette: FAIGL FERENC Írta: FAIGL FERENC, SZEGHY LAJOS, KOVÁCS ERVIN, MÁTRAVÖLGYI

Részletesebben

Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban

Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI- ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: Németh

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Szerves kémiai szintézismódszerek

Szerves kémiai szintézismódszerek Szerves kémiai szintézismódszerek 3. Alifás szén-szén egyszeres kötések kialakítása báziskatalizált reakciókban Kovács Lajos 1 C-H savak Savas hidrogént tartalmazó szerves vegyületek H H 2 C α C -H H 2

Részletesebben

Szerves kémiai szintézismódszerek

Szerves kémiai szintézismódszerek Szerves kémiai szintézismódszerek 5. Szén-szén többszörös kötések kialakítása: alkének Kovács Lajos 1 Alkének el állítása X Y FGI C C C C C C C C = = a d C O + X C X C X = PR 3 P(O)(OR) 2 SiR 3 SO 2 R

Részletesebben

Új izokinolin-származékok szintézise. Tézisfüzet. Szerző: Balog József András Témavezető: Dr. Hajós György. MTA-TTK Szerves Kémiai Intézet

Új izokinolin-származékok szintézise. Tézisfüzet. Szerző: Balog József András Témavezető: Dr. Hajós György. MTA-TTK Szerves Kémiai Intézet BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Új izokinolin-származékok szintézise Tézisfüzet Szerző: Balog József András Témavezető: Dr. Hajós

Részletesebben

Tartalom. 2013. XIII. évfolyam 2. szám. GEN-LAB Kft.

Tartalom. 2013. XIII. évfolyam 2. szám. GEN-LAB Kft. 3. XIII. évfolyam. szám GEN-LAB Kft. Tartalom Kinetex μm és a teljesen porózus töltetek összehasonlítása -4. oldal Módszeroptimalizálás egy Ph.Eur módszeren keresztül -6. oldal Kinetex Preptől az UHPLC-ig

Részletesebben

Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások ( 11 ) 227.096 ( 54 ) Eljárás és elrendezés töltési szint mérésére ( 11 ) 227.097 ( 54 ) Mágneses kezelőegység folyékony és légnemű anyagokhoz ( 11 ) 227.098 ( 54 ) Biológiai sejtek azonosítására és számlálására

Részletesebben

XXXXI. Kromatográfiás iskola

XXXXI. Kromatográfiás iskola XXXXI. Kromatográfiás iskola A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke és a Per-Form Hungária Kft. ismét megrendezi kromatográfiás

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

Reakciómechanizmusok vizsgálata elméleti módszerekkel metodológiai fejlesztésektől az alkalmazásokig

Reakciómechanizmusok vizsgálata elméleti módszerekkel metodológiai fejlesztésektől az alkalmazásokig Reakciómechanizmusok vizsgálata elméleti módszerekkel metodológiai fejlesztésektől az alkalmazásokig Doktori értekezés tézisei Daru János Témavezetők: Stirling András MTA TTK, Szerves Kémiai Intézet és

Részletesebben

Ipari szennyvizek tisztítása fotokatalitikus eljárással. Dr. Zsigmond Ágnes Izoforon Kft. DAOP-1.3.1-12-2012-0010 2014.08.25

Ipari szennyvizek tisztítása fotokatalitikus eljárással. Dr. Zsigmond Ágnes Izoforon Kft. DAOP-1.3.1-12-2012-0010 2014.08.25 Ipari szennyvizek tisztítása fotokatalitikus eljárással Dr. Zsigmond Ágnes Izoforon Kft. DAOP-1.3.1-12-2012-0010 2014.08.25 Célkitűzés Az Ipari szennyvizek tisztítása fotokatalitikus eljárással című DAOP-1.3.1.-12-2012-0010

Részletesebben

Ionos folyadékokban lejátszódó enzimatikus észterezési reakciók vizsgálata integrált rendszerben ZÁRÓJELENTÉS

Ionos folyadékokban lejátszódó enzimatikus észterezési reakciók vizsgálata integrált rendszerben ZÁRÓJELENTÉS Ionos folyadékokban lejátszódó enzimatikus észterezési reakciók vizsgálata integrált rendszerben ZÁRÓJELENTÉS Az ionos folyadékok tulajdonságai Az ionos folyadékok olyan szerves sók, amelyek szobahőmérsékleten

Részletesebben

Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére

Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére Doktori (PhD) értekezés tézisei Holczinger Tibor Témavezető: Dr. Friedler Ferenc Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

Élelmiszerek. mikroszennyezőinek. inek DR. EKE ZSUZSANNA. Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium. ALKÍMIA MA november 5.

Élelmiszerek. mikroszennyezőinek. inek DR. EKE ZSUZSANNA. Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium. ALKÍMIA MA november 5. Élelmiszerek mikroszennyezőinek inek nyomában DR. EKE ZSUZSANNA Elválasztástechnikai Kutató és ktató Laboratórium ALKÍMIA MA 2009. november 5. Kémiai veszélyt lytényezők Természetesen előforduló mérgek

Részletesebben

TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek

TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek Menyhárd Alfréd Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Tanszékvezető Pukánszky Béla Budapest 2015. március 18. 1 Fizikai-kémia A kémia azon ága, amely

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 700707 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

A szteroidok. A szteroidok általános előállítása:

A szteroidok. A szteroidok általános előállítása: A szteroidok A szteroidok általános előállítása: A szteroidok kémiai vegyületcsalád, de gyártásukban sok biokémiai folyamat van. Előállításuk általában soklépéses folyamat, amelyben a biokémiai és szintetikus

Részletesebben

α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése cinkonidinnel módosított palládium katalizátoron Hermán Beáta

α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése cinkonidinnel módosított palládium katalizátoron Hermán Beáta PhD értekezés tézisei α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése cinkonidinnel módosított palládium katalizátoron Hermán Beáta Témavezetők: Dr. Szőllősi György Prof. Dr. Fülöp Ferenc MTA

Részletesebben

ÚJ GENERÁCIÓS PREPARATÍV OSZLOPOK

ÚJ GENERÁCIÓS PREPARATÍV OSZLOPOK GEN-LAB Kft. 2008, VIII. évfolyam 3. szám Választható töltetek ÚJ GENERÁCIÓS PREPARATÍV OSZLOPOK megnövelt oszlop élettartam nagyobb hatékonyság nagy áramlási sebesség tűrés megnövelt terhelhetőség élesebb

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

(R)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel

(R)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel & (R,S)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel Szabó Tamás, Neu József, Garadnay Sándor Richter Gedeon NyRt. 2510 Dorog, Esztergomi

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉS

BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉS PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PEKTINEK KINYERÉSE ÉS ENZIMES HIDROLÍZISE PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZERZİ: KISS KATALIN KÖRNYEZETMÉRNÖK (MSC) témavezetı: BÉLAFINÉ

Részletesebben

Témavezetők: Bélafiné dr. Bakó Katalin és Dr. Gubicza László

Témavezetők: Bélafiné dr. Bakó Katalin és Dr. Gubicza László Nem-konvencionális közegben történő természetes etil-acetát enzimes szintézisének vizsgálata Amir Kabiri Badr A Veszprémi Egyetem Vegyészmérnöki Doktori Iskolájához benyújtott PhD értekezés Témavezetők:

Részletesebben

A katalízis fogalma és jellemzői

A katalízis fogalma és jellemzői A katalízis fogalma és jellemzői Adalékok a katalízis történetéhez Kirchoff(1814): a savak elısegítik a keményítı glükózzá való átalakítását HumphryDavy(1816): a metán és a levegıelegye láng nélkül is

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Részletesebben

Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban

Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban Teke Gábor 2014 www.elgoscar.eu Fenol származékok csoportosítása 6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet

Részletesebben

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie 2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie Mint láttuk a technológiai folyamat legegyszerűbb ábrázolása a blokk séma. A 2.1. ábrán is látható a transzformációs folyamatba a betáplált nyersanyag és

Részletesebben

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel készítette: Felföldi Edit környezettudomány szakos

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola II. éves hallgató Témavezető: dr. Záray Gyula Konzulens: dr. Barkács Katalin

Részletesebben

Biokatalízis: molekulamodellezéstől az alkalmazásig

Biokatalízis: molekulamodellezéstől az alkalmazásig Tomin Anna Biokatalízis: molekulamodellezéstől az alkalmazásig PhD értekezés Témavezető: Dr. Poppe László egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Részletesebben

KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kurdi Róbert.

KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kurdi Róbert. KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE Doktori (PhD) értekezés tézisei Kurdi Róbert Pannon Egyetem 2008 1. Bevezetés A kobalt-karbonil vegyületeket gyakran

Részletesebben