BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN"

Átírás

1 A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN Nyilvános verzió Debrecen, október 5.

2 Tartalomjegyzék 1. A TEVA Zrt. alapadatai A debreceni telephely azonosító adatai A veszélyes üzem környezete A veszélyes üzem környezetének részletes bemutatása A gyár környezetében azonosított receptor pontok A recetor pont: A Benczúr utca teleppel határos térsége B recetor pont: A Móricz Zsigmond út telephez közel eső térsége C recetor pont: A Móricz Zsigmond út 22. szám térsége D recetor pont: A Pallagi út 9. szám, Idősek Háza térsége E recetor pont: A Benczúr Gyula utcai Köztemető térsége A veszélyes üzem környezetének területrendezési elemei A természeti környezetre vonatkozó információk Földtani környezet Vízrajzi adottságok Domborzati viszonyok A természeti környezet veszélyeztetését jellemző információk Értékes környezeti tényezők A telephely környezetében azonosított védendő növénytársulások A telephelyen folytatott tevékenységek A Társaságra vonatkozó általános információk A gyár rendeltetése A gyár főbb tevékenységei Előkészítés és anyagmozgatás Beszerzés Tárolás Anyagmozgatás Készüléktisztítás Hatóanyag előállítás, kinyerés, végfeldolgozás Szerves-szintetikus Fermentációs (biotechnológiai) Hatóanyag kinyerés Végfeldolgozás Gyógyszerformák készítése Kilépő anyagok kezelése Kilépő anyagok újrahasznosítása Kilépő anyagok kezelése, ártalmatlanítása Kiszolgáló tevékenységek Technológiai előzmények, jövőbeni tervek Technológiai előzmények Az üzemben folyó veszélyes tevékenységek korlátozása, megszűntetése, valamint kitelepítése Az üzem jövőbeni tervei A veszélyes üzem környezetében azonosított veszélyes tevékenységek Biztonsági politika és biztonsági irányítási rendszer Fő célkitűzések (biztonsági politika) Verziószám: /37

3 6.2. A biztonsági irányítási rendszer A biztonsági irányítási rendszer bemutatása, szervezete, ügyrendje A veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának rendszere Katasztrófa elhárítási szervezet A létesítményi tűzoltóság felszerelése Beépített védelmi berendezések Bevonható védelmi berendezések Veszélyhelyzeti vezetési létesítmények Vezetőállomány irányítása Dolgozók riasztása Veszélyhelyzeti híradási rendszer Monitoring rendszer A Társaság biztonságtechnikai és környezetvédelmi helyzete Riasztási rendszer Mentés, kárelhárítás Veszélyhelyzeti irányítási rendszer A helyi vezető szerepe Az operatív mentésirányító szerepe A vezető mentésirányító szerepe A veszélyhelyzeti operatív törzs szerepe Kárelhárítás irányításáért felelős vezetők A veszélyhelyzeti irányítási pont Döntés-előkészítő infrastruktúra Gyülekezési pont A menekülési irányok A mentésben, kárelhárításban résztvevők Általánosságban Szervezetek szerint Az elsődleges beavatkozó szervezetek bevethető erői, reagálási idejük A mentési, kárelhárítási tevékenységben részt vevő további szervezetek létszámai, reagálási idejük és elérhetőségük Katasztrófavédelmi oktatás Katasztrófavédelmi gyakorlatok Kockázatelemzés és az eredmények összefoglalása Kockázatelemzés Jogszabályi háttér Az elvégzett munka folyamata Az eredmények összefoglalása Verziószám: /37

4 Bevezetés A TEVA Zrt. a világ egyik legnagyobb gyógyszergyártója, mely az 1912-ben alapított Debreceni, valamint a Hajdúsági ak 1960-as egyesülése révén létrejött BIOGAL jogutódja. Az üzem jelenlegi, Debrecen, Pallagi úti telepén ebben a tulajdonosi formában 1995 óta működik. A TEVA Zrt.-nek jelen pillanatban Magyarországon három telephelye van: - Debreceni (a volt BIOGAL) telepe, - Gödöllői (a volt Human ) telepe, - Sajóbábonyi telep, melyet a TEVA saját erőből, barnamezős beruházásként hozott létre Jelen dokumentáció a debreceni telepen folytatott tevékenység felülvizsgálatát, a folytatott veszélyes tevékenység azonosítását, értékelését, a biztonsági rendszer bemutatását foglalja magában a 18/2006. (I. 26.) Korm. Rend. rendelkezéseinek megfelelően. Társaságunk a rendelet szerinti információszolgáltatási kötelezettségét tematikusan és részletesen teljesíti. A veszélyes anyagok azonosításának alapvető forrásai a Vállalati Informatikai Rendszernek raktár, beszerzés nyilvántartó, valamint technológiai folyamatleíró alrendszereinek adatbázisai. Ezeken az adatbázisokon alapszik az elemzésekhez szolgáltatott alapadatok köre (veszélyes anyagok, jelenlévő mennyiségek, szervezeti egységek, épületek, létesítmények, berendezések, eljárások). Jelen dokumentáció a megelőző (másik szakértő által készített) biztonsági változatok figyelembevételével, de azoktól függetlenül készült, az üzem februári állapotából kiindulva, figyelembe véve az elmúlt két év információit, tendenciáit, folyamatait, valamint az elkövetkezendő 1 évben várható, az üzem által már előre ismert és tervezett tendenciákat, változásokat. A részletes vizsgálatok alapján megalapozottan kijelenthető, hogy a 18/2006. (I. 26.) Korm. rend. hatálya alá tartozó jelenlévő anyagok mennyisége alapján a debreceni telephely alsó küszöbértékű veszélyes üzemnek minősül. Verziószám: /37

5 1. A TEVA Zrt. alapadatai A cég elnevezése: TEVA Zártkörűen Működő Részvénytársaság A cég rövidített elnevezése: TEVA Zrt. A cégjegyzék száma: Statisztikai azonosítási száma: (KSH számjel) A cég székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 13. Levelezési cím: 4032 Debrecen, Pallagi út A debreceni telephely azonosító adatai A telephely címe: Debrecen, Pallagi út 13. KSH település azonosító: Terület: ,8 m 2 Beépítettség: 85 % A telephely területének besorolása: "M"-munkahelyteremtő A telephely és környezetének átnézeti rajzát az 1. ábra melléklet tartalmazza, az áttekintő helyszínrajzot a 2. ábra melléklet-ben, részletes helyszínrajzot pedig a 3. ábra melléklet-ben mutatjuk be. A TEVA Zrt. (a továbbiakban TEVA) debreceni telephelye szabályos, téglalap alakú, a Pallagi út Benczúr Gyula utca Nagyerdő által határolt területen helyezkedik el. A telep szomszédságában országos főközlekedési útvonal, továbbá vasútvonal nem halad. A debreceni telep biztonság szempontjából meghatározó ingatlanjai: Ingatlan címe HRSZ Terület, m 2 Beépítettség (%) Pallagi út / ,7 Pallagi út / ,6 Pallagi út / ,2 Összesen A debreceni telep kiterjedése észak-déli irányban mintegy 830 méter, és kelet-nyugati irányban pedig 280 méter. A telepet javarészt a Nagyerdő védett növénytársulásai veszik körül, kivétel ez alól a Benczúr Gyula utca térsége, ahol a telep laza beépítettségű, vegyes használatú területekkel határos. Az üzem környezetre gyakorolt veszélyeztető hatását növelő létesítmények ezen a területen nincsenek, és a jövőben sem lesznek. Verziószám: /37

6 2. A veszélyes üzem környezete A vizsgált gyártelep Debrecen belterületének szélén helyezkedik el, a tradicionális belvárostól 3,5 km távolságra, de a legközelebbi sűrűbben lakott területektől is viszonylag távolabb: Iránya a telephez képest Térség azonosítása Legkisebb távolság [m] Kelet Kassai út térsége 1470 Nyugat- Dél-nyugat Dóczy József utca térsége 1370 Dél Nagyerdei körút térsége 1430 Észak Pallag 2750 A telepet keleti, nyugati és északi irányból a Nagyerdő védett növénytársulásai határolják, déli irányban távolabbi kapcsolatban áll a Debreceni Egyetem épületcsoportjával (Móricz Zsigmond út). A területek legkisebb távolsága 210 méter. A teleppel közvetlenül határos a Benczúr Gyula utca vonala, és így az ott található vegyes hasznosítású ingatlanok. A legkisebb távolság itt 55 méter. A Benczúr Gyula utca távolabbi szakaszán, a teleptől 520 méteres legkisebb távolságra helyezkedik el a Debreceni Köztemető. A telepet ellátó ipari vágány a 35-ös (E71-es) országos főközlekedési útvonal mellett haladó, Debrecen-Tiszalök vasútvonalból ágazik ki. A Nagyerdőt nyugat-keleti irányban átszelve, az erdőn észak-déli irányban keresztülhaladó Pallagi út vonalát elérve a közlekedési út mellé fordul, és így Debrecen-Pallag iránya felől közelíti meg úti célját. A telepet ellátó gépjárműforgalom a Debreceni Egyetem irányából, a Móricz Zsigmond út, valamint annak folytatása, a Benczúr Gyula utca térségét a Debrecen-Pallag térségével összekötő Pallagi út ideeső szakaszán bonyolódik. A telep elérhető a 4-es és a 35-ös főutak irányából, valamint 33- as útnak a város belsőbb részein haladó térségéből. A telephellyel határos területek közvetlen beépítettséggel csak a Benczúr Gyula utcában rendelkeznek. Itt lazán elhelyezkedő, többszintes, elsősorban iroda-telephely funkciót ellátó épületek találhatók. A telephellyel határos térségben található közintézmények: Iránya a Közintézmény telephez viszonyítva azonosítása címe Dél-kelet Del-nyugat Debreceni Vízmű Zrt., Központi laboratóriuma Debreceni Egyetem, Orvosés Egészségtudományi Centrum 4032 Debrecen, Benczúr Gyula utca Debrecen, Móricz Zsigmond út, Pallagi út által határolt térség épületei Legkisebb távolság [m] Verziószám: /37

7 Iránya a Közintézmény telephez viszonyítva azonosítása címe Nyugat Dél Kelet Nyugat HUNÉP Auguszta Hotel Zrt., Diák Apartman Szálló, Debrecen Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősek Otthona, Vakok Intézete Debreceni Köztemető Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Auguszta Tömb 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond út Debrecen, Pallagi út Debrecen, Benczúr Gyula utca 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond út 22. Legkisebb távolság [m] A telephellyel határos természeti értéket képviselő műemlékek és turisztikai nevezetességek: Iránya a telephez Természeti érték, műemlék, turisztikai nevezetesség képest azonosítása Címe Legkisebb távolság [m] Kelet, nyugat, észak Nagyerdő Nagyerdei körút Dóczy József utca Kartács utca Debrecen külterületei Pallag A 4-es számú főközlekedési út Kassai út Hadházi utca által határolt térség 10 A biztonsági szempontból leginkább jelentős létesítmények: alapanyaggyártó üzemek és kiszolgáló létesítményrészei, valamint a vasúti és közúti fogadóállomások a telephely belső részében helyezkednek el, iroda, labor, szociális létesítmények veszik körül. Az azonosított legkisebb távolságokhoz képest a veszélyeztetett létesítményrészek ennek megfelelően valamelyest távolabb helyezkednek el. Az elemzés szempontjából releváns távolságokat az egyes létesítményrészek kockázatelemzése helyén közöljük A veszélyes üzem környezetének részletes bemutatása A telephely biztonsági szempontból jelentős veszélyes létesítményeihez legközelebb eső lakóövezetek, munkahelyek és közösségi, intézményi létesítmények azonosítását a Biztonsági Elemzésünk 1. ábra melléklete tartalmazza, amelyet nyilvános verziónkhoz nem csatolunk. Általában megállapítható, hogy: - A gyár közvetlen környezetében néhány emeletes irodaépületben kisebb gazdálkodó szervezet működik, egyéb tevékenység nem azonosítható. (Rendelet, 2.2.2/a.) Verziószám: /37

8 - A lakosság által látogatott létesítmények (iskola, kórház, sportpálya, stb.) az üzem legközelebb eső veszélyes létesítményétől számított 180 m-en túl helyezkednek el. (Rendelet, 2.2.2/b.) - Különleges természeti értékeket képviselő érték a telepet közrefogó Nagyerdő. (Rendelet, 2.2.2/c.) - Súlyos ipari balesetek által potenciálisa érintett létesítmények a közelben, jelenlegi ismereteink szerint nincsenek. (Rendelet, 2.2.2/d.) A telephelyre jellemző uralkodó szélirány Észak, Észak-keleti, valamint másodlagosan a Dél, Dél-nyugati. Az esetleges légszennyezés azt elsődleges szélirányok esetén a Debreceni Egyetem Orvostudományi Kar épületcsoportjának irányába, míg a másodlagos főirány esetén a Nagyerdőnek Pallag felé eső térsége irányában terjed A gyár környezetében azonosított receptor pontok A telephely, valamint környezetének részletesebb áttekintésére a Biztonsági elemzésünk 1. ábra melléklete alkalmas melyet nyilvános verziónkhoz nem csatolunk-, mely bemutatja a telephely környezetében felvett receptor pontokat. Az egyes térségekhez rendelt receptor pontok azonosítását az alábbi táblázat tartalmazza. Jel A B C D E Lakóterület, létesítmény azonosítása Benczúr Gyula utca, Pallagi út kereszteződésének térsége Debreceni Egyetem, Orvostudományi kar, Móricz Zsigmond út térsége Diák Apartman Szálló, Móricz Zsigmond út 22. szám térsége Pallagi út 9. szám térsége (Idősek Háza, Vakok Intézete) Benczúr Gyula utca, Köztemető főbejáratának térsége Legkisebb távolság a veszélyes üzemtől [m] 1 A közelben elhelyezkedő Épületek Besorolása 2 Jelenlévő személyek száma (becslés) [fő] 55 Vasúti lefejtő B Vasúti lefejtő B es számú tartálypark A Vasúti lefejtő C Vasúti lefejtő E Az itt közölt érték a legkisebb távolság, a második oszlopban a legközelebb eső létesítményrész. Minden számba vett épület az itt közölt távolságon túl helyezkedik el. 2 A rendelet 5. melléklete szerinti besorolás. Az üzem környezetében azonosított településrészek mindegyikén egy-egy receptor pontot vettünk fel. Ezek a kiválasztott receptor pontok biztosítják, hogy segítségükkel pontosan meghatározható legyen egy-egy baleseti eseménysornak a kiválasztott pontban (településrészen) érzékelhető hatása A recetor pont: A Benczúr utca teleppel határos térsége Verziószám: /37

9 A Benczúr utca ezen szakaszán főképpen ipari és kereskedelmi-szolgáltató jellegű telephelyek helyezkednek el. Itt található a Vízművek modern Központi Laboratóriuma, amely nem csak a Vízművek számára lát el mérési és dokumentálási feladatokat, külső megrendeléseket is teljesít. A térségben lakók száma néhány fő (a területeket biztosító személyzet), az itt nappal tartózkodók száma mindösszesen kb. 50 főre tehető B recetor pont: A Móricz Zsigmond út telephez közel eső térsége A térség a Debreceni Egyetem tulajdonában álló épületcsoportokat tartalmaz, melyek megközelítése elsősorban a Pallagi út irányából történik, valamint a Móricz Zsigmond úton, távolabb is található egy bejárat. Az épületcsoportban vannak elhelyezve a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának intézményei, kutató, oktató, szociális és más célú létesítményei. A területen lazán, szabadon álló, pavilonszerű beépítéssel jobbára háromszintes épületek találhatók. Az Egyetem magasabb épületei távolabb helyezkednek el. A térségben lakók száma néhány fő (állandó portaszolgálat, a területeket biztosító személyzet), az itt nappal tartózkodók száma mindösszesen kb. 200 főre tehető. Megjegyzés: A létszám meghatározása során a teleptől legfeljebb 400 méter távolságban elhelyezkedő épületeket vettük figyelembe C recetor pont: A Móricz Zsigmond út 22. szám térsége A Móricz Zsigmond útba a 22. számnál, a teleptől 640 méteres távolságban, forgalomcsillapított övezetben torkollanak bele az Egyetem északi és déli irányban vezető gyűjtőútjai. Itt a gyalogos forgalom napközben intenzív. Az északi kiágazás vezet az Általános Orvostudományi Kar épületcsoportjához, melynek legszélső nyúlványa a Markusovszky Lajos Kollégium III. számú épülete (Móricz Zs. út 11.). A kollégium öt háromemeletes önálló épületből álló komplexuma, összesen 300 fő befogadására alkalmas. A szálló viszonylag magas kihasználtságát figyelembe véve az itt jelenlévő személyek számát 250 főben határoztuk meg, melyben a térségben tartózkodó egyetemi munkatársak és hallgatók létszámát is beleértjük D recetor pont: A Pallagi út 9. szám, Idősek Háza térsége A teleptől déli irányban, a Pallagi út Móricz Zsigmond úti kereszteződésnek túloldalán, a Nagyerdei körút irányában, a teleppel azonos oldalon helyezkedik el az Önkormányzat által működtetett Idősek Háza. Az épület kiterjedt, parkosított telken helyezkedik el, a Pallagi útnak a Nagyerdei körúthoz eső végénél. Az itt jelenlévő személyek (jobbára idősek) száma mintegy 100 fő. Ugyanitt található a Vakok Intézete, amely szintén kb. 100 fő, fekvőbeteg, mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személy E recetor pont: A Benczúr Gyula utcai Köztemető térsége A teleptől Kelet, Dél-keleti irányban, nagy területen elhelyezkedő Köztemetőt 1928-ban jelölte ki a város, 1932-ben nyitották meg. A főépület, a ravatalozó és krematórium magyarosszecessziós stílusban készült, a temetőt látogatók létszáma változó, a főbejárat környezetében folyamatos a mozgás. A temetőben jelenlévő személyek számát 100 fővel vettük figyelembe, amely a nagy távolságok miatt kifejezetten a temetőnek a telephez eső keleti térségében jelenlévőket kívánja reprezentálni. A napközben (egy-egy alkalommal hétköznap és hétvégén) megtartott bejárás tanúbizonysága szerint a gyárteleptől 600 méteres körzeten belül tartózkodók létszáma ennek töredéke (néhányszor tíz fő). Verziószám: /37

10 2.2. A veszélyes üzem környezetének területszabályozási elemei A telephely jóváhagyott szabályozási tervvel rendelkezik. Érvényes településrendezési terv készült, melynek azonosító száma: 8/2003. (IV. 17.) (Közgyűlési rendelet Debrecen megyei jogú város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről) 3. A természeti környezetre vonatkozó információk 3.1. Földtani környezet A gyár környéki kutatási területen a felszín közeli képződmények feltárása érdekében különböző célokból számos földtani fúrás és mérnökgeofizikai szondázás mélyült m talpmélységgel. A kutatólétesítmények adataiból levonható legfontosabb következtetéseket az alábbiakban foglaljuk össze: Pallag térségében vékony, kőzetlisztes fedőréteg alatt típusos futóhomok helyezkedik el. A homok jól osztályozott uralkodóan aprószemcsés (60-70%). Lefelé a homok durvul, nő a középszemcséjű homok aránya. A futóhomok jó vízvezető, szivárgási tényezője kb cm/s. A debreceni II. Vízmű és a Gyár térségében egy összetettebb üledékszerkezet található. A felszín alatt 2,0-5,0 m vastagságban kőzetlisztes homok található. A homokfrakción belül az apró szemcsék az uralkodóan a finom mellett. A kőzetliszt frakción belül az apró szemcsék az uralkodóak finom mellett. A kőzetliszt frakción belül a durva kőzetliszt aránya meghaladja a finomét. Kevéssé osztályozott. Vízvezető képessége a frakciók arányától függően cm/s között változik. Alatta fokozatos átmenettel homokos finom kőzetlisztes durva kőzetliszt települt. A homokfrakció aránya 15-30%, a durva kőzetliszté 35-60%, a finom kőzetliszté 10-20%, míg az agyagé 10% körüli. Vízvezető képessége a frakciók arányától függően cm/s körül alakul Vízrajzi adottságok A tágabb értelemben vett térség leírása A területnek csak azért van lefolyása, mert a csapadékos időszak nem esik egybe a maximális párolgás idejével. Felszíni vízfolyása és talajvize igen kevés, de gazdag rétegvizekben, és termálkincse is jelentős. Felszíni vizek A Hajdúságnak nincs állandó jellegű vízfolyása, a Tiszalöki duzzasztómű üzembe helyezése óta a gravitációs vízkivétellel táplált Keleti - főcsatorna azonban áthalad a táj peremén. Jelentőseb vízfolyás a Tócó-árok és a Kondoros összefolyásából létrejövő Kösely, amely utóbbi vízfolyás fogadja be Debrecen városi, köztük a telep kezelt szennyvizeit. Verziószám: /37

11 Időszakos jellegű vízfolyásainak medrei csak tavasszal, a csapadékosabb időszakban telnek meg, ilyen a Fürj - ér, a Vidi - ér, Brassó - ér, vagy a Pece - ér és a Vajdalaposi - csatorna. Általában a belvizek levezetőiként funkcionálnak ezek a vízfolyások. Természetes állóvizekben sem bővelkedik a táj, néhány morotva -, és szikes tó található meg a területen. Mesterséges tavak azonban nagyobb számban találhatóak. Felszín alatti vizek A talajvíz legnagyobb érdekessége, hogy a Hajdúság az Alföld azon kevés területeinek egyike, ahol a talajvíz állandóan mélyen áll. Északon 6-10 méter között, Délen 10 méter alatt van az átlagos talajvízmélység. A talajvíz mennyisége meglehetősen kevés, a talajvízszint süllyedése nélkül kitermelhető vízmennyiség 1,6 l/ s négyzetkilométerenként. A talajvízben az átlagos sótartalom mg/l, a víz kémiai jellegét tekintve vegyes típusú. A kationok között sok helyen a nátrium, az anionoknál a hidrogén-karbonát kerül előtérbe. Helyenként magas a klór és a szulfát aránya. A talajvíz keménysége nem mondható extrémnek, bár magasabb értékeket, n.k.f.-ot érhet el. A szulfáttartalom mg/l között mozog. Pannon, pliocén és pleisztocén víztartókból ered a gazdag rétegvíz - kincs. A negyedkori rétegekből származó vizek túlnyomórészt kalcium-hidrogénkarbonátosak, a felsőpannon üledékekből eredők északról dél felé haladva nátrium-hidrogénkarbonátosba mennek át, Hajdúszoboszló környékén a nátrium-kloridos jut uralomra. A Hajdúság termálvíz-készlete is igen jelentős, hévizei főleg felsőpannon homokos üledékekben tárolódnak (Hajdúszoboszló, Debrecen, Hajdúdorog, Kaba, Nádudvar, stb.) Domborzati viszonyok Az üzemet is magába foglaló kistáj 85 és 150 méter közötti tengerszint feletti magasságokat ér el maximálisan, a telep környezetében majdnem tökéletesen sík terület 131 mbf szinttel. A térség Debrecen belvárosának 119 mbf magasságához viszonyítva mintegy 10 méter magas teraszon helyezkedik el, de ezt az odavezető utak rendkívül enyhe lejtése miatt alig lehet észlelni. Észak-nyugati irányban az üzemtől mintegy 4 km távolságban, Bodaszőlő község területén, a Pallagi út Pallag felé leágazásától kezdődően enyhe kiemelkedés található, 152 mbf csúcsmagassággal A természeti környezet veszélyeztetését jellemző információk A Társaság tevékenysége a természeti környezetet általában nem veszélyezteti, ezt az egységes környezethasználati engedély megléte, az előírások betartása és ennek éves hatósági ellenőrzése igazolják. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, illetve az ú.n. elérhető legjobb technikák (BAT) alkalmazására. Verziószám: /37

12 Súlyos baleset bekövetkezte esetén számolni kell azonban a környezet kisebb mértékű szennyezésével: - elsősorban légszennyezéssel, bűzös, irritáló, rendkívüli esetben élővilágra ártalmas vegyi anyagok levegőbe jutásával; - (egészen kis valószínűséggel) jelentősebb méretű tűz és/vagy robbanás bekövetkeztével, valamint az azt követő légszennyezéssel; - a csatornarendszerbe kerülő, a vízi életet veszélyeztető különféle anyagokkal Értékes környezeti tényezők A Gyárat délről a Benczúr utca a Vízmű nagyerdei telepeivel ill. a Nagyerdei park, keletről és északról a Nagyerdő, nyugatról a Pallagi út ill. a Nagyerdő határolja. A Nagyerdő földrajzilag a Nyírség délnyugati szélén helyezkedik el, egyedül nyugatról határolja egy másik táj a Hajdúság (Hajdúhát), növényföldrajzilag a magyar vagy pannon (Pannonicum) flóratartomány alföldi (Eupannonicum) flóravidék nyírségi (Nyírségense) flórajárásának délnyugati részére esik, s értelemszerűen nyugatról a növényföldrajzi Tiszántúllal (Cirsicum) érintkezik. A boreális atlantikus szubboreális fázis után, a szubatlantikus fázisban alakult ki az a növényzete a Nagyerdőnek, amely az enyhén lehűlő és szárazabbá váló klímájában ma is jellemző lehetne rá antropogén hatások nélkül. A Nyírség DK-i erdeinek letermelése a V-VII. század körül fokozódott, de szerencsére a városhoz tartozó területek irtása és újratelepítése, valamint kezelése a város törvényei által szabályoztattak. Ennek köszönhető, hogy a kb. VIII. század óta a Nagyerdő természetes felújulásával szemben a mesterséges telepítések (magvetések) domináltak. Mindezeknek köszönhető, hogy a. század elejéig az eredeti társulások fennmaradhattak, az azokra jellemző lágyszárú és maguktól felújuló fásszárú fajok nagy számmal jellemezhették a cönózisokat. Ennek az eredménye az is, hogy erdőssztyeppekre jellemző fátlan térségeket, tisztásokat is beerdősítették. Sajnos ugyanazon időponttól kezdődött el a Nyírség és a Hajdúhát csatornázása és lecsapolása, és ennek következményeként a.század közepére erőteljesen csökkent a talajvízszint. (Ez adott indokot a nagymértékű akácosításra is!) A kiszáradást is fokozta a napjainkig tartó felmelegedő, aridabb klímát létrehozó folyamat. A következő társulások lehettek jelen a viszonylagos érintetlenség időszakában: - Festuco rupicolae Quercetum roboris (nyílt homoki tölgyes) - Convallario Quercetum roboris (zárt homoki tölgyes) - Fraxino pannonicae Ulmetum (tölgy-kőris-szilligeterdő) kis foltokban, főleg az északi és nyugati részen fordul elő - Querco-Carpinetum (alföldi gyertyános tölgyes) Verziószám: /37

13 A nyílt homoki tölgyesek helyén ma akácosok, erdei- és simafenyvesek vannak. A tölgykőris-szil ligeterdőket kiszárították és átalakultak ha nem vágták ki véglegesen őket gazdag geofiton szinttel rendelkező gyöngyvirágos tölgyessé. Gyertyános tölgyesből mindössze egyetlen néhány hektáros folt maradt A telephely környezetében azonosított védendő növénytársulások A gyár a nagyerdő területébe ékelődik, amely országos védettség alatt áll. Több értékes fafaj és társulástöredék, két védett faj (Scilla vindobonensis, Betula Pubescens), továbbá több jelentős lágyszárú faj él a kerítésen kívül. A Gyár területét a következő növénytársulások, valamint ültetett erdőállományok veszik körül: Nyugatról Convallario Quercetum kb. a kapuig valamint akácos után (Bromo robinietum) ültetett tölgyes (Quercetum cult.). A vizsgált résznél nyugatról ültetett Fraxino pannonicae Ulmetum. Északról ültetett Convallario Quercetum, benne Tiliosum argenteae ültetett szubasszociáció. Északkelet-kelet felől ültetett vegyes erdőben (eredetileg Convallario- Quercetum). Délről a Benczúr utca felől ültetett fák. Az alábbi táblázatban mutatjuk be az azonosított jelentősebb növényfajokat: Növény megnevezése Nyugat Észak Acer campestre (mezei juhar) Északkeletkelet Acer negundo (zöld juhar) Acer platanoides (korai juhar) Acer pseudoplatanus (hegyi juhar) Kelet Acer saccharinum (ezüst juhar) Achillea millefolium (közönséges cickafark) Ambrosia artemisiifolia (parlagfű) Astragalus glycyphyllos (érdeslevelű csúdfű) Ballota nigra (fekete perszterce) Bilderdykia convolvulus (szulákkeserűfű) Brachypodium sylvaticum (erdei szálkaperje) Bromo sterili-robinietum (akácos) Betula pubescens (molyhos nyír) Cannabis sativa (hasznos kender) Carex divulsa (zöldes sás) Dél Verziószám: /37

14 Növény megnevezése Nyugat Észak Északkeletkelet Carex pairae (berzedt sás) Celtis occidentalis (nyugati ostorfa) Cerasus avium (madárcseresznye) Chelidonium majus (vérehulló fecskefű) Chenopodium hybridum (pkolvarlibatop) Chenopodium sativum Coryllus avellana (közönséges mogyoró) Crataegus monogyna (egybibés galagonya) Cynoglossum officinale (közönséges ebnyelvfű) Euonymus europaeus (csíkos kecskerágó) Fraxinus angustifolia subsp. Pannonica (magyar kőris) Fraxinus penssylvanica (zöld kőris) Galeopsis pubescens (pelyhes kenderkefű) Gallium mollugo (közönséges galaj) Hibiscus trionium Hieracium umbellatum (ernyős hölgymál) Homulus lupulus (komló) Juglans nigra (fekete dió) Melica altissima (magas gyöngyperje) Padus serotina (kései meggy) Philadelphus coronarius (illatos jezsámen) Prunus spinosa (kökény) Pupulus alba (fehér nyár) Robinia pseudoacacia (fehér akác) Kelet Dél Verziószám: /37

15 Növény megnevezése Nyugat Észak Rubus caesius (hamvas szeder) Quercus cerris (csertölgy) Északkeletkelet Kelet Quercus robur (kocsányos tölgy) Sambucus nigra (fekete bodza) Scilla vindobonensis (ligeti csillagvirág) Solidago gigantea (magas aranyvessző) Tilia tomentosa (ezüsthárs) Ulmus laevis (vénic szil) Ulmus minor (mezei szil) Ulmus pumila var. Arborea (turkesztáni szil) Urtica dioica (nagy csalán) Viola sylvestris (erdei ibolya) A táblázatban szürke háttérrel jelöltük a védett növényeket. 4. A telephelyen folytatott tevékenységek 4.1. A Társaságra vonatkozó általános információk A gyár rendeltetése A TEVA debreceni székhelyén gyógyszer-hatóanyagok előállítását, gyógyszer-készítmények gyártását és kiszerelését végzi, valamint gyógyszerkutatást folytat. A Társaság debreceni székhelye egyúttal a Társaság kereskedelmi és adminisztratív központja is. A Társaság által előállított gyógyszer-készítmények saját gyártású, valamint vásárolt hatóanyagot egyaránt tartalmaznak A gyár főbb tevékenységei A TEVA jogelődje, a BIOGAL jelenlegi telephelyén az 1950-es években kezdte el működését. A termelési tevékenység során főként fermentációs és szintetikus úton előállítható, különböző gyógyszeralapanyagok és gyógyszerek gyártását végezték eddig és végzik napjainkban is. A Gyár fennállása óta több alkalommal történt jelentősebb beruházás, fejlesztés, különösen az 1990-es évek elejétől tette szükségessé a piac új termékek gyors termelésbe állítását. Dél Verziószám: /37

16 A gyógyszer-hatóanyagok és intermedierjeik gyártása jellegénél fogva vegyipari tevékenység. A tevékenységet jellemzi a viszonylag kis sarzsméretű szakaszos technológia, az alkalmazott gyártási eljárások nagy száma, a sokféle termék, a viszonylag kis gyártási méret, a felhasznált anyagok széles skálája. A továbbiakban az egyes tevékenységi csoportokat részletezzük Beszerzés A beszerzett nyersanyagok csak ritkán igényelnek valamilyen helyszíni előkezelést, mivel a beszerzéskor elsődleges szempont a gyártási folyamatba történő beadagolásra alkalmas minőség Előkészítés és anyagmozgatás Az előkészítés és anyagmozgatás eljárásai jellemzően az anyagtárolást, az alkalmazott készülékek tisztítását, az anyagok kimérését és beadagolását, valamint a készülékek közötti anyagmozgatást jelentik Tárolás A gyógyszeriparban felhasznált alapanyagok jelentős részt folyadékok, melyek felhasználás előtti tárolási módjai közül jellegzetes a tartályban, a hordóban és egyéb göngyölegben történő tárolás. A kisebb mennyiségben felhasznált szilárd alapanyagok tárolása jellemzően zsákban és egyéb, kisebb kiszerelésben történik, ezen kívül még a különböző gázok főként palackban történő tárolása fordul elő. A készletezett anyagmennyiségek tendenciáiban tetten érhető az egyre szigorodó beszerzés-szervezés Anyagmozgatás Az anyagmozgatás jellemzően vezetékes vagy szállítóeszközzel történő szállítás. A vezetékes szállítás történhet rögzített vagy flexibilis vezetéken, lehet gravitációs, pneumatikus, vákuumos, nyomás alatti. Az anyagmozgatás jellegzetes módjai: - Folyadék átfejtése hordóból (hordóba, szállítható tartályba, tartálykocsiba stb.) - Folyadék átfejtése tartályból, készülékből (földalatti-, földfeletti tartályból; nyomatás készülékbe; leengedés adagolóból, szállítás konténerből, nyomatás nitrogénnel, szivattyúval nyomott folyadék fogadása, szállítás szivattyúval, szállítás gravitációs úton stb.) - Nedves- vagy száraz szilárd anyag szállítása (bemérése dobból/zsákból; leengedése Müller-hordóba, leengedése zárt rendszerben; leengedése konténerbe; bemérése konténerből; bemérése poradagolón keresztül; bemérése Müller-hordóból; zsákba szedése stb.) - Gázellátás (palackból inert gáz, palackból éghető gáz; csővezetékből nitrogén; csővezetékből egyéb gáz stb.) Készüléktisztítás A készülék tisztítás a GMP (= Jó Gyártási Gyakorlat) előírásai miatt validált eljárás, azaz a terméktől függően előírt anyagokkal (oldószerek), előírt mennyiségekkel történik. Verziószám: /37

17 Hatóanyag előállítás, kinyerés, végfeldolgozás Kezdetben fermentációs és extrakciós eljárással készíthető gyógyszereket állítottak elő. Az 1960-as évektől szintetikus alapanyag és intermedier gyártással bővült a tevékenység. A jelenlegi fermentációs kapacitást 1986-tól építették ki, megteremtve számos antibiotikum előállításának lehetőségét. A Gyár jelenleg is fermentációs és szintetikus úton előállítható gyógyszer alapanyagokat és gyógyszerkészítményeket - tabletta, kúp, kapszula, kenőcs formájában állít elő. A kémiai reakciók kivitelezésére Debrecenben átlagosan 1-12 m 3 térfogatú reaktorgépcsoportok állnak rendelkezésre. A kémiai reakciókat követi a keletkezett termék tisztítása, koncentrálása (hatóanyag vagy intermedier kinyerés), majd legtöbb esetben befejezésül a termék tiszta, kristályos formában történő előállítására (porkezelés) kerül sor. A hatóanyag előállítás, kinyerés és végfeldolgozás folyamatait a gyógyszeriparban a GMP előírásai szabályozzák, melyek az átlagosnál részletesebb technológiai utasítások alkalmazását kívánják meg. A tevékenységet jellemzi továbbá az alkalmazott gyártási eljárások, a felhasznált alapanyagok és a termékek sokfélesége és egyedisége. A reakciók során esetenként gázok, gőzök felszabadulásával kell számolni. Sok esetben, biztonságtechnikai okokból, inert (nitrogén) atmoszféra alkalmazása szükséges. Az alkalmazott hatóanyag előállítási technológiák fő típusait az alábbiakban mutatjuk be: Szerves-szintetikus A reakció reaktorokban (szakaszos keverős reaktorok) történik. A szintetikus gyógyszerkémiai eljárások jellemzője a szakaszos technológia, a relatíve kis sarzsméret és a szerves oldószerek használatának domináns volta. A szerves kémiai reakciók ritkán mennek tökéletesen végbe, szemben a néha pillanatreakcióban lezajló szervetlen kémiai folyamatokkal. Ezért a fenti körülmények között előállított fázistermékeket valamint terméket akár lépésenként is el kell választani az el nem reagált kiindulási anyagoktól, és a képződött melléktermékektől, melyek a reakciók során jellemzően keletkeznek. A kémiai reakció kívánatos irányba (termék-képződés) történő eltolása érdekében a reakciópartnerek valamelyikét feleslegben kell alkalmazni. Az előállítás során jelentős mennyiségű oldószerhulladék keletkezik, bár az elmúlt években a fajlagos oldószerfelhasználás csökkent köszönhetően a környezetvédelmi célú technológiai fejlesztéseknek Fermentációs (biotechnológiai) Biokémiai eljárás, melynek során élő szervezetet használnak (baktérium, gomba, enzim) valamely termék előállítására, vagy egy adott molekula szerkezetének megváltoztatására. A termék az azt előállító szervezet sejtjein belül vagy azon kívül keletkezik. Jellemzően vizes közegben (aerob fermentorban stb.) zajló folyamatok, melyek során az élő szervezet működéséhez szükséges tápanyagokat is biztosítani kell. A fermentáció során minden esetben gázok lépnek ki a rendszerből és a melléktermékek képződése is jellemző. Az előállítás során elhasznált tápközegekből ebben a folyamatban nagyobb mennyiségű technológiai szennyvíz Verziószám: /37

18 és biomassza keletkezik, bár az elmúlt időszakban a fajlagos vízfelhasználásunk csökkent köszönhetően a környezetvédelmi célú technológiai fejlesztéseknek. Valamennyi eljárásra igaz, hogy az előállítandó terméket a továbbiakban tiszta formában ki kell nyerni Hatóanyag kinyerés A hatóanyag és intermedier gyártási eljárásokkal kialakított, többnyire oldatban lévő fázistermékeket valamint termékeket minél tisztább és töményebb formában kell előállítani, akár lépésenként is el kell választani az el nem reagált kiindulási anyagoktól, és a képződött melléktermékektől. A hatóanyag kinyerést az alábbiakkal végezzük: - Extrakció - Kristályosítás, kicsapás - Desztilláció - Szűrés, ülepítés Végfeldolgozás A hatóanyag és intermedier kinyerés során kinyert, többnyire szilárd nedves anyag szárítása, szükség esetén a megfelelő szemcseméret beállítása. Szárítás, a vizes vagy oldószeres nedvesség megszüntetése. A végfeldolgozás jellegzetes eljárásai: - Szárítás - Aprítás, őrlés, mikronizálás - Szitálás - Homogenizálás Gyógyszerformák készítése A gyógyszer alapanyagokból megfelelő segédanyagok hozzáadásával gyógyszerkészítményeket gyártanak az alábbi formában: tabletta, kúp, kapszula, kenőcs. A gyógyszerkészítmény formálása során különböző, az emberi szervezetre ártalmatlan ún. vivő és segédanyagokkal egészül ki a gyógyszer hatóanyaga. Az általában és legnagyobb mennyiségben használt ilyen anyagok a tejcukor, keményítő, víz. Jellemzően a vivő és segédanyagok mennyisége szerese a hatóanyag mennyiségének. A gyógyszerforma kialakítását követi a csomagolás többlépcsős művelete, amelynek eredményeképpen a gyógyszer kereskedelmi forgalomba hozatalra kész állapotba kerül. A legkisebb kereskedelmi egység (pl. 10 db tabletta közös műanyag- és alumínium-fóliából álló ún. bliszterbe, majd kartondobozba) további gyűjtőcsomagolásai már kizárólag papírkartonból állnak. Debrecenben az alábbi készítmények előállítása történik: - szilárd gyógyszerkészítmények - mikrokapszula Verziószám: /37

19 - kúp - lágy zselatin kapszula - gélek és kenőcsök Kilépő anyagok kezelése Kilépő anyag kezelés alatt a hatóanyag és intermedier gyártás-, kinyerés és a végfeldolgozás eljárásaiból kilépő anyagáramok szükség szerinti helyi előkezelését és központosított kezelését értjük. A kilépő anyagok kezelésének célja, a környezetbe jutó anyagok mennyiségének csökkentése és a hulladékok minél nagyobb arányú újrahasznosítása. A kilépő anyagok kezelésének jellegzetes eljárásai az alábbiak: Kilépő anyagok újrahasznosítása - Oldószer regenerálás Kilépő anyagok kezelése, ártalmatlanítása a./ Az eljárásokból kilépő gázok, gőzök kezelése - Adszorpció - Abszorpció - Kemiszorpció - Kondenzáció - Termikus égetés b./ Az eljárásokból kilépő folyadékok kezelése - Extrakció - Adszorpció - Kémiai kezelés - Kigőzölés - Kicsapás, szűrés - Ioncsere - ph beállítás, semlegesítés - Biológiai kezelés c./ Az eljárásokból kilépő szilárd anyagok kezelése - Porleválasztás - Szűrés - Nedves mosás A kilépő anyag kezelések közül a legjellemzőbben alkalmazott oldószer regenerálás lényege a szerves oldószereknek megfelelő minőségben történő kinyerése a gyártásokból kilépő anyalúgokból, folyékony fázisokból, s ezek visszajuttatása a termelő folyamatba. Ezt az Oldószerregeneráló üzem végzi el. Verziószám: /37

20 A termelő tevékenységet fejlesztő laborok, kísérleti üzem, a környezetvédelmi laboratórium tevékenysége és a logisztikai feladatokat ellátó szervezetek egészítik ki Kiszolgáló tevékenységek A kiszolgáló tevékenységek közé tartoznak azok a nem gyártó tevékenységek, melyek a gyártási eljárások működtetéséhez szükséges infrastrukturális hátteret biztosítják. Ezek közé tartozik az energia- és közműellátás, központi szennyvíz-előkezelés, valamint a karbantartó-, felújító tevékenységek, a kutatás-fejlesztés, labor, minőségbiztosítás, környezetvédelem, munkavédelem, tűz- és katasztrófavédelem tevékenységei Technológiai előzmények, jövőbeni tervek Technológiai előzmények A Gyár jelenlegi telephelyét az 1950-es évek elején létesítették, az akkori ipartelepítési elképzelések szerint Debrecen északi részén a Nagyerdő szomszédságában. Az első technológiát évben, a már meglévő klinikai épületek és Diakonissza Képző Intézet (később, 1948-tól a KLTE Kollégiuma) mellé tervezték, majd telepítették. A későbbiekben az igénybevett terület és a tevékenység is bővült. A telephely a város belterületének határán van, helyi viszonylatban jelentős zöldfelület közelében, amely adottság feltétele volt a fermentációs technológia működtetésének. Telepítésének helyét is a hazai penicillin gyártás fermentációs eljárásának tiszta levegő igénye indokolta Az üzemben folyó veszélyes tevékenységek korlátozása, megszűntetése, valamint kitelepítése A telepen jelenleg annak a technológiának megszűntetése már folyamatban van, amelyben a felhasznált egyik anyagnak egészségre káros hatása jelentős. A gyártás megszűntetése, és így a veszélyes anyag üzemből történő eltávolítása, előre láthatólag a 2011-es év végéig történik meg. Egyéb a telepen folytatott tevékenység korlátozását, kitelepítését jelenleg semmilyen indok nem támasztja alá, és ennek megfelelően nem is tervezi az üzem Az üzem jövőbeni tervei Az üzem a következő néhány évben jelentős fejlesztéseket kíván végrehajtani, elsősorban a gyógyszergyártás területén. A biztonsági szempontból jelentősebb hatóanyaggyártás területén a közeljövőben, valamint hosszabb távon az üzem lényeges változtatásokat, fejlesztést tervez, a jelenlegi kapacitás megduplázását. Verziószám: /37

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok.

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok. SZIKI KOCSÁNYOS TÖLGY ÁLLOMÁNYOK TERMÉSZETKÖZELI FELÚJÍTÁSI KÍSÉRLETEI A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI MELLETT Kamandiné Végh Á. Csiha I. Keserű Zs. Erdészeti Tudományos Intézet E-mail: erti@erti.hu Debrecen;

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS Építési engedélyezési dokumentáció Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonat 1. kiadás Tiszaújváros, 2014. május

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%)

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) CSEMETE FASOROK 2010.05.29 F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) Ritkás lombozatú két sor szélességű, néhány méter széles (kb. 5 m). Nagyrészt egy soros tölgy, de északi végén két sorossá válik, a második sorban

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján )

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉS

NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉS A RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYRT. KÖZPONTI TELEPÉN A dokumentáció tartalma: 53 számozott oldal Budapest, 2016. január 25. Verziószám: 9.2.01 (2016.01.25.) Példányok száma:

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja Cégünk, a Palota Környezetvédelmi Kft. (ill. veszélyeshulladékok kezelése tekintetében jogelôdjének számító céget

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV Újhartyán Község Önkormányzata 2367 Újhartyán, Fő utca 21.sz. Telefon:29/372-133.Fax:372-025 E-mail cím: Nyilvántartási szám: Jóváhagyom Újhartyán, 2008.szeptember 20. Egyetértek: Budapest, 2008 Schulcz

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Jelenleg a DE-n három különálló

Részletesebben

Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez

Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez Alátámasztó munkarész 2015. július Tervező: Art Vit al Tervező, Ép ít ő és Kereskedelmi Kf t. 2014. Külzetlap Település tervező/ Építész vezető tervező

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

31 582 21 0001 31 04 Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő. Épületgépészeti rendszerszerelő

31 582 21 0001 31 04 Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő. Épületgépészeti rendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

Munkavédelmi oktatási tematika és napló

Munkavédelmi oktatási tematika és napló PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete Munkavédelmi oktatási tematika és napló A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) munkavédelmi oktatásokhoz szükséges munkavédelmi oktatási tematika

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás II.4.1. TÁJRENDEZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás A földrajzi tájbeosztás szerint Bácsalmás az Alföld Bácskai síkvidék középtájának Bácskai

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

Működési engedély kiadására irányuló kérelem (a 133 / 2007. (VI.13.) Korm. rendelet alapján ) Copyright Civilsoft Bt. 2007. 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2.Jogi

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Oldalszám 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 1. old. 2. Szabályozási elemek 1. old. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 3. Közigazgatási

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Gázláng utca, 3926 hrsz. 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 012 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZ 2013. FEBRUÁR

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZ 2013. FEBRUÁR CHEM-SAFE KFT. 1071 Budapest, Dózsa Gy. út 40. Tel: 413 18 33 Fax: 413 18 34 centrum@chem-safe.hu www.chem-safe.hu ECOMISSIO KFT. TISZAVASVÁRI BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE D e b r e c e n M e g ye i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula** Környezetbarát t kemény nyítőszármazékok előáll llítása és s alkalmazása a környezet k védelme v érdekében Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula** *Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Veszprém

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 37/2009. (X. 20.) Kt. rendelete az avar és kerti hulladék

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 19-06/ Vízminőség-védelem, árvíz-, belvíz- és környezetvédelem, biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben