Informatika a felsőoktatásban 2008 Debrecen, augusztus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatika a felsőoktatásban 2008 Debrecen, 2008. augusztus 27-29."

Átírás

1 HIPERSPEKTRÁLIS FELVÉTELEK MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KESZTHELYI TÉRSÉGBEN APPLICATION OF HIPERSPEKTRAL IMAGES IN AGRICULTURE AND ENVIRONMETAL PROTECTION IN THE AREA OF KESZTHELY Kozma-Bognár Veronika Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék Absztrakt Napjainkban a hiperspektrális távérzékelés során nyert adatok felhasználása egyre szélesebb körben elterjedt, hiszen a többsávos érzékelők által szolgáltatott adatok más technikákhoz képest spektrálisan pontosabb mérést tesznek lehetővé. Jelenleg a hiperspektrális adatok gyűjtése fejlettebb szinten áll, mint azok feldolgozása, hasznosítása. Mivel az érzékelők technikai fejlődését a feldolgozási módszerek és az alkalmazások jelentős késése követi, indokolttá válik a feldolgozási eljárások pontosítása, valamint a gyakorlati alkalmazások (mezőgazdaság, környezetvédelem) lehetőségeinek kibővítése. Jelen publikációban a hiperspektrális technológia rövid ismertetését követően, áttekintésre kerülnek a év folyamán Keszthely térségében történt vizsgálatokat, amelyek az AISA Dual hiperspektrális szenzor által 359 spektrális sávban készített felvételekhez kötődnek. Bemutatásra kerülnek a várvölgyi mezőgazdasági hasznosítás alatt álló tesztterületen és a Kis-Balaton természetvédelmi területén történt felvételezések és adatgyűjtések. Végül ismertetjük a felvételek feldolgozása során kapott adatokat, kiemelve a saját fejlesztésű programok által mért eredményeket, melynek elméleti hátterére külön előadásban kívánunk kitérni. Kulcsszavak Hiperspektrális, Távérzékelés, Környezetvédelem, Mezőgazdaság. Abstract Using data obtained via hyperspectral remote sensing is getting more and more widespread, as the data supplied by multi-band sensors offer spectrally more precise measurement as opposed to other techniques. At present, the collection of hyperspectral data is of a much more developed level than their procession and use. As the technical development of sensors is followed by a significant delay in procession methods and applications, it seems to be reasonable to make procession work more precise and to widen possibilities in plactical applications (agriculture, environment protection). In the present publication, after a brief history of hyperspectral technology, the examinations carried out in the area of Keszthely, Hungary, throughout the years , connected to the images taken by AISA Dual hyperspectral sensor in 359 spectral bands are to be introduced. The images and the data collection in the area of the agricultural test area of Várvölgy, Hungary and in the nature protection area of Little Balaton, Hungary, will be described. Afterwards, the data obtained after processing the images will be presented with emphasis on results obtained using self-developed programs, the theoretical background of which is to be introduced in another presentation. Keywords Hyperspectral, Remote Sensing, Environmental Protection, Agriculture 1

2 1. Bevezetés Az első légi távérzékelési felvételek az 1840-es években, a fényképezés feltalálása után készültek léggömbökről és galambokra szerelt kamerákról. A légi fényképek az I., de különösen a II. világháborúban váltak fontos katonai eszközzé. Komoly áttörést a digitális technika jelentette a hatvanas években, a repülőgépekre, majd a műholdakra szerelhető képalkotó szkennerekkel. Ettől kezdve, az érzékelők fejlődésével az elkülöníthető hullámhosszok (csatornák) száma nőtt, és az egyes csatornák hullámsáv-szélessége csökkent. Kialakult a multispektrális, majd a hiperspektrális távérzékelés [12]. A távérzékelt felvételeket többféle szempont szerint is csoportosíthatjuk, pl.: az adatgyűjtés célja, felvételek készítésének magassága, geometriai felbontás, hullámhossz-tartomány, csatornaszám. A csatornák száma alapján a következő csoportokat különíthetjük el egymástól: Pankromatikus kép: 1 db csatorna Színes kép (RGB kamerák): 3 db csatorna Multispektrális szenzorok: 4-20 db csatorna Hiperspektrális szenzorok: 21- db csatorna A pankromatikus felvételek általában nagy geometriai felbontásúak a látható és a közeli infravörös tartomány integrálásával hozzák létre. A multispektrális felvételek több szélesebb sávszélességű csatornát tartalmaznak. A hiperspektrális felvételek szűk sávszélességűek (0,01 µm) és nagy csatornaszámúak [20]. 2. Többsávos légifelvételek előállítása A több felvételi sávban készített felvételekkel a tereptárgyak és felszínrészletek általában jobban elkülöníthetőek, mint az egyetlen sávban készítettek. Ezért egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a többsávos (multi és hiperspektrális) képalkotó berendezések. A távérzékelési eredmények megbízhatóságát elsősorban a terepi és a spektrális felbontás határozza meg. A hiperspektrális szenzorok a felszín spektrális tulajdonságairól igen részletes adatokat szolgáltatnak, mivel több mint húsz diszkrét spektrális sávval rendelkeznek [11], de a terepi felbontás tekintetében nehezen érik el a szubméteres nagyságrendet. Azokon a felhasználási területeken ahol nagyobb terepi felbontásra is szükségünk van, de nem szükséges a sok csatornaszám, illetve az anyagi háttér nem engedi meg ennek a technológiának a használatát, ott megfelelő eredményeket érhetünk el repülőgépre szerelt kézi felvevő eszközökkel is. A tanulmányozott területeink Keszthely térségében: 1. Keszthelytől 15 km-re fekvő Várvölgy község határában elhelyezkedő tesztterület, ahol több mezőgazdasági hasznosítás alatt álló tábla található. 2. A Balaton Nemzeti Park részét képező Kis-Balaton Természetvédelmi Terület, amely egyedülálló növény - és állatvilágával környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontból különleges helyzetet tölt be Magyarországon. A megvalósítást nagymértékű tervezési munka előzte meg, amely kiterjedt: A célnak és technológiának megfelelő repülőgép kiválasztására. A geometriai felbontáshoz illeszkedő repülési paraméterek megadására. A hely specifikumának megfelelően a kamerák beállításaira. Az alkalmazandó háttérkapacitások tervezésére. A repüléshez illeszkedő vezérlési beállításokra. A felvételezéseket két Canon EOS digitális kamerával végeztük. Az egyik fényképezőgép a látható fény ( nm), a másik a közeli infravörös ( nm) tartományban készít felvételeket, mindkét esetben 3 db spektrális sávban, és Canon RAW 2 formátumban. A RAW 2

3 formátum biztosítja a lehető legjobb képminőséget, amire a kamera képes. Az adatok tömörítés nélküliek. Hátránya a nagy fájlméret és az utófeldolgozás időigényessége. A további feldolgozáshoz a nyers adatokat JPEG vagy TIFF formátumba konvertáltuk át. Az elkészült felvételek (1. ábra, 2. ábra) két legfontosabb tulajdonsága: a geometriai felbontás (20-30 cm) és a spektrális felbontás, ami a spektrális csatornák számával jellemezhető (2x3 db csatorna) [6]. 1. ábra Látható tartományú felvétel (h=400m) 2.ábra Infravörös tartományú felvétel (h=400m) A felvételek közti minimális eltérés a két kamera időben eltérő indításának a következménye, de ez összeillesztés során (3. ábra) nem okozott problémát [17]. 3. ábra Összeillesztett légi felvételek a Kis-Balaton tesztterületről infravörös tartományban Az összeillesztett felvételekből ortofotót (térképszerűen átdolgozott légifelvétel) hoztunk létre, úgy hogy a kapott felvételeket georeferáltuk. Ennek megfelelően tudjuk a felvételeket később mérésekre használni, hiszen így megfelelő pontosságú méretek és területek meghatározására is alkalmassá vált. A Kis-Balatonon folytatott vizsgálataink során ezen nagy térbeli felbontású felvételeket használtuk fel a természetvédelmi terület, és ezen belül a lápterületek monitorozására. Kutatásaink jelentőségét az adja, hogy az Európai Unió nagy figyelmet fordít az Európában található lápterületek felmérésére, mivel a lápok CO 2 és metán kibocsátása jelentős szerepet játszik az üvegházhatás kialakulásában. A 2008-ban Németországban megtartott - Moorschutz im Wald /Renaturierung von Braunmoosmooren/ 3

4 című - konferencián kiemelésre kerültek a jelenleg folyó légifelvételezéseket is érintő - kutatások és a jövőre vonatkozó elképzelések, többek között a lápos területek pontos meghatározásának szükségszerűsége [6, 24]. 3. Hiperspektrális légifelvételek előállítása Az elmúlt évtizedben a hiperspektrális távérzékelés és képelemzés a távérzékelés egyik leggyorsabban fejlődő területévé vált. Jelenleg számos képfeldolgozó spektrométer került bevezetésre, amelyek különböző spektrumú és felbontású felvételeket készítenek. Az Európai Unió legjelentősebb rendszerei közé tartozik az AISA Dual hiperspektrális szenzor AISA Dual hiperspektrális szenzor Az AISA Dual, az AISA kameracsalád (finnországi SPECIM fejlesztette ki) tagja. Az AISA Dual az AISA Eagle és Hawk szenzorok egy duális tartóban történő összeszerelése révén kerül kialakításra. A két szenzor egy időben azonos földi sávról képes szinkronizálva adatot gyűjteni, a nm spektrális tartományban, maximum 498 sávban (1. táblázat) [7]. 1. táblázat AISA Dual technikai paraméterei VNIR szenzor (Eagle) SWIR szenzor (Hawk) AISA Dual Spektrális tartomány nm nm nm Spektrális csatornák Spektrális sávszélesség 2.3 nm 5.8 nm Spektrális mélyég (bit) Térbeli pixelszám Optika 18.5 mm 22.5 (vagy 14) mm Képalkotási gyorsaság 100 kép/s-ig 100 kép/s-ig 100 kép/s-ig Az AISA Dual hiperspektrális érzékelővel 2007-ben történtek meg az első felvételezések. A keszthelyi térségben két időpontban is történtek repülések. Az első alkalommal én a várvölgyi tesztterületet követően a Zala Völgyén végighaladva a Kis-Balaton egyes területei kerültek pásztázásra. A második esetben én már csak a várvölgyi rész került monitorozásra. A szenzor közel 1200 m repülési magasságból gyűjtött adatokat. Eredményül 359 spektrális sávban készült kb. 1 m/pixel terepi felbontású felvétel Terepi mérések A légi felvételezésekhez szorosan kapcsolódó munkaterület a terepi adatgyűjtés, hiszen a képfeldolgozásban alapvető szerepe van a felszínről rendelkezésre álló priori ismereteknek. A referencia adatok gyűjtésére a repülés időpontjaiban vagy ezen időpontok közvetlen közelében került sor. A terepi mérések során elsődlegesen a növényállomány feltérképezése volt a célunk. Megállapításra kerültek a vegetációk típusai. A későbbi felvételezések folyamán rögzítettük a területet érintő esetleges változásokat. A tanulmányozott területről az alábbi anyag- és adatgyűjtéseket végeztük: GPS adatok [10]. Meteorológiai adatok. 4

5 Színhőmérsékleti adatok. Talajmintavételezési adatok. A mért adatokat minden alkalommal jegyzőkönyv formájában rögzítettük, és mellékeltük a munka folyamán kézi kamerával készített fotókat. 4. Hiperspektrális felvételek feldolgozása Ahhoz, hogy a vizsgált területről készített távérzékelt adatokból számszerűsíthető adatokat nyerjük több lépcsős adatfeldolgozási mechanizmust kell alkalmazni, amely függ az adatminőségtől (multi- és hiperspektrális), az adatfeldolgozás módszerétől (vizuális interpretácó, vagy automatizált osztályozás), illetve a vizsgálat céljától (kvalitatív, kvantitatív vizsgálat) [8, 9]. Rendkívül sok adatfeldolgozási módszer ismert az adatok előfeldolgozására, elemzésére, és értékelésére egyaránt [2, 21]. Az előfeldolgozás menetét képező korrekciós műveletek: 3. geometriai korrekció. 4. radiometriai korrekció. 5. rektifikáció. 6. egyéb, eszköz specifikus korrekciók. Az AISA Dual érzékelő által szolgáltatott adatok esetében egy szoftvercsomag a CaliGeo végzi el ezeket (1-3) a korrekciókat. A program Windows és Mac OS X operációs rendszerek alatt is fut, az ENVI önálló moduljaként. A Caligeo-t azért terveztek, hogy a feldolgozatlan AISA adatokat egy olyan formátumba konvertálja, amelyet már a legtöbb képfeldolgozó csomag olvasni tud [23]. 5. Eredmények 5.1. Vegetációk elkülönítése Az AISA Dual én készített hiperspektrális felvételeiből és a jellemző referencia adatokból indultunk ki, amikor a különböző vegetációk spektrális fraktáldimenziójának (Spectral Fractal Dimension = SFD) mérését elkezdtük. Az SFD egy, az általános fraktáldimenzióból [18, 19] származtatott szerkezetvizsgálati eljárás. Nemcsak a térbeli szerkezetnek, hanem a spektrális sávok színszerkezetének mérésére is alkalmas, és elegendő információt ad számunkra a színek, színárnyalatok (fraktál) tulajdonságaira vonatkozóan is [1, 2, 3, 4, 5, 22]. Előszőr mutatunk be növénykultúrákra vonatkozó SFD spektrumgörbéket AISA Dual érzékelő hiperspektrális légifelvételek alapján (4 és 7 ábrák). Növénykultúrák SFD spektruma /Várvölgy/ - AISA DUAL bites képsávok alapján 1,1000 1,0000 0,9000 SFD érték 0,8000 0,7000 0,6000 0, Képsorszám Kukorica Tritikálé Őszibúza Műveletlen terület Napraforgó 4. ábra AISA DUAL érzékelő alapján mért SFD spektrumok különböző vegetációk esetében 5

6 Az SFD spektrumokat eltérő vegetációk (kukorica, tritikálé, őszibúza, műveletlen terület, napraforgó) esetén mértük. A 4. ábra alapján egyértelműen megállapíthatóak azok a csatornák, ahol az egyes növénykultúrák a legjobban elkülöníthetőek (akár vizuálisan, akár osztályozási módszerekkel) egymástól Zajos sávok megállapítása A hiperspektrális felvételek nagyobb csatornaszáma nyújtotta információknak elméletileg növelnie kellene az osztályozás pontosságát. Azonban számolni kell azzal, hogy a nagyszámú csatornából eredő variációk növelhetik a zajt és csökkenhet az osztályozás pontossága. Ezért szükség lehet a zajos sávok kiválasztására és így a csatornák számának csökkentésére. A 5. ábra egy zajmentes AISA felvételt ábrázol (122. sáv), a 6. ábrán, a következő spektrális sávban (123. sáv) készített felvételt láthatjuk, amely már zajjal terhelt. A felvételek én készültek a várvölgyi tesztterületről. 3. ábra ábra Zajmentes AISA felvétel Várvölgyről (122.sáv) 6. ábra Zajos AISA felvétel Várvölgyről (123.sáv) A képek zajosságára vonatkozó kutatásainkhoz az adatfeldolgozási módszerek [2]. közül az SFD alapút alkalmaztuk [1, 3, 15, 16]. SFD értékeket mértünk a teljes várvölgyi tesztterületre. Várvölgy-i teljes tesztterület SFD spektruma - AISA DUAL és időpontokban - 8 bites képsávok alapján 1,0500 1,0000 0,9500 0,9000 SFD érték 0,8500 0,8000 0,7500 0,7000 0,6500 0, Képsorszám Teljes tesztterület teljes tesztterület 7. ábra A várvölgyi teljes tesztterület SFD spektrumgörbéje A kapott értékekből kialakított spektrumgörbék (4 és 7 ábrák) alapján megállapításra kerültek a zajos sávok. A korábbi kutatásainkból [1, 3, 13, 14, 15] kiindulva a zajos sávokat az SFD értékeik alapján állapítottuk meg. A zaj kiugró értékként jelenik meg, mindez a spektrális térben előforduló minták csökkenésével, illetve nem szignifikáns változásával magyarázható, amely az SFD értékekben is megmutatkozik. A további képfeldolgozási vizsgálatokból ezek a sávokat figyelmen kívül hagyjuk, hiszen ezeknek a képeknek a hasznos információtartalma nem kielégítő. A 7. ábra alapján összehasonlító elemzésre van lehetőségünk az eltérő időpontokban készült AISA DUAL hiperspektrális felvételeken. 6

7 6. Következtetések A távérzékelési módszerek közül a többsávos légifelvételezés nagyon gyakran használt technológia. Kiválóan alkalmazzák olyan kutatási területeken, ahol a megfelelő szintű eredmény elérése érdekében nagy terepi és spektrális felbontású felvételekre van szükség. Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a Keszthely térségében készült multi- és hiperspektrális felvételek kitűnően használhatóak a mezőgazdasági és a környezetvédelmi szempontjából fontos területek célorientált feltérképezésére. A mezőgazdasági használatban lévő várvölgyi tesztterületen a földhasználati, művelési módok könnyen elkülöníthetőek, az egyes növénykultúrák jellegzetességei felismerhetőek. Jól láthatóak a mezőgazdasági táblák határai és a talajművelés iránya, ezáltal differenciálhatóak a vegetációk, detektálhatóak a kultúrnövényeken belüli gyomfoltok. A Kis-Balaton esetében a légifelvételek felhasználásával megvalósítható a területen lévő növényállományok monitorozása. A különböző időszakokban történő felvételezésekkel az aktuális vegetációk állapotának feltérképezésén túlmenően a változások rögzítése is lehetővé válik. Az SFD alapú spektrumok további felhasználása lehet, a jövőre vonatkozó lápmegőrzési kutatások során történő gyakorlati alkalmazás. Mind ehhez hozzásegít, az általunk eddig végzett SFD alapú képfeldolgozási módszer elméleti és gyakorlati fejlesztése. Irodalomjegyzék [1] Berke, J. (2006) Measuring of Spectral Fractal Dimension, Advances insystems, Computing Sciences and Software Engineering, Springer pp , ISBN [2] Berke, J. (2006) Légi és űrfelvételek referencia alapú pontosítása és osztályozása, tanulmány, Budapest. [3] Berke, J. (2007) Measuring of Spectral Fractal Dimension, Journal of New Mathematics and Natural Computation, ISSN: , 3/3: [4] Berke, J.(2007) Spektrális fraktálszerkezet alapú osztályozás elmélete, KÉPAF 2007 konferencia, Debrecen. [5] Berke, J. (2008) A Spektrális fraktálszerkezet vizsgálatának elméleti és gyakorlati lehetőségei, Informatika a Felsőoktatásban 2008 Konferencia, Debrecen. [6] Berke, J. Kozma-Bognár V. (2008) Fernerkundung und Feldmessungen im Gebiet des Kis-Balaton I., Moorschutz im Wald / Renaturierung von Braunmoosmooren, Lübben. [7] Burai, P. (2006) Első magyarországi légi hiperspektrális képalkotó rendszer AISA DUAL, 4. Fény-Tér-Kép Konferencia, Dobogókő. [8] Burai, P. (2007) Távérzékelési módszerek összehasonlító elemzése mezőgazdasági mintaterületeken, Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék, PhD dolgozat. [9] Burai, P. Tamás, J. Lénárt, Cs. - Pechmann, I. (2003) Különböző spektrális felbontású távérzékelt adatforrások alkalmazási lehetőségei az agrárkörnyezetvédelemben, Siófok. [10] Busznyák, J. Nagy, G. Berke, J. (2008): Georgikon GNSS bázisállomás üzembehelyezésének tapasztalatai, Informatika a Felsőoktatásban 2008 Konferencia, Debrecen. [11] Európai Unió Tanácsa (2003) 149/2003/EK belső rendelet. 7

8 [12] Hargitai, H. (2006) A hiperspektrális képfeldolgozás módszerei és az első magyarországi képalkotó spektrométeres repülés adatainak elemzése, ELTE TTK FDI, PhD dolgozat. [13] Kozma-Bognár, V. (2007) The application of Apple systems, Journal of Applied Multimedia, 3/II./2007, pp , [14] Kozma-Bognár, V. (2008) Többsávos légifelvételezés gyakorlati megvalósításának lehetőségei, különös tekintettel a hiperspektrális felvételek készítésére és feldolgozására, XIV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely. [15] Kozma-Bognár, V. Hegedűs, G. Berke, J. (2007) Hiperspektrális adatok fraktálszerkezet alapú osztályozása, AVA 3 International Conference on Agricultural Economics, Rural Development and Informatics Konferencia, Debrecen. [16] Kozma-Bognár, V. Hegedűs, G. Varga, J. Busznyák, J. Berke, J. (2007) Integrált távérzékelési adatok készítése és feldolgozása, 5. Fény-Tér-Kép Konferencia, Dobogókő. [17] Kozma-Bognár, V. - Hermann, P. Bencze, K. Berke, J. - Busznyák J. (2008) Terepi mérésekhez kapcsolódó interaktív jegyzőkönyv készítésének lehetőségei, 2/III./2008, pp , [18] Mandelbrot, B. B. (1983) The fractal geometry of nature, W.H. Freeman and Company, New York. [19] Peitgen, H-O. - Saupe, D. (1988) ed., The Science of fractal images, Springer-Verlag, New York. [20] Sabins, F. F. (1996) Remote Sensing. Principles and Interpretation., W. H. Freeman and Co. Los Angeles, 494 pp. [21] Schowengerdt, R. A. (2007) Remote Sensing Models and Methods for Image Processing, Elsevier, ISBN 13: [22] SFD hivatalos weboldala: [23] Specim Spectral Imaging LTD., CaliGeo software, [24] Szabo, I. Szeglet, P. (2008) Fernerkundung und Feldmessungen im Keszthelyer Torfgebiet II. - Vergleichende botanische Aufnahme Nasswiesens, Moorschutz im Wald / Renaturierung von Braunmoosmooren, Lübben. 8

ÚJ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA MULTI-ÉS HIPERSPEKTRÁLIS ADATOKON

ÚJ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA MULTI-ÉS HIPERSPEKTRÁLIS ADATOKON ÚJ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA MULTI-ÉS HIPERSPEKTRÁLIS ADATOKON Kozma-Bognár Veronika 1, Dr. Berke József 2 1 - Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely, kbv@ex1.georgikon.hu 2 - Gábor

Részletesebben

TEREPI MÉRÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ INTERAKTÍV JEGYZŐKÖNYV KÉSZÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

TEREPI MÉRÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ INTERAKTÍV JEGYZŐKÖNYV KÉSZÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI TEREPI MÉRÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ INTERAKTÍV JEGYZŐKÖNYV KÉSZÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Kozma-Bognár Veronika 1 -. Hermann Péter 1 - Bencze Katalin 1 - - Berke József 2 - Busznyák János 1 1. Pannon Egyetem 2. Gábor

Részletesebben

Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál

Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál Kozma-Bognár Veronika 1 Szabó Rita 2 Berke József 2 1 ügyvivő szakértő, Pannon Egyetem, Meteorológia és Vízgazdálkodás

Részletesebben

A hiperspektrális képalkotás elve

A hiperspektrális képalkotás elve Távérzékelési laboratórium A VM MGI Hiperspektrális laborja korszerű hardveres és szoftveres hátterére alapozva biztosítja a távérzékelési technológia megbízható hazai és nemzetközi szolgáltatását. Távérzékelés

Részletesebben

Többsávos légifelvételek optimális adatsávjainak meghatározása

Többsávos légifelvételek optimális adatsávjainak meghatározása Többsávos légifelvételek optimális adatsávjainak meghatározása Kozma-Bognár Veronika 1, Berke József 2 1 Pannon Egyetem Georgikon Kar, 8360 Keszthely, Deák F. u. 16. 2 Gábor Dénes Főiskola,1119 Budapest,

Részletesebben

Digitális képérzékelők egységes paraméterezése információtartalom és fraktálszerkezet alapján

Digitális képérzékelők egységes paraméterezése információtartalom és fraktálszerkezet alapján Seventh Hungarian Conference on Computer Graphics and Geometry, Budapest, 204 Digitális képérzékelők egységes paraméterezése információtartalom és fraktálszerkezet alapán Berke József Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

Távérzékelt felvételek és térinformatikai adatok integrált felhasználása a FÖMI mezőgazdasági alkalmazásaiban

Távérzékelt felvételek és térinformatikai adatok integrált felhasználása a FÖMI mezőgazdasági alkalmazásaiban Távérzékelt felvételek és térinformatikai adatok integrált felhasználása a FÖMI mezőgazdasági alkalmazásaiban László István Földmérési és Távérzékelési Intézet laszlo.istvan@fomi.hu Adatintegráció, adatfúzió

Részletesebben

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ DEÁKVÁRI JÓZSEF 1 - KOVÁCS LÁSZLÓ 1 - SZALAY D. KORNÉL 1 - TOLNER IMRE TIBOR 1 - CSORBA ÁDÁM

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék ELSŐDLEGES ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK 2. Inerciális rendszerek Távérzékelés Rádiótelefonok Mobil

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

AISA hiperspektrális távérzékelő rendszer ismertetése

AISA hiperspektrális távérzékelő rendszer ismertetése - 1 - FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel út 4. Tel.: (28) 511-622, (28) 511-628, Fax.:(28) 420-960 AISA hiperspektrális távérzékelő rendszer ismertetése Készítették: 1. Bevezetés

Részletesebben

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok Csornai Gábor László István Budapest Főváros Kormányhivatala Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály Az előadás 2011-es átdolgozott

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Precíziós növényvédelem I. 142.lecke Precíziós növényvédelem A hozzáférhető,

Részletesebben

Multimédia alapú fejlesztéseknél gyakran használt veszteséges képtömörítő eljárások pszichovizuális összehasonlítása

Multimédia alapú fejlesztéseknél gyakran használt veszteséges képtömörítő eljárások pszichovizuális összehasonlítása Multimédia alapú fejlesztéseknél gyakran használt veszteséges képtömörítő eljárások pszichovizuális összehasonlítása Berke József 1 - Kocsis Péter 2 - Kovács József 2 1 - Pannon Agrártudományi Egyetem,

Részletesebben

Térinformatika és Geoinformatika

Térinformatika és Geoinformatika Távérzékelés 1 Térinformatika és Geoinformatika 2 A térinformatika az informatika azon része, amely térbeli adatokat, térbeli információkat dolgoz fel A geoinformatika az informatika azon része, amely

Részletesebben

PANNON EGYETEM ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Doktori Iskola vezető: Dr. Anda Angéla MTA doktora

PANNON EGYETEM ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Doktori Iskola vezető: Dr. Anda Angéla MTA doktora PANNON EGYETEM ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Anda Angéla MTA doktora HIPERSPEKTRÁLIS FELVÉTELEK FELDOLGOZÁSÁNAK ÉS MEZŐGAZDASÁGI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

"Vizuális informatikai tantárgyak" oktatási tapasztalatai

Vizuális informatikai tantárgyak oktatási tapasztalatai "Vizuális informatikai tantárgyak" oktatási tapasztalatai Berke József PATE, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Szaktanácsadási, Továbbképzési és Informatikai Központ, Keszthely Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Óbudai Egyetem AMK Goeinformatika Intézet 20 éves a Térinformatika Tanszék 2014. december. 15 Felvetések

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 9. Távérzékelési adatok alkalmazása Érzékelők Hullámhossz tartományok Visszaverődés Infra felvételek,

Részletesebben

2015.09.29. TARTALOM. Távérzékelés fogalma I. Távérzékelés fogalma II. A távérzékelés multi-koncepciója

2015.09.29. TARTALOM. Távérzékelés fogalma I. Távérzékelés fogalma II. A távérzékelés multi-koncepciója TARTALOM I. Távérzékelés fogalma, folyamata TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál II. Távérzékelt felvételek és szenzorok III. Távérzékelt felvételek feldolgozás

Részletesebben

Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

APPLE RENDSZEREK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

APPLE RENDSZEREK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI APPLE RENDSZEREK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI Kozma-Bognár Veronika Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmódszertani Tanszék, Informatika Csoport kbv@ex1.georgikon.hu Absztrakt: Napjainkban

Részletesebben

Hegedűs Géza, Virág Eszter: Drón programozása

Hegedűs Géza, Virág Eszter: Drón programozása 1. Bevezetés Magyarországon a precíziós mezőgazdaság bevezetése a 90-es évek végére tehető, majd elkezdődött a kiterjesztése a tágabb értelemben vett precíziós gazdálkodásra. Győrffy Béla akadémikus úttörő

Részletesebben

Háromdimenziós képi adatokra épülő ökológiai folyamatok modellezése

Háromdimenziós képi adatokra épülő ökológiai folyamatok modellezése Háromdimenziós képi adatokra épülő ökológiai folyamatok modellezése Berke József 1 Szabó József 2 Szeiler Gábor 3 Berkéné Várbíró Beáta 4 1 - Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmatematika,

Részletesebben

Légi hiperspektrális biomassza térképezés elsődleges eredményei a Tass-pusztai biomassza ültetvényen

Légi hiperspektrális biomassza térképezés elsődleges eredményei a Tass-pusztai biomassza ültetvényen Légi hiperspektrális biomassza térképezés elsődleges eredményei a Tass-pusztai biomassza ültetvényen Preliminary results of evaluation of biomass mapping based on hyperspectral imagery on energy tree plantation

Részletesebben

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban

Részletesebben

TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-0047

TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-0047 A KRF távérzékelési és térinformatikai tevékenysége a gazdasági szférában Dr. Burai Péter főiskolai docens Zöld energiával a Zöld Magyaroszágért TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-0047 Tartalom Károly Róbert Főiskola

Részletesebben

Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 1. A téma célkitűzés Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet A kutatási téma célja különböző haszon- és gyomnövények,

Részletesebben

Fajspecifikus gyomtérképezés távlati lehetőségei távérzékelési módszerekkel

Fajspecifikus gyomtérképezés távlati lehetőségei távérzékelési módszerekkel Fajspecifikus gyomtérképezés távlati lehetőségei távérzékelési módszerekkel Szalay K. Deákvári J. Fenyvesi L. Kovács L. Gulyás Z. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Előadó: Dr. Szalay Kornél, kutatási

Részletesebben

Városökológiai vizsgálatok Székesfehérváron TÁMOP B-09/1/KONV

Városökológiai vizsgálatok Székesfehérváron TÁMOP B-09/1/KONV Városökológiai vizsgálatok Székesfehérváron TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 Balázsik Valéria Fény-Tér-Kép konferencia Gyöngyös, 2012. szeptember 27-28. Projekt TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 A felsőoktatás

Részletesebben

Busznyák János, Csák Máté Pannon Egyetem, HU

Busznyák János, Csák Máté Pannon Egyetem, HU Busznyák János, Csák Máté Pannon Egyetem, HU bjs@georgikon.hu, mate.csak@georgikon.hu A Pannon Egyetem Georgikon Karán folyó, térinformatikához köthető képzések, tárgyak bemutatása Az oktatás során felhasznált,

Részletesebben

Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel

Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel GISOpen-2015 2015.03.26. Miről lesz szó? Az eljárásról Eddigi munkáinkról A pontosságról A jogi háttérről csak szabadon:) Miért UAS? Elérhető polgári forgalomban

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet. GISopen 2013: Jogi változások informatikai válaszok. 2013. március 13. NymE - Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár

Földmérési és Távérzékelési Intézet. GISopen 2013: Jogi változások informatikai válaszok. 2013. március 13. NymE - Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár Az állami digitális távérzékelési adatbázisok létrehozása, kezelésének feladatai Zboray Zoltán igazgató Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) GISopen 2013: Jogi változások informatikai

Részletesebben

A felszínborítás térképezés Magyarországon Monitorozás és Európában

A felszínborítás térképezés Magyarországon Monitorozás és Európában A felszínborítás térképezés aktuális Környezeti vonatkozásai Földfelszín Magyarországon Monitorozás és Európában Maucha Gergely osztályvezető Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály Környezetvédelmi (Maucha

Részletesebben

Légi távérzékelési projektek a Károly Róbert Főiskolán

Légi távérzékelési projektek a Károly Róbert Főiskolán Légi távérzékelési projektek a Károly Róbert Főiskolán Készítette: Dr. Tomor Tamás főiskolai docens, intézetigazgató Károly Róbert Főiskola Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet GIS Open 2015

Részletesebben

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training)

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Berke József - Tóth István Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, Deák

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) ARCHÍV ANALÓG TÉRKÉPÁLLOMÁNY FELDOLGOZÁSA AZ INSPIRE

Részletesebben

Termikus képi információk alkalmazása a környezetvédelem és az agrártudományok területein

Termikus képi információk alkalmazása a környezetvédelem és az agrártudományok területein Termikus képi információk alkalmazása a környezetvédelem és az agrártudományok területein BERKE József 1,2, KOZMA-BOGNÁR Veronika 3, LADÁNYI Péter 4, NEMESSZEGHY György 5, 1 SFD Informatika Kft., H-8360,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa hatásainak felmérése során alkalmazott domborzatmodellezési technikák bemutatása

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa hatásainak felmérése során alkalmazott domborzatmodellezési technikák bemutatása Az ajkai vörösiszap-katasztrófa hatásainak felmérése során alkalmazott domborzatmodellezési technikák bemutatása Dr. Tomor Tamás 1, Dr. Lénárt Csaba 2, Enyedi Péter 3, Katona Zsolt 4 1 főiskolai docens,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529 Van Leeuwen Boudewijn Tobak Zalán Szatmári József 1 BELVÍZ OSZTÁLYOZÁS HAGYOMÁNYOS MÓDSZERREL ÉS MESTERSÉGES NEURÁLIS HÁLÓVAL BEVEZETÉS Magyarország, különösen pedig az Alföld váltakozva szenved aszályos

Részletesebben

A természettudományos laborok új lehetőségei - terepi mérés

A természettudományos laborok új lehetőségei - terepi mérés A természettudományos laborok új lehetőségei - terepi mérés 1 Dr. Berke József CSc - 2 Dr. Berkéné Várbíró Beáta okleveles fizikus, főiskolai tanár 1 - Gábor Dénes Főiskola, Budapest 2- Vajda János Gimnázium,

Részletesebben

Veszteséges képtömörítő eljárások pszichovizuális összehasonlítása

Veszteséges képtömörítő eljárások pszichovizuális összehasonlítása Veszteséges képtömörítő eljárások pszichovizuális összehasonlítása Berke József 1 - Kocsis Péter 2 - Kovács József 2 1 - Pannon Agrártudományi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar, Szaktanácsadási,

Részletesebben

A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései

A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései Csornai Gábor László István Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság Az előadás 2011-es átdolgozott változata

Részletesebben

optimalizált vizuális adatstruktúra is erőteljesen épít a redundáns vizuális információ veszteséges

optimalizált vizuális adatstruktúra is erőteljesen épít a redundáns vizuális információ veszteséges JPEG és fraktál alapú képtömörítő eljárások összehasonlítása és alkalmazási lehetőségei multimédia alapú anyagok fejlesztésénél (Comparison and Using Possibilities of JPEG and Fractal Based Image Compressing

Részletesebben

Szennyezett területek hiperspektrális felmérése

Szennyezett területek hiperspektrális felmérése A T C Szennyezett területek hiperspektrális felmérése Nagy Attila Tamás János Bevezetés A bányászati tevékenységek során világszerte jelents lokális környezeti hatást képviselnek a bányák, a bányameddk,

Részletesebben

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata http://www.civertan.hu/legifoto/galery_image.php?id=8367 TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 projekt Alprogram:

Részletesebben

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel http://www.nasa.gov/centers/langley/news/releases/1998/dec98/98-098.html Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Balázsik Valéria Copyright: ESA, EURIMAGE,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám

KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám KUTATÁSI JELENTÉS Multilaterációs radarrendszer kutatása Szüllő Ádám 212 Bevezetés A Mikrohullámú Távérzékelés Laboratórium jelenlegi K+F tevékenységei közül ezen jelentés a multilaterációs radarrendszerek

Részletesebben

CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK TÉRKÉPEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN

CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK TÉRKÉPEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 03. Szolnok CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK TÉRKÉPEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN Kovács Gergő Földmérő és földrendező szak, IV. évfolyam Verőné Dr.

Részletesebben

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28.

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants HULLADÉKCSÖKKENTÉS Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem HU09-0015-A1-2013 1 Beruházás oka A vágóhidakról kikerülő baromfi nyesedék

Részletesebben

TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál

TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál Készítette: KOZMA-BOGNÁR VERONIKA TARTALOM I. Távérzékelés fogalma, folyamata II. Távérzékelt felvételek és szenzorok III.

Részletesebben

Digitális képfeldolgozás alkalmazása a felsőfokú képzésben

Digitális képfeldolgozás alkalmazása a felsőfokú képzésben Digitális képfeldolgozás alkalmazása a felsőfokú képzésben Berke József - Vargáné Dugonics Rita - Kárpáti László Pannon Agrártudományi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, Keszthely, Szaktanácsadási,

Részletesebben

Háromdimenziós képi (terepi) adatokra épülő természetes folyamatok modellezése

Háromdimenziós képi (terepi) adatokra épülő természetes folyamatok modellezése Háromdimenziós képi (terepi) adatokra épülő természetes folyamatok modellezése Berke József 1, Sisák István 1, Szabó József 2, Kelemen Dezső 2, Szeiler Gábor 3, Berkéné Várbíró Beáta 4 1 Veszprémi Egyetem,

Részletesebben

ENCARNACAO, J.L. PEITGEN, H.-O. SAKAS, G. ENGLERT, G. editors (1992): Fractal Geometry and Computer Graphics, Springer- Verlag, Berlin Heidelberg. EAR

ENCARNACAO, J.L. PEITGEN, H.-O. SAKAS, G. ENGLERT, G. editors (1992): Fractal Geometry and Computer Graphics, Springer- Verlag, Berlin Heidelberg. EAR Irodalomjegyzék ACM Multimedia'95 Proceedings, (1995): Addison-Wesley Publishing Company, ACM Press, USA. ADOBE Photoshop 4.0 User Guide for Macintosh and Windows. ADOBE Photoshop 3.5 User Guide for UNIX.

Részletesebben

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK GISopen 2011 2011. március 16-18. Konasoft Project Tanácsadó Kft. Maros Olivér - projektvezető MIÉRT MOBIL TÉRKÉPEZÉS? A mobil térképezés egyetlen rendszerben

Részletesebben

Bevezetés. Berke Virág - Tóth: Számítógépes grafika és prezentáció

Bevezetés. Berke Virág - Tóth: Számítógépes grafika és prezentáció Berke Virág - Tóth: Számítógépes grafika és prezentáció Bevezetés A XX. század végén földünk fejlett és fejlődő társadalmai jelentős változáson esnek át, amelyet elsősorban az informatika generál. Hazánk

Részletesebben

DIPLOMA-, SZAKDOLGOZAT, ÉS PH.D. DOLGOZAT PÁLYÁZAT MAGISZ 2012-2013

DIPLOMA-, SZAKDOLGOZAT, ÉS PH.D. DOLGOZAT PÁLYÁZAT MAGISZ 2012-2013 DIPLOMA-, SZAKDOLGOZAT, ÉS PH.D. DOLGOZAT PÁLYÁZAT MAGISZ 2012-2013 2013. ÉVI BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK Név Cím Érkezett Ács Pál Péter Baranyó László Elek Tamás Filep Miklós Gergely Kádas Ivett Kozma-Bognár

Részletesebben

Iskolatörténeti multimédia anyag fejlesztése

Iskolatörténeti multimédia anyag fejlesztése Iskolatörténeti multimédia anyag fejlesztése Berke József 1 Puposné Szálteleki Éva 2 Enyingi József 2 1 - Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar, Szaktanácsadási, Továbbképzési és Informatikai

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

Digitális fotósuli diákműhely lehetőségei a tehetséggondozásban

Digitális fotósuli diákműhely lehetőségei a tehetséggondozásban Digitális fotósuli diákműhely lehetőségei a tehetséggondozásban Berke József - Szabó Rita - Bérczy István - Enyedi Attila Gábor Dénes Főiskola, Digitális Fotósuli Diákműhely, Budapest, Magyarország berke@gdf.hu

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban KOZMA-BOGNÁR VERONIKA 1 DR. BERKE JÓZSEF 2 Podcasting, mint tanulást segítı megoldás 1 Pannon Egyetem, Georgikon Kar, 2 Gábor Dénes Fıiskola, Alap és Mőszaki Tudományi Intézet kbv@ex1.georgikon.hu, berke@gdf.hu

Részletesebben

Új módszerek a nád minősítésében x

Új módszerek a nád minősítésében x Új módszerek a nád minősítésében x FISCHL GÉZA 1 - BERKE JÓZSEF 2 PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely Növényvédelmi Intézet, Növénykórtani Tanszék 1 Szaktanácsadási, Továbbképzési és Informatikai

Részletesebben

A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel Vécsei Erzsébet

A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel Vécsei Erzsébet A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel Vécsei Erzsébet Előzmények A távérzékelés az elmúlt évtizedben rohamosan fejlődésnek indult. A felhasználók részéről megjelent az igény az egyre

Részletesebben

Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek. dokumentáció-felújítására a gyakorlatban

Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek. dokumentáció-felújítására a gyakorlatban Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek dokumentáció-felújítására a gyakorlatban MEE 57. VÁNDORGYŰLÉS 2010. szeptember 15-17. SIÓFOK Új technológia bevezetése A FUGRO INPARK B.V. Holland céggel

Részletesebben

Monitoring távérzékeléssel Természetvédelmi alkalmazások (E130-501) Természetvédelmi MSc szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol Attila FODOR 1), Dénes FODOR Dr. 1), Károly Bíró Dr. 2), Loránd Szabó Dr. 2) 1) Pannon Egyetem, H-8200 Veszprém Egyetem

Részletesebben

"Vizuális informatikai tantárgyak" oktatási tapasztalatai

Vizuális informatikai tantárgyak oktatási tapasztalatai "Vizuális informatikai tantárgyak" oktatási tapasztalatai Berke József Pannon Agrártudományi Egyetem, Georgikon, Mezõgazdaságtudományi Kar, Szaktanácsadási, Továbbképzési és Informatikai Központ, Keszthely

Részletesebben

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése SZAKDOLGOZATVÉDÉS 2008.11.21. A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése Havasi Bálint Geoinformatika szak A felmérés okai. 1. KÖH kezdeményezte a 2001. évi LXIV. törvény alapján a Zalaszántó-Vár

Részletesebben

A városklíma kutatások és a településtervezés, a városi tájépítészet összefüggései. Dr. Oláh András Béla BCE, Tájépítészeti Kar

A városklíma kutatások és a településtervezés, a városi tájépítészet összefüggései. Dr. Oláh András Béla BCE, Tájépítészeti Kar A városklíma kutatások és a településtervezés, a városi tájépítészet összefüggései Dr. Oláh András Béla BCE, Tájépítészeti Kar A kezdet, vegetációs index vizsgálat Hogy változott Budapest vegetációja 1990

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

MŰHOLDAS VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLAT

MŰHOLDAS VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLAT Városi Hősziget Konferencia Országos Meteorológiai Szolgálat 2013. szeptember 24. MŰHOLDAS VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLAT Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

Tetőtípusok azonosítása hiperspektrális felvételek alapján

Tetőtípusok azonosítása hiperspektrális felvételek alapján Tetőtípusok azonosítása hiperspektrális felvételek alapján Kovács Zoltán 1 Szabó Szilárd 2 Burai Péter 3 Szabó Gergely 4 1 PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék,

Részletesebben

Digitális felszínmodellek előállítása és alkalmazásának lehetőségei

Digitális felszínmodellek előállítása és alkalmazásának lehetőségei Digitális felszínmodellek előállítása és alkalmazásának lehetőségei Zboray Zoltán igazgató Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) Fény-Tér-Kép Konferencia 2012. szeptember 27-28. Károly

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 0 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Szolnok 0. május 0. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

Új eredmények és lehetőségek a parlagfű távérzékeléses kimutatásában Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén

Új eredmények és lehetőségek a parlagfű távérzékeléses kimutatásában Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén Új eredmények és lehetőségek a parlagfű távérzékeléses kimutatásában Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági Távérzékelési Kutatási és Fejlesztési Osztály

Részletesebben

Automatikus épület-felismerés ortofotókon objektum-alapú eljárással

Automatikus épület-felismerés ortofotókon objektum-alapú eljárással Automatikus épület-felismerés ortofotókon objektum-alapú eljárással Gera Dávid Ákos, Nádor Gizella, Surek György Földmérési és Távérzékelési Intézet Távérzékelési Igazgatóság 1. Bevezetés Napjainkban a

Részletesebben

Informatika BSc oktatást és kutatást támogató hallgatói munka

Informatika BSc oktatást és kutatást támogató hallgatói munka Informatika BSc oktatást és kutatást támogató hallgatói munka Berke, J. - Ocskai, Zs. - Kocsis I. and Sasfalvi, T. * Gábor Dénes Főiskola, Alap- és Műszaki Tudományi Intézet, Budapest, Hungary e-mail:

Részletesebben

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez Távérzékelés Országos távérzékelési projektek (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

Produkció mérések. Gyakorlati segédanyag a Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar hallgatóinak

Produkció mérések. Gyakorlati segédanyag a Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar hallgatóinak SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTANI ÉS ÖKOFIZIOLÓGIAI INTÉZET 2103 GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 TEL:(28) 522 075 FAX:(28) 410 804 Produkció mérések Gyakorlati segédanyag

Részletesebben

Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel. 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag)

Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel. 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag) Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag) 1 Cégbemutató A Sensor Technologies Kft. videó analitikai rendszereket fejleszt budapesti székhellyel.

Részletesebben

A Support Vector Machine osztályozó eljárás alkalmazásának eredményei multispektrális felvételek esetében

A Support Vector Machine osztályozó eljárás alkalmazásának eredményei multispektrális felvételek esetében A Support Vector Machine osztályozó eljárás alkalmazásának eredményei multispektrális felvételek esetében Berke József 1 Szilágyi Judit 2 Kőrösy Péter Ernő 2 Kozma-Bognár Veronika 3 1 főiskola tanár, Gábor

Részletesebben

Távérzékeléssel az árvízi biztonságért

Távérzékeléssel az árvízi biztonságért Távérzékeléssel az árvízi biztonságért HUNAGI Konferencia 2013. április 4. Dr. Tomor Tamás Intézetigazgató Károly Róbert Főiskola Árvízi megelőzés / felkészülés / tervezés Védekezés / beavatkozás Kárelhárítás

Részletesebben

A fotogrammetria fejlődési tendenciái

A fotogrammetria fejlődési tendenciái A fotogrammetria fejlődési tendenciái Dr. Engler Péter Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Fotogrammetria és Távérzékelés Tanszék GIS Open 2011. Fejlődési irányt befolyásoló

Részletesebben

Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt.

Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt. Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt. Vezető gyártó a GNSS navigációban és helymeghatározásban 1 Fedezze fel a Magellan-t 2006. Augusztus 31.-én

Részletesebben

VIZUÁLIS TECHNOLÓGIÁK OKTATÁSA

VIZUÁLIS TECHNOLÓGIÁK OKTATÁSA VIZUÁLIS TECHNOLÓGIÁK OKTATÁSA Busznyák János Pannon Egyetem Georgikon Mg. Kar, 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 57. bjs@georgikon.hu Dr. Berke József Pannon Egyetem Georgikon Mg. Kar, 8360 Keszthely,

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN - 2014

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN - 2014 Helyünk a térinformatikában GIS OPEN - 2014 Pallos Péter Termékek & Megoldások Zeno Connect Zeno SDK Zeno 10 /15 with 3,5G CS25 with LRBT Leica GIS A közelmúlt fejlesztései Zeno 10 /15 GG02plus CS25 Zeno

Részletesebben

MFTTT Vándorgyűlés. Zboray Zoltán Igazgató. FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) Földmérési és Távérzékelési Intézet

MFTTT Vándorgyűlés. Zboray Zoltán Igazgató. FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) Földmérési és Távérzékelési Intézet MFTTT Vándorgyűlés Zboray Zoltán Igazgató FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) Szolnok 2015. július 3. 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. http://www.fomi.hu Előzmények A fotogrammetriai

Részletesebben

Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban?

Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban? Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban? Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági Távérzékelési Kutatási és Fejlesztési Osztály MAGYAR METEOROLÓGIAI

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

Szőlő termőhely térképezés légi távérzékelt felvételek alkalmazásával Vineyard Mapping Using Aerial Remote Sensing Imagery

Szőlő termőhely térképezés légi távérzékelt felvételek alkalmazásával Vineyard Mapping Using Aerial Remote Sensing Imagery Bekő László 1 Lukácsy György 2 Hunyadi Gergely 3 Szőlő termőhely térképezés légi távérzékelt felvételek alkalmazásával Vineyard Mapping Using Aerial Remote Sensing Imagery ifj.beko.laszlo@gmail.com 1 Károly

Részletesebben

A TERMOKAMERA, AVAGY A CSÖRGŐKÍGYÓ STRATÉGIÁJA

A TERMOKAMERA, AVAGY A CSÖRGŐKÍGYÓ STRATÉGIÁJA A TERMOKAMERA, AVAGY A CSÖRGŐKÍGYÓ STRATÉGIÁJA Sokszor használjuk a fényképezés infravörös tartományban kifejezést, ami után rögtön magyarázkodni kényszerülünk, hogy melyik tartományra is gondoltunk. Az

Részletesebben

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer A leírást készítette: Deákvári József, intézeti mérnök Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2005-ben újabb műszerekkel gyarapodott. Beszerzésre került egy Sokkia gyártmányú

Részletesebben

A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL

A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 35. Meteorológiai Tudományos Napok, Magyar Tudományos Akadémia, 2009. november 20. A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita Eötvös

Részletesebben

Térinformatikai adatbázis feltöltése nagyméretarányú távérzékelési adatokkal

Térinformatikai adatbázis feltöltése nagyméretarányú távérzékelési adatokkal Térinformatikai adatbázis feltöltése nagyméretarányú távérzékelési adatokkal A térinformatikai rendszerek adatbázisának feltöltése a környezetvizsgálatnál nem tekinthető úgy, mint egy részletesen és pontosan

Részletesebben

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54

Részletesebben

Robotot vezérlő szoftverek fejlesztése Developing robot controller softwares

Robotot vezérlő szoftverek fejlesztése Developing robot controller softwares Robotot vezérlő szoftverek fejlesztése Developing robot controller softwares VARGA Máté 1, PÓGÁR István 2, VÉGH János 1 Programtervező informatikus BSc szakos hallgató 2 Programtervező informatikus MSc

Részletesebben