AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 11. CE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 11. CE"

Átírás

1 AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI Irodalom 11. CE 1. Az ókori görög színház és színjátszás 2. Szophoklész: Antigoné 3. Balassi Bálint költészete 4. A reneszánsz színház 5. Shakespeare: Romeo és Júlia 6. A barokk. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 7. A felvilágosodás (Goethe, Rousseau, Voltaire, Swift, Defoe) 8. Csokonai Vitéz Mihály költészete 9. Berzsenyi Dániel költészete 10. A romantika 11. Puskin: Anyegin 12. Gogol 13. Stendhal, Balzac 14. Katona József: Bánk bán Magyar nyelv 1. A kommunikáció (fogalma, tényezői és funkciói) 2. A nem nyelvi kommunikáció 3. A tömegkommunikáció: sajtóműfajok 4. A digitális kommunikáció 5. Helyesírásunk rendszere 6. Jelek, jelrendszerek 7. A hangalak és a jelentés kapcsolata 8. A magánhangzók és a mássalhangzók. A hangtörvények 9. A szóelemek 10. A szóképzés 11. A szóösszetétel 12. Alapszófajok 13. További szófajok 14. A szószerkezetek 15. A mondatok modalitásuk és szerkezetük szerint

2 Történelem 1. Az iszlám vallás létrejötte, jellemzői, arab hódítás, hatásai 2. A magyar nép őstörténete a honfoglalásig (eredet, őshaza, vándorlások, honfoglalás, források) 3. A törzsi államok kora, a honfoglaló magyarság társadalma, életmódja 4. A magyar államalapítás Géza és I. István korában 5. Államszervezés és válságjelenségek a Magyar Királyságban a XI.- XIII. században 6. A középkori egyház és világi hatalom Európában (invesztitúraharc, keresztes háborúk) 7. A középkori egyház megerősödése, válságjelenségek, előreformáció 8. A középkori gazdaság és társadalom- mezőgazdaság, parasztság 9. A középkori gazdaság és társadalom- városok, városlakók 10. A középkori céhes ipar, kereskedelem 11. Középkori műveltség területei, formái, építészet, emlékek, írásbeliség 12. A rendi társadalom és rendi monarchiák Nyugat- Európában 13. Válság és fellendülés a XIV.-XV. századi Európában 14. A középkori Magyar Királyság a XIII. században (II. András és az Aranybulla mozgalom) 15. IV. Béla kora és a tatárjárás, a mongol birodalom 16. Az Anjou- kor Magyarországon ( )Károly Róbert, I. Nagy Lajos, Anjou Mária 17. Luxemburgi Zsigmond kora és a török veszély jelentkezése, a végvári rendszer létrejötte 18. Az Oszmán Birodalom létrejötte, felépítése, hadsereg, hódítások 19. A Hunyadiak kora Magyarországon - Hunyadi János törökellenes harcai 20. Hunyadi Mátyás uralkodása, központosítási kísérlet, hadsereg, külpolitika, kultúra

3 Matematika 1. Thalész tétele és néhány alkalmazása (pl. körhöz külső pontból érintő szerkesztése; érintőnégyszögek) 2. Egyenletek grafikus megoldása 3. Egyenletek algebrai megoldása. 4. Egyenlőtlenségek megoldása. 5. Abszolútértéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek 6. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek grafikus megoldása 7. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek behelyettesítő módszerrel 8. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek egyenlő együtthatók módszerével 9. A geometriai transzformáció fogalma, példák geometriai transzformációkra 10. Tengelyes tükrözés a síkban 11. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. 12. Középpontos tükrözés a síkban 13. Középpontosan szimmetrikus alakzatok. 14. A középpontos tükrözés alkalmazásai. Paralelogramma. 15. A háromszög magasságvonala, súlyvonala 16. Pont körüli forgatás a síkban 17. Ívhossz, körcikk területe, ívmérték, forgásszimmetria 18. Párhuzamos eltolás. Vektorok 19. Műveletek vektorokkal 20. Alakzatok egybevágósága 21. Az adatok ábrázolása. Diagramok 22. Módusz, átlag, medián és tapasztalati szórás 23. Sorba rendezés. Permutáció 24. Kiválasztás. 25. Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel 26. Skatulya-elv. 27. Racionális számok, irracionális számok 28. A négyzetgyökvonás azonosságai 29. A másodfokú egyenlet és függvény 30. A megoldóképlet 31. Diszkrimináns 32. A gyöktényezős alak. Összefüggés gyökök és együtthatók között. 33. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek. Másodfokú egyenletrendszerek. 34. Másodfokú egyenlőtlenségek 35. A számtani és mértani közép 36. A középpontos hasonlósági transzformáció 37. Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei 38. A háromszög nevezetes vonalai és pontjai. 39. Arányossági tételek a derékszögű háromszögben (magasságtétel, befogótétel) 40. Hasonló síkidomok területének, hasonló testek térfogatának aránya. Hasonlóság gyakorlati alkalmazásai.

4 Angol az eddigiek és még: Témák: Szituációk: Family celebrations Giving directions School life, education system Buying things in a : -clothes shop, post office, chemist s railway station Német Situationen: 1. Im Restaurant 2. Einladung ins Kino 3. Sprachkurs 4. Im Lebensmittelgeschäft 5. Ein Picknick organisieren 6. In der Boutique 7. Warenhaus H und M 8. Wohnung mieten Themen: 1. Vorstellung 2. Meine Familie 3. Mein Tagesablauf 4. Essgewohnheiten 5. Kleidung und Mode 6. Bildbeschreibung 7. Unsere Wohnung 8. Was haben Sie am Wochenende gemacht? Kémia 1. Hidrogén, nemesgázok 2. Halogének és vegyületeik 3. Az oxigén és az ózon 4. A víz jellemzése 5. A kén és vegyületei 6. A nitrogén és vegyületei 7. A foszfor és vegyületei 8. Grafit és a gyémánt jellemzése 9. A szén vegyületei 10. Fémek jellemzése 11. Alkoholok 12. Szénhidrátok 13. Fehérjék

5 Földrajz 1. Óceán és tenger 2. A tenger mozgásai 3. A felszín alatti vizek 4. Vízszennyezés 5. A belső és külső erők 6. A talaj 7. A folyók felszínformálása 8. A tenger felszínformálása 9. A jég formálása 10. A szél formálása 11. A felszín alatti vizek felszínformálása 12. A földrajzi övezetesség kialakulása 13. A forró öv és környezeti gondjai 14. A mérsékelt öv és környezeti gondjai 15. A hideg öv 16. A függőleges övezetesség Biológia 1. Környezet és tűrőképesség 2. Fény, mint környezeti tényező. Hőmérséklet. Levegő 3. Víz. A talaj. Anyagforgalom és energiaáramlás 4. A populációk szerkezete. A populációk változásai 5. A populációk kölcsönhatásai 6. A társulások szerkezete. A társulások és változásai 7. Biomok. A bioszféra-környezet és természetvédelem 8. Öröklött magatartásformák 9. Tanult magatartásformák 10. Létfenntartó magatartás 11. Szaporodási magatartás 12. Társas viselkedés 13. Kommunikáció 14. Hazai fás társulások 15. Hazai fátlan társulások 16. A Kárpát-medence természeti átalakulása 17. A fenntartható gazdálkodás 18. A természetvédelem példái

6 Fizika 1. Nyitott rendszerek, súrlódási munka 2. Emelőtípusú egyszerű gépek a mindennapokban 3. Lejtőtípusú egyszerű gépek a mindennapokban 4. Teljesítmény és hatásfok 5. Állapotjelzők, belső energia, hőmérsékleti skálák, és az ideális gáz állapot egyenlete 6. Gázok állapotváltozásai, izoterm, izokoor és izobár folyamatra 7. Egyesített gáztörvény. 8. I.és II. főtétel, hőerőgépek és a perpétum mobilék 9. Folyadékállapot, belső energia, fajhő, hőtágulás 10. Szilárd anyagok, belső energia, fajhő, hőtágulás 11. Halmazállapot változások 12. Hőtani feladatok megoldása 13. A szilárd testek, a folyadékok és a gázok nyomása, 14. Pascal törvénye, hidrosztatikai nyomás,és a légnyomás 15. Felhajtóerő. Arkhimédész törvénye 16. Közlekedőedények. Hajszálcsövek, molekuláris erők 17. Gázok és folyadékok áramlása, a repülés fizikája

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 13. CE Irodalom 1. Petőfi Sándor látomásköltészete a történelemről, az emberiség jövőjéről 2. Arany János balladái 3. Ady szerelmi lírája 4. Babits Mihály: Jónás

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei A szóbeli felvételi vizsga témakörei A szóbeli meghallgatások nem elsősorban a tanulók lexikális ismereteit kérik számon (hiszen ezek általános iskolánként is eltérőek lehetnek), hanem a témakörrel és

Részletesebben

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot! Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Deiniálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!. Csoportosítsa a négyszögeket az oldalak párhuzamossága, és egyenlősége alapján! 3. Határozza meg a

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN Szakdolgozat Készítette: Lukács Mónika Szak: Matematika Bsc Tanári szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, egyetemi tanársegéd Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam 11-12. évfolyam A 9-10. évfolyamon elsajátított ismeretekre támaszkodva a tanulók e két tanév során ukat mélyítik, új ismeretekre tesznek szert az általános-, szerves-, és szervetlen kémia területén. A

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 26. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9.

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. ÁS K Ö RR Z FO Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. A négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára készült tankönyv a 2012-ben bevezetett új kerettantervhez igazodva az õskortól a középkor végéig, 1490-ig

Részletesebben

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia 11 12. évfolyam Súlyos következményekkel járó hiányt pótol a reáltagozat 11. évfolyamán a szervetlen kémia anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása. A jelen kerettanterv a kémia érettségi követelményeinek

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/banhegyi-ferenc-

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben