Nyissunk be. 1. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyissunk be. 1. kötet"

Átírás

1 Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással szinte egy időben jelenik meg. Kereszty Zsuzsa Az osztálytermi jelenetek elemzéséhez a szerzők sokféle szempontot, a fejezetek végén feladatokat, tevékenységeket, újabb elemzési szempontokat kínálnak. A magyarországi helyzettől eltérő példáikat hazai példákkal egészítettük ki. Műfaja a hazai olvasó számára szokatlan. A tanulás, tanítás számos elméleti kérdését tárgyalja (egyfajta didaktika), ugyanakkor a szerzők szakmai intencióit is tartalmazza (mintha kézikönyv lenne). Értéke éppen ebben a kettősségben és tárgyalásmódjában rejlik. Témáit nem a szaktudomány logikája szerint, hanem a leendő és az aktív tanár nézőpontjából rendezi. Thomas L. Good és Jere E. Brophy legfőbb szándéka, hogy segítsen a tanárnak megérteni, mit is tesz tulajdonképpen, milyen hatást vált ki a diákokban, amikor tanít. Segít, hogy reflektálni tudjunk önmagunkra. Éppen ez, a reflektálásra tanítás teszi a könyvet különösen alkalmassá arra, hogy a pedagógusképzés tankönyvnek, a praxisban lévő tanár fejlődésének eszközeként használhassa. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe! Thomas L. Good Jere E. Brophy :17:14 Alapvető szakirodalom m az osztályteremben zajló folyam folyamatok megértéséhez Nyissunk be a tanterembe 1. kötet

2 Thomas L. Good Jere E. Brophy Nyissunk be a tanterembe! 1. kötet

3 Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés központi programjának A komponense keretében Sorozatszerkesztő Kerber Zoltán

4 Thomas L. Good Jere E. Brophy Nyissunk be a tanterembe! 1. kötet Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest, 2008

5 A fordítás alapjául szolgáló kiadás Thomas L. Good Jere E. Brophy: Looking in Classrooms. 10th ed., Pearson Education, Fordította Abrudán Katalin A szöveget az eredetivel egybevetette Vojnits Imre Alkotószerkesztő Kereszty Zsuzsa A hazai példákat írta és a magyarázó jegyzeteket készítette Kereszty Zsuzsa Olvasószerkesztő Bartha Julia Borítóterv és tipográfia Király és Társai Kkt., Pattantyus Gergely Borítófotó Hajdu András A kötet elkészítésében közreműködött Szőke Judit és Kovács Gábor Az angol nyelvű kiadás alapján engedélyezett magyar fordítás, megjelent angol nyelven Looking in Classrooms címmel, 10. kiadás, Good, Thomas L. Brophy, Jere E., kiadta a Pearson Education, Inc., Allyn & Bacon. Copyright, 2008 Minden jog fenntartva. Tilos a könyv vagy bármely részletének bármilyen módon mechanikus vagy elektronikus úton történő másolása, továbbítása, a fénymásolat készítését, felvétel készítését vagy bármilyen adathordozón történő rögzítését is beleértve a Pearson Publication Inc. engedélye nélkül. A magyar nyelvű kiadás az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. kiadásában jelenik meg, Copyright Azonosító: 8/211/A/4/am/look/1 ISSN ISBN Ö ISBN A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja.

6 Tartalom (13. kötet) 1. kötet 1. fejezet. Élet a tanteremben 2. fejezet. A tanári elvárások 3. fejezet. Az osztály irányítása I. Problémamegelôzés 4. fejezet. Az osztály irányítása II. Eredményes problémakezelés 2. kötet 5. fejezet. A motiváció 6. fejezet. A tanulók interakciói 7. fejezet. Heterogenitás a tanulási képességek fejlődésében és a teljesítmény növekedésében 8. fejezet. A kultúrák megerősítése és a különböző hátterű diákok fejlődésének támogatása 9. fejezet. A megértésre, megbecsülésre és alkalmazásra érdemes tananyag 3. kötet 10. fejezet. Aktív tanítás 11. fejezet. A tanulók segítése a használható tudás megszerzésében 12. fejezet. A teljesítmény értékelése 13. fejezet. Technikai eszközök a tanórán 14. fejezet. Tanárrá válni

7

8 Tartalom (1. kötet) Előszó a magyar kiadáshoz Néhány szó a szerzőkről Előszó A fejezetek rövid áttekintése A könyvhöz tartozó kiegészítő anyagok Köszönetnyilvánítás fejezet. Élet a tanteremben A tevékenységrendszerrel összefüggő tudás Tantermi jelenet. Általános iskolai példa A tanár-diák párbeszéd elemzése A motiváció Az óra megszervezése Tanítás A tanár elvárásai Az óraelemzés elsajátítása Tantermi jelenet. Középiskolai példa A hatékony tanítás Az éber tanári tudat erősítése az osztály megfigyelésével A tanóra komplex egység Tisztában van-e a tanár saját órai viselkedésével? Az osztályban végzett megfigyelések haszna A megfigyelések dokumentálása Személyes elfogultság Az értelmezés veszélyei Az esettanulmány-készítés technikái Az elfogultság felismerése Esettanulmány-készítés Értelmezés helyett tények A megfigyelés egyszerűsítése A megfigyelések megbízhatósága Általános óramegfigyelési terv A kutatások és a megfigyelésekkel kapcsolatos visszajelzések használata A tanár mint döntéshozó Összegzés Javasolt tevékenységek és kérdések Függelék az első fejezethez

9 2. fejezet. A tanári elvárások A tanári elvárások által kiváltott hatások két típusa Hogyan váltják valóra az elvárások önmagukat? A BrophyGood-féle modell Gyakorlati példák A példák elemzése Miként alakulnak ki a tanár elvárásai? Miként közli elvárásait a tanár a diákkal? Ahogyan a diák érzékeli a differenciált bánásmódot Az elvárások közlését befolyásoló tényezők Kontextus A tanár egyéni jellemvonásai A diákok egyéni jellemvonásai A csoport, az osztály és az iskola elvárásainak hatása Csoportokra kifejtett hatások Az osztályra kifejtett hatások annak a tükrében, ahogyan a tanár saját hatékonyságát látja Az iskolai hatások Az elvárások hatásai a diákok személyes és szociális fejlődésére Az elvárások hasznosítása Az elvárások kialakításakor vegyük figyelembe a gyermek valamennyi képességét!.. 91 Elvárásaink legyenek rugalmasak és aktuálisak! Hangsúlyozzuk a pozitívumokat! Összegzés Javasolt tevékenységek és kérdések fejezet. Az osztály irányítása I. Problémamegelőzés Tantermi jelenet Az irányításra vonatkozó kutatás A diák szerepe Tantermi példák Kulcsfontosságú tanári magatartásformák A tanár mint példakép Mi tanulható meg a példaképek megfigyeléséből? Mely tényezők hatnak arra, aki megfigyeli a példaképet? A példakép mint az osztály irányításának eszköze Példamutatás szociális interakciókban Az osztály irányításának általános alapelvei Előre tervezzük meg a szabályokat és eljárásokat! Ha szükséges, fogalmazzunk meg világos szabályokat, eljárásokat! Engedjük meg a diákoknak, hogy felelősséget vállaljanak! A zavaró hatások és az időhúzás visszaszorítása A foglalkozás érdemi tevékenységei mellett tervezzünk időkitöltőket is! Az osztályirányítás motivációs és problémamegelőző szerepe Kounin tanulmánya Késôbbi vizsgálatok A jó tanévkezdés előkészítése Egy harmadik osztályban végzett vizsgálat Vizsgálat a középiskola harmadik évfolyamán

10 A hatékony tanulási környezet fenntartása Legyenek pozitívak a kívánatos viselkedésre célzó utalásaink! A kívánatos viselkedés felismerése és megerősítése Dicsérjünk hatékonyan! A figyelem felkeltése és fenntartása Figyelem-összpontosítás az óra elején Tartsuk jó ritmusban az órát! Ügyeljünk arra, hogy a gyerekek figyeljenek! Újra és újra keltsük fel a diákok figyelmét! A felelősség fenntartása Szakítsuk meg a túlságosan elhúzódó órákat! Az önálló munka Az önfegyelem kialakítása A tanítás és az osztályirányítás tágabb értelmezése Közösségépítés A kiscsoportos tanulás irányítása Összegzés Javasolt tevékenységek és kérdések fejezet. Az osztály irányítása II. Eredményes problémakezelés Tantermi jelenet Általános iskolai példa Felső tagozatos példa Példa a középiskola első három évfolyamából Középiskolai példa Milyen irányítási problémákkal szembesülnek a tanárok? Az apróbb figyelmetlenség és a kisebb rendetlenkedések kezelése Rendszeresen kísérjük figyelemmel az egész osztályt! Ne vegyünk tudomást a kisebb, múló fegyelmezetlenségről! Szüntessük meg a hosszan tartó rendetlenkedést! Az elhúzódó vagy nagyon zavaró rendbontás kezelése A közvetlen korrekció helyes módja A közvetlen korrekció helytelen módja Tényfeltárás Konfliktuskezelés Gordon Jones és Jones Az egész iskolát érintő programok A diákok segítése a konfliktuskezelésben A büntetés A hatékony büntetés A helytelen büntetés A büntetés csak végső eszköz Szerepválasztás A tanár mint szocializációs tényező A nevelés nehézségei Megbirkózás a súlyos alkalmazkodási problémákkal

11 A problematikus viselkedés elemzése Mit jelent a problematikus viselkedés? A megbeszélés megszervezése A szülők és más felnőttek bevonása Az osztályirányítás más megközelítései A magabiztos fegyelmezés Feltételeket megszabó szerződések A kognitív magatartás megváltoztatása Az elviselhetetlen elviselése Összegzés Javasolt tevékenységek és kérdések Függelék a negyedik fejezethez

12 Előszó a magyar kiadáshoz A Nyissunk be a tanterembe! (Looking in Classrooms) eredetije eddig kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata a fordítás ebből készült a könyv magyar kiadásával szinte egy időben jelenik meg. Műfaja a hazai olvasó számára szokatlan. A tanulás, tanítás számos elméleti kérdését tárgyalja (egyfajta didaktika), ugyanakkor a szerzők szakmai intencióit is tartalmazza (mintha kézikönyv lenne). Értéke egyrészt éppen ebben a kettősségben, másrészt tárgyalásmódjában rejlik. Témáját nem a szaktudomány logikája szerint, hanem a leendő és a már praxisban lévő tanár nézőpontjából rendezi. Az első fejezetben az osztályteremben zajló folyamatok mit mond, mit tesz a tanár, és erre, valamint egymásra hogyan reagálnak a diákok árnyalt elemzéséből indul ki, és a diákokra hatni, őket mesterfokon tanítani képes tanári személyiség kialakulásának, viselkedésmódjának leírásával zárja a könyvet. A praxisból indul ki, és oda tér vissza. Közben egy-egy téma tárgyalása kapcsán számos kutatás eredményét mutatja be, elemzi, hasonlítja össze, állítja szembe egymással. A feltehetőleg valódi (valódiságukra nem utalnak, de mintegy természetesnek veszik), szó szerint lejegyzett, bemutatott, több szempontból analizált osztálytermi jelenetek, tanárdiák, diák-diák párbeszédek szerves részei egy-egy téma (például az osztály irányítása, a hatékony tanítás, a konfliktuskezelés vagy az értékelés) elemzésének. Egy-egy osztálytermi helyzet, probléma elemzéséhez a szerzők sokféle szempontot, s valamennyi fejezet végén feladatokat, tevékenységeket, újabb elemzési szempontokat kínálnak. Példáikat több helyütt elsősorban ott, ahol a magyarországi helyzetet a bemutatottól eltérőnek láttuk hazai példákkal egészítettük ki. A tárgyalásmód néhol túl technikai jellegűnek tűnhet. (Mintha egyszerűen arról lenne szó, hogy ha pontosan megmondjuk, hogy a tanár milyen eljárásokat, milyen lépésekben kövessen, milyen szabályokat tartson be, akkor biztosan jól fog tanítani.) Tudjuk, nem így van. A személyiség összerendezettsége (kongruenciája), a megérzés (az intuíció) és a rögtönzés (improvizálás) képessége éppúgy hozzátartozik a jó tanárhoz, mint a tárgyi tudás vagy az, hogy az adott helyzetben megfelelő módszerek alkalmazására legyen képes. Thomas L. Good és Jere E. Brophy könyve mégsem csupán technológiai jellegű. Végig jelen van benne az a szándék, hogy segítsen a tanárnak megérteni, hogy mit is tesz tulajdonképpen, milyen hatást vált ki a diákokban, amikor tanít. Abban segít tehát, hogy reflektálni tudjunk önmagunkra. A reflektálás pedig magával hozhatja akár az intuíció és az improvizálás képességének a kibontakozását is. Éppen ez, a reflektálásra tanítás teszi a könyvet különösen alkalmassá arra, hogy a pedagógusképzés tankönyvnek, a praxisban lévő tanár pedig fejlődésének eszközeként használhassa. Egyetlen hiányérzetünk lehet: a magatartászavarok kezelésére a szerzők egyedül a viselkedésterápiát ajánlják, a Nyugat- és Közép-Európában sok helyütt természetes oki terápia nem került a látókörükbe. Az inklúzió, a differenciálás, a kooperatív tanulásszervezés, a különböző (szub)kultúrákból érkező diákok, szülők szempontjainak érvényesítése a könyvben végig jelen van. A hátrányos 11

13 helyzetű gyerekek integrálását célul tűző program vezetői Szőke Judit és munkatársai biztos kézzel választották fordításra ezt a könyvet: az osztálytermek ajtajának kitárására égető szükségünk van. Budapest, február Kereszty Zsuzsa alkotószerkesztő

14 Néhány szó a szerzőkről Thomas L. Good az Arizonai Egyetem professzora és a Pedagógiai Pszichológia Tanszék tanszékvezető tanára. Hosszú ideje kitartó érdeklődéssel fordul a tanítás és az iskolai tanulás minőségének javítása felé. E munka támogatásában számos intézmény működött közre, többek között a National Institute of Health, a National Science Foundation, a National Institute of Education, a Carnegie Foundation, a Spencer Foundation és a U.S. Department of Education. 1 Good professzor emellett komoly érdeklődést tanúsít az olyan koncepcionális kérdések iránt is, mint a hatékony oktatás és a preventív célú fejlesztőmunka. Legújabb könyvében azt az álláspontot képviseli, hogy az amerikai fiatalokat a nemzet nagy befektetéseként kellene tekinteni, nem pedig megoldásra váró problémaként, ahogy azt az irányelvek kidolgozói közül többen is teszik. Jere E. Brophy a Michigani Állami Egyetem Tanárképző és Pedagógiai Pszichológia Tanszékének kiváló professzora. Képesítése szerint klinikai és fejlődéspszichológus. Brophy elmélyült kutatást végzett a teljesítményre vonatkozó tanári elvárásokkal és az azokhoz kapcsolódó, önmagukat betöltő jóslatokkal kapcsolatban. Tanulmányozta a tanárok és az egyes diákok kapcsolatát; a tanár-diák kapcsolatok dinamikáját; a tanulók egyéni jellegzetességeit és azok tanárokra gyakorolt hatását; az osztályban használatos eljárások és a tanulók teljesítménye közti összefüggéseket; az osztály irányítására és a nehezen kezelhető diákokkal való bánásmódra és motiválásukra használt tanári stratégiákat. Az utóbbi időben a társadalomismeretek megértésére, értékelésére és a gyakorlati életben való alkalmazására vonatkozó tananyag és tanítási módszerek kerültek figyelme középpontjába. 1 Nemzeti Egészségügyi Intézet, Természettudományok Nemzeti Alapítványa, Nemzeti Pedagógiai Intézet, Carnegie Alapítvány, Spencer Alapítvány, az USA Oktatási Minisztériuma. (A ford.) 13

15

16 ELŐSZÓ Örömmel üdvözöljük a Looking in Classrooms tizedik kiadását. A kötet immár harmadik évtizede jelenik meg újra és újra. Könyvünk nemrégiben kitüntetésben részesült az American Educational Research Association 1 elnöki ülésszakán, ahol az iskolai tanítási gyakorlat megfigyelésére vonatkozó kutatási mozgalom egyik fő mozgatórugójaként ismerték el. Bár büszkék vagyunk rá, hogy az óralátogatás és -megfigyelés kutatásának úttörőiként tartanak minket számon, nem szeretnénk, ha ez beárnyékolná azt a tényt, hogy a Looking in Classrooms jelenlegi kiadása átfogó, korszerű elemzését nyújtja az osztályban folyó tanítás és tanulás gyakorlatának. Az új kiadás könyvünk átdolgozott, korszerűsített változata, amely teljesen új, az órai munka elemzését új területekre kiterjesztő fejezeteket is tartalmaz. Csakúgy, mint a korábbiak, a Looking in Classrooms jelen kiadása is a tanárokat, a tanári gyakorlatukat töltő egyetemi/főiskolai hallgatókat, az iskolaigazgatókat és a szaktanácsadókat, szakértőket hivatott hatékonyan segíteni az órai munka megfigyelésében. Másik fontos célunk a tanórák megfigyelésével kapcsolatos olyan kutatások ismertetése, amelyek jelentős mértékben segítik az iskolai tanulás folyamatának megértését és fejlesztését. Az osztályokban végzett kutatásokról elsősorban a hasznos tanítási tevékenységekkel kapcsolatban szólunk, amelyek eredményesebb tanuláshoz és szociális fejlődéshez vezethetnek. A Looking in Classrooms minden pedagógusnak szól, akit érdekel a tanítás. Ugyanakkor egyedülállóan értékes lehet a tanári pályára készülők, a kezdő tanárok, a mindössze néhány éve tanító pedagógusok és azok számára, akik a kezdő tanárok szakmai fejődését segítik. Más munkákkal ellentétben jelen kötetünk azokkal a nagyon is valódi, összetett problémákkal foglalkozik, amelyekkel a tanárok az osztályban szembesülnek. Az osztályban folyó tanári munka sikeressége elsősorban azzal segíthető, ha rávilágítunk a tanárok elégedettségét és hatékonyságát csökkentő tényezőkre, valamint azokra az információkra és stratégiákra, amelyek segítségével szakmai problémáikon elgondolkozhatnak, s meg is oldhatják azokat. A tanárok számára valóban szükséges és hasznos anyag összeállításakor első számú forrásunk a kezdő tanárok legégetőbb aggodalmaival foglalkozó kutatások eredménye. Szakmai körökben egy ideje már jól ismert tény, hogy ők rendkívül nehéznek találják az osztály irányítását. A Looking in Classrooms jelen kiadása tehát részletesen foglalkozik a diákok szocializálásának és az osztály irányításának nap mint nap felmerülő kérdéseit kezelő stratégiák koncepcionális kérdéseivel. Az elmúlt évtizedben a kezdő tanárok aggodalmai új formát öltöttek. Bár az osztály irányításával kapcsolatos kérdések bizonyos mértékig még mindig fontosak, ma már nem ez az aggodalom legfőbb forrása. A változás feltehetően azt tükrözi, hogy a tanárképző programok valamivel sikeresebben készítik fel a hallgatókat az osztály irányítására. Újabban a legtöbb nyugtalanságot a diákok tanulási szükségleteiben jelentkező egyre nagyobb eltérések okozzák. A kezdő tanárok egyértelműen kifejezik, hogy elsősorban a tanulók eltérő igényeinek sikeres kielégítését segítő világos értelmezésekre és gyakorlati stratégiákra van szükségük. Nem meglepő az sem, hogy a mai tanárok több információt szeretnének kapni 1 AERA: 1916-ban alapított egyesület, amelynek célja elsősorban az iskolai tanulási folyamat, az értékelés, valamint a kutatási eredmények iskolai felhasználásának vizsgálata. (A szerk.) 15

17 ELŐSZÓ a diákok szüleivel való kommunikáció legjobb módszereiről is. A szülők kulturális háttere nemegyszer különbözik a tanárétól, és gyakran kell olyan szülővel felvenni a kapcsolatot, akinek nem angol az anyanyelve. Amint azt már említettük, jelen kiadásunkban a legújabb kutatások kiemelése céljából minden fejezetet maximális mértékben korszerűsítettünk. Reméljük, hogy a modern kutatási eredményeknek a korábbi értelmezésekbe való integrálásával sikerül a lehető legjobb kutatási bizonyítékokkal szolgálnunk, egyúttal tisztáznunk e bizonyítékok és a hatékony tanítási gyakorlat kapcsolatát. Jelen kötetünk négy új fejezettel bővült. Ezek közül kettő a diákok közötti eltérésekkel foglalkozik; az egyik elsősorban arra koncentrál, hogy ezeket a különbségeket meg kell értenünk, és meg is kell becsülnünk, míg a másikban arról van szó, hogy az erre vonatkozó ismeretek miként használhatók az eltérő képességű diákpopuláció hatékony tanításának megtervezésére. A harmadik új fejezet a modern technológia kérdéseit és a technikai eszközök használatát tárgyalja. Utóbbiakról az a véleményünk, hogy a technológia nem csodaszer, de rendkívül hasznos lehet, ha a fontos tanítási célok szolgálatába állítjuk. Végül pedig a diákok teljesítményének felmérésével és értékelésével kapcsolatban is született egy különálló, értékes új fejezet. A fejezetek rövid áttekintése Ez az áttekintés részletesen mutatja be az osztályban folyó tanulással és tanítással kapcsolatos kutatásokat. Az 1. fejezetből megtudhatjuk, hogy a tanárok és a tanórák látogatói miként gyűjthetnek információkat a tanítás minőségének javítása céljából. Sor kerül többek között a különböző esettanulmányok, a frontális tanítás megfigyelésének a megtárgyalására is. A 2. fejezetben hasznos információkat találunk arról, hogy a tanárok miként alakítják ki a diákokkal kapcsolatos elvárásaikat, és hogy ezek milyen hatással lehetnek a tanulók teljesítményére. Arról is szó esik, hogy a tanárok hogyan támaszthatnak megfelelő elvárásokat, és ezeket hogyan közölhetik a diákokkal úgy, hogy az a gyerekek teljesítményét növelje. A 3. fejezet az új tanárok egyik legégetőbb kérdésével foglalkozik, nevezetesen azzal, hogy miként teremthetünk meleg, barátságos légkört az osztályban, és hogyan alakíthatjuk ki a produktív tanulást segítő környezetet. Ez a fejezet részletesen ismerteti azt is, hogy milyen módon szervezhetünk olyan tevékenységeket és mindennapi foglalatosságokat, amelyekkel megelőzhetjük a helytelen viselkedést, és ösztönözhetjük a diákok aktív részvételét a tanulmányi tevékenységekben. A 4. fejezet a helytelen magatartás kezelésére, valamint a különböző típusú tanulókkal való bánásmódra és a magatartásbeli problémák kezelésére vonatkozó tanácsokkal szolgál. Az 5. fejezet a diákok motiváltságát különböző elméleti megközelítésekből tárgyalja. A tanulók iskolai munkában való nagyobb elmélyülését célzó információk és stratégiák mellett a tantárgyak anyagával kapcsolatos ismeretek értékeléséről is szó lesz, valamint arról, hogy miért érdemes az ismeretek megértésére törekedni, és azok miként alkalmazhatók a mindennapi életben. A 6. fejezetben a diákok közötti kommunikációról és a diákok közösségéről szólunk. Tárgyaljuk a tanulók együttműködésének különböző szerveződéseit; ideértve a kiscsoportos tanulást, az osztálytársak által végzett tutorálást és a hosszabb távú projektekben való együttműkö- 16

18 A fejezetek rövid áttekintése désüket. Azt is hangsúlyozzuk, hogy az osztálytársak együttműködő tanulásának különböző formái miként használhatók sikerrel a tanításban. A 7. és a 8. fejezet a kezdő tanárok elődleges aggodalmaival foglalkozik. Ide tartoznak a diákok eltérő tanulási stílusai, a különböző tanítási módszerek iránti igényei, valamint a tanárszülő kapcsolat. A 7. fejezet a diákok közötti különbözőségek kezelésének módjait, a teljesítményben elért fejlődésüket helyezi előtérbe. A 8. fejezet a diákok kultúrájának megértésére, értékelésére és megerősítésére koncentrál. Ez önmagában is nagyon fontos cél, egyben értékes módja a tanár-diák, tanár-szülő kommunikáció fejlesztésének is. A 9. fejezet a tantervtervezés összetett kérdésével foglalkozik. Miután az ismeretek mennyisége szinte robbanásszerűen növekszik, a tanároknak egyre nagyobb felelősségük van annak eldöntésében, hogy mit is érdemes tanítani, s hogy az ismereteket hogyan érdemes felépíteni. Ez a tervezési feladat az utóbbi időben még összetettebb lett, mert az állami és szövetségi (USA) követelmények konkrét elvárásokat támasztanak a tantervi anyag bizonyos típusaival szemben. A 10. és 11. fejezet a legjobb tanítási módszerek tárgyalásával foglalkozik. A pedagógusok egyre világosabban látják, hogy többféle stratégiára van szükség, s az ezt megkívánó helyzetek igen változatosak. Ilyen lehet például, amikor a tanár a gazdag tartalmat explicit módon tanítja (ebben az esetben a jó tanár nem pusztán átadja a tudását, hanem magyaráz és segít is az ismeretek megértésében), de ilyen helyzet az is, amikor a diákok aktívan tevékenykedve tanulnak, miközben a tanár és az osztálytársak tudása is forrásként szolgál. A 10. fejezet az explicit, aktív tanulást helyezi az előtérbe, míg a 11. fejezet a tanulói közösségek kiépítésére, a tanulók egyéni és szociális tanulásának lehetőségeire, valamint az azzal járó felelősségre koncentrál. A modellek erősségeit és gyengeségeit alapos vizsgálatnak vetjük alá. A 12. fejezet a tanulók haladásának felméréséhez szükséges ismeretekről és az értékelésről szól, az aktív tanítás és tanulás szociális konstruktivista perspektívájából nézve. A 13. egy új fejezet, amely azt tárgyalja, hogy a modern technológia milyen szerepet játszik az iskolai tanulásban és tanításban. A technikai eszközök használatában sok lehetőség rejlik, de efölött sokszor átsiklunk, mert a tanítás során nem megfelelően élünk velük. A fejezetben bemutatjuk, hogy miként dönthető el, igénybe vesszük-e őket vagy sem, valamint példákat közlünk hatékony alkalmazásukra. A 14. fejezet könyvünket annak a jelenségnek a nyílt tárgyalásával zárja, miszerint sok tanár egy idő után elhagyja a pályát. Sokan már az első tanév után távoznak, míg a gyakorló pedagógusok 50%-a öt éven belül fordít hátat hivatásának. A Looking in Classrooms jelen kiadása különböző módszereket javasol e probléma megoldására, valamint azzal kapcsolatban is tanácsokat ad, hogy szakmai szempontból miként fejlődhetünk úgy, hogy a tanítást kielégítőnek és sikeresnek érezzük. 17

19 ELŐSZÓ A könyvhöz tartozó kiegészítő anyagok A könyvünkhöz tartozó kiegészítő anyagok tovább növelik a tizedik kiadás hatékonyságát. Az újonnan átdolgozott Instructor s Manual with Test Bank (Tanári kézikönyv és tesztgyűjtemény) tudásfelmérő kérdéseket és azok válaszait tartalmazza, valamint minden egyes fejezethez további gyakorlatokat és tevékenységeket is találunk benne. 2 A Mylabschool az olyan on-line eszközök gyűjteménye, amelyek hozzájárulnak, hogy Ön a könyvben tanultakat sikerre vigye mind államvizsgája (licensure exam) 3, mind tanári karrierje során. Az alábbi forrásokhoz való hozzáférés céljából látogasson el a honlapra! Valós életből vett, tantermi tanítást bemutató videojelenetek, amelyek megnézése lehetőséget ad a töprengésre, saját gondolatok és javaslatok megfogalmazására az elmélet gyakorlati alkalmazását illetően. Nagy terjedelmű szöveg- és tömegkommunikációs archívum értékes nézetekkel szolgál a valós tantermi és tanítási nehézségekkel kapcsolatban. AllynBacon tanóra- és portfólió-összeállítást segítő alkalmazása magában foglalja az integrált állami követelmények standard korrelációs eszközét is. Szakdolgozatok írását segítő program a Research Navigator használatával, amely a hiteles és megbízható anyagok három kitűnő adatbázisforrásához is hozzáférést biztosít. Ezek: EBSCO s ContentSelect Academic Journal Database, The New York Times Search-by- Subject Archive és a Best of the Web Link Library. A Praxis vizsgákhoz, az államvizsgára való felkészüléshez, a szakmai portfóliók összeállításához, az álláskereséshez és az álláskereső elbeszélgetések technikáihoz szükséges forrásokat tartalmazó Career Center. Köszönetnyilvánítás E könyv folyamatos sikere nagymértékben köszönhető azon munkatársaink közreműködésének, akik túl sokan vannak ahhoz, hogy egyenként megemlíthetnénk őket. Köszönjük munkájukat mindazoknak a tantestületeknek, diákoknak és névtelen bírálóknak, akik az évek során konstruktív visszajelzéseikkel tették lehetővé az újabb kiadások átdolgozását, hogy azok a tanítási gyakorlattal kapcsolatos újabban felmerülő hasznos kérdéseket tartalmazhassák. Az évek során számos szerkesztővel dolgoztunk együtt, akik mindegyike segített a Looking in Classrooms összeállításában, átdolgozásában, új kiadásainak megjelentetésében annak érdekében, hogy az anyag az iskolai tanulás és tanítás friss, korszerű perspektíváját tudja nyújtani. Ezen a helyen három szerkesztőnk nevét szeretnénk megemlíteni, akik kivételesen sokat segítettek. Lane Akers volt az a fiatal szakmai szerkesztő, aki legelőször jegyezte könyvünket, és meggyőzte kiadóját, hogy adjon esélyt két fiatal, ismeretlen szerzőnek. Chris Jennison azo- 2 A kiegészítő anyagokat az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. nem adja ki. 3 Az amerikai rendszerben a munkavállaláshoz szükséges engedély megszerzéséhez kért vizsga. (A ford.) 18

20 Köszönetnyilvánítás kat az éveket töltötte velünk, amelyekben a jó tanári gyakorlatra vonatkozó fogalmak nagy sebességgel változtak (s amikor gondolatainkat gyakran egyáltalán nem támogatták megfelelő kutatási eredmények). Chris segített akkor, amikor nem voltunk hajlandók belefoglalni könyvünkbe a népszerű, de tudományosan nem ellenőrzött és alátámasztott nézeteket. Végezetül pedig köszönettel tartozunk jelenlegi szerkesztőnknek, Steve Draginnak, akinek a támogatása és az átdolgozott kiadásba vetett hite minden korábbi szerkesztőnknél jobban ösztönzött bennünket, hogy a lehető legnagyobb erőfeszítést tegyük. Reméljük, hogy az olvasó olyan elégedett lesz az eredménnyel, mint mi magunk. Szeretnénk továbbá köszönetet mondani a tizedik kiadás alábbi bírálóinak: Susan C. Scott, University of Central Oklahoma; Janet Stivers, Marist College; és Maria Yon, University of North Carolina, Charlotte. Egy könyv megírásához sok segítségre van szükség. A szerzők köszönettel tartoznak Alyson Lavigne-nek, Amy Peeblesnek, Janie Rentierianak és Toni Sollarsnak a gépelésben, szerkesztésben és egyéb feladatokban végzett munkájukért. Külön köszönetet érdemel Amanda Rabidue Bozack és June Benson, akik számtalan módon segítették a gépeléssel, lektorálással és a kézirat javításával járó munkát. 19

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN A Roles & Relationships távoktatási kurzus anyagának magyar adaptációja (British Open University) Az eredeti anyag készítői: A tananyagfejlesztő csoport tagjai:

Részletesebben

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez 1 Az eredeti mű címe: Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, revised edition, 2002. Az eredeti mű szerzői: Tony Booth és Mel Ainscow A CSIE számára szerkesztette és kiadta

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

A ViTT módszer bevezetése iskolámban

A ViTT módszer bevezetése iskolámban Kodolányi János Főiskola Nemzetközi és Felnőttképzési Központ A ViTT módszer bevezetése iskolámban Szakdolgozat Konzulens: Ábrahám Norbert Készítette: Orosz Attila Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése)

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése) Az intelligens iskola 2. kiadás Barbara MacGilchrist, Kate Myers, Jane Reed Sage Publications ISBN 987-0-7619-4774-5 ISBN 987-1-7619-4775-2 (pbk) Barbara MacGilchrist, Kate Myers és Jane Reed 1997, 2004

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI. Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet

TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI. Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 201 227. (1995) TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Iskolásgyerekekkel

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TRENCSÉNYI LÁSZLÓ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Akülönbözõ fogyatékkal élõ emberek helye a világunkban nincs meghatározva. Hagyományosan

Akülönbözõ fogyatékkal élõ emberek helye a világunkban nincs meghatározva. Hagyományosan Iskolakultúra 2003/10 Petõ Ildikó Inklúzió a nevelésben A különböző kisebbségekkel, így a sérült gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó tudományok és tevékenységek csak rövid múltra visszatekintő kérdése

Részletesebben

FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN

FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Szerkesztő: Maria Xanthoudaki Szerzők: Etienne Bolmont és Francis Colson Jef van den Bosch Filip Cremers Felföldi Zita és Holler Judit Pilar

Részletesebben