Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös tekintettel a bérletjegyek egyértelmű vonalra oszthatóságára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös tekintettel a bérletjegyek egyértelmű vonalra oszthatóságára"

Átírás

1 Iktatószám: Elővételi és fedélzeti eszközök a vonali eredmény-kimutatási rendszer előkészítésére október

2 Rendszerkoncepció a vonali eredménykimutatás rendszerének előkészítésére - különös tekintettel a bérletjegyek egyértelmű vonalra oszthatóságára Az Info*Sys Kft. a partnereivel történt konzultációs folyamat eredményeképpen összeállította azt a rendszerkoncepciót, amellyel biztosítható a Volán társaságok bevételeinek egyértelmű azonosíthatósága, ezáltal ezek egy-egy adott vonalhoz történő illesztése. A koncepció kidolgozása során az Info*Sys Kft. figyelembe vette, hogy a Volán társaságok közszolgáltatói szerződése előírja, hogy 2008-ig ki kell építeni azt a rendszert, amellyel biztosítható a vonali eredmény meghatározása. Ennek alpfeltétele, hogy a vonali bevételek meghatározhatóvá váljanak. A szolgáltató társaságok többsége autóbuszain jegykiadó pénztárgépet működtet, így az autóbuszokon keletkező jegyes bevétel döntő hányada egzakt módon köthető az adott járathoz, vonalhoz. A vonali szintű bevételek egzakt meghatározásához azonban alapvetően szükséges a jelenleg alkalmazott bérletrendszer korszerűsítése. A szakemberek elvárásként fogalmazták meg azt is, hogy az értékesítési folyamatban annulálhatók legyenek az értékesítési személyzet általi adatrögzítési feladatok. Különösen fontos figyelembe venni, hogy az egyedi bérletvásárlók jellemzően - rendszertelenül jelennek meg az elővételi pénztáraknál, így az egymást követő és eltérő viszonylatra igényelt bérletszelvényeket a lehető leggyorsabban ki kell tudni adni - a csúcsidejű terhelések miatti sorban állás minimálása érdekében. A manualitás, az előre gyártott bérletszelvények készletezése elkerülésére és az üzemeltetési költségek minimálása érdekében a jelenlegi bérletszelvények helyett az alkalmazotti és a vásárlói visszaélések ellen védett papírra a kiadáskor nyomtatott bérletszelvényt célszerű rendszeresíteni. marketing 2. oldal az összesen 17 oldalból

3 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2005 júliusában közzétette az Elektra Hungária koncepcióját, amely szabályozza az intelligens csipkártya alapú jegy- és bérletrendszert, illetve annak működését. Ez egyfajta, egységes szabványnak tekinthető. Ismert azonban ezzel kapcsolatban az is, hogy sajnos nincsenek meg az egységes rendszer alkalmazásának feltételei. Hiányzik számos jogszabály, a gazdasági szabályozási rendszer, a személyiségi jogi háttér, az igénybevevők használatra kényszerítésének módszeri, stb. Ezért olyan rendszert célszerű körvonalazni, amely e feltételek későbbi megléte esetén illeszthető az Elektra Hungária rendszerhez. Az előzőek figyelembe vételével az Info*Sys Kft. moduláris felépítésű rendszerkoncepciót készített. A megvalósítási ütemezés során elsőként a megvásárolt bérletek egyértelmű vonalra történő kiadását lehetővé tevő elővételi pénztári rendszer kialakítását sorolja, amelyet a fedélzeti jegykiadási rendszer illesztése, cseréje követ. A rendszerkoncepcióban javasolt eszközök mindegyike alkalmas az Elektra Hungária rendszer kritériumainak kielégítésére, így a harmadik fázisban a megvásárolt kapacitások (bérletjegyek) felhasználásának tehát a tényleges utazások egyenkénti - rögzítéséhez szükséges elektronikus jegy- és bérletrendszer, és a csipkártyás technológiát támogató eszközök (fedélzeti érvényesítő berendezések, jegykiadó automaták, ellenőri, bizományosi, társvolános és információs berendezések, stb.) szállítását célszerű ütemezni. Az Info*Sys Kft. különösen ügyelt arra, hogy a megvalósítandó rendszer a későbbiekben bővíthető legyen mind eszközrendszerének illeszthetősége, mind pedig a közlekedési rendszer hálózat-nagysága szempontjából, ezért a koncepció a középtávon is költséghatékony elektronikus adathordozó alkalmazását preferálja. Az egyértelmű beszállítói gazdasági előnyök ellenére, a javasolt megoldás nem tartalmaz semmilyen ideiglenes vagy a későbbiekben feleslegessé váló rendszerelemet. marketing 3. oldal az összesen 17 oldalból

4 1. A bérletazonosításhoz szükséges technológia Az Info*Sys Kft. gazdasági elemzései alapján a jelenlegi papíralapú bérletrendszer csak kisebb mértékű módosításának igénye (vásárlói szokások, társvoláni elfogadhatóság) következtében csak a bérletigazolványokat célszerű csipkártyára cserélni a járatszintű bevétel-elhatárolás feladatának megoldása érdekében. A jelenlegi - előre nyomtatott - papír alapú bizonylatok (bérletigazolvány, bérletszelvény) helyett előnyomott csipkártyás bérletigazolványt célszerű rendszeresíteni, amelyet a kiadáskor az adott igénybevevő személyi azonosítóival (fénykép, utazási viszonylat, jogosultság, stb.) kell felülnyomtatni és ezeket az adatokat elektronikusan is rögzíteni kell a kártyán. Ezt a folyamatot hívják perszonalizálásnak. A jelenlegi utazói szokások figyelembe vételével, az elektronikus bérletigazolvány távolléte esetén történő bérletszelvény vásárlás érdekében, utazásra nem jogosító, ún. elektronikus bérletváltó kártya kibocsátása válik szükségessé, amelyet a bérletigazolvány kiállításával egyidőben perszonalizálhatnak, de természetesen bármikor igényelhető. Mind a bérletigazolvány, mind pedig a bérletváltó kártya elektronikusan kódolva tartalmazza a bérletigazolvány számát és az arra kiadható bérletszelvény viszonylatát. A kártyák jól olvashatóan tartalmazzák a jelenlegi utazási jogosultság megállapítása szempontjából fontos információkat, amely a részhálózati vagy részrendszer bevezetése esetén biztosítja az adott hálózatrészen közlekedő tetszőleges felségjelű járatok ellenőrzési tevékenységét. Bérletszelvény vásárlása során az elővételi pénztáros a jegykiadó pénztárgépbe integrált vagy hozzákapcsolt csipkártya-olvasóval leolvassa a bérletigazolvány - vagy annak hiányában a bérletváltó kártya elektronikusan rögzített jogosultsági adatait, majd a szükséges adattárolási folyamat mellett igény szerint védett papírra - kinyomtatja a bérletszelvényt és szintén igény szerint a számlát. (A számlázási adatokat az Elektra Hungária rendszer országos bevezetéséig maga a kártya hordozhatja a költségek csökkentése és a kiadási folyamat gyorsítása érdekében. Az Elektra Hungária rendszer bevezetésekor a kártya ugyanezen eszközzel egyszerűen átírható és a számlázási adatok a háttérfeldolgozó rendszerből hívhatók elő a pénztárgép számára.) A kinyomtatott bérletszelvényen jól láthatóak az egyértelmű azonosíthatóság adatai (jelölhető az időbeni felhasználhatóság, a bérletigazolvány száma, stb.). marketing 4. oldal az összesen 17 oldalból

5 2. A rendszer elemei Olyan rugalmas és további modulokkal bővíthető szoftver-rendszer, amely központilag biztosítja a közös rutinokat és a kezelő modulokat. A rendszer és annak elemei az alábbi ábrán láthatók. Általános jellemzőjük, hogy a modulok, illetve rendszer szintű rutinok a könnyebb kezelés érdekében egyszerű menükezelővel meghívhatók, de ikonként is elindíthatók. marketing 5. oldal az összesen 17 oldalból

6 2.1. Egyes szoftver modulok rövid ismertetése A szorosan illeszkedő modulok az adatbázis szerveren helyezkednek el Jegyszintű inputmodul A modul feladata a fedélzeti jegyadók és az egyéb értékesítő helyek jegyadatainak begyűjtése, a jegykiadók számára szükséges adatok összeállítása és kiküldése, a jegykiadókkal történő tetszőleges csatornán keresztül történő adatkommunikáció biztosítása. A jegykiadókról begyűjtött adatok alapján az elsődleges adatellenőrzés után a modul biztosítja a jegyadókból a teljes körű adatleszedést, adatvesztés esetén biztosítja a hiányzó adatok manuális pótlásának lehetőségét. A modulban lehet feldolgozni a későbbiekben bevezetendő értékesítések (SMS, Internet, stb.), és az automaták, valamint a társvolánok és a társközlekedési eladások információit is Perszonalizáló program A perszonalizáló program funkcionális részeit képezi a bérletkártya és bérletváltó kártya kiadása, kártyabevonás, kártyaletiltás, műszakhoz rendelt elvégzése, készletfigyelés és készletkezelés biztosítása, valamit kimenet az elővételi pénztárgépprogramhoz Elszámoltatás és készletkezelés Feladata a jegykiadó gépek, gépkocsivezetők, elővételi pénztárosok, automaták, bizományosok elszámoltatása. Kezeli a jegyadatokat, statisztikai adatokat és a CLAP-okat. Biztosítja a számlázást és a teljes körű készletkezelést. A könyvelés számára feladja a bevételi adatokat, elkészíti a szükséges listákat Kontrolling szoftver Előre definiált vagy - a teljes adatszerkezeti rendszert ismerve - egyedi listák elkészítését, illetve a kiértékeléshez szükséges kontrolling-, statisztikai-, bevételi-, készlet- stb. feladatok adatait biztosítja Törzsadatok kezelése és a rendszer-felügyeleti funkciók ellátása Azon adatok kezelése, amelyek az ELEKTRA rendszerhez, a rendszer törzsadataihoz tartoznak. A rendszerszoftver felügyeli, vezérli a felhasználók beés kijelentkezéseit az adatbázisok védelme és az adatbiztonság érdekében. marketing 6. oldal az összesen 17 oldalból

7 Központi Export/Import szoftver A teljes rendszer adatbázis szerverén futó rendszeralkalmazás. Feladata az ütemezőjében tetszőlegesen konfigurált időpontokban és sűrűséggel a központi adat-importok és exportok, feladások elvégzése. A program használja az ADMIN rutint az indulás ellenőrzéséhez (nem végezhető központi feladat, ha működik végalkalmazás), és működésekor blokkolja más program belépését Szabadáras rendszer A modul nem elengedhetetlen része a teljes rendszernek, sőt autonóm módon is alkalmazható. A modul a szabadáras és a különjárati fuvarfeladatok kiajánlását, lebonyolítását és a hozzá kapcsolódó számlázási feladatokat végzi el Fuvarfeladat kezelő A teljes fuvarkezelési munkafolyamat menedzselése a partner regisztrációjától, az ajánlattétel megrendelés - szerződésen át az erőforrás-allokáció és a fuvarnapló feladatok kezeléséig. A fuvarfeladat kezelő ellátja mind a különjárati, mind a szabadáras feladatok esetében a teljes dokumentumkezelést, a nyomtatást és feladat definiálással összefüggő feladatokat Számlázó szoftver A számlázó szoftver teszi lehetővé az aktuális fuvarfeladat számlázásához szükséges teljesítmény menetlevélről történő rögzítését és az előleg-, rész-, illetve végszámlák kiállítását, rontását. A modul lehetővé teszi az előzőek könyveléshez történő feladását is Törzsadat kezelő szoftver A szabadáras program számára szükséges egyedi törzsadatok kezelésére hivatott program. Kiemelt feladata, az alap jármű törzshöz tartozó kiegészítő járműinformációk (különjárati jármű tulajdonságai, kapacitások stb.), illetve a partnerek és a távolság adatbázisok kezelése A rendszer hardver-eszközei és az azokat működtető programok rövid ismertetése Adatgyűjtő és disztribúciós központ A rendszer központi eleme egy akár már meglévő - adatbázis szerver, mely a szolgáltató helységeiben lévő üzemi, részlegközpontjával, adatkommunikációs és adatfeldolgozási helyével, illetve az elővételi pénztárakkal van online kapcsolatban. marketing 7. oldal az összesen 17 oldalból

8 A szerver biztosítja a bejövő adatok tárolását, valamint elvégzi a kiküldendő adatok disztribúcióját. Masszív hardver és szoftver együttes tartozik hozzá - az adatbázis kezelővel felszerelve, a kommunikációs csatornákhoz történő illesztéssel Elővételi pénztári és perszonalizáló rendszer Perszonalizáló csomag Perszonalizálásra a bérletigazolványok, bérletváltó kártyák elkészítése során van szükség. A normál perszonalizálásnál az elővételi pénztárgép és szoftver biztosít lehetőséget a perszonalizáló számára, a teljes vizuális és elektronikus perszonalizációs folyamat, az azonnali bérlet feltöltés és a teljes folyamat értékesítési tevékenységének lekezelése is. A back office-ban végzett perszonalizáló központok esetében viszont egy normál PC-s munkahely áll rendelkezésre, amelynél nagy mennyiségű kártya kibocsátását kell elvégezni, viszont más feladat NEM jelentkezik. Ennek megfelelően definiálható a perszonalizáló csomag, amely tartalmazza a kártyakiadáshoz szükséges speciális hardvereket (kártyanyomtató, igény szerint scanner, vagy kamera a fényképek beviteléhez) és a kiadást kezelő szoftvert. Ez utóbbi szoftver a központi szerveren van, tehát bármely munkaállomásról futtatható, ezzel rugalmasan konfigurálható a perszonalizálás helyszíne, mikéntje. A perszonalizálás adatait célszerű rögzíteni, amely - adatkezelési hozzájárulás esetén - azonnal rögzíti a központi adattárba azokat és összerendeli a kiadott bérletigazolvány számával. (Adatkezelési hozzájárulás nélkül a későbbi utazói visszaélések megelőzése érdekében - automatikusan digitális, vissza nem állítható kulcsot tárol a kiadott kártyaszám mellett.) A tárolt adatok alapján elkészíti a csipkártya vizuális és digitális megszemélyesítését. A pénztár alkalmas az elektronikus bérlet azonnali feltöltésére is a jegykiadó pénztárgép segítségével. marketing 8. oldal az összesen 17 oldalból

9 Elővételi jegykiadó pénztárgép Az Info*Sys Kft. által évben kifejlesztett T ikett ProG eo készülék. marketing 9. oldal az összesen 17 oldalból

10 A jegykiadó számítógép magja a szélsőséges környezeti körülmények (hőmérséklet, páratartalom, rázkódás, vibráció) között is megbízhatóan működő, külön mechanikai hűtés nélküli központi végrehajtó egység. Felhasználói kijelző és interfész A felhasználói 10,4 colos színes, TFT érintőképernyős kijelző háttérvilágítással ellátott, nappali fényben és fényszegény környezetben is kiemelkedően jó láthatóságot biztosít. A felhasználó az érintőképernyőt használva közvetlenül a megjelenített funkció gombokat alkalmazva vezérelheti a jegyadó alkalmazást. Az érintőképernyő vandálbiztos kivitelű, amely a T ikett Pro berendezés legkényesebb alkatrészének élettartamát az igen robosztus kivitelű nyomtatómű élettartamához emeli. További karcolás elleni védelmet is nyújtó speciális fóliával is rendelhető a készülék. marketing 10. oldal az összesen 17 oldalból

11 Citizen hőnyomtató és papívágó berendezés o 80-82,5 mm névleges papírszalag szélesség, 80 mm nyomtatási szélesség, o Papír vastagság: max.125 mikrométer o Easy Load könnyű papírbefűzési megoldás o Élettartam: 150 km(!) nyomtatás 12.5%-os fedettségnél o Különösen nagy (100 mm/sec feletti (!)) nyomtatási sebesség o Rázás és vibráció tűrő kialakítás o Működési tartomány : 0-60 Celsius, 35-85% páratartalom (kicsapódás nélkül) o Tárolási tartomány : Celsius, 10-90% páratartalom (kicsapódás nélkül) o Hőfej szabályozás termisztorral o Papírkifogyás és pozíció (black mark) jelző figyelés akár 4(!) optikai érzékelővel o Külön motor a vágó számára o Részleges és teljes vágás o Élettartam: (!) vágás Vevőkijelző o o 2.9 colos háttérvilágítással ellátott LCD, érintőképernyő opcióval Aláírási lehetőség opció biztosítása a vevőkijelzőn Kontaktus nélküli kártyaolvasó A T ikett ProG eo tetején került kialakításra a berendezésbe integrált kontaktus nélküli gyorsolvasók beépítésének lehetősége: o Mifare, Legic, Hitag típusú Mhz Smart kártyaolvasó o Tetszőleges RFID olvasó integrálása T ikett Pro adóügyi kártya A T ikett ProG eo jegyadó hardver funkcióinak kiegészítésére alkalmazható az adóügyi kártya, amely biztosítja a fiskális funkciók, valamint a rendszer menedzsmenti funkcióin túl, további perifériák illesztését, kezelhetőségét az alábbi területeken: o Adóügyi memória (Eprom) kezelése, írása, olvasása o Napi, külön biztonsági táppal védett adóügyi tároló (RAM) kezelése o Biztonsági táppal ellátott belső óra alkalmazása o Elektronikus másodpéldány, elektronikus napló írására alkalmas max. 1 GB kapacitású Compact Flash kezelése. o I 2 C interfész biztosítása perifériák kezeléséhez o Az intelligens tápegység vezérlő jeleinek fogadása, kezelése (hibernálás, reset jel). marketing 11. oldal az összesen 17 oldalból

12 Hibrid csipkártya olvasó egység Szabványos ISO-7816 olvasó kontaktusos és ISO kontaktus nélküli csipkártyák kezelésére, illetve integrálható ebbe még egy szabványos ISO mágneskártya-olvasó is a bankkártyás fizetések kiszolgálására. Billentyűzet, külső monitor (opcionális) A rendszerhez külső billentyűzet és második vevőkijelző is kapcsolható, aminek elsősorban a elővételi pénztárakban van jelentősége. Integrált hálózati kártya Ethernet 10/100 MBit Base-TX a hálózaton elérhető funkciók kiszolgálására. Teljes értékű (fedélzeti) számítógép funkciók Beépített hangszóró és audio ki-bemenet a külső mikrofon és hangszóró vezérléshez, illetve a fedélzeti hangos-bemondás érdekében, Állomási vagy fedélzeti audiovizuális rendszer vezérlése - belső tárolóban rögzített hanganyag felhasználásával idő vagy a tényleges hely által vezérelten. Beépített 4 soros port és 4 USB a külső rendszerelemek (szondák, bérletkezelő terminálok, stb.) illesztéséhez. WLAN (opcionális) A T ikett ProG eo hardveren kialakításra került a beépített WLAN kártya integrálására alkalmas interfész, ezzel a közeli helyiségekben működő elővételi pénztárak közötti adatátviteli hálózatkialakítás elkerülhető. Ezenkívül alkalmazható USB WLAN periféria is. BlueTooth (opcionális) A berendezésben helyeztük el a rövid néhány méter távolságú adatkommunikációhoz. Infra kapcsolat (opcionális) A berendezés front oldalán kialakításra került, szabványos IRDA port elhelyezésének lehetősége. Vonalkód olvasó (opcionális) A berendezés front oldalán kialakításra került, vonalkód olvasó egység elhelyezésének lehetősége. További speciális lehetőségként, amennyiben T ikett Pro adóügyi kártya kerül a rendszerbe, alkalmazhatók tetszőleges belső, vagy szabványos soros portra kapcsolható külső vonalkód olvasó egységek is. Vonalas modem (opcionális) Integrálható, belső soros, vagy külső (USB, vagy soros) portra illeszthető vonalas modem a berendezéshez. marketing 12. oldal az összesen 17 oldalból

13 Fedélzeti eszközök T ikett ProB oard Jegykiadó pénztárgép és fedélzeti számítógép A fedélzeti berendezés megegyezik az előző pontban ismertetett T ikett ProG eo készülékkel. A berendezés buszon történő megbízható rögzítése érdekében az Info*Sys Kft. kifejlesztett egy ergonómikus kialakítású, a speciális dokkoló egységet is magába foglaló ún. fizetőasztalt. Az eszköz integráltan tartalmazza a bankjegyek biztonságos tárolását lehetővé tevő fémkazettát és az érmék tárolására és visszaadására kifejlesztett szortírozó-visszaadó modult is. Ennek az euró bevezetése idején különös jelentősége lesz az érmék értékei miatt. A T ikett ProB oard berendezés teljes értékű értékesítési és elektronikus perszonalizáció funkcionalitással készül a fedélzetre is. A teljes körű jegyeladás mellett, a berendezés komplex fedélzeti számítógépfunkciókat is képes ellátni. A kiegészítő funkciók lehetnek az ajtók mellett elhelyezett bérletkezelő készülékek vezérlésének összefogása, a helymeghatározó rendszer adatainak fogadása, az audiovizuális utastájékoztató rendszerek vezérlése, a járművön elhelyezett különféle berendezések (üzemanyagmérő, külsőbelső hőmérsékletérzékelők, ajtók nyitott/zárt állapotát figyelő szenzorok, utastérfigyelő és tolatókamerák képének megjelenítése, stb.) adatainak fogadása feldolgozása, eseményvezérelt beavatkozások, (vasúti sorompó, navigációs rendszer, zöldút-kérő opció,) riasztások végzése, stb T ikett ProC hip Bérletkezelő terminálok A bérletek kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására kifejlesztett intelligens eszköz, RS485 kommunikációs protokollal. Csipkártyás rendszer alkalmazása esetén MHz frekvencián működő, 4-10 cm távolságról is kiemelkedően gyors olvasó egységet tartalmaz. A bérletérvényesítő terminál a csökkent képességű utasok számára fény és hangjelzéssel biztosítja a kezelés, érvényesség és érvénytelenség jelzését. Az eszközön általában nincsenek utaskezelő gombok, de bizonyos alkalmazások szükségessé tehetik. A T ikett ProC hip biztosítja az aktuális megállókódok, vonali adatok, tiltólisták fogadását a T ikett ProB oard jegykiadó gépről. A csipkártya ellenőrzéséhez kapcsolódó biztonsági rendszerrel és algoritmussal 64 Byte, 1 Kbyte és 4 Kbyte kapacitású kártyák kezelését képes elvégezni. A terminál gyűjti a kezelt kártyák statisztikáját és a T ikett ProB oard jegykiadó gépbe továbbítja. marketing 13. oldal az összesen 17 oldalból

14 Opcionális eszközök Mobil adatgyűjtő eszköz Az elővételi rendszer kiegészítéseként a perszonalizálás támogatására kifejlesztett kézi eszköz. A kézi-számítógéphez kapcsolható kis kamera és egy közös alkalmazás lehetőséget ad a fénykép azonnali elkészítésére és a perszonalizációs adatok rögzítésére. Ezeket az adatokat, fényképeket a nap végén át lehet tölteni a számítógépes rendszerbe, ahol egy központi helyen elhelyezett perszonalizációs központ elkészíti a bérletigazolványt T ikett ProM obil Bizományosi elárusítók eszközei A bizományosok számára kifejlesztett kedvezőbb árú készülék. Nem tartalmaz pénztárgép-technológiát, ezt a funkciót a bizományosi értékesítési helyen a bizományos pénztárgépével kell megoldani. Az értékesítési helyek számának növelésével javul a szolgáltatás hozzáférési lehetősége, simítható az elővételi pénztári helyek csúcsidejű terhelése Információs terminál A terminálok a T ikett ProC hip fedélzeti érvényesítőkhöz hasonlóan, a bérletük érvényességéről tájékoztatják az utasokat. A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldásban egy speciálisan felkészített kártyakezelő eszközzel, navigációs gombbal kiegészített felhasználói kezelő felülettel biztosítható a kívánt információadási funkció. A megoldás előnye, hogy az utasok a már ismert berendezést használják az információ lekérdezésre. Az utas az eszköz a kijelzőjén meg tudja jeleníteni a bérlet kívánt adatait és a navigációs gomb segítségével menürendszert használva a teljes kártyatartalmat lekérdezheti. marketing 14. oldal az összesen 17 oldalból

15 Feltöltő és jegykiadó automaták Készpénzmentes ellenőrző és feltöltő illetve jegykiadó egység Beágyazott rendszert és érintőképernyőt vagy programozott mikrokontrollert tartalmazó egység, nyomtatóval, csipkártya kezelő egységgel, bankkártya terminállal és GSM modemmel kiegészítve. Biztosítja a kártya tartalmának ellenőrizhetőségét a kártyatulajdonos számára, valamint a bérletek készpénzt kiváltó fizetési módszerrel történő feltöltését micropayment (telefonos) és bankkártyás fizetéssel. A beágyazott rendszert tartalmazó egység többletfunkciók ellátására is alkalmas (városi közérdekű és menetrendi információ nyújtása stb.) Komplett funkcionalitást biztosító automata Minden fizetési módot biztosító robosztus jegykiadó és csipkártya feltöltő automata. Ipari PC-t vagy beágyazott rendszert tartalmazó érintőképernyős, biztonsági elemekkel megerősített egység. Érme, bankjegy, bankkártya vagy más, utazási lehetőségre feljogosító speciális kártyák elfogadását is lehetővé teszi. Képes a csipkártyák feltöltésére is, de alkalmas információnyújtási és városi multifunkcionális feladatok ellátására is. Opcionálisan bankjegy visszaadóval is felszerelhető. A több jegytekercs egyidejű használatának lehetősége, a nagykapacitású érme és bankjegytárolók, valamint a pénzvisszaadó funkció alacsony üzemeltetési költséget sejtetnek. marketing 15. oldal az összesen 17 oldalból

16 3. Garanciavállalás, karbantartás-javítás, terméktámogatás Az Info*Sys Kft. megoldásaival olyan szolgáltatás- és termékcsomagot kínál, amely együttesen biztosítja a rendszerek frissíthetőségét, a termékek technikai támogatását, valamint a hotline- és szerviz szolgáltatást. A szállított rendszer valamennyi elemére 12 hónapos teljes körű garanciát ad az Info*Sys Kft. A rendszeres karbantartási feladatok elvégzésére átalánydíjas karbantartási-javítási szerződés megkötése javasolható. Az átalánydíjas karbantartási-javítási szerződés speciális típusa is választható, amelyben az átalánydíj tartalmazza az esetlegesen meghibásodott alkatrészek cseréjének teljes költségét. Ennek a konstrukciónak a jól tervezhető költségfelmerülés melletti előnye, hogy egy estleges meghibásodás esetén a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A társaság a karbantartási-javítási feladatok ellátására - már jól bevált módon - kihelyezett szerviz üzemet működtet a megrendelő telephelyén az azonnali fedélzeti problémák megoldására. Ebben a kisebb javítások elvégezhetők, az ottani kapacitásokat meghaladó javításokat pedig az Info*Sys Kft. gyártói szervizében végezik el. Az Info*Sys Kft. a szállított rendszereihez teljes terméktámogatást biztosít. Ennek keretében rendszereinek üzemeltetői az alábbi előnyöket, lehetőségeket élvezhetik: Egyedi igények alapján történő fejlesztések, illesztések hardver és szoftver megoldása, üzemeltetési rendelkezésre állás a díjtáblák, törzsállományok változásakor, folyamatos telefonos ügyeleti szolgálat, megrendelhető kiszállás és gyors helyszíni segítségnyújtás és az APEH előírások figyelemmel kísérése, követése, és ezek alapján rendszereink felhasználóinak informálása, segítése. marketing 16. oldal az összesen 17 oldalból

17 4. Referenciák Magyar Államvasutak Rt. A vasúttársaság vonalhálózatán 55 telepállomáson, 1750 mobil kézi számítógépet alkalmaz a vonaton történő jegykiadáshoz. A vasúttársaság a mobil számítógépek üzemeltetését, szervizelését, sőt a vonaton történő jegykiadási adatok statisztikai feldolgozását is az Info*Sys Kft. végzi. A statisztikai adatgyűjtési és a szükséges program-, adatbázis-módosítási feladatokat távfelügyelettel, illetve távprogramozással látják el. Borsod Volán Rt. 425 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Körös Volán Rt. 280 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Mátra Volán Rt. 110 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Nógrád Volán Rt. 200 APEH engedélyes jegykiadó pénztárgép fedélzeti számítógép funkciókkal, PC-s Back office. Budapest, szeptember Subicz Péter Info*Sys Kft. ügyvezető igazgató marketing 17. oldal az összesen 17 oldalból

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon

Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon Költségcsökkentés egy integrált megoldással 2004. február 18. Analóg-Digitál Kft. 1 Banki POS terminál elemei Kliens gép processzor, memória, kijelző,

Részletesebben

1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép ###

1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép ### 1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép ### 1.A EMKE 2010-1/M jegykiadó gép (a továbbiakban M típus) 252 710 Ft Kezelő kijelző háttérvilágítással, jegykiadó programmal,

Részletesebben

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu 2011.06.23. 2 Tartalom A PSION Rendszerház Kft-ről Termékválasztékunk, mobil megoldásaink BIP 1300 és BIP

Részletesebben

1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép

1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép 1. Helyközi és helyijárati fedélzeti, valamint elővételi pénztári pénztárgép 1.A EMKE 2010-1/M jegykiadó gép (a továbbiakban M típus) 249 000 Ft Kezelő kijelző háttérvilágítással, jegykiadó programmal,

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

A rendszer felépítése. Adatgyűjtő berendezések főbb jellemzői. Kártyaolvasó egységek főbb jellemzői. Beléptetô rendszer

A rendszer felépítése. Adatgyűjtő berendezések főbb jellemzői. Kártyaolvasó egységek főbb jellemzői. Beléptetô rendszer A rendszer felépítése A rendszer felépítése moduláris, ebből következően egyszerűen telepíthető és könnyen bővíthető. Készülék szinten a rendszer kártyaolvasó egységekből, adatgyűjtő berendezésekből, tápegységekből

Részletesebben

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010.

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010. SYS700-DIDO KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG A SYS700-DIDO a Dialog-III készülékcsalád digitális jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti vezérlési feladatok ellátására lett

Részletesebben

WorkNet rendszer. Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására

WorkNet rendszer. Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására WorkNet rendszer Gyártás-, termelés-felügyeleti rendszer a munkaidő, munkaszámok, és a felhasználás dolgozónkénti nyilvántartására A WorkNet termelés-felügyeleti rendszer a gyártási folyamat folyamatos

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. Beléptető-rendszer funkciók verzió: 1.3 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913 E-mail:

Részletesebben

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő:

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő: Műszaki adatok Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:Akár 33 oldal percenként (A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ:

Részletesebben

Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek

Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek Intelligent Key Entry Önálló mûködésû (stand alone) RFID zárbetétek Általános tudnivalók Az IK-EC8/EC8K/EC8U nagy precíziós, jó minõségû rozsdamentes

Részletesebben

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Bevezetés A Metacom Holding tulajdonában lévő Metapay Kft. által fejlesztett Metapay fizetési megoldás használatával komplett turisztikai kártyarendszert

Részletesebben

FMC felügyeleti és vezérlőegységek

FMC felügyeleti és vezérlőegységek Running head FMC felügyeleti és vezérlőegységek Fejlett szivattyúvezérlési alkalmazások 3 Miért kötne kompromisszumot? Számtalan különféle szivattyúvezérlő található a piacon. De a legtöbbjüket igen különböző

Részletesebben

Elektronikus azonosítás biztonsági megoldásai

Elektronikus azonosítás biztonsági megoldásai Elektronikus azonosítás biztonsági megoldásai 1 NetLock Kft. Előadók: Pető Ferenc peto.ferenc@citypass.hu Schalamonek Henrik schalamonek.henrik@citypass.hu Oktatási anyagok: www.citypass.hu 2 A tantárgy

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

ÁRLISTA WS-PRO TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

ÁRLISTA WS-PRO TÁVKÖZLÉSTECHNIKA ANALÓG ALKÖZPONTOK WS12007 WS 104-F 1/4 analóg alközpont 21 400 Ft 1 fővonal-4 mellékállomás modem port a számítógépnek kaputelefon csatlakozás kapunyitó kimenet FAX szétválasztás CALLER ID funkció minden

Részletesebben

Energia- & teljesítmény mérők

Energia- & teljesítmény mérők Energia- & teljesítmény mérők 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 130/b Tel.: 06 (1) 288 0500 Fax: 06 (1) 288 0501 www.lsa.hu ELNet GR/PQ Villamos fogyasztásmérő és hálózat analizátor - pontosság: 0,2% (speciális

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE

A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE A DIDb rendszer lényege - A DIDb rendszer alapja egy 2008 óta folyamatosan és dinamikusan bővülő online adatbázis, mely a regisztráción

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

HunAlmex System (HAS) Koncepció Terv

HunAlmex System (HAS) Koncepció Terv HunAlmex System (HAS) Koncepció Terv HunAlmex Kft. 2010. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 HunAlmex modulok... 4 3 Megvalósítás... 6 3.1 Hardver eszközök... 7 3.1.1 almex.optima.cl... 7 3.1.2 almex.smartfare...

Részletesebben

IDTECH HARDVER: AZ INTELLIGENS SZEMÉLYAZONOSÍTÁSI TECHNOLÓGIA

IDTECH HARDVER: AZ INTELLIGENS SZEMÉLYAZONOSÍTÁSI TECHNOLÓGIA Számunkra a személyazonosítási technológia fejlesztése sokkal több mint egy puszta szakma, igazi szenvedély, olyan hivatás, amely cégünknek világszerte elismertséget hozott az üzlet és az ipar világában.

Részletesebben

IP Thermo for Windows

IP Thermo for Windows IP Thermo for Windows (2 db szenzorig ingyenes!) Klímafelügyelő és naplózó szoftver Az IP Thermo klímafelügyelő és naplózó szoftver szobák, épületek, irodák, szállodák teljes körű hőmérsékleti felügyeletére,

Részletesebben

Általános leírás 2 Telepítési útmutató 3

Általános leírás 2 Telepítési útmutató 3 Hőnyomtató V. 1.0 Tartalomjegyzék: Általános leírás 2 Telepítési útmutató 3 1. A nyomtató telepítése Windows XP operációs rendszerhez 3 2. A nyomtató telepítése Windows 95/98/ME operációs rendszerhez 10

Részletesebben

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz GLOBAL FOCUS Kft. Villamos és laboratóriumi mérőműszerek forgalmazása, javítása, karbantartása www.globalfocus.hu Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz Fő

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer!

Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer! Fat-O-Meat er II Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer! A Fat-O-Meat er II tulajdonságai: Három évtized alatt több mint 1000 db Fat-O-Meat er-t szereltünk fel a világon.

Részletesebben

FC721 Tűzjelző központ FS720 család (MP1XS)

FC721 Tűzjelző központ FS720 család (MP1XS) FC72 Tűzjelző központ FS720 család (MPXS) Cerberus PRO Kompakt, előszerelt, mikroprocesszor-vezérelt tűzjelző központ 26 címzett eszközig A tűzjelző központ önálló működésű, hálózatba nem köthető Beépített

Részletesebben

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ECO sorozat... ECO 130-420 gép jellemzők Start-stop inverter rendszer 30-70% energia megtakarítást eredményez LG (Korea) PLC vezérlés 7.2-es vagy 8.4-es

Részletesebben

A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító berendezés rövid ismertetése

A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító berendezés rövid ismertetése Automatikus rendszám-azonosító - A Matrix-Police rövid ismertetése - Ajánlott összeállítás a Matrix-Police berendezésre - Matrix-Police kezelõi kézikönyv A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító

Részletesebben

M2037IAQ-CO - Adatlap

M2037IAQ-CO - Adatlap M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés

Részletesebben

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN - 2014

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN - 2014 Helyünk a térinformatikában GIS OPEN - 2014 Pallos Péter Termékek & Megoldások Zeno Connect Zeno SDK Zeno 10 /15 with 3,5G CS25 with LRBT Leica GIS A közelmúlt fejlesztései Zeno 10 /15 GG02plus CS25 Zeno

Részletesebben

Az RTLS projekt első teszt alkalmazása. HiCall. Wireless nővérhívó és betegkövető rendszer 1244-10

Az RTLS projekt első teszt alkalmazása. HiCall. Wireless nővérhívó és betegkövető rendszer 1244-10 Az RTLS projekt első teszt alkalmazása HiCall Wireless nővérhívó és betegkövető rendszer 1244-10 A beteg eltéved, elfelejti hol van, elesik, rosszul lesz és sürgős segítségre van szüksége! A karkötőjén

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése 1/5 HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2009/S 96-137736 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

SSP 19 Self sevice pay terminal....az igazi megoldás értékkiadásra

SSP 19 Self sevice pay terminal....az igazi megoldás értékkiadásra e-kiosk SSP 19 Self sevice pay terminal...az igazi megoldás értékkiadásra Bárhol-bármikor: egyszerő, biztonságos csekkbefizetés Az e-kiosk gyártmánycsalád legújabb tagja egy olyan önkiszolgáló terminál

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul Termékismertető www.turuls.com A Turul MSM modulról a Turul Standard megoldáshoz kapcsolódó Turul MSM modul a gyártási

Részletesebben

KKV-AKADÉMIA 2015. Előadó: Szeip Zsolt Innovációs, Projektmenedzsment és Fiskalizációs üzletágigazgató, Laurel Kft.

KKV-AKADÉMIA 2015. Előadó: Szeip Zsolt Innovációs, Projektmenedzsment és Fiskalizációs üzletágigazgató, Laurel Kft. KKV-AKADÉMIA 2015 Az online kassza előnyei, az adminisztráció könnyítésére használható tulajdonságai. A NAV-felé adminisztrációs kötelezettség, a cég számára hasznos információhalmaz és a nyilvántartási

Részletesebben

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv v1.0 Előzetes UNITEK 2006 Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 2 Unitek Általános leírás A PT1 légnyomás távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérő-

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP Olyan elektronikus berendezés, amely adatok, információk feldolgozására képes emberi beavatkozás nélkül valamilyen program segítségével. HARDVER Összes műszaki

Részletesebben

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID) 2. előadás Radio Frequency IDentification (RFID) 1 Mi is az az RFID? Azonosításhoz és adatközléshez használt technológia RFID tag-ek csoportosítása: Működési frekvencia alapján: LF (Low Frequency): 125

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Terít-autós rendszer

Terít-autós rendszer Terít-autós rendszer Basic rendszer 1. A RENDSZER FELÉPÍTÉSE: A rendszer alapját az autókon elhelyezésre kerül Psion mobil számítógépek alkotják. A kéziszámítógépeken egy speciális program fut, mellyel

Részletesebben

NŐVÉRHÍVÓ RENDSZER. C-Elektro Bt. 2750 Nagykőrös,Balaton u. 52. Tel.:30-915-7541

NŐVÉRHÍVÓ RENDSZER. C-Elektro Bt. 2750 Nagykőrös,Balaton u. 52. Tel.:30-915-7541 HÍVÓ ENDSZE A belső üzenő rendszerek elengedhetetlen tartozékai a mai egészségügyi intézményeknek. A mai kórházak, ápolási intézmények mindennapjait a minimális személyzet és az időhiány határozza meg.

Részletesebben

SECBOX eszközök. Az egyes típusok a következők: SECBOX Desktop 15

SECBOX eszközök. Az egyes típusok a következők: SECBOX Desktop 15 SECBOX eszközök A Secbox egy MVCN-TECHNOLÓGIÁT alkalmazó intelligens hálózati kommunikációs eszköz, mely alkalmas arra, hogy zárt és biztonságos virtuális hálózatot hozzon létre az internet segítségével.

Részletesebben

IE12. Felülmúlhatatlan gyorsaság, pontosság és stabilitás

IE12. Felülmúlhatatlan gyorsaság, pontosság és stabilitás IE12 Felülmúlhatatlan gyorsaság, pontosság és stabilitás Felülmúlhatatlan gyorsaság, pontosság és stabilitás Az IE12 egy új típusú 12-csatornás EKG, rengeteg fejlesztéssel az olyan kulcsfontosságú technológiák

Részletesebben

csereprogram Összhangban az informatikával. Összhangban a kereskedelemmel. Kereskedelmi informatikai rendszerek 20 éves tapasztalattal.

csereprogram Összhangban az informatikával. Összhangban a kereskedelemmel. Kereskedelmi informatikai rendszerek 20 éves tapasztalattal. Nemzeti dohánybolt online pénztárgép rendszer csereprogram Összhangban az informatikával. Összhangban a kereskedelemmel. Kereskedelmi informatikai rendszerek 20 éves tapasztalattal. Biztosítsa be nemzeti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. TRAFIK ONLINE rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozóan

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. TRAFIK ONLINE rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozóan AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TRAFIK ONLINE rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozóan TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI LEVÉL... 3 II. AJÁNLAT - TRAFIK ONLINE RENDSZER... 5 III. ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók

Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók 2.1.1. sz. melléklet Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók Az egyérintéses bankkártya használata a kártya olvasására alkalmas terminálokkal felszerelt autóbuszokon A menetjegykezelő

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyi Faluház számára jegynyomtató szoftver beszerzéséről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyi Faluház számára jegynyomtató szoftver beszerzéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyi Faluház

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai

ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai 1. Telefonos ügyfélszolgálatok, diszpécser, logisztika 1.1. 1-128 csatornás rögzítés 1.1.1. Analóg telefonvonal 1.1.2. ISDN2

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

TELEFON-ALKÖZPONTOK KARBANTARTÁSA, KIÉPÍTÉSE, BÉRÜZEMELTETÉSE

TELEFON-ALKÖZPONTOK KARBANTARTÁSA, KIÉPÍTÉSE, BÉRÜZEMELTETÉSE TELEFON-ALKÖZPONTOK KARBANTARTÁSA, KIÉPÍTÉSE, BÉRÜZEMELTETÉSE Több Ügyfelünk jelezte korábban, hogy a telefonközpontja, mint egy mostohagyermek mindenféle felügyelet nélkül, csak úgy van. Ha pedig esetleg

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

Hőmérsékletmérő (1 csatornás)

Hőmérsékletmérő (1 csatornás) Hőmérsékletmérő (1 csatornás) testo 926 Hőmérséklet mérés minden alkalmazásra Ideális az élelmiszeripari alkalmazásokra C Vezeték nélküli rádiófrekvenciás mérés lehetősége Riasztási határértékek beállítása

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus szárnykerekes vízmérő beépített rádiómodullal, hideg- és melegvíz felhasználás mérésére. Nagyon pontos adatrögzítés minden számlázási adatról 90 C közeghőmérsékletig.

Részletesebben

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer Integrált-HardverSzoftver-Rendszer dldh.hu dldh.hu/webshop Direct Line Kft DirectLine1 Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 14. email: info@dldh.hu weblap: www.dldh.hu Történet A Direct-Line

Részletesebben

Raktározás és logisztika

Raktározás és logisztika Raktározás és logisztika Az általánosan használt szállítási címkeméretek elérhetők a TD-4000 és TD- 4100N modelleknél, továbbá a beépített vágóegység használatával egyéni címkék is készíthetők, így rengeteg

Részletesebben

ROBITEL NSK KÜLTÉRI KÉSZÜLÉKEK KAPUTELEFON BEMUTATÓ NSK-7168. NSK-7162 - színes CCD kamera - felületre szerelhető kivitel - négy vezetékes rendszer

ROBITEL NSK KÜLTÉRI KÉSZÜLÉKEK KAPUTELEFON BEMUTATÓ NSK-7168. NSK-7162 - színes CCD kamera - felületre szerelhető kivitel - négy vezetékes rendszer ROBITEL KAPUTELEFON BEMUTATÓ NSK-7168 NSK KÜLTÉRI KÉSZÜLÉKEK NSK-7162 - színes CCD kamera - felületre szerelhető kivitel - kamera látómezeje: vízszintesen 68 függőlegesen 55 - hat ledes világítás - alkonyatkapcsoló

Részletesebben

A felelős személy (üzemeltető) feladatai.

A felelős személy (üzemeltető) feladatai. 9027 Győr Toldi u. 8/a tel: 20/9857-890 e-mail: stinner.laszlo@gmail.com www.riaszto-kamera-tuzjelzo.hu Beépített automatikus tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása. A felelős személy (üzemeltető)

Részletesebben

WebEye műholdas flottakövetés 1/17

WebEye műholdas flottakövetés 1/17 WebEye műholdas flottakövetés 1/17 Kommunikációs rendszer GPS műholdak Központi szerverek Real Time GSM rendszer - GPRS Online-history WAP Open interface Jármű egység 2/17 Szolgáltatási konstrukciók WebEye

Részletesebben

Adószám: 11365073-2-43 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001 Cégjegyzékszám: 01-10-044636. Inner Range CONCEPT 4000

Adószám: 11365073-2-43 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001 Cégjegyzékszám: 01-10-044636. Inner Range CONCEPT 4000 Inner Range CONCEPT 4000 Épületfelügyeleti rendszer (rövid ismerteto) 1. oldal A rendszer muködése, fobb tulajdonságai Az alábbi képen a rendszer általános felépítése látható. A következo oldalakon az

Részletesebben

Az RFID technológia bemutatása

Az RFID technológia bemutatása Állami Nyomda Nyrt. RFID (Rádiófrekvenciás Azonosítás) Az RFID technológia bemutatása Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu RFID

Részletesebben

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere Building Technologies DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere A DESIGO PX mögött több éves tapasztalat áll. Világelsõk vagyunk az automatizálás és a HVAC irányítás

Részletesebben

T.E.L.L. GPRS Távfelügyeleti Rendszer

T.E.L.L. GPRS Távfelügyeleti Rendszer T.E.L.L. Rendszer TELL távfelügyeleti rendszer leírása: A kommunikáció a GSM technológián megvalósított csomagkapcsolt átviteli mód. Ez azt jelenti, hogy az adatátvitel IP csomagok formájában történik

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. TRAFIK ONLINE rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozóan

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. TRAFIK ONLINE rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozóan AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TRAFIK ONLINE rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozóan I. Ajánlat TRAFIK Online Kiskereskedelmi Rendszer bevezetésére Tisztelt Leendő Partnerünk! Köszönettel vettük megkeresését.

Részletesebben

Integrált Vezérlés. S-NET Mini MST-S3W. Dynamic Compatibility Option

Integrált Vezérlés. S-NET Mini MST-S3W. Dynamic Compatibility Option 92 Integrált Vezérlés S-NET Mini A nagyobb rendszerek esetében az energetikai optimumok, és a felhasználói igények kiszolgálása érdekében ügyeletet. - MST-S3W Zónaszabályzó Gyermek zár beállítási Üzemmód

Részletesebben

Online pénztárgépek. Vágujhelyi Ferenc informatikai elnökhelyettes

Online pénztárgépek. Vágujhelyi Ferenc informatikai elnökhelyettes Online pénztárgépek Vágujhelyi Ferenc informatikai elnökhelyettes Mi marad ki ebből az előadásból A múlt: hogyan csaltak a régi gépekkel? Kihívások a jelenlegi rendszerben Alternatív (és elvetett) megoldások

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ - FONTOS TEENDŐK VIDEOKONFERENCIA ELŐTT - A VIDEOKONFERENCIA ÜZEMBE HELYEZÉSE - HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA - A KAMERA ÉS A MIKROFON HASZNÁLATA

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére Vodafone Power to you Érvényes: 2014. október 31-től a készlet erejéig. Kérjük, mindent írjanak rá a megrendelésre, beleértve a tartozékokat is! Az

Részletesebben

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer / Esettanulmány egy új fejlesztésű, flexibilis, felhasználóbarát betanítási rendszerről./ A papírdobozok gyártása során elengedhetetlen, hogy a ragasztás jó minőségű

Részletesebben

Speciális ügyfélkapcsolati igények Önkiszolgáló ügyfelektől az előfizető nyilvántartásig

Speciális ügyfélkapcsolati igények Önkiszolgáló ügyfelektől az előfizető nyilvántartásig Speciális ügyfélkapcsolati igények Önkiszolgáló ügyfelektől az előfizető nyilvántartásig Rigó Tamás műszaki igazgató Ker-Soft Számítástechnikai Kft. tamas.rigo@kersoft.hu Tartalom Miről is lesz szó? Fellépő

Részletesebben

PC-BoX Számítástechnikai Kft. által fejlesztett egyedi szoftverek

PC-BoX Számítástechnikai Kft. által fejlesztett egyedi szoftverek A által fejlesztett egyedi szoftverek ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. A PC-BoX Kft. 1989-től fejleszt a gázelosztó hálózat üzemeltetéséhez szükséges, valamint az elosztói engedélyes gázpiaci feladatait

Részletesebben

VÁV UNION VILLAMOS FELÜGYELETI RENDSZER

VÁV UNION VILLAMOS FELÜGYELETI RENDSZER VÁV UNION VILLAMOS FELÜGYELETI RENDSZER A cégünk által kifejlesztett villamos felügyeleti és energiamenedzsment rendszer hatékony eszköze az ipari és kommunális létesítmények villamos berendezéseit üzemeltetőknek.

Részletesebben

új verziójának bemutatása

új verziójának bemutatása BIBLION könyvesbolti szoftver új verziójának bemutatása Hotel Holiday Inn 2011. június 22. Schwarczenberger Istvánné dr. Ügyvezető igazgató A tervezett program: 10:00 10:15 Köszöntő Schwarczenberger Istvánné

Részletesebben

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01 Használati útmutató Ez a dokumentum a Ring Games Kft. által gyártott GSM Adatgyűjtő Rendszer RD01 típusú eszközének Használati útmutatója. 2004, Ring Games Kft. Ring Games

Részletesebben

Asztali PC kínálatunk:

Asztali PC kínálatunk: Asztali PC kínálatunk: Alfa Office PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3420-3,20GHz Memória: 4GB DDR-III 99 291 Ft + ÁFA Alfa II Offfice PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3460-3,50GHz Memória:

Részletesebben

Panasonic faxok és multifunkciós készülékek

Panasonic faxok és multifunkciós készülékek Panasonic faxok és multifunkciós készülékek KX-FC962HG-T 9,6 kbps modem sebesség Vezetékes és vezetéknélküli (DECT) kézibeszélı 6 db kézibeszélı használatának lehetısége Belsı beszélgetés a kézibeszélık,

Részletesebben

VMD960 MB. Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió. Jellemzői

VMD960 MB. Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió. Jellemzői VMD960 MB Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió Jellemzői Professzionális kültéri videó mozgásérzékelő Felbukkanó vagy eltűnő álló tárgyak detektálása Objektumszámlálás (ember, jármű) Rendkívül

Részletesebben

ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer

ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer Az ELCOMÉTER 224-es készülék a legújabb felületi profil-meghatározó mérési technológiát kínálja, úgy sima, mint görbült felületen történő profilméréshez.

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

Elektrokardiográfia rendszer

Elektrokardiográfia rendszer Elektrokardiográfia rendszer Termékkatalógus IE15 IE12 IE12P IE6 IE3 Caring for Life through Innovation Caring for Life through Innovation Az EKG termékvonal bevezetése Kitartva a Az innováció által gondoskodunk

Részletesebben

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat)

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) 1 1. Célkitűzés A későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő automatizált esemény / incidens felismerő és arcfelismerésen alapuló beléptető videó kamera rendszer

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. TRAFIK ONLINE rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozóan

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. TRAFIK ONLINE rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozóan AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TRAFIK ONLINE rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozóan TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI LEVÉL... 3 II. AJÁNLAT - TRAFIK ONLINE RENDSZER... 5 III. ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK...

Részletesebben