Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös tekintettel a bérletjegyek egyértelmű vonalra oszthatóságára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös tekintettel a bérletjegyek egyértelmű vonalra oszthatóságára"

Átírás

1 Iktatószám: Elővételi és fedélzeti eszközök a vonali eredmény-kimutatási rendszer előkészítésére október

2 Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös tekintettel a bérletjegyek egyértelmű vonalra oszthatóságára Az Info*Sys Kft. a partnereivel történt konzultációs folyamat eredményeképpen összeállította azt a rendszerkoncepciót, amellyel biztosítható a Volán társaságok bevételeinek egyértelmű azonosíthatósága, ezáltal ezek egy-egy adott vonalhoz történő illesztése. A koncepció kidolgozása során az Info*Sys Kft. figyelembe vette, hogy a Volán társaságok közszolgáltatói szerződése előírja, hogy 2008-ig ki kell építeni azt a rendszert, amellyel biztosítható a vonali eredmény meghatározása. Ennek alpfeltétele, hogy a vonali bevételek meghatározhatóvá váljanak. A szolgáltató társaságok többsége autóbuszain jegykiadó pénztárgépet működtet, így az autóbuszokon keletkező jegyes bevétel döntő hányada egzakt módon köthető az adott járathoz, vonalhoz. A vonali szintű bevételek egzakt meghatározásához azonban alapvetően szükséges a jelenleg alkalmazott bérletrendszer korszerűsítése. A szakemberek elvárásként fogalmazták meg azt is, hogy az értékesítési folyamatban annulálhatók legyenek az értékesítési személyzet általi adatrögzítési feladatok. Különösen fontos figyelembe venni, hogy az egyedi bérletvásárlók jellemzően - rendszertelenül jelennek meg az elővételi pénztáraknál, így az egymást követő és eltérő viszonylatra igényelt bérletszelvényeket a lehető leggyorsabban ki kell tudni adni - a csúcsidejű terhelések miatti sorban állás minimálása érdekében. A manualitás, az előre gyártott bérletszelvények készletezése elkerülésére és az üzemeltetési költségek minimálása érdekében a jelenlegi bérletszelvények helyett az alkalmazotti és a vásárlói visszaélések ellen védett papírra a kiadáskor nyomtatott bérletszelvényt célszerű rendszeresíteni. marketing 2. oldal az összesen 17 oldalból

3 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2005 júliusában közzétette az Elektra Hungária koncepcióját, amely szabályozza az intelligens csipkártya alapú jegy- és bérletrendszert, illetve annak működését. Ez egyfajta, egységes szabványnak tekinthető. Ismert azonban ezzel kapcsolatban az is, hogy sajnos nincsenek meg az egységes rendszer alkalmazásának feltételei. Hiányzik számos jogszabály, a gazdasági szabályozási rendszer, a személyiségi jogi háttér, az igénybevevők használatra kényszerítésének módszeri, stb. Ezért olyan rendszert célszerű körvonalazni, amely e feltételek későbbi megléte esetén illeszthető az Elektra Hungária rendszerhez. Az előzőek figyelembe vételével az Info*Sys Kft. moduláris felépítésű rendszerkoncepciót készített. A megvalósítási ütemezés során elsőként a megvásárolt bérletek egyértelmű vonalra történő kiadását lehetővé tevő elővételi pénztári rendszer kialakítását sorolja, amelyet a fedélzeti jegykiadási rendszer illesztése, cseréje követ. A rendszerkoncepcióban javasolt eszközök mindegyike alkalmas az Elektra Hungária rendszer kritériumainak kielégítésére, így a harmadik fázisban a megvásárolt kapacitások (bérletjegyek) felhasználásának tehát a tényleges utazások egyenkénti - rögzítéséhez szükséges elektronikus jegy- és bérletrendszer, és a csipkártyás technológiát támogató eszközök (fedélzeti érvényesítő berendezések, jegykiadó automaták, ellenőri, bizományosi, társvolános és információs berendezések, stb.) szállítását célszerű ütemezni. Az Info*Sys Kft. különösen ügyelt arra, hogy a megvalósítandó rendszer a későbbiekben bővíthető legyen mind eszközrendszerének illeszthetősége, mind pedig a közlekedési rendszer hálózat-nagysága szempontjából, ezért a koncepció a középtávon is költséghatékony elektronikus adathordozó alkalmazását preferálja. Az egyértelmű beszállítói gazdasági előnyök ellenére, a javasolt megoldás nem tartalmaz semmilyen ideiglenes vagy a későbbiekben feleslegessé váló rendszerelemet. marketing 3. oldal az összesen 17 oldalból

4 1. A bérletazonosításhoz szükséges technológia Az Info*Sys Kft. gazdasági elemzései alapján a jelenlegi papíralapú bérletrendszer csak kisebb mértékű módosításának igénye (vásárlói szokások, társvoláni elfogadhatóság) következtében csak a bérletigazolványokat célszerű csipkártyára cserélni a járatszintű bevétel-elhatárolás feladatának megoldása érdekében. A jelenlegi - előre nyomtatott - papír alapú bizonylatok (bérletigazolvány, bérletszelvény) helyett előnyomott csipkártyás bérletigazolványt célszerű rendszeresíteni, amelyet a kiadáskor az adott igénybevevő személyi azonosítóival (fénykép, utazási viszonylat, jogosultság, stb.) kell felülnyomtatni és ezeket az adatokat elektronikusan is rögzíteni kell a kártyán. Ezt a folyamatot hívják perszonalizálásnak. A jelenlegi utazói szokások figyelembe vételével, az elektronikus bérletigazolvány távolléte esetén történő bérletszelvény vásárlás érdekében, utazásra nem jogosító, ún. elektronikus bérletváltó kártya kibocsátása válik szükségessé, amelyet a bérletigazolvány kiállításával egyidőben perszonalizálhatnak, de természetesen bármikor igényelhető. Mind a bérletigazolvány, mind pedig a bérletváltó kártya elektronikusan kódolva tartalmazza a bérletigazolvány számát és az arra kiadható bérletszelvény viszonylatát. A kártyák jól olvashatóan tartalmazzák a jelenlegi utazási jogosultság megállapítása szempontjából fontos információkat, amely a részhálózati vagy részrendszer bevezetése esetén biztosítja az adott hálózatrészen közlekedő tetszőleges felségjelű járatok ellenőrzési tevékenységét. Bérletszelvény vásárlása során az elővételi pénztáros a jegykiadó pénztárgépbe integrált vagy hozzákapcsolt csipkártya-olvasóval leolvassa a bérletigazolvány - vagy annak hiányában a bérletváltó kártya elektronikusan rögzített jogosultsági adatait, majd a szükséges adattárolási folyamat mellett igény szerint védett papírra - kinyomtatja a bérletszelvényt és szintén igény szerint a számlát. (A számlázási adatokat az Elektra Hungária rendszer országos bevezetéséig maga a kártya hordozhatja a költségek csökkentése és a kiadási folyamat gyorsítása érdekében. Az Elektra Hungária rendszer bevezetésekor a kártya ugyanezen eszközzel egyszerűen átírható és a számlázási adatok a háttérfeldolgozó rendszerből hívhatók elő a pénztárgép számára.) A kinyomtatott bérletszelvényen jól láthatóak az egyértelmű azonosíthatóság adatai (jelölhető az időbeni felhasználhatóság, a bérletigazolvány száma, stb.). marketing 4. oldal az összesen 17 oldalból

5 2. A rendszer elemei Olyan rugalmas és további modulokkal bővíthető szoftver-rendszer, amely központilag biztosítja a közös rutinokat és a kezelő modulokat. A rendszer és annak elemei az alábbi ábrán láthatók. Általános jellemzőjük, hogy a modulok, illetve rendszer szintű rutinok a könnyebb kezelés érdekében egyszerű menükezelővel meghívhatók, de ikonként is elindíthatók. marketing 5. oldal az összesen 17 oldalból

6 2.1. Egyes szoftver modulok rövid ismertetése A szorosan illeszkedő modulok az adatbázis szerveren helyezkednek el Jegyszintű inputmodul A modul feladata a fedélzeti jegyadók és az egyéb értékesítő helyek jegyadatainak begyűjtése, a jegykiadók számára szükséges adatok összeállítása és kiküldése, a jegykiadókkal történő tetszőleges csatornán keresztül történő adatkommunikáció biztosítása. A jegykiadókról begyűjtött adatok alapján az elsődleges adatellenőrzés után a modul biztosítja a jegyadókból a teljes körű adatleszedést, adatvesztés esetén biztosítja a hiányzó adatok manuális pótlásának lehetőségét. A modulban lehet feldolgozni a későbbiekben bevezetendő értékesítések (SMS, Internet, stb.), és az automaták, valamint a társvolánok és a társközlekedési eladások információit is Perszonalizáló program A perszonalizáló program funkcionális részeit képezi a bérletkártya és bérletváltó kártya kiadása, kártyabevonás, kártyaletiltás, műszakhoz rendelt elvégzése, készletfigyelés és készletkezelés biztosítása, valamit kimenet az elővételi pénztárgépprogramhoz Elszámoltatás és készletkezelés Feladata a jegykiadó gépek, gépkocsivezetők, elővételi pénztárosok, automaták, bizományosok elszámoltatása. Kezeli a jegyadatokat, statisztikai adatokat és a CLAP-okat. Biztosítja a számlázást és a teljes körű készletkezelést. A könyvelés számára feladja a bevételi adatokat, elkészíti a szükséges listákat Kontrolling szoftver Előre definiált vagy - a teljes adatszerkezeti rendszert ismerve - egyedi listák elkészítését, illetve a kiértékeléshez szükséges kontrolling-, statisztikai-, bevételi-, készlet- stb. feladatok adatait biztosítja Törzsadatok kezelése és a rendszer-felügyeleti funkciók ellátása Azon adatok kezelése, amelyek az ELEKTRA rendszerhez, a rendszer törzsadataihoz tartoznak. A rendszerszoftver felügyeli, vezérli a felhasználók beés kijelentkezéseit az adatbázisok védelme és az adatbiztonság érdekében. marketing 6. oldal az összesen 17 oldalból

7 Központi Export/Import szoftver A teljes rendszer adatbázis szerverén futó rendszeralkalmazás. Feladata az ütemezőjében tetszőlegesen konfigurált időpontokban és sűrűséggel a központi adat-importok és exportok, feladások elvégzése. A program használja az ADMIN rutint az indulás ellenőrzéséhez (nem végezhető központi feladat, ha működik végalkalmazás), és működésekor blokkolja más program belépését Szabadáras rendszer A modul nem elengedhetetlen része a teljes rendszernek, sőt autonóm módon is alkalmazható. A modul a szabadáras és a különjárati fuvarfeladatok kiajánlását, lebonyolítását és a hozzá kapcsolódó számlázási feladatokat végzi el Fuvarfeladat kezelő A teljes fuvarkezelési munkafolyamat menedzselése a partner regisztrációjától, az ajánlattétel megrendelés - szerződésen át az erőforrás-allokáció és a fuvarnapló feladatok kezeléséig. A fuvarfeladat kezelő ellátja mind a különjárati, mind a szabadáras feladatok esetében a teljes dokumentumkezelést, a nyomtatást és feladat definiálással összefüggő feladatokat Számlázó szoftver A számlázó szoftver teszi lehetővé az aktuális fuvarfeladat számlázásához szükséges teljesítmény menetlevélről történő rögzítését és az előleg-, rész-, illetve végszámlák kiállítását, rontását. A modul lehetővé teszi az előzőek könyveléshez történő feladását is Törzsadat kezelő szoftver A szabadáras program számára szükséges egyedi törzsadatok kezelésére hivatott program. Kiemelt feladata, az alap jármű törzshöz tartozó kiegészítő járműinformációk (különjárati jármű tulajdonságai, kapacitások stb.), illetve a partnerek és a távolság adatbázisok kezelése A rendszer hardver-eszközei és az azokat működtető programok rövid ismertetése Adatgyűjtő és disztribúciós központ A rendszer központi eleme egy akár már meglévő - adatbázis szerver, mely a szolgáltató helységeiben lévő üzemi, részlegközpontjával, adatkommunikációs és adatfeldolgozási helyével, illetve az elővételi pénztárakkal van online kapcsolatban. marketing 7. oldal az összesen 17 oldalból

8 A szerver biztosítja a bejövő adatok tárolását, valamint elvégzi a kiküldendő adatok disztribúcióját. Masszív hardver és szoftver együttes tartozik hozzá - az adatbázis kezelővel felszerelve, a kommunikációs csatornákhoz történő illesztéssel Elővételi pénztári és perszonalizáló rendszer Perszonalizáló csomag Perszonalizálásra a bérletigazolványok, bérletváltó kártyák elkészítése során van szükség. A normál perszonalizálásnál az elővételi pénztárgép és szoftver biztosít lehetőséget a perszonalizáló számára, a teljes vizuális és elektronikus perszonalizációs folyamat, az azonnali bérlet feltöltés és a teljes folyamat értékesítési tevékenységének lekezelése is. A back office-ban végzett perszonalizáló központok esetében viszont egy normál PC-s munkahely áll rendelkezésre, amelynél nagy mennyiségű kártya kibocsátását kell elvégezni, viszont más feladat NEM jelentkezik. Ennek megfelelően definiálható a perszonalizáló csomag, amely tartalmazza a kártyakiadáshoz szükséges speciális hardvereket (kártyanyomtató, igény szerint scanner, vagy kamera a fényképek beviteléhez) és a kiadást kezelő szoftvert. Ez utóbbi szoftver a központi szerveren van, tehát bármely munkaállomásról futtatható, ezzel rugalmasan konfigurálható a perszonalizálás helyszíne, mikéntje. A perszonalizálás adatait célszerű rögzíteni, amely - adatkezelési hozzájárulás esetén - azonnal rögzíti a központi adattárba azokat és összerendeli a kiadott bérletigazolvány számával. (Adatkezelési hozzájárulás nélkül a későbbi utazói visszaélések megelőzése érdekében - automatikusan digitális, vissza nem állítható kulcsot tárol a kiadott kártyaszám mellett.) A tárolt adatok alapján elkészíti a csipkártya vizuális és digitális megszemélyesítését. A pénztár alkalmas az elektronikus bérlet azonnali feltöltésére is a jegykiadó pénztárgép segítségével. marketing 8. oldal az összesen 17 oldalból

9 Elővételi jegykiadó pénztárgép Az Info*Sys Kft. által évben kifejlesztett T ikett ProG eo készülék. marketing 9. oldal az összesen 17 oldalból

10 A jegykiadó számítógép magja a szélsőséges környezeti körülmények (hőmérséklet, páratartalom, rázkódás, vibráció) között is megbízhatóan működő, külön mechanikai hűtés nélküli központi végrehajtó egység. Felhasználói kijelző és interfész A felhasználói 10,4 colos színes, TFT érintőképernyős kijelző háttérvilágítással ellátott, nappali fényben és fényszegény környezetben is kiemelkedően jó láthatóságot biztosít. A felhasználó az érintőképernyőt használva közvetlenül a megjelenített funkció gombokat alkalmazva vezérelheti a jegyadó alkalmazást. Az érintőképernyő vandálbiztos kivitelű, amely a T ikett Pro berendezés legkényesebb alkatrészének élettartamát az igen robosztus kivitelű nyomtatómű élettartamához emeli. További karcolás elleni védelmet is nyújtó speciális fóliával is rendelhető a készülék. marketing 10. oldal az összesen 17 oldalból

11 Citizen hőnyomtató és papívágó berendezés o 80-82,5 mm névleges papírszalag szélesség, 80 mm nyomtatási szélesség, o Papír vastagság: max.125 mikrométer o Easy Load könnyű papírbefűzési megoldás o Élettartam: 150 km(!) nyomtatás 12.5%-os fedettségnél o Különösen nagy (100 mm/sec feletti (!)) nyomtatási sebesség o Rázás és vibráció tűrő kialakítás o Működési tartomány : 0-60 Celsius, 35-85% páratartalom (kicsapódás nélkül) o Tárolási tartomány : Celsius, 10-90% páratartalom (kicsapódás nélkül) o Hőfej szabályozás termisztorral o Papírkifogyás és pozíció (black mark) jelző figyelés akár 4(!) optikai érzékelővel o Külön motor a vágó számára o Részleges és teljes vágás o Élettartam: (!) vágás Vevőkijelző o o 2.9 colos háttérvilágítással ellátott LCD, érintőképernyő opcióval Aláírási lehetőség opció biztosítása a vevőkijelzőn Kontaktus nélküli kártyaolvasó A T ikett ProG eo tetején került kialakításra a berendezésbe integrált kontaktus nélküli gyorsolvasók beépítésének lehetősége: o Mifare, Legic, Hitag típusú Mhz Smart kártyaolvasó o Tetszőleges RFID olvasó integrálása T ikett Pro adóügyi kártya A T ikett ProG eo jegyadó hardver funkcióinak kiegészítésére alkalmazható az adóügyi kártya, amely biztosítja a fiskális funkciók, valamint a rendszer menedzsmenti funkcióin túl, további perifériák illesztését, kezelhetőségét az alábbi területeken: o Adóügyi memória (Eprom) kezelése, írása, olvasása o Napi, külön biztonsági táppal védett adóügyi tároló (RAM) kezelése o Biztonsági táppal ellátott belső óra alkalmazása o Elektronikus másodpéldány, elektronikus napló írására alkalmas max. 1 GB kapacitású Compact Flash kezelése. o I 2 C interfész biztosítása perifériák kezeléséhez o Az intelligens tápegység vezérlő jeleinek fogadása, kezelése (hibernálás, reset jel). marketing 11. oldal az összesen 17 oldalból

12 Hibrid csipkártya olvasó egység Szabványos ISO-7816 olvasó kontaktusos és ISO kontaktus nélküli csipkártyák kezelésére, illetve integrálható ebbe még egy szabványos ISO mágneskártya-olvasó is a bankkártyás fizetések kiszolgálására. Billentyűzet, külső monitor (opcionális) A rendszerhez külső billentyűzet és második vevőkijelző is kapcsolható, aminek elsősorban a elővételi pénztárakban van jelentősége. Integrált hálózati kártya Ethernet 10/100 MBit Base-TX a hálózaton elérhető funkciók kiszolgálására. Teljes értékű (fedélzeti) számítógép funkciók Beépített hangszóró és audio ki-bemenet a külső mikrofon és hangszóró vezérléshez, illetve a fedélzeti hangos-bemondás érdekében, Állomási vagy fedélzeti audiovizuális rendszer vezérlése - belső tárolóban rögzített hanganyag felhasználásával idő vagy a tényleges hely által vezérelten. Beépített 4 soros port és 4 USB a külső rendszerelemek (szondák, bérletkezelő terminálok, stb.) illesztéséhez. WLAN (opcionális) A T ikett ProG eo hardveren kialakításra került a beépített WLAN kártya integrálására alkalmas interfész, ezzel a közeli helyiségekben működő elővételi pénztárak közötti adatátviteli hálózatkialakítás elkerülhető. Ezenkívül alkalmazható USB WLAN periféria is. BlueTooth (opcionális) A berendezésben helyeztük el a rövid néhány méter távolságú adatkommunikációhoz. Infra kapcsolat (opcionális) A berendezés front oldalán kialakításra került, szabványos IRDA port elhelyezésének lehetősége. Vonalkód olvasó (opcionális) A berendezés front oldalán kialakításra került, vonalkód olvasó egység elhelyezésének lehetősége. További speciális lehetőségként, amennyiben T ikett Pro adóügyi kártya kerül a rendszerbe, alkalmazhatók tetszőleges belső, vagy szabványos soros portra kapcsolható külső vonalkód olvasó egységek is. Vonalas modem (opcionális) Integrálható, belső soros, vagy külső (USB, vagy soros) portra illeszthető vonalas modem a berendezéshez. marketing 12. oldal az összesen 17 oldalból

13 Fedélzeti eszközök T ikett ProB oard Jegykiadó pénztárgép és fedélzeti számítógép A fedélzeti berendezés megegyezik az előző pontban ismertetett T ikett ProG eo készülékkel. A berendezés buszon történő megbízható rögzítése érdekében az Info*Sys Kft. kifejlesztett egy ergonómikus kialakítású, a speciális dokkoló egységet is magába foglaló ún. fizetőasztalt. Az eszköz integráltan tartalmazza a bankjegyek biztonságos tárolását lehetővé tevő fémkazettát és az érmék tárolására és visszaadására kifejlesztett szortírozó-visszaadó modult is. Ennek az euró bevezetése idején különös jelentősége lesz az érmék értékei miatt. A T ikett ProB oard berendezés teljes értékű értékesítési és elektronikus perszonalizáció funkcionalitással készül a fedélzetre is. A teljes körű jegyeladás mellett, a berendezés komplex fedélzeti számítógépfunkciókat is képes ellátni. A kiegészítő funkciók lehetnek az ajtók mellett elhelyezett bérletkezelő készülékek vezérlésének összefogása, a helymeghatározó rendszer adatainak fogadása, az audiovizuális utastájékoztató rendszerek vezérlése, a járművön elhelyezett különféle berendezések (üzemanyagmérő, külsőbelső hőmérsékletérzékelők, ajtók nyitott/zárt állapotát figyelő szenzorok, utastérfigyelő és tolatókamerák képének megjelenítése, stb.) adatainak fogadása feldolgozása, eseményvezérelt beavatkozások, (vasúti sorompó, navigációs rendszer, zöldút-kérő opció,) riasztások végzése, stb T ikett ProC hip Bérletkezelő terminálok A bérletek kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására kifejlesztett intelligens eszköz, RS485 kommunikációs protokollal. Csipkártyás rendszer alkalmazása esetén MHz frekvencián működő, 4-10 cm távolságról is kiemelkedően gyors olvasó egységet tartalmaz. A bérletérvényesítő terminál a csökkent képességű utasok számára fény és hangjelzéssel biztosítja a kezelés, érvényesség és érvénytelenség jelzését. Az eszközön általában nincsenek utaskezelő gombok, de bizonyos alkalmazások szükségessé tehetik. A T ikett ProC hip biztosítja az aktuális megállókódok, vonali adatok, tiltólisták fogadását a T ikett ProB oard jegykiadó gépről. A csipkártya ellenőrzéséhez kapcsolódó biztonsági rendszerrel és algoritmussal 64 Byte, 1 Kbyte és 4 Kbyte kapacitású kártyák kezelését képes elvégezni. A terminál gyűjti a kezelt kártyák statisztikáját és a T ikett ProB oard jegykiadó gépbe továbbítja. marketing 13. oldal az összesen 17 oldalból

14 Opcionális eszközök Mobil adatgyűjtő eszköz Az elővételi rendszer kiegészítéseként a perszonalizálás támogatására kifejlesztett kézi eszköz. A kézi-számítógéphez kapcsolható kis kamera és egy közös alkalmazás lehetőséget ad a fénykép azonnali elkészítésére és a perszonalizációs adatok rögzítésére. Ezeket az adatokat, fényképeket a nap végén át lehet tölteni a számítógépes rendszerbe, ahol egy központi helyen elhelyezett perszonalizációs központ elkészíti a bérletigazolványt T ikett ProM obil Bizományosi elárusítók eszközei A bizományosok számára kifejlesztett kedvezőbb árú készülék. Nem tartalmaz pénztárgép-technológiát, ezt a funkciót a bizományosi értékesítési helyen a bizományos pénztárgépével kell megoldani. Az értékesítési helyek számának növelésével javul a szolgáltatás hozzáférési lehetősége, simítható az elővételi pénztári helyek csúcsidejű terhelése Információs terminál A terminálok a T ikett ProC hip fedélzeti érvényesítőkhöz hasonlóan, a bérletük érvényességéről tájékoztatják az utasokat. A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldásban egy speciálisan felkészített kártyakezelő eszközzel, navigációs gombbal kiegészített felhasználói kezelő felülettel biztosítható a kívánt információadási funkció. A megoldás előnye, hogy az utasok a már ismert berendezést használják az információ lekérdezésre. Az utas az eszköz a kijelzőjén meg tudja jeleníteni a bérlet kívánt adatait és a navigációs gomb segítségével menürendszert használva a teljes kártyatartalmat lekérdezheti. marketing 14. oldal az összesen 17 oldalból

15 Feltöltő és jegykiadó automaták Készpénzmentes ellenőrző és feltöltő illetve jegykiadó egység Beágyazott rendszert és érintőképernyőt vagy programozott mikrokontrollert tartalmazó egység, nyomtatóval, csipkártya kezelő egységgel, bankkártya terminállal és GSM modemmel kiegészítve. Biztosítja a kártya tartalmának ellenőrizhetőségét a kártyatulajdonos számára, valamint a bérletek készpénzt kiváltó fizetési módszerrel történő feltöltését micropayment (telefonos) és bankkártyás fizetéssel. A beágyazott rendszert tartalmazó egység többletfunkciók ellátására is alkalmas (városi közérdekű és menetrendi információ nyújtása stb.) Komplett funkcionalitást biztosító automata Minden fizetési módot biztosító robosztus jegykiadó és csipkártya feltöltő automata. Ipari PC-t vagy beágyazott rendszert tartalmazó érintőképernyős, biztonsági elemekkel megerősített egység. Érme, bankjegy, bankkártya vagy más, utazási lehetőségre feljogosító speciális kártyák elfogadását is lehetővé teszi. Képes a csipkártyák feltöltésére is, de alkalmas információnyújtási és városi multifunkcionális feladatok ellátására is. Opcionálisan bankjegy visszaadóval is felszerelhető. A több jegytekercs egyidejű használatának lehetősége, a nagykapacitású érme és bankjegytárolók, valamint a pénzvisszaadó funkció alacsony üzemeltetési költséget sejtetnek. marketing 15. oldal az összesen 17 oldalból

16 3. Garanciavállalás, karbantartás-javítás, terméktámogatás Az Info*Sys Kft. megoldásaival olyan szolgáltatás- és termékcsomagot kínál, amely együttesen biztosítja a rendszerek frissíthetőségét, a termékek technikai támogatását, valamint a hotline- és szerviz szolgáltatást. A szállított rendszer valamennyi elemére 12 hónapos teljes körű garanciát ad az Info*Sys Kft. A rendszeres karbantartási feladatok elvégzésére átalánydíjas karbantartási-javítási szerződés megkötése javasolható. Az átalánydíjas karbantartási-javítási szerződés speciális típusa is választható, amelyben az átalánydíj tartalmazza az esetlegesen meghibásodott alkatrészek cseréjének teljes költségét. Ennek a konstrukciónak a jól tervezhető költségfelmerülés melletti előnye, hogy egy estleges meghibásodás esetén a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A társaság a karbantartási-javítási feladatok ellátására - már jól bevált módon - kihelyezett szerviz üzemet működtet a megrendelő telephelyén az azonnali fedélzeti problémák megoldására. Ebben a kisebb javítások elvégezhetők, az ottani kapacitásokat meghaladó javításokat pedig az Info*Sys Kft. gyártói szervizében végezik el. Az Info*Sys Kft. a szállított rendszereihez teljes terméktámogatást biztosít. Ennek keretében rendszereinek üzemeltetői az alábbi előnyöket, lehetőségeket élvezhetik: Egyedi igények alapján történő fejlesztések, illesztések hardver és szoftver megoldása, üzemeltetési rendelkezésre állás a díjtáblák, törzsállományok változásakor, folyamatos telefonos ügyeleti szolgálat, megrendelhető kiszállás és gyors helyszíni segítségnyújtás és az APEH előírások figyelemmel kísérése, követése, és ezek alapján rendszereink felhasználóinak informálása, segítése. marketing 16. oldal az összesen 17 oldalból

17 4. Referenciák Magyar Államvasutak Rt. A vasúttársaság vonalhálózatán 55 telepállomáson, 1750 mobil kézi számítógépet alkalmaz a vonaton történő jegykiadáshoz. A vasúttársaság a mobil számítógépek üzemeltetését, szervizelését, sőt a vonaton történő jegykiadási adatok statisztikai feldolgozását is az Info*Sys Kft. végzi. A statisztikai adatgyűjtési és a szükséges program-, adatbázis-módosítási feladatokat távfelügyelettel, illetve távprogramozással látják el. Borsod Volán Rt. 425 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Körös Volán Rt. 280 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Mátra Volán Rt. 110 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Nógrád Volán Rt. 200 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Budapest, szeptember Subicz Péter Info*Sys Kft. ügyvezető igazgató marketing 17. oldal az összesen 17 oldalból

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu PROCONTROL Proxer 6 RFID Proximity kártyaolvasó Verzió: 2.0 2012. Létrehozás dátuma: 2012.08.07 18:42 1. oldal, összesen: 5 A Proxer6 egy proximity kártyaolvasó, ami RFID kártyák és transzponderek (egyéb

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

7. Szervizdíjak. 7.1 Átalánydíj

7. Szervizdíjak. 7.1 Átalánydíj 7. Szervizdíjak 7.1 Átalánydíj Az átalánydíj magába foglalja a kopás, elhasználódás következtében cserére szoruló, vagy üzemelés közben meghibásodó alkatrész árát, az alkatrészcsere munkadíját, a szerviz

Részletesebben

PROCONTROL Proxer6. RFID Proximity kártyaolvasó. Procontrol Proxer6. Verzió: 3.0 2014. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.

PROCONTROL Proxer6. RFID Proximity kártyaolvasó. Procontrol Proxer6. Verzió: 3.0 2014. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol. PROCONTROL Proxer6 RFID Proximity kártyaolvasó Verzió: 3.0 2014. 1. oldal, összesen: 5 A Proxer6 egy proximity kártyaolvasó, ami RFID kártyák és transzponderek (változatos alakú, például karkötő vagy kulcstartó

Részletesebben

Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon

Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon Költségcsökkentés egy integrált megoldással 2004. február 18. Analóg-Digitál Kft. 1 Banki POS terminál elemei Kliens gép processzor, memória, kijelző,

Részletesebben

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu 2011.06.23. 2 Tartalom A PSION Rendszerház Kft-ről Termékválasztékunk, mobil megoldásaink BIP 1300 és BIP

Részletesebben

Akciós ajánlatunk Ipari Partnereinknek

Akciós ajánlatunk Ipari Partnereinknek Akciós ajánlatunk Ipari Partnereinknek Az akciós ajánlatban szereplő árak nem tartalmazzák a 27%-os Áfa-t! Az akció a készlet erejéig tart! Az akcióban kizárólag a mai nap 2015. November 27. - 24 óráig

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL. Udvardi Péter

A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL. Udvardi Péter A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL Udvardi Péter DDOP-5.1.2/B-09-2009-0003 BEVEZETÉS Pályázati szakasz Rendszerkoncepció cél a szolgáltatási

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép

1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép 1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép 1.A EMKE 2010-1/M jegykiadó gép (a továbbiakban M típus) 249 000 Ft Kezelő kijelző háttérvilágítással, jegykiadó programmal,

Részletesebben

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Bevezetés A Metacom Holding tulajdonában lévő Metapay Kft. által fejlesztett Metapay fizetési megoldás használatával komplett turisztikai kártyarendszert

Részletesebben

WORKSTAR 2040. Beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál

WORKSTAR 2040. Beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál WORKSTAR 2040 Beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál Intelligens beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál beépített 125kHz RFID proximity (közelítő) kártyás olvasóval. Opcionálisan az ajtó túloldalára

Részletesebben

1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép ###

1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép ### 1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép ### 1.A EMKE 2010-1/M jegykiadó gép (a továbbiakban M típus) 252 710 Ft Kezelő kijelző háttérvilágítással, jegykiadó programmal,

Részletesebben

A CityPass rendszer Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Nemzeti Innovációs Hivatal NetLock Kft. intelligens kártyán alapul

A CityPass rendszer Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Nemzeti Innovációs Hivatal NetLock Kft. intelligens kártyán alapul A CityPass rendszer A CityPass közösségi kártyarendszert és szolgáltatást egy többszereplős konzorcium fejlesztette ki a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ és a Nemzeti Innovációs Hivatal támogatásával.

Részletesebben

WorkNet rendszer. Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására

WorkNet rendszer. Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására WorkNet rendszer Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására A WorkNet termelés-felügyeleti rendszer a gyártási folyamat folyamatos

Részletesebben

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító Forradalom a megszakító technológiában MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító ABB HV Products - Page 1 Mi az a Motor Hajtás? ABB HV Products - Page 2 Energia Átvitel Energia Kioldás Energia Tárolás Energia

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép

1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép 1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép 1.A EMKE 2010-1/M jegykiadó gép (a továbbiakban M típus) 249 000 Ft Kezelő kijelző háttérvilágítással, jegykiadó programmal,

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

Akciós ajánlatunk Biztonságtechnikai Partnereinknek

Akciós ajánlatunk Biztonságtechnikai Partnereinknek Akciós ajánlatunk Biztonságtechnikai Partnereinknek Az akciós ajánlatban szereplő árak nem tartalmazzák a 27%-os Áfa-t! Az akció a készlet erejéig tart! Az akcióban kizárólag a mai nap 2015. November 27.

Részletesebben

A rendszer felépítése. Adatgyűjtő berendezések főbb jellemzői. Kártyaolvasó egységek főbb jellemzői. Beléptetô rendszer

A rendszer felépítése. Adatgyűjtő berendezések főbb jellemzői. Kártyaolvasó egységek főbb jellemzői. Beléptetô rendszer A rendszer felépítése A rendszer felépítése moduláris, ebből következően egyszerűen telepíthető és könnyen bővíthető. Készülék szinten a rendszer kártyaolvasó egységekből, adatgyűjtő berendezésekből, tápegységekből

Részletesebben

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. Leltározás Ősi probléma Már megint leltároznunk kell. Te számolod a nyilakat, én a szakócákat! Leltározás A LELTÁROZÁS a társaság kezelésébe,

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

Beléptető- Munkaidő-nyilvántartó. és parkoló rendszerek

Beléptető- Munkaidő-nyilvántartó. és parkoló rendszerek Beléptető- Munkaidő-nyilvántartó és parkoló rendszerek Beléptetőrendszerek Piaci elvárások - 2012: - Szerver kliens architektúra - TCP/IP és soros (RS-485) kommunikáció - távoli elérés (IP) - SQL alapú

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE

A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE A DIDb rendszer lényege - A DIDb rendszer alapja egy 2008 óta folyamatosan és dinamikusan bővülő online adatbázis, mely a regisztráción

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

Procontrol PayGate 3-30, WC beléptető és fizető rendszer

Procontrol PayGate 3-30, WC beléptető és fizető rendszer Tartalomjegyzék Procontrol PayGate 3-30, WC beléptető és fizető rendszer Pénzérmével működtethető vezérlő terminál Verzió: 1.0 2015.01.23. Procontrol 1 Tartalomjegyzék 2011 Procontrol Electronics Ltd.

Részletesebben

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz A mobil robot vezérlőrendszerének feladatai Elvégzendő feladat Kommunikáció Vezérlő rendszer

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010.

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010. SYS700-DIDO KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG A SYS700-DIDO a Dialog-III készülékcsalád digitális jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti vezérlési feladatok ellátására lett

Részletesebben

PROCONTROL AutoPay4000 Fizető automata parkolóházak részére

PROCONTROL AutoPay4000 Fizető automata parkolóházak részére PROCONTROL AutoPay4000 Fizető automata parkolóházak részére Az exkluzív megjelenésű formatervezett fali jegykiadó és fizető állomás elsősorban parkolási díjak kezelőszemélyzet nélküli kifizetésére, a nagy

Részletesebben

Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek

Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek Intelligent Key Entry Önálló mûködésû (stand alone) RFID zárbetétek Általános tudnivalók Az IK-EC8/EC8K/EC8U nagy precíziós, jó minõségû rozsdamentes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT. TRAFIK készletnyilvántartó rendszer Hagyományos (árbeütős) pénztárgéppel és PC-vel rendelkező koncesszió nyerteseknek

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT. TRAFIK készletnyilvántartó rendszer Hagyományos (árbeütős) pénztárgéppel és PC-vel rendelkező koncesszió nyerteseknek TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ AJÁNLAT TRAFIK készletnyilvántartó rendszer Hagyományos (árbeütős) pénztárgéppel és PC-vel rendelkező koncesszió nyerteseknek Tisztelt Leendő Partnerünk! Amennyiben Ön már rendelkezik

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. Beléptető-rendszer funkciók verzió: 1.3 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913 E-mail:

Részletesebben

Beléptető rendszer RFID (érintésmentes) olvasóval

Beléptető rendszer RFID (érintésmentes) olvasóval Beléptető rendszer RFID (érintésmentes) olvasóval A cégünk piacvezető cég az RFID azonosítás területén, melynek köszönhetően innovativ megoldásokat ajánl a sokszínű piaci igények kielégítésére. A transpeed

Részletesebben

NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI

NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKBAN CSÁTI RÉKA & RÁCZ TAMÁS JÁRMŰ KONTROLL MAGYARORSZÁG KFT. BESZERZÉS 2016 KONFERENCIA Jármű Kontroll Magyarország Kft. Műholdas nyomkövetésen alapuló rendszerek fejlesztése

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft.

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi informatika Tevékenységi területek HULLADÉK TERMELŐK Veszélyes

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

SSP 19 Self sevice pay terminal....az igazi megoldás értékkiadásra

SSP 19 Self sevice pay terminal....az igazi megoldás értékkiadásra e-kiosk SSP 19 Self sevice pay terminal...az igazi megoldás értékkiadásra Bárhol-bármikor: egyszerő, biztonságos csekkbefizetés Az e-kiosk gyártmánycsalád legújabb tagja egy olyan önkiszolgáló terminál

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához. Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február

Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához. Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ... 3 2 TÁJÉKOZTATÓ... 4 2.1 SERTÉSTENYÉSZTÉSI INFORMÁCIÓS

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

Lenovo Ideapad YOGA3 PRO 80HE00MCHV (80HE00MCHV)

Lenovo Ideapad YOGA3 PRO 80HE00MCHV (80HE00MCHV) Lenovo Ideapad YOGA3 PRO 80HE00MCHV (80HE00MCHV) Bruttó ár: 0 Ft Termékcsalád: YOGA Termékvonal: Lenovo 2 az 1-ben Hibrid Notebook Termékvonal2: 2 az 1-ben Hibrid Notebook Processzor: Intel Core M Processzor

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP Olyan elektronikus berendezés, amely adatok, információk feldolgozására képes emberi beavatkozás nélkül valamilyen program segítségével. HARDVER Összes műszaki

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

Ügyfélbarát megoldások a fővárosban

Ügyfélbarát megoldások a fővárosban Ügyfélbarát megoldások a fővárosban Ügyfélkapcsolat, értékesítés Mészáros György Értékesítés-fejlesztési vezető, Üzletfejlesztés és Ügyfél-kommunikáció Budapesti Közlekedési Központ We are not a public

Részletesebben

Beléptető- Munkaidő-nyilvántartó és parkoló rendszerek. 2013. február

Beléptető- Munkaidő-nyilvántartó és parkoló rendszerek. 2013. február Beléptető- Munkaidő-nyilvántartó és parkoló rendszerek 2013. február A magyar piac szereplői, pozíciójuk és jellemzőik Alsó árkategória: Közös jellemzők: Nagy piaci részesedés távol-keleti gyártók (sok

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

KKV-AKADÉMIA 2015. Előadó: Szeip Zsolt Innovációs, Projektmenedzsment és Fiskalizációs üzletágigazgató, Laurel Kft.

KKV-AKADÉMIA 2015. Előadó: Szeip Zsolt Innovációs, Projektmenedzsment és Fiskalizációs üzletágigazgató, Laurel Kft. KKV-AKADÉMIA 2015 Az online kassza előnyei, az adminisztráció könnyítésére használható tulajdonságai. A NAV-felé adminisztrációs kötelezettség, a cég számára hasznos információhalmaz és a nyilvántartási

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

Energia- & teljesítmény mérők

Energia- & teljesítmény mérők Energia- & teljesítmény mérők 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 130/b Tel.: 06 (1) 288 0500 Fax: 06 (1) 288 0501 www.lsa.hu ELNet GR/PQ Villamos fogyasztásmérő és hálózat analizátor - pontosság: 0,2% (speciális

Részletesebben

13. óra op. rendszer ECDL alapok

13. óra op. rendszer ECDL alapok 13. óra op. rendszer ECDL alapok 1. Mire szolgál az asztal? a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. b) A telepített alkalmazások tárolására. c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

Részletesebben

új verziójának bemutatása

új verziójának bemutatása BIBLION könyvesbolti szoftver új verziójának bemutatása Hotel Holiday Inn 2011. június 22. Schwarczenberger Istvánné dr. Ügyvezető igazgató A tervezett program: 10:00 10:15 Köszöntő Schwarczenberger Istvánné

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 1.

Számítógépes alapismeretek 1. Számítógépes alapismeretek 1. 1/7 Kitöltő adatai: 1. Név: 2. Osztály: 3. E-mail címe: 2/7 Kérdések: 1. Mi az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)? Olyan eszközök, technológiák, amik az információ

Részletesebben

M2037IAQ-CO - Adatlap

M2037IAQ-CO - Adatlap M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

TruckClienter kamionhívó rendszer

TruckClienter kamionhívó rendszer TruckClienter kamionhívó rendszer A Procontrol TruckClienter kamionhívó és -irányító rendszer a rakodásra várakozó kamionok, tehergépjárművek áttekinthető, felügyelt irányítását, hatékony kiszolgálását

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

HecPoll a vezérlő rendszer

HecPoll a vezérlő rendszer a vezérlő rendszer Az előnyei: Könnyű Integráció Ergonomikus kivitel Több nyelvűség Multi-Kliens támogatás Import / Export Interfész 2 Egyszerű integráció Csatlakozás a meglévő modern IT rendszerhez Egyszerű

Részletesebben

SJ4000 Felhasználói útmutató

SJ4000 Felhasználói útmutató SJ4000 Felhasználói útmutató Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv v1.0 Előzetes UNITEK 2006 Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 2 Unitek Általános leírás A PT1 légnyomás távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérő-

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók

Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók 2.1.1. sz. melléklet Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók Az egyérintéses bankkártya használata a kártya olvasására alkalmas terminálokkal felszerelt autóbuszokon A menetjegykezelő

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

GeoMax újratöltve. GIS Open Székesfehérvár 2014 GeoSite Kft Horváth Zsolt

GeoMax újratöltve. GIS Open Székesfehérvár 2014 GeoSite Kft Horváth Zsolt GeoMax újratöltve GIS Open Székesfehérvár 2014 GeoSite Kft Horváth Zsolt 1 2 www.geosite.hu 3 www.geosite.hu 4 Terméktámogatás GeoMax mérőállomások Zoom Pro család Zoom20Pro Zoom30Pro Zoom35Pro Zoom Pro

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz GLOBAL FOCUS Kft. Villamos és laboratóriumi mérőműszerek forgalmazása, javítása, karbantartása www.globalfocus.hu Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz Fő

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint

Részletesebben

Káity Károly forgalomfejlesztési és koordinációs igazgató

Káity Károly forgalomfejlesztési és koordinációs igazgató Forgalomirányítás és utastájékoztatás fejlesztése illetve üzemeltetési tapasztalatok a Dél-alföldi Régió VOLÁN társaságainál Káity Károly forgalomfejlesztési és koordinációs igazgató DAKK Dél-alföldi Közlekedési

Részletesebben

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó UNITEK 2004-2007 2 Unitek Általános leírás Az RhT léghőmérséklet és légnedvességmérő távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérőtávadó családjának tagja.

Részletesebben

RFID kártyaolvasó és adatgyűjtő

RFID kártyaolvasó és adatgyűjtő Workstar35 Datalogger RFID kártyaolvasó és adatgyűjtő A Workstar 35 Datalogger mobil, hordozható kivitelű RFID proximity kártyaolvasó és adatgyűjtő. RFID proximity jeladók beolvasására szolgál, és ezzel

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben Tomaschek Tamás Attila forgalomszabályozási csoportvezető 41. Útügyi Napok Balatonfüred, 2016. szeptember 21-22. A pálya elválaszthatatlan

Részletesebben

Car-sharing rendszerek üzemeltetési jellemzői

Car-sharing rendszerek üzemeltetési jellemzői 0,75-1 Futásidő [óra/nap] 6-8 Car-sharing rendszerek üzemeltetési jellemzői 1. Bevezetés 2. A car sharing általános jellemzői 3. A telematikai rendszer szerkezete és működése a hozzáférés fontosabb mint

Részletesebben

Előszó 4 Technikai paraméterek: 5 1 Általános leírás 6

Előszó 4 Technikai paraméterek: 5 1 Általános leírás 6 TARTALOM Verzió szám: 1.1 Előszó 4 Technikai paraméterek: 5 1 Általános leírás 6 1.1 Pénztárgép részei 6 1.2 Billentyűzet 7 1.3 Kijelzők 9 1.4 A pénztárgép feszültség ellátása 9 1.5 Papírszalag csere 9

Részletesebben

IP Thermo for Windows

IP Thermo for Windows IP Thermo for Windows (2 db szenzorig ingyenes!) Klímafelügyelő és naplózó szoftver Az IP Thermo klímafelügyelő és naplózó szoftver szobák, épületek, irodák, szállodák teljes körű hőmérsékleti felügyeletére,

Részletesebben

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér Mérés, Vezérlés mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC - 141 kis és nagytestvér Bevezetés A MultiCon eszközök nagyhatékonyságú kijelzőt, mérés adatgyűjtőt és szabályzókat foglalnak magukban. Mindez a tudás és

Részletesebben

Sorsz. Készülék megnevezése Típus Gyártó Db Nettó ajánlati ár Ft/db

Sorsz. Készülék megnevezése Típus Gyártó Db Nettó ajánlati ár Ft/db Háziorvosok, gyermekorvosok részére Tárgy: eszközök beszerzése állami támogatással Ikt. szám: 12.03.12 Budapest, 2012. március 12. Tisztelt Partnerünk! Mellékelten küldjük a 2011. október 19-i rendelet

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

Az RTLS projekt első teszt alkalmazása. HiCall. Wireless nővérhívó és betegkövető rendszer 1244-10

Az RTLS projekt első teszt alkalmazása. HiCall. Wireless nővérhívó és betegkövető rendszer 1244-10 Az RTLS projekt első teszt alkalmazása HiCall Wireless nővérhívó és betegkövető rendszer 1244-10 A beteg eltéved, elfelejti hol van, elesik, rosszul lesz és sürgős segítségre van szüksége! A karkötőjén

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

ProxerPort2. Lengőszárnyas beléptető kapu

ProxerPort2. Lengőszárnyas beléptető kapu ProxerPort2 Lengőszárnyas beléptető kapu A ProxerPort2 motoros, automata beléptető kapu egyirányú vagy kétirányú személyi beléptetésre szolgál. Telepíthető egypályás rendszerben önállóan, vagy két szembefordított

Részletesebben

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN - 2014

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN - 2014 Helyünk a térinformatikában GIS OPEN - 2014 Pallos Péter Termékek & Megoldások Zeno Connect Zeno SDK Zeno 10 /15 with 3,5G CS25 with LRBT Leica GIS A közelmúlt fejlesztései Zeno 10 /15 GG02plus CS25 Zeno

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül 1 Tartalom Miről is lesz szó? Bosch GS-TC Automata sebességváltó TCU (Transmission Control Unit) Élettartam tesztek

Részletesebben

Adószám: 11365073-2-43 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001 Cégjegyzékszám: 01-10-044636. Inner Range CONCEPT 4000

Adószám: 11365073-2-43 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001 Cégjegyzékszám: 01-10-044636. Inner Range CONCEPT 4000 Inner Range CONCEPT 4000 Épületfelügyeleti rendszer (rövid ismerteto) 1. oldal A rendszer muködése, fobb tulajdonságai Az alábbi képen a rendszer általános felépítése látható. A következo oldalakon az

Részletesebben