Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös tekintettel a bérletjegyek egyértelmű vonalra oszthatóságára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös tekintettel a bérletjegyek egyértelmű vonalra oszthatóságára"

Átírás

1 Iktatószám: Elővételi és fedélzeti eszközök a vonali eredmény-kimutatási rendszer előkészítésére október

2 Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös tekintettel a bérletjegyek egyértelmű vonalra oszthatóságára Az Info*Sys Kft. a partnereivel történt konzultációs folyamat eredményeképpen összeállította azt a rendszerkoncepciót, amellyel biztosítható a Volán társaságok bevételeinek egyértelmű azonosíthatósága, ezáltal ezek egy-egy adott vonalhoz történő illesztése. A koncepció kidolgozása során az Info*Sys Kft. figyelembe vette, hogy a Volán társaságok közszolgáltatói szerződése előírja, hogy 2008-ig ki kell építeni azt a rendszert, amellyel biztosítható a vonali eredmény meghatározása. Ennek alpfeltétele, hogy a vonali bevételek meghatározhatóvá váljanak. A szolgáltató társaságok többsége autóbuszain jegykiadó pénztárgépet működtet, így az autóbuszokon keletkező jegyes bevétel döntő hányada egzakt módon köthető az adott járathoz, vonalhoz. A vonali szintű bevételek egzakt meghatározásához azonban alapvetően szükséges a jelenleg alkalmazott bérletrendszer korszerűsítése. A szakemberek elvárásként fogalmazták meg azt is, hogy az értékesítési folyamatban annulálhatók legyenek az értékesítési személyzet általi adatrögzítési feladatok. Különösen fontos figyelembe venni, hogy az egyedi bérletvásárlók jellemzően - rendszertelenül jelennek meg az elővételi pénztáraknál, így az egymást követő és eltérő viszonylatra igényelt bérletszelvényeket a lehető leggyorsabban ki kell tudni adni - a csúcsidejű terhelések miatti sorban állás minimálása érdekében. A manualitás, az előre gyártott bérletszelvények készletezése elkerülésére és az üzemeltetési költségek minimálása érdekében a jelenlegi bérletszelvények helyett az alkalmazotti és a vásárlói visszaélések ellen védett papírra a kiadáskor nyomtatott bérletszelvényt célszerű rendszeresíteni. marketing 2. oldal az összesen 17 oldalból

3 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2005 júliusában közzétette az Elektra Hungária koncepcióját, amely szabályozza az intelligens csipkártya alapú jegy- és bérletrendszert, illetve annak működését. Ez egyfajta, egységes szabványnak tekinthető. Ismert azonban ezzel kapcsolatban az is, hogy sajnos nincsenek meg az egységes rendszer alkalmazásának feltételei. Hiányzik számos jogszabály, a gazdasági szabályozási rendszer, a személyiségi jogi háttér, az igénybevevők használatra kényszerítésének módszeri, stb. Ezért olyan rendszert célszerű körvonalazni, amely e feltételek későbbi megléte esetén illeszthető az Elektra Hungária rendszerhez. Az előzőek figyelembe vételével az Info*Sys Kft. moduláris felépítésű rendszerkoncepciót készített. A megvalósítási ütemezés során elsőként a megvásárolt bérletek egyértelmű vonalra történő kiadását lehetővé tevő elővételi pénztári rendszer kialakítását sorolja, amelyet a fedélzeti jegykiadási rendszer illesztése, cseréje követ. A rendszerkoncepcióban javasolt eszközök mindegyike alkalmas az Elektra Hungária rendszer kritériumainak kielégítésére, így a harmadik fázisban a megvásárolt kapacitások (bérletjegyek) felhasználásának tehát a tényleges utazások egyenkénti - rögzítéséhez szükséges elektronikus jegy- és bérletrendszer, és a csipkártyás technológiát támogató eszközök (fedélzeti érvényesítő berendezések, jegykiadó automaták, ellenőri, bizományosi, társvolános és információs berendezések, stb.) szállítását célszerű ütemezni. Az Info*Sys Kft. különösen ügyelt arra, hogy a megvalósítandó rendszer a későbbiekben bővíthető legyen mind eszközrendszerének illeszthetősége, mind pedig a közlekedési rendszer hálózat-nagysága szempontjából, ezért a koncepció a középtávon is költséghatékony elektronikus adathordozó alkalmazását preferálja. Az egyértelmű beszállítói gazdasági előnyök ellenére, a javasolt megoldás nem tartalmaz semmilyen ideiglenes vagy a későbbiekben feleslegessé váló rendszerelemet. marketing 3. oldal az összesen 17 oldalból

4 1. A bérletazonosításhoz szükséges technológia Az Info*Sys Kft. gazdasági elemzései alapján a jelenlegi papíralapú bérletrendszer csak kisebb mértékű módosításának igénye (vásárlói szokások, társvoláni elfogadhatóság) következtében csak a bérletigazolványokat célszerű csipkártyára cserélni a járatszintű bevétel-elhatárolás feladatának megoldása érdekében. A jelenlegi - előre nyomtatott - papír alapú bizonylatok (bérletigazolvány, bérletszelvény) helyett előnyomott csipkártyás bérletigazolványt célszerű rendszeresíteni, amelyet a kiadáskor az adott igénybevevő személyi azonosítóival (fénykép, utazási viszonylat, jogosultság, stb.) kell felülnyomtatni és ezeket az adatokat elektronikusan is rögzíteni kell a kártyán. Ezt a folyamatot hívják perszonalizálásnak. A jelenlegi utazói szokások figyelembe vételével, az elektronikus bérletigazolvány távolléte esetén történő bérletszelvény vásárlás érdekében, utazásra nem jogosító, ún. elektronikus bérletváltó kártya kibocsátása válik szükségessé, amelyet a bérletigazolvány kiállításával egyidőben perszonalizálhatnak, de természetesen bármikor igényelhető. Mind a bérletigazolvány, mind pedig a bérletváltó kártya elektronikusan kódolva tartalmazza a bérletigazolvány számát és az arra kiadható bérletszelvény viszonylatát. A kártyák jól olvashatóan tartalmazzák a jelenlegi utazási jogosultság megállapítása szempontjából fontos információkat, amely a részhálózati vagy részrendszer bevezetése esetén biztosítja az adott hálózatrészen közlekedő tetszőleges felségjelű járatok ellenőrzési tevékenységét. Bérletszelvény vásárlása során az elővételi pénztáros a jegykiadó pénztárgépbe integrált vagy hozzákapcsolt csipkártya-olvasóval leolvassa a bérletigazolvány - vagy annak hiányában a bérletváltó kártya elektronikusan rögzített jogosultsági adatait, majd a szükséges adattárolási folyamat mellett igény szerint védett papírra - kinyomtatja a bérletszelvényt és szintén igény szerint a számlát. (A számlázási adatokat az Elektra Hungária rendszer országos bevezetéséig maga a kártya hordozhatja a költségek csökkentése és a kiadási folyamat gyorsítása érdekében. Az Elektra Hungária rendszer bevezetésekor a kártya ugyanezen eszközzel egyszerűen átírható és a számlázási adatok a háttérfeldolgozó rendszerből hívhatók elő a pénztárgép számára.) A kinyomtatott bérletszelvényen jól láthatóak az egyértelmű azonosíthatóság adatai (jelölhető az időbeni felhasználhatóság, a bérletigazolvány száma, stb.). marketing 4. oldal az összesen 17 oldalból

5 2. A rendszer elemei Olyan rugalmas és további modulokkal bővíthető szoftver-rendszer, amely központilag biztosítja a közös rutinokat és a kezelő modulokat. A rendszer és annak elemei az alábbi ábrán láthatók. Általános jellemzőjük, hogy a modulok, illetve rendszer szintű rutinok a könnyebb kezelés érdekében egyszerű menükezelővel meghívhatók, de ikonként is elindíthatók. marketing 5. oldal az összesen 17 oldalból

6 2.1. Egyes szoftver modulok rövid ismertetése A szorosan illeszkedő modulok az adatbázis szerveren helyezkednek el Jegyszintű inputmodul A modul feladata a fedélzeti jegyadók és az egyéb értékesítő helyek jegyadatainak begyűjtése, a jegykiadók számára szükséges adatok összeállítása és kiküldése, a jegykiadókkal történő tetszőleges csatornán keresztül történő adatkommunikáció biztosítása. A jegykiadókról begyűjtött adatok alapján az elsődleges adatellenőrzés után a modul biztosítja a jegyadókból a teljes körű adatleszedést, adatvesztés esetén biztosítja a hiányzó adatok manuális pótlásának lehetőségét. A modulban lehet feldolgozni a későbbiekben bevezetendő értékesítések (SMS, Internet, stb.), és az automaták, valamint a társvolánok és a társközlekedési eladások információit is Perszonalizáló program A perszonalizáló program funkcionális részeit képezi a bérletkártya és bérletváltó kártya kiadása, kártyabevonás, kártyaletiltás, műszakhoz rendelt elvégzése, készletfigyelés és készletkezelés biztosítása, valamit kimenet az elővételi pénztárgépprogramhoz Elszámoltatás és készletkezelés Feladata a jegykiadó gépek, gépkocsivezetők, elővételi pénztárosok, automaták, bizományosok elszámoltatása. Kezeli a jegyadatokat, statisztikai adatokat és a CLAP-okat. Biztosítja a számlázást és a teljes körű készletkezelést. A könyvelés számára feladja a bevételi adatokat, elkészíti a szükséges listákat Kontrolling szoftver Előre definiált vagy - a teljes adatszerkezeti rendszert ismerve - egyedi listák elkészítését, illetve a kiértékeléshez szükséges kontrolling-, statisztikai-, bevételi-, készlet- stb. feladatok adatait biztosítja Törzsadatok kezelése és a rendszer-felügyeleti funkciók ellátása Azon adatok kezelése, amelyek az ELEKTRA rendszerhez, a rendszer törzsadataihoz tartoznak. A rendszerszoftver felügyeli, vezérli a felhasználók beés kijelentkezéseit az adatbázisok védelme és az adatbiztonság érdekében. marketing 6. oldal az összesen 17 oldalból

7 Központi Export/Import szoftver A teljes rendszer adatbázis szerverén futó rendszeralkalmazás. Feladata az ütemezőjében tetszőlegesen konfigurált időpontokban és sűrűséggel a központi adat-importok és exportok, feladások elvégzése. A program használja az ADMIN rutint az indulás ellenőrzéséhez (nem végezhető központi feladat, ha működik végalkalmazás), és működésekor blokkolja más program belépését Szabadáras rendszer A modul nem elengedhetetlen része a teljes rendszernek, sőt autonóm módon is alkalmazható. A modul a szabadáras és a különjárati fuvarfeladatok kiajánlását, lebonyolítását és a hozzá kapcsolódó számlázási feladatokat végzi el Fuvarfeladat kezelő A teljes fuvarkezelési munkafolyamat menedzselése a partner regisztrációjától, az ajánlattétel megrendelés - szerződésen át az erőforrás-allokáció és a fuvarnapló feladatok kezeléséig. A fuvarfeladat kezelő ellátja mind a különjárati, mind a szabadáras feladatok esetében a teljes dokumentumkezelést, a nyomtatást és feladat definiálással összefüggő feladatokat Számlázó szoftver A számlázó szoftver teszi lehetővé az aktuális fuvarfeladat számlázásához szükséges teljesítmény menetlevélről történő rögzítését és az előleg-, rész-, illetve végszámlák kiállítását, rontását. A modul lehetővé teszi az előzőek könyveléshez történő feladását is Törzsadat kezelő szoftver A szabadáras program számára szükséges egyedi törzsadatok kezelésére hivatott program. Kiemelt feladata, az alap jármű törzshöz tartozó kiegészítő járműinformációk (különjárati jármű tulajdonságai, kapacitások stb.), illetve a partnerek és a távolság adatbázisok kezelése A rendszer hardver-eszközei és az azokat működtető programok rövid ismertetése Adatgyűjtő és disztribúciós központ A rendszer központi eleme egy akár már meglévő - adatbázis szerver, mely a szolgáltató helységeiben lévő üzemi, részlegközpontjával, adatkommunikációs és adatfeldolgozási helyével, illetve az elővételi pénztárakkal van online kapcsolatban. marketing 7. oldal az összesen 17 oldalból

8 A szerver biztosítja a bejövő adatok tárolását, valamint elvégzi a kiküldendő adatok disztribúcióját. Masszív hardver és szoftver együttes tartozik hozzá - az adatbázis kezelővel felszerelve, a kommunikációs csatornákhoz történő illesztéssel Elővételi pénztári és perszonalizáló rendszer Perszonalizáló csomag Perszonalizálásra a bérletigazolványok, bérletváltó kártyák elkészítése során van szükség. A normál perszonalizálásnál az elővételi pénztárgép és szoftver biztosít lehetőséget a perszonalizáló számára, a teljes vizuális és elektronikus perszonalizációs folyamat, az azonnali bérlet feltöltés és a teljes folyamat értékesítési tevékenységének lekezelése is. A back office-ban végzett perszonalizáló központok esetében viszont egy normál PC-s munkahely áll rendelkezésre, amelynél nagy mennyiségű kártya kibocsátását kell elvégezni, viszont más feladat NEM jelentkezik. Ennek megfelelően definiálható a perszonalizáló csomag, amely tartalmazza a kártyakiadáshoz szükséges speciális hardvereket (kártyanyomtató, igény szerint scanner, vagy kamera a fényképek beviteléhez) és a kiadást kezelő szoftvert. Ez utóbbi szoftver a központi szerveren van, tehát bármely munkaállomásról futtatható, ezzel rugalmasan konfigurálható a perszonalizálás helyszíne, mikéntje. A perszonalizálás adatait célszerű rögzíteni, amely - adatkezelési hozzájárulás esetén - azonnal rögzíti a központi adattárba azokat és összerendeli a kiadott bérletigazolvány számával. (Adatkezelési hozzájárulás nélkül a későbbi utazói visszaélések megelőzése érdekében - automatikusan digitális, vissza nem állítható kulcsot tárol a kiadott kártyaszám mellett.) A tárolt adatok alapján elkészíti a csipkártya vizuális és digitális megszemélyesítését. A pénztár alkalmas az elektronikus bérlet azonnali feltöltésére is a jegykiadó pénztárgép segítségével. marketing 8. oldal az összesen 17 oldalból

9 Elővételi jegykiadó pénztárgép Az Info*Sys Kft. által évben kifejlesztett T ikett ProG eo készülék. marketing 9. oldal az összesen 17 oldalból

10 A jegykiadó számítógép magja a szélsőséges környezeti körülmények (hőmérséklet, páratartalom, rázkódás, vibráció) között is megbízhatóan működő, külön mechanikai hűtés nélküli központi végrehajtó egység. Felhasználói kijelző és interfész A felhasználói 10,4 colos színes, TFT érintőképernyős kijelző háttérvilágítással ellátott, nappali fényben és fényszegény környezetben is kiemelkedően jó láthatóságot biztosít. A felhasználó az érintőképernyőt használva közvetlenül a megjelenített funkció gombokat alkalmazva vezérelheti a jegyadó alkalmazást. Az érintőképernyő vandálbiztos kivitelű, amely a T ikett Pro berendezés legkényesebb alkatrészének élettartamát az igen robosztus kivitelű nyomtatómű élettartamához emeli. További karcolás elleni védelmet is nyújtó speciális fóliával is rendelhető a készülék. marketing 10. oldal az összesen 17 oldalból

11 Citizen hőnyomtató és papívágó berendezés o 80-82,5 mm névleges papírszalag szélesség, 80 mm nyomtatási szélesség, o Papír vastagság: max.125 mikrométer o Easy Load könnyű papírbefűzési megoldás o Élettartam: 150 km(!) nyomtatás 12.5%-os fedettségnél o Különösen nagy (100 mm/sec feletti (!)) nyomtatási sebesség o Rázás és vibráció tűrő kialakítás o Működési tartomány : 0-60 Celsius, 35-85% páratartalom (kicsapódás nélkül) o Tárolási tartomány : Celsius, 10-90% páratartalom (kicsapódás nélkül) o Hőfej szabályozás termisztorral o Papírkifogyás és pozíció (black mark) jelző figyelés akár 4(!) optikai érzékelővel o Külön motor a vágó számára o Részleges és teljes vágás o Élettartam: (!) vágás Vevőkijelző o o 2.9 colos háttérvilágítással ellátott LCD, érintőképernyő opcióval Aláírási lehetőség opció biztosítása a vevőkijelzőn Kontaktus nélküli kártyaolvasó A T ikett ProG eo tetején került kialakításra a berendezésbe integrált kontaktus nélküli gyorsolvasók beépítésének lehetősége: o Mifare, Legic, Hitag típusú Mhz Smart kártyaolvasó o Tetszőleges RFID olvasó integrálása T ikett Pro adóügyi kártya A T ikett ProG eo jegyadó hardver funkcióinak kiegészítésére alkalmazható az adóügyi kártya, amely biztosítja a fiskális funkciók, valamint a rendszer menedzsmenti funkcióin túl, további perifériák illesztését, kezelhetőségét az alábbi területeken: o Adóügyi memória (Eprom) kezelése, írása, olvasása o Napi, külön biztonsági táppal védett adóügyi tároló (RAM) kezelése o Biztonsági táppal ellátott belső óra alkalmazása o Elektronikus másodpéldány, elektronikus napló írására alkalmas max. 1 GB kapacitású Compact Flash kezelése. o I 2 C interfész biztosítása perifériák kezeléséhez o Az intelligens tápegység vezérlő jeleinek fogadása, kezelése (hibernálás, reset jel). marketing 11. oldal az összesen 17 oldalból

12 Hibrid csipkártya olvasó egység Szabványos ISO-7816 olvasó kontaktusos és ISO kontaktus nélküli csipkártyák kezelésére, illetve integrálható ebbe még egy szabványos ISO mágneskártya-olvasó is a bankkártyás fizetések kiszolgálására. Billentyűzet, külső monitor (opcionális) A rendszerhez külső billentyűzet és második vevőkijelző is kapcsolható, aminek elsősorban a elővételi pénztárakban van jelentősége. Integrált hálózati kártya Ethernet 10/100 MBit Base-TX a hálózaton elérhető funkciók kiszolgálására. Teljes értékű (fedélzeti) számítógép funkciók Beépített hangszóró és audio ki-bemenet a külső mikrofon és hangszóró vezérléshez, illetve a fedélzeti hangos-bemondás érdekében, Állomási vagy fedélzeti audiovizuális rendszer vezérlése - belső tárolóban rögzített hanganyag felhasználásával idő vagy a tényleges hely által vezérelten. Beépített 4 soros port és 4 USB a külső rendszerelemek (szondák, bérletkezelő terminálok, stb.) illesztéséhez. WLAN (opcionális) A T ikett ProG eo hardveren kialakításra került a beépített WLAN kártya integrálására alkalmas interfész, ezzel a közeli helyiségekben működő elővételi pénztárak közötti adatátviteli hálózatkialakítás elkerülhető. Ezenkívül alkalmazható USB WLAN periféria is. BlueTooth (opcionális) A berendezésben helyeztük el a rövid néhány méter távolságú adatkommunikációhoz. Infra kapcsolat (opcionális) A berendezés front oldalán kialakításra került, szabványos IRDA port elhelyezésének lehetősége. Vonalkód olvasó (opcionális) A berendezés front oldalán kialakításra került, vonalkód olvasó egység elhelyezésének lehetősége. További speciális lehetőségként, amennyiben T ikett Pro adóügyi kártya kerül a rendszerbe, alkalmazhatók tetszőleges belső, vagy szabványos soros portra kapcsolható külső vonalkód olvasó egységek is. Vonalas modem (opcionális) Integrálható, belső soros, vagy külső (USB, vagy soros) portra illeszthető vonalas modem a berendezéshez. marketing 12. oldal az összesen 17 oldalból

13 Fedélzeti eszközök T ikett ProB oard Jegykiadó pénztárgép és fedélzeti számítógép A fedélzeti berendezés megegyezik az előző pontban ismertetett T ikett ProG eo készülékkel. A berendezés buszon történő megbízható rögzítése érdekében az Info*Sys Kft. kifejlesztett egy ergonómikus kialakítású, a speciális dokkoló egységet is magába foglaló ún. fizetőasztalt. Az eszköz integráltan tartalmazza a bankjegyek biztonságos tárolását lehetővé tevő fémkazettát és az érmék tárolására és visszaadására kifejlesztett szortírozó-visszaadó modult is. Ennek az euró bevezetése idején különös jelentősége lesz az érmék értékei miatt. A T ikett ProB oard berendezés teljes értékű értékesítési és elektronikus perszonalizáció funkcionalitással készül a fedélzetre is. A teljes körű jegyeladás mellett, a berendezés komplex fedélzeti számítógépfunkciókat is képes ellátni. A kiegészítő funkciók lehetnek az ajtók mellett elhelyezett bérletkezelő készülékek vezérlésének összefogása, a helymeghatározó rendszer adatainak fogadása, az audiovizuális utastájékoztató rendszerek vezérlése, a járművön elhelyezett különféle berendezések (üzemanyagmérő, külsőbelső hőmérsékletérzékelők, ajtók nyitott/zárt állapotát figyelő szenzorok, utastérfigyelő és tolatókamerák képének megjelenítése, stb.) adatainak fogadása feldolgozása, eseményvezérelt beavatkozások, (vasúti sorompó, navigációs rendszer, zöldút-kérő opció,) riasztások végzése, stb T ikett ProC hip Bérletkezelő terminálok A bérletek kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására kifejlesztett intelligens eszköz, RS485 kommunikációs protokollal. Csipkártyás rendszer alkalmazása esetén MHz frekvencián működő, 4-10 cm távolságról is kiemelkedően gyors olvasó egységet tartalmaz. A bérletérvényesítő terminál a csökkent képességű utasok számára fény és hangjelzéssel biztosítja a kezelés, érvényesség és érvénytelenség jelzését. Az eszközön általában nincsenek utaskezelő gombok, de bizonyos alkalmazások szükségessé tehetik. A T ikett ProC hip biztosítja az aktuális megállókódok, vonali adatok, tiltólisták fogadását a T ikett ProB oard jegykiadó gépről. A csipkártya ellenőrzéséhez kapcsolódó biztonsági rendszerrel és algoritmussal 64 Byte, 1 Kbyte és 4 Kbyte kapacitású kártyák kezelését képes elvégezni. A terminál gyűjti a kezelt kártyák statisztikáját és a T ikett ProB oard jegykiadó gépbe továbbítja. marketing 13. oldal az összesen 17 oldalból

14 Opcionális eszközök Mobil adatgyűjtő eszköz Az elővételi rendszer kiegészítéseként a perszonalizálás támogatására kifejlesztett kézi eszköz. A kézi-számítógéphez kapcsolható kis kamera és egy közös alkalmazás lehetőséget ad a fénykép azonnali elkészítésére és a perszonalizációs adatok rögzítésére. Ezeket az adatokat, fényképeket a nap végén át lehet tölteni a számítógépes rendszerbe, ahol egy központi helyen elhelyezett perszonalizációs központ elkészíti a bérletigazolványt T ikett ProM obil Bizományosi elárusítók eszközei A bizományosok számára kifejlesztett kedvezőbb árú készülék. Nem tartalmaz pénztárgép-technológiát, ezt a funkciót a bizományosi értékesítési helyen a bizományos pénztárgépével kell megoldani. Az értékesítési helyek számának növelésével javul a szolgáltatás hozzáférési lehetősége, simítható az elővételi pénztári helyek csúcsidejű terhelése Információs terminál A terminálok a T ikett ProC hip fedélzeti érvényesítőkhöz hasonlóan, a bérletük érvényességéről tájékoztatják az utasokat. A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldásban egy speciálisan felkészített kártyakezelő eszközzel, navigációs gombbal kiegészített felhasználói kezelő felülettel biztosítható a kívánt információadási funkció. A megoldás előnye, hogy az utasok a már ismert berendezést használják az információ lekérdezésre. Az utas az eszköz a kijelzőjén meg tudja jeleníteni a bérlet kívánt adatait és a navigációs gomb segítségével menürendszert használva a teljes kártyatartalmat lekérdezheti. marketing 14. oldal az összesen 17 oldalból

15 Feltöltő és jegykiadó automaták Készpénzmentes ellenőrző és feltöltő illetve jegykiadó egység Beágyazott rendszert és érintőképernyőt vagy programozott mikrokontrollert tartalmazó egység, nyomtatóval, csipkártya kezelő egységgel, bankkártya terminállal és GSM modemmel kiegészítve. Biztosítja a kártya tartalmának ellenőrizhetőségét a kártyatulajdonos számára, valamint a bérletek készpénzt kiváltó fizetési módszerrel történő feltöltését micropayment (telefonos) és bankkártyás fizetéssel. A beágyazott rendszert tartalmazó egység többletfunkciók ellátására is alkalmas (városi közérdekű és menetrendi információ nyújtása stb.) Komplett funkcionalitást biztosító automata Minden fizetési módot biztosító robosztus jegykiadó és csipkártya feltöltő automata. Ipari PC-t vagy beágyazott rendszert tartalmazó érintőképernyős, biztonsági elemekkel megerősített egység. Érme, bankjegy, bankkártya vagy más, utazási lehetőségre feljogosító speciális kártyák elfogadását is lehetővé teszi. Képes a csipkártyák feltöltésére is, de alkalmas információnyújtási és városi multifunkcionális feladatok ellátására is. Opcionálisan bankjegy visszaadóval is felszerelhető. A több jegytekercs egyidejű használatának lehetősége, a nagykapacitású érme és bankjegytárolók, valamint a pénzvisszaadó funkció alacsony üzemeltetési költséget sejtetnek. marketing 15. oldal az összesen 17 oldalból

16 3. Garanciavállalás, karbantartás-javítás, terméktámogatás Az Info*Sys Kft. megoldásaival olyan szolgáltatás- és termékcsomagot kínál, amely együttesen biztosítja a rendszerek frissíthetőségét, a termékek technikai támogatását, valamint a hotline- és szerviz szolgáltatást. A szállított rendszer valamennyi elemére 12 hónapos teljes körű garanciát ad az Info*Sys Kft. A rendszeres karbantartási feladatok elvégzésére átalánydíjas karbantartási-javítási szerződés megkötése javasolható. Az átalánydíjas karbantartási-javítási szerződés speciális típusa is választható, amelyben az átalánydíj tartalmazza az esetlegesen meghibásodott alkatrészek cseréjének teljes költségét. Ennek a konstrukciónak a jól tervezhető költségfelmerülés melletti előnye, hogy egy estleges meghibásodás esetén a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A társaság a karbantartási-javítási feladatok ellátására - már jól bevált módon - kihelyezett szerviz üzemet működtet a megrendelő telephelyén az azonnali fedélzeti problémák megoldására. Ebben a kisebb javítások elvégezhetők, az ottani kapacitásokat meghaladó javításokat pedig az Info*Sys Kft. gyártói szervizében végezik el. Az Info*Sys Kft. a szállított rendszereihez teljes terméktámogatást biztosít. Ennek keretében rendszereinek üzemeltetői az alábbi előnyöket, lehetőségeket élvezhetik: Egyedi igények alapján történő fejlesztések, illesztések hardver és szoftver megoldása, üzemeltetési rendelkezésre állás a díjtáblák, törzsállományok változásakor, folyamatos telefonos ügyeleti szolgálat, megrendelhető kiszállás és gyors helyszíni segítségnyújtás és az APEH előírások figyelemmel kísérése, követése, és ezek alapján rendszereink felhasználóinak informálása, segítése. marketing 16. oldal az összesen 17 oldalból

17 4. Referenciák Magyar Államvasutak Rt. A vasúttársaság vonalhálózatán 55 telepállomáson, 1750 mobil kézi számítógépet alkalmaz a vonaton történő jegykiadáshoz. A vasúttársaság a mobil számítógépek üzemeltetését, szervizelését, sőt a vonaton történő jegykiadási adatok statisztikai feldolgozását is az Info*Sys Kft. végzi. A statisztikai adatgyűjtési és a szükséges program-, adatbázis-módosítási feladatokat távfelügyelettel, illetve távprogramozással látják el. Borsod Volán Rt. 425 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Körös Volán Rt. 280 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Mátra Volán Rt. 110 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Nógrád Volán Rt. 200 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Budapest, szeptember Subicz Péter Info*Sys Kft. ügyvezető igazgató marketing 17. oldal az összesen 17 oldalból

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

ER-420M Felhasználói kézikönyv

ER-420M Felhasználói kézikönyv ER-420 ER-420M Felhasználói kézikönyv ELECTRONIC CASH REGISTER Verzió: 1.10-051228 AP szám: 650 A gyártó fenntartja jogát a dokumentumban foglalt specifikációk értesítés nélküli megváltoztatására. A készülék

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv JC-230 Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.00-090625- AP szám: 772/2009 A gyártó fenntartja jogát a dokumentumban foglalt specifikációk értesítés nélküli megváltoztatására. FIGYELEM! Az Ön által megvásárolt

Részletesebben

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv 1 DATECS Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv Ez a jelölés a szelektív gyűjtést igénylő elektromos és elektronikus berendezéseket jelzi. A jelöléssel ellátott berendezést

Részletesebben

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Verzió: 2011.09.13. Szerkesztette: Menyes Roland, Salacz Ágoston, Szabó Ervin PROLAN Irányítástechnikai Zrt. 2011 Budakalász

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzata Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.2.2 Verziószám:... 2.2 Hatályba lépés dátuma: 2015.02.28. 1. oldal (összesen:

Részletesebben

LAUREL INTEGRÁLT RENDSZER

LAUREL INTEGRÁLT RENDSZER LAUREL INTEGRÁLT RENDSZER Gazdasági Társaságok részére olyan integrált rendszer került kialakításra, amely a kereskedelmi tevékenységét, a hozzá kapcsolódó ügyviteli folyamatokat, a boltok irányítását

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére JobDISPO: Szoftver a kisés közepes vállalkozások részére Szoftverünket kifejezetten a kis- és közepes ipari vállalkozások igényeire fejlesztettük ki, és ma már közel 500 cég (pl.: szerszámkészítõ, egyedi

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI

AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT) MODUL Budapest, 2014 Szerzők Vas Zsoltné

Részletesebben

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére UNIFLOW-100 Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére Műszerkönyv Process Control Kft. H -1091 Budapest Haller

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006.

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006. A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ÉS IDŐBÉLYEGZŐVEL ELLÁTOTT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJBEVALLÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL, ELKÜLDÉSÉVEL, FOGADÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Információ és minőségmenedzsment A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

CashCube pénztárgép. kezelési utasítás FORGALMAZÓ:

CashCube pénztárgép. kezelési utasítás FORGALMAZÓ: CashCube pénztárgép kezelési utasítás FORGALMAZÓ: Tartalom Ábrajegyzék 4 Bevezetés 6 Fontos tudnivalók 6 Jótállási feltételek 6 Csatlakozók, és panelek 7 Papírbefűzés menete 8 A hőpapír használata és tárolása:

Részletesebben

ER-420F Az Euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újrahasznosítható pénztárgép. Felhasználói kézikönyv

ER-420F Az Euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újrahasznosítható pénztárgép. Felhasználói kézikönyv ER-420F Az Euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újrahasznosítható pénztárgép Felhasználói kézikönyv 2. FIGYELEM! Az Ön által megvásárolt termék újrahasznosítható, ezért életciklusának végén

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer irányításához,

A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer irányításához, A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer tervezéséhez és fejlesztéséhez, a logisztikai rendszer irányításához, a logisztikai controllinghoz.

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

A számítógép működési elve

A számítógép működési elve A számítógép működési elve A számítógépek működésének elve a kettes számrendszer segítségével fogalmazható meg. Kétféle állapotú egységek működtetésén alapul a legbonyolultabb eljárások elvégzése, szöveges

Részletesebben

NovaTek-N Pénztárgép Kezelési utasítás Engedélyszám: A015

NovaTek-N Pénztárgép Kezelési utasítás Engedélyszám: A015 NovaTek-N Pénztárgép Kezelési utasítás Engedélyszám: A015 Forgalmazó: Prior Cash Kft 1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 94 www.priorcash.hu 06-1/359-6760 1. OLDAL, ÖSSZESEN: 41 OLDAL Tartalom NovaTek Pénztárgép

Részletesebben

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható mûködés szempontjából

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható mûködés szempontjából Követelmények a megbízható működés terén Információbiztonsági osztályozás a megbízható mûködés szempontjából Megbízható működés Az informatikai rendszerek megbízható működését úgy értelmezzük, hogy az

Részletesebben

MemoStangOne RENDSZER

MemoStangOne RENDSZER MemoStangOne RENDSZER KEZELÉSI LEÍRÁS A MemoStangOne fantázia nevű (EL-04/MB típusú) őrjárat, vagy egyéb munkafolyamat ellenőrző rendszer, ember által kiváltott villamos érintkezés alapján csekkol. Ennek

Részletesebben